Monografia [1/3] po polsku - strona z jej tekstem w formacie PDF
(2-języcznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Zaktualizowano: 2022/6/3
Najnowsza aktualizacja: menuMenu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

Źródłowa replika tej strony

Tekst [1/4]: 1, 2, 3

Monografia [1/5]:

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Teoria Życia z 2020 roku

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

"Smart" TV

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Krótkie "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Text [1e]

Figs. [1e]: 1, 2, 3

Source replica of this page

Text [1/4]: 1, 2, 3

Monograph [1/5]

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Theory of Life of 2020

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

"Smart" TVs

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Sismografo

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Testo di [7]

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

pajak.org.nz

totalizm.pl

(Na darmowym hostingu z FTP:)

drobina.rf.gd

magnokraft.ihostfull.com

nirwana.hstn.me

geocities.ws/immortality


(Rzadziej aktualizowane:)

tornados2005.narod.ruTa witryna oferuje gratisowo wszystkie tomy i illustracje monografii [1/3] pióra Prof. dra inż. Jana Pająka, o tytule: "Zaawansowane napędy magnetyczne" (1998, 3 wydanie, ISBN 0-9583380-2-7, w 9 tomach)


Polskojęzyczna monografia [1/3]:


Część #A: Tekst źródłowy polskojęzycznej monografii [1/3] w formacie ADOBE.PDF:

       Monografia [1/3] jest oferowana w najbardziej wygodnym i bezpiecznym formacie PDF i w już zaopatrzonej w ilustracje postaci gotowej do wydrukowania (jej objętość w formacie PDF wynosi około 22 MB). W owym formacie na końcu każdego z jej rozdziałów załączone są również wszystkie rysunki ilustrujące dany rozdział. Oto ona w PDF (kliknij aby sobie ją załadować):

Tekst całej ilustrowanej monografii [1/3] - format PDF

Niestety, z uwagi na duże rozmiary tejże [1/3] - wymaga ona bowiem około 22 MB pamięci, NIE wszystkie darmowe hostingi jakich ja używam pozwalają aby na nich [1/3] była udostępniana. Dlatego są na to dwa wyjścia. Pierwszym jest znalezienie adresu mojej witryny pod jakim [1/3] jest upowszechniana w całości - np. w 2022 roku takim adresem jest hosting o adresie:

http://pajak.org.nz/tekst_1_3.htm

Drugim wyjściem jest napisanie do mnie emaila, z prośbą abym całość [1/3] załadował na adres wskazany przez chcącego ją poczytać czytelnika - np. na adres jaki świadczy usługi pośredniczenia w wymianie plików o tak dużej objętości.


Angielskojęzyczna monografia [1e]:


Część #B: Tekst angielskojęzycznej monografii [1e] w formacie ADOBE.PDF:

       Inaczej niż to ma miejsce z monografiami [1/4] i [1/5], monografia [1/3] NIE posiada swego dokładnego odpowiednika angielskojęzycznego. Najbliższym jej agielskojęzycznym odpowiednikiem jest znacznie od niej starsza monografia [1e]. Oto link do całości (tj. wszystkich trzech tomów) ilustrowanej wersji [1e] w formacie PDF:

Tekst całej ilustrowanej angielskojęzycznej monografii [1e] - format PDF

Niestety, z uwagi na jej duże rozmiary, całość [1e] wymaga bowiem około 17 MB pamięci, NIE wszystkie darmowe hosting jakich ja używam pozwalają aby na nich była udostępniana. Dlatego są na to dwa wyjścia. Pierwszym jest znalezienie adresu witryny pod jakim [1e] jest upowszechniana w całości - np. w 2022 roku takim adresem jest hosting opłacany przez mojego przyjaciela o adresie:

http://pajak.org.nz/tekst_1_3.htm

Drugim wyjściem jest ładowanie oddzielnie każdego z trzech tomów monografii [1e], tj ładowanie:

Tom 1 (1e_1.pdf) angielskojęzycznej monografii [1e] - format PDF

Tom 2 (1e_2.pdf) angielskojęzycznej monografii [1e] - format PDF

Tom 3 (1e_3.pdf) angielskojęzycznej monografii [1e] - format PDF


Część #C: Linki do stron z otwarcie pokazywanymi ilustracjami do tej monografii, jakie to ilustracje są ukazywane już na etapie ładowania tamtych stron:

       Wyświetlenie dużej liczby ilustracji, jak ta zgromadzona dla zilustrowania niniejszej monografii, zawsze konsumuje ogromną ilość pamięci komputera. Stąd strony internetowe jakie zawierają wiele ilustracji typowo ładują się wolno i długo, oraz są potem bardzo trudne do przeglądania (przesuwania po ekranie). Aby więc uniknąć tych niedogodności, niniejsza strona NIE pokazuje ilustracji w momencie jej załadowania, choć osoba która ją przegląda może otworzyć sobie każdą ilustrację oddzielnie (poprzez kliknięcie na zielone linki do tej ilustracji). Niemniej istnieją także strony internetowe które wyświetlają naraz wszystkie ilustracje do tej monografii. Stąd ich przeglądający może zobaczyć wszystkie je naraz, a stąd może sobie wybrac te co go interesują, oraz może porównywać ze sobą więcej niż jedną ilustrację. Aby uczynić tamte inne strony internetowe mniej powolne i mniej trudne do operowania, wszystkie ilustracje z niniejszej monografii są pokazywan aż na 3 innych stronach, noszących nazwy: tekst_1_3_1.htm , tekst_1_3_2.htm , tekst_1_3_3.htm . Każda z tamtych innych stron oferuje także gratisowy tekst niniejszej monografii. Oto więc linki do owych trzech stron z ilustracjami otwierającymi się już na etapie ich ładowania:


Oto więc linki do stron internetowych wyświertlających ilustracje już na etapie swego załadowania (ładują się one wolno, stąd wymagają cierpliwości):


Część #D: Uwagi:

      (1) Monografia [1/3] była historyczną poprzedniczką upowszechnianych obecnie moich najważniejszych i najaktualniejszych polskojęzycznych monografii, mianowicie monografii [1/4] upowszechnianej stroną "tekst_1_4.htm" oraz monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Wszystkie one propagują ten sam tzw. totaliztyczny światopogląd wynikający z badań zgodnych z filozofią zwaną "totalizm. Praktycznie to oznacza, że zarówno monografia [1/3], jak i monografie [1/4] i [1/5] propagują moralność, pokój, prawdę, wiedzę pozbawioną wszelkich zahamowań i ograniczeń, wolność pod każdym względem, itp. Monografie te podsumowują także wszystkie kierunki moich dotychczasowych badań. Stąd są one znacznie bardziej kompletne i aktualne, chociaż bardziej ogólne, niż dowolna inna monografia o specjalistycznym temacie którą dotychczas opublikowałem, np. niż monografie [8] czy [8/2] o filozofii totalizmu.
      (2) Monografia [1/3], podobnie jak każda inna monografia włączająca w swoją objętość opisy filozofii nazywanej totalizm, posiada bardzo niezwykłą historię. Historia ta opisana jest w podrozdziale A4 tomu 1 monografii [1/3]. I tak, wszystkie monografie o totaliźmie pisane są w najbardziej na wschód wysuniętym dużym muzułmańskim kraju świata (tj. w Malezji), jednak publikowane są w najbardziej na wschód wysuniętym dużym kraju chrześcijańskim świata (tj. w Nowej Zelandii). Z owego Dalekiego Wschodu, monografie zawierające opisy totalizmu przesylane są z szybkością światła przez złącza internetowe do najbardziej na Zachód wysuniętego dużego kraju świata (czyli do USA), skąd upowszechniane są one po całym swiecie. Poetycznie można to wyrazić, że totalizm jest jak błyskawica, która zabłysnęła na wschodzie a świeci aż po zachód.
      (3) Niniejsza monografia [1/3], a także jej następczyni - czyli monografia [1/4], pisane były kiedy nadal GŁĘBOKO wierzyłem w tzw. "obiektywny" materiał dowodowy, jaki zdaje się dowodzić że nasza planeta Ziemia jest skrycie okupowana przez moralnie upadłych chociaż technicznie wysoko zaawansowanych bliskich krewniaków ludzkości. Dopiero bowiem w 2007 roku zdołałem odkryć, że część UFOnautów wcale NIE przybywa na Ziemię w celach "okupacji Ziemi i ludzkości" przez UFOnautów, a albo podróżuje w pobliżu i z jakichś powodów (np. z ciekawości) ląduje na naszej planecie, albo też faktycznie jest tylko "symulowana" dla dobra ludzi. Stąd dopiero monografia [1/5] zaczęła być pisana z punktu widzenia tego istotnego odkrycia. Potem jednak w 2020 roku zmuszony zostałem do zweryfikowania swych wierzeń, bowiem odkryłem iż nieziemskie istoty okupujące, eksploatujące i umartwiające ludzkość stanowią jednak gro istot przybywających na naszą planetę - co najdokładniej wyjaśniłem w # ze swej strony ufo_pl.htm, zaś materiał dowodowy jaki to potwierdza opisałem np. w #K1 i #K2 strony petone_pl.htm.
      Owa "symulacja" okupacji Ziemi przez UFO, jeśli faktycznie ma miejsce, wówczas jest tak doskonała, że niniejsza monografia jest w stanie, między innymi, dostarczyć dowodów materialnych oraz formalnych procedur dowodzeniowych, na jakoby obiektywne istnienie owej skrytej okupacji ludzkości przez te diaboliczne istoty. Opisuje też wygląd i metody działania owych symulowanych "okupantów", najważniejsza rasa których wygląda dokładnie tak jak ludzie - chociaż ludźmi wcale nie są, oraz które mówią wyłącznie o dobrze - chociaż ich działania krzewią tylko zło. Obecna popularna nazwa dla owych szatańskich krewniaków ludzi, którzy w skryty sposób okupują i rabują ludzkość już od niepamiętnych czasów, to "UFOnauci". Jednak w przeszłości nasi mniej obeznani w budowie wszechświata przodkowie nie znali terminu "UFOnauci", stąd nazywali te istoty "diabłami", "Szatanem", "czarownicami", "chochlikami", "lichami", "greckimi bogami" itp. - po więcej szczegółów na ich temat, na temat ich niemoralnej filozofii kosmicznych bandytów i rabusiów, oraz na temat ich technicznie wysoko zaawansowanych figli (podobnych do tych wypracowanych przez naszego mistrzowskiego magika, "Davida Copperfielda") które oni nieustannie nam płatają, patrz podrozdział O8 z tomu 12 niniejszej monografii [1/3], lub patrz strona internetowa ufo_pl.htm.
      (4) Ponieważ niniejsza monografia jest starszym wydaniem upowszechnianych obecnie monografii [1/4] i [1/5], ma ona głównie znaczenie historyczne. Dlatego jej czytanie rekomenduję głównie tym zainsteresowanym badaczom którzy zechcą poznać jak historycznie kształtował się rozwój idei które prezentuję w swoich monografiach.
      (5) Aby załadować do swojego komputera tekst ktoregoś z wyszczególnionych poniżej tomów monografii [1/3], lub aby oglądnąć lub załadować którąkolwiek z jej ilustracji, zwyczajnie kliknij na zielony i podkreślony link z poniższych wykazów.
      (6) Nie wszystkie z wyszczególnionych poniżej formatów sprowadzania monografii [1/3] udało się udostępnić na każdej z witryn internetowych oferujących monografię [1/3]. (Jest tak ponieważ witryny nakładają liczne fizycznie ograniczenia na swoich użytkowników, np. co do wielkości udostępnionej pamięci, rozmiarów poszczególnych plików, formatu plików, itp.) Jednak na każdej z witryn zawierających niniejszą stronę, monografia [1/3] powinna być dostępna w co najmniej jednym z owych formatów. Dlatego jeśli ktoś zechce uzyskać tą monografię w określonym formacie, powinien próbować ją sobie sprowadzać aż do skutku z kolejnych serwerów (witryn) wylistowanych w "Menu 3" i "Menu 4", czyniąc to przez tak długo, aż znajdzie witrynę która udostępnia [1/3] w poszukiwanym przez niego formacie.
      (7) Niniejsza strona prezentuje jedynie maksymalnie skrócone podpisy pod poszczególnymi ilustracjami. Pełna treść podpisów pod pokazanymi tu ilustracjami zaprezentowana jest na końcu tego rozdziału monografii [1/3] którego treśc dany rysunek ilustruje.
      (8) Z uwagi na obszerność monografii [1/3], jej ilustracje udostępnione są aż na trzech odrębnych stronach - kliknij na linki przy końcu tej strony (albo w "Menu 1") aby przenieść się do owych następnych stron. (Odnotuj że z internetu ilustracje te mogą ładować się dosyć wolno.)Część #E: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #F: Copyrights © 2022 by Dr inż. Jan Pająk:

       Copyrights © 2022 by Dr inż. Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.
* * *

Rok założenia tej strony internetowej: 2001
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 3 czerwca 2022 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 3 czy istnieje już nowsza aktualizacja)