Darmowe egzemplarze traktatu [7/2p] "Piramida myśli"
(2-języcznie: po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
17 października 2012


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Tekst [7/2]

Tekst [7]

Źródłowa replika tej strony

Telepatia

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(In English:)

Text [7/2]

Text [7]

Source replica of this page

Telepathy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Testo [7]

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl

www.totalizm.pl

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

dhost.info/nirvana

tornados2005.narod.ru

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

Malbork.20fr.com

telekinesis.50megs.com

totalism.50megs.com

totalizm.20fr

truenirvana.20m.com

UFOnauts.20m.com

anzwers.org/free/wroclaw

UFOnauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" po kliknięciu na "Menu 4".)


Pełny tekst i wszystkie ilustracje do traktatu [7/2]: Daniela Giordano i Jan Pająk, "Piramida myśli" (copyright © 1999, ISBN 0-9583727-1-3)


Uwagi:

      (1) Aby załadować do swojego komputera tekst ktoregoś z wyszczególnionych poniżej tomów, lub aby oglądnąć/załadować ktorąkolwiek z ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony tekst z poniższego wykazu!
      (2) Niemal wszystkie ilustracje do niniejszego traktatu [7/2] włączone również zostały do zbioru ilustracji monografii [1/4]. Dlatego w przypadku gdyby ilustracje te nie chciały pokazać się wyraźnie na tej stronie internetowej, warto spróbować je oglądnąć na stronach z monografią [1/4].
      (3) "Piramida telepatyczna" - czyli urządzenie opisywane w niniejszym traktacie [7/2], nawet bardziej szczegółowo jest również opisana w rozdziałach N i K z tomów 11 i 10 monografii [1/4], zaś z innego punktu widzenia podsumowane w traktacie [7]. Dlatego rozdziały N i K z monografii [1/4], a także traktat [7], stanowią doskonałe uzupełnienie techniczne informacji dostarczonych w niniejszym traktacie [7/2]. Owa "piramida telepatyczna" opisywana jest również skrótowo w punktach #E1 do #E3 strony o nazwie telepathy_pl.htm oraz w punktach #C1 do #C7 strony o nazwie free_energy_pl.htm.
      (4) Rekomendowałbym sporządzenie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm dostępna za pośrednictwem "Menu 1".
      (5) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Polskojęzyczna wersja [7/2]:


Część #A: Darmowy tekst polskojezycznej wersji traktatu [7/2] w formacie ADOBE.PDF i WORD.DOC (z polskimi literkami):

Polskojezyczny traktat [7/2] omawia urządzenie nazywane "piramida telepatyczna". Jest ona telepatycznym urzadzeniem nadawczym i odbiorczym, z wbudowana w siebie bateria telekinetyczna jaka zasila ja w prad elektryczny. Niezwykla cecha tej piramidy jest ze zostala ona przekazana w darze Wloskiej aktorce i Miss pieknosci, Danieli Giordano, przez anonimowych sprzymierzencow ludzkosci z kosmosu. Niestety, dotychczasowe doświadczenia zdają się dokumentować że UFOnauci usilnie blokują zbudowanie tej piramidy na Ziemi.

Ilustrowana wersja traktatu [7/2], PDF (25/5/09) - ilustracje włączone w tekst; - cały traktat [7/2] w bezpiecznym formacie ADOBE.PDF (do którego NIE są w stanie doczepić się wirusy komputerowe) - niestety, z powodu jego dużekj objętości (około 3 MB) NIE dało się go zainstalować na każdej totaliztycznej witrynie (jeśli więc NIE jest on dostępny na niniejszej witrynie, wówczas sprawdź jego dostępność pod innymi adresami wylistowanymi w "MENU 3" i "MENU 4" z tej strony).

Tylko tekst traktatu [7/2], WORD.DOC (7/3/04) - jednak bez ilustracji w tekście; - cały traktat [7/2] w formacie WORD.DOC - niestety, z powodu objętości trochę ponad 1 MB nie jest on zainstalowany na każdej totaliztycznej witrynie.

Tylko tekst traktatu [7/2], ZIP (7/3/04) - jednak bez ilustracji w tekście. - cały traktat [7/2] w formacie ZIP z WORDa - niestety, NIE został on zainstalowany na kazdej witrynie totalizmu.


