Dr Jan Pająk: monografie serii [1/5] (2007 rok):
(3-języcznie, po angielsku For English version click on this flag, niemiecku For German version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Zaktualizowano:
2018/8/8

Najnowsza aktualizacja: nowa niemiecka "część #B"

Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF(Po polsku:)

Monografia [1/5]:

Źródłowa replika tej strony

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

Tekst [2]

Tekst [3b]

Tekst [4b]

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [6/2]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [8p]

Tekst [8p/2]

Tekst [10] w PDF

Tekst [11] w PDF

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English:)

Monograph [1/5]:

Source replica of this page

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

Text [10]

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

Text [5/3]

Text [6/2]

Text [7]

Text [7/2]

Text [8e]

Text [8e/2]

Text [11] in PDF

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists

Instruction of playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Dr Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica Seite menu


(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Reproduction de source de cette page


(En espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Reproducción de la fuente de esta página


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2_pl.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

cielcza.cba.pl

gravity.ezyro.com

magnocraft.site88.net

telekinesis.esy.es

tornados2005.narod.ru

geocities.ws/immortality
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


WSTĘP:
Ta witryna oferuje gratisowo udoskonalone i przeredagowane tomy i illustracje ze serii osiemnastu tematycznie powiązanych monografii naukowych pióra Prof. dra inż. Jana Pająk: "Zaawansowane urządzenia magnetyczne" (5 wydanie, 2007 rok, ISBN 978-1-877458-01-9 do ISBN 978-1-877458-18-7, w 18 tomach). Monografie te w powołaniach literaturowych autora oznaczane są symbolem [1/5] - który to symbol oznacza tematycznie najważniejszą serię [1] publikacji autora, w jej kolejnym piątym [/5] już wydaniu.Część #A: Polskojęzyczna wersja monografii [1/5]:

      

#A1. Format "Adobe.PDF"

       Oto Tekst źródłowy polskojęzycznej wersji monografii [1/5] w formacie ADOBE.PDF:
       Niniejsza najważniejsza seria [1/5] moich monografii jest udostępniana za darmo na niemal każdym serwerze i witrynie totalizmu. Zawsze też (i tylko) jest ona udostępniana w formacie "Adobe PDF" znanym także jako "PDF" od angielskiego "Portable Document Format". Powodem dla którego monografie z owej serii [1/5] są udostępniane tylko i wyłącznie w tym jednym formacie PDF, jest że format "PDF" nie pozwala na doczepianie się do niego wirusów komputerowych. Stąd, kiedy załadowuje się do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma się gwarancję że teksty te NIE zawierają doczepionych do nich wirusów komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogą zawierać np. teksty zapisane w formacie Worda.DOC.) Odnotuj jednakże że NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu oferują całą niniejszą serię monografii [1/5]. Powodem jest że niektóre darmowe serwery używane przez totalizm albo (a) NIE pozwalają na przechowywanie na nich plików w formacie PDF, albo też (b) NIE pozwalają one na zainstalowanie na nich aż tak dużych objętościowo plików jak te które zawierają największe monografie z serii [1/5]. Aby sprawdzić czy monografie z serii [1/5] są dostępne na niniejszym serwerze (witrynie totalizmu) wystarczy kliknąć na dowolną z monografii wyszczególnionych poniżej i sprawdzić czy się ona załaduje do naszego komputera. (Jeśli zaś się NIE załaduje, wówczas należy jej poszukiwać na innych serwerach totalizmu wyszczególnionych w Menu tej strony.) Oto wykaz wszystkich monografii z serii [1/5] które już obecnie są oferowane gratisowo zainteresowanym czytelnikom (proszę odnotować że zawartość treści każdej z tych monografii jest skrótowo streszczona w następnej części #B):

Spis treści wszystkich monografii ze serii [1/5] (rozmiar na dysku 0.4 MB),

Monografia 1, ISBN 978-1-877458-01-9 (objętość na dysku 1.0 MB) o początkach wszystkiego,
Monografia 2, ISBN 978-1-877458-02-6 (objętość 2.6 MB) o magnokraftach i komorze oscylacyjnej,
Monografia 3, ISBN 978-1-877458-03-3 (objętość na dysku 5.5 MB) o magnokrafcie,
Monografia 4, ISBN 978-1-877458-04-0 (objętość na dysku 1.6 MB) o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji,
Monografia 5, ISBN 978-1-877458-05-7 (objętość na dysku 1.8 MB) o świecie wirtualnym,
Monografia 6, ISBN 978-1-877458-06-4 (objętość na dysku 1.3 MB) o filozofii totalizmu,
Monografia 7, ISBN 978-1-877458-07-1 (objętość na dysku 1.3 MB) o prawach moralnych,
Monografia 8, ISBN 978-1-877458-08-8 (objętość na dysku 1.8 MB) o nirwanie i mechanice totaliztycznej,
Monografia 9, ISBN 978-1-877458-09-5 (objętość 1.4 MB) o telepatii i urządzeniach telepatycznych,
Monografia 10, ISBN 978-1-877458-10-1 (objętość na dysku 1.8 MB) o darmowej energii i telekinezie,
Monografia 11, ISBN 978-1-877458-11-8 (objętość na dysku 1.0 MB) o czasie i podróżowaniu przez czas,
Monografia 12, ISBN 978-1-877458-12-5 (objętość na dysku 1.0 MB) o cechach i metodach Boga,
Monografia 13, ISBN 978-1-877458-13-2 (objętość 1.5 MB) o pasożytnictwie i jego następstwach,
Monografia 14, ISBN 978-1-877458-14-9 (objętość na dysku 3.0 MB) o dowodzie na istnienie UFO,
Monografia 15, ISBN 978-1-877458-15-6 (objętość na dysku 3.0 MB) o urządzeniach UFOnautów,
Monografia 16, ISBN 978-1-877458-16-3 (objętość na dysku 1.6 MB) o uprowadzeniach do UFO,
Monografia 17, ISBN 978-1-877458-17-0 (objętość na dysku 2.5 MB) o wymowie manifestacji UFO,
Monografia 18, ISBN 978-1-877458-18-7 (objętość na dysku 1.5 MB) o historii tej monografii.

       Wszystkie powyższe monografie są oferowane w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, że na końcu każdej z nich załączone są również wszystkie ilustracje. Niefortunnie, w niektórych ilustracjach aż kilka zdjęć lub rysunków musiało zostać "wciśnięte" na pojedynczą stronę papieru formatu A4. Stąd niektóre z owych "wciśniętych" fotografii lub rysunków mogą NIE wyglądać wystarczająco wyraźnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "części #E" u dołu tej strony udostępnione są dla załadowania przez zainteresowanych czytelników, lub do oglądania po powiększeniu, wszystkie ilustracje używane w monografiach z serii [1/5].
       Gdyby z jakichś ważnych powodów czytelnik NIE był w stanie załadować tej wybranej monografii którą zechce poczytać, wówczas może do mnie napisać zaś ja postaram się ją mu wysłać (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe są wyszczególnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr inż. Jan Pająk). Jednak proszę ograniczyć swoje życzenia do tylko jednej monografii, tj. do tej którą czytelnik faktycznie życzy sobie czytać, jednak np. z powodu jej rozmiarów lub innych przyczyn ma trudności techniczne z jej załadowaniem do swojego komputera.

       Uwaga: wszystkie ilustracje w monografiach formatu PDF zgromadzone są na końcach poszczególnych rozdziałów lub tomów. Dlatego aby podczas czytania z ekranu komputerowego rozdziałów tej monografii zawierających dużą liczbę ilustracji, łatwiej nam przychodziło przerzucanie uwagi od tekstu do właśnie omawianej ilustracji - i to bez konieczności wertowania tekstu, dobrze jest w swoim komputerze mieć otwarte aż dwa okienka z niniejszą monografią. Z okienek tych pierwsze pokazywałoby nam właśnie czytany tekst tej monografii, zaś drugie pokazywałoby nam aktualnie analizowaną ilustrację do tego tekstu (owo drugie okienko może też zawierać niniejszą stronę z ilustracjami do tej monografii). Potem zaś myszą wystarczy szybko (i bez rozpraszania naszej uwagi dla poszukania odpowiedniej strony) przerzucać się klikaniem od okienka z tekstem do okienka z właśnie analizowaną ilustracją i z powrotem.


#A2. Podsumowanie treści poszczególnych tomów:

       Oto streszczenie zawartości poszczególnych tomów monografii [1/5]:
      Ta część podsumowuje skrótowo każdą z 18 monografii w serii [1/5] o generalnym tytule "Zaawansowane Urządzenia Magnetyczne" (copyright 2007 by Prof. dr inż. Jan Pająk - Wellington, Nowa Zelandia, ISBN 978-1-877458-01-9 do ISBN 978-1-877458-18-7). Aby uczynić wybór czytelnika łatwiejszym, format PDF każdej z tych monografii daje się też załadować i z niniejszej części poprzez kliknięcie na jej zielony opis i wykonanie instrukcji, ktore wtedy się ukażą. Oto wykaz poszczególnych monografii z serii [1/5] zaopatrzony w ich krótkie streszczenia:

Spis treści wszystkich monografii ze serii [1/5]:

Monografia 1, ISBN 978-1-877458-01-9, o początkach wszystkiego: Rozdział A zawiera spis treści dla całej monografii [1/5]. Ponadto zawiera on wprowadzenie i wyjaśnia jakie były prapoczątki i kolejne losy wszystkiego aż do czasów kiedy doszło do napisania i opublikowania tej monografii.

Monografia 2, ISBN 978-1-877458-02-6, o "Tablicy Cykliczności", "magnokraftach" i "komorze oscylacyjnej": Rozdział B zawiera opis tzw. "Tablicy Cyklicznosci". Rozdział C opisuje w skrócie międzygwiezdny wehikuł kosmiczny zwany "magnokraftem" - który jest kluczem dla całej niniejszej monografii. Rozdział D opisuje "magnokraft czteropednikowy". Rozdział E prezentuje "magnetyczny napęd osobisty". Rozdział F opisuje Komore oscylacyjna. (Faktycznie to rozdział F zawiera najbardziej obecnie aktualna i kompletna prezentacje budowy i działania "komory oscylacyjnej".)

Monografia 3, ISBN 978-1-877458-03-3, o magnokrafcie: Dyskoidalny magnokraft. Rozdział G omawia konstrukcję i działanie dyskoidalnego magnokraftu, oraz wyjaśnia zjawiska indukowane przez ów magnokraft. Zawiera on najbardziej aktualną, szeroką i kompletną prezentację magnokraftu.

Monografia 4, ISBN 978-1-877458-04-0, o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji: Koncept Dipolarnej Grawitacj, część 1. Rozdział H prezentuje ta czesc Konceptu Dipolarnej Grawitacji jaka dotyczy fizykalnych zachowan i atrybutow przeciw-materii. Monografia [1/5] zawiera jeszcze nowsze wersje rozdziałow G, H i I, niz te wersje zaprezentowane w tomach 5 i 7 monografii [8]. Rozdział HB wyjasnia dlaczego antygrawitacja nie istnieje zas statek antygrawitacyjny nie moze zostac zbudowany.

Monografia 5, ISBN 978-1-877458-05-7, o świecie wirtualnym: Koncept Dipolarnej Grawitacji, część 2 - inteligentny świat wirtualny. Rozdział I wyjaśnia cechy i zjawiska wynikające z inteligencji przeciw-świata. Zjawiska te obejmują między innymi formowanie ludzkiej duszy i ducha, działanie karmy, uczucia, itp. Podrozdział I3.3 zawiera także formalny dowód naukowy na istnienie Boga.

Monografia 6, ISBN 978-1-877458-06-4, o totaliźmie: Rozdział JA wyjaśnia jak stosować totalizm w naszym życiu codziennym.

Monografia 7, ISBN 978-1-877458-07-1, o prawach moralnych: Rozdział JB wyjasnia jak rozumiec totalizm. Rozdział JD prezentuje oficjalne stanowisko totalizmu w najrozniejszych kontrowersyjnych sprawach.

Monografia 8, ISBN 978-1-877458-08-8, o nirwanie i mechanice totaliztycznej: Rozdział JE prezentuje totaliztyczną nirwane. Rozdział JF ujawnia inne korzyści z praktykowania totalizmu. Rozdział JG prezentuje najnowsza wersje Mechaniki Totaliztycznej. Jest to wersja nawet nowsza niz wersja tej mechaniki zaprezentowana w tomie 8 monografii [8].

Monografia 9, ISBN 978-1-877458-09-5, o urządzeniach telepatycznych: Rozdział K omawia urządzenia wykorzystujące wibracje przeciw-materii. Opisuje on: telepatyczne stacje nadawczo-odbiorcze (K2), TRI (K3), urządzenia komunikacyjne UFOnautow (K4), teleskopy i rzutniki telepatyczne oraz urządzenia ujawniające (K5), a także telepatyczny wykrywacz nadchodzących trzesień ziemi jaki ostrzega ludność zanim dane trzęsienie ziemi ich dopada, a jaki znany jest pod nazwą Zhang Heng seismograph (K6). Rozdział KB omawia praktyczne wykorzystanie natelekinetyzowanych substancji, włączając w to telekinetyczne rolnictwo (KB).

Monografia 10, ISBN 978-1-877458-10-1, o darmowej energii i telepatii: Rozdział LA omawia siłownie telekinetyczne. Rozdział LB omawia sterowanie pogodą. Rozdział LC omawia "magnokrafty telekinetyczne".

Monografia 11, ISBN 978-1-877458-11-8, o wehikułach czasu i telekinetycznych: Rozdział M omawia "wehikuły czasu".

Monografia 12, ISBN 978-1-877458-12-5, o Bogu: Rozdziały N opisują cechy i metody działania Boga.

Monografia 13, ISBN 978-1-877458-13-2, o filozofii pasożytnictwa: Rozdział OA prezentuje filozofię pasożytnictwa - ktora jest przeciwstawieństwem i głównym wrogiem totalizmu, systematycznie zwalczanym przez samego Boga. Rozdział OB wyjasnia jak bronić się przed padnięciem ofiarą pasożytnictwa. Rozdział OC opisuje jak magnokraft (jeśli zostanie nadużyty) jest w stanie zamienic kiedys ludzkość w bande kosmicznych rabusiow którzy będą exploatowali słabsze od siebie cywilizacje. Wyjaśnia też implikacje powstania pasożytniczych cywilizacji. Rozdział OD wyjaśnia jak Bóg powstrzymuje powstanie pasożytniczych cywilizacji (np. poprzez "symulowanie" skrytej okupacji Ziemi przez pasożytniczych UFOnautów).

Monografia 14, ISBN 978-1-877458-14-9, o formalnym dowodzie na istnienie UFO: Formalny dowód naukowy że "UFO to już zrealizowane magnokrafty" oraz implikacje tego dowodu.

Monografia 15, ISBN 978-1-877458-15-6, o urządzeniach używanych przez UFOnautów: Rozdział Q omawia "UFO czteropędnikowe". Rozdział R prezentuje "magnetyczny napęd osobisty" UFOnautow. Rozdział S dokumentuje "komory oscylacyjne" odnotowane na pokładach UFO. Rozdział T omawia jeszcze inne urządzenia UFOnautow.

Monografia 16, ISBN 978-1-877458-16-3, o uprowadzeniach do UFO: Rozdział U omawia Uprowadzenia ludzi do UFO. Kazdy z nas, włączając w to i ciebie czytelniku, uprowadzany jest do UFO regularnie nie rzadziej niz raz na kazde 3 miesiace. Rozdział U monografii [1/5] dostarczy ci informacji jakie umozliwią dowiedzenie sobie samemu, że uprowadzenia te faktycznie mają miejsce, oraz że na swoim własnym ciele, a także w swoim własnym domu, posiadasz wystarczająco dużo dowodów aby o ich istnieniu być pewnym, lub aby o ich istnieniu przekonać nawet najbardziej zatwardziałego sceptyka. Tyle tylko, że dotychczas nie wiedziałeś jak owe dowody wyglądają i co one oznaczają. Stąd dotychczas nie zwracałeś na nie swojej uwagi.

Monografia 17, ISBN 978-1-877458-17-0, o wymowie manifestacji UFO: Rozdział V prezentuje i wyjaśnia implikacje istnienia dowodów materialnych na nieustanne działania UFOnautów na Ziemi.

Monografia 18, ISBN 978-1-877458-18-7, o historii tej monografii: Rozdział W opisuje historię tej monografii. Podrozdział W4 opisuje najwazniejsze kamienie węgielne z historii mojego życia - które są również kamieniami węgielnymi niniejszej monografii [1/5]. Dalej zawarte jest podsumowanie (rozdział X). Literatura i o autorze (rozdział Y). Załączniki (Z).


Część #B: Niemieckojęzyczna wersja monografii [1/5]:

      

#B1. Format: "do czytania z internetu" (tj. bez ładowania na własną stronę):

       Niemieckie tłumaczenie monografii [1/5] wykonuje zaprzyjaźniona ze mną osoba, która także wystawia już przetłumaczone tomy owej monografii [1/5] na swoich stronach internetowych o generalnym adresie: http://wohin-woher.com/NV/. Oto więc linki do poszczególnych tomów z tekstem źródłowym niemieckojęzycznej wersji monografii [1/5] w formacie "do czytania ze strony":

Wykaz już przetłumaczonych tomów [1/5], z ich tytułami,

Tom 1, ISBN 978-1-877458-01-9 (Początki wszystkiego),
Tom 2, ISBN 978-1-877458-02-6 (Magnokraft i komora oscylacyjna),
Tom 4, ISBN 978-1-877458-04-0 (Koncept Dipolarnej Grawitacji),
Tom 5, ISBN 978-1-877458-05-7 (Świat wirtualny),
Tom 9, ISBN 978-1-877458-09-5 (Telepatia i urządzenia telepatyczne),


Część #C: Angielskojęzyczna wersja monografii [1/5]:

      

#C1. Format "Adobe.PDF"

       Here is the source text of the English version of all monographs from [1/5e] series:
       This my most important series of monographs [1/5e] is offered (free of charge) practically on almost every server and web site of totalizm. It is always (and only) offered in the "ADOBE PDF" format, sometimes called also "PDF" format or "Portable Document Format". The reason why these monographs are offered in one format only, is that the "PDF" format does NOT allow computer viruses to be attached to it. Thus when downloading to your computer files in the "PDF" format you have the assurance that these files do NOT contain viruses attached to them. Note, however, that NOT all servers and web sites of totalizm offer monographs from the [1/5e] series. The reason is that these servers and web sites of totalizm which (a) introduced a ban on the use of PDF format (totalizm uses only free web space providers, thus NOT all of them allow to store PDF format), or which (b) have memory limitations that disallow to upload large files of subsequent monographs from [1/5e] series, do NOT offer either the biggest, or even all monographs from [1/5e] series. In order to check whether the monograph [1/5e] is available here on this server, it is enough to click on any monograph from the list below and see whether this monograph downloads itself to your computer. Here is the complete list of all monographs from the series [1/5e] which are already offered to interested readers (Notice that content of each monograph is summarised briefly in next "part #D"):

List of content of all monographs from series [1/5] (size on the disk 0.3 MB),

Monograph 1, ISBN 978-1-877458-81-1 (size on the disk 1.0 MB) on primeval beginnings of everything,
Monograph 2, ISBN 978-1-877458-82-8 (size 2.4 MB) on fundamental discoveries and inventions,
Monograph 3, ISBN 978-1-877458-83-5 (size 5.1 MB) on (discoidal) Magnocraft of 1st generation,
Monograph 4, ISBN 978-1-877458-84-2 (size on the disk 1.2 MB) on the Concept of Dipolar Gravity,
Monograph 5, ISBN 978-1-877458-85-9 (size on the disk 1.2 MB) on the Virtual World and God,
Monograph 6, ISBN 978-1-877458-86-6 (size on the disk 1.0 MB) on totalizm,
Monograph 7, ISBN 978-1-877458-87-3 (size on the disk 1.0 MB) on morality and moral laws,
Monograph 8, ISBN 978-1-877458-88-0 (size on the disk 1.3 MB) on Nirvana and totaliztic mechanics,
Monograph 9, ISBN 978-1-877458-89-7 (size on the disk 1.3 MB) on telepathy and telepathic devices,
Monograph 10, ISBN 978-1-877458-90-3 (size on the disk 1.5 MB) on telekinesis and free energy devices,
Monograph 11, ISBN 978-1-877458-91-0 (size on the disk 1.0 MB) on time and time vehicles,
Monograph 12, ISBN 978-1-877458-92-7 (size on the disk 1.0 MB) on getting to know God,
Monograph 13, ISBN 978-1-877458-93-4 (size on the disk 1.0 MB) on parasitism,
Monograph 14, ISBN 978-1-877458-94-1 (size on the disk 2.5 MB) on proof for the existence of UFOs,
Monograph 15, ISBN 978-1-877458-95-8 (size on the disk 2.5 MB) on devices of UFOnauts,
Monograph 16, ISBN 978-1-877458-96-5 (size on the disk 1.0 MB) on abductions to UFOs,
Monograph 17, ISBN 978-1-877458-97-2 (size on the disk 2.1 MB) on meaning of evidence on UFOs,
Monograph 18, ISBN 978-1-877458-98-9 (size disk 1.2 MB) on history of my research and this monograph.

       All the above monographs are offered in the form ready to print. It means that at the end of each one of them all illustrations are also attached. However, on some illustrations several photographs or drawings needed to be "squeezed" onto a single piece of paper of A4 format. Thus some amongst these "squeezed" photographs or drawings may NOT come out clear or readable enough in the printed versions of monographs. Therefore, in "part #E" below of this web page, all the illustrations used in monographs from [1/5e] series are also made available for readers' downloading, or for viewing in the enlarged sizes.
       Should, for some reasons, you NOT be able to download the monograph that you wish to read, you can write to me, and I will sent it to you (free of charge) via email. My email addresses are provided at the end of totaliztic web page pajak_jan_uk.htm - about myself (i.e. Dr Eng. Jan Pająk). But please limit your request just to one monograph, i.e. only to this one that you really wish to read but because of its size or other reasons you have difficulties with downloading it yourself from the Internet.


#C2. A summary of content of each volume:

       Here is the summary of content of each volume (monograph) from [1/5e] series:
      This part summarises briefly the content of each monograph from the 5th edition of the series [1/5e] entitled "Advanced Magnetic Devices" (copyright 2007 by Prof. Dr Eng. Jan Pająk - Wellington, New Zealand, ISBN 978-1-877458-81-1 to ISBN 978-1-877458-98-9). To make your choice more handy, you can also download PDF copy of each one of these monographs from here - just by clicking at their green description and then following instructions that may appear. Here are subsequent monographs from [1/5e] series, supplied with a brief summary of their content:

List of content of all monographs (volumes) from series [1/5]: The content lists titles of all chapters and subsections from the entire series of monographs [1/5e].

Monograph 1, ISBN 978-1-877458-81-1, on primeval beginnings of everything: Chapter A includes the list of content for the entire monograph [1/5]. It also provides a historic background for this monograph, starting from primeval times.

Monograph 2, ISBN 978-1-877458-82-8, on fundamental discoveries and inventions: Chapter B provides descriptions of the Cyclic Table. The Cyclic Table is also discussed briefly on the totaliztic web page propulsion.htm - about magnetic propelling devices. Chapter D describes four-propulsor Magnocraft. Chapter E explains design and operation of magnetic personal propulsion system. Chapter F describes the Oscillatory Chamber, including general information about how to build oscillatory chamber (Chapter F contains the most current and most complete English presentation of the design and operation of the Oscillatory Chamber). The Oscillatory Chamber is explained on the totaliztic web page oscillatory_chamber.htm - about the Oscillatory Chamber. In turn the applications of the Oscillatory Chamber for propelling eco-friendly cars are described on the web page eco_cars.htm - about eco-friendly cars.

Monograph 3, ISBN 978-1-877458-83-5, on (discoidal) Magnocraft of 1st generation: Chapter G presents the design and operation of discoidal Magnocraft, and explains phenomena induced by Magnocraft. It contains the most current and complete presentation of Magnocraft available in English. The magnetic starship called the Magnocraft is also briefly described on the totaliztic web page magnocraft.htm - about the Magnocraft.

Monograph 4, ISBN 978-1-877458-84-2 (size on the disk 1.3 MB) on the Concept of Dipolar Gravity: This is the first (out of two) monograph describing the Concept of Dipolar Gravity. Chapter H presents this part of the Concept of Dipolar Gravity, which concerns the physical behaviours and attributes of the counter-world and counter-matter. It presents a newer and recently updated version of chapters G and H from monograph [8e]. Chapter HB explains why antigravity does not exist while the antigravity vehicle cannot be build. The theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity is also explained briefly on the totaliztic web page dipolar_gravity.htm - about the Concept of Dipolar Gravity.

