Gratisowa oferta monografii [5] o eksplozji UFO koło Tapanui
(3-języcznie, po polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage, angielsku For English version click on this flag i niemiecku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
5 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Monografia [5/4p]

Źródłowa replika tej strony

Rysunki do [5/4]: 1, 2, 3

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Monograph [5/3e]

Source replica of this page

Figures for [5/3e]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Monographie [5d]

Freie Energie

Malbork

Telekinesis

seismographen

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(En français:)

Énergie libre

Malbork

Telekinesis

Sismographe

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(En espańol:)

Energía libre

Malbork

Nueva Zelanda

Sismógrafo

Telekinesis

Leyes morales

Tornado

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(In italiano:)

Testo [7]

Energia libera

Malbork

Telekinesis

Sismografo

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 2.)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalizm.20fr.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Oto gratisowe egzemplarze ilustrowanej monografii naukowej [5] o eksplozji UFO koło Tapanui, Nowa Zelandia. Zapraszam do jej załadowania do własnego komputera np. w bezpiecznym i wygodnym formacie PDF. Monografia [5] upowszechniana jest w aż 3 językach i w 3 wydaniach, tj polskim [5/4p], angielskim [5/3e], oraz niemieckim [5d]. Ilustrowane wydanie polskojęzyczne [5/4p] w PDF przyjmuje formę jednotomowej monografii pióra Prof. dr inż. Jan Pajak, o tytule "Eksplozja UFO w Tapanui z roku 1178 AD, która przemieściła kontynenty" (czwarte wydanie, Wellington, Nowa Zelandia, Copyrights © 1996 by Dr Jan Pająk, ISBN 0 9583380 6-X). W powołaniach literaturowych autora, ta jednotomowa monografia oznaczana jest symbolem [5p/4].


Historia ilustrowanej wersji monografii [5]:

       Chociaż pierwsze wydanie monografii [5] o eksplozji UFO koło Tapanui została opublikowana już w 1988 roku, aż do 2001 roku monografie o tej eksplozji upowszechniane były wyłącznie pocztowym rozsyłaniem ich wersji papierowych do zainteresowanych czytelników. Dopiero w 2001 roku gratisowe egzemplarze tych monografii zaczęły być upowszechniane za pośrednictwem internetu. Do owego czasu (tj. do 2001 roku) opublikowane już było czwarte (niniejsze) wydanie [5/4p] polskojęzycznej wersji tej monografii, oraz trzecie wydanie [5/3e] jej wersji angielskojęzycznej. Upowszechniana z pomocą tej strony polskojęzyczna monografia [5/4p] prezentuje właśnie udoskonalony format owego czwartego jej wydania. Pisanie czwartego wydania monografii [5/4] zostało ukończone w 1996 roku, kiedy to autor ciągle odbywał swoją trzecią profesurę na tropikalnej wyspie Borneo. W tamtym też borneowskim jej sformułowaniu monografia [5/4] upowszechniana była aż do maja 2009 roku. Jednak w maju 2009 roku autor zdecydował, że czas aby do jej internetowej wersji włączyć ilustracje które uprzednio upowszechniane były w oddzieleniu od tekstu pisanego, oraz aby przetłumaczyć ją na bardziej bezpieczny i wygodny format PDF. W ten sposób w maju 2009 roku powstała ilustrowana i skrócona (jednotomowa) wersja monografii [5p/4] upowszechniana w formacie PDF z pomoca tej strony. Przy okazji jej publikowania monografia [5p/4] została też nieco udoskonalona i uaktualizowana. Jej aktualizowanie i udoskonalanie kontynuowane było dalej w 2010 roku, kiedy to uzupełniona ona została o kilka najnowszych opisów, np. podrozdziału D4.1, opisów zniszczenia bałtyckiego (przy-polskiego) miasta Wineta, czy informacji o odkryciu kolejnego miejsca eksplozji UFO w Australii.


Część #A: Teksty ilustrowanych wersji monografii [5] w formacie ADOBE.PDF:

       Niniejsza strona stara się gratisowo udostępniać z praktycznie niemal każdej wytryny i serwera totalizmu ilustrowane wersje monografii [5] w formacie PDF oraz we wszystkich 3 językach w jakich owe [5] są upowszechniane (tj. polskim, angielskim i niemieckim). Jeśli zaś z jakichś pwodów (np. ograniczeń pamięciowych serwera, lub nieakceptowania formatu PDF przez dany serwer) pod danym adresem monografie [5] nie mogą być upowszechniane, wówczas będą tam zainstalowane linki (w tekście oznaczane kolorem zielonym) do innych serwerów które będą już udostępniały tą monografię za darmo. Istnieje istotny powód dla którego wszędzie staram się udostępniać monografie [5] głównie w owym formacie "Adobe PDF", znanym także jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". (Aczkolwiek starsze, nie-ilustrowane wersje tych samych monografii [5] nadal udostępniam również w innych formatach, tak jak oryginalnie je poinstalowałem na serwerach totalizmu, tj. w formatach WP5, DOC oraz ZIP - co wyjaśniam dokładniej przy końcu tej strony w jej "części #M".) Owym powodem dla którego najnowsze, ilustrowane wersje monografii [5] są udostępniane głównie w formacie PDF, jest że format "PDF" NIE zezwala na doczepianie się do niego wirusów komputerowych. Stąd, kiedy załadowuje się do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma się gwarancję że teksty te NIE zawierają doczepionych do nich wirusów komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogą samorzutnie się doczepiać w internecie np. do tekstów zapisanych w formacie WORDA.DOC.) Odnotuj jednakże że NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu są w stanie zaoferować całe i wszystkie ilustrowane monografie [5] w formacie PDF. Powodem zwykle jest, że ilustracje konsumują dużo pamięci komputera, stąd plik zawierający te monografie w formacie PDF typowo jest raczej duży (tj. około 6 MB). Sporo zaś z darmowych serwerów używanych przez totalizm, NIE pozwala na zainstalowanie na nich aż tak dużych objętościowo plików jak te które zawierają monografie [5]. Dlatego na niektórych witrynach totalizmu mogą być dostępne tylko linki do niniejszej strony, albo też tylko starsze wersje (NIE ilustrowane) monografii [5] w formatach DOC, WP5, lub/i ZIP. Na dodatek, totalizm używa również kilka darmowych serwerów które wogóle NIE pozwalają na przechowywanie na nich plików w formacie PDF. Na owych serwerach monografie [5] albo wcale NIE są zainstalowane i oferowane, albo też posiadają tam zainstalowaną tylko którąś ze starych wersji w formatach DOC, WP5, lub ZIP - omówionych w "części #M" przy końcu tej strony. Aby więc sprawdzić czy ilustrowana wersja poszukiwanej monografii [5] jest dostępna na wybranym (np. na niniejszym) serwerze-witrynie totalizmu, wystarczy kliknąć na zielony napis poniżej opisujący ową wersję (oraz język) i sprawdzić czy nam się ona załaduje do komputera. (Jeśli zaś się NIE załaduje, wówczas należy poszukiwać tej ilustrowanerj wersji monografii [5] na innych serwerach totalizmu wyszczególnionych w Menu z tej strony.) Oto link pozwalający załadować wybraną monografię [5]:

Egzemplarz polskojęzycznej monografii [5/4p] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

Egzemplarz angielskojęzycznej monografii [5/3e] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

Egzemplarz niemieckojęzycznej monografii [5d] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

       Powyższe Egzemplarze monografii [5] w formacie PDF są oferowane w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, że w tych egzempalrtzach, na końcu każdego rozdziału lub na końcu całej monografii, załączone są również wszystkie ilustracje danego rozdziału. Niefortunnie, w niektórych ilustracjach aż kilka zdjęć lub rysunków musiało zostać "wciśnięte" na pojedynczą stronę papieru formatu A4. Stąd niektóre z owych "wciśniętych" fotografii lub rysunków mogą NIE wyglądać wystarczająco wyraźnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "części #G" poniżej tej strony udostępnione są do załadowania przez zainteresowanych czytelników, lub do oglądania po powiększeniu, wszystkie ilustracje używane w owych monografiach [5]. Aby je zobaczyć wystarczy tam kliknąć na zielone linki do wybranych ilustracji.
       Gdyby z jakichś ważnych powodów czytelnik NIE był w stanie załadować wybranej ilustrowanej wersji monografii [5] w formacie PDF, wówczas może do mnie napisać zaś ja postaram się mu wysłać tą wersję (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe są wyszczególnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr Jan Pajak). Jednak proszę ograniczyć swoje życzenia do tylko do tej jednej monografii [5], jako że moje możliwości czasowe oraz mój dostęp do internetu (a stąd i moje możliwości darmowego zaopatrywania) są raczej ograniczone.


