Traktat [3b] "Kosmiczna układanka"
Zaktualizowano: 2022/8/7
Najnowsza aktualizacja: Uwaga #1, #J1 do #J1b


Menu 1:

(Na tej witrynie:)
(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Tekst [3b]

głupolomŹródłowa replika tej strony

Monografia [1/5]

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Krótkie "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Monograph [1/4]: Source replica of this page

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich


(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi


(En espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2_pl.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)


Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

(Na płatnych serwerach:)

pajak.org.nz

totalizm.pl

(Na darmowym hostingu z FTP:)

drobina.rf.gd

magnokraft.ihostfull.com

nirwana.hstn.me

geocities.ws/immortality

(Rzadziej aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Gratisowe udostępnianie pełnego tekstu i wszystkich ilustracji do polskojęzycznego traktatu [3b] pióra Andrzeja Domała i Jana Pająk o tytule: "Kosmiczna układanka (uprowadzenie do NOL koło Nasielska z 13.VIII.1968 roku i jego interpretacja)", Copyright 1998, ISBN 0-9583727-6-4


Motto: "Dobro rodzi dobro, zło mnoży zło".

Uwaga #1: w sprawie odznaczenia dla Andrzeja Domała

      Dokonane do dzisiaj odkrycia bazujące na informacjach jakie Ś.P. Andrzej Domała zdołał zgromadzić dzięki swojej patriotycznej i bohaterskiej postawie oraz wyjątkowej spostrzegawczości i precyzji raportowania, przykładowo te jakie opisane zostały w punktach #J1 do #J4 strony 1985_teoria_wszystkiego.htm, w punktach #K1 do #K2b strony petone_pl.htm, oraz w punktach #A1 do #A1c strony tapanui_pl.htm nakładają na każdego Polaka obowiązek aby uhonorować wkład do ludzkiej wiedzy tego bohaterskiego Polaka. Aby uświadomić jak znaczący wkład do ludzkiej wiedzy stanowi informacja zdobyta i raportowana przez Ś.P. Andrzeja Domała, ujawnię tutaj iż według moich zgrubnych estymacji, jeśli przyrost nowej wiedzy ludzkości spełniającej totaliztyczną definicję "faktyczny postęp" opublikowaną w punkcie #G4 strony o nazwie eco_cars_pl.htm będzie utrzymywał tempo jakie mu nadaje szybkość nowych odkryć naukowych i wynalazków technicznych dokonywanych przez dzisiejszą monopolistyczną "oficjalną naukę ateistyczną", wówczas do wiedzy o "zawijaniu światła" samodzielnie ludzkość doszłaby po upływie aż kilku następnych tysięcy lat. Tyczasem dzięki wkładowi Pana Domała, oraz dzięki przyszłościowej wiedzy zaszyfrowanej w Biblii - która potwierdziła prawdę zdobytych przez niego informacji przystemplowaniem jej "[Ω] Pieczęcią Boga", tę niesamowicie zaawansowaną wiedzę o technice przyszłości otwarci na prawdę badacze mogą poznawać już dzisiaj z oferowanego tutaj do gratisowego poczytania traktatu [3b] współautoryzowanego przez Ś.P. Andrzeja Domała. Dlatego chciałbym tutaj zapostulować i dopomóc aby oficjalnie wystąpić do rządu Polski z wnioskiem o przyznanie Panu Andrzejowi Domała pośmiertnie (post mortem) należnego mu symbolicznego odznaczenia i naszego podziękowania. Ponieważ jednak mieszkam w Nowej Zelandii i NIE bardzo wiem jaka jest procedura takiego wystąpienia z wnioskiem do rządu Polski o przyznanie właściwego dla jego wkładu odznaczenia, byłbym ogromnie wdzięczny czytelnikowi znającemu tę procedurę lub chociaż jakiś jej fragment, za wszalkie rady i sugestie jakie w tej sprawie mógłby mi udzielić. Skoro zaś starania o owo odznaczenie dla Andrzeja Domała stanowią jednocześnie rodzaj eksperymentu moralnego oraz sprawdzianu sytuacji Polski i ludzkości w sprawie prawdy, sprawiedliwości, przekładania dobra nad złem i szacunku dla bliźniego nad własnymi egoistycznymi preferencjami, dla utrzymania przeźroczystości dokonanych działań oraz przestrzegania zasad moralnych to co dotychczas zostało już ustalone i uczynione w sprawie tej procedury i jej realizowania skrótowo raportuję w "części #J" poniżej przy końcu niniejszej strony.

Proszę też odnotować, że wielkość druku tej strony daje się zwiększać aż do około 300% jego standardowej wielkości. To zaś pozwala aby stronę tę móc łatwo czytać bez użycia okularów. Każde bowiem software użyte do jej wyświetlania ma wbudowany w siebie tzw. "zoom". Np. w "Google Chrome" ów "zoom" odsłania się kliknięciem na pionowy "trzykropek" w prawym górnym rogu ekranu, poczym druk można zwiększać lub pomniejszać klikając na plus lub minus owego "zoom". "Firefox" ten sam "zoom" odsłania kliknięciem tam na trzyliniowy myślnik, zaś "Internet Explorer" - po kliknięciu tam na 8-zębowy "trybik". Także zdjęcia tej strony też daje się powiększać np. kliknięciem na wybrane z nich.


Część #A: Pobierz darmowy tekst polskojezycznej wersji traktatu [3b] w formacie ADOBE.PDF (z polskimi literkami):Kliknij tu po ilustrowaną wersję traktatu [3b] w PDF (2009 rok) - ilustracje włączone w tekst; - cały traktat [3b] w bezpiecznym formacie ADOBE.PDF (do którego NIE są w stanie doczepić się wirusy komputerowe) - niestety, z powodu jego dużekj objętości (około 2.5 MB) NIE dało się go zainstalować na każdej totaliztycznej witrynie (jeśli więc NIE jest on dostępny na niniejszej witrynie, wówczas sprawdź jego dostępność pod innymi adresami wylistowanymi w "MENU 3" i "MENU 4" z tej strony).


Część #B: Tekst polskojęzycznego traktatu [3b] "Kosmiczna układanka (uprowadzenie do NOL koło Nasielska z 13.VIII.1968 roku i jego interpretacja)", Copyright 1998, ISBN 0-9583727-6-4, po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORD XP.


Skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [3b] składa się z jednego pliku. Oto on:

Traktat [3b], ZIP Traktat [3b] opisuje wizytę mieszkańca Ziemi (i Polaka) na planecie zamieszkiwanej przez szatańskich pasożytów z UFO którzy właśnie okupują Ziemię i wyniszczają ludzkość.


Część #C: Tekst polskojęzycznego traktatu [3b] "Kosmiczna układanka", w nieskompresowanym formacie WORDa XP.


Nie skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [3b] składa się z tylko jednego pliku. Niestety, z uwagi na dużą objętość owego pliku oraz ograniczenia serwerów, nie na każdej lokacji plik ten będzie dostepny. Warto jednak sprawdzić czy przypadkiem nie ma go na niniejszym serwerze. Oto on (kliknij aby zobaczyć czy jest on na tym serwerze):

Traktat [3b], DOC


Część #D: Filmy o Ś.P. Andrzeju Domała:

Z ogromną przyjemnością mogę poinformować o realizowaniu przez moich znajomych, aż dwóch filmów dokumentarnych raportujących o krótkim życiu i dokonaniach Ś.P. Andrzeja Domała. Noszą one tytuły:
Pierwszy: "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea", około 26 minut długi, upowszechniany jest gratisowo w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=R86lKRd3ADQ, zaś jego kopię można też wyszukiwać np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=Andrzej+Doma%C5%82a+-+Uprowadzony+na+planet%C4%99+Nea,
Drugi: "Kazimierz Bzowski i Jan Pająk o Andrzeju Domale i UFO", około 8 minut długi, też upowszechniany gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=_GuWpxFDEvE oraz możliwy do wyszukania np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=Andrzej+Doma%C5%82a.