Monograph 5, ISBN 978-1-877458-85-9, on the Virtual World and God: This is the second (out of two) monograph describing the Concept of Dipolar Gravity. Chapter I explains the part of the Concept of Dipolar Gravity, which concerns the intelligent so-called "virtual world". Subsection I3.3 presents the formal proof for the existence of God. Subsection I4.1.1 lists and explains the most important moral laws. Subsection I4.1.2 explains the work of our conscience and ULT. The second half of chapter I (volume 5) explains the operation of karma and creditory karma, the model of the brain as an input-output device, ULT language, differences between souls and spirits, the mechanism of feelings, love, magic, black magic, traps of so-called positive thinking, and many more. It is a newer and updated version of chapter K (volume 6) from monograph [8e]. The part of the Concept of Dipolar Gravity which relates to God is also described briefly on the totaliztic web page god.htm - about the scientific and secular understanding of God. In turn various scientific evidence for the existence of God, together with a formal scientific proof for the existence of God, are presented on the web page god_proof.htm - containing compendium of scientific proofs that God really does exist.

Monograph 6, ISBN 978-1-877458-86-6, on Totalizm: Chapter JA explains how to apply the philosophy of totalizm to our everyday lives. It is a newer and updated version of chapter A from the first textbook (manual) of totalizm, which was the old monograph [8e]. The philosophy of totalizm is also briefly summarised in the web page totalizm.htm - about totalizm.

Monograph 7, ISBN 978-1-877458-87-3, on morality and moral laws: Chapter JB explains how one should understand totalizm. Chapter JD presents the official stand of totalizm in various controversial matters (e.g. sacrifice, corporal punishment, vegetarianism, etc.). It is a newer and updated version of chapters B and C from monograph [8e]. It is worth to notice, that various issues discussed in chapters JB to JD, e.g. canons of the operation of universe, the action of "moral laws", etc., is also discussed on the totaliztic web pages morals.htm - about operation of moral laws, bible.htm - about mysteries and curiosities of the Bible, or will.htm - about so-called "free will".

Monograph 8, ISBN 978-1-877458-88-0, on Nirvana and totaliztic mechanics: Chapter JE presents the totaliztic "nirvana", and also is a newer and updated version of subsection A6 from monograph [8e]. The phenomenon of "nirvana" is explained also on the web page nirvana.htm - about the totaliztic nirvana. Chapter JG presents the most recent version of the "totaliztic mechanics". It is the version even newer that that one presented in volume 8 of monograph [8].

Monograph 9, ISBN 978-1-877458-89-7, on telepathy and telepathic devices: Chapter K addresses the utilisation of telepathic vibrations. It presents various devices that utilise telepathic vibrations technically. The most important of these is the telepathic pyramid described in subsection K2, and also in separate treatise [7/2]. Such a pyramid allows to exchange thoughts directly between two minds, without the use of speech. Subsection K3 presents TRI devices. Subsection K4 described telepathic communication devices of UFOnauts. Subsection K5 explains telepathic telescopes and projectors. In turn subsection K6 explains in details a true operation of the so called Zhang Heng seismograph which was the first telepathic earthquake detection build on earth, which was able to begin an alarm before an earthquake strikes. It foreruns for at least 100 years our present seismographs, because they are only capable of indicating an earthquake after it already did a damage. Chapter KB describes the use of telepathic vibrations for purposes other than communication, e.g. for farming, healing, cold fusion, etc. Telepathic vibrations are also discussed briefly on the web page telepathy.htm - about telepathy and devices for telepathic communication.

Monograph 10, ISBN 978-1-877458-90-3, on telekinesis and free energy devices: This volume describes devices which utilise telekinesis for various technical devices. Chapter LA presents several telekinetic free energy devices, which produce electricity without consuming any fuel or supplying to them any other technical forms of energy. These devices utilise the ability of the Telekinetic Effect to work as a reversal of friction, namely to extract thermal energy from the environment and to produce motion. The most advanced of these devices is the telekinetic influenzmaschine (i.e. the Thesta-Distatica already operative in Switzerland) which already produces enough free electricity to cover the consumption of an average household. Some of these devices are also explained on the web pages free_energy.htm - about telekinetic generators of free energy, fe_cell.htm - about the telekinetic battery, boiler.htm - about the so-called "sonic boiler", and telekinetics.htm - about development of devices of telekinetics. Chapter LB explains climate control via the motion of counter-matter. Chapter LC describes telekinetic vehicles and explains observations of so-called "rods" (means telekinetic UFOs). Telekinesis is also described briefly on the web page telekinesis.htm - about telekinesis. In turn the so-called "rods" and "orbs" are described on the web page explain.htm - about a scientific interpretation of authentic UFO photographs.

Monograph 11, ISBN 978-1-877458-91-0, on time, time travel, and time vehicles: Chapter M explains time, timespace, operation of time vehicles, and also phenomena induced by them. The work of time and time vehicles are also explained on the web page timevehicle.htm - about time, time vehicles and travelling in time.

Monograph 12, ISBN 978-1-877458-92-7, on getting to know God: Chapter N presents findings of totalizm regarding the personality of God, principles of Gods interactions with people, and methods that God uses in His relationship with people.

Monograph 13, ISBN 978-1-877458-93-4, on parasitism: Chapter OA presents the philosophy of parasitism, which is a reversal and the main enemy of totalizm. Chapter OA is much newer and more recently updated version of chapter D from monograph [8e]. The philosophy of parasitism (which is an opposite of totalizm) is also briefly summarised in the web page parasitism.htm - about parasitism.

Monograph 14, ISBN 978-1-877458-94-1, on the formal proof for existence of UFOs: Chapter P provides the formal scientific proof for the existence of UFOs, and consequences of this proof. Chapter P presents the formal proof stating that "UFOs do exist", completed with the use of scientific methodology of "matching attributes". It also presents other proofs which stem from the existence of UFOs, namely the proof that "operation of UFOs is explainable on basis of the operation of Magnocraft" and that "Earth is currently under a hidden occupation of UFOs". It also addresses the main consequences of this proof, for example that the only reason why Earth was populated is to provide a colony for exploitation by UFOnauts. The formal scientific proof for the existence of UFOs is also presented on the web page ufo_proof.htm - about the formal scientific proof for the existence of UFOs. In turn some amongst countless items of evidence utilised in this proof are also discussed on the web page evidence.htm - about evidence of secretive UFO activities on the Earth.

Monograph 15, ISBN 978-1-877458-95-8, on devices of UFOnauts: Chapters Q, R, S, and T describe various devices and propulsion systems of UFOnauts. Chapters from Q to T present various propelling devices that UFOnats use on Earth. Thus it describes four-propulsor UFOs, personal propulsion of UFOnauts, telekinetic propulsion, and time vehicles. Some amongst these devices are also discussed on the web page bandits.htm - about bandits in our midst.

Monograph 16, ISBN 978-1-877458-96-5, on abductions to UFOs: Chapter U describe abductions of people to UFOs. Chapter U provides evidence that every person on the Earth is experiencing "simulations" as if he or she is systematically abducted to UFOs not less frequently than each 3 months. This evidence includes, amongst others, also a characteristic scar that every person on Earth carries on his/her own leg, and thus the existence of which can easily be checked practically by everyone. Chapter U also explains the major signs that every person can note on himself/herself, and that prove that the majority of people (including you, the reader) are experiencing these "simulations" of being systematically abducted by UFOnauts. Some items of this evidence are also discussed on the web page ufo.htm - about the "simulation" of secretive ocuppation of the Earth by evil UFOnauts.

Monograph 17, ISBN 978-1-877458-97-2, on significance of evidence on UFOnauts: Chapter V from monograph 17 tries to address, and tries point out our attention, the significance of UFO evidence present in our midst.

Monograph 18, ISBN 978-1-877458-98-9, on history of this monograph: This is the final monograph (volume) from the series [1/5e]. In chapter W it presents history of my research and the history of this monograph. Chapter X presents final message of this monograph. Chapter Y presents the list of complementary literature, and also the brief note "about the author". (A kind of summary of my life, which is outlined near the end of monograph 18, is also available in a condensed form on the totaliztic web page pajak_jan.htm - about myself (i.e. Dr Eng. Jan Pajak).) Appendix Z presents various research topics proposed for the completion in the subject area covered by this monograph.


Część #E: Ilustracje do monografii [1/5]:

      

#E1. Dlaczego udostępniam te ilustracje:

       Jeśli czytelnik załadował sobie niniejszą monografię w formacie PDF, wówczas zawiera ona już w sobie wszystkie ilustracje omawiane w jej treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst tej monografii czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tej monografii udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszej monografii można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy starszej wersji tej monografii upowszechnianych w formatach źródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF - tak jak to wyjaśnia "część #J" przy końcu niniejszej strony). Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe tej monografii NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.


#E2. Ilustracje do polskojęzycznej wersji monografii [1/5], w formacie *.gif lub *.jpg:

       Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stąd jeśli pod tym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli po kliknięciu poniżej ukaże się tylko puste okienko tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą nas ilustrację.

Kliknij na podkreślony fragment podpisu pod daną ilustracją aby ją ukazać i oglądnąć!


Znaczenie kolorów w podpisach:
Kolor zielony podkreślony (jak ten) wyróżnia linki do plików z ilustracjami. (Na linki te należy klikać aby zobaczyć dane ilustracje. Gdyby z jakichś powodów po kliknięciu ilustracje te się NIE ukazywały, wówczas należy zmienić serwer na dowolny inny wyszczególniony w "Menu 3" i tam ponowić klikanie.)
Kolor ciemny (jak ten) wyróżnia polskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyróżnia angielskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w których dany rysunek też został opublikowany.

Podpisy pod ilustracjami:
Odnotuj że jedynie bardzo krótkie podpisy są tu dołączone do każdej z ilustracji. Pełne podpisy pod ilustracjami z tomów o wielu rozdziałach są udostępniane na końcu tego rozdziału z monografii [1/5] który jest ilustrowany danym zdjęciem czy rysunkiem. Jednak w tomach zawierających aż po kilka rozdziałów oznaczonych tą samą literą alfabetu - są one podane na końcu danego tomu. (Np. pełne podpisy pod kolejnymi ilustracjami z rozdziału B są podane na końcu rozdziału B z tomu 2 monografii [1/5]. Natomiast pełne podpisy z kilku rozdziałów oznaczonych literą J, są podane na końcu tomów 6, 7 i 8 z tymi rozdziałami.)
Rozdział A - tom 1 monografii [1/5] (jest on zupełnie nowym rozdziałem unikalnym dla monografii [1/5]):

[1/5] - Rysunek/Figure A1.
Pokazuje on: Obraz fragmentu bitwy w średniowiecznej Korei ilustrującej pasożytnicze tendencje ludzi do zabijania swych bliźnich.
It illustrates: A painting of a fragment of medieval battle in Korea, which illustrates parasitic inclinations of humans to kill other humans.
(Opublikowany: [1/5] - A1, bitwa_o_milicz.htm - #A1 )
Rozdział B - tom 2:

[1/5p] - Tablica B1.
Pokazuje on: Tablica cykliczności dla urządzeń napędowych. (Jest ona jak "Tablica Mendelejewa", tyle że sporządzona dla napędów zamiast dla pierwiastków.) Tablica ta wskazuje jakie będą: zasada działania, cechy, oraz rok zbudowania magnokraftu.
(Opublikowana: [1/5] - Tab. B1p, [1/4] - Tab. B1p, [1/3] - Tab. B1, [5/3] - 18, [5/4] - G1 )


[1/5e] Table B1.
It illustrates: A periodic table for propulsion systems. (It is like the "Periodic Table of Elements", only that formed for propelling devices instead of elements.) This Table indicates what will be: principles of operation, atrributes, and date of completion of the Magnocraft.
(Published: [1/5] - Tab. B1e, [1/4] - Tab. B1e, [1e] - Tab. B1, [2e] - Tab. B1, [5/3] - 18, [5/4] - G1 )
Rozdział C - tom 2 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem podrozdziału A2 z tomu 1 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure C1-A.
Pokazuje on: Najmniejszy magnokraft typu K3 z którego wykrojono przedni fragment jego aerodynamicznej powłoki aby pokazać wewnętrzną kosntrukcje i podstawowe podzespoły. Ponieważ w podrozdziale P2 monografii [1/5] udowodniono formalnie że "UFO to już działające magnokrafty", rysunek ten ilustruje również budowę i podzespoły najmniejszego UFO typu K3.
It illustrates: A cross-section through the smallest Magnocraft type K3 that shows the design and main features of this starship. Because in subsection P2 of [1/5] it was formally proven that "UFOs are already operational Magnocraft", the above Figure illustrates also main components of UFOs type K3.
(Opublikowany/published: [1/5] - C1(a), [1/4] - A1(a), [1/3] - F1(b), [1e] - G5, [2e] - G5, [6/2] - 12A, [7/2] - A1(a), [8] - D1(A) )

[1/5] - Rysunek/Figure C1-B.
Pokazuje on: Wygląd boczny najmniejszego magnokraftu typu K3. Odnotuj, że statek ten ma kształt spodka odwróconego do góry dnem, który w centrum i na obrzeżu posiada kuliste pędniki magnetyczne. Ponieważ w podrozdziałe P2 udowodniono formalnie że "UFO to już działające magnokrafty", rysunek ten ilustruje również wygląd boczny najmniejszych UFO typu K3.
It illustrates: A side view of the smallest Magnocraft type K3. Notice that this starship has the basic shape of an inverted saucer, in the centre and side flange of which spherical propulsors are assembled. Because in subsection P2 of [1/5] it was formally proven that "UFOs are already operational Magnocraft", the above Figure illustrates also side appearance of UFOs type K3.
(Opublikowany/published: [1/5] - C1(b), [1/4] - A1(b), [1/3] - F1(a), [1e] - B1, [2e] - B1, [6/2] - 12B, [7/2] - A1(b), [8] - D1(B) )

[1/5] - Rysunek/Figure C1-C.
Pokazuje on: Konstrukcja kapsuły dwukomorowej zestawionej z dwóch komór oscylacyjnych umieszczonych jedna we wnętrzu drugiej. Komora oscylacyjna to po prostu źródło niezwykle potężnego pola magnetycznego. Komora ta ma kształt przeźroczystej kostki, pustej w środku, naokoło wewnętrznych ścianek której rotują strumienie iskier elektrycznych. Z kolei kapsuła dwukomorowa złożona z dwóch takich komór jest sercem pędnika magnetycznego każdego magnokraftu (a także i każdego UFO - po szczegóły patrz rozdział S w [1/5]).
It illustrates: A configuration of Oscillatory Chambers, called TWIN-CHAMBER CAPSULE. An Oscillatory Chamber is simply a source of extremely powerful magnetic field. Such a chamber is shaped like a transparent cube, empty inside, around peripherals of inner walls of which streams of electric sparks rotate. In turn twin-chamber capsules assembled from two such Oscillatory Chambers are hearts of every magnetic propulsor that is used for propelling Magnocraft and UFOs.
(Opublikowany/published: [1/5] - C1(c), [1/4] - A1(c), [1/3] - C5, [1e] - F1(a), [6/2] - 12C, [7/2] - A1(c), [8] - D1(C) )
Rozdział D - tom 2:

[1/5] - Rysunek/Figure D1.
Pokazuje on: Magnokraft czteropędnikowy - wygląd z boku. Jest on rodzajem chatki unoszonej na narożnikach przez cztery pędniki wyglądające jak miniaturowe magnokrafty.
It illustrates: A four-propulsor Magnocraft. It is a kind of hut lifted on corners by four propulsors looking like miniature Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - D1(a), [1/4] - D1(a), [1/3] - D1(a), [1e] - I1, [2e] - H1 )

[1/5] - Rysunek/Figure D2.
Pokazuje on: Pędniki w magnokrafcie czteropędnikowym pierwszej generacji: (b)amforo-ksztaltne, (c) beczko-ksztaltne. Odnotuj że zawierają one w środku tzw. konfigurację krzyżową komór oscylacyjnych.
It illustrates: Propulsors in a four-propulsor Magnocraft of the first generation: (b) amphora-shaped, (c) barrel-shaped. Notice that they contain inside so-called spider configurations.
(Opublikowany/published: [1/5] - D1(b,c), [1/4] - D1(b,c), [1/3] - D1(b,c), [1e] - I2, [2e] - H2 )
Rozdział E - tom 2:

[1/5] - Rysunek/Figure E1 (a).
Pokazuje on: Porównananie układu napędowego magnokraftu w pozycji wiszącej oraz osobistego napędu magnetycznego.
It illustrates: The Magnocraft and the personal propulsion system. (a) Magnocraft type K3 in hanging position.
(Opublikowany/published: [1/5] - E1(a), [1/4] - E1(a), [1/3] - E1(a), [1e] - H1(a), [2e] - I1(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure E1 (b).
Pokazuje on: System napędowy w magnetycznym napędzie osobistym pierwszej generacji.
It illustrates: The propelling system in personal propulsion.
(Opublikowany/published: [1/5] - E1(b), [1/4] - E1(b), [1/3] - E1(b), [1e] - H1(b), [2e] - I1(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure E2.
Pokazuje on: Standardowy kostium magnetycznego napędu osobistego pierwszej generacji.
It illustrates: The standard personal propulsion garment.
(Opublikowany/published: [1/5] - E2, [1/4] - E2, [1/3] - E2, [1e] - H2, [2e] - I2 )

[1/5] - Rysunek/Figure E3 (lewy).
Pokazuje on: Siły zewnętrzne działające na magnetyczny napęd pierwszej generacji.
It illustrates: External forces acting in a personal propulion system.
(Opublikowany/published: [1/5] - E3(l), [1/4] - E3(l), [1/3] - E3(l), [1e] - H3(l), [2e] - I3(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure E3 (prawy).
Pokazuje on: Magnetyczne siły wewnętrzne formowane przez wzajemne odziaływania pędników napędu osobistego pierwszej generacji.
It illustrates: Internal forces in personal propulsion (they explain the frequent flight of UFOnauts in a squat position).
(Opublikowany/published: [1/5] - E3(r), [1/4] - E3(r), [1/3] - E3(r), [1e] - H3(r), [2e] - I3(r) )

[1/5] - Rysunek/Figure E4 (a).
Pokazuje on: Wersja napędu osobistego z pędnikami w epoletach.
It illustrates: Personal propulsion with propulsors in epolettes.
(Opublikowany/published: [1/5] - E4(a), [1/4] - E4(a), [1/3] - E4(a), [1e] - H4(a), [2e] - I4(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure E4 (b).
Pokazuje on: Wersja napędu osobistego z poduszkami helowymi wokół bioder.
It illustrates: Personal propulsion with helmet and cushions around hips.
(Opublikowany/published: [1/5] - E4(b), [1/4] - E4(b), [1/3] - E4(b), [1e] - H4(b), [2e] - I4(b) )
Rozdział F - tom 2 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału C z tomu 2 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure F1.
Pokazuje on: Stadia formowania komory oscylacyjnej z dwóch obwodów oscylacyjnych z iskrownikiem.
It illustrates: The evolution of the Oscillatory Chamber.
(Opublikowany/published: [1/5] - F1, [1/4] - C1, [1/3] - C1, [1e] - F1, [2e] - F1 )

[1/5] - Rysunek/Figure F2.
Pokazuje on: Uzasadnienie dla użycia w komorze oscylacyjnej igło-kształtnych elektrod.
It illustrates: The justification for needle-shaped electrodes.
(Opublikowany/published: [1/5] - F2, [1/4] - C2, [1/3] - C2, [1e] - F10, [2e] - F10 )

[1/5] - Rysunek/Figure F3.
Pokazuje on: Wygląd komór oscylacyjnych pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.
It illustrates: The appearence of the Oscillatory Chamber of the first, second, and third generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F3, [1/4] - C3, [1/3] - C3, [1e] - F2, [2e] - F2 )

[1/5] - Rysunek/Figure F4.
Pokazuje on: Neutralizacja sił elektromagnetycznych komory.
It illustrates: The neutralization of the electro-magnetic forces.
(Opublikowany/published: [1/5] - F4, [1/4] - C4, [1/3] - C4, [1e] - F3, [2e] - F3 )

[1/5] - Rysunek/Figure F5.
Pokazuje on: Kapsuła dwukomorowa pierwszej generacji.
It illustrates: The "twin-chamber-capsule" composed of two Oscillatory Chambers located one inside of the other.
(Opublikowany/published: [1/5] - F5, [1/4] - C5, [1/3] - C5, [1e] - F4, [2e] - F4, [5/3] - 19(c), [5/4] - G2(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure F6.
Pokazuje on: Wygląd kapsuł dwukomorowych magnokraftu pierwszej generacji w obu trybach działania (tj. (a) w dominacji strumienia wewnętrznego i (b) w dominacji strumienia zewnętrznego).
It illustrates: Appearances if two twin-chamber capsules working in two different modes of operation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F6, [1/4] - C6, [1/3] - C6, [1e] - F5, [2e] - F5, [5/3] - 23(a,b), [5/4] - H1(a,b)17(a,b) )

[1/5] - Rysunek/Figure F7.
Pokazuje on: Zasada formowania strumienia wynikowego w kapsule dwukomorowej.
It illustrates: Principles of formation of outputs combined from both chambers of a "twin-chamber capsule".
(Opublikowany/published: [1/5] - F7, [1/4] - C7, [1/3] - C7, [1e] - F6, [2e] - F6 )

[1/5] - Rysunek/Figure F8 (2s).
Pokazuje on: Kapsuły dwukomorowe drugiej generacji: (2s) widok boczny kapsuły drugiej generacji.
It illustrates: A side view of twin-chamber capsule of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F8(2s), [1/4] - C8(2s), [1/3] - C8(2s) )

[1/5] - Rysunek/Figure F8 (2io).
Pokazuje on: Kapsuły dwukomorowe drugiej generacji: (2io) widok odgórny wylotów kapsuły drugiej generacji.
It illustrates: A top view of twin-chamber capsule of the 2nd generation with domination of inner (3i) and outer (3o) flux.
(Opublikowany/published: [1/5] - F8(2io), [1/4] - C8(2io), [1/3] - C8(2io) )

[1/5] - Rysunek/Figure F8 (3s).
Pokazuje on: Kapsuły dwukomorowe trzeciej generacji: (3s) widok boczny kapsuły trzeciej generacji.
It illustrates: A side view of twin-chamber capsule of the 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F8(3s), [1/4] - C8(3s), [1/3] - C8(3s) )

[1/5] - Rysunek/Figure F8 (3io).
Pokazuje on: Kapsuły dwukomorowe trzeciej generacji - (3io) widok odgórny wylotów kapsuły trzeciej generacji.
It illustrates: A top view of twin-chamber capsule of the 3rd generation with domination of inner (3i) and outer (3o) flux.
(Opublikowany/published: [1/5] - F8(3io), [1/4] - C8(3io), [1/3] - C8(3io) )

[1/5] - Rysunek/Figure F9.
Pokazuje on: Konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji.
It illustrates: An arrangement of oscillatory chambers called "spider configuration".
(Opublikowany/published: [1/5] - F9, [1/4] - C9, [1/3] - C9, [1e] - F7, [2e] - F7 )

[1/5] - Rysunek/Figure F10 (1s).
Pokazuje on: Prototypowa konfiguracja krzyżowa komór 1wszej generacji - widok boczny.
It illustrates: A side appearence and operation of a prototype spider configuration of the 1st generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F10(1s), [1/4] - C10(1s), [1/3] - C10(1s) )

[1/5] - Rysunek/Figure F10 (1t).
Pokazuje on: Prototypowa konfiguracja krzyżowa komór 1 generacji - widok od góry.
It illustrates: A top view of a prototype spider configuration of the 1st generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F10(1t), [1/4] - C10(1t), [1/3] - C10(1t) )

[1/5] - Rysunek/Figure F11 (2s).
Pokazuje on: Konfiguracje krzyżowe komór 2giej generacji - widok boczny konfiguracji drugiej generacji.
It illustrates: A top view of the spider configuration of 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F11(2s), [1/4] - C11(2s), [1/3] - C11(2s) )

[1/5] - Rysunek/Figure F11 (2t).
Pokazuje on: Konfiguracje krzyżowe komór 2giej generacji - widok od góry konfiguracji drugiej generacji.
It illustrates: A side view of the spider configuration of 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F11(2t), [1/4] - C11(2t), [1/3] - C11(2t) )

[1/5] - Rysunek/Figure F11 (3s).
Pokazuje on: Konfiguracje krzyżowe komór 3ciej generacji - widok boczny konfiguracji trzeciej generacji.
It illustrates: A top view of the spider configuration of 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F11(3s), [1/4] - C11(3s), [1/3] - C11(3s) )

