From where evil comes to Earth, means the evolution of relatives into sworn enemies
(in English For English version click on this flag and Polish Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Updated: 2023/12/4
Most recent update: #M1-4 = #363E, #L2-3a = #361EMenu 1:

(Choice of language:)


(Organising:)

Homepage

Links

Menu 2

Menu 4

FAQ

Text [11] in PDF


(English here:)

Evil

Evil in PDF

Source replica of this page

Formal proof for the existence of UFOs

UFO photographs

The Bible

About God

Proof for the existence of God

Proof of soul

Free will

Nirvana

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Time vehicles

Immortality

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Theory of Life of 2020

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

"Smart" TVs

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5](Polskie tutaj:)

Zło

Zło w PDF

Źródłowa replika tej strony

Formalny dowód na istnienie UFO

Fotografie UFO

Biblia

O Bogu

Dowód na istnienie Boga

Dowód na duszę

Wolna wola

Nirwana

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nieśmiertelność

Wehikuły czasu

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Teoria Życia z 2020 roku

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

"Smart" TV

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Krótkie "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(По русски:)

Бог

Торнадо

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa этoй cтрaницы

Клавиатура


(Ελληνικά εδώ:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

Πληκτρολόγιο


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(scrollable)

Here is the list of all web pages which should be available at this address (i.e. from this server), arranged by language (in 8 languages). It represents a more frequently updated version of "Menu 1". Choose below the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this web page to run it:

Here the page menu2.htm should be displayed.

(The same list can also be displayed from "Menu 1" by clicking Menu 2.)Menu 3: (Alternative addresses of this web page:)

(On paid servers:)

totalizm.pl

pajak.org.nz

(On free hosting but with FTP:)

drobina.rf.gd

geocities.ws/immortality

gravity.ezyro.com

nirwana.hstn.me

(Rarely updated)

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(scrollable)

Here is the list of addresses of all totaliztic web sites that still worked at the date of the most recent update of this web page. At each of these addresses should be available all totaliztic web pages listed in "Menu 1" or "Menu 2", including also their different language versions (i.e. versions in languages: Polish, English, German, French, Spanish, Italian, Greek or Russian.) Thus firstly select the address which you wish to open by dragging scroll bars in small window below, then click on this address to run it. When opens the web page which represents this address, then choose from its "Manu 1" or "Menu 2" the web page which interests you and click on it to view that page:

Here the page menu.htm should be displayed.

(The above list can also be displayed from "Menu 1" by clicking Menu 4.)


INTRODUCTION:
This web page illustratively explains the situation in which humanity may put itself. It accomplishes this explanation through a logical deduction of what could happen when the technical development of humanity carried out without simultaneous improvement of the level of our morality would allow the humanity to establish a colony on a distant planet. What then people from the planet Earth would do to their own relatives, means to the "blood from their blood". How it is going to happen that from such "good" creatures that we believe we are at present, humanity transforms itself into immoral and ruthless monsters who without even blinking an eye can murder and rob their own relatives, means can ruthlessly torment and destroy this "blood from their own blood". Then the web page changes the point of view to explain sources of all manifestations of evil on the Earth. Finally this web page explains, that from the absolute point of view "evil" is just one amongst means of accomplishing more superior goals.

* * *

The content of this web page is authorized by Dr Eng. Jan Pajak that is by a researcher, discoverer and inventor of New Zealand and Poland and WorldCat Identity (see the web page http://worldcat.org/identities/), the course of whose life is briefly described at the autobiographical web page pajak_jan_uk.htm. By profession Dr Eng. Jan Pająk is an academic teacher who lectured and carried out research at 10 tertiary educational institutions of the world where he lectured numerous subjects in two different disciplines, i.e. in the discipline of Mechanical Engineering and Machine Construction, first at his native Wrocław University of Science and Technology, then at the universities of New Zealand (Canterbury), Malaysia (Kuala Lumpur) and Borneo (Kuching), as well as in the discipline of Software Engineering and Programming Languages at four New Zealand tertiary educational institutions (i.e. at Invercargill College, Dunedin University, Timaru Polytechnic, and Wellington Institute of Technology) and at universities in Cyprus (Famagusta) and Korea (Suwon). At as many as four among these universities (i.e. at universities in Cyprus, Malaysia, Borneo and Korea) he was employed as university professor. In the early part of the 21st century, Dr Eng. Jan Pająk distinguished himself from the group of still alive at that time discoverers and inventors who simultaneously were citizens of Poland or/and New Zealand, that he became among them the most widely known in the world, most variously interpreted, and moreover, the most productive - in spite of conducting his research without funding and on the principles of alleged a private scientific "hobby", forced by the official disapproval of the areas of knowledge and truth he researches, and in spite that the results of his research constitute knowledge and truth that in present world is one of the most fiercely overpowered and blocked from getting known by people. Only a brief illustration and summary of the most important of his discoveries, inventions and scientifically indisputable formal proofs with the use of teaching movies, required the preparation of a series of half-hour video presentations available for free on the Internet: either in three languages, namely i.e. in Polish, English and German - examples of which can be the movie entitled "Dr Jan Pajak portfolio" while the English version of which can be viewed at https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 and the movie entitled "Future Propulsions" the English-language version of which is disseminated from the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak; or English and German 4-minute video "How big is the Magnocraft" disseminated from the address https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c; or videos disseminated with narration in Polish but with subtitles in English - for example the quest movie entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój nirwany", the title of which means "The Nirvana System: World That Rid Of Money", available at https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E and the warning movie entitled "Zagłada ludzkości 2030", the title of which means "The Massive Purification of Humanity in 2030s", available at https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (note that these English subtitles can be turned "on" or "off" by clicking on the icon "cc", i.e. "subtitles/closed captions", located at the bottom-right of given movie). Unfortunately, the results of his breakthrough research to-date illustrate how perfectly the today's situation with truth, knowledge and monopolistic "official atheistic science" is reflected in the life wisdom of the Bible verses from Matthew 13:57, Luke 4:24 and John 4:44, as well as in the folk wisdom contained in the saying "truth hurts". After all, e.g. in New Zealand until today almost no-one wants to know about the existence and outcomes of his research. In turn, e.g. in Poland, in order to invalidate, deny, silence, and combat his discoveries, inventions and formal proofs, many compatriots conspire into gangs that act as monopolies distorting the truth and forgetting about God (as, for example, it is documented from #A5 to #A5bc from the web page named totalizm.htm), while trying to leave for future generations only lies, rubbish, polluted water, air and soil, and devastated nature.

It is also worth knowing that the print size of this web page as well as many of the author's other web pages, can be increased up to about 300%. This in turn allows it to be read easily without the use of glasses. This is because every software used to display it has a built-in so-called "zoom". For example, in "Google Chrome" this "zoom" is revealed by clicking on the vertical "three-dot" in the upper right corner of the screen, then the print can be increased or decreased by clicking on the plus or minus of this "zoom". "Firefox" reveals the same "zoom" by clicking there on a three-line dash, while "Internet Explorer" reveals by clicking a "cog" over there. Photos of this and other web pages of the author can also be enlarged up to 500% of their original size - which allows e.g. to carefully examine the face of someone who interests us. The easiest way to enlarge a photo in such a way is to first click on it - so that it appears in a separate window. Then one should (also by clicking) show it to oneself from this separate window on the computer screen. In turn having it on the computer screen, one can open for it the "zoom" which I described above for enlarging the print size of this web page, then by clicking on the + or - of this zoom, one can freely increase or decrease this photograph on the screen.


Part #A: Introductory information of this web page:

      

#A1. Let us have a careful look at the Earth from a completely different prospective:

Motto: "The further is the prospective from which we watch something, the clearer it can be seen."

       Historians know this well. In order to assess precisely what happens in a given place or time, it is beneficial to look at it from a different prospective (e.g. more distant, historic, cosmic, or just from the point of view of another person). So let us do this now. Let us have a look around us, so that we are able to work out what exactly happens to us, and what is going on around us.


#A2. What is the goal of this web page:

       This web page is aimed at describing the bitter truth about a tragic situation in which humanity is placing itself through its immoral behaviours. It also names this situation directly - as it should be named. Finally this web page illustrates that the humanity has no other option but to adopt at some stage the philosophy of totalizm in all actions.


#A3. An accomplishment of this web page is the presentation of situation which could happen only in the universe deprived of God:

       The situation described on this web page could happen only in the universe which is deprived of God. However, in the universe in which God supervises the development of humans, He undertakes various interventions that decrease chances that such a situation may occur. For example, people are educated earlier with the aid of intentional "simulations" about horrors of the occupation by highly immoral creatures with a superior technology - for details see item #F7 below on this web page. Furthermore, blocked is also for the humanity the access to technical devices which with their power exceed the level of morality in people - for details see the so-called curse of inventors described e.g. in item #B2 of the web page named mozajski_uk.htm. Thus, the sole fact that this web page identifies and reveals trends and situations which are characteristic for open interventions of God aimed at preventing the humanity from getting into situations described here, are one amongst most vital accomplishments of this web page. After all, it documents that God does exist after all and that He intervenes for the good of entire humanity - in spite of what about God is erroneously claimed by the official human science.


Part #B: How the humanity is going to spread evil if it does NOT stop the present insanity:

      

#B1. What we are going to do when we master interstellar travel?

       The regularities which exist in propelling devices and which are expressed with the so-called "cyclic table" lead to very interesting conclusions. Namely they state that if our present technical development remains uninterrupted e.g. with the destruction of humanity, then by around 2036 our civilisation is going to build the spaceship called the Magnocraft. (This spaceship is briefly described on numerous web pages, and also presented comprehensively in chapter F from volume 3 of monograph [1/4].) This silent space vehicle with magnetic propulsion will allow humanity fast and effective trips to other star systems. In the result, it will completely revolutionise the life on Earth. So let us review now, how this new life on Earth is going to look like after the Magnocraft is build - if humanity is going to insist in maintaining its present philosophy. (I.e. if humanity does not change its philosophy from the presently adhered immoral "parasitism" - that is described in chapter JD from volume 8 of monograph [1/4], into a moral "totalizm" - that is described in chapter JA from volume 6 of monograph [1/4] and monograph [1/5]).
       At this new stadium of the future parasitic existence of humanity, i.e. when our civilisation completes the most vital technological breakthrough - means after it builds the Magnocraft, a dramatic evolution is going to gradually unveil on Earth. This evolution will be initiated by the discovery of a cosy planet of dinosaurs, located somewhere in deep space, which awaits to be populated by people. After our civilisation finds such a cosy planet, surely one of our parasitic politicians, or one of the orthodox scientific lobby groups, is going to convince the rest of human population, that we should populate this cosy planet with our own kind, and also that we should use this populating as an opportunity to study phenomena connected with a development of a new civilisation, while this new civilisation is starting everything from zero. The justification for this move could be very simple. It could suffice to use an idea of spreading the human race beyond our solar system, and surely everyone would agree quite happily. In this way, our scientists are going to receive a permission to specially select a young, naive, and unexposed couple of village children. This couple is going to be designated to be settled on this other planet in order for our scientists to be able to "scientifically observe the development of a new civilisation from the very beginning". Most probably, our scientists would call this couple "Adam and Eve". They would pick them from a distant village buried somewhere in the middle of jungle, so that the children would know almost nothing about our civilisation. The Magnocraft of type K7 that they would travel to their new home, would probably be called "Eden" (see descriptions from subsection P6.1 from volume 13 of monograph [1/4]). Most of the trip, the children would spend in the centre of the spaceship, because from there they could see the column of magnetic field produced by the main propulsor, which would branch into individual circuits that wrap around the whole Magnocraft, thus looking from inside like branches and roots of a huge tree. For children this "magnetic tree of life" would resemble a real tree in their native village, under which they used to sit and to play. After the arrival to their new home, Adam and Eve would simply be "thrown out of the Eden" under some parasitic excuse - e.g. that the impulsive Eve did something that she should not (e.g. ate a fruit, that the captain of the Magnocraft forbidden her to eat). Then living on their own, although under the watchful but discreet supervision from our chief scientist, these children would start another human civilisation from a very scratch.
       In the meantime, in spite of all these astonishing technical advancements, people on Earth would still live very unhappy and unsatisfied lives of victims of institutional parasitism, which currently gradually takes over our civilisation, and which is defined in more details in subsection JD2.5 from volume 8 of monograph [1/4], and on a separate web page about the philosophy of parasitism. (After all, as this is explained in subsection JE6 from volume 9 of monograph [1/4], happiness and satisfaction results from "µ", not from the technical devices which are in our disposal.) Most of people would become extremely lazy, because the majority of repetitive jobs would be done by machines and by robots. The oriented towards parasitism people would be expecting to spend their lives mainly resting and experiencing all the pleasures available to such advanced beings as them. But unfortunately for them, the majority of pleasures that they are to expect in their lives, are being supplied by other people. After all, there are other people who give them sex, who keep them healthy, who maintain their social life and the functioning of their civilisation, who do for them all these non-repetitive works and services that cannot be done by machines, such as cooking, housework, cleaning, raising children, teaching, repairing, controlling and programming their robots, building and running their production factories, working in mines, disposing their garbage, etc. This in turn means, that in order to enjoy all these pleasurable things, which need to be provided by other people, the future parasites would require the ever increasing numbers of slaves. But the only way of having such slaves, without getting any moral hangover, would be to purposely farm people, who would be technically and scientifically less developed than Earthlings do.

