Gratisowa monografia [6/2] o urządzeniach darmowej energii
(Dwujęzycznie: po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
17 października 2012


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Na tej witrynie:)

(Wybór języka:)(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Tekst [6/2]

Źródłowa replika tej strony

Monografia [1/5]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(In English:)

Monograph [6e]: Source replica of this page

Monograph [1/4]: Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Testo [7]

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl

totalizm.nazwa.pl

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

dhost.info/nirvana

tornados2005.narod.ru

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

telekinesis.50megs.com

totalizm.20fr.com

anzwers.org/free/wroclaw

UFOnauci.w.interia.pll
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" po kliknięciu na "Menu 4".)


Oto darmowa oferta pełnego tekstu i wszystkich ilustracji do monografii [6/2p] pióra Dr Jan Pajak, "Urządzenia do telekinetycznego pozyskiwania energii otoczenia" (Copyright © 1993, ISBN 0-9597946-5-4), udostępnianej gratisowo z tej strony w aż 2-ch językach, tj. polskim i angielskim.


Uwagi:

      (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Są one upowszechniane za darmo do poczytania przez wszystkich zainteresowanych. Osobiście więc rekomenduję aby ściągnąć je sobie z niniejszego adresu w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogą się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszego monografii, czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
      (3) Wszystkie ilustracje monografii [6/2] formatu PDF zgromadzone są w jej ostatnim rozdziale. Dlatego aby podczas jej czytania przychodziło nam łatwiej przerzucanie uwagi od tekstu do właśnie omawianej ilustracji, dobrze jest w swoim komputerze mieć dwie kopie tej monografii, pierwszą z których otwiera się na czytanym tekście, drugą zaś na ilustracjach do tego tekstu. Potem zaś myszą wystarczy szybko przerzucać się (klikaniem) od okienka z tekstem do okienka z właśnie analizowaną ilustracją.
      (4) Urządzenia opisywane w niniejszej monografii [6/2], nawet bardziej szczegółowo są również opisane w rozdziale K z tomów 10 monografii [1/4], oraz częsciowo także w traktacie [7/2]. Dlatego ów rozdział K z monografii [1/4], a także traktat [7/2], stanowią doskonałe uzupełnienie techniczne informacji dostarczonych w niniejszym traktacie [6/2]. Owe urządzenia darmowej enegii opisywane są również skrótowo w punktach #E1 do #E3 strony o nazwie telepathy_pl.htm oraz w punktach #C1 do #C7 strony o nazwie free_energy_pl.htm.
      (5) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Część #A: Tekst monografii [6/2] "Urządzenia do telekinetycznego pozyskiwania energii otoczenia" (Copyright © 1993, ISBN 0-9597946-5-4), w nieskompresowanym formacie Adobe Acrobat (PDF).

      Na niektórych z totaliztycznych witryn internetowych oferujących niniejsza monografia [6/2], może on być dostępny w bezpiecznym i wygodnym formacie "Adobe" znanym także jako "PDF" od angielskiego "Portable Document Format". Do formatu tego wirusy NIE są w stanie się doczepić. Ponieważ niemal każdy komputer posiada darmowy (jednak bardzo dobry) program czytający zwany "Adobe Reader" specjalnie dla owego formatu PDF, warto więc sprawdzić, czy na niniejszej witrynie monografia [6/2] przypadkiem nie jest dostępny w owym formacie PDF. (Nie jest on dostępny w nim na wszystkich totaliztycznych witrynach - z uwagi że zajmuje on dużo miejsca na dysku.) Aby to sprawdzić, wystaczy spróbować załadować sobie go do swego komputera. Jeśli zaś da się on załadować w owym formacie, będzie potem można go u siebie czytać (lub wydrukować) właśnie za pośrednictwem owego "Adobe Reader" mającego również polskie literki. Oto tekst monografii [6/2] który na niektórych serwerach (być może iż nawet tutaj) może być dostępny w nieskompresowanym formacie ADOBE.PDF (kliknij na niego aby sprawdzić czy się załaduje):

Polskojęzyczna monografia [6/2p], format PDF

Angielskojęzyczna monografia [6/2e], format PDF


Część #B: Tekst monografii [6/2] "Urządzenia do telekinetycznego pozyskiwania energii otoczenia" (Copyright © 1993, ISBN 0-9597946-5-4), po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORD.DOC.


