Rysunki 3 do monografii [5] o eksplozji UFO koło Tapanui
(3-języcznie, po polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage, angielsku For English version click on this flag i niemiecku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
5 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index


(Po polsku:)

3cie rysunki do [5/4]

Rysunki do [5/4]: 1, 2, 3

Źródłowa replika tej strony

Monografia [5/4p]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Figs for [5/3e]

Source replica of this page

Monograph [5e/3]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Monographie [5d]

Freie Energie

Malbork

Telekinesis

seismographen

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(En français:)

Énergie libre

Malbork

Telekinesis

Sismographe

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(En espańol:)

Energía libre

Malbork

Nueva Zelanda

Sismógrafo

Telekinesis

Leyes morales

Tornado

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(In italiano:)

Testo [7]

Energia libera

Malbork

Telekinesis

Sismografo

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 2.)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalizm.20fr.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Oferta gratisowych ilustracji i tekstów monografii [5/4] "Eksplozja UFO w Tapanui 1178 AD, która przemieściła kontynenty" (wersja polskojęzyczna), Copyright 1998, ISBN 0-9583380-6-X:


Uwagi:

      (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję lub współautoryzuję, przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Osobiście więc rekomenduję aby załadowywać je sobie w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogą się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszej monografii, czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
      (3) Interpretacje UFO opisywane w niniejszym opracowaniu wynikają z tzw. "Teorii Magnokraftu" szczegółowo zaprezentowanej w rozdziałach F z tomu 3 monografii [1/5] lub [1/4]. Dlatego rozdziały F z monografii [1/5] lub [1/4] stanowią doskonałe uzupełnienie techniczne i naukowe dla informacji dostarczonych w niniejszej monografii [5].
      (4) Wiele ilustracji używanych przez niniejsze opracowanie występuje również w monografiach [1/5], [1/4] i [1e]. Dlatego jeśli ktoś zechce zapoznać się z opisem tej samej ilustracji ale wykonanym z innego punktu widzenia lub w nieco szerszej wersji, wówczas sugeruję oglądnąć tą ilustrację na stronach z monografiaami czy w samych monografiach [1/5], [1/4], lub [1e].
      (5) Niniejsza strona prezentuje jedynie maksymalnie skrócone podpisy pod poszczególnymi ilustracjami. Pełna treść podpisów pod pokazanymi tu ilustracjami zaprezentowana jest na końcu tego rozdziału monografii [5/4] którego treśc dany rysunek ilustruje.
       (6) Dla ułatwienia analiz, w moich monografiach formatu PDF wszystkie ilustracje zaprezentowane są w jednym miejscu, np. ich ostatnim rozdziale. Dlatego aby podczas czytania tych monografii przychodziło nam łatwiej przerzucanie uwagi od tekstu do właśnie omawianej ilustracji, dobrze jest w swoim komputerze mieć dwie kopie danej publikacji, pierwszą z których to kopii otwiera się na czytanym tekście, drugą zaś - na ilustracjach do tego tekstu. Potem zaś myszą wystarczy szybko przerzucać się (klikaniem) od okienka z tekstem do okienka z właśnie analizowaną ilustracją.
      (7) Po dalsze instrukcje patrz "część #G" przy końcu tej strony.Część #A: Teksty ilustrowanych wersji monografii [5] w formacie ADOBE.PDF:

