Dr inż. Jan Pająk - skorowidz tematów z linkami do stron
(2-języcznie po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flagę)
Zaktualizowano: 2024/2/25

Najnowsza aktualizacja: #B


Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Po polsku na tej witrynie:)

Skorowidz

Skorowidz ZIP

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Jan Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

"Smart" TV

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu 2014 r.

Pająk na prezydenta 2015 r.

Pająk na prezydenta 2020 r.

Pająk dla prezydentury 2020 r.

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Keywords index

Source replica of this web page

Menu 2

Menu 4

FAQ

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Jan Pająk portfolio

Videos with me

"Smart" TVs

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists (only under "Google Chrome")

Instruction of playlists

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5](Auf deutsch:)

Dr Jan Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica Seite menu


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2_pl.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

drobina.rf.gd

geocities.ws/immortality

gravity.ezyro.com

nirwana.hstn.me

(Rzadziej aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączając w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


WSTĘP:
Moim stronom internetowym potrzebny jest "skorowidz" z "linkami" pozwalający na szybsze odnajdowanie i otwieranie poszukiwanych tematów i opisów. Wszakże do 2011 roku opracowałem już ponad 300 odmiennych stron internetowych, adresujących ponad 120 odmiennych tematów - każdy temat w co najmniej dwóch językach (tj. polskim i angielskim) a czasami nawet w aż 6 językach. Wszystkie te strony, wychodząc z filozoficznego podejścia "a priori" (tj. idąc "od Boga do otaczającej nas rzeczywistości") używanego przez nową tzw. "totaliztyczną naukę", omawiają najróżniejsze tematy wynikające z rozwijania coraz to na dalsze prawdy życiowe mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji (Kodig). Omówienia tych tematów i odkrytych przezemnie prawd zawsze są unikalnymi produktami moich własnych badań, wiedzy, doświadczeń, twórczego umysłu, oraz mojej filozofii życiowej (totalizmu). Niestety, bezstronnej i sprawiedliwej (fair) prezentacji poglądów i ustaleń "totaliztycznej nauki" - które są ujawniane i wyjaśniane na moich stronach internetowych i w moich monografiach, narazie NIE daje się znaleźć w praktycznie żadnym innym opracowaniu na Ziemi. (Aczkolwiek istnieją już liczne "krytykanckie" opracowania nawzajem prześcigające się w "opluwaniu" i obrzydzaniu wyników badań prowadzonych zgodnie z kanonami owej nowej "totaliztycznej nauki".) Co gorsza, moje publikacje i odkrycia już od dawna są sabotażowane, ukrywane i izolowane od ich potencjalnych czytelników. Stąd aby ułatwić czytelnikom znajdowanie owych celowo ukrywanych i sabotażowanych prezentacji, wyjaśnień i opisów tego czym się aktualnie interesują - dokonanych właśnie z "a priori" podejścia do badań wdrażanego przez nową "totaliztyczną naukę", a także aby dać im dokładny przegląd tematów opisanych na moich stronach i w moich monografiach, opracowałem niniejszą stronę "skorowidza" z (zielonymi) linkami do tematów już przebadanych totaliztycznie. Życzę owocnego użycia tej strony ku rozwojowi świadomości, wiedzy i poglądów u aktualnego jej czytelnika, zaś w końcowym efekcie "dla wspólnego dobra wszystkich ludzi".


* * *

Treść tej strony autoryzuje dr inż. Jan Pająk, czyli badacz, odkrywca i wynalazca Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity (tj. "Tożsamość Światowej Kategorii" - patrz strona http://worldcat.org/identities/), losy życiowe którego opisane są na jego autobiograficznej stronie o nazwie pajak_jan.htm. Z zawodu dr inż. Jan Pająk to nauczyciel akademicki, który uczył studentów i prowadził badania na 10 uczelniach świata gdzie wykładał całą gamę przedmiotów z aż dwóch odmiennych dyscyplin, tj. z dyscypliny Inżynierii Mechanicznej i Budowy Maszyn najpierw na swej rodzimej Politechnice Wrocławskiej, potem zaś na uniwersytetach w Nowej Zelandii (Canterbury), Malezji (Kuala Lumpur) i Borneo (Kuching), a także z dyscypliny Inżynierii Softwarowej oraz Języków Programowania na czterech uczelniach Nowej Zelandii (tj. na: Invercargill College, Dunedin University, Timaru Polytechnic i Wellington Institute of Technology) oraz na uniwersytetach z Cypru (Famagusta) i Korei Południowej (Suwon). Na aż czterech z tych uczelni (tj. na uniwersytetach z Cypru, Malezji, Borneo i Korei) był zatrudniony na stanowisku profesora uniwersyteckiego. W początkowej części 21 wieku dr inż. Jan Pająk tym wyróżnił się też z grona nadal żyjących wówczas odkrywców i wynalazców oraz jednocześnie obywateli Polski lub/i Nowej Zelandii, że stał się najszerzej z nich znanym wtedy w świecie, najróżnorodniej interpretowanym, a ponadto najbardziej produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez finansowania i na zasadach jakoby prywatnego "hobby" naukowego wymuszanego oficjalną dezaprobatą badanych przez niego obszarów wiedzy, oraz na przekór iż wyniki jego badań stanowią jedną ze skrycie najzacieklej obecnie na świecie zwalczanej i ukrywanej wiedzy i prawdy. Aby dać tu jakieś pojęcie ile trudu, środków i ekspertyzy ktoś niewypowiedzianie potężny wkłada aby skrycie (zaś na wypadek iż kiedyś może jednak się to wydać, tak jak obiecuje to Biblia w wersecie 10:26 z "Mateusza" - bardzo fachowo wkłada także w szydzenie legalnie dziś NIE zabraniane) wyszydzać wyniki badań autora tej strony - oglądnij około półgodzinne wideo Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album, lub poczytaj #A5 do #A5.1 ze strony totalizm_pl.htm, a przekonasz się iż właśnie przeglądasz stronę jednego z najbardziej kosztownie prześladowanych, wyszydzanych i blokowanych naukowców ludzkości, który pechowo dla siebie naraził się tym jakiejś potężnej mocy iż odkrył to co wyjaśnił w {10} do {12} z punktu #H2 strony o nazwie biblia.htm i we wpisie #354 do blogów totalizmu, zaś empirycznie potwierdził np. w #K1 i #K3 strony petone_pl.htm i we wpisach #347 oraz #355 do blogów totalizmu. To dlatego od zmyślnych sabotaży NIE są w stanie uchronić się nawet jego strony z ulubionymi piosenkami - choć bowiem uruchamiane nimi piosenki istnieją i są dostępne w YouTube.com, strony jakie uruchamiają te piosenki są powtarzalnie psute tak jak to dokumentuje przeglądnięcie jego "playlist" uruchamianych ze strony o nazwie p_l.htm lub ze strony o nazwie p_instrukcja.htm. Tylko krótkie zilustrowanie i streszczenie najważniejszych z jego odkryć, wynalazków i naukowo niepodważalnych dowodów formalnych wymagało przygotowania aż szeregu półgodzinnych filmów nauczających udostępnianych za darmo w internecie albo w trzech językach, tj. polskim, angielskim i niemieckim - przykładowo: filmu "Dr Jan Pająk portfolio" polskojęzyczną wersję którego można oglądnąć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM i filmu "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI; czy angielskojęzycznego i niemieckojęzycznego 4-minutowego filmu "How big is the Magnocraft" upowszechnianego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c; albo też filmów udostępnianych z narracją w języku polskim ale z napisami w języku angielskim (niestety, od połowy 2022 roku często przez kogoś sekretnie blokowanymi) - przykładowo: filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E, czy filmu "Zagłada ludzkości 2030" upowszechnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (odnotuj, że owe napisy w języku angielskim, jeśli NIE są dla danego obszaru lub osoby blokowane, wówczas mogą być "włączane" lub "wyłączane" na życzenie klikaniem na ikonkę "cc", tj. "subtitles/closed captions", z dolnej-prawej części danego filmu). Niestety, dotychczasowe efekty przełomowych wyników jego badań stanowią ilustrację jak doskonale dzisiejszą sytuację z prawdą, wiedzą i "oficjalną nauką ateistyczną" odzwierciedla mądrość życiowa wersetów Biblii z Mateusza 13:57, Łukasza 4:24 i Jana 4:44, a także mądrość ludowa zawarta w przysłowiu "prawda w oczy kole". Wszakże np. w Nowej Zelandii aż do dzisiaj o istnieniu i wynikach jego badań niemal nikt NIE chce wiedzieć. Z kolei np. w Polsce dla unieważnienia, zaprzeczenia, wyciszenia i zwalczenia jego odkryć, wynalazków i dowodów formalnych sporo rodaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i zapominające o Bogu (tak jak przykładowo dokumentuje to od #A5 do #A5.1 strona o nazwie totalizm_pl.htm), a stąd jakie przyszłym pokoleniom usiłują pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę. Najgorsze jednak iż gro opanowanych chroniczną pasywnością dzisiejszych mieszkańców Ziemi utrzymujących się z oderwanych od życia "prac umysłowych" i wygłaszania "przemówień" bogatych w słownikowe obietnice "co" jednak zupełnie pozbawionych wyjaśnień inżynierskiej procedury "jak" ich zrealizowania, tak już odwykło od wykonywania produktywnej "pracy fizycznej" i rzeczywistych działań opisywanych np. w punktach #G3 do #G5 strony wroclaw.htm i tak zatopiło się w iluzji, zakłamaniu i propagandzie swych komórek, komputerów i telewizji, że NIE są już w stanie nawet posadzić na nieużytkach, miedzach lub przy drogach kilku drzew wysoce użytecznych w nadchodzących czasach powszechnego głodu a opisywanych pod Fot. #A1 z mojej strony cielcza.htm, posiać w swych ogródkach jadalne warzywa i sadzonki, czy podjąć jakiekolwiek rzeczywiste działania broniące ich, ichnich potomków oraz pozostałych bliźnich przed szybko nadchodzącą zagładą lat 2030-tych.


Część #A: Informacje wprowadzające:

      

#A1. Jak korzystać z tej strony:

Motto: "Każdy browser posiada rozkaz "szukaj" ("find"), z pomocą którego w idealnym świecie czytelnicy powinni móc znajdować linki do opisów tematów jakie ich interesują - w praktyce jednak żyjemy w świecie dalekim od idealnego."

       Część #B tego "skorowidza" zawiera alfabetyczny wykaz "najistotniejszych tematów" albo "zdań kluczowych" czy "definicji" do zagadnień omawianych w poszczególnych stronach które ja autoryzuję. Każdemu z nich starałem się przyporządkować krótki opis, a jeśli to konieczne to również jego tłumaczenie na język angielski. Po symbolu => podane są też (zielone) linki do tych moich stron które dany temat omawiają wraz z /#punktami na owych stronach w których ów temat jest zaprezentowany.
       Aby znaleźć określony fragment moich stron internetowych, który opisuje temat jaki właśnie interesuje czytelnika, najlepiej najpierw opisać ten temat kilkoma słowami które najdokładniej go charakteryzują, potem zaś poszukać w "skorowidzu" z "części #B" tę linię z linkami, która najlepiej odpowiada temu czego czytelnik poszukuje.
       Jeśli dany temat opisany jest aż na kilku odmiennych stronach, wówczas w poniższym wykazie starałem się je pozestawiać począwszy od strony o najbardziej wyczerpującym jego omówieniu, a kończąc na stronie najkrócej streszczającej to omówienie. Typowo linki do monografii omawiających ten sam temat przytaczam dopiero po linkach do stron internetowych. Wszakże monografie pisałem dawniej niż strony internetowe, zaś im dane opracowanie jakiegos tematu jest nowsze, tym moja wiedza o nim jest głębsza, zaś moje opisy uzwzględniają coraz więcej aspektów jakie na starszych opracowaniach pominąłem z powodu nieświadomości ich istnienia lub braku doświadczń z nimi związanych - pamiętac bowiem należy, że rzeczywistość w jakiej żyjemy jest aż tak skomplikowana, iż inni naukowcy i filozofowie studiowali ją już tysiące lat i ciągle NIE zdołali rozwikłać i opisać nawet fragmentu prawd jakich ujawnienia Bóg mi pozwolił dokonać. Tylko w przypadkach jeśli omówienie danego tematu na stronach internetowych jest niepełne, lub zbyt skrócone, wówczas linki do swych monografii przytaczam przed linkami do stron internetowych.
       Ja wkładam wiele wysiłku i pracy w zapewnienie aby każda witryna (serwer) totalizmu miała wszystkie strony, albo linki do wszystkich stron, jakie dotąd opracowałem. Jednak, jak każdy człowiek, czasami popełniam pomyłki. Ponadto, strony, witryny i serwery totalizmu czasami się psują, zaś wszystko co dotyczy totalizmu jest też intensywnie sabotażowane (zgodnie z działaniem tzw. "przekleństwa wynalazców"). Dlatego czasami może się zdarzyć, że któryś z linków tego "skorowidzu" nie zadziała na danym serwerze. W takim przypadku radziłbym przenieść się na inny serwer wylistowany w "Menu 3", zaś tam spróbować uruchomić ponownie dany (ten sam) link do tematu jaki czytelnika właśnie najbardziej interesuje.


#A2. Istnieje też wyszukiwarka dla słów, zdań i haseł używanych w moich publikacjach:

       Warto tu też pamiętać, że praktycznie każda przeglądarka internetowa (tj. każdy "browser", np.: "Internet Explorer", "Google Chrome", "Mozilla Firefox", itp.) posiada wbudowany w siebie sposób użycia rozkazu "Szukaj" ("Find") - z pomocą którego czytelnik powinien móc wyszukać sobie linki do tematów jakie aktualnie go interesują. Wszakże wystarczy aby takiemu rozkazowi "Szukaj" ("Find") nakazać wyszukanie słów kluczowych jakie najlepiej opisują dany temat, zaś dla pewności iż ów temat będzie wyszukiwany z moich opracowań dodać np. moje imię i nazwisko (Jan Pajak). Niestety, z wielu powodów rozkaz ten NIE zawsze działa tak jak powienien - po wyjaśnienie dlaczego patrz np. punkt #A5 ze strony totalizm_pl.htm. To dlatego np. na swym blogu o adresie niejaki "Jacek K" jeszcze w sierpniu 2009 roku zaprogramował też "wyszukiwanie dostosowane do klienta" (po angielsku: "custom search") - które pozwala odnaleźć linki do słów, zdań i haseł z moich opracowań, jakich NIE daje się wyszukać standardowymi wyszukiwarkami - proponuję więc wyprobówać to zaprogramowanie np. dla najbardziej ostatnio wypracowanych ustaleń moich przyszłościowych badań, prognoz i teorii. Ów "custom search" Pana "Jacka K" można też uruchamiać np. rozkazem https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego opisywanym dokładniej np. we "wstępie" do strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm, albo w punkcie #A1 strony o nazwie evolution_pl.htm.


Część #B: Skorowidz i linki:2 nauki: stara ateistyczna (ortodoksyjna) i totaliztyczna => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, telekinetyka.htm/#C1, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#H1,

3 (trzy) wyjaśnienia wpisywane do każdego działania Boga (aby NIE odbierać ludziom wolnej woli) => tornado_pl.htm/#C2 i #K1, landslips_pl.htm/#B2, day26_pl.htm/#C2 i #K2, 2030.htm/#K1,

9 zabitych przez UFO na "Przełęczy Diatłowa", Ural, 1959 rok => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2

10 nakazów diabelskch (diabelskie pokierowania polityków) => solar_pl.htm/#R2, mozajski.htm/#B1, cielcza.htm/wstęp,

10 Przykazań Boga (patrz Biblia, "Księga Wyjścia", werset 20:3-17) => quake_pl.htm/#I1, woda.htm/#T3, 2030.htm/#K1(2), 2020zycie.htm/#L1,

"10 sprawiedliwych", "dziesięciu sprawiedliwych" (powstrzymują "kataklizmy" i mogą wypracować nirwanę) => woda.htm/#C1, biblia.htm/{10} z #H2,

11 Hz = bazowa częstotliwość, jedna z harmonicznych której, jest częstotliwością skoków "ludzkiego czasu" u ok. 40-letniej osoby (wskazywaną momentem pozornego nawracania się kierunku obrotów mogotań wirujących obiektów) => immortality_pl.htm/wstęp, #D2, #D1, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp, god_proof_pl.htm/#D2, humanity_pl.htm/#Tabela #A1, petone_pl.htm/#J5, tekst_12.htm/podrozdział C3,

11 kościołów ok. 6-tysięcznego miasta Petone w NZ => petone_pl.htm/#J3xyz i #303, newzealand_visit_pl.htm/#N1,

11 września 2001 r. = przekroczenie "punktu braku powrotu" w samobójstwie całej naszej cywilizacji => solar_pl.htm/#T1, blog #264, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, healing_pl.htm/#G2.3, woda.htm/#U1, smart_tv.htm/#J1, wroclaw.htm/#G4,

"309 męczenników" z L'Aquila przez chciwość naukowców => quake_pl.htm/#R1 do #R7, seismograph_pl.htm/#C6.1

1080 (silna trucizna masowo zrzucana na lasy NZ aby wytruwać possums) => healing_pl.htm/#G2.3, woda.htm/#T1, landslips_pl.htm/#I1,

666 to internet (liczba bestii) => will_pl.htm/#H4 do #H4b i #353,

2027 rok w 2011 roku - seria filmów TikTok o Javier w wyludnionej Hiszpanii => 2020zycie.htm/Wideo #V1,

3000 Hz - częstotliwość pulsowania pola UFO typu K6 => wtc_pl.htm/#14 z #B4, petone_pl.htm/#K2b,

144 000 (tylko) "sprawiedliwych" dostanie się do nieba (Apokalipsa 14:3 i 21:17,27) => quake_pl.htm/#I1, immortality_pl.htm/#C4, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, morals_pl.htm/#A4, propulsion_pl.htm/#J4,

a posteriori => telekinetyka.htm/#C1, petone_pl.htm/#A2, #J5, god_istnieje.htm/#F2, #H2, pajak_jan.htm/#J2,

a priori => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, petone_pl.htm/#J5, telekinetyka.htm/#C1, god_istnieje.htm/#F1, #H2, tekst_1_5.htm/H10,

"a priori" kontra "a posteriori" podejście do badań rzeczywistości => totalizm_pl.htm/#A2.6, god_istnieje.htm/#H2, petone_pl.htm/#J5, tekst_1_5.htm/H10 tom 4,

A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później ... (6:4 z bibilijnej "Księgi Rodzaju") => newzealand_pl.htm/#I2, Fot. #D1b,

absolutna prawda istnieje ale jest niemożliwa do jednoznacznego wyrażenia => prawda.htm/#B4, god_istnieje.htm/#H2,

absolutna sprawiedliwość (uniwersalna sprawiedliwość) => mozajski.htm/#B1, prawda.htm/#A1, totalizm_pl.htm/#A2.11, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#F3, #E2

absolwenci mojego rocznika 1964 klasy Pani Hass z Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu => klasa.htm, lo.htm

absolwenci mojego rocznika 1970 Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej => rok.htm, pw.htm

absurdalność naukowych postulatów powstania "wszechświata z niczego" => will_pl.htm/#E1, biblia.htm/#C12, dipolar_gravity_pl.htm/#D4

absurdalność naukowych postulatów zasad "podróżowania przez czas" => fe_cell_pl.htm/#K1

Adele - set fire to the rain (piosenka: podpalić deszcz) => eco_cars_pl.htm/#D2.1

Admirał Cheng-Ho Melaka/Malacca Malezja (Zheng He, Chiny) => 2020zycie.htm/#H3 (h),

adres i kontakty autora tych stron (dr inż. Jana Pająk) => pajak_jan.htm/#L3

aerodynamika twierdzi że trzmiel nie powinien latać => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#H2, biblia.htm/#F1

"agresor" przegrywa każdą wojnę => bitwa_o_milicz.htm/#I2, Fot #A1, morals_pl.htm/#C5.2, changelings_pl.htm/#B1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N1, solar_pl.htm/#F3, humanity_pl.htm/#B2

"Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy" (Biblia, Pierwszy List do Tymoteusza, 6:10 => smart_tv.htm/#J2.6, część #L, nirvana_pl.htm/#C7, #C9, 2020zycie.htm/#L1, #L2, #V2, Film #C5b, wroclaw.htm/#G4, #G3, #G2, totalizm_pl.htm/#A2.12, #A5, tekst_3b.htm/#J1b, karma_pl.htm/#A6,

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (Biblia, List do Rzymian, 6:23 => morals_pl.htm/#C4, #C4.2.2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, #E5 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5, milicz.htm/#A1, cielcza.htm/(11) z #A2,

Aleksander Możajski (Алекса́ндр Ф. Можа́йский) = budowniczy pierwszego samolotu => patrz Możajski Aleksander

anatomia dawnych diabłów i dzisiejszych UFOnautów (np. włosy, uszy, nosy, podbródki, gowy, nogi, palce) => evil_pl.htm/#G3 do Fot. #G2f, god_pl.htm/#F6(e), tekst_1_4.htm/V8.1, tom 16, aliens_pl.htm/#C3, Fot. #C3, ufo_pl.htm/#E2, Fot. #E2a i #E2b, day26_pl.htm/#M2, Fot. #M2, changelings_pl.htm/#E1, wszewilki.htm/#H3, newzealand_visit_pl.htm/#D1, #G1, Fot. #G1 do #G3 (#4 do #6), sw_andrzej_bobola.htm/#H1, Fot. #G1 do #G3, wroclaw.htm/#G3,

angielskie powiedzenie "dwa ptaki jednym kamieniem" => bandits_pl.htm/Wstęp, soul_proof_pl.htm/#F13, #358,

anielskie włosy (galaretowata substancja gubiona przez UFO) => tekst_1_4.htm/O5.4, tom 12, tekst_1_5.htm/G3.3, tom 3; W4(#7), tom 18 sw_andrzej_bobola.htm/#I1,

aniołowie śmierci (Biblia, werset 12:23 z "Księgi Wyjścia") => petone_pl.htm/#J5, 2030.htm/#G1, #B2(1), #A2(3), antichrist_pl.htm/#M1, changelings_pl.htm/#A3,

"Anna" (Anne) a niepsujące się zwłoki z podziemi kościoła w Trzebicku koło Milicza => milicz.htm/Fot. #D23, malbork.htm/#J2 i #233 (Oro del Peru), stawczyk.htm/#J2,

anonimowy i dyskretny sposób działania Boga => tapanui_pl.htm/#H1

Antikythera Mechanism (tj. rodzaj zegara astronomicznego mechanicznie symulującego zachowania planet) => immortality_pl.htm/#J2,

Antonio Villas Boas raportujący jak UFOnautka przed stosunkiem seksualnym odkażała całe jego ciało rodzajem galarety podobnej do kisielu => magnocraft_pl.htm/Rys. #A2c(K5) - dół, evil_pl.htm/#L2, #361, #M2, google.com/search?&q=Antônio+Villas+Boas+ufo+gel, tekst_1_5.htm/P2.1 z tomu 14,

Antychryst = nadprzyrodzona "symulacja" szatańskiej istoty => antichrist_pl.htm/#F5, #M1, przepowiednie.htm/#G1 i #G3, god_pl.htm/#G1, prawda.htm/#C7,

Antychryst jako "cielesna reprezentacja Boga" => antichrist_pl.htm/#F4 i #F5, newzealand_visit_pl.htm/#D1 i #D3

anty-kataklizmiczne źródło słonecznej elektryczności dla domu => solar_pl.htm

"Apollo" program = lądowania ludzi na Księżycu => immortality_pl.htm/#K2 i #A3

Aramoana (pisana też "Ara Moana") => tekst_1_5.htm/W4 (koniec #77) z tomu 18, tekst_1_4.htm/VB4.5 i VB4.5.1 z tomu 17, wszewilki.htm/#F3, fe_cell.htm/#M3, google.co.nz/search?&q=Aramoana+shooting, woda.htm/#K2, tekst_17.htm/[17]-K3,

Arawa w NZ a Arava z Izraela (święta mowa a doskonałe miejsce) => klasa.htm/#A3, stawczyk.htm/#J2, 2020zycie.htm/#L3, petone_pl.htm/WSTĘP,

Arka Noego (ta z bibilijnego Wielkiego Potopu) => immortality_pl.htm/#C4.1, evolution_pl.htm/#A1, tekst_18.htm/C1,

Arka Przymierza = starożytna wersja "komory oscylacyjnej" => telekinesis_pl.htm/#M1, tekst_1_5.htm/S5 tom 15, eco_cars_pl.htm/#D3, oscillatory_chamber_pl.htm/#H2, #B1, artefact_pl.htm/#F2, tapanui_pl.htm/#J2, totalizm_pl.htm/#A2.12,

Arnold A. Kenneth = pierwszy obserwator UFO - 24 czerwca 1947 => woda.htm/#T2, will_pl.htm/#F2, antichrist_pl.htm/#M1, 2030.htm/#B2(1), 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I4, tekst_1_5.htm/P2.4.1 i P5.1 tom 14,

arogancka zapowiedź budowy dwóch następnych reaktorów atomowych w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7

artyfakt z Singapuru = opis falsyfikatu "Sejsmografu Zhang Heng'a" => artefact_pl.htm/#B1 do #C2

artykuł o diabelskim kamieniu z Emilcina => milicz.htm/#D21,

artykuł o diabelskim kamieniu z Zemanowa koło Trzebicka w "Heimat-Blätter fürben Kreis Militsch-Trachenberg", nr 2/1925, strona 12 => milicz.htm/#D23, text_1e.htm/K1 z [1e], Fig. K1 a,

artykuły o dacie nadejścia zagłady i wyludnienia Ziemi => przepowiednie.htm/#H4, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, woda.htm/#T3, #B1,

artyści NIE są nękani "przekleństwem wynalazców" => wszewilki.htm/#F3, free_energy_pl.htm/#H2,

artyści otrzymują od Boga talent wyczuwania cech zdarzeń jakie dopiero nadejdą => 2030.htm/#B1, #I1, #K1,

ataki UFO na ludzi => evidence_pl.htm/#E2, newzealand_pl.htm/#E3, tekst_1_5.htm/UB3 tom 16

"ateistyczna nauka ortodoksyjna" => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, pajak_jan.htm/#J2, tekst_1_5.htm/H10

atomowa katastrofa w Fukushima jest co najmniej 4 razy większa od Czernobyla => telekinetyka.htm/#M1.1

Auckland - niszczące tornado z 3 maja 2011 => tornado_pl.htm/#H5, day26_pl.htm/#I3

autobiografia (forma książkowa) autora (dra inż. Jana Pająk) => tekst_17.htm/cała, pajak_jan.htm/#A2,

autobiograficzna strona (pełna) autora (dra inż. Jana Pająk) => pajak_jan.htm/#B1

autobiograficzna strona (skrócona) autora (dra inż. Jana Pająk) => jan_pajak_pl.htm/#1

autoryzacja Biblii przez samego Boga => patrz Biblia i dowody jej autoryzacji przez samego Boga

Badylak, Dr Stephen (wynalazł "pixie dust") => biblia.htm/#F2 15. (b) , god_proof_pl.htm/#F2 15. (b) ,

bambusowy huj (Bamboo Dick) = tak Nowozelandczycy przezywali kiedyś Richarda Williama Pearse (1877-1953), budowniczego pierwszego NZ samolotu oblatanego przezd braćmi Wright (obecnie budują mu pomniki i muzea oraz cichcem wzdychają co by się stało gdyby zamiast go poniżać, wyszydzać i niszczyć, raczej za jego życia mu pomagali) => mozajski.htm/#D1, tekst_1_5.htm/V1(B2), tom 17

bandy uzbrojonych kanibali polujące na ludzi w celu zjadania ich ciał podczas zagłady lat 2030-tych => 2030.htm/#A2, #J1(A), przepowiednie.htm/#H1(vii),

baobab z wyspy Penang, Malezja => cooking_pl.htm/#C2, Fot. #C1ab, blog #205, stawczyk.htm/3 z #F4.4, Fot. #F1ab,

bandyckie zachowania symulacji UFOnautów => bandits_pl.htm

"bardzo dobre" wszystko co Bóg stworzył (Biblia, Księga Rodzaju, 1:31) => dipolar_gravity_pl.htm/#A0(P.S.), wszewilki_jutra.htm/#C4.8, cooking_pl.htm/#A1, petone_pl.htm/#J5, solar_pl.htm/#T7(3), healing_pl.htm/#G2.3, #I3,

bariery świadomościowe i poziomy wtajemniczenia - powstrzymujące ludzkość przed dostępem do wiedzy i technologii o mocach i możliwościach przekraczających poziom ich moralności i ucywilizowania => evil_pl.htm/#F6, #F4, propulsion_pl.htm/#J4.5, blog #311, tekst_1_4.htm/O3 - tom 12, tekst_1_5.htm/NG3.1 - tom 12,

"Bateria Telekinetyczna" = "Ogniwo Telekinetyczne" => fe_cell_pl.htm, telekinetyka.htm/#G1 i #D1, tekst_1_5.htm/LA, tom 10,

Bazylika Aya Sophia z 537 roku w "Novo Roma" (obecny Istambuł) => god_istnieje.htm/#K2, biblia.htm/Fot. #1c, tapanui_pl.htm/wstęp, 8 z #G1, Rys. #10, day26_pl.htm/#N2, Fot. #O2,

"Beginer's luck" (tj. metoda Boga "sukces początkującego" albo "szczęście początkującego") => malbork.htm/Fot. #F3, woda.htm/#C3,

"Beware of Angels" (film dokumentarny) z zeznaniem morderców "anioł nakazał mi to uczynić" => ufo_pl.htm/#A2, milicz.htm/#A1, petone_pl.htm/#K3,

bez ojca chowany (staropolskie ostrzeżenie) => will_pl.htm/6 z #G4, antichrist_pl.htm/#B4, totalizm_pl.htm/#A2.11,

bez poznania (i uznania) prawdy NIE ma postępu=> totalizm_pl.htm/#F1, #A2.9, morals_pl.htm/#K1, quake_pl.htm/#G1, #P1, #P6, #R2, karma_pl.htm/#F2, immortality_pl.htm/#L1, woda.htm/#B1.1, blog #306, god_istnieje.htm/#I3, #K2,

bez względu na to, jak doskonałe coś już jest, zawsze można to udoskonalić jeszcze bardziej (rada totalizmu) => eco_cars_pl.htm/#G4(motto 2), tekst_12.htm/D3,

bezlekowe "samouzdrawianie" swoich bóli poprzez "odracanie naszych wierzeń" => healing_pl.htm/#G2, blog #201,

bezpieczna i zdrowa żywność i potrawy => cooking_pl.htm

Biada ... bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi (Biblia, 23:13 "Mateusz") => oscillatory_chamber_pl.htm/#L3, blog #312,

biada temu domowi, gdzie krowa przybodzie bykowi => antichrist_pl.htm/#B2,

białaczka (odmiana raka) zabiła Skłodowską-Curie => mozajski.htm/#H3, #B2.1,

białe krzyże - w NZ wskazujące miejsca śmierci na drodze => wszewilki.htm/#M1, milicz.htm/#D11, tekst_1_5.htm/I4.4, tekst_17.htm/A3,

"białogłowy" - w kościołach Korei => korea_pl.htm/"Fot. #3b"

bibilijne "Nowe Przymierze" Jezusa ("List do Hebrajczyków" 10:16, "Psalmy" 40:9) - datą stworzenia u ludzi przeciw-organu "sumienia" => evolution_pl.htm/#A1, blogi #316 i #316E, 2030.htm/#K1(2), przepowiednie.htm/#E4, blog #307, quake_pl.htm/#I1, blogi #237 i #237E, god_proof_pl.htm/#B6, #L1, tekst_18.htm/C1,

bibilijny przelicznik 1:1000x365 pomiędzy upływem czasu wolnymi "latami ludzi" i szybkimi "latami izotopów" (3:8 z bibilijnego "2 Listu św. Piotra Apostoła", 90:4 z bibilijnej "Księgi Psalmów") => evolution_pl.htm/(S2) w #D7, (1) w #A1, wstęp, dipolar_gravity_pl.htm/#G4, god_istnieje.htm/#H2, immortality_pl.htm/(#A6) w #C4.1, humanity_pl.htm/Tabela #A1, rok.htm/#69, 2020zycie.htm/#D3, will_pl.htm/Motto części #B,

Biblia gwarantuje ochronę przed kataklizmami miejsca zamieszkania "10 sprawiedliwych" => quake_pl.htm/#G1 woda.htm/#C1,

Biblia i dowody jej autoryzacji przez samego Boga => biblia.htm

Biblia i totalizm uczą jak żyć "sprawiedliwie" ("moralnie") => quake_pl.htm/#G1(Ad. 1), mozajski.htm/#B2.1,

Biblia informuje jedynie "co", zaś "dlaczego", "jak", "kiedy", "z czego to wynika", "jakie dowody to potwierdzają", "jakie są tego konsekwencje", itp., ludzie sami muszą sobie wypracować => antichrist_pl.htm/#B3, morals_pl.htm/#C3.1, mozajski.htm/#B2, karma_pl.htm/#F3, 2030.htm/#S3.1,

Biblia nakazuje karanie (dyscyplinowanie) dzieci rózgą => will_pl.htm/#B5.1, #G1, rok.htm/#E4, quake_pl.htm/#G1, woda.htm/#T3(P.S.), 2030.htm/#S4, #I1,

Biblia nakazuje wysłuchać co najmniej 2 odwrotnych stron dla osądzenia => biblia.htm/#C5, tornado_pl.htm/#B1,

Biblia NIE oferuje gotowych receptur i rozwiązań dla leniwców, nieuków i niedowiarków => will_pl.htm/#E1, god_proof_pl.htm/#H3, #B6, immortality_pl.htm/#B4.1, #C4.1, prawda.htm/#C7, woda.htm/#T1, petone_pl.htm/#J5, przepowiednie.htm/#E4, blog #307,

Biblia opis faktycznej historii wszechświata => will_pl.htm/#E1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4,

Biblia ostrzega o karze śmierci dla "niesprawiedliwych" (nawet jeśli są "religijni") => quake_pl.htm/#A1 i #G1

Biblia potwierdza stworzenie widzialnego z tego co niewidzialne, tj. materii z przeciw-materii (Bibilia, "List do Hebrajczyków" 11:3, "List do Kolosan" 1:16-17) => biblia.htm/#C12(5), dipolar_gravity_pl.htm/#D4 i #273, god_proof_pl.htm/#D3, free_energy_pl.htm/#J1, propulsion_pl.htm/#J4.4, #J4.5, tekst_12.htm/Wprowadzenie, blog #305,

Biblia potwierdza zasadę działania wehikułów czasu bazującą na DNA (20:1-11 z Drugiej Księgi Królewskiej, 38:1-8 z Księgi Izajasza) => immortality_pl.htm/#B4, #B4.1 i #D5 do #D5.2, pajak_jan.htm/#I2, blog #330, wszewilki_jutra.htm/#C4.8, tekst_12.htm/Wprowadzenie, C2,

Biblia potwierdza że: aby się NIE chełpić Bóg wybiera to co głupie, niemocne, nieszlachetne i wzgardzone (Biblia, 1:27-29 z "1 Koryntian") => god_proof_pl.htm/#A0, blog #308, god_istnieje.htm/#K2, propulsion_pl.htm/#J7, #J4.6, blog #309, evolution_pl.htm/#A1.1, #A1, blog #316, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5, pajak_jan.htm/#L1(6"), wszewilki_jutra.htm/#C4.8, korea_pl.htm/#A1, antichrist_pl.htm/#M1, 2030.htm/#S3.2, will_pl.htm/#B3, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I Motto, #I5, tekst_12.htm/D2, B3, tekst_13.htm/#308, tom T,

Biblia potwierdza że Bóg powtarzalnie cofa każdego człowieka do lat młodości dwa lub trzy razy w życiu (wersety 33:25-30 w "Księdze Hioba") => immortality_pl.htm/#B4.1, petone_pl.htm/#J5, #J6, tekst_17.htm/[17] Wprowadzenie (3),

Biblia i "[Ω] Pieczęć Boga" potwierdzenia badającym ale bez gotowych rozwiązań dla leniwców, nieuków i niedowiarków => god_proof_pl.htm/#H3, #B6, immortality_pl.htm/#B4.1, #D5.2, karma_pl.htm/#F3, petone_pl.htm/#J5, przepowiednie.htm/#E4, blog #307, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I2,

Biblia przeklina tych co ... => quake_pl.htm/#G1,

Biblia przykazania, nakazy, wymagania i sugestie Boga spisane w jej wersetach (jakie powinniśmy starać się pedantycznie wypełniać) => quake_pl.htm/#I1, woda.htm/#T3, will_pl.htm/#B5.1, morals_pl.htm/6 z #C4.2, 2030.htm/#K1(2),

Biblia werset 5:29 z "Dziejów Apostolskich": "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" - np. NIE wykonując niemoralnych rozkazów => cielcza.htm/#L3, biblia.htm/Fot. #H2a, karma_pl.htm/#A6,

Biblia werset 22:6 z Księgi Przysłów: "wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości" => plague_pl.htm/#S5,

Biblia zakazuje homoseksualizm i ostrzega iż jest on karany śmiercią (Księga Kapłańska, 20:13)=> antichrist_pl.htm/#B4, morals_pl.htm/#B6 (1), #C5.5, mozajski.htm/#B2.1, plague_pl.htm/#B1, #E2, quake_pl.htm/#G1, prawda.htm/#A1,

Biblia zapewnia: Jezus NIE po to by potępić albo sądzić, a aby zbawić (Jan 3:17 i 12:47) => tapanui_pl.htm/#A1c, piga_pl.htm/#F,

Biblii zbiór zaszyfrowanych potwierdzeń i "[Ω] Pieczęć Boga" dla poszukujących prawdy (a NIE zbiór gotowych rozwiązań dla leniwców, nieuków i niedowiarków) => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I2, antichrist_pl.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#H3, #B6, will_pl.htm/#E1, immortality_pl.htm/#B4.1, wszewilki_jutra.htm/#C4.8, prawda.htm/#C7, pajak_jan.htm/#L1(1"), karma_pl.htm/#F3, 2030.htm/#J1, #K1(2) i #S4, petone_pl.htm/#J5, przepowiednie.htm/#E4, blog #307,

Biblię należy czytać tak jak ponadczasową encyklopedię, a NIE jak podręcznik historii (w taki sam sposób należy czytać też Koncept Dipolarnej Grawitacji) => woda.htm/#T1, 2030.htm/#S4,

biblijna obietnica: Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć (Biblia, 10:26 Mateusz, 4:22 Mark) => will_pl.htm/Rys. #B2ab, blog #337, tapanui_pl.htm/#A1 Motto, blog #350, nirvana_pl.htm/autoryzacja, bandits_pl.htm/#I5, #362, artefact_pl.htm/#G1, #367,

bilet na Księżyc (otrzymujący i przykłady) => tekst_17.htm/Z4,

"bio-akupunktura" (użycie źdźbła trawy dla zapobiegania przeziębieniu po złapaniu przez deszcz) => healing_pl.htm/#E1,

bitwa o "Milicz" w końcowych dniach drugiej wojny światowej (relacja naocznego świadka) => bitwa_o_milicz.htm/#C1,

bitwa o zbudowanie działającego telepatyzera => free_energy_pl.htm/#C2.1, telepathy_pl.htm/#E1.1, eco_cars_pl.htm/#D2.1, przepowiednie.htm/#E4, blog #307,

bliskie spotkanie w Dolomitach => explain_pl.htm/#J3(16), telepathy_pl.htm/#D5, "Fot. #3", humanity_pl.htm/#A3(2), partia_totalizmu.htm/#A3.1, ufo_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/tomy 8, 14 i 16,

blogi totalizmu - elektroniczna książka [13]: "Wpisy do blogów totalizmu" (upowszechniane w bezpiecznym formacie PDF, w drukach 20pt i 12 pt) => tekst_13.htm,

blogi totalizmu (adresy działających) z wpisami osobiście autoryzowanymi i podpisanymi przez dra inż. Jana Pająk => totalizm.wordpress.com/od #89 (2006/11/11), kodig.blogi.pl/od #293 (2018/2/23), drjanpajak.blogspot.co.nz/od #293 (2018/3/16), tekst_13.htm/wszystkie wpisy,

blogi totalizmu (adresy już NIE działających) z byłymi wpisami osobiście autoryzowanymi i podpisanymi przez dra inż. Jana Pająk =>
totalizm.myblog.net (działał: 2005 (4) do 2009 (7) - tj. #1 do #169)
getablog.net/totalizm (działał: 2005 (4) do 2009 (9) - tj. #1 do #171)
totalizm.blox.pl/html/ (działał: 2005/4/29 do 2019/4/29 - tj. od #3 do #308)
newfreehost.com/weblog/?u=god (wydeletowany po 1 wpisie #174)
totalizm.frihost.com (działał 2012 (3) do 2013 (10): #216E - #237E) tekst_13.htm/Wprowadzenie,

błądzić jest rzeczą ludzką (humanum est errare) => pajak_jan.htm/#L1

"błędne ogniki" (tj. inteligentnie zachowujące się ognie - typowo zwodzące ludzi ku ich zatraceniu, przez folklor nazywane też "strażnikami", "ogniami szatańskimi", "zwodniczymi ognikami", itp.) => petone_pl.htm/#J3, newzealand_pl.htm/#E3, #E3.1, tekst_4b.htm/C, C1, D1, sw_andrzej_bobola.htm/Wideo #I1b,

"błędny ognik" który ja widziałem na plaży w Petone, Nowa Zelandia, 2018/4/25 => petone_pl.htm/#J3 do #J5, blog #296,

Błogosławiona Dorota z Mątowów, cela w Kwidzyniu (1347-1394) => milicz.htm/Fot. #D6(a), malbork.htm/#I1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/J1

błysk narodzin (hipotetyczna wiązka fal emitowanych przez "Drobiny Boga" w chwili wtchnięcia duszy do ciała) => 2020zycie.htm/#L2, #H2, soul_proof_pl.htm/#C6, #E2,

błysk śmierci (wiązka fal elektromagnetycznych emitowanych w chwili śmierci) => soul_proof_pl.htm/#E2, #C6, god_proof_pl.htm/#F2, tekst_1_5.htm/H7.3 (#1H7.3) tom 4, 2020zycie.htm/#L2, #H3, #H2, cielcza.htm/#H3,

błyskawiczna powódź ("flash flood") => petone_pl.htm/#C2 i #I3.1, newzealand_pl.htm/#K1.1, day26_pl.htm/#O1,

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi (55:8-9 z bibilijnej "Księgi Izajasza") => totalizm_pl.htm/#A2.2, cielcza.htm/#N3 (B3),

Bog Bodies (trupy trzęsawisk) => 2030.htm/#S1,

bogowie inni od naszego => dipolar_gravity_pl.htm/#D4,

bohater bitwy pod Grunwaldem a działanie "Prawa Bumerangu" => malbork.htm/#C3.1,

bombardowania Nowej Zelandii kałem UFOnautów => evidence_pl.htm/#A2 i #B8, 2020zycie.htm/#H3 (g),

bombardowanie przyszłych ofiar trzęsień ziemi ofertami budowy urządzeń ostrzegających => seismograph_pl.htm/#I1,

bóg-niszczyciel Siva (z hinduizmu) => prawda.htm/#C7, #C6,

bóg-podtrzymywacz Vishnu (z hinduizmu) => prawda.htm/#C6,

bóg-stwórca Brahma (z hinduizmu) => prawda.htm/#C6,

Bóg = "sprawiedliwość" (a więc i "moralność") to posłuszeństwo => totalizm_pl.htm/#A1, morals_pl.htm/#B5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3, god_istnieje.htm/#H2,

Bóg celowo dostarcza materiał dowodowy potwierdzający każde silne wierzenie ludzi (np. Biblia: 17:20 i 21:21-22 "Mateusz", 11:23 "Marek", 17:6 "Łukasz") => woda.htm/#B1.1, blog #306, totalizm_pl.htm/#A2.2, blog #192, will_pl.htm/#F2, stawczyk.htm/#E1, #F4.2, god_istnieje.htm/#D3, #E1, soul_proof_pl.htm/#I1, rok.htm/#F1, healing_pl.htm/część #G, blog #201, petone_pl.htm/część #J, #J3(P.S.), tekst_1_5.htm/A16, Fot. A2, Fot. A3,

Bóg ciągle się uczy => evolution_pl.htm/#M1, magnocraft_pl.htm/#L2, will_pl.htm/#B4, seismograph_pl.htm/#B5

Bóg definitywnie istnieje i już jest to formalnie udowodnione => god_proof_pl.htm/#G2, god_pl.htm/#B3,

Bóg "Io" (Najwyższy-Supreme) przed-chrześcijańskiej religii NZ Maorysów => god_proof_pl.htm/#A0, 2020zycie.htm/#C6,

Bóg (i świat fizyczny oraz ludzkość) liczą "tylko" około 10000 (i 6000) "ludzkich lat" => will_pl.htm/#B7, evolution_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/NA1.3 tom 12, woda.htm/#B3, rok.htm/#69(z #D), god_proof_pl.htm/#A0,

Bóg jest Programem i Programistą: "Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec" (21:6 z "Apokalipsa św. Jana") => god_proof_pl.htm/#A0,

Bóg jest poznawalny badaniami "totaliztycznej nauki" i filozofii totalizmu => god_pl.htm, tekst_1_5.htm/I3.3.4 tom 5

Bóg jest samoświadomym żyjącym naturalnym programem rezydującym w 12 poziomie pamięci "przeciw-materii" => god_proof_pl.htm/#A0, #D3, 2020zycie.htm/#H2, #H3, petone_pl.htm/#J5, propulsion_pl.htm/"Tab. #J1b", mozajski.htm/#I6, god_istnieje.htm/#K1, #K2, tekst_12.htm/P1,

Bóg jest wierny i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść ... sposób pokonania (Bóg nigdy NIE wymaga co możemy znieść lub uczynić: Biblia, 10:13 z "1 Koryntian") => 2020zycie.htm/(12) z #V2, #V7, nirvana_pl.htm/#C8, soul_proof_pl.htm/#F13 {5},

Bóg karze pasywnych wobec grzechu jak wspólników tego grzechu => seismograph_pl.htm/#C7, parasitism_pl.htm/#B1 i #B4, will_pl.htm/#G4, propulsion_pl.htm/#G1, mozajski.htm/#I2,

Bóg karze śmiercią osoby "niesprawiedliwe" ("niemoralne") => quake_pl.htm/#A1 i #G1

Bóg karze śmiercią osoby religijne które są "niemoralne" ("niesprawiedliwe") => quake_pl.htm/#A1 i #G1

Bóg karze za "niemoralność", a nie za "ateizm" ani za niską "religijność" => quake_pl.htm/#A1 i #G1

Bóg 'nagradza' poprzez zaoszczędzenie komuś doświadczania "kar" => mozajski.htm/#B2.1

Bóg nakazuje aby dyscyplinować dzieci => will_pl.htm/#B5.1, quake_pl.htm/#G1(Ad.1), morals_pl.htm/#J2.4

Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami => 2020zycie.htm/(16) z #V2, portfolio_pl.htm/#F2, woda.htm/(a) z #T3,

Bóg samowyewoluował się z początkowego "chaosu" wszechświata => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1.1 tom 1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, god_proof_pl.htm/#D3,

Bóg stworzył (celowo) niedoskonałych ludzi => tekst_1_5.htm/A7, A3.1, parasitism_pl.htm/wstęp, humanity_pl.htm/#C2, antichrist_pl.htm/#B2, god_istnieje.htm/#C6,

Bóg tańczy dla ciebie (Biblia, 3:17 z "Księgi Sofoniasza") => biblia.htm/#C12 (7), #H1, pajak_jan.htm/#I2, blog #330, god_proof_pl.htm/#L2 (2),

Bóg unika potwierdzania 'przewidywań' ludzi aby NIE generować 'proroków' => quake_pl.htm/#P5(3.14) i #P6

Bóg używa wyłącznie "samoregulujące się" mechanizmy i prawa jakie wbudował we wszystko co postwarzał (tj. mechanizmy bazujące na zasadzie "samoregulowania się") => mozajski.htm/#B3 i #B4.4, evolution_pl.htm/#A1, blog #316, seismograph_pl.htm/#C7 i #I1, plague_pl.htm/#S2, 2030.htm/#L1, nirvana_pl.htm/#C9 [A], blog #351, korea_pl.htm/#J1, #J3, cielcza.htm/#N1 do N3 i (11) z #A2, soul_proof_pl.htm/#F11 do F13, humanity_pl.htm/#V2, newzealand_visit_pl.htm/#F,

Bóg w Biblii zakazuje ludziom zajmowania pozycji władzy, bowiem wszelka władza jest dawana ludziom przez Boga (13:1-4 z Listu do Rzymian) => antichrist_pl.htm/#M1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4,

Bóg wybrał właśnie to, co głupie ... aby zawstydzić mędrców (Biblia, 1 Koryntian, 1:27-29) => evolution_pl.htm/#A1.1 motto, #A1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, pajak_jan.htm/#L1(6"), pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5, wszewilki_jutra.htm/#C4.8, korea_pl.htm/#A1, god_istnieje.htm/#K2, will_pl.htm/#B3, cielcza.htm/WSTĘP, tekst_3b.htm/#J motto,

Bóg wyeliminuje wszelkie zło ze świata materii zanim da nieśmiertelność ludziom (Biblia 13:41-43 z Mateusza) => humanity_pl.htm/#V1 i #365,

Bóg "żywi się" wiedzą, która dla Boga jest jakby rodzajem posiłku i "pożywienia" => will_pl.htm/#B4, antichrist_pl.htm/#B1, mozajski.htm/#I6, propulsion_pl.htm/#Tab. #J1b",