Skompresowany (ZIP) format monografii [6/2] ma tą zaletę że zajmuje mało pamięci. Dlatego nadaje się dobrze gdy chcemy go sobie zapisać na jakiejś niewielkiej pamięci. Ponieważ jednak jest on skompresowany z formatu WORD.DOC odnosi się do niego też problem wirusów opisany w części #C poniżej. Oto [6/2] w tym formacie:

Polskojęzyczna monografia [6/2p], ZIP z WORD.DOC

Angielskojęzyczna monografia [6e], ZIP z WORD.DOC


Część #C: Tekst monografii [6/2] "Urządzenia do telekinetycznego pozyskiwania energii otoczenia" (Copyright © 1993, ISBN 0-9597946-5-4), w nieskompresowanym formacie WORD.DOC.


Nieskompresowana wersja monografii [6/2] w formacie WORD.DOC ma tą zaletę, że jest łatwa do użycia. Wszakże niemal każdy wie dzisiaj jak używać WORDa. Jednak problem z wordprocessorem WORD polega na tym, że pozwala on na formowanie tzw. "ukrytych makro" z pomocą których jacyś niemoralni i mściwi ludzie m.in. napisali kiedyś sporo złośliwych wirusów komputerowych. Wirusy te ciągle do dzisiaj mogą być doczepiane w internecie do przesyłanych tekstów w formacie WORDa. Dlatego każdy tekst importowany z internetu do naszego komputera w formacie WORD może zawierać w sobie taki ukryty wirus. Ostrożność więc zaleca, aby każdy tekst importowany z internetu w formacie WORD najpierw dokładnie sprawdzić na wirusy, potem zaś - jeśli się da, aby go otwierać i czytać programami innymi niż WORD, tj. takimi które NIE realizują "ukrytych makro" wordowskich (np. czytać je programem zwanym "WordPad"). Oto więc [6/2] w formacie WORDa (kliknij na wybrany zielony link aby zobaczyć czy jest on dostępny na tym serwerze):

Polskojęzyczna monografia [6/2p], WORD.DOC

Angielskojęzyczna monografia [6/2e], WORD.DOC


Część #D: Spis treści monografii [6/2] "Urządzenia do telekinetycznego pozyskiwania energii otoczenia" (Copyright © 1993, ISBN 0-9597946-5-4).

Po polsku:

1. Wprowadzenie

2. Zjawisko wykorzystywane w działaniu siłowni telekinetycznych
2.1. Historia odkrycia efektu telekinetycznego
2.2. Charakterystyka efektu telekinetycznego objaśniona przez Koncept Dipolarnej Grawitacji
2.3. Eksperymentalne potwierdzenie efektu telekinetycznego
2.4. Techniczna wersja efektu telekinetycznego

3. Tablica cykliczności postulująca budowę siłowni telekinetycznych

4. Przegląd najważniejszych z dotychczas zbudowanych siłowni telekinetycznych
4.1. Silnik Johnson'a
4.2. N-Machine
4.3. Telekinetyczne agregaty prądotwórcze
4.3.1. Telekinetyczna "Influenzmaschine"
4.4. Baterie telekinetyczne

5. Niektóre implikacje zbudowania Influenzmaschine
5.1. Historia wynalazków telekinetycznej Influenzmaschine
5.2. Specyfikacja Thesta-Distatica
5.3. Opory wynalazców przed upowszechnieniem Thesta-Distatica
5.4. Jak zorganizować eksperymenty nad własną wersją telekinetycznej Influenzmaschine