       Niniejsza strona stara się gratisowo udostępniać z praktycznie niemal każdej wytryny i serwera totalizmu ilustrowane wersje monografii [5] w formacie PDF oraz we wszystkich 3 językach w jakich owe [5] są upowszechniane (tj. polskim, angielskim i niemieckim). Jeśli zaś z jakichś pwodów (np. ograniczeń pamięciowych serwera, lub nieakceptowania formatu PDF przez dany serwer) pod danym adresem monografie [5] nie mogą być upowszechniane, wówczas będą tam zainstalowane linki (w tekście oznaczane kolorem zielonym) do innych serwerów które będą już udostępniały tą monografię za darmo. Istnieje istotny powód dla którego wszędzie staram się udostępniać monografie [5] głównie w owym formacie "Adobe PDF", znanym także jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". (Aczkolwiek starsze, nie-ilustrowane wersje tych samych monografii [5] nadal udostępniam również w innych formatach, tak jak oryginalnie je poinstalowałem na serwerach totalizmu, tj. w formatach WP5, DOC oraz ZIP - co wyjaśniam dokładniej przy końcu tej strony w jej "części #L".) Owym powodem dla którego najnowsze, ilustrowane wersje monografii [5] są udostępniane głównie w formacie PDF, jest że format "PDF" NIE zezwala na doczepianie się do niego wirusów komputerowych. Stąd, kiedy załadowuje się do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma się gwarancję że teksty te NIE zawierają doczepionych do nich wirusów komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogą samorzutnie się doczepiać w internecie np. do tekstów zapisanych w formacie WORDA.DOC.) Odnotuj jednakże że NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu są w stanie zaoferować całe i wszystkie ilustrowane monografie [5] w formacie PDF. Powodem zwykle jest, że ilustracje konsumują dużo pamięci komputera, stąd plik zawierający te monografie w formacie PDF typowo jest raczej duży (tj. około 6 MB). Sporo zaś z darmowych serwerów używanych przez totalizm, NIE pozwala na zainstalowanie na nich aż tak dużych objętościowo plików jak te które zawierają monografie [5]. Dlatego na niektórych witrynach totalizmu mogą być dostępne tylko linki do niniejszej strony, albo też tylko starsze wersje (NIE ilustrowane) monografii [5] w formatach DOC, WP5, lub/i ZIP. Na dodatek, totalizm używa również kilka darmowych serwerów które wogóle NIE pozwalają na przechowywanie na nich plików w formacie PDF. Na owych serwerach monografie [5] albo wcale NIE są zainstalowane i oferowane, albo też posiadają tam zainstalowaną tylko którąś ze starych wersji w formatach DOC, WP5, lub ZIP - omówionych w "części #L" przy końcu tej strony. Aby więc sprawdzić czy ilustrowana wersja poszukiwanej monografii [5] jest dostępna na wybranym (np. na niniejszym) serwerze-witrynie totalizmu, wystarczy kliknąć na zielony napis poniżej opisujący ową wersję (oraz język) i sprawdzić czy nam się ona załaduje do komputera. (Jeśli zaś się NIE załaduje, wówczas należy poszukiwać tej ilustrowanerj wersji monografii [5] na innych serwerach totalizmu wyszczególnionych w Menu z tej strony.) Oto link pozwalający załadować wybraną monografię [5]:

Egzemplarz polskojęzycznej monografii [5/4p] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

Egzemplarz angielskojęzycznej monografii [5/3e] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

Egzemplarz niemieckojęzycznej monografii [5d] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

       Powyższe Egzemplarze monografii [5] w formacie PDF są oferowane w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, że w tych egzempalrtzach, na końcu każdego rozdziału lub na końcu całej monografii, załączone są również wszystkie ilustracje danego rozdziału. Niefortunnie, w niektórych ilustracjach aż kilka zdjęć lub rysunków musiało zostać "wciśnięte" na pojedynczą stronę papieru formatu A4. Stąd niektóre z owych "wciśniętych" fotografii lub rysunków mogą NIE wyglądać wystarczająco wyraźnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "części #F" poniżej tej strony udostępnione są do załadowania przez zainteresowanych czytelników, lub do oglądania po powiększeniu, wszystkie ilustracje używane w owych monografiach [5]. Aby je zobaczyć wystarczy tam kliknąć na zielone linki do wybranych ilustracji.
       Gdyby z jakichś ważnych powodów czytelnik NIE był w stanie załadować wybranej ilustrowanej wersji monografii [5] w formacie PDF, wówczas może do mnie napisać zaś ja postaram się mu wysłać tą wersję (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe są wyszczególnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr Jan Pajak). Jednak proszę ograniczyć swoje życzenia do tylko do tej jednej monografii [5], jako że moje możliwości czasowe oraz mój dostęp do internetu (a stąd i moje możliwości darmowego zaopatrywania) są raczej ograniczone.