Część #B: Teksty starszych (tj. NIE ilustrowanych) wersji monografii [5] w formacie WORD.DOC:

      Odnotuj, że NIE każda witryna totalizmu upowszechnia każdą wersję i każdy format każdej monografii. Dlatego aby załadować sobie wybraną monografię [5] w interesującym nas formacie i języku, trzeba najpierw znaleźć serwer (adres) który ją gratisowo oferuje. Aby go znaleźć, wystarczy tak długo klikać na każdym serwerze (adresie) totalizmu wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" na zielone linki poniżej, aż znajdziemy adres na którym interesująca nas wesja i format nam się załaduje. Oto więc linki do poszczególnych tomów i językowych wersji starszej (tj. NIE ilustrowanej) wersji monografii [5] w formacie WORD.DOC:

Nie-ilustrowana starsza wersja [5/4p] po polsku, format DOC:

Spis treści i spis rysunków monografii [5/4], doc


Rozdział A w monografii [5/4], doc

Rozdział B w monografii [5/4], doc

Rozdział C w monografii [5/4], doc

Rozdział D w monografii [5/4], doc

Rozdział E w monografii [5/4], doc

Rozdział F w monografii [5/4], doc

Rozdział G w monografii [5/4], doc

Rozdział H w monografii [5/4], doc

Rozdział I w monografii [5/4], doc

Rozdział J w monografii [5/4], doc

Rozdział K w monografii [5/4], doc

Rozdział L w monografii [5/4], doc

Rozdział Z w monografii [5/4], doc

The non-illustrated version of [5/3e] in English, DOC format:

[5/3e] in the WORD.DOC (*.doc) format
Część #C: Teksty starszych (tj. NIE ilustrowanych) wersji monografii [5] w skompresowanym formacie ZIP z WORD.DOC:

      Odnotuj, że NIE każda witryna totalizmu upowszechnia każdą wersję i każdy format każdej monografii. Dlatego aby załadować sobie wybraną monografię [5] w interesującym nas formacie i języku, trzeba najpierw znaleźć serwer (adres) który ją gratisowo oferuje. Aby go znaleźć, wystarczy tak długo klikać na każdym serwerze (adresie) totalizmu wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" na zielone linki poniżej, aż znajdziemy adres na którym interesująca nas wesja i format nam się załaduje. Oto więc linki do poszczególnych tomów i językowych wersji starszej (tj. NIE ilustrowanej) wersji monografii [5] w formacie ZIP z WORD.DOC:

Nie-ilustrowana starsza wersja [5/4p] po polsku, format ZIP z DOC:

Spis treści i spis rysunków monografii [5/4], ZIP z DOC


Rozdzial A w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial B w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial C w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial D w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial E w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial F w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial G w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial H w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial I w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial J w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial K w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial L w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial Z w monografii [5/4], ZIP z DOC

The non-illustrated version of [5/3e] in English, ZIP from DOC:

[5/3e] in ZIP from WORD.DOC. (It contains the entire text of English [5/3].)
Część #D: Teksty starszych (tj. NIE ilustrowanych) wersji monografii [5] w formacie WORD PERFECT WP5:

      Oto linki do poszczególnych tomów i językowych wersji starszej (tj. NIE ilustrowanej) wersji monografii [5] w formacie WORD-PERFECT.WP5:

Nie-ilustrowana starsza wersja [5/4p] po polsku, format WP5:

Rozdział A w monografii [5/4], WP5

Rozdział B w monografii [5/4], WP5

Rozdział C w monografii [5/4], WP5

Rozdział D w monografii [5/4], WP5

Rozdział E w monografii [5/4], WP5

Rozdział F w monografii [5/4], WP5

Rozdział G w monografii [5/4], WP5

Rozdział H w monografii [5/4], WP5

Rozdział I w monografii [5/4], WP5

Rozdział J w monografii [5/4], WP5

Rozdział K w monografii [5/4], WP5

Rozdział L w monografii [5/4], WP5

Rozdział Z w monografii [5/4], WP5


Wykaz ilustracji do monografii [5/4], WP5

The non-illustrated version of [5/3e] in English, WP5 format:

A copy of English monograph [5/3e], WP5
Część #E: Teksty starszych (tj. NIE ilustrowanych) wersji monografii [5] w skompresowanym formacie ZIP z WORD PERFECT WP5:

      Oto linki do poszczególnych tomów i językowych wersji starszej (tj. NIE ilustrowanej) wersji monografii [5] w formacie ZIP z WORD-PERFECT.WP5:

Nie-ilustrowana starsza wersja [5/4p] po polsku, format ZIP z WP5:

Chapter A in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter B in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter C in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter D in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter E in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter F in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter G in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter H in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter I in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter J in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter K in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter L in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter Z in monograph [5/4], ZIP z WP5

The non-illustrated version of [5/3e] in English, ZIP from WP5:

A copy of English monograph [5/3e], ZIP from WP5


Część #F: Spis treści polskojęzycznej monografii [5p/4] "Eksplozja UFO w Tapanui z roku 1178 AD, która przemieściła kontynenty" (czwarte wydanie, Wellington, Nowa Zelandia, Copyrights © 1996 by Dr Jan Pająk, ISBN 0 9583380 6-X):

Spis ten przytoczomy jest poniżej w niniejszym punkcie tej strony. W formacie PDF daje się on też załadować oddzielnie poprzez niniejszy (zielony) link - ale tylko z witryn na których dostępne są PDF wersje monografii [5/4]. Ponadto spis ten włączony jest także do treści każdej kopii owej monografii [5/4].

A. Legendarna eksplozja z Nowej Zelandii
Rysunki A1 i A2 (zdjęcia krateru Tapanui)

B. Kto i dlaczego symuluje UFOnautów, UFO, eksplozje UFO, itp.

C. Materiał dowodowy potwierdzający wystąpienie w 1178 roku kataklizmicznej eksplozji koło Tapanui
C1. Legendy Maorysów opisujące eksplozję koło Tapanui
C2. Ogromny krater koło Tapanui
C3. Interpretacja nazw maoryskich z okolic krateru Tapanui
C4. Brak koło Tapanui organicznych artyfaktów datowanych przed 13 wiekiem
C5. Historyczny brak lasów w centrum Wyspy Południowej Nowej Zelandii
C6. Koncentryczny porządek w ułożeniu drzew powalonych wokół Tapanui
C7. Olbrzymi ptak Moa i jego masowe wyginięcie około 1178 roku
C7.1. Telekinetyczne mutowanie jako wytłumaczenie dla faktu nagłego pojawienia się super-ptaka Moa
C7.2. Nowozelandzcy giganci ludzcy
C7.3. Falowanie przestrzeni czasowej jako wytłumaczenie dla nieustających do dzisiaj obserwacji ptaka Moa
C8. Pola zmodyfikowane lub wzbudzone eksplozją Tapanui
C8.1. Zmiany pola magnetycznego w okolicach krateru Tapanui
C8.2. Pole telekinetyczne oraz spowodowana nim aktywność biologiczna krateru Tapanui
C8.3. Pole telepatyczne zmodyfikowane następstwami eksplozji Tapanui
C8.4. Pole zaburzeń przestrzeni czasowej w kraterze Tapanui
C9. Deficyt niektórych pierwiastków (np. selenu) w glebie okolic Tapanui
C10. Napowierzchniowe depozyty złota w Otago
C11. Ceramiczne kamienie i trinitite
C11.1. Trinitite
C11.2. Hipotezy wyjaśniające pochodzenie ceramicznych kamieni
C11.3. Dowodowe znaczenie kamieni ceramicznych z Tapanui
C11.4. Kamienie ceramiczne spoza Nowej Zelandii
C12. Namagnesowane odłamki metalu znajdowane w okolicach krateru Tapanui
C13. Gwałtowna zmiana klimatu Nowej Zelandii zaistniała po eksplozji Tapanui
C14. Podsumowanie faktów dotyczących eksplozji Tapanui
15 Rysunków (C1 do C15) z materiałem dowodowym na eksplozję Tapanui