Bóg-Małpa (tj. "Hanuman" hinduizmu, "Si Jin Hung" buddyzmu, "Sun Wukong" taoizmu) => god_pl.htm/Fot. #B2a god_istnieje.htm/#K1,

bóle, które trapią mnie nieustająco od dnia wynalezienia Tablicy Cykliczności i Magnokraftu (gdy wyleczę jedno ich źródło, natychmiast pojawia się następne) => woda.htm/#K2(7),

brak kości przedpotopowych ludzi jako dowód życia w "czasie absolutnym" => immortality_pl.htm/#C4.1

brak 'konkurencji' lub 'opozycji' powoduje narastanie wypaczeń i zwyrodnień => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3, antichrist_pl.htm/#B1.1(8)

brak w kościołach ludzi niezdrowo otyłych => god_proof_pl.htm/#F2

brak wyleczenia ważnego pacjenta w dawnych czasach typowo kończył się ucięciem głowy lekarza => healing_pl.htm/#G2.3

bratobójcza walka naszego Boga ze swym bratem Niegodziwcem o przeżycie (10:1-3, Biblia, Księga Mądrości) => evolution_pl.htm/#B1, antichrist_pl.htm/#B1.1, #M1, soul_proof_pl.htm/#L4, god_pl.htm/#B5.1, god_proof_pl.htm/#C2, #C3(6), #D3, 2020zycie.htm/#C5,

Britten John i jego motocykl oraz mięśniolot => newzealand_visit_pl.htm/#H1.4

brodifacoum (niebezpieczna dla ludzi trucizna masowo rozsiewana w NZ aby wytruwać gryzonie i possums) => healing_pl.htm/#G2.3,

bronchitis (tj. zapalenie oskrzeli) leczone tygrysim mlekiem (Tiger's Milk) => healing_pl.htm/#G2.3,

broń: pepesza, Suomi M-31 SMG, RKM Browning, Schmeisser, Mauser, Kałasznikow => bitwa_o_milicz.htm/#E2

"brzytwa Occam'a" ("bytów nie wolno mnożyć ponad absolutną konieczność") => god_istnieje.htm/#F1 i #F2

budowa Omniplanu i naszego świata fizycznego z cienutkich "warstewek czasowych" (jakby "naleśniczków") => will_pl.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#D3, petone_pl.htm/#J5, dipolar_gravity_pl.htm/#G4 i , immortality_pl.htm/#J2, #C3 do #C4.1, #D1 i #D2, timevehicle_pl.htm/WSTĘP, Tab. #A1, #A3, #B2, #B6, #C1, #C3, #C6, smart_tv.htm/#E1, tekst_12.htm/cała [12], nirvana_pl.htm/[3] z #C8, soul_proof_pl.htm/#F13,

budowa własnego anty-kataklizmicznego zasilania w elektryczność => solar_pl.htm

bujda na kółkach => dipolar_gravity_pl.htm/#K2,

bullying (bully) - tj. tyranizować, prześladować, zahukać, zastraszyć, maltretować, znęcać się (tyran, przśladowca, straszyciel, znęcacz) => humanity_pl.htm/#J2 do #J6, #J, przepowiednie.htm/#G3, totalizm_pl.htm/#A2.2, tapanui_pl.htm/#B7, newzealand_pl.htm/#C3, #D4.1, cielcza.htm/#L4, tekst_17.htm/[17] B1, F1, H2,

"burza mózgów" => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D4,

cała Biblia stwierdza absolutną prawdę i tylko prawdę => pajak_jan.htm/#L1, blog #275, przepowiednie.htm/#E4, blog #307,

cała karma jaką sobie wygenerowaliśmy, musi być nam zwrócona zanim umrzemy => karma_pl.htm#E1, antichrist_pl.htm/#B1.1, prawda.htm/wstęp

cechy i atrybuty przeciw-materii, oraz każdej jej drobinki (tj. jej elementarnej składowej) => god_proof_pl.htm/#D3,

ceny masła w NZ (tj. jedne z najwyższych w świecie, choć NZ jest jednym z największych producentów masła w świecie) => healing_pl.htm/#G2.3,

CERN koło Genewy i ateistyczna "boska cząstka") => god_istnieje.htm/#K1, blog #325, tapanui_pl.htm/#K1, blog #256 i #177,

"chaos" początkowy wszechświata jako siła która samo-ewoluowała Boga => will_pl.htm/#E1, evolution_pl.htm/#B1, blog #117, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, god_proof_pl.htm/#D3, przepowiednie.htm/#E4, 2020zycie.htm/#C5,

charakter (i dusze) kobiet podobne jak u kotów => totalizm_pl.htm/#A2.12b, Patrz też poniżej hasło: "kobiety w pozycji głowy państwa zawsze rujnują swoje kraje",

charakter ludzi ujawniany ich anatomią => day26_pl.htm/#M1, changelings_pl.htm/#M1

"chimera DNA" = genetyka inna u dziecka niż u matki => soul_proof_pl.htm/#C6, prawda.htm/#C1

chiński bóg długowieczności zwany "Shou Xing" => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5, tekst_1_5.htm/tom 8, JG9.1

chlabra, klumpy, pyrki, ryczka => cielcza.htm/wstęp

chociaż NIE zawsze zgadzam się z waszymi poglądami i opiniami, jestem gotów walczyć do upadłego abyście mieli prawo i możliwości ich formowania i publicznego wyrażania (moja dewiza życiowa) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#A2.1, blogi #243 i #243E, tekst_13.htm/strona "tekst_13.htm": (2) z "części #E", tekst_13.htm/publikacja [13]: tom T wpis #308, tom V wpis #243, tekst_17.htm/monografia [17]: R12, tekst_18.htm/monografia [18]: C1, dipolar_gravity_pl.htm/Wstęp, 1985_teoria_wszystkiego.htm/"część #V",

"chodzący" kamień z Atiamuri NZ o nazwie "Te Kohatu-O-Hatupatu" (tj. "Kamień-Chroniący-Hatupatu" lub "kamień-refuge-Hatupatu") => newzealand_pl.htm#D1 i "Fot. #D1", petone_pl.htmWideo /#J3z,

chodzenie gołymi stopami po ogniu i po rozpalonych węglach => soul_proof_pl.htm/Fot. #E3ab, oscillatory_chamber_pl.htm/#L3,

choroby duszy - np. depresja, hookup culture (kultura klukowania), syndrom zagranicznego akcentu, epigenetyczne dziedziczenie traumy => nirvana_pl.htm/#C6, #D2, humanity_pl.htm/#V2, soul_proof_pl.htm/#F11 do #F13, milicz.htm/{2023/4/5} z #A1, cielcza.htm/(11) z #A2, #N,

choroby duszy lub ciała leczone są NIE przez lekarstwa ani lekarzy a przez Boga po naszej zmianie motywacji => oscillatory_chamber_pl.htm/#L3, healing_pl.htm/#A2, #B2, #F5, soul_proof_pl.htm/#F11, klasa.htm/#A3,

Christchurch - wynik ignorowania obrony przed kataklizmami => quake_pl.htm/#P5.1

chwasty a pożyteczne roślinki, burzenie a budowanie => antichrist_pl.htm/#B1.1,

ciało ludzkie = hardwarowy system materialnych organów jakim sterują programy duszy ludzkiej => dipolar_gravity_pl.htm/#A1, #G4, soul_proof_pl.htm/#C1, god_proof_pl.htm/#A0, #D3, propulsion_pl.htm/#J4, timevehicle_pl.htm/#B2.1, #B3, #B6,

ciało ludzkie = świątynią Boga (Biblia, 3:16 i 6:19-20 z "1 Koryntian") => korea_pl.htm/#J1, cielcza.htm/#N2,

"cielesna reprezentacja Boga" albo "wcielenie Boga" => patrz "deita"

co Biblia ostrzega w sprawie "niszczycieli ziemi" => woda.htm/#T1, free_energy_pl.htm/#J4,

co czynić i jak się ratować podczas trzęsienia ziemi => quake_pl.htm/#R2

co nastąpi po naszej śmierci (w/g Biblii) => malbork.htm/#J3

coca-cola (sekretna receptura) => boiler_pl.htm/#G1, mozajski.htm/#H4

conscientious objectors ("obdżektor" = odmawiający służby wojskowej dla wiary) => cielcza.htm/#N1, #L3, 2030.htm/#S4, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A4 i #J5,

Corby Schapelle z Australii => predators_pl.htm/#E5, changelings_pl.htm/#I1

cud deszczu żywych rybek => milicz.htm/Fot. #D24, god_proof_pl.htm/#H2, wszewilki.htm/Fot. #F2, tornado_pl.htm/#K3

"cuda" jakie zaistniały w moim otoczeniu i stąd jakich osobiście doświadczyłem => wszewilki.htm/#F3, petone_pl.htm/#J3, god_proof_pl.htm/#H2, newzealand_pl.htm/#C7,

cudowna klatka schodowa w Loretto Chapel, USA, zbudowana przez samego Świętego Józefa => cielcza.htm/#D3,

cudowna wytrzymałość na gnicie pali z księżycowego drewna pod fundamentami Wenecji i zamku w Malborku, oraz drzew powalonych eksplozją UFO koło Tapanui => wszewilki_jutra.htm/#C4.8, malbork.htm/#A3, tapanui_pl.htm/#D2.1, dipolar_gravity_pl.htm/#A0(P.S.)

cudowne odwrócenie się posągu w katedrze z Christchurch tyłem do ludzi => quake_pl.htm/#P6

"cudowne ptaki" które znoszą "złote jajka" = wynalazcy => free_energy_pl.htm/#H2,

cudowne uzdrowienie z Warszawy w kościele ze Świętej Lipki => timevehicle_pl.htm/#D6.1, god_proof_pl.htm/#H2, smart_tv.htm/#L, wszewilki_jutra.htm/(4) z #J4,

cykady w Korei => korea_pl.htm/"Fot. #10b",

cykl wodny (chmury-deszcz-rzeki-morze-chmury) => woda.htm/wstęp,

Cykl Tytler'a (sekwencja losów korygująca w narodach wypaczenia moralności, tj. chciwość, korupcję, itp.) => pigs_pl.htm/#F (stresz), wtc_pl.htm/#D1, #366,

cyklon Nargis z Burmy (3 i 4 maja 2008 roku) złożony z dwóch współbieżnie wirujących cyklonów => katrina_pl.htm/#E2,

cyklony NZ (np. Gabrielle z 2023 roku jaki zdewastował sporo NZ ale ominął Petone) => faq_pl.htm/{7} z #J3, #359, petone_pl.htm/WSTĘP, cielcza.htm/Fot. #N3b, #357,

czakramy energetyczne Ziemi na Jasnej Górze z Częstochowy, w Stawczyku i w Petone NZ (jakie mogą formować żmijowiska) => stawczyk.htm/#J2, milicz.htm/Fot. #D23, petone_pl.htm/WSTĘP,

czarna sobota (black Saturday) z Wiktoria w Australii w dniu 7 lutego 2009 => day26_pl.htm/#O1, petone_pl.htm/#C2,

czarne belki z pola magnetycznego gwiazdolotów UFO i Magnokrafty => explain_pl.htm/#J3(#5), Rys. #D4b i #D5c, magnocraft_pl.htm/Rys. #H2c, propulsion_pl.htm/Fot. #J4.3a, tekst_1_4.htm/Rys. F6, F10 i F28b, tekst_1_5.htm/G10.4,

czarny staw koło Wszewilek => wszewilki.htm/#H4,

"Sapieha leci" - straszenie dzieci czarnoksiężnikiem o nietoperzych skrzydlach => sw_andrzej_bobola.htm/#G1, cielcza.htm/#E2, changelings_pl.htm/#A2, niervana_pl.htm/#C7 (7e),

"czas absolutny" (nienawracalny "czas Boga"), a "nawracalny czas softwarowy" (tj. "czas ludzi) => immortality_pl.htm/#C3 do #C4.1, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp, #G4, god_proof_pl.htm/#D3 i #294, humanity_pl.htm/tabela #A1, will_pl.htm/#B1 i #337, newzealand_pl.htm/#D2, Fot. #D2, ufo_proof_pl.htm/#C9.1, rok.htm/#C2(3), #D(#69), prawda.htm/wstęp, #C7, woda.htm/#B3, karma_pl.htm/#F2, przepowiednie.htm/#C3, #H1.1, god_istnieje.htm/#H2(1), rok.htm/#69(z #D), petone_pl.htm/#J5, #J6, stawczyk.htm/#G2, 2020zycie.htm/#V2,

"czas" i działanie czasu - tj. jak Bóg przeprogramował "czwarty wymiar liniowy przeciw-świata" na upływający skokowo "nawracalny czas softwarowy" w którym starzeją się ludzie => god_proof_pl.htm/#D3, #A0, immortality_pl.htm/#J2, #C1, #C3, #C4, #C4.1, #D1, petone_pl.htm/#J5, dipolar_gravity_pl.htm/WSTĘP, #D4, #G4, blog #273, tekst_12.htm/rodział G, hurricane_pl.htm/#J4, will_pl.htm/#B1,

"czas ludzi" i innych stworzeń żyjących (tj. nawracalny czas softwarowy), 365 tysiący razy wolniejszy od "czasu Boga, atomów i minerałów" (tj. nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata) => petone_pl.htm/#J5, god_proof_pl.htm/#D3, immortality_pl.htm/#J2, #C1, #C3, #C4, #C4.1, #D1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, blog #273, will_pl.htm/#B1,

"czas" ani "upływ czasu" NIE istnieją w naturze, a zostały wynalezione i stwiorzone przez Boga) => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I1 do #I5, blog #345, klasa.htm/#A3 {11},

"czas zwrotu" (zwrócenia się karmy) => morals_pl.htm/#C4.2, #A4, mozajski.htm/#B2.2, #B2.3, karma_pl.htm/#A4, #F2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1, #E4, portfolio_pl.htm/#D3, quake_pl.htm/#R2, god_pl.htm/#C2.1, #C4, tekst_12.htm/M2,

czasowa czarna dziura = "uwięziona nieśmiertelność" bez nirwany => immortality_pl.htm/#H5, timevehicle_pl.htm/#C9

"czerwona taśma" (tj. przeszkody legalne i biurokracja) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5

człowiek będzie całował ziemię kiedy napotka ślady innego człowieka => przepowiednie.htm/#H3 i #H1.1, wszewilki.htm/#E2, woda.htm/B2,

"człowiek strzela, jednak kule diabeł nosi" => changelings_pl.htm/#B1, karma_pl.htm/#B6, malbork.htm/#A2, free_energy_pl.htm/#J4, tekst_17/[17]-G2,

czołówka anty-postępowych instytucji "elitarnego kartelu": oficjalna nauka, korporacje sprzedające energię, banki, rządy, kapłani => nirvana_pl.htm/#C7 (7), god_proof_pl.htm/#D3, propulsion_pl.htm/#J4.4, evil_pl.htm/#K1, smart_tv.htm/#J2.5,

cztero-wymiarowy przeciw-świat, oraz przebieg i kierunek jego "czwartego wymiaru" liniowego => god_proof_pl.htm/#D3,

"czteropędnikowe wehikuły UFO" (UFO o czterech pędnikach) => explain_pl.htm/#G1

"cztery mądre małpki" (NIE czyń zła, NIE mów zła, NIE słuchaj zła, NIE podziwiaj zła) => antichrist_pl.htm/#B1.1(8), quake_pl.htm/#I1, humanity_pl.htm/#B2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#N4, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#F2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#F3 2030.htm/#S5, artefact_pl.htm/#G1,

"czwarty wymiar liniowy przeciw-świata" przeprogramowany przez Boga na upływający skokowo "nawracalny czas softwarowy" (tj. na "czas ludzi" i innych stworzeń żyjących) => petone_pl.htm/#J5, god_proof_pl.htm/#D3, immortality_pl.htm/#J2, #C1, #C3, #C4, #C4.1, #D1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, blog #273, will_pl.htm/#B1,

czy Amerykanie wylądowali na Księżycu => humanity_pl.htm/#N3

czy Bóg dotrzymuje obietnic które zawarł w Biblii => day26_pl.htm/#I3, healing_pl.htm/#G2

czy Bóg stworzył cokolwiek jeszcze piękniejszego od ciała kobiety? => antichrist_pl.htm/#B2,

czy byłoby mnie widać spod kopca monet, gdyby zamiast zniewag rzucanych na mnie każdego dnia przez około pół wieku rzucano we mnie monetami złotówkowymi? => mozajski.htm/#I1,

czy każda choroba jest uleczalna, zaś każdy problem rozwiązywalny => soul_proof_pl.htm/#F11, blog #310, totalizm_pl.htm/#A2.2, #A5,

czy nasze chroby leczą lekarstwa, czy też Bóg => healng_pl.htm/#A2,

czy UFO i UFOnauci są "symulacjami Boga" => antichrist_pl.htm/#M1, tekst_1_5.htm/OD5 i QB1 z tomów 13 i 15, evidence_pl.htm/#A2, day26_pl.htm/#K1 do #M3,

czy wszystko co stwierdza oficjalna nauka to kłamstwo => dipolar_gravity_pl.htm/#G4, #D4, morals_pl.htm/#C4.7, tapanui_pl.htm/#K1.1, cloud_ufo_pl.htm/#E2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2, humanity_pl.htm/#B1, karma_pl.htm/#F1, malbork.htm/#J3, portfolio_pl.htm/#B3, woda.htm/#U1, pajak_jan.htm/#L1, blog #275,

czyjeś wysiłki unieważnienia każdej prawdy jaką w całym swym życiu wypracowałem i opublikowałem => woda.htm/#K2, p_l.htm/całość,

czynniki decydujące o smaku i zapachu wody deszczowej (dla poszukiwań smaku "wiatru") => woda.htm/#F1, #E1, #C3,

czystka i polityczna prowokacja na Politechnice Wrocławskiej po pochodzie pierwszo-majowym z 1968 roku, z jakiego zostałem wywołany przez Elę jakieś 100 metrów przed trybuną gdzie prowokatorzy rozpoczęli rozruchy => tekst_1_5.htm/A18 tom 1, wroclaw.htm/#F2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, wszewilki.htm/#F3(4), rok.htm/#E5, #B8.2, portfolio_pl.htm/#F2, tekst_17.htm/[17]-H3, G2, T4, cielcza.htm/#N3 (A2),

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Biblia, Mateusz, 10:8) => tapanui_pl.htm/#A1c, nirvana_pl.htm/[D] z #C9, tekst_3b.htm/#J1b,

"darmowa energia" - urządzenia generujące na zasadzie "perpetuum mobile" => free_energy_pl.htm, fe_cell_pl.htm, telekinetyka.htm, eco_cars_pl.htm

Darwinowskie "przeżywanie najsilniejszego" => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1, totalizm_pl.htm/#A2.2,

data mojego wynalezienia Komory Oscylacyjnej (w nocy z 2-go na 3-ci stycznia 1984 roku) => tekst_1_5.htm/#5 z F2 w tomie 2 z [1/5], artefact_pl.htm/Fot. #C2,

dawanie ochotniczo zamiast wymuszanego brania; albo służenie zamiast być usługiwanym (rewolucyjne idee Jezusa, Biblia: 20:35 Dzieje Apostolskie, 6:38 Łukasz; albo Matthew 20:28, Mark 10:45, John 13:13–15, Acts 20:32-35) => humanity_pl.htm/#V1 i #365, artefact_pl.htm/#G1 i #G7, wtc_pl.htm/#D1 i #366,

dawne francuskie samoregulujące się prawo wodne (upust ścieków musi być pod prąd od wlotu poboru wody) => 2030.htm/#L1, evolution_pl.htm/#A1,

Davey Peter Daysh - grzałka soniczna => boiler_pl.htm, newzealand_visit_pl.htm/#H1.5 i #H2, free_energy_pl.htm/#E1,

dawniej brakowało budowniczych złych statków, bowiem szli oni na dno wraz ze swymi statkami => healing_pl.htm/#G2.3

DeBroglie Louis i jego "symetryczność natury" => god_proof_pl.htm/#E2(5), free_energy_pl.htm/#B2, biblia.htm/#F1, tekst_1_5.htm/H6.1 tom 4

"Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") odparowana przez UFO na Borneo => magnocraft_pl.htm/#G4, newzealand_pl.htm/#F1, 2020zycie.htm/Wideo #H3a, tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17,

definicja "moralności" (w/g totalizmu): posłuszeństwo w wypełnianiu przykazań i wymagań Boga => totalizm_pl.htm/#A1, #A2.12, morals_pl.htm/#B5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3, quake_pl.htm/#A2, god_istnieje.htm/#H2, pigs_pl.htm/#F i #368,

definicja "odkrycia" => tekst_1_5.htm/ostatni podrozdział z V5.3.1 w tomie 17

definicja państwa jako aparatu ucisku (K. Marks i W. Lenin) => nirvana_pl.htm/#E2, wroclaw.htm/#G3,

definicja pojęcia "Bóg" wynikająca z Konceptu Dipolarnej Grawitacji => god_proof_pl.htm/#A0, #D3, god_pl.htm/#A3, propulsion_pl.htm/#J1, evolution_pl.htm/#B1,

definicja pojęcia Bóg, życie, stwarzanie, boska wszechmoc, oraz ludzka zdolność do pomyślenia wynikająca z Konceptu Dipolarnej Grawitacji => god_proof_pl.htm/#A0, #D3,

definicja totalizmu dla pojęcia "moralność" = ochotnicze wypełnianie nakazów i wymagań Boga => morals_pl.htm/#B5, totalizm_pl.htm/#A1, changelings_pl.htm/#P1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3, petone_pl.htm/#J5,

definicja pojęcia "nauka" (stara "oficjalna nauka ateistyczna" i nowa "nauka totaliztyczna") => telekinetyka.htm/#C2, #C3, tornado_pl.htm/#B1, eco_cars_pl.htm/#A2, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#H1,

definicja "pola moralnego" => totalizm_pl.htm/#H2, morals_pl.htm/#C4.2, #C4.2.1, rok.htm/#F1, pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1

definicja "religii" => tornado_pl.htm/#B1,

definicja biblijnych "sprawiedliwych" => quake_pl.htm/#I1, blog #237,

definicja "Tablicy Cukliczności dla Napędów Ziemskich" => propulsion_pl.htm/#J1,

definicja "totaliztycznej nauki" => telekinetyka.htm/#C4, tornado_pl.htm/#B1,

definicja "władzy") => morals_pl.htm/#J2.2.2, przepowiednie.htm/#H1.1

definicja (totaliztyczna) naszego świata fizycznego=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4

"deita" czyli "cielesna reprezentacja Boga" ("wcielenie Boga") => newzealand_visit_pl.htm/#D1, antichrist_pl.htm/#F4

"deja vu" => immortality_pl.htm/#C3, #B4.1, evolution_pl.htm/#A1, soul_proof_pl.htm/#F6, #F11, blog #310, malbork.htm/#J3, god_istnieje.htm/#D3, wszewilki_jutra.htm/#J6,

delfiny i wieloryby jako przodkowie ludzi => evolution_pl.htm/#F2

demoniczne opętania to telekinetyczne wnikanie UFOnautów w ciała ludzi => evil_pl.htm/#M1-4, #363, artefact_pl.htm/(4c#G1) z #G1 i #367, pigs_pl.htm/#F1,

dentysta leczący rekina z bolącymi zębami => pajak_do_sejmu_2014.htm/#N1

depresja psychiczna a energia moralna => nirvana_pl.htm/#C6, #D3, #F2, parasitism_pl.htm/#C3,

"depresja" oraz chorobliwy sceptycyzm = oznaki "pasożytnictwa" => parasitism_pl.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#D10

depresja psychiczna - leczenie => nirvana_pl.htm/#C6, parasitism_pl.htm/#E1, #E2, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp, #A0, #E1

depresja psychiczna - powodująca samobójstwa => will_pl.htm/#G4, nirvana_pl.htm/#F2, #D3,

depresyjny poziom energii moralnej w Nowej Zelandii => nirvana_pl.htm/#F2, newzealand_visit_pl.htm/#E1, karma_pl.htm/#F2

deszcz węży, a takze żab, ryb, itp. => sw_andrzej_bobola.htm/Wideo #I5b, stawczyk.htm/#J2,

deszczówka pachąca i smakująca "wiatrem" (tj. świeżością") jak aromatyczna herbata => woda.htm/#C1 do #C3,

diabelskie kamienie, czarcia łapa, anielski kamień (czyli telepatyczne "GPS" UFOnautów) => milicz.htm/#D21 do #D23, petone_pl.htm/#K5e, #364, text_1e.htm/K1 do #K3,

religijne diabły i anioły, Antychryst, folklorystyczni podmieńcy, oraz nagminnie widywani dziś UFOnauci, to jedne i te same nadprzyrodzone istoty "symulowane" przez Boga => ufo_pl.htm/#G1, evidence_pl.htm/#A3, woda.htm/#T3, changelings_pl.htm/#A2, #A3, #B1(13), #E3(C), #H1, #M2, #O1, antichrist_pl.htm/#B1.1(11), #F5, #G1 do #G5, #I1, #M1,

Diesel Rudolf - wynalazca silnika Diesla => mozajski.htm/#H4, newzealand_visit_pl.htm/#H1, eco_cars_pl.htm/#G2

"diety psiego gówna" ("dog pooh diets") => korea_pl.htm/#B1 do #B2, woda.htm/#I2,

dla każdego, kto pozna i zaakceptuje w swym umyśle obiektywnie poprawną definicję Boga wszystko co go otacza staje się dowodem na istnienie Boga => god_proof_pl.htm/#A0, propulsion_pl.htm/#J1, #J7, smart_tv.htm/#E1,

dlaczego 666 z Biblii jest też dowodem na istnienie Boga i duszy => przepowiednie.htm/#C3, god_pl.htm/#G1, antichrist_pl.htm/#F2+

dlaczego ateiści budują wiedzę i technikę ale niszczą moralność => will_pl.htm/#C4, bitwa_o_milicz.htm/#J3

dlaczego badania nowej "totaliztycznej nauki" wymagają ogromnego wkładu odwagi, czasu, badań, analiz i dociekań => karma_pl.htm/#F2, oscillatory_chamber_pl.htm/#L3, blog #312,

dlaczego Biblia potwierdza, że wszystkie stwierdzenia oficjalnej nauki są nieprawdą => morals_pl.htm/#C4.7,

dlaczego Bóg nie "bije piorunami" => soul_proof_pl.htm/#B2, changelings_pl.htm/#D2, predators_pl.htm/wstęp,

dlaczego Bóg NIE "wali piorunami" np. grzeszników => god_pl.htm/#B9, antichrist_pl.htm/#C1, will_pl.htm/#A2, tornado_pl.htm/#C1,

dlaczego Bóg preferuje i chroni społeczności i osoby zwiększające wiedzę innych => quake_pl.htm/#H2 i #K1

dlaczego Bóg stworzył kobiety jako znacznie niedoskonalsze od mężczyzn => antichrist_pl.htm/#B2

dlaczego Bóg stworzył ludzi (dla powiększania wiedzy) => will_pl.htm/#B2, tekst_1_5.htm/A3 i A3.1 w tomie 1

dlaczego Bóg toleruje cierpienie, kalectwo i śmierć => god_istnieje.htm/#C1 i #C2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1

dlaczego Bóg "symuluje" UFO i UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB2 i QB3 z tomu 15, evidence_pl.htm/#A2

dlaczego Bóg wybrał zawstydzanie okłamujących nas naukowców (1 Koryntian, 1:27-29) => dipolar_gravity_pl.htm/#D4, pajak_jan.htm/#L1, evolution_pl.htm/#A1, #A1.1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5, wszewilki_jutra.htm/#C4.8, korea_pl.htm/#A1, will_pl.htm/#B3,

dlaczego brak "konkurencji" korumpuje => god_istnieje.htm/#F1, telekinetyka.htm/#M1.3, god_proof_pl.htm/#A4, antichrist_pl.htm/#B1.1(8),

dlaczego cechy narodowe Polaków wyjątkowo sprzyjają zadziałaniu "przekleństwa wynalazców" => mozajski.htm/#I1,

dlaczego diabły NIE muszą pilnować kotła ze smołą i siarką w którym gotują grzesznych Polaków (dowcip, bajeczka, żart) => mozajski.htm/#I1,

dlaczego Drugi Jezus nie może się ujawnić, nawet jeśli już tu przybył => przepowiednie.htm/#G3, antichrist_pl.htm/WSTĘP,

dlaczego do wiecznego życia Bóg osądzi tylko 1 z każdych 250 000 ludzi => immortality_pl.htm/#C4, quake_pl.htm/#I1,

dlaczego "dobrzy mężowie zawsze mają złe żony, zaś dobre żony zawsze mają złych mężów" => god_proof_pl.htm/#A4, antichrist_pl.htm/#B2, hurricane_pl.htm/#J1,

dlaczego ja używam skrótu "JP3" na googlowskich forach dyskusyjnych => faq_pl.htm/#E2.1,

dlaczego kobiety są niedoskonalsze od mężczyzn (plus materiał dowodowy na ten fakt) => antichrist_pl.htm/#B2,

dlaczego kokosy nigdy nie spadają na głowy ludzi => fruit_pl.htm/#C1 i #D1, god_proof_pl.htm/#F2, nirvana_pl.htm/Fot. #C7a,

dlaczego "koniec świata" musi jednak kiedyś nastąpić => immortality_pl.htm/#C3

dlaczego "koniec świata" może nastąpić dopiero w, lub po, 2656 roku => immortality_pl.htm/#C4, quake_pl.htm/#N1, seismograph_pl.htm/#B8, woda.htm/#T3, 2030.htm/#I1, #J1, propulsion_pl.htm/#J4, petone_pl.htm/#J5,

dlaczego "koniec świata" NIE był w 2012 r. i NIE będzie w dalszych 6 setek lat => quake_pl.htm/#N1, seismograph_pl.htm/#B8, bitwa_o_milicz.htm/#J4,

dlaczego "kości dinozaurów" dowodzą NIEistnienia dinozaurów => god_istnieje.htm/#H2, #F2, #E1, stawczyk.htm/#D3,

dlaczego ludzie są niedoskonali => tekst_1_5.htm/A7, A3.1, changelings_pl.htm/#D1, humanity_pl.htm/#C2,

dlaczego mamy obowiązek walczyć z szatańskimi reprezentacjami Boga => antichrist_pl.htm/#F5,

dlaczego modlić się trzeba wyłącznie do Boga => antichrist_pl.htm/#F5, malbork.htm/#D1,

dlaczego na całym świecie tydzień ma 7 dni => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, newzealand_visit_pl.htm/#D5, pigs_pl.htm/#C4, tornado_pl.htm/#E2,

dlaczego na życie człowieka składają się 2 cykle po 60 lat każdy => pigs_pl.htm/#C8,

dlaczego nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym i zakazuje "nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu..." (Biblia, Księga Wyjścia, 20:3-5) => antichrist_pl.htm/#B1.1(10), god_pl.htm/#B6, malbork.htm/#D1, sw_andrzej_bobola.htm/#H7,

dlaczego nasz los w młodości zależy od tego co czynimy jako dorośli => totalizm_pl.htm/#A2.5, god_istnieje.htm/#D1, petone_pl.htm/#J5, #J6,

dlaczego "nieczynienie niczego i wylegiwanie się" jest niemoralne => god_istnieje.htm/#E3, totalizm_pl.htm/#A2.1, rok.htm/#F1

dlaczego tylko nieskończone wymiary wszechświata gwarantują ciągłość życia na Ziemi => dipolar_gravity_pl.htm/#D4, blogi #273 i #273E, humanity_pl.htm/#B2, god_proof_pl.htm/#D3, evolution_pl.htm/#B1, 2020zycie.htm/#B1, #C5, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I2,

dlaczego "nuklearnej wojny światowej" nigdy NIE będzie => bitwa_o_milicz.htm/#J2 i #J4, quake_pl.htm/#N2, seismograph_pl.htm/#B9,

dlaczego o Bogu powinno się wiedzieć, a NIE tylko w Niego wierzyć => god_proof_pl.htm/#B3, bitwa_o_milicz.htm/#J3, free_energy_pl.htm/#J1, woda.htm/#T2(1), 2020zycie.htm/#V4,

dlaczego praca fizyczna generuje wielokrotnie więcej energii moralnej niż praca umysłowa => partia_totalizmu.htm/#A3.3, hurricane_pl.htm/#J5,

dlaczego religie ani ateistyczna nauka niemal nic nie wiedzą o samym Bogu (o Bogu Ojcu) => healing_pl.htm/#A2

dlaczego różnice wieku skał i ludzkości są dowodem na istnienie "nawracalnego czasu softwarowego" (tj. "czasu ludzkiego") => przepowiednie.htm/#C3, prawda.htm/wstęp, #C7,

dlaczego UFO i UFOnauci w Biblii i folklorach wielu narodów są nazywani "smoki", "serpenty", pierzaste węże (np. Quetzalcoatl) => petone_pl.htm/#K5e, #364, biblia.htm/#G1a, pigs_pl.htm/#F1,

dlaczego wierzący budują moralność ale blokują rozwój wiedzy i techniki => will_pl.htm/#C3, totalizm_pl.htm/#A2.7

dlaczego wzrost wiary w Boga obala postęp techniczny ale zwiększa moralność => will_pl.htm/#C3 i #A2

dlaczego zmiany wiedzy ludzkiej mają kształt litery "U" => pigs_pl.htm/#C9

długość naszego życia jako sumaryczny "wskaźnik moralnej poprawności" => morals_pl.htm/#C4,

długoterminowo niemoralne decyzje i działania nigdy NIE rozwiązują problemów a jedynie je eskalują => solar_pl.htm/#A2, #F3(7), #N1, #T7,

długoterminowe unieważnianie niemoralnych krótkoterminowych korzyści przez "pole moralne" => totalizm_pl.htm/#H2, #A1.1, morals_pl.htm/#C4.2.1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A2(#A2.2), healing_pl.htm/#G2.3,

długoterminowo mechanizmy moralne karzą niemoralność a nagradzają moralność => totalizm_pl.htm/#A1.1, #H2, karma_pl.htm/#A4, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#F5

dobijają czy też leczą - co powodują nowoczesne farmaceutyki i procedury medyczne? => healing_kuramina.htm/#C5, nirvana_pl.htm/#C7 (10e), plague_pl.htm/#B1 (xviii),

dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce (Biblia Mateusz 7:17-19, Łukasz 6:43-45, Jakub 3:11-12) => morals_pl.htm/#C4.7, pajak_jan.htm/#D6, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1, totalizm_pl.htm/#A2.2, #A2.12, rok.htm/#B8.2,

dobre uczynki i grzechy (definiowanie) => tekst_1_5.htm/JA5 (tom 6), tekst_12.htm/D3, M2,

dobro ogółu przeważa nad dobrem jednostek => prawda.htm/#C6,

dobro rodzi dobro, zło mnoży zło => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J3, tekst_3b.htm/Uwaga #1,

dobry mąż = zła żona, zły mąż = dobra żona (chińskie przysłowie) => god_proof_pl.htm/#A4, antichrist_pl.htm/#B2

"dola" = zasiłek dla bezrobotnych => prawda.htm/#C6, pajak_jan.htm/#B1,

Domała Andrzej, ś.p. (1951/5/16-2008/3/24) - uprowadzony do UFO i na planetę Nea, współautor traktatu [3b] "Kosmiczna układanka" => tekst_3b.htm, tekst_1_5.htm/UB2 tom 16, portfolio_pl.htm/#A3, petone_pl.htm/#K2, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J1, #J1a,

dorobek fundujący i fundamenty filozoficzne noworodzącej się "nauki totaliztycznej" => god_istnieje.htm/#F1.1, #F2, oscillatory_chamber_pl.htm/#L3, blog #312,

"dosiądnięcie tygrysa" (jazda na tygrysie) = nie daje się ujechać - bo zwali, nie daje się zsiąść - bo pożre => rok.htm/#E1 - (1), quake_pl.htm/#R2, woda.htm/#A1, Fot. #A1,

"dotacje garażowe" ("garage grants") => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5

dowody empiryczne iż Bóg jednak istnieje => god_proof_pl.htm/#D3 i Wstęp - (perpetuum mobile), partia_totalizmu.htm/#A3 (L), #F5 - (nirwana), nirvana_pl.htm/#C1.1 (b') i #E1 - (szczęśliwość nirwany), biblia.htm/#F1, #F2 - (różne zjawiska), god_proof_pl.htm/części #E i #F - (nauki fizyczne i biologiczne),

dowody specjalnego potraktowania nowozelandzkiego Petone przez Boga => petone_pl.htm/#I3, day26_pl.htm/#I3

dowody, że dusza wnika w ciało w chwli łapania pierwszego oddechu (przerwania pępowiny) => soul_proof_pl.htm/#C6, #F11(vi), #F13, will_pl.htm/#G1, smart_tv.htm/#E1, 2020zycie.htm/#L2, #H3, #H2, tekst_1_5.htm/JD12.5.1 z tomu 7,

dowody, że upowszechnianie wyników moich badań jest skrycie i zmyślnie obrzydzane, blokowane, ukrywane, sabotażowane, itp. => evolution_pl.htm/#A1, totalizm_pl.htm/#A5, propulsion_pl.htm/#J4.2, #J4.4, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp, sabotages_pl.htm/#E3, Fot. #E3abc, nirvana_pl.htm/#C6, #D3, 1985_teoria_wszystkiego.htm, partia_totalizmu.htm/#A2, partia_totalizmu_statut.htm/#A1,

dowód empiryczny, że "Bóg istnieje" => fe_cell_pl.htm/#B3 (1'), god_proof_pl.htm/#D3, blog #294, partia_totalizmu.htm/#A3 (L), blog #320,

dowód empiryczny, że czas jest softwarowy i ma charakter skokowy (dyskretny) => immortality_pl.htm/#D1 i #D2

dowód formalny na softwarowy zapis "programów życia i losu" w DNA => immortality_pl.htm/#D7, tekst_1_5.htm/M1.6

dowód formalny, że "Bóg autoryzował Biblię" => biblia.htm/#B1, tekst_1_5.htm/M7.1 z tomu 11

dowód formalny, że "Bóg stworzył pierwszą parę ludzi" => evolution_pl.htm/#B8, tekst_1_5.htm/NF9 z tomu 12,

dowód formalny, że "ludzie posiadają duszę" => soul_proof_pl.htm/#G2, nirvana_pl.htm/#C1.1, tekst_1_5.htm/I5.2.1

dowód formalny, że "przeciw-świat istnieje" (lub jego omawianie) => dipolar_gravity_pl.htm/#D3, tekst_1_5.htm/H1.1.4 z tomu 4, tekst_12.htm/G1,

dowód metodą porównywania atrybutów iż demoniczne opętania to telekinetyczne wnikanie UFOnautów w ciała ludzi => evil_pl.htm/#M1-4, #363,

dowód metodą porównywania atrybutów, że UFO istnieją obiektywnie => ufo_proof_pl.htm/#C, tekst_1_5.htm/P2,

dowód metodą porównywania atrybutów, że żyjemy w świecie rządzonym przez Boga => changelings_pl.htm/#B3, #B1,

dowód na istnienie Boga jaki każdy zawsze nosi ze sobą a wynika z ustaleń Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - stąd empirycznie niepodważalny => 2020zycie.htm/#D1 do #D5, humanity_pl.htm/#W4, petone_pl.htm/Wstęp,

dowód na istnienie Boga formalną metodą matematycznej logiki - stąd naukowo niepodważalny => god_proof_pl.htm/#G2 i #G3, god_pl.htm/#B3, tekst_1_5.htm/I3.3.4 tom 5, smart_tv.htm/#E1, humanity_pl.htm/#W4,

dowód z porównywania atrybutów, że "religijne diabły to dzisiejsi UFOnauci" => ufo_pl.htm/#G1, evidence_pl.htm/#A3,

dowód że UFO i UFOnauci są "symulacjami" ("fabrykacjami") Boga => evidence_pl.htm/#A3, antichrist_pl.htm/#M1,

Dr Jan Pająk to nasz przyjaciel (anonimowa piosenka) => p_l.htm/koniec, totalizm_pl.htm/#I4,

Drobina Boga (tj. drobina przeciw-materii do 2020 roku) potwierdzająca m.in. istnienie Boga i stworzenie ludzi na wzór i podobieństwo Boga (Biblia, 1:27 z "Księgi Rodzaju") => god_istnieje.htm/#K1, #K2, pajak_jan.htm/#I2, smart_tv.htm/#E1 - (A), (B), 2020zycie.htm/#H3 - (a), #H4, Rys. #H4ab,

"Drobiny Boga" (do 2020 roku nazywane "drobinami przeciw-materii") przez "oficjalną naukę ateistyczną" błędnie opisywane nazwą ciemna materia chociaż po pobudzeniu świecą one białym światłem dokumentowanym np. na "fotografiach kirlianowskich" i w Biblii => totalizm_pl.htm/#A2.12, wroclaw.htm/#G2, pajak_jan.htm/#I2, 2020zycie.htm/(j) z #H3, stawczyk.htm/#J2,

"droga maksymalnego błędu" oraz "droga największego błędu" => patrz "droga najwyższego błędu"

"droga najwyższego błędu" (droga największego błędu) => antichrist_pl.htm/#B1.1, malbork.htm/#J3, artefact_pl.htm/#D3, god_proof_pl.htm/#G4, god_istnieje.htm/Rys. #K1b, plague_pl.htm/#B1 (xviii), #S5, partia_totalizmu.htm/Film #A3.2a, telekinetyka.htm/#C2 (5), klasa.htm/#A3,

Drugi Jezus w Christchurch => przepowiednie.htm/#G2, quake_pl.htm/#P5 i #P5.1,

dryft kontynentalny nigdy NIE zaistniał (dowody) => humanity_pl.htm/#B2,

drzewa (np. sosny i dęby) w Nowej Zelandii rosną 5 razy szybciej, a ich drewno gnije do 15 razy szybciej, niż w Europie => tekst_5_4.htm/rozdział H(punkt D), tapanui_pl.htm/#D2.1, #F1(#2)

dusza ludzka = niezniszczalny program z pamięci "przeciw-materii" => soul_proof_pl.htm/#C1 i #C2, god_proof_pl.htm/#A0,

dusza wnika ciało w chwili ucięcia pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, faq_pl.htm/#E2, tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5, woda.htm/#T3, 2030.htm/#S4,

duszę ludzką może zniszczyć eksplozja jądrowa => immortality_pl.htm/#A2, #L6

dwa odmienne nośniki światła: (1) korpuskuły (tj. Drobiny Boga) i (2) fale powierzchniowe z "naleśniczków" nawracalnego czasu => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J1, #J3,

dwanaście prawd o prawdzie => 2020zycie.htm/#V7, tekst_5_4.htm/rozdział N, prawda.htm/#E1, część #B, god_proof_pl.htm/#D4, tapanui_pl.htm/#B4.1, nirvana_pl.htm/#C9, wtc_pl.htm/#D1, #366,

dwie szybkości starzenia się w dwóch czasach naszego świata => przepowiednie.htm/#C3, god_istnieje.htm/#H2,

"dwunastu nieśmiertelnych" = buddyjscy deici (Lohans) => immortality_pl.htm/pod Fot. #B1c,

dyskretne karanie przez Boga ludzi popierających homoseksualizm => petone_pl.htm/#I3.1,

działanie Boga jak multiprocessorowy komputer zdolny wykonywać triliony działań naraz => prawda.htm/#C6(3), god_pl.htm/#E2,

działko w kształcie małego krokodyla => sw_andrzej_bobola.htm/podpis pod Fot. #G2b,

dzieci bogatych rodziców wyrastają na niewydarzeńców i snobków => god_proof_pl.htm/#A3, mozajski.htm/#I5, hurricane_pl.htm/#J1, 2020zycie.htm/#C6, god_istnieje.htm/#C7,

"dziesięciu sprawiedliwych" (np. chronią od "kataklizmu" i są w stanie zapracować na "nirwanę") => quake_pl.htm/#I1, blog #237, petone_pl.htm/#I3, mozajski.htm/#B4.3, totalizm_pl.htm/#A2.3, day26_pl.htm/#I3, cielcza.htm/#L5, biblia.htm/{10} z #H2,

dziwne (nadprzyrodzone?) trzęsienie ziemi w Kaikoura, NZ, z północy 13 listopada 2016 roku => quake_pl.htm/#R2, Fot. #R2ab, solar_pl.htm/#N4, wszewilki.htm/#F3, petone_pl.htm/#J2,

"dzwon Colenso'na" ("Colenso's Bell") => quake_pl.htm/#R2 i Fot. #M1, seismograph_pl.htm/Fot. #D1 soul_proof_pl.htm/Fot. #F13ab,

EcoArk z Taipei, Tajwan (wielopiętrowy pawilon z recyklingowalnych butelek plastykowych) => wszewilki_jutra.htm/#C4.4, blog #277,

eco-friendly dystrybucja płynów, EcoArk, lego, mecho-optyk, Polli-Brick, Portable Sleep Out, PTE (Taipei, Tajwan) => wszewilki_jutra.htm/#C4.4, blog #277, god_istnieje.htm/#K5,

Efekt Perpsektywy (ujawnia nam prawa rządzące efektami wciskania rzeczywistości w przestrzeń zmniejszoną o jeden wymiar liniowy) => god_proof_pl.htm/#D3, tekst_12.htm/G, #G1,

Einstein oraz błędość i kłamliwość jego "teorii względności" => mozajski.htm/#H3, #I6, pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1, blog #248, p_instrukcja.htm/#B6, evil_pl.htm/Fot. #G2, quake_pl.htm/#S5, fe_cell_pl.htm/#M1, evidence_pl.htm/#L3, pajak_jan.htm/#D6, seismograph_pl.htm/#C6.1, god_proof_pl.htm/#A0, immortality_pl.htm/Fot. #A1, #A1,

"efekt ducha liściowego" = ukazujący "ducha" => telekinesis_pl.htm/#F3, free_energy_pl.htm/#I3, tekst_7_2.htm/C9

"efekt telekinetyczny" = odwrotność tarcia => dipolar_gravity_pl.htm/#B3, free_energy_pl.htm/#B2, boiler_pl.htm/#B1, fe_cell_pl.htm/#B2, propulsion_pl.htm/#J4.4, 2020zycie.htm/Rys. #L2,

efektwna metoda "pozbawiania przywilejów" z Biblii i reforma wymiaru sprawiedliwości (karania przestępstw) => bandits_pl.htm/#I5, #362, totalizm_pl.htm/#A2.15, #362, wtc_pl.htm/#D1, #366, petone_pl.htm/WSTĘP,

"eksplozja tapanui" = eksplozja stosu "wehikułów czasu" w Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm, tekst_5_4.htm

eksplozje UFO => tapanui_pl.htm, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17,

eksperyment dowodzący, że u starszych ludzi czas upływa ponad dwukrotnie szybciej niż u ludzi młodych => oscillatory_chamber_pl.htm/#L3,

eksperyment nadający ciału bezważkość => soul_proof_pl.htm/#E7.2, telekinesis_pl.htm/#M1,

eksperyment nadający ciału nadprzyrodzoną wagę => soul_proof_pl.htm/#E7.1,

elektryczność z energii słonecznej => solar_pl.htm,

eliptyczne (i tajemnicze) okna w niebie ponad Petone => petone_pl.htm/#I3(15), Fot. #I3,

emaile do dra inż. Jana Pająk => pajak_jan.htm/#L3, janpajak@gmail.com, jpajak@poczta.wp.pl, totalizm@gmail.com,

empiryczny materiał dowodowy na istnienie Boga => przepowiednie.htm/#E4, blog #307, smart_tv.htm/#E1,

energia jako inteligentny program z drobin przeciw-materii (Drobin Boga), a NIE jako fizykalne oddziaływanie => god_istnieje.htm/#K2, fe_cell_pl.htm/#B3, tekst_1_5.htm/H9.2 z tomu 4,

energia jest kluczem do wszystkiego (kłamliwe twierdzenie oficjalnej nauki) => fe_cell_pl.htm/wstęp, oscillatory_chamber_pl.htm/wstęp, pajak_jan.htm/#L1,

"energia moralna" => patrz "moralna energia"

energia pozytywnego myślenia => quake_pl.htm/#J1,

energia "yang" (męska, rozpalająca, dodatnia, skupiająca) oraz "yin" (żeńska, chłodząca, ujemna, rozpraszająca) => fruit_pl.htm/#B2, #B4, god_istnieje.htm/Fot. #K1a, #K2, god_pl.htm/#B7, cooking_pl.htm/#L1, #L3, tekst_1_4.htm/H2 z tomu 4,

"energia życiowa" = inteligentna energia generowana lub tracona przez ludzi => nirvana_pl.htm/#D1, #D3, #D4, tekst_1_5.htm/[1/5]-I5.5, I5.6,

energie (Indii) "sattva", "tamas" i "rajas" => fruit_pl.htm/#B4, wszewilki.htm/#M2,

"Enigma" => patrz polscy geniusze - Gwido Langer = rozszyfrował niemiecką "Enigma"

Erwin Thoma (austriacki leśniczy) i jego księżycowe drewno oraz zapis rzymskiego Pliniusza o Juliuszu Cezar i drewnie do rzymskich statków => wszewilki_jutra.htm/#C4.8, malbork.htm/#A3, tapanui_pl.htm/#D2.1, dipolar_gravity_pl.htm/#A0(P.S.),

Escherichia coli (E. coli) = mordercza bakteria z NZ rzek i pitnej wody => totalizm_pl.htm/#A2.11(2), healing_pl.htm/#G2.3

eskalowanie problemów przez niemoralne wynalazki i odkrycia => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1

ESP, różdżkarstwo, wahadlarstwo, instynkt zwierzęcy (pozyskiwanie informacji z "przeciw-materii") => god_pl.htm/#B2(1), tekst_1_4.htm/I8 (tom 5),