Część #B: Tekst tomu 12 innej polskojęzycznej monografii [1/4] która w podrozdziale O5 zawiera opisy eksplozji Tapanui, też w formacie PDF:

Oto ilustrowana wersja polskojęzycznej monografii [1/4], któa w podrozdziale O3 zawiera opisy i ilustracje eksplozji UFO koło Tapanui w Nowej Zelandii i w Tunguskiej na Syberii:

Tom 12 ilustrowanej monografii [1/4], format PDF (objętość na dysku 2.1 MB)


Część #C: Tekst angielskojęzycznej monografii [1e] która w podrozdziale M3 zawiera opisy eksplozji w Tapanui i w Tunguskiej, też w formacie PDF:

Oto ilustrowana wersja angielskojęzycznej monografii [1e], któa w podrozdziale M3 zawiera opisy i ilustracje eksplozji UFO koło Tapanui w Nowej Zelandii i w Tunguskiej na Syberii:

English monograph [1e], single copy, format PDF

Część #D: Spis treści polskojęzycznej monografii [5/4p] o eksplozji UFO w Tapanui i w Tunguskiej:

Spis ten przytoczomy jest na pierwszej ze stron niniejszej serii, tj. na stronie o nazwie tekst_5_4.htm, daje się on też załadować oddzielnie z witryn na których dostępne są PDF wersje monografii [5/4], a także włączony jest on do treści każdej kopii owej monografii [5/4].


Illustracje do monografii [5]:

Jeśli czytelnik załadował sobie monografię [5] w formacie PDF, wówczas zawiera ona już wszystkie ilustracje omawiane w jej treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst moich monografii czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w moich monografiach udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w moich opracowaniach można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tych opracowań upowszechnianych w formatach źródłowych innych niż PDF, np. DOC, WP5, czy ZIP. Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe moich opracowań NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stąd jeśli pod tym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą nas ilustrację.


Część #E: Ilustracje do wszystkich wersji monografii [5], tj.: polskojęzycznej [5/4p], angielskojęzycznej [5/3e], oraz niemieckojęzycznej [5d], oraz do monografii [1e]:

       Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na tą fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.
* * *

Znaczenie kolorów w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyróżnia polskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyróżnia angielskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami. Owe czerwone angielskojęzyczne podpisy przytoczone pod czarnymi polskimi podpisami, w większości ilustracji pochodzą ze (starszej) angielskojęzycznej monografii [5/3e]. W kilku nielicznych przypadkach, gdy danej ilustracji nie ma w [5/3], ich pochodzenie oznaczono jako wywodzące się z [7/2], [1e] lub [2e].
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w których dany rysunek też został opublikowany.
Odnotuj, że poniżej przytoczono jedynie skrócone podpisy pod każdą z ilustracji. Pełne podpisy dla pokazanych poniżej ilustracji zawarte są na końcu tego rozdziału monografii [1/4] który dany rysunek ilustruje (tj. podpisy do rysunków z niniejszego rozdziału A zawarte są na końcu treści rozdziału A z tomu 1 monografii [1/4]).


[5/4p] Rozdział H (ciąg dalszy):

Rys. H6/1
[5/4p] Rys. H6/1. Pulsujace obwody magnetyczne UFO. #1. Objasnienie zasady formowania obrazu pulsów.
[5/3e] Figure 27 (#1): Photographs of UFOs documenting the pulsations of their magnetic field. Principles involved in photographing of field pulses in fast moving UFOs.

Rys. H6/2
[5/4p] Rys. H6/2. Pulsujace obwody magnetyczne UFO. #2. Szybko poruszajace sie UFO z Chamberlain.
[5/3e] Figure 27 (#2): Fast flying UFO from Chamberlain. Pulses in ionised air are clearly visible.