Angielskojęzyczna wersja [7/2]:


Część #B: Tekst angielskojezycznego tłumaczenia traktatu [7/2e] w formatach ADOBE.PDF i WORD.DOC:


Warto wiedziec, ze dostepna jest także angielskojezyczna wersja tego samego traktatu [7/2e]. Używa ona dokładnie tych samych illustracji co wersja polskojęzyczna, zaś jej treść jest tlumaczeniem na angielski treści wersji polskojezycznej. Oto owo angielskojęzyczne tłumaczenie traktatu [7/2] dostępne w formatach ADOBE.PDF i WORD.DOC: The English treatise [7/2] discusses a device called the "telepathic pyramid". It represents a telepathic transmitter and receiver, with a build-in telekinetic battery, which supplies it into electricity. Thus, this apparatus is simultaneously a telepathic transmitter and a free energy device. The extraordinary attribute of this device is that it was given to humanity via Daniela Giordano (i.e. a known Italian miss of beauty and film actress), by an anonymous ally of humanity from space. Unfortunately, it appears that the construction of this device on the Earth is like hindered by UFOnauts.

The full version of English treatise [7/2e] consists of one volume downloadable from this section. Here it is:


Illustrated copy of [7/2] in ADOBE.PDF format (illustrations inserted into the text) - note however, that because of the large size of this copy (around 3 MB) not every web site has enough space to accomodate it (thus if it cannot be downloaded from this web site then check other addresses provided in "MENU 3" and "MENU 4" from the left margin, and download it from there);

Text [7/2] in WORD.DOC format (but illustrations are NOT included into the text) - illustrations needs to be looked up or retrieved from this web page,
LIST of illustrations and filenames for treatise [7/2] "Pyramnid of Thoughts" (in WORD.doc XP format);

Text [7/2] in ZIP from WORD.DOC format (Word XP),
LIST of illustrations and filenames for treatise [7/2] "Pyramnid of Thoughts" (in ZIP from WORD XP).


Część #C: Spis treści traktatu [7/2]:

Wersja polskojęzyczna [7/2p]: "Piramida myśli" (ISBN 0-9583727-1-3)

A. WPROWADZENIE (napisał Jan Pająk)
Dlaczego powinniśmy rozwiązywać problem symulowanej okupacji Ziemi
A2. Wkład Danieli
A3. Cele tego traktatu
A4. Historia tego traktatu
A5. Własność intelektualna idei zaprezentowanych w tym traktacie
A6. Zasady przyjęte podczas pisania tego traktatu
5 rysunków (A1 i A5 - magnokrafty jako wyjaśnienie dla UFO)

B. CO JUŻ WIEMY O SYMULOWANEJ OKUPACJI ZIEMI (napisał Jan Pająk)
B1. Nowy Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz związek pomiędzy naszym wzrostem i planetą naszej ewolucji
B1.1. Gigantyczne stworzenia Newej Zelandii oraz ich wartość dowodowa
B2. Zasymulowana (alternatywna) historia ludzkości
B3. Niewidzialna i bezgłośna wojna propagandowa wokół nas
B4. Prawa moralne
B5. Totalizm a parasitism oraz konieczność dokonania wyboru
B6. Jak udowodnić sobie że i my też padamy ofiarami kosmicznych pasożytów
B7. Jak możemy się bronić przed niewidzialnym pasożytem
2 illustracje (B1 i B2 - dowody działalności UFOnautów na Ziemi)

C. NIEZWYKŁA PRZYGODA (napisała Daniela Giordano)
C1. Poszukiwanie upewnienia
C2. Eksperymenty
C3. Budowa pierwszego prototypu
C4. Eksperymenty z pierwszym prototypem
C5. Drugi prototyp
C6. Jak traktat [7] "Losy jednej piramidy" został opublikowany i co nastąpiło potem
C7. Sztuka rozumienia obcych opisów
C8. Starożytne użycie miki w piramidach
C9. Moje eksperymenty z kamerą Kirlianowska i jak mogą one dopomóc w zbudowaniu piramidy
C10. Dalsze sprawy jakie powinny być uwzględniane podczas budowy piramidy
C11. Zbiegi okoliczności
C12. Badania
C13. Losy jednej piramidy nadal zmierzają ku swemu przeznaczeniu
C14. Literatura powoływana w tym rozdziale
3 ilustracje (C1 do C3 - piramida telepatyczna)