[1/5] - Rysunek/Figure F11 (3t).
Pokazuje on: Konfiguracje krzyżowe komór 3ciej generacji - widok od góry konfiguracji trzeciej generacji.
It illustrates:C11 (3t): A side view of the spider configuration of 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - F11(3t), [1/4] - C11(3t), [1/3] - C11(3t) )

[1/5p] - Rysunek F12.
Pokazuje on: Tzw. "krzywa równowagi" dla oddziaływań pola komór oscylacyjnych.
(Opublikowany: [1/5] - F12(Polish), [1/4] - C12(Polish), [1/3] - C12 )

[1/5e] - Figure F12.
It illustrates: The curve of the "interaction in equilibrium".
(Published: [1/5] - F12(English), [1/4] - C12(English), [1e] - F8, [2e] - F8 )

[1/5] - Rysunek/Figure F13 (a).
Pokazuje on: Wygląd pracującego modelu komory oscylacyjnej sfotografowany w ciemności.
It illustrates: sparks in a working model of the chamber in darkness.
(Opublikowany/published: [1/5] - F13(a), [1/4] - C13(a), [1/3] - C13(a), [1e] - F9(a), [2e] - F9(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure F13 (b).
Pokazuje on: Fotografia stanowiska badawczego do budowy i badań komory oscylacyjnej.
It illustrates: Photograph of an experimental station for constructing an Oscillatory Chamber.
(Opublikowany/published: [1/5] - F13(b), [1/4] - C13(b), [1/3] - C13(b), [1e] - F9(b), [2e] - F9(b) )
Rozdział G - tom 3 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału F z tomu 3 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure G1(a).
Pokazuje on: Wygląd najmniejszego magnokraftu typu K3 pokazanego w widoku z boku. Ponieważ jednak zostało formalnie udowodnione że "Magnokrafty to ziemskie wersje UFO", rysunek ten pokazuje także wygląd boczny UFO typu K3.
It illustrates: A side view of the smallest Magnocraft type K3 (because it was proven formally that "Magnocraft is an Earth's version of UFOs", it also illustrates the appearence of UFOs type K3).
(Opublikowany/published: [1/5] - G1(a), [1/4] - F1(a), [1/3] - F1(b), [1e] - G4, [2e] - G4, [5/3] - 19(A), [5/4] - G2(a), [7/2] - C1 )

[1/5] - Rysunek/Figure G1 (b).
Pokazuje on: Kompleks kulisty uformowany z magnokraftów typu K3.
It illustrates: A spherical complex of K3 type Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G1(b), [1/4] - F1(b), [1/3] - F1(c), [1e] - G7, [2e] - G7, [5/3] - 19(B), [5/4] - G2(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure G1 (c).
Pokazuje on: Cygaro posobne uformowane z 6 magnokraftów typu K3.
It illustrates: A stacked-cigar configuration formed from 6 Magnocraft type K3.
(Opublikowany/published: [1/5] - G1(c), [1/4] - F1(c), [1/3] - F6(#1), [1e] - F1(a), [2e] - F1(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G2.
Pokazuje on: Zasada pochylania osi magnetycznej pędnika magnokraftu pokazana na przykładzie układu rolek.
It illustrates: Principle of tilting the magnetic propulsor.
(Opublikowany/published: [1/5] - G2, [1/4] - F2, [1/3] - F2, [1e] - G1, [2e] - G1 )

[1/5] - Rysunek/Figure G3.
Pokazuje on: Układ napędowy magnokraftu typu K3 (1 pędnik główny + 8 pędników bocznych).
It illustrates: The magnetic propulsion unit of the Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G3, [1/4] - F3, [1/3] - F3, [1e] - G2, [2e] - G2 )

[1/5] - Rysunek/Figure G4.
Pokazuje on: Dwie pozycje zajmowane przez magnokraft podczas lotu (a) stojąca, (b) wisząca.
It illustrates: Two alternative flight postions of the Magnocraft: upright and inverted.
(Opublikowany/published: [1/5] - G4, [1/4] - F4, [1/3] - F4, [1e] - G3, [2e] - G3 )

[1/5] - Rysunek/Figure G5.
Pokazuje on: Główne podzespoły magnokraftu.
It illustrates: The Magnocraft type K3 cross-section that shows the design and main features.
(Opublikowany/published: [1/5] - G5, [1/4] - F5, [1/3] - F5, [1e] - F1(a), [2e] - F1(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G6/1.
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (1) - latające cygaro.
It illustrates: Flying complexes (cigar shaped)of UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G6(#1), [1/4] - F6(#1), [1/3] - F6(#1), [1e] - G6(#1), [2e] - G6(#1), [5/3] - 20/#1, [5/4] - G5(#1), [6/2] - 13(#1), [7/2] - A2(#1) )

[1/5] - Rysunek/Figure G6/2.
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (2) - zestaw semizespolony.
It illustrates: Semi-attached configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - G6(#2), [1/4] - F6(#2), [1/3] - F6(#2), [1e] - G6(#2), [2e] - G6(#2), [5/3] - 20/#2, [5/4] - G5(#2), [6/2] - 13(#2), [7/2] - A2(#2) )

[1/5] - Rysunek/Figure G6/3.
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (3) - zestaw niezespolony.
It illustrates: Detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - G6(#3), [1/4] - F6(#3), [1/3] - F6(#3), [1e] - G6(#3), [2e] - G6(#3), [5/3] - 20/#3, [5/4] - G5(#3), [6/2] - 13(#3), [7/2] - A2(#3) )

[1/5] - Rysunek/Figure G6/4.
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (4) - układ podwieszony.
It illustrates: A carrier platform (a mother ship).
(Opublikowany/published: [1/5] - G6(#4), [1/4] - F6(#4), [1/3] - F6(#4), [1e] - G6(#4), [2e] - G6(#4), [5/3] - 20/#4, [5/4] - G5(#4), [6/2] - 13(#4), [7/2] - A2(#4) )

[1/5] - Rysunek/Figure G6/5.
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (5) - latający system.
It illustrates: A flying system of UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G6(#5), [1/4] - F6(#5), [1/3] - F6(#5), [1e] - G6(#5), [2e] - G6(#5), [5/3] - 20/#5, [5/4] - G5(#5), [6/2] - 13(#5), [7/2] - A2(#5) )

[1/5] - Rysunek/Figure G6/6.
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (6) - latający kluster.
It illustrates: A flying cluster of several UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G6(#6), [1/4] - F6(#6), [1/3] - F6(#6), [1e] - G6(#6), [2e] - G6(#6), [5/3] - 20/#6, [5/4] - G5(#6), [6/2] - 13(#6), [7/2] - A2(#6) )

[1/5] - Rysunek/Figure G7 (a).
Pokazuje on: Wygląd boczny cygara posobnego zlożonego z 7-miu magnokraftów typu K6.
It illustrates: A "stacked cigar-shaped flying complex" composed of six Magnocraft/UFOs type K6. A side view of the entire complex.
(Opublikowany/published: [1/5] - G7(a), [1/4] - F7(a), [1/3] - F7(a), [1e] - G8(a), [2e] - G8(a), [5/3] - 21(A), [5/4] - G6(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G7 (b).
Pokazuje on: Przekrój poosiowy cygara posobnego złożonego z 6-ciu magnokraftów typu K6. To właśnie takie cygaro eksplodowało w 1178 roku koło Tapanui w Nowej Zelandii - jak to opisane w monografii [5/4].
It illustrates: Axial cross section showing the location of magnetic propulsors.
(Opublikowany/published: [1/5] - G7(b), [1/4] - F7(b), [1/3] - F7(b), [1e] - G8(b), [2e] - G8(b), [5/3] - 219(B), [5/4] - G6(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure G8-1.
Pokazuje on: Cygaro przeciw-sobne złożone z 7 magnokraftów typu K3.
It illustrates: A double-ended cigar shaped flying complex.
(Opublikowany/published: [1/5] - G8-1, [1/4] - F8-1, [1/3] - F8(1), [1e] - G9, [2e] - G9 )

[1/5] - Rysunek/Figure G8-2 (a).
Pokazuje on: Przekrój jodełki ukazujący kooperację pędników w poszczególnych wehikułach.
It illustrates: Example of a "fir tree" shaped flying complex. (a) A vertical cross section.
(Opublikowany/published: [1/5] - G8-2(a), [1/4] - F8-2(a), [1/3] - F8(2a), [1e] - G10(a), [2e] - G10(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G8-2 (b).
Pokazuje on: Widok boczny regularnej jodełki (odnotuj że skala wymiarowa NIE została tu zachowana).
It illustrates: Example of a "fir tree" shaped flying complex. (b) A side view.
(Opublikowany/published: [1/5] - G8-2(b), [1/4] - F8-2(b), [1/3] - F8(2b), [1e] - G10(b), [2e] - G10(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure G9 (a).
Pokazuje on: Zestaw semizespolony w kształcie szpulki.
It illustrates: A very simple semi-attached configuration of K3 type Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G9(a), [1/4] - F9(a), [1/3] - F9(a), [1e] - G11, [2e] - G11 )

[1/5] - Rysunek/Figure G9 (b).
Pokazuje on: Zestaw semizespolony w kształcie paciorków.
It illustrates: A "flying necklace" semi-attached configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - G9(b), [1/4] - F9(b), [1/3] - F9(b), [1e] - G12, [2e] - G12 )

[1/5] - Rysunek/Figure G10 (gora).
Pokazuje on: Wygląd zewnętrzny zestawu niezespolonego dwóch magnokraftów typu K7.
It illustrates: An example of K7 detached configuration. (a) External appearence.
(Opublikowany/published: [1/5] - G10(h), [1/4] - F10(h), [1/3] - F10(h), [1e] - G13(h), [2e] - G13(h) )

[1/5] - Rysunek/Figure G10 (dol).
Pokazuje on: Przekrój pionowy przez zestaw niezespolony dwóch magnokraftów typu K7.
It illustrates: Vertical cross-section shopwing the location of propulsors.
(Opublikowany/published: [1/5] - G10(l), [1/4] - F10(l), [1/3] - F10(l), [1e] - G13(l), [2e] - G13(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure G11 (a).
Pokazuje on: Nietoperzyca - duży statek matka z magnokraftami małego typu podwieszonymi pod jej pędnikami bocznymi.
[It illustrates: An example of a carrier platform.
(Opublikowany/published: [1/5] - G11(a), [1/4] - F11(a), [1/3] - F11(a), [1e] - G14, [2e] - G14 )

[1/5] - Rysunek/Figure G11 (b).
Pokazuje on: Zygzak - platforma nośna sprzęgnięta z dwóch magnokraftów tego samego typu K6.
It illustrates: A "zig-zag" carrier configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - G11(b), [1/4] - F11(b), [1/3] - F11(b), [1e] - G15, [2e] - G15 )

[1/5] - Rysunek/Figure G12 (a).
Pokazuje on: Przykład latających systemów. (a) Zilustrowana została pojedyńcza cela takiego systemu sprzężona z 16 dyskoidalnych magnokraftów typu K3.
It illustrates: Examples of flying systems. (a) Shown is a single cell of such a system, coupled from 16 discoidal Magnocraft of K3 type.
(Opublikowany/published: [1/5] - G12(a), [1/4] - F12(a), [1/3] - F12(a), [1e] - G16(a), [2e] - G16(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G12 (b).
Pokazuje on: Ogromny latający system dyskoidalnych magnokraftów sprzężony na kształt "piszczałki". Trudno uwierzyć że ów latający kształt sprzężony został z wielu wehikułów o kształcie dysku.
It illustrates: Huge flying system of discoidal Magnocraft shaped into "flutes". It is difficult to believe that this complex flying shape is coupled from many Magnocraft shaped like discs.
(Opublikowany/published: [1/5] - G12(b), [1/4] - F12(b), [1/3] - F12(b), [1e] - G16(b), [2e] - G16(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure G12 (c).
Pokazuje on: Latający system w kształcie "plastra miodu". Także i taki latający kształt są w stanie uformować sprzężone ze sobą dyskoidalne magnokrafty.
It illustrates: Flying system shaped as a "honeycomb". Also this flying shape can be formed by coupling together many discoidal Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G12(c), [1/4] - F12(c), [1/3] - F12(c), [1e] - G16(c), [2e] - G16(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure G12 (d).
Pokazuje on: Latający system w kształcie "platformy". Owa prostokątna latająca platforma także może być uformowana poprzez magnetyczne sprzęgnięcie razem wielu dyskoidalnych magnokraftów.
It illustrates: Flying system shaped as a "platform". This rectangular flying platform also can be formed through magnetic coupling together discoidal Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G12(d), [1/4] - F12(d), [1/3] - F12(d), [1e] - G16(d), [2e] - G16(d) )

[1/5] - Rysunek/Figure G13.
Pokazuje on: Pojedyńcze ogniwo latającego klustera magnokraftów, oraz wzór w zbożu wykładany podczas jego lądowania.
It illustrates: An example of a flying cluster.
(Opublikowany/published: [1/5] - G13, [1/4] - F13, [1/3] - F13, [1e] - G17, [2e] - G17, [5/4] - G7 )

[1/5] - Rysunek/Figure G14_1.
Pokazuje on: Zasada sprzęgania dwóch magnokraftów w locie, zwana "procedurą przez zestaw niezespolony".
It illustrates: Coupling through a detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - G14(1), [1/4] - F14(1), [1/3] - F14-1, [1e] - G18, [2e] - G18 )

[1/5] - Rysunek/Figure G14_2.
Pokazuje on: Zasada sprzęgania dwóch magnokraftów w locie zwana "procedurą przez zestaw semizespolony".
It illustrates: Coupling through a semi-attached configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - G14(2), [1/4] - F14(2), [1/3] - F14-2, [1e] - G19, [2e] - G19 )

[1/5] - Rysunek/Figure G15.
Pokazuje on: Ilustracja sił magnetycznych formowanych w konstrukcji magnokraftu. Kiedy siły te zostają nawzajem zbalansowane warunkiem konstrukcyjnym "n = (D/H - 1)", wówczas formują one unikalny "szkielet magnetyczny" jaki nadaje magnokraftowi fizykalnej niezniszczalności.
It illustrates: Magnetic forces that mutually interact within the physical structure of Magnocraft. When these forces are in equalibrium due to meeting the design condition "n = (D/H - 1)", then they form an unique "magnetic framework" which provides Magnocraft with physical undestructibility.
(Opublikowany/published: [1/5] - G15, [1/4] - F15, [1/3] - F15, [1e] - G20, [2e] - G20 )

[1/5] - Rysunek/Figure G16.
Pokazuje on: Pojedyńcza cela latającego systemu magnokraftów pokazana w widoku z góry. (W tym przykładzie cela ta sprzężona jest z magnokraftów typu K3.) Rysunek ten ujawnia dlaczego średnice "d" i "D" magnokraftów związane muszą być ze sobą Równaniem Pitagorasa.
It illustrates: A top view of one cell of flying systems. (In this example the cell is coupled from Magnocraft type K3.) This drawing illustrates the reason why diameters "d" and "D" in Magnocraft must be mutually bind by Pitagoras Equation.
(Opublikowany/published: [1/5] - G16, [1/4] - F16, [1/3] - F16, [1e] - G21, [2e] - G21, [6/2] - 14 )

[1/5] - Rysunek/Figure G17 (a).
Pokazuje on: Pionowy przekrój poosiowy przez latający system sprzęgnięty z magnokraftów typu K3, jaki ilustruje zasadę zazębiania się kolnierzy bocznych tych statków.
It illustrates: Meshing of flanges in flying systems. (a) K3 type Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G17(a), [1/4] - F17(a), [1/3] - F17(a), [1e] - G22(a), [2e] - G22(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G17 (b).
Pokazuje on: Pionowy przekrój poosiowy przez latający system sprzęgnięty z magnokraftów typu K6. Ilustruje on zasadę zazębiania się kołnierzy magnokraftów typu K6.
It illustrates: Two cigar of K6 type mutually mesched.
(Opublikowany/published: [1/5] - G17(b), [1/4] - F17(b), [1/3] - F17(b), [1e] - G22(b), [2e] - G22(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure G17 (c).
Pokazuje on: Pionowy przekrój poosiowy przez latający system sprzęgnięty z magnokraftów typu K7. Ilustruje on zasadę zazębiania się kołnierzy w magnokraftach typu K7 sprzęgniętych w latajacy system.
It illustrates: two cigar of K7 type mutually mesched.
(Opublikowany/published: [1/5] - G17(c), [1/4] - F17(c), [1/3] - F17(c), [1e] - G22(c), [2e] - G22(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure G18.
Pokazuje on: Zestaw równań które opisują kształt i wymiary magnokraftów poszczególnych typów.
It illustrates: Equations describing shape and dimensions of the Magnocraft of subsequent types.
(Opublikowany/published: [1/5] - G18, [1/4] - F18, [1/3] - F18, [1e] - G23, [2e] - G23 )

[1/5] - Rysunek/Figure G19 (a/K3).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K3 z soczewko-kształtnym kołnierzem.
It illustrates: Outlines of K3 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is the smallest type K3 of this vehicle with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G19(a-K3), [1/4] - F19(a-K3), [1/3] - F19(a-K3), [1e] - G24(K3), [2e] - G24(K3) )

[1/5] - Rysunek/Figure G19 (a/K4).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K4 z soczewko-kształtnym kołnierzem.
It illustrates: Outlines of K4 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K4 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G19(a-K4), [1/4] - F19(a-K4), [1/3] - F19(a-K4), [1e] - G24(K4), [2e] - G24(K4) )

[1/5] - Rysunek/Figure G19 (a/K5).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K5 z soczewko-kształtnym kołnierzem.
It illustrates: Outlines of K5 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K5 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G19(a-K5), [1/4] - F19(a-K5), [1/3] - F19(a-K5), [1e] - G24(K5), [2e] - G24(K5) )

[1/5] - Rysunek/Figure G19 (a/K6).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K6 z soczewko-kształtnym kołnierzem.
It illustrates: Outlines of K6 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K6 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G19(a-K6), [1/4] - F19(a-K6), [1/3] - F19(a-K6), [1e] - G24(K6), [2e] - G24(K6) )

[1/5] - Rysunek/Figure G19 (b/K7).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K7 z obręczo-kształtnym kołnierzem bocznym.
It illustrates: Outlines of K7 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K7 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G19(b-K7), [1/4] - F19(b-K7), [1/3] - F19(b-K7), [1e] - G24(K7), [2e] - G24(K7) )

[1/5] - Rysunek/Figure G19 (b/K8).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K8 z obręczo-kształtnym kołnierzem bocznym.
It illustrates: Outlines of K8 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K8 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G19(b-K8), [1/4] - F19(b-K8), [1/3] - F19(b-K8), [1e] - G24(K8), [2e] - G24(K8) )

[1/5] - Rysunek/Figure G19 (b/K9).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K9 z obręczo-kształtnym kołnierzem bocznym.
It illustrates: Outlines of K9 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K9 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G19(b-K9), [1/4] - F19(b-K9), [1/3] - F19(b-K9), [1e] - G24(K9), [2e] - G24(K9) )

[1/5] - Rysunek/Figure G19(b/K10).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K10 z obręczo-kształtnym kołnierzem bocznym.
It illustrates: Outlines of K10 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is the largest type K10 of this vehicle with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G19(b-K10), [1/4] - F19(b-K10), [1/3] - F19(b-K10), [1e] - G24(K10), [2e] - G24(K10) )

[1/5] - Rysunek/Figure G20.
Pokazuje on: Metody identyfikowania współczynnika "K" magnokraftu, a tym samym i typu zaobserwowanego wehikułu.
It illustrates: Methods of identifying the magnocraft's type.
(Opublikowany/published: [1/5] - G20, [1/4] - F20, [1/3] - F20, [1e] - G25, [2e] - G25 )

[1/5] - Rysunek/Figure G21.
Pokazuje on: Zasada formowania siły wyporu magnetycznego ponad równikiem ziemskim.
It illustrates: The principle of forming forces of magnetic buoyancy above the Earth's equator.
(Opublikowany/published: [1/5] - G21, [1/4] - F21, [1/3] - F21, [1e] - F1(a), [2e] - B2 )

[1/5] - Rysunek/Figure G22 (a).
Pokazuje on: Formowanie przez magnokraft równoleżnikowej siły napędowej (tj. siły działającej w kierunkach wschód-zachód).
It illustrates: The creation of latitudinal thrust force.
(Opublikowany/published: [1/5] - G22(a), [1/4] - F22(a), [1/3] - F22(a), [1e] - G26, [2e] - G27 )

[1/5] - Rysunek/Figure G22 (b).
Pokazuje on: Tzw. "reguła toczącej się kuli" stosowana do wyznaczania kierunku dziłania równoleżnikowej siły napędowej magnokraftu.
It illustrates: The so-called "rolling sphere rule" used for determing the flight direction of a magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G22(b), [1/4] - F22(b), [1/3] - F22(b), [1e] - G27, [2e] - G27 )

[1/5] - Rysunek/Figure G23.
Pokazuje on: Formowanie momentu obrotowego i pochyłowego przez napęd magnokraftu.
It illustrates: The counteracting of the magnetic whirl.
(Opublikowany/published: [1/5] - G23, [1/4] - F23, [1/3] - F23, [1e] - G28, [2e] - G28 )

[1/5] - Rysunek/Figure G24.
Pokazuje on: Stacjonarne obwody magnetyczne pokazane w magnokrafcie typu K6.
It illustrates: Stationary magnetic circuits in Magnocraft K6 type.
(Opublikowany/published: [1/5] - G24, [1/4] - F24, [1/3] - F24, [1e] - G29, [2e] - G29 )

[1/5] - Rysunek/Figure G25(a).
Pokazuje on: Wirujące obwody magnetyczne magnokraftu typu K6 pokazane w przekroju poosiowym.
It illustrates: The spinning circuits of K6 type Magnocraft. (a) The vertical cross-section.
(Opublikowany/published: [1/5] - G25(a), [1/4] - F25(a), [1/3] - F25(a), [1e] - G30(a), [2e] - G30(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G25 (bc).
Pokazuje on: Widoki boczne wirujących obwodów magnetycznych w magnokrafcie typu K6.
It illustrates: Side view showing magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/5] - G25(b,c), [1/4] - F25(b,c), [1/3] - F25(b,c), [1e] - G30(b,c), [2e] - G30(b,c) )

[1/5] - Rysunek/Figure G26.
Pokazuje on: Zasada zamiany pulsów pola magnetycznego w wir magnetyczny. Objaśniona ona została na przykładzie magnokraftu typu K3 o n=8 pędnikach bocznych.
It illustrates: principles involved in converting field pulses from side propulsors into a Magnetic whirl.
(Opublikowany/published: [1/5] - G26, [1/4] - F26, [1/3] - F26, [1e] - G31, [2e] - G31 )

[1/5] - Rysunek/Figure G27.
Pokazuje on: Przykład obrazu jonowego wiru magnetycznego - pokazany na przykładzie stacjonarnego magnokraftu typu K3.
It illustrates: An example of the "ionic picture of a whirl".
(Opublikowany/published: [1/5] - G27, [1/4] - F27, [1/3] - F27, [1e] - G32, [2e] - G32 )

[1/5] - Rysunek/Figure G28 (a).
Pokazuje on: Widzialność pędników w magnokrafcie typu K3 - pokazana w widoku od spodu.
It illustrates: Visibility of propulsors in K3 type Magnocraft. (a) The upward view.
(Opublikowany/published: [1/5] - G28(a), [1/4] - F28(a), [1/3] - F28(a), [1e] - G33(a), [2e] - G33(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G28 (b).
Pokazuje on: Widzialność pędników w magnokrafcie typu K3 - pokazana w widoku z boku.
It illustrates: Side view of a detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - G28(b), [1/4] - F28(b), [1/3] - F28(b), [1e] - G33(b), [2e] - G33(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure G29.
Pokazuje on: Objaśnienie zasady formowania wahlarza pulsów pola magnetycznego na nocnych fotografiach magnokraftów.
It illustrates: Multiple images of glowing magnetic circuits formed by a fast moving Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G29, [1/4] - F29, [1/3] - F29, [1e] - G34 & J21, [2e] - G34 & K5/#1, [5/3] - 27(#1), [5/4] - H6(#1) )

[1/5] - Rysunek/Figure G30.
Pokazuje on: System "SUB" uformowany z lamp pozycyjnych magnokraftu.
It illustrates: The SUB system of position lamps in the Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - G30, [1/4] - F30, [1/3] - F30, [1e] - G35, [2e] - G35 )

[1/5] - Rysunek/Figure G31.
Pokazuje on: Zasada odparowywania podziemnych tuneli przez lecący magnokraft. (Zdjęcia takich tuneli pokazane są na rysunku O6 z monografii [1/5].)
It illustrates: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.
(Opublikowany/published: [1/5] - G31, [1/4] - F31, [1/3] - F31, [1e] - G36, [2e] - G36, [5/3] - 29-4, [5/4] - H8/4, [6/2] - 24(4), [7/2] - A5(#4), [8] - E4 )