6. Magnokraft i jego implikacje
6.1. Konstrukcja Magnokraftu pierwszej generacji
6.2. Loty i manewrowanie Magnokraftów pierwszej generacji
6.3. Osiągi Magnokraftów pierwszej generacji
6.4. Sprzęganie Magnokraftów w złożone konfiguracje latające
6.5. "UFO są już zbudowanymi Magnokraftami"
6.5.1. Formalny dowód że "UFO to już działające Magnokrafty"
6.5.2. Trwale slady dzialalnosci UFO na naszej planecie
6.5.2.1. Ladowiska UFO
6.5.2.2. Tunele wytopione podczas podziemnych lotów UFO
6.5.2.3. Miejsca eksplozji UFO

7. Wykorzystanie efektu telekinetycznego dla celów transportowych
7.1. Działanie i własności Magnokraftów drugiej generacji zwanych także "wehikułami teleportacyjnymi"
7.2. Wehikuły czasu
7.3. Trzy generacje Magnokraftow i UFO

8. Podsumowanie

9. Literatura

O autorze

Tabele 1 i 2 oraz Rysunki 1 do 22

Załączniki

In English:

1. Introduction

. Phenomenon utilized in free energy devices (the Telekinetic Effect)
2.1. History of the Telekinetic Effect's discovery
2.2. Action of the Telekinetic Effect explained by the Concept of Dipolar Gravity
2.3. Experimental confirmation of the Telekinetic Effect
2.4. Technological activation of the Telekinetic Effect

3. Periodic Table postulating the future completion of telekinetic power stations

4. Review of the main types of telekinetic power stations built so far
4.1. Johnston Motor
4.2. N-Machine
4.3. Telekinetic aggregates
4.3.1. Telekinetic Influenzmaschine
4.4. Telekinetic batteries

5. Some implications of the completion of telekinetic Influenzmaschine
5.1. The history of inventions of telekinetic Influenzmaschine
5.2. Specifications of Thesta-Distatica
5.3. Reservations of inventors in commercializin the Thesta-Distatica
5.4. Possible reasons why all to-date attempts of duplicating Thesta-Distatica have failed
5.5. The construction, electric circuits, and operation of of Thesta-Distatica
5.6. How to arrange your own experiments with building telekinetic Influenzmaschine

6. The Magnocraft
6.1. The general design and components of the Magnocraft
6.2. The operation of the Magnocraft
6.2.1. Magnocraft landing sites
6.2.2. Arrangements of flying Magnocracfts
6.2.3. Magnocraft landing sites
6.3. The specifications of the Magnocraft

7. "UFOs are already operational Magnocraft"
7.1. The formal proof that "UFOs are already operational Magnocraft"
7.2. The permanent evidence of UFO activity
7.2.1. Long, straight, tunnels evaporated during underground flights of UFOs
7.2.2. UFO explosion site near Tapanui in New Zealand
7.2.3. UFO landing sites
7.3. Free energy devices seen on decks of UFOs

8. Utilization of the Telekinetic Effect for the purposes of tranportation
8.1. The operation of Magnocraft of the second generation (called also the "Teleportation Vehicles")
8.2. Third generation of the Magnocraft (Time Vehicles)
8.3. Three generations of the Magnocraft

9. To conclude

10. References

About the author

Tables 1 and 2 and Illustrations (Figures 1 to 30)Ilustracje:

Jeśli czytelnik załadował sobie niniejszą monografię w formacie PDF, wówczas zawiera on już wszystkie ilustracje omawiane w jego treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst tej monografii czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tym traktacie udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszym traktacie można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach źródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF). Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe tej monografii NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stąd jeśli pod tym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą nas ilustrację.


Część #E: Ilustracje do monografii [6/2] w formacie *.gif lub *.jpg.


       Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na (zielony i podkreślny link oznaczony "[6/2p] Rys. ?") jaki otworzy oddzielne okienko zawierające tą fotografię lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.
* * *
Wersja polskojęzyczna [6/2p] używa mniej ilustracji niż wersja angielskojęzyczna [6/2e]. Dlatego ilustracje które występują w [6/2e] ale NIE są używane w [6/2p] poniżej zamiast numeru mają znak X (tj. są oznaczane symbolem "Rys. X").