Rys. H6/3
[5/4p] Rys. H6/3. Pulsujace obwody magnetyczne UFO. #3. Pulsujace UFO Karl'a Maier z 1962 roku.
[5/3e] Figure 27 (#3): Pulsating UFO of Karl Maier taken in 1962.

Rys. H7(ab)
[5/4p] Rys. H7ab. Obwody magnetyczne UFO. AB. Obwody magnetyczne magnokraftu.
[5/3e] Figure 28 (AB): Magnetic circuits and magnetic whirl in UFOs. The formation of magnetic circuits by propulsion system of Magnocraft.

Rys. H7(c)
[5/4p] Rys. H7c. Obwody magnetyczne UFO. C. Fotografia boczna obwodów UFO.
[5/3e] Figure 28 (C): Side photograph of UFOs, which illustrate the course of their magnetic circuits.

Rys. H7(d)
[5/4p] Rys. H7d. Obwody magnetyczne UFO. D. Fotografia oddolna fragmentu obwodów UFO.
[5/3e] Figure 28 (D): Fragment of UFO magnetic circuits just around the main propulsor, taken from below.

Rys. H8/1
[5/4p] Rys. H8/1. Tunele odparowane przez UFO. #1. Jaskinia Cocklebiddy z Australii.
[5/3e] Figure 29-1: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.

Rys. H8/2
[5/4p] Rys. H8/2. Tunele odparowane przez UFO. #2. Deer Cave (t.j. Jelenia Jaskinia) z Borneo.
[5/3e] Figure 29-2: The Deer Cave in Borneor evaporated in rocks by UFOs type K8.

Rys. H8/3
[5/4p] Rys. H8/3. Tunele odparowane przez UFO. #3. Tunel z Morona?Santiago w Ekwadorze.
[5/3e] Figure 29-3: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.

Rys. H8/4
[5/4p] Rys. H8/4. Tunele odparowane przez UFO. #4. Zasada formowania tuneli przez magnokraft.
[5/3e] Figure 29-4: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.

Rys. H9(a)
[5/4p] Rys. H9a. Zdjecia ladowisk pojedynczych UFO. (A) Dwa pierscienie koncentryczne.
[5/3e] Figure 31 (A): A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.

Rys. H9(b)
[5/4p] Rys. H9b. Zdjecia ladowisk pojedynczych UFO. (B) Pierscien z centralnym wypaleniem.
[5/3e] Figure 31 (B): A UFO landing composed of one ring and a central scorching.

Rys. H9(c)
[5/4p] Rys. H9c. Zdjecia ladowisk pojedynczych UFO. (C) Podwójne pierscienie boczne.
[5/3e] Figure 31 (C): A Double rings formed on sides of landed UFOs.

Rys. H9(d)
[5/4p] Rys. H9d. Zdjecia ladowisk pojedynczych UFO. (D) Porównanie ladowisk UFO typu K4, K6 i K7.
[5/3e] Figure 31 (D): A photo of landing of UFOs which document the binary progression in sizes of UFOs (i.e. the fact that each bigger type of UFOs is twice as big as previous type).

Rys. H10(a)
[5/4p] Rys. H10a. Ladowisko latajacego systemu UFO typu K3. (a) Wyglad pojedynczej celi systemu magnokraftów.
[1e] Figure M12 (a): Examples of landings of flying systems of UFOs. A single ceel of a flying system.

Rys. H10(b)
[5/4p] Rys. H10b. Ladowisko latajacego systemu UFO typu K3. (b) Ksztalt i wymiary ladowiska takiej celi.
[1e] Figure M12 (b): Four-Clover landing of a single cell of a flying system.

Rys. H10(c)
[5/4p] Rys. H10c. Ladowisko latajacego systemu UFO typu K3. (c) Ladowisko UFO w Roxburgh - foto z samolotu.
[1e] Figure M12 (c): An aerial view of a K3 single cell of UFOs from Roxburgh.

Rys. H10(d)
[5/4p] Rys. H10d. Ladowisko latajacego systemu UFO typu K3. (d) Naziemny wyglad ladowiska w Roxburgh.
[1e] Figure M12 (d): A closeup of the same single cell of K3 UFOs landing from Roxburgh.