Eternal Flame Falls (tj.: "Wodospady Wieczystego Płomienia") = nadprzyrodzony ognik spod wodospadu w Nowym Jorku, USA => petone_pl.htm/Wideo #J3v, blogi #296, #296E,

eutanazja ludzi => healing_kuramina.htm/#C4 i #C6, nirvana_pl.htm/#C7,

Evan Hansen (potomek Amerykańskich Indian z Utah, USA, zamordowany przez UFO) => tekst_1_5.htm/#78 z W4 (tom 18), Rys. P31 (tom 14), healing_pl.htm/#G2.3, god_pl.htm/Fot. #F1,

evil eye (złe oko) = ludowa tradycja NIE mienia czegokolwiek do czynienia z ludźmi praktrykującymi zło => morals_pl.htm/#C4.7,

ewolucja Boga => god_proof_pl.htm/#C2, evolution_pl.htm/#B1,

ewolucja - fakty => evolution_pl.htm

fabrykacje zdjęć Jana Pająk => god_proof_pl.htm/Fot. #J3, totalizm_pl.htm/#I3

fakty ujawniane dla naukowej rzetelności i w imię prawdy => evolution_pl.htm/#A1, 1985_teoria_wszystkiego.htm/Wstęp,

fabrykacje zdjęć UFO = podważanie i wypaczanie wartości autentycznych zdjęć i filmów UFO => memorial_pl.htm/#A2ab, WSTĘP, evidence_pl.htm/Fot. #L1, evil_pl.htm/#G2 do #G2f,

"faktyczna moralność" = poziom posłuszeństwa wobec wszelkich nakazów Boga => morals_pl.htm/#B5 do #B7, humanity_pl.htm/#B2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3

"faktyczna nieśmiertelność" (albo "nieśmiertelność prawdziwa") = uzyskana poprzez uginanie "przestrzeni czasowej" => immortality_pl.htm/#J4, timevehicle_pl.htm/#E3, god_pl.htm/#H1,

"faktyczny postęp" (jako odwrotność "fałszywego postępu" i "udoskonalania") => eco_cars_pl.htm/#G4, portfolio_pl.htm/#B3, prawda.htm/#C7, partia_totalizmu.htm/#A3.3, tekst_3b.htm/Uwaga #1,

fałszowanie dat i historii: portugalskie kolonie wideo, Zygmunt III Waza 44 król Polski => immortality_pl.htm/#B1d, totalizm_pl.htm/#A5a, 2020zycie.htm/#L3, tekst_3b.htm/#J1a,

"fałszywy postęp" (motywowane zachłannością modyfikowanie tego co znane of wieków; odwrotność "prawdziwego postępu" i "udoskonalania") => eco_cars_pl.htm/#G4, portfolio_pl.htm/#B3,

festiwal kwiatów lipowych i karpia w Miliczu => milicz.htm/#D33

"feminizm" = żeńska wersja "pasożytnictwa" => morals_pl.htm/#J2.2.1

"Feng Schui" => malbork.htm/#H1, wroclaw.htm/#D19, wszewilki_jutra.htm/#B1 do #B6, milicz.htm/#D26, nirvana_pl.htm/#D5,

film "All the King's Men" (o Sandringham Company) => cloud_ufo_pl.htm/#F2

film "Changeling" (podmieniec) => changelings_pl.htm/#E1

film "Dr Jan Pajak portfolio" na YouTube (35 minutes) => youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM (pl), youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 (uk), youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98 (de)

film "Dragon Pearl" 2011 (tj. smocza perła) => stawczyk.htm/#J2 i #344, biblia.htm/#G1a,

film "Fires in the sky" (Travis Walton, UFO) => bandits_pl.htm/#D4, evidence_pl.htm/#B3, tekst_1_5.htm/V5.4 z tomu 17,

film "Galaxy Quest" (ludożerowanie na słabszych od siebie) => newzealand_visit_pl.htm/#K1

film "Groundhog Day" (podróże w czasie) => timevehicle_pl.htm/#D8.1, boiler_pl.htm/#E1, parasitism_pl.htm/#G8

film "Gwiezdne Wojny" (podobizna Yeti) => aliens_pl.htm/#H1

film "Omen" (znikanie nieboszczyków) => changelings_pl.htm/#E1

film "Piers Morgan On Dubai" (wierzący w raka chorują na raka) => healing_pl.htm/#G2

film Raiders of the Lost Ark - Indiana Jones (mit: skoro istnieje, my już to posiadamy) => magnocraft_pl.htm/#F2, tekst_5_4.htm/H(końcówka)

film "The Magic Box" (o Williamie Friese-Greene i wynalazku kamery filmowej w 1887) => fe_cell_pl.htm/3 z #M3(byłe #K3): newzealand_pl.htm/Film #I2c,

film "The Wizard of Oz" (zła czarownica) => aliens_pl.htm/#C3,

film "Wild China" (umierające równocześnie bambusy) => god_proof_pl.htm/#F3

filmy (widea) autoryzowane przez Dra inż Jana Pająk => djp.htm, portfolio_pl.htm,

filmy o zombie i żywych trupach jako zapowiedź faktycznych zdarzeń nadchodzących podczas zagłady i wyludnienia z lat 2030-tych => przepowiednie.htm/#H3, 2030.htm/#A2, #B1, #F1(4), #I1(4),

filozofia "totalizm" = codzienna filozofia wypełniania "moralnych praw" => totalizm_pl.htm, tekst_8_2.htm,

filozofia totalizmu rekomenduje, że naszego poparcia warte są tylko te idee, które nakazują aby dla nich żyć, a NIE umierać => totalizm_pl.htm/#H1, morals_pl.htm/7 z #C4.2, cielcza.htm/#N streszczenie,

filozofia "pasożytnictwo" = codzienna filozofia łamania "moralnych praw" => parasitism_pl.htm,

foreign accent syndrome" (FAS) - tj. "syndrom zagranicznego akcentu" i inne choroby duszy => soul_proof_pl.htm/#F11, blog #310, pajak_jan.htm/#I2, przepowiednie.htm/#E4, totalizm_pl.htm/#A2.2, will_pl.htm/#G1 do #G3,

formalny dowód naukowy przeprowadzony metodą logiki matematycznej => patrz "dowód formalny że ..." =>

formowanie bezruchu "materii" z ruchu wirów "przeciw-materii" => dipolar_gravity_pl.htm/#A1, tornado_pl.htm/#K3,

fotografia Boga-Małpy => god_pl.htm/Fot. #B2a, tekst_1_5.htm/tom 12 Rys. N1,

"fotografia kirlianowska" => mozajski.htm/#I3, telekinesis_pl.htm/#F2, god_pl.htm/#B2(3),

fotografia kwiatu "lotusa" w Korei => hosta_pl.htm/"Fot. #15"

fotografia rozstrzeliwania patriotów koreańskich => bitwa_o_milicz.htm/Fot. #I3

fotografie aury ludzkiej => soul_proof_pl.htm/Fot. #E1a do Fot. #E2b

fotografie (autentyczne) UFO => explain_pl.htm

fotografie (autentyczne) UFOnautów => aliens_pl.htm

fotografie czołgów T34 (radziecki), Sherman M4 (USA) i Valentine V (UK) => bitwa_o_milicz.htm/#E1.1 do #E1.4

fotografie hinduskiego "Murugan" albo "Subramanya" => immortality_pl.htm/Fot. #B1ab, parasitism_pl.htm/Fot. #1

fotografie Jana Pająk (autora totalizmu) => pajak_jan.htm, stawczyk.htm, klasa.htm, rok.htm, tapanui_pl.htm/Rys. #14

fotografie "komór oscylacyjnych" UFO => ufo_pl.htm/Fot. #B7

fotografia kwiatu "lotusa" w Korei => hosta_pl.htm,

fotografie lądowisk UFO => evidence_pl.htm/Fot. #B1, explain_pl.htm/Fot. #D7 i #D8, tekst_1_5.htm/tom 17 rozdział V,

fotografie "ornamentalnych świnek z chińskiego zodiaku zwierzęcego" => pigs_zdjecia.htm, pigs_pl.htm,

fotografie ozdobnych kwiatków zwanych "hosta", rodzimych dla Korei => hosta_pl.htm,

fotografie "podróżników przez czas" (tj. ludzi z przyszłości odwiedzających przeszłość) => immortality_pl.htm/#D6.1,

fotografie samotnego baobabu z wyspy Penang w Malezji => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4,

fotografie "Wehikułów Czasu trzeciej ery technicznej" (np. UFO zdolnych cofać czas) => immortality_pl.htm/Fot. #G1a-d, explain_pl.htm/Fot. #F2a, tekst_12.htm/"Rys. B1" do "Fot. B4",

Friese-Greene, William (wynalazca kamery filmowej) => fe_cell_pl.htm/#K3(3), eco_cars_pl.htm/#G2

Gates Bill z Microsoft (dlaczego odpadł ze studiów na uczelni) => god_istnieje.htm/#F3, tornado_pl.htm/#C6

generowanie elektryczności z energii słonecznej => solar_pl.htm

generowanie "energii moralnej" => nirvana_pl.htm/#D2, tekst_1_5.htm/JE9(tom 8),

geniusz - inżynierska definicja 'jak' => petone_pl.htm/#K5,

geniusz matematyczny mojej matki (liczenie jak szybki komputer) => pajak_jan.htm/#B1,

giganty-ludojady z Nowej Zelandii (np. szczep gigantów "Te Kahui Tipua") => newzealand_pl.htm/#I2 i blog #327, #D1, tapanui_pl.htm/#F1, #F3, #L1, tekst_7_2.htm/B1.1, quake_pl.htm/#S2, immortality_pl.htm/#C4.1, antichrist_pl.htm/#M1, milicz.htm/{1987} z #A1,

giganty ludzkie z Patagonii (patagońskie wielkoludy) => newzealand_pl.htm/#I2, tekst_5_4.htm/C7.2,

gigantyczne stworzenia Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#I2,

gigantyczny super-ptak "moa" z Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab,

Giordano Daniela (Miss Włoch 1966) - odbiorczyni daru "piramidy telepatycznej" => tekst_7_2.htm, 7_tekst.htm, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1, mozajski.htm/#I7, free_energy_pl.htm/#C2.1, eco_cars_pl.htm/#D2.1,

głęboko wierzący kapłanom "odrzucającym wiedzę" kapłanom nadal żyliby w jaskiniach i nie znali ognia => evil_pl.htm/#F2, will_pl.htm/#A2, #C3, god_proof_pl.htm/#D3, magnocraft_pl.htm/#L2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5, bitwa_o_milicz.htm/#J3,

głodnego nakarmić (Biblia, Mateusz 25:35) => pajak_jan.htm/#I2, blog #330,

głośny płacz dziecka jaki słyszałem w pustej kostnicy (mortuary, morgue) Wrocławskiej Akademii Medycznej => wroclaw.htm/G1 do #G4,

grecki alfabet (jego kodowanie dla stron) => keyboard_gr.htm,

grecki chaos (tj. chaotyczne ruchy "Drobin Boga") => 2000zycie.htm/#C5 i #338, #C4 (2), #C2 (5), #F1, pigs_pl.htm/#F5, google.pl,

Graf Haupfman Nietzke von Kolande (burmistrz Wrocławia) => wroclaw.htm/Fot. #D9, bitwa_o_milicz.htm/#G1,

gruszki na wierzbie (tj. składankowe drzewa owocowe szczepione na trującej bazie korzeniowej) => cooking_pl.htm/#A4, fruit_pl.htm/#A3,

gryf (chupacabra) = poskładane zwierzę (lew + orzeł) i gdzie była widywana => stawczyk.htm/#F5, #F4.2, #F3, #E1, newzealand_pl.htm/#E8, wszewilki.htm/#H1, #F3, tekst_1_5.htm/R4.2 tom 15, sw_andrzej_bobola.htm/#I5,

gryf (chupacabra) = poskładane zwierzę (lew + orzeł) i opis jej ataku na mnie => stawczyk.htm/#F5, tekst_1_5.htm/R4.2 tom 15,

"grzałka Davey'a" = generator "darmowej energii" cieplnej => boiler_pl.htm/cała strona, free_energy_pl.htm/#E1 do #E7, tekst_1_5.htm/tom 10, LA3.3, tekst_6_2.htm/2.2

"Grzałka z Pakistanu" (tj. "perpetuum mobile" o kształcie amfory zagotowujące wodę darmową energią) => boiler_pl.htm/#E4.2, immortality_pl.htm/#J2, artefact_pl.htm/#F5, newzealand_pl.htm/#B5, newzealand_visit_pl.htm/#H3(#7), propulsion_pl.htm/#J4.4, nirvana_pl.htm/#C8, tekst1_4.htm/H6.1.3 (tomu 4),

"hałas telepatyczny" a "neo-średniowiecze" => tapanui_pl.htm/#K1 i #A1, karma_pl.htm/#F2, 2030.htm/#A2, #C1(7),

Hass Helena (ś.p.), moja wychowawczyni, nauczycielka geografii i historii w LO Milicz => lo.htm, klasa.htm

Helena Trojańska ze starożytnej Grecji => predators_pl.htm/#E5, changelings_pl.htm/#I1

hinduizm jako religia uznającego istnienie tylko jednego Boga, jednak modląca się do setek jego cielesnych reprezentacji (wyjaśnienie taksówkarza) => prawda.htm/#C6 i #C7, blog #286,

histeria tłumu jako odwrotność nirwany = masowe histeryzowanie => nirvana_pl.htm/#C5

historia moich prób uformowania "partii totalizmu" => totalizm_pl.htm/#C5

historia pierwszego etapu budowy "telepatyzera" na Ziemi => telepathy_pl.htm/#E1.1, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, free_energy_pl.htm/#C2.1, eco_cars_pl.htm/#D2.1

historyczny zapis eksplozji Tapanui przez Gerwazego z Kanterbury (Gervase of Canterbury, England) => tapanui_pl.htm/#D2.1, tekst_5_4.htm/D1.1, malbork.htm/#A3, wszewilki_jutra.htm/#C4.8

Hitler Adolf (przywódca III Rzeszy o rzadko widywanych szczegółach anatomicznych) => evil_pl.htm/Fot. #G2d, Fot. #D1c, #B2, #B3,

Hitler Adolf (pupil UFOnautów?) => ufo_pl.htm/#F2(#8),

Hitler Adolf rozkazał mordować wszystkich Niemców, którzy NIE uciekli przed Armią Czerwoną => wroclaw.htm/Fot. #D9,

Hitler Adolf (uciekł do Argentyny) changelings_pl.htm/#B1(24), morals_pl.htm/#J2.1,

Holt Harold (głowa Australii) "znikły" na trwale 19.XII.1967 => changelings_pl.htm/#F1

Hołd Pruski, UFOnauta Stańczyk, oraz machinacje UFOnautów dla stworzenia państwa Prusy) => evil_pl.htm/#L3a, #361, tapanui_pl.htm/#A1a (A), #350, god_istnieje.htm/#K3a,

Hopkins Budd, UFOlog (demaskujący szatańskość i kłamstwa UFOnautów) => god_pl.htm/#F9,

huragan Katrina => katrina_pl.htm, predators_pl.htm/#13,

huragany => hurricane_pl.htm, parasitism_pl.htm/#A2,

"i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (8:32 "Ew. św. Jana") => smart_tv.htm/#E1 i #329, totalizm_pl.htm/WSTĘP, sw_andrzej_bobola.htm/#I (motto) i #334, p_l.htm/P.S. na końcu, tekst_13.htm/[13]-tom S, blog #315, soul_proof_pl.htm/Fot. #F13ab i #358, evil_pl.htm/#L2 do #L2f i #361, military_magnocraft_pl.htm/D1 i #360,

idee ilustrowane w filmach Dominika Myrcik (portfolio, jak wielki jest Magnokraft) => portfolio_pl.htm/#A1, blog #275, #B1, youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM/wideo "Dr Jan Pająk portfolio", magnocraft_pl.htm/Wideo #A0, portfolio_pl.htm/#A5, youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c/wideo "Jak wielki jest Magnokraft",

idee SJ (wykaz zagrożeń, ludzie jedynie konsumują) => pajak_jan.htm/#L1, blog #275, 2030.htm/#U1,

ignorancja nauki w sprawie rozmnażania i zapylania baobabu => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4,

ignorancki spór o wiek świata fizycznego, Ziemi i człowieka, pomiędzy "oficjalną nauką ateistyczną" (14 miliardów szybkich "lat izotopów") a nową "nauką totaliztyczną" (6000 powolnych "ludzkich lat") => humanity_pl.htm/Tabela #A1, immortality_pl.htm/wstęp, rok.htm/#69(z #D),

ilu mieszkańców Wszewilek, Milicza i Petone ma statystyczną szansę przeżyć wyludnienie lat 2030-tych => przepowiednie.htm/#H3, 2030.htm/#B1,

implanty jak ziarenka ryżu z głów buddyjskich mnichów (zwane "sarira", "sari" lub "beads") => stawczyk.htm/#J2, tekst_1_5.htm/Rys. U1 z tomu 16,

implanty umieszczane bezpośrednio w ciele lub kości nosiciela => ufo_pl.htm/Fot. #B4, propulsion_pl.htm/#J4.6, tekst_1_5.htm/U3.1 i U3.2 tom 16,

implanty usztywniające penisy nieśmiertelnych istot, UFOnautów i ludzi => humanity_pl.htm/#A3(2), parasitism_pl.htm/Fot. #1, newzealand_visit_pl.htm/Fot. #D1,

im starsza dana religia, tym więcej w niej błędnych interpretacji i wypaczeń => malbork.htm/#J3, antichrist_pl.htm/#B1.1,

"influenz-maschine" = "Thesta-Distatica" => tekst_1_5.htm/LA2.3 tom 10, telekinetyka.htm, free_energy_pl.htm/#D1-7

"inkaski mur" stworzony przez Boga => god_proof_pl.htm/#I4, "Fot. #I1", god_istnieje.htm/#H1, humanity_pl.htm/#B2(4), woda.htm/#T3,

instalacja do higienicznego wyłapywania czystej pitnej deszczówki => woda.htm/#C1, #C2,

instrukcja użycia "playlist" dla "smart" TVs koreańskiej LG => p_instrukcja.htm

"intelekt grupowy" => totalizm_pl.htm/#E2, #A2.8, karma_pl.htm/#A4, #B7, #F2, mozajski.htm/#B2 do #B4.4,

intelekt indywidualny (tj. pojedyńczy człowiek) => totalizm_pl.htm/#E2, karma_pl.htm/#F1, mozajski.htm/#B2 do #B4.4,

intelekty niemoralne zawsze działają agresywnie na szkodę intelektów moralnych => tapanui_pl.htm/#K1.1

"inteligencja" u ludzi (w definicji Boga) jako zdolność do generowania nowej wiedzy => tornado_pl.htm/#C6,

intensywność strumienia informacji nauczającej (powstrzymuje kataklizmy) => quake_pl.htm/#K1 i #H2

"internetowa gawiedź" = bezmyślni opluwacze rzeczowych dyskusji => mozajski.htm/#I1, immortality_pl.htm/#M3

iskra (z przepowiedni "iskra wyjdzie z Polski") => totalizm_pl.htm/#H3, przepowiednie.htm/#E1, tekst_1_5.htm/W5 tom 18,

iskry elektryczne i test MIR zatykające urządzenia telepatyczne UFOnautów np. w opętaniach => evil_pl.htm/#M4 i #363, telepathy_pl.htm/(ii) z #D3, tekst_1_5.htm/U3.2.1 tom 16,

"iteracja" jako boska metoda wychowywania ludzi i ludzkości wdrażana poprzez wielokrotne powtarzanie życia każdej osoby i coraz trafniejsze dobieranie wychowujących ją zdarzeń => przepowiednie.htm/#C3, #H1.1, wstęp, immortality_pl.htm/#C4, #C4.1, god_istnieje.htm/#H2(1), petone_pl.htm/#J6, tekst_12.htm/B1,

iteracyjne wyeliminowanie przeprogramowaniem Omniplanu wybuchu trzeciej wojny światowej w 1962 roku z jednego z uprzednich przebiegów ludzkiego czasu => tekst_4b.htm/C5 i D1(8) w [4b], petone_pl.htm/#J6, bitwa_o_milicz.htm/#J5,

Izrael Duchowy = symbolizm użycia słowa Izrael w Biblii (tj. zbiór wszystkich chrześcijan oraz atrybutów jakimi owi chrześcijanie się cechują) => 2030.htm/#F2,

ja (dr inż. Jan Pająk) jestem prawdopodobnie jedynym obecnie w świecie naukowcem obiektywnie, konstruktywnie i pozytywnie badającym metody działania Boga => prawda.htm/#C7, god_pl.htm/#K1, mozajski.htm/#B2,

Ja Jestem (Biblia, 3:14 Księga Wyjścia, 41:10 Izajasz, 11:25-27 Ew. Jana) => pigs_pl.htm/#F1ab i #F5, google.pl,

ja wiem że wyniki moich badań nadal zawierają też jakieś błędy i pomyłki => pajak_jan.htm/#L1

jajko-kształtna budowla z Wszewilek-Stawczyka 2222 roku => wszewilki_jutra.htm/#J3

jak Bóg zorganizuje drugie życie ludzi na nowej Ziemi i w Nowym Jeruzalem po ich zwartwywstaniu w VI erze ludzkości => partia_totalizmu.htm/#A3.1, humanity_pl.htm/#A3, malbork.htm/#J3,

jak dużo Polska i Nowa Zelandia tracą poprzez gnębienie swoich rodzimych twórców => mozajski.htm/#I2, #B5,

jak działania Jezusa dziś byłyby już nielegalne i karalne przez prawo => przepowiednie.htm/#G3,

jak wyliczyć wzrost gigantów-ludojadów z Nowej Zelandii (np. wzrost gigantki "Kurangaituku Te Tipua") => newzealand_pl.htm/#D1, Fot. #D1b, tapanui_pl.htm/Fot. #L1,

jak "podmieńcy" ilustrują nam następstwa ludzkiej niemoralności => changelings_pl.htm

jak przetransformować "radio kryształkowe" w "ogniwo telekinetyczne" => fe_cell_pl.htm/#H3

jak radioaktywność w żywności nas cichcem zabija => cooking_pl.htm/#F1, solar_pl.htm/#T7, humanity_pl.htm/#B2,

jak się bronić indywidualnie przed nadchodzącą zagładą lat 2030-tych => 2030.htm/#S3 do #S3.3, #S5 i #R2 (blog #300),

jak się bronić kiedy śmierć zagląda nam w oczy => will_pl.htm/#G7,

jak się bronić przed niecnościami UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB4 i V8.6 z tomów 15 i 17, evidence_pl.htm/#A2,

jak się bronić zbiorowo (np. cała Polska) przed nadchodzącą zagładą lat 2030-tych => przepowiednie.htm/#E4, petone_pl.htm/Rys. #J5b, 2030.htm/#S2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/wstęp (blog #276), #A2, #A3, #A4, #F1, #J3,

jak się modlić do Boga o coś dla nas ważnego (np. o wyzdrowienie) => will_pl.htm/#G7, woda.htm/#E2, petone_pl.htm/Fot. #J3b, J3(P.S.),

jak się przygotować na nadejście pendemii lub kataklizmu (np. "trzęsienia ziemi") => plague_pl.htm/#G1 do #G2,

jak ogromne są różnice wielkości elementarnych cząsteczek materii i przeciw-materii => immortality_pl.htm/#C3

jak pomierzyłem typy UFO z dokładnością do 1 centymetra (kubit kosmiczny) => portfolio_pl.htm/#A5

jak ratować "user paid" edukację Zachodu i NZ z "ujeżdżania tygrysa"=> rok.htm/#E1(1), quake_pl.htm/#R2, woda.htm/#A1, Fot. #A1,

jak testować czy ktoś dorosły słucha głosu swego sumienia => totalizm_pl.htm/#A2.7, cielcza.htm/Fot. #G1b,

jak za darmo wydobyć istotne odpowiedzi od profesorów uczelni => god_istnieje.htm/#H1, pajak_jan.htm/#L3

jak zapobiegać trzesieniom ziemi, tsunami i innym katastrofom => totalizm_pl.htm/#A2.3, day26_pl.htm/#S1

jaki materiał dowodowy potwierdza wiek Boga (co najmnie 6000 "ludzkich lat") => tekst_1_5.htm/tom 1 podrozdział A10 i A10.1

jakie są następstwa "symulowania" UFO i UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB3 z tomu 15, evidence_pl.htm/#A2,

Jan Kiepura i piosenka "Ninon Ach Uśmiechnij Się" mojego nauczyciela biologii z Cielczy => cielcza.htm/#F2, tekst_17.htm/D1,

"jarzenie pochłaniania" pobudzane "ruchem telekinetycznym" => telekinesis_pl.htm/#E1, dipolar_gravity_pl.htm/#B3, Fot. #1, portfolio_pl.htm/#A6.3, wroclaw.htm/#G2, stawczyk.htm/#J2,

jaskinia "Deer Cave" ("Jaskinia Jelenia") z UFO na Borneo => magnocraft_pl.htm/#G4, newzealand_pl.htm/#F1, tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17,

jaskinia "Jin Cave" ("Jaskinia Dżinów") z Korei - wyłamana przez UFO => korea_pl.htm/#H1 i "Fot. #11", malbork.htm/Fot. #G2e, #G2, magnocraft_pl.htm/#G4, woda.htm/#E1,

jądrowej trzeciej wojny światowej nigdy NIE będzie => bitwa_o_milicz.htm/#J4, #J5, 2030.htm/#J1, quake_pl.htm/#N2, seismograph_pl.htm/#B9, petone_pl.htm/#J6,

jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ... (po angielsku "one apple a day keeps doctor away ..." => tapanui_pl.htm/#L1, newzealand_pl.htm/#Fot. #D1b, evil_pl.htm/#M2,

"jednożeństwo" (monogamia) i jego wady => morals_pl.htm/#J2.2.2,

jesienna chlupa (w NZ zaczynająca się w kwietniu) inicjująca zatruwanie wód gruntowych => woda.htm/wstęp,

jesteś tym co zjadasz/jesz (angielskie przysłowie: you are what you eat) => korea_pl.htm/#J1, smart_tv.htm/#B1,

jeśli chcesz mieć długie, spokojne i szczęśliwe życie, trzymaj się z daleka od lekarzy, prawników i dziennikarzy (powiedzenie mojego dziadka) => quake_pl.htm/#R2, healing_pl.htm/#J1,

"jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las" => propulsion_pl.htm/#J4.2 i #J4.4, blogi #317 i #313, sw_andrzej_bobola.htm/#F3(4), Wideo #I5a, explain_pl.htm/Fot. #D8d, dipolar_gravity_pl.htm/#A, totalizm_pl.htm/#A5, tekst_12.htm/M2, tekst_13.htm/#317, #313, partia_totalizmu.htm/#A2, partia_totalizmu_statut.htm/#A1, newzealand_pl.htm/Fot. #I2c, god_istnieje.htm/#H2, smart_tv.htm/#E1,

Jeśli coś wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka i chodzi jak kaczka, to jest to kaczka => wszewilki.htm/#E2, god_istnieje.htm/#K4, wroclaw.htm/#G4,

jeśli nie możesz zbić sąsiada, zbij jego osła (tureckie przysłowie = zabawny odpowiednik bibilijnego: 15:20 z Ew. św. Jana "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować") => god_proof_pl.htm/#L1,

jeśli pominiesz uwzględnienie poziomu moralności w badaniach czyichś losów, wówczas wynik będzie obarczony bardzo dużym błędem => portfolio_pl.htm/#B3, blog #272, pajak_jan.htm/#I2, blog #330, quake_pl.htm/#B1 (xviii), partia_totalizmu_statut.htm/#A3, 2020zycie.htm/#V2,

jeśli poślubisz nietoperzycę, resztę życia spędzisz zwisając głową w dół => morals_pl.htm/#J2.2.2,

jet stream (silne wiatry roznoszące radioaktywność atomowych krajów po całej naszej planecie) => healing_pl.htm/#G2.3,

Jezus jako "cielesna reprezentacja Boga" ("wcielenie Boga") => antichrist_pl.htm/#F4, newzealand_visit_pl.htm/#D1

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (14:15 "Ew. w/g św Jana") => smart_tv.htm/#L2,

"Języka polskiego ochotniczo uczyć się będą i używać wszystkie narody świata" (stwierdzenie staropolskiej przepowiedni) => przepowiednie.htm/#E4, blog #307, timevehicle_pl.htm/#A3, blog #305, tekst_12.htm/Wprowadzenie, blog #305, woda.htm/#A1, 2030.htm/#A1, #H2,

Jodko-Narkiewicz Jakub = twórca "fotografii kirlianowskiej" => mozajski.htm/#I3, god_pl.htm/#B2(3),

jonowy obraz wiru magnetycznego (powodujący np. nocne jarzenie się UFO) => ufo_proof_pl.htm/#C7, "Rys. #C7"

kabała i jej drzewo życia jako prezentacja schematu wzrostu w boskim systemie narzędzi zarządzania losami ludzi => petone_pl.htm/#J5, Rys. #J5,

kacykowie w Afryce wymuszający opłaty za wodę z harytatywnych studni => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E4

kaczątko z plastyku co zadryftowało z USA do Nowej Zealandii => telekinetyka.htm/Fot. #M1, cloud_ufo_pl.htm/Fot. #C1

Kaimanawa Wall (prawdopodobnie fragment gigantycznej megalitycznej piramidy Nowej Zelandii częściowo zasypanej popiołami pobliskiego wulkanu) => propulsion_pl.htm/#J4, petone_pl.htm/Wideo #J3z, newzealand_pl.htm/#C6,

kał (gówna) wylewane z ubikacji UFO na dachy NZ domów i na mój samochód => 2020zycie.htm/#H3 (g), evidence_pl.htm/#B8, #A2 (4), tekst_1_5.htm/JG9.4 tom 8, petone_pl.htm/#K2b,

kanibalizm, ludożerstwo, zjadanie ludzi => newzealand_pl.htm/#I2, newzealand_visit_pl.htm/#F2 (5), #K1, #K2, #N1 (1), karma_pl.htm/#F1,

"kanon niejednoznaczności" = aby NIE odbierać "wolnej woli" wszystko co Bóg czyni i z nim jest związane musi być niejednoznaczne => will_pl.htm/#C2, god_pl.htm/#B9, petone_pl.htm/WSTĘP, soul_proof_pl.htm/#F13, tekst_1_5.htm/NG1.2 do NG1.3, tom 12,

"kanon (zasada) nieokreśloności" ("niejednoznaczności") => tekst_1_5.htm/JB7.4 tom 7, god_pl.htm/#B9, day26_pl.htm/#O1, changelings_pl.htm/#D2, will_pl.htm/#c2, #C1,

"kanon (zasada) przeciwstawności" => nirvana_pl.htm/#D4,

kamieniarz z Cielczy k/Jarocina rozbijający głazy gołą dłonią => cielcza.htm/#D3, soul_proof_pl.htm/#E7, propulsion_pl.htm/#J4.5,

kamienie ceramiczne z Tapanui => tapanui_pl.htm/#D3

kamień zwany "Te Kohatu-O-Hatupatu", tj. "Kamień-Chroniący-Hatupatu" (z miejscowości Atiamuri, Nowa Zelandia) który sam wędruje => newzealand_pl.htm/#D1, fruit_pl.htm/#D1

kaplica czaszek w Czermnej k. Kudowy Zdroju (zapowiedzią wyglądu Ziemi po wyludnieniu 2030 roku) => petone_pl.htm/#C2(21), przepowiednie.htm/#H3, #H1.1, woda.htm/#T1, quake_pl.htm/#N2,

kapłani "odrzucają wiedzę" (4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza" - "Book of Hosea") => woda.htm/#T2(1), #U1(1), propulsion_pl.htm/#J4.4, Tab. #J1b, 2030.htm/#I1, #S4, tekst_18.htm/C1, smart_tv.htm/#J2.2, 2020zycie.htm/#L2, #V3, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5, cielcza.htm/Rys. #N3a, wtc_pl.htm/#D1, #366,

kapłani swe nauki ograniczają do dostania się do nieba (zamiast uczyć jak w niebie wieczyście współżyć z Bogiem i z innymi obecnymi tam ludźmi) => woda.htm/#T2(1), humanity_pl.htm/#A3(7),

kapsuła czasu => cielcza.htm/#C2,

kara boska => patrz: przykłady kar za niemoralność

"kara" Boga to wszystko co nieprzyjemnego nas spotyka => mozajski.htm/#B2.1

karabin (broń) raz do roku strzela bez naboju => malbork.htm/#D2, will_pl.htm/#H4, blog #353,

karalność homoseksualizmu potwierdzana jest Biblią => antichrist_pl.htm/#B4, mozajski.htm/#B2.1, quake_pl.htm/#G1,

karanie dzieci rózgą - w szkole mojej młodości, lata 1950-60 => wszewilki_jutra.htm/#K1, wszewilki.htm/#K1(2:),

karanie dzieci rózgą - w dzisiejszym świecie ("anti-smacking law") => will_pl.htm/#B5.1, #G1, newzealand_visit_pl.htm/#G2, morals_pl.htm/#N3, 2030.htm/#I1(2), portfolio_pl.htm/#F2,

karanie dzieci rózgą - nakazywane przez Biblię => will_pl.htm/#B5.1, #G1, soul_proof_pl.htm/#K2, mozajski.htm/#I5, wszewilki.htm/#K1(2:), 2030.htm/#I1(2),

karanie dzieci rózgą - zalecane przez totalizm => tekst_1_5.htm/tom 7 podrozdział JD2, wszewilki.htm/#K1(2:), 2030.htm/#I1(2),

karanie niemoralnych krajów i ludzi tzw. "wynalazczą impotencją" => free_energy_pl.htm/#H4, eco_cars_pl.htm/#G1, boiler_pl.htm/#D1, fe_cell_pl.htm/#M3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, solar_pl.htm/#N5, god_proof_pl.htm/#D3, propulsion_pl.htm/#J1, przepowiednie.htm/#E4, blog #307,

karanie za niemoralność np. polityków => morals_pl.htm/#C5.7

kardynalna wada konstrukcyjna japońskich reaktorów jądrowych (nasilanie grawitacją) => seismograph_pl.htm/#C7(1)

karma => tekst_1_5.htm/#3I4.1 z I4.1 tomu 5, karma_pl.htm evolution_pl.htm/#A1, 2030.htm/#L1,

karma indywidualna => karma_pl.htm/#B4, #F2, totalizm_pl.htm/#A2.2, #E2, mozajski.htm/#B2 do #B4.3, tekst_1_5.htm/#3I4.1 z I4.1 tomu 5,

karma Wrocławia (zła karma) => wroclaw.htm/#F2,

karma zbiorowa (grupowa) => karma_pl.htm/#B4, #B7, #F2, petone_pl.htm/#A2, quake_pl.htm/#R2 2030.htm/#L1,

kary od Boga za dominowanie i podporządkowywanie mężczyzn przez kobiety => antichrist_pl.htm/#B2,

kataklizmy - huragany => patrz huragany

kataklizmy - tornada => patrz tornada

kataklizmy - trzęsienia ziemi => patrz trzęsienia ziemi

kataklizmy - tsunami => patrz tsunami

kataklizmy Wrocławia => wroclaw.htm/#E2 i #B1

kataklizmy które zagrażają miasteczku Petone i ich pochodzenie => petone_pl.htm/#C2 i #C3,

katastrofy nuklearne w Three Mile Island (USA), Chernobyl (Ukraina) i Fukushima (Japonia) => telekinetyka.htm/#M1,

katipo = jadowity pająk z Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/#K1.6,

katowice = zawalenie się hali => katowice.htm

każda instytucja (w tym każda religia) z czasem jest wypaczana i ulega korupcji z powodu niedoskonałości rządzących nią ludzi => malbork.htm/#J3, antichrist_pl.htm/#B1.1(8), prawda.htm/#C7, healing_pl.htm/#A2,

każda manifestacja boskiego działania zawiera w sobie materiał dowodowy na conajmniej aż trzy (3) odmienne mechanizmy powstania tego działania => tornado_pl.htm/#C2 i #K1, landslips_pl.htm/#B2, day26_pl.htm/#C2 i #K2, 2030.htm/#K1,

każde dotykające kogoś zdarzenie, jest albo "nagrodą", albo też "karą", serwowaną mu przez Boga => mozajski.htm/#B1,

Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone (Biblia, Mateusz 3:10-12) => wtc_pl.htm/Motto #D1 i #366,

każdy naród i kraj zawsze otrzymuje od Boga takich przywódców, na jakich właśnie zasługuje poziomem swej moralności => tekst_1_5.htm/#6C z I4.1.1 tom 5, #21 z OA7.1 tom 13, morals_pl.htm/#C5.7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, #E5 pajak_do_sejmu_2014.htm/#N4, propulsion_pl.htm/#J4.2, blog #317, nirvana_pl.htm/#D3, blog #318, plague_pl.htm/#T1,

każdy problem zawiera już wbudowane w siebie (co najmniej jedno moralnie poprawne) swoje własne rozwiązanie => nirvana_pl.htm/#C9 do #C9a, blog #351, cielcza.htm/#N2 (motto), totalizm_pl.htm/#A5, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D4, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#N2, tekst_13.htm/#253 z tomu V, partia_totalizmu.htm/#A3.2, Film #A3c, plague_pl.htm/#S3 (motto),

każdy robotnik NZ produkujący papierosy powoduje śmierć 15 ludzi => petone_pl.htm/Fot. #I3b, day26_pl.htm/Fot. #I3b,

każdy twórca realistycznego wynalazku jest w stanie zbudować to co wynalazł - jeśli bliźni mu w tym dopomogą zamiast przeszkadzać => immortality_pl.htm/Motto całej strony, #K2, timevehicle_pl.htm/Wstęp i #A2, tekst_12.htm/Motto podrozdziału B2,

Kebra Nagast = epika Etiopii opisujące losy Arki Przymierza po jej wykradzeniu od Izraela => tekst_1_5.htm/S5, tom 15,

Kennedy, John Fitzgerald => bitwa_o_milicz.htm/#J5,

kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi (i np. winogrona) stworzył też konieczne do życia i zdrowia bakterie z ich jelit (i drożdże ze skórek winogron) => woda.htm/#I3, evolution_pl.htm/#B8,

Kiedy Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno (staropolskie przysłowie) => petone_pl.htm/Wideo #J3v, blogi #296, #296E,

Kiedy trwoga to do Boga (staropolskie przysłowie) => petone_pl.htm/#J3(P.S.), blog #306,

kim lub czym my ludzie jesteśmy = w 99% - naturalnym programem => nirvana_pl.htm/#C1, soul_proof_pl.htm/#C1

"kim-chi" (chińska kiszona kapusta) która odchudza i uzdrawia całą ludność Korei => korea_pl.htm/#B1 do #B2.1, woda.htm/#I2,

"kiwi" owoce ("Chinese gooseberry") => fruit_pl.htm/#I2, #D3 i #D5, quake_pl.htm/#P5, solar_pl.htm/#T7

"kiwi" ptak (symbol Nowozelandczyków i Nowej Zelandii) => tekst_5_4.htm/#C7.1, newzealand_visit_pl.htm/#G2,

kłamliwość obietnic przedwyborczych dzisiejszych polityków => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #B5), pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A4, #A1.1, woda.htm/#B3, 2030.htm/#B2(5),

kobieca bezpłodność i jej uzdrawianie => healing_pl.htm/#F5, cooking_pl.htm/#L2, healing_kuramina.htm/#A1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, tekst_1_5.htm/#3 z KB4 (tom 9),

kobieta jako kopia i poszerzenie mężczyzny => will_pl.htm/#G4, changelings_pl.htm/#B1, antichrist_pl.htm/#B2,

kobietom Bóg zabrania dominować i podporządkowywać sobie mężczyzn => antichrist_pl.htm/#B2,

kobiety w pozycji głowy państwa zawsze rujnują swoje kraje => antichrist_pl.htm/#B2, changelings_pl.htm/#B1, 2020zycie.htm/#C6, Patrz też powyżej hasło: "charakter (i dusze) kobiet podobne jak u kotów",

kocie czy wężowe oczy diabłów i niektórych UFOnautów => wtc_pl.htm/wstęp do #B, ufo_pl.htm/#E2(1), evil_pl.htm/#M4,

kod genetyczny DNA (jako rodzaj języka który mógł być stworzony tylko przez istotę inteligentną) => god_proof_pl.htm/#F2(1), #G2(theorem), evolution_pl.htm/#C1(3), god_pl.htm/#B2(4),

Kodig, Codig (skrótowa nazwa dla Konceptu Dipolarnej Grawitacji) => dipolar_gravity_pl.htm/#A0, faq_pl.htm/#A1,

kokon kłamstwa, kokon zakłamania => military_magnocraft_pl.htm/#D1 do #D1c i #360, wtc_pl.htm/#D1, #366,

Kolumb Krzysztof = syn Władysława III-go Jagiełły - Warneńczyka (Christopher Columbus) => mozajski.htm/#I5,

"Koło Bhaskara" (tj. najprostrzy silnik "perpetuum mobile" pierwszej generacji wynaleziony w Indiach w 1150 roku) => free_energy_pl.htm/#J2, #J1, god_proof_pl.htm/#D3, #A0, propulsion_pl.htm/#J7, rok.htm/#D(#69), petone_pl.htm/#J5, eco_cars_pl.htm/#A2, boiler_pl.htm/wstęp, woda.htm/#B1.1, blog #306, youtube.com/słowa kluczowe: Bhaskara Wheel

"komary" = dlaczego Bóg je stworzył => quake_pl.htm/#F2, parasitism_pl.htm/#C3 (10), god_proof_pl.htm/#A4

"komary" = leczenie ich ukąszeń => fruit_pl.htm/#F5

"komora oscylacyjna" = akumulator energii => tapanui_pl.htm/#J1, eco_cars_pl.htm/#D2

"komora oscylacyjna" = pędnik dogwiezdny => oscillatory_chamber_pl.htm, propulsion_pl.htm/#D1, tekst_1_5.htm/F

"komora oscylacyjna" pierwszej generacji = używana do napędu "magnokraftu" i "UFO" => oscillatory_chamber_pl.htm

"komora oscylacyjna" trzeciej generacji = zdolna do cofania czasu => immortality_pl.htm/#C2, ufo_proof_pl.htm/#H3e (thangka), wtc_pl.htm/#D1, #366,

komora zimna do rabowania energii moralnej od ludzi, plus pomieszczenie odnowy w którym UFOnauci nasycają się tą zrabowaną energią => tapanui_pl.htm/{2} z Rys. #A1c, korea_pl.htm/#J1, petone_pl.htm/#K5e, tekst_3b.htm/[3b]: {5550} i {3200}, {5550} i {5120}, [1B], Rys. B4, #16,

kompania wojska (Sandringham Company) wzięta do UFO => cloud_ufo_pl.htm/#C1, tekst_1_5.htm/V6(#18) z tomu 17,

komputerowe ciasteczka (cookies) czyli oficjalnie dozwolone dziś szpiegujące nas wirusy komputerowe => cloud_ufo_pl.htm/(3#F3) z #F3 i #368, faq_pl.htm/{1} z #J3 i #359, biblia.htm/#Z3,

komu grozi wydeletowanie duszy czyli druga śmierć bo NIE przestrzega przykazań: "Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!" (Biblia: Mateusz 19:17-19, Apokalipsa 21:8 i 22:15, Przysłowia 6:16-19, Księga Ezechiela 18:5-9 i 18:10-32) => military_magnocraft_pl.htm/#D1, #360, evil_pl.htm/{6} z #L1, #L2, petone_pl.htm/#K5,

"Koncept Dipolarnej Grawitacji" ("Kodig") = teoria wszystkiego (Concept of Dipolar Gravity) => dipolar_gravity_pl.htm, karma_pl.htm/#A2, faq_pl.htm/#A1

Koncept Dipolarnej Grawitacji a religie => prawda.htm/#C6

Koncept Dipolarnej Grawitacji podobny do drabiny przy murze niewiedzy => wszewilki_jutra.htm/#J5, malbork.htm/#B2,

Koncept Dipolarnej Grawitacji unieważnia wszystko co twierdzi oficjalna nauka => dipolar_gravity_pl.htm/#D4,

Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia jak żyć "tutaj" oraz "teraz" => rok.htm/#F1, totalizm_pl.htm/#A2.1,

"konfesja" (grób wyznawcy) => wroclaw.htm/#D16, artefact_pl.htm/#D4, malbork.htm/#E3, milicz.htm/Fot. #D17, evil_pl.htm/#L1, tekst_3b.htm/#J1a,

konfesja z Bazyliki Św. Piotra w Rzymie => artefact_pl.htm/Fot. #D3

konfesja z Gniezna (zdjęcie) => artefact_pl.htm/Fot. #D3

konfesja ze Świętej Lipki => timevehicle_pl.htm/#D6.1, malbork.htm/#E3, #E4, artefact_pl.htm/Fot. #D3, smart_tv.htm/#L,

konfesje, ołtarze, chrzcielnice, kolumnady, kopuły, wieże, wnętrza (w kościołach) imitujące wyposażenie gwiazdolotów UFO => wroclaw.htm/#D16(1), milicz.htm/#D17(1), "Fot. #D18", god_pl.htm/#F9,

"konfiguracja niezespolona" dwóch dyskoidalnych Magnokraftów (lub UFO) => magnocraft_pl.htm/Wideo #A0, Rys. #H2c(góra-prawy), portfolio_pl.htm/Rys. #A6.1a(środek), #A6.1, tekst_1_5.htm/Rys. #G10, G6 z tomu 2

Konfucjusz i jego słynna maksyma (NIE czyń zła, NIE mów zła, NIE słuchaj zła, NIE podziwiaj zła) => immortality_pl.htm/Fot. #A1, antichrist_pl.htm/#B1.1 (8), 2030.htm/#S5 (paragraf A2), morals_pl.htm/#C4.7, quake_pl.htm/#I1, artefact_pl.htm/#G1,

koniec lekarstw które leczą - początek farmaceutyków które uzależniają => healing_pl.htm/#I1, #I2, #G2.3, solar_pl.htm/#T7

"koniec świata" = dlaczego go NIE będzie w 2012 roku => quake_pl.htm/#N1, seismograph_pl.htm/#B8,

konieczność mojego prowadzenia odrębnych badań i publikowania w aż trzech odmiennych dyscyplinach (tj. w Inżynierii Machanicznej, Naukach Komputerowych, oraz w owej opisywanej w internecie odmiennej dyscyplinie moich "hobbystycznych" badań) => woda.htm/#K2, pajak_jan.htm/#C1,

kontrakt przedmałżeński ("prenup") => morals_pl.htm/#J2.2.2

kopanie się z koniem (analogia do dokonywania czegokolwiek co jest sprzeczne z nakazami Boga i sumienia) => cielcza.htm/#L3,

Koralowe zamczysko, koralowy zamek, Coral Castle => propulsion_pl.htm/#J4.5, cielcza.htm/#D3,

Korea jako ostatnie super-mocarstwo śmiertelnej ludzkości => przepowiednie.htm/#H1.1 prawda.htm/H7, portfolio_pl.htm/#B1(3), #A5

Korea Południowa = moja pełna profesura => korea_pl.htm

Korea zbuduje moje magnokrafty => przepowiednie.htm/#H1.1, portfolio_pl.htm/#B1(3), #A5

Koreański dzwon wszechświata prawdy zwany Beomjong => soul_proof_pl.htm/#F13ab,

koronawirus 2020 roku (covid-19) => plague_pl.htm/#B1 (xviii), część #S, telekinetyka.htm/#C2, partia_totalizmu.htm/wstęp, #A1, blog #320, partia_totalizmu_statut.htm/#A1, #A3, blog #321, 2030.htm/wstęp,

korupcja 100% (100 % korupcja = negatywne zjawisko całkowitej utraty życiodajnej "energii moralnej") => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3 (#E1 do #E5), blog #269, portfolio_pl.htm/#B3 i #272, #F2, prawda.htm/#C7, woda.htm/#K2, 2030.htm/#S4, #E1, immortality_pl.htm/wstęp, eco_cars_pl.htm/#A2, healing_pl.htm/#I3, soul_proof_pl.htm/#F11, free_energy_pl.htm/#B1, landslips_pl.htm/#I1, nirvana_pl.htm/#D3, telekinetyka.htm/#C2, hurricane_pl.htm/#A2, cooking_pl.htm/#C2 motto, newzealand_pl.htm/#I3, smart_tv.htm/#J2, #J1, 2020zycie.htm/#J1, wroclaw.htm/#G4,

korupcja instytucji religijnych => 2030.htm/#I1(2), #S3.1, #S4, woda.htm/#T2, U1, petone_pl.htm/#J5,

korzyści z podejścia "a priori" w "nauce totaliztycznej" => tornado_pl.htm/#C3

korzyści z praktykowania totalizmu" => tekst_1_5.htm/JF z tomu 8, changelings_pl.htm/#P2

kosmici = Boskie "symulacje" istot pochodzenia pozaziemskiego => aliens_pl.htm, antichrist_pl.htm/#M1, day26_pl.htm/#K1 do #M3,

"kości dinozaurów" - tworem Boga => god_istnieje.htm/#H2, prawda.htm/#C1-#C4, evolution_pl.htm, stawczyk.htm/#D3, #F4.2,

kościoły, krzyże, świątynie, meczety ocalone z kataklizmu => quake_pl.htm/#F3, 5 z #P5, landslips_pl.htm/#H4, cielcza.htm/#N2,

kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Miliczu = losy i ciekawostki => sw_andrzej_bobola.htm

kościół pod wezwaniem św. Anny w Karłowie pod Miliczem = losy i ciekawostki => sw_andrzej_bobola.htm/#C4

kościół we "Wszewilkach" i "Stawczyku" => sw_andrzej_bobola.htm/#C5, wszewilki_jutra.htm/#F1, Fot. #2 i #J1