Fig. #B1

Fig. #B1: The illustrative item of evidence which proves that on the Earth is "simulated" the situation as if the humanity has NOT evolved on our planet, but was settled here from a different stellar system. (The formal scientific proof completed with methods of mathematical logic and stating that "God created the couple of first people" is published in item #B6.2 of the web page on the evolution. In turn item Part #F of the same web page on the evolution provides some amongst vast body of evidence that humanity originates from the planet Terra in the Vega system.) The above photograph shows an imprint of "human" shoe that is around 550 millions years old. Why, and how, this imprint was formed on Earth, before any developed life forms were established on our planet, is explained on this web page, as well as in subsections A3 and V3 from volumes (correspondingly) 1 and 13 of monograph [1/4] (or is explained in volume 4 of the slightly older monograph [8e] "Totalizm"). Note that especially worth to see over there is the alternative history and real fate of the human race. In order to summarize in a few words the explanations presented there, humanity does not originate from Earth at all. People actually arrived to Earth from a huge and presently non-existing planet called "Terra" that hundreds of millions years ago used to exist somewhere within the Vega system in "Lute" (Polish "Lutnia") star constellation. It was the planet Terra where god evolved mankind. The Terra planet had gravity over 4 times greater than Earth. People from the planet Terra around 550 millions of years ago seeded life on Earth in order to prepare conditions for a human colony to be started here one day. So on the above photograph are shown footprints of a scientist from Terra who arrived to Earth to replenish life here. Independently from Earth, citizens of Terra replenished life and human race also on many other planets. So when in the result of a destructive war they blown out their own planet, these human colonies on other planets have survived. Unfortunately, several amongst these colonies degenerated morally and started to lead a life of "cosmic bandits and robbers" who have an enormously advanced knowledge and technology in their disposal, but who are completely rotten morally. This confederation of decadent relatives of humans with the elapse of time took a control over Earth and presently exploits and oppresses humanity ruthlessly, although in an invisible manner. Presently we know them under the name of "UFOnauts". However, because of their immoral behaviour, cunningness, explosiveness, anger, ruthlessness, wild cruelty, and hostility towards God, the Bible, as well as past people, used to call them "devils", "serpents", "dragons", etc.
       To what (hidden) kinds of actions these diabolic UFOnauts-serpents are capable, it is explained on several separate web pages, e.g. see the page named "26th day", and also in subsection A3 from volume 1 of monograph [1/4]. The above photograph is actually the Figure P31 from monograph [1/4] (also Figure E2 from monograph [8] - both monographs are downloadable free of charge via this web site). The photograph is also commented on a separate web page entitled "UFOnauts".
* * *
Notice that you can see the enlargement of each illustration from this web site. For this it suffices to click on this illustration. Furthermore, most of the internet browsers that you may use, including the popular "Internet Explorer", allow also to download each illustration to your own computer, where it can be looked at, reduced or enlarged to the size that you may want, or printed with your own graphical software.


#B2. How, and from what resources, we will exploit our "savage" relatives?


       While inhabitants of Earth will lead unhappy lives because they do not have slaves, this cosy planet, which we populated with our own relatives, means with "the blood out of our own blood", would become saturated with primitive, stupid, strong, wild, and hansom people. Just a kind that our parasitic descendants would need for their slaves. In order to distinguish them from Earthlings, probably our parasitic descendants are going to introduce for them some disdainful name, for example the name "savages", or "groundhogs" - like in the film "Groundhog Day", the meaning of which name is explained in item #C8.1 from the web page about timevehicles. (After all, the adherers of parasitic philosophies show the disdainful attitude towards everything, that does not induce in them a fear or a respect. Thus in order to remind here constantly about the chronic disdainful attitude of the parasites towards others, in this whole chapter I am going to use the name "savages" for all slaves that the parasites farm.) So at some stage of the development of humanity, one of the parasitic politicians probably would gain a huge popularity, by putting forward a proposal, that we should transform this populated planet into a major supplier of slaves for our civilisation. The justification could again be very simple - e.g. our savage relatives grow up into barbarians who do not live according to our standards. Thus they need our constant care, supervision, and discipline. So our turning them into slaves is going to be "good for them". In the effect, a kind of enterprise would be started. It would select from the slave planet the most hansom, healthy, and strong savages, and would bring them to Earth in order to supply slaves to the most wealthy human homes. After a brief course, these savage relatives of humans would be used as prostitutes, as servants, as cleaners, as miners, and for every other type of heavy or dangerous work, that people would not like to do. In this way, just within a few generations from the moment of planting this new civilisation of our relatives, we would become a kind of cosmic parasite, exploiters, and invaders of a planet, which would be populated with our own kind. In this first stage of cosmic parasitism, we would carry out an open exploitation of our savage relatives. Of course, our relatives would be too naive, and too primitive, to realize what is happening. They would consider our representatives to be gods who live on Olympus, and who have various bad habits, although to whom they should be blindly obedient. Our governors appointed on this planet would promote this view by showing to naive relatives the operation of our weapon and technology, the "miracles" that they can made, etc. In order to induce even higher respect, the governors would wear a very "scary" clothing, and paint faces in a scary manner.
       Nothing can be stagnant. Therefore also our exploitation of the slave planet populated with our relatives would go through a gradual evolution. The first reason for this evolution would be a transfer of technology. In spite that our governors would act on this slave planet under very strict orders to not transfer any technology to our savage relatives, just by simple observing humans in action, the savage relatives would quickly learn. Therefore, they would create effective social structures, and at some stage they would learn how to make metals, how to build, how to make clothes, etc. Our politicians would get into a panic, because the fast development of the slave colony would introduce a danger of cutting out the supply of slaves. So they would force the change of exploitation strategy. Our human governors would be ordered to hide from local natives, so that locals would not know about our existence. In this manner humans would start to constantly hide from their primitive relatives. In order to make this hiding even more effective, we would need to also change all methods of acting on the slave planet. Thus instead of a direct and open action, which we used previously, we would introduce the hidden action, indirect, and not detectable for savages. We would also always study savages, and seek methods of controlling them for accomplishing our benefits, so that the savages would not be able to realize that they are controlled. For example, if we would like to destroy their building, we would not do it openly, but we would induce with our advanced technology a tornado, a fire, or a landslip, so that this destruction would look as if it is completely "natural" and "accidental".
       In order to increase the effectiveness of our hiding, we would use the increasingly more advanced technical devices. For example, each time we would operate on the slave planet, we would make sure that we switch on the invisibility shields, so that our less technically advanced relatives would not be able to realize that we actually do exist. Our hiding would be facilitated by the astonishing technical development that we would accomplish at that time, namely by the s-called "telekinetic flickering" - which independently from web pages about the Concept of Dipolar Gravity, and about telekinezis, is also described in subsection L2 from volume 10 of monographs [1/4] and [1/5]. In the meantime we would start to incorporate this "telekinetic flickering" into all our propelling devices. In this manner, every our vehicle, and also every our representative to the slave planet, would become invisible to eyes of our savage relatives. Furthermore, our governors would be forbidden to take slaves openly from the planet of our relatives. We would start to farm slaves, instead of taking them. For this, we would secretly harvest sperm and ovule from savages, and then clone and grow slaves from this "inferior" genetic material. We would grow them in our "factories" with the use of special industrial test-tubes, that would replace for them the natural wombs. In order to be able to later exploit these slaves on Earth, without having too much moral hangover, we would name them "biorobots". This name would remove from us the sense of guilt, that they are our relatives, while we are still exploiting them so ruthlessly.
       Of course, with the elapse of time we gradually learn how to milk sperm and ovule from our primitive relatives in a manner that they would not even notice it. For this we would abduct them to our vehicles in the middle of night, when they still are submerged into the sleep, while the entire process of extraction of their genetic resources we would carry out after we would previously hypnotise them. After the return to their beds, we would firstly erase thoroughly their memories. In order to keep a strict track, when there is a turn for each individual savage from the slave planet to be "milked out" from sperm or ovule, we would tag each single savage similarly as on Earth we tag cows on human farms, namely by attaching a number for each one of them. For this, each such a savage would have implanted a kind of telepathic transmitter into the bone of his/her leg between the knee and an ankle. This telepathic transmitter, on the signal from our spaceship, would reply with the identification details of a given savage. After implanting these tags, each tagged savage would have a small scar left on his/her leg. For the right handed savage men, this scar would be located on the right side of their right leg, around 27.5 (?3) cm from the floor. In turn for the savage women it would be located on the left side of their left leg, also around 27.5 (?3) cm from the floor. The appearance of this scar is shown on the first photograph provided on web pages on UFOs. We would keep abducting each one of these tagged savages onto decks of our spaceship during their sleep, regularly after around 90 days, and then milk them under hypnosis. Because in the mechanisation of this extraction of sperm quite significantly would obstruct a fold of the foreskin that covers male penises, we would cunningly manipulate into several parasitic religions on the savage planet the "god's order" to circumcise male penises for the religious reasons. In turn those people, who would not believe into any religion that practices circumcision, we would tell that they still need to circumcise for hygienic or sexual reasons, or to prevent sand from gathering under the foreskin. In the result of this systematic abductions and "milking" of reproductive resources, for example every savage female that is "milked" from her ovules, at the age of around 40, would be robbed from around 100 ovules. These 100 ovules we would subject to divisions and cloning, thus making this women to become a mother to at least 1000 of "biorobots", which would suffer excruciating exploitation and abuse on our own planet. Such a process would be sufficiently efficient, to be able to satisfy all our needs for slaves. The planet of savages would supply us with so many biorobots, that every parasitic family on Earth would be able to have even several of them.
       These biorobots would be used on Earth for doing all dirty work that we would not be prepared to do ourselves, and also that could not be done by machines. So these biorobots would work as servants in our houses, as our prostitutes and sex slaves, as surrogate mothers for our children - because bearing a child is a tiresome task and our (used to comforts) women would refuse to do it, they would also work in our factories and in our mines, explore free space for us, die for us as our soldiers, and do everything that is either unpleasant, dangerous, or immoral. When these biorobots would get sick, injured, unable to work any more, or old, we would dispose them on an industrial scale similarly as we do with unwanted animals, i.e. using gas chambers to put them to sleep, and crematoriums to get rid of their bodies. Of course, previously we would extract their skin to make nice leather covers for books and to produce tight fitting gloves, while we would use their hair to plot elegant rugs. These "disposal facilities" or "concentration camps for biorobots" we would develop on some unattended planets just to solve the problem of industrial disposal of millions of these biorobots which are unsuitable for further exploitation. (A "licence" for this efficient method of fast disposal of unwanted biorobots, we could later telepathically pass to some local Hitler from the planet of our slaves, so that this Hitler would not need to invent it from the scratch).


#B3. How we are going to keep our "savage" relatives in continuous slavery?