D. ZASADY DZIAŁANIA PIRAMIDY (napisał Jan Pająk)
D1. Wprowadzające odkrycia i wynalazki
D1.1. Bateria telekinetyczna
D1.1.1. Teoria baterii telekinetycznej
D1.2. Zdalny czytnik myśli
D2. Piramida telepatyczna
D2.1. Zjawiska wykorzystywane w piramidzie telepatycznej
D2.1.1. Fale telepatyczne
D2.1.2. Efekt telekinetyczny i ruch telekinetyczny
D2.2. Podzespoły piramidy telepatycznej
D2.3. Użytkowanie piramidy telepatycznej jako telepatyzera
D2.4. Działanie piramidy telepatycznej jako baterii telekinetycznej
D2.4.1. Modyfikacje piramidy dla jej użycia jako źródła darmowej energii elektrycznej
D2.5. Działanie piramidy telepatycznej jako telepatyzera
D2.6. Jak dołożyć własny wkład do zbudowania piramidy telepatycznej
D2.6.1. Rekomendowana procedura budowy piramidy telepatycznej
D2.6.2. Dotychczasowe ustalenia techniczne dotyczące budowy piramidy telepatycznej
D2.7. Przyszłe zastosowania piramidy telepatycznej
D3. Interface rozpoznający myśli (Thought Recognition Interface - TRI)
D3.1. TRI pierwszej generacji i ich zastosowania
D3.2. TRI drugiej generacji i ich zastosowania
D3.3. TRI trzeciej generacji
D3.4. TRI czwartej i wyższych generacji
D4. System łączności UFOnautów i sposoby jego blokowania
D5. Użycie fal telepatycznych do formowania obrazów
D5.1. Telepatyczne teleskopy i mikroskopy
D5.1.1. Urządzenia ujawniające
D5.1.2. Jak wygląda nasz pasożyt kosmiczny
D5.2. Telepatyczne rzutniki oraz wizualna łączność dwukierunkowa na międzygwiezdnych dystansach
D6. Komentarz końcowy
2 ilustracje (D1 I D2 – zasady działąnia urządzeń telepatycznych)

E. INTERPRETACJE (napisał Jan Pająk)
1 ilustacja (E1 – obraz piramidy namalowany przez Danielę)

F. WNIOSKI (napisał Jan Pająk)

G. WYKAZ PUBLIKACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH I POSZERZAJĄCYCH TREŚĆ TEGO TRAKTATU

H. O AUTORACH
Mrs Daniela Giordano
Dr Jan Pająk

Z. ZAŁĄCZNIK - źródła ilustracji dla tego traktatu.

English-language version [7/2e]: "Pyramid of thoughts" (ISBN 0-9583727-1-3)

A. INTRODUCTION (by Jan Pajak)
A1. Why we need to address the problem of simulated occupation of Earth
A2. The contribution of Daniela
A3. Goals of this treatise
A4. History of this treatise
A5. Intellectual ownership of ideas presented in this treatise
A6. Principles adopted during writing this treatise A-46/A-50 5 Figures (A1 to A5 - relationship between Magnocrafts and UFOs)

B. WHAT WE KNOW ABOUT SIMULATED OCCUPATION OF EARTH (Jan Pajak)
B1. The new Concept of Dipolar Gravity and the connection between how tall we are and where we evolved
B1.1. Gigantic creatures of New Zealand and their evidential value
B2. A simulated (alternative) history of the human race
B3. Invisible and silent propaganda war around us
B4. Moral laws
B5. Totalizm versus parasitism and our necessity to choose
B6. How to prove ourselves that we personally are exploited by cosmic parasites
B7. How to defend ourselves from the invisible parasite
2 Figures (B1 and B2 - evidence of UFO activities on the Earth)

C. A FANTASTIC ADVENTURE (by Daniela Giordano)
C1. My search for reassurance
C2. Preliminary experiments
C3. Constructing the first prototype
C4. Experiments with the first prototype
C5. The second prototype
C6. How the first treatise [7] "Story of one pyramid" was published and what happened next
C7. The art of understanding alien descriptions
C8. The ancient use of mica in pyramids
C9. My experiments with Kirlian camera and how they could help in building the pyramid
C10. Further matters that should be considered in building the pyramid
C11. Coincidents
C12. Research
C13. The story of one pyramid goes on
C14. Literature referred to in this chapter
3 Figures (C1 to C3 - appearances of the “telepathic pyramid”)