"kot Schroedingera" (bez świadków=nieznane) => bitwa_o_milicz.htm/#B5, stawczyk.htm/#D1, soul_proof_pl.htm/#E1,

kółko czarnego dymu na niebie (UFO) => cloud_ufo_pl.htm/#E2

kradzież mojego samochodu Ford Laser i odmowa wypłaty przez ubezpieczalnię AMI => jan_pajak_pl.htm/#4

kradzieże dorobku intelektualnego Polaków => tapanui_pl.htm/#K1.1, mozajski.htm/#I3-#I7

kraj rządzony przez kobietę nieodwołanie podupadnie, zbiednieje, oraz zapadnie się w spiralę korupcji => antichrist_pl.htm/#B2, changelings_pl.htm/#B1,

kraniec świata=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4,

krasnoludki, gnomes, hobbits, dwarfs, miniaturowi UFOnauci, zmory, licha, chochliki drukarskie, skrzaty, itp. => god_istnieje.htm/#H2, stawczyk.htm/#E1, #E2, wszewilki.htm/#H2, #H3, Fot. #F2, wszewilki_jutra.htm/#B3, explain_pl.htm/#H4ab,

krew i moc pompująca serca kontra opory naczyń włoskowatych => god_proof_pl.htm/#E2, biblia.htm/#F1

"kręgi zbożowe" (lądowiska UFO w zbożu) => tekst_1_5.htm/G11.3.2 i G3.1.6 tom 3, ufo_proof_pl.htm/#C6, artefact_pl.htm/#F2, eco_cars_pl.htm/#D2.1, portfolio_pl.htm/#A6.1, #A5

krowa wołana po imieniu daje więcej mleka i jest szczęśliwsza => wszewilki.htm/#I5

krowie łajno zatruwające NZ rzeki bakteriami E.Coli => healing_pl.htm/#G2.3, totalizm_pl.htm/#A2.11

królowie mający diabła (np. UFOnautę-zmorę) na swych usługach lub za przodka (np. Salomon - Asmodeusza, Justynian - Procopiusa, Polscy Wazowie - Stańczyka, król John Plantagenet) => tapanui_pl.htm/#A1a (Justynian), god_istnieje.htm/#K2, 2030.htm/#H1, biblia.htm/Fot. #1c (Asmodeus), wtc_pl.htm/#D1, #366 (król John),

krótkoterminowe (osądzające) i długoterminowe (wynagradzajace lub karzące) działanie pola moralnego => morals_pl.htm/#C4.2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1, karma_pl.htm/#A4

krótkoterminowo mechanizmy moralne pomagają niemoralności a prześladują moralność => totalizm_pl.htm/#A1.1, #H2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#F5, karma_pl.htm/#A4

krwawnik albo koci ogon (Achillea filipendula YALLOW) = silnie lecznicze zioło lubiące porastać lądowiska UFO => tekst_1_5.htm/U3.5(#14), tom 16,

krwiopijna i bolesna muszka piaskowa (mustyk, sand-fly) => petone_pl.htm/#B3,

"krzyżacy" i ich zamek w "Malborku" = tajemnice i ciekawostki => malbork.htm

krzyże polne w Polsce i NZ => tekst_17.htm/A3,

książka "The Secret Police and Lech Wałęsa" => pajak_jan.htm/#B1, wroclaw.htm/#F2, tekst_1_5.htm/A18 z tomu 1

książkowe zestawienie wpisów do blogów totalizmu w bezpiecznym formacier PDF (duży druk) => tekst_13.htm

"Księga Ozeasza" z Biblii, jako zbiór informacji o nadchodzącej zagładzie lat 2030-tych => 2030.htm/#F1, #T1,

księżyco-podobna kula płynąca ze wschodu na zachód po północnym nieboskłonie Wszewilek => wszewilki.htm/#H1,

księżycowe drewno (tj. ścinane zimą w malejącej fazie księżyca): wytrzymalsze i odporniejsze od stali => wszewilki_jutra.htm/#C4.8, malbork.htm/#A3, tapanui_pl.htm/#D2.1, Fot. #D2abc, dipolar_gravity_pl.htm/#A0(P.S.), petone_pl.htm/#J2,

kto korzysta z wynalazków => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5

kto marnuje żywność lub owoce, temu będziej ich brak => przepowiednie.htm/#I2, fruit_pl.htm/#D5, solar_pl.htm/#T7,

"Kto nie jest ze mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza" (Biblia, 11:23, "Ew. w/g św. Łukasza") => propulsion_pl.htm/#J4.4, blog #313, military_magnocraft_pl.htm/#A2, #K5, evil_pl.htm/#L2, petone_pl.htm/#K5,

kto się chełpi, niechże się chełpi iż poznał Boga (Biblia Księga Jeremiasza 9:22-23) => soul_proof_pl.htm/#A1, blog #249,

"Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy" (Biblia 4:17 z Listu św. Jakuba Apostoła - James) => biblia.htm/#H2 {10}, 2030.htm/#A1, totalizm_pl.htm/(II) z #A2.2, evil_pl.htm/{8} z #L1, wroclaw.htm/Filmy #G3bc, klasa.htm/#A3, #A3de, milicz.htm/#A1, sw_andrzej_bobola.htm/#I6, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5,

kubit kosmiczny (tj. jednostka długości uzyta do wymiarowania UFO) => portfolio_pl.htm/#A5

"kukurydza" jako składnik większości żywności w supermarketach => stawczyk.htm/#D3(1),

"Kult Maryjny" = sprzeczny z nakazami Boga => morals_pl.htm/#G1, malbork.htm/#D1, sw_andrzej_bobola.htm/#D5

kumulacyjny ładunek wybuchowy (przebija pancerze) => day26_pl.htm/#D4,

kung-fu masters (Shaolin, Chiny) kontrolujący inteligentne "programy energii" => god_istnieje.htm/#K2 (4), tekst_1_5.htm/B3.2 tom 7, 2020zycie.htm/#D3, milicz.htm/WSTĘP,

kuracja zatruć i przeziębień życiodajną wodą z młodych kokosów => fruit_pl.htm/#D1, healing_pl.htm/#G2.3,

"kuramina" = lekarstwo na wszystko => healing_pl.htm/#F5 i #H1, healing_kuramina.htm, nirvana_pl.htm/Fot. #C7a,

"kurierzy czasowi" (couriers through time) = tj. policja i służby specjalne upadłych UFOnautów w roli "kurierów czasowych" np. wprowadzających kluczowe zmiany do przeszłości aby zmienić jakiś niedogodny dla ich cywlizacji kierunek rozwoju ludzkości => timevehicle_pl.htm/#D5, #C3.1, #C9, totalizm_pl.htm/WSTĘP, #A5, Fot. #A14ab, newzealand_pl.htm/Film #I2a, god_proof_pl.htm/#L4, god_pl.htm/#F6(d), 2020zycie.htm/#L3, tekst_1_4.htm/V5 tom 16, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I1, #I3a, stawczyk.htm/#J2, tekst_3b.htm/#J2, tapanui_pl.htm/#A1a,

kurtuazyjny tytuł "Prof. dr inż. Jan Pająk => pajak_jan.htm/#B1 i #L3, petone_pl.htm/#K4, cielcza.htm/#L3, faq_pl.htm/#A2.2

kurze nogi = cecha anatomiczna dawnych diabłów, dzisiejszych UFOnautów, oraz sporej proporcji Indyjczyków=> god_pl.htm/#F6(e), tekst_1_4.htm/V8.1, tom 16, changelings_pl.htm/#E1, wszewilki.htm/#H3, newzealand_visit_pl.htm/#D1,

kwakanie kaczki NIE generuje echa (po angielsku: duck's quacks don't echo) => fruit_pl.htm/#D1,

"Large Hadron Collider" koło Genewy generujący "hałas telepatyczny" => tapanui_pl.htm/#K1, woda.htm/#U1(1), mozajski.htm/#B2.1, tekst_3b.htm/#J3,

lata 2030-te (kiedy to 99.9% ludzkości będzie musiała wymrzeć w nadchodzącej ogólnoświatowej zagładzie) => 2030.htm,

lądowiska Magnokraftów => tekst_1_5.htm/V5.1 z tomu 17, explain_pl.htm/#D7 do #D8,

lądowiska UFO => explain_pl.htm/#D7 do #D8, ufo_proof_pl.htm/#C6 i #E1, tekst_1_5.htm/V5.1 z tomu 17, petone_pl.htm/#J3 do #J7, portfolio_pl.htm/#A6.1,

lądowiska UFO koloru unikalnie czerwonego na łące Barry'ego Badman => evidence_pl.htm/Fot. #B1a, tekst_1_5.htm/Rys. V1 (b) z tomu 17,

lądowiska UFO wyjaśniane jako wypalenia trawy moczem sikających zwierząt biegających w kółko => portfolio_pl.htm/#A5, petone_pl.htm/J4,

leczenie biegunki polewką z korzenia tapioca lub krochmalem z tapioca => fruit_pl.htm/#J1, healing_pl.htm/#B1

leczenie kaca owocami petai => fruit_pl.htm/#F5

leczenie przesileniowego bólu mięśni indyjskim "tumeric" => healing_pl.htm/#D1

leczenie przewlekłego kaszlu tropikalnym owocem jackfruit zwanym też nangka => fruit_pl.htm/#H3, malbork.htm/#F3

leczenie wodą deszczową symptomów zatrucia chemicznie skażoną wodą gruntową => woda.htm/#E1,

leczenie tradycyjnymi metodami => healing_pl.htm

leczenie tropikalnej choroby "dengue" => fruit_pl.htm/#E1, plague_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#B3,

leczenie białych ciałek krwi w po-rakowej "chemoterapii" => fruit_pl.htm/#E1, plague_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#B3,

leczenie zatwardzenia owocami kiwi => fruit_pl.htm/#I2,

lecznicze cechy kiszonej żywności (kim-chi, miód z manuka, miso, wino, ogórki, kapusta) => korea_pl.htm/#B1.1,

lecznicze cechy soli kuchennej => healing_pl.htm/#D2, solar_pl.htm/#N1, totalizm_pl.htm/#A1.1

lecznicze poczwarki jedwabnika (cukrzyca) = substytut embrionalnych komórek macierzystych => korea_pl.htm/#B3

"lekarstwa na wszystko" => changelings_pl.htm/#P1, healing_pl.htm/#H1-#H3, fruit_pl.htm/#F1, healing_kuramina.htm,

lepsza ludzkość => humanity_pl.htm,

"lewitowanie towarzyskie" (party levitation) = bezważkość od duszy => soul_proof_pl.htm/#E7.2, telekinesis_pl.htm/#M1

lewitujący kran = zagadka dla technicznie uzdolnionych => korea_pl.htm/#E2, Fot. #6

"leżenie do góry brzuchem" => god_istnieje.htm/#E3, totalizm_pl.htm/#A2.1, god_proof_pl.htm/#A3, day26_pl.htm/#R1

"leżenie do góry brzuchem" a najmoralniejsze zachowanie => god_istnieje.htm/#E3, plague_pl.htm/#G2, will_pl.htm/#G5, rok.htm/#F1

licencja na replikowanie i/lub publikowanie totaliztycznych stron na dowolnym serwerze (ale bezdochodowo i bez zmiany ich treści) => totalizm_pl.htm/#J10, pajak_jan.htm/#L6, przepowiednie.htm/#K8,

"Liceum" => patrz "Hass Helena"

liczba bestii = znak bestii = 666 (13:17 z bibilijnej "Apokalipsy św. Jana") => przepowiednie.htm/#C3, god_pl.htm/#G1, antichrist_pl.htm/#F2+, petone_pl.htm/#I3.1, dipolar_gravity_pl.htm/Wstęp, totalizm_pl.htm/#A5,

LIGO kopiujące budowę i zasadę działania "piramidy telepatycznej" (intelektualny plagiat) => dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1, eco_cars_pl.htm/#D2.1, mozajski.htm/#I7, free_energy_pl.htm/#C2.1, portfolio_pl.htm/#A5,

"limbo" (dla nieochrzczonych dzieci) => god_pl.htm/#F9, malbork.htm/#J3,

linki do blogów totalizmu => totalizm_pl.htm/#J5, petone_pl.htm/#K3, menu2_pl.htm, faq_pl.htm/#E3,

linki do filmu "Dr Jan Pająk portfolio" w YouTube => pajak_jan.htm/#L5, totalizm_pl.htm/#J9, przepowiednie.htm/#K7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#H1

linki do internetowych 'arcydzieł' opluwania i szkalowania mojej osoby oraz moich badań i wynalazków => mozajski.htm/#I1, woda.htm/#K2, p_instrukcja.htm/#B15(P.S.),

"linia najmniejszego oporu" => totalizm_pl.htm/#A2.1, rok.htm/#F1, #E3, eco_cars_pl.htm/#G3, wszewilki.htm/#L4,

"linia największego oporu" => god_istnieje.htm/#C6, eco_cars_pl.htm/#G3, fe_cell_pl.htm/#M1, boiler_pl.htm/#D1,

lipy, lipa, uzdrawiająca herbata lipowa, drewno lipowe dla rzeźbienia => wroclaw.htm/Rys. #G3, milicz.htm/#D33,

list otwarty (adres jego opublikowania i dane) do Rektora PW domagający się unieważnienia mojego doktoratu i zawierający osobiste zniewagi => mozajski.htm/#I1,

"LO" = Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Miliczu => klasa.htm, lo.htm

"logo" totalizmu => totalizm_pl.htm/Rys. #A1 i #I1, tekst_8.htm/H1 z tomu 5

"logo totalizmu" - symbol moralności i spełniania wymagań moralnych => pajak_do_sejmu_2014.htm/Rys. #J1ab i #A1

lokalne fluktuacje czasu w Nowej Zelandii (np. w Oamaru) => newzealand_pl.htm/#D2, Fot. #D2, timevehicle_pl.htm/#D6 do #D6.1 i #C8.1

Londyńskie autobusy z "nie ma Boga" ogłoszeniem => timevehicle_pl.htm/#A2, cloud_ufo_pl.htm/#H4, will_pl.htm/#E1, smart_tv.htm/#J2.1, humanity_pl.htm/#W4,

losy krzywdzącego rolników Wszewilek "P. P. Melioracja" => portfolio_pl.htm/#D3, #D2,

ludobójcy "symulowani" jako UFOnauci => predators_pl.htm

ludowe zrozumienie latającego klustera UFO jako smoka lub serpenta => biblia.htm/#G1a, petone_pl.htm/#K5a, #364,

ludożerstwo nowozelandzkich Maorysów => newzealand_visit_pl.htm/#K1

ludzcy geniusze (ci faktyczni) umierają w niebywałej biedzie, samotności, opuszczeniu i zapomnieniu => mozajski.htm/#I4,

ludzie i środki konieczne aby zbudować pierwszy magnokraft i/lub wehikuł czasu => tekst_1_5.htm/M11 z tomu 11, magnocraft_pl.htm/#J3, immortality_pl.htm/#K2,

ludzie i środki konieczne aby zbudować pierwszy wehikuł czasu => magnocraft_pl.htm/#J3, immortality_pl.htm/#K2-#K3,

ludzie odwracają się tyłem do Boga, moralności, natury i bliźnich => magnocraft_pl.htm/Wideo #A0, portfolio_pl.htm/#A5, healing_pl.htm/#G2.3, prawda.htm/#C7(P.S.),

ludzie w roli mrówek obierających szkielet prawdy z mroków niewiedzy => will_pl.htm/#B3, god_pl.htm/#B9, #C1,

ludzki system obrony immunologicznej => 2030.htm/#K1(3), woda.htm/#E2, #E3, #E5,

ludzkie giganty, kolosy, wielkoludy, itp. => newzealand_pl.htm/#I2, immortality_pl.htm/#C4.1(#A4), evolution_pl.htm/#A1, tekst_12.htm/D3, G2, antichrist_pl.htm/#M1, tapanui_pl.htm/#F1, quake_pl.htm/#S2, ufo_pl.htm/#A2,

Łatwiej jest ludzi okłamywać, niż im wykazać, że są okłamywani => god_proof_pl.htm/#D3,

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego (Bibia: Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25) => propulsion_pl.htm/#J4.2, malbork.htm/#J3, eco_cars_pl.htm/#D2.1, quake_pl.htm/#I1, partia_totalizmu.htm/#A1, hurricane_pl.htm/#J1, nirvana_pl.htm/#C7, smart_tv.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#A2.12, rok.htm/#A2,

ławice zdechłych ryb => day26_pl.htm/#I1, newzealand_pl.htm/#C5

machnąć na kogoś ręką (tj. gest dezaprobaty kogoś i odcinanie się od mienia z tym kimś czegokolwiek do czynienia) => woda.htm/#E2,

Mack John, Ś.P. Professor z USA (najprawdopodobniej zamordowany przez UFO) => predators_pl.htm/#D5 (xiii), #E6, #E9, totalizm_pl.htm/#A5, changelings_pl.htm/#L1, wtc_pl.htm/#A1, evil_pl.htm/#L2, tekst_1_5.htm/T1 z tomu 15,

magia i jej zasada działania (czyli wykorzystanie gotowych programów wykonawczych z "przeciw-materii" uruchamianych odpowiednim "zaklęciem") => sw_andrzej_bobola.htm/Cześć #H, propulsion_pl.htm/#J4.5 (H), soul_proof_pl.htm/#E7 (7), fruit_pl.htm/#C2 (4), god_istnieje.htm/#K1 (5'), pajak_jan.htm/#I2,

magia "maszerujących posągów" z dawnych Indii => sw_andrzej_bobola.htm/#H4,

magiczne powoływanie "zombie" (tj. chodzących umarłych) => sw_andrzej_bobola.htm/#H3,

magiczne powstrzymywanie deszczu przez "bomoh" z Malezji => god_pl.htm/#D1,

magiczne "przeprowadzanie umarłych" (death walkers) w Chinach => sw_andrzej_bobola.htm/#H2, evil_pl.htm/(3) z #M3 i #363, god_istnieje.htm/Film #K1d, blog #325, god_pl.htm/#D1, propulsion_pl.htm/#J4.5, tekst_1_5.htm/I5.7.1 tom 5,

magiczny pokaz "wspinania się na powróz" z dawnych Indii => sw_andrzej_bobola.htm/#H5,

"magnetyczny napęd osobisty" => propulsion_pl.htm/#C3, wszewilki.htm/Fot. #H3

magnetyczny odpowiednik hydrodynamicznego Efektu Magnusa => magnocraft_pl.htm/#F2, tekst_1_5.htm/G6.3 do G6.3.3 tom 3

magnokraft i jego militarne użycia => military_magnocraft_pl.htm

"magnokraft" pierwszej generacji z napędem czysto magnetycznym => magnocraft_pl.htm

magnokraft drugiej generacji zwany też "wehikułem telekinetycznym" => patrz "wehikuły telekinetyczne"

magnokraft trzeciej generacji albo "wehikuł czasu" => patrz "wehikuły czasu"

"Malbork" i jego "krzyżacki" zamek = ciekawostki => malbork.htm

małpa przypadkowo wystukująca poemat na maszynie do pisania => will_pl.htm/#E1, #E1.1

malejące (odwrócone) numerowanie stron w WORD (programowanie, formuła, instrukcja, szablon, przykład) => tekst_13.htm/#I1, blog #304,

maminsynki, egoiści, snoby, niedołęgi, itp. => totalizm_pl.htm/#A1.1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1, antichrist_pl.htm/#B1.1, will_pl.htm/#B5.1

maminsynki, mięczaki, niedorajdy, itp. => god_istnieje.htm/#C1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1

mana = maoryskie określenie energetycznej mocy czyjejś godności => newzealand_visit_pl.htm/#K1, god_istnieje.htm/#K1 (5),

"Manhattan" program = zbudowania bomby atomowej => immortality_pl.htm/#K2 i #A3,

manna = nazwa pierwotnej energii a także żywności stwarzanej przez Boga z tej energii => god_istnieje.htm/#K1, #K2,

masowe wymieranie ludzi i zagłada lat 2030-tych => 2030.htm, woda.htm/#T2(3), #T3, bitwa_o_milicz.htm/#I4, portfolio_pl.htm/#A2,

masowe wymieranie najróżniejszych stworzeń => newzealand_pl.htm/#C5,

masowe wymieranie ryb => newzealand_pl.htm/#C5,

masowe wymieranie pszczół i groźba "śmierci głodowej" ludzkości => newzealand_pl.htm/#C5.1, telepathy_pl.htm/#F1, #E1.1, solar_pl.htm/#T7

maszyna do indukowania raka (broń i medyczny aparat UFOnautów) => bandits_pl.htm/#B1, #A1, wtc_pl.htm/#B2.1, #B2, plague_pl.htm/#G3, przepowiednie.htm/#E4, blog #307, totalizm_pl.htm/#A5, milicz.htm/#A1, petone_pl.htm/#K2, tekst_1_4.htm/O5.3.3 tom 12, A4 (#77) tom 1, tekst_1_5.htm/V5.3.3 tom 17, W4 (#77) tom 18,

materia jako dynamicznie inercyjna struktura stworzona i utrzymywana programami z wirów przeciw-materii => pajak_jan.htm/#I2, god_proof_pl.htm/#C3 (1), god_pl.htm/#B4 (3),

"materialistyczny redukcjonizm" => 2020zycie.htm/#C6 {E} i blog #338, #L3 i blog #342, petone_pl.htm/WSTĘP, Wideo #J3v (3),

"Mauldeth" = "śmierć przez rozszarpanie" (np. atak lwa) => quake_pl.htm/#P2,

mechaniczny "Zegar Beverly" jaki już przez niemal 160 lat jest napędzany pseudo-silnikiem "perpetuum mobile" => propulsion_pl.htm/#A1, Film #J4.4a, fe_cell_pl.htm/#B3,

megalityczne kamienne budowle i miasta stworzone przez Boga, a NIE zbudowane przez ludzi - np. wielka piramida w Giza, zwana też piramidą Cheopsa, Machu Picchu, Moai, Yonaguni Jima, Sigiriya, Mohenjo Daro, Petra, itp. => humanity_pl.htm/#B2(4), god_istnieje.htm/#H1, #H2, propulsion_pl.htm/#J4.5, god_proof_pl.htm/#I4, Fot. #I1, woda.htm/#T3, artefact_pl.htm/wstęp, #E1, #E3, petone_pl.htm/Wideo #J3z, seismograph_pl.htm/Fot. #E1d, newzealand_pl.htm/#C6, monografii [1/5]/A10.1 z tomu 1, traktat [7/2]/C9, rozdział E, p_12fi.htm,

melanoma (rak skóry) - a krople radioaktywnego deszczu => cooking_pl.htm/#F5, #A1, humanity_pl.htm/#B2,

Melchizedek = wcielenie Boga (tj. nadprzyrodzona istota, która zorganizowała działanie Izraela) => tapanui_pl.htm/Tab. #K1, propulsion_pl.htm/#J4,

Men in Black lub Man in Black (MIB), tj. "ludzie w czerni" lub "człowiek w czerni" => sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #G1c, portfolio_pl.htm/#A6.1, petone_pl.htm/{1} w #K2, #348, #K5, youtu.be/dlX9g1Y5EsY/Film o A.Damała,

metoda całkowitego wyleczenia nieuleczalnego raka (Dra Stevena Rosenberg) => healing_pl.htm/#I3, blog #302,

"metoda kija i marchewki" używana przez Boga => god_pl.htm/#D1, changelings_pl.htm/#C1, god_istnieje.htm/#C6(3), tekst_12.htm/M2,

metoda obrony przed kataklizmami => quake_pl.htm/#P5.1, totalizm_pl.htm/#A2.2,

metoda ofermy kompanijnej (lub wojaka Szwejk) => quake_pl.htm/#K1, seismograph_pl.htm/#B7.2, przepowiednie.htm/#G3, morals_pl.htm/#C3.4, antichrist_pl.htm/wstęp, #C4, #D3,

"metoda porównywania atrybutów" używana w formalnym dowodzeniu => ufo_proof_pl.htm/#B2,

metoda Boga w wychowywaniu ludzi o nazwie "zasada odwrotności" => god_istnieje.htm/#C6, antichrist_pl.htm/#B1.1, wszewilki.htm/#F3, god_pl.htm/#D1, god_proof_pl.htm/#A0, #D3, totalizm_pl.htm/#A2.2, evolution_pl.htm/#A1, hurricane_pl.htm/#J1, prawda.htm/#H2, #H5, tekst_12.htm/M2, tekst_17.htm/S1,

metoda Boga w wychowywaniu ludzi zwana "do mądrości poprzez osobiste doświadczanie" => 2030.htm/#B2(4), #F2, #L5,

metoda transformowania własnych motywacji do wypracowania u siebie trwałego nawyku miłowania bliźnich => totalizm_pl.htm/#A2.12, 2020zycie.htm/#L1, wroclaw.htm/#G3, rok.htm/#B8.2,

metody motywowania uczni do nauki w latach 1950-tych (dziś już zabronione) => wszewilki.htm/#K1,

metody zapobiegania kataklizmom (trzęsieniom ziemi, tornadom, powodziom, itp.) => quake_pl.htm/#A2, #C1, #J1,

mędrca szkiełko i oko (Adam Mickiewicz - Romantyczność) => pajak_jan.htm/#L1,

miasteczko jednego konia (po angeilsku "one horse towm") => pajak_jan.htm/#B1,

"Midas na odwyrtkę" (co tylko dotkną, zmieniają w gówno) => tapanui_pl.htm/#K5, #K6, #177, morals_pl.htm/#C4.7, totalizm_pl.htm/#A1.1, pigs_pl.htm/#F,

"Milicz" miasteczko w którym ja, tj. "Pająk Jan", uczęszczałem do "Liceum" => milicz.htm, klasa.htm, lo.htm,

mity o niedoskonałości kobiet (np. bibilijny o "wężu, jabłku i Ewie" czy maoryski o łzach) => patrz "Puszka Pandory"

"moa" = gigantyczny super-ptak Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab,

mock weddings (rytualne śluby hinduistyczne: człowieka z drzewem) => fruit_pl.htm/Fot. #D3, tekst_1_5.htm/I4.4 tom 5,

modlitwa "budzenia się" ludzkości => humanity_pl.htm/#W2 do #W3 i #333,

modlitwa o ochronę i obronę przed atakami mocy zła => bandits_pl.htm/#I3 i #362,

modlitwa o pogodę ducha (a także Anonimowych Alkoholików) Reinhold'a Niebuhr => humanity_pl.htm/#W1, pajak_do_sejmu_2014.htm/6 z #N2, ufo_pl.htm/#A2,

modlitwa o pokierowanie nas na wiodącą do życia ciasną bramę i wąską drogę => 2020zycie.htm/#Y1,

modyfikacja oprogramowania jajników kobiety przez spermę każdego jej partnera (dawny przesąd "zapatrzenia się") => humanity_pl.htm/{7c} z #V2, 2020zycie.htm/koniec #L1, blog #342, evil_pl.htm/{7} z #L1,

Mohenjo Daro, Pakistan (radioaktywne ludzkie szkielety) => humanity_pl.htm/#B2,

moja publikacja [10] ze zbiorem wszystkich stron autorstwa dra inż. Jana Pająk => tekst_10.htm,

moje filozofie: "Totalizm" => totalizm_pl.htm, god_pl.htm/#A4, day26_pl.htm/#I3, tekst_1_5.htm/JA do JG tomy 6 do 8

moje filozofie: "Pasożytnictwo" => parasitism_pl.htm, quake_pl.htm/#G1, tekst_1_5.htm/O tom 13

moje odkrycia: "Przesunięcie do Fioletu" => dipolar_gravity_pl.htm/#A0, #D2, totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10

moje odkrycia: "Przesunięcie w Czerwień" => dipolar_gravity_pl.htm/#A0, #D2, #D2.1, #I1, totalizm_pl.htm/#A2.6, god_pl.htm/#B2(5),

moje odkrycia: "Tablica Cykliczności" (okresowość napędów) => patrz poniżej "Tablica Cykliczności"

moje opłaty za elektryczność przed i po zakupie panelu słonecznego => solar_pl.htm/#F2

moje psucie w młodości szwajcarskich zegarków => cooking_pl.htm/#A3, pajak_jan.htm/#B1

moje porady dla filmowców-amatorów jak wykonać "dobry film" => portfolio_pl.htm/#F2,

moje teorie: "Koncept Dipolarnej Grawitacji" => dipolar_gravity_pl.htm, totalizm_pl.htm/#B2, tekst_1_5.htm/H i I, L, M, N

moje teorie: "siła ewolucyjna chaosu" => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1.1 i A1.1.1 tom 1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, god_proof_pl.htm/#D3, przepowiednie.htm/#E4,

moje wykłady z lat 1999 do 2004 (Informatyka) => it_1999.htm

moje wykłady z lat 2004 do 2005 (Technologia Informatyczna) => it_2004.htm

moje wykłady z roku 2001 (Programowanie Stron Internetowych) => it_2001.htm

moje wykłady z roku 2007 (Inżynieria Softwarowa) => it_2007.htm

moje wynalazki dane mi były przez Boga => artefact_pl.htm/#D4, portfolio_pl.htm/#B1

moje wynalazki: "Komora Oscylacyjna" (pędnik i akumulator) => oscillatory_chamber_pl.htm, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/F

moje wynalazki: "Magnetyczny Napęd Osobisty" => magnocraft_pl.htm/#F3, propulsion_pl.htm/#C3, tekst_1_5.htm/E

moje wynalazki: "Magnokraft" (gwiazdolot magnetyczny) => magnocraft_pl.htm, propulsion_pl.htm/#C1, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/G

moje wynalazki: "Ogniwo Telekinetyczne" (darmowe) => fe_cell_pl.htm, eco_cars_pl.htm/#E1, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, tekst_1_5.htm/LA2.4 tom 10

moje wynalazki: "Rzutnik Telepatyczny" => telepathy_pl.htm/#C4, #C3, #C5, cloud_ufo_pl.htm/#A2, portfolio_pl.htm/#A5, #B1, #B2, god_pl.htm/#I1, Rys. #E1, magnocraft_pl.htm/"Wideo #A0", przepowiednie.htm/#E4, blog #307, tekst_1_5.htm/K5.2 tom 9,

moje wynalazki: "Telefon Telepatyczny" => artefact_pl.htm/#D2, #D1a, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, pajak_jan.htm/#L5, god_istnieje.htm/#K1,

moje wynalazki: "Teleskop Telepatyczny" => telepathy_pl.htm/#C3, pajak_jan.htm/#L5, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, przepowiednie.htm/#E4, blog #307, tekst_1_5.htm/K5.1, tom 9,

moje wynalazki: "Wehikuł Czasu" (nadaje "nieśmiertelność") => immortality_pl.htm, timevehicle_pl.htm, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, przepowiednie.htm/#E4, blog #307, rok.htm/#C2(3), #D(#69), tekst_1_5.htm/M,

moje wynalazki: "Wehikuł Czteropędnikowy" => propulsion_pl.htm/#C4, explain_pl.htm/#G2, tekst_1_5.htm/D,

moje zatrucia NZ wodą gruntową powtarzane w latach 2011, 2016 i 2017 (łagodzone piciem wody kokosowej) => healing_pl.htm/#G2.3, woda.htm/wstęp,

moje zatrzymania padającego deszczu => woda.htm/#E2,

Mojżesz (rogaty, 4.84 metra wzrostu, od bioder wyglądu "anioła") => tekst_1_5.htm/V6 (#12) z tomu 17

monografia [1/5] = najnowsze opublikowanie całego mojego dorobku naukowego, 18 tomów, 2010 r. => tekst_1_5.htm

monografia [1/4] = poprzedniczka najnowszej monografii [1/5], w 18 tomach, 1998 rok => tekst_1_4.htm

monografia [1/3] = poprzedniczka starszej monografii [1/4], w 9 tomach, 1998 rok => tekst_1_3.htm

monografia [2] = stara publikacja o "komorze oscylacyjnej", 1994 rok => tekst_2.htm

monografia [5/4] = wyniki moich badań "eksplozji tapanui", 1996 rok => tekst_5_4.htm

monografia [6/2] = stara prezentacja urządzeń "darmowej energii", 1993 rok, dziś rozdział LA w [1/5] => tekst_6_2.htm

monografia [8/2] = publikacja filozofii "totalizm", 8 tomów, 2009 rok, dziś tomy 6 do 8 i 13 w [1/5] => tekst_8_2.htm

monografia [8] = starsza publikacja filozofii "totalizm", 8 tomów, 2003 rok, dziś tomy 6 do 8 i 13 w [1/5] => tekst_8.htm,

monopol "Fonterra" (tj. NZ monopol mleczny) => healing_pl.htm/#G2.3,

monopol Zespri (NZ monopol eksportu owoców kiwi) => fruit_pl.htm/#D5, healing_pl.htm/#G2.3,

monopol małżeński (tj. wymuszana prawem i nadużywana władza żon nad mężami) => morals_pl.htm/#J2.2.2, blog #203, antichrist_pl.htm/#B2, totalizm_pl.htm/#A2.11, Fot. #A2.12b, 2020zycie.htm/#C6, #L1 i #342, humanity_pl.htm/#V1 i #365, #V2, artefact_pl.htm/#G7,

monopol na owoce "kiwi" => fruit_pl.htm/#D5, quake_pl.htm/#G1, solar_pl.htm/#T7

"monopol na wiedzę" obecnej "ateistycznej nauki ortodoksyjnej" => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4

monopole = wysoce szkodliwe instytucje zdążające w dół pola moralnego => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, portfolio_pl.htm/#B3, rok.htm/#F1, pajak_jan.htm/#B1, quake_pl.htm/#P5, #G1, #R2, tekst_1_5.htm/H10 tom 4,

moralnie poprawna aktywność życiowa (nagradzana) => pajak_na_prezydenta_2015.htm/#N2, totalizm_pl.htm/#A2.7, #E2,

"moralna energia" = inteligentna energia generowana lub tracona przez ludzi => totalizm_pl.htm/#A2.2, nirvana_pl.htm/#D1 do #D4, malbork.htm/#D2 i #E2, tekst_17.htm/[17]-N1,

moralna poprawność (wskaźniki) => morals_pl.htm/#C4 do #C4.5, totalizm_pl.htm/#A2.7, #A2.2, karma_pl.htm/#A5,

"moralne pole" = podobne do grawitacji oddziaływanie na intelekty => totalizm_pl.htm/#H2, morals_pl.htm/#C4.2, #C4.2.1, pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1, Rys. #I1, healing_pl.htm/#G2.3

"moralne prawa" = zbiór praw decydujących o następstwach naszych działań => totalizm_pl.htm, parasitism_pl.htm,

moralnie poprawne działanie nigdy NIE jest przegraną => totalizm_pl.htm/#A1.1, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A4

moralnie poprawne zakładanie słonecznych lamp bezpieczeństwa czułych na ruch => solar_pl.htm/#N1,

moralne zaduszenie (samozadana śmierć - np. samobójstwo) => nirvana_pl.htm/#D3, parasitism_pl.htm/#B1, evolution_pl.htm/#A1 (6), blog #316,

"moralności" nie wolno mylić z "religijnością" (osoba moralna NIE zawsze jest religijną, a religijna - moralną) => quake_pl.htm/#A1,

"moralność" = posłuszeństwo z jakim wypełnia się przykazania i wymogi Boga jak powinno się żyć => totalizm_pl.htm/#A1, changelings_pl.htm/#P1, quake_pl.htm/#P5.1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3

"moralność grupowa" => totalizm_pl.htm/#E2, #A2.8, petone_pl.htm/#A2, mozajski.htm/#B2 do #B4.4, cielcza.htm/#J1, antichrist_pl.htm/#M1,

moralność "intelektu grupowego" => mozajski.htm/#B2 do #B4.4, tekst_1_5.htm/NG6 do NG6.4 z tomu 12, totalizm_pl.htm/#E2, #A2.8, antichrist_pl.htm/#M1,

moralność "intelektu indywidualnego" => mozajski.htm/#B1 do #B3, tekst_1_5.htm/NG5 do NG5.7 z tomu 12, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3

"moralność jest kluczem do wszystkiego" (a Biblia jest kluczem do moralności) => humanity_pl.htm/#B2, totalizm_pl.htm/#A1, morals_pl.htm/#A3, changelings_pl.htm/#P1, pajak_jan.htm/#L1, karma_pl.htm/#F2

moralność żony (prawda jest dostępna o każdej niewierności) => morals_pl.htm/#J2.2.3,

mowa nienawiści (hate speach) => quake_pl.htm/#R2

Możajski Aleksander = budowniczy pierwszego samolotu (Alexandr Fyodorovich Mozhaisky) => mozajski.htm/#C2

módl się o swoich wrogów i prześladowców (Biblia, 5:44-5 "Mateusz", 6:27-29 "Łukasz", 12:14 "List do Rzymian") => cielcza.htm/#N3a,

mój nieciekawy i mniej niż przeciętny wygląd zewnetrzny => pajak_jan.htm/Fot. #1, nirvana_pl.htm/#B3,

mój "Totalizm" zawsze pisze się przez literę "z" aby odróżniać go od skrótu nazwy "Totalitarianism" też pisanego jako Totalism - tyle, że przez literę "s" => totalizm_pl.htm/#A5, evolution_pl.htm/#A1,

mów prawdę tym których kochasz i szanujesz => totalizm_pl.htm/#F1, quake_pl.htm/#P1, morals_pl.htm/#A1

mówiący szpak i sroka, oraz kot rozumiejący ludzką mowę => cielcza.htm/#E3

Muldoon Robert, Sir (najmoralniejszy wódz Nowej Zelandii) => pajak_jan.htm/#B1, prawda.htm/#C6, landslips_pl.htm/#I1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #C1), nirvana_pl.htm/#F2, woda.htm/#I2,

mumie i posągi z wydłużonymi, jajowatymi czaszkami identycznymi do czaszek jednej z ras UFOnautów (np. Ramzesa II) => antichrist_pl.htm/#M1, newzealand_pl.htm/#I2,

"Murugan" (wiecznie młody) "deita" zwany "Subramanya" => immortality_pl.htm/"Fot. #B1ab", parasitism_pl.htm/"Fot. #1",

mutowanie się ludzi, zwierząt, czarnych kosów i roślin => solar_pl.htm/#T7, Fot. #T1, cooking_pl.htm/#F5, woda.htm/#B1.1, Fot. #B2, blog #306, petone_pl.htm/Fot. #J3g,

"myszołapy" zaklinający myszy, szczury, pchły, itp. (np. "szczurołap" ze wsi Cielcza koło Jarocina) => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I5.7.4 punkt #1I5.7.4, cielcza.htm/#D1, magnocraft_pl.htm/#G4, propulsion_pl.htm/#J4.5, www.google.pl/search?q=pied+piper+of+hamelin/Szczurołap zwany "Pied Piper of Hamelin",

mżawka, kapuśniaczek (odmiany drobnego deszczu) => woda.htm/#C4,

N-Machine i Bruce DePalma => tekst_1_5.htm/LA2.2 (tom 10) i #77 z W4 (tom 18), propulsion_pl.htm/#J4.4,

na Borneo UFOnauci zepsuli mi lodówkę => tekst_7b.htm/C, A1, plague_pl.htm/#P1(iv),

"Na każym miejscu są oczy Pańskie, dobrych i złych wypatrują" (Biblia, 15:3 z Księgi Przysłów) => 2020zycie.htm/(a) w #H3, #L2, smart_tv.htm/#J2.7, ufo_pl.htm/(3) w #A2,

na pewność każdy musi sobie zapracować => soul_proof_pl.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#B1, will_pl.htm/#G3

nadchodząca zmiana mocarstwa i przywódcy świata (na "żółtą rasę") => przepowiednie.htm/#H1.1,

nadprzyrodzona śmierć wszewilkowskiego zabijaki => wszewilki.htm/pod Fot. #C2a sw_andrzej_bobola.htm/#G2,

nadprzyrodzone objawienie Matki Boskiej u marszałka Koniewa => malbork.htm/#J4,

nadprzyrodzone zwierzęta łamiące prawa fizyki => sw_andrzej_bobola.htm/#I5, Wideo #I5a,

nadprzyrodzoność "anielskiego kamienia" i dębu ze Św. Anny pod Miliczem => milicz.htm/#D16, #D20, #D21, #D22, #D24,

nadprzyrodzoność bambusów i palm = synchronizują umieranie => stawczyk.htm/#F4.4, god_proof_pl.htm/#F3,

nadprzyrodzoność baobabu = samouzdrawianie => god_proof_pl.htm/Fot. #J1, stawczyk.htm/#F4.4,

nadprzyrodzoność drzew gumowych = znają chiński kalendarz => pigs_pl.htm/#C2

nadprzyrodzoność drzew i kamieni "datuk" z Malezji = spełaniją życzenia => malbork.htm/#D2, #D3, Fot. #D1 i #C1a, ufo_pl.htm/#G9, Fot. #G9, wszewilki.htm/#C2, #Fot. #C2a

nadprzyrodzoność kamieni = niektóre z nich inteligentnie wędrują => newzealand_pl.htm/#D1,

nadprzyrodzoność kokosów = "mają oczy" => god_proof_pl.htm/#F2, fruit_pl.htm/#C1 i #D1,

nadprzyrodzoność komarów = odczytują nasze myśli => stawczyk.htm/wstęp "część #F",

nadprzyrodzoność kotów = wiedzą kiedy ktoś umrze => stawczyk.htm/wstęp "część #F", tekst_1_5.htm/podrozdział I8.1,

nadprzyrodzoność niedźwiedzi = odróżnianie jadalności od trucizn => stawczyk.htm/#F4.1.2, #J2, blog #344,

nadprzyrodzoność polskich zaskrońców = zdalne hipnotyzowanie żab => stawczyk.htm/#F2, day26_pl.htm/#E6, 2020zycie.htm/#D3, wtc_pl.htm/#D1, #366,

nadprzyrodzoność polskiego bociana = znajomość przyszłości => stawczyk.htm/część #F, wszewilki.htm/#G2,

nadprzyrodzoność polskiego węża Gniewosza = zwalnianie czasu => stawczyk.htm/#F3, tornado_pl.htm/#K3, cielcza.htm/#D2, tekst_12.htm/G2, 2020zycie.htm/#D3,

nadprzyrodzoność rekinów = zdalne hipnotyzowanie ofiar (dla bezbolesności ugryzień) => stawczyk.htm/#F4.1.1, wtc_pl.htm/#D1, #366,

nadprzyrodzoność słoni = wykrywanie wody => stawczyk.htm/część #F,

nadprzyrodzoność "strażników" z Korei = wypędzają włóczęgów => malbork.htm/Fot. #D3ab,

nadprzyrodzoność szczurów = znają przyszłość (ekslozje, zatonięcia) => wszewilki_jutra.htm/#J6, day26_pl.htm/#D3,

nadprzyrodzoność totemów Bidayuh z Borneo = nie lubią być fotografowane => malbork.htm/Fot. #D2, newzealand_pl.htm/#D1,

nadprzyrodzoność toporów katowskich = po 1000 egzekucjach same obcinają głowy => malbork.htm/#D2,

nadrzędna inteligencja Boga stoi za działaniem mechanizmów moralnych => totalizm_pl.htm/#H2, bitwa_o_milicz.htm/#I2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A4,

nagroda Senatora McCain (300 milionow US$) za odpowiednik mojej "komory oscylacyjnej" => eco_cars_pl.htm/#D2, #D2.1, artefact_pl.htm/#F2, tapanui_pl.htm/#J1, portfolio_pl.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A2,

nagroda "Sunday Mirror" (odmówione mi 10000 funtów) za "kręgi zbożowe" => eco_cars_pl.htm/#D2.1, artefact_pl.htm/#F2, ufo_proof_pl.htm/Rys. #C6, tekst_1_5.htm/G11.3.2 z tomu 3, portfolio_pl.htm/#A6.1, magnocraft_pl.htm/"Rys. #A3(K6) - góra", propulsion_pl.htm/#J4.2,

"nagrody" i "kary" od Boga za moralne lub niemoralne życie => tekst_1_5.htm/NG5.1.1 z tomu 12, mozajski.htm/#B2 do #B2.2,

najbardziej śmierdzące owoce i potrawy (durian, muttonbird) => fruit_pl.htm/#G1, #G1.3, newzealand_visit_pl.htm/#K3 do #K4.4,

najczęściej zadawane pytania (frequently asked questions) => faq_pl.htm

najgorsze epidemie (choroby, plagi, pandemie) ostatnich około 30 lat => plague_pl.htm/#B1,

"najpierw filmuj lub fotografuj, a dopiero potem deliberuj" (rada i powiedzenie jakie wypracowałem z powodu telepatycznego nakazu UFO aby NIE filmować czy fotografować niezwykłych lub niewyjaśnialnych zjawisk) => petone_pl.htm/#J3, portfolio_pl.htm/#F2, #301, evil_pl.htm/#L2, #361, 2020zycie.htm/#H3 (g), tekst_1_4.htm/VB4.1.1 (tom 17),

najsilniejszy naturalny antybiotyk (tj. nalewka z ostrych przypraw w rodzaju czosnek, chrzan, ginger, chilli, itp., uważana za zdolną do wyeliminowania zakażenia przewodu pokarmowego) => healing_pl.htm/#G2.3,

najstarsza żarówka świata (świecąca już ponad 120 lat) => newzealand_visit_pl.htm/#G2, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5, nirvana_pl.htm/[1] w #C8,

najważniejsze odkrycia autora tej strony (dra inż. Jana Pająk) => milicz.htm/#A1, nirvana_pl.htm/#C6 do #C8, evolution_pl.htm/#A1, god_istnieje.htm/#K1 i #K2, 2020zycie.htm/cała, 1985_teoria_wszystkiego.htm/cała, klasa.htm/#A3 do #A3de, rok.htm/#B8.2,

"nałóg seksu" ("seksualne maniactwo") => newzealand_visit_pl.htm/#D1 i Fot. #D1, bitwa_o_milicz.htm/#J5

napędy magnetyczne => propulsion_pl.htm/#F,

Narodowe Ludzkie Skarby Polski => mozajski.htm/#C4

narody, kraje, państwa: definicje, prawa i obowiązki => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#F1 do #F4

narzeczona zabita gałęzią z hukiem odpadłą z drzewa => immortality_pl.htm/#C3

nastaw drugi policzek (Biblia, 3:26 i 3:30 Lamentacje, 5:39 i 23:3 Mateusz, 6:29 Łukasz) => cielcza.htm/#N1 i #357, #L3,

następstwa niemoralnego działania grupowego (np. telewizji) => p_instrukcja.htm/część #B,

nasz film "Wall 4k" (17 sek) => ZFr3YrVcM3E https://youtu.be/ZFr3YrVcM3E, https://youtu.be/lBVQfl2bbtI, https://youtu.be/W9YFI6Fer9E, partia_totalizmu_statut.htm/Film #A3a, #A3, blog #321, 2020zycie.htm/Film #C5b, #C5, blog #338,

nasz "świat fizyczny" (przez oficjalną naukę zwany "wszechświat") ma kształt cieniutkiego, pomarszczonego "naleśnika" (a ściślej całego stosu niezwykle cieniutkich "naleśniczków") => will_pl.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#D3, god_istnieje.htm/#K1, petone_pl.htm/#J5, #J6, immortality_pl.htm/#J1, #J2, tekst_12.htm/Rozdziały F do H, tekst_1_4.htm/Rys. #I1 z tomu 5, JE3.7.1 z tomu 9, tekst_1_5.htm/N-174 i N-138 z UB1 w tomie 16, JG3.7.1 z tomu 8,

nasza cywilizacja jest jak pociąg z maniakami pędzący wprost w przepaść => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#H1, #A2.5, portfolio_pl.htm/#J1

nasza osobista współodpowiedzialność (i otrzymywane kary) za niemoralności popełniane przez wszystkie intelekty zbiorowe do jakich należymy => totalizm_pl.htm/#E2, #A2.8, antichrist_pl.htm/#M1,

"nauka totaliztyczna" (jako nowa konkurencja starej "oficjalnej nauki ateistycznej") => telekinetyka.htm/#C1-6, totalizm_pl.htm/#A2.6, god_istnieje.htm/#F1, dipolar_gravity_pl.htm/#A0, tornado_pl.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#D3, eco_cars_pl.htm/#A2, oscillatory_chamber_pl.htm/#L3, blog #312,

"naukowa inkwizycja" i "polowanie na czarownice" w dzisiejszych czasach => tapanui_pl.htm/#K7, god_istnieje.htm/#F3, quake_pl.htm/#R2,

"naukowa moralność" => morals_pl.htm/#B2, #B6, #C4.7, petone_pl.htm/#I5, #J5, totalizm_pl.htm/#E2, cielcza.htm/#L3, humanity_pl.htm/#B2

naukowa propaganda sukcesu => dipolar_gravity_pl.htm/#K2

naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, nazywana też Koncept Dipolarnej Grawitacji => dipolar_gravity_pl.htm/całość, 1985_teoria_wszystkiego.htm/całość, cse.google.pl, evolution_pl.htm/#A1, propulsion_pl.htm/#J4.1,

naukowe i bezstronne badania Biblii i Boga => healing_pl.htm/#A2, petone_pl.htm/#A3,

nawet grecki król Midas przekonywał się nieraz, że sobotnia (sabatowa) praca w gówno się obraca => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4

nawet jeśli wprasować serpenta do prościutkiej rury, ciągle NIE wysprostuje się jego poskręcanej natury => totalizm_pl.htm/#F3-motto, blog #138, dipolar_gravity_pl.htm/#J1,