       Of course, because governors of the savage planet would already know about moral laws (described in subsection I4.1.1 of monograph [1/4]), they would never do any immoral and dirty work by themselves. They would always employ the local "heroes" to kill, to pacify, and to exterminate their own comrades for these governors. In this manner on the planet of slaves gradually would be build a complicated apparatus of oppression, that would be constructed of the telepathically programmed local collaborators and traitors. This apparatus wil be controlled by our own agents, which we will cuningly change for locals. (This changing will be easy for us - after all we will look identically as they do. Also we will know such things as "plastic surgery" and "art of makijage".) According to what is described in subsection JD4.2 and U4.4 of monograph [1/4], for such collaborators and traitors we would choose exclusively savages, who themselves reached already the philosophical state of a full-blown parasitism, and thus who without difficulties can be manipulated and telepathically or hypnotically ordered to do all sorts of atrocities. Moreover, these collaborators and traitors would be formed into special self-deadlocking human structures, the effectiveness of which is going to be multiplied - example of one of such structures is described in subsection O3 of monograph [1/4] and in subsection E2 of monograph [8]. This oppressive apparatus is to spread an unexplainable terror amongst savages, pushing everyone down, destroying everyone that is going to stick out, and effectively delaying the development of the entire savage civilisation.
       In spite, however, that we would know about moral laws, and try hard not to break them, still our oppressive activities on the slave planet, and the ruthless exploitation of all these slaves that we would have, would generate undesirable karma which we wouldn't like to receive back. (What is this "karma" it is explained on the web pages karma and 26th day, and in subsections I4.4 and JA3 of monograph [1/4].) So we would develop various techniques of dumping our unwanted karma onto the selected savages from the slave planet. We would select the most moral and the most good savages on the slave planet, to act as dumps for our unwanted karma. We would dump our bad karma on the most moral savages for two main reasons. The first reason would be to get rid of the karma for these our own crimes, which we would not like to receive ourselves back when their karma finally returns to us. The second reason would be to purposely confuse the savages, and to conceal the action of the moral laws from them. The point is, that by causing good and moral people on the slave planet to also experience all the bad events in the same manner as this happen to bad people, would made savages to believe that being good and moral does not pay off. Of course, savages would not know that their good and moral people are affected by bad events not because being moral remains unrewarded, but because we purposely dumped our bad karma onto them thus making impossible for them to rip moral rewards which they deserve.
       The appetite of our civilisation for the slave workforce would grow so fast, that a single slave planet would not be able to satisfy it forever. For this reason, after our space vehicles would be perfected sufficiently, we would decide to prepare another planet to become a similar slave colony. For this purpose we would choose a bare planet on a lifeless star system located quite close to our Sun, and we would start to prepare this planet for becoming our next slave colony. To accomplish this, we would design and implement a plan for turning the bare planet into timing with life slave colony. During implementing this plan we would probably leave there our marks and footprints, similar to these shown in "Fig. #B1". But populating this second planet of slaves would be our parallel project, the elaboration on which would duplicate the information from this web page, so it lies outside of the thesis of this page concerning the evolution of philosophy of "evil parasitism". So let us abandon discussing it any further and let us return to the further fate of our first slave planet.
       Because the elapse of time would keep bringing the further technical development to our first slave planet, at some stage we would be again forced to change our exploitation strategy. In order to keep our primitive relatives under control, we would be forced to make sure that forever they remain less developed from us. The reason would be that the slave planet that would supply us with all these slaves, would slowly try to develop itself to our own level, thus threatening that the savages not only would discover our existence and parasitic activities, but would also start to take a revenge for all these years of slavery. They could also start to free from our oppression all other planets of slaves that in the meantime we would manage to populate. So we would decide to permanently suppress this slave planet and to push it down. In this way from just cosmic parasites, we would evolve into "evil parasites" which are described in subsections JD8 and JD9 of monograph [1/4]. Evil parasitism is the most sinister version of the philosophy, which in chapter JD of monograph [1/4] is called the institutional parasitism. It manifests itself by not only having and exploiting slaves that are farmed on other planets, but also by intentional harming them in order to keep them enslaved forever. A primitive model of evil parasites could be harem owners in Eastern cultures, who castrated their eunuchs, to keep them enslaved until they die. (It is interesting that Eastern cultures somehow developed social structures, which are much more prone to all forms of parasitism than Western cultures. Also in Eastern cultures the parasitic institutions in agonal stage are tolerated by the society and kept artificially alive for much longer then in Western cultures.)
       After accomplishing the stage of "evil parasitism", to keep the slave planet in a state of continuous enslaving, and to make its freeing from our "protection" impossible, we would constantly fabricate various destructive phenomena on it. For example one time we would hit their planet with some planetoid that we redirected especially to cause such damage. The other time we would explode on it our vehicle, thus destroying the large proportion of its civilisation. We would also bring to it periods of slavery, feudalism, and "medieval" times. We would also use religious fanaticism to turn one group of savages to oppress others. We would fabricate various "natural" disasters and cataclysms, which periodically would push down their civilisation, and keep it in a constant darkness. Sometimes we would cause heavy destruction of the natural environment, so that the majority of them would die out from pollution and cosmic radiation. We would also constantly instigate savages to start wars between themselves, and we would steer fights and disagreements between various their races, countries, religions, ideologies, etc. These wars would sometimes overtake the entire their planet. In this way we would constantly push savages down and we would always keep them in the state of complete darkness and unawareness of being exploited.
       We would also complement these atrocities by regular assassinations of their best brains. For example, if from the research of their future we would learn, that a given person is going to contribute significantly to the development of the slave civilisation, we would either destroy this person and make him/her unable to accomplished whatever was in his/her reach, or we would assassinate this person. In order to destroy selected people we would use a whole arsenal of proven in action and effective methods. The key components of such destruction would be: (1) to cut such person from the connection with the rest of the world (e.g. by making his/her postman to intercept his mail, or by forcing him/her to move to a distant country), (2) to instigate his relatives and friends against him/her - so that he/she would not have a peace and conditions for work, (3) to make him/her very busy with a fight for survival - so that he/she would not have the time and energy to complete whatever normally he/she could accomplish, and finally (4) to deprive him/her of the source of income - so that he/she would have a bigger worry on the mind then to accomplish whatever was intending for the good of his/her countrymen. All these would be done with the use of undetectable methods, such as: (i) controlling of events by our agents-changelings which are going to occupy key positions in their society, (ii) post-hypnotic suggestions programmed directly to minds of people who interact with such a victim, (iii) telepathic commands, or (iv) manipulation on moods and on low instincts, etc. Of course, we would know about the action of moral laws. Therefore we would not carry out killings in a direct manner. We would either make savages killed by a local gunman who would be hypnotically pre-programmed by us for this killing, or we would arrange a "Titanic scenario" described in subsection A4 of monograph [1/4] to kill them, or we would fabricate any other "accidents", which would result in the death of selected savages.
       Independently from the above, we would also systematically murder all those on the farmed planet who would seem to be too inquisitive and trying to deduct our existence. Furthermore, we would hold back the technical and scientific progress of this planet by telepathically misleading its top scientists, by implanting various destructive ideas and fanatic religions, by manipulations on views of savages, etc. In order to carry out all such sabotages, we would use our own agents-changelings who would mix with locals and utilise our advanced technology to control them as well as to gain their admiration. Our saboteurs could work unnoticed, because they would look like locals (after all, we would farm our own kind), while for misleading our farmed slaves, we would develop in them the belief that aliens from space must look drastically different. To develop this belief about the different appearance of aliens from space, we would arrange on the savage planet a few theatrical spectacles, in which we would make to land on this planet some strange looking creatures which locals would take for aliens. These our local-looking saboteurs could pretend to be magicians. After all, they would be able to walk through walls or jump through aeroplane propellers, without getting hurt. They could also pretend to have psychic powers. This is because they could bend spoons, bend little pendants while these are still hanging from someone's neck, and move objects just by looking at them. Alternatively, they could pretend to be sent by God. After all, they could make miracles, disappear from view, revive the dead (by shifting backward their time), etc. By doing such extraordinary things, which would appear supernatural to locals, our saboteurs would gain their attention, obtain access to the top circles, and have a significant influence on the political life of the planet that we would farm. Therefore they could help to make decisions, which would turn to be the most disastrous for locals and would push them down.
       One of our strongest ambitions would be to make the social system on the enslaved planet to become identical to our own system. After all, we would consider our own system to be the most perfect in the entire universe. Therefore, we would spare no efforts to reinforce on the slave planet the atheism that we would adhere ourselves. Furthermore, we would try to organize amongst savages various permanent slavery systems that we would have already implemented on our own planet. In order to reinforce atheism, our basic strategy would depend, amongst others on (for details see subsection VB5.3.2 from volume 17 of monograph [1/4]): (1) organising increasingly barbaric religions and cults amongst slaves, (2) deviating morally some leaders of the existing religions and cults, and also (3) such directing the science of savages that this science will become an atheistic enemy of religion. Our intension would be, that through showing how corrupted and morally decadent various religions and cults become with the elapse of time, this would turn out of the faith all savages that would feel the need for having a religion. In turn to reinforce a permanent slavery, we would continually organise on the slave planet various regimes and social systems, that would try to implement slave structures practically. For example we would form countries and systems, such as Roman Empire or feudalism, which would entirely be based on the slave labour, we would build religious systems of enslaving, such as the Inca Empire or the Order of Teutonic Knights, we would form casts and social classes, such as in ancient India or in industrialised England, we would build military slave regimes, such as Hitler's fascism, etc., etc. We would never cease these efforts of imposing permanent slavery on the planet of savages. After all, we would try to make these savages similar to the most wonderful creatures of the entire universe - which we would believe that we are.
       Having in our disposal such advanced technology as telepathy and technical hypnotising, we would make sure that we also use it to our advantage. For example we would place a satellite in the orbit of our farmed planet, and make this satellite to telepathically order every single savage: "you must scoff, ridicule, and burn on the stake all those who try to research the existence of UFOs, or who try to establish the reality of UFO abductions". In this way, even if someone on the savage planet would get to realise the seriousness of their situation, all others would only scoff at him/her, never believing what he/she is saying, and then would quickly burn him/her on the stake. Due to use of such evil methods, we would keep forever our savage relatives in the state of stupidity and unawareness of being exploited.
       In order to force our own citizens to approve and to complete all these immoral atrocities that we would do on the savage planet, after we entered the stage of evil parasitism we would be forced to introduce on our own planet the duty of carrying so-called "indoctrination implants" described in subsections JD8 and U3.2 of monograph [1/4], and in subsection D3.1 of the treatise [7/2]. These implants would cause that all citizens of our parasitic civilisation would adhere to exactly the same philosophy of evil parasitism. Thus they would not have any moral resistance against doing all these atrocities, deviations and evil deeds, to which the evil parasitism is resorting. Unfortunately, forcing our citizens to obligatorily carry such indoctrination implants would also cause that as a civilisation we would loose the capability to generate new ideas. Thus starting from this point in time, we would freeze ourselves in the development. This in turn would cause, that apart from the need of having slaves as the source of labour, we would also need them as the source of new ideas and inventions. Thus the consequence of introducing in our society the indoctrination implants would be that our exploitation of the savage planet would enter into the next stadium of exploiting savages not only from the genetic resources, but also from intellectual properties, means from the new ideas.
       The stadium of exploiting the savage planet also from the intellectual properties would put our civilisation in a very difficult position. We would need to balance between two contradictions. On one hand we would be forced to hold back the savage planet from further development. After all, our own progress we would freeze with our indoctrination implants. So if we allow them to develop freely, there would be a danger that they overtake us in the technical advancement and perhaps for a change turn us into their own slaves. On the other hand we would need their technical and scientific ideas, because these would be the ideas that would push us upwards in our own development. In order to somehow balance between these two contradictions, we would need to constantly choose, which ideas we squash in our slaves at the spot, but which we allow to develop in the isolation, so that we could firstly parasite on them, and only then squash them. However, the ideas which we would allow to develop we would carefully cut off from all possibilities of being disseminated on the slave planet.
       After some 20 000 of years from the moment of starting exploiting the slave planet, our dependency on the biological resources supplied by savages would envelope all aspects of our lives. Practically every areas of economy and life on our planet would be dependent on the slaves, and on the biological resources robbed from the savages. We would become as Germany under Hitler, who finally even started to use hair from their slaves to plot rugs, and human skin to produce book covers and gloves. And so, the biorobots farmed from the sperm and ovule robbed from the savage planet would do all work for us. The moral energy robbed from savages would extend our lives and would add vigour to our bodies. The creativity generated by savages would become the only source of our progress. Even such thing as the artificial intelligence that would be needed to control precisely our machines and vehicles, in our civilisation would not originate from computers - which would be used by other civilisations for this purpose, but it would take the form of intelligent souls of our savages, which we would intercept and imprison in our technical devices, so that these souls would control the work of the devices. (In order to enslave these souls in a manner that they would accept, we would make them to believe during their life that they are former our citizens, "star-people", means one of us, and then we would discreetly convince them to commit suicides so that after the release from their bodies they could "return" to us - means allow us to imprison them in control mechanisms of our machines.) Due to this trick, our machines and vehicles would have personality, knowledge, and intelligence of humans, i.e. they would have conscience, senses, names, and we could talk to them and give to them by thoughts, or by words, any complicated orders, which they then would intelligently and with feeling complete for us.
       During reviewing all these forms of destructiveness, which our parasitic descendants are to carry out, in order to maintain their slavery-based lifestyle, one may start to ponder whether they are going to do to savages anything that is good. Well, the answer is: no! Evil parasites are doing exclusively evil deeds! They may carry out some actions, which from the receiving end may look like good deeds, but actually these actions always have evil intensions. Let us now have a look at a hypothetical situation, which by a savage would be perceived as a "direct intervention of angels", but which actually would be done for evil purposes. To understand this situation, let us assume that evil parasites decided to spread amongst savages a mock "scientific" theory, which would block further progress, because it would divert attention from telepathy, telekinetic travel, and from the Concept of Dipolar Gravity. In order to spread this theory, evil parasites would find a savage scientist, let name him "Einstein", and then hypnotically guide him through the entire process of putting together and propagating this ill-conceived theory. They would engage in this project a lot of their own scientists, and put a lot of effort. After all, the theory would need to be well prepared and would need to be cunningly though over. Of course, the effects would be as desired. This theory would completely extinguish the efforts of savages to seek amongst directions that would hide the immediate progress and technical accomplishments. But then our parasitic descendants would need to alter something in the past of the savage planet, via the use of their time vehicles - as described in subsections M1 and M6 of monograph [1/4]. After they completed this alteration of the past, it would turn out, that in the new passage of time, their "Einstein" drowned as a small boy. So all these efforts of evil parasites, would turn out to be wasted. What our parasitic descendants would do in such a situation. Well, in the new passage of time, they would send one of their people to save young "Einstein", when he was drowning. So that in the altered passage of time, his theory would again work as in the old one. In the effect of this saving, savage "Einstein" would later claim that "an angel miraculously saved my life when I was drowning as a young boy". For someone, who would look just at this individual incident, it would appear as if a good deed was done by evil parasites. But actually it would not be a good deed at all, as it would serve for a very sinister purpose. Therefore, if on the savage planet anyone would analyse the activities of "angels", and put the total outcome of their "good deeds" into a proper prospective, then it would always turn out that all these "good deeds" actually were done with evil intensions and served for very sinister purposes.

