Podręcznik totalizmu - tj. monografia [8p] "Totalizm" w PDF
(2-języcznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
17 października 2012


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Monografia [8p/2] - PDF

Monografia [8p] - PDF

Monografia [8p] - DOC

Źródłowa replika tej strony

Źródłowa replika strony [8/2]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(In English:)

Monograph [8e/2] - PDF

Monograph [8e] - PDF

Monograph [8e] - DOC

Source replica of this page

Source replica of page [8/2]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Quelreplica dieser Seite


(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Reproduction de source de cette page


(En espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Reproducción de la fuente de esta página


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 2.)

Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl

www.totalizm.pl

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

dhost.info/nirvana

tornados2005.narod.ru

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

malbork.20megsfree.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 4.)


Oto egzemplarze historycznie pierwszego ilustrowanego podręcznika dla filozofii totalizmu w formacie PDF. Zapraszam do jego załadowania do własnego komputera. Podręcznik ten przyjmuje formę naukowej monografii [8p] pióra dr Jan Pajak, o tytule "Totalizm" (Wellington, Nowa Zelandia, 2003, ISBN 0-9583727-3-X, w 8 tomach). W powołaniach literaturowych autora ten ośmio-tomowy podręcznik totalizmu jest oznaczany symbolem [8p].


Uwaga: polecam raczej nowsze, drugie wydanie [8p/2] niniejszej monografii [8p] (też po polsku):

       Jeśli czytelnik odwiedza tą stronę aby poznać totalizm i załadować sobie do komputera gratisową kopię podręcznika totalizmu, wówczas mam przyjemność poinformowania że istnieje już nowsze, bo drugie wydanie tego samego podręcznika totalizmu. Jest ono oznaczane symbolem [8p/2]. Linki do tego nowszego wydania podane są w kilku miejscach tej strony, m.in. w jej końcowej "części #L". Natomiast upowszechniane na niniejszej stronie, pierwsze wydanie monografii [8p] o tytule "Totalizm", jest znacznie starszym wydaniem podręcznika totalizmu. Jest ono nadal udostępniane do użytku zainteresowanych czytelników jedynie ze względów historycznych. Wszakże niektórzy badacze mogą się interesować jak historycznie rozwijały się idee totalizmu. Jeśli jednak ktoś NIE jest historykiem ani zawodowym filozofem, a jedynie chce sobie poczytać na temat totalizmu, wówczas rekomenduję aby zamiast tomów z niniejszej strony, raczej załadował sobie owo nowsze, drugie wydanie z odrębnej strony [8p/2].


Część #A: Tekst źródłowy ilustrowanej, polskojęzycznej wersji monografii [8p] w formacie ADOBE.PDF:

       Niniejsza ilustrowana wersja monografii naukowej [8p] jest albo udostępniana za darmo, albo też linkowana do innego serwera który ją udostępnia za darmo, na praktycznie niemal każdym serwerze i witrynie totalizmu. Zawsze też (i tylko) wersja ta jest udostępniana w formacie "Adobe PDF" znanym także jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". (Aczkolwiek starszą, nie-ilustrowaną wersję tej samej monografii [8p] daje się też załadować w dwóch innych formatach, tj. DOC oraz WP5 - tak jak to wyjaśniono w "części #K" tej strony.) Powodem dla którego najnowsza, ilustrowana wersja monografii [8p] jest udostępniana tylko i wyłącznie w tym jednym formacie PDF, jest że format "PDF" nie pozwala na doczepianie się do niego wirusów komputerowych. Stąd, kiedy załadowuje się do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma się gwarancję że teksty te NIE zawierają doczepionych do nich wirusów komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogą być doczepione np. do tekstów zapisanych w formacie WORDA.DOC.) Odnotuj jednakże że NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu są w stanie zaoferować całą niniejszą ilustrowaną monografię [8p]. Powodem zwykle jest, że pliki w formacie PDF typowo są bardzo duże, zaś sporo z darmowych serwerów używanych przez totalizm NIE pozwala na zainstalowanie na nich aż tak dużych objętościowo plików jak te które zawierają największe tomy z monografii [8p]. Dlatego na niektórych witrynach totalizmu mogą być dostępne tylko objętościowo najmniejsze tomy monografii [8p]. Na dodatek totalizm używa również kilka darmowych serwerów które wogóle NIE pozwalają na przechowywanie na nich plików w formacie PDF. Na owych serwerach monografia [8p] albo wcale NIE jest zainstalowana, albo też posiada tylko zainstalowaną którąś z wersji w formatach DOC lub WP5 - omówionych w "części #K" przy końcu tej strony. Aby więc sprawdzić czy dany tom ilustrowanej monografii [8p] jest dostępny na wybranym (np. niniejszym) serwerze-witrynie totalizmu, wystarczy kliknąć na zielony napis poniżej opisujący ów tom i sprawdzić czy tom ten się nam załaduje do naszego komputera. (Jeśli zaś się NIE załaduje, wówczas należy poszukiwać tego samego tomu monografii [8p] na innych serwerach totalizmu wyszczególnionych w Menu z tej strony.) Oto wykaz wszystkich tomów ilustrowanej wersji monografii [8p], które już obecnie są oferowane gratisowo w internecie zainteresowanym czytelnikom (proszę odnotować że zawartość treści każdego tomu z tej monografii jest skrótowo streszczona w następnej "części #B"):
Spis treści wszystkich tomów w monografii [8p] (objętość na dysku 0.2 MB)
Tom 1 (objętość na dysku 1.3 MB) "Praktykowanie totalizmu"
Tom 2 (objętość na dysku 1.1 MB) "Zrozumienie totalizmu"
Tom 3 (objętość na dysku 0.8 MB) "Pasożytnictwo"
Tom 4 (objętość na dysku 1.6 MB) "Szatańscy pasożyci"
Tom 5 (objętość na dysku 1.2 MB) "Nirwana i mechanika totaliztyczna"
Tom 6 (objętość na dysku 1.0 MB) "Świat wirtualny w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji"
Tom 7 (objętość na dysku 1.3 MB) "Fizyczny przeciw-świat w Koncepcie DIpolarnej Grawitacji"
Tom 8 (objętość na dysku 0.9 MB) "Historia totalizmu"
       Wszystkie powyższe tomy monografii [8p] są oferowane w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, że na końcu każdej z nich załączone są również wszystkie ilustracje. Niefortunnie, w niektórych ilustracjach aż kilka zdjęć lub rysunków musiało zostać "wciśnięte" na pojedynczą stronę papieru formatu A4. Stąd niektóre z owych "wciśniętych" fotografii lub rysunków mogą NIE wyglądać wystarczająco wyraźnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "części #E" u dołu tej strony udostępnione są dla załadowania przez zainteresowanych czytelników, lub do oglądania po powiększeniu, wszystkie ilustracje używane w monografii [8p].
       Gdyby z jakichś ważnych powodów czytelnik NIE był w stanie załadować tego wybranego tomu monografii [8p] który zechce poczytać, wówczas może do mnie napisać zaś ja postaram się mu wysłać ten tom (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe są wyszczególnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr Jan Pajak). Jednak proszę ograniczyć swoje życzenia do tylko jednego tomu tej monografii, tj. do tego który czytelnik faktycznie życzy sobie poczytać, jednak np. z powodu jej rozmiarów lub innych przyczyn ma trudności techniczne z jego załadowaniem do swojego komputera.


Część #B: ADOBE.PDF streszczenie zawartości poszczególnych tomów ilustrowanej monografii [8p]:

      Ta "część #B" podsumowuje skrótowo każdy tom z 8-tomowej monografii [8p] o generalnym tytule "Totalizm" (copyright 2003 by dr Jan Pajak - Wellington, Nowa Zelandia, ISBN 0-9583727-3-X). Aby uczynić wybór czytelnika łatwiejszym, każdy z tomów tej monografii daje się też załadować i z niniejszej części poprzez kliknięcie na jej zielony opis i wykonanie instrukcji które się wtedy ukażą. Oto wykaz poszczególnych tomów monografii [8p] zaopatrzony w ich krótkie streszczenia:

Spis treści wszystkich tomów w monografii [8p] (objętość na dysku 0.2 MB). Ten krótki wyciąg z tomu 1 monografii [8p] zawiera wykaz tytułów wszystkich rodziałów i podrozdziałów każdego z 8 tomów monografii [8p].