[1/5] - Rysunek/Figure G32.
Pokazuje on: Formowanie efektu soczewki magnetycznej przez pole magnokraftu. Soczewka taka czyni magnokraft niewidzialnym dla ludzkich oczu i kamer.
It illustrates: The explanation for the magnetic lens effect in ascending Magnocraft/UFOs. It explains why only the outlet from main "twin-chamber capsule" is visible as shown in Figure L5.
(Opublikowany/published: [1/5] - G32, [1/4] - F32, [1/3] - F32, [1e] - G37, [2e] - G37, [5/3] - 22, [5/4] - G4, [6/2] - 16 )

[1/5] - Rysunek/Figure G33.
Pokazuje on: Wpływ wysokości zawisania magnokraftu na kształt lądowiska które ten wehikuł uformuje.
It illustrates: Shapes of marks left by a single Magnocraft (depending on the height of hovering).
(Opublikowany/published: [1/5] - G33, [1/4] - F33, [1/3] - F33, [1e] - G38, [2e] - G38, [5/4] - G3, [6/2] - 15, [7/2] - A3(h) )

[1/5] - Rysunek/Figure G34.
Pokazuje on: Lądowiska dla nisko zawisających magnokraftów lecących w trybie wiru magnetycznego i w trybie bijącym.
It illustrates: Typical marks in hovering close to the ground.
(Opublikowany/published: [1/5] - G34, [1/4] - F34, [1/3] - F34, [1e] - G39, [2e] - G39 )

[1/5] - Rysunek/Figure G35.
Pokazuje on: Lądowiko formowane w sytuacji kiedy obwody magnetyczne statku nawracają wzdłuż powierzchni gruntu.
It illustrates: Landings scorched by an inverted Magnocraft with magnetic circuits looping along surface of the ground.
(Opublikowany/published: [1/5] - G35, [1/4] - F35, [1/3] - F35, [1e] - G40, [2e] - G40 )

[1/5] - Rysunek/Figure G36.
Pokazuje on: Wykładanie roślinności obwodami wirującymi w powietrzu.
It illustrates: Plants swirled by circuits wehirling in the air.
(Opublikowany/published: [1/5] - G36, [1/4] - F36, [1/3] - F36, [1e] - G41, [2e] - G41 )

[1/5] - Rysunek/Figure G37 (a).
Pokazuje on: Kształt i wymiary lądowiska w kształcie "czterolistnej koniczynki", uformowanego przez pojedyńczą celę latającego systemu. (Zdjęcie takiego lądowiska pokazano na rusunku O2.)
It illustrates: Landing of a single cell of a flying system.
(Opublikowany/published: [1/5] - G37(a), [1/4] - F37(a), [1/3] - F37(a), [1e] - G42(a), [2e] - G42(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure G37 (b).
Pokazuje on: Kształt i wymiary lądowiska platformy latającego systemu.
It illustrates: Landing of a "platform" flying system.
(Opublikowany/published: [1/5] - G37(b), [1/4] - F37(b), [1/3] - F37(b), [1e] - G42(b), [2e] - G42(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure G37 (c).
Pokazuje on: Kształt i wymiary lądowiska kolistego latającego systemu.
It illustrates: Landing of a circular flying system.
(Opublikowany/published: [1/5] - G37(c), [1/4] - F37(c), [1/3] - F37(c), [1e] - G42(c), [2e] - G42(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure G38.
Pokazuje on: Zależności matematyczne występujące pomiędzy wymiarami kręgów zbożowych.
It illustrates: Mathematical relationships that exist and can be detected in crop circles.
(Opublikowany/published: [1/5] - G38, [1/4] - F38, [1/3] - F38, [1e] - , [2e] - K12, [5/4] - H12, [6/2] - 29 )

[1/5] - Rysunek/Figure G39(a-K3).
Pokazuje on: Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (a-K3) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym kołnierzem bocznym - pokazano typ K3.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K3) Illustrated here is the smallest Magnocraft type K3 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G39(a-K3), [1/4] - F39(a-K3), [1/3] - F39(a-K3) )

[1/5] - Rysunek/Figure G39(a-K4).
Pokazuje on: Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (a-K4) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym kołnierzem bocznym - pokazano typ K4.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K4) Illustrated here is a medium sized Magnocraft type K4 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G39(a-K4), [1/4] - F39(a-K4), [1/3] - F39(a-K4) )

[1/5] - Rysunek/Figure G39(a-K5).
Pokazuje on: Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (a-K5) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym kołnierzem bocznym - pokazano typ K5.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K5) Illustrated here is a medium sized Magnocraft type K5 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G39(a-K5), [1/4] - F39(a-K5), [1/3] - F39(a-K5) )

[1/5] - Rysunek/Figure G39(a-K6).
Pokazuje on: Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (a-K6) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym kołnierzem bocznym - pokazano typ K6.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K6) Illustrated here is quite a large Magnocraft type K6 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G39(a-K6), [1/4] - F39(a-K6), [1/3] - F39(a-K6) )

[1/5] - Rysunek/Figure G39(b-K7).
Pokazuje on: Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (b-K7) Pomieszczenia w magnokraftach z obręczowym kołnierzem - pokazano typ K7.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (b-K7) Illustrated here is a large Magnocraft type K7 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G39(b-K7), [1/4] - F39(b-K7), [1/3] - F39(b-K7) )

[1/5] - Rysunek/Figure G39(b-K8).
Pokazuje on: Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (b-K8) Pomieszczenia w magnokraftach z obręczowym kołnierzem - pokazano typ K8.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (b-K8) Illustrated here is a mother-ship Magnocraft type K8 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G39(b-K8), [1/4] - F39(b-K8), [1/3] - F39(b-K8) )

[1/5] - Rysunek/Figure G39(b-K9).
Pokazuje on: Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (b-K9) Pomieszczenia w magnokraftach z obręczowym kołnierzem - pokazano typ K9.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (b-K9) Illustrated here is a very large Magnocraft type K9 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G39b (K9), [1/4] - F39b (K9), [1/3] - F39(b-K9) )

[1/5] - Rysunek/Figure G39(b-K10).
Pokazuje on: Rozkład najważniejszych pomieszczeń magnokraftów. (b-K10) Pomieszczenia w magnokraftach z obręczowym kołnierzem - pokazano typ K10.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (b-K10) Illustrated here is the largest Magnocraft type K10 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/5] - G39b (K10), [1/4] - F39b (K10), [1/3] - F39(b-K10) )

[1/5] - Tabela/Table G2.
Pokazuje on: Zależność stosunku wymiarów "D/H" w latających cygarach od współczynnika K i od liczby wehikułów.
It illustrates: The relationship of dimensions in flying complexes of Magnocraft (K versus D/H).
(Opublikowana/published: [1/5] - Tab. G2, [1/4] - Tab. F2, [1/3] - Tab. F2, [1e] - Tab. G2, [2e] - Tab. G2 )
Rozdział H - tom 4:

[1/5] - Rysunek/Figure H1.
Pokazuje on: Białe jarzenie pochłaniania wydzielane przez różdżkę radiestezyjną.
It illustrates: A photo of the extraction glow emmited by a diving rod.
(Opublikowany/published: [1/5] - H1, [1/4] - H1, [1/3] - H1, [1e] - C1, [2e] - C1, [8] - L1 )

[1/5] - Rysunek/Figure H2 (góra).
Pokazuje on: Stół lewitowany w Londynie w 1903 roku przez medium psychokinetyczne o nazwisku Eusapia Palladino.
It illustrates: A photo of a table levitated telekinetically by Eusapia Palladino.
(Opublikowany/published: [1/5] - H2(h), [1/4] - H2(h), [1/3] - H2(h), [1e] - D4(h), [2e] - D4(h), [8] - L2(h) )

[1/5] - Rysunek/Figure H2 (dół).
Pokazuje on: Fotografia innego stołu lewitowanego przez Eusapię Palladino - z książki Spirits and Spirit World.
It illustrates: Another table levitating and showing white extraction glow.
(Opublikowany/published: [1/5] - H2(l), [1/4] - H2(l), [1/3] - H2(l), [1e] - D4(l), [2e] - D4(l), [8] - L2(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure H3 (lewo).
Pokazuje on: Stołek kuchenny podnoszony fizycznie przez grupę SORRAT - jarzenie pochłaniania nie wystąpiło, stąd widać naturalne kolory stołka.
It illustrates: A table lifted physically (it shows natural colours).
(Opublikowany/published: [1/5] - H3(l), [1/4] - H3(l), [1/3] - H3(l), [1e] - D5(l), [2e] - D5(l), [8] - L3(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure H3 (prawo).
Pokazuje on: Ten sam stołek ale tym razem lewitowany telekinetycznie przez grupę SORRAT - tym razem jarzenie pochłaniania pojawiło się.
It illustrates: Te same table lifted telekinetically (it shows white extraction glow).
(Opublikowany/published: [1/5] - H3(r), [1/4] - H3(r), [1/3] - H3(r), [1e] - D5(r), [2e] - D5(r), [8] - L3(r) )

[1/5] - Rysunek/Figure H4 (a).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury dłoni uzdrowiciela - rozkład o godzinie 10:12 (na początku uzdrawiania).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:12).
(Opublikowany/published: [1/5] - H4a, [1/4] - H4(a), [1/3] - H4(a), [1e] - C2(A), [2e] - C2(A), [6/2] - 2(A), [8] - L4(A) )

[1/5] - Rysunek/Figure H4 (b).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury dłoni uzdrowiciela - rozkład o godzinie 10:14 (tj. po 2 minutach).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:14).
(Opublikowany/published: [1/5] - H4b, [1/4] - H4(b), [1/3] - H4(b), [1e] - C2(B), [2e] - C2(B), [6/2] - 2(B), [8] - L4(B) )

[1/5] - Rysunek/Figure H4 (c).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury dłoni uzdrowiciela - rozkład o godzinie 10:15 (tj. po 3 minutach).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:15).
(Opublikowany/published: [1/5] - H4c, [1/4] - H4(c), [1/3] - H4(c), [1e] - C2(C), [2e] - C2(C), [6/2] - 2(C), [8] - L4(C) )

[1/5] - Rysunek/Figure H5.
Pokazuje on: Kierunek działania naporu telekinetycznego (P) w ruchu wirowym.
It illustrates: An elementary Telekinetic Effect.
(Opublikowany/published: [1/5] - H5, [1/4] - H5, [1/3] - H5, [2e] - C3 )
Rozdział I - tom 5:

[1/5] - Rysunek/Figure I1.
Pokazuje on: Mr. Alan Plank z Nowej Zelandii ze swoja pompą zaprojektowaną za pomocą wahadełka radiestezyjnego.
It illustrates: Mr Alan Plank with his pump designed by a divining pedulum.
(Opublikowany/published: [1/5] - I1, [1/4] - I2, [1/3] - H2, [1e] - D1, [2e] - D1, [8] - I1 )
Rozdział JA - tom 6:

[1/5] - Rysunek J1 (polski).
Pokazuje on: Logo totalizmu. Zauważ że jego cechą jest m.in., iż działa ono jak talizman szczęścia, czyli przynosi szczęście tym którzy je noszą.
(Opublikowany: [1/5] - J1(Polish), [1/4] - JA1(Polish), [1/3] - I, [8] - H1(Polish) )

[1/5e] - Figure J1 (English).
It illustrates: The logo of totalizm.
(Published: [1/5] - J1(English), [1/4] - JA1(English), [8] - H1(English)
Rozdział JB - tom 7:

[1/5] - Rysunek/Figure J2.
Pokazuje on: Lokomotywa Blenkinsop'a z 1811 roku - napędzana przez koło zębate zapierające się o szyny jak koń nogami.
It illustrates: Blenkinsop's engine built in 1811.
(Opublikowany/published: [1/5] - J2, [1/4] - JB1, [1/3] - O30, [1e] - E1, [2e] - E1, [8] - B1 )
Rozdział JE - tom 8 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału JF z tomu 9 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure J3.
Pokazuje on: Mała biała istotka z anonimowej cywilizacji totaliztycznej ujawniająca oznaki nirwany totaliztycznej. To ona podarowała ludzkości piramidę telepatyczną.
It illustrates:: A small wite being from anonymous totaliztic civilisation, which handed the gift for humanity in the form of the telepathic pyramid. This totaliztic alien displays clear signs of experiencing a permanent nirvana.
(Opublikowany/published: [1/5] - J3, [1/4] - JF1, [7/2] - C1 )
Rozdział K - tom 9 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału N z tomu 11 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure K1 (góra).
Pokazuje on: Zdjęcie piramidy telepatycznej trzymanej w rękach przez dra Jana Pająka.
It illustrates: A photo of the telepethic pyramid hold by Dr Jan Pająk.
(Opublikowany/published: [1/5] - K1(h), [1/4] - N1(h), [1/3] - N1(h), [5/4] - G8(h), [7/2] - C2(h) )

[1/5] - Rysunek/Figure K1 (dół).
Pokazuje on: Zdjęcie wnętrza piramidy telepatycznej.
It illustrates: Interior of the telepathic pyramid.
(Opublikowany/published: [1/5] - K1(l), [1/4] - N1(l), [1/3] - N1(l), [5/4] - G8(l), [7/2] - C2(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure K2.
Pokazuje on: Wyględ i budowa piramidy telepatycznej.
It illustrates: The design of the telepathic pyramid.
(Opublikowany/published: [1/5] - K2, [1/4] - N2, [1/3] - N2, [7] - 1, [7/2] - C3 )

[1/5] - Rysunek/Figure K3.
Pokazuje on: Obwody elektryczne piramidy telepatycznej.
It illustrates: The electric diagram of the telepathic pyramid.
(Opublikowany/published: [1/5] - K3, [1/4] - N3, [1/3] - N3, [7/2] - D1 )

[1/5] - Rysunek/Figure K4.
Pokazuje on: Budowa urządzenia ujawniającego.
It illustrates: The revealing device.
(Opublikowany/published: [1/5] - K4, [1/4] - N4, [1/3] - N4, [7/2] - D2, [8] - L5 )

[1/5] - Rysunek/Figure K5/1.
Pokazuje on: Zdjęcie diabła z Zamku Wysokiego w Malborku.
It illustrates: The devil from the Malbork castle of Teutonic Knights.
(Opublikowany/published: [1/5] - K5/1, [1/4] - N5(1), [1/3] - N5(1) )

[1/5] - Rysunek/Figure K5/2.
Pokazuje on: Zdjęcie diabła z ambony w Rabczycach, Słowacja.
It illustrates: The devil from altar in Rabczyce, Slovakia.
(Opublikowany/published: [1/5] - K5/2, [1/4] - N5(2), [1/3] - N5(2), [4b] - C4(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure K5/3.
Pokazuje on: Zdjęcie diabła z "The Unexplained". (Jest to najlepsza znana mi podobizna faktycznego wyglądu "diabła" (UFOnauty). Odnotuj bardzo unikalny dla owych diabłów/UFOli czubek wystającego ku przodowi podbródka z dwoma charakterystycznymi bulwami pośladko-podobnymi. Bulwy te czynią podbródki typowych diabłów/UFOli bardzo podobne do miniaturowego tyłka ludzkiego. Zauważ że średniowieczne czarownice (czyli UFOnautki) także rysowane i opisywane są z takim wystającym ku przodowi, pośladkopodobnym podbródkiem.).
It illustrates: The devil from Journal The Unexplained.
(Opublikowany/published: [1/5] - K5/3, [1/4] - N5(3), [1/3] - N5(3) )

[1/5] - Rysunek/Figure K6.
Pokazuje on: Zdjęcie repliki tzw. "Zhang Heng Seismograph". (Ów seismograf, jest to urządzenie telepatyczne jakie wykrywało nadchodzące trzęsienie ziemi zanim trzęsienie to nadeszło i dokonało zniszczeń. Według mojej oceny urządzenie to jest o co najmniej 100 lat bardziej zaawansowane od dzisiejszych seismografow inercyjnych, które są zdolne wykryć trzęsienie ziemi tylko po fakcie. Po szczegóły patrz podrozdział N6.1 w monografii [1/5]. (Aż do 2010 roku powyższy "Sejsmograf Zhang Henga" był wystawiony na widok publiczny w muzeum zwanym "Te Papa" z Wellington, Nowa Zelandia. Historia tamtego jego wystawienia, a także powody jego raptownego ukrycia zaraz po niszczycielskim trzęsieniu ziemi z Christchurch, są omówione na stronach internetowych o nazwach seismograph_pl.htm, newzealand_pl.htm, oraz quake_pl.htm.)
It illustrates: The device which is able to predict impending earthquakes enough time in advance that people can escape the damage. (Until 2010 the "Zhang Heng Seismograph" was exhibited for general public in the museum celled "Te Papa" from Wellington, New Zealand. The history of this exhibit, as well as reasons for rapid hiding it after the devastating earthquake from Christchurch, are explained on web pages named seismograph.htm, newzealand.htm, and quake.htm.)
(Opublikowany/published: [1/5] - K6, [1/4] - N6, [1/3] - N6 )
Rozdział LA - tom 10 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału K z tomu 10 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure LA1.
Pokazuje on: Działanie silnika telekinetycznego Johnson'a.
It illustrates: The operation of the Johnson telekinetic motor.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA1, [1/4] - K1, [1/3] - K1, [1e] - C4, [2e] - C4, [6/2] - 4 )

[1/5] - Rysunek/Figure LA2.
Pokazuje on: Wygląd telekinetycznej N-Machine.
It illustrates: A photo of the telekinetic generator "N-Machine".
(Opublikowany/published: [1/5] - LA2, [1/4] - K2, [1/3] - K2, [1e] - C5, [2e] - C5, [6/2] - 5 )

[1/5] - Rysunek/Figure LA3.
Pokazuje on: Budowa i działanie N-Machine.
It illustrates: The design and operation of N-Machine.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA3, [1/4] - K3, [1/3] - K3, [1e] - C6, [2e] - C6, [6/2] - 6 )

[1/5] - Rysunek/Figure LA4.
Pokazuje on: Telekinetyczna influenzmaschine.
It illustrates: Photograph of the Influenzmaschine named Thesta-Distatica.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA4, [1/4] - K4, [1/3] - K4 )

[1/5] - Rysunek/Figure LA4 (wersja/version 2).
Pokazuje on: Kolorowe zdjęcie telekinetycznej influenzmaschine.
It illustrates: Photograph of the Influenzmaschine named Thesta-Distatica.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA4(2), [1/4] - K4(2), [1/3] - K4(2), [1e] - C7, [2e] - C7, [6/2] - 7 )

[1/5] - Rysunek/Figure LA5 (a).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - widok tej maszyny pokazany od tyłu.
It illustrates: Influenzmaschine in a rear view.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA5(a), [1/4] - K5(a), [1/3] - K5(a), [6/2] - 9(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure LA5 (b).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - widok tej maszyny pokazany od przodu (widoczne wszystkie podzespoły).
It illustrates: Influenzmaschine in frontal view.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA5(b), [1/4] - K5(b), [1/3] - K5(b), [6/2] - 9(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure LA5 (c).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - rama (struktura nośna) tej maszyny.
It illustrates: Frame of the Influenzmaschine.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA5(c), [1/4] - K5(c), [1/3] - K5(c), [6/2] - 9(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure LA5 (d).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - schemat kinematyczny tej maszyny.
It illustrates: Kinematic diagram of the Influenzmaschine.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA5(d), [1/4] - K5(d), [1/3] - K5(d), [6/2] - 9(d) )

[1/5] - Rysunek/Figure LA5 (e).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - widok tej maszyny z boku (pokazano jej wrzecionko).
It illustrates: Side view of the Influenzmaschine, showing the telekinetic spindle.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA5(e), [1/4] - K5(e), [1/3] - K5(e), [6/2] - 9(e) )

[1/5] - Rysunek/Figure LA6.
Pokazuje on: Obwody elektryczne telekinetycznej influenzmaschine. Copyright © 1989 by Prof. dr inż. Jan Pająk.
It illustrates: Electric wiring diagram for the telekinetic Influenzmaschine. Copyright © 1989 by Prof. dr eng. Jan Pająk.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA6, [1/4] - K6, [1/3] - K6, [6/2] - 10 )

[1/5] - Rysunek/Figure LA7.
Pokazuje on: Schemat elektryczny baterii telekinetycznej.
It illustrates: Electric wiring diagram for telekinetic battery.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA7, [1/4] - K7, [1/3] - K7)

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(a).
Pokazuje on: Telekinetyczna grzałka wynaleziona przez Mr Davey z Christchurch, Nowa Zelandia. Panuje opinia, że jej sprawność energetyczna przekraczała 2000 % (ja jednak osobiście nie miałem możności przebadania tej grzałki). Moneta ma średnicę 32 mm.
It illustrates: The telekinetic heater invented by Mr Davey of Christchurch, New Zealand. It is believed that the energy efficiency of this heater was at the level of 2000 % (unfortunately, I have not had an opportunity to research this heater). The coin diameter is 32 mm.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA8, [1/4] - K8, [1/3] - K8, boiler.htm - #B1)

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(b).
Pokazuje on: Mr P. Davey - wynalazca telekinetycznej grzałki (po prawej) oraz ja - dr Jan Pająk (po lewej). Sfotografowani w 1990 roku, Christchurch, Nowa Zelandia.
It illustrates: Mr P. Davey of Christchurch, New Zealand - the inventor of the telekinetic heater (on the right) and myself - Dr Jan Pajak (on the left). Photographed in Christchurch, New Zealand, 1990.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA8(2), [1/4] - K8(2), [1/3] - K8(2), boiler.htm - #B3)

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(c).
Pokazuje on: Podzespoły składowe i ogólna konstrukcja telekinetycznej grzałki wynalezionej przez P. Davey - oznaczenia pokrywają się z opisem tej grzałki w podrozdziałe K3.3 monografii [1/5] (courtezy "szod".)
It illustrates: Components and general design of the telekinetic heater invented by Mr P. Davey of Christchurch - symbols on this drawing correspond to the description from subsection K3.3 of monograph [1/5]. (Courtezy "szod".)
(Opublikowany/published: [1/5] - LA8(3), [1/4] - K8(3), [1/3] - K8(3), boiler.htm - #B2)

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(d).
Pokazuje on: wygląd "grzałki sonicznej" Pana Davey, pokazanej mi w 2008 roku.
It illustrates: appearance of the "sonic boiler" of Mr Davey, shown to me in 2008.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA8(d), boiler.htm - #D1 )

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(e).
Pokazuje on: Pan Davey w lutym 2008 roku demonstrujący mi swoją "grzałkę soniczną"
It illustrates: Mr Davey photographed in February 2008 while showing to me his "sonic boiler".
(Opublikowany/published: [1/5] - LA8(e), boiler.htm - #A1 )

[1/5] - Rysunek/Figure LA8(f).
Pokazuje on: zagotowywanie wody przez "grzałkę soniczną" Pana Davey, w lutym 2008 roku.
It illustrates: boiling a glass of water by the "sonic boiler" of Mr Davey, in February 2008.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA8(f), boiler.htm - #E2c )

[1/5] - Rysunek/Figure LA9 (a).
Pokazuje on: Ewolucja idei technicznej od prototypu do wdrożenia - działanie aelopile zbudowanej przez Hero z Aleksandrii, 130 BC.
It illustrates: The aeolipile build by Hero from Alexandria, 130 BC).
(Opublikowany/published: [1/5] - LA9(a), [1/4] - K9(a), [1/3] - K8(a), [1e] - C9(a), [2e] - C9(a), [6/2] - 30(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure LA9 (b).
Pokazuje on: Ewolucja idei technicznej od prototypu do wdrożenia - działanie turbiny parowej zbudowanej przez C.A. Persona w 1884 roku. Turbina ta wdraża technicznie ideę aelopile.
It illustrates: Steam turbine (C.A. Parsons, 1884). This turbine implements technically the idea of aelopile.
(Opublikowany/published: [1/5] - LA9(b), [1/4] - K9(b), [1/3] - K8(b), [1e] - C9(b), [2e] - C9(b), [6/2] - 30(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure LA10.
Pokazuje on: działanie "thesta-distatica".
It illustrates: operation of "thesta-distatica".
(Opublikowany/published: [1/5] - LA10, [1e] - B10 )

[1/5p] - Tablica LA1.
Pokazuje on: Tablica cykliczności dla urządzeń energetycznych.
(Opublikowana: [1/5] - Tab. LA1(Polish), [1/4] - Tab. K1(Polish), [1/3] - Tab. K1 )