[6/2p] Rys. 1: Fotograficzne utrwalenie "świecenia pochłaniania".
[6/2e] Figure 1: A photo of the extraction glow emmited by a diving rod. This emmision of the white light takes place because of the Telekinetic Effect works as a reversal of friction and extract heat from the environment.

[6/2p] Rys. 2-A: Rejestracja zmiany temperatury rąk uzdrowicielki, Mrs. Leuenberger o 10:12.
[6/2e] Figure 2-A: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:12). It also occurs because the telekinesis which a healer generates, extracts heat from the environment.

[6/2p] Rys. 2-B: Rejestracja zmiany temperatury rąk uzdrowicielki, Mrs. Leuenberger o 10:14.
[6/2e] Figure 2-B: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:14).

[6/2p] Rys. 2-C: Rejestracja zmiany temperatury rąk uzdrowicielki, Mrs. Leuenberger o 10:15.
[6/2e] Figure 2-C: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:15).

[6/2p] Rys. 3: kierunek działania wyporu telekinetycznego (P) dla przypadków przyspieszeń dośrodkowych.
[6/2e] Figure 3: An elementary Telekinetic Effect.

[6/2p] Rys. 4: Trzy kolejne stadia działania (oznaczone a, b i c) silnika Johnson'a na magnesy stałe.
[6/2e] Figure 4: The operation of the Johnston telekinetic motor.

[6/2p] Rys. 5: Prototyp generatora telekinetycznego na prąd stały zwanego "N-Machine".
[6/2e] Figure 5: A photo of the telekinetic generator called N-Machine.

[6/2p] Rys. 6: Konstrukcja i zasada działania "N-Machine".
[6/2e] Figure 6: The design and operation of N-Machine.

[6/2p] Rys. 7: Wygląd telekinetycznego agregatu elektrostatycznego Thesta-Distatika.
[6/2e] Figure 7: A photograph of a telekinetic free energy device called Influenzmaschine.

[6/2p] Rys. 8: Działanie dwutarczowego agregatu telekinetycznego INFLUENZMASCHINE na prąd stały.
[6/2e] Figure 8: The operation of Influenzmaschine.

[6/2p] Rys. X: Rys. K5a w [1/4].
[6/2e] Figure 9 (a): The design and components of telekinetic Influenzmaschine - back view.

[6/2p] Rys. X: Rys. K5b w [1/4].
[6/2e] Figure 9 (b): Telekinetic Influenzmaschine - front view.

[6/2p] Rys. X: Rys. K5c w [1/4].
[6/2e] Figure 9 (c): Telekinetic Influenzmaschine - frame.

[6/2p] Rys. X: Rys. K5d w [1/4].
[6/2e] Figure 9 (d): Telekinetic Influenzmaschine - kinematic diagram.

[6/2p] Rys. X: Rys. K5e w [1/4].
[6/2e] Figure 9 (e): Telekinetic Influenzmaschine - side view (shown is the head of the telekinetic spindle).

[6/2p] Rys. X: Rys. K6 w [1/4].
[6/2e] Figure 10: The electrical wiring of Thesta-Distatica.

[6/2p] Rys. 9(góra): Ja (Dr Jan Pająk) sfotografowany w Dunedin z maszyną Wimshursta w ręku.
[6/2e] Figure 11 (high): Myself (Dr Jan Pajak) holding a Wimshurst electrostatic machine. The city below is Dunedin, New Zealand.

[6/2p] Rys. 9(dół): Wygląd dydaktycznej maszyny elektrostatycznej Wimshurst'a, model V5-43.
[6/2e] Figure 11 (low): A Wimshurst electrostatic machine - it is currently produced by a factory in Nysa, Poland - for address see the text of [6/2].

[6/2p] Rys. 10(a) Przekrój przez najmniejszy magnokraft typu K3 (ponieważ w podrozdziale P2 udowodniono formalnie że "UFO to już działający magnokraft", rysunek ten ilustruje również wykrój z najmniejszego UFO typu K3).
[6/2e] Figure 12 (A): The Magnocraft (and UFOs) type K3 cut-away view that shows the design and main features.