Szczegółowsze opisy tych filmów czytelnik znajdzie np. w punktach #J1 do #J4 mojej strony 1985_teoria_wszystkiego.htm i w #K1 do #K2b strony o nazwie petone_pl.htm.

Oto treść mojego podziękowania jakie wysłałem Panu Arturowi Witek za zrealizowanie pierwszego z tych szczególnie Polakom potrzebnych filmów:

Chciałbym tu podziękować Panom Arturowi Witek i Dominikowi Myrcik, za pozytywne przypomnienie niniejszym filmem i za uhonorowanie 50 rocznicy wyjątkowo informacyjnego i owocującego wiedzą oraz prawdą uprowadzenia do UFO Polaka, Pana Andrzeja Domałę. Podobnie jak ów film, moje badania koncentrujące się na technicznych aspektach tego uprowadzenia, też NIE tylko potwierdziły jego autentyczność, ale i upewniły o wyjątkowym znaczeniu dla ludzi wnoszonej nim wiedzy. Szkoda więc, że zamiast potraktowania na jakie zasługiwał kaliber tego uprowadzenia, oficjalnie było ono ignorowane, zaś prywatnie stało się pożywką dla łowców sensacji, szyderców, oportunistów i spekulantów wszelkiej maści. Wszakże miało ono potencjał aby po gruntownym zbadaniu rozwikłać liczne zagadki do dzisiaj wiązane z UFO, przykładowo: dlaczego oficjalna nauka NIE zna zjawiska generującego więcej materiału dowodowego niż UFO, jednak wydaje się miliony na program SETI zaś rządy najważniejszych krajów usilnie zaprzeczają, że UFO istnieje; dlaczego rzeczowi badacze UFO są prześladowani NIE tylko przez własnych rodaków, ale także przez MiB; dlaczego polscy tzw. UFOlodzy wolą snuć dzikie spekulacje, zamiast rzeczowo badać i dokumentować faktyczne przypadki w rodzaju uprowadzenia Pana Domały; dlaczego UFOnauci nakazują "zapraszanym siłą" swym gościom utrzymywanie w tajemnicy przebiegu tego co się zdarzyło; dlaczego zdarzenia jakich doświadczył Pan Domała wykazują aż tyle sprzeczności i niedopowiedzeń narzucanych mu przez UFOnautów; dlaczego mając "maszynę do leczenia i do indukowania raka" oraz wyróżniając Pana Domałę jako swego przyjaciela, UFOnauci pozwolili mu umrzeć na raka, itd., itp.
Życzę przyjemnego oglądania filmu,
Dr inż. Jan Pająk
Petone, Nowa Zelandia, Piątek, 2018/7/13


#D1: Film i wywiad bazujące na dokumentacji z traktatu [3b] o tytule "Kosmiczna układanka"

W 2018 roku Pan Artur Witek (stale mieszkający w Londynie) przygotował około 25-minutowe wideo dokumentarne o tytule "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea". (Pan Artur Witek jest też twórcą wideów z aż całego szeregu wywiadów filmowych, jakie udzieliłem mu za pośrednictwem Skype, zaś linki do jakich są dostępne w punkcie #A4 z mojej strony internetowej o nazwie portfolio_pl.htm a także dostępne na stronie o nazwie djp.htm.) Wideo to uhonorowało 50 rocznicę uprowadzenia do UFO Polaka o nazwisku Andrzej Domała, Ś.P. (1951/5/16-2008/3/24). Narrację w wideo o Ś.P. Andrzeju Domała prowadzi mój dobry przyjaciel i współpracownik, Pan Dominik Myrcik (też twórca kilku doskonałych filmów o wynikach moich badań - które na stronie o nazwie portfolio_pl.htm są omawiane w punktach #A1, #A2 i #A5). Ponadto o Ś.P. Andrzeju Domała na wideo wypowiadają się także jego brat i siostra. Ja w wideo pokazuję się bardzo krótko, bowiem sesja poprzez Skype z jakiej zaczerpnięta została do niego moja wypowiedź doznała jakichś dziwnych zakłóceń i NIE nadawała się do publikowania. Na samym końcu wideo powtarza tylko powyżej przytoczoną treść mojego emaila (jakimś "zrządzeniem losu" datowanego w feralny piątek, dnia 2018/7/13 - czyli w dacie podobnej jak ów "feralny piątek" kiedy Ś.P. Domała był uprowadzony do UFO) z moim pisemnym podziękowaniem do autorów wideo za odwagę filmowego udokumentowania 50 rocznicy wyjątkowo dowodowego i owocującego wiedzą uprowadzenia do UFO, kórego bohater został jednak aż tak źle potraktowany zarówno przez polską opinię publiczną i przez większość polskich badaczy UFO, jak i przez samych UFOnautów. Niemniej sporo ilustracji i informacji pokazanych w owym filmie pochodzi z niniejszego traktatu [3b] "Kosmiczna układanka" - jaki Ś.P. Andrzej Domała napisał wspólnie ze mną, zaś jakiego darmowe egzemplarze można sobie załadować z tej strony internetowej o nazwie tekst_3b.htm.

Film o Ś.P. Andrzeju Domała można już uruchamiać bezpośrednio z adresu: https://youtu.be/R86lKRd3ADQ. Załadowane bowiem zostało na YouTube w dniu 2018/12/30. Link do niego oraz opis przytaczam też w punkcie #A3 na swej stronie internetowej o nazwie portfolio_pl.htm. Oczywiście, jest ono też udostępniane i linkowane poprzez moją stronę djp.htm.

Uzupełnieniem powyższego filmu jest też ok. 8-minutowy wywiad filmowy dostępny w YouTube pod adresem: https://youtu.be/_GuWpxFDEvE

Inne zaś widea i informacje o uprowadzeniu S.P. Andrzeja Domały można wyszukiwać w YouTube np. rozkazem: Andrzej Domała.


Część #E: Wpisy do blogów totalizmu o dorobku Pana Andrzeja Domała:

       Obecnie w internecie dostępne są trzy blogi totalizmu zawierajace wpisy w przybliżeniu tej samej treści. Blogi te mają one adresy:
totalizm.wordpress.com (mały druk 12 pt, wpisy od #89 - tj. od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 - tj. od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.com (duży druk 24 pt, wpisy od #293 - tj. od 2018/3/16)
Odnotuj, że wszystkie wpisy do owych blogów totalizmu od 2018/10/30 dostępne są też w internecie na elektronicznej publikacji [13] o tytule "Wpisy do blogów totalizmu" upowszechnianej w formacie PDF. Tą [13] można sobie przeglądnąć lub gratisowo załadować za pośrednictwem strony o nazwie tekst_13.htm (kliknij na jej zieloną nazwę aby ją sobie przeglądnąć).
       Jak dotychczas opublikowane zostały dwa wpisy dla których już zgromadzone zostaly potwierdzenia najistotniejszych "trzej świadków" - w tej liczbie potwierdzenia z wersetów Biblii reprezentujących "[Ω] Pieczęć Boga". Wpisy te raportują o dwóch nieznanych wcześniej prawdach na temat światła, tj. (1) mojego odkrycia zainspirowanego i wskazanego przez Teorię Wszystkiego z 1985 roku iż światło posiada aż dwa odmienne nośniki, tj. "korpuskuły" zwane "Drobiny Boga" i "powierzchniowe fale światła"), a także (2) informacji zdobytej kosztem życia przez Ś.P. Andrzeja Domała iż drogą światła poprzez próżnię przestrzeni kosmosu daje się technicznie sterować - co pozwala aby niektóre z najwyżej technicznie zaawansowanych cywilizacji (np. nasi pasożytniczy krewniacy z planet Oriona) były w stanie np. zawijać, nawracać, odchylać i magazynować fale światła w próżni kosmosu. Potwierdzenia te raportuję w wpisie #349 do blogów totalizmu, adoptowanym z punktów #J1 do #J4 strony 1985_teoria_wszystkiego.htm.
       Tamten wpis #349 doskonale uzupełnia dwa uprzednie wpisy, tj. #347 i #348. Z tych wpis numer #348 też raportuje kilka ogromnie dla nas istotnych ustaleń Ś.P. Andrzeja Domała. Oba są adaptowane z punktów #K1 do #K2b ze strony o nazwie petone_pl.htm, które omawiały zdjęcia wytopionych w twardym asfalcie NZ chodnika ślady stóp trzy-palcowej 80cm wysokiej latającej w powietrzu UFOnautki z rasy "zmora" oraz ilustrowały dwoma krótkimi wideami wyglądy i odmienne od ludzi poruszanie się tych miniaturowych UFOnautów oskarżanych przez folklor ludowy wielu krajów iż wykorzystują oni obecność na Ziemi i swą wysoce zaawansowaną technikę jaka w oczach ludzi upodobnia ich niemal do "nadprzyrodzonych istot" aby skrycie nocami zdalnie paraliżować swą hipnotyczną bronią upatrzonych ludzi poczym ich gwałcić - które to ich gwałty nowoczesna medycyna opisuje kłamliwie zwodzącą nas nazwą "paraliż senny".