Fig. #B2

Fig. #B2: Anatomic features of former "devils" (i.e. present "UFOnauts"). The above photograph shows one of the best images of a "devil", about the existence of which I am aware. This image illustrates almost all vital anatomic attributes of creatures, whom because of their decadent morality, hostility towards people, and enjoyment in tormenting these who are dependent on them, in old times were called "devils" by people. The Bible authorized by God himself calls them "serpents", "dragons", "devils", and also in several other ways - see item #E1 of this web page. In present days these devilish creatures are called "UFOnauts". In fact they are close relatives of humans while their appearance is difficult to distinguish from ours.
       This photograph was taken from monograph [1/4] where it is shown as Figure N3. In turn extensive descriptions of anatomy of UFOnauts are provided in subsection V8.1 from volume 16 of monograph [1/4]. The most striking anatomic attributes of UFOnauts, which I always seek first, are their triangular eyes and the upward growth of hair above the forehead. The eyes of UFOnauts have slightly different shape and optical properties than eyes of humans. Thus when they are viewed from an appropriate angle, their pupils look like sharp triangles with straight sides directed downward with their apexes. But when an UFOnaut looks straight at us, his/her pitch black pupils in eyes look just round like in humans. Therefore the easiest way to notice that someone is a UFOnaut, when we see him/her in TV or look at his/her photograph. Then camera frequently captures their eyes under this special angle of viewing, for which they become triangular. It is shocking how many such triangular eyes one can notice in present television. What is even more interesting, in majority of individuals who show such triangular eyes, have hair strangely standing up on ends above their forehead. After one realises what this means, one gets into a shock. After all, the frequency of seeing such eyes and hair makes us aware how massive the occupation of Earth by UFOnauts is, and how complete and tight control over all our institutions UFOnauts extend presently. Because of this triangular appearance, the old Polish folklore stated that "devils" (i.e. "UFOnauts" who operate on Earth) have "cat eyes". In turn hair in UFOnauts who mix with people grows upward on the head. Thus the majority of UFOnauts comb their hair upwards. In a noticeable proportion of UFOnauts hair is curled (similar like in people is pubic hair). Another striking attribute is their head in the shape of standing pear which gives the higher horizontal cross-section in the plane of temples (i.e. not in the plane of cheek-bones like in people). Furthermore, noses of UFOnauts are pointed like carrots, and usually have a small groove at the very end. Many of them have noses bend in the middle like small hooks. In turn on their chins small protrusions do exist, which frequently have a vertical groove running in the middle which subdivides it into two like miniature human buttocks. Unfortunately, some of these anatomic features probably can appear also in people. Therefore detection of such attributes in someone should only inspire for undertaking a careful observation of such someone. After all, on the present stage of our knowledge the final assessing of someone as a UFOnaut, can be only accomplished when we catch such someone on causing some "supernatural" event, e.g.: disappearing after entering a toilet or a lift, passing through the wall or locked doors, avoiding a wound when getting a cut is obvious, rapid appearance of a series of strange "coincidents" all of which supports the intention of this someone, accidental letting us know that such someone knows our thoughts or pains, unaware revealing that they can telepathically issue orders to animals, etc., etc. In the vital interest of survival of our civilisation is to start taking notice of attributes described here. Notice, that details of the anatomy of UFOnauts, as well as differences in the appearance of UFOnauts and people, are also discussed on several further totaliztic web pages listed in "Menu 4" and "Menu2", e.g. on pages "ufonauts", "aliens", "26th day", "Malbork", or "Antichrist".


#B4. How we will make sure that our savage relatives will not realise that they are occupied and exploited by us?

       In order to exploit our savage relatives practically for infinitive time, it become absolutely vital that we will NOT allow them to realize, that they are occupied and exploited by us. Therefore in order to make for them impossible to realise the tragedy of their own situation, we undertake several preventive steps. Here is the list of most important such steps:
       (i) We are going to hide from them continually. Therefore, if we arrive to their homes, we do it only in the middle of nights when they are sleeping, while before we awake them we make sure that we hypnotised them with our hypnotising devices. If our vehicle is forced to patrol their planet, it is going to do it either at night, or after disappearing from the view through changing into the so-called "state of telekinetic flickering". If we decide to murder one of these savage relatives of ours, or destroy any city that they build for themselves, then we do it in such a manner that it will appear that this murder is an accident or a deadly disease, while this destruction was cause by the "act of God" - means we will carry out our evil deeds in manners described on the web page "predators".
       (ii) We place our own changelings to be their leaders. Because we will look almost identical to them, we will impose our changelings to be their leaders. In this way we will have a constant control over what they are doing. Of course, they will NOT know that these whom they elect supposedly in a "democratic" manner to become their leaders, in reality are our agents. After all, in order to not recognise our agents, each one of them will be placed in true their families, as a so-called "changeling" described in more details on the web page "predators". (Such a "changeling" is simply our own agent, who undergoes a thorough plastic surgery to obtain appearance that is identical to one of their people, and then changes place with this person. Because this agent is going to look exactly like a person for which it changes places, even his closest family will NOT know that he is NOT one of them, but one of us.) These our changelings will occupy all key positions in their society. Therefore we will be able to control their society in any way we want.
       (iii) We will keep destroying the evidence of our existence. Sometimes may happen that we leave on their planet some evidence of our existence. For example any of savages photographs our vehicle, or during a landing we leave in grass a permanent landing site. However, in such cases we must immediately send to this evidence our agents-changelings, and order them to destroy somehow this evidence, or neutralise the significance of it in eyes of savages.
       (iv) Our changelings pretending to be their scientists will continually tell these our "savage" relatives that we do NOT exists at all. Because we will have our agents-changelings practically on every key position in their society, we will cause that these agents will constantly tell savages that we do NOT exist at all, and that they are only inhabitants of the universe. If any of them starts to claim otherwise, we either murder him, or unleash around him such hysteric campaign of condemnation, scoffing, tormenting, discrimination, and telling others that he must be mentally ill, that none of his countryman will believe in what he says.
       (v) We will not allow them to learn true course of their own history. We will systematically destroy everything that contains any information about their fate and history. An example how in a completely secretive manner we will carry out such destruction of history is described on the web page about my family village Wszewilki and on the web page about memorial.

Fig. #B3

Fig. #B3: The painting prepared in 2002 by a famous Polish artist Henryk Jan Baca. It illustrates in a symbolic manner the present situation of humanity. The UFO vehicle approaching us from the space provides the key to understanding this painting.
       The contact with the author of this painting (e.g. in order to post him our comments or opinions) henryk@baca.art.pl. Other paintings of the same artist can be viewed at his web page www.baca.art.pl.


#B5. What we are going to do when our "savage" relatives, in spite of our suppression, still increase the level of their technology too close to our own level?

       In spite of all these our efforts, it still may happen that savages from the slave planet at some stage reach the level of development of their technology, which allows them to detect our hidden occupation of their planet. Furthermore, they discover the existence of moral laws, develop principles their own highly moral philosophy called totalizm, and learn to detect attributes of our immoral philosophy of parasitism, which we disseminate amongst them. This deprives us the ability to control their actions. Finally they invent the oscillatory chamber, become capable to built the Magnocraft, and begin to build devices for telepathic communication. This in turn will cause that they will be able to communicate with other civilisations from which so-far we intentionally cut them off. They also start to notice signs of our invisible existence and occupation of their planet. Thus they start to form structures and means for breaking away from our evil "protection". So what we do in such critical moment of time to keep them enslaved? Well, due to our present knowledge of evil parasitism we already are able to deduce what will be our reaction. Namely, we will do everything possible to destroy completely their too advanced for us technical civilisation, and thus cause that they must return to caves and on trees. After all, after destroying their technical civilisation we will assure next several thousand years of our uninterrupted occupying and robbing of their civilisation.
       In order to cause the complete destruction of the technical civilisation of these savages, we will unleash an entire series of hidden manners of their systematic destruction. Here are the most important out of these manners:
       (i) Initiation of murderous wars on their planet, including in this also world wars. In order these wars were especially destructive, we will try to carry them out on the religious ground. For this we will utilise our agents-changelings mixed with savages and performing functions of leaders in their societies, in order to quarrel believers of subsequent religions that we created on their planet and agitate these believers to start a destructive war. Implementing consequently the parasitic doctrine "divide and rule" we will continually instigate believers of one religion against others. In the result, at some stage we will manage to start another destructive world war on the occupied planet of savages. Outcome of this war will be that their entire civilisation become completely destroyed and shifted back in the development to the level of cave men. More information on this subject is presented in subsection O8 of monograph [1/4], and also on web pages predators, or military_magnocraft.htm.
       (ii) Technological forming with our advanced vehicles various destructive phenomena which will look like natural disasters. For example, by exploding our vehicles we will cause murderous tsunamis, we will constantly induce destructive hurricanes, tornados, floods, etc., etc.
       (iii) Unleashing murderous viruses and bacteria. We will also torment constantly their society with murderous illnesses and micro-organisms, which our scientists will raise in our laboratories. These in turn will initiate murderous epidemics which will cause carnage amongst their civilisation.
       (iv) Creating destructive economical-social conditions on their planet. This goal we will try to accomplish through causing that leaders of key countries on the planet of savages are our own agents-changelings whom we place amongst them. In normal circumstances such imposing on savages our own leaders that originate from our civilisation will be simple. It will boil down to mixing our agents-changelings with the crowd, as it is described on the web page predators, and in subsection V8 of monograph [1/4]. Then we will cause that some of these our agents-changelings become diverted to a political career. With the aid of our hidden methods of action, our agents-changelings become lifted to the role of leaders of all key countries amongst unsuspecting savages. In turn these mannequin leaders that we imposed on them will make sure to suffocate the economy of the planet of savages, to cause economic depression and to make all possible political "errors" in order to extend this depression as long as possible, to increase their unemployment, poverty, the lack of food, crime rate, addictions, dependencies, oppression, etc., etc.
       (v) Changing the civilisation of our slaves into the "exclusively female civilisation". Means, through the use of our advanced technology we start to influence the natural environment of the planet of our slaves in such a manner that the "sperm counts" in males from this planet are going to gradually drop down until diminishing completely. Simultaneously we develop on the slave planet intensive research on forming sperm from so-called "stem cells" - thus eliminating completely the need for the existence of males. In the result we receive an exclusively female civilisation - which provides us with benefits described in item #B6 below.
       Descriptions of further "pseudo-natural" catastrophes and tools with the use of which we will be able to torment savages in a manner undetectable by them, are presented on many totaliztic web pages, e.g. see pages destructive use of magnetic vehicles, predators, 26th day, landslides, plague, hurricane, tornado, and several others.


#B6. The transformation of the planet of our slaves into a civilisation of exclusively females:

       So on the slave planet we are going to practise intensely all these cruel methods of "evil parasitism". Unfortunately for us, these methods are going to slow down progress of the savage civilisation of our relatives, but will NOT be able to stop this progress completely. Seeing this continuous progress of our savages, we will become increasingly aware, that one day savages may discover our existence, and break away from our "protection". This would be a disastrous blow for our civilisation, as in the meantime we got used to slaves so much, that we could not envisage our lives without a continuous access to new "biorobots" and to other biological resources. So when savages would already reached the stage of development, when they started to build cars and space rockets, we would invented an extremely sinister plan of keeping them enslaved forever. We would decide to turn them into an exclusively "female civilisation". The idea would be, that by using our invisible methods, which savages would not be able to distinguish from "natural" causes, we would gradually decrease the sperm count in male savages, and eliminate all males from the savage population. For example, we would beam this civilisation with telepathic messages of appropriately designed content and frequency, we would expose it to cosmic radiation of a well selected destruction, we would introduce appropriate impurities to their atmosphere and water, etc. Simultaneously we would make savages to push forward intensive research on genetics, genetic engineering, cloning, producing sperm from stem cells, etc. So when we would manage to eradicate all males from the savage planet, their civilisation still could continue to multiply on principles of cloning or the use of sperm produced from stem cells (instead, like previously, on principles of male-female conception). When we would manage to gradually eliminate all males from the savage civilisation, then females would be only left on the slave planet. These females would still provide us with the genetic material needed to produce our "biorobots", and would still be able to multiply themselves by cloning. But because females do not display certain male qualities, which could threaten our dominance, such exclusively "female civilisation" would never initiate any attempts to detect our existence, or to break away from our "protection". In this way we could exploit such "female civilisation" forever. After we would developed this sinister plan, we would immediately put it into the action. For this, we would gradually decrease with our invisible methods the sperm count in male savages. We would also cause with the undetectable methods described in subsection JE5.4 of monograph [1/4] the increasingly large proportion of girls to be born on the slave planet. Furthermore, with the use of telepathic orders emitted by our "propaganda satellites", we would induce an emotional "war of sexes" on the savage planets. For this we would bombard every inhabitant of this planet with he telepathic information, that the opposite sex is completely unsuitable to live together, thus everyone should live either alone, or live in homosexual relationships with the same sex. Furthermore, we would order savages telepathically to attack the opposite sex at any opportunity, and to take revenge on it, because for everyone the opposite sex is a source of all personal problems.
       At this point it is worth to emphasize, that starting from 2009 the human civilisation on the Earth is ready to transform into the exclusively female civilisation. After all, it was in 2009 that people learned how to produce human sperm from so-called "stem cells" - for details see the article "Embryonic idea: a world without need for men", from pages A1 and A3 of the newspaper The New Zealand Herald, issue dated on Thursday, July 9, 2009; or the article "Scientists create human sperm" from page B3 of New Zealand newspaper The Dominion Post, issue dated on Thursday, July 9, 2009. Furthermore, in 2009 the sperm counts in males of almost all countries in the world dropped down below 50% of the sperm counts in the same countries registered just only 25 years earlier (e.g. in New Zealand it dropped down by almost 80%).