D. Materiał dowodowy że eksplozja koło Tapanui posiadała globalny charakter
D1. Historyczne zapisy eksplozji Tapanui
D1.1. Zapis mnicha Gerwazego z Kanterbury (Anglia)
D1.2. Obserwacja Gengis Khana (Mongolia)
D2. Dowody na globalne zmiany klimatyczne (tzw. "Małą Epokę Lodową") po 1178 roku
D3. Teoria autora że eksplozja Tapanui pochyliła skorupę Ziemi
D3.1. Jak obiektywnie potwierdzić pochylenie skorupy Ziemi po eksplozji Tapanui
D4. Hipoteza autora że okres średniowiecza wywołany został zakłóceniem ziemskiego pola magnetycznego (tzw. ”hałasem telepatycznym”) z eksplozji Tapanui
D4.1. Prognozy o nadchodzeniu ”neo-średniowiecza” się sprawdziły - do dzisiaj owa złowróżebna epoka już zapanowała na Ziemi
D5. Apel do czytelników o wskazywanie dalszych materiałów dowodowych dotyczących eksplozji Tapanui
1 Rysunek D1 (równoczesna widzialność księżyca z Anglii i Nowej Zelandii)

E. Hipotezy wyjaśniające pochodzenie krateru Tapanui
E1. Oficjalna hipoteza "obsuwiska ziemi"
E2. Hipoteza meteorytu uderzającego o Ziemię
E3. Hipoteza eksplodującego gazu
E4. Hipoteza autora o statku UFO eksplodującym koło Tapanui

F. Ziemski magnokraft jako klucz do zrozumienia pozaziemskich UFO
F1. Atrybuty miejsc eksplozji magnokraftów
Rysunek F1 (Cygaro-kształtny stos magnokraftów typu K6)

G. Wehikuły UFO oraz ich niszczycielska energia

H. Materiał potwierdzający hipotezę iż eksplozja wehikułu UFO trzeciej generacji (tzw. ”wehikułu czasu”) uformowała krater Tapanui

I. Moralna wymowa celowego eksplodowania wehikułu czasu nad Tapanui

J. Eksplozja tunguska
J1. Podobieństwa pomiędzy eksplozjami w Tapanui i w regionie tunguskim

K. Eksplozja UFO sprzed 12 do 13.5 tysięcy lat jaka zaistniała w okolicach rzeki Ren
K1. Pomosty lodowe pomiędzy Australią, Nową Zelandią i Patagonią w Ameryce Południowej
K2. Materiał dowodowy na istnienie pomostów lodowych przed poślizgiem skorupy Ziemi 13.5 tysiąca lat temu
K3. Niektóre implikacje istniejących jeszcze 13.5 tysiąca lat temu pomostów lodowych pomiędzy kontynentami

L. Jeszcze inne eksplozje UFO (t.j. poza eksplozją Tapanui, tunguską, oraz znad Renu)

M. Filozoficzne następstwa badań Tapanui
M1. Filozoficzne implikacje nieprzychylnego przyjęcia badań Tapanui

N. DWANAŚCIE PRAWD O PRAWDZIE

O. Aspekty akademickie tej monografii
O1. Historia niniejszej monografii oraz jej wpływ na kształtowanie się poglądów autora
O2. Przedmiot, cel, i tezy tej monografii
O3. Osiągnięcia akademickie wynikające z badań eksplozji Tapanui

P. Podsumowanie

R. Na zakończenie monografii ”freelance naukowca”
Rysunek R1 (dwa zdjęcia lądowiska UFO K8 jakie obserwowałem przez 5 lat)

S. Literatura uzupełniająca i poszerzająca treść niniejszej monografii

T. Wykaz publikacji o kraterze Tapanui parafrazujących niniejszą monografię

U. O autorze

Z. Załącznik (Instrukacja dojazdu do krateru Tapanui, Indeks, itp.)
Rysunek Z1 (najbardziej edukacyjny szlak zwiedzania krateru Tapanui)


Część #G: Ilustracje do polskojęzycznej wersji monografii [5p/4], w formacie *.gif lub *.jpg:


Kliknij na podkreślony (zielony) fragment podpisu pod daną ilustracją aby ją ukazać i oglądnąć!


Znaczenie kolorów w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyróżnia polskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyróżnia angielskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w których dany rysunek też został opublikowany.
Kolor zielony (jak ten) oznacza link internetowy wywołujący ilustrację lub tematycznie pokrewną stronę (aby link ten uruchomić, trzeba na niego kliknąć).
Rozdział A ("Legendarna eksplozja z Nowej Zelandii"):
Notice that below only very short descriptions are provided under each illustration. The full text of descriptions for Figures shown below are provided at the end of the chapter A in monograph [5/4], which is illustrated by given Figures (i.e. complete captions under subsequent illustrations for this chapter A, are provided at the end of chapter A from monograph [5p/4]).

[5/4p] - Rysunek/Figure A1.
Pokazuje on: Perspektywiczna fotografia krateru Tapanui.
It illustrates: A distant photograph of the Tapanui Crater where a UFO exploded in 1178 AD. Note that this crater is around 1 km in diameter, while the tree visible at the top is a fully grown pine.
(Opublikowany/published: [5]-1; [5/2]-1; [5/3]-A1; )

[5/4p] - Rysunek/Figure A2.
Pokazuje on: Zdjęcie wschodniego obrzeża krateru Tapanui powstałego w wyniku eksplozji UFO w 1178 roku.
It illustrates: An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(Opublikowany/published: [5/2]-2; [5/3]-A2; [1/2]-O34; [1/3]-P4; [1w] K4; [1/4]-O4; )
Rozdział C ("Materiał dowodowy potwierdzający wystąpienie w 1178 roku kataklizmicznej eksplozji koło Tapanui"):

[5/4p] - Rysunek/Figure C1.
Pokazuje on: Dwa stereoskopowe zdjecia lotnicze krateru Tapanui.
It illustrates: Two aerial photographs of the Tapanui Crater. They allow a stereoscopic (3D) view of the area - if one uses stereoscopic glasses. (Notice two elliptical images oif the crater, located around Z=40% from the bottom, and X=50% plus X=90% from the left of screen.)
(Opublikowany/published: [5]-2; [5/2]-3; [5/3]-C1; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C2 (góra).
Pokazuje on: Kształt i wewnętrzna topografia krateru Tapanui (widok odgórny).
It illustrates: The inner topography of the Tapanui Crater (overhead sketch).
(Opublikowany/published: [5]-4; [5/2]-4; [5/3]-C2; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C2 (dół).
Pokazuje on: Kształt i wewnętrzna topografia krateru Tapanui (przekrój pionowy).
It illustrates: The inner topography of the Tapanui Crater (vertical cross-section).
(Opublikowany/published: [5]-4; [5/2]-4; [5/3]-C2; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C3.
Pokazuje on: Trzy podstawowe odmiany eksplozji kraterujących: (a) podziemna, (b) naziemna, (c) napowietrzna.
It illustrates: Three basic types of crater-producing explosions. (a) underground, (b) on-ground, (c) aerial.
(Opublikowany/published: [5]-5; [5/2]-5; [5/3]-C3; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (a).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (a) Diablo Kanion z Arizony, USA, z boku.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (a) Diabolo Crater in Arisona, USA, side view.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (b).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (b) Przekrój poosiowy krateru Diablo.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (b) Axial cross-section of Diabolo Crater.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (c).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (c) Diablo Kanion z Arizony, USA, z gory.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (c) Diabolo Crater in Arisona, top view.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (d).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (d) Krater Schooner, USA, z ekslozji nuklearnej.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (d) Schooner Crater, USA, formed by a nuclear explosion.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (e).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (e) Przekroje pionowe krateru Schooner.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (e) Vertical cross-section of the Schooner Crater.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C5 (a).
Pokazuje on: Przykłady złożonych kraterów tarczowych z eksplozji naziemnych. (a) Naziemne zdetonowane TNT - Snowball krater z Kanady.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (a) TNT detonation - Snowball Crater in Canada.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C5 (b).
Pokazuje on: Przykłady złożonych kraterów tarczowych z eksplozji naziemnych. (b) Steinheim krater z Niemczech (od impaktu komety).
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (b) Steinheim Crater (Comet impact) in Germany.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C5 (c).
Pokazuje on: Przykłady złożonych kraterów tarczowych z eksplozji naziemnych. (c) Zdjęcie LANDSAT krateru Manicouagan.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (c) LANDSAT photo of the Manicouagan Crater.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C5 (d).
Pokazuje on: Przykłady złożonych kraterów tarczowych z eksplozji naziemnych. (d) Przekrój pionowy krateru Manicouagan.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (d) Vertical cross-section of Manicouagan Crater.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C6.
Pokazuje on: Podobieństwo Tapanui i Tunguskiej.
It illustrates: Similarities between Tunguska and Tapanui UFO explosion sites.
(Opublikowany/published: [5]-9; [5/2]-8; [5/3]-C6; [1/2]-O35; [1/3]-P5; [1/4]-O5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C7.
Pokazuje on: Zniszczenia Wyspy Południowej Nowej Zelandii od eksplozji Tapanui.
It illustrates: Damage caused by the Tapanui explosion in the South Island of New Zealand.
(Opublikowany/published: [5]-3; [5/2]-9; [5/3]-C7;)