Część #F: Ilustracje

Jeśli czytelnik załadował sobie niniejszy traktat w formacie PDF, wówczas zawiera on już wszystkie ilustracje omawiane w jego treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst tego traktatu czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tym traktacie udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszym traktacie można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach źródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF). Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe tego traktatu NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje linkowane z niniejszej strony. Stąd jeśli pod niniejszym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3", lub w "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą kogoś ilustrację.


#F1: Ilustracje do traktatu [3b] w formacie *.gif lub *.jpg.

       Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na tą fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.

Tytuł [3b] Strona tytułowa. Pokazuje rysunek UFO ze strony tytułowej tego traktatu (tak właśnie wyglądające UFO uprowadzały Pana Domałę).

Rys. 1 [3b] Rys. 1. Szkicowa mapka miejsca uprowadzenia Pana Domały do UFO.

Rys. 2 [3b] Rys. 2. Wygląd uprowadzającej humanoidki oraz jednego segmentu jej pasa z pędnikami.

Rys. 3 [3b] Rys. 3. Ostrzeżenie jakie humanoidka starała się nam przekazać rysując je potajemnie na Ziemi.

Rys. 4(gora) [3b] Rys. 4 (góra). "Laboratorium", czyli wnętrze wehikułu UFO Neatanczyków. (góra) Umeblowanie owego "laboratorium".

Rys. 4(dół-lewo) [3b] Rys. 4 (dół-lewo). Rysunek UFO wykonany przez Pana Domałę.

Rys. 4(dół-prawo) [3b] Rys. 4 (dół-prawo). Rysunek UFO typu K5 wykonany przez Dra Pająka.

Rys. 5 [3b] Rys. 5. Urządzenie do wprowadzania implantów.

Rys. 6 [3b] Rys. 6. Humanoidka z obręczą zakładaną na głowę.

Rys. 7 [3b] Rys. 7. Tabliczka z hieroglifami.

Rys. 8 [3b] Rys. 8. Układy gwiezdne pokazane Panu Domale na pokładzie UFO.

Rys. 9 [3b] Rys. 9. Układ planetarny gwiazdy Neatanczyków.

Rys. 10 [3b] Rys. 10. Układ planetarny Syriusza D.

Rys. 11 [3b] Rys. 11. Szkic pokazujący wygląd typowego budynku Neatanczyków.

Rys. 12 [3b] Rys. 12. Wygląd UFO Neatanczyków, pokazany w sytuacji z ostatniego spotkania z Panem Domałą jakie tym razem nie zakończyło się uprowadzeniem.

Logo Logo totalizmu.

Pan Andrzej Domala [3b] Andrzej Domała - główny bohater i współautor tego traktatu [3b].

Dr Jan Pająk [3b] Dr Jan Pająk - współautor tego traktatu [3b].
Część #G: Instrukcje:

      (1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
      (2) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
      (3) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
      (4) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (4a) right click on this illustration, and then (4b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za pośrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaśnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.
      (5) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Powody owych skrytych prześladowań zostały dokładniej wyjaśnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejszy traktat, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (6) Rekomendowałbym sporządzenie sobie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.


Część #H: Autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk):

       Niniejszym mam przyjemność poinformować czytelników, że z okazji 70tej rocznicy urodzin autora tej strony (tj. mnie), wyprodukowany został i opublikowany około 35 minutowy film Dominika Myrcik, jaki od maja 2016 roku upowszechniany jest gratisowo w youtube.com. Film ten nosi tytuł "Dr Jan Pająk portfolio" i prezentuje graficznie najważniejszy mój naukowy dorobek życiowy. Jego polskojęzyczną wersję można sobie oglądnąć pod adresem youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM, lub uruchomić ją ze strony djp.htm zestawiającej widea w jakich przygotowaniu osobiście brałem udział, a jaką zaprogramowałem do przeglądania na "smart" telewizorach koreańskiej firmy LG, lub na komputerach PC (najlepiej z wyszukiwarką "Google Chrome"). Zapraszam i zachęcam czytelników do jego oglądnięcia. Działające zielone linki, adresy internetowe, ulotki promocyjne w trzech językach, oraz pełne opisy wszystkich trzech wersji językowych (tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej) tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego HD i HQ filmu, są też dostępne na specjalnie poświęconej mu stronie o nazwie portfolio_pl.htm.
       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #I: Uwagi:

      (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Osobiście więc rekomenduję aby załadowywać je sobie w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogą się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszego traktatu, czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
      (3) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Część #J: Rodzaj jakby "eksperymentu moralnego", nastawiony na pośmiertne przywrócenie dobrego imienia i sprawiedliwości Ś.P. Andrzejowi Domała, którego reputację i wiarę w ludzką sprawiedliwość oraz w poszanowanie prawdy my jego bliźni dokumentnie zdreptaliśmy i poszargaliśmy.


Motto: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga." (Biblia, "1 Koryntian", wersety 1:27-29)


#J1. Na czym polega opisywany tu rodzaj jakby "moralnego eksperymentu" starającego się przywrócić sprawiedliwość zwykłej osobie która dokonała coś niezwykłego a jednocześnie sprawdzającego czy w dzisiejszych zakłamanych i powypaczanych czasach takie przywrócenie sprawiedliwości nadal jest możliwe:

       Kiedy poznałem iż wersety Biblii przystemplowaniem rodzaju "[Ω] Pieczęci Boga" jednoznacznie potwierdzają prawdę i rzetelność informacji jakie Ś.P. Andrzej Domała zdobył dla nas kosztem swego życia, wzmacniając te informacje autorytetem i wszechwiedzą samego Boga oraz dając nam do zrozumienia iż Biblia już od ponad 2000 lat przewiduje i wspiera prawdomówność Pana Domała, silnie mnie uderzyło iż na nas wszystkich nadal spoczywa moralny obowiązek chociaż pośmiertnego oddania honorów i uznania temu cichemu bohaterowi. (Wszakże, jak mawiają, "lepiej późno niż wcale".) Ponadto kiedy spisując w treści punktów #J1 do #J4 ze strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm prawdy zdobyte dla dobra ludzkości przez Andrzeja Domała oraz ich potwierdzenia przez najważniejszych "3 świadków" wyjaśniałem tam szczegółowo "jak" i "dlaczego" oficjalne uznanie tych prawd uratowałoby przed zmarnowaniem ogromną ilość ludzkiego mienia zaś przed przedwczesną i bolesną śmiercią życia niezliczonej liczby ludzi, ogarnął mnie wstyd za potraktowanie jakie ów skromny bohater uzyskał od swoich bliźnich - nas Polaków. Postanowiłem więc iż najwyższy już czas aby spróbować czy jeszcze da się naprawić to co nasze ludzkie niedoskonałości popsuły i aby przywrócić tym co znają losy Pana Domała wiarę w ludzkie człowieczeństwo tak bezmyślnie uprzednio zdreptaną i poszarganą. Podjąłem wówczas czynienie wszystkiego co w mej ludzkiej mocy, aby wywalczyć dla Andrzeja Domała jakieś pośmiertne odznaczenie, lub w jakikolwiek jeszcze inny sposób oddać sprawiedliwość jego dobremu imieniu i działaniu. Ponieważ zaś zdaję sobie sprawę jak nikła jest szansa faktycznego wywalczenia dla niego np. odznaczenia w dzisiejszej sytuacji na świecie cechującej się powszechną pogardą dla prawdy, upowszechnianiem oficjalnych kłamstw, oraz celowym unikaniem przez przywódców, polityków i naukowców ujawnienia ludziom prawdy iż UFOnauci praktykujący szatańskie pasożytnictwo od tysięcy już lat sekretnie okupują, eksploatują i umartwiają ludzkość, postanowiłem też iż będę tu systematycznie raportowal swój postęp w tej sprawie. Wszakże wszyscy zainteresowani tą sprawą powinni mieć możność się przekonać, czy nadal jest możliwe uzyskanie ludzkiej sprawiedliwości i przywrócenie poszarganego dobrego imienia zla zwykłego człowieka który dokonał coś niezwyklego, zaś jeśli "tak" to ile czasu to zajmie i włożenia jakich działań i wysiłków będzie to wymagało. Ponieważ swe działania podjąłem z chwilą pierwszego opublikowania we wtorek dnia 28 czerwca 2022 roku mojego wpisu numer #349 do blogow totalizmu, raportującego owe ustalenia z punktów #J1 do #J4 strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm, zobaczymy teraz jak długo zajmie uzyskanie jakichkolwiek końcowych rezultatów w tej sprawie, przez kogoś mającego też inne sprawy na swej głowie, np. kto tak jak ja, kontynuuje równocześnie swe usilne badania, oraz oczywiście wykonuje wszystko inne czego od nas dzisiejsze życie wymaga.


#J2. Zasady przyjęte dla realizowania opisywanego tu niby "eksperymentu moralnego" jaki faktycznie jest rzeczywistą walką z panującym złem o przywrócenie sprawiedliwości:

       Aby opisywany tu eksperyment był w stanie dać wyniki będące w miarę poprawnym odzwierciedleniem prawdziwej sytuacji z prawdą, sprawiedliwością, moralnością, szacunkiem i miłością bliźniego, itp., jego realizowanie musi być dokonywane w zgodzie z właściwie dobraną grupą zasad postępowania, jakie też stanowią odzwierciedlenie panującej obecnie rzeczywistości. NIE wszystkie z tych zasad mogę ujawnić bez popsucia wyników eksperymentu. Te jednak, które mogę, niniejszym tu wyjaśniam. I tak, najważniejszą z nich jest "przeźroczystość" czyli NIE utajnianie niczego co istotne. Wszakże wiadomo iż moce zła bez ustanku szpiegują na nas, a stąd dzięki swej ogromnie zaawansowanej technice oraz użyciu telepatii, hipnozy i tzw. "kurierów czasowych", wiedzą one praktycznie wszystko co czynimy i co zamierzamy dokonać. Aby więc dać równe szanse także siłom dobra, konieczne jest unikanie zatajania chociaż tego co najbardziej istotne. Kolejną jest "bezstronność", jedną z manifestacji której jest unikanie czynienia czegokolwiek wyniki czego mogłyby odzwierciedlać czyjeś prywatne lub egoistyczne interesy lub posiadane zobowiązania. To dlatego np. moje starania dotyczą Ś.P. Andzreja Domała, którego nigdy w życiu osobiście NIE spotkałem i stąd symbolicznie reprezentuje on dla mnie "anonimowego bliźniego", to dlatego postanowiłem nigdy NIE prosić o pomoc w tej sprawie kogoś kto ma wobec mnie jakiekolwiek zobowiązania, a także to dlatego o pomoc NIE powinienem prosić nikogo z rodziny Andrzeja Domała - aczkolwiek mogę i nawet mam moralny obowiązek zwrócić się do nich o wymagane moralnością pozwolenia. To też dlatego wszystko co w tej sprawie będzie uczynione, będę starał się tak czynić aby NIE związane z tym były "pieniądze" jakie są symbolem "zła" i o jakich Biblia w wersecie 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza" stwierdza - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy".


#J3. Oto co dotychczas zostało ustalone i dokonane w sprawie starań o odznaczenie dla Ś.P. Andrzeja Domała!

       Do chwili obecnej mój postęp w identyfikowaniu i realizowaniu procedury wystąpienia o pośmiertne odznaczenie Ś.P. Andrzeja Domała obejmuje zrealizowanie następujących "kroków" już dokonanego rozeznania tej procedury i przybliżania jej końcowych wyników:


1. Do kogo wystąpić w sprawie odznaczenia:
(2022/7/3)
Zgodnie z informacjami opublikowanymi w formacie PDF pod następującym adresem: https://www.duw.pl, wystąpienie z wnioskiem o odznaczenie w naszej sytuacji zapewne należałoby kierować albo do Wojewody byłego miejsca zamieszkania Pana Domała, albo też do Ministra Szkolnictwa Wyższego lub ministra spraw zagranicznych. Teraz więc będę starał się ustalić adres Wojewody pod jakiego podlega cmentarz z grobem Pana Domała.

2. Rodzaj odznaczenia o jakie należy wystąpić:
(2022/7/4)
Prawdopodobnie najodpowiedniejszym dla sytuacji Pana Andrzeja Domała byłby tzw. "Medal za Ofiarność i Odwagę". Tak nawiasem mówiąc to czytając w owym medalu w Google, natrafiłem na szokującą informację iż można go także sobie "kupić" w cenie około stu czterdziestu tysięcy - czy jest to oznaka "korupcji" typu "medal-gate", czy też wyraz desperacji i braku środków do życia osób medalem tym już odznaczonych?

3. Formularz wystąpienia o odznaczenie:
Aby wystąpić o odznaczenie trzeba wypełnić standardowy "formularz". Następnym więc moim krokiem były próby ustalenia gdzie można uzyskać ów formularz, kto (lub jaki komitet) powinien go wypelnić, oraz ile wyniesie opłata za złożenie wniosku o odznaczenie (tj. czy jako emeryta będzie mnie stać na jej zapłacenie). Dzięki pomocy życzliwie postępujących w tej sprawie znajomych (którzy jednak, zgodnie z zasadami mojego działania w tej sprawie, ani NIE znali Andrzeja Domała, ani ja osobiście ich NIE spotkałem, a stąd NIE mają oni żadnych zobowiązań zarówno wobec mnie jak i wobec Domaly, czyli mam pewność iż ich pomoc jest całkowicie altruistyczną), od 2022/7/7 formularz ten już mam. Aby jednak poznać wysokość opłaty dowiem się zapewne dopiero po jego wypełnieniu i złożeniu, przed czym jednak nadal wstrzymuje mnie brak zgody na moje dzialania od kogoś z rodzeństwa Andrzeja Domała.