Rys. H11(a)
[5/4p] Rys. H11a. Przyklady ladowisk latajacych klusterów UFO. (a) Kregi zbozowe klustera UFO typu K6, Anglia.
[5/3e] Figure 30 (a): Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from K6 type of UFOs, England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].

Rys. H11(b-gora)
[5/4p] Rys. H11bh. Przyklady ladowisk latajacych klusterów UFO. (b) Krag zbozowy z Ashburton, NZ. (góra) Zdjecie calego kregu.
[5/3e] Figure 30 (b-high): Crop circle from Ashburton, New Zealand. Photo of the whole circle.

Rys. H11(b-dol)
[5/4p] Rys. H11bl. Przyklady ladowisk latajacych klusterów UFO. (b) Krag zbozowy z Ashburton, NZ. (dól) Zjecie lotnicze pola z tym kregiem.
[5/3e] Figure 30 (b-low): Aerial photo of the field with this Ashburton circle.

Rys. H11(c)
[5/4p] Rys. H11c. Przyklady ladowisk latajacych klusterów UFO. (c) Ladowisko liniowego klustera UFO z Anglii.
[5/3e] Figure 30 (c): Landing of a liner clusted of UFOs from England.

Rys. H12
[5/4p] Rys. H12. Zwiazki matematyczne w kregach zbozowych.
[2e] Figure K12: Mathematical relationships in crop circles flattened by UFOs (see also [2e] Figure G17).


[5/4p] Rozdział J;
[1e] Subsection M3 (tj. ilustracje do podrozdziału M3 z [1e]):

Fig. M27(upper) [5/4] Rysunek J1a: Syberyjsja tajga powalona eksplozją z Tunguskiej z 1908 roku.
[1e] Figure M27 (upper): The Siberian Taiga after the Tunguska explosion.
From recent research.
(Opublikowany/published: [5/4p] - J1a, [5d] - 38(góra), [1e] - M27(high) )

Fig. M27(lower) [5/4] Rysunek J1b: Jedna klatka ze starego filmu radzieckiego. Pokazuje ona syberyjską tajgę powaloną eksplozją w Tunguskiej z 1908 roku.
[1e] Figure M27 (lower): Tunguska Taiga fallen down by a UFO explosion in 1908
. A frame from the original old Russian film. It is worth to know, that the UFO explison of 1908 in Tunguska, Central Siberia, is elaborated in much more details in the monograph [5e], copies of which can be downloaded free of charge via web pages, which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked Text of [5e].
(Opublikowany/published: [5/4p] - J1b, [5d] - 38(dół), [1e] - M27(low) )

Fig. M29(a) [5/4] Rysunek J2a: Tzw. "Las słupów telegraficznych" czyli drzew pozostawionych stojącymi w centrum eksplozji UFO w Tunguskiej.
[1e] Figure M29 (a)
: The "Telegraphic Pole" forest left in the ground zero at the site of UFO explosion in Tunguska.
(Opublikowany/published: [5/4p] - J2b, [1e] - M29(a) )

Fig. M29(b) [5/4] Rysunek J2b: Odarte z gałęzi drzewa które ciągle stały w punkcie zerowym eksplozji bomby atomowej w Hiroshima, Japonia.
[1e] Figure M29 (b)
: The upright trees still standing in Hiroshima Castle.
(Opublikowany/published: [5/4p] - J2b, [1e] - M29(b) )


[5/4p] Rozdział R;
[1e] Chapter M:

Rys. R1a
[5/4p] Rysunek R1a
: Autor monografii [5] (tj. Dr inż. Jan Pająk) sfotografowany na tle olbrzymiego lądowiska UFO typu K8 ze zboczy Coromandel Peak w Wanaka, Nowa Zelandia.
[5d] Abb. 35a;
[5/3e] Figure -: The author and double rings formed by UFO type K8 in Coromandel Peak, Wanaka.
(Opublikowany/published: [5/4p] - R1a, [1e] - M16 )