Tom 1 (objętość na dysku 0.8 MB) "Praktykowanie totalizmu". Rozdział A z tomu 1 wyjaśnia jak stosować totalizm w naszym życiu codziennym. Tom 1 jest więc najważniejszym tomem całej monografii [8p]. Wszakże sens poznania filozofii totalizmu polega na nauczeniu się jak ją należy stosować w codziennym życiu, a w ten sposób jak uzyskać dostęp do owych licznych korzyści które przynosi ludziom praktykowanie totalizmu. Warto przy tym odnotować, że praktykowanie totalizmu jest relatywnie łatwe, jako że owa filozofia nakłada tylko jeden wymóg stwierdzający że we wszystkim co czynisz zawsze pedantycznie wypełniaj tzw. "prawa moralne". Stąd aby "świadomie" praktykować totalizm, wystarczy poznać treść owych "praw moralnych" a potem wypełniać je w swoim życiu codziennym. Jeśli zaś ktoś NIE ma głowy do świadomego poznania tychże praw moralnych, wówczas może praktykować totalizm "intuicyjnie" - poprzez wsłuchiwanie się w podszepty własnego sumienia które to sumienie zna treść wszystkich praw moralnych i zawsze nam podpowiada jak powinniśmy postąpić w danej sytuacji. Szybkie rozeznanie co do zawartości tomu 1 daje treść strony internetowej totalizm_pl.htm - o filozofii totalizmu.

Tom 2 (objętość na dysku 1.1 MB) "Zrozumienie totalizmu". Rozdział B z tomu 2 wyjaśnia jak należy rozumieć totalizm. Rozdział C z tomu 2 prezentuje interpretację co bardziej kontrowersyjnych kwestii moralnych w świetle już poznanych przez totalizm kanonów działania wszechświata oraz tzw. "praw moralnych". W ten sposób ów rozdział C prezentuje również oficjalne stanowisko totalizmu w najróżniejszych moralnie kontrowersyjnych sprawach. Warto odnotować, że niektóre tematy dyskutowane w rozdziałach B i C, np. kanony działania wszechświata, treść "praw moralnych", pole moralne, energia moralna, itp., są też dyskutowane na totaliztycznych stronach totalizm_pl.htm - o filozofii totalizmu, morals_pl.htm - o działaniu praw moralnych, biblia.htm - o tajemnicach i ciekawostkach Biblii, czy will_pl.htm - o tzw. "wolnej woli".

Tom 3 (objętość na dysku 0.8 MB) "Pasożytnictwo". Rozdział D z tomu 3 prezentuje filozofię pasożytnictwa. Filozofia ta jest dokładnym przeciwstawieństwem i głównym wrogiem totalizmu. Przykładowo, wiodącą zasadą ludzi praktykujących pasożytnictwo jest nigdy nie wypełniaj niczego jeśli do wypełniania tego NIE zostałeś jakoś przymuszony. Ponieważ wzięte razem totalizm i pasożytnictwo obejmują sobą cały zakres możliwych zachowań ludzkich, każda osoba na Ziemi albo praktykuje jakąś formę totalizmu, albo też jakąś formę pasożytnictwa. Filozofia pasożytnictwa (która bazuje na zasadach będących odwrotnością zasad totalizmu) jest też skrótowo podsumowana na stronie parasitism_pl.htm - o filozofii pasożytnictwa.

Tom 4 (objętość na dysku 1.6 MB) "Szatańscy pasożyci". Poznajmy dokładniej naszych szatańskich pasożytów. Rozdział E z tomu 4 opisuje metody działania szatańskich pasożytów symulowanych na Ziemi. Sami szatańscy pasożyci są omawiani na stronie internetowej evil_pl.htm - o pochodzeniu wszelkiego zła na Ziemi. Natomiast niektóre z ich metod działania są wyjaśnione m.in. na stronach internetowych military_magnocraft_pl.htm - o zniszczeniowych możliwościach wehikułów z napędem magnetycznym. day26_pl.htm - o tsunami z 26 grudnia 2004 roku, wtc_pl.htm - o zawaleniu WTC, katowice.htm - o zawaleniu hali w Katowicach, shuttle_pl.htm - o strąceniu promu Columbia, katrina_pl.htm - o huraganie Katrina, tornado_pl.htm - o technicznie wywoływanych tornadach, czy landslips_pl.htm - o morderczych obsuwiskach ziemi i błota.

Tom 5 (objętość na dysku 1.2 MB) "Historia totalizmu". Rozdziały F do I z tomu 5 prezentują najważniejsze punkty historii totalizmu. Rozdział J wyjaśnia historię dociekań dlaczego antygrawitacja nie istnieje zaś statek antygrawitacyjny nie może zostać zbudowany (dociekania te doprowadziły najpierw do sformułowania Konceptu Dipolarnej Grawitacji a potem filozofii totalizmu).

Tom 6 (objętość na dysku 1.0 MB) "Świat wirtualny w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji". Koncept Dipolarnej Grawitacji, omawiany w tomach 6 i 7 monografii [8p], jest to teoria naukowa która dokumentuje że pole grawitacyjne wykazuje cechy podobne do pola magnetycznego - znaczy posiada jakby dwa przeciwstawne bieguny (tj. "wlot" (I) oraz "wylot" (O) dla pola grawitacyjnego). Z kolei istnienie aż dwóch biegunów pola grawitacyjnego oznacza, że wszechświat faktycznie musi się składać z aż dwóch odrębnych światów, czyli z naszego "świata fizycznego" - położonego na "wlocie" pola grawitacyjnego, oraz z niewidzialnego dla nas tzw. "przeciw-świata" - położonego na "wylocie" pola grawitacyjnego. Nasz "świat fizyczny" zapełniony jest "głupią" substancją zwaną "materia". Natomiast ów "przeciw-świat" zapełniony jest substancją zwaną "przeciw-materia" - której wszystkie cechy są dokładnie odwrotne do cech naszj głupiej materii. Przykładowo, owa przeciw-materia jest inteligentna w stanie naturalnym i zachowuje się jak rodzaj "płynnego komputera". Stąd w pamięci owego "płynnego komputera" istnieje jeszcze jeden odrębny świat obdarzony inteligencją, który nazywany jest "światem wirtualnym". Tom 6 prezentuje właśnie ów inteligentny świat wirtualny. Rozdział K z tomu 6 wyjaśnia cechy i zjawiska które wynikają z inteligencji tego świata wirtualnego. Najważniejszą z omawianych tam spraw jest istnienie ogromnego "naturalnego programu" rezydującego w owym świecie wirtualnym, a popularnie nazywanego "Bogiem". Inne zaś obejmują między innymi formowanie ludzkiej duszy i ducha, działanie karmy, uczucia, itp. Podrozdział K3.3 w tomie 6 zawiera m.in. formalny dowód że ów softwarowy "Bóg" faktycznie istnieje. Warto tutaj też dodać, że ta część Konceptu Dipolarnej Grawitacji która odnosi się do Boga jest również opisana skrótowo na totaliztycznych stronach god_pl.htm - o świeckim i naukowym zrozumieniu Boga, oraz evolution_pl.htm - o potrzebie celowego sfabrykowania przez Boga materiału dowodowego podpierającego filary ateistycznych światopoglądów, np. "naturalną ewolucję" czy "wielki wybuch". Z kolei najróżniejsze rodzaje materiału dowodowego na istnienie Boga, razem z formalnym dowodem naukowym że Bóg istnieje, są zaprezentowane na stronie god_proof_pl.htm - zawierającej przegląd naukowych dowodów na istnienie Boga.

Tom 7 (objętość na dysku 1.3 MB) "Przeciw-świat w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji". Rozdział L z tomu 7 omawia ów niewidzialny dla oczu świat z drugiego końca "Dipolarnej Grawitacji", czyli tzw. "przeciw-świat". Rozdział ten koncentuje się na zaprezentowaniu tej części Konceptu Dipolarnej Grawitacji jaka dotyczy fizykalnych zachowań i atrybutów tzw. przeciw-materii (tj. substancji która panuje w owym "przeciw-świecie" i która wykazuje posiadanie cech naturalnego "płynnego komputera"). Odnotuj jednak że tomy 4 i 5 monografii [1/4] i [1/5] zawierają znacznie nowsze wersje owych rozdziałów K i L, niż wersje zaprezentowane w tomach 6 i 7 monografii [8p]. Odnotuj też że cała teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji jest też skrótowo objaśniana na stronie internetowej dipolar_gravity_pl.htm - o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji.