4. Skontaktowanie się z kimkolwiek z rodziny Andrzeja Domała (tj. z braci, sióstr lub potomków Andrzeja Domała), najlepiej nadal mieszkających w Nasielsku:
Wszakże gdyby pośmiertne odznaczenie było przyznane, ktoś z jego rodziny musi je odebrać. Niestety, choć już od początku lipca 2022 roku staram się uzyskać kontakt z kimś z rodzaństwa lub potomków Andrzeja Domała - najlepiej z tymi co występują na filmach z części #D tej strony, narazie zupełnie te działania są bezskuteczne. Wszkże teraz NIE daje się już znaleźć w Internecie np. "książki telefonicznej" w której możnaby odnaleźć adres i telefon osoby z jaką chce się skontaktować - tak jak się to czyniło "w dawnych dobrych czasach". Na przeszkodzie w dzisiejszym publikowaniu np. "książek telefonicznych" obecnie stoi bowiem coś, co w Polsce jest znane pod nazwą RODO - a co dokładnie potwierdza ustalenia Andrzeja Domała, który właśnie przewidywał iż kierunek rozwoju sytuacji ludzkości będzie coraz usilniej faworyzował tych co mają coś do ukrycia (np. skrycie okupujących, eksploatujących i umartwiających nas UFOnautów) zamiast tych co wypełniają przykazania Boga i żyjąc moralnie tak jak nakazuje nam Biblia i filozofia totalizmu, NIE mają nic do ukrywania, a także iż Polaków zaprogramowanych telepatycznymi i po-hipnotycznymi nakazami UFOnautów i zapatrzonych w siebie oraz w pieniądze, prawdopodobnie już żaden głos rozsądku NIE zdoła nakłonić do faktycznego działania jeszcze przed zawaleniem się wszystkiego w szybko nadchodzących latach 2030-tych. Chociaż więc napisałem w sprawie uzyskania kontaktu z rodziną Andrzeja Domała do trzech instytucji i do trzech osób indywidualnych, o każdej z których to istytucji i osób wiem iż dysponują takim kontaktem, jak dotychczas żaden z nich NIE odważył się napisać mi odpowiedzi na moje zapytanie. Nadal więc NIE mam kontaktu z kimkolwiek z rodziny S.P. Andrzeja Domała.

5. Przykład uzasadnienia iż bohaterskie działania Andrzeja Domała miały moc aby ocalić przeliczne mienie i życie.
(2022/7/10).
Aby móc wystąpić z wnioskiem o pośmiertnie przyznanie Andrzejowi Domała opisywanego w kroku "2" powyżej "Medalu za Ofiarność i Odwagę", na formularzu wniosku o to odznaczenie trzeba móc uzasadnić iż działania Andrzeja Domała pozwoliły ocalić mienie i życie. Aczkolwiek więc zgodnie z Biblią i filozofią totalizmu ludzkość już bardzo dawno temu powinna zaprzestać pasożytniczego wymuszania pracy od bliźnich za pomocą "pieniędzy" i "strachu", a zastąpić to wymuszanie opisanym w punktach #A1 do #A4 strony partia_totalizmu.htm ochotniczym wykonywaniem pracy fizycznej w celu bycia sprawiedliwie za pracę wynagradzanym przeżywaniem cudownego zjawiska "zapracowanej nirwany", ciągle nawet w obecnie panującym na Ziemi systemie pasożytniczego zmuszania do pracy "pieniędzmi", informacje zdobyte kosztem życia Pana Andrzeja Domała - gdyby zostały wzięte poważnie przez ludzkich naukowców i decydentów, pozwalałaby ocalić wprost ogromne ilości mienia i życia. Aby dać tu przykład w jaki sposób ocalenia tego mienia i życia zostałoby dokonane, wystarczy uświadomić, iż informacje uzyskane przez Pana Andrzeja Domała czynią absolutnie niepotrzebnymi wszystkie urządzenia jakie były i są konieczne do zbudowania i utrzymywania kosztownego tzw. "SETI" (tj. poszukiwań w odległych galaktykach prymitywnych pozaziemskich inteligencji, które podobnie jak my nadal używają tylko powolnej komunikacji radiowej zamiast natychmiastowej komunikacji telepatycznej). Tylko zaś uniknięcie konieczności zbudowania urządzen SETI już zaoszczędziłoby wprost biliony dolarów, które możnaby przeznaczyć na budowanie szpitali, domów starców, laboratoriów i fabryk farmaceutycznych, sanatoriów oraz jeszcze innej infrastruktury ratującej życie i podnoszącej standardy życiowe, co z kolei pozwoliłyby na uratowanie nieopisanej liczby ludzi przed przedwczesną i bolesną śmiercią - po więcej szczegółów patrz podpis pod Wideo #J1a ze strony 1985_teoria_wszystkiego.htm. Na podonych zasadach opisywanych analogiami i związkami przyczynowo-skutkowymi z informacjami zdobytymi przez Andrzeja Domałę niepotrzebnym i tylko marnującym siły, środki i życie ludzkości okazuje się też być zbudowanie i utrzymywanie jeszcze bardziej kosztownego tzw. "Large Hadron Collider" z CERN pod Genewą - co zaoszczędziłoby dalsze ogromne sumy i uratowałoby lub przedłużyłoby życie następnej grupy przelicznej liczby ludzi. (Po szczegóły w tej sprawie patrz opisy odkrycia Drobin Boga z punktów #K1 i #K2 strony god_istnieje.htm i porównaj to z bezowocnymi poszukiwaniami przez "oficjalną naukę ateistyczną" tzw. cząstki Boga.) Wyjaśnienie tych i wielu innych podobnych prawd, w mojej opinii bardzo silnie argumentuje iż faktycznie, gdyby informacje zdobyte kosztem życia przez Andrzeja Domała były wzięte za to czym naprawdę są, tj. potwierdzaną najważniejszymi "trzema świadkami" ponadczasową prawdą, wówczas byłyby w stanie uratować wprost nieopisaną ilość mienia oraz ogromna liczbę ludzi przed przedwczesną śmiercią. (Onotuj jednak iż narazie NIE mogę przystąpić z wypełnianiem formularza omawianego tutaj wniosku, ponieważ NIE zrealizowalem jeszcze z sukcesem kroku "4" powyżej, który to krok "4" jest niezbędny zanim przejdę do podjęcia owego wypełniania wniosku o przyznanie należnego Panu Andrzejowi Domała odznaczenia.)

Proszę o dalsze sugestie, komentarze, uwagi oraz wspieranie wysiłków pozwalających "dobru rodzić dobro"
- oto mój email adres: janpajak@gmail.com .

Fot. #J1a
http://pajak.org.nz/wroclaw/katedra.jpg (Powyżej UFO symbolicznie "oświetla" wieże katedry polskiego miasta Wrocław)
https://www.google.pl/search?q=Kolumna+Zygmunta&source=lnms&tbm=isch (Rozważ też symbolikę figury polskiego króla Zygmunta wynoszonej przez UFO w górę ponad Warszawę przez kolumnę białego "promienia podnoszącego")
https://www.google.pl/search?q=Kolumna+Zygmunta (Kolumna Zygmunta w opisach Google)