[6/2p] Rys. 10(b) Wyglad boczny magnokraftu typu K3 (ponieważ w podrozdziale P2 udowodniono formalnie że "UFO to już działające magnokrafty", rysunek ten ilustruje również wygląd boczny najmniejszego UFO typu K3).
[6/2e] Figure 12 (B): A side view of the Magnocraft (and UFO) type K3.

[6/2p] Rys. 10(c) Konstrukcja kapsuły dwukomorowej zestawionej z dwóch komór oscylacyjnych. Kapsuła ta jest sercem pędnika magnokraftu (oraz UFO - po szczegóły patrz rozdział S).
[6/2e] Figure 12 (C): The twin-chamber capsule used as the propulsion system for the Magnocraft and UFOs.

[6/2p] Rys. 12/1 Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (1) - latające cygaro.
[6/2e] Figure 13-#1: Flying complexes (cigar shaped)of UFOs and Magnocraft.

[6/2p] Rys. 12/2 Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (2) - zestaw semizespolony.
[6/2e] Figure 13-#2: Semi-attached configuration.

[6/2p] Rys. 12/3 Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (3) - zestaw niezespolony.
[6/2e] Figure 13-#3: Detached configuration.

[6/2p] Rys. 12/4 Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (4) - układ podwieszony.
[6/2e] Figure 13-#4: A carrier platform (a mother ship).

[6/2p] Rys. 12/5 Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (5) - latający system.
[6/2e] Figure 13-#5: A flying system of UFOs and Magnocraft.

[6/2p] Rys. 12/6 Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (6) - latający kluster.
[6/2e] Figure 13-#6: A flying cluster of several UFOs and Magnocraft.

[6/2p] Rys. 13 Wygląd pojedyńczej celi latającego systemu magnokraftów (w tym przykładzie sprzężonej z magnokraftów typu K3).
[6/2e] Figure 14: An example of a flying cluster.

[6/2p] Rys. X Wpływ wysokości zawisania magnokraftu na kształt formowanego lądowiska.
[6/2e] Figure 15: Shapes of scorched marks left in grass by a single Magnocraft Magnocraft/UFO, depending on the height of hovering above the ground level.

[6/2p] Rys. 11 Formowanie efektu soczewki magnetycznej przez pole magnokraftu.
[6/2e] Figure 16: A magnetic lens effect in Ascending Magnocraft, which causes that the vehicle dissapears, and only a twin-chamber capsule remains visible.

[6/2p] Rys. 19(a,b) Wygląd kapsuł dwukomorowych magnokraftu pierwszej generacji w obu trybach działania (tj. (a) w dominacji strumienia wewnętrznego i (b) w dominacji strumienia zewnętrznego).
[6/2e] Figure 17 (ab): Appearences of &qout;twin-chamber capsules" formed from two oscillatory chambers, depending which chamber dominates the magnetic field output.

[6/2p] Rys. X Rysunek wyglądu kapsuły dwukomorowej we wznoszącym się UFO pierwszej generacji.
[6/2e] Figure X: A drawing of the day-time twin chamber capsule visible in an ascending UFO, exactly as shown in parts (ab) - outer chamber flux domination.

[6/2p] Rys. 19(d) Nocna fotografia kapsuły dwukomorowej wznoszącego się UFO pierwszej generacji.
[6/2e] Figure 17 (d): A night photo of a twin-chamber capsule from an ascending UFO (outer chamber flux domination).

[6/2p] Rys. 19(c) Kolorowa fotografia kapsuły dwukomorowej u wznoszącego się UFO pierwszej generacji, oglądanej we dnie.
[6/2e] Figure 17 (c): A day-time photograph of a UFO twin chamber capsule that operates with inner chamber flux domination.

[6/2p] Rys. 14(a,c): Porównanie kształtu UFO i Magnokraftu typu K3.
[6/2e] Figure 18: Comparison of shapes of K3 type UFO to a K3 type Magnocraft.