D. PRINCIPLES OF THE PYRAMID OPERATION (by Jan Pajak)
D1. Introductory discoveries and inventions
D1.1. The telekinetic battery
D1.1.1. Theory behind the telekinetic battery
D1.2. The remote mind reader
D2. The telepathic pyramid
D2.1. Phenomena employed in the telepathic pyramid
D2.1.1. Telepathic waves
D2.1.2. The Telekinetic Effect and telekinetic motion
D2.2. The main components of the telepathic pyramid
D2.3. The use of the telepathic pyramid as a telepathyser
D2.4. The operation of the telepathic pyramid as a telekinetic battery
D2.4.1. Modifications of the pyramid to be used as free energy devices
D2.5. The operation of the pyramid as a telepathyser
D2.6. How to contribute to the completion of the telepathic pyramid
D2.6.1. The recommended procedure of pyramid's completion
D2.6.2. To-date findings regarding the pyramid's technology
D2.7. Future applications of the telepathic pyramid
D3. Thought Recognition Interface (TRI)
D3.1. TRI of the first generation, and their applications
D3.2. TRI of the second generation, and their applications
D3.3. TRI of the third generation
D3.4. TRI of the fourth and higher generations
D4. UFOnauts system of communication and ways of blocking it
D5. The use of telepathic waves for formation of pictures
D5.1. Telepathic telescopes and microscopes
D5.1.1. Revealing devices
D5.1.2. How our cosmic parasites look like
D5.2. Telepathic projectors and two-directional visual communication at intergalactic distances
D6. Final comment
Figures (D1 and D2 - operation of telepathic communication devices)

E. INTERPRETATIONS (by Jan Pajak)
1 Figure (E1 - the painting of a pyramid by Daniela Giordano)

F. CONCLUSIONS (by Jan Pajak)

G. REFERENCES COMPLEMENTING THIS TREATISE

H. ABOUT THE AUTHORS
Mrs Daniela Giordano
Dr Jan Pajak

Z. APPENDIX.Ilustracje:

Jeśli czytelnik załadował sobie niniejszy traktat w formacie PDF, wówczas zawiera on już wszystkie ilustracje omawiane w jego treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst tego traktatu czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tym traktacie udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszym traktacie można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach źródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF). Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe tego traktatu NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stąd jeśli pod tym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą nas ilustrację.
* * *
Kolorem czarnym oznaczono podpisy pod tymi ilustracjami dla polskojezycznej wersji [7/2p].
Kolorem czerwonym oznaczono podpisy pod tymi ilustracjami dla angielskojezycznej wersji [7/2e].


Część #D: Ilustracje do obu wersji traktatu [7/2] (tj. do wersji polskojezycznej oraz angielskojezycznej), w formatach *.gif lub *.jpg.

Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na tą fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.

[7/2] Rys. A1(a)[7/2] Rys. A1 (a): Przekroj przez magnokraft typu K3.
[7/2] Figure A1 (a): The Magnocraft type K3 cut-away view that shows the design and main features.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "a")

[7/2] Rys. A1(b)[7/2] Rys. A1 (b): Widok boczny magnokraftu typu K3.
[7/2] Figure A1 (b): A side view of the Magnocraft and UFO type K3.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "b")

[7/2] Rys. A1(c)[7/2] Rys. A1 (c): Wyglad kapsuly dwukomorowej jaka stanowi serce pednika magnokraftu i UFO.
[7/2] Figure A1 (c): The twin-chamber capsule used as the propulsion system for the Magnocraft and UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. A1 "c")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. A1 "c")

[7/2] Rys. A2/#1[7/2] Rys. A2-#1: Cygaroksztaltny latajacy kompleks UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#1: Flying complexes (cigar shaped)of UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#1)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#1)

[7/2] Rys. A2/#2[7/2] Rys. A2-#2: Semi-zespolona konfiguracja UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#2: Semi-attached configuration.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#2)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#2)

[7/2] Rys. A2/#3[7/2] Rys. A2-#3: Niezespolona konfiguracja UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#3: Detached configuration.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#3)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#3)

[7/2] Rys. A2/#4[7/2] Rys. A2-#4: Platforma nosna (statek matka).
[7/2] Figure A2-#4: A carrier platform (a mother ship).
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#4)

[7/2] Rys. A2/#5[7/2] Rys. A2-#5: Latajacy system UFO i magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#5: A flying system of UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#5)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#5)