[5/4p] - Rysunek/Figure C8.
Pokazuje on: Puszcza rodzima Nowej Zelandii około 1840 roku.
It illustrates: The area of the South Island of New Zealand which was covered by indigenous forest in 1840.
(Opublikowany/published: [5]-10; [5/2]-10; [5/3]-C8; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C9 (a).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozją Tapanui: (a) Kłoda drzewa "totara" leżaca około 200 metrów od krateru Tapanui.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (a) A log of "totara" visible around 200 metres from the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C9 (b).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozją Tapanui: (b) Drzewa przy ujsciu rzeki Mataura.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (b) Unearthed ancient trees at the outlet from Mataura river.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C9 (c).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozją Tapanui: (c) Autor (dr Jan Pająk) koło drzewa z brzegu Black Gully Creek.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (c) Myself (Dr Jan Pajak) by a totara tree at Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C9 (d).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozją Tapanui: (d) Drzewa wystajace z brzegu Black Gully Creek.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (d) Trees sticking out from Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C10 (góra).
Pokazuje on: Dwie fotografie tornada nad kraterem Tapanui. (Góra) Tarnado buduje zaczatek leja nad kraterem. Odnotuj, że ciekawostki i cechy tornad, mechanizm formowania tornad, związek pomiędzy tornadami i wehikułami UFO, a także urządzenie do zdalnego wykrywania nadchodzących tornad, opisane są na stronach internetowych które w "Menu 2" oraz "Menu 4" dostępne są pod nazwą tornada
.
It illustrates: Photographs of a tornado by Mrs Diane Chittock. This tornado develops the funnel right above the Tapanui Crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.

(Opublikowany/published: [5]-12; [5/2]-12; [5/3]-C10; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C10 (dół).
Pokazuje on: Dwie fotografie tornada nad kraterem Tapanui. (Dól) Calkowicie rozwiniete i dryftujace tornado
Odnotuj, że ciekawostki i cechy tornad, mechanizm formowania tornad, związek pomiędzy tornadami i wehikułami UFO, a także urządzenie do zdalnego wykrywania nadchodzących tornad, opisane są na stronach internetowych które w "Menu 2" oraz "Menu 4" dostępne są pod nazwą tornada.
It illustrates: Fully developed tornado drifts away from the crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.
(Opublikowany/published: [5]-12; [5/2]-12; [5/3]-C10; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C11.
Pokazuje on: Jedna z map NZ z deficytem mikroelementów na Wyspie Południowej.
It illustrates: A map which shows defficiencies of micro-elements in soil of New Zealand. The concentration of this defficiences is around the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5]-13; [5/2]-13; [5/3]-C11; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C12.
Pokazuje on: Pokłady złota na Wyspie Nowej Zelandii.
It illustrates: Near-surface gold deposits in the South Island of New Zealand. They indicate that this gold have connection with the Tapanui explosion.
(Opublikowany/published: [5]-16; [5/2]-14; [5/3]-C12;)

[5/4p] - Rysunek/Figure C13 (a).
Pokazuje on: Przykłady kamieni ceramicznych: (a) Ja (dr inż. Jan Pająk) sfotografowany przy ogromnym "kamieniu ceramicznym" leżącym tuż przy kraterze Tapanui. Kamień ten posiada dym i kawałki drzew wtopione w jego objętość.
It illustrates: Me (Dr Jan Pajak) near a huge "China Stone" by the Tapanui Crater. This stone still has smoke melted into its surface.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C13 (b).
Pokazuje on: Przykłady kamieni ceramicznych: (b) Kamień z małym kraterkiem upadkowym przy Black Gully Creek.
It illustrates: A china stone that formad a small crater by Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C13 (c).
Pokazuje on: Przykłady kamieni ceramicznych: (c) Kamien z Coal Creek koło Roxburgh. Ten kamień został w jakims celu podniesiony przez UFO, oraz porzucony nieco pod gore od miejsca w ktorym oryginalnie spoczywal. UFO jakie go podnioslo pozostawilo po sobie wyraźne wypalony okrąg trawy widoczny na tym zdjęciu.
It illustrates: A "China Stone" from Coal Creek near Roxurgh. For some reason this weighting a few tonnes stone was lifter up into the air by a UFO vehicle and deposited near its original position (see imprint from this stone in the grass located in front of it). The UFO left a ring of scorched grass surrounding this stone, which can be seen to the left - this ring is similar to ones shown in [5/3e] Figure 31 B.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C13 (d).
Pokazuje on: Przykłady kamieni ceramicznych: (d) Słynny "kamień ceramiczny" z miasteczka Roxburgh. Na jego powierzchni znaleziono całą kieszeń złota powstałego w wyniku eksplozji Tapanui.
It illustrates: Famous "China Stone" from Roxburgh square. A is famous because when it was found a whole pocket of gold was covering its surface.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C14.
Pokazuje on: Namagnesowany odłamek z krateru Tapanui. Zawiera on m.in. ziarna czystego aluminium, zaś wiadomo że aluminium w stanie czystym NIE występuje w naturze.
It illustrates: A magnetised metallic piece from Tapanui Crater. Research shown that it contains iron and grains of pure aluminium, mixed with sand and melted. But aluminium does not appear in a pure form in nature!
(Opublikowany/published: [5]-27; [5/2]-16; [5/3]-C14; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C15 (a).
Pokazuje on: Namagnesowany odłamek "izotopu złota" z pobliża krateru Tapanui. Widok jego górnej strony. Stara moneta 50 centów nowozelandzkich widoczna na zdjęciu ma średnicę 32 mm. Jak powszechnie wiadomo, złoto jest szlachetnym metalem który NIE daje się namagnesować. Stąd namagensowanie tego odłamka jest ogromnie tajemnicze i naukowo niewyjaśnialne. Więcej na temat tego kawałka złota i związanych z nim tajemnic wyjaśnione zostało na totaliztycznej stronie tapanui_pl.htm (patrz tam "Rys. #8ab"). Szokująco w Nowej Zelandii znaleziono kiedyś jeszcze jeden ogromny "samorodek złota" o którym też twierdzono że był on namagnesowany. Tamten inny (bardzo słynny) samorodek nazywany był samorodek Roddy'ego z Ross. Jest on też opisany na w/w stronie tapanui_pl.htm.
It illustrates: A magnetised piece of "isotope of gold" found in the vicinity of the Tapanui Crater. The coin of old New Zealand 50 cents visible on the photograph is 32 mm in diameter. As it is commonly known, gold is a noble metal which CANNOT be magnetised. Thus the magnetisation of this "gold nugget" is very mysterious and scientifically unexplained. More on this "gold nugget" and mysteries linked to it is explained on the totaliztic web page tapanui.htm (see in there "Fig. #8ab"). Shokingly in New Zealand still another huge "gold nugget" was found about which also was claimed that it was magnetised. This another (very famous) gold nugget was called the Roddy's gold nugget from Ross. It is also discussed on the abovementioned web page tapanui.htm.
(Opublikowany/published: [5p/4]-C15; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C15 (b).
Pokazuje on: Odmienny widok namagnesowanego odłamka "izotopu złota" z pobliża krateru Tapanui.
It illustrates: A different view of the magnetised piece of "isotope of gold" found in the vicinity of the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5p/4]-C15; )
Rozdział D ("Materiał dowodowy że eksplozja koło Tapanui posiadała globalny charakter"):