[1/5e] - Table LA1:
It illustrates: A periodic table showing power producing devices.
(Published: [1/5] - Tab. LA1(English), [1/4] - Tab. K1(English), [1/3] - K1(a), [1e] - Tab. C1, [2e] - Tab. C1 )
Rozdział LC - tom 10 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału L z tomu 10 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure LC1/1.
Pokazuje on: Przykład wyglądu wehikułu czteropędnikowego pierwszej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 1st generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - LC1(1), [1/4] - L1(1), [1/3] - L1(1) )

[1/5] - Rysunek/Figure LC1/2.
Pokazuje on: Wygląd wehikułu czteropędnikowego drugiej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - LC1(2), [1/4] - L1(2), [1/3] - L1(2) )

[1/5] - Rysunek/Figure LC1/3.
Pokazuje on: Porównawczy wygląd wehikułu czteropędnikowego trzeciej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - LC1(3), [1/4] - L1(3), [1/3] - L1(3) )
Rozdział M - tom 11 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału M z tomu 10 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure M1a.
Pokazuje on: Rysunek objaśniający ogólny wygląd wehikułu czasu.
It illustrates: The general appearence of the time vehicle.
(Opublikowany/published: [1/5] - M1a, [1/4] - P15a, immortality_pl.htm - #G1a )

[1/5] - Rysunek/Figure M1b.
Pokazuje on: czarno-białe zdjęcie wehikułu czasu.
It illustrates: a black-white photograph of a time vehicle.
(Opublikowany/published: [1/5] - M1b, [4c] - Z_1_C9, immortality_pl.htm - #G1b )

[1/5] - Rysunek/Figure M1c.
Pokazuje on: kolorowe zdjęcie wehikułu czasu lecącego w pozycji wiszącej.
It illustrates: a colour photograph of time vehicle flying in a hanging position.
(Opublikowany/published: [1/5] - M1c, [4c] - Z_1_B3, immortality_pl.htm - #G1c )

[1/5] - Rysunek/Figure M1d.
Pokazuje on: kolorowe zdjęcie wehikułu czasu lecącego w pozycji stojącej.
It illustrates: a colour photograph of time vehicle flying in a standing position.
(Opublikowany/published: [1/5] - M1d, immortality_pl.htm - #G1d )

[1/5] - Rysunek/Figure M2/1.
Pokazuje on: Przykład wyglądu wehikułu czteropędnikowego pierwszej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 1st generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - M2(1), [1/4] - M1(1), [1/3] - M1(1) )

[1/5] - Rysunek/Figure M2/2.
Pokazuje on: Porównawczy wygląd wehikułu czteropędnikowego drugiej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - M2(2), [1/4] - M1(2), [1/3] - M1(2) )

[1/5] - Rysunek/Figure M2/3.
Pokazuje on: Wygląd wehikułu czteropędnikowego trzeciej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - M2(3), [1/4] - M1(3), [1/3] - M1(3) )
Rozdział ND - tom 12 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału J z tomu 6 monografii [8/2]):

[1/5] - Rysunek/Figure N1.
Pokazuje on: Hinduskiego Boga-Małpę.
It illustrates: Monkey-God from Hinduism.
(Opublikowany/published: [1/5] - N1, [8/2] - J1, god.htm - #B2a )
Rozdział OD - tom 13 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału JD z tomu 8 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure O1.
Pokazuje on: Wygląd indyjskiego deity zwanego Murugan - protoplastę dla dzisiejszych "symulacji" UFOnautów.
It illustrates: The appearence of the Indian god Murugan - a blueprint for present "simulations" of UFOnauts.
(Opublikowany/published: [1/5] - O1, immortality.htm - #B1, parasitism.htm - #1 )
Rozdział P - tom 14 (jest on odpowiednikiem rozdziału P z tomu 13 monografii [1/4]):
Notice that below only very short descriptions are provided under each illustration. The full text of descriptions for Figures shown below is provided at the end of the chapter in monograph [1/5e], which is illustrated by given Figures (i.e. complete captions under subsequent illustrations for this chapter P, are provided at the end of chapter P from volume 13 of monograph [1/5]).

[1/5] - Rysunek/Figure P1.
Pokazuje on: Fotografia UFO typu K3 z Yungay, Peru, 1967.
It illustrates: Comparison of Magnocraft type K3 and a UFO type K3. A photograph of a UFO type K3.
(Opublikowany/published: [1/5] - P1, [1/4] - P1, [1/3] - O1, [1e] - J1, [2e] - K1, [5/3] - 24, [5/4] - H2, [6/2] - 18 )

[1/5] - Rysunek/Figure P1 (wersja/version 2).
Pokazuje on: Fotografia UFO typu K3 z Yungay, Peru, 1967 (zreprodukowana w kolorze).
It illustrates: Comparison of Magnocraft type K3 and a UFO type K3. A colour version of the photograph of the same UFO type K3.
(Opublikowany/published: [1/5] - P1(2), [1/4] - P1(2), [1/3] - O1(2) )

[1/5] - Rysunek/Figure P1 (obramowany).
Pokazuje on: Wygląd magnokraftu typu K3.
It illustrates: A drawing of Magnocraft type K3 in the sdame position as that UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - P1(obramowany), [1/4] - P1(framed), [1/3] - O1(framed), [1e] - J1(framed), [2e] - K1(framed), [5/3] - 24(framed), [5/4] - H2(framed), [6/2] - 18(framed) )

[1/5] - Rysunek/Figure P2 (a).
Pokazuje on: Zdjęcie kołnierza bocznego w UFO typu K5 (Zanesville, Ohio, 13 listopada 1966).
It illustrates: A UFO typer K5 by Ralph Ditter over Zanesville . Note outlines of the vehicle's flange revealed by the line of shade.
(Opublikowany/published: [1/5] - P2a, [1/4] - P2(a), [1/3] - O2(a), [1e] - J2 )

[1/5] - Rysunek/Figure P2 (b).
Pokazuje on: Zdjęcie wklęsłości spodniej u UFO (ponad Passaic, New Jersey, 29 lipca 1952).
It illustrates: A UFO taken by George Stock, Passaic .
(Opublikowany/published: [1/5] - P2b, [1/4] - P2(b), [1/3] - O2(b), [1e] - J3 )

[1/5] - Rysunek/Figure P3.
Pokazuje on: Zarys kolumny centralnej i sufitu UFO (1966 rok).
It illustrates: A cigar-shaped UFO taken from above by Inake Oses .
(Opublikowany/published: [1/5] - P3, [1/4] - P3, [1/3] - O3, [1e] - J4 )

[1/5] - Rysunek/Figure P4 (góra).
Pokazuje on: Ścianki boczne kabiny załogi w UFO typu K4 (Rudi Nagora, 1971 rok).
It illustrates: Frame no 9 of a K4 UFO by Rudi Nagora . A whole photo.
(Opublikowany/published: [1/5] - P4(h), [1/4] - P4(h), [1/3] - O4(h), [1e] - J5(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P4 (góra: wersja/version 2).
Pokazuje on: Ścianki boczne kabiny załogi w UFO typu K4 (Rudi Nagora, 1971 rok).
It illustrates: Another frame no 9 of a K4 UFO by Rudi Nagora (this time in colour). A whole photo.
(Opublikowany/published: [1/5] - P4(h-2), [1/4] - P4(h-2), [1/3] - O4(h-2) )

[1/5] - Rysunek/Figure P4 (dół).
Pokazuje on: Powiększenie UFO Rudi Nagora z górnego zdjęcia.
It illustrates: Rudi's Nagora enlargement of the vehicle.
(Opublikowany/published: [1/5] - P4(l), [1/4] - P4(l), [1/3] - O4(l), [1e] - J5(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P5.
Pokazuje on: UFO typu K8 nad Grenoble, Francja (1971 rok).
It illustrates: A K8 UFO from Grenoble, France .
(Opublikowany/published: [1/5] - P5, [1/4] - P5, [1/3] - O5, [1e] - J6 )

[1/5] - Rysunek/Figure P6 (a).
Pokazuje on: Zdjęcie największego znanego UFO typu K10 (Tijuca, Brazylia, 1952 rok).
It illustrates: A K10 UFO over Bara de Tijuca, Brasil . A whole photograph.
(Opublikowany/published: [1/5] - P6(a), [1/4] - P6(a), [1/3] - O6(a), [1e] - J8(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P6 (b).
Pokazuje on: Powiększenie UFO typu K10 z Tijuca, Brazylia.
It illustrates: An enlargement of the Bara de Tijuca UFO type K10 .
(Opublikowany/published: [1/5] - P6(b), [1/4] - P6(b), [1/3] - O6(b), [1e] - J8(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P6 (b: wersja/version 2).
Pokazuje on: Jeszcze jedno powiększenie UFO typu K10 z Tijuca, Brazylia.
It illustrates: Another enlargement of the Bara de Tijuca UFO type K10 .
(Opublikowany/published: [1/5] - P6(b-2), [1/4] - P6(b-2), [1/3] - O6(b-2) )

[1/5] - Rysunek/Figure P7.
Pokazuje on: Teleskopowe nogi UFO widoczne na zdjęciu z Yorba Linda, USA.
It illustrates: The so-called Yorba Linda UFO photo .
(Opublikowany/published: [1/5] - P7, [1/4] - P7, [1/3] - O7, [1e] - J9 )

[1/5] - Rysunek/Figure P8.
Pokazuje on: Tablica starająca się zestawić różnorodność kształtów UFO przygotowana przez Knut'a Aasheim.
It illustrates: One of Tables that combine different shapes of UFOs.
(Opublikowany/published: [1/5] - P8, [1/4] - P8, [1/3] - O8, [1e] - J10 )

[1/5] - Rysunek/Figure P9 (ab).
Pokazuje on: Wygląd boczny kulistego kompleksu magnokraftów typu K3.
It illustrates: Spherical flying complex of two UFOs type K6. Shown are side appearences of such a spherical flying complex, but composed of two Magnocraft type K3.
(Opublikowany/published: [1/5] - P9ab, [1/4] - P9(a,b), [1/3] - O9(a,b), [2e] - K2(a,b), [5/3] - 25(a,b), [5/4] - H3(a,b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P9 (c).
Pokazuje on: Fotografia UFO typu K6 wykonana przez Thorna ze Szwecji. Zdołała ona doskonale uchwycić niemal wszelkie szczegóły kształtu kulistego kompleksu UFO typu K6 (z tego powodu ta właśnie fotografia UFO jest szczególnie często sabotażowana przez UFOnautów).
It illustrates: Photograph of Thorns spherical UFO type K6.
(Opublikowany/published: [1/5] - P9c, [1/4] - P9(c), [1/3] - O9(c), [1e] - J11(a), [2e] - K2(c), [5/3] - 25(c), [5/4] - H3(c), [6/2] - 19(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P9 (d).
Pokazuje on: Powiększenie kulistego UFO typu K6 z fotografii Thorna.
It illustrates: Enlargement of UFOs from Thorns photo.
(Opublikowany/published: [1/5] - P9d, [1/4] - P9(d), [1/3] - O9(d), [1e] - J11(b), [2e] - K2(d), [5/3] - 25(d), [5/4] - H3(d), [6/2] - 19(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P9 (e).
Pokazuje on: Rekonstrukcja kształtu UFO Thorna wykonana przez grupę GICOFF ze Sztokholmu.
It illustrates: Shape of Thorns UFO in GICOFF reconstruction.
(Opublikowany/published: [1/5] - P9e, [1/4] - P9(e), [1/3] - O9(e), [1e] - J11(c), [2e] - K2(e), [5/3] - 25(e), [5/4] - H3(e), [6/2] - 19(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure P10 (a).
Pokazuje on: Cygaro UFO sfotografowane w Palomar Gardens, USA, 1952 rok.
It illustrates: Cigar-shaped UFO from Palomar Gardens, 1952.
(Opublikowany/published: [1/5] - P10a, [1/4] - P10(a), [1/3] - O10(a), [1e] - J12(a), [2e] - K3(a), [6/2] - 20(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P10 (b).
Pokazuje on: Cygaro UFO sfotografowane przez policję w Palermo, Sycylia, Włochy, 1978 rok.
It illustrates: Cigar-shaped UFO from Palermo, Sicily, 1978.
(Opublikowany/published: [1/5] - P10b, [1/4] - P10(b), [1/3] - O10(b), [1e] - J12(b), [2e] - K3(b), [6/2] - 20(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P10 (c).
Pokazuje on: Cygaro UFO nad Nowym Jorkiem, 1950 rok.
It illustrates: Cigar-shaped UFO above New York, 1950.
(Opublikowany/published: [1/5] - P10c, [1/4] - P10(c), [1/3] - O10(c), [1e] - J12(c), [2e] - K3(c), [5/4] - H4(h), [6/2] - 20(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure P10 (d).
Pokazuje on: Powiększenie cygara z Nowego Jorku - z czesci (c).
It illustrates: An enlargement of the cigar-shaped UFO from New York shown in part (c).
(Opublikowany/published: [1/5] - P10d, [1/4] - P10(d), [1/3] - O10(d), [1e] - J12(d), [2e] - K3(d), [5/4] - H4(l), [6/2] - 20(d) )

[1/5] - Rysunek/Figure P11 (a).
Pokazuje on: Rysunek wehikułu UFO w kształcie choinki - Anglia, 1977 rok (obserwowany przez Josephine Hewison).
It illustrates: A fir-tree UFO drawn by Mrs. Hewison of Wales, UK.
(Opublikowany/published: [1/5] - P11a, [1/4] - P11(a), [1/3] - O11(a), [1e] - J13(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P11(b).
Pokazuje on: Rysunek wehikułu UFO w kształcie choinki - Tasmania, 1994 rok (zaobserwowany przez Mrs. W.).
It illustrates: The UFO drawn by Mrs W., Tasmania, Australia.
(Opublikowany/published: [1/5] - P11b, [1/4] - P11(b), [1/3] - O11(b), [1e] - J13(b))

[1/5] - Rysunek/Figure P12.
Pokazuje on: Rekonstrukcja widza pokazująca konfigurację niezespoloną UFO typu K3.
It illustrates: A detached configuration of two K3 type UFOs.
(Opublikowany/published: [1/5] - P12, [1/4] - P12, [1/3] - O12, [1e] - J14 )

[1/5] - Rysunek/Figure P13(a).
Pokazuje on: Cała fotografia semizespolonego zestawu UFO typu K6 z Oregon (1966 rok).
It illustrates: The so-called Oregon UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - P13a, [1/4] - P13(a), [1/3] - O13(a), [1e] - )

[1/5] - Rysunek/Figure P13(b).
Pokazuje on: Powiększenie fotografii UFO typu K6 z Oregon.
It illustrates: The so-called Oregon UFO (an enlargement).
(Opublikowany/published: [1/5] - P13b, [1/4] - P13(b), [1/3] - O13(b), [1e] - J15 )

[1/5] - Rysunek/Figure P14.
Pokazuje on: Zdjęcie platformy nośnej UFO typu K5 (USA, 1967 rok).
It illustrates: A carrier platform over New Jersey, USA.
(Opublikowany/published: [1/5] - P14, [1/4] - P14, [1/3] - O14, [1e] - J16 )

[1/5] - Rysunek/Figure P15 (a).
Pokazuje on: Rozłożenie pędników w magnokrafcie typu K3 oglądanym od spodu.
It illustrates: The location of propulsors in UFOs and Magnocraft. Magnocraft type K3 propulsors shown from below.
(Opublikowany/published: [1/5] - P15a, [1/4] - P15(a), [1/3] - O15(a), [1e] - J17(A), [2e] - K4(a), [5/3] - 26(a), [5/4] - H5(a), [6/2] - 21(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P15 (b).
Pokazuje on: Zdjęcie pędników UFO typu K3 sfotografowanych od spodu. Butterworth kolo Penang, Malezja (z uwagi na dowodowe znaczenie tego zdjęcia, jest ono często sabotażowane na moich stronach przez UFOnautów).
It illustrates: Photo of a UFO type K3 from below, that reveals the location of vehicle's magnetic propulsors.
(Opublikowany/published: [1/5] - P15b, [1/4] - P15(b), [1/3] - O15(b), [1e] - J17(B), [2e] - K4(b), [5/3] - 26(b), [5/4] - H5(b), [6/2] - 21(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P16.
Pokazuje on: Motunau Beach UFO typu K5, uwidaczniające swoje pędniki boczne (Nowa Zelandia, 1979 rok).
It illustrates: The Motunau Beach UFO, New Zealand .
(Opublikowany/published: [1/5] - P16, [1/4] - P16, [1/3] - O16, [1e] - J18 )

[1/5] - Rysunek/Figure P17(a).
Pokazuje on: Słupy światła wytwarzane i rzucane na ziemię w japonii przez pędniki UFO typu K3.
It illustrates: A night photo of a K3 UFO with a searchlight.
(Opublikowany/published: [1/5] - P17a, [1/4] - P17, [1/3] - O17, [1e] - J29 )

[1/5] - Rysunek/Figure P17(b).
Pokazuje on: Słupy światła wytwarzane i rzucane na ziemię przez pędniki UFO ukryte w chmurach.
It illustrates: columns of light beamed to the Earth by propulsors of a UFO vehicle.
(Opublikowany/published: [1/5] - P17b, [1/4] - P17b )

[1/5] - Rysunek/Figure P18_1.
Pokazuje on: Zasada ujawniania pulsacji pola UFO.
It illustrates: Principle that reveals pulsations of UFOs magnetic field.
(Opublikowany/published: [1/5] - P18(1), [1/4] - P18(1), [1/3] - O18(1), [1e] - )

[1/5] - Rysunek/Figure P18_2.
Pokazuje on: Szybko poruszające się UFO z Chamberlain, USA. Pokazuje ono pulsy pola magnetycznego.
It illustrates: Fast flying UFO from Chamberlain. Pulses in ionised air are clearly visible.
(Opublikowany/published: [1/5] - P18(2), [1/4] - P18(2), [1/3] - O18(2), [1e] - J21(a), [2e] - K5/#2, [5/3] - 27(#2), [5/4] - H6/2, [6/2] - 22(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P18_3.
Pokazuje on: Pulsujące pole UFO uchwycone przez Karla Maier w 1962 roku.
It illustrates: Pulsating UFO of Karl Maier taken in 1962.
(Opublikowany/published: [1/5] - P18(3), [1/4] - P18(3), [1/3] - O18(3), [1e] - J21(b), [2e] - K5/#3, [5/3] - 27(#3), [5/4] - H6/3, [6/2] - 22(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P18_4.
Pokazuje on: Jeszcze jeden wachlarz warstewek powietrza zjonizowanego przez silne pulsujące pole szybko przemieszczającego się UFO.
It illustrates: Another fan-shape made of UFO magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/5] - P18(4), [1/4] - P18(4), [1/3] - O18(4), [1e] - )

[1/5] - Rysunek/Figure P18_5.
Pokazuje on: Foto całej powierzchni UFO z wachlarzem warstewek powietrza zjonizowanego przez silne pulsujące pole szybko przemieszczającego się UFO.
It illustrates: A phto of an entire surface of UFO revealing a fan-shape made of UFO magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/5] - P18(5), [1/4] - P18(5), [1/3] - O18(5), [1e] - )

[1/5] - Rysunek/Figure P19 (ab).
Pokazuje on: Obwody magnetyczne magnokraftu typu K6 w widoku z boku i od góry.
It illustrates: Magnetic circuits and magnetic whirl. The formation of magnetic circuits by propulsion system of Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/5] - P19(a,b), [1/4] - P19(a,b), [1/3] - O19(a,b), [1e] - G29, [2e] - G29 & K6(a,b), [5/3] - 28(a,b), [5/4] - H7(a,b), [6/2] - 23(a,b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P19 (c).
Pokazuje on: Fotografia boczna obwodów magnetycznych w klusterze UFO typu K6.
It illustrates: Side photograph of UFOs, which illustrate the course of their magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/5] - P19(c), [1/4] - P19(c), [1/3] - O19(c), [1e] - J20, [2e] - K6(c), [5/3] - 28(c), [5/4] - H7(c), [6/2] - 23(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure P19 (d).
Pokazuje on: Fotografia oddolna pędnika głównego UFO typu K6 pokazująca wirujące obwody magnetyczne rozchodzące się z tego pędnika.
It illustrates: Fragment of UFO magnetic circuits just around the main propulsor, taken from below.
(Opublikowany/published: [1/5] - P19(d), [1/4] - P19(d), [1/3] - O19(d), [1e] - J19, [2e] - K6(d), [5/3] - 28(d), [5/4] - H7(d), [6/2] - 23(d) )

[1/5] - Rysunek/Figure P20.
Pokazuje on: Jonowy obraz wiru UFO typu K4 jakie wylądowało w Genui, Wlochy.
It illustrates: A landed UFO at night in Genui, Italy. It shows a jonic picture of the magnetic whirl.
(Opublikowany/published: [1/5] - P20, [1/4] - P20, [1/3] - O20, [1e] - J22 )

[1/5] - Rysunek/Figure P21 (a).
Pokazuje on: Jonowy obraz wiru UFO typu K7 z Oregonu, USA, 1950 rok.
It illustrates: Two ionic pictures of a UFO magnetic whirl. (a) A K7 UFO by Paul Trent.
(Opublikowany/published: [1/5] - P21a, [1/4] - P21(a), [1/3] - O21(a), [1e] - J23(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P21 (b).
Pokazuje on: Jonowy obraz wiru UFO typu K8 z Rouen, Francja, 1954 rok.
It illustrates: Two ionic pictures of a UFO magnetic whirl. (b) A K8 UFO by a pilot over Rouen, France.
(Opublikowany/published: [1/5] - P21b, [1/4] - P21(b), [1/3] - O21(b), [1e] - J23(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P22 (a).
Pokazuje on: UFO lecące bardzo szybko w trybie wiru magnetycznego (Mayor Island, Nowa Zelandia, 1973 rok).
It illustrates: An extremely fast UFO by Mrs Edwards B. (a) The entire frame.
(Opublikowany/published: [1/5] - P22a, [1/4] - P22(a), [1/3] - O22(a), [1e] - J24(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P22 (b).
Pokazuje on: Powiększenie owego bardzo szybko lecącego wehikułu UFO.
It illustrates: An extremely fast UFO by Mrs Edwards B. (b) The bow-up of the flying UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - P22b, [1/4] - P22(b), [1/3] - O22(b), [1e] - J24(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P23.
Pokazuje on: Nocne zdjęcie kompleksu kulistego UFO typu K3 lecącego w trybie wiru magnetycznego (Kaikoura, Nowa Zelandia).
It illustrates: A night UFO over Kaikoura, New Zealand.
(Opublikowany/published: [1/5] - P23, [1/4] - P23, [1/3] - O23, [1e] - J26 )

[1/5] - Rysunek/Figure P24 (a).
Pokazuje on: Nocne zdjęcie UFO typu K3 w trybie bijącym (Tulsa, Oklahoma, USA, 1965 rok) - widoczne niebieskie jarzenie się powietrza na wylocie z pędnika głównego, oraz pomarańczowe jarzenie się powietrza na wylocie z pędników bocznych.
It illustrates: A night photo of a UFO over Tulsa.
(Opublikowany/published: [1/5] - P24(a), [1/4] - P24(a), [1/3] - O24(a), [1e] - J25 )

[1/5] - Rysunek/Figure P24 (b).
Pokazuje on: Nocne zdjęcie UFO typu K5 w trybie bijącym (nad Alberton, Południowa Australia, 1967 rok) - widać pomarańczowe jarzenie się powietrza na wylocie z pędnika głównego, oraz niebieskie jarzenie się powietrza na wylotach z pędników bocznych.
It illustrates: A K5 UFO at night in the throbbing operation.
(Opublikowany/published: [1/5] - P24(b), [1/4] - P24(b), [1/3] - O24(b), [1e] - J28 )

[1/5] - Rysunek/Figure P24 (b: wersja/version 2).
Pokazuje on: Nocne zdjęcie UFO typu K5 w trybie bijącym (nad Alberton, Południowa Australia, 1967 rok) - widać pomarańczowe jarzenie się powietrza na wylocie z pędnika głównego, oraz niebieskie jarzenie się powietrza na wylotach z pędników bocznych.
It illustrates: Other photo from the series whown in P24 (b) - this time in black and white.
(Opublikowany/published: [1/5] - P24(b-2), [1/4] - P24(b-2), [1/3] - O24(b-2) )

[1/5] - Rysunek/Figure P25.
Pokazuje on: UFO typu K3 ukryte poza soczewką magnetyczną.
It illustrates: A UFO hidden behind a magnetic lens.
(Opublikowany/published: [1/5] - P25, [1/4] - P25, [1/3] - O25, [1e] - J27 )