[7/2] Rys. A2/#6[7/2] Rys. A2-#6: Latajacy kluster sprzegany z szeregu UFO lub magnokraftow.
[7/2] Figure A2-#6: A flying cluster of several UFOs and Magnocraft.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F6/#6)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F6/#6)

[7/2] Rys. A3 (gora)[7/2] Rys. A3 (gora): Ksztalty ladowisk w trawie wypalanych przez pojedyncze UFO lub magnokrafty zaleznie od wysokosci zawisania.
[7/2] Figure A3 (top): Shapes of scorched marks left in grass by a single Magnocraft Magnocraft/UFO, depending on the height of hovering above the ground level.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F33)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F33)

[7/2] Rys. A3 (dol - lewo)[7/2] Rys. A3 (dol-lewo): Fotografia ladowiska UFO typu K3 zlozonego z dwoch koncentrycznych okregow.
[7/2] Figure A3 (low-left): A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "a")

[7/2] Rys. A3 (dol - centrum)[7/2] Rys. A3 (dol-centrum): Ladowsko UFO zlozone z jednego okregu i centralnego wypalenia.
[7/2] Figure A3 (low-centre): A UFO landing composed of one ring and a central scorching.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "b")

[7/2] Rys. A2 (dol - prawo)[7/2] Rys. A3 (dol-prawo): Podwojny okrag formowany na obrzezu UFO.
[7/2] Figure A3 (low-right): A Double rings formed on sides of landed UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O1 "c")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O1 "c")

[7/2] Rys. A4 (gora)[7/2] Rys. A4 (gora): Wschodnia krawedz krateru Tapanui gdzie eksplodowalo UFO.
[7/2] Figure A4 (top): An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O4)

[7/2] Rys. A4 (dol)[7/2] Rys. A4 (dol): Podobienstwa pomiedzy miejscem eksplozji UFO w Tunguskiej i Tapanui.
[7/2] Figure A4 (low): Similarities between Tungusha and Tapanui UFO explosion sites.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O5)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O5)

[7/2] Rys. A5/#1[7/2] Rys. A5-#1: Tunel wytopiony w skale przez UFO lecace w kierunku wschod-zachod.
[7/2] Figure A5-#1: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "a")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "a")

[7/2] Rys. A5/#2[7/2] Rys. A5-#2: Jaskinia Cocklebiddy Cave w Poludniowej Australii, jaka jest jednym z tuneli odparowanych w skale przez UFO lecace w kierunku polnoc-poludnie.
[7/2] Figure A5-#2: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "b")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "b")

[7/2] Rys. A5/#3[7/2] Rys. A5-#3: Jaskinia Deer Cave z Polnocnego Borneo, jaka jest przelotowym tunelem wytopionym na wskros ogromnej gory przez cygaro dwoch UFO typu K8 lecace z poludnia na polnoc.
[7/2] Figure A5-#3: The Deer Cave in Borneo evaporated in rocks by two UFOs type K8.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O6 "d")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O6 "d")

[7/2] Rys. A5/#4[7/2] Rys. A5-#4: Ilustracja zasady wypalania podziemnych tuneli przez UFO.
[7/2] Figure A5-#4: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. F31)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. F31)

[7/2] Rys. B1[7/2] Rys. B1: Odcisk ludzkiego buta liczacy okolo 550 milionow lat.
[7/2] Figure B1: The imprint of a human shoe that is already around 550 millin years old. This imprint was made when life on Earth was just planted.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. P31)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. P31)

[7/2] Rys. B2[7/2] Rys. B2: Dwa wehikuly UFO nadzorujace ukrzyzowanie Jezusa.
[7/2] Figure B2: Two UFO vehicles which supervised the crucifixion of Jesus. Note that in the lower enlargements of these vehicles, faces of aliens can be clearly distinguished. These faces show that the evil parasites who occupy our planet are actully relatives of humans.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. O7)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. O7)

[7/2] Rys. C1[7/2] Rys. C1: Mala biala istotka z anonimowej cywilizacji totaliztycznej jaka podarowala nam piramide telepatyczna.
[7/2] Figure C1: A small wite being from anonymous totaliztic civilisation, which handed the gift for humanity in the form of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. JF1)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. JF1)

[7/2] Rys. C2 - gora[7/2] Rys. C2 - gora: Ja (Dr Jan Pajak) trzymajacy prototyp piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C2-TOP: Dr Jan Pajak holding in hands a prototype of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N1 "up")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N1 "gora")