[5/4p] - Rysunek/Figure D1.
Ilustruje on: Geometryczną możliwość jednoczesnej widoczności Księżyca zarówno w Anglii jak i w Nowej Zelandii.
It illustrates: Moon seen simultaneously over Tapanui in New Zealand and over Canterbury in England.
(Opublikowany/published: [5/2]-17; [5/3]-D1; )
Rozdział F ("Ziemski magnokraft jako klucz do zrozumienia pozaziemskich UFO"):

[5/4p] - Rysunek/Figure F1.
Pokazuje on: Cygarokształtny stos siedmiu magnokraftów (i UFO) typu K6 w widoku bocznym. To włąśnie takie cygaro UFO eksplodowało ponad Tapanui.
It illustrates: A "stacked cigar-shaped flying complex" composed of seven Magnocraft (and UFOs) type K6. A side view of the entire complex. It is just such a cigar-shaped UFO that exploded over Tapanui.
(Opublikowany/published: [1/4]-O7(a); )
Rozdział T ("O autorze"):

[5/4p] - Rysunek/Figure T1.
Pokazuje on: Zdjęcie autora monografii [5p/4], prof. dr inż. Jan Pająk, w nowozelandzkiej scenerii podczas jednej z jego niezliczonych wypraw w poszukiwaniu dowodów aktywności UFO. Zdjęcie to wykonano 30 maja 1987 roku, czyli około czasu kiedy autor odkrył krater Tapanui. Należy zwrócić uwagę na ogromne lądowisku UFO typu K8, widoczne na zboczu wzgórza ponad jego głową, a odległe około kilometra od autora. Średnica nominalna tego lądowiska wynosi d=99.3 metrów. Zostało ono wypalone pomiędzy 1905 a 1955 rokiem w gęstych zaroślach porastających północno-zachodnie zbocze Coromendal Peak, w Gledhu Bay, Wanaka, Nowa Zelandia (t.j. około 150 kilometrów w linii prostej na północ od krateru Tapanui).
It illustrates: Photograph of the author of monographs [5/3e] and [5/4p], Prof. Dr Jan Pajak, in a New Zealand scenery. It was taken by the author on 30 May 1987 (i.e. around the time when he discovered the Tapanui Crater). Please notice the UFO landing site scorched in dense bush by a UFO type K8, visible above his head, and distant from the author by around a kilometre. This is the landing site formed by K8 type UFO. The site shown here contains a pattern of two concentric rings of scorched bush and soil, located one inside of the other. It was discovered on the north west slope of Coromandel Peak in Glendhu Bay, Wanaka, New Zealand. The land owner of this site is Mr Don McRae. The outer and inner diameters of both scorched rings are do=77.5 [m] and di=22 [m] (thus, according to the equation G33 from [1e], the nominal "d" diameter of the UFO that scorched this site was around d=99.3 metres). Various local farmers claim that the patterns appeared between the years 1900 (this year was given by Mr. A.S. Scaife, the earlier, retired owner of this land) and 1955 (this year was given by the present owner), so when photographed they were at least thirty years old. To the best knowledge of the author, the above photograph presents the biggest UFO landing site that has been found and measured in New Zealand to date. The total diameter of the vehicle that formed it was D=140.44 metres (see Table G1 in [1e]). This photograph supplements additionally the one shown in Figure M6 from monograph [1e] in illustrating the principles of the diameter correction methodology applied by the author and explained in subsection G10.3.1 of [1e] (see also Figure G38 "c" in [1e]).
(Opublikowany/published: [1e]-M11; [5p/4]-T1; )
Załącznik Z ("Instrukacja dojazdu do krateru Tapanui"):

[5/4p] - Rysunek/Figure Z1.
Pokazuje on: Najbardziej edukacyjny szlak poprzez krater Tapanui rekomendowany osobom zwiedzającym. Przebieg tego szlaku zaznaczony został przerywaną linią na zarysie krateru. Ponumerowane postoje oznaczają ważniejszy materiał dowodowy do prze egzaminowania podczas zwiedzania krateru.
1 - Parking w zagajniku (początek i koniec szlaku). Odłamki kamieni ceramicznych zawierających wtopioną materię organiczną poniewierają się dookoła.
2 - Trójkątne czoło krateru. Cylindryczne wybrzuszenie gleby na tym czole zdaje się odzwierciedlać kształt i wymiary eksplodującego cygara. Warto podkreślić że pofalowane ramiona tego trójkąta skierowane są na główne linie opadu kamieni ceramicznych i trinitite - patrz linie C i T na rysunku C7.
3 - Obszar najwyższej głębokości ścian krateru. Widok z tego punktu dostarcza dobrej widoczności topografii krateru i rozmieszczenia kraterów wewnętrznych.
4 - Depozyty piasku krzemowego. Taki sam piasek zdeponowany jest też na dnie krateru.
5 - Obszar najsilniejszych anomalii magnetycznych. Urządzenia techniczne (kamery wideo, silniki) sporadycznie odmawiają tu działania.
6 - Depozyty kamieni ceramicznych zawierających materię organiczną (np. ociekające sokiem drzewo) uwięzioną w swych wnętrzach oraz dym wtopiony w ich powierzchnię.
7 - Największe depozyty zwęglonych fragmentów drzew zaścielających dno krateru.
8 - Centrum eksplozji (w najbardziej wewnętrznym kraterze).
9 - Wydmy uformowane w punktach załamywania się fal uderzeniowych eksplozji.
10 - Najbardziej zachodni punkt wyniesionej krawędzi krateru.
11 - Ogromny kamień ceramiczny (wielkości małego domku) z osmoloną powierzchnią i odbiciami pni drzewnych przeszywających jego masę - patrz jego zdjęcie pokazane na rysunku C13a.
12 - Stary pień drzewa "totara" powalony podczas eksplozji Tapanui.
13 - Uważaj na agresywne byki (zwykle wypasające się w tym kraterze)!
It illustrates: The most educational path for examining the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5/2]-37; [5/3]-Z1; )


Aby załadować się szybciej, kiedy niniejsza strona się ładuje wówczas NIE pokazuje jeszcze swoich ilustracji (Ilustracje te można jednak zobaczyć, jeśli się kliknie w niej na powyższe linki w kolorze zielonym, jakie służą właśnie wywoływaniu i pokazywaniu poszczególnych ilustracji). Jednak w "części #H" poniżej podane są linki do znacznie wolniej ładujących się stron które ujawniają te ilustracje już na etapie swego załadowywania się do komputera.
Część #H: Linki do stron z otwarcie pokazywanymi ilustracjami do tej monografii, jakie to ilustracje są ukazywane już na etapie ładowania tamtych stron:

       Wyświetlenie dużej liczby ilustracji, jak ta zgromadzona dla zilustrowania niniejszej monografii, zawsze konsumuje ogromną ilość pamięci komputera. Stąd strony internetowe jakie zawierają wiele ilustracji typowo ładują się wolno i długo, oraz są potem bardzo trudne do przeglądania (przesuwania po ekranie). Aby więc uniknąć tych niedogodności, niniejsza strona NIE pokazuje ilustracji w momencie jej załadowania, choć osoba która ją przegląda może otworzyć sobie każdą ilustrację oddzielnie (poprzez kliknięcie na zielony link tej ilustracji). Niemniej istnieją także strony internetowe które wyświetlają naraz wszystkie ilustracje do tej monografii. Stąd ich przeglądający może zobaczyć wszystkie je naraz, a stąd może sobie wybrac te co go interesują, oraz może porównywać ze sobą więcej niż jedną ilustrację. Aby uczynić tamte inne strony internetowe mniej powolne i mniej trudne do operowania, wszystkie ilustracje z niniejszej monografii są pokazywan aż na 3 z nich. Każda z tamtych innych stron oferuje także gratisowy tekst niniejszej monografii. Oto więc linki do owych trzech stron z ilustracjami otwierającymi się już na etapie ich ładowania:


Oto więc linki do stron internetowych wyświetlających ilustracje już na etapie swego załadowania (ładują się one wolno, stąd wymagają cierpliwości):

Część #I: Instrukcje użycia tej strony:

       1. Wszystko na tej stronie co jest albo podkreślone, albo też wyświetlone w kolorze zielonym, faktycznie jest linkiem. Stąd poprzez kliknięcie na ów link czytelnik może albo zobaczyć odmienną stronę albo też załadować do swego komputera wybraną monografię.
       2. Aby załadowac do swego komputera dowolną monografię lub ilustrację wystarczy kliknąć na zieloną (podkreśloną) część jej podpisu, potem zaś wykonywać instrukcje które wówczas pojawią się na ekranie.