Part #C: What consequences of these enslaving of our closest relatives will bring to our own civilisation:

      

#C1. How the hidden occupation of our "savage" relatives will facilitate the getting rid of human scum from our own planet:

       In every society a percent of citizens is dangerous to the rest of people and must be eliminated somehow. Their examples include murderers, criminals, perverts, degenerates, psychopaths, dangerous mentally ill, etc. Because descriptions from this item require the use of a general name for all groups of such people, I will use here the name "scum". In [E4] "The Concise Oxford Dictionary", 10th edition, ISBN 0-19-860259-6, page 1290, the word "scum" is defined, amongst others, as "a worthless or contemptible person or group of people" (also "a layer of dirt or froth on the surface of a liquid"). Thus it has a very similar meaning as "riffraff" from page 1231 of [E4] (i.e. "disreputable or undesirable people"), but is much easier to use. These people from the social scum, typically are too dangerous to allow them to walk freely amongst normal humans. Therefore in societies limited to their own planets, such as present societies on Earth, this human scum is locked away in a multitude of institutions, hospitals, or prisons. However, after locking them out, the society needs to spend on food, housing and treatment, supervisors, etc. So even when they are locked away, the society still is punished by them, because must loose resources to look after them and to watch them.
       Therefore when the humanity will enslave the planet of "savage" relatives described on this web page, the political leaders adhering to the philosophy of evil parasitism will surely invent a more convenient, although also more deceitful and parasitic, solution for the problem of getting rid of this dangerous human scum. This solution is already known for a long time. Less than 200 years ago England used it for getting rid of its human scum and black sheep from influential families (i.e. packed them onto boats and sent to Australia). In case of the future, parasitic Earth, instead of locking away this human scum in institutions or prisons, our societies will dump them to this slave planet, putting them in control there in the name of humanity. Therefore, the entire human personnel on this planet of slaves will be composed of various murderers, criminals, perverts, degenerates, psychopaths, etc., whom no-one wants to see on Earth. After we dump this human scum to the slave planet, our society will gain various benefits. For example:
       (i) The humanity gets rid of this scum from Earth cheaply, without spending governmental funds on locking them away in institutions, for feeding them, supervising, watching, etc.
       (ii) This scum becomes useful and productive. After all, it will govern and exploit for us the colony of our slaves. In this way normal citizens of Earth will NOT need to dirty their hands wish such immoral activities.
       (iii) We will please this scum without bearing any social costs. After all, on the planet of our slaves they will be allowed to rape, rob, murder, and do with local slaves whatever their twisted minds may wish to do. This pleasing of their deviations and lasts on slaves will not bother nor disturb anyone on our own planet.
       (iv) We will clean our own planet from the human scum, in a humanitarian manner, maintaining their dignity, pride and respect. After all, instead of explaining to the ones whom we will get rid of, that we are dumping them out from our planet, because there is no room for them amongst us, we will boost their pride and avoid getting accused of anything when we let them know that "they are posted on a honourable and responsible mission of representing our planet and governing on our behalf".
       (v) We will create favourable conditions for disciplining this scum easier. Because these ones whom we get rid from our planet in this manner will be delegated onto "a responsible mission and a diplomatic post", whenever they do something that we will not like, we can punish them incomparably more than when they do it on their own planet. After all, beyond borders of our own planet, each their action can be announced to be a "treason", "endangering of the security of their own civilisation", "cooperation with enemies", etc. In turn punishment for such "crimes" could be of any length.
       In the result of this simple action, the planet of slaves turns out to be not only a source of our good living, but also a dumping ground onto which in a "humanitarian" and unoffending manner we will get rid of all human scum that originates from our own society. All these whom we will send there in fact will be the unwanted human scum intentionally removed from our own society. In addition, this getting rid of the scum we will be able to carry out in the manner which will not offend anyone's rights, and thus which does NOT induce anyone's protests or reservations within our own civilisation - which by then will be used to complain practically about everything. After all, in these future times, humanity overpowered by the philosophy of parasitism will be enormously deceitful and trained in hiding of evil behind a smoke screen of supposed helping and doing good. So no-one will admit openly, that this human scum is dumped out of Earth, and everyone will talk of honour and responsibility which they receive due to these "ambassador" positions on the occupied planet.
       Unfortunately, in order this human scum could carry out well their tasks on a new planet, it will turn necessary to equip them into advanced technology and effective weapon. So they receive in their hands all these advanced vehicles, tools, and technical devices, which are described in item #B3 above. This in turn will introduce a risk to our own planet and our politicians. After all, if these human scum gets taste of power over others, they may return to Earth, remove our government, and take themselves the control over our planet. Therefore our politicians become very wary of them. Without telling them this, they will undertake towards this human scum a whole range of precautions. Here are some of such precautions undertook by future leaders of Earth:
       (a) This scum, since once removed from Earth, will not be allowed to return, until they stop being dangerous. Therefore, if for some reasons their mandate on one occupied planet will expire, then e.g. they immediately will be posted to another planet, etc. Or a trick will be invented especially to keep them there - e.g. that only on this planet after they reach an old age they can be shifted back by time vehicles to times of their youth. Of course, when they become old and infirm, and thus when they stop being dangerous, exceptionally they may be allowed to return to Earth. But best for the future politicians will be if this scum will even die on the occupied planet.
       (b) They will NOT allow spaceships of this scum to land on Earth. In spite that this human scum will supposedly represent humanity, their spaceship will NOT be allowed to land on Earth. Of course, used to lying future politicians will invent some good excuse for this. For example, that these spaceship could bring to Earth some unwanted epidemics or organisms, or that their design is prone to catastrophes. Therefore their spaceship will be forced to land on the Moon, or even on some distant planets. But the true reason for this disallowing their spaceship to land on Earth, will be the fear and distrust of our politicians, and their wariness that these well organised and equipped human scum may try to intercept the political power over Earth.
       (c) They will always equip this scum with devices at least one generation older and less effective from the equipment used by the police of these politicians. The politicians will try to make sure, that if these human scum tries to take power over Earth, then the police which protects these politicians would have a technical advantage over them. Of course, again this social scum will not be informed about the true reasons why they receive the outdated equipment. After all, always it will be possible to invent some deceitful although plausible excuse for this, e.g. that "savages" from the occupied planet are so primitive, that it would be a waste to use against them the newest equipment, or that the government does NOT have funds for replacing the old equipment with a new one. Of course, the fact that the scum will have slightly outdated equipment will not eliminate the danger that one day they still will be able to take the power over Earth. The reason will be that the occupation of the planet of savages imposes on them a strict discipline, makes them tough, provides them with continuous training in fight, and teaches them how to skilfully utilise any discontent of people from Earth for accepting their takeover of power. Due to this, scum will be incomparably superior in all fighting skills over the Earthly police, which in spite of having a better equipment, still will be incompetent, not used to make decisions, mutually disagreeing, lead by incompetent leaders who are relatives of the ruling dynasty, and deprived of support from the society. Thus, during the coup this police will be unable to yield any real resistance.
       In such a manner, these people who in the name of humanity will enslave their "savage" relatives, themselves will also be enslaved by this humanity. Only that none of them will normally be aware of this fact. Probably for them will then be coined the saying "as it is up in heaven, is also down here".
       The universe has an amazing ability to arrange payments for practically every action. Therefore, also the future humanity invariably must pay for dumping their scum to the planet of savages. Namely one day the scum will realise that they also are treated the same as these savages whom they are ordered to occupy. Almost for sure they arrange then a coup and overtake the power over Earth to initiate their own dynasty of rulers. How this change the life on Earth one can imagine easily. But simultaneously it is worth to notice, that for these savages from the occupied planet this may mean the long awaited independence from Earth. The reason is, that if new rulers on Earth will have a bit of logic, they will not risk that also their own dynasty is overthrown in future by next generations of well organised occupational forces from the planet of slaves. So just in case they will terminate the hidden occupation of this planet. Furthermore, they will probably remember, that they have a unique debt of gratitude towards the planet of slaves. After all, it was this planet that led them to overtaking the power over the entire Earth.


#C2. How the criminal methods that we develop against our savage relatives are going to be used against us:

       The most clearly it was demonstrated to us by Hitler's people during the second world war. Namely, every criminal method that was develop against enslaved nations, with the elapse of time Hitler's people used also against their own people who somehow fell into the disfavour of their regime. And so, for example concentration camps initially were build for Jews, then for other enslaved nations, and finally landed in them also Germans who somehow got in problems with their own authorities. Similarly was with methods of torturing, investigation, and punishment, with the use of criminal medicine, with propaganda, spying, etc., etc.
       Of course, Hitler's Germany are NOT the only historic example which demonstrated to us and confirmed the general rule that if any nation (or civilisation) develops some evil methods of acting against another nation (or civilisation), then it is just only a matter of time when the same evil methods will be used against its own citizens. Practically the same rule was historically confirmed also in the Roman Empire, Japanese Empire, in the regime of Adi Amin, in Cambodia of Pol Pot, and in all other places in which in past were introduced to the use (or just are being introduced) any evil methods of acting against people.
       Exactly the same rule will also act in the case described before when our human civilisation will rob and persecute our own "savage" relatives settled on some other planets. With the elapse of time, the same methods of hypnotic programming, telepathic confusing, cheating, lying, enslaving, robbing, tormenting, abducting, and murdering, which our "ambassadors" will utilize on the planet of these "savage" relatives, our own governments will secretly introduce in stages to the use on their own citizens. Therefore citizens of our own planet with the elapse of time will also be programmed telepathically and hypnotically - like these savages. Our own citizens will receive indoctrination implants and their thoughts will be checked. In turn these citizens who in some way get into problems with the government will be spied on and watched the same thoroughly like our savage relatives, will disappear rapidly from our planet, while in the distant cosmic space will be secretly created for them various concentration camps and exiles. In these camps and exiles they will be tortured and wasted away in the same manner as these "savages".
       In total, every evil that our system of slavery will develop for these "savages" that will be enslaved by us, in fact will be used also for enslaving us. In turn the enslaving system which we will prepare for others in fact will equally effectively enslave ourselves as well.


#C3. How the rest of universe is going to react to our atrocities?

       As it always happens in the crowded universe, there would be some civilisations, which would have a more totaliztic philosophy from that parasitic one adhered by our parasitic descendants. Thus, instead of admiring humanity, these adversary totaliztic civilisations would consider us to be morally sick and deviated, and would rather help those primitive savages that we would farm for our slaves. These cosmic adversaries of our wonderful civilisation would telepathically instigate some savages, instructing them about rules of moral behaviour, and also giving them the telepathic instructions as to how develop various defence devices. These devices would allow savages to see us, or to raise their technology to the level that we would not be able to dominate them easily. The existence of such telepathic deliveries of weapons to our savages would threaten our parasitic interests over the planet of slaves. In order to neutralize the activities of these totaliztic civilisations, we would place our warships around the slave planet, and not allow any other civilisation to visit our savages. We would also check who from savages receives the telepathic instructions, which reveal how to build the forbidden defence devices, and then we would give a "special treatment" to those selected savages. For example, if they turned out sufficiently harmless to make their liquidation unworthy, we would make them so preoccupied with something, that they would not have time left to build the defence devices. Additionally we would put any possible obstacle in front of them. We would also induce various psychoses which would scare them and turn others off them, or would make them to keep secret the details of the devices that they received telepathically and to squander these devices with the elapse of time. For example, we would spread telepathic suggestions, that all people who receive any specific telepathic messages are crazy and should be burned on stakes or locked into psychiatric hospitals. Our favourite trick would be to fake telepathic supplies of similar defence instructions, by choosing another set of savage contactees and supplying them telepathically with the information, which would sound very scientific, but which in action would turn to be a complete rubbish. By telepathically bombarding savages with two streams of information, out of which ours would be a complete rubbish, would completely confuse the savages, demobilising their reception of defence instructions from our totaliztic adversaries.
       Of course, civilisations which will help these savages, will be afraid to carry our an open help. After all, by then we become famous in the universe for our aggression and barbarism. Thus, by assisting our slaves openly, they would risk that we attack them. Therefore, they will be forced to provide the help and assistance exclusively at a distance, via so-called telepathic projectors. Their help will depend on teaching our savages how to build technical devices which will lift the level of science and technology amongst the savage civilisation. So in a sense it will be a kind of "supply of weapon" carried out telepathically at a distance. However, because supplied will be knowledge, not hardware, it will NOT be difficult for us to neutralize these supplies.

Fig. #C1.