Tom 8 (objętość na dysku 0.9 MB) "Nirwana i mechanika totaliztyczna". Mechanika totaliztyczna. Rozdział J z tomu 8 prezentuje oryginalną wersję tzw. "Mechaniki Totaliztycznej". Owa mechanika to po prostu zbiór praw i regularności które opisują działanie i cechy "przeciw-świata" z Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Krótki podrozdział z tomu 8 opisuje też tzw. "totaliztyczną nirwanę". Nirwana ta jest również opisywana skrótowo na stronie internetowej nirvana_pl.htm - o totaliztycznej nirwanie.


The illustrated version of [8e] in English:


Part #C: ADOBE.PDF source text of the English version of all volumes of [8e] monograph:

       This illustrated version of the monograph [8e] "Totalizm" (formatted on 5 December 2008 ) is offered free of charge, or linked to other server where it is distributed free of charge, from practically almost every server and every web site of totalizm. This illustrated version is always (and only) offered in the "ADOBE PDF" format, sometimes called also "PDF" format or "Portable Document Format". (Note, however, that older, not illustrated, versions of the same monograph [8e] - as linked in "Part #K" below, are offered in different formats, namely in DOC and WP5.) The reason why this illustrated version of monograph [8e] is offered in one format only, is that the "PDF" format does NOT allow computer viruses to be attached to it. Thus, when downloading to your computer files in the "PDF" format you have the assurance that these files do NOT contain viruses attached to them. (In the way as viruses can attach e.g. to texts written in the WORD.DOC format.) Note, however, that NOT all servers and not all web sites of totalizm can offer all volumes of this [8e] monograph. The reason usually is that files in the PDF format are relatively large, while some amongst free servers used by totalizm do NOT allow to install on them files so voluminous as these which hold largest volumes of monograph [8e]. Therefore, on some web sites of totalizm only smallest volumes of monograph [8e] can be available. In addition, totalizm uses also several free web sites which disallow to install on them files in the PDF format. On these web sites monograph [8e] is either not installed at all, or it has only a version in formats DOC or WP5 - explained in "part #K" near the end of this web page. Thus, in order to check whether a given volume of this monograph [8e] is available here on a selected (e.g. this) web site, it is enough to click on the green link below that describes this volume, and see whether this volume downloads itself to your computer. (If it does NOT download itself, then we need to find the same volume of monograph [8e] on other web sites of totalizm listed in Menus of this web page.) Here is the complete list of all illustrated volumes of [8e], which are already offered to interested readers in PDF format (notice that content of each volume is summarised briefly in next "part #D"):
List of content of all volumes from monograph [8e] (size on the disk 0.2 MB),
Volume 1, (size on the disk 0.8 MB) "Practicing Totalizm"
Volume 2, (size on the disk 0.7 MB) "Understanding Totalizm"
Volume 3, (size on the disk 0.5 MB) "Parasitism"
Volume 4, (size on the disk 1.2 MB) "Evil Parasites"
Volume 5, (size on the disk 0.8 MB) "History of Totalizm"
Volume 6, (size on the disk 1.0 MB) "The virtual word in the Concept of Dipolar Gravity"
Volume 7, (size on the disk 1.0 MB) "Thel counter-world in the Concept of Dipolar Gravity"
Volume 8, (size on the disk 0.9 MB) "Nirvana and the Totaliztic Mechanics"
       All the above volumes are offered in the form ready to print. It means that at the end of each one of them all illustrations are also attached. However, on some illustrations several photographs or drawings needed to be "squeezed" onto a single piece of paper of A4 format. Thus, some amongst these "squeezed" photographs or drawings may NOT come out clear or readable enough in the printed versions of these volumes. Therefore, in "part #E" below on this web page, all the illustrations used in volumes from [8e] series are also made available for readers' downloading, or for viewing in the enlarged sizes.
       Should, for some reasons, you NOT be able to download the volume that you wish to read, you can write to me, and I will sent it to you (free of charge) via email. My email addresses are provided at the end of totaliztic web page pajak_jan_uk.htm - about myself (i.e. Dr Jan Pajak). But please limit your request just to one volume, i.e. only to this one that you really wish to read but because of its size or other reasons you have difficulties with downloading it yourself from the Internet.


Part #D: ADOBE.PDF summary of content of each volume from [8e] monograph:

      This part summarises briefly the content of each volume from the 2nd edition of the monograph [8e] entitled "Totalizm" (copyright 2008 by Dr Jan Pajak - Wellington, New Zealand, ISBN 0-9583727-2-1). To make your choice more handy, you can also download each of these volumes from here just by clicking at their green description and then following instructions that are to appear. Here are subsequent volumes from [8e] monograph, supplied with a brief summary of their content:

List of content of all volumes from monograph [8e]: This document is simply an excerpt (beginning) from volume 1 of monograph [8e]. It lists titles of all chapters and subsections from all the volumes of [8e].

Volume 1: "Totalizm" Chapter A from volume 1 explains how to practice the philosophy of totalizm in our everyday lives. Volume 1 is the most important volume of the whole monograph [8e], as the main reason for learning totalizm is to be able to practice this philosophy in our everyday life - and in this way to be also able to reap numerous benefits that totalizm brings to these people who practice it. It is worth to notice that practicing totalizm is relatively easy, as this philosophy has only one rule, namely in everything that you do you should pedantically obey "moral laws". Thus, in order to practice totalizm in an "aware" manner, it is enough to learn the content of these "moral laws", and then to obey them in our everyday life. If someone has NO mind for an aware learning these moral laws, then he or she can practice totalizm "intuitively" - through listening to whispers of own conscience which knows all the moral laws and is always telling us what we should do in a given situation. A fast getting to know what approximately volume 1 of [8e] is all about, gives the internet description of the philosophy of totalizm briefly summarised on the web page totalizm.htm - about the philosophy of totalizm.

Volume 2: "Understanding Totalizm" Chapter B from volume 2 explains how one should understand totalizm. Chapter C from volume 1 provides interpretations of various morally controversial issues considered from the point of view of canons and moral laws that are already recognised by the philosophy of totalizm. Thus, chapter C presents also the official stand of totalizm in various controversial matters (e.g. sacrifice, corporal punishment, vegetarianism, etc.). It is worth to notice, that various issues discussed in chapters B and C of volume 2, e.g. canons of the operation of universe, the action of "moral laws", moral field, moral energy, etc., are also discussed on the totaliztic web pages totalizm.htm - about the philosophy of totalizm, morals.htm - about operation of moral laws, bible.htm - about mysteries and curiosities of the Bible, or will.htm - about so-called "free will".

Volume 3: "Parasitism" Chapter D from volume 3 presents the philosophy of parasitism. This philosophy is an exact opposite of totalizm, and also the main enemy of totalizm. For example, the leading principle of parasitism is the rule that never obey anything to the obeying of which you were NOT forced somehow. Because when considered together, totalizm and parasitism cover the entire range of all possible behaviours of people, every person on the Earth practices either some form of totalizm or practices some form of parasitism. The philosophy of parasitism (which works on opposite principles than these utilised by totalizm) is also summarised briefly on the web page parasitism.htm - about parasitism.

Volume 4: "Evil Parasites": Chapter E from volume 4 presents a wide array of methods and evil tricks used by evil parasites to enslave and push down people. It describes numerous ways that these parasites use to hide from people both their continuous presence on the Earth as well as their massive exploitation of people. It also describes how these parasites suppress various disciplines of human knowledge so that we are technically inferior in comparison to them, how they assassinate inconvenient people who try to lift somehow humanity in the development, how they hold back our spiritual development, how they spread immorality and the model of a perfect slave on the Earth, and many more. Evil parasites themselves are described on the web page evil.htm - about origins of all evil on the Earth. In turn various methods of acting used by these parasites against people are also explained on web pages military_magnocraft.htm - about destructive capabilities of magnetically propelled vehicles, day26.htm - about tsunami on 26 December 2004, wtc.htm - about collapsing WTC, katowice_uk.htm - about collapsing the hall in Katowice, shuttle_pl.htm - about downing the space shuttle Columbia, katrina.htm - about technically induced hurricane Katrina, tornado.htm - about technically induced tornadoes, or landslips.htm - about causing destructive landslips and mudslides.

Volume 5: "History of Totalizm". Volume 5 contains several chapters that describe a brief history of totalizm. Chapter J explains the history of discovery why antigravity does not exist while the antigravity vehicle cannot be build (this discovery led to the formulation of firstly the Concept of Dipolar Gravity and later also the philosophy of totalizm).