Rys. R1b
[5/4p] Rysunek R1b
: Jeszcze jedno lądowisko tego samego UFO typu K8, tyle że na innym zboczu Coromandel Peak z Wanaka. (Po kliknięciu i powiększeniu tego zdjęcia - patrz na jakby ogromną cyfrę 3 wypaloną tuż pod skałami.) Tym razem owo lądowisko dostarcza istotnego dowodu, że "UFO zawsze latają ze swoją podłogą ustawioną prostopadle do linii sił ziemskiego pola magnetycznego" - tj. z całą pewnością UFO mają napęd magnetyczny, tak jak mój magnokraft.
[5d] Abb. -
[5/3e] Figure -: Another landing from Wanaka, New Zealand, formed by the same K8 type UFO. It supplies a vital information that UFOs always fly with their base perpendicular to the Earth's magnetic field.
(Opublikowany/published: [5/4p] - R1b, [1e] - M11 )


[5/4p] Rozdział U:

Dr Jan Pajak
[5/4p] - Dr Jan Pajak - autor tej monografii.
[5/3e] Dr Eng. Jan Pająk - the author: Photograph of the author of monograph [5/3e].


[5/4p] Załącznik Z:

Rys. Z1
[5/4p] Rys. Z1. Co ogladac na wycieczce po kraterze Tapanui.
[5/3e] Figure Z1 (32): The most educational path through the Tapanui Crater. It indicates the evidence present on the site, which documents the explosive origin of this crater.
(Opublikowany/published: [5/4p] - Z1, [5/3e] - Z1 (32), [5d] - 40 (Z1) )

Ilustracje konsumują ogromną ilość pamięci komputerowej. Dlatego strony z ilustracjami ładują się bardzo wolno, zaś ich przeglądanie jest raczej trudne. Aby więc zminimalizować te niepożądane następstwa, na jednej stronie należy pokazywać możliwie małą liczbę ilustracji. W "części #G" poniżej podane są linki do także wolno ładujących się stron które też pokazują ilustracje do monografii [5] już na etapie swego załadowywania się do komputera.


Część #F: Linki do pozostałych stron zawierających ilustracje do monografii o eksplozji UFO koło Tapanui:

       Wyświetlenie dużej liczby ilustracji, jak ta zgromadzona dla zilustrowania niniejszej monografii, zawsze konsumuje ogromną ilość pamięci komputera. Stąd strony internetowe jakie zawierają wiele ilustracji typowo ładują się wolno i długo, oraz są potem bardzo trudne do przeglądania (przesuwania po ekranie). Aby więc uniknąć tych niedogodności, niniejsza strona NIE pokazuje ilustracji w momencie jej załadowania, choć osoba która ją przegląda może otworzyć sobie każdą ilustrację oddzielnie (poprzez kliknięcie na zielony link tej ilustracji). Niemniej istnieją także strony internetowe które wyświetlają naraz wszystkie ilustracje do tej monografii. Stąd ich przeglądający może zobaczyć wszystkie je naraz, a stąd może sobie wybrac te co go interesują, oraz może porównywać ze sobą więcej niż jedną ilustrację. Aby uczynić tamte inne strony internetowe mniej powolne i mniej trudne do operowania, wszystkie ilustracje z niniejszej monografii są pokazywan aż na 3 z nich. Każda z tamtych innych stron oferuje także gratisowy tekst niniejszej monografii.Oto więc linki do owych trzech stron z ilustracjami otwierającymi się już na etapie ich ładowania:

Oto więc linki do stron internetowych wyświertlających ilustracje już na etapie swego załadowania (ładują się one wolno, stąd wymagają cierpliwości):

Część #G: Instrukcje:

(1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (t.j. w formacie *.zip) zwyczajnie kliknij na owym tekście a potem podążaj za instrukcjami w sprawie wybrania "foldera" (directory) w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
(2) Aby załadować do swego komputera tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ów tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na Twoim ekranie zachowaj go na swoim dysku.
(3) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojezycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS).