Fig. #C1: This is a meaningful painting entitled "Christ-Antichrist". It illustrates that there is only a hidden difference between good and evil. It boils down to what is contained inside and what normally remains almost invisible to human sight, means to philosophy, faith, morality, knowledge, views, stands, inner discipline, etc. Although this hidden difference always is impacting the external appearance, still for people who are not used to seek the truth, the distinguishing between someone who is evil from someone who is good usually comes very difficult. After all the evil always pretends to be good, means that evil always tries to speak and to appear exactly like good. Thus the only thing by which one can distinguish between evil and good is what these two categories are doing to others. Although evil always tries to speak like good and appear like good, still evil spreads around itself only increasingly more evil deeds.
       The above picture was painted by a famous Polish artist, Henryk Baca - email henryk@baca.art.pl. (Readers are invited to visit his Internet web site with the gallery of paintings. This web site has the address: www.baca.art.pl.) It would be interesting to know whether readers could tell, which image on the above painting presents Jesus Christ, and which one presents Antichrist? Exactly the same as this painting puzzles us which one is Antichrist, also in the real life he will be extremely difficult to recognize from the appearance and from words who really is good and who is evil. Therefore the Bible urges us to look at actions not at words.


Part #D: The above reveals how our future could look like - but how our past looked like, and how our presence is looking:

      

#D1. What if it is NOT us who do all such atrocities to someone else, but UFOnauts are doing these to us?

       At this stage let us logically reverse our point of view. Let us consider the situation that this is us - people from the planet Earth, who are these savages kept under constant control by parasitic relatives of ours, and who are exploited ruthlessly by these relatives. Let us consider the situation that our own relatives, who have the access to Earth with their UFO vehicles (means in their equivalents to our Magnocraft), who are technically more advanced by almost 600 million years, but who are completely degenerated morally, are farming us for the slave labour and for the exploitation of our biological resources. Furthermore, they use our planet for dumping onto it all type of murderers, criminals, perverts, degenerates, psychopaths, and other similar scum, which they do not want to tolerate on their own planet, and which causes that UFOnauts who enslave Earth are actually the worst scum and rejects of their own society. Let us also consider whether in the scenario that is described above, we ourselves (and also other people that we know of) would be able to recognize the situation, that our civilisation is under the occupation of such evil parasites. What should we do and how should we realise our situation? Also when we realise what is going on, how should we start to alarm other people and disclose to them the bitter reality of our situation? How should we tell other people that the planet Earth is under an invisible occupation of murderous UFOnauts, who commit on us every possible kind of atrocities that only someone is able to imagine. How we should explain to them, that creatures which occupy our planet, are the worst scum and decay in the entire universe, with which even their own civilisation does not want to have anything to do. How should we break successfully through the telepathic barrier, which is ordering our fellow humans to burn on the stake everyone who notices the existence of our cosmic parasites? After all, our cosmic parasite is not going to allow us to act freely - it has already preprogrammed telepathically minds of other humans to not believe in even a single word of what we are saying. It even formed on Earth special mutually deadlocking human configurations that disallow the increase of awareness of people (these configurations are described in subsection O3 of monograph [1/4] and in subsection E2 of monograph [8] "Totalizm").
       The above descriptions reveal reasons, why this web site was formulated in such and no other way, and presents such and no other content. The first of these reasons is to reveal scientifically and prove on the evidence available already, that our own planet, the mother Earth, actually is occupied by invisible to our sight relatives of humans, which presently are called "UFOnauts", while in past were called "devils", "wizards", "gremlins", "imps", etc. Another reasons is to provide scientific theories, explanations, and empirical observations, which support theoretically these efforts of disclosing our cosmic occupants and exploiters from UFOs. The final reason for formulating this web page in its present form, is to create scientific, technical, and philosophical foundations, that allow us to undertake a successful defence against our morally degenerated relatives from cosmos (i.e. UFOnauts).
       Because of the above reasons for such and no other formulation of this web page, it needs to be read very attentively. By learning what it has to say, we may save your children and grandchildren from the doomed fate to which we are so used, that we are suffering without even realising that our fate could be incomparably better if we have the chance to be free from the morally decadent oppressors that are arriving to Earth in their invisible UFO vehicles.

Fig. #D1a
Fig. #D1a
Fig. #D1b
Fig. #D1b
Fig. #D1c
Fig. #D1c

Fig. #D1abc: Photographs that illustrate different manners on which this buttock-like protrusion on chins of UFOnauts can manifest itself. In combination with e.g. curled hair (like in Sai Baba), or hair growing upwards on the scull, this buttock-like protrusion represent one of the most visible anatomic details which allow to distinguish UFOnauts from people. After all, typically it does NOT appear on chins of people born on the Earth.
       Fig. #D1a (left): This buttock-like protrusion on the chin is clearly visible because this UFOnaut (in past called a "devil") has a well shaved face. The shape of this protrusion can be clearly noticed. The above photograph is a repetition of photo from "Fig. #B2" shown here again so that the reader could easier compare it with the remaining photographs of the row illustrated here. Please notice that further photographs of faces and heads of UFOnauts are shown in Figures #4 to #6 from the web page abot the church St. Andrea Bobola.
       Fig. #D1b (middle): Here this protrusion is slightly camouflaged by a non-shaved face. But still it can be noticed after a careful look at the chin - especially well it is visible if one clicks on this photo in order to see it enlarged.
       A photograph of the above political figure reveals that non-typical for people anatomical features which characterize creatures in past called "devils" while presently called "UFOnauts" are also present in various Earthly notables and in well-known historic personalities. For example, in the portrait of a far Eastern political dignitary these buttock-like protrusions on the chin are clearly visible. (In order to have a better look at them I advice to click on this photo and examine it enlarged.) Unfortunately this portrait hang quite high on the wall, when I photographed it under a sharp angle from the level of floor - what one can clearly see from the section of the cellar which was accidentally captured on it. Therefore the face and the head of this dignitary were distorted on the photo because of this sharp angle of the camera and they come out on the photo as if they narrow towards the top. However in reality on this portrait his face and head actually widened upwards, taking the shape of a "pear" (or more strictly the "triangular head of a frog" described more extensively in item #E1 below) so typical for heads and faces of UFOnauts - approximately the same as the head of this "devil" from the previous photograph "Fig. #B2".
       Fig. #D1c (right): Since the time when from visiting the future by their time vehicles UFOnauts realized that web pages of totalizm are going to indicate these buttock-like protrusions on their chins as their most significant identification feature, they immediately started to hide this feature through growing beards. Fortunately for us, if this protrusion is very prominent, then even the hair of beards does NOT want to grow on it evenly - but it separates into two angular clusters. Thus, just from the existence of this separation of beards into two side clusters one still is able to recognize whether a given individual displays anatomical features of an UFOnaut. To the widely known figures which have just such beards that grow in two separate clusters, belong - click on green links from their names in order to see their appearance: (a) the last Great Master of the Teutonic Knights, someone named Albrecht von Hohenzollern-Ansbach, the sculpture of whom stands as the last on the right in a row of sculptures of most significant Great Masters of this order displayed on the courtyard of the Malbork Castle - a photograph of this sculpture is discussed more comprehensively in the caption under "Fig. 17" from the internet web page named 26th day, (b) Osama Bin Laden, whose large beard in past clearly used to show a division into two side clusters - but recently (i.e. after web pages of totalizm disseminated the knowledge about the anatomy of UFOnauts) this beard is intentionally cut in such a manner that this division is hidden and masked, (c) a significant proportion of reproductions of the appearance of creatures which show themselves to various people claiming that they are Jesus. (It is known that "devils always pretend that they are someone extremely good - e.g. impersonating angels or even Jesus".) Probably most well-known reproductions of just such a creature, whose messages to people (and also various actions) were clearly devilish, although this creature impersonated Jesus, were painted by the Polish nun of very tragic life, named St. Faustyna Kowalska (1905 - 1938).
       Not all historical figures which had these buttock-shaped protrusions on their chins, tried to hide these under the hair of their beards. There was a significant number of dictatorial political leaders, who in the history become known as especially antihuman, and who grew no beards although had these characteristic protrusions. To these belong, amongst others: Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse Tung, Adi Amin, Pol Pot, and several others. Interesting, however, that when today one looks at their photographs, on the majority of these they are taken on purpose under such an angle of vision, that these buttock-like protrusions are almost invisible. So one needs to review a lot of their photographs to find such ones on which accidentally these protrusions were captured and shown.
       In the bum shaped chins of UFOnauts shown here, the most fascinating for me is the huge intelligence and sense of humor of God who designed these chins for UFOnauts. After all, the symbolic significance of such chins shaped like naked hairy bums pointed forward, is extremely meaningful. This is because to whomever the person having such a chin would turn his face, in fact he would symbolically turn also his naked bum. In turn there is no better way of showing the egoistic, self-centered, and arrogant attitude of UFOnauts towards the ones with whom these UFOnauts deal, than symbolically UFOnauts pointing bums at these other ones. So in His infinitive sense of humor God with this one small anatomic detail summarized perfectly the entire essence of attitude of UFOnauts towards all these with whom UFOnauts have anything to do. It does not matter that batches of UFOnauts arriving lately to the Earth probably have these buttock-like chins surgically removed. Even when these naked bums are removed from UFOnauts' chins, still they are symbolically pointing from these UFOnauts towards everyone to whom these UFOnauts turn their faces.


#D2. "Truth" become the first victim of the secret occupation of the Earth by evil UFOnauts:

       Did the reader pondered ever why people from the Earth recently are increasingly more reluctant to tell truths and to call things by their true name? This page discloses why! The reason is the secret occupation of the Earth by evil UFOnauts.
       It is because of the evil spread by these devilish UFOnauts, that when we look around us, we are unable to work out what exactly happens to us. Therefore let us assume again for a moment that we live on a planet which is very distant from the Earth. We are some cosmic scientists, who watch the Earth. For this watching of people we use a kind of technical devices named "telepathic telescopes". A comprehensive description of these telescopes is provided on a separate web page about telepathy, and also in subsection N5.1 from volume 11 of monograph [1/4]. These telescopes allow us not only to examine details of appearance of individual people, but also to check their anatomy, health, technical level, principles of operation of devices that they use, feelings, and even their thoughts. In fact, these telescopes allow them to even watch clearly details which present people still are unable to notice - such as for example the so-called "state of the telekinetic flickering" described more comprehensively on a separate web page about the Concept of Dipolar Gravity (for security reasons on the Earth this state is always switched on by the evil creatures described on this web page). On the basis of pictures that these distant scientists receive, they try to deduce what actually is going on with the humanity. So let us consider now what these scientists are going to see on Earth, when they watch us from a distant prospective.
       The most vital finding which must immediately hits the eyes of everyone who watches humanity carefully, is this culture of omnipresent lies and avoidance of truth, which prevails amongst people. People on Earth put a lot of energy into the avoidance of telling truths and into not naming things what these things really are. Truths on Earth are called by every possible word, except for the word "truth". For example, if someone tries to discover real reasons why e.g. WTC buildings were evaporated, or tries to find out what really hit Pentagon on 11 September 2001, or tries to explain what really collapsed the exhibition hall in Polish Katowice, then other people name such someone either a "conspiracy theorist", or just directly a "crank". In turn the truth that such someone establishes, is either called a "conspiracy theory", or called a "nonsense". If someone believes that killing other people by initiation of aggressive wars from the moral point of view does not differ from murdering families by criminals who break into their houses, such someone is considered to be anti-patriot and an enemy of freedom and democracy. Researchers who try to wretch secrets of God, soul, afterlife, etc., are called "parascientists", while their findings are announced to be a "parascience". In turn people who sighted a UFO or an UFOnaut are either called "drunks" or "liars". When evil creatures which our ancestors called "devils", "imps", or "demons" while we call "UFOnauts", play mischievous tricks on someone, today we call this the "action of a Murphy's law" (instead of calling this the "action of the Pajak's serpent" described in item #D2.2 of the web page about the Concept of Dipolar Gravity) - as also explained more comprehensively in item #H1 of a separate web page about evidence of UFO activities on Earth. When someone sees a friendly woman, he tells her a complement of a kind "how nice you look today" - even if on a given day she resembles more a witch than a woman. In turn politicians have a public lying written directly into their job descriptions and treat lying to be their professional duty. Of course, such examples can be multiplied infinitively. Wherever we look carefully, we immediately see some form of public lying taking place in there.
       Even small children know already, that the avoidance of telling the truth, or naming things what they are, are simply forms of camouflaged lying. Therefore such expressions and terms, which are commonly used in public life on Earth, as "conspiracy theory", "crazy", "patriotism", "defense of democracy", "freedom", "parascience", "Murphy's laws", "good look", "politics", and many more, are simply commonly used forms of public lies. In fact, when one analyses the culture of present people, then it turns out that it is a culture of public lying. Currently it is extremely rare that someone has a courage to tell a truth publicly. Truth is told almost exclusively in private and only to someone whom we trust greatly, as if in our civilization telling a truth was a highest form of crime.
       In life everything has its outcomes and consequences. The fact, that on Earth the public lies spread increasingly wide, introduces numerous consequences to practically every area of life. As an example consider the manner in which present people treat someone's honesty and a moral behaviour. It is not difficult to notice, that a bulk of present people publicly emphasize on every occasion how much they appreciate everyone who acts morally and honestly. But in spite of this, when the same people actually meet in their everyday life someone who really acts morally and honestly, then they immediately punish and condemn such a someone in al possible manners. If you do not believe in this, try to officially return a wallet with documents - which was left by robbers in a park or a staircase. Such a good-doer will be forced to prove that it was not him who did the robbery. For me very meaningful was also a case which some time ago, probably in 2006, took place in New Zealand. Some tourists, probably from Sweden, found a box full of money. What I recall from this case was that after giving money to authorities, they NOT only were deprived the customary "reward for the finding" - which in a majority of countries amounts to 10 percent of the value of a given finding, but also they were told to stop sightseeing (they were in the middle of a tourist trip) and to stay in one place on their own expense, so that they remain to the disposal of authorities until these authorities complete their investigations.
       Such shocking discrepancies between what actually is on the Earth, from what should be here, a careful watcher of the humanity can notice on every possible occasion. In practice almost everything on Earth starts to be now an exact reversal of what it really should be. And if one analyses reasons for it, then it turns out that the mechanism which propels the escalation of evil on Earth is this culture of public lying which lately spreads amongst people like a wild fire.
       Of course, someone who would watch humanity enough carefully to notice all these, for sure would also like to find out why such a public lying is spreading over the Earth so rapidly. After all, nothing happens without a reason, while behind every offensive some aggressive power always hides which carries this offensive out. This aggressive power must exist even when the offensive is an "offensive of lies". In case of the situation on Earth, the careful analysis of origins of the public lying produces shocking results. Namely it turns out that on Earth act two different categories of creatures similar to people. Both these categories look identically, and both are as physical as humans do. After all, they both are closely related to each other. They even can copulate with each other. But only one of them was born on the Earth. The second category is constituted by incomers from outside of the Earth, who secretly fly to the Earth in order to rob it quietly. They look exactly the same as people do, although they are NOT people at all. They are imposters who pretend to be people. They occupy key positions in the human society. In fact they are ones who rule the Earth. They are also interested in making people and Earth to experience continuous ferment and wars. Also they are interested to make people lie, act immorally, and cause that the humanity as a whole rolls down instead of climbing up. These creatures cause with their superior technology that average inhabitants of the Earth neither see their existence and activities, nor wish to know anything about them. So in spite that information on this subject hit eyes of humanity from every place and from every newspaper, and also in spite that the Bible warns people about these evil creatures several times on each page, the majority of people live in the ignorance of the existence and activities of these secretive intruders. However, these creatures are the main source of the public lies. These are them that create and promote lying and immoral role models on Earth. These are also them who make laws which punish moral behaviours and reward immorality. These creature are also responsible for instigating a ferment and for starting wars. People born on the Earth do not have yet technical devices which would allow them to notice the existence of this different category of bandit-creatures in our midst. In order people could unambiguously distinguish these creatures from humans, the construction of "revealing devices" is necessary, which would detect this extraordinary state of telekinetic flickering described on a separate web page about the so-called "Concept of Dipolar Gravity". However, already now these evil creatures can be initially recognized on the basis of the hint you recognize them by fruits of their actions which is provided in the Bible (see Matthew, 7:20).
       The web page which follows is on the subject of these evil creatures which push the humanity down into claws of lies and doom. It explains where these creatures come from to Earth, and how it happened that they act so devilishly towards people.