Część #J: Jak zreplikować tą stronę w swoim własnym komputerze:

      Dla niektórych czytelników pracujących nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne może się okazać posiadanie we własnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi używanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz późniejsze przeglądanie tej strony bezpośrednio z własnego komputera, a nie z internetu. Wszakże w przypadku posiadania takiej własnej repliki, nie jest się już zależnym od dostępu do internetu w przypadku każdej chęci ponownego zaglądnięcia do tej strony lub oglądnięcia czy wydrukowania którejś z użytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie się niniejszej strony jest także wówczas nieporównanie krótsze niż czekanie na jej otwarcie się z internetu. Nie jest też wtedy już konieczne znoszenie owego potopu najróżniejszych subtelnych przeszkod, które zdają się prześladować moje strony internetowe niemal tak jakby strony te były celowo sabotażowane przez jakichś złośliwych "małych pozieleniałych UFOnautów". Dla tych więc czytelników którzy zechcą sporządzić sobie replikę niniejszej strony internetowej w swoim własnym komputerze, niniejszym opisuję krok po kroku, jak tego dokonać. Opis ten wyjaśnia dokładnie jak się przygotowuje tzw. "źródłowy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w języku programowania zwanym "HTML", w którym strona ta oryginalnie została zaprogramowana. Taki "źródłowy" duplikat jest na tyle użyteczny, że może on zostać potem spożytkowany dla nauczenia się jak programować i zakładać własne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, że browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalają także na relatywnie łatwe sporządzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogą być użyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadają się one do stopniowego uzupełniania ich zawartości o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie się więc z poniższej instrukcji jak sporządzać takie dokładne kopie "źródłowe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia się jak programować, zakładać, oraz przeglądać własne strony internetowe. Oto owa intrukcja postępowania:
     #0. Gotowa replika źródłowa? (i to bez banerów). Jedna mała informacja, zanim w punktach #1 do #9 poniżej przytoczę dokładną procedurę sporządzania sobie samemu źródłowej repliki niniejszej strony. Mianowicie, pod niektórymi adresami podanymi w "Menu 3", taka źrółowa replika niniejszej strony, wraz z wszystkimi jej folderami, kodami źródłowymi wszystkich jej stron, pracującymi linkami, oraz przykładami plików z tekstami i ilustracjami, a na dodatek pozbawiona banerów reklamowych, czeka w formacie ZIP, gotowa do załadowania do Twojego własnego komputera. Wszystko co musisz uczynić aby ją sobie załadować, to w "Menu 1" kliknąć na pozycję "źródłowa replika tej strony". Spróbuj to uczynić, bowiem taka źródłowa replika być może jest nawet dostępna pod niniejszym adresem. Kiedy zaś taka replika źródłowa (w ZIP) załaduje się już do Twojego komputera, jedyne co należy uczynić to UNZIPować ją na Twój dysk twardy. Po UNZIPpowaniu uformuje ona odrębny folder, w którym znajdziesz nowy folder o nazwie "a_pajak", zaś w owym nowym folderze zawarte będą gotowe do użycia wszystkie podfoldery, pliki z kodami źrółowymi stron, oraz po jednym przykładzie najmniejszego pliku tekstowego (tj. "spisu treści"), oraz pierwszego zdjęcia z foldera 14 (tj. pliku "14_a02r.jpg" dla "Rys. A2 - prawy"). Czyli będzie tam wszystko co wymagane dla uruchamiania, testowania i oglądnięcia u siebie niniejszej strony w działaniu. Potem jedynie pomału dodasz sobie do foldera 14 pozostałe ilustracje, zaś do folderów tekstowych teksty pozostałych tomów. (Odnotuj, że w przypadku jeśli masz już na swoim dysku twardym folder zwany "c:\a_pajak" z innymi moimi stronami źródłowymi, wystarczy abyś z owego nowego foldera "a_pajak" poprzerzucał wszystkie pliki i podfoldery do posiadanego już wcześniej foldera "c:\a_pajak".) Po tej informacji, wróćmy teraz do owej procedury przygotowania przez Ciebie samego źrółowej repliki niniejszej strony. Oto ona:
     #1. Stworzyć nowy folder (zbior/directory) o nazwie a_pajak (lub "archive_pajak") na dysku twardym "c:\" swojego komputera. Folder ten będzie zawierał niniejszą stronę internetową wraz z używanymi przez nią ilustracjami, a ewentualnie także dowolne inne moje strony wraz z ich ilustracjami, które ktoś zechce zawsze mieć pod ręką. W celu stworzenia tego foldera wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz stworzyć nim folder nazywany "a_pajak" na dysku twardym "c:" czyniąc to w sposób identyczny jak tworzy się inne foldery na owym dysku.
     #2. Stworzyć nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnętrzu foldera "a_pajak". Owe pod-foldery będą zawierały poszczególne rodzaje tekstów i ilustracji ukazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorów) wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową:
           flags - zawiera on sześć plików o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w których zawarte są flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Anglii używane przez niniejszą stronę internetową oraz strony do niej pokrewne. Pliki te najłatwiej uzyskać poprzez zdobycie dowolnych obrazów owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz następne przemianowanie nazw tych plików na nazwy wskazane powyżej.
           14 - zawiera on wszystkie ilustracje przynależne do monografii [5p/4], jednak używane także w innej monografii [1/4]. Zauważ, że Ilustracje te używane są zarówno przez niniejszą stronę internetową, jak i równocześnie przez cały szereg innych moich stron wymagających zilustrowania.
           15 - zawiera on wszystkie ilustracje używane dopiero od początku opracowywania najnowszej monografii [1/5]. Zauważ, że Ilustracje te używane są głównie przez monografię [1/5], chociaż niektóre z nich mogą być też użyte na innych totaliztycznych stronach internetowych i publikacjach.
           54 - zawiera on wszystkie ilustracje używane w monografii [5p/4]. Zauważ, że Ilustracje te używane są głównie przez monografię [5p/4], chociaż niektóre z nich mogą być też użyte na innych totaliztycznych stronach internetowych i publikacjach.
           54p_pdf - zawiera on polskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5/4p] w formacie PDF.
           53e_pdf - zawiera on angielskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5/3e] w formacie PDF.
           Opcjonalnie - jeśli chce się mieć również kompletny egzemplarz naważniejszej monografii [1/4] (na którą monografia [5p/4] często się powołuje), wówczas założyć sobie trzeba też folder "1_4_pdf" przechowujące i tamtą monografię.
           W celu stworzenia tych pod-folderów wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz wygenerować nim owe podfoldery we wnętrzu foldera "a_pajak", nadając im wskazane powyżej nazwy.
     #3. Zachować kod źródłowy tej strony w swoim folderze "a_pajak". W tym celu trzeba "kliknąć prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy się wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Małe menu powinno się pojawić, które ma pozycję "View Source" (tj. "pokaż źródło"). Kliknij na tą pozycję, tak że kod źródłowy tej strony pojawi się w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". (Kod ten zapisany jest w języku [programowania zwanym "HTML" w jakim zaprogramowana została niniejsza strona.) Kliknij na pozycję "File" w menu z tego "Notepad" i wybierz opcję "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod źródłowy ze swojego "Notepad" używając nazwy pliku "tekst_5_4.htm" jako "File name" kodu dla niniejszej strony, zaś podając folder "c:\a_pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Innym moim stronom, które również ktoś zdecyduje się zachować, należy nadawać przynależne im nazwy, np.: "magnocraft.htm" dla angielskojęzycznej wersji strony o magnokrafcie, "oscillatory_chamber_pl.htm" dla polskojęzycznej strony o komorze oscylacyjnej, itp.
     #4. Zachować ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na każdą ilustrację z tej strony lub ze stron z nią związanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla tej strony i dla monografii [1/5] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj że każda ilustracja wskazuje u dołu ekranu browsera subfolder w jakim musi być zachowana.)
     #5. Wyswietlić tą stronę w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje się ona wyświetlić w dowolnej chwili we własnym komputerze, poprzez zwykłe wycelowanie na plik "tekst_5_4.htm" (tj. wycelowanie na kod źródłowy tej strony) używając w tym celu "Windows Explorer", oraz następne podwójne kliknięcie na owym pliku. (Można też ją wyświetlić poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciśnięcie klawisza "Enter".) Strony związane z niniejszą hyperlinkami, można wyświetlać albo poprzez kliknięcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo też poprzez kliknięcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_1_4.htm", "tekst_1_4_1.htm", "tekst_1_4_2.htm", lub "tekst_1_4_3.htm" (albo "magnocraft.htm", "oscillatory_chamber.htm", itp.)
     #6. (Warunkowo) Ustawić kody polskich literek. Trzecia linia programu HTML każdej totaliztycznej strony oryginalnie jest zaprogramowana na kod polskich literek w moim własnym komputerze i WINDOWS XP. Stąd linia ta ma postać:
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Jednak nie w każdym komputerze i nie dla każdej wyszukiwarki linia ta spowoduje poprawne wyświetlanie polskich literek. Dlatego jeśli u Ciebie czytelniku zamiast polskich literek wyświetlane są jakieś "krzaczki", zapewne to oznacza że w kodzie źródłowym tej strony powinieneś sobie zmienić ostatni człon owej linii na odpowiedni dla Twojego komputera i/lub Twojej wyszukiwarki. Dlatego spróbuj w linii tej symbol windows-1250 zmienić np. na symbol iso-8859-1, na symbol iso-8859-2, lub na symbol CP-1250, sprawdzając czy kod ten spowoduje poprawne wyświetlenie polskich literek (w celu tego sprawdzenia kliknij w "Internet Explorer" na "Refresh" czyli na "Odnów", lub na: Widok/Kodowanie/Dalsze/Srodkowoeuropejski(Windows) co w angielskiej wersji ma zapis: View/Encoding/More/CentralEuropean(Windows) - tak jak to wyjaśnione w części #K "polskie literki").
     #7. (Warunkowo) pousuwać banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzają kody banerów reklamowych do kodu źródłowego stron jakie na nich są wystawiane (często kody tych banerów reklamowych zawierają też dokuczliwe błędy celowo powprowadzane przez UFOnautów jakie starają się utrudniać ogladanie moich stron). Jeśli benery te, lub zawarte w nich błędy, kogoś wyraźnie irytują, wówczas w kodzie źródłowym zachowanym we własnym komputerze daje się je pousuwać. Aby powycinać te bannery, należy najpierw otworzyć "kod źródłowy" tej strony używając np. edytora tekstu zwanego "Notepad" jaki znajduje się praktycznie w niemal każdym dzisiejszym komputerze. Potem w programie źródłowym danej strony należy zidentyfikować kody tych banerów (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie źródłowym i zaczynającego się od "http://...", albo też poprzez wypatrzenie komentarza oznakowującego początek i koniec bannera i zwykle zaczynającego się od słów "banner insertion ..."). Po zidentyfikowaniu który fragment kodu strony ukrywa w sobie dany baner, kod ten należy zwyczajnie wydeletować. Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli ktoś zdoła się nauczyć jak znajdować i wycinać takie banery reklamowe, faktycznie nauczy się również jak przeprogramowywać istniejące strony internetowe, czyli jak sporządzać "kody źródłowe" własnych stron.
     #8. (Warunkowo) aktualizować swoją replikę tej strony. Jeśli kogoś szczególnie interesują opisy zawarte na niniejszej stronie internetowej, wówczas co jakiś czas (np. co kilka miesięcy) warto sprawdzać w internecie, czy opisy te nie zostały dodatkowo udoskonalone. Jeśli zaś się odkryje, że internetowa wersja tej strony została wyraźnie udoskonalona, wówczas tą udoskonaloną wersją można z łatwością zastąpić posiadaną przez siebie nieco starszą replikę. W tym celu wystarczy nazwę swojej starej repliki poprzedzić np. słowem "stara_", a następnie na jej miejsce skopiować i zachować nową wersję tej strony pod oryginalną nazwą jaką nosi ona w internecie.
     #9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w owym replikowaniu warto zaglądnąć na odrębną stronę w całości poświęconą dokładnemu wyjaśnieniu powyższej procedury replikowania moich witryn internetowych we własnym komputerze. Owa dodatkowa strona uruchamiana jest z "Menu 2", gdzie wystepuje pod nazwą Replikuj".