Część #H: Jak zreplikować tą stronę w swoim własnym komputerze:

      Dla niektórych czytelników pracujących nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne może się okazać posiadanie we własnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi używanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz późniejsze przeglądanie tej strony bezpośrednio z własnego komputera, a nie z internetu. Wszakże w przypadku posiadania takiej własnej repliki, nie jest się już zależnym od dostępu do internetu w przypadku każdej chęci ponownego zaglądnięcia do tej strony lub oglądnięcia czy wydrukowania którejś z użytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie się niniejszej strony jest także wówczas nieporównanie krótsze niż czekanie na jej otwarcie się z internetu. Nie jest też wtedy już konieczne znoszenie owego potopu najróżniejszych subtelnych przeszkod, które zdają się prześladować moje strony internetowe niemal tak jakby strony te były celowo sabotażowane przez jakichś złośliwych "małych pozieleniałych UFOnautów". Dla tych więc czytelników którzy zechcą sporządzić sobie replikę niniejszej strony internetowej w swoim własnym komputerze, niniejszym opisuję krok po kroku, jak tego dokonać. Opis ten wyjaśnia dokładnie jak się przygotowuje tzw. "źródłowy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w języku programowania zwanym "HTML", w którym strona ta oryginalnie została zaprogramowana. Taki "źródłowy" duplikat jest na tyle użyteczny, że może on zostać potem spożytkowany dla nauczenia się jak programować i zakładać własne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, że browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalają także na relatywnie łatwe sporządzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogą być użyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadają się one do stopniowego uzupełniania ich zawartości o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie się więc z poniższej instrukcji jak sporządzać takie dokładne kopie "źródłowe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia się jak programować, zakładać, oraz przeglądać własne strony internetowe. Oto owa intrukcja postępowania:
     1. Stworzyć nowy folder (zbior/directory) "Pająk" na dysku twardym "c:". Folder ten będzie zawierał niniejszą stronę (a ewentualnie także dowolne inne moje strony). W tym celu wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz stworzyć folder nazywany "Pajak" na swoim dysku twardym. Folder ten będzie później używany do przechowywania wszystkich tych moich stron internetowych, które ktoś zechce zawsze mieć pod ręką.
     2. Stworzyć nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnętrzu foldera "Pajak". Owe pod-foldery będą zawierały poszczególne rodzaje tekstów i ilustracji ukazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorów) wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową:
      flags - zawiera on sześć plików o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w których zawarte są flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Anglii używane przez niniejszą stronę internetową oraz strony do niej pokrewne. Pliki te najłatwiej uzyskać poprzez zdobycie dowolnych obrazów owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz następne przemianowanie nazw tych plików na nazwy wskazane powyżej.
     5_4p. Zawiera on polskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5/4].
     5_3e. Zawiera on angielskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5/4].
     54. Zawiera on ilustracje unikalne dla monografii [5/4].
     14. Zawiera on ilustracje używane również przez monografię [1/4].
      W celu stworzenia tych pod-folderów wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz wygenerować nim wymagane podfoldery we wnętrzu foldera "Pajak".
     3. Zachować kod źródłowy tej strony w swoim folderze "Pajak". W tym celu trzeba "kliknąć prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy się wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Małe menu powinno się pojawić, które ma pozycję "View Source" (tj. "pokaż źródło"). Kliknij na tą pozycję, tak że kod źródłowy tej strony pojawi się w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". Kliknij na "File" menu w tym "Notepad" i wybierz opcję "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod źródłowy ze swojego "Notepad" używając nazwy pliku "tekst_5_4.htm" jako "File name" tego kodu dla pierwszej strony z tekstami monografii [5/4], zaś podając folder "c:\Pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj że dwie strony z ilustracjami wywoływane ze strony z tekstem [5/4] należy zachwywać pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_5_4_2.htm" dla strony z ilustracjami (2), "tekst_5_4_3.htm" dla strony z ilustracjami (3). Aby zachować kod przesuwnego "Menu 2", koniecznym jest napierw jego oddzielne wyświetlenie poprzez napisanie w okienku adresowym browsera (np. "Internet Explorer") nazwy "menu.htm" dołączonej do końca aktualnego adresu danej witryny. Dopiero potem menu to mozna zachować (w sposób identyczny jak wszystkie strony opisane powyżej) pod nazwą "menu.htm".
     4. Zachować ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na każdą ilustrację z tej strony lub ze stron z nią związanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla [5/4] zachowaj w subfolderze "54", zaś ilustracje używane także w [1/4] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj że każda ilustracja wskazuje u dołu ekranu browsera subfolder w jakim musi być zachowana.)
     5. Wyswietlić tą stronę w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje się ona wyświetlić w dowolnej chwili we własnym komputerze, poprzez zwykłe wycelowanie na plik "tekst_5_4.htm" (tj. wycelowanie na kod źródłowy tej strony) używając w tym celu "Windows Explorer", oraz następne podwójne kliknięcie na owym pliku. (Można też ją wyświetlić poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciśnięcie klawisza "Enter".) Strony związane z niniejszą hyperlinkami, można wyświetlać albo poprzez kliknięcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo też poprzez kliknięcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_5_4.htm", "tekst_5_4_2.htm", lub "tekst_5_4_3.htm".
     6. (Warunkowo) pousuwać banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzają kody banerów do kodu źródłowego stron jakie na nich są wystawiane (często kody tych banerów zawierają też dokuczliwe błędy jakie starają się utrudniać ogladanie moich stron). Jeśli benery te, lub zawarte w nich błędy, kogoś wyraźnie irytują, wówczas w kodzie źródłowym zachowanym we własnym komputerze daje się je pousuwać. Aby powycinać te bannery, należy najpierw zidentyfikować ich kody (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie źródłowym i zaczynającego się od "http://...", albo też poprzez wypatrzenie komentarza oznakowującego początek i koniec bannera i zwykle zaczynającego się od słów "banner insertion ...").