"nawracalny czas softwarowy" (tj. "czas ludzki") a nienawracalny "czas absolutny" (tj. "czas Boga") => immortality_pl.htm/#C4, god_proof_pl.htm/#D3, przepowiednie.htm/#C3, newzealand_pl.htm/#D2, Fot. #D2, ufo_proof_pl.htm/#C9.1, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp, #G4, rok.htm/#C2(3), #D(#69), prawda.htm/wstęp, #C7, woda.htm/#B3, karma_pl.htm/#F2, 2030.htm/#S4, petone_pl.htm/#J5, #J6, stawczyk.htm/#G2, will_pl.htm/#B1, 1985_teoria_wszystkiego.htm/ #I1 do #I6,

"nawracalny czas softwarowy" (tj. "czas ludzki") starzeje też atomy i skały szybciej niż ludzi => przepowiednie.htm/#C3, immortality_pl.htm/#A1, newzealand_pl.htm/#D2, Fot. #D2, ufo_proof_pl.htm/#C9.1, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp, #G4, prawda.htm/wstęp, #C7,

nazwy miejsc definiują co tam się dzieje => quake_pl.htm/#P2

neo-średniowiecze, ufanatyzmienie, technokracja, odrodzenie (epoki historyczne) => tapanui_pl.htm/#K1, humanity_pl.htm/#A3 i #G2.3, morals_pl.htm/#C4.7, tekst_5_4.htm/D4.1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/wstęp, #C2, #G1, healing_pl.htm/#G2.3, woda.htm/Fot. #A1, #T3, #U1(2), propulsion_pl.htm/#J4, evolution_pl.htm/#A1, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#V3,

neo-średniowiecze zamieniające ludzi w niewolników swego rządu => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#G1,

niby uzdrowienie przez pokrzyżacką Madonnę z zamku w Malborku => milicz.htm/#D25, malbork.htm/#E2 do #E4 i część #F, timevehicle_pl.htm/#D6.1,

nic NIE ma tylko zalet lub tylko wad, a wszystko ma dobre i złe następstwa => cooking_pl.htm/#B1, skorowidz.htm/#C1, wszewilki.htm/#F3, totalizm_pl.htm/#A2.11,

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw (Biblia, 4:22 Marek, podobne 10:26 Mateusz) => humanity_pl.htm/#V2, military_magnocraft_pl.htm/#D1, #360, petone_pl.htm/#K5,

nić Ariadny (tj. przysłowiowa, mityczna "nitka Ariadny") = prowadzi do rozwiązania problemów => tekst_1_5.htm/A19, A20 tom 1; C, C1 tom 2, propulsion_pl.htm/Wstęp, #B1, #J1, free_energy_pl.htm/#A2, wszewilki_milicz.htm/#E3.2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#F4,

niebezpieczeństwo stania się "pozbywalnym" => wszewilki.htm/#F3, will_pl.htm/#G2, antichrist_pl.htm/#B1,

nie bójmy się poznawać, badać i wypytywać Boga! => god_proof_pl.htm/#G4,

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. (Biblia, Mateusz 5:37, Jakub 5:12) => evil_pl.htm/#L2, {8} z #L1, #361,

"NIE czyń zła, NIE mów zła, NIE słuchaj zła, NIE podziwiaj zła" => patrz "cztery mądre małpki", a "trzy mądre małpki"

"nie ma Boga" = oszukańcze ogłoszenie z autobusów Londynu => timevehicle_pl.htm/#A2, quake_pl.htm/#P5, mozajski.htm/#I5,

Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemniczego, o czym by się nie miano dowiedzieć (Biblia, Mateusz 10:26, podobne też Marek 4:22) => nirvana_pl.htm/autoryzacja, humanity_pl.htm/#V2,

NIE ma takiego dobra, które by nie zrodziło sobą jakiejś formy zła => wszewilki.htm/#F3, morals_pl.htm/#C4.2.1, antichrist_pl.htm/#B2, humanity_pl.htm/#B2, #V2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2, totalizm_pl.htm/#A2.11, woda.htm/#E1, #G1, 2030.htm/#S5, evolution_pl.htm/#B1, soul_proof_pl.htm/#F11, blog #310, partia_totalizmu.htm/Film #A3c, partia_totalizmu_statut.htm/Film #A3c, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J4,

NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło i NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła => wszewilki.htm/#F3, morals_pl.htm/#C4.2.1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3, god_istnieje.htm/#C6, #C8, antichrist_pl.htm/#B2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2, totalizm_pl.htm/#A2.11, healing_pl.htm/#G2.3, god_pl.htm/#F1, woda.htm/#E1, #G1, karma_pl.htm/#F2, 2030.htm/#S5, portfolio_pl.htm/#F2, evolution_pl.htm/#B1, soul_proof_pl.htm/#F11, blog #310, hurricane_pl.htm/#A1, partia_totalizmu.htm/Film #A3c, 2020zycie.htm/#V6 i (11) z #V2, wroclaw.htm/#G5, #G6, nirvana_pl.htm/#C8, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J4,

NIE morduj (20:13 Księgi Wyjścia w Biblii) => healing_kuramina.htm/#C4, god_istnieje.htm/#K1 (5), blog #325,

"NIE wykonuj niemoralnych rozkazów" => cielcza.htm/#L3, morals_pl.htm/#C4.2, landslips_pl.htm/#I1, 2030.htm/#S4,

NIE wystarczy w Boga wierzyć, a trzeba starać się o nim też wiedzieć => god_proof_pl.htm/#B3, bitwa_o_milicz.htm/#J3, dipolar_gravity_pl.htm/#H1, free_energy_pl.htm/#J1, woda.htm/#T2(1), 2020zycie.htm/#V4,

NIE zmieniaj ani usprawniaj tego co już jest "bardzo dobre" (zasada moralna) => cooking_pl.htm/#A1 do #A5, pajak_jan.htm/#B1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#F1, petone_pl.htm/#J5, healing_pl.htm/#I3,

"niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa" (Biblia, Mateusz, 6:3) tj. dobro czyń anonimowo => nirvana_pl.htm/#D2, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#C2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#N4, humanity_pl.htm/#A3, evolution_pl.htm/#A1, newzealand_pl.htm/Film #I2a,

"nieczynienie niczego" a najmoralniejsze postępowanie => god_istnieje.htm/#E3, will_pl.htm/#G5, rok.htm/#F1

niedoskonałość kobiet (powody i następstwa) => antichrist_pl.htm/#B2, god_istnieje.htm/#C6(5),

"niedźwiedzia przysługa" (definicja i pochodzenie) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1,

"nieistniejące istnienie" = "uwięziona nieśmiertelność" bez nirwany => immortality_pl.htm/#H5, timevehicle_pl.htm/#C8, parasitism_pl.htm/#G5 do #G8, #B1, #C2, god_pl.htm/#F7, partia_totalizmu.htm/#A3.4, god_istnieje.htm/#K5,

niekompetencja dzisiejszej nauki w badaniach niekooperującej inteligencji (np. UFO lub Boga) => ufo_proof_pl.htm/#B1,

niekorzystne następstwa picia wody deszczowej oraz moja metoda ich identyfikowania => woda.htm/#G1, #G2,

niekorzystne "skutki uboczne" (pochodzenie i eliminacja) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5 i #247, #I1 i #244, #J1 i #248, #N4 i #246, totalizm_pl.htm/#A2.2 i #192, #A2.11 i #283, #D7, #I5, newzealand_visit_pl.htm/#N2,

nielegalność domowych napraw np. pralki czy telewizora w NZ => seismograph_pl.htm/#C5, smart_tv.htm/#C1,

niemoralna pasywność życiowa (karana przez Boga) => totalizm_pl.htm/#A2.8, #E2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, blog #263, woda.htm/#U1, god_istnieje.htm/#H2, propulsion_pl.htm/#G1, 2030.htm/#E1, mozajski.htm/#I2,

niemoralne podatki (VAT, GST, itp.) => humanity_pl.htm/#T2, morals_pl.htm/#C4.2, totalizm_pl.htm/#A2.11,

niemoralne wynalazki i odkrycia NIE rozwiązują problemów ludzi => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1,

niemoralni ludzie NIE są w stanie wynaleźć lub odkryć nic nowego i faktycznie korzystnego => morals_pl.htm/##C4.7, pajak_jan.htm/#D6, boiler_pl.htm/#H1, artefact_pl.htm/#D4,

"niemoralnie" = wzdłuż "linii najmniejszego oporu" => wszewilki.htm/#L4, plague_pl.htm/#G2, totalizm_pl.htm/#A2.1, #C1, humanity_pl.htm/#V1 i #365,

niemoralność bez przerwy się nasila (eskaluje) => humanity_pl.htm/#T1, petone_pl.htm/#I3.1, p_instrukcja.htm/#B5

niemoralność bezakumulatorowej generacji elektryczności z energii słonecznej => solar_pl.htm/#F3, #B5

niemoralność energii jądrowej i jej "owoców" => morals_pl.htm/#C4.7, portfolio_pl.htm/#D4, telekinetyka.htm/#M1, #M2

niemoralność rakiet i ich "owoców" => morals_pl.htm/#C4.7, p_l.htm/Rys. #1, tapanui_pl.htm/#K1, portfolio_pl.htm/#D4

niemoralność systematycznego wykonywania ćwiczeń fizycznych w sali gimnastycznej => pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A2 partia_totalizmu.htm/#A3.3,

niemoralność wynika z braku wiedzy => p_instrukcja.htm/#A8

nieobiektywność i niesprawiedliwość kobiet => will_pl.htm/#G4, antichrist_pl.htm/#B2

nieodwracalność odebrania korzyści za niemoralność (kara) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2

nieograniczone (nieskończone) rozmiary i czas istnienia wszechświata (Księga Barucha, 3:24-25) => dipolar_gravity_pl.htm/#D4 i #273, #I2, humanity_pl.htm/#B2, antichrist_pl.htm/#B1.1, god_pl.htm/#B5, #B5.1, #B8, evolution_pl.htm/#B1, biblia.htm/#C12(5), #H2,

niepsujące się zwłoki (ciało) św. Andrzeja Boboli => sw_andrzej_bobola.htm/#D5,

niepsujące się zwłoki a nowe układy pierwiastków chemicznych => sw_andrzej_bobola.htm/#I1 do #I7, #D5, malbork.htm/#J2,

nieskończona szybkość propagowania się fal telepatycznych => 1985_teoria_wszystkiego.htm/[A5a] i [B5a] z #I3 i #I4, #I5a, telepathy_pl.htm/WSTĘP,

nieuleczalne kalectwo wyobraźni => propulsion_pl.htm/#J4.3,

"Nikt nie może dwom panom służyć. .. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Biblia, 6:24, "Ew. w/g św Mateusza") => propulsion_pl.htm/#J4.4, blog #313,

"niech więc żyje tylko 120 lat" (Biblia, Księga Rodzaju 6:3) => pigs_pl.htm/#F1,

"niepisane założenie" oficjalnej nauki, że Bóg NIE istnieje => god_istnieje.htm/#H2,

nieprzydatność ludzkiego języka i słownictwa do precyzyjnego opisywania Boga => malbork.htm/#J3,

niepsujący się chleb z Samarkand w Uzbekistanie => nirvana_pl.htm/[1] z #C8,

niesprawiedliwość ocen żeńskich wykładowczyń i nauczycielek => antichrist_pl.htm/#B2,

nieśmiertelni ludzie NIE będą mogli się rozmnażać (np. penisy nieśmiertelnych mężczyzn będą niezdolne do wzwodu i produkcji spermy) => humanity_pl.htm/#A3(2), antichrist_pl.htm/#B1.1(11), totalizm_pl.htm/#A1.1, immortality_pl.htm/#C4.1(#A8)

"nieśmiertelność" = świadomość życia przez nieskończenie długi czas => immortality_pl.htm, soul_proof_pl.htm/#L1

nieśmiertelność softwarowa duszy ludzkiej => soul_proof_pl.htm/#L1 do #L7

nieśmiertelność uwięziona (moralnie poprawna) uzyskana poprzez powtarzalne cofanie się w czasie => immortality_pl.htm/#B3 tekst_12.htm/wprowadzenie,

nieśmiertelność niemoralna uzyskana metodami medycznymi => immortality_pl.htm/#B2

niezatwierdzenie mojej pozycji "Profesor Informatyki" przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA) przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) => tekst_13.htm/#I1, blog #304, rok.htm/#69, 2020zycie.htm/#D2,

niezgodność zasysania wody przez tornada (tzw. "waterspout") z dzisiejszą wiedzą fizyczną => tornado_pl.htm/#K1

niezwykłości jakie osobiście doświadczyłem => wszewilki.htm/#F3

Niniwa (skruszona niemoralność - wersety 3:4-10 z biblijnej "Księgi Jonasza") => quake_pl.htm/#G1, morals_pl.htm/#C5.3, #H6, antichrist_pl.htm/#J1, #E1, tapanui_pl.htm/#G2, #H1, 2030.htm/WSTĘP, #S1, will_pl.htm/Rys. #B2b - dół, rok.htm/#B8.2 (5), wszewilki.htm/WSTĘP, wroclaw.htm/#G3, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5,

nirwana = zjawisko nadzwyczajnej szczęśliwości wywoływanej moralną harówką fizyczną => nirvana_pl.htm partia_totalizmu.htm/#A1 do #A4, #X1 do #X4, smart_tv.htm/WSTĘP, milicz.htm/Filmy #A1ab,

nirwana jako bilet do lat młodości (nirvana) => immortality_pl.htm/#I1, mozajski.htm/#B4.2

nirwana jako empiryczny dowód na istnienie Boga => partia_totalizmu.htm/#A3, milicz.htm/Filmy #A1ab, smart_tv.htm/#E1,

nirwana rezonasowa tłumu na Politechnice Wrocławskiej 1968 rok => nirvana_pl.htm/#C3, #C4.2, rok.htm/6 z #B8.2 i 7 z #E1, smart_tv.htm/#L3,

Nobel Alfred (szwedzki wynalazca dynamitu) => mozajski.htm/Fot. #H1

nocne owianie mojego orzecha kolumną pola z pędnika UFO (powodujące zwiędnięcie wszystkich liści) => solar_pl.htm/#N4, Tabela #N4, woda.htm/#K4,

Nosbocaj (Miss) - Nowozelandka uprowadzona do UFO => god_pl.htm/#F9, fe_cell_pl.htm/#B3 (5'), god_istnieje.htm/#K1 (7), tekst_1_5.htm/UB1 tom 16, tekst_2.htm/Załącznik Z,

"Nowe Przymierze" z Bogiem opisane w Hbr 10:16 z Biblii (zmieniające przekaz wymagań Boga z symbolicznego czytania "litery" na słuchanie podszeptów "serca" - czyli na przeciw-organ zwany "sumienie") => evolution_pl.htm/#A1, blogi #316 i #316E, 2030.htm/#K1(2), przepowiednie.htm/#E4, blog #307, quake_pl.htm/#I1, blogi #237 i #237E, god_proof_pl.htm/#B6,

Nowa Zelandia i jej ciekawostki => newzealand_pl.htm, newzealand_visit_pl.htm

Nowa Zelandia - ciągłe oddalanie prawa do emerytury => faq_pl.htm/#C3, god_proof_pl.htm/#A4, job_pl.htm/#A2,

Nowa Zelandia - kraj w którym tylko ok. 32% bezrobotnych dostaje "dolę" => prawda.htm/#C6, pajak_jan.htm/#B1,

nowe choroby i epidemie gnębiące ludzkość => plague_pl.htm/#B1,

nowe wpisy do blogów totalizmu (co nowego) => free_energy_pl.htm/przed WSTĘP, magnocraft_pl.htm/przed WSTĘP, totalizm_pl.htm/przed WSTĘP, pajak_jan.htm/przed WSTĘP, 2030.htm/przed WSTĘP, rok.htm/{11} z #B8.2, milicz.htm/{2022/6} z #A1,

"Nowe Jeruzalem" (gwiazdolot typu T12) => malbork.htm/#J3, soul_proof_pl.htm/#A1, magnocraft_pl.htm/#F2, Rys. #A5(K10), #L6, antichrist_pl.htm/#B1.1, hurricane_pl.htm/#J4 (D), ufo_proof_pl.htm/Film #H3d,

"Nowozelandczycy którzy emigrują do Australii podnoszą poziom IQ w obu tych krajach" (powiedzenie Sir Robert'a Muldoon) => pajak_jan.htm/#B1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #C1), soul_proof_pl.htm/#E7,

nowozelandzka rozgwiazda poduszkowa "Patiriella Regularis" => woda.htm/#B1.1, Fot. #B2, blog #306, petone_pl.htm/Fot. #J3g,

nowozelandzkie mutacje czarnych kosów => solar_pl.htm/#T7, Fot. #T1, cooking_pl.htm/#F5, woda.htm/#B1.1, Fot. #B2, blog #306, petone_pl.htm/Fot. #J3g,

"Nowy Babilon", czyli Niniwa => petone_pl.htm/#C3,

NZ Driving Licence (tj. angielskojęzyczne wytyczne jak przygotować się do uzyskania NZ prawa jazdy) => nzd.htm/#L1

NZ miasta w których wykryto zatrucia wody pitnej (Havelock North, Hastings i Flaxmere; Petone; Dunedin) => healing_pl.htm/#G2.3, totalizm_pl.htm/#A2.11,

NZ raport, że 20% wody pitnej jest w NZ szkodliwe dla zdrowia => woda.htm/#B2(3),

obiektowo-zorientowane prawodawstwo i prawo (bazujące na zasadach tzw. "object-oriented programming: OOP"=> humanity_pl.htm/#Y2, partia_totalizmu.htm/#H4(v), bandits_pl.htm/#I5, #362,

objawienie Dayaków na temat Drugiego Jezusa => przepowiednie.htm/#G1

obniżanie ceny elektryczności (energią słońca) => solar_pl.htm/#F2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D1

obowiązek obrony nakładany przez "faktyczną moralność" => wszewilki.htm/#E2, tekst_1_5.htm/JD11.1 (tom 7),

obrabiarki sterowane numerycznie, gry komputerowe i ich programy jako wzorce i modele "nawracalnego czasu softwarowego" i Omniplanu => immortality_pl.htm/#C3, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp, #G4, pajak_jan.htm/#I2, przepowiednie.htm/wstęp, will_pl.htm/#B1,

obrona indywidualnych ludzi przed nieszczęściami i kataklizmami => tapanui_pl.htm/#H5, totalizm_pl.htm/#A2.2

obrona "intelektów grupowych" przed kataklizmami => totalizm_pl.htm/#A2.3, quake_pl.htm/#H1 i #P5.1,

obrona przed kataklizmami a stypendium dla aktywnego totalizty - patrz miasto "Soar" ("Zoar") wersetów 19:18-25 "Księgi Rodzaju" w Biblii => landslips_pl.htm/#I2, quake_pl.htm/#A2 (3),

obrona przed "przekleństwem wynalazców" i "wynalazczą impotencją" => mozajski.htm/#H4, eco_cars_pl.htm/#H3, partia_totalizmu.htm/#A3.4, partia_totalizmu_statut.htm/#A3, Film #A3ab,

obsuwiska ziemi i błota = katastroficzne => landslips_pl.htm

odchodzenie kapłanów od prawdy i odrzucanie przez nich faktycznej wiedzy (4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza") => woda.htm/#T2, U1, god_proof_pl.htm/#D3, 2030.htm/#D1,

odchudzające i lecznicze cechy koreańskiej "kim-chi" => korea_pl.htm/#B1 do #B2.1, woda.htm/#I2,

odchudzanie (eliminowanie nadwagi) 3 (lub więcej) stosunkami na tydzień => morals_pl.htm/#J2.2.2,

odchudzanie i utrata nadwagi piciem deszczówki => woda.htm/#I4, #I3,

Oddajcie Cesarzowi (Cezarowi) to co cesarskie, a Bogu to co boskie (Biblia, Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25) => morals_pl.htm/6 z #C4.2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2, #J5, cielcza.htm/#L3, landslips_pl.htm/#I1, totalizm_pl.htm/#H2, dipolar_gravity_pl.htm/#K1, telepathy_pl.htm/#E1.1, plague_pl.htm/#S3, woda.htm/#T2, 2030.htm/#S4, fe_cell_pl.htm/#B3 (5'), smart_tv.htm/#E1, 2020zycie.htm/#L1,

odkrycie nieistniejącego Bozonu Higgsa => dipolar_gravity_pl.htm/#K2, portfolio_pl.htm/#B3, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2

odkrycie nieistniejących fal grawitacyjnych => dipolar_gravity_pl.htm/#K2, free_energy_pl.htm/#C2.1, mozajski.htm/#I7, portfolio_pl.htm/#B3, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E2

odparowanie przez UFO Centrum Handlowego (WTC) w Nowym Jorku => wtc_pl.htm, tekst_1_5.htm/V8.1 z tomu 17, hurricane_pl.htm/#J4 (D),

odpowiedzialność naukowców za upowszechnianie prawdy => cooking_pl.htm/#C2

odpowiedzialność i karanie każdej osoby za łamiące nakazy Boga postępowania całego "intelektu grupowego" do którego osoba ta należy => totalizm_pl.htm/#A2.8, #E2, healing_pl.htm/#G2.3 antichrist_pl.htm/#M1,

odrzucenie mojej Dipolarnej Grawitacji i jej myriad of benefits (tj. jej niezliczonych korzyści) => 1985_teoria_wszystkiego.htm/WSTĘP, soul_proof_pl.htm/#F12, tekst_1_4.htm/K4 (tom 10), tekst_1_5.htm/LA4 (tom 10),

odrzucenie tematu mojej habilitacji: zbudowanie magnokraftu w ITBM Politechniki Wrocławskiej => magnocraft_pl.htm/#J1, #J3, totalizm_pl.htm/#J7, rok.htm/#D(#69) tekst_1_5.htm/M11(tom 11), W4(#22 - z tomu 18),

odrzucony kamień kmieniem węgielnym (Biblia, 20:17-18 z "Lukasza") => youtu.be/f3MuZec4jGM/początek filmu,

odseparowywanie się od świata nakazywane Biblią => humanity_pl.htm/#A3

odstąpienie od występku jest nagradzane, odstąpienie od sprawiedliwości - karane (33:18-19 i 18:20-28 "Księga Ezechiela") => seismograph_pl.htm/#A1, quake_pl.htm/#A1, 2030.htm/#S4, 2020zycie.htm/#V2 (12),

"odwracanie swoich wierzeń" oraz następstwa naszych obaw i marzeń życiowych => woda.htm/#B1.1, blog #306, totalizm_pl.htm/#A2.2, blog #192, healing_pl.htm/część #G, blog #201, wszewilki_jutra.htm/#A3, god_istnieje.htm/#E1,

"oferma kompanijna" (metoda ilustrowania "jak czegoś nie należy czynić" zwana też metodą wojaka Szwejka) => quake_pl.htm/#K1, morals_pl.htm/#C3.4,

ofiary "przekleństwa wynalazców" i "wynalazczej impotencji" => eco_cars_pl.htm/#G2, fe_cell_pl.htm/#M3, boiler_pl.htm/#D1 i #F1, przepowiednie.htm/#E4, blog #307,

oficjalne i naukowe prześladowana chrześcijan w dzisiejszych czasach => petone_pl.htm/#A2, C3, totalizm_pl.htm/#E2, morals_pl.htm/#C4.4, quake_pl.htm/#R2

"ogniwo telekinetyczne" = najprostrzy generator "darmowej energii" => fe_cell_pl.htm, free_energy_pl.htm/#C1 do #C7

ograniczenie świata fizycznego do tylko trzech wymiarów liniowych dokonane podczas Bibilijnego Wielkiego Potopu => god_proof_pl.htm/#A0, immortality_pl.htm/#C4.1(#A4), newzealand_pl.htm/#I2, tekst_12.htm/D3, G2,

"Ojcze nasz, któryś jest w niebie, ..." (modlitwa z Biblii, Św. Mateusz, 6:9-13) => antichrist_pl.htm/#B1.1(5), prawda.htm/#A1, god_pl.htm/#C5,

Oko Sahary (odparowane przez Magnokrafto-podobne "planetory" UFO) => hurricane_pl.htm/#J4 (B), blog #322,

około 50 lat (pół wieku) prześladowań mojej osoby oraz blokowania i sabotażowania wyników moich badań => faq_pl.htm/#A1, dipolar_gravity_pl.htm/#A0, totalizm_pl.htm/#A2.11(3),

olbrzymy i kolosy ludzkie Nowej Zelandii, itp. => patrz ludzkie giganty, gigantyczne stworzenia Nowej Zelandii, itp.

ołtarze kościelne dawniej imitujące wyposażenie do pilotowania gwiazdolotów UFO => wroclaw.htm/#D16(1), milicz.htm/#D17(1), "Fot. #D18", god_pl.htm/#F9,

około 70% do 80% dorobku życiowego każdego mieszkańca obecnie jest rekwirowane przez rząd jako podatek (np. w średniowieczu było zabierane jedynie około 10% - tj. "dziesięcina") => god_proof_pl.htm/#D3, woda.htm/#T3,

"Omniplan" albo "przestrzeń czasowa" co to i jak działa => immortality_pl.htm/#C3, timevehicle_pl.htm/#B2.1, dipolar_gravity_pl.htm/#G4, przepowiednie.htm/wstęp, god_pl.htm/#D1(ii), #I1, propulsion_pl.htm/#B1, #J4.5, rok.htm/#69(z #D), petone_pl.htm/#J5, evolution_pl.htm/#A1, soul_proof_pl.htm/#F13,

OOP (programowanie zorientowane objektowo) => immortality_pl.htm/#C3, timevehicle_pl.htm/#B2.1,

Opowiść Wincentego (przez sceptyków zwane legendą) o tunelu UFO pod Babią Górą z polską wersją "Eldorado" => aliens_pl.htm/#G3, tekst_4b.htm/części #A i #D, tekst_1_5.htm/V5.3.2 z tomu 17, magnocraft_pl.htm/G4, korea_pl.htm/Fot. #11, #H1, newzealand_pl.htm/#F1,

Orange Agent (do dziś wyniszczający ludność Wietnamu oraz zachodnich weteranów wietnamskiej wojny - w tym NZ weteranów) => landslips_pl.htm/#I1, bandits_pl.htm/#F2, healing_pl.htm/#G2.3, 2030.htm/#B2(3), woda.htm/#B1.1,

"orb" w kształcie złotego jaja z "Krzywej Rzeki" na Babiej Górze => tekst_4b.htm/C3, D1 i C1,

"orb" którego ja widziałem w Petone, Nowa Zelandia, 2006 rok => explain_pl.htm/#I3, blog #97, petone_pl.htm/#J2, hurricane_pl.htm/#J3, ufo_proof_pl.htm/Rys. #H1ab,

"orb" którego ja widziałem koło Szklarskiej Poręby, 1964 rok => tekst_4b.htm/D1, hurricane_pl.htm/#J3,

"orbs" (tj. miniaturowe sondy UFO najczęściej widywane jako kule niebieskawego światła) => newzealand_pl.htm/#E3.2, hurricane_pl.htm/#J3, explain_pl.htm/#I2, petone_pl.htm/#J3, rok.htm/pod "zdjęciem 4", tekst_1_5.htm/V5.6 z tomu 17,

"orbs" i "rods" = bezzałogowe sondy UFO => explain_pl.htm/#I1 do #I3, hurricane_pl.htm/#J3, evidence_pl.htm/#C4, landslips_pl.htm/#G1, petone_pl.htm/#J3,

"orby" w kształcie kul złotego światła z "Haurakei Gulf" w Nowej Zelandii, opisane przez Mrs Enid Tata => tekst_4b.htm/D1, newzealand_pl.htm/#E3, petone_pl.htm/#J3, explain_pl.htm/#I2,

"orby" ("Naga Fireballs") z rzeki "Mekong" przy świątyni "Phon Phisai" z Tailandii i Laosu => newzealand_pl.htm/#E3.1 hurricane_pl.htm/#J3,

ordynacja rodowa - tylko najstarszy syn jest spadkobiercą i właścicielem całego majątku ziemskiego => nirvana_pl.htm/#C7 (5), blog #328, tekst_17.htm/X4, X5.1, tekst_13.htm/#328 tom R, google.pl/ordynacja rodowa,

ornamentalne świnki z chińskiego zodiaku zwierzęcego => pigs_pl.htm

Orville Wright i Wilbur Wright = uznani w świecie budowniczowie pierwszego samolotu => patrz Wright Orville i Wilbur

ostrzeżenie Dayaków z Borneo: nigdy nie narażaj się tym istotom (UFOnautom) bowiem są one bardzo mściwe, i na tych co się im narażą zawsze sprowadzają jakąś paskudną chorobę w której nawet najlepsi lekarze nie potrafią się wyznać => tekst_7_2.htm/A1(C2), healing_pl.htm/#G2.3, #G2.2, woda.htm/#K4, #A1 i Fot. #A1, wstęp, karma_pl.htm/#F2,

ostrzeżenie dla noszących świętą nazwę lub przebywających w świętym miejscu, a zachowujących się nieświęcie ("szlachectwo zobowiązuje") => seismograph_pl.htm/#C4, #C5, petone_pl.htm/Wideo #J3v, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, biblia.htm/#F2, mozajski.htm/#B2.2, quake_pl.htm/#P5, day26_pl.htm/#F3,

ostrzeżenie iż stworzenie ogólnoświatowego monopolu internetu byłoby stworzeniem bibilijnej "liczby bestii" z wersetu 13:17 "Apokalipsy św. Jana" - bez pozwolenia nikt nie może kupić ni sprzedać => totalizm_pl.htm/#A5, dipolar_gravity_pl.htm/Wstęp,

ostrzeżenie o bliskim już nadejściu trzęsienie ziemi => seismograph_pl.htm/#I1,

ostrzeżenie z UK TV oficjalnie negowane do dzisiaj: Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety (1977/11/26/17:10) => przepowiednie.htm/#H1(v), portfolio_pl.htm/#A5, magnocraft_pl.htm/Wideo #A0, youtube.com/watch?v=zCrQONZuuHM, telepathy_pl.htm/#E1.1, dipolar_gravity_pl.htm/#A0, faq_pl.htm/#A1, god_pl.htm/#I1,

owoce niemoralności zawsze są "złem" => morals_pl.htm/#C4.7, totalizm_pl.htm/#A2.2, p_l.htm/Rys. #1, pajak_jan.htm/#D6, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, telepathy_pl.htm/#E1.1,

owoce Pacyfiku i filozofia ich zjadania => fruit_pl.htm

oznaki zatrzymania nawracalnego czasu lub uginania światła: wideo wyludnienia miasta Hiszpanii, cisza, chlupoczące dźwięki => 2020zycie.htm/Wideo #V1, wroclaw.htm/#G2, blog #340,

Ozyrys oraz jego żona i siostra Izyda = wcielenia Boga (tj. nadprzyrodzone istoty, które zorganizowały działanie Egiptu) => propulsion_pl.htm/#J4,

ożywienie wymarłych judejskich daktyli z 2000-letnich nasion => 2020zycie.htm/#L3, klasa.htm/#A3de, ufo_pl.htm/#A2,

Pahana = (Polak?) "Biały Brat" Indian Hopi z ich legend o "Wielkim Oczyszczaniu" Ziemi i ludzkości (The Great Purification) => 2030.htm/część #H, #H2, przepowiednie.htm/#H1 (iii), tekst_17.htm/[17]-E2, [17]-F, Zagłada ludzkości 2030/23:03 do 23:57 minuty,

Pająk Jan, dr inż. = autobiografia autora tych stron => pajak_jan.htm, totalizm_pl.htm/#J2, malbork.htm/#B1,

Pająk Jan, dr inż. - skrócona wersja autobiograficznej strony => jan_pajak_pl.htm,

Pająk Jan, dr inż. (profesura w Polsce) => fe_cell_pl.htm/#M3 (2), god_istnieje.htm/#F3 (5), mozajski.htm/#D3,

pamiątkowy krzyż celtycki z kamienia, przy plaży w Petone (koło miejsca pojawienia się "błędnego ognika" i lądowiska UFO w kształcie serca) => petone_pl.htm/#J3, #J4, #J7, Fot. #J3bc, blog #296, newzealand_pl.htm/#C6,

"Pani Twardowska" Adama Mickiewicza => changelings_pl.htm/#E1, wszewilki.htm/#H3, newzealand_visit_pl.htm/#D1,

Pańszczyk Kazimierz - badacz tuneli UFO i tajemnic "Babiej Góry" => tekst_4b.htm/G

paradoks dziadka z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3

paradoks równoległych rzeczywistości z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3

"paradoks wierzących" = upadek wiedzy i techniki ale wzrost moralności => will_pl.htm/#C3 i #A2, evil_pl.htm/#F2, totalizm_pl.htm/#A2.7, bitwa_o_milicz.htm/#J3,

paradoks zwielokrotnionego istnienia z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3,

paradoksy opisywane w książkach 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3,

paraliżująca ciało hipnozą i obezwładniająca telepatyczną grozą broń UFOnautów zwanych "zmory" => petone_pl.htm/{1} w #K2, #K1, sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #K1c, tekst_1_5.htm/R2, tom 15, tekst_1_5.htm/R2, tom 7,

partackie zbombardowanie Peenemunde przez Aliantów (nocą 17/18 sierpnia 1943 roku) => cielcza.htm/#H2, p_l.htmFot. #1, pajak_jan.htm/#B1, #I1,

partia totalizmu => partia_totalizmu.htm partia_totalizmu_statut.htm

"pasożytnictwo" => patrz filozofia "pasożytnictwo"

pasożytniczy przywódca, lub 30% uczestników, czyni pasożytniczym cały intelekt grupowy => tekst_1_5.htm/OA6.2 (tom 13), tekst_1_4.htm/JD6.2 (tom 8), parasitism_pl.htm/#C4

pasywne odgrywanie czasowo odległych zdarzeń => timevehicle_pl.htm/#C12,

pasywność wobec niemoralności (jak jest karana) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, blog #263, totalizm_pl.htm/#A2.8, quake_pl.htm/#E1, parasitism_pl.htm/#B4, seismograph_pl.htm/#B7, #C7, propulsion_pl.htm/#G1, pajak_na_prezydenta_2015.htm/wstęp, #A2(4), 2030.htm/#E1, mozajski.htm/#I2,

paua dom w NZ Bluff, smakowite małże "abalone", dom z butelek w NZ Queenstown => wszewilki_jutra.htm/#C4.4

"pavlova" = tj. "tort/beza" na białkach z jajek wypiekana w Nowej Zelandii i Australii => mozajski.htm/pod Fot. #D2

Pavlova (Matveievna) Anna (12/2/1881 - 23/1/1931) = nauczyła wypiekać tort "pavlova" => mozajski.htm/pod Fot. #D2

pchłołap z okolic Żywca = wykonywanie nakazów przez pchły => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I5.4 punkt #3I5.4

pchły => evolution_pl.htm/#N1, parasitism_pl.htm/#C3

Pearse Richard William, twórca pierwszego samolotu NZ => mozajski.htm/#D1, newzealand_visit_pl.htm/#H1.1,

Perpetual Motion Holder Leedskalnina (twórcy Koralowego Zamku - Coral Castle) => wroclaw.htm/#G3, fe_cell_pl.htm/#E1.1,

"perpetuum mobile" => free_energy_pl.htm/#J1 do #J3, #A2, #B1.2, #F1, blog #146, boiler_pl.htm/#A2, #B1, telekinetyka.htm/#I1, fe_cell_pl.htm/#B1, immortality_pl.htm/wstęp, korea_pl.htm/Fot. #6, god_proof_pl.htm/#D3, #D4,

perpetuum mobile z Wiednia (Technisches Museum Vienna) => YT run, YT search, biblia.htm/#H2, #354,

"perpetuum mobile" na efekt Coriolisa (koło zamachowe rotowane wieczyście obrotami Ziemi) => free_energy_pl.htm/#F1, blog #146, część #F, wszewilki_jutra.htm/#F4.1 (4), fe_cell_pl.htm/#B2,

"perpetuum mobile" niepodważalnym "dowodem technicznym", że Bóg istnieje => god_proof_pl.htm/#D3, Wstęp, propulsion_pl.htm/#J4.4,

PESEL numer (tj. rodzaj stworzonego przez ludzi "znaku bestii" 666) => petone_pl.htm/#K2, przepowiednie.htm/#C1 do #C3,

Petone chronione przed kataklizmami przez "10 sprawiedliwych" => day26_pl.htm/#I3 i #I1, quake_pl.htm/#P5.1, solar_pl.htm/#N1 woda.htm/#C1,

pewności nie można dać w prezencie => soul_proof_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#A2, will_pl.htm/#G3, god_proof_pl.htm/#D4,

pętla sabotażowa (sekretna składowa każdego ludzkiego procesora komputerowego, która telepatycznie przekierowuje przepływ wszelkiej przetwarzanej przez nas informacji poprzez sterujące nami komputery okupujących nas UFOnautów) => faq_pl.htm/#J3, #J2, sabotages_pl.htm/część #B, p_instrukcja.htm/(#7),

piąty zjazd absolwentów WM Politechniki Wrocławskiej, rocznik 1970 => rok.htm/#B6

Pied Piper of Hamelin = "szczurołap" z Hamelin => tekst_1_5.htm/tom 5 - #3I5.4, malbork.htm/Fot. #G2e, korea_pl.htm/Fot. #11, magnocraft_pl.htm/#G4, cielcza/#D1

pielgrzymki religijne (organizowane przez kościół katolicki) po Nowej Zelandii (śladami Suzanne Aubert) => petone_pl.htm/Widea #J3xyz, newzealand_pl.htm/#C6,

pieniądze jako najstarszy narkotyk szatańsko uzależniający ludzi od siebie już przez tysiące lat => partia_totalizmu_statut.htm/#A3, partia_totalizmu.htm/#A1,

pieniądze bezwybiorczo i korupowalnie wynagradzają każde nastawione na zysk działania (nawet te co powinny być karane) zaś nirwana wynagradza sprawiedliwie tylko produktywne prace fizyczne wypełniające nakazy Boga => wroclaw.htm/#G5, 2020zycie.htm/#L1 [2], stawczyk.htm/#J2, mirvana_pl.htm/#C8, #C9,

"[Ω] Pieczęć Boga" (potwierdza ponadczasową prawdę każdego istotnego odkrycia naukowego) => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I2, #345, biblia.htm/#H1 i #H2, #354, klasa.htm/#A3 {11}, totalizm_pl.htm/WSTĘP,

ping-pongowa piłeczka utrzymywana w wodzie fontanny zasysaniem Bernoulli'ego (tj. Bernoulli = źródło dipolarnej grawitacji) => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5, WSTĘP, stawczyk.htm/#G2, dipolar_gravity_pl.htm/#A2, rok.htm/{9} z #B8.2,

pioruny kuliste (np. wyzwalane podczas trzęsień ziemi) => quake_pl.htm/#R2, sw_andrzej_bobola.htm/Wideo #I5b,

piosenka (angielskojęzyczna) o leczniczych cechach wody kokosowej (Harry Belafonte - "Coconut Woman") => fruit_pl.htm/#D1, youtube.com/watch?v=87fFK00cD4M

piramida w Giza (wielka, zwana też piramidą Cheopsa) oraz inne kamienne budowle megalityczne stworzone przez Boga w pasie wokoło przedpotopowego równika (np. Machu Picchu, Cusco, Moai, Yonaguni Jima, Sigiriya, Mohenjo Daro, Petra) => humanity_pl.htm/#B2(4), god_istnieje.htm/#H1, #H2, god_proof_pl.htm/#I4, Fot. #I1, propulsion_pl.htm/#J4, woda.htm/#T3, petone_pl.htm/Wideo #J3z, p_12fi.htm,

piramidion (dokładnie 1-metrowa piramidka zdobiąca szczyt Wielkiej Piramidy w Gizie) => humanity_pl.htm/#B2(4)

"piramida telepatyczna" => telepathy_pl.htm/#E1, #E1.1, mozajski.htm/#I7, free_energy_pl.htm/#C2.1, tekst_7_2.htm, 7_tekst.htm, artefact_pl.htm/#E1 do #E3, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, eco_cars_pl.htm/#D2.1, god_pl.htm/Fot. #E2,

"pixie dust" (powoduje podrastanie uciętych palców) => biblia.htm/#F2(15b), god_proof_pl.htm/#F2(15b)

plaga pendemii chorobowej => plague_pl.htm

plakietka "Złoty Rekord" upamiętniająca pierwszy milion wyświetleń filmu "Zagłada ludzkości 2030" => przepowiednie.htm/Rys. #E4, blog #307, portfolio_pl.htm/Rys. #A2, 2030.htm/Wstęp,

plakietka "Rekord 2000" upamiętniająca drugi milion wyświetleń filmu "Zagłada ludzkości 2030" => przepowiednie.htm/Film #H3a, portfolio_pl.htm/Rys. #A2_3b, 2030.htm/Wstęp, djp.htm/Wstęp,

playlisty dla "smart" TVs koreańskiej firmy LG i dla PCs => p_l.htm

płatna edukacja w Nowej Zelandii i Anglii jest jak "dosiądnięcie tygrysa" => rok.htm/#E1 - (1)

"płonący krzew", "ognisty krzak", "gorejący krzew" (Biblia: "Księga Wyjścia" 3:1-5, "Dzieje Apostolske" 7:30-43) => petone_pl.htm/#J3, Fot. #J3b, Widea #J3xyz, blog #296, blog #303, 2020zycie.htm/#Y3, humanity_pl.htm/#W5, portfolio_pl.htm/#F2, newzealand_pl.htm/#C7, malbork.htm/#E2, woda.htm/#B1.1, blog #306, quake_pl.htm/#R3, partia_totalizmu.htm/#A3.1,

płynny komputer (przeciw-materia)=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4

po zagładzie lat 2030-tych ocaleje zaledwie jeden na 500, a prawdopodobnie tylko jeden na 1000 ludzi => woda.htm/#T3(3), przepowiednie.htm/#H3, 2030.htm/#N1, #B1, #B2,

po zmartwychwstaniu ... będą jak aniołowie Boży w niebie (Biblia: Mateusz 22:23-30, Marek 12:25) => 2020zycie.htm/#H6, humanity_pl.htm/#A3 (2), sw_andrzej_bobola.htm/#I4,

pochodzenia nazwy "wolnomularstwo" (pa angielsku "freemasonry") znaczącej "kamieniarze" => propulsion_pl.htm/#J4.5,

poczucie przygnębienia, depresji, itp., bijące od Nowej Zelandii => nirvana_pl.htm/#F2, newzealand_visit_pl.htm/#E1,

podejście "a posteriori" u "oficjalnej nauki ateistycznej" (od skutku do przyczyny) => totalizm_pl.htm/#A2.6 petone_pl.htm/#J5,

podejście "a priori" u nowej "nauki totaliztycznej" (od przyczyny do skutku) => totalizm_pl.htm/#A2.6, petone_pl.htm/#J5, tekst_1_5.htm/H10 tom 4

podjęcie fabrycznej produkcji tanich i prostych silników "perpetuum mobile" uczyni kogoś najbogatszą i najbardziej wpływową osobą świata => free_energy_pl.htm/#J1, blog #293, #F7, eco_cars_pl.htm/#A3,

podkreślanie autorstwa np. słowem "ja" aby chronić dany dorobek przed zrabowaniem (ukradzeniem) Polakom => tapanui_pl.htm/#K1.1, mozajski.htm/#I1, pajak_jan.htm/#L1

"podmieńcy" = boskie "symulacje" istot (np. UFOnautów) udających ludzi => changelings_pl.htm/#E1, humanity_pl.htm/#B2, magnocraft_pl.htm/#G4, antichrist_pl.htm/#M1,

podróże w czasie i materiał dowodowy potwierdzający podróżowanie przez czas => immortality_pl.htm/#J2, petone_pl.htm/#J6,

podwodne miasto i piramida przy japońskiej wyspie Yonaguni (stworzone przez Boga) => humanity_pl.htm/#B2(4), woda.htm/#T3,

podziemne miasta: Agharta (Aharta, Agartha), Szambala, Shangri-La i szkliste tunele pod całą Ziemią => hurricane_pl.htm/#J4 (C1), aliens_pl.htm/#G3,

pogoda Hitlera (zawsze słoneczna i wspaniała) => antichrist_pl.htm/#L3, milicz.htm/#D14,

pojawianie się w dzisiejszych czasach fauny z przeszłości (zafalowania "przestrzeni czasowej") => tapanui_pl.htm/#F2,

pojedyncza drobina przeciw-materii (Drobina Boga) w Biblii nazywanej Przedwieczny: cechy, działanie, wygląd => god_istnieje.htm/#K1, K2, Rys. #K1b i #K2a, blog #325, immortality_pl.htm/#C4, dipolar_gravity_pl.htm/Wstęp (3),

pojedynek z krzyżackim komendantem zamku w Olsztynie => malbork.htm/#J1 do #J4,

pokolenie (generacja) "Midasów na odwyrtkę" => tapanui_pl.htm/#K5 i #K6, morals_pl.htm/#C4.7, totalizm_pl.htm/#A1,1,

pokonanie Niegodziwca przez Prarodzica świata (Biblia, Księga Mądrości, 10:1-3), czyli zwycięstwa Boga w pierwotnej bratobójczej walce z istotą Niegodziwcem uzyskanego dzięki mądrości i wiedzy naszego Boga => evolution_pl.htm/#B1, dipolar_gravity_pl.htm/#I2, biblia.htm/#C12 (7), antichrist_pl.htm/#B1.1,

"pole moralne" = podobne do grawitacji oddziaływanie na zamiary => morals_pl.htm/#C4.2, #C4.2.1, totalizm_pl.htm/#H2, #A1.1, rok.htm/#F1, pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1, Rys. #I1, healing_pl.htm/#G2.3, evolution_pl.htm/#A1, nirvana_pl.htm/#D1, soul_proof_pl.htm/#F11, blog #310, tekst_13.htm/#252 z tomu V,

Politechnika Wrocławska a zmarnowana szansa zbudowania magnokraftu w Polsce => magnocraft_pl.htm/#J1, pajak_jan.htm/#I2, #D2,

Politechnika Wrocławska najlepszą uczelnią świata 1960-80 => rok.htm/#E1, wroclaw.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#J2, tekst_13.htm/#I1, blog #304,

polityczne błędne koło (wybory=koszta=dotacje=obietnice=niemoralność=korupcja=bieda=rozruchy) => pajak_na_prezydenta_2015.htm/#C2, #F1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A4, woda.htm/#B3,

polscy geniusze - Aleksander Możajski = budowniczy pierwszego samolotu => mozajski.htm/#C2,

polscy geniusze - Gwido Langer = rozszyfrował niemiecką "Enigma" => mozajski.htm/#I4, 2020zycie.htm/#D3,

polscy geniusze - Jakub Jodko-Narkiewicz = wynalazł "fotografię Kirlianowską" => mozajski.htm/#I3, god_pl.htm/#B2(3),

polscy geniusze - Krzysztof Kolumb = odkrył Amerykę => patrz Kolumb Krzysztof

polscy geniusze - Mikołaj Kopernik (ten co zatrzymał Słońce a poruszył Ziemię) => milicz.htm/pod Fot. #D19,

polski papież, czarny papież, koniec chrześcijaństwa (przepowiednia) => god_pl.htm/#I2, przepowiednie.htm/#F1, #F2,

polskie dowcipy Hamerykanów ("Polish jokes") => god_istnieje.htm/#H2

polskie pola bombardowane z samolotów stonką ziemniaczaną (stonka = colorado beetle) => wszewilki.htm/#J2, milicz.htm/#D30, woda.htm/#T3, wszewilki_jutra.htm/#J3,

polskie przysłowie "pomóż sobie sam nieboże wtedy Bóg ci dopomoże" => 2020zycie.htm/#V2 (16), #C6 {D},

porównanie około 130 razy wyższej żywotności przedwojennych butów z cholewami mojego ojca, z dzisiaj produkowanymi butami => 2030.htm/#L1,

pomieszczenia doznaniowe z UFO (rodzaj sali kinowej czy kabiny rekreacyjnej) => tekst_1_5.htm/Ad. #3 z T4 w tomie 15, evil_pl.htm/{g} z #M2,

porównanie rzymskiego Koloseum z Magnokraftem (i UFO) typu K9 => magnocraft_pl.htm/Rys. #A4c(K9)

porównanie naukowo-wyznaczonego wieku świata fizycznego (14 miliardów szybkich "lat atomów") z wiekiem stworzenia Ziemi podanej w Biblii (6000 powolnych "ludzkich lat") => humanity_pl.htm/Tabela #A1, immortality_pl.htm/wstęp, rok.htm/#69(z #D),

porównuj Biblię z Biblią (dla samowytłumaczenia znaczeń jej słów) => pajak_jan.htm/#L1, antichrist_pl.htm/#M1,

possum (szkodnik NZ oryginalnie zaimportowany z Australii) => cooking_pl.htm/#F5, healing_pl.htm/#G2.3, solar_pl.htm/#N2, #N4,

postęp NIE jest możliwy bez poznania (i uznania) prawdy => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1, quake_pl.htm/#G1, #P1, #P6, #R2, humanity_pl.htm/#G3,

potwierdzenie w Biblii możliwości stwarzanych programowaniem przeciw-materii (17:20 i 21:21-22 "Ewagelii w/g św. Mateusza") => przepowiednie.htm/#F1,

potwierdzenie w Biblii, że Biblia jest zainspirowana przez Boga (2 Tymoteusz 3:16) => biblia.htm/#A1, dipolar_gravity_pl.htm/#A0, 2030.htm/#S4,

potwierdzenie w Biblii, że "czas ludzki" upływa 365 tysięcy razy wolniej od "czasu Boga" (2 List św. Piotra Apostoła, 3:8, Księga Psalmów, 90:4) => immortality_pl.htm/#B4.1, #C4.1(#A6), humanity_pl.htm/Tabela #A1, dipolar_gravity_pl.htm/#G4, WSTĘP, god_istnieje.htm/#H2, pajak_jan.htm/#I2, prawda.htm/wstęp, rok.htm/#69(z #D), timevehicle_pl.htm/#A3, blog #305, propulsion_pl.htm/#J4.4, blog #313, evolution_pl.htm/#A1, blog #316, tekst_12.htm/Wprowadzenie, blog #305, podrozdział C2, tekst_13.htm/#305 z tomu T, will_pl.htm/Motto części #B,

potwierdzenie w Biblii, że DNA umożliwia cofanie ludzkiego czasu do tyłu (2 Księga Królewska, 20:1-11) => immortality_pl.htm/#D5 do #D5.3, wszewilki_jutra.htm/#C4.8,

potwierdzenie w Biblii, że każdy z ludzi jest w swym życiu dwukrotnie lub trzykrotnie cofany w czasie - NIE mylić tego cofania z reinkarnacją (Księga Hioba, 33:25-30) => immortality_pl.htm/#B4.1, malbork.htm/#J3, pajak_jan.htm/#I2, blog #330, will_pl.htm/#G3, god_istnieje.htm/#C6, #D3, petone_pl.htm/#J5, #J6, tekst_12.htm/C2.2, B1, P1,

potwierdzenie w Biblii, że przez czas i życie przechodzimy więcej niż jednokrotnie (Księga Hioba, 33:25-30) => immortality_pl.htm/#B4.1, bitwa_o_milicz.htm/#J5, tekst_12.htm/C2.2, B1, P1,

potwierdzenie w Biblii, że wszechświat ma nieskończone rozmiary (Księga Barucha, 3:24-5) => dipolar_gravity_pl.htm/#D4, evolution_pl.htm/#B1, tekst_12.htm/D1, G, J, biblia.htm/#C12(5),