Fot #J1a: Oto moja idea kosmicznej symboliki dla pomnika S.P. Andrzeja Domała. Jego symbolikę najlepiej ilustruje powyższe zdjęcie pokazujące modele dwóch UFO rzucających "promienie światła" na szczyty obu wież ponad 1000-letniej katedry polskiego miasta Wrocław (odnotuj iż oryginalnie powyższe zdjęcie omówiłem i pokazałem na Fot. #D1 z mojej strony o nazwie wroclaw.htm - powiększ je aby lepiej zobaczyć z niego modele UFO na czubkach obu wież powyższej katedry), a także podobnie też kosmiczną symbolikę polskiego króla Zygmunta ilustrują internetowe linki do ilustracji i opisów Kolumny Zygmunta z Warszawy - jaka też wyraża kosmiczne pochodzenie i wzlot w kosmos wyrażony symboliką unoszonej przez nią figury polskiego króla). Poprzez przytoczone tu wyjaśnienie historycznej symboliki modeli UFO umieszczonych na szczytach białych słupów imitujących smugi światła rzucane na ziemię przez faktyczne UFO, wyjaśnię tu czytelnikowi inzynierską procedurę "jak" moim zdaniem najlepiej mógłby zostać wyrażony symbolizm "międzygwiezdnych wiztytacji" Ś.P. Andrzeja Domała, poprzez odpowiednie zaprojektowaniem kształtu i ogólnego wyglądu pomnika upamiętniającego jego odlot do planety Nea. W tym celu, moim zdaniem, ogólna konstrukcja tego pomnika, najlepiej oddawałaby esencję tamtego zdarzenia gdyby z swym symolizmem przypominała symbolizm konstrukcji Kolumny Zygmunta z Warszawy - tyle że zmiast sylwetki osoby na jej szczycie, unosiłaby ona wizerunek wzlatującego gwiazdolotu UFO typu #K8. Wszakże Pana Andrzeja Domała do gwiazd i na planetę Nea wyniósł właśnie gwiazdolot UFO typu #K8 - wygląd jakiego został dokładniej zilustrowany np. na Rys. #A4b(K8) oraz Rys. #G5b z mojej strony magnocraft_pl.htm, na naszym wideo dostępnym w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c, a także na Rys. B12 z traktatu [3b]. Aby zasymbolizować wzlot ku gwiazdom, owo UFO typu K8 najlepiej byłoby osadzić na wysokiej kolumnie, biały "fosforyzujący" kolor której symbolizowałby także słup światła często rzucany na ziemię przez wehikuły UFO - tak jak ów słup światła jest zilustrowany np. na "Rys. P17 z tomu 13 mojej monografii [1/4], lub na Fot. #1ab i na Filmy #A2ab ze strony o nazwie memorial_pl.htm. Z kolei na cokole pomnika, z której wznosiłby się ów słup "światła" z UFO na swym wierzchołku, umieszczony byłby odpowiedni napis upamiętniający te wydarzenia, np. napis: "Międzgwiezdne Wizytacje, Andrzej Domała, 13.VIII.1968 roku".
       Od zamierzchłych czasów ludzie z "owe" obserwowali gwiazdoloty UFO rzucające kolumny cudownego światła na ziemię - jakie to "światło" było w stanie wynosić ludzi i duże obiekty ku niebu. Nic dziwnego iż modele owych gwiazdolotów UFO wieńczących długie białe kolumny symbolizujące światło od tysiącleci umieszczali na szczytach smukłych wież i innych konstrukcji - szczegółnie religijnych. W ludzkim bowiem zrowumieniu, takie modele UFO umieszczone na czymś co symbolizuje kolumnę światła służyły wyrażeniu ludzkich związków z niebem, kosmosem, nadrzędną mocą Boga, oraz nadrzędnym dążeniem ludzkim do osiągania doskonałości. Najwiązej takich budowli z podobiznami UFO na szczycie ma tzw. "moorish" architektura - przykładowo zbudowany jeszcze w czasach kolonialnych przez Anglików stary dworzec kolejowy w Kula Lumpur z Malezji - której architekturę ja ogromnie podziwiałem podczas swej profesury na tamtejszym Malaya Univervsiti. Niemniej bardzo podobną symbolike mają też polskie budowle sakralne, przykładowo obie wieże katedry z miasta Wrocław w Polsce, czy też obecne w wielu bazylikach tzw. "konfesje" - szersze opisy jakich to konfesji, a także ich ilustracje, pokazałem w swych publikacjach linkowanych słowem kluczowym konfesja ze strony o nazwie skorowidz.htm. Ze świeckich budowli, taką samą symbolikę kosmiczną wyraża też sobą tzw. "band rotunda" w publicznych parkach (w Polsce jej funkcje spełnia nieco odmienna w kształcie tzw. muszla koncertowa w parkach), budowane kiedyś w parkach wielu krajów angielskojęzycznych jako estrady dla miejscowych orkiestr kiedyś grających na żywo pogodnymi niedzielami w owych "rotundach" dla gromadzących się wokół nich miejscowych mieszkańców. Przykładowo w Nowej Zelandii takie "rotundy nadal istnieją w wielu miejskich parkach, np. z miast w jakich ja wykladałem i zamieszkiwałem w parku z Invercargill oraz w ogrodzie botanicznym z Timaru. Niestety, z powodu niechęci do tematu UFO jaką nakazami telepatycznymi i po-hipnotycznymi co słabszym moralnie i emocjonalnie rządzącym i decydentom z całej ludzkości wmusili sami UFOnauci swą nadrzędną techniką kontroli mas, stąd obecnie nikt NIE chce nawet rozważać zbudowania czegokolwiek o wyglądzie UFO. Stąd w całym świecie już ogromnie rzadko można znaleźć budowlę ilustrująca dokładny kształt gwiazdolotu UFO - aczkolwiek nadal budowla taka istnieje np. w Santiago (stolicy Chile) - zaś jej ilustrację pokazuje np. muzyczne wideo o adresie: https://www.youtube.com/watch?v=zXDIMaDX_Mg. Szczerze mówiąc to podczas swej pracy na Politechnice w Invercargill NZ chciałem namówić rządzących pobliskim miasteczkiem "Mataura" aby wybudowali sobie taką właśnie budowlę o wyglądzie, kształtach i wymiarach dokładnie modelujących gwiazdolot UFO typu K3 lub K4 - precyzyjne dane konstrukcyjne jakich to UFO chciałem im udostępnić bezpłatnie - znam je bowiem dokładnie z konstrukcji swych Magnokraftów. Wszakże nazwa "Mata-ura" dla tego NZ miasteczka w języku miejscowych Maorysów oznacza "gwiazdolot UFO" - po wyjaśnienie maoryskiej nazwy "mata-ura" jako pradawnej odpowiednika dla dzisiejszej nazwy "gwiazdolot UFO" patrz punkt #A1 z mojej strony o nazwie tapanui_pl.htm. Niestety, zarząd miasteczka Mataura NIE raczył nawet odpowiedzieć na moją korespondencję w tej sprawie - podobnie jak NIE odpowiedział na moją korespondencję w sprawie budowy omawianego tu pomnika dla Ś.P. Andrzeja Domała zarząd miasta Nasielska.