Część #K: Polskie literki:

       W tekście tej strony starałem się używać polskich literek. Szybko jednak odnotowałem, że nie każdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemożliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie używają systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdają się wyświetlać poprawnie polskie literki tylko jeśli albo używają systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeśli ich Internet Explorer został na nie ustawiony. (Aby ustawić swoją przeglądarkę "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknąć na pozycję w jej menu oznaczoną "Widok" (po angielsku "View"), zaś potem na opcję oznaczoną "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaś otworzy się submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybrać trzeba i włączyć kliknięciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomogło, wówczas na wszelki wypadek informuję, że jeśli u kogoś w miejscu literek na ekranie pojawiają się jakieś dziwne znaczki, to zapewne oznacza, że jego komputer nie wyświetla prawidłowo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieć, że wyświetlane znaczki oznaczają co następuje:
"ą" = "a" z ogonkiem, "Ą" = "A" z ogonkiem,
"ć" = "c" z kreską, "Ć" = "C" z kreską,
"ę" = "e" z ogonkiem, "Ę" = "E" z ogonkiem,
"ł" = "l" przekreślone, "Ł" = "L" przekreślone,
"ń" = "n" z kreską, "Ń" = "N" z kreską,
"ó" = "o" z kreską, "Ó" = "O" z kreską,
"ś" = "s" z kreską, "Ś" = "S" z kreską,
"ź" = "z" z kreską, "Ź" = "Z" z kreską,
"ż" = "z" z kropką, "Ż" = "Z" z kropką.
       Oto wykaz polskich literek jakie mogą wystąpić w moich tekstach:
ą ć ę ł ń ó ś ź ż (małe polskie literki)
a c e l n o s z z (łacińskie i angielskie odpowiedniki małych polskich literek)
Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż (duże polskie litery)
A C E L N O S X Z (łacińskie i angielskie odpowiedniki dużych polskich liter).
       Powinienem tutaj dodać, że po odnotowaniu mizernych efektów moich eksperymentów z użyciem polskich literek, wcale teraz się nie spieszę z przeredagowaniem na polskie literki tej części totaliztycznych stron które oryginalnie pisane były alfabetem angielskim (łacińskim).