Część #I: Polskie literki:

       W tekście tej strony starałem się używać polskich literek. Szybko jednak odnotowałem, że nie każdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemożliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie używają systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdają się wyświetlać poprawnie polskie literki tylko jeśli albo używają systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeśli ich Internet Explorer został na nie ustawiony. (Aby ustawić swoją przeglądarkę "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknąć na pozycję w jej menu oznaczoną "Widok" (po angielsku "View"), zaś potem na opcję oznaczoną "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaś otworzy się submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybrać trzeba i włączyć kliknięciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomogło, wówczas na wszelki wypadek informuję, że jeśli u kogoś w miejscu literek na ekranie pojawiają się jakieś dziwne znaczki, to zapewne oznacza, że jego komputer nie wyświetla prawidłowo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieć, że wyświetlane znaczki oznaczają co następuje:
"ą" = "a" z ogonkiem, "Ą" = "A" z ogonkiem,
"ć" = "c" z kreską, "Ć" = "C" z kreską,
"ę" = "e" z ogonkiem, "Ę" = "E" z ogonkiem,
"ł" = "l" przekreślone, "Ł" = "L" przekreślone,
"ń" = "n" z kreską, "Ń" = "N" z kreską,
"ó" = "o" z kreską, "Ó" = "O" z kreską,
"ś" = "s" z kreską, "Ś" = "S" z kreską,
"ź" = "z" z kreską, "Ź" = "Z" z kreską,
"ż" = "z" z kropką, "Ż" = "Z" z kropką.
       Powinienem tutaj dodać, że po odnotowaniu mizernych efektów moich eksperymentów z użyciem polskich literek, wcale teraz się nie spieszę z przeredagowaniem na polskie literki tej części totaliztycznych stron które oryginalnie pisane były alfabetem angielskim (łacińskim).

Część #J: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.

Część #K: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.
Życzę przyjemnego czytania na temat owej eksplozji wehikułu UFO w Nowej Zelandii.
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data założenia tej strony internetowej: 5 lutego 2001 roku.
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 5 luty 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)