[6/2p] Rys. 14b(obramowanie): Wygląd magnokraftu typu K3.
[6/2e] Figure 18 (framed): A side view of the K3 type Magnocraft in the same position as that UFO.

[6/2p] Rys. 15(c): Fotografia kompleksu kulistego UFO typu K6 sfotografowanego ponad Szwecją przez Lars'a Thorn'a.
[6/2e] Figure 19 (c): The Thorns photo of a spherical complex magnetically coupled from two UFOs of K6 type.

[6/2p] Rys. 15(d): Powiękzenie fotografii Thorn'a.
[6/2e] Figure 19 (d): The enlargement of the UFO from Thorns photograph.

[6/2p] Rys. 15(e): Rekonstrukcja wyglądu UFO z fotografii Thorn'a.
[6/2e] Figure 19 (e): The shape of the Thorns UFO in GICOFF reconstruction. (See Figure K2 (ab) to compare this UFO with a sperical complex of two Magnocraft.)

[6/2p] Rys. X(a): Rys. P10a w [1/4].
[6/2e] Figure 20 (a): Cigar-shaped UFO from Palomar Gardens, 1952.

[6/2p] Rys. X(b): Rys. P10b w [1/4].
[6/2e] Figure 20 (b): Cigar-shaped UFO from Palermo, Sicily, 1978.

[6/2p] Rys. X(c): Rys. P10c w [1/4].
[6/2e] Figure 20 (c): Cigar-shaped UFO above New York, 1950.

[6/2p] Rys. X(d): Rys. P10d w [1/4].
[6/2e] Figure 20 (d): An enlargement of the cigar-shaped UFO from New York shown in part (c).

[6/2p] Rys. 16(góra): Zdjęcie rozłożenia pędników w UFO typu K3.
[6/2e] Figure 21 (A): The location of glowing outlets from propulsors in K3 type Magnocraft seen from below.

[6/2p] Rys. 16(dół): Rozłożenie pędników w magnokrafcie typu K3.
[6/2e] Figure 21 (B): A photo of outlets from a UFO type K3, photographed from below.

[6/2p] Rys. 17(a): Rozbłyski koło pędników UFO.
[6/2e] Figure 22 (a): Photo of flashes of the air ionised by pulsating magnetic field from a very fast moving UFO (Chamberlain).

[6/2p] Rys. 17(b): Rozbłyski koło pędników UFO.
[6/2e] Figure 22 (b): Flashes from the air ionised by magnetic circuits of a UFO photographed by Karl Maier, 1962.

[6/2p] Rys. 18(AB): Obwody magnetyczne w magnokrafcie typu K6.
[6/2e] Figure 23 (AB): The course of magnetic circuits formed by a Magnocraft type K6 (these circuits are capable of ioniseg the air).

[6/2p] Rys. 18(C): Boczne zdjęcie klustera UFO typu K6 pokazującego jego obowdy magnetyczne.
[6/2e] Figure 23 (C): A side photograph of a UFO type K6 showing the glowing air ionised by magnetic circuits.

[6/2p] Rys. 18(D): Odgóne zdjęcie UFO typu K6 pokazującego jego obowdy magnetyczne.
[6/2e] Figure 23 (D): A fragment of a UFO type K6 spinning magnetic circuits photographed from below.

[6/2p] Rys. 21(a): Tunel wypalony przez UFO w Ekwadorze.
[6/2e] Figure 24-#1: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.

[6/2p] Rys. 21(b): Tunel UFO z Australii.
[6/2e] Figure 24-#2: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.

[6/2p] Rys. 21(c): Tunel UFO z Borneo.
[6/2e] Figure 24-#3: The Deer Cave in Borneor evaporated in rocks by UFOs type K8.

[6/2p] Rys. X: Zasada wytapiania tuneli przez UFO.
[6/2e] Figure 24-#4: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.

[6/2p] Rys. X: Krater koło Tapanui.
[6/2e] Figure 25: An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.