       Zygmunt III Waza był jednym z królów Polski z dynastii Wazów, którzy mieli tajne związki z UFOnautami - lepiej zrozumiane dopiero w dzisiejszych czasach. Nic dziwnego iż to oni (a ściślej jego poprzednik też król Zygmunt) zainicjowali Państwo Pruskie i nim także późniejsze rozbiory i upadek Polski, pod łatwą do późniejszego obalenia zasadą i wymówką "hołdów". Wszakże kolejny taki Hołd Pruski przyjął w Warszawie właśnie Zygmunta III Waza, zaś jego poprzednicy, też królowie Zygmunci, za pomocnika i doradcę mieli właśnie miniaturowego "diabełka" z rasy "zmora" zwanego Stańczyk. Na Kolumnie Zygmunta umieścili też historyczną informację jaką znają tylko UFOnauci, zaś dzisiejsi historycy nadal NIE są w stanie dociec i poskładać razem - mianowicie iż Zygmunt III Waza był 44 z kolei królem Polski. Nic więc dziwnego iż Kolumna Zygmunta symbolicznie wznosi go do kosmosu i do UFO białą kolumną światła podnośnika telekinetycznego. Zapewne ludzie tamtych czasów wiedzieli o swym królu znacznie więcej niż my wiemy obecnie. Ja podałem powyżej jedynie linki do zdjęć Kolumny Zygmunta III Wazy z Warszawy - bowiem jej struktura idealnie wyraża też symbolikę kosmiczną "międzygwiezdnych wizytacji" Andrzeja Domała. Wszakże NIE byłem w stanie samemu przygotować ilustrację dla powyższej swej idei pomnika dla Ś.P. Andrzeja Domała. Nie mam już bowiem sprawnie działającego sprzętu ani materiałów do przygotowywania rysunków technicznych - takich jakie rysowałem kiedyś w czasach prowadzenia swych inżynierskich analiz "jak" magnokraft działa i stąd musi być nejefektywniej skonstruowany. Ale dnia 2022/7/3 już zwróciłem się z prośbą o sporządzenie tej ilustracji do mojego wysoce graficznie utalentowanego przyjaciela. Narazie przyjaciel ten jest zajęty innymi sprawami. Kiedy jednak znajdzie czas aby ilustrację tę przygotować, wówczas włączę ją powyżej przed niniejszymi opisami wyjaśniającymi znaczenie symboliki proponowanej dla konstrukcji tego pomnika - wszakże na jego pomoc zawsze mogę liczyć jak na przysłowiowego "Zawiszę" lub "Eliasza".
       W dzisiejszych czasach kiedy życiem wszystkich ludzi nadal rządzą przestarzałe już i wyniszczajace ludzkość oraz cała planetę Ziemię "pieniądze", każda miejscowość stara się przyciągać do siebie turystów eksponując to co ma najbardziej unikalnego. To dlatego turyści odwiedzają np. Sydney aby zobaczyć i wykonać sobie zdjęcia przy słynnej ichnich Operze, oraz odwiedzają np. Rio De Janeiro aby zobaczyć (i zrobić sobie zdjęcie przy) jego słynnym na cały świat gigantycznym posągu Jezusa. To także dlatego miasteczka NZ, budują u siebie pomniki tego co dla nich jest najbardziej unikalne, a co przyciaga do nich turystów i ciekawskich, np. pomnik Pająka w Auckland, owoców z Cromwell, ogromnej marchwi z Ohakune, oraz dużej butelki lemoniady z Paeroa. gigantycznych butów gumowych z Taipahe, oraz kilku jeszcze innych podobnych unikalności miasteczek NZ. To też dlatego podczas swej pracy jako wykładowca w Invercargill na tamtejszej politechnice ja sugerowałem władzom pobliskiego miasteczka "Mataura" z Wyspy Południowej Nowej Zeolandii też ufundowało sobie "pomnik UFO" inżyniersko dokładny wygląd i wymiary jakiego chciałem im podać na bazie swych badań "Magnokraftu". Niestety, podobnie jak w lipcu 2022 roku uczyniły to władze Nasielska, władze Mataura zapewne też zaprogramowane przez nadrzędną technikę manipulowania masami przez okupujących nas UFOnautów jacy dysponują urządzeniami do technicznej telepatii i hipnozy (które opisałem szerzej np. w #J1 do #J4a ze strony 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz w #K1 do #K2b ze swej strony petone_pl.htm), też wogóle nawet NIE odpowiedziały wówczas na moją korespondencję w tej sprawie.
       Czytelnik zapewne zapytuje siebie o powód dlaczego ja sugeruję zbudowanie Panu Andrzejowi Domała pomnika z podobizną UFO na wierzchołku. Wszakże taki pomnik, między innymi, będzie też honorowywał naszych kosmicznych okupantów i eksploatatorów, jacy dręczą i umęczają ludzkość od tysiącleci. Ów zaś powód szerzej opisałem w punktach #J1 do #J4 (szczególnie zaś w #J4) do strony 1985_teoria_wszystkiego.htm, a także we wpisie #349 do blogówm totalizmu. Powod ten jest bardzo podobny do tego, który motywuje byłe kolonie Anglii aby formowały "commonwealth" włączając w to Anglię, a także aby uznawały pokrewieństwo genetyczne i kulturalne, cywilizacyjne związki i tradycje oraz aby utrzymywały pokojowe stosunki z krajem swych byłych kolonialnych Panów i władców, czyli z Anglią. Wszakże podobnie jak gdyby NIE Anglia i jej rządy w swych byłych koloniach jakimi Anglia uformowała w nich fundamenty państwowości, życia społecznego i kultury, także i my, gdyby NIE nasi kosmiczni okupanci i eksploatatorzy z konfederacji rządzonej przez Orionian, też zapewne nadal mieszkalibyśmy na drzewach i zjadali się nawzajem. Dlatego moim zdaniem, chociaż wlaśnie nadszedl już czas abyśmy pokojowo uniezależnili się od swoich byłych skrytych okupantów, eskploatatorów i wyniszczaczy z kosmosu, odrzucili użycie pieniędzy i bezwybiorcze wynagradzanie nimi wszystkiego - nawet tego co zasługuje na ukaranie, oraz w koncu naprawdę zaczęli parktykowac to co Bóg nakazuje nam w Biblii, obiektywnie mamy też obowiązek aby także przyznać UFOnautom iż zawdzięczamy im sporo i że to dzięki nim jesteśmy teraz tymi kim jesteśmy, czyli cywilizacją gotową podjać wlasne niezależne życie, całkowicie pozbyć się "pieniędzy", oraz podjąć pokojowe, nawzajem tolerancyjne, ale już niezależne i równouprawnione istnienie z naszymi byłymi pasożytniczymim krewniakami z planet Oriona i z całą ich kosmiczną konfederacją - tak jak na Ziemi czynią to byłe kolonie Anglii.