Volume 6: "The virtual World and God in the Concept of Dipolar Gravity" Volumes 6 and 7 of monograph [8e] describe the "theory of everything" called the "Concept of Dipolar Gravity". This theory documents that the gravity field displays attributes similar to these in magnetic field - namely that gravity also have two opposite poles (i.e. "inlet" (I) and "outlet" (O) for the gravity field). In turn the existence of two poles of gravity field mean that our universe must be composed from two separate worlds, means from our "physical world" - located at the "inlet" of gravity field, and from invisible for us so-called "counter-world" - located at the "outlet" from the gravity field. Out "physical world" is filled up with a "stupid" substance called "matter". In turn this "counter-world" is filled with the substance called "counter-matter" - which all attributes are exactly opposite to attributes of our stupid matter. For example, this counter-matter is intelligent in the natural state and behaves like a kind of a "liquid computer". Thus in the memory of this "liquid computer" exists also additional separate world blessed with intelligence, which is called the "virtual world". Volume 6 presents this intelligent virtual world. Chapter K from volume 6 explains this part of the Concept of Dipolar Gravity, which results from the intelligence of the "virtual world". The most important matter presented in it is the existence of a huge "natural program" that resides in this virtual-world, and that popularly is called "God". Other matters discussed include, amongst others, the formation of human soul and spirit, work of karma and creditory karma, feelings, etc. Subsection K3.3 from volume 6 presents the formal proof that this software God really do exist. Subsection K4.1.1 lists and explains the most important moral laws. Subsection K5.4 explains the model of the brain as an input-output device, ULT language, differences between souls and spirits, the mechanism of feelings, love, magic, black magic, traps of so-called positive thinking, and many more. Volume 6 is an older version of chapter I (volume 5) from monograph [1/5]. The part of the Concept of Dipolar Gravity which relates to God is also described briefly on the totaliztic web pages god.htm - about the scientific and secular understanding of God, and evolution.htm - about intelligently controlled evolution of man. In turn various scientific evidence for the existence of God, together with a formal scientific proof for the existence of God, are presented on the web page god_proof.htm - containing compendium of scientific proofs that God really does exist.

Volume 7: "The counter-world in the Concept of Dipolar Gravity": Chapter L from volume 7 presents the "counter-world" from the other end of gravitational dipole, means presents this world which remains invisible for human sight and instruments. Volume 7 is the second (out of two) volume describing the Concept of Dipolar Gravity. Chapter L concentrates on presenting this part of the Concept of Dipolar Gravity, which concerns behaviours and attributes of the counter-matter from the counter-world - means the substance which displays attributes of a natural computer. Notice however, that volumes 4 and 5 in monograph [1/5] present a newer version of the same Concept of Dipolar Gravity. Furthermore, the theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity is also explained briefly on the totaliztic web page dipolar_gravity.htm - about the Concept of Dipolar Gravity.

Volume 8: "Nirvana and the Totaliztic Mechanics" Chapter J from volume 8 presents the original version of so-called "Totaliztic Mechanics" as well as a version of the "totaliztic nirvana". This Totaliztic Mechanics is simply a collection of laws and regularities which describe the operation and attributes of the "counter-world" from the Concept of Dipolar Gravity. A newer version of the same information is presented in volume 9 of monograph [1/5]. The phenomenon of "nirvana" is explained also on the web page nirvana.htm - about the totaliztic nirvana.


Część #E: Ilustracje do polskojęzycznej wersji monografii [8p], w formacie *.gif lub *.jpg:


Kliknij na podkreślony fragment podpisu pod daną ilustracją aby ją ukazać i oglądnąć!


Znaczenie kolorów w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyróżnia polskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyróżnia angielskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Rozdział A (tom 1):
Notice that below only very short descriptions are provided under each illustration. The full text of descriptions for Figures shown below is provided at the end of the chapter in monograph [8e], which is illustrated by given Figures (i.e. complete captions under subsequent illustrations for this chapter A, are provided at the end of chapter A from volume 1 of monograph [8]).

[8] - Rysunek A1.
Pokazuje on: Logo totalizmu. Zauważ że jego cechą jest m.in., iż działa ono jak talizman szczęścia, czyli przynosi szczęście tym którzy je noszą.
(Opublikowany: [1/5] - JA1(Polish), [1/3] - I, [8] - H1(Polish) )

[8e] - Figure A1.
It illustrates: The logo of totalizm.
(Published: [1/5] - JA1(English), [8] - H1(English)
Rozdział B (tom 2):

[8] - Rysunek/Figure B1.
Pokazuje on: Lokomotywa Blenkinsop'a z 1811 roku - napędzana przez koło zębate zapierające się o szyny jak koń nogami.
It illustrates: Blenkinsop's engine built in 1811.
(Opublikowany/published: [1/5] - JB1, [1/3] - O30, [1e] - E1, [2e] - E1, [8] - B1 )
Rozdział D (tom 3):

[8] - Rysunek/Figure A1-A.
Pokazuje on: Najmniejszy magnokraft typu K3 z którego wykrojono przedni fragment jego aerodynamicznej powłoki aby pokazać wewnętrzną kosntrukcje i podstawowe podzespoły. Ponieważ w podrozdziale P2 monografii [1/5] udowodniono formalnie że "UFO to już działające magnokrafty", rysunek ten ilustruje również budowę i podzespoły najmniejszego UFO typu K3.
It illustrates: A cross-section through the smallest Magnocraft type K3 that shows the design and main features of this starship. Because in subsection P2 of [1/5] it was formally proven that "UFOs are already operational Magnocraft", the above Figure illustrates also main components of UFOs type K3.
(Opublikowany/published: [1/5] - A1(a), [1/3] - F1(b), [1e] - G5, [2e] - G5, [6/2] - 12A, [7/2] - A1(a), [8] - D1(A) )

[8] - Rysunek/Figure A1-B.
Pokazuje on: Wygląd boczny najmniejszego magnokraftu typu K3. Odnotuj, że statek ten ma kształt spodka odwróconego do góry dnem, który w centrum i na obrzeżu posiada kuliste pędniki magnetyczne. Ponieważ w podrozdziałe P2 udowodniono formalnie że "UFO to już działające magnokrafty", rysunek ten ilustruje również wygląd boczny najmniejszych UFO typu K3.
It illustrates: A side view of the smallest Magnocraft type K3. Notice that this starship has the basic shape of an inverted saucer, in the centre and side flange of which spherical propulsors are assembled. Because in subsection P2 of [1/5] it was formally proven that "UFOs are already operational Magnocraft", the above Figure illustrates also side appearance of UFOs type K3.
(Opublikowany/published: [1/5] - A1(b), [1/3] - F1(a), [1e] - B1, [2e] - B1, [6/2] - 12B, [7/2] - A1(b), [8] - D1(B) )

[8] - Rysunek/Figure A1-C.
Pokazuje on: Konstrukcja kapsuły dwukomorowej zestawionej z dwóch komór oscylacyjnych umieszczonych jedna we wnętrzu drugiej. Komora oscylacyjna to po prostu źródło niezwykle potężnego pola magnetycznego. Komora ta ma kształt przeźroczystej kostki, pustej w środku, naokoło wewnętrznych ścianek której rotują strumienie iskier elektrycznych. Z kolei kapsuła dwukomorowa złożona z dwóch takich komór jest sercem pędnika magnetycznego każdego magnokraftu (a także i każdego UFO - po szczegóły patrz rozdział S w [1/5]).
It illustrates: A configuration of Oscillatory Chambers, called TWIN-CHAMBER CAPSULE. An Oscillatory Chamber is simply a source of extremely powerful magnetic field. Such a chamber is shaped like a transparent cube, empty inside, around peripherals of inner walls of which streams of electric sparks rotate. In turn twin-chamber capsules assembled from two such Oscillatory Chambers are hearts of every magnetic propulsor that is used for propelling Magnocraft and UFOs.
(Opublikowany/published: [1/5] - A1(c), [1/3] - C5, [1e] - F1(a), [6/2] - 12C, [7/2] - A1(c), [8] - D1(C) )
Rozdział E (tom 4):

[8] - Rysunek/Figure O7.
Pokazuje on: Ukrzyżowanie Jezusa nadzorowane przez UFOnautów. (Dlaczego UFOle tak niszczyli tego założyciela najbardziej totaliztycznej religii na Ziemi, że aż spowodowali jego ukrzyżowanie, wyjaśnione jest dokładniej np. w tomie 4 monografii [8] "Totalizm".)
It illustrates: The documentary painting portraining the crucifixtion of Jesus supervised by two UFO vehicles.
(Opublikowany/published: [1/5] - O7, [1/3] - P7, [7/2] - B2, [8] - E1 )