[7/2] Rys. C2- dol[7/2] Rys. C2 - dol: Wyglad wnetrza prototypu piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C2-DOWN: A photograph that illustrates the interior of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N1 "down")
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N1 "dół")

[7/2] Rys. C3[7/2] Rys. C3: Rysunek budowy i podzespolow piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure C3: The design and components of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N2)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N2)

[7/2] Rys. D1[7/2] Rys. D1: Szkic polaczen elektrycznych piramidy telepatycznej.
[7/2] Figure D1: A diagram which illustrates the electrical circuitry of the telepathic pyramid.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N3)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N3)

[7/2] Rys. D2[7/2] Rys. D2: Urzadzenie ujawniajace do wykrywania niewidzialnych UFO.
[7/2] Figure D2: A revealing device which is capable to show outlines of UFOs that are normally invisible for human eyes.
(This illustration is also used in [1/4] as Fig. N4)
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4] jako Rys. N4)

[7/2] Mrs Daniela Giordano[7/2] Wspolautorka tego traktatu - Pani Daniela Giordano
[7/2] The first coauthor: Photograph of Mrs. Daniela Giordano - coauthor of this treatise [7_2].

[7/2] Dr Jan Pajak[7/2]: Jan Pajak - drugi ze wspolautorow tego traktatu
[7/2] The second coauthor: Photograph of Dr Jan Pajak - coauthor of this treatise [7_2].
(This illustration is also used in [1/4])
(Ta ilustracja jest też użyta w [1/4])

Warto odnotować, że tekst i ilustracje do monografii [7/2] dostępne są także na sporej ilości dalszych stron internetowych. Wykaz tych dalszych stron z monografią [7/2] zestawiony został w "MENU 3" i "MENU 4" z lewego marginesu.


Część #E: Instrukcje:


(1) Aby zaladowac do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (t.j. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podazaj za instrucjacjami w sprawie wybrania direcory w swoim komputerze gdzie ow tekst powinien byc skladowany.
(2) Aby zaladowac do swego komputera tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zas kiedy pojawi sie on w WORDzie na Twoim ekranie zachowaj go na swoim dysku.
(3) Aby zaladowac do swego komputera dowolna ilustracje, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zas podazaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojezycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te sa jak nastepuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS).
(4) Aby wykonać dla siebie kopię niniejszej strony (razem ze wszystkimi przynależnymi do niej ilustracjami i tekstami), zrealizuj procedure opisaną na odrębnej stronie internetowej "Replikuj" z "Menu 1". Podczas wykonywania tej kopii odnotuj, że nazwa pliku z kodem źródłowym niniejszej strony jest "tekst_7_2.htm", oraz że strona ta używa folderów "14" i "72" do przechowywania swoich ilustracji i tekstów.


Część #F: Linki do pierwszego (starszego i krótszego) wydania [7] niniejszego traktatu [7/2]:

       Niniejszy traktat [7/2] jest drugim wydaniem (poszerzonym) opracowania [7]. Jego pierwsze wydanie, oznaczane [7], jest znacznie mniejsze objetościowo niż wydanie 2 upowszechniane z tej strony internetowej. Stąd czytanie pierwszego wydania [7] zabiera nieco mniej czasu. Jednocześnie opisuje ono tą samą darowiznę dla ludzkości telepatycznego urządzenia zwanego tutaj "piramida telepatyczna". Gdyby więc czytelnik cierpiał na brak czasu, a chiał szybko poznać o co chodzi w sprawie owej "darownizny dla ludzkości", wówczas proponuję raczej rzucić okiem na owo krótsze wydanie [7]. Na wszelki wypadek poniżej podaję linki do stron z owym pierwszym wydaniem traktatu [7].


Oto więc linki do stron internetowych z pierwszym, starszym i krótszym wydaniem [7] niniejszego traktatu [7/2] - też dostępnym w ilustrowanym i bezpiecznym formacie PDF i to w aż trzech językach, tj. polskim, angielskim i włoskim:


Część #G: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #H: Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.
       Nosicielami praw copyright dla treści traktatów [7] i [7/2] są łącznie Daniela Giordano i Jan Pająk.


* * *
Rok założenia tej strony internetowej: 2001
Najnowsze aktualizowanie tej strony: 17 października 2012 roku
(Sprawdź pod adresami z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)