"potwory" (gryf, glizdy-flaki, Nessie, serpent, Mkole-Mbembe, taniwha, itp.) => stawczyk.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#A2.2,

potwory zdolne mnie uśmiercić, jakie niemal mnie upolowały (gryf, gigantyczna ośmiornica) => newzealand_pl.htm/#C4, tekst_1_5.htm/R4.2 (tom 16), wszewilki.htm/#F3, #F2, #H1, stawczyk.htm/#E1,

powiedzenia: polskie "ci nadal są prowadzeni przez swe spodnie", oraz angielskie "tail wagging the dog" (tj. "ogon macha swym psem") => evolution_pl.htm/#D3 (motto),

powierzchniowa (poprzeczna) natura fal elektromagnetycznych (dowodząca ich propagacji tylko wzdłuż granicy dwóch światów, czyli dowodząca też istnienia "naszego świata" oraz "przeciw-świata") => dipolar_gravity_pl.htm/#D1, #D2.1, #D3, god_proof_pl.htm/#A0, #D3, #B2 i #E2, god_pl.htm/#B2(5), tekst_12.htm/G1, tekst_1_5.htm/H1.1.4 z tomu 4,

powody wieloletniego opóźnienia czasowego w zwrocie karmy => karma_pl.htm/#B5

powód dla którego to kapłani spowodowali ukrzyżowanie Jezusa (edukowanie ludzi) => rok.htm/#F1(3),

"powstanie umarłych z grobów" w ludzkim wykonaniu (tj. cofanie daty podjęcia budowy "wehikułów czasu") => immortality_pl.htm/#H6, timevehicle_pl.htm/#C10, god_pl.htm/#H5,

powstanie wszechświata => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1-A6 tom 1, dipolar_gravity_pl.htm/#D4

powstrzymywanie kataklizmu intensywnym strumieniem informacji nauczającej => quake_pl.htm/#H2 i #K1

powstrzymywanie kataklizmu przez "10 sprawiedliwych" => quake_pl.htm/#H1 i #P5.1, day26_pl.htm/#G2 i #I3, woda.htm/#C1,

powstrzymywanie kataklizmu przez praktykowanie "totalizmu" => quake_pl.htm/#H1 i #P5.1, day26_pl.htm/#G1,

"pozbawione życia" oczy "symulacji" UFOnautów => evidence_pl.htm/#A2, changelings_pl.htm/#M2,

poziom moralności a losy indywidualnych ludzi i intelektów grupowych => portfolio_pl.htm/#B3, petone_pl.htm/#J5, #J6,

Poznacie ich po ich owocach (Biblia Mateusz 7:16, Łukasz 6:44) => totalizm_pl.htm/#A5, wroclaw.htm/#G3, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5,

pół wieku (około 50 lat) opluwania mojej osoby, oraz krytykanctwa, negatywizmu, prześladowań, sabotaży, blokowania, itp., moich wynalazków i wyników badań => dipolar_gravity_pl.htm/#A0, mozajski.htm/#I1, immortality_pl.htm/#M3, faq_pl.htm/#A1

praca dla mnie = wymogi jakie powinna spełniać praca której ja (tj. dr inż. Jan Pająk) poszukuję => job_pl.htm

praca moralna = rodzaj pracy obłożony wymogami moralnymi jaki generuje energię moralną => nirvana_pl.htm/#D2, evolution_pl.htm/#A1,

pradawne napromieniowane szkielety ludzkie z Mohendjo Daro => eco_cars_pl.htm/#D3

"prawa moralne" => morals_pl.htm/#C4.4, totalizm_pl.htm/#B3, parasitism_pl.htm/#B2, stawczyk.htm/#C1, evolution_pl.htm/#A1,

"Prawa Murfiego (Murphy’ego)" => god_istnieje.htm/#C6, dipolar_gravity_pl.htm/#J1, solar_pl.htm/#N1, #L2

prawa natury jako programy zapisane w przeciw-materii=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4

prawa rozrodcze po 2030 (pilnujące aby zaludnienie Ziemi NIE przekroczyło 500 milionów) => woda.htm/#T3,

prawda i jej 'cierniowa droga' => prawda.htm

prawda jako manifestacja miłości => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1,

prawdy NIE daje się ukryć, ale można ją kamuflować => telekinetyka.htm/#M1.3,

prawdziwa "Drobina Boga" a zwodnicza "god particle" czyli "cząstka Boga" oficjalnej nauki ateistycznej => god_istnieje.htm/#K1 i #K2, blog #325,

"prawdziwa nieśmiertelność" = formowana uginaniem "przestrzeni czasowej" => immortality_pl.htm/#J1 god_pl.htm/#H1,

prawdziwa wiedza ("badaj z pozycji Boga") => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.6, parasitism_pl.htm/wstęp

prawdziwi fachowcy pracują cicho i niepozornie => wszewilki.htm/#D2

"prawdziwy postęp" (czyli faktyczny postęp wdrażania całkowicie nowych odkryć i wynalazków; odwrotność "fałszywego postępu" czyli modyfikowaniu dla zysku tego co już znane od wieków) => eco_cars_pl.htm/#G4, portfolio_pl.htm/#B3, prawda.htm/#C7,

"prawo autostrady przez morze" => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J3, totalizm_pl.htm/#A2.2, #A2.4, morals_pl.htm/#C4.2, portfolio_pl.htm/#D2, #A6 (motto), god_pl.htm/#D1, fe_cell_pl.htm/#B3 (5'), smart_tv.htm/#J1, 2020zycie.htm/#B5, #V2, tekst_1_5.htm/#6A z I4.1.1 tom 5, wroclaw.htm/#G3, nirvana_pl.htm/#C9,

"Prawo Bumerangu" (grupowe) samokarzące niemoralne "intelekty grupowe" => petone_pl.htm/#A2, immortality_pl.htm/#C4.1, karma_pl.htm/#F2, #F3, antichrist_pl.htm/#M1, 2030.htm/#L1,

"Prawo Bumerangu" (indywidualne) samokarzące indywidualnych ludzi => mozajski.htm/#B3, morals_pl.htm/#C4.4, malbork.htm/#C3.1, karma_pl.htm/#F1, #F3, woda.htm/#T3, tekst_1_5.htm/#2I4.1 z I4.1 tomu 5,

prawo i urząd "wybaczenia, pojednania i amnestii" => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #A3)

prawo (ustawa anty-klapsowa) i referendum przeciw-klapsowe w Nowej Zelandii => will_pl.htm/#B5.1, #G4, wszewilki.htm/#K1, bandits_pl.htm/#I5 {5}, #362, evil_pl.htm/#M2 (3), #363, parasitism_pl.htm/#B4, morals_pl.htm/#C5.6 i #J2.4, prawda.htm/#C6, petone_pl.htm/#J5, healing_kuramina.htm/#C4, 2020zycie.htm/#C6, 2030.htm/Rys. #B1,

problem "niemożności sprawiedliwego obdzielania nierównych" => partia_totalizmu.htm/#G3, pajak_na_prezydenta_2015.htm/wstęp, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A3 (#A3.8), #F1 tekst_1_4/JD7.1 z tomu 8,

problemy z żywnością i wyżywieniem ludzi => cooking_pl.htm

program sterujący=> immortality_pl.htm/#C3, quake_pl.htm/#N1

"program życia i losu" = zawarty w DNA, egzekwuje naszą drogę przez czas => immortality_pl.htm/#C1, #C2, #D1, soul_proof_pl.htm/#C1, #C2, #C4, #C5, #D2, #D4, #E8, #F10, #G1, #L6, seismograph_pl.htm/#C2, wszewilki_jutra.htm/#C4.8, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp

programowanie przeciw-materii (otwierające cudowne korzyści ludziom kiedy nauczą się jak go dokonywać) => przepowiednie.htm/#E4, blogi #307 i #307E, propulsion_pl.htm/#J4,

promienie zimna (rays of cold) - wytwarzanie, wykrywanie, uznawanie, tabu ("jak" = Teoria Wszystkiego z 1985 roku) => god_istnieje.htm/(3) z #K2, cielcza.htm/(8) z #A2, stawczyk.htm/(b) z #J2 i #344, rok.htm/(8) z #B8.2, klasa.htm/(9) z #A3, 2020zycie.htm/#B4, #L1, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J2, #J3,

promienie zimna, temperatura, energia ("jak" - Teoria Wszystkiego z 1985 roku) => god_istnieje.htm/(3), (4) z #K2; (A5), (A6) z #I3, stawczyk.htm/(b) z #J2, wroclaw.htm/#G4, klasa.htm/(9) z #A3, 2020zycie.htm/#B4, #L1, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J1,

propaganda sukcesu (prezentowanie wszystkiego jako sukces, nawet ewidentnych porażek) => pajak_jan.htm/#B1, healing_pl.htm/#G2.3,

proporcje wymiarowe elementarnej cząsteczki przeciw-materii do wymiarów cząsteczki materii => immortality_pl.htm/#C3(9), #J2, god_proof_pl.htm/#D3,

propozycja nazwy "twierdzenie Pająka" (Pajak's theorem) - np. objętość kuli o "d" jest równa objętości 8 kul o "d/2" => ufo_proof_pl.htm/#C9.1, mozajski.htm/#I8

propozycje nowej flagi dla Nowej Zelandii (NZ) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N1 pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#N1

"przeciw-materia" = substancja z przeciw-świata o cechach płynnego komputera => dipolar_gravity_pl.htm/#A1, #A2

przeciw-materia = Bóg Ojciec, samoświadomy program w pamięci przeciw-materii = Duch Święty, materia = Syn Boży => god_pl.htm/#B5, bibia.htm/#C12(7), #F1(4), evolution_pl.htm/#B3, #B5(2), god_proof_pl.htm/#E2, dipolar_gravity_pl.htm/#E3, humanity_pl.htm/#B2

"przeciw-świat" = inny świat istniejący równolegle do naszego => dipolar_gravity_pl.htm/#A2

przedpotopowe życie ludzi w nienawracalnym "czasie absolutnym" => immortality_pl.htm/#C4, #C4.1, 2030.htm/#K1, petone_pl.htm/#J5,

przedsionek piekła => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, 2030.htm/#S4 (6),

przedśmiertne odtwarzanie całego życia => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I3, tekst_1_5.htm/#2H9.1 z H9.1 w tomie 4,

"Przedwieczny" z Biblii Tysiąclecia ("Księga Daniela" 7:9), w innych Bibliach zwany też Starowieczny (po angielsku: Ancient of Days), przez Koncept Dipolarnej Grawitacji nazywany "przeciw-materia" => god_proof_pl.htm/#A0, blog #308, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, blog #273, god_proof_pl.htm/#B4, tekst_1_5.htm/S5 z tomu 15, H2 z tomu 4, tekst_12.htm/D1, J, evolution_pl.htm/#B3-(4b), biblia.htm/#C12-(7), soul_proof_pl.htm/#C1, propulsion_pl.htm/#J4.4,

przegroda między naleśniczkami czasowymi czyli między-światowa (oddzialająca poszczególne skoki nawracalnego czasu oraz nasz świat fizyczny od przeciw-świata - to po niej propagują się "powierzchniowe" fale światła) => god_proof_pl.htm/#A0 (C), blog #308, propulsion_pl.htm/#J4.6, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J1,

przejawy korupcji kapłanów dzisiejszych religii (4:4-9 z Księgi Ozeasza) => woda.htm/#T2(1), #U1(1), 2030.htm/#S4, petone_pl.htm/Fot. #J3b, propulsion_pl.htm/#J4.4, Fot. #J1b, blog #309,

przekleństwo badaczy "kości dinozaurów" (tj. tych co kości dinozaurów badają z kłamliwego podejścia 'a posteriori') => god_istnieje.htm/#H2(5),

przekleństwo badaczy UFO (tj. tych co UFO badają z kłamliwego podejścia 'a posteriori') => god_istnieje.htm/#H2(5), evidence_pl.htm/#J3, tekst_1_5.htm/W4(#77-#78)tom18

"przekleństwo wynalazców" i "wynalazcza impotencja" => mozajski.htm/#B4.4 i #H1, eco_cars_pl.htm/#H1, newzealand_visit_pl.htm/#H1 do #H2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, cooking_pl.htm/#S1, timevehicle_pl.htm/#A2, przepowiednie.htm/#E4, blog #307, propulsion_pl.htm/#J4.4, blog #313, partia_totalizmu.htm/#A3.4, partia_totalizmu_statut.htm/#A3, Film #A3ab, tekst_17.htm/[17]-H2, P, tekst_13.htm/L1,

"Przełęcz Diatłowa", Ural, Rosja => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2, quake_pl.htm/#P2

przemysł który jest: moralny, w harmonii z naturą (Eco-Friendly), postępowy, cywilizacyjnie awansujący => wszewilki_jutra.htm/#C4, eco_cars_pl.htm, fe_cell_pl.htm

przepis na koreańską kim-chi => korea_pl.htm/#B2.1

przepowiednia staropolska - "żółta rasa zapanuje nad światem" => przepowiednie.htm/#H1, #H1.1, military_magnocraft_pl.htm/#H1, portfolio_pl.htm/#F2,

przepowiednia (złowroga) o pokrzyżackiej Madonnie z zamku w Malborku => malbork.htm/#C1 do #F5, przepowiednie.htm/#D1 do #D4

przepowiednie staropolskie => przepowiednie.htm/#H5

przepowiedzenie 1260 lat politycznej władzy kościoła => quake_pl.htm/#N1

przepowiedzenie końca świata dopiero w, lub po, roku 2656 => immortality_pl.htm/#C4, quake_pl.htm/#N1, seismograph_pl.htm/#B8, woda.htm/#T3, 2030.htm/#I1, #J1, #N1, propulsion_pl.htm/#J4, petone_pl.htm/#J5,

przeprowadzani umarli (z Chin); natura ciał UFOnautów (jak z gumy) => evidence_pl.htm/#A2, god_pl.htm/#d1,

przerywanie ciąży (aborcja) - w/g totalizmu => soul_proof_pl.htm/#C6, 2020zycie.htm/#L2, faq_pl.htm/#E2, petone_pl.htm/#A3(7), tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7,

przestrzelenie mej czapki dubeltówką w Cielczy=> cielcza.htm/#G2, pajak_jan.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#H2

"przestrzeń czasowa" (albo "Omniplan") => immortality_pl.htm/#C3 do #C4.1, quake_pl.htm/#N1, seismograph_pl.htm/#B8, humanity_pl.htm/#B2(4), przepowiednie.htm/wstęp, god_pl.htm/#D1(ii), #I1, rok.htm/#69(z #D), petone_pl.htm/#J5, evolution_pl.htm/#A1,

"przesunięcie do fioletu" światła gwiazd rozrzedzanego grawitacją => dipolar_gravity_pl.htm/#D2, #D2.1,

"przesunięcie ku czerwieni" światła gwiazd zagęszczanego grawitacją => dipolar_gravity_pl.htm/#D1, #D2, #D2.1,

przewidywanie trzęsienia ziemi w Christchurch z 20 marca 2011 które się spełniło => quake_pl.htm/#P6,

przeznaczenie/los ludzi (jako rezultat istnienia i działania Omniplanu) => petone_pl.htm/#J5, evolution_pl.htm/#A1,

przeznaczenie i losy 144 tysięcy nieśmiertelnych ludzi po końcu obecnego świata => dipolar_gravity_pl.htm/#D4 propulsion_pl.htm/#J4,

"przeżywanie najmoralniejszego/najsilniejszego" (in English: survival of the most moral ) => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1, evil_pl.htm/#L3, humanity_pl.htm/#B2 totalizm_pl.htm/#A2.2,

przyjemni (mili) umierają młodo (tj. przysłowie "nice dies young") => pajak_jan.htm/"#Fot. #1"

przykład zwrotu karmy huliganowi, który w młodości połamał ławkę, zaś w starości ławka jemu połamała kości => karma_pl.htm/#F3, tekst_1_5.htm/I4.4 z tomu 5,

przykład zasady działania "perpetuum mobile" => telekinetyka.htm/#B2, pajak_jan.htm/#G2, god_proof_pl.htm/#D3,

przykłady gdy "słowo pokazało swą moc stania się ciałem" => quake_pl.htm/#P2 przepowiednie.htm/#E4,

przykłady kar za niemoralność (dla indywidualnych osób) => mozajski.htm/#B2.1, #B3, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2

przykłady kar za niemoralność (dla intelektów zbiorowych) => mozajski.htm/#B2.2, #B3, wszewilki.htm/#E2

przykłady kłamstw szerzonych przez starą (dzisiejszą) oficjalną naukę ateistyczną => humanity_pl.htm/#B2, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, #G4, telepathy_pl.htm/#F1, #E1.1, newzealand_pl.htm/#C5.1, totalizm_pl.htm/#A2.6, god_istnieje.htm/#H2, cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4, pajak_jan.htm/#L1, blog #275, free_energy_pl.htm/#J3, korea_pl.htm/Fot. #6, petone_pl.htm/#J5, smart_tv.htm/#E1, #J2.5,

przymusowa pasywność (kara) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, blog #263, portfolio_pl.htm/#D4, propulsion_pl.htm/#G1, pajak_na_prezydenta_2015.htm/wstęp,

"przypadek" - NIE może zaistnieć w świecie z Bogiem => changelings_pl.htm/#B1

"przypadki" które uratowały mi życie => quake_pl.htm/#G1 Ad. #3, fe_cell_pl.htm/#K3 (4), god_proof_pl.htm/#H2

Przypowieść o talentach (Biblia "Mateusz" 25:14–30 jednym zdaniem podsumowana w 4:17 "Jakuba") - m.in. symbolicznie i mądrze potwierdza, że: Bóg posila się wiedzą => pajak_jan.htm/#I1, #I2, blog #330, antichrist_pl.htm/#B1, prawda.htm/#C7, mozajski.htm/#I6, god_pl.htm/#C1, #C2.1, #C5(3), healing_pl.htm/#A2, god_proof_pl.htm/#B4, god_istnieje.htm/#K1, tekst_12.htm/C2, rozdział O i "Tab. O1", propulsion_pl.htm/"Tab. #J1b", totalizm_pl.htm/#A2.2, sw_andrzej_bobola.htm/Tab. #I1, 2020zycie.htm/Film #C5b, blog #338,

przysłowie: "danie ryby - nakarmi kogoś na jeden dzień, nauczenie łowienia ryb - nakarmi go na całe życie" => day26_pl.htm/#R2, immortality_pl.htm/#K4(Motto), nirvana_pl.htm/#C6,

"przysparzanie wiedzy" głównym celem i powodem stworzenia człowieka przez Boga => antichrist_pl.htm/#B1, prawda.htm/#C7, tornado_pl.htm/#B4, #C1, healing_pl.htm/#J2, morals_pl.htm/#D2, wroclaw.htm/#F1, god_pl.htm/#C1,

przywódcy każdego naródu i kraju zawsze są tak dobrani aby posiadali poziom moralności równy temu jaki dominuje ów naród i kraj => tekst_1_5.htm/#6C z I4.1.1 tom 5, #21 z OA7.1 tom 13, morals_pl.htm/#C5.7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, #E5, pajak_do_sejmu_2014.htm/#N4, propulsion_pl.htm/#J4.2, blog #317, nirvana_pl.htm/#D3, blog #318,

pszczoły zabijane telefonami komórkowymi, a "zmowa milczenia" => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1, totalizm_pl.htm/#A5,

Ptak Jezusa - "Jesus bird" ("storm petrel") chodzący po falach morza => przepowiednie.htm/#G3, stawczyk.htm/#F4.1.3,

ptak "moa" (gigantyczny) z Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab,

ptaki (martwe) spadające z nieba => newzealand_pl.htm/#C5,

publikacja [10] => tekst_10.htm

publikatory (tj. zatwierdzona ogólnopolskim konkursem poprawna nazwa dla "środków masowego przekazu" - tj. dla gazet, radia, telewizji, internetu, itp.) => antichrist_pl.htm/#B1.1(8), healing_pl.htm/#G2.3, totalizm_pl.htm/#A1,1, woda.htm/#I3,

pułapka numer 96 (cokolwiek byś NIE uczynił, też okaże się to złe) => morals_pl.htm/#C4.2, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#C2, #F1, tekst_13.htm/#254 z tomu V,

punkt braku powrotu (po angielsku: "the point of NO return") => solar_pl.htm/#T1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, healing_pl.htm/#G2.3

puszczanie z dymem radioaktywnych produktów reakcji nuklearnych => cooking_pl.htm/#F1, 2030.htm/#B2,

"Puszka Pandory" => newzealand_visit_pl.htm/#D1, antichrist_pl.htm/#B2, healing_kuramina.htm/#C4, god_proof_pl.htm/#D3, blog #294,

Queens Chain (tj. rządowy pas ziemi biegnący wzdłuż każdej rzeki) => healing_pl.htm/#G2.3,

rada: NIE daj się zwieść wrażeniu, że "niemoralność popłaca" a "moralność jest karana" => totalizm_pl.htm/#A1.1

"radio kryształkowe" - jak je zbudować => fe_cell_pl.htm/#H2

radioaktywne dzikie świnie z Niemiec => cooking_pl.htm/#F1, #F3, telekinetyka.htm/#M1.1, solar_pl.htm/#T7, humanity_pl.htm/#B2, healing_pl.htm/#G2.3

radioaktywne krople deszczu w NZ => cooking_pl.htm/#F5, Fot. #F1, humanity_pl.htm/#B2, tapanui_pl.htm/Fot. #D2, telekinetyka.htm/#M2(A5), 2030.htm/#B2,

radioaktywność w mleku kobiet => god_istnieje.htm/#F3, telekinetyka.htm/#M1.1, solar_pl.htm/#T7

radioaktywny liść winogrona => cooking_pl.htm/#F5, "Fot. #F1"

"Raj" (UFO type K7) => tekst_1_5.htm/P6.1 tom 14, magnocraft_pl.htm/Rys. #A5(K10), malbork.htm/#J3, god_istnieje.htm/#C2, newzealand_visit_pl.htm/#D1, #D3, #D4 petone_pl.htm/#K1,

rakiety-duchy (ghost-rockets) od 1949 roku symulowane w Skandynawii => pajak_jan.htm/#I6, god_pl.htm/#B12, #F5(5),

rakotwórcza saletra sodowa (azotan sodu) dodawana do mięsa => woda.htm/#T1,

rakotwórcze działanie chemikalii w przemysłowo przetworzonym mięsie => solar_pl.htm/#T7,

rakotwórcze substancje: przemysłowo przetworzone mięso, azbest, izotopy radioaktywne => solar_pl.htm/#T7,

"raz profesor, zawsze już profesor" (z profesorami jest jak z generałami) => petone_pl.htm/#K4, pajak_jan.htm/#B1

reaktory atomowe z wadą jako 'bomby czekające aby wybuchąć' => telekinetyka.htm/#M1, seismograph_pl.htm/#C7(1)

receptura jak rozpoznawać prawdę w dzisiejszym oceanie kłamstw => propulsion_pl.htm/#J7,

reforma nauki i naukowych badań (np. uwzględnienie wpływu "moralności" na losy ludzi, miast, krajów i cywilizacji) => portfolio_pl.htm/#B3 i #272, pigs_pl.htm/#F5, telekinetyka.htm/#C6,

Reidar Finsrud´s Perpetuum Mobile (Norwegia) => propulsion_pl.htm/#J4.4, free_energy_pl.htm/#J2,

reinkarnacja: istnieje czy też NIE istnieje (w formie jaką reinkarnację opisuje np. religia hinduizmu czy buddyzm - NIE mylić jednak reinkarnacji z cofaniem nas w czasie opisanym np. w punkcie #B4.1 strony immortality_pl.htm) => malbork.htm/#J3, petone_pl.htm/#J6, artefact_pl.htm/#G1,

religie i cele jakie powinny one wypełniać (szerzenie prawdy o Bogu oraz Jego przykazaniach, nakazach i wymaganiach) => will_pl.htm/#E1, immortality_pl.htm/#B4.1, wszewilki_jutra.htm/#C4.8, antichrist_pl.htm/#B1, prawda.htm/#B1, woda.htm/#T2, 2030.htm/#K1(2),

"religijność" wcale NIE oznacza "moralności" (osoba religijna może być niemoralną) => quake_pl.htm/#A1

rezonujące ryby (zabijane wibracjami trzęsień ziemi) => day26_pl.htm/#D4

ręczne zapylanie sadu z braku pszczół => solar_pl.htm/#T7

Richard III i Thatcher (najbardziej nielubiane głowy Anglii) => malbork.htm/#C3.1.

Richard William Pearse => patrz Pearse Richard William

"robot-żołnierz" USA ("Reaper") => morals_pl.htm/#J1,

rodzaje "nieśmiertelności" (softwarowa, oraz nadawana przez Boga) => immortality_pl.htm/#H1 i #J1, soul_proof_pl.htm/#L1 do #L7,

rogi Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego) i Mojżesza z Biblii => tekst_1_5.htm/V6 (#12) z tomu 17, antichrist_pl.htm/#M1,

Romulus ("podmieniec UFOnauta" i założyciel starożytnego Rzymu), który ujrzany w kosmicznym kombinezonie przyznał się senatorowi Juliuszowi Proculus, że obecnie jest bogiem Kwirynusem i powrócił do nieba => changelings_pl.htm/#F1, predators_pl.htm/#D2, tekst_1_4.htm/VB4.6.1 (tom 17), magnocraft_pl.htm/#A4c(K9) , evil_pl.htm/#M2 {h}, wtc_pl.htm/#D1, #366,

Rosyjska Ruletka (po angielsku "Russian roulette") => woda.htm/#E3,

rosyjski alfabet (jego kodowanie dla stron) => all_in_one_pl.htm, keyboard_ru.htm

roundup (powodująca raka trucizna masowo używana w NZ do wytruwania chwastów - produkcji niemieckiej 'Bayer') => healing_pl.htm/#G2.3, woda.htm/#T1, landslips_pl.htm/#I1,

rozmiary naszego świata fizycznego (i ich wyliczenie) => dipolar_gravity_pl.htm/#D4

rozwiązywanie problemów samoregulowane przez naturę (powodowaniem wymierania) => healing_pl.htm/#G2.3, nirvana_pl.htm/#C9 [A], blog #351,

rozwydrzenie, huligaństwo i nieprzydatność nowozelandzkiej młodzieży => god_proof_pl.htm/#A4, will_pl.htm/#B5.1

różnice pola moralnego i grawitacji => totalizm_pl.htm/#H2 pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1

różnice moralne świata z Bogiem i bez Boga => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A1, bitwa_o_milicz.htm/#J1,

różnice w używanych zamiennie przez totalizm pojęciach "totaliztyczna karma" oraz "Prawo Bumerangu" => karma_pl.htm/#F3,

różnice pomiędzy wiedzą "co" i wiedzą "jak" (knowhow) => totalizm_pl.htm/#A2.12, wroclaw.htm/Fot. #G2a,

Rutherford Ernest (twórca modelu atomu) => fe_cell_pl.htm/#M3 (2), pajak_jan.htm/#B1, god_istnieje.htm/#K2,

ryby (martwe) masowo wyrzucane na brzeg morza => newzealand_pl.htm/#C5,

ryby (trujące) => newzealand_pl.htm/#K1.5,

rysunek ręki z nazwami palców w kilku językach => woda.htm/Rys. #E1,

Ryszard III (tyran i złośliwiec) a "prawo bumerangu" => malbork.htm/#C3.1

rządzący starożytnym Rzymem otwarcie przyznający się iż są Bogami => magnocraft_pl.htm/Rys. #A4c(K9)

rzeczowe i obiektywne opisy totalizmu innego niż moje autorstwa => totalizm_pl.htm/#A4.1

rzucanie chrześcijan lwom na pożarcie (w starożytnym Rzymie)=> 2030.htm/#S4(1A, 1B),

sabotaż stron "symulacjami" UFOnautów => sabotages_pl.htm

"Saddle Hill" koło Dunedin - w którym rezyduje UFO => newzealand_pl.htm/#F2, telekinetyka.htm/"Fot. #E1", petone_pl.htm/Wideo #J3z,

"Salamis" = niemoralne miasto Cypru zniszczone falą "tsunami" => tapanui_pl.htm/#H3, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17

samochody bezzanieczyszczeniowe (eco cars), np. "na wodę" => eco_cars_pl.htm

samochód "garbus" Hitlera (VW, Volkswagen, Beetle) => eco_cars_pl.htm/G2, Fot. #G1,

samochody na wodę => eco_cars_pl.htm, free_energy_pl.htm/#G1 do #G3.

samoewolucja Boga (samo-ewolucja Boga) => dipolar_gravity_pl.htm/#I2, #E4, god_proof_pl.htm/#C2, evolution_pl.htm/#B1, god_pl.htm/#B8, przepowiednie.htm/#E4, 2020zycie.htm/#C5, #V7,

samo-ewolucja innych programów-istot podobnych do naszego Boga, z którymi naszemu Bogu może przyjść walczyć o przetrwanie => dipolar_gravity_pl.htm/#I2, antichrist_pl.htm/#B1.1,

samonapełniające się lodówki i puchary (np. rozdawane przez Boga ludziom lub nieśmiertelnikom) => totalizm_pl.htm/#A1.1, antichrist_pl.htm/#M1,

samonapełnianie się energią => wszewilki.htm/#G1, wszewilki.htm/#7.3,

samoniszczące się SMSy i emaile => predators_pl.htm/#E12, changelings_pl.htm/#I1,

samoregulowanie negatywnych feministek, narcyzystek, monopolu małżeńskiego kobiet, bezstosunkowych małżeństw (sexless marriages), itp. => humanity_pl.htm/#V2, evil_pl.htm/(3) i (4) w #M2, (1) w #M3, #363,

samoregulująca się zasada działania mechanizmów moralnych (ta wpisana np. w "Prawo Bumerangu", wybaczanie win, itp.) => antichrist_pl.htm/#B1.1(5), prawda.htm/#A1, god_pl.htm/#C4, #C5, 2030.htm/#L1, cielcza.htm/#N1 do N3,

samoregulujące się kary i mechanizmy moralne => mozajski.htm/#B3, #B3.1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2 evolution_pl.htm/#A1, 2030.htm/#L1, cielcza.htm/#N1 do N3,

samoszachująca się konfiguracja ludzka => cielcza.htm/#L4

samoświadome roboty => dipolar_gravity_pl.htm/#D4

"samouzdrawianie się" poprzez "odwracanie swoich wierzeń" => healing_pl.htm/#G2, blog #201,

samowyzwalanie "placebo" dla uzdrowienia bóli, chorób, bezpłodności, nadwagi, nałogów, itp. => healing_pl.htm/#G2,

samoświadome komputery - ich ewolucja z "chaosu" oddziaływań samouczących się sieci => will_pl.htm/#E1.1, 2020zycie.htm/#C6,

samoświadomy naturalny program "przeciw-świata" czyli żyjąca i myśląca składowa Boga => god_pl.htm/#A3, pajak_jan.htm/#I2,

"Sandringham Company" pod Gallipoli, Turcja, 1915 r. => cloud_ufo_pl.htm/#C1, #F2, tekst_1_5.htm/UB3 tom 16,

sąd ostateczny w ludzkim wykonaniu (tj. krótki okres zaraz po zbudowaniu pierwszych wehikułów czasu, w jakim nirvana jako przyjęty lub odrzucony wymóg zadecyduje o dalszych losach całej ludzkości) => god_pl.htm/#H4, timevehicle_pl.htm/#F1,

scena gwałtu maoryskich kobiet przez 3+1 palcowych współplemieńców "Uenuku" => newzealand_visit_pl.htm/Fot. #D1, 1970/bondyra_janusz.htm/Zdjęcie #5,

scenariusz katastrofy atomowej w Japonii wynikający z "błędów w konstrukcji reaktorów" => telekinetyka.htm/#M1.1,

scenariusze zagłady i wyludnienia Ziemi w latach 2030-tych (np. 4:23-29 z Księgi Jeremiasza) => przepowiednie.htm/#H3, woda.htm/#T3, #T1,

schlebianie, komplementy, słodkie kłamstwa (Biblia: Ks. Przysłów 26:28 i 29:5) => totalizm_pl.htm/#A2.9, karma_pl.htm/#A5, god_istnieje.htm/#F3

"Sejsmograf Zhang Heng'a" = > patrz Zhang Heng Sejsmograf

SETI (poszukiwanie pozaziemskich inteligencji) => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5, #J3, tekst_3b.htm/#J3,

sfilmowana rakieta-duch nad Los Angelos, USA => will_pl.htm/#F2

siedmio-dniowy tydzień => newzealand_visit_pl.htm/#D5, god_istnieje.htm/#K1,

Sir Robert Muldoon => pajak_jan.htm/#B1, nirvana_pl.htm/#F2, prawda.htm/#C6, landslips_pl.htm/#I1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(Problem #C1),

Sirloin steak (wołowy) - np. z Lake Club, KL => woda.htm/#C3, 2030.htm/#B2(3),

"Siva" = ojciec hinduskiego "deity" zwanego "Subramanya" => patrz "Murugan"

Skarby Narodowe Australii i Korei => soul_proof_pl.htm/Fot. #F13ab, mozajski.htm/#C4,

skarby z podziemi Malborka => malbork.htm/#I3,

skarby z podziemi Milicza => sw_andrzej_bobola.htm/#F3,

skarby z wieży w Strzelinie => wroclaw.htm/#D12,

skarby z Wrocławia => wroclaw.htm/#D12,

skarby z wsi Wszewilki i Stawczyk => wszewilki.htm/#D3, Fot. #C2a

"skargi" które sprowadzają kataklizmy (kary Boga) => quake_pl.htm/#G1(ad 2) i #H2

Skłodowska-Curie Maria (odkrywczyni promieniotwórczości i radu) => mozajski.htm/Fot. #H1

skoro istnieje tylko jeden Bóg, to skąd się wzięła cała ta znana w świecie mnogość bogów => prawda.htm/#C7 i #C6,

"skorowidz" czyli alfabetyczny wykaz tematów składających się na treść => skorowidz.htm

skorowidz linków do moich postów na googlowskich forach dyskusyjnych => faq_pl.htm/#E2

skracanie "czasu zwrotu" w 21 wieku za niemoralności grupowe (np. agresję, wojnę, pasywność) => mozajski.htm/#B2.2, #B2.3, karma_pl.htm/#A4, bitwa_o_milicz.htm/#J6, quake_pl.htm/#R2, tekst_12.htm/M2,

skrucha, skromność i pokora => quake_pl.htm/#A2, #J1

skryta inwazja UFOnautów i UFO na Petone i nasze miasta oraz mieszkania => petone_pl.htm/#K5e, #364,

Sławomir Jabłoński (podatkować wytwórców od czasów połowicznego rozkładu tego co ich działalność generuje; plecak dla przetrwania zagłady) => 2030.htm/#L4, #R2, blogi #292, #300,

słoneczne lampy bezpieczeństwa czułe na ruch => solar_pl.htm/#N1

słoneczne generowanie elektryczności - praktyka => solar_pl.htm

"Słowo" ("Word") Boga (Biblia, 1:1 "Ew. św. Jana", 11:3 "List do Hebrajczyków"), czyli dzisiejsze: informacja, algorytm, program => god_pl.htm/#A3, #B8, #D1(iv), will_pl.htm/#E1, biblia.htm/#C12(5), #F1(4), #C8, tekst_1_5.htm/I1.1, god_proof_pl.htm/#A0, #D3 i blog #294, free_energy_pl.htm/#J1, przepowiednie.htm/#E4 i blog #207, evolution_pl.htm/#B3 (1a), propulsion_pl.htm/#J4.5 i blog #311E,

słoneczne uśmiercacze owadów (komarów, much, itp.) => wszewilki_jutra.htm/#C4.7, solar_pl.htm/#N5,

słynna rosyjska bajka z morałem (o rybaku, jego żonie i złotej rybce) => hurricane_pl.htm/#J1, #J3, god_istnieje.htm/#K2,

smok czy serpent Indian - czyli pierzasty wąż Quetzalcoatl => biblia.htm/#G1a, Fot. #G1a z "biblia.htm", petone_pl.htm/#K5a, #364, stawczyk.htm/#J2 i #344,

"smoki" => sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #G2b (byłe #5b), evidence_pl.htm/#B3, seismograph_pl.htm/#F2, biblia.htm/#G1a, totalizm_pl.htm/#E6, aliens_pl.htm/#G3,

"smoki" i "feniksy" jako prastare interpretacje UFO przez ludzi NIE znających maszyn)=> tekst_1_5.htm/V1 (D4) z tomu 17, V6 (#17), aliens_pl.htm/#G3, magnocraft_pl.htm/#F2,

snajper a prawo Bumerangu => malbork.htm/#C3.1

sobota - dla mnie i dla mojej żony dzień w którym zgodnie z nakazem Biblii razem udajemy się do kościoła aby uczynić go dniem świętym => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, healing_pl.htm/#G2.3

soczewka magnetyczna (poza jaką ukrywają się Magnokrafty i UFO) => explain_pl.htm/#C9, #B4, #C1, #C2, magnocraft_pl.htm/#G1, #G2, #G3, ufo_proof_pl.htm/#C9, #C10, ufo_pl.htm/#C5, oscillatory_chamber_pl.htm/#I1, propulsion_pl.htm/Rys. #10abcd, tekst_1_5.htm/tom 3: G10.3, G10.3.1, Rys. G32, G36, S5ab,

Sodoma i Gomora = ukarana niemoralność (Biblia, 19:24-28 z "Księgi Rodzaju") => tapanui_pl.htm/#H1, #H2, morals_pl.htm/#C5.3, biblia.htm/#H2, blog #354, antichrist_pl.htm/#B4, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#G2, #N2, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5,

Sodoma i Gomora = [Ω] Pieczęć Boga dla całej Ziemi (Biblia, 18:32 z "Księgi Rodzaju") => biblia.htm/{10} w #H2,

Sonda (tj. program telewizyjny komunistycznej Polski) i los ją prowadzących => tekst_7_2.htm/A4(#19), mozajski.htm/#I1

spacery łysych, z reumatyzmem i bez zębów, jędzących 1 banana dziennie => portfolio_pl.htm/#B3,

spalenie przez UFO wioski "Saladare" w Etiopii, 1970 rok => tekst_1_5.htm/P2.7 tom 14, evidence_pl.htm/#E2,

spartaczone bombardowanie Peenemunde przez Aliantów => p_l.htmFot. #1, morals_pl.htm/#C4.7, cielcza.htm/#H2, pajak_jan.htm/#B1, #I1,

spirala świetlna i końcowy biały błysk wehikułów czasu wkręcających się w odmiene warstwy czasowe (rejestrowane na wideo w Norwegii i Nowej Zelandii) => propulsion_pl.htm/#J4.6, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J1, portfolio_pl.htm/#A6.3,

społeczna szkodliwość homoseksualistów => antichrist_pl.htm/#B4, petone_pl.htm/#I3.1,

spowolnione fale wodne np. w ujście rzeki Amazon ("pororoca", "Silver Dragon", itp.) => dipolar_gravity_pl.htm/#D2,

"sprawiedliwi" z Biblii (w totaliźmie zwani "żołnierze Boga") => quake_pl.htm/#I1, humanity_pl.htm/#A3, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, antichrist_pl.htm/#B1.1, #M1, malbork.htm/#J3, magnocraft_pl.htm/#L6, wszewilki.htm/#F3, god_istnieje.htm/#C5, #C6, god_proof_pl.htm/#A0, 2030.htm/#K1, #I1(7), #H1, evolution_pl.htm/#B1, propulsion_pl.htm/#J4.6, 2020zycie.htm/#V2,

sprzeczność działania tornad i "tornad wodnych" (tzw. "waterspout") z dzisiejszą wiedzą fizyczną => tornado_pl.htm/#K1,

Stalin Józef (np. powód jego niezdolności do odróżniania dobra od zła) => god_istnieje.htm/#F3, evil_pl.htm/Fot. #D1c, Fot. #G1c, Fot. #G2e,

stała gęstość przeciw-materii poświadczana trwałością praw natury i kontynuacją życia a dowodząca nieskończoności rozmiarów wszechświata => dipolar_gravity_pl.htm/#D4, smart_tv.htm/#J2.5,

stan telekinetycznego migotania = czyniący UFO i UFOnautów niewidzialnymi i przenikającymi przez ściany => dipolar_gravity_pl.htm/#C1, malbork.htm/Fot. #G1c, telekinesis_pl.htm/#I1, #I2, hurricane_pl.htm/#C4 (8), #J, #J3, ufo_pl.htm/#A2, nirvana_pl.htm/#C9a, petone_pl.htm/#K3 do #K3a, tekst_1_5.htm/LC3 tom 10,

starania o pośmiertne odznaczenie Andrzeja Domała => tekst_3b.htm/Uwaga #1, Część #J, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J1a, rok.htm/{11} z #B8.2, petone_pl.htm/#K2,

stare wodociągi miasteczka Milicza => wszewilki.htm/#D2, pajak_jan.htm/#B1,

"staropanieńskie zagrania" (wypaczenia i zwyrodnienia z braku konkurencji i opozycji) => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3

staruszek na emeryturze => pajak_jan.htm/#L1

"Stawczyk" czyli mała osada-sioło przy "Wszewilkach" = losy i ciekawostki => stawczyk.htm

Stawczyk - wygląd do dalekiej przyszłości 2222 roku (a może nawet do tuż przed 2656 rokiem) => wszewilki_jutra.htm/#J1-#J3, stawczyk.htm/#C4, cielcza.htm/#C2, quake_pl.htm/#N1, 2030.htm/#I1(3),

sterowce "symulowane" nad Nową Zelandią => will_pl.htm/#F2, tekst_1_5.htm/OD5 z tomu 13

sterowiec Hindenburg => eco_cars_pl.htm/#C3,

stiuk = sztuczny kamień Madonny z Malborka => malbork.htm/#C1, Fot. #C1b, Fot. #C2, #C4,

stopnie oddzielenia ("2 degree" dla NZ - związki znajomościowe) => solar_pl.htm/#S1,

strącenie promu Columbia przez "symulacje" UFOnautów => shuttle_pl.htm/#1, petone_pl.htm/#K1 i #347, tekst_1_5.htm/V8.2 z tomu 17,

Strefa Wolna od Telekinezy (TFZ) na Antypodach => tfz_pl.htm, free_energy_pl.htm/#J4, god_proof_pl.htm/#D3, eco_cars_pl.htm/#A3,

"strzyżone - golone" = powiedzenie i wiersz A. Mickiewicza "Golono, Strzyżono" => milicz.htm/#D10,

studnia artezyjska z Petone, niebezpiecznie zatruta bakteriami E.Coli już w 2017 roku => healing_pl.htm/#G2.3 i Fot. #G2, solar_pl.htm/#T7 (podpunkt 2), totalizm_pl.htm/#A2.11, telekinetyka.htm/#M2 (podpunkt A5), cooking_pl.htm/#J1,

"studnia niewiernych żon" z zamku Czocha => milicz.htm/#D10,

stwierdzenie Jezusa: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (10:30 "Ewangelii św. Jana") => 2020zycie.htm/#H7 (3), #V2 (5), #V3, antichrist_pl.htm/#F5,

stworzenie = standardowa procedura tworzenia => newzealand_visit_pl.htm/#D1 do #D5

stworzenie pierwszych ludzi przez Boga => god_proof_pl.htm/#C4, newzealand_visit_pl.htm/#D1 i #D3

stworzenie świata fizycznego przez Boga => god_proof_pl.htm/#C3 rok.htm/#69(z #D),

stypendium dla "aktywnego totalizty" (zdolnego powstrzymać trzęsienie ziemi, kataklizm, zagładę, itp. - wersety 19:18-25 z "Księgi Rodzaju") => quake_pl.htm/#A2 (3), #J1, #P5.1, seismograph_pl.htm/#C5.1,

"Subramanya" = drugi syn boga "Siva" => patrz "Murugan"

sumienie (przeciw-organ wprogramowany w ludzką duszę, podszeptujący co jest zgodne, a co nie, z nakazami Boga) => evolution_pl.htm/#A1, blogi #316 i #316E, przepowiednie.htm/#E4, blog #307, god_istnieje.htm/#D3, will_pl.htm/#G1, #G3, 2030.htm/#K1(2), god_proof_pl.htm/#B6, cielcza.htm/#L3, Fot. #G1b, totalizm_pl.htm/#A2.7, quake_pl.htm/#I1, blogi #237 i #237E, petone_pl.htm/wstęp,

"super-bakteria" E.Coli samouzdrawiana efektem placebo => healing_pl.htm/#G2.2, telekinetyka.htm/#M2, plague_pl.htm/#B1

suszenie kiełbas w czasie chińskiego Nowego Roku Księżycowego => pigs_pl.htm/#C2

sutka UFOnautki (jak z gumy) => evidence_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/JG9.4 i JG9.5 z tomu 8

"symulacja" Boga czyli "akt tymczasowego stworzenia" => day26_pl.htm/#K1, evolution_pl.htm/#A5, #J1 i #K1,

symulacje UFOnautów i UFO=> will_pl.htm/#F2, antichrist_pl.htm/#M1, day26_pl.htm/#K1 do #M3, 2030.htm/#A2,

synchroniczne poruszanie się UFOnautów => antichrist_pl.htm/#F5, sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #4c,

synchronizowane "Drobinami Boga" loty ptaków (np. szpaków) => 2020zycie.htm/wideo #H3a, humanity_pl.htm/#W6, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I4,

synteza wapna z miki przez żywe kury w rejonie Bretanii o niedoborze wapna => tekst_1_3.htm/J2.2.2 (c), 2020zycie.htm/#D3,

szatańskość - pochodzenie => evil_pl.htm

"szczurołapy" lub "myszołapy" = nadprzyrodzone wyprowadzanie szczurów lub myszy => magnocraft_pl.htm/#G4, cielcza/#D1, malbork.htm/pod Fot. #G2e, korea_pl.htm/pod Fot. #11, propulsion_pl.htm/#J4.5, www.google.pl/search?q=pied+piper+of+hamelin/Szczurołap zwany "Pied Piper of Hamelin",

szeroka droga i brama do zguby - ciasna i wąska do życia (Biblia, Mateusz, 7:13-14) => nirvana_pl.htm/#C6 motto, 2020zycie.htm/#X1, totalizm_pl.htm/#A2.12, fe_cell_pl.htm/#B3 (1'), stawczyk.htm/#J2, wroclaw.htm/#G3,

szerzenie nieprawdy zamiast prawdy przez naukę z powodu pomijania wpływu moralności na wyniki badań => portfolio_pl.htm/#B3, prawda.htm/#C0,

Szewczyk Wiesław (Mgr) - współautor traktatu [7b] => tekst_7b.htm/F,

"szlachectwo zobowiązuje" ("noblesse oblige") stara francuska maksyma pedantycznie przestrzegana w Polsce z czasów mojej młodości => seismograph_pl.htm/#C4, #C5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, biblia.htm/#F2, mozajski.htm/#B2.2, quake_pl.htm/#P5, day26_pl.htm/#F3, petone_pl.htm/Wideo #J3v, blogi #296, #296E,

sztuczna intelligencja a ożywienie Internetu - ich formowanie i zagrożenia; artificial intelligence (AI) => will_pl.htm/#E1.1, #H4 i #353, faq_pl.htm/#J3, 2020zycie.htm/#C5, tekst_1_5.htm/A1.1.1 z tom 1,

sztucznie zaprogramowany przez Boga "nawracalny czas softwarowy", tj. "czas ludzki" bowiem starzeją się w nim ludzie i wszelskie żywe stworzenia (będący czasem zupełnie odmiennym od naturalnego "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata", tj. od "czasu Boga") => immortality_pl.htm/#C3 do #C4.1, #D1, #J2, wstęp, #A1, god_proof_pl.htm/#D3, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp, #A0, #G4, 2030.htm/#S4, #K1, rok.htm/#C2(3), #D(#69), petone_pl.htm/#J5, #J6, stawczyk.htm/#G2, soul_proof_pl.htm/#F11, will_pl.htm/#B1, wroclaw.htm/#G2, blog #340,

sztylet zwany "kris" (musi być 'dokarmiany') => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I4.1.1 punkt #6C