Part #E: Against a secretive occupant of the Earth warns us even the Bible:

       At this point it should be emphasized, that there is a formal scientific proof completed with methods of mathematical logic, which states that the Bible is authorized by God himself. The full text of this formal scientific proof is provided in item #B1 of the separate web page about the Bible. In turn the next item #B2 of that web page about the Bible, proves the same truth (that the Bible was authorized by God himself) with another method of physical proving. Finally the Part #C of that web page about the Bible, addresses more thoroughly all these miraculous attributes of the Bible which directly result from the authorization of this holy scripture by God himself, and which cannot appear in books written by human authors.


#E1. How the Bible passed to us the camouflaged description that the humanity is secretly occupied and robbed by UFOnauts, and that former "devils" and present "UFOnauts" are one and the same kind of evil creatures:

       The incredible side to the Bible is that in spite that it was created almost two thousands years ago (while some sections of it even longer ago), in fact descriptions that it has concern our present times. One of such currently actual descriptions from the Bible is the camouflaged information that the Earth and humanity is secretly occupied, exploited, and controlled, by creatures presently called "UFOnauts", while in past most frequently called "devils". Of course, this information is well camouflaged in the Bible. After all, if it is written openly and in our present language, then UFOnauts would remove it from the Bible a long time ago. This bible is contained in the Book of Revelation, 16:13-14.
       Here is the text of these verses, quoted from the "King James Version" of the Bible. Revelation 16:13-14:
"And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty."
       In order to understand what this verse says, we need to be aware several facts. The first of these is that our ancestors did use the same terminology as we do today. Thus what we presently call "UFO vehicles" they used to name "serpents" or "dragons". (This name probably was coined because of the layer of cracked "onion charcoal" which settles on the surface of UFO vehicles and which looks like a snake skin - as this is explained more comprehensively in item #E1 of the web page about Bible, and in item #B3 of the web page about evidence of UFO activities on the Earth.) Another fact is one examines more thoroughly the triangular face of a UFOnaut dressed into their typical mask, then this face looks like a had of a frog. The best way this frogs head is visible is the title page of the famous book by Whitley Strieber, entitled "Communion". In addition to this, a typical space suit worn by UFOnauts is usually back (like the costume of the "Batman" from American movies) and looks like a frog's skin - as an example see costumes from American films that imitate UFOnauts, such as "Batman" or "Spiderman". So in eyes of our ancestors UFOnauts would be described as black frogs. Because they would emerge to the ground from doors of UFO vehicles, allegorically these ancestors would describe them as emerging from "the mouths of the dragon". In turn the emerging of UFOnauts from the "the mouth of the beast" probably refers to these immeasurable evil that UFOnauts commit on people, and that are described on web pages on WTC, Katowice, landslips, Columbia, 26th day, bandits in our midst, destructive capabilities of UFO vehicles, plague, or predators. In turn the statement about the coming from "the mouth of the false prophet" can allegorically mean, that whatever false prophets are claiming, in fact lies in the interests of UFOnauts. But the most vital information is contained in verse 14. It states that "they are the spirits of devils". Means, this information places an equal sign (=) between creatures in past known as "devils", and creatures presently known as "UFOnauts". In this manner, in a well camouflaged and hidden from UFOnauts manner, the Bible informs us, that devils are in fact UFOnauts, that these UFOnauts control (occupy) the Earth, and that UFOnauts control the course of events on the Earth through influencing the decisions and words of these people who currently rule the Earth.

Fig. #E1: Appearance of typical mask of UFOnauts

Fig. #E1: In order to hide the fact that they are almost identical to us, the UFOnauts on official missions always wear masks. I wonder whether the reader is aware that if our ancestors are to describe a face of typical UFOnaut, then they would compare it to the face of a "frog". After all, typically faces of UFOnauts are triangular - similar to faces of frogs. They also have large, black, protruding eyes - just like frogs do. In the best way such a similarity of faces of UFOnats to faces of frogs illustrates the drawing from the cover page of the famous book [8] by Whitley Strieber, "Communion". On the same principle the entire UFOnauts in their similar to frog skins cosmic suits our ancestors would probably describe as "frogs". In such a context is shockingly correct the prophecy contained in the Bible, or more strictly in the Book of Revelation, 16:13-14, quote from the King James version: "And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty." Remebering that with names "dragon" and "serpent" our ancestors described what today we call "UFO vehicles", this prophecy very clearly defines that these are UFOnauts who manipulate leaders of this world to push them to wars and to spread evil.
       Unfortunately, I do NOT have now a picture from the book "Communion", so I am showing another picture of the "frog" face of an UFOnaut. Although the face shown above is not so triangular as the face of a typical UFOnaut, still quite well it illustrates whom the Bible means in its prophecy about present times. It is worth to also notice, that from UFO research it is already known that the above "typical" face of a UFOnaut, is only a protective mask. UFOnauts are close relatives of people and they look almost identical to people (apart from a few minor anatomic details which for people not familiar with appearance of UFOnauts normally are difficult for distinguishing - e.g. that hair of UFOnauts usually naturally grows upwards, and thus look as if they are combed "up"). The mask shown above UFOnauts always put on the duration of dealing with people. This mask fits tightly to their face. It is supplied into convex slanted glasses which are merged with the mask itself and thus look like huge eyes. Thus it changes significantly the appearance of UFOnauts spreading amongst people an opinion that UFOnauts look differently than people. In turn this hiding from people the real appearance of UFOnauts allows them later to mix freely with humans on Earth, and even lead subsequent nations, while no-one amongst people even realises that is dealing with UFOnauts, not with humans.
       So if we impose the above mask onto the face of the "devil" from "Fig. #B2" shown earlier, then it turns out that it reflects almost perfectly a pear shape of head of typical UFOnaut, which we known from various commix books and popular UFO literature. So in spite that UFOnauts hide thoroughly from people their real appearance, simultaneously masks that they use for this hiding, only emphasize characteristic pear shape of their heads. In this shape the skull of UFOnauts has a biggest cross-section in the horizontal plane of forehead.


#E2. Other verses of the Bible which also confirm the occupation of the Earth by evil UFOnauts:

       Every more vital information given by the Bible to people's knowledge, for certainty is always repeated there not just once, but several times on many different ways. Similarly is with the information explained in previous item and stating that "evil-UFOnauts (serpents) since the beginnings of time secretly occupy, exploit, enslave, and torment humanity". It is repeated in the Bible many times and on the whole range of different ways. So let us review briefly and interpret at least these most vital places where the Bible confirms the secretive exploitation and occupation of the Earth (i.e. their ruling over the Earth) by evil creatures in past called "devils", "Satan", "serpent", "dragon", etc., while today described with the term "UFOnauts". (Please notice that the old name "serpents" and dragons" results probably from several their attributes. One of these is the scorched "onion charcoal" that covers the surface of their UFO vehicles, and that looks like skin of a snake. This charcoal is described in item #B3 from the web page about evidence of UFO occupation of the Earth. Another reason is this snake-skin like pattern on the skin of one amongst races of UFOnauts (i.e. the race "genetically modified" by ancestors of humans) - which (the pattern) until today is imitated by New Zealand Maoris in form of their famous face tattoos called "moko" - see the descriptions and illustrations from item #G1 of the separate web page about the church of St. Andrea Bobola in Milicz.) Here are these quotations from the Bible:
       Revelation 12:9 "And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him." The above quotation confirms that an evil civilization to which people referred in past with several names such as "devil", "Satan", "dragon", "serpent", etc., in fact was hurled down to the Earth and is present on the Earth until today. The entire Earth is presently in the power of this evil civilization.
       2 Corinthians, 2:11 "Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices." This quote confirms what can easily be learned from the real life about methods of operations of UFOnauts on the Earth - namely that these methods are overflowing with intrigues, traps, cunning, lying, threats, blackmail, corruption, etc., etc. One of these methods remains to us several verses further the same 2 Corinthians, 11:14 "And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light." Numerous examples from real life, which document how these cunnings, tricks, and intrigues are implemented by UFOnauts in practice, are described on web pages of totalizm, e.g. on pages memorial, WTC, Wszewilki, 26th day, and many more.
       Genesis 3:1: "Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the LORD God had made." This verse confirms that UFOnauts are physical, similarly like animals and people. It is only their high technology that gives to them the attribute of illusiveness and invisibility to human sight. It also reminds us about the extremely cunningness of UFOnauts.
       Luke, 4:6 "And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them: for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it." Because the above words were stated by Jesus himself, while according to the Bible Jesus clearly agrees with the content of these words, in fact these are additional confirmations given to us in an indirect manner that the rule over the Earth is really given to Satan and is exerted by Satan with the full knowledge of God. (Although not with the approval from God. Therefore one day there will be an end to these rules of Satan.)
       Job, 1:12 "And the LORD said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the LORD." In spite that this quote, and also information which accompany it, were kept to our times under the excuse that they concern possessions and fate of someone named Job, but in fact this Job symbolizes the fate of entire humanity that populates the Earth. So whatever affected him, in fact in symbolic and allegoric manner explains what really happens with the entire humanity!
       Genesis 3:1-4: "Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden: But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: ..." So it was the serpent which talks. As it turns out, this special "serpent" had also hands and legs like a human - could walk like people do. Furthermore, it had the intelligence and cunningness of a human. In fact finally he turned out to even be a close relative of humans, who originates from the same ancestors as Adam and Eve. And in spite of all these, in the Bible which God authorizes, the serpent is classified to the category of "animals", not "people". It is not any help for the "serpent" that he has a human body, appearance, behavior, and intelligence. God still calls him "serpent" or "devil" and consistently classifies to the category of animals. Why God does this in the Bible which God authorizes? It turns out, that through consistent refusal of qualifying the "serpent" to the category of "people", God sends us through the Bible a very important message. This message is explained in item #F3 of the web page totalizm. In turn the formal scientific proof that in fact "the Bible is authorized by God himself" is published in item #B1 of the web page Bible.
       Genesis 3:14-15: "And the LORD God said unto the serpent: «Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life: And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.»" These verses contain several extremely vital, although inscripted, messages. For example, that the evilness of UFOnauts results from intentional decisions of God. Also that UFOnauts do not eat normal food, like people do, but eat "dust". (The research on UFOs suggest that this "dust" is really a "life energy" that UFOnauts rob from people during nighttime abductions to UFOs.) These verses also confirm that in the struggle of humanity with UFOnauts, the UFOnauts are going to be defeated: a descendant of this woman is going to smash the head of UFOnauts which is to decide about their loss. But during this fight UFOnautrs destroy the transportation capabilities of this descendant. (This prophecy fits well to the present situation, when the intrigues of UFOnauts make it impossible the building on the Earth of the interstellar space vehicle called the magnocraft.)
       Item #B3 of the web page named God, and also subsection I3.3.4 from volume 5 of the newest monograph [1/5], provides a formal scientific proof for the existence of God, completed with methods of mathematical logic. In fact this proof indirectly confirms also, that whatever the Bible states is an absolute truth - after all it was authorized by omni-knowledgeable God. (The formal scientific proof that the "Bible was authorized by God Himself", completed with methods of mathematical logic, is provided in item #B1 from the totaliztic web page about the Bible.) Only that in order to NOT deprive people their so-called "free will", God in his absolute wisdom decided to express himself in such a manner that for these who wish to have a different opinion, such an opinion is acceptable. However, to these ones who are open to information passed to us by God, applies the following verse form the Biblical 2 Corinthians, 4:3-4 "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost: In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not".