[8] - Rysunek/Figure P31.
Pokazuje on: Odcisk buta ludzkiego sprzed około 550 milionów lat - dowód że to nasi krewniacy UFOnauci z planety Terra rozplenili życie na Ziemi.
It illustrates: A human shoe imprint made on Earth around 550 millions years ago.
(Opublikowany/published: [1/5] - P31, [1/3] - O32, [1e] - , [7/2] - B1, [8] - E2 )

[8] - Rysunek/Figure O6 (a).
Pokazuje on: Tunel Morona-Santiago z Ekwadoru, odparowany przez UFO lecące w kierunku wschód-zachód.
It illustrates: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - O6(a), [1/3] - P6(a), [1e] - M17, [2e] - K9(a), [5/3] - 29-3, [5/4] - H8/3, [6/2] - 24(1), [7/2] - A5(#1) )

[8] - Rysunek/Figure O6 (b).
Pokazuje on: Zdjęcie Cocklebiddy Cave, Australia, odparowanej przez UFO lecące w kierunku południe-północ.
It illustrates: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.
(Opublikowany/published: [1/5] - O6(b), [1/3] - P6(b), [1e] - M18(a), [2e] - K9(b), [5/3] - 29-1, [5/4] - H8/1, [6/2] - 24(2), [7/2] - A5(#2) )

[8] - Rysunek/Figure O6 (c).
Pokazuje on: Mapka ukazująca kształt i przebieg Cocklebiddy Cave z Zachodniej Australii (odparowanej przez UFO).
It illustrates: Shape and course of the Cocklebiddy Cave.
(Opublikowany/published: [1/5] - O6(c), [1/3] - P6(c), [1e] - M18(b), [2e] - K9(c) )

[8] - Rysunek/Figure O6 (d).
Pokazuje on: Tunel nazywany "Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") z prowincji Sarawak na Północnym Borneo, odparowany przez UFO typu K8.
It illustrates: The Deer Cave in Borneor evaporated in rocks by UFOs type K8.
(Opublikowany/published: [1/5] - O6(d), [1/3] - P6(d), [1e] - M18(c), [2e] - K9(d), [5/3] - 29-2, [5/4] - H8/2, [6/2] - 24(3), [7/2] - A5(#3), [8] - E3 )

[8] - Rysunek/Figure O6 (d: wersja/version 2).
Pokazuje on: Inne zdjęcie tunelu nazywanego "Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") z prowincji Sarawak na Północnym Borneo, odparowany przez UFO typu K8.
It illustrates: Another photo of the Deer Cave in Borneo evaporated in rocks by UFOs type K8.
(Opublikowany/published: [1/5] - O6(d-2), [1/3] - P6(d-2) )

[1/4] - Rysunek/Figure O6 (e).
Pokazuje on: Dr Jan Pająk sfotografowany we wnętrzu "Deer Cave" na Borneo (odparowanej przez UFO), na tle południowego wejścia do tego tunelu UFO. Kształt tego wejścia odzwierciedla cygaro posobne sprzężone z dwóch UFO typu K8 które odparowało ten tunel.
It illustrates: The author at the entrance to the Deer Cave in Borneo, that was evaporated in rocks by UFOs type K8.
(Opublikowany/published: [1/5] - O6(e), [1/3] - P6(e), [2e] - K9(e) )

[8] - Rysunek/Figure O6 (e).
Pokazuje on: tunel odparowany przez UFO w Nowej Zelandii.
It illustrates: a UFO tunnel from New Zealand.
(Opublikowany/published: [1/5] - O6(e) )

[8] - Rysunek/Figure F31.
Pokazuje on: Zasada odparowywania podziemnych tuneli przez lecący magnokraft. (Zdjęcia takich tuneli pokazane są na rysunku O6 z monografii [1/5].)
It illustrates: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.
(Opublikowany/published: [1/5] - F31, [1/3] - F31, [1e] - G36, [2e] - G36, [5/3] - 29-4, [5/4] - H8/4, [6/2] - 24(4), [7/2] - A5(#4), [8] - E4 )
Rozdział H (tom 5):

[8] - Rysunek A1.
Pokazuje on: Logo totalizmu. Zauważ że jego cechą jest m.in., iż działa ono jak talizman szczęścia, czyli przynosi szczęście tym którzy je noszą.
(Opublikowany: [1/5] - JA1(Polish), [1/3] - I, [8] - H1(Polish) )

[8e] - Figure A1.
It illustrates: The logo of totalizm.
(Published: [1/5] - JA1(English), [8] - H1(English)
Rozdział K (tom 6):

[8e] - Rysunek/Figure K1.
Pokazuje on: Mr. Alan Plank z Nowej Zelandii ze swoja pompą zaprojektowaną za pomocą wahadełka radiestezyjnego.
It illustrates: Mr Alan Plank with his pump designed by a divining pendulum.
(Opublikowany/published: [1/5] - I1, [1/4] - I2, [1/3] - H2, [1e] - D1, [2e] - D1, [8] - I1 )

[8e] - Rysunek/Figure K2.
Pokazuje on: Zasada generowania TAK/NIE odpowiedzi wahadełka radiestezyjnego.
It illustrates: A technique for NO/NO answers in a pendulum.
(Opublikowany/published: [1/5] - I2, [1/4] - I3, [1/3] - H3, [1e] - D2, [2e] - D2, [8] - I2 )
Rozdział L (tom 7):

[8] - Rysunek/Figure H1.
Pokazuje on: Białe jarzenie pochłaniania wydzielane przez różdżkę radiestezyjną.
It illustrates: A photo of the extraction glow emmited by a diving rod.
(Opublikowany/published: [1/5] - H1, [1/3] - H1, [1e] - C1, [2e] - C1, [8] - L1 )

[8] - Rysunek/Figure H2 (góra).
Pokazuje on: Stół lewitowany w Londynie w 1903 roku przez medium psychokinetyczne o nazwisku Eusapia Palladino.
It illustrates: A photo of a table levitated telekinetically by Eusapia Palladino.
(Opublikowany/published: [1/5] - H2(h), [1/3] - H2(h), [1e] - D4(h), [2e] - D4(h), [8] - L2(h) )

[8] - Rysunek/Figure H2 (dół).
Pokazuje on: Fotografia innego stołu lewitowanego przez Eusapię Palladino - z książki Spirits and Spirit World.
It illustrates: Another table levitating and showing white extraction glow.
(Opublikowany/published: [1/5] - H2(l), [1/3] - H2(l), [1e] - D4(l), [2e] - D4(l), [8] - L2(l) )

[8] - Rysunek/Figure H3 (lewo).
Pokazuje on: Stołek kuchenny podnoszony fizycznie przez grupę SORRAT - jarzenie pochłaniania nie wystąpiło, stąd widać naturalne kolory stołka.
It illustrates: A table lifted physically (it shows natural colours).
(Opublikowany/published: [1/5] - H3(l), [1/3] - H3(l), [1e] - D5(l), [2e] - D5(l), [8] - L3(l) )

[8] - Rysunek/Figure H3 (prawo).
Pokazuje on: Ten sam stołek ale tym razem lewitowany telekinetycznie przez grupę SORRAT - tym razem jarzenie pochłaniania pojawiło się.
It illustrates: Te same table lifted telekinetically (it shows white extraction glow).
(Opublikowany/published: [1/5] - H3(r), [1/3] - H3(r), [1e] - D5(r), [2e] - D5(r), [8] - L3(r) )

[8] - Rysunek/Figure H4 (a).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury dłoni uzdrowiciela - rozkład o godzinie 10:12 (na początku uzdrawiania).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:12).
(Opublikowany/published: [1/5] - H4(a), [1/3] - H4(a), [1e] - C2(A), [2e] - C2(A), [6/2] - 2(A), [8] - L4(A) )

[8] - Rysunek/Figure H4 (b).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury dłoni uzdrowiciela - rozkład o godzinie 10:14 (tj. po 2 minutach).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:14).
(Opublikowany/published: [1/5] - H4(b), [1/3] - H4(b), [1e] - C2(B), [2e] - C2(B), [6/2] - 2(B), [8] - L4(B) )

[8] - Rysunek/Figure H4 (c).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury dłoni uzdrowiciela - rozkład o godzinie 10:15 (tj. po 3 minutach).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:15).
(Opublikowany/published: [1/5] - H4(c), [1/3] - H4(c), [1e] - C2(C), [2e] - C2(C), [6/2] - 2(C), [8] - L4(C) )
Rozdział Z (tom 8):

[8e] - Rysunek/Figure M1.
Pokazuje on: Mała biała istotka z anonimowej cywilizacji totaliztycznej ujawniająca oznaki nirwany totaliztycznej. To ona podarowała ludzkości piramidę telepatyczną.
It illustrates:: A small wite being from anonymous totaliztic civilisation, which handed the gift for humanity in the form of the telepathic pyramid. This totaliztic alien displays clear signs of experiencing a permanent nirvana.
(Opublikowany/published: [1/5] - JF1, [1/4] - JF1, [7/2] - C1 )

[8e] - Dr Jan Pająk.
Pokazuje on: Zdjęcie autora monografii [8p] (a także [1/4] i [1/5]), wykonane na tle dziewiczego krajobrazu Nowej Zelandii.
It illustrates: Photograph of the author of monograph [8e] (and also [1/4] & [1/5]).
(Opublikowany/published: [1/5], [1/4], [1/3], [5/4], [6/2], [7/2], [8] )Część #F: Instrukcje:

       1. Wszystko na tej stronie co jest albo podkreślone, albo też wyświetlone w kolorze zielonym, faktycznie jest linkiem. Stąd poprzez kliknięcie na ów link czytelnik może albo zobaczyć odmienną stronę albo też załadować do swego komputera wybraną monografię.
       2. Aby załadowac do swego komputera dowolną monografię lub ilustrację wystarczy kliknąć na zieloną (podkreśloną) część jej podpisu, potem zaś wykonywać instrukcje które wówczas pojawią się na ekranie.