[1/5] - Rysunek/Figure P26.
Pokazuje on: Hiszpańskie UFO typu K7 ukazujące zjawisko soczewki magnetycznej przy pędnikach.
It illustrates: A K7 UFO over San Jose de Valderas (Spain).
(Opublikowany/published: [1/5] - P26, [1/4] - P26, [1/3] - O26, [1e] - J30 )

[1/5] - Rysunek/Figure P26 (2).
Pokazuje on: Jeszcze jedna klatka z całej serii hiszpańskich zdjęć UFO typu K7, ukazujących zjawisko soczewki magnetycznej przy pędnikach.
It illustrates: Another frame from an entire series of Spanish photos of a K7 type UFO over San Jose de Valderas (Spain).
(Opublikowany/published: [1/5] - P26/2, [1/4] - P26(2), [1/3] - O26(2) )

[1/5] - Rysunek/Figure P26 (3).
Pokazuje on: Jeszcze jedna klatka z całej serii hiszpańskich zdjęć UFO typu K7, ukazujących zjawisko soczewki magnetycznej przy pędnikach.
It illustrates: Another frame from an entire series of Spanish photos of a K7 type UFO over San Jose de Valderas (Spain).
(Opublikowany/published: [1/5] - P26/3, [1/4] - P26(3), [1/3] - O26(3) )

[1/5] - Rysunek/Figure P26 (4).
Pokazuje on: Jeszcze jedna klatka z całej serii hiszpańskich zdjęć UFO typu K7, ukazujących zjawisko soczewki magnetycznej przy pędnikach.
It illustrates: Another frame from an entire series of Spanish photos of a K7 type UFO over San Jose de Valderas (Spain).
(Opublikowany/published: [1/5] - P26/4, [1/4] - P26(4), [1/3] - O26(4) )

[1/5] - Rysunek/Figure P27 (a).
Pokazuje on: Okrągłe UFO nad Lubbock, USA, 1951 rok.
It illustrates: UFOs by C.R. Hart, Jr. above Lubbock, Texas. Disk-shaped vehicles.
(Opublikowany/published: [1/5] - P27a, [1/4] - P27(a), [1/3] - O27(a), [1e] - J33(h) )

[1/5] - Rysunek/Figure P27 (b).
Pokazuje on: UFO w kształcie buta nad Lubbock, USA, 1951 rok.
It illustrates: Shoe-shaped vehicles.
(Opublikowany/published: [1/5] - P27b, [1/4] - P27(b), [1/3] - O27(b), [1e] - J33(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure P27 (c).
Pokazuje on: Rysunki Renato Vesco jakie wyjaśniają aerodynamikę rozwiewania na kształt buta powietrza zjonizowanego przez UFO które leci nachylone pod kątem do kierunku lotu.
It illustrates: Deductions by Renato Vesco about Lubbock photos. It proves that shoe-shaped photos simply show the trail of plasma ionised by vehicle's magnetic field.
(Opublikowany/published: [1/5] - P27c, [1/4] - P27(c), [1/3] - O27(c), [1e] - J34 )

[1/5] - Rysunek/Figure P28 (a).
Pokazuje on: Dowód jak błędne są naukowe analizy UFO - zdjęcie faktycznego UFO typu K7 z San Jose de Valderas.
It illustrates: An unjustified claim hoaxing a genuine UFO photograph. (a) an original photograph of K7 UFO spain - see Figure P26.
(Opublikowany/published: [1/5] - P28a, [1/4] - P28(a), [1/3] - O28(a), [1e] - J32(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure P28 (b).
Pokazuje on: Komputerowa obróbka fotografii z San Jose de Valderas jaka ignorancko i zupełnie błędnie oskarża ową fotografię o fałszerstwo.
It illustrates: (b) A computer "undisputed proof" of the supposed hoax (this computer image simply reveals the course of the vehicle's main magnetic circuit).
(Opublikowany/published: [1/5] - P28b, [1/4] - P28(b), [1/3] - O28(b), [1e] - J32(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure P29.
Pokazuje on: Grupa wehikułów UFO sfotografowanych przez teleskop Hubble, jednak zadeklarowanych przez NASA jako odległe galaktyki.
It illustrates: A NASA photograph of UFOs taken by the HUBBLE space telescope.
(Opublikowany/published: [1/5] - P29, [1/4] - P29, [1/3] - O29 )

[1/5] - Rysunek/Figure P30.
Pokazuje on: Zagospodarowanie wnętrza UFO typu K7 które dla Adama i Ewy pełniło funkcję Raju.
It illustrates: The interior of a UFO type K7.
(Opublikowany/published: [1/5] - P30, [1/4] - P30, [1/3] - O31 )

[1/5] - Rysunek/Figure P31.
Pokazuje on: Odcisk buta ludzkiego sprzed około 550 milionów lat - dowód że to nasi krewniacy UFOnauci z planety Terra rozplenili życie na Ziemi.
It illustrates: A human shoe imprint made on Earth around 550 millions years ago.
(Opublikowany/published: [1/5] - P31, [1/4] - P31, [1/3] - O32, [7/2] - B1, [8] - E2 )

[1/5] - Rysunek/Figure P32.
Pokazuje on: Twarz ludzka na Marsie sfotografowana przez amerykańską misję Vikinga.
It illustrates: Human faces on Mars.
(Opublikowany/published: [1/5] - P32, [1/4] - P32, [1/3] - O33 )
Rozdział Q - tom 15 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału Q z tomu 14 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure Q1.
Pokazuje on: Wygląd czteropędnikowego UFO ś.p. Jana Wolskiego.
It illustrates: A four-propulsor UFO which abducted the late Jan Wolski.
(Opublikowany/published: [1/5] - Q1, [1/4] - Q1, [1/3] - Q1, [1e] - O1, [2e] - M1 )

[1/5] - Rysunek/Figure Q2 (a).
Pokazuje on: Oryginalny szkic czteropędnikowego UFO wykonany przez naocznego widza.
It illustrates: A night apearence of a four-propulsor UFO. (a) Witnesse's original sketch of this UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - Q2a, [1/4] - Q2(a), [1/3] - Q2(a), [1e] - O2(a), [2e] - M2(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure Q2 (b).
Pokazuje on: Moja rekonstrukcja owego UFO ukazująca jak ono wyglądało.
It illustrates: My (Dr Jan Pajak) reconstruction of this UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - Q2b, [1/4] - Q2(b), [1/3] - Q2(b), [1e] - O2(b), [2e] - M2(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure Q3.
Pokazuje on: Fotografia czteropędnikowego UFO nad Albiosc, Francja.
It illustrates: A photograph of four-propulsor UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - Q3, [1/4] - Q3, [1/3] - Q3, [1e] - O3, [2e] - M3 )
Rozdział R - tom 15 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału R z tomu 14 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure R1.
Pokazuje on: Rysunek trzech UFOnautów i ich wehikułu UFO typu K3, wykonany przez 9-letniego Stanisława Masłowskiego z Wrocławia.
It illustrates: UFOnauts and their vehicle drawn by Stanisław Masłowski (9 years old).
(Opublikowany/published: [1/5] - R1, [1/4] - R1, [1/3] - R1, [1e] - N1, [2e] - N1 )

[1/5] - Rysunek/Figure R1 (w ramce).
Pokazuje on: Wygląd magnokraftu typu K3.
It illustrates: A drawing of Magnocraft type K3 in the same position as that UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - R1(obramowane), [1/4] - R1(framed), [1/3] - R1(obramowane), [1e] - N1(framed) )

[1/5] - Rysunek/Figure R2.
Pokazuje on: Wygląd UFOnauty z jarzącym się pasem.
It illustrates: A UFOnaut with a glowing belt.
(Opublikowany/published: [1/5] - R2, [1/4] - R2, [1/3] - R2, [1e] - N2, [2e] - N2 )

[1/5] - Rysunek/Figure R3.
Pokazuje on: Jedno z całego szeregu zdjęć błyskowych szybko lecącego UFOnauty (za wykonanie tych zdjęć policjant Jeff Greenhaw został wyrzucony z pracy ponieważ jego przełożeni zaczęli "czuć" że nie wolno im już ufać komuś kto sfotografował UFOnautę).
It illustrates: One flash picture of a UFOnaut by Jeff Greenhaw.
(Opublikowany/published: [1/5] - R3, [1/4] - R3, [1/3] - R3, [1e] - N3, [2e] - N3 )

[1/5] - Rysunek/Figure R4.
Pokazuje on: UFOnauta nazywający siebie Ausso.
It illustrates: A UFOnaut calling himself "Ausso".
(Opublikowany/published: [1/5] - R4, [1/4] - R4, [1/3] - R4, [1e] - N4, [2e] - N4 )

[1/5] - Rysunek/Figure R5.
Pokazuje on: UFOnauta przekraczający mur jak owad.
It illustrates: A UFOnaut climbing a wall like an insect (it means that a magnetic propulsion was used).
(Opublikowany/published: [1/5] - R5, [1/4] - R5, [1/3] - R5, [1e] - N5, [2e] - N5 )

[1/5] - Rysunek/Figure R6.
Pokazuje on: Jeden z 17-stu śladów kroczących UFOnauty (Wrocław, Polska) wypalonych w płytkach PWC przez pędniki znajdujące się w jego butach.
It illustrates: One of several footprint of an UFOnaut left on PVC floor.
(Opublikowany/published: [1/5] - R6, [1/4] - R6, [1/3] - R6, [1e] - N6, [2e] - N6 )

[1/5] - Rysunek/Figure R7.
Pokazuje on: Historyczny rysunek napędu osobistego (odnotuj kuliste pędniki zamocowane do pasa i epoletów tego UFOnauty).
It illustrates: A historic drawing of personal propulsion of an UFOnaut. Notice 8 spherical propulsors assembled around beld, and further two by epaulets.
(Opublikowany/published: [1/5] - R7, [1/4] - R7, [1/3] - R7 )
Rozdział S - tom 15 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału S z tomu 14 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure S1 (a).
Pokazuje on: Wygląd zewnętrzny zestawu niezespolonego.
It illustrates: Detached configuration of two UFOs K7 type, Albuquergue. (a) The external appearence of such configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - S1(a), [1/4] - S1(a), [1/3] - S1(a), [1e] - L1(a), [2e] - L1(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure S1 (b).
Pokazuje on: Przekrój pionowy zestawu niezespolonego.
It illustrates: A vertical cross-section through such a UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - S1(b), [1/4] - S1(b), [1/3] - S1(b), [1e] - L1(b), [2e] - L1(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure S1 (c).
Pokazuje on: Zdjęcie pokazujące zestaw niezespolony UFO typu K7 (Alberquergue).
It illustrates: A whole photo showing the detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/5] - S1(c), [1/4] - S1(c), [1/3] - S1(c), [1e] - L1(c), [2e] - L1(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure S1 (d).
Pokazuje on: Powiększenie wehikułu K7 z Alberquergue pokazujące jego czarne belki.
It illustrates: Enlargement of the vehicle - it clearly shows the "black bars" running between side propulsors.
(Opublikowany/published: [1/5] - S1(d), [1/4] - S1(d), [1/3] - S1(d), [1e] - L1(d), [2e] - L1(d) )

[1/5] - Rysunek/Figure S1 (d: wersja/version 2).
Pokazuje on: Jeszcze jedno powiększenie wehikułu K7 z Alberquergue pokazujące jego tzw. "czarne belki".
It illustrates: Enlargement of the vehicle - it clearly shows the "black bars" running between side propulsors.
(Opublikowany/published: [1/5] - S1(d-2), [1/4] - S1(d-2), [1/3] - S1(d-2) )

[1/5] - Rysunek/Figure S1 (e).
Pokazuje on: Zdjęcie tego samego zestawu w chwilę później.
It illustrates: The same configuration a while later.
(Opublikowany/published: [1/5] - S1e, [1/4] - S1(e), [1/3] - S1(e), [1e] - L1(e), [2e] - L1(e) )

[1/5] - Rysunek/Figure S2 (a).
Pokazuje on: Powstawanie i przebieg tzw. "czarnych belek" w UFO o kształcie szpulki.
It illustrates: "Black bars" in a spool-shaped UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - S2a, [1/4] - S2(a), [1/3] - S2(a), [1e] - L2(a), [2e] - L2(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure S2 (b).
Pokazuje on: Rysunek UFO w kształcie szpulki, Brazylia 1969 rok.
It illustrates: A reconstruction of the witness of a spool-shaped UFO type K3, Brazil, 1969.
(Opublikowany/published: [1/5] - S2b, [1/4] - S2(b), [1/3] - S2(b), [1e] - L2(b), [2e] - L2(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure S3.
Pokazuje on: Wypalone zarysy wylotu z sześciennej kapsuły dwukomorowej UFO typu K5 (Dunedin, Nowa Zelandia).
It illustrates: A UFO's twin-chamber capsule scorched in grass, exactly as shown in Figure F5 - outer chamber flux domination.
(Opublikowany/published: [1/5] - S3, [1/4] - S3, [1/3] - S3, [1e] - L3, [2e] - L3 )

[1/5] - Rysunek/Figure S4.
Pokazuje on: Rysunek wyglądu kapsuły dwukomorowej we wznoszącym się UFO pierwszej generacji.
It illustrates: A drawing of the day-time twin chamber capsule visible in an ascending UFO, exactly as shown in Figure F5 - outer chamber flux domination.
(Opublikowany/published: [1/5] - S4, [1/4] - S4, [1/3] - S4, [1e] - L4, [2e] - L4(a), [6/2] - 17(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure S5 (lewo).
Pokazuje on: Kolorowa fotografia kapsuły dwukomorowej u wznoszącego się UFO pierwszej generacji, oglądanej we dnie.
It illustrates: Colour photograph of a UFO capsule during daylight (inner flux prevailence).
(Opublikowany/published: [1/5] - S5(l), [1/4] - S5(l), [1/3] - S5(l), [1e] - J31 & L4(b), [2e] - L5(l), [5/3] - 23(c), [5/4] - H1(c), [6/2] - 17(e) )

[1/5] - Rysunek/Figure S5 (prawo).
Pokazuje on: Nocna fotografia kapsuły dwukomorowej wznoszącego się UFO pierwszej generacji.
It illustrates: A night photograph of a UFO twin-chamber capsule (outer flux prevailence).
(Opublikowany/published: [1/5] - S5(r), [1/4] - S5(r), [1/3] - S5(r), [1e] - L5, [2e] - L5(r), [5/3] - 23(d), [5/4] - H1(d), [6/2] - 17(d) )

[1/5] - Rysunek/Figure S6 (lewo).
Pokazuje on: Przewidywany wygląd komory oscylacyjnej magnokraftu.
It illustrates: Oscillatory Chambers seens on UFO decks. (left) The predicted appearence of such a chamber.
(Opublikowany/published: [1/5] - S6(l), [1/4] - S6(l), [1/3] - S6(l), [1e] - L6(l), [2e] - L6(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure S6 (prawo).
Pokazuje on: Zaobserwowany w UFO wygląd komory oscylacyjnej UFO.
It illustrates: Observed appearence of a real Oscillatory Chamber from deck of a UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - S6(r), [1/4] - S6(r), [1/3] - S6(r), [1e] - S6(r), [2e] - L6(r) )

[1/5] - Rysunek/Figure S7.
Pokazuje on: Starożytny plan sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji, zapisany w formie tzw. "tanka" - czyli świętej ilustracji buddystów tybetańskich.
It illustrates: An ancient plan for a cubical Oscillatory Chamber of the first generation, recorded in the form of so-called "tanka" drawing of Tibetan Buddhists.
(Opublikowany/published: [1/5] - S7, [1/4] - S7, [1/3] - S7, [1e] - S7, [2e] - L7 )

[1/5] - Rysunek/Figure S7 (wersja/version 2).
Pokazuje on: Wschodni dywan z rysunkiem starożytnego schematu ośmiobocznej komory oscylacyjnej drugiej generacji.
It illustrates: An Oriental rug showing probably an ancient plan for the octagonal Oscillatory Chamber of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - S7(2), [1/4] - S7(2), [1/3] - S7(2) )

[1/5] - Rysunek/Figure S8 (góra-lewo).
Pokazuje on: Wygląd wylotu z pędników UFO drugiej generacji.
It illustrates: This is how look outlets from UFO propulsors of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - S8(h-l), [1/4] - S8(h-l), [1/3] - S8(h-l) )

[1/5] - Rysunek/Figure S8 (góra-prawo).
Pokazuje on: Zdjęcie wylotu z pędnika UFO drugiej generacji.
It illustrates: A photograph of an outlet from the main propulsor in a UFO of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - S8(h-r), [1/4] - S8(h-r), [1/3] - S8(h-r) )

[1/5] - Rysunek/Figure S8 (dół-lewo).
Pokazuje on: Wygląd boczny kapsuły dwukomorowej 2-giej generacji.
It illustrates: The appearence of a UFO twin-chamber capsule of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/5] - S8(l-l), [1/4] - S8(l-l), [1/3] - S8(l-l) )

[1/5] - Rysunek/Figure S8 (dół-srodek).
Pokazuje on: Lot swiatła w soczewce magnetycznej.
It illustrates: Path of light in a magnetic lens.
(Opublikowany/published: [1/5] - S8(l-m), [1/4] - S8(l-m), [1/3] - S8(l-m) )

[1/5] - Rysunek/Figure S8 (dół-prawo).
Pokazuje on: Mapka miejsca wykonania zdjęcia z rysunku S8(góra-prawo).
It illustrates: A map of the area where the photo from part (top - right) was taken.
(Opublikowany/published: [1/5] - S8(l-r), [1/4] - S8(l-r), [1/3] - S8(l-r) )
Rozdział T - tom 15 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału T z tomu 14 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure T1.
Pokazuje on: Zdjęcie telekinetycznego UFO typu K7. (odnotuj, że z powodu nieskończenie szybkiego lotu tego UFO, w czasie tylko jednego pstryknięcia ten sam wehikuł został uchwycony w dwóch miejscach naraz).
It illustrates: UFOs of the 2nd generation with telekinetic propulsors.
(Opublikowany/published: [1/5] - T1, [1/4] - T1, [1/3] - T1, [1e] - K4, [2e] - O1 )
Rozdział U - tom 16 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału U z tomu 15 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure U1.
Pokazuje on: zdjęcie blizny na nodze po implancie identyfikacyjnym UFO.
It illustrates: a mark on the leg from a UFO identification implant.
(Opublikowany/published: [1/5] - U1, ufo.htm - #B4 )
Rozdział V - tom 17 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem rozdziału O z tomu 12 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure V1 (a).
Pokazuje on: Zdjęcia lądowisk pojedyńczych UFO - lądowisko z dwoma koncentrycznymi pierścieniami.
It illustrates: A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.
(Opublikowany/published: [1/5] - V1(a), [1/4] - O1(a), [1/3] - P1(a), [1e] - M7(h), [2e] - K10(a), [5/3] - 31(A), [5/4] - H9(a), [6/2] - 27(a), [7/2] - A3(l-l) )

[1/5] - Rysunek/Figure V1 (b).
Pokazuje on: Zdjęcia lądowisk pojedyńczych UFO - lądowisko w kształcie pierścienia z centralnym wypaleniem.
It illustrates: A landing of K3 type UFO composed of one ring and a central scorching.
(Opublikowany/published: [1/5] - V1(b), [1/4] - O1(b), [1/3] - P1(b), [1e] - M2(h), [2e] - K10(b), [5/3] - 31(B), [5/4] - H9(b), [6/2] - 27(b), [7/2] - A3(l-m) )

[1/5] - Rysunek/Figure V1 (b - wersja/version 2).
Pokazuje on: Zdjęcia lądowisk pojedyńczych UFO - lądowisko w formie pierścienia z centralnym wypaleniem (z dziećmi stojącymi na jego obrzeżu aby ukazać jego wielkość).
It illustrates: Children standing on this UFO landing (to give some idea about its size).
(Opublikowany/published: [1/5] - V1(b-2), [1/4] - O1(b-2), [1/3] - P1(b-2), [1e] - M2(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure V1 (c).
Pokazuje on: Zdjęcia lądowisk pojedyńczych UFO - łąka pełna lądowisk z podwójnymi pierścieniami bocznymi powstałymi podczas lądowania UFO swoją podłogą na ziemi.
It illustrates: The paddock full of UFO landings made by UFOs that landed on their bases.
(Opublikowany/published: [1/5] - V1(c), [1/4] - O1(c), [1/3] - P1(c), [2e] - K10(c), [5/3] - 31(C), [5/4] - H9(c), [6/2] - 27(c), [7/2] - A3(l-r) )

[1/5] - Rysunek/Figure V1 (d).
Pokazuje on: Zdjęcia lądowisk pojedyńczych UFO - porównanie wielkości lądowisk wypalonych przez UFO typu K4, K6 i K7.
It illustrates: A photo of landings of K4, K5, and K6 UFOs, which document the binary progression in sizes of UFOs (i.e. the fact that each bigger type of UFOs is twice as big as previous type).
(Opublikowany/published: [1/5] - V1(d), [1/4] - O1(d), [1/3] - P1(d), [1e] - M8(l), [2e] - K10(d), [5/3] - 31(D), [5/4] - H9(d), [6/2] - 27(d) )

[1/5] - Rysunek/Figure V2 (a).
Pokazuje on: Wygląd jednej celi latającego systemu magnokraftów typu K3.
It illustrates: Examples of landings of flying systems of UFOs. A single ceel of a flying system.
(Opublikowany/published: [1/5] - V2a, [1/4] - O2(a), [1/3] - P2(a), [1e] - M12(a), [5/4] - H10(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure V2 (b).
Pokazuje on: Czterolistna koniczynka lądowiska wypalonego przez pędniki takiej pojedyńczej celi.
It illustrates: Four-Clover landing of a single cell of a flying system.
(Opublikowany/published: [1/5] - V2b, [1/4] - O2(b), [1/3] - P2(b), [1e] - M12(b), [5/4] - H10(b) )

[1/5] - Rysunek/Figure V2 (c).
Pokazuje on: Zdjęcie z samolotu lądowiska latającego systemu UFO wykonane w Roxburgh, Nowa Zelandia (odnotuj że faktycznie ma ono kształt czterolistej koniczynki).
It illustrates: An aerial view of a K3 single cell of UFOs from Roxburgh.
(Opublikowany/published: [1/5] - V2c, [1/4] - O2(c), [1/3] - P2(c), [1e] - M12(c), [5/4] - H10(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure V2 (d).
Pokazuje on: Fotografia wykonana z ziemi tego samego lądowiska pojedyńczej celi latającego systemu z Roxburgh (także widoczny zarys w kształcie czterolistej koniczynki).
It illustrates: A closeup of the same single cell of K3 UFOs landing from Roxburgh.
(Opublikowany/published: [1/5] - V2d, [1/4] - O2(d), [1/3] - P2(d), [1e] - M12(d), [5/4] - H10(d) )

[1/5] - Rysunek/Figure V2 (d - wersja/version 2).
Pokazuje on: Fotografia z ziemi tego samego lądowiska pojedyńczej celi latającego systemu z Roxburgh (także widoczny zarys w kształcie czterolistej koniczynki). Tym razem pokazana jest zdechła owca leżąca na owym lądowisku.
It illustrates: A closeup of the same single cell of K3 UFOs landing from Roxburgh (with a dead sheep).
(Opublikowany/published: [1/5] - V2(d-2), [1/4] - O2(d-2), [1/3] - P2(d-2) )

[1/5] - Rysunek/Figure V3A(a, b).
Pokazuje on: Ilustrację zasady wykładania zboża w "kręgach zbożowych" przez pole magnetyczne latających klusterów UFO typu K6 (oryginalnie rysunek ten pokazany został jako rysunek F13 w [1/4]).
It illustrates: the principle of flattening "crop circles" by magnetic field of flying clusters of UFOs type K6. Originally this drawing is shown as Figure G13 in monograph [1/4e].
(Opublikowany/published: [1/5] - V3A(a, b), [1/4] - O3A(a, b), [1/4] - F13 )

[1/5] - Rysunek/Figure V3A(c).
Pokazuje on: Przykłady lądowisk latających klusterów UFO. (c) Lądowisko liniowego klustera UFO typu K6, Anglia (porównaj to lądowisko z rysunkiem F13 w [1/5]).
It illustrates: Landing sites flatten in crops by magnetic field of flying clusters of UFOs type K6 - means so-called "crop circles" from England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].
(Opublikowany/published: [1/5] - V3A(cl), [1/4] - O3A(cl), [1/4] - O3(d-l), [1/3] - P3(d-h), [5/3e] - G8(c)/30(c), [5/4] - H11(c), [1e] - M13h )

[1/5] - Rysunek/Figure V3A(d).
Pokazuje on: Interpretacja poszczególnych śladów udokumentowanych na zdjęciu z O3A(c) powyżej.
It illustrates: Interpretation of subsequent marks shown on the photograph from Figure V3A(c) above.
(Opublikowany/published: [1/5] - V3A(d), [1/4] - O3A(d), [5/3e] - G8(d), [1e] - M13l )