ślady aktywności UFO w (i tuż przy) moim mieszkaniu => solar_pl.htm/#B2(D), #N4, Tab. #N4, magnocraft_pl.htm/Rys. #A3(K6),

ślady stóp UFOnautów => petone_pl.htm/#K1 i #K3, blog #347 i #348,

ślepa, bezkrytyczna i bierna wiara w stwierdzenia religii działa wsteczniczo => morals_pl.htm/#C4.4, will_pl.htm/#C3

śmieci Nowego Jorku były wywożone barkami i wrzucane do oceanu => 2030.htm/#B2,

"śmierć głodowa" ludzkości => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1, przepowiednie.htm/#H2

"śmierć głodowa" w średniowiecznej "wieży głodowej" z Paczkowa => milicz.htm/"Fot. #D6(b)", wroclaw.htm/#D7

śmierć w młodym wieku następstwem głuchoty na głos sumienia => will_pl.htm/#G1, #G3, god_istnieje.htm/#D3, petone_pl.htm/#J5, #J6, quake_pl.htm/#I1, przepowiednie.htm/#E4, blog #307, nirvana_pl.htm/#C9, tekst_17.htm/[17]-F1,

śmierć lub to co nas spotyka w młodym wieku są wynikiem tego co ktoś uczyni już w wieku dorosłym => god_istnieje.htm/#D3, will_pl.htm/#G1, #G3, petone_pl.htm/#J5, #J6, cielcza.htm/#N3 (A2),

śmierć z powodu "moralnego uduszenia" (wynik spadku do zera zasobu energii moralnej) => parasitism_pl.htm/#D4, nirvana_pl.htm/#C4.3, karma_pl.htm/#F2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, tekst_1_5.htm/OA8.6.3 tom 13 soul_proof_pl.htm/#F11,

"śmierć zaczyna się od jelit" - odkrycie filozofa Hipokratesa (460-370 BC) => woda.htm/#C1, korea_pl.htm/część #J,

Śpiący Olbrzym (tajemnicza, nieodkryta, gigantyczna rzeźba mężczyzny z Coromandel w NZ) => god_proof_pl.htm/#J3.3, newzealand_visit_pl.htm/#I2, propulsion_pl.htm/#J4, petone_pl.htm/#J3z, #K5e, newzealand_pl.htm/#I2,

św. Katarzyna z Salamis koło Famagusta na Północnym Cyprze (287-307 AD) => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/J1

"świat bez Boga" działałby inaczej niż "świat rządzony przez Boga" => changelings_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#A2, totalizm_pl.htm/#A1, bitwa_o_milicz.htm/#J1, god_istnieje.htm/#H2,

"świat bez Boga" wyglądałby inaczej => quake_pl.htm/#C2, prawda.htm/#C3, #C1, fe_cell_pl.htm/#M1

świat pozbawiony bólu, nieprzyjemności, zgrożeń, strachu, zmagań, wymagań, praw, lekcji, egzaminów, wyzwań, obowiązków, pracy, komarów, śmierci, itp. => totalizm_pl.htm/#A1.1

"świat rządzony przez Boga" da się rozpoznać => changelings_pl.htm/#B1-#B4, healing_pl.htm/#A2, fe_cell_pl.htm/#M1

świat stworzony i inteligentnie rządzony przez wszechmogącego Boga musi zasadniczo się różnić od świata bez Boga => changelings_pl.htm/#B1, god_istnieje.htm/#H2, totalizm_pl.htm/#A1, bitwa_o_milicz.htm/#J1, healing_pl.htm/#A2, bitwa_o_milicz.htm/#J1, woda.htm/#T2, humanity_pl.htm/#A3,

świat wyłącznie przyjemności byłby bezużyteczną zmorą i piekłem => totalizm_pl.htm/#A1.1

światło jest falą poprzeczną (tj. falą powierzchniową - transverse wave) - co to faktycznie znaczy => dipolar_gravity_pl.htm/#D3, #D2.1, #D1, god_proof_pl.htm/#A0, #D3, #B2, #E2, god_pl.htm/5 z #B2, tekst_12.htm/G1, tekst_1_5.htm/H1.1.4 z tomu 4, propulsion_pl.htm/#J4.6, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J1,

"światło pochłaniania" zwane też "jarzenie pochłaniania" => telekinesis_pl.htm/#E1, free_energy_pl.htm/"Fot. #I1", portfolio_pl.htm/#A6.3,

światło wspiera moralność i powstrzymuje niemoralność => solar_pl.htm/#N1

"światowa wojna nuklearna" = dlaczego jej NIE będzie => quake_pl.htm/#N2, bitwa_o_milicz.htm/#J4, #J5, seismograph_pl.htm/#B9

świeckie (secular) a bogobojne (godfearing) lub religijne zachowania, poglądy i filozofia => will_pl.htm/Rys. #B2b, totalizm_pl.htm/#B5, #C3, #F2, #F3, #G1, god_pl.htm/WSTĘP, #A1, #A2, #A3, #J1, #J2, #J4, #L2, god_proof_pl.htm/#G3, #J2,

święte księgi i zawarte w nich nakazy oraz wymagania Boga => biblia.htm, prawda.htm/#C7, woda.htm/#T3,

święte substancje i ich niezwykłe cechy => biblia.htm/#F2,

Tablica Cykliczności dla Epok Historycznych => tapanui_pl.htm/#K1, humanity_pl.htm/#A1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/wstęp, quake_pl.htm/#N1, 2030.htm/#I1, propulsion_pl.htm/"Tab. #J1", #J5, #B1,

Tablica Cykliczności dla Teorii Nadistot Adama Wiśniewskiego => propulsion_pl.htm/"Tab. #J1b" i #J1, blog #309, tekst_12.htm/"Tab. O1", mozajski.htm/#I6, sw_andrzej_bobola.htm/Tab. #I1,

Tablica Cykliczności Napędów Ziemskich (Tabela Cykliczności) => propulsion_pl.htm/#B1, Tab. #B1, #J1 do #J5; #J4ab, #319, #317, #315, #313, #311 i #309, timevehicle_pl.htm/#A2, Tab. #A1, #C1, tapanui_pl.htm/#K1, Tab. #K1, humanity_pl.htm/#A3, Tabela #A1, free_energy_pl.htm/#J1, Tab. #J1, #A2, pajak_jan.htm/#E2, #E3, pajak_na_prezydenta_2020.htm/wstęp, magnocraft_pl.htm/#A2, antichrist_pl.htm/#B1, quake_pl.htm/#N1, 2030.htm/#I1, god_proof_pl.htm/#D3, tekst_1_5.htm/B tom 2, petone_pl.htm/#J1, immortality_pl.htm/#J1,

"Tablica Mendelejewa" => propulsion_pl.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A1, antichrist_pl.htm/#B1, tekst_1_5.htm/B t. 2, tapanui_pl.htm/Tab. #K1, humanity_pl.htm/Tab. #A1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/wstęp,

Tablica Okresowości Rozwoju Napędów Ziemskich => przepowiednie.htm/#H1.1, pajak_do_sejmu_2014.htm/#F4, propulsion_pl.htm/#B1,

tablice z napisem "Shoreline 1840" (wynurzenie się Wellington z morza) => petone_pl.htm/#C2,

tafla polycarbonate (użyta do wyłapywania pitnej deszczówki) => woda.htm/#C2, #D1,

tajemnica krzyku śmierci => cielcza.htm/#H3

tajemnicza (dla mnie) fascynacja słowem: Dajana, Pajana, Pahana => tekst_17.htm/E2, F,

tajemnicze osobniki telefonujące do Polski i NZ z miejsc mojej pracy => ufo_pl.htm/#A2, evil_pl.htm/#L2, tekst_7_2.htm/(C6) z podrozdziału A1 w [7/2] "Piramida Myśli" - tj. w: 72p.pdf, tekst_1_4.htm/#4 z podrozdziału V8.3 w tomie 16 z [1/4] - tj. w: 14p_16.pdf,

TAK ma znaczyć TAK a NIE ma znaczyć NIE (Biblia, 5:37 Mateusza i 5:12 Jakuba) => evil_pl.htm/{8} z #L1, #L2 i #361, artefact_pl.htm/(7#G1) z #G1,

"telekinetyka" = nauka o zastosowaniach telekinezy => telekinetyka.htm

telekineza i jej praktyczne zastosowania => telekinesis_pl.htm, free_energy_pl.htm/#I2, #I3, #B2

telekinetyzowanie => dipolar_gravity_pl.htm/#F2,

telepatia = podobne do dźwięków wibracje propagujące się w "przeciw-świecie" z nieskończoną szybkością => tekst_1_5.htm/#60 z W4 tom 18, artefact_pl.htm/#G1, telepathy_pl.htm 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I3 i #345,

telepatyczna broń nieśmiercionośna używana przez UFOnautów i zmory (jak naszy paralizator - taser) => petone_pl.htm/#K2 {1} i {6}, #348, nirvana_pl.htm/#C9a,

telepatyczne hipnotyzowanie ptaków przez koty => wtc_pl.htm/#D1, #366,

telepatyczne hipnotyzowanie żab przez polskie zaskrońce => stawczyk.htm/#F2, telepathy_pl.htm/#F1, wtc_pl.htm/#D1, #366,

telepatyczny telefon => artefact_pl.htm/#D2, milicz.htm/Fot. #D18, pajak_jan.htm/#D6,

"Teoria Komunikacji" Claude E. Shannon'a => god_proof_pl.htm/#A0, #G2, pajak_jan.htm/#C1, smart_tv.htm/#E1, tekst_1_5.htm/I3.3.4 z tomu 5, https://www.google.pl/search?q=shannon+teoria+komunikacji,

"Teoria Magnokraftu" a wyjaśnienie dla UFO => wszewilki_jutra.htm/#J5, telekinesis_pl.htm/#I3,

"Teoria Nadistot" Adama Wiśniewskiego (używającego pseudonimi "Snerg") => patrz Wiśniewski i jego "Teoria Nadistot"

"Teoria Wielkiego Wybuchu (Bangu)" => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#F2 i #I1, biblia.htm/#C12, fruit_pl.htm/#D1 woda.htm/#B3,

Teoria Wszystkiego z 1985 roku => 1985_teoria_wszystkiego.htm/całość, dipolar_gravity_pl.htm/całość,

Teoria Życia z 2020 roku => 2020zycie.htm/całość,

Teresa Neumann i jej ostrzeżenie autoryzowane przez Boga => 2030.htm/#H3,

"tępiciele drzew" (wytruwający i wycinający drzewa w górach Nowej Zelandii eskalując erozję i wyniszczanie gleby oraz zatruwanie wody rzek) => landslips_pl.htm/#I1, quake_pl.htm/#R2, healing_pl.htm/#G2.3, woda.htm/Fot. #B1abc, 2030.htm/#B2(3),

Thaipusam (religijny rytuał i festiwal Hindusów) => wszewilki.htm/#F3, god_proof_pl.htm/#H2, god_pl.htm/Fot. #B1ab, soul_proof_pl.htm/#E7, prawda.htm/#C7,

Thangka (Buddyzm - starożytne rysunki techniczne Komory Oscylacyjnej) => ufo_proof_pl.htm/część #H, #H3a do #H3e, nirvana_pl.htm/Fot. #C9a, eco_cars_pl.htm/#D3a do #D3d, oscillatory_chamber_pl.htm/#H3, #H3a, tekst_1_5.htm/Rys. #S7 tom 15,

The Georgia Guidestones (granitowy monument z 10 wytycznymi na czasy po nadchodzącej zagładzie ludzkości) => przepowiednie.htm/#H1(vi), portfolio_pl.htm/#A5, magnocraft_pl.htm/Wideo #A0, woda.htm/#T3,

to Bóg stworzył Szatana (też zwanego Lucyfer lub serpent) i diabły (np. 3:1 z Księgi Rodzaju) => antichrist_pl.htm/#B1.1, #M1, aliens_pl.htm/wstęp, changelings_pl.htm/#B1, evil_pl.htm/#E2, totalizm_pl.htm/#F3,

to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (Biblia, 2:9 z "1 Koryntian") => 2020zycie.htm/(17) z #V2, wroclaw.htm/#G5, military_magnocraft_pl.htm/#K5,

to zachłanność, prywata, rządza władzy i "odrzucanie wiedzy" przez oficjalną naukę, rządy, koncerny energetyczne, banki i kapłanów (a NIE prawa natury) blokuje rozwój maszyn "perpetuum mobile" => god_proof_pl.htm/#D3, propulsion_pl.htm/#J4.4,

toddy = napój alkoholowy ze sfermentowanego soku pędu kwiatów kokosowych => fruit_pl.htm/#D1,

topór katowski (po 1000 egzekucjach sam obcina głowy) => malbork.htm/#D2, tekst_1_5.htm/#5I7 i JA2.4 tomy 5 i 6,

"tornada" i huragany i ich techniczne indukowanie przez UFO => tornado_pl.htm, telekinesis_pl.htm/Fot. #K2, hurricane_pl.htm#J3,

tornado w Auckland, Nowa Zelandia => tornado_pl.htm/#H5 i #G2,

tornado we Wrocławiu => tornado_pl.htm/#H3, wroclaw.htm/#E2,

tornado wodne w Sydney, Australia => tornado_pl.htm/#G2,

totalizm jest najmoralniejszą filozofią świata wypracowaną przez człowieka => totalizm_pl.htm/wstęp, #A1, #A4.1, przepowiednie.htm/#G3,

totalizm udziela odpowiedzi NIE tylko na pytania co i jak, ale także: dlaczego, w jakim celu, z czego to wynika, jakie fakty to potwierdzają, jakie następstwa będą jeśli się to wypełnia lub łamie, itd. => totalizm_pl.htm/wstęp do #A, #A1, antichrist_pl.htm/#B3,

totalizm wypracowany przez omylnego i niedoskonałego człowieka (a Biblia przez Boga) => mozajski.htm/#B2, totalizm_pl.htm/wstęp,

totalizm = zakazana filozofia (po prawdę o nim sięgaj do drugiej opinii) => totalizm_pl.htm/#A4.1, p_instrukcja.htm/#B15,

totaliztyczna definicja moralności = ochotnicze (tj. wynikające wyłącznie z nabycia wewnętrznego przekonania) wypełnianie nakazów i wymagań Boga => morals_pl.htm/#B5, totalizm_pl.htm/#A1, changelings_pl.htm/#P1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J3, petone_pl.htm/#J5, tornado_pl.htm/#A2,

totaliztyczna definicja naszego świata fizycznego=> dipolar_gravity_pl.htm/#D4,

totaliztyczna definicja prawdy => prawda.htm/#B3,

totaliztyczna definicja naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku ("Kodig") => dipolar_gravity_pl.htm/#A0, faq_pl.htm/#A1, 1985_teoria_wszystkiego.htm,

totaliztyczna definicja wszechświata => dipolar_gravity_pl.htm/#D4,

totaliztyczna definicja życia (tj. pojęcia "życie") => god_proof_pl.htm/#A0,

"totaliztyczna nauka" - "a priori" => telekinetyka.htm/#C1, tornado_pl.htm/#B1, petone_pl.htm/#A2, #J5, god_istnieje.htm/#F2, pajak_jan.htm/#A2,

"totaliztyczna nauka" cała jest reprezentowana przez tylko jednego naukowca (tj. autora) => changelings_pl.htm/#B1, oscillatory_chamber_pl.htm/#L3, blog #312,

"totaliztyczna nauka" kontra stara "oficjalna nauka ateistyczna" => totalizm_pl.htm/#A2.6, eco_cars_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/H10 tom 4, oscillatory_chamber_pl.htm/#L3, blog #312,

"totaliztyczny kreacjonizm" (tj. kreacjonizm bazujący na "Koncepcie Dipolarnej Grawitacji") => petone_pl.htm/#A2,

totaliztyczny salut (pozdrowienie osób praktykujących totalizm) => partia_totalizmu.htm/#E5.1,

tradycja niemoralności, zła i zniszczenia rodzi jedynie "złe owoce" (Biblia, św. Mateusz, 7:17-18 => morals_pl.htm/#C4.7, humanity_pl.htm/#B2, mozajski.htm/#B2.1, #H3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, #J2, totalizm_pl.htm/#A2.2,

trailblazer => pajak_jan.htm/#L1,

traktat [3b] = o "symulacji" uprowadzania ludzi przez cywilizację szatańskich UFOnautów => tekst_3b.htm,

traktat [4b] = "Tunele NOL spod Babiej Góry", 1998 rok = o polskim "tunelu UFO" z Babiej Góry => tekst_4b.htm, aliens_pl.htm/#G3, magnocraft_pl.htm/#G4,

traktat [4c] = o zasadach interpretowania autentycznych zdjęć UFO, 2002 rok => tekst_4c.htm,

traktat [7/2] = "Piramida myśli", 1999 rok = o urządzeniu komunikacyjnym "piramida telepatyczna" => tekst_7_2.htm,

traktat [7] = "Losy jednej piramidy", 1995 rok = o ludziku z gwiazd który podarował nam piramidę => 7_tekst.htm,

traktat [7b] = o urządzeniu ujawniającym do wykrywania telekinetycznych UFO, 1998 rok => tekst_7b.htm, tekst_1_5.htm/K5.1.1, tom 9, dipolar_gravity_pl.htm/#C1, petone_pl.htm/#K1, tapanui_pl.htm/(B) w #A1a, nirvana_pl.htm/#C9a,

trucizna "kadm" (tj. ciężki trujący pierwiastek "Cd" obecny w NZ nawozach sztucznych) => cooking_pl.htm/#E1, healing_pl.htm/#G2.3,

trucizna "kurara" (pochodzenie, wyrób, użycie) => healing_pl.htm/#F1, fruit_pl.htm/pod Fot. #D3,

trucizna "TNT" (np. do wytruwania possum) => healing_pl.htm/#G2.3,

trucizny i inne niebezpieczeństwa Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/#K1,

trujące działanie przemysłowo przetwarzanej żywności => solar_pl.htm/#T7, wszewilki_jutra.htm/#C4.4, cooking_pl.htm/#S1,

trujący sok drzewa bananowego (użycie) => fruit_pl.htm/pod Fot. #D3,

Trump Donald - wynik wyborów prezydenckich w USA (i mój zakład w tej sprawie) => eco_cars_pl.htm/#D2.1, healing_pl.htm/#G2.3(5),

trwałe oziębienie Nowej Zelandii po eksplozji UFO koło Tapanui z 1178 roku => tapanui_pl.htm/#F3, mozajski.htm/#I8,

trwałe "zniknięcia" = "zabrania do UFO" (Patrick Fisk, Harold Holt, itp.) => bandits_pl.htm/#D4, tekst_1_5.htm/V6(#18), tom 17,

trwałość (nieodwracalność) odebrania korzyści za seryjne niemoralności (kara Boga) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2, mozajski.htm/#B2.3, solar_pl.htm/#T2,

"Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Biblia, Dzieje Apostolskie, 5:29, 4:19, oraz Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25) => morals_pl.htm/6. z #C4.2, oraz cielcza.htm/#L3, faq_pl.htm/{7} z #J3, #359,

trzech najważniejszych świadków potwierdzających prawdę moich (i każdych inych) ustaleń oraz stwierdzeń (tj. wersety Biblii, moje teorie naukowe, oraz historyczny i empiryczny materiał dowodowy) => 2020zycie.htm/#H1 (1) do (1c),

trzecie z kolei przybycie na Ziemię Eliasza, zapewne m.in. aby przygotować bogobojne osoby do przetrwania wyludnienia lat 2030-tych (9:12 z Ewangelii św. Marka) => woda.htm/#T3, 2030.htm/część #H, will_pl.htm/#B3, antichrist_pl.htm/#M1, humanity_pl.htm/#A3, seismograph_pl.htm/#B5(6), healing_pl.htm/#A2, petone_pl.htm/#J5, Rys. #J5, przepowiednie.htm/#H1 (iii),

trzęsienie ziemi => seismograph_pl.htm, quake_pl.htm,

trzęsienie ziemi jako zwrot karmy za udział w agresywnej wojnie => quake_pl.htm/#R2,

trzęsienie ziemi w Chinach (z 12 maja 2008 roku) => katrina_pl.htm/#E3,

trzęsienie ziemi w Christchurch, Nowa Zelandia, z dnia 4 września 2010 roku ("ostrzegające") => quake_pl.htm/#P5 do #P5.2, seismograph_pl.htm/#C5,

trzęsienie ziemi w Christchurch, Nowa Zelandia, z dnia 22 lutego 2011 roku ("przynaglające") => quake_pl.htm/#P6 do #P7, seismograph_pl.htm/#C6,

trzęsienie ziemi w Haiti => seismograph_pl.htm/#C3,

trzęsienie ziemi w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7 i #I1,

trzęsienie ziemi w Polsce i Anglii => seismograph_pl.htm/#I1,

trzmiel (w/g aerodynamiki nie ma prawa latać) => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#H2, god_proof_pl.htm/#E2,

trzy dokumentowalne powody dla "kataklizmów" => tapanui_pl.htm/#I1, tornado_pl.htm/#C2, landslips_pl.htm/#B2, #J1,

trzy etapy szkolenia ludzi na "żołnierzy Boga" => antichrist_pl.htm/#B1.1, humanity_pl.htm/#A3, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, god_proof_pl.htm/#A0, 2030.htm/#K1, #I1(7),

"trzy mądre małpki" (NIE mów zła, NIE wypatruj zła, NIE wysłuchuj zła) => antichrist_pl.htm/#B1.1, quake_pl.htm/#I1, 2030.htm/#S5,

trzy największe niemoralności nauki: antybiotyki, pestycydy i teoria względności => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#G1, #N1, morals_pl.htm/#B5, #C4.2, landslips_pl.htm/#I1, mozajski.htm/#H3, healing_pl.htm/#G2.3, totalizm_pl.htm/#A1.1, tfz_pl.htm/#A3,

trzy największe przyszłe zagrożenia niemoralnością nauki: GE, wehikuły czasu i telekineza => pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1, morals_pl.htm/#C4.2, tfz_pl.htm, przepowiednie.htm/#E4, blog #307,

trzy-palcowe istoty (diabły i diablice - obecnie zwane UFOnauci lub demony) => sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #G1, antichrist_pl.htm/#M1, korea_pl.htm/#H2, Fot. #H2, nirvana_pl.htm/#C5, petone_pl.htm/#K1 do #K1abc, evolution_pl.htm/Fot. #K2, newzealand_visit_pl.htm/Fot. #D1, Fot. #L1, https://www.youtube.com/watch?v=8NdWbHlGo4g,

trzy pamięci każdego człowieka, tj. w: (1) Drobinach Boga, (2) naszym biologicznym mózgu, (3) u innych ludzi lub w historii => klasa.htm/#F1, pigs_pl.htm/#F1,

trzy światy składające się na wszechświat: tj. [1] "przeciw-świat", [2] "świat wirtualny" i [3] nasz stworzony przez Boga fizyczny "świat materii" => dipolar_gravity_pl.htm/#D4, #G3, #G4, #I2 i #I4 + #109, #I6, propulsion_pl.htm/#J4.1 i #319, god_proof_pl.htm/#C2, #C3, god_istnieje.htm/#I3, immortality_pl.htm/#C4, humanity_pl.htm/#H1, artefact_pl.htm/#G1 i #367, 2020zycie.htm/#C5-6 i #338, pigs_pl.htm/#F5, tekst_1_5.htm/H, H1.1.3, H3, H6.1.2, H10,

tse-tse mucha (tsetse mucha) powodująca śpiączkę => nirvana_pl.htm/wstęp, #C3, smart_tv.htm/wstęp,

tsunami = katastroficzne fale morskie => day26_pl.htm,

tsunami na Oceanie Indyjskim (Indonezja, Malezja, SriLanka, Tailandia) => day26_pl.htm/#D1 do #D7,

tsunami o gigantycznej mocy i wysokości które zmiecie Nową Zelandię z powierzchni Ziemi => telekinetyka.htm/#M1.2,

tsunami w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7 i #I1, telekinetyka.htm/#M1, day26_pl.htm/#F5,

tsunami z Chile => day26_pl.htm/#F3,

tsunami z Samoa => day26_pl.htm/#F2,

tsunami z Wellington z 23 stycznia 1855 roku (3 metry wysokie) => day26_pl.htm/#I1,

tsunami z Zachodniej Sumatry => day26_pl.htm/#F4,

tuak = rodzaj mocnego choć smakowitego słodkiego wina ze sfermentowanego ryżu, produkowany przez plemię Bidayuh (Dayak) z Borneo => fruit_pl.htm/#D1,

tuatara = jaszczur "żyjąca skamienielina", którego nazwa w języku NZ Maorysów oznacza "klucz do wszechwiedzy" => immortality_pl.htm/C4.1( podpunkt #D3), tekst_1_5.htm/M9.1 (tom 11), tekst_5_4.htm/C7.3 (podpunkt 1), newzealand_pl.htm/#I2,

tunel UFO (prostokątny) pod "Grey River" w NZ => ufo_proof_pl.htm/#C9.1 (3a), petone_pl.htm/Wideo #J3z, newzealand_pl.htm/#B5,

tunele UFO zwane Cathedal Caves z NZ => ufo_proof_pl.htm/#C9.1 (3a), Fot. #C9e, petone_pl.htm/Wideo #J3z,

tunel z grobu milickiego margrabiego => sw_andrzej_bobola.htm/#G3,

tunel UFO zwany Deer Cave (Jelenia Jaskinia) z Borneo => magnocraft_pl.htm/#G4, newzealand_pl.htm/#F1, tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17,

tunele i lochy pod Miliczem z okresu średniowiecza => milicz.htm/#D4, #D5, #D28, sw_andrzej_bobola.htm/#F3,

tunele i lochy pod rzeką Nogat ze średniowiecznego Malborka => malbork.htm/#I2,

tunele UFO (wszystkie szkliste, gładkie, proste, technologiczne: jaskinie, groty, pieczary, szyby, studnie, itp., zostały na Ziemi odparowane przez UFO) => ufo_proof_pl.htm/#C9.1, newzealand_pl.htm/#F1, korea_pl.htm/Fot. #11, #H1, magnocraft_pl.htm/#G3, #G4, immortality_pl.htm/#C4.1(#C6), aliens_pl.htm/#G3, evolution_pl.htm/#A1, dipolar_gravity_pl.htm/wstęp do części #A,

tunele UFO dowodem na istnienie dwóch czasów => ufo_proof_pl.htm/#C9.1,

tunele UFO pod Babią Górą => aliens_pl.htm/#G3, evidence_pl.htm/#B5, sw_andrzej_bobola.htm/#F3, tekst_4b.htm, magnocraft_pl.htm/#G4, ufo_proof_pl.htm/Rys. #C9d,

tunele UFO pod Łysicą (Łysą Górą) => evidence_pl.htm/#B5, newzealand_pl.htm/#F1,

tunele UFO pod Sobótką => evidence_pl.htm/#B5, malbork.htm/#G1, newzealand_pl.htm/#F1,

Turner Karla, Dr (zamordowana przez UFO za demaskowanie ich szatańskiej działalności) => changelings_pl.htm/#L1, god_pl.htm/#F9,

Twardowski (UFOnauta co zniszczył potęgę bogobojnej Polski) => wtc_pl.htm/#D1, #366, tekst_1_4.htm/V8.1, VB4.6.1, tekst_1_5.htm/U3.5, JG9.5,

twórcy wynalazku (lub idei) przewodzą potem światu w jego (jej) użyciu => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#E2,

tygrysie mleko (Tiger's Milk) = wywar chińskich ziół o piorunującej zdolności do leczenia kaszlu => healing_pl.htm/#G2.3, #C9, woda.htm/#E1, #E5,

tylko Bóg Ojciec zna daty i godziny kiedy coś istotnego ma nastąpić => quake_pl.htm/#N1,

tylko w swej ojczyźnie, domu i wśród krewnych prorok może być tak lekceważony (Biblia, św. Marek, 6:1-6) => portfolio_pl.htm/#B2,

typy K, T, V, G gwiazdolotów (tj. Magnokraftów i UFO) i wymóg ich wzajemnego sprzęgania => magnocraft_pl.htm/#F2, portfolio_pl.htm/#A6.2 i #A6.3, hurricane_pl.htm/#J3, tekst_1_5.htm/D5 tom 2,

tyrani i despoci jako wynik wypaczeń i zwyrodnień z braku konkurencji i opozycji => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3,

uchwała: UFO to już zbudowane magnokrafty => timevehicle.htm/#D2, ufo_proof_pl.htm/#D2, explain_pl.htm/#J2, antichrist_pl.htm/#G6, tapanui_pl.htm/#A1a do #A1b, tekst_4b/"Film #D4",

uczeń o zagłuszonym przeciw-organie sumienia, który opróżnił atrament do kieszeni naszej nauczycielki łaciny => will_pl.htm/#G1, #G3, hurricane_pl.htm/#J1, tekst_17/[17]-F1,

uczuciowe powodowanie moich trafień kamieniem => propulsion_pl.htm/#J4.5(I), god_istnieje.htm/#K3, tekst_1_5/JG5.1 tom 8,

udoskonalenia skokowo wprowadzane przez Boga do budowy i działania ciał i dusz ludzkich => evolution_pl.htm/#A1, 2030.htm/#K1, tekst_12.htm/D3, tekst_18.htm/C1,

"Uenuku", jego współplemieńcy i ich "nałóg seksu" ("seksualne maniactwo") => newzealand_visit_pl.htm/#D1, Fot. #D1,

Ufaj ludziom, jednak bierz ich klejnoty pod zastaw (Włodzimierz Lenin) => humanity_pl.htm/#T5, tfz_pl.htm/#A5, pajak_jan.htm/#L1,

UFO a czołgowa bitwa pod Kurskiem z 1943 roku => magnocraft_pl.htm/Rys. #A5(K10),

"UFO" czyli boskie "symulacje" statków kosmicznych => ufo_pl.htm, ufo_proof_pl.htm, explain_pl.htm, evidence_pl.htm, antichrist_pl.htm/#M1, day26_pl.htm/#K1 do #M3,

UFO-chmury = chmury ukrywające w środku wehikuły UFO => cloud_ufo_pl.htm,

UFO działające jako "wehikuły czasu" => immortality_pl.htm/#D4,

UFO niszczące wioskę "Saladare" => evidence_pl.htm/#E2, military_magnocraft_pl.htm/#E5, magnocraft_pl.htm/#L5,

UFO o wielkości kraju Dania raportowane przez Ś.P. Andrzeja Domała => ufo_proof_pl.htm/Rys. #H1ab, Film #H3d, totalizm_pl.htm/#A5, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J2,

UFO typu K10 obserwujące tonący Tytanik (Titanic) => magnocraft_pl.htm/Rys. #A5(K10), eco_cars_pl.htm/Rys. #D2,

uginanie, zawijanie i nawracanie światła jako kryterium klasyfikacji cywilizacji => Biblia, Ks. Barucha, 3:33, tekst_3b.htm/Uwaga #1, 8 z Rys. B8, B5.2 str. B-72, milicz.htm/{2022/6} z #A1, 2020zycie.htm/Wideo #V1, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J1 do #J3, YT Film: "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea"/od 12:20 do 12:45 minuty,

uginanie "przestrzeni czasowej" = forma podróżowania przez czas => immortality_pl.htm/#J2,

ujawniające "co" i "jak" definicje pojęć "wiedza" i "mądrość" => wroclaw.htm/#G5, wszewilki.htm/#A4, cielcza.htm/#A3,

ujawnianie prawdy jest manifestacją miłości => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1,

"ujeżdżanie tygrysa" albo "dosiądnięcie tygrysa" (chińskie przysłowie oznaczające sytuację, której NIE daje się kontynuować ani zakończyć) => rok.htm/#E1(1), woda.htm/#A1, Fot. #A1, quake_pl.htm/#R2,

układanie 9-segmentowej kostki rubika => rubik_pl.htm,

układanie 16-segmentowej kostki rubika => rubik_16_pl.htm,

ukrzyżowanie Jezusa spowodowane telepatycznymi i hipnotycznymi nakazami UFO i nadzorowane przez UFOnautów => faq_pl.htm/{6} z #J3, #359, prawda.htm/Rys. #2, bandits_pl.htm/Fot. #J1a, military_magnocraft_pl.htm/#A1, Fot. #A1a, wtc_pl.htm/#D1, #366, tekst_1_4.htm/Rys. O7 - tom 12, tekst_1_5.htm/Rys. V7 - tom 17,

ulotki filmu "Dr Jan Pająk portfolio" (YouTube: polski, angielski, niemiecki) => portfolio_pl.htm/Rys. #A1, #B1, #B2, pajak_jan.htm/#L5, totalizm_pl.htm/#J9, przepowiednie.htm/#K7, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/Rys. #H1 do #H3,

ULT lub Ulot (skrót of "Universal Language of Thought" - tj. od "uniwersalny język myśli") => przepowiednie.htm/#E4, blog #307, telepathy_pl.htm/#B4, soul_proof_pl.htm/#F11, free_energy_pl.htm/#J3, propulsion_pl.htm/#J4.6, blog #309, biblia.htm/#F3, evolution_pl.htm/#A1, tekst_1_5.htm/I5.4.2 z tomu 5, tekst_13.htm/#309 z tomu T, tekst_17.htm/E2, tekst_18.htm/C1, 2030.htm/#A1, #H2, 2020zycie.htm/#C5,

uniemożliwienie (Dunedin, 1990 rok) zaprezentowania mojego referatu o urządzeniach telekinezy na kongresie ANZAAS w Tasmanii => tekst_1_5.htm/LA2.4.3 z tomu 10, god_proof_pl.htm/#D3, free_energy_pl.htm/#J1(3),

unikanie konkurencji, sprawdzalności, odpowiedzialności, definicji zakwalifikujących, itp. w badaniach oficjalnej nauki ateistycznej => oscillatory_chamber_pl.htm/#L3, blog #312,

upadek "user paid" edukacji Zachodu i NZ => rok.htm/#E1 - (1), telekinetyka.htm/#M1, portfolio_pl.htm/#C2, quake_pl.htm/#R2,

upadek, wyludnienie, samozagłada i nadchodzące samobójstwo ludzkości (zapowiadane przepowiedniami, Biblią, zatruciem natury, itp.) => przepowiednie.htm/#H1do #H3, solar_pl.htm/#T1, healing_pl.htm/#G2.3, prawda.htm/#C7, woda.htm/#T3, wstęp, #B1, god_istnieje.htm/#H2, portfolio_pl.htm/#A2,

upewnienie z Biblii, że wehikuły czasu daje się zbudować => immortality_pl.htm/#D5,

"urząd weryfikujący" (tj. jakby grupowe "sumienie narodu" sprawdzające zgodność praw i decyzji rządu z przykazaniami i wymaganiami Boga) => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A3, wstęp, przepowiednie.htm/#E4, blogi #307 i #307E, cielcza.htm/#L3, nirvana_pl.htm/#C7,

ustanowienie "urzędu weryfikującego" sprawdzającego czy prawa i decyzje rządu są zgodnie z nakazami i wymaganiami Boga uczyniłoby z Polski najzasobniejszy i najszczęśliwszy kraj świata => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#A3, free_energy_pl.htm/#J1, god_proof_pl.htm/"Fot. #J3", #D3, przepowiednie.htm/#E4, blogi #307 i #307E,

ustawy i prawa o prywatności trzeba pounieważniać - ukrywają one świństwa jakie ktoś popełnił => god_istnieje.htm/#K5, humanity_pl.htm/#G2, nirvana_pl.htm/#G1, tapanui_pl.htm/#H1, bandits_pl.htm/#G2 (i),

ustrój nirwany (reforma wynagradzania za pracę i elimincja zmuszania ludzi do pracy starchem lub pieniędzmi - nowym "ustrojem zapracowanej nirwany") => partia_totalizmu.htm/#A1-#A4 i #320, #X1 do #X4, partia_totalizmu_statut.htm/Wstęp, #A1, nirvana_pl.htm/#C7 i #328, #C8 i 343, #C9 i #351, smart_tv.htm/WSTĘP, #L1-#L7 i #335, wszewilki_jutra.htm/#J1 do #J3, telekinetyka.htm/#C2, 2030.htm/wstęp, hurricane_pl.htm/Film #J3a, Film #J3b,

uszczęśliwianie kogoś na siłę => pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1,

uszczypnięcia ducha (ghost pinch) = sińce po uprowadzeniach do UFO i gwałtach UFOnautów => petone_pl.htm/Fot. #K1a, evil_pl.htm/#L2, cielcza.htm/Fot. #N3b, soul_proof_pl.htm/#F13, humanity_pl.htm/{5c} z #V2, totalizm_pl.htm/WSTĘP, artefact_pl.htm/#G1, tekst_1_4.htm/#4 z U3.3 tom 15, tekst_1_5.htm/#4 z U3.3 i #II z U3.8 tom 16,

uśmiercacz owadów (słoneczny) => solar_pl.htm/#N5,

uśmiercanie bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych intelektów grupowych finansowanych z podatków => totalizm_pl.htm/#A2.11,

uśmiercanie ludzi przez osy => wszewilki.htm/#L4, solar_pl.htm/#N5, tekst_17.htm/[17]-B4,

uśmiercanie pszczół a telefony komórkowe => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1, tornado_pl.htm/#K3, solar_pl.htm/#T7,

uwarstwowiona natura wersetów Biblii zawierających zaszyfrowane w sobie aż cały szereg poziomów i odmian ponadczasowej wiedzy i absolutnych prawd => woda.htm/#T1, biblia.htm/#C1, dipolar_gravity_pl.htm/#A0, 2030.htm/#J1, #I1, (7) z #S4,

"uwięziona nieśmiertelność" z powtarzalnego cofania się w czasie => immortality_pl.htm/#H1, timevehicle_pl.htm/#C7, god_pl.htm/#H1, #F7, rok.htm/#C2(3), tekst_12.htm/wprowadzenie, blog #305,

urządzenia uzdrawiające => telepathy_pl.htm/#C3(4), przepowiednie.htm/#E4, blogi #307 i #307E, bandits_pl.htm/#B1, military_magnocraft_pl.htm/#E19,

uwielbianie zapachu benzyny i spalin wkrótce po drugiej wojnie światowej => faq_pl.htm/{6} z #J3, #359, military_magnocraft_pl.htm/#D1 i #360, humanity_pl.htm/#V1, #365,

uzależnienie życia ludzi od czasu softwarowego (na Arce Noego) => immortality_pl.htm/#C4,

uzdrawianie bezpłodności ziołową "kuraminą" => healing_pl.htm/#F5, cooking_pl.htm/#L2, healing_kuramina.htm/#A1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4,

uzdrawianie biegunki polewką z tapioka => healing_pl.htm/#B1, fruit_pl.htm/#J1,

uzdrawianie bólu gardła roztworem soli => healing_pl.htm/#D2,

uzdrawianie bólu mięśni koktailem z tumeric => healing_pl.htm/#D1,

uzdrawianie cukrzycy poczwarkami jedwabnika => korea_pl.htm/#B3, healing_pl.htm/#F6,

uzdrawianie przewlekłego kaszlu owocami nangka (jackfruit) => malbork.htm/#F3, fruit_pl.htm/#H3, healing_pl.htm/#B2,

uzdrawianie ("samouzdrawianie") swoich bóli "odracaniem swych wierzeń" => healing_pl.htm/#G2, blog #201,

uzdrawianie zatwardzenia owocami kiwi (lub agrestem) => fruit_pl.htm/#I2,

v2 (V-2, tj. niemieckie pociski rakietowe budowane i wystrzeliwane z Peenemunde) => pajak_jan.htm/#B1, #D6, #I1, p_l.htm/Fot. #1, magnocraft_pl.htm/Rys. #A4c(K9), cielcza.htm/#H2,

vibhuti (święty popiół hinduizmu) => wszewilki.htm/#F3, god_proof_pl.htm/#H2,

vimana = starożytne "magnokrafty" => eco_cars_pl.htm/#D3, evolution_pl.htm/#J2, newzealand_visit_pl.htm/#D6, artefact_pl.htm/#F3,

volkswagen Hitlera (May Beetle) => eco_cars_pl.htm/#G2, Fot. #G1,

w Biblii upłynięcie jednego "przepowiedniowego dnia" faktycznie oznacza upłynięcie jednego "ludzkiego roku" (4:5 i 4:6 "Księga Ezechiela", 14:34 "Księga Liczb") => 2030.htm/#J1, quake_pl.htm/#N1,

w całym świecie od niepamiętnych czasów tydzień ma 7 dni, zaś jego sobota wypada w żydowski szabat => pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J4, newzealand_visit_pl.htm/#D5, pigs_pl.htm/#C4, tornado_pl.htm/#E2, god_istnieje.htm/#K1 (5),

W ciężkich warunkach bojowych nawet sinus alfa może zbliżać się do wartości wynoszącej cztery => rok.htm/#B8 motto, #B8.2,

w kłamliwym koncepcie "monopolarnej grawitacji" w jakim utkwiła stara nauka ateistyczna NIE jest możliwe formalne udowodnienie istnienia Boga => god_proof_pl.htm/#D3, free_energy_pl.htm/#J1,

w starożytności władzę nad ludźmi dzierżyli wyłącznie "bogowie" jacy wówczas żyli wśród ludzi => antichrist_pl.htm/#M1, tekst_1_4.htm/tom 13, P1 do P5,

w wyniki teoretycznych badań i teorii nikt NIE wierzy - za wyjątkiem ich autora, zaś w wyniki eksperymentalnych badań wierzą wszyscy - za wyjątkiem ich autora (Politechnika Wrocławska) = > fe_cell_pl.htm/#J3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#B3, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B2, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, rok.htm/#E1(2), totalizm_pl.htm/#A2.2,

w wyniki eksperymentalnych badań wierzą wszyscy - za wyjątkiem ich autora, zaś w wyniki teoretycznych badań i teorii nikt NIE wierzy - za wyjątkiem ich autora => fe_cell_pl.htm/#J3, pajak_do_sejmu_2014.htm/#B3, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B2, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, rok.htm/#E1(2),

"walenie piorunami" (metoda Boga?) => tornado_pl.htm/#C1, god_pl.htm/#B9, soul_proof_pl.htm/#B2, will_pl.htm/#A2,

warsztaty wynalazcze (z darmowymi narzędziami) => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D1, #D5,

wartości "czasu zwrotu" => morals_pl.htm/#C4.2, #A4, mozajski.htm/#B2.2, #B2.3, karma_pl.htm/#A4, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E1, #E4, portfolio_pl.htm/#D3, karma_pl.htm/#F2, #A4, quake_pl.htm/#R2 tekst_12.htm/M2,

Watt, James (wynalazł silnik parowy) => propulsion_pl.htm/#B1,

wąż zaskroniec hipnotyzujący żabę => stawczyk.htm/#F2,

"wcielenie Boga" albo "cielesna reprezentacja Boga" (w folklorze "podmieniec") => patrz "deita", albo => god_pl.htm/#B6, healing_pl.htm/#A2, malbork.htm/#J4, changelings_pl.htm/#B1, antichrist_pl.htm/#F5,

"wehikuły czasu" czyli magnokrafty trzeciej generacji => immortality_pl.htm, timevehicle_pl.htm, magnocraft_pl.htm/#J1, #I3, #A1, wstęp, healing_pl.htm/#H3, rok.htm/#C2(3), #D(#69),

"wehikuł telekinetyczny" czyli magnokraft drugiej generacji => magnocraft_pl.htm/#I2,

wejście do średniowiecznego tunelu pod Miliczem => milicz.htm/#D5,

wejście duszy do ciała w momencie przerwania pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, #F11, tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7,

Wernher von Braun, niemiecki budowniczy pocisków V2 (V-2), którego niewolnikiem był Wincenty Pająk (tj. ojciec wynalazcy Magnokraftu, Komory Oscylacyjnej i Wehikułu Czasu) => pajak_jan.htm/#B1, #D6, p_l.htm/Fot. #1, magnocraft_pl.htm/Rys. #A4c(K9), morals_pl.htm/#C4.7, tekst_17.htm/A1 i "Fot. A1", tekst_13.htm/#L1,

wersety Biblii potwierdzające prawdę kluczowych ustaleń mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji => biblia.htm/#C12(5), immortality_pl.htm/#D5 do #D5.3, immortality_pl.htm/#C4.1(#A6), dipolar_gravity_pl.htm/#D4, wszewilki_jutra.htm/#C4.8,

wersety Biblii ukrywają zaszyfrowane w nich aż całe szeregi poziomów znaczeniowych - każdy uczący nas odmiennego rodzaju prawdy i wiedzy (np. poziom opisywanej sytuacji, konkretnej wiedzy, wytycznych poprawnego życia, zapowiedzi tego co nadchodzi, zasad i metod działania Boga, itp.) => biblia.htm/#C1, woda.htm/#T1, dipolar_gravity_pl.htm/#A0, 2030.htm/#J1, #I1, (7) z #S4,

Werwolf (tj. Wilkołaki - komórka poniemieckiego podziemia z lasów Stawca koło Milicza) => wszewilki.htm/#E2, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2(A3), mozajski.htm/#B2.1, pajak_jan.htm/#B1, klasa.htm/#A1,

weryfikacja przez nową "naukę totaliztyczną" prawdy słów i stwierdzeń Biblii => petone_pl.htm/#A3,

Whisson, Max (wynalazł wiatrak pozyskujący wodę z powietrza) => wszewilki_jutra.htm/#C4.2,

"wiara plus totalizm" = kultura i tradycja plus niewypaczona wiedza o Bogu => totalizm_pl.htm/#G2, god_pl.htm/#J4, biblia.htm/#F4, prawda.htm/#C7, pajak_jan.htm/#I1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J2, 2030.htm/#S4, #S3.1, #K1,

wideo: Dr Jan Pająk portfolio (po polsku, angielsku i niemiecku) => portfolio_pl.htm/#A1, #B1, youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM,

wideo: Jak wielki jest Magnokraft (Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?) => portfolio_pl.htm/#A5, #A6.1, magnocraft_pl.htm/"Wideo #A0", youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c, ufo_proof_pl.htm/#B4, korea_pl.htm/#A1,

wideo: lew atakujący 3-letnią dziewczynkę => quake_pl.htm/#P2,

wideo: Magnokrafto-podobne UFO typu K5 sprzężone w "konfigurację niezespoloną" => magnocraft_pl.htm/Wideo #A0, portfolio_pl.htm/#A6.1,

wideo: Magnokrafto-podobne UFO typu K6 sprzężone z 4-pędnikowym UFO typu T6 => magnocraft_pl.htm/#F2 i Rys. #F2, portfolio_pl.htm/#A6.2,

wideo potwierdzające identyczność kształtów, wymiarów i możliwości UFO i Magnokraftów => portfolio_pl.htm/#A6.1, youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ,

wideo: sfilmowany dowód, że podróżowanie przez czas jest możliwe => immortality_pl.htm/#D6, petone_pl.htm/#J6,

wideo: "Zagłada ludzkości 2030" => 2030.htm/#N1, portfolio_pl.htm/#A2,

"wieczna szczęśliwość" = "uwięziona nieśmiertelność" z nirwaną => immortality_pl.htm/#H2, timevehicle_pl.htm/#C7, god_pl.htm/#H2, #E4, 2020zycie.htm/#L3,

"wieczne lampki" (pierwowzory "lampek wotywnych" z kościołów) => artefact_pl.htm/#F4, immortality_pl.htm/#J2, petone_pl.htm/#J3, newzealand_visit_pl.htm/#H3(#4), propulsion_pl.htm/#J4.4, tekst_1_5.htm/H6.1.3 (tom 4),

wiecznie obracające się koło zamachowe ("perpetuum mobile") => free_energy_pl.htm/#F1 do #F6, pajak_jan.htm/#G2,

"wieczyste potępienie" = beznirwanowa "uwięziona nieśmiertelność" => immortality_pl.htm/#H3, god_pl.htm/#H3,

wielbłądy na horyzoncie (camels on the horizon) - Trudne czasy czynią ludzi silnymi, silni ludzie tworzą dobre czasy, ... => korea_pl.htm/#J1 i #356, 2030.htm/#B Motto, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#J4 Motto, tapanui_pl.htm/#K5, nirvana_pl.htm/[A] w #C9, YT szukaj: Camels on the horizon, youtube.com/watch?v=-t3YY6yQThY/YT wideo,

wiek (rzekomy) wszechświata 13.73 miliardów lat (2008 rok) => will_pl.htm/#B7, evolution_pl.htm/#A2, karma_pl.htm/#B5, cloud_ufo_pl.htm/#E2, petone_pl.htm/#J6,

wiek wszechświata: ok. 14 miliardów "lat atomów" (2015 rok) czy ok. 6 tysięcy "ludzkich lat" (tj. prawdę znają zarówno ewolucjoniści jak i kreacjoniści) => tapanui_pl.htm/Tab. #K1, humanity_pl.htm/Tab. #A1 i #B2, cloud_ufo_pl.htm/#E2 2030.htm/#S4, rok.htm/#69(z #D), petone_pl.htm/#J6,

wielka oceaniczna plama śmieci => 2030.htm/#B2,

wielopoziomowość myślenia Boga (jak wieloprocesorowy komputer) => prawda.htm/#C6, quake_pl.htm/#H2,