Część #G: Jak zreplikować tą stronę w swoim własnym komputerze:

      Dla niektórych czytelników pracujących nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne może się okazać posiadanie we własnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi używanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz późniejsze przeglądanie tej strony bezpośrednio z własnego komputera, a nie z internetu. Wszakże w przypadku posiadania takiej własnej repliki, nie jest się już zależnym od dostępu do internetu w przypadku każdej chęci ponownego zaglądnięcia do tej strony lub oglądnięcia czy wydrukowania którejś z użytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie się niniejszej strony jest także wówczas nieporównanie krótsze niż czekanie na jej otwarcie się z internetu. Nie jest też wtedy już konieczne znoszenie owego potopu najróżniejszych subtelnych przeszkod, które zdają się prześladować moje strony internetowe niemal tak jakby strony te były celowo sabotażowane przez jakichś złośliwych "małych pozieleniałych UFOnautów". Dla tych więc czytelników którzy zechcą sporządzić sobie replikę niniejszej strony internetowej w swoim własnym komputerze, niniejszym opisuję krok po kroku, jak tego dokonać. Opis ten wyjaśnia dokładnie jak się przygotowuje tzw. "źródłowy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w języku programowania zwanym "HTML", w którym strona ta oryginalnie została zaprogramowana. Taki "źródłowy" duplikat jest na tyle użyteczny, że może on zostać potem spożytkowany dla nauczenia się jak programować i zakładać własne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, że browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalają także na relatywnie łatwe sporządzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogą być użyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadają się one do stopniowego uzupełniania ich zawartości o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie się więc z poniższej instrukcji jak sporządzać takie dokładne kopie "źródłowe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia się jak programować, zakładać, oraz przeglądać własne strony internetowe. Oto owa intrukcja postępowania:
     #0. Gotowa replika źródłowa? (i to bez banerów). Jedna mała informacja, zanim w punktach #1 do #9 poniżej przytoczę dokładną procedurę sporządzania sobie samemu źródłowej repliki niniejszej strony. Mianowicie, pod niektórymi adresami podanymi w "Menu 3", taka źrółowa replika niniejszej strony, wraz z wszystkimi jej folderami, kodami źródłowymi wszystkich jej stron, pracującymi linkami, oraz przykładami plików z tekstami i ilustracjami, a na dodatek pozbawiona banerów reklamowych, czeka w formacie ZIP, gotowa do załadowania do Twojego własnego komputera. Wszystko co musisz uczynić aby ją sobie załadować, to w "Menu 1" kliknąć na pozycję "źródłowa replika tej strony". Spróbuj to uczynić, bowiem taka źródłowa replika być może jest nawet dostępna pod niniejszym adresem. Kiedy zaś taka replika źródłowa (w ZIP) załaduje się już do Twojego komputera, jedyne co należy uczynić to UNZIPować ją na Twój dysk twardy. Po UNZIPpowaniu uformuje ona odrębny folder, w którym znajdziesz nowy folder o nazwie "a_pajak", zaś w owym nowym folderze zawarte będą gotowe do użycia wszystkie podfoldery, pliki z kodami źrółowymi stron, oraz po jednym przykładzie najmniejszego pliku tekstowego (tj. "spisu treści"), oraz pierwszego zdjęcia z foldera 14 (tj. pliku "14_a02r.jpg" dla "Rys. A2 - prawy"). Czyli będzie tam wszystko co wymagane dla uruchamiania, testowania i oglądnięcia u siebie niniejszej strony w działaniu. Potem jedynie pomału dodasz sobie do foldera 14 pozostałe ilustracje, zaś do folderów tekstowych teksty pozostałych tomów. (Odnotuj, że w przypadku jeśli masz już na swoim dysku twardym folder zwany "c:\a_pajak" z innymi moimi stronami źródłowymi, wystarczy abyś z owego nowego foldera "a_pajak" poprzerzucał wszystkie pliki i podfoldery do posiadanego już wcześniej foldera "c:\a_pajak".) Po tej informacji, wróćmy teraz do owej procedury przygotowania przez Ciebie samego źrółowej repliki niniejszej strony. Oto ona:
     #1. Stworzyć nowy folder (zbior/directory) o nazwie a_pajak (lub "archive_pajak") na dysku twardym "c:\" swojego komputera. Folder ten będzie zawierał niniejszą stronę internetową wraz z używanymi przez nią ilustracjami, a ewentualnie także dowolne inne moje strony wraz z ich ilustracjami, które ktoś zechce zawsze mieć pod ręką. W celu stworzenia tego foldera wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz stworzyć nim folder nazywany "a_pajak" na dysku twardym "c:" czyniąc to w sposób identyczny jak tworzy się inne foldery na owym dysku.
     #2. Stworzyć nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnętrzu foldera "a_pajak". Owe pod-foldery będą zawierały poszczególne rodzaje tekstów i ilustracji ukazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorów) wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową:
           flags - zawiera on sześć plików o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w których zawarte są flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Anglii używane przez niniejszą stronę internetową oraz strony do niej pokrewne. Pliki te najłatwiej uzyskać poprzez zdobycie dowolnych obrazów owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz następne przemianowanie nazw tych plików na nazwy wskazane powyżej.
           14 - zawiera on wszystkie ilustracje przynależne do monografii [8], jednak używane także w innej monografii [1/4]. Zauważ, że Ilustracje te używane są zarówno przez niniejszą stronę internetową, jak i równocześnie przez cały szereg innych moich stron wymagających zilustrowania.
           15 - zawiera on wszystkie ilustracje używane dopiero od początku opracowywania najnowszej monografii [1/5]. Zauważ, że Ilustracje te używane są głównie przez monografię [1/5], chociaż niektóre z nich mogą być też użyte na innych totaliztycznych stronach internetowych i publikacjach.
           8p_pdf - zawiera on polskojęzyczny tekst źródłowy monografii [8p] w formacie PDF.
           8e_pdf - zawiera on angielskojęzyczny tekst źródłowy monografii [8e] w formacie PDF.
           Opcjonalnie - jeśli chce się mieć również kompletny egzemplarz nieco starszej monografii [1/4], wówczas założyć sobie trzeba też foldery przechowujące i tamtą monografię - która używa tych samych ilustracji co niniejsza monografia [1/5].
           W celu stworzenia tych pod-folderów wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz wygenerować nim owe podfoldery we wnętrzu foldera "a_pajak", nadając im wskazane powyżej nazwy.
     #3. Zachować kod źródłowy tej strony w swoim folderze "a_pajak". W tym celu trzeba "kliknąć prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy się wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Małe menu powinno się pojawić, które ma pozycję "View Source" (tj. "pokaż źródło"). Kliknij na tą pozycję, tak że kod źródłowy tej strony pojawi się w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". (Kod ten zapisany jest w języku [programowania zwanym "HTML" w jakim zaprogramowana została niniejsza strona.) Kliknij na pozycję "File" w menu z tego "Notepad" i wybierz opcję "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod źródłowy ze swojego "Notepad" używając nazwy pliku "tekst_1_4.htm" jako "File name" kodu dla niniejszej strony, zaś podając folder "c:\a_pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj że strony wywoływane z niniejszej strony należy zachwywać pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_8.htm" dla strony z polskojęzyczną monografią [8p], "text_8.htm" dla strony z angielskojęzyczną monografią [8e]. Innym moim stronom, które również ktoś zdecyduje się zachować, należy nadawać przynależne im nazwy, np.: "magnocraft.htm" dla angielskojezycznej wersji strony o magnokrafcie, "oscillatory_chamber_pl.htm" dla polskojęzycznej strony o komorze oscylacyjnej, itp.
     #4. Zachować ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na każdą ilustrację z tej strony lub ze stron z nią związanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla tej strony i dla monografii [1/5] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj że każda ilustracja wskazuje u dołu ekranu browsera subfolder w jakim musi być zachowana.)
     #5. Wyswietlić tą stronę w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje się ona wyświetlić w dowolnej chwili we własnym komputerze, poprzez zwykłe wycelowanie na plik "tekst_1_4.htm" (tj. wycelowanie na kod źródłowy tej strony) używając w tym celu "Windows Explorer", oraz następne podwójne kliknięcie na owym pliku. (Można też ją wyświetlić poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciśnięcie klawisza "Enter".) Strony związane z niniejszą hyperlinkami, można wyświetlać albo poprzez kliknięcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo też poprzez kliknięcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_1_4.htm", "tekst_1_4_1.htm", "tekst_1_4_2.htm", lub "tekst_1_4_3.htm" (albo "magnocraft.htm", "oscillatory_chamber.htm", itp.)
     #6. (Warunkowo) Ustawić kody polskich literek. Trzecia linia programu HTML każdej totaliztycznej strony oryginalnie jest zaprogramowana na kod polskich literek w moim własnym komputerze i WINDOWS XP. Stąd linia ta ma postać:
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Jednak nie w każdym komputerze i nie dla każdej wyszukiwarki linia ta spowoduje poprawne wyświetlanie polskich literek. Dlatego jeśli u Ciebie czytelniku zamiast polskich literek wyświetlane są jakieś "krzaczki", zapewne to oznacza że w kodzie źródłowym tej strony powinieneś sobie zmienić ostatni człon owej linii na odpowiedni dla Twojego komputera i/lub Twojej wyszukiwarki. Dlatego spróbuj w linii tej symbol windows-1250 zmienić np. na symbol iso-8859-1, na symbol iso-8859-2, lub na symbol CP-1250, sprawdzając czy kod ten spowoduje poprawne wyświetlenie polskich literek (w celu tego sprawdzenia kliknij w "Internet Explorer" na "Refresh" czyli na "Odnów", lub na: Widok/Kodowanie/Dalsze/Srodkowoeuropejski(Windows) co w angielskiej wersji ma zapis: View/Encoding/More/CentralEuropean(Windows) - tak jak to wyjaśnione w części J "polskie literki").
     #7. (Warunkowo) pousuwać banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzają kody banerów reklamowych do kodu źródłowego stron jakie na nich są wystawiane (często kody tych banerów reklamowych zawierają też dokuczliwe błędy celowo powprowadzane przez UFOnautów jakie starają się utrudniać ogladanie moich stron). Jeśli benery te, lub zawarte w nich błędy, kogoś wyraźnie irytują, wówczas w kodzie źródłowym zachowanym we własnym komputerze daje się je pousuwać. Aby powycinać te bannery, należy najpierw otworzyć "kod źródłowy" tej strony używając np. edytora tekstu zwanego "Notepad" jaki znajduje się praktycznie w niemal każdym dzisiejszym komputerze. Potem w programie źródłowym danej strony należy zidentyfikować kody tych banerów (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie źródłowym i zaczynającego się od "http://...", albo też poprzez wypatrzenie komentarza oznakowującego początek i koniec bannera i zwykle zaczynającego się od słów "banner insertion ..."). Po zidentyfikowaniu który fragment kodu strony ukrywa w sobie dany baner, kod ten należy zwyczajnie wydeletować. Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli ktoś zdoła się nauczyć jak znajdować i wycinać takie banery reklamowe, faktycznie nauczy się również jak przeprogramowywać istniejące strony internetowe, czyli jak sporządzać "kody źródłowe" własnych stron.
     #8. (Warunkowo) aktualizować swoją replikę tej strony. Jeśli kogoś szczególnie interesują opisy zawarte na niniejszej stronie internetowej, wówczas co jakiś czas (np. co kilka miesięcy) warto sprawdzać w internecie, czy opisy te nie zostały dodatkowo udoskonalone. Jeśli zaś się odkryje, że internetowa wersja tej strony została wyraźnie udoskonalona, wówczas tą udoskonaloną wersją można z łatwością zastąpić posiadaną przez siebie nieco starszą replikę. W tym celu wystarczy nazwę swojej starej repliki poprzedzić np. słowem "stara_", a następnie na jej miejsce skopiować i zachować nową wersję tej strony pod oryginalną nazwą jaką nosi ona w internecie.
     #9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w owym replikowaniu warto zaglądnąć na odrębną stronę w całości poświęconą dokładnemu wyjaśnieniu powyższej procedury replikowania moich witryn internetowych we własnym komputerze. Owa dodatkowa strona uruchamiana jest z "Menu 2", gdzie wystepuje pod nazwą Replikuj".