Część #L: Różnice pomiędzy starą wersją (nie ilustrowaną) monografii [5/4] i nową (ilustrowaną w formacie PDF) wersją monografii [5/4p]:

       Treść sporej części obu tych wersji monografii o eksplozji wehikułu UFO koło Tapanui jest bardzo do siebie podobna. Wszakże treść ta reprezentuje tą samą monografię. Tyle że w nowej wersji monografii [5p/4] treść ta została uaktualizowana, wydatnie skrócona, udoskonalona, zaopatrzona w ilustracje, oraz przekonfigurowana na format PDF dla ułatwienia jej czytania i rozumienia. Tylko jedno następstwo szokującego odkrycia omawianego pod koniec podrozdziału O1 z [5p/4], mianowicie że to "sam Bóg symuluje istnienie UFO, działalność UFOnautów na Ziemi, oraz eksplozje UFO", został po raz pierwszy uwazględnione dopiero podczas aktualizowania niniejszej, nowej wersji monografii [5p/4]. Oczywiście, owo odkrycie zmienia znacząco wymowę całej monografii [5/4]. Wszakże z uprzedniego raportu na temat wyniszczającej ludzkość, szatańskiej działalności UFOnautów na Ziemi, transformuje ono tą monografię w próbę docieknięcia jakie motywacje i cele miał Bóg poprzez celowe zasymulowanie eksplozji "wehikułu czasu" na dziczy okolic nowozelandzkiego miasteczka Tapanui. Wszakże, jak to nam wyjaśniają ustalenia teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, jeśli owa nadrzędna istota wszechświata czegoś dokonuje, zawsze ma ku temu ogromnie istotne powody.
       Podsumowując, poza znaczącym zmniejszeniem objętości owej monografii [5/4] poprzez wyeliminowanie z niej opisów Magnograftów i UFO (których dokładne opisy zawarte są w odrębnych monografiach [1/4] i [1/5] - również nieodpłatnie dostępnych za pośrednictwem internetu), inne różnice pomiędzy starą i nową wersją tego podstawowego opisu eksplozji UFO koło Tapanui są głównie natury filozoficznej. Mianowicie, stara monografia [5/4] była sformułowana jakby "w duchu świeckim". Wszystko starała się ona bowiem tłumaczyć na świecki i na ateistyczny sposób - znaczy zupełnie bez uwzględnienia i bez wskazania czytelnikowi przejawów nieustannych interwencji Boga w przebieg spraw ludzkich. Gdyby więc w jednym zdaniu starać się wyrazić filozoficzną myśl przewodnią tamtej starej monografii [5/4], wówczas myśl ta stwierdzałaby że Bóg tak poformował prawa natury aby samoczynnie podtrzymywały one działanie wszechświata - zupełnie bez Boskiej interwencji. Stąd dokładne opisanie mechanizmów rządzących losami ludzi jest możliwie wyłącznie na bazie praw natury - czyli bez potrzeby badania, identyfikowania i opisywania przejawów i metod ingerencji Boga w ludzkie sprawy.
       Jednakże w 2007 roku odkryłem że Bóg jednak bez przerwy ingeruje w sprawy ludzkie i nieustannie steruje te sprawy w taki sposób aby przebiegały one zgodnie z Jego intencjami. Przykładowo, odkryłem wówczas że tzw. "manifestacje UFO" są po prostu softwarowymi "symulacjami" realizowanymi przez Boga. (Szczegóły tamtych Boskich "symulacji" UFO, UFOnautów, kataklizmów, zjawisk natury, itp., są wyjaśnione m.in. w rozdziale JJ z tomu 6 monografii [8/2p], a także na całym szeregu stron internetowych totalizmu, np. na niemal całej totaliztycznej stronie internetowej day26_pl.htm, na niemal całej totaliztycznej stronie internetowej evolution_pl.htm, w punkcie #D2 totaliztycznej strony internetowej ufo_pl.htm - o odpowiedziach na fundamentalne pytania o UFOnautach i o wehikułach UFO - np. czy istnieją, jak funkcjonują, itp., w punkcie #F3 totaliztycznej strony internetowej god_pl.htm - o naukowym i świeckim zrozumieniu Boga, czy w "części #F" totaliztycznej strony internetowej evil_pl.htm - o pochodzeniu wszelkiego zła na Ziemi.) Dlatego postanowiłem wówczas przepracować m.in. i monografię [5/4] w taki sposób aby ująć w nich to szokujące odkrycie i wskazać czytelnikowi naukowe dowody owych nieustannych interwencji Boga w ludzkie sprawy. Gdyby więc w jednym zdaniu starać się wyrazić filozoficzną myśl przewodnią niniejszej nowej monografii [5p/4], wówczas myśl ta stwierdzałaby że Bóg osobiście, dynamicznie i nieustannie ingeruje w działanie wszechświata i w losy ludzi - tak aby działanie to i losy postępowały dokładnie w kierunku zgodnym z Boskimi intencjami. Stąd dokładne opisanie mechanizmów rządzących losami ludzi wymaga aby niezależnie od praw natury naukowo przebadać i opisać także przejawy i metody bezpośredniej ingerencji Boga w ludzkie sprawy. Oczywiście, wykonanie odnośnych badań i przepracowanie całej monografii [5p/4] - tak aby wiarygodnie wyrażała ona ową nową myśl przewodnią, wymaga włożenia w to sporego czasu.


Część #M: Pozbawione ilustracji, starsze wersje monografii [5] w formatach WP5, DOC, ZIP i PDF:

       W formatach odmiennych niż PDF owe starsze wersje monografii [5] są oferowana już od 1988 roku - kiedy to pierwsza monografia autora o eksplozji UFO koło Tapanui w Nowej Zelandii została opublikowana. Wszakże pierwszym "word-processorem" z polskimi literkami jaki autor zdołał zdobyć w angielskojęzycznej Nowej Zelandii, był "Word-Perfect wersja 5.1" (tj. WP5). (Aż do 2001 roku monografie te były oferowane w papierowych wersjach. Z kolei od 2001 roku - już w wersjach internetowych w formatach, najpierw WP5 i ZIP z WP5, potem też DOC i ZIP z DOC.) Zaoferowanie w maju 2009 roku także nowszej, ilustrowanej wersji [5/4] w formacie PDF, NIE wymagało usunięcia z internetu tamtych starych wersji. Dlatego, jeśli czytelnik sobie tego życzy, wówczas może załadować sobie taką starszą nieilustrowaną wersję [5/4] w dowolnym z formatów w jakich kiedyś była ona upowszechniana, tj. w WP5, ZIP z WP5, DOC, lub ZIP z DOC. Tamte starsze wersja są upowszechniane za pośrednictwem aż kilku totaliztycznych stron internetowych, do których linki są podane poniżej.
       Odnotuj, że NIE każdy adres witryny totalizmu upowszechnia każdą wersję i każdy format każdej monografii. Dlatego aby załadować sobie wybraną monografię [5] w interesującym nas formacie i języku, trzeba najpierw znaleźć serwer (adres) który ją gratisowo oferuje. Aby go znaleźć, wystarczy tak długo klikać na każdym serwerze (adresie) totalizmu wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" na zielone linki poniżej, aż znajdziemy adres na którym interesująca nas wesja i format nam się załaduje.
       Oto więc linki do stron internetowych z tamtą starszą, pozbawioną ilustracji, wersją czwartego wydania polskojęzycznej monografii [5/4] w formatach DOC i WP5: Oznaczenia: Etykietkę "P" przyporządkowano do stron internetowych z polskojęzycznym tekstem tej starszej, pozbawionej ilustracji monografii [5/4e] dostępnej w WP5, DOC, ZIP i PDF. Etykietkę "E" przyporządkowano do stron udostępniających angielskojęzyczny odpowiednik jeszcze starszej, pozbawionej ilustracji monografii [5/3e] w formatach WP5, DOC, ZIP i PDF (monografia [5/3e] upowszechniana była w wersji papierowej od 1992 do 2001 roku, zaś w wersji internetowej począwszy od 2001 roku .) Etykietę "D" przyporządkowano do najstarszej wersji [5d] w języku niemieckim, dostępnej jedynie w formacie PDF.

Życzę interesującej lektury opisów tej najbardziej dziwnej, niezwykłej, inspirującej, oraz ignorowanej przez naukowców chociaż jednocześnie przewrotowej dla ludzkości i dla Ziemi eksplozji wehikułów UFO koło miejscowości Tapanui w Nowej Zelandii. Witam także w nieprzerwanie powiększającym się kręgu ludzi którzy poznają tajemnice owej eksplozji UFO oraz zaczynają rozumieć jej wpływ na ludzkość i na naszą planetę.


Część #N: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #O: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data założenia tej strony internetowej: 5 lutego 2001 roku
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 5 luty 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)