[1/5] - Rysunek/Figure V3B(a).
Pokazuje on: Przykłady lądowisk latających klusterów UFO. (a) Lądowisko liniowego klustera UFO z Anglii (porównaj ze zdjęciem z rysunku O3A(c) powyżej).
It illustrates: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. (a) Crop circles from England (compare this photo with photograph from Figure V3A(c) above). The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].
(Opublikowany/published: [1/5] - V3B(a), [1/4] - O3B(a), [1/4] - O3(d-h), [1/3] - P3(d-l), [5/3] - 30(c), [5/4] - H11(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure V3B(b).
Pokazuje on: Przykłady lądowisk latających klusterów UFO. (b) Lądowisko liniowego klustera UFO z Anglii.
It illustrates: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].
(Opublikowany/published: [1/5] - V3B(b), [1/4] - O3B(b), [1/4] - O3(c), [1/3] - P3(c), [2e] - K11(c), [5/3] - 30(c), [5/4] - H11(c), [6/2] - 28(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure V3B(c).
Pokazuje on: Kręgi zbożowe wyłożone przez latający kluster UFO typu K6 z Anglii (porównaj to lądowisko z rysunkiem F13 w [1/5]).
It illustrates: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from K6 type of UFOs, England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].
(Opublikowany/published: [1/5] - V3B(c), [1/4] - O3B(c), [1/4] - O3(a), [1/3] - P3(a), [2e] - K11(a), [5/3] - 30(a), [5/4] - H11(a), [6/2] - 28(a) )

[1/5] - Rysunek/Figure V3B(d).
Pokazuje on: Zbliżenie zewnętrznego pierścienia w kręgu zbożowym z Ashburton, Nowa Zelandia, 1992 rok - zjęcie lotnicze pola z owym kręgiem.
It illustrates: A close up photo of the side ring in the crop circle from Ashburton, New Zealand, 1992.
(Opublikowany/published: [1/5] - V3B(d), [1/4] - O3B(d), [1/4] - O3(b-2), [1/3] - P3(b-2) )

[1/5] - Rysunek/Figure V3B(e).
Pokazuje on: Zbliżenie centralnej części w kręgu zbożowym z Ashburton, Nowa Zelandia, 1992 rok.
It illustrates: A close up photo of the center of the crop circle from Ashburton, New Zealand, 1992.
(Opublikowany/published: [1/5] - V3B(e), [1/4] - O3B(e), [1/4] - O3(b-3), [1/3] - P3(b-3) )

[1/5] - Rysunek/Figure V3B(f - zbliżenie/close-up).
Pokazuje on: Krąg zbożowy z Ashburton, Nowa Zelandia, 1992 rok - zjęcie lotnicze całego kręgu.
It illustrates: A close-up of the crop circle from Ashburton, New Zealand, 1992.
(Opublikowany/published: [1/5] - V3B(f/close-up), [1/4] - O3B(f/close-up), [1/4] - O3b-h, [1/3] - P3(b-h), [2e] - K11(b-h), [5/3] - 30(b-h), [5/4] - H11(b-h), [6/2] - 28(b-h) )

[1/5] - Rysunek/Figure V3B(f - perspektywa/distant-view).
Pokazuje on: Krąg zbożowy z Ashburton, Nowa Zelandia, 1992 rok - zjęcie lotnicze pola zbożowego z owym kręgiem.
It illustrates: An aerial photo of the crop circle from Ashburton, New Zealand, 1992.
(Opublikowany/published: [1/5] - V3B(f/distant), [1/4] - O3B(f/distant), [1/4] - O3(b-l), [1/3] - P3(b-l), [2e] - K11(b-l), [5/3] - 30(b-l), [5/4] - H3(b-l), [6/2] - 28(b-l) )

[1/5] - Rysunek/Figure V4.
Pokazuje on: Wschodnie obrzeże krateru Tapanui gdzie UFO eksplodowało w 1178 roku.
It illustrates: An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(Opublikowany/published: [1/5] - V4, [1/4] - O4, [1/3] - P4, [1e] - M19(l), [2e] - K7, [5/3] - 2, [5/4] - A2, [6/2] - 25, [7/2] - A4(h) )

[1/5] - Rysunek/Figure V5.
Pokazuje on: Porównanie krateru Tapanui i eksplozji Tunguskiej.
It illustrates: Similarities between the Tapanui Crater and the Tunguska explosion site.
(Opublikowany/published: [1/5] - V5, [1/4] - O5, [1/3] - P5, [1e] - M30, [2e] - K8, [5/3] - 8, [5/4] - C6, [6/2] - 26, [7/2] - A4(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure V6 (a).
Pokazuje on: Tunel Morona-Santiago z Ekwadoru, odparowany przez UFO lecące w kierunku wschód-zachód.
It illustrates: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.
(Opublikowany/published: [1/5] - V6a, [1/4] - O6(a), [1/3] - P6(a), [1e] - M17, [2e] - K9(a), [5/3] - 29-3, [5/4] - H8/3, [6/2] - 24(1), [7/2] - A5(#1) )

[1/5] - Rysunek/Figure V6 (b).
Pokazuje on: Zdjęcie Cocklebiddy Cave, Australia, odparowanej przez UFO lecące w kierunku południe-północ.
It illustrates: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.
(Opublikowany/published: [1/5] - V6b, [1/4] - O6(b), [1/3] - P6(b), [1e] - M18(a), [2e] - K9(b), [5/3] - 29-1, [5/4] - H8/1, [6/2] - 24(2), [7/2] - A5(#2) )

[1/5] - Rysunek/Figure V6 (c).
Pokazuje on: Mapka ukazująca kształt i przebieg Cocklebiddy Cave z Zachodniej Australii (odparowanej przez UFO).
It illustrates: Shape and course of the Cocklebiddy Cave.
(Opublikowany/published: [1/5] - V6c, [1/4] - O6(c), [1/3] - P6(c), [1e] - M18(b), [2e] - K9(c) )

[1/5] - Rysunek/Figure V6 (d).
Pokazuje on: tunel odparowany przez UFO w Nowej Zelandii.
It illustrates: a UFO tunnel from New Zealand.
(Opublikowany/published: [1/5] - V6d, [1/4] - O6(e) )

[1/5] - Rysunek/Figure V6 (e).
Pokazuje on: Tunel nazywany "Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") z prowincji Sarawak na Północnym Borneo, odparowany przez UFO typu K8.
It illustrates: The Deer Cave in Borneor evaporated in rocks by UFOs type K8.
(Opublikowany/published: [1/5] - V6e, [1/4] - O6(d), [1/3] - P6(d), [1e] - M18(c), [2e] - K9(d), [5/3] - 29-2, [5/4] - H8/2, [6/2] - 24(3), [7/2] - A5(#3), [8] - E3 )

[1/4] - Rysunek/Figure V6 (e - wersja/version 2).
Pokazuje on: Inne zdjęcie tunelu nazywanego "Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") z prowincji Sarawak na Północnym Borneo, odparowany przez UFO typu K8.
It illustrates: Another photo of the Deer Cave in Borneo evaporated in rocks by UFOs type K8.
(Opublikowany/published: [1/5] - V6(e-2), [1/4] - O6(d-2), [1/3] - P6(d-2) )

[1/5] - Rysunek/Figure V7.
Pokazuje on: Ukrzyżowanie Jezusa nadzorowane przez UFOnautów. (Dlaczego UFOle tak niszczyli tego założyciela najbardziej totaliztycznej religii na Ziemi, że aż spowodowali jego ukrzyżowanie, wyjaśnione jest dokładniej np. w tomie 4 monografii [8] "Totalizm".)
It illustrates: The documentary painting portraining the crucifixtion of Jesus supervised by two UFO vehicles.
(Opublikowany/published: [1/5] - V7, [1/4] - O7, [1/3] - P7, [7/2] - B2, [8] - E1 )
Rozdział W - tom 18 monografii [1/5] (jest on odpowiednikiem podrozdziału A4 z tomu 1 monografii [1/4]):

[1/5] - Rysunek/Figure W1-L.
Pokazuje on: Romb wypalony w 1999 roku przed oknem mojego mieszkania w Timaru, Nowa Zelandia, przez pole magnetyczne opuszczające wylot komory oscylacyjnej UFO typu K6. Gdyby owo UFO nie było nachylone, tak aby jego podłoga ustawiła sie prostopadle do linii sił ziemskiego pola magnetycznego, zamiast rombu pędnik główny tego UFO wypaliłby na ziemi kwadrat.
It illustrates: A romboidal outlet from the inner Oscillatory Chamber of UFO type K6 scorched in grass in front of my flat in Timaru in 1999. If this UFO is not slanted to align its floor perpendicularly to force lines of Earth's magnetic field, then instead of a romb the main propulsor of this UFO would scorche a square on the ground.
(Opublikowany/published: [1/5] - W1(l), [1/4] - A2(l) )

[1/5] - Rysunek/Figure W1-R.
Pokazuje on: Liczne lądowiska UFO wypalone w trawie przed oknami mojego mieszkania na Uniwersytecie Malaya w Kuala Lumpur. UFOnauci nieustannie obserwują uważnie każde moje poruszenie. Dlatego ich niewidzialne dla oczu wehikuły oraz oni sami pozostawiają ślady swojej skrytej działalności praktycznie w każdym moim miejscu zamieszkania i w każdym miejscu pracy.
It illustrates: UFO landing sites scorched under windows of my flat at the University Malaya in Kuala Lumpur. UFOnauts continually observe every single my move. Therefore their invisible vehicles leave marks of their hidden atcivities practically in every my home and in every place of my employment.
(Opublikowany/published: [1/5] - W1(r), [1/4] - A2(r) )

[1/5] - Rysunek/Figure W2(a).
Pokazuje on: Rynek Christchurch.
It illustrates: The cental square in Christchurch.
(Opublikowany: [1/5] - W2(a), [8/2] - L1a, prophecies.htm - #G1a )

[1/5] - Rysunek/Figure W2(b).
Pokazuje on: Płytki Jezusa na rynku Christchurch.
It illustrates: Tiles of Jesus from Christchurch.
(Opublikowany: [1/5] - W2(b), [8/2] - L1b, prophecies.htm - #G1b )

[1/5] - Rysunek/Figure W3.

Pokazuje on: Herb Ratzingera (tj. biskupi herb diecezji Fryzyngi).
It illustrates: Ratzinger's coat of arms (bishop’s coat of arms from the old principality of Freising).
(Opublikowany: [1/5] - W3, [8/2] - M1, przepowiednie.htm - #F1 )
Rozdział Z - tom 18 monografii [1/5]:

[1/5] - Dr Jan Pająk.
Pokazuje on: Zdjęcie autora niniejszej monografii [1/5], wykonane na tle dziewiczego krajobrazu Nowej Zelandii.
It illustrates: Photograph of the author of monograph [1/5] "Advanced Magnetic Devices".
(Opublikowany/published: [1/5], [1/4], [1/3], [5/4], [6/2], [7/2], [8], [8/2], pajak_jan.htm - #1abc )


Aby ładować się szybciej, niniejsza strona NIE pokazuje ilustracji (choć można je zobaczyć jeśli się kliknie w niej na powyższe podkreślone i/lub zielone linki do poszczególnych ilustracji). Jednak w "części #J" poniżej podane są linki do znacznie wolniej ładujących się stron z "rysunkami" do monografii [1/4] - które zawierają niemal te same ilustracje co monografia [1/5] i które ujawniają te ilustracje już na etapie swego załadowywania się do komputera.


Część #F: Porady o użyciu niniejszej strony:

#F1: Instrukcje:

       1. Wszystko na tej stronie co jest albo podkreślone, albo też wyświetlone w kolorze zielonym, faktycznie jest linkiem. Stąd poprzez kliknięcie na ów link czytelnik może albo zobaczyć odmienną stronę albo też załadować do swego komputera wybraną monografię.
       2. Aby załadowac do swego komputera dowolną monografię lub ilustrację wystarczy kliknąć na zieloną (podkreśloną) część jej podpisu, potem zaś wykonywać instrukcje które wówczas pojawią się na ekranie.


#F2: Jak można sobie zreplikować tą stronę w swoim własnym komputerze:

      Dla niektórych czytelników pracujących nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne może się okazać posiadanie we własnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi używanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz późniejsze przeglądanie tej strony bezpośrednio z własnego komputera, a nie z internetu. Wszakże w przypadku posiadania takiej własnej repliki, nie jest się już zależnym od dostępu do internetu w przypadku każdej chęci ponownego zaglądnięcia do tej strony lub oglądnięcia czy wydrukowania którejś z użytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie się niniejszej strony jest także wówczas nieporównanie krótsze niż czekanie na jej otwarcie się z internetu. Nie jest też wtedy już konieczne znoszenie owego potopu najróżniejszych subtelnych przeszkod, które zdają się prześladować moje strony internetowe niemal tak jakby strony te były celowo sabotażowane przez jakichś złośliwych "małych pozieleniałych UFOnautów". Dla tych więc czytelników którzy zechcą sporządzić sobie replikę niniejszej strony internetowej w swoim własnym komputerze, niniejszym opisuję krok po kroku, jak tego dokonać. Opis ten wyjaśnia dokładnie jak się przygotowuje tzw. "źródłowy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w języku programowania zwanym "HTML", w którym strona ta oryginalnie została zaprogramowana. Taki "źródłowy" duplikat jest na tyle użyteczny, że może on zostać potem spożytkowany dla nauczenia się jak programować i zakładać własne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, że browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalają także na relatywnie łatwe sporządzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogą być użyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadają się one do stopniowego uzupełniania ich zawartości o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie się więc z poniższej instrukcji jak sporządzać takie dokładne kopie "źródłowe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia się jak programować, zakładać, oraz przeglądać własne strony internetowe. Oto owa intrukcja postępowania:
     #0. Gotowa replika źródłowa? (i to bez banerów). Jedna mała informacja, zanim w punktach #1 do #9 poniżej przytoczę dokładną procedurę sporządzania sobie samemu źródłowej repliki niniejszej strony. Mianowicie, pod niektórymi adresami podanymi w "Menu 3", taka źrółowa replika niniejszej strony, wraz z wszystkimi jej folderami, kodami źródłowymi wszystkich jej stron, pracującymi linkami, oraz przykładami plików z tekstami i ilustracjami, a na dodatek pozbawiona banerów reklamowych, czeka w formacie ZIP, gotowa do załadowania do Twojego własnego komputera. Wszystko co musisz uczynić aby ją sobie załadować, to w "Menu 1" kliknąć na pozycję "źródłowa replika tej strony". Spróbuj to uczynić, bowiem taka źródłowa replika być może jest nawet dostępna pod niniejszym adresem. Kiedy zaś taka replika źródłowa (w ZIP) załaduje się już do Twojego komputera, jedyne co należy uczynić to UNZIPować ją na Twój dysk twardy. Po UNZIPpowaniu uformuje ona odrębny folder, w którym znajdziesz nowy folder o nazwie "a_pajak", zaś w owym nowym folderze zawarte będą gotowe do użycia wszystkie podfoldery, pliki z kodami źrółowymi stron, oraz po jednym przykładzie najmniejszego pliku tekstowego (tj. "spisu treści"), oraz pierwszego zdjęcia z foldera 14 (tj. pliku "14_a02r.jpg" dla "Rys. A2 - prawy"). Czyli będzie tam wszystko co wymagane dla uruchamiania, testowania i oglądnięcia u siebie niniejszej strony w działaniu. Potem jedynie pomału dodasz sobie do foldera 14 pozostałe ilustracje, zaś do folderów tekstowych teksty pozostałych tomów. (Odnotuj, że w przypadku jeśli masz już na swoim dysku twardym folder zwany "c:\a_pajak" z innymi moimi stronami źródłowymi, wystarczy abyś z owego nowego foldera "a_pajak" poprzerzucał wszystkie pliki i podfoldery do posiadanego już wcześniej foldera "c:\a_pajak".) Po tej informacji, wróćmy teraz do owej procedury przygotowania przez Ciebie samego źrółowej repliki niniejszej strony. Oto ona:
     #1. Stworzyć nowy folder (zbior/directory) o nazwie a_pajak (lub "archive_pajak") na dysku twardym "c:\" swojego komputera. Folder ten będzie zawierał niniejszą stronę internetową wraz z używanymi przez nią ilustracjami, a ewentualnie także dowolne inne moje strony wraz z ich ilustracjami, które ktoś zechce zawsze mieć pod ręką. W celu stworzenia tego foldera wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz stworzyć nim folder nazywany "a_pajak" na dysku twardym "c:" czyniąc to w sposób identyczny jak tworzy się inne foldery na owym dysku.
     #2. Stworzyć nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnętrzu foldera "a_pajak". Owe pod-foldery będą zawierały poszczególne rodzaje tekstów i ilustracji ukazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorów) wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową:
           flags - zawiera on sześć plików o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w których zawarte są flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Anglii używane przez niniejszą stronę internetową oraz strony do niej pokrewne. Pliki te najłatwiej uzyskać poprzez zdobycie dowolnych obrazów owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz następne przemianowanie nazw tych plików na nazwy wskazane powyżej.
           14 - zawiera on wszystkie ilustracje przynależne do starszej monografii [1/5], jednak używane także w niniejszej nowej monografii [1/5]. Zauważ, że Ilustracje te używane są zarówno przez niniejszą stronę internetową, jak i równocześnie przez cały szereg innych moich stron wymagających zilustrowania.
           15 - zawiera on wszystkie ilustracje używane dopiero od początku opracowywania niniejszej monografii [1/5]. Zauważ, że Ilustracje te używane są głównie przez niniejszą stronę internetową, chociaż niektóre z nich mogą wywodzić się z innych totaliztycznych stron internetowych.
           1_5_pdf - zawiera on polskojęzyczny tekst źródłowy monografii [1/5] w formacie PDF.
           1_5e_pdf - zawiera on angielskojęzyczny tekst źródłowy monografii [1/5] w formacie PDF.
           Opcjonalnie - jeśli chce się mieć również kompletny egzemplarz nieco starszej monografii [1/4], wówczas założyć sobie trzeba też foldery przechowujące i tamtą monografię - która używa tych samych ilustracji co niniejsza monografia [1/5].
           W celu stworzenia tych pod-folderów wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz wygenerować nim owe podfoldery we wnętrzu foldera "a_pajak", nadając im wskazane powyżej nazwy.
     #3. Zachować kod źródłowy tej strony w swoim folderze "a_pajak". W tym celu trzeba "kliknąć prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy się wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Małe menu powinno się pojawić, które ma pozycję "View Source" (tj. "pokaż źródło"). Kliknij na tą pozycję, tak że kod źródłowy tej strony pojawi się w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". (Kod ten zapisany jest w języku [programowania zwanym "HTML" w jakim zaprogramowana została niniejsza strona.) Kliknij na pozycję "File" w menu z tego "Notepad" i wybierz opcję "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod źródłowy ze swojego "Notepad" używając nazwy pliku "tekst_1_4.htm" jako "File name" kodu dla niniejszej strony, zaś podając folder "c:\a_pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj że strony wywoływane z niniejszej strony należy zachwywać pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_1_4_1.htm" dla strony z ilustracjami (1), "tekst_1_4_2.htm" dla strony z ilustracjami (2), oraz "tekst_1_4_3.htm" dla strony z ilustracjami (3). Innym moim stronom, które również ktoś zdecyduje się zachować, należy nadawać przynależne im nazwy, np.: "magnocraft.htm" dla angielskojezycznej wersji strony o magnokrafcie, "oscillatory_chamber_pl.htm" dla polskojęzycznej strony o komorze oscylacyjnej, itp.
     #4. Zachować ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na każdą ilustrację z tej strony lub ze stron z nią związanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla tej strony i dla monografii [1/5] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj że każda ilustracja wskazuje u dołu ekranu browsera subfolder w jakim musi być zachowana.)
     #5. Wyswietlić tą stronę w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje się ona wyświetlić w dowolnej chwili we własnym komputerze, poprzez zwykłe wycelowanie na plik "tekst_1_4.htm" (tj. wycelowanie na kod źródłowy tej strony) używając w tym celu "Windows Explorer", oraz następne podwójne kliknięcie na owym pliku. (Można też ją wyświetlić poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciśnięcie klawisza "Enter".) Strony związane z niniejszą hyperlinkami, można wyświetlać albo poprzez kliknięcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo też poprzez kliknięcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_1_4.htm", "tekst_1_4_1.htm", "tekst_1_4_2.htm", lub "tekst_1_4_3.htm" (albo "magnocraft.htm", "oscillatory_chamber.htm", itp.)
     #6. (Warunkowo) Ustawić kody polskich literek. Trzecia linia programu HTML każdej totaliztycznej strony oryginalnie jest zaprogramowana na kod polskich literek w moim własnym komputerze i WINDOWS XP. Stąd linia ta ma postać:
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Jednak nie w każdym komputerze i nie dla każdej wyszukiwarki linia ta spowoduje poprawne wyświetlanie polskich literek. Dlatego jeśli u Ciebie czytelniku zamiast polskich literek wyświetlane są jakieś "krzaczki", zapewne to oznacza że w kodzie źródłowym tej strony powinieneś sobie zmienić ostatni człon owej linii na odpowiedni dla Twojego komputera i/lub Twojej wyszukiwarki. Dlatego spróbuj w linii tej symbol windows-1250 zmienić np. na symbol iso-8859-1, na symbol iso-8859-2, lub na symbol CP-1250, sprawdzając czy kod ten spowoduje poprawne wyświetlenie polskich literek (w celu tego sprawdzenia kliknij w "Internet Explorer" na "Refresh" czyli na "Odnów", lub na: Widok/Kodowanie/Dalsze/Srodkowoeuropejski(Windows) co w angielskiej wersji ma zapis: View/Encoding/More/CentralEuropean(Windows) - tak jak to wyjaśnione w części #J "polskie literki").
     #7. (Warunkowo) pousuwać banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzają kody banerów reklamowych do kodu źródłowego stron jakie na nich są wystawiane (często kody tych banerów reklamowych zawierają też dokuczliwe błędy celowo powprowadzane przez UFOnautów jakie starają się utrudniać ogladanie moich stron). Jeśli benery te, lub zawarte w nich błędy, kogoś wyraźnie irytują, wówczas w kodzie źródłowym zachowanym we własnym komputerze daje się je pousuwać. Aby powycinać te bannery, należy najpierw otworzyć "kod źródłowy" tej strony używając np. edytora tekstu zwanego "Notepad" jaki znajduje się praktycznie w niemal każdym dzisiejszym komputerze. Potem w programie źródłowym danej strony należy zidentyfikować kody tych banerów (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie źródłowym i zaczynającego się od "http://...", albo też poprzez wypatrzenie komentarza oznakowującego początek i koniec bannera i zwykle zaczynającego się od słów "banner insertion ..."). Po zidentyfikowaniu który fragment kodu strony ukrywa w sobie dany baner, kod ten należy zwyczajnie wydeletować. Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli ktoś zdoła się nauczyć jak znajdować i wycinać takie banery reklamowe, faktycznie nauczy się również jak przeprogramowywać istniejące strony internetowe, czyli jak sporządzać "kody źródłowe" własnych stron.
     #8. (Warunkowo) aktualizować swoją replikę tej strony. Jeśli kogoś szczególnie interesują opisy zawarte na niniejszej stronie internetowej, wówczas co jakiś czas (np. co kilka miesięcy) warto sprawdzać w internecie, czy opisy te nie zostały dodatkowo udoskonalone. Jeśli zaś się odkryje, że internetowa wersja tej strony została wyraźnie udoskonalona, wówczas tą udoskonaloną wersją można z łatwością zastąpić posiadaną przez siebie nieco starszą replikę. W tym celu wystarczy nazwę swojej starej repliki poprzedzić np. słowem "stara_", a następnie na jej miejsce skopiować i zachować nową wersję tej strony pod oryginalną nazwą jaką nosi ona w internecie.
     #9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w owym replikowaniu warto zaglądnąć na odrębną stronę w całości poświęconą dokładnemu wyjaśnieniu powyższej procedury replikowania moich witryn internetowych we własnym komputerze. Owa dodatkowa strona uruchamiana jest z "Menu 2", gdzie wystepuje pod nazwą Replikuj".