Część #H: Polskie literki:

       W tekście tej strony starałem się używać polskich literek. Szybko jednak odnotowałem, że nie każdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemożliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie używają systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdają się wyświetlać poprawnie polskie literki tylko jeśli albo używają systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeśli ich Internet Explorer został na nie ustawiony. (Aby ustawić swoją przeglądarkę "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknąć na pozycję w jej menu oznaczoną "Widok" (po angielsku "View"), zaś potem na opcję oznaczoną "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaś otworzy się submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybrać trzeba i włączyć kliknięciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomogło, wówczas na wszelki wypadek informuję, że jeśli u kogoś w miejscu literek na ekranie pojawiają się jakieś dziwne znaczki, to zapewne oznacza, że jego komputer nie wyświetla prawidłowo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieć, że wyświetlane znaczki oznaczają co następuje:
"ą" = "a" z ogonkiem, "Ą" = "A" z ogonkiem,
"ć" = "c" z kreską, "Ć" = "C" z kreską,
"ę" = "e" z ogonkiem, "Ę" = "E" z ogonkiem,
"ł" = "l" przekreślone, "Ł" = "L" przekreślone,
"ń" = "n" z kreską, "Ń" = "N" z kreską,
"ó" = "o" z kreską, "Ó" = "O" z kreską,
"ś" = "s" z kreską, "Ś" = "S" z kreską,
"ź" = "z" z kreską, "Ź" = "Z" z kreską,
"ż" = "z" z kropką, "Ż" = "Z" z kropką.
       Oto wykaz polskich literek jakie mogą wystąpić w moich tekstach:
ą ć ę ł ń ó ś ź ż (małe polskie literki)
a c e l n o s z z (łacińskie i angielskie odpowiedniki małych polskich literek)
Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż (duże polskie litery)
A C E L N O S X Z (łacińskie i angielskie odpowiedniki dużych polskich liter).
       Powinienem tutaj dodać, że po odnotowaniu mizernych efektów moich eksperymentów z użyciem polskich literek, wcale teraz się nie spieszę z przeredagowaniem na polskie literki tej części totaliztycznych stron które oryginalnie pisane były alfabetem angielskim (łacińskim).


Część #I: Historia monografii z niniejszej serii [8]:

       Chociaż filozofia totalizmu została sformułowana w 1985 roku, przez pierwsze 18 lat była ona upowszechniana jako fragment teori wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji (z której totalizm się wywodzi). Dopiero w 1999 roku autor uświadomił sobie że istnieje potrzeba opracowania odrębnego podręcznika wyłącznie poświęconego tej filozofii. Niniejsza monografia [8p] reprezentuje ów historycznie pierwszy kompletny podręcznik dla filozofii totalizmu jaki kiedykolwiek był opublikowany. Pisanie tej [8p] zostało zapoczątkowane w 2000 roku, kiedy autor ciągle mieszkał w Timaru, Nowa Zelandia. Ukończony został w 2003 roku, kiedy autor już przeniósł się do Wellington. Od 2003 roku monografia [8p] była nieprzerwanie oferowana za darmo zainteresowanym czytelnikom za pośrednictwem niemal wszystkich stron internetowych totalizmu. Aż do 2008 roku była ona upowszechniana w formatach WORD.DOC oraz WORD PERFECT (WP5) - jednak bez ilustracji powłączanych do tekstu. W 2004 i w 2007 roku udoskonalone wersje filozofii "totalizmu", jak również nowsze wersje "Konceptu Dipolarnej Grawitacji" - z którego totalizm się wywodzi (patrz tomy 6 i 7 tej monografii [8p]) zostały powłączane również do tomów, odpowiednio, 6 do 9 i 4 do 5 z monografii [1/4] i [1/5], poczym zaoferowane zainteresowanym czytelnikom jako jeszcze nowsze podręczniki totalizmu. Krótko przed 7 grudnia 2008 roku monografia [8p] została jednak uzupełniona o ilustracje i przetłumaczona na format PDF. Niemniej obecnie monografia [8p] posiada już bardziej historyczne niż bieżące znaczenie. Jest tak ponieważ większość wyznawców totalizmu woli używać tamte nowsze wersje podręczników totalizmu i Konceptu Dipolarnej Grawitacji dostępne w tomach odpowiednio 6 do 9 i 4 do 5 monografii [1/4] i [1/5].
       Począwszy od 5 lutego 2009 roku w internecie zaczęło być też upowszechniane następne, drugie już wydanie niniejszej monografii [8p]. Wydanie to jest oznaczane symbolem [8p/2]. Może ono być załadowanie gratisowo za pośrednictwem linków podanych w części #L niniejszej strony. Dlatego, zanim zacznie się załadowywać do swego komputera poszczególne tomy niniejszej starszej monografii [8p], być może warto rozważyć czy raczej nie załadować sobie tomów jej najnowszego, drugiego już wydania [8p/2] .


Część #J: Różnice pomiędzy starą (tą) monografią [8p] i nową monografią [8p/2]:

       Treść sporej części obu tych monografii jest bardzo do siebie podobna. Tyle że w nowej monografii [8p/2] treść ta została uaktualizowana, poszerzona, udoskonalona, oraz przekonfigurowana dla ułatwienia jej czytania i rozumienia. Tylko jeden tom, minowicie 6 - o tytule "Poznajmy Boga", został po raz pierwszy wprowadzony dopiero do nowego, drugiego wydania monografii [8p/2]. Ów tom 6 stara się obiektywnie i naukowo przedstawić Boga - tak jak ową nadrzędną istotę wszechświata opisują nam ustalenia teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Oczywiście, opis Boga zaprezentowany w tomie 6 tamtej monografii [8p/2] znacznie różni się od religijnego opisu tej nadrzędnej istoty. Wszakże religie idealizują Boga, prezentując Go raczej stronniczo. Tymczesem tom 6 monografii [8p/2] stara się być jak najbardziej obiektywny - prezentując wszystkie aspekty Boga w sposób możliwie najbardziej zbalansowany i obiektywny.
       Poza owym jednym tomem 6, inne różnice pomiędzy obu wersjami tego podstawowego podręcznika totalizmu są głównie natury filozoficznej. Mianowicie, stara monografia [8p] była pisana jakby "w duchu świeckim" - i to na przekór, że w tomie 6 zawierała ona m.in. formalne dowódy naukowe na istnienie Boga. Wszystko starała się ona bowiem tłumaczyć na świecki i na ateistyczny sposób - znaczy zupełnie bez uwzględnienia i bez wskazania czytelnikowi przejawów nieustannych interwencji Boga w przebieg spraw ludzkich. Znaczy, gdyby w jednym zdaniu starać się wyrazić filozoficzną myśl przewodnią tamtej starej monografii [8p], wówczas myśl ta stwierdzałaby że Bóg tak poformował prawa natury aby samoczynnie podtrzymywały one działanie wszechświata - zupełnie bez Boskiej interwencji. Stąd dokładne opisanie mechanizmów rządzących losami ludzi jest możliwie wyłącznie na bazie praw natury - czyli bez potrzeby badania, identyfikowania i opisywania przejawów i metod ingerencji Boga w ludzkie sprawy.
       Jednakże w 2007 roku odkryłem że Bóg bez przerwy ingeruje w sprawy ludzkie i nieustannie steruje te sprawy w taki sposób aby przebiegały one zgodnie z Jego intencjami. Przykładowo, odkryłem wówczas że tzw. "manifestacje UFO" są po prostu softwarowymi "symulacjami" realizowanymi przez Boga. (Szczegóły tamtych Boskich "symulacji" UFO i UFOnautów są wyjaśnione m.in. w rozdziale JJ z tomu 6 monografii [8p/2], a także na całym szeregu stron internetowych totalizmu, np. w punkcie #D2 totaliztycznej strony internetowej ufo_pl.htm - o odpowiedziach na fundamentalne pytania o UFOnautach i o wehikułach UFO - np. czy istnieją, jak funkcjonują, itp., w punkcie #F3 totaliztycznej strony internetowej god_pl.htm - o naukowym i świeckim zrozumieniu Boga, czy w "części #F" totaliztycznej strony internetowej evil_pl.htm - o pochodzeniu wszelkiego zła na Ziemi.) Dlatego postanowiłem wówczas przepracować m.in. i monografię [8p] w taki sposób aby ująć w nich to szokujące odkrycie i wskazać czytelnikowi naukowe dowody owych nieustannych interwencji Boga. Gdyby więc w jednym zdaniu starać się wyrazić filozoficzną myśl przewodnią niniejszej nowej monografii [8p/2], wówczas myśl ta stwierdzałaby że Bóg osobiście, dynamicznie i nieustannie ingeruje w działanie wszechświata i w losy ludzi - tak aby działanie to i losy postępowały dokładnie w kierunku zgodnym z Boskimi intencjami. Stąd dokładne opisanie mechanizmów rządzących losami ludzi wymaga aby niezależnie od praw natury naukowo przebadać i opisać także przejawy i metody bezpośredniej ingerencji Boga w ludzkie sprawy. Oczywiście, wykonanie odnośnych badań i przepracowanie całej monografii [8p/2] - tak aby wiarygodnie wyrażała ona ową nową myśl przewodnią, zajmie mi kilka lat.


Część #K: Pozbawiona ilustracji, najstarsza wersja monografii [8p] w formatach DOC i WP5:

       W formatacjh odmiennych niż PDF niniejsza monografia [8p] jest oferowana już od 2003 roku. Wprowadzenie tej nowszej, zilustrowanej wersji z 2008 roku, NIE usuwa tamtych starszych wersji. Dlatego, jeśli czytelnik sobie tego życzy, wówczas może załadować sobie taką starszą wersję. Ta starsza wersja jest upowszechniana za pośrednictwem odmiennej strony internetowej do której linki są podane poniżej.
       Oto więc linki do stron internetowych z tamtą nieco starszą, bo pozbawioną ilustracji, wersją tej samej monografii [8p]: Oznaczenia: Etykietkę "P" przyporządkowano do stron internetowych z polskojęzycznym tekstem tej starszej, pozbawionej ilustracji monografii [8p]. Etykietkę "E" przyporządkowano do stron udostępniających angielskojęzyczny odpowiednik tej starszej, pozbawionej ilustracji monografii [8e].


Część #L: Polecam już nowsze, ilustrowane, drugie wydanie monografii [8p/2], upowszechniane w formacie PDF:

       Począwszy od lutego 2009 roku w internecie dostępna jest również ilustrowana wersja drugiego wydania monografii [8p/2] o tytule "Totalizm", upowszechniana w formacie PDF. Dlatego, jeśli czytelnik sobie tego życzy, wówczas może załadować sobie owo najnowsze wydanie podręcznika totalizmu. Wydanie to jest upowszechniane za pośrednictwem odmiennej strony internetowej do której linki są podane poniżej.
       Oto więc linki do stron internetowych z najnowszą wersją drugiego wydania monografii [8p/2] "Totalizm": Oznaczenia: Etykietkę "Polski" przyporządkowano do stron internetowych z polskojęzycznym tekstem monografii [8p/2]. Etykietkę "English" przyporządkowano do stron udostępniających angielskojęzyczny odpowiednik monografii [8e/2].


Część #M: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #N: Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.

Życzę interesującej lektury tej najbardziej moralnej, pokojowej, postępowej, konstruktywnej, korzystnej, oraz rewolucyjnej filozofii na Ziemi, nazywanej totalizmem. Witam także w nieprzerwanie powiększającym się kręgu ludzi którzy upowszechniają tą filozofię i wdrażają ją w swoim życiu codziennym. Odnotuj, że zgodnie ze starymi przepowiedniami (dyskutowanymi w rozdziale G z tomu 5 niniejszej [8p]) totalizm ma stać się filozofią która zadominuje nasz świat i która uwolni ludzkość!
* * *
Data założenia tej strony internetowej: 7 grudnia 2008 roku
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 17 października 2012 roku
(Sprawdź pod adresami z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)