"wielożeństwo" (poligamia) i jego zalety => morals_pl.htm/#J2.2.2, soul_proof_pl.htm/#C6, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J5, totalizm_pl.htm/#A2.11, 2020zycie.htm/#L1,

wiersz "medycyna zwana 'kuramina' " = żartobliwy => healing_kuramina.htm, healing_pl.htm/#H1, fruit_pl.htm/#F1,

wiersz o totaliźmie oraz twórczość artystyczna o totaliźmie => totalizm_pl.htm/#I2,

wiersz "radości po 60-tce" = humorystyczny, anonimowego autora => po_60_tce.htm,

Wieża Babel (ta z Biblii) => evolution_pl.htm/#A1, soul_proof_pl.htm/#F11, blog #310,

wieża z kości słoniowej (w jakiej zasiedziało się wielu zawodowych naukowców, a także sporo kapłanów) => antichrist_pl.htm/#M1, cooking_pl.htm/#F4, dipolar_gravity_pl.htm/#I1, free_energy_pl.htm/#A2, god_proof_pl.htm/#A0, #I4, god_istnieje.htm/#H2, healing_pl.htm/#D2, nirvana_pl.htm/#E1(4), quake_pl.htm/#P5(4), seismograph_pl.htm/#C5, solar_pl.htm/Fot. #T2, stawczyk.htm/#F4.1.1, totalizm_pl.htm/#A1.1(3), blog #261, fe_cell.htm/#J3, partia_totalizmu.htm/#A4, wroclaw.htm/#G2, #G3,

więzienie Abu Ghraib koło Bagdadu => changelings_pl.htm/#H1 i #I1,

"wigi board" jakim wywołaliśmy ducha krzyżackiego komendanta, a możliwość reinkarnacji => malbork.htm/#J1 do #J3, 2020zycie.htm/#C4, artefact_pl.htm/#G1,

wilk był syty i owca cała => cielcza.htm/#L3, woda.htm/#T2,

Wincenty i jego "gwiazda w ubikacji" produkująca "anielskie włosy" => tekst_1_5.htm/V5.4 z tomu 17,

Wincenty o hipnotyzowaniu żab przez zaskrońce => tekst_1_5.htm/R4.2 tom 15, stawczyk.htm/#F2,

"Wineta", "Vineta", "Veneta" = zniszczone przez Boga niemoralne miasto na Bałtyku => tapanui_pl.htm/#G2, #H2, petone_pl.htm/wstęp, milicz.htm/{1987} z #A1,

Wingquist Sven (szwedzki wynalazca łożysk kulkowych) => mozajski.htm/Fot. #H1,

wiry przeciw-materii (Drobin Boga) napędzające ciała niebieskie i inne zjawiska ruchowe => biblia.htm/#H2, #C12 (7), pajak_jan.htm/#I2 i blog #330, hurricane_pl.htm/#C2, god_proof_pl.htm/#L2 (2), tekst_1_5.htm/H4.2 i H5.4 tom 4,

Wiśniewski i jego "Teoria Nadistot" => will_pl.htm/#B4, tekst_12.htm/Rozdział O, "Tab. O1", P1, mozajski.htm/#I6, Tab. #I6, propulsion_pl.htm/"Tab. #J1b", #J1, #J5, blog #309, antichrist_pl.htm/#B1, blog #210, tekst_1_5.htm/A3.2 tom 1, NF5 tom 12, tornado_pl.htm/#B4, humanity_pl.htm/#B2, pajak_jan.htm/#I1, prawda.htm/#C7, morals_pl.htm/Wstęp, tekst_13.htm/"tom T" (#309, #309E), partia_totalizmu.htm/#A2, sw_andrzej_bobola.htm/Tab. #I1,

wizja maoryskiego jasnowidza o zniszczeniu Wellington => day26_pl.htm/#I3,

wizja Polski w czasach kiedy totalizm już zapanuje => katowice.htm/#10,

władca naszego świata - tj. Lucyfer, Szatan, itp. (Biblia, "Ew. Jana", 12:31) => p_instrukcja.htm/(#7), military_magnocraft_pl.htm/#A2,

Władysław III-ci Jagiełło - Warneńczyk (król Polski, syn Władysława II-go Jagiełły) => patrz Kolumb Krzysztof,

woda jaką piłem ze studni w Petone (aż do czasu gdy została zatruta E.Coli w maju 2017 roku) => telekinetyka.htm/#M2, healing_pl.htm/#G2.3,

woda kokosowa ("coconut water", "lion's milk") i jej cudowne własności lecznicze => fruit_pl.htm/#D1,

wojna miasta Christchurch z Bogiem => przepowiednie.htm/#G2,

wojowniczy politycy i przywódcy krajów na końcu swej kadencji powinni być wysyłani jako zwykli żołnierze na front do okopów wojny którą sami zaczęli => 2030.htm/#L5, mozajski.htm/#I5, bitwa_o_milicz.htm/#I4, partia_totalizmu.htm/#A3.3, 2020zycie.htm/#L1,

wojsko Napoleona - jak wyburzyło ono mury Wrocławia i Milicza => wroclaw.htm/#C2 i #D11,

wojsko polskie - "oferma kompanijna" (ilustruje "jak czegoś nie należy czynić") => quake_pl.htm/#K1,

wojsko polskie - tradycja saperów 'stój pod mostem kiedy przetacza się po nim pierwszy czołg' => jan_pajak_pl.htm/#7, rok.htm/#B8 (Motto),

wojsko polskie - użycie kawy zbożowej dla zapobiegania chorobie po złapaniu przez deszcz => healing_pl.htm/#E1,

wojsko polsko-litewskie - nadprzyrodzenie niszczone przez wrogi Polakom posąg w Malborku => malbork.htm/#C3,

wojskowi maruderzy mordujący autochtonów i rabujący osiedleńców Wszewilek zaraz po wojnie => wszewilki.htm/#M1,

"wolna wola" w działaniu i interpretacji => will_pl.htm/#C2, #B1, petone_pl.htm/#J5, god_pl.htm/#B9, soul_proof_pl.htm/#B2, changelings_pl.htm/#D2, quake_pl.htm/#R2, evolution_pl.htm/#A1,

Wolski Jan (śp) = widz czteropędnikowego UFO (1978-05-10) => tekst_1_5.htm/Q1 z tomu 15, milicz.htm/Fot. #D21(a),

wołanie na puszczy lub wołanie w głuszy => partia_totalizmu_statut.htm/#A3, quake_pl.htm/#P5.2,

worki pod oczami (jako symptom choroby lub zatrucia) => woda.htm/#E2,

"wpełzanie zakłamania" do instytucjonalnych prawd => antichrist_pl.htm/#B1.1(8), malbork.htm/#J3,

wpisy (wszystkie) do blogów totalizmu - w książkowym zestawieniu [13] (format PDF, druk 20pt i 12 pt) => tekst_13.htm,

wprowadzenie totalizmu i kodig do edukacji w szkołach i na uczelniach => god_istnieje.htm/#K5,

Wright Orville i Wilbur = budowniczowie pierwszego samolotu => mozajski.htm/#E1,

"Wrocław" czyli miasto w którym ja, "Pająk Jan", studiowałem = ciekawostki => wroclaw.htm,

Wrocław i jego zła karma => wroclaw.htm/#F2,

Wrocław - tornado z 16 maja 2008 roku => tornado_pl.htm/#H3, wroclaw.htm/#E2,

wrogość i agresja niemoralnych ludzi wobec postępowania moralnego => morals_pl.htm/#C4.7,

Wróbel Adam - współautor traktatu [4c] => tekst_4c.htm/H,

"wskaźniki moralnej poprawności" => morals_pl.htm/#C4 do #C4.5, changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.7, #A2.2,

współodpowiedzialność za grupową niemoralność (karaną) => totalizm_pl.htm/#A2.8, #E2, quake_pl.htm/#E1, parasitism_pl.htm/#B4, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A2 antichrist_pl.htm/#M1,

współzawodnictwo Jana Pająk z krowami i owcami Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/wprowadzenie,

"Wszewilki" wraz z siołem zwanym "Stawczyk" = losy i ciekawostki => wszewilki.htm, wszewilki_jutra.htm,

wszyscy zgrzeszyli i są z grzechu (Biblia 3:23-24 List do Rzymian, 51:5 Psalmy, 2:1-5 Efezjan, 5:8 Rzymian) => pigs_pl.htm/#F2,

wszystkie istoty (i ludzie) żyjące przed bibilijnym potopem mieli rozmiary gigantów => immortality_pl.htm/#C4.1(#A4), newzealand_pl.htm/#I2, evolution_pl.htm/#A1, ufo_pl.htm/#A2, tekst_12.htm/D3, G2,

wszystkich błędów nigdy NIE daje się wyeliminować (chochliki drukarskie, TV) => evolution_pl.htm/#L2,

wszystkie podziemne niby naturalne, jednak szkliste, gładkie, proste i technologicznie wyglądające: jaskinie, groty, pieczary, tunele, szyby, studnie, itp., zostały odparowane przez UFO => ufo_proof_pl.htm/#C9.1, immortality_pl.htm/#C4.1(#C6), aliens_pl.htm/#G3,

wszystkie religie świata stwierdzają to samo, chyba że zostały już wypaczone ludzkimi niedoskonałościami i ambicjami => prawda.htm/#C6,

wszystkie zjawiska są manifestacjami zachowań zawsze tej samej przeciw-materii => p_instrukcja.htm/#A, dipolar_gravity_pl.htm/Wstęp,

wszystko co istotne i ludzie wiedzą, że to istnieje, Amerykanie twierdzą, że to mają (patrz: "Roswell UFO incident", "Raiders of the Lost Ark", "TR-3B Astra Anti-Gravity", LIGO="odbiornik fal grawitacyjnych", itp.) => tekst_5_4.htm/H(końcówka), magnocraft_pl.htm/#F2,

wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób "jak" tego dokonać => tekst_1_5.htm/JB7.3 z tomu 7, I5.4.2 z tomu 5, tekst_13.htm/Część #I (punkty #I1 i #I2), blogi #304 i #304E, tekst_18.htm/C1, free_energy_pl.htm/#A3, #J3, god_proof_pl.htm/#A0, blog #308, dipolar_gravity_pl.htm/#I6(3), immortality_pl.htm/wstęp, evolution_pl.htm/#B1, timevehicle_pl.htm/#A2, przepowiednie.htm/#E4, propulsion_pl.htm/#J4.3, #J4.6, blogi #309 i #315, hurricane_pl.htm/motto części #J, 2020zycie.htm/#C4, #L3, 1985_teoria_wszystkiego.htm/Fot. #I5a,

wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym - to miejcie na myśli (Biblia, 4:8 z "Listu do Filipian") => 2030.htm/#S5 (A2), totalizm_pl.htm/#A2.12, nirvana_pl.htm/#C6, #D5, immortality_pl.htm/Fot. #A1, smart_tv.htm/#B1,

wszystko co przyjemne w życiu jest albo niemoralne, nielegalne, albo... (Dorothy Parker) => morals_pl.htm/#C4.2,

"wszystko w jednym" = kalkulator ekranowy do obliczeń inżynierskich i tekstów (all-in-one) => all_in_one_pl.htm,

=>wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął ... (Biblia, 2:7 "Księgi Rodzaju") 2020zycie.htm/#L2, (e) z #H3,

wybaczaj duchowo, zaś fizycznie pamiętaj i podejmuj kroki zapobiegawcze => prawda.htm/#A1, antichrist_pl.htm/#B1.1(5), morals_pl.htm/#C5, mozajski.htm/#B2.3(3),

wybaczanie naszych win przez Boga: czy zwalnia nas od doświadczania kar już w naszym obecnym życiu fizycznym, czy też tylko w przyszłym życiu wiecznym (tym po sądzie ostatecznym) => prawda.htm/#A1, antichrist_pl.htm/#B1.1(5), morals_pl.htm/#C5, mozajski.htm/#B2.3(3), soul_proof_pl.htm/#K4,

wybaczanie win => antichrist_pl.htm/#B1.1(5), prawda.htm/#A1, god_pl.htm/#C4, #C5,

wybielanie czarnych charakterów (niemoralnych niegodziwców) => malbork.htm/#C3.1,

wychowuj dzieci tak jak hartuje się stal (rózga, dyscyplinowanie) => will_pl.htm/#B5.1, #G1, god_proof_pl.htm/#A4, wszewilki.htm/#F3,

wychowywanie dzieci i uczenie ludzi w/g boskiej metody zwanej "zasada odwrotności" => wszewilki.htm/#F3, antichrist_pl.htm/#B1.1, god_istnieje.htm/#C6, god_pl.htm/#D1, god_proof_pl.htm/#A0, #D3, dipolar_gravity_pl.htm/#J1, #D4, portfolio_pl.htm/#A6 (motto), #F2, prawda.htm/#H2, #H5,

wychowywanie dzieci i ludzi w/g ludzkiej "zasady cieplarnianej" (tj. bez dyscyplinowania, karania i rózgi) => will_pl.htm/#B5.1, #G1, antichrist_pl.htm/#B1.1, portfolio_pl.htm/#F2,

wygląd UFOnautów i diabłów (tj. sporej proporcji ludzko-podobnych "agentów" UFOnautów) => ufo_pl.htm/#E2, Fot. #E2a, #A2 do #A2ab, antichrist_pl.htm/Fot. #1, god_pl.htm/#F6(e), Fot. #D1b, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I5 do #I5a, evil_pl.htm/#D1 do #D1abc, #G2d, tekst_1_5.htm/K5.1.2 tom 9,

wygląd zewnętrzny Jezusa i Lucyfera (odwrotnie proporcjonalny do nabytych cech) => nirvana_pl.htm/#B3,

wygląd rysów twarzy typowej "czarownicy" (i UFOnautów) => ufo_pl.htm/Fot. #E2b, totalizm_pl.htm/#A5, wroclaw.htm/#G3, tekst_1_4.htm/V8.1 - tom 16,

wyglądem ludzi i działaniem "pola moralnego" rządzą te same prawa i zasady => pajak_jan.htm/#Fot. #1,

wygrane jakie uparcie mnie omijają => eco_cars_pl.htm/#D2.1,

wyjaśniaj prawdy bliźnim i rządzącym (polityczna rekomendacja totalizmu) => totalizm_pl.htm/#C5, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#J6, #J7, karma_pl.htm/#F2,

wyjaśnienie (opowiadanie) anonimowego taksówkarza, dlaczego wyznawcy hinduizmu wierzą w jedynego Boga, a modlą się do wielu bogów (deitów) => prawda.htm/#C7, przepowiednie.htm/#H1, god_pl.htm/#B5.1,

wyjaśnienie działania karmy na przykładzie nastolatka kradnącego sąsiadowi samochód => karma_pl.htm/#A4,

wykaz chorób, zaraz i epidemii jakie atakują ludzkość od czasów AIDS z 1980 roku => plague_pl.htm/#B1,

wykaz kataklizmów zagrażających nam w dzisiejszych czasach => petone_pl.htm/#C2 i #C3,

wykaz kto NIE dostanie się do nieba - tj. kto NIE będzie zbawiony (20:3-17 "Księga Wyjścia", 18:5-9 "Księga Ezechiela", 21:8 "Apokalipsa św. Jana", 5:3-5 "Efezjan", itd.) => quake_pl.htm/#I1,

wykaz nakazów co czynić aby dostać się do nieba - tj. kto będzie zbawiony (20:3-17 "Księga Wyjścia", 2:22-3:8 "Drugi list do Tymoteusza", itd.) => quake_pl.htm/#I1,

wykaz niezwykłości i zagadek jakie osobiście doświadczyłem => wszewilki.htm/#F3,

wyliczanie poziomu doskonałości dowolnej flagi => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N1.7,

wymiar wgłębny a efekt perspektywy przeciw-świata i wszechświata => god_proof_pl.htm/#D3, #A0, god_proof_pl.htm/#H6, tekst_12.htm/rozdział F i G,

wymiary pojedyńczej drobinki przeciw-materii (mają się tak do wymiarów cząsteczki materii jak owa cząsteczka do całej galaktyki) => immortality_pl.htm/#C3(9), #J2, god_proof_pl.htm/#D3, god_istnieje.htm/#K1,

wymieranie (masowe) najróżniejszych stworzeń => newzealand_pl.htm/#C5,

wymieranie pszczół i "śmierć głodowa" ludzkości => newzealand_pl.htm/#C5.1, telepathy_pl.htm/#F1, #E1.1, solar_pl.htm/#T7,

wymutowane czarne kosy z NZ => solar_pl.htm/#T7, Fot. #T1, cooking_pl.htm/#F5,

wynagradzanie pracy nirwaną zamiast wymuszania jej pieniędzmi - eliminujące zło, kasę (pieniądze), opłaty, podatki, banki, dewaluację, korupcję, itp. => nirvana_pl.htm/#C7, #E1, #F1 do #F3, #G1(11), partia_totalizmu.htm/#A1 do #A4, #X1 do #X4, partia_totalizmu_statut.htm/#A3, smart_tv.htm/WSTĘP, propulsion_pl.htm/#J4.4, hurricane_pl.htm/#J5, fe_cell_pl.htm/#B3 (2'), (4'), (5'),

"wynalazcza impotencja" narodów => free_energy_pl.htm/#H4, eco_cars_pl.htm/#G1, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D5, mozajski.htm/#B4.4, #H2, #I1, quake_pl.htm/#H4, antichrist_pl.htm/#B1.1, #B3, propulsion_pl.htm/#J1, #J4.4, przepowiednie.htm/#E4, blog #307, partia_totalizmu_statut.htm/Film #A3ab, tekst_13.htm/#L1,

wynalazek "telefonu powietrznego" => artefact_pl.htm/#D2, milicz.htm/#D9,

wynalazek "telepatyzera" i dar "piramidy telepatycznej" => telepathy_pl.htm/#E1.1, dipolar_gravity_pl.htm/#K2, free_energy_pl.htm/#C2.1, portfolio_pl.htm/#B1, #B2, eco_cars_pl.htm/#D2.1,

wynalezienie przez Boga czasu i upływu czasu jakie NIE istnieją w przeciw-świecie => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I1 do #I5,

wyobraźmy sobie co uczynilibyśmy gdybyśmy byli Bogiem => evidence_pl.htm/wprowadzenie,

wypadanie ludzi przez "portale" do czasów innych niż swoje => tekst_12.htm/P1, C7,

wypadanie ludzi przez "portale" do układów wymiarowych innych niż swoje => tekst_12.htm/P1, C7,

wypalanie w trawie lądowisk gwiazdolotów o kształcie symbolu serca (oznaczającego miłość) => petone_pl.htm/#J3 do #J7,

wypasał mamine krowy (we Wszewilkach nad Baryczą) => will_pl.htm/#C7,

wyratowanie się miasta Niniwa od zsyłanej przez Boga zagłady (10:5-19 z bibilijnej "Księgi Izajasza", 3:4-10 z "Księgi Jonasza") => 2030.htm/#S1, partia_totalizmu.htm/#A4, pajak_do_sejmu_2014.htm/Wstęp, portfolio_pl.htm/#A2 (2), przepowiednie.htm/część #H - (F) we wstępie, partia_totalizmu_statut.htm/#A3,

wyrzucenie mnie z Otago University za odkrycie eksplozji UFO koło Tapanui i za inne "zabronione" tematy badań => tapanui_pl.htm/#B5, milicz.htm/{1987} z #A1,

wytrucie krokodyli w Parku Narodowym "Kruger" z Południowej Afryki => woda.htm/#B3(2),

wytruwanie (masowe) os, pszczół i innych żyjątek w Nowej Zelandii => wszewilki.htm/#L4,

wyszukiwanie w internecie naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku => evolution_pl.htm/#A1, 1985_teoria_wszystkiego.htm/Wstęp, cse.google.pl,

wyszukiwarki internetowe (ask.com, baidu.com, bing.com, duckduckgo.com, entireweb.com, gigablast.com, google.pl, yandex.ru) => faq_pl.htm/#A2.1,

wyszukiwarki internetowe użyteczne do odnajdowania moich opracowań (o Bogu, Kodig, dr Jan Pająk, itp.) => faq_pl.htm/#A2.1,

wytyczne "totalizmu" jak najkorzystniej jest postępować w codziennym życiu => totalizm_pl.htm/#A2, rok.htm/#F1,

wywoływanie duchów => malbork.htm/#J1,

wzajemne kompensowanie samoregulujących się następstw (np. złych skutków) dwóch przeciwstawnych działań => totalizm_pl.htm/#A2.11, blog #283, free_energy_pl.htm/#J2, ufo_proof_pl.htm/#C9.1, blog #280, portfolio_pl.htm/#F2, nirvana_pl.htm/[A] z #C9, blog #351,

wzięte z sufitu (powiedzenie dawnych naukowców - oznacza "bezpodstawne zgadywanie") => woda.htm/#B3(3),

"względna niedoskonałość Boga" (np. Bóg ciągle się uczy i udoskonala swe metody) => evolution_pl.htm/#M1, will_pl.htm/#B4, god_pl.htm/#C1, newzealand_visit_pl.htm/#D6, #N3,

wzorce postępowania z telewizji i gier komputerowych i ich wpływ na ludzkość => nirvana_pl.htm/#C7 (7f), smart_tv.htm/#B1, #E1,

"Yeti" (a także zmory, licha, chochliki, itp.) => newzealand_pl.htm/#E6, stawczyk.htm/#E2 i #D3, totalizm_pl.htm/#A2.2, soul_proof_pl.htm/#I1, god_pl.htm/#B12, god_istnieje.htm/#H2,

"Yeti", "Snowman", "Almas"; "Big Foot", "Sasquatch", "Oh-mah-ah"; "Maroero" => tekst_1_5.htm/V6 (#6a) z tomu 17, god_pl.htm/#B12, god_istnieje.htm/#H2,

z odnotowaniem dowodów na niewidzialne zniewolenie naszej planety przez UFOnautów, jest jak z odnotowaniem śladów ludzkiej działalności w europejskich lasach => tekst_1_5.htm/V1, tom 17,

za działaniem pola moralnego stoi nadrzędna inteligencja Boga => totalizm_pl.htm/#H2, bitwa_o_milicz.htm/#I2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#I1, pajak_na_prezydenta_2015.htm/#A4,

za każdym kodem kryje się jakaś inteligentna istota (np. za DNA) => evolution_pl.htm/#C1(3), god_pl.htm/#D1(iv),

za kłamanie grozi "druga śmierć" czyli "wydeletowanie duszy" (Biblia: 21:8 i 22:15 Apokalipsa św. Jana, 20:16 Księga Wyjścia) => pigs_pl.htm/#F5, evil_pl.htm/#L1 {6}, #L2 i #361,

zabici przez UFO na "Cholat Siahl" ("Góra Umarłych"), Ural, 1959 => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2,

zabijaka i kazanowa z Wszewilek, co założył się iż o północy pójdzie na cmentarz i wbije kołek w grób samobójcy => wszewilki.htm/Fot. #C2a, petone_pl.htm/#J4,

zabranie "Sandringham Company" przez UFO w 1915 roku => tekst_1_5.htm/UB3, tom 16, cloud_ufo_pl.htm/#F2,

zachowania zawodowych naukowców na polu wynalazczości => boiler_pl.htm/#A2, eco_cars_pl.htm/#A2,

zagadki melanomy (raka skóry) => cooking_pl.htm/#F5, humanity_pl.htm/#B2,

zakaz homoseksualizmu => morals_pl.htm/#C5.5, quake_pl.htm/#G1, plague_pl.htm/#B1, mozajski.htm/#B2.1,

zaklęcia (spells) i użycie słów-zaklęć (dla inicjowania pracy programów działań z przeciw-materii) => propulsion_pl.htm/#J4.5, pajak_jan.htm/#I2,

zalety i korzyści poznania "przekleństwa wynalazców" i "wynalazczej impotencji" => free_energy_pl.htm/#H4, #H2 przepowiednie.htm/#E4, blog #307, partia_totalizmu.htm/#A3.4, partia_totalizmu_statut.htm/Film #A3ab,

zamordowanie Prof. Mack'a (1929 - 2004) przez UFO - 2004/9/27 => predators_pl.htm/#D5, tekst_1_5.htm/W4, bandits_pl.htm/#D3, cloud_ufo_pl.htm/#E2,

zamordowanie Andrzeja Domały (1951 - 2008) - 2008/3/24 => tekst_3b.htm/F1, cloud_ufo_pl.htm/#E2,

zamordyzm (tj. "rządy pięści" i absolutnej dyktatury) => pajak_na_prezydenta_2020.htm/#C2 (Problem #C1), #N2, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, #J6, healing_pl.htm/#G2.3, pajak_jan.htm/#B1,

zamurowanie żywcem w czasach średniowiecza => wroclaw.htm/#D7, malbork.htm/#I1, milicz.htm/#D6,

zanieczyszczanie petońskiej plaży i zatruwanie jej wody => tapanui_pl.htm/Fot. #D2c, woda.htm/#B1.1, Fot. #B2, blog #306,

zapylanie baobabu => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4, tornado_pl.htm/#K3,

zarobaczenie: pchły, roztocza (mites), wszy, pluskwy, itp. = oznaki "pasożytnictwa" => parasitism_pl.htm/#C3, tekst_1_5.htm/OA8.6.2 (punkt B10) tom 13,

"zasada cieplarniana" => wszewilki.htm/#F3, will_pl.htm/#B5.1,

zasada i metoda formalnego dowodu, że: UFO to już zbudowane moje Magnokrafty => ufo_proof_pl.htm/#B2, portfolio_pl.htm/#A6.7, tekst_1_5.htm/P1 i P2 (tom 14),

zasada i metoda ustalania "absolutnej prawdy" zwana "sprawdzanie wymogu wszech-zgodności" (tj. aby okazać się "absolutną prawdą" dana teza musi być jednomyślnie zgodna ze wszelkimi znanymi nośnikami prawdy) => antichrist_pl.htm/#M1,

zasada działania "wehikułu czasu" => immortality_pl.htm/#A2, god_proof_pl.htm/#D3, rok.htm/#C2(3), #D(#69), przepowiednie.htm/#E4, blog #307, tekst_1_5.htm/M1.1 z tomu 11,

zasada jakiej przestrzegania nakazuje filozofia totalizmu: "prawda, wiedza, powietrze, woda, energia, chleb razowy i miejsce do pracy powinny być dostępne bez opłat" => portfolio_pl.htm/#F1, eco_cars_pl.htm/#A3, fe_cell_pl.htm/#B3 (2'),

"zasada jednomyślności" => tekst_1_5.htm/JA2.1, JA9, JA13, totalizm_pl.htm/#A2.7, morals_pl.htm/#D5, #L2.1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#N2,

zasada mojego życia: "ja mogę NIE zgadzać się z tym co twierdzisz i w co wierzysz oraz mogę spędzić swe życie aby przeciwko temu walczyć ..." => pajak_do_sejmu_2014.htm/#A2.1, blogi #243 i #243E,

"zasada odwrotności" => wszewilki.htm/#F3, antichrist_pl.htm/#B1.1, #B2, god_istnieje.htm/#C6, pajak_do_sejmu_2014.htm/#E1, #F5, dipolar_gravity_pl.htm/#J1, portfolio_pl.htm/#A6 (motto), evolution_pl.htm/#A1, god_proof_pl.htm/#A0, #D3, prawda.htm/#H2, #H5,

zasada przeciwstawności krótko- i długo-terminowych skutków działania pola moralnego => morals_pl.htm/#C4.2.1, pajak_do_sejmu_2014.htm/#J1, solar_pl.htm/#A1,

zasada "przeżywania najmoralniejszego" (survival of the most moral) => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1, totalizm_pl.htm/#A2.2, evil_pl.htm/#L3,

zasada superpozycji (tj. wzajemnego wektorowego dodawania się do siebie) => woda.htm/#B3(2),

zasada wymierania najniemoralniejszych ludzi => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.7, will_pl.htm/#G1, god_pl.htm/#C5(3),

zasadnicza zmiana moich poglądów na UFO, UFOnautów i "podmieńców" (z 2007 roku) => changelings_pl.htm/#A2,

zasady działania = modus operandi = rules of engagement (Werwolf) => wszewilki.htm/#E2, sw_andrzej_bobola.htm/#F3,

zasady, prawa i regularności jakie rządzą naszym codziennym życiem => totalizm_pl.htm/#A2, rok.htm/#F1,

zastane stawy w ciele (bolące przy rozruszaniu) jako symptom zatrucia => woda.htm/#E2,

zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca => rok.htm/#E1 (1), telepathy_pl.htm/#E1.1,

zatruwanie żywności śmiertelnym kadmem (Cd) => cooking_pl.htm/#E1,

zatruwanie i psucie żywności zmienianiem i usprawnianiem tego co Bóg stworzył jako bardzo dobre => cooking_pl.htm/#A1 do #A5, blog #265, pajak_jan.htm/#B1, petone_pl.htm/#J5, healing_pl.htm/#I3,

zawalenie się ogromnego mostu "Tacoma Narrows Bridge" w Waszyngton, USA => wroclaw.htm/#G3, fe_cell_pl.htm/#B3,

zawsze można przestać wierzyć, jednak nigdy NIE przestaje się wiedzieć => god_proof_pl.htm/#B3, bitwa_o_milicz.htm/#J3, dipolar_gravity_pl.htm/#H1, free_energy_pl.htm/#J1, propulsion_pl.htm/#J1, woda.htm/#B1.1, #T2(1), blog #306, 2020zycie.htm/#V4,

zażenowanie (uczucie "odgórnie narzucane") => changelings_pl.htm/#C2,

zdalnie sterowany spisek przeciwko dziadkowi => timevehicle_pl.htm/#C3.1,

zdjęcia, fotki, fotografie, itp. => patrz fotografie,

zdjęcia głębinowej studni artezyskiej z NZ miasteczka Petone (w któym ja mieszkam) => healing_pl.htm/Fot. #G2,

zdjęcia ludzkiej aury => patrz fotografie aury ludzkiej => soul_proof_pl.htm/Fot. #E1a do Fot. #E2b,

zdjęcia molo z NZ miasteczka Petone (obecnie grożącego zawaleniem się z powodu przegnicia) => tapanui_pl.htm/Fot. #D2,

zdjęcia ornamentalnych świnek => pigs_zdjecia.htm,

"zdrowy jak koń" (staropolskie powiedzenie) => woda.htm/wstęp, healing_pl.htm/#G2.3,

"zero-dolarowa" kampania wyborcza => pajak_do_sejmu_2014.htm/#D2,

Zespri (NZ monopol eksportu owoców kiwi) => fruit_pl.htm/#D5, healing_pl.htm/#G2.3,

zestawienie moich wynalazków => portfolio_pl.htm/#B1, #B2, pajak_jan.htm, job_pl.htm/#B1, artefact_pl.htm/#D4,

zewnętrzne zaindukowanie uczucia potężnego jakby stresu w dniu ujawnienia blokady wyników badań => totalizm_pl.htm/#A5,

zgodnie z Biblią, wszystkie twierdzenia oficjalnej nauki są błędnymi bajeczkami => morals_pl.htm/#C4.7,

Zhang Heng Sejsmograf do zdalnego wykrywania trzęsień ziemi => seismograph_pl.htm/#E1+, artefact_pl.htm/#B1+, #G1a, #G1 do #G2.3, mozajski.htm/pod Fot. #G1,

ziarno lub plewy, albo owce lub kozy, albo sprawiedliwi lub niegodziwcy (bibilijne nazwy dla osób które totalizm nazywa moralni lub niemoralni, albo totaliźci lub pasożyci) => totalizm_pl.htm/#A1.1, dipolar_gravity_pl.htm/część #A(wstęp), faq_pl.htm/#A2.1,

zieleń ujemna (cecha i promieniowanie) => katowice.htm/#H3,

Ziemia we władaniu Lucyfera - wersety Biblii => partia_totalizmu.htm/#A3.4, fe_cell_pl.htm/(4') z #B3 i z bloga #324, 2020zycie.htm/#H3,

Ziemia we władaniu Lucyfera - dowody empiryczne (np. studiuj państwo Agharty i mieszkańców Nea) => partia_totalizmu.htm/#A3.4, (4) z #A3.1 i bloga #320, fe_cell_pl.htm/(4') z #B3 i z bloga #324, evil_pl.htm/#K1, #E2, #E1, hurricane_pl.htm/(C) w #J4, nirvana_pl.htm/#G1, god_istnieje.htm/#K5, #H2, newzealand_pl.htm/#I2,

zjawiska naszego świata = manifestacje zachowań przeciw-materii => dipolar_gravity_pl.htm/#D4, #G4,

zjawiska sprzeczne z dotychczasową oficjalną nauką i wiedzą => tornado_pl.htm/#K3,

zjawiska telekinezy i telepatii pojawiające się podczas trzęsień ziemi i tornad => quake_pl.htm/#R2, seismograph_pl.htm,

zjawisko "pozabijania się nawzajem łopatami" => magnocraft_pl.htm/#J3,

zjawisko wyrastania drugiego dziecka na "czarną owcę" rodziny => tekst_17.htm/A2, tekst_1_5.htm/JD13.1 z tomu 7,

złamanie "monopolu na wiedzę" oficjalnej nauki => totalizm_pl.htm/#A2.6, telekinetyka.htm/#C1, tornado_pl.htm/#K3, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, portfolio_pl.htm/#B3,

zła dolina Rimutaka z Wainuiomata (UFO, znikanie ludzi) => day26_pl.htm/#I3, newzealand_pl.htm/#K1.9, newzealand_visit_pl.htm/#N2, pajak_do_sejmu_2014.htm/#D1ab, petone_pl.htm/#I3, #H2,

złe następstwa częstego używania pasty do zębów => cooking_pl.htm/#G1,

zło jakie powstaje z powodu ludzkiego braku zrozumienia istotnych szczegółów "wybaczania win" przez Boga => prawda.htm/#A1, god_pl.htm/#C5(3),

złota rączka (mój ojciec) => pajak_jan.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A5, wszewilki.htm/#M1,

"złote jajka" = twórczy dorobek wynalazców i odkrywców => free_energy_pl.htm/#H2,

złote jajo ("orb") z "Krzywej Rzeki" na Babiej Górze => tekst_4b.htm/C3, D1 i C1,

"złote runo" (złoto rozypane po powierzchni ziemi) => tapanui_pl.htm/pod "Rys. #5",

złoto namagnesowane = samorodki namagnesowanego metalu o cechach złota => tapanui_pl.htm/#E3, petone_pl.htm/Wideo #J3z, blog #303,

złoty "orb" pływający w strumieniu koło Szklarskiej Poręby => tekst_4b.htm/D1,

"złoty róg" z "Wesela" Wyspiańskiego => mozajski.htm/#I8, immortality_pl.htm/#K3, jan_pajak_pl.htm/#8,

złociście świecące "orby" z "Haurakei Gulf" w Nowej Zelandii => tekst_4b.htm/D1, newzealand_pl.htm/#E3,

złoty dzwon "Winety" ("Vineta") = skarb ciągle czekający swego znalazcy => tapanui_pl.htm/#H2, milicz.htm/#D30,

zmiany mojego wyglądu z upływem czasu => pajak_jan.htm/#Fot. #1,

zmiany już zaistniałej przeszłości jakie zdołałem odnotować => 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I1, #I3a, timevehicle_pl.htm/#D6 i #D6.1, newzealand_pl.htm/#D1 i Fot. #D1, #D2 i Fot. #D2, newzealand_visit_pl.htm/Fot. #D1, tekst_1_4.htm/V5.1 i V5.3 tom 16 [1/4], #4D z I4.1.1 w tomie 5, tekst_1_5.htm/UB1 tom 16 [1/5],

zmontowanie i polutowanie radia = 10%, dostrajanie (tj. "harmonizowanie") radia = 90% pracy => telepathy_pl.htm/#E1.1, blog #268,

"zmowa milczenia" i kłamstwa naukowców w sprawie wymierania pszczół => telepathy_pl.htm/#F1, #E1.1, newzealand_pl.htm/#C5.1,

zmysłowe odczuwanie niedoboru (deficytu) energii moralnej w Nowej Zelandii => nirvana_pl.htm/#F2, newzealand_visit_pl.htm/#E1, karma_pl.htm/#F2,

zniknięcie lodziarni ze zmienionej w przeszłości architektury kompleksu Megamall w Kuala Lumpur => timevehicle_pl.htm/#D6, 1985_teoria_wszystkiego.htm/#I1, tekst_1_4.htm/V5.3 tom 16,

zniknięcie rzeźby 'diablicy-UFOnautki' (a czynić będą wielkie cuda i znaki) => sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #4,

zniszczenia trzech przeprowadzek dorównują zniszczeniom jednego pożaru=> pajak_jan.htm/#Fot. #1,

zniszczenie bębna w moim zespole muzycznym => tekst_1_5.htm/A19, wszewilki.htm/#F3,

zniszczenie niemoralnego miasta "Salamis" na Cyprze => tapanui_pl.htm/#H3, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17,

zniszczenie niemoralnego miasta "Saeftinghe" w Niderlandach => tapanui_pl.htm/#H4,

zniszczenie niemoralnego miasta "Wineta" koło Świnoujścia => tapanui_pl.htm/#H2, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17,

zniszczenie wielu budynków w miastach otaczających Petone (nadprzyrodzonym?) trzęsieniem ziemi w Kaikoura, NZ, z północy 13 listopada 2016 roku => quake_pl.htm/#R2, Fot. #R2ab, solar_pl.htm/#N4, wszewilki.htm/#F3, petone_pl.htm/#J2,

zobowiązania budowniczych wynalazków dra Pająka => fe_cell_pl.htm/#H1,

zupełna nieprzydatność "systemu wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi" => seismograph_pl.htm/#C7,

zwalczanie niemoralności przez samą niemoraność => humanity_pl.htm/#T1, antichrist_pl.htm/#B1.1, wszewilki.htm/#F3,

zwiastowanie nadchodzącego "trzęsienia ziemi" przez ryby => day26_pl.htm/#D7,

zwiastowanie nadchodzącego "trzęsienia ziemi" przez żaby i ropuchy => day26_pl.htm/#D7 i #E6,

Związek Napoleonistów z Wszewilek (symbol NZ) - przypadek czy przepowiednia => wszewilki.htm/#L6,

związek nazwań: Diana - piosenka Paul Anka, Pajana - mój pseudonim, Pahana - "Biały Brat" Indian Hopi => tekst_17.htm/E2, 2030.htm/#H1, p_l.htm/VI - (2),

związek pomiędzy szczepieniami ochronnymi na odrę a tzw. autismem u dzieci => tapanui_pl.htm/#K7,

związek zdrowia z "moralnością" => changelings_pl.htm/#P1, totalizm_pl.htm/#D8 i #D10,

zwrot karmy indywidualnej po 7 do 10 latach, zbiorowej po 70 do 100 latach => morals_pl.htm/#C4.2, mozajski.htm/#B2.1, karma_pl.htm/#F1, #F2, #A4, tekst_12.htm/M2,

zwrot "karmy zbiorowej (grupowej)" => karma_pl.htm/#A4, #F2, #B4, petone_pl.htm/#A2, immortality_pl.htm/#C4.1, mozajski.htm/#B2.2, quake_pl.htm/#R2, tekst_12.htm/M2,

zwrot meth (methamphetamine) po 200 latach zwracający (Prawem Bumerangu, karmą) dewastujące następstwa opium dostarczanego do Chin przez Imperium Brytyjskie => karma_pl.htm/#F2, #A4, immortality_pl.htm/#C4.1, petone_pl.htm/#A2, morals_pl.htm/#C4.4, #C5.8, 2030.htm/#L1, tekst_12.htm/M2,

zwyrodnienia i wypaczenia dzisiejszej nauki z jej monopolu oraz braku konkurencji i opozycji => god_istnieje.htm/#F3, morals_pl.htm/#C4.7, pajak_jan.htm/#D6, dipolar_gravity_pl.htm/#A0, #K2, telepathy_pl.htm/#E1.1, pajak_dla_prezydentury_2020.htm/#E3, portfolio_pl.htm/#B3,

źródła radioaktywności w naszej żywności => cooking_pl.htm/#F1, solar_pl.htm/#T7, humanity_pl.htm/#B2,

źródłowe replikowanie stron internetowych => replicate_pl.htm,

"żabi deszcz" (deszcz z żywych żab) => god_proof_pl.htm/#H2,

żaden kapłan ani instytucja religijna "odrzucające wiedzę" (4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza") NIE włączyły jeszcze do swojego oficjalnego nauczania mojej "Teorii Wszystkiego 1985" ani moich dowodów na istnienie Boga => woda.htm/#T2, #U1(1), god_proof_pl.htm/#A0, #D3, smart_tv.htm/#E1,

żeński Szejk (tj. orientalna księżniczka), czyli moja żona => jan_pajak_pl.htm/#8,

żeń-szeń = leczniczy korzeń Korei => korea_pl.htm/#G2 i "Fot. #9", healing_pl.htm/#F2 i #F2.1,

"żołnierze Boga" => humanity_pl.htm/#A3, totalizm_pl.htm/#A5, antichrist_pl.htm/#B1.1, #M1, malbork.htm/#J3, magnocraft_pl.htm/#L6, wszewilki.htm/#F3, dipolar_gravity_pl.htm/#D4, quake_pl.htm/#I1, pajak_jan/#L1, god_pl.htm/#B5.1, god_istnieje.htm/#C5, #C6, god_proof_pl.htm/#A0, woda.htm/#T2, 2030.htm/#H1, #I1(7), #K1(1), aliens_pl.htm/wstęp, evolution_pl.htm/#B1, propulsion_pl.htm/#J4.6,

"żółta rasa zapanuje nad światem" (staropolska przepowiednia) => przepowiednie.htm/#H1.1, #H1, military_magnocraft_pl.htm/#H1, quake_pl.htm/#I1, korea_pl.htm/#A1, portfolio_pl.htm/#F2,

życie ludzi w "czasie absolutnym" przed bibilijnym potopem => immortality_pl.htm/#C4, #C4.1 2030.htm/#K1, petone_pl.htm/#J5,

"życie wieczyste" (m.in. osiągana dzięki wehikułom czasu tzw. "uwięziona nieśmiertelność" polegająca na powtarzanym w nieskończoność cofaniu się do lat młodości=> immortality_pl.htm/#H4, god_pl.htm/#H1, rok.htm/#C2(3), #D(#69),

życie zaczyna się w chwili przerwania pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, #F11,

"żyjąca dusza" czyli bibilijna definicja całego żywego człowieka => soul_proof_pl.htm/#A1, 2030.htm/#K1,

"żyjemy w świecie rządzonym przez wszechmogącego Boga" => changelings_pl.htm/#B1 do #B3,

żywe słowo Boga (werset 4:12 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków") => nirvana_pl.htm/#D3,

żywe uduchowione maszyny - np. UFO jaki więzi w sobie duszę człowieka jaka musi nim kierować jako pilot posłuszny załodze => 2020zycie.htm/#L2, tekst_1_5.htm/(B) z U4.1 tom 16, tekst_1_4.htm/V9, V9.1 tom 16, tekst_1_3.htm/2D z U4.1.1,

źli mężowie zawsze mają dobre żony, zaś dobrzy mężowie zawsze mają złe żony (chińskie przysłowie) => antichrist_pl.htm/#B2, morals_pl.htm/#C4.2.1, pajak_na_prezydenta_2020.htm/#B3,


Część #C: Konwencje zapisu:

      

#C1. Wszystkie strony i publikacje totalizmu można czytać fragmentami:

       W dzisiejszych czasach ludzie są bombardowani nadmiarem informacji. Aby więc odciążyć czytelników totaliztycznych stron i publikacji od konieczności czytania ich całości, wszystko co ja autoryzuję jest pisane w szczególny sposób. Mianowicie, totaliztyczne strony i opracowania są specjalnie tak pisane aby dawało się przeczytać i zrozumieć dowolnie krótki ich fragment, bez konieczności czytania ich całości. Oczywiście, dla tych którzy zechcą poszerzyć informacje zawarte w danym fragmencie, zawsze podane są dalsze linki lub wskazane dalsze opracowania, które pozwalają poszerzyć i pogłębić znajomość czytanego tematu.
       Niestety, ograniczenia świata fizycznego powodują że każde rzeczywiste rozwiązanie ma zarówno swoje zalety jak i swoje wady (tj. nic w świecie fizycznym NIE ma tylko zalet lub tylko wad, albo jest tylko dobre lub tylko złe). Tworząc więc ową zaletę totaliztycznych stron i publikacji, że "daje się je czytać fragmentami", jednocześnie stworzyłem też ich wadę, że "niektóre informacje muszą w nich być krótko powtarzane". Proszę więc o wyrozumiałość w tej sprawie. Wszakże NIE wynika ona z mojego braku świadomości istnienia tego problemu, a z aktualnej sytuacji świata "przepełnionego nadmiarem informacji", oraz z wynikającej z tego konieczności umożliwiania czytania tylko wybranych fragmentów moich publikacji. Wszyscy wiemy bowiem że krótkie powtórzenia informacji które już znamy zawsze możemy przeskakiwać podczas czytania. Tymczasem opisy lub publikacje które są zbyt długie, zwykle całkowicie zarzucamy.


#C2. Jak dzięki "aliasom" dawniej (ale już NIE obecnie) można było najłatwiej i najszybciej wyszukiwać najważniejsze "totaliztyczne strony":

       Aż do grudnia 2012 roku w niniejszym punkcie podawałem zestaw "aliasów" dla najpopularniejszych totaliztycznych stron i blogów. Umożliwiały one bowiem szybsze i łatwiejsze ich uruchamianie. Przykładowo, zamiast wypisywać długie i skomplikowany adresy blogów totalizmu (podane pod hasłem "blogi totalizmu" w powyższym skorowidzu), każdy mógł wpisać następujący "alias" "blog.zs.pl" w okienko adresowe swej wyszukiwarki, zaś najpełniejszy blog totalizmu natychmiast mu się otworzył. Niestety, w grudniu 2012 roku odnotowałem, że serwis aliasowy "zs.pl" (z którego dotychczas korzystałem) przestał istnieć. Do czasu więc aż znajdę jakiś inny łatwy do użycia serwis aliasowy, oraz podam poniżej wykaz aliasów do najpopularniejszych totaliztycznych stron, dalsze użycie aliasów zmuszony jestem zawiesić i odwołać.


#C3. Publikacje [11] oraz [10] ze zbiorami wszystkich stron internetowych autorstwa dra inż. Jana Pająk w drukowalnym formacie PDF:

       Powinienem tutaj też poinformować, że obecnie dostępna jest już seria broszurek oznaczana [11], zaś w 2010 roku udostępniona była 7-tomowa (jednak znacznie starsza) publikacja oznaczana [10], obie z których zawierają format PDF dla wszystkich stron internetowych referowanych w niniejszym skorowidzu (tj. zawierają teksty i ilustracje owych stron internetowych, upowszechniane w bezpiecznym od wirusów formacie PDF). Tyle, że seria broszurek [11] udostępnia relatywnie najnowsze aktualizacje tych stron, podczas gdy owa starsza publikacja [10] udostępnia wersje tych stron aktualne w 2010 roku. Obie więc one pozwalają na łatwiejsze i szybsze odnajdowanie poszukiwanego tematu. Ponadto pozwalają one prześledzić jak prezentacje tego tematu zmieniały się z upływem lat.


#C4. Konwencje używane przy zapisie niniejszego "skorowidza":

- każdy kolejny wiersz z "części #B" powyżej zawiera opis jednego "tematu" (hasła) tego skorowidzu
- długość każdego wiersza jest zaprojektowana dla "średniej" (medium) wielkości tekstu (text size)
- kolejność linków w każdym wierszu odpowiada zalecenej kolejności czytania danego "tematu"
- w każdym wierszu starałem się najważniejsze słowa kluczowe umieszczać na samym początku
- nazwiska osób występujących w niniejszym skorowidzu są zapisane PRZED ich imionami
- kolorem zielonym oznaczone są linki do odpowiednich stron internetowych mojego autorstwa
- aby przenieść się do linkowanej strony trzeba "kliknąć" myszą na jej zielony link
- niemal każda totaliztyczna "witryna" (serwer) zawiera wszystkie moje strony, lub linki do wszystkich stron
- nazwy stron w zielonych linkach są ich "nazwami fizycznymi"
- symbolem # oznaczone są punkty na linkowanych stronach w których opisane są dane "tematy"


Część #D: Informacje końcowe tej strony:

      

#D1. Autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk):

       Niniejszym mam przyjemność poinformować czytelników, że z okazji 70tej rocznicy urodzin autora tej strony (tj. mnie), wyprodukowany został i opublikowany około 35-minutowy film Dominika Myrcik, jaki od maja 2016 roku upowszechniany jest gratisowo w youtube.com. Film ten nosi tytuł "Dr Jan Pająk portfolio" i prezentuje graficznie najważniejszy mój naukowy dorobek życiowy. Jego polskojęzyczną wersję można sobie oglądnąć pod adresem youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM, lub uruchomić ją ze strony djp.htm zestawiającej widea w jakich przygotowaniu osobiście brałem udział a jaką zaprogramowałem do przeglądania na "smart" telewizorach koreańskiej firmy LG lub na komputerach PC z wyszukiwarką "Google Chrome". Zapraszam i zachęcam czytelników do jego oglądnięcia. Działające zielone linki, adresy internetowe, ulotki promocyjne w trzech językach, oraz pełne opisy wszystkich trzech wersji językowych (tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej) tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego HD i HQ filmu, są też dostępne na specjalnie poświęconej mu stronie o nazwie portfolio_pl.htm.
       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu chronicznego deficytu czasu, autor standardowo NIE odpowiada na emaile czytelników, chociaż zawsze je czyta. Te zaś wysłane do niego emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję piszących je osób w tematyce którą autor bada, wręcz są kwalifikowane zgodnie z kryteriami totalizmu, jako autoryzowane przez osoby nawykłe do dokonywania niemoralnych działań, a stąd NIE zasługujące aby w swych pracach autor uwzględniał ich postulaty.


#D2. Copyrights © 2024 by dr inż. Jan Pająk:

       Copyrights © 2024 by dr inż. Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data pierwszego opracowania niniejszej strony: 7 grudnia 2010 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 25 lutego 2024 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)