Rys. #J1b - dzień
 
Rys. #J1b - noc
pajak.org.nz/starships/pomnik_dla_domala.jpg
pajak.org.nz/starships/pomnik_andrzeja_domaly_noc.jpg (linki do ilustracji tego pomnika)
https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c (Wideo "Jak wielki jest Magnokraft" ilustrujący UFO K8 jaki uprowadziło Domałę na Nea)

Rys. #J1b: Oto propozycja symbolizmu i wyglądu dniem (góra) i nocą (dół) pomnika upamiętniającego "uprowadzenie przez UFO na planetę Nea" Ś.P. Andrzeja Domała, wzniesienie jakiego to pomnika moim zdaniem powinny rozważyć władze miasteczek Nasielsko lub Legionowo - w obu których ten skromy bohater zamieszkiwał - najpierw będąc porwany do UFO przy Nasielsku, zaś potem pochowany w Logionowie. Ideę symboliki i wyglądu tego pomnika wskazują wyniki moich badań raportowanych aż na kilku moich stronach internetowych - np. w #J1 do #J4b ze strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm, w K1 do #K2b ze strony petone_pl.htm, czy w #A1a do #A1c ze strony petone_pl.htm. Odnotuj iż ilustracje projektu tego pomnika wstawiłem tu dnia 2022/8/2 czyli natychmiast po tym jak mój graficznie utalentowany przyjaciel znalazł wymagany czas aby go artystycznie rozrysować na bazie powyższych opisów z #J1a jakie mu wysłałem 2022/7/13 - co rozważania zaprezentowane na tej stronie od #J1 do #J1b pozwolilo mi uzupełnić wysokiej jakości ilustracjami tego pomnika. Odnotuj też iż Ś.P. Andrzej Domała spełnia cechy tego co "Bóg wybrał" podane w wersetach 1:27-29 z "1 Koryntian" w Biblii zacytowanych w "motto" do niniejszej "części #J". Ponadto, potwierdzenie prawdy wiedzy jaką Domała zdołał zgromadzić na Nea, od ponad 2000 lat jest już zakodowane w wersetach Biblii - co udokumentowałem w punktach #J1 do #J4b z mojej strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm zaś na co empiryczny materiał dowodowy prezentuję w #K1 do #K2b strony petone_pl.htm oraz we wpisach #350, #349, #348 i #347 do blogów totalizmu publikowanych też w "tomie P" opracowania [13] w PDF udostępnianego za darmo stroną o nazwie tekst_13.htm. Na obu powyższych stronach zawarłem też swe uzasadnienie ratowaniem ludzkiego mienia i życia dlaczego Ś.P. Andrzej Domała, który kosztem własnego życia zaczął budować "mosty wiedzy" zbliżające do siebie nawet odległe cywilizacje, bardziej zasługuje co najmniej na pomnik, niż którykolwiek z władców jacy dla zaspokojenia swych prywatnych ambicji unicestwiali całe narody, czy niż jacykolwiek wojownicy, żołnierze lub piloci, którzy na rozkaz swego władcy unicestwiali całe armie, miasta i obozy więźniów - tak jak np. spartaczone alianckie bombardowanie Peenemunde w nocy 17 na 18 sierpnia 1943 roku unicestwiło jeńców wojennych z obozu w Peenemunde, z ich wszystkich cudem pozostawiając przy życiu jedynie mojego ojca. (Kliknij na wybraną ilustrację aby oglądnąć ją w powiększeniu.)
       Wygląd powyższego pomnika został zaprojektowany dla wymogu braku ograniczeń materiałowych ani finansowych. Stąd używa on najbardziej spektakularne wizualnie materiały i efekty, opisane w następnym paragrafie. Jednak pamiętając totaliztyczny nakaz aby "udoskonalanie świata zaczynać od siebie samego" ja niemal całe swe życie staram się dawać osobisty przykład "czynienia dobra bez użycia pieniędzy". Wszakże "pieniądze" wprowadzone zostały na Ziemi przez praktykujących filozofię pasożytnictwa, których scharakteryzowałem od {1} do {7} z podpisu pod Rys. #A1c ze strony petone_pl.htm. To dlatego "pieniądze same w sobie są nośnikami zła a NIE dobra". Dlatego też użycie pieniędzy w ostatecznym rozrachunku nigdy NIE powala na czynienie faktycznego dobra - co najlepiej w wersetach 6:10 z "1 Tymoteusza" (cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia") Biblia wyraża słowami: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy"; zaś w wersecie 10:8 z "Mateusza" - słowami: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!". To też dlatego, aby uratować ludzkość przed szybko nadchodzącą zagładą poprzez całkowite wyeliminowanie "pieniędzy" z użycia i ich zastąpienie szczęśliwością zapracowanej nirwany, już bardzo dawno temu wszystko w ludziach zostało doskonale zaprogramowane i zarządzane przez wszechwiedzącego i absolutnie sprawiedliwego Boga - tak aby ludzkość bez problemów już obecnie była w stanie wdrożyć "Ustrój Nirwany", dla urzeczywistnienia nim "wybiorczego" wynagradzania szczęśliwością nirwany tylko ochotniczej pracy fizycznej, zamiast obecnego "bezwybiorczego" wynagradzana "pieniędzmi" wszelkiech działań ludzkich, w tym nawet tych jakie faktycznie wymagają ukarania zamiast wynagradzania - jakie to zupełne wyrugowanie pieniędzy z użycia podkreśla nasz film z narracją w języku polskim ale z napisami w języku angielskim o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępniany gratisowo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E. Dlatego moim zdaniem powyższy pomnik powinien być zbudowany z motywacją "czynienia dobra" czyli w starodawnym tzw. "czynie społecznym" realizowanym dobrą wolą i wysiłkiem wszystkich mieszkańców i przedsiębiorstw danego miasta - generując tym swym budowniczym spory zasób tzw. "energii moralnej". Będąc zaś budowanym na zasadach bezfinansowych, oczywiście materiały jakie będą na niego użyte oraz jego tzw. "fachową robociznę" zapewne będzie się opisywało raczej słowem "zastępcze".
       Oto opisy zrealizowania wizji omawianego tu pomnika, przygotowane przez mojego graficznie utalentowanego przyjaciela, który jest twórcą powyższej graficznej ilustracji wyglądu pomnika - tyle że jego opisy ja adaptowałem dla zachowania ciągłości i dla spełnienia totaliztycznych wymogów niniejszych opisów. (Odnotuj iż na życzenie instytucji lub osób zainteresowanych w jego budowie, wygląd tego pomnika może być też pokazany na innym tle niż powyższy park - co pozwoli na wizualizację np. w sytuacji danego fragmentu zamierzającego go zbudować miasta.) Poniższe opisy przygotowane zostały dla idealnych warunków jego budowy w sytuacji braku ograniczeń materiałowych i finansowych (tj. w sytuacji jaka zaistnieje na Ziemi dopiero po wdrożeniu "Ustroju Nirwany"):
(1) Ogólna struktura pomnika. Pomnik składa się z 4 części patrząc od dołu do góry - proszę przyglądnąć się górnej ilustracji jego wyglądu w świetle dziennym.
(2) Podłoże byłoby wykonane z bardzo czarnego granitu - takiego jak na filmie o adresie: https://www.youtube.com/watch?v=IVr4t1ENB0g i proponowałbym, aby w jego podłogę również były wkomponowane światła, których układ symbolizowałby Konstelację Beta Wolarza, gdzie był uprowadzony Andrzej Domała.
(3) Sześcienny postument. Symbolizuje on Komorę Oscylacyjną 1 generacji, jest jednocześnie podstawą pomnika z 4 wnękami na napisy, na każdej ścianie po jednej, tyle, że tutaj bez napisów, jedynym napisem jest nazwa pomnika Andrzeja Domały. Materiał, jaki wstępnie obrałem na tę najniższą część jest nieco żółtawo-pomarańczowy marmur. Oczywiście, w tańszej wersji mógłby być zastąpiony mniej więcej podobnym kamieniem. A ściślej - betonowy rdzeń obłożony płytami, które wyglądałyby tak, jak na ilustracji - lub właśnie podobnej kolorystyki marmur. Owe ciemne plamy na niektórych ilustracjach to błąd przy renderowaniu, proszę się nimi nie przejmować. W pełnym świetle dziennym wszystko wygląda OK. WYMIARY POSTUMENTU TO: Wysokość = 2m, Boki = 3m. Na jej 4 rogach znajdują się 4 kule białego światła (przezroczyste szkło) - bo budynki Neatańczyków też na rogach miały takie właśnie białe kule światła - stąd ta symbolika. A na dodatek chciałem, aby owe kule światła NIE zasłaniały symboliki pasa, który miała na sobie Neatanka wg opisów Andrzeja Domały.
(4) Ośmioboczna, podwójna Komora Oscylacyjna - o kolorze białego marmuru symbolizującego światło telekinetyczne. Symbolika tej górnej części odnosi się do Kapsuły Dwukomorowej, z której mniejsza wyłania się i podtrzymuje "promień światła" czyli kolumnę podtrzymującą Magnokraft K8. Na dolnej Komorze ośmiobocznej znajduje się podświetlony czerwonymi lampkami pas, symbolizujący pas, jaki miała na sobie Neatanka - ale nie spinają owego pasa klamry, jak to miała Neatanka, tylko łańcuchy - bo jest to symbol zniewolenia i strachu, jaki owa Neatanka odczuwała przed tymi, którzy nadzorowali uprowadzenie Andrzeja i symbol zniewolenia i braku woli Andrzeja w tej całej historii - został zmuszony jak niewolnik do tej całej sytuacji. Średnica większej Komory to 2,5 m.
(5) Kolumna białego światła. Na podświetlenie białym światłem składają się dwie rury - tj. wewnętrzna metalowa pomalowana na biało i zewnętrzna z plexiglasu, której zadaniem jest świecić na biało. Średnica wewnętrznej rury to 70 cm, zewnętrznej 74 cm. Wysokość to nieco ponad 10 m od poziomu gruntu.
(6) Magnokraft K8. Został on pomniejszony do 7% swojego oryginalnego rozmiaru - tutaj ma średnicę 9,9 m i wysokość 125 cm. Pochylony o 30 stopni.
(7) Całość jest wysoka na ponad 11 m od podstawy. Sylwetka mężczyzn ma 1.8 m wysokości.Część #K: Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk:

       Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.


Życzę przyjemnego czytania na temat uprowadzenia mieszkańca Ziemi (i Polaka) na planetę szatańskich pasożytów z UFO którzy aktualnie okupują Ziemię i wyniszczają ludzkość.
Rok założenia tej strony internetowej: 2001
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 7 sierpnia 2022 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)