[6/2p] Rys. X: Podobieńśtwa Tunguskiej i Tapanui.
[6/2e] Figure 26: Similarities between Tunguska and Tapanui UFO explosion sites.

[6/2p] Rys. X: Lądowisko UFO z dwoma wypalonymi kręgami.
[6/2e] Figure 27 (A): A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.

[6/2p] Rys. X: Nowe (ciągle czerwone) lądowisko UFO.
[6/2e] Figure 27 (B): A UFO landing composed of one ring and a central scorching.

[6/2p] Rys. X: Lądowisko z dwoma wypalonymi kręgami.
[6/2e] Figure 27 (C): A Double rings formed on sides of landed UFOs.

[6/2p] Rys. X: Trzy lądowiska UFO o rosnących średnicach.
[6/2e] Figure 27 (D): Three UFO landings which illustrate the principle of binary progression in dimensions of subsequent types of UFOs (because of this progression, each higher type of UFO is twice as big as the previous type).

[6/2p] Rys. 20(a): Angielskie kegi zbożowe.
[6/2e] Figure 28 (a): English crop circles formed during landing of a flying cluster of two UFOs type K6 (the appearence and principle of magnetic couplic for this cluster is shown in Figure 14).

[6/2p] Rys. 20(d): Krąg zbożowy z Nowej Zelandii.
[6/2e] Figure 28 (b-high): A cop circle from Ashurton, New Zealand, formed in February 1992.

[6/2p] Rys. X: Zdjęcie lotnicze kręgu zbożowego z Nowej Zelandii.
[6/2e] Figure 28 (b-low): An aerial photograph of that crop circle from Ashburton in New Zealand.

[6/2p] Rys. 20(b): Lądowisko liniowego klustera UFO w zbożach Anglii.
[6/2e] Figure 28 (c): A landing of a liner cluser of several UFOs in English crops (see also Figure 14).

[6/2p] Rys. X: Współzależności matematyczne w kręgach zbożowych.
[6/2e] Figure 29: Mathematical relationships that can be found in crop circles - means in landins of UFOs in crops.

[6/2p] Rys. 22(a): Aelopile Hero z Aleksandrii.
[6/2e] Figure 30 (a): The aeolipile build by Hero of Alexandira around 130 BC. It took almost two thousands years to build a steam turbine which works on a similar principle.

[6/2p] Rys. 22(b): Turbina parowa Parsona.
[6/2e] Figure 30 (b): Steam turbine by C.A. Parsons, 1884.

[6/2p] Dr Jan Pajak: Autor monografii [6/2].
[6/2e] Dr Jan Pająk - the author: Photograph of the author of this monograph [6/2e].


Warto odnotować, że tekst i ilustracje do monografii [6/2] dostępne są także na sporej ilości dalszych stron internetowych. Ich wykaz widoczny jest w Menu 2 z lewego marginesu.


Część #F: Instrukcje:

      (1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
      (2) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
      (3) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
      (4) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za pośrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaśnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.
      (5) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Powody owych skrytych prześladowań zostały dokładniej wyjaśnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejsza monografia, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (6) Rekomendowałbym sporządzenie sobie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.


Część #G: Linki do czwartego wydania monografii [1/4]:

       Niniejsza monografia [6/2] opisuje urządzenia darmowej energii, które są również opisane (nawet z większą liczbą szczegółów) w tomach 10 i 11 monografii [1/4]. Stąd na wypadek gdyby czytelnik zechciał też rzucićokiem na owe opisy z monografii [1/4], przytaczam teraz linki do stron które ją upowszechniają:


Oto więc linki do stron internetowych z monografią [1/4] - też dostępną w ilustrowanym i bezpiecznym formacie PDF oraz w dwóch językach (polskim i angielskim):


Część #H: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #I: Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz upowszechnianych w internecie monografii i traktatów które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.


Życzę przyjemnego czytania niniejszej monografii [6/2] o urządzeniach darmowej energii.
Rok założenia tej strony internetowej: 2001
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 17 października 2012 roku
(Sprawdź pod adresami z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)
Licznik