#F3: Polskie literki:

       W tekście tej strony starałem się używać polskich literek. Szybko jednak odnotowałem, że nie każdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemożliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie używają systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdają się wyświetlać poprawnie polskie literki tylko jeśli albo używają systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeśli ich Internet Explorer został na nie ustawiony. (Aby ustawić swoją przeglądarkę "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknąć na pozycję w jej menu oznaczoną "Widok" (po angielsku "View"), zaś potem na opcję oznaczoną "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaś otworzy się submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybrać trzeba i włączyć kliknięciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomogło, wówczas na wszelki wypadek informuję, że jeśli u kogoś w miejscu literek na ekranie pojawiają się jakieś dziwne znaczki, to zapewne oznacza, że jego komputer nie wyświetla prawidłowo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieć, że wyświetlane znaczki oznaczają co następuje:
"ą" = "a" z ogonkiem, "Ą" = "A" z ogonkiem,
"ć" = "c" z kreską, "Ć" = "C" z kreską,
"ę" = "e" z ogonkiem, "Ę" = "E" z ogonkiem,
"ł" = "l" przekreślone, "Ł" = "L" przekreślone,
"ń" = "n" z kreską, "Ń" = "N" z kreską,
"ó" = "o" z kreską, "Ó" = "O" z kreską,
"ś" = "s" z kreską, "Ś" = "S" z kreską,
"ź" = "z" z kreską, "Ź" = "Z" z kreską,
"ż" = "z" z kropką, "Ż" = "Z" z kropką.
       Oto wykaz polskich literek jakie mogą wystąpić w moich tekstach:
ą ć ę ł ń ó ś ź ż (małe polskie literki)
a c e l n o s z z (łacińskie i angielskie odpowiedniki małych polskich literek)
Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż (duże polskie litery)
A C E L N O S X Z (łacińskie i angielskie odpowiedniki dużych polskich liter).
       Powinienem tutaj dodać, że po odnotowaniu mizernych efektów moich eksperymentów z użyciem polskich literek, wcale teraz się nie spieszę z przeredagowaniem na polskie literki tej części totaliztycznych stron które oryginalnie pisane były alfabetem angielskim (łacińskim).


Część #G: Informacje o monografiach [1/5]:

      


#G1: Czym jest niniejsza monografia [1/5]:

       (1) W latach 2007 do 2018 niniejsza monografia [1/5] stała się moją najważniejszą i najaktualniejszą monografią polskojęzyczną propagującą tzw. totaliztyczny światopogląd. (W międzyczasie została ona przetłumaczona także na angielski i niemiecki.) Praktycznie to oznacza, że monografia [1/5] propaguje moralność, pokój, prawdę, wiedzę pozbawioną wszelkich zahamowań i ograniczeń, wolność pod każdym względem, itp. Monografia ta podsumowuje także wszystkie kierunki moich dotychczasowych badań. Stąd jest ona nawet znacznie bardziej kompletna i aktualna niż dowolna inna monografia którą dotychczas opublikowałem, np. niż monografie [8] i [8/2] o filozofii totalizmu.
      (2) Monografia [1/5], podobnie jak każda inna monografia włączająca w swoją objętość opisy filozofii nazywanej totalizm, posiada bardzo niezwykłą historię. Historia ta opisana jest w podrozdziale W4 tomu 18 monografii [1/5]. I tak, wszystkie monografie o totaliźmie pisane są w najbardziej na wschód wysuniętym dużym muzułmańskim kraju świata (tj. w Malezji), jednak publikowane są w najbardziej na wschód wysuniętym dużym kraju chrześcijańskim świata (tj. w Nowej Zelandii). Z owego Dalekiego Wschodu, monografie zawierające opisy totalizmu przesyłane są z szybkością światła przez złącza internetowe do najbardziej na Zachód wysuniętego dużego kraju świata (czyli do USA), skąd upowszechniane są one po całym świecie za pośrednictwem internetu. Poetycznie można to wyrazić, że totalizm jest jak błyskawica, która zabłysnęła na wschodzie a świeci aż po zachód.
      (3) Niniejsza monografia [1/5] ujawnia sobą jedną szczególnie dla nas szokującą prawdę. Upiera się ona przy otwartym dokumentowaniu owej prawdy w myśl totaliztycznej zasady "ujawniania całej prawdy i tylko prawdy" - na przekór że ta szczególna prawda dyskwalifikuje ją w oczach wielu ludzi o ciasnych umysłach oraz wystawia na niekończące się prześladowania. Prawda owa stwierdza, że dla dobra całej ludzkości Bóg zmuszony jest "sumulować" na naszej planecie Ziemia sytuację jakby skrycie była ona okupowana przez moralnie upadłych chociaż technicznie wysoko zaawansowanych bliskich krewniaków ludzkości. Ci z ludzi którzy kiedykolwiek mieli coś do czynienia z owymi "symulacjami" moralnie zdegenerowanych krewniaków ludzkości, raportują zwrotnie iż niektórzy z tych rzekomych skrytych naszych okupantów są tak podobni do ludzi, że gdyby któryś z nich był naszym sąsiadem, naszym kolegą w biurze, naszym przełożonym, czy głową naszego państwa, wówczas nigdy nie bylibyśmy w stanie definitywnie go odróżnić od normalnego człowieka. Tylko oni sami wiedzą kto naprawdę należy do ich rodzaju. Niniejsza monografia, między innymi, dostarcza dowodów materialnych oraz formalnych procedur dowodzeniowych, na istnienie owej beskiej "symulacji" skrytej okupacji ludzkości przez te diaboliczne istoty. Opisuje też wygląd i metody działania owych istot, które wyglądają dokładnie tak jak ludzie - chociaż ludźmi wcale nie są, oraz które mówią wyłącznie o dobrze - chociaż ich działania krzewią tylko zło. Obecna popularna nazwa dla owych "symulacji" szatańskich krewniaków ludzi, którzy w skryty sposób jakoby okupują i rabują ludzkość już od niepamiętnych czasów, to "UFOnauci". Jednak w przeszłości nasi mniej obeznani w budowie wszechświata przodkowie nie znali terminu "UFOnauci", stąd nazywali te istoty "diabłami", "Szatanem", "czarownicami", "chochlikami", "lichami", "greckimi bogami" itp. - po więcej szczegółów na ich temat, na temat ich niemoralnej filozofii kosmicznych bandytów i rabusiów, oraz na temat ich technicznie wysoko zaawansowanych figli (podobnych do tych wypracowanych przez naszego mistrzowskiego magika, "Davida Copperfielda") które oni nieustannie nam płatają, patrz podrozdział V8 z tomu 18 niniejszej monografii [1/5], lub patrz strona internetowa ufo_pl.htm. Oczywiście, skoro niniejsza monografia ujawnia diaboliczne działania owych istot "zasymulowanych" jako wpływowi i doskonale zorganizowani rabusie ludzkości, czytelnik nie powinien być zaskoczony że istoty owe m.in. powstrzymują i upowszechnianie tej monografii. Jeden zaś ze sposobów na jaki sabotażują one czytelnictwo tej monografii, polega m.in. na uniemożliwianiu sprowadzenia sobie monografii [1/5] ze stron internetowych na których jest ona gratisowo oferowana. Jeśli więc podczas ładowania [1/5] czytelniku natkniesz się na jakieś niezrozumiałe przeszkody, które mogą wyglądać jak zwykłe zbiegi okoliczności, w rzeczywistości owe przeszkody z całą pewnoscią będą powodowane celowym sabotażem dokonywanym przez owe "symulacje" diabolicznych krewniaków ludzi. Faktycznie też właśnie z uwagi na ów nieustający sabotaż niniejszej monografii rekomendowałbym każdemu wykonanie repliki niniejszej strony internetowej (wraz z pełnym tekstem i ilustracjami które strona ta udostępnia) - tak jak opisane to zostało w "części #G" tej strony. Poprzez bowiem osobiste doświadczenie niezwykłych sabotaży dokonywanych przez owych nieodnotowalnych dla oczu "symulacji" okupantów Ziemi, jakie ujawnią się właśnie podczas wykonywania sobie takiej repliki, każdy może osobiście się przekonać, że owa "symulacja" niewidzialnej okupacji Ziemi przez moralnie zdegenerowanych krewniaków ludzi jest realnym faktem. Wszakże systematyczne występowanie takich tajemniczych przeszkód w relatywnie prostej działalności sprowadzania sobie niniejszej monografii [1/5], jest jednym z najbardziej ilustratywnych dowodów na faktyczne istnienie owej "symulacji" skrytej okupacji Ziemi przez szatanskie istoty. W tym miejscu warto też odnotować, że aby zneutralizować skutki tego nieustannego sabotażowania monografii [1/5] przez owe szatańskie istoty, monografia [1/5] jest też dostępna na całym szeregu dalszych lokacji internetowych (po ich adresy patrz "Menu 3"). Stąd jeśli coś nie daje się załadować z tej strony, proponuję spróbować to sobie sprowadzić z innej lokacji wskazanej w "Menu 4" lub "Menu 3".
      (4) Niniejsza monografia [1/5] jest piątym wydaniem swojej poprzedniczki, monografii [1/4]. W tej chwili jest ona właśnie w trakcie aktualizowania. Aktualizacja ta prawdopodobnie potrwa nie krócej niż do początka 2012 roku. Jej aktualizowanie obejmie bowiem aż kilka kolejnych faz. Poszczególne udoskonalenia (i fazy aktualizowania) będą wprowadzane stopniowo, jak na to pozwoli mój czas. Natychmiast też po wprowadzeniu danego udoskonalenia, nowa wersja [1/5] jest instalowana w Internecie, zastępując wersję z poprzedniej fazy aktualizowania. Dlatego proponuję aby nie czekać aż proces aktualizowania monografii [1/5] został zakończony, a sciągać do swego komputera i czytać ją z ekranu natychmiast. Wszakże jest ona gratisowa. Natomiast jeśli potem zechce się wrócić do jakichś jej fragmentów, wówczas będzie można ściągnąc sobie ponownie jej nowszą wersję.
      (5) Aby załadować do swojego komputera tekst ktoregoś z wyszczególnionych tutaj tomów monografii [1/5], lub aby oglądnąć/załadować którąkolwiek z jej ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony tekst z poniższego wykazu. Z kolei aby załadować do swego komputera całą niniejszą stronę internetową, która może okazać się wysoce pomocna podczas studiowania tej monografii [1/5], trzeba zrealizować procedurę replikowania opisaną w "części #G" na końcu tej strony, oraz dodatkowo poszerzoną na odrębnej stronie "Replikuj" (wyszczególnionej w "Menu 2").
      (6) Nie wszystkie z wyszczególnionych tutaj formatów sprowadzania monografii [1/5] udało się udostępnić na każdej z witryn internetowych oferujących monografię [1/5]. (Jest tak ponieważ liczne witryny fizycznie ograniczają swoich użytkowników co do wielkości udostępnionej pamięci, rozmiarów poszczególnych plików, oraz dopuszczalnego formatu plików.) Jednak na każdej z witryn zawierających niniejszą stronę, monografia [1/5] dostępna jest w co najmniej jednym z owych formatów (oczywiście, jeśli UFOnauci nie zdołali jej jeszcze tam zasabotażować). (Najwięcej witryn oferuje [1/5] w formacie PDF.) Dlatego jeśli ktoś chce uzyskać tą monografię w określonym formacie, powinien próbować ją sobie sprowadzać aż z kilku różnych serwerów (witryn) wylistowanych w "Menu 3" i "Menu 4", tak długo aż znajdzie witrynę która udostępnia [1/5] w poszukiwanym przez niego formacie.
      (7) Niniejsza strona prezentuje jedynie maksymalnie skrócone podpisy pod poszczególnymi ilustracjami. Pełna treść podpisów pod pokazanymi tu ilustracjami zaprezentowana jest na końcu tego rozdziału monografii [1/5] którego treść dany rysunek ilustruje.


#G2: Różnice pomiędzy starą monografią [1/4] i nowymi monografiami z serii [1/5]:

       Treść obu tych monografii jest bardzo do siebie podobna. Główne więc różnice pomiędzy nimi są natury filozoficznej. Mianowicie, stara monografia [1/4] była pisana jakby "w duchu świeckim" - i to na przekór, że w tomie 5 zawierała ona m.in. formalny dowód naukowy na istnienie Boga. Wszystko starała się ona bowiem tłumaczyć na świecki i na ateistyczny sposób - znaczy zupełnie bez uwzględnienia i wskazania czytelnikowi przejawów nieustannych interwencji Boga w przebieg spraw ludzkich. Znaczy, gdyby w jednym zdaniu starać się wyrazić filozoficzną myśl przewodnią tamtej starej monografii [1/4], wówczas myśl ta stwierdzałaby że Bóg tak poformował prawa natury aby samoczynnie podtrzymywały one działanie wszechświata - zupełnie bez Boskiej interwencji. Stąd dokładne opisanie mechanizmów rządzących losami ludzi jest możliwie wyłącznie na bazie praw natury - czyli bez potrzeby badnia, identyfikowania i opisywania przejawów i metod ingerencji Boga w ludzkie sprawy.
       Jednakże w 2007 roku odkryłem że faktycznie to Bóg bez przerwy ingeruje w sprawy ludzkie i nieustannie steruje te sprawy w taki sposób aby przebiegały one zgodnie z Jego intencjami. Przykładowo, odkryłem wówczas że tzw. "manifestacje UFO" są po prostu softwarowymi "symulacjami" realizowanymi przez Boga (szczegóły tamtych Boskich "symulacji" UFO i UFOnautów są wyjaśnione m.in. w punkcie #D2 totaliztycznej strony internetowej ufo_pl.htm - o odpowiedziach na fundamentalne pytania o UFOnautach i o wehikułach UFO - np. czy istnieją, jak funkcjonują, itp., w punkcie #F3 totaliztycznej strony internetowej god_pl.htm - o naukowym i świeckim zrozumieniu Boga, czy w "części #F" totaliztycznej strony internetowej evil_pl.htm - o pochodzeniu wszelkiego zła na Ziemi). Dlatego postanowiłem wówczas przepracować monografie z serii [1/5] w taki sposób aby ująć w nich to szokujące odkrycie i wskazać czytelnikowi naukowe dowody owych nieustannych interwencji Boga. Gdyby więc w jednym zdaniu starać się wyrazić filozoficzną myśl przewodnią niniejszych nowych monografii [1/5], wówczas myśl ta stwierdzałaby że Bóg osobiście, dynamicznie i nieustannie ingeruje w działanie wszechświata i w losy ludzi - tak aby działanie to i losy postępowały dokładnie w kierunku zgodnym z Boskimi intencjami. Stąd dokładne opisanie mechanizmów rządzących losami ludzi wymaga aby niezależnie od praw natury przebadać i opisać także przejawy i metody bezpośredniej ingerencji Boga w ludzkie sprawy. Oczywiście, wykonanie odnośnych badań i przepracowanie całej serii monografii [1/5] tak aby wiarygodnie wyrażała ona ową nową myśl przewodnią zajmie mi kilka lat.


Część #H: Linki:

       Oto linki do stron z ilustracjami i tekstami nieco starszej monografii [1/4], tj. linki do poprzedniczki niniejszej monografii [1/5]. Odnotuj że rozpoczęcie prac nad ową starszą monografią [1/4] nastąpiło w 1997 roku, jej pierwsza wersja opublikowana była 15 stycznia 1998 roku, zaś jej końcowa wersja stała się dostępna dopiero w 2001 roku. Natomiast pierwsza wersja monografii [1/5] była opublikowana w 2007 roku, zaś jej treść jest badana, aktualizowana, oraz udoskonalana aż do dzisiaj. Oznaczenia: Etykietkę "P" przyporządkowano do stron internetowych z polskojęzycznym tekstem tej monografii. Etykietki "1sze, 2gie, 3cie rysunki" oznaczają strony internetowe które wyświetlają wszystkie ilustracje do poszczególnych tomów i rozdziałów już na etapie łądowania danej strony (stąd ładowanie owo czasami może potrwać nieco dłużej). Etykietkę "E" przyporządkowano do stron udostępniających angielskojęzyczny odpowiednik tej monografii. Etykietką "X" oznaczono te strony internetowe z polskojęzycznym tekstem niniejszej monografii, które zostały tak zaprojektowane, aby ładowały się znacznie szybciej ponieważ NIE pokazują one ilustracji już na etapie ładowania, a jedynie pokazują je kiedy użytkownik kliknie na poszczególne ilustracje aby sobie je wyświetlić i oglądnąć.


Część #I: Informacje końcowe tej strony:


#I1: Bądź na bieżąco z filozofią totalizmu i z wynikami badań autora tej strony:

       Na Ziemię nadchodzą bardzo trudne czasy. Więcej na ich temat dowiesz się zaglądając do mojej strony 2030.htm - która je szczegółowo opisuje, a jeszcze lepiej oglądając 34-minutowy darmowy film z YouTube o tytule "Zagłada ludzkości 2030". Polskojęzyczną wersję tego filmu możesz sobie oglądnąć pod adresem https://youtu.be/o06UvHgahr8, lub uruchomić ją ze strony djp.htm zestawiającej wszystkie widea w jakich przygotowaniu osobiście brałem udział, a jaką zaprogramowałem do przeglądania na "smart" telewizorach koreańskiej firmy LG, lub na komputerach PC (najlepiej z wyszukiwarką "Google Chrome").
       Jeden ze sposobów ulżenia swego życia w nadchodzących trudnych czasach, oraz ich przeżycia, wiedzie właśnie poprzez poznanie i praktykowanie filozofii totalizmu. Warto więc czytać blogi (i opisane w nich nowiny), publikacje, oraz strony totalizmu. Warto też dopomagać w propagowaniu zasad totalizmu.
       Aczkolwiek ja typowo NIE mam czasu na przysługiwanie się, czy choćby tylko na utrzymywanie korespondencji z osobami, które bombardują mnie emailami domagającymi się oddawania im najróżniejszych pracochłonnych przysług, chętnie dopomagam tym nielicznym, którzy są gotowi dodać swój własny wkład w propagowanie owej najmoralniejszej nowoczesnej filozofii świata stworzonej przez człowieka i uczącej nas "dlaczego" i "jak" należy przestrzegać nakazów i wymagań Boga, udoskonalać samego siebie, stawać się coraz moralniej postępującą osobą, szanować i pomagać bliźnim, oraz dbać o naturę i o wszystko co Bóg stworzył; lub dodac swój własny wkład w upowszechnianie ponadczasowych prawd jakie bezpośrednio wynikją z ustaleń owej filozofii.


#I2: Ja nadal pracuję twórczo - co jakiś czas ukazują się więc opisy następnych z moich nowych odkryć i ustaleń:

       Dlatego warto śledzić co ja już ustaliłem i opublikowałem, zaś poprzez porównywanie tego z tym co oficjalnie dzisiaj się twierdzi, odnotowywać, jak to co propagują dzisiejsze nastawione na zysk instytucje coraz bardziej odbiega od obiektywnej prawdy.


#I3: Jak blogi totalizmu pozwolą ci na bieżąco śledzić co aktualnie bada autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk) oraz które jego witryny internetowe zawierają najaktualniejsze strony:

       NIE ma co tu "owijać w bawełnę" - wyniki badań autora tej strony (tj. mnie) od wielu już lat są intensywnie blokowane, sabotażowane i obrzydzane przez kogoś ogromnie wpływowego. Jeśli czytelnik mi tu NIE wierzy, wówczas proponuję aby w którejkolwiek wyszukiwarce internetowej znalazł link np. do adresu z aktualną wersją strony z jakiej czyta niniejsze słowa - a co najwyżej znajdzie wówczes jedynie linki do przestarzałych wersji tej strony (tj. do wersji, których z różnych powodów NIE mogę już aktualizować). Jeśli też dobrze się zastanowić, wiele dzisiejszych kosztownych instytucji ma ukryte powody aby blokować moje odkrycia i publikacje. Wszakże poznawanie wyników moich badań uświadamia czytającym jak to możliwe, iż "naukowiec-hobbysta" dr inż. Jan Pająk, pracujący w samotności, bez żadnej oficjalnej pomocy, oraz wbrew celowo piętrzonych przed nim przeszkód, odkrył i upowszechnił aż tak wiele prawd o otaczającej nas rzeczywistości, podczas gdy wszystkie owe kosztowne instytucje, które są słono opłacane za odkrywanie i popularyzowanie tych prawd, albo jałowo drepczą w tym samym miejscu, albo też upowszechniają dzikie spekulacje czy tylko czyste kłamstwa. W rezultacie tych nieustannych sabotaży, blokowania i obrzydzania, bliźni do których wyniki moich badań są adresowane, NIE mają jak z nimi się zapoznać. Tym więc, którzy przypadkowo natkną się na niniejsze słowa radzę aby zamiast polegać na wyszukiwarkach, raczej na bieżąco śledzili wyniki moich najnowszych badań, jakie systematycznie publikuję na tzw. "blogach totalizmu". Aczkolwiek blogi te, podobnie jak wszystkie moje strony internetowe, też są deletowane i ukrywane, w chwili obecnej te z nich, które faktycznie ja autoryzuję (tj. które faktycznie zawierają opisy z tzw. "pierwszej ręki" jakie ja osobiście przygotowałem) i które narazie nadal istnieją, czytelnik znajdzie pod adresami:
totalizm.blox.pl/html/ (ten zawiera wpisy od #3 - tj. od 2005/4/29)
totalizm.wordpress.com (wpisy od #89 - tj. od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 - tj. od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz (wpisy od #293 - tj. od 2018/3/16)
(Odnotuj, że do dzisiaj NIE ostał się już żaden z oryginalnych blogów totalizmu zawierających wpisy począwszy od numeru #1 - aczkolwiek pierwsze dwa blogi z powyższgo spisu nadal oferują znaczną większość wpisów jakie przygotowałem.) Aktualne zestawienie adresów moich blogów zawarte jest też na stronie z tematycznym skorowidzem wyników moich badań - tj. na w/w stronie o nazwie skorowidz.htm.
       Na końcu każdego wpisu do swych blogów staram się podać zestaw adresów witryn internetowych, które oferują najaktualniejsze wersje wszystkich moich stron internetowych (odnotuj, że z powodu powtarzalnego deletowania witryn z moimi stronami, adresy te zmieniają się z upływem czasu). To z zestawień adresów owych witryn publikowanych pod najnowszymi wpisami do blogów totalizmu rekomenduję ściągać i czytać najaktualniejsze wersje moich stron oraz opracowań.
       Warto tu też dodać, że osobom starającym się poznać moje autentyczne opisy wyników swych badań, wyszukiwarki internetowe usilnie podsuwają blogi (i inne internetowe publikacje), które wyglądają jak moje, jednak zawierają jedynie czyjeś prywatne opinie o moich badaniach (często mijające się z prawdą, a niekiedy nawet celowo zwodzące czytelników). W chwili pisania niniejszego punktu, owe NIE moje blogi (na jakie już się natknąłem) były dostępne pod adresami:


#I4. Strona skorowidz.htm z linkami do innych pokrewnych stron które również posiadają związek z omawianymi tu tematami:

       Istnieje cały szereg odmiennych stron internetowych, które - podobnie jak niniejsza, wyjaśniają sobą najróżniejsze szczegółowe zagadnienia objęte treścią Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne strony można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, jaki pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#I5: Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są w punkcie #L3 z autobiograficznej strony internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).


#I6: Dowiedz się prawdy o życiu i dorobku autorza tej strony:

       Jeśli bezpośrednio od autora tej strony zechcesz dowiedzieć się obiektywnych szczegółów o życiu i dorobku twórczym autora tej strony, jakie to szczegóły NIE zostały jeszcze powypaczane ani negatywnie splugawione przez ogromnie licznych w obecnych czasach jego skrytych prześladowców, wówczas powinieneś poczytać jego stronę autobiograficzną o nazwie pajak_jan.htm, a jeszcze lepiej oglądnąć też około 35 minutowy film Dominika Myrcik, jaki od maja 2016 roku upowszechniany jest gratisowo w youtube.com. Film ten nosi tytuł "Dr Jan Pająk portfolio" i prezentuje graficznie najważniejszy naukowy dorobek życiowy autora tej strony. Polskojęzyczną wersję tego filmu można sobie oglądnąć pod adresem youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM, lub uruchomić ją ze strony djp.htm zestawiającej widea w jakich przygotowywaniu autor osobiście brał udział, a jaką zaprogramowałem do przeglądania na "smart" telewizorach koreańskiej firmy LG, lub na komputerach PC (najlepiej z wyszukiwarką "Google Chrome"). Zapraszam i zachęcam czytelników do jego oglądnięcia. Działające zielone linki, adresy internetowe, ulotki promocyjne w trzech językach, oraz pełne opisy wszystkich trzech wersji językowych (tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej) tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego HD i HQ filmu, są dostępne na specjalnie poświęconej mu stronie o nazwie portfolio_pl.htm.


#I7: Copyrights © 2018 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2018 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do monografii, stron internetowych, ilustracji, tabel, wynalazków, odkryć naukowych, itp., które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa, które w nich zostały zaprezentowane.
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data założenia tej strony internetowej: 25 maja 2007 roku.
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 8 sierpnia 2018 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)