#E3. In this way we have two independent and trustworthy sources of reliable information, i.e. the Bible and totalizm, which confirm with their authority, that humanity cohabits the planet Earth with morally deviated creatures by the Bible called "serpents", "dragons", "devils", etc., while by present people called "UFOnauts":

Motto: "The bigger number of independent paths leads us to learning a given truth, the more sure and more vital this truth is. Because the truth about a hidden occupation of the Earth by "serpents-UFOnauts" is confirmed independently by both, the Bible authorised by God Himself, as well as secular findings of totalizm, this truth is twice as much sure and as much vital."

       The philosophy of totalizm determined the fact of a secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts through detailed and painstaking empirical research. The Bible the same fact passes to us as a personal message from God. Both these authoritative sources state the same. So it would be unwise on our part to disbelieve them both.
       For further information regarding the significance of this parallel confirmation of the secretive occupation of Earth by serpents-UFOnauts - see also items #F2 and #F3 of the web page totalizm.


#E4. Warnings and confirmations of the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts are visible practically everywhere - but we are blind to these (so-far):

       Independently from the Bible and the philosophy of totalizm, we are surrounded by an entire ocean of evidence for the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts. This evidence is contained in practically everything that surrounds us. Only that so-called changelings-UFOnauts who impersonate our scientists and figures of authority, for thousands of years are telling us something completely opposite. Because of this continuous telling us, we learned to ignore this evidence. But if we start seeing as we should, then we will notice this evidence in practically every area of the life. The most complete list of it is contained on the totaliztic web page about evidence of UFO occupation of the Earth. For example one class of this evidence each single one of us is carrying all the time. It is a scar from the identification implant inserted by UFOnauts into the shin bone from our legs. (This identification implant it is an advanced version of the "label" which we people pin into ears of our farmed cattle.) The scar everyone can see on his or her own leg - how it looks like it is shown on the first photograph from the web page about UFOnauts.
       These readers who would prefer to see the photographic evidence for the hidden occupation of the Earth by evil UFOnauts, a significant number of highly evidential photographs can find on web pages of totalizm. For example, such photographs are shown on web pages memorial, church of St. Bobola in Milicz, Bible, or aliens.


Part #F: Why God "simulates" a secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts?

      

#F1. In order to act justly God must know us well, in order to get to know us God must continually subject us to various "tests" and "exams" which we either "pass" or "fail":

Motto: "Religions and priests removed from the real lfe created in us a naive belief that God only creates and gives life, heals, spreads good, promotes knowledge and progress, etc. However, in order to be able to create and give life to something, God firstly needs to destroy and kill whatever is old. In order to heal, God firstly needs to bring illness. In order to allow us to appreciate a good, God firstly needs to treat us with an evil. In order to inspire progress, God firstly needs to unleash conservatism and backwardness. Etc., etc."

       God gives us everything that we have. Our existence and life, parents, education, job, salary, bread, health, home, partner, children, etc., etc. - all these are gifts from God which He granted to us for a temporary enjoyment, but which at any moment of time He can take away from us if He considers this to be justified. But in order to grant to us all these gifts justly, God must know exactly the value of each one of us in the system of criteria which He developed for us. Unfortunately, there is only one method of learning our true value. It is a "test" or an "exam". For this reason God must continually subject people to subsequent "tests" or "exams". As it is explained in item #C6 of the web page god.htm - about the secular and scientific understanding of God, to these tests and exams is subjected continually each one of us, as well as the entire human civilisation. In turn from outcomes of these depends whether we are qualified by God e.g. to a category of animals in human shapes, human trash, automates in human shapes, seekers of truth, moral people, etc., etc. Of course, in order to be able to subject people to such tests and exams, God must use evil, and also must utilise activities of devilish creatures such as present UFOnauts. With their assistance, God can "tempt" every human to various benefits, e.g. to cosiness of atheism or to laziness of the philosophy of parasitism, while from outcomes of these temptations God may qualify everyone to appropriate category. With the use of evil and devilish creatures God can also punish these ones that "fail" His tests or exams, while reward these ones who pass them. Of course, in order to have in His service this "evil" and "devilish creatures", God does NOT need to tolerate them in the universe, and with the huge amount of effort and knowledge so control them that they do whatever lies in His intentions. He can simply "simulate" the existence of "evil" and "devilish creatures" - as this is described in item #E7 of the web page god.htm - about secular and scientific understanding of God. After all, God invented "evil" and "devilish creatures". So He knows perfectly well how they supposed to behave. Also God repetitively creates and destroys everything that exists. So without any difficulty He can temporally create and then destroy e.g. UFOnauts and their vehicles - whenever He wishes so. He can also attach (i.e. "possess") His own awareness to the minds of these UFOnauts. Furthermore, when God Himself simulates the existence of "evil" and "devilish creatures", then these creatures do exactly what God wants them to do, and also after completing their tasks God simply "de-simulates" them back into the state of "non-existence". Therefore we, people, should take notice of their existence and activities just even for a simple reason that every manifestation of evil and devilish creatures that we encounter around us, in reality fulfils many useful functions, one of which is a hidden test and exam to which God just subjects us in order to continually monitor changes in our value as people. (Other vital function of evil is the upbringing of people into moral and fire-hardened "soldiers of God" - as this is explained in item #B1.1 from the web page named antichrist.htm.) In turn whether we pass or fail this exam, will determine our further fate.
       Of course, independently from being a "test" and an "exam" to which God just now subjected the entire humanity, present Godly "simulation" of the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts performs also a range of other functions. Subsequent amongst these functions I am going to explain systematically in part on this web page, in part on other web pages of totalizm. These readers who seek truth I am inviting to have a look at these explanations.


#F2. The biggest problem and skill of God is to maintain all people in the continuous lack of certainty that God does exist, but with giving simultaneously a chance to all most stubborn seekers of truth to individually earn such certainty for themselves:

Motto: "In order to understand God, we must place ourselves in His position and see our matters from His point of view."

       If we are to believe in claims of subsequent religious institutions, our planet Earth is packed with atheists, while only rare people believe in God. Also such an opinion prevails amongst a majority of people, who are convinced that in present times individuals who believe in God are a real rarity. However, the reality is an exact reversal of what is claimed by religious institutions. In fact, if someone seeks carefully around, then only with a great difficulty can find a true atheist. Practically, almost 100% of people, at the bottom of their heart believe in the existence of some superior being with attributes of God. The only thing which differs from person to person is the depth of their belief, and the name and definition of God in which they believe. This fact of the common belief in God is confirmed by all research done in this matter. One amongst such research was reported in the article "More than nine out of 10 believe in God", from page B2 of New Zealand newspaper from Christchurch named The Press, in the issue of that newspaper dated on Wednesday, June 25, 2008. This article informed about results of such research carried out in the USA. But it is well known that presently the USA belongs to one amongst the most atheistic countries of our planet, in the majority of schools of which teaching religion is forbidden. Thus, in other countries probably even a larger proportion of people believe in God. Similar results are yield from research on human psychology. This research always stresses that people have from the birth a natural inclination to believe in the God's existence. Even many murderers and sadists admit that they committed their crimes because "God ordered them to do so". So in reality the claims of religious institutions and beliefs of the majority of us, that the Earth is full of atheists, turns out to be a myth and an untruth. In fact the Earth is packed with people who believe in God's existence. Only that these believers are intentionally kept in the uncertainty about the God's existence. Furthermore, a significant proportion of present people is highly sceptical in relation to naive and full of errors explanations of God disseminated by present religions paralysed by their own age and sclerosis. Therefore the belief of these people in the religious explanations of God in many cases is too shallow to be able to force them to pedantically do whatever their religion asks them to do.
       Unfortunately, if we look on the humanity from the prospective of God, then it turns out that the situation when all people deeply believe in God is NOT at all in the interest of this God. This is because God created humans so that people continually increased their knowledge, searched for truth, created, developed, overcame obstacle, did not give up, etc. On the other hand, people who deeply believe in God typically cease to seek knowledge and truth. Also they cease their stubborn fight with obstructions of fate and in everything they begin to give up. From thinking seekers of truth and from creative inventors, such people deeply believing in God usually transform themselves into thoughtless pleasers and worshippers of God, who spend time on infinitive repetition of the same prayers. For example, as this is described in item #A2 of the web page will.htm - about the influence of "free will" of people on fate of the entire human civilisation, people who deeply believe in God cease to seek and to increase their knowledge, as they have a ready answer to everything that "God created it". They do NOT try to establish how God created everything, how this creation works, why God did this instead of doing something else, nor what God really is - because they are afraid to "offend God" or to commit a "blasphemy". They cease to do scientific research because "if God wants that we know this, He would reveal this to us". They do NOT improve their characters because "how God created me He must want me to be". They do NOT fight with illnesses, accidents, nor inconveniences, because "God appears to want me to suffer". They cease to create new inventions because they wait until "God gives these to them". They cease to fight against bad fortunes because "God appears to wish that it is so". They even cease to seek more effective and better accepted by God ways of praying - such as for example the way of praying described in item #G7 from the web page named will.htm. Etc., etc. In the result, a deep belief in God has a conservationist and destructive consequences. It freezes the progress of creativity, knowledge, technology, and faith. Thus, a society which is full of people that deeply believe in God, freezes in its intellectual and technical development, and thus also in its spiritual and religious development. If since the beginning of time the world was full of people who deeply believe in God, then we probably still would live in caves until today and we would NOT know fire, while instead of worshipping the only and intelligent God, we would worship e.g. thoughtless lightning flashes and thunders. (Notice, that the undesirable consequences of the deep belief in God by all people, represent such a significant subject of studies for the new so-called "totaliztic science", that to their discussion is devoted many sections from totaliztic web pages. For example, independently from this item and web page, the same matter - although from different points of view, is also discussed e.g. in item #L2 from the totaliztycznej web page named magnocraft.htm, in item #A2 from the totaliztycznej web page named will.htm, in item #A2 from the totaliztycznej web page named evolution.htm, in item #J3 from the totaliztycznej web page named bitwa_o_milicz_uk.htm, in item #C4.4 from the totaliztycznej web page named morals.htm, and in various sections yet several further web pages.) However, as we can realise, such a freezing of progress of knowledge and development of people is NOT in interests of God. God does NOT want that people behave in such a manner. After all, according to explanations from item #B3 of the web page will.htm - about the influence of "free will" of people on fate of the entire human civilisation, and also item #C1 of the web page god.htm - about secular and scientific understanding of God, God created man in order people mastered the skill of stubborn searching for truth and "pursuing knowledge", thus becoming an active instrument in the evolution of the universe and helping God in increasing His own knowledge. From the God's point of view it is immensely vital that people seek knowledge and truth, are creative, continually improve themselves and their knowledge, display determination and stubbornness in implementing their intentions, etc., etc. So God has no choice but to find a way how to force people to seek knowledge and truth, and how to motivate us to put into these searches everything that we are capable of.
       Fortunately, NOT without effects God is infinitively more intelligent than people. Therefore He found a perfect solution to the problem of freezing of progress, knowledge, and technology by people who deeply believe in God. Namely, God continually keeps all people in the lack of certainty "whether God exists at all". In turn, to keep us uncertain about His existence, it is this God Himself who, amongst others, spreads atheism amongst people, who actively supports everything that noisily denies His existence, and who quietly blocks from noticing everything that confirms His existence. In the result of such moves, and numerous other similar steps described in the next item, God intentionally "confuses" people in the matter of His own existence. This confusion decreasing peoples' belief to such a low level, that "just in case" many of them begin to act as if God does NOT exist at all. These people begin actively and on their own risk seek the truth. They stubbornly fight with obstacles of fate. They create inventions and make discoveries. Etc., etc. In this manner, through continuous maintaining people in the uncertainty about the existence of Himself, God actually stimulates the search for knowledge and truth, scientific research, efforts, striving, progress, etc. So with people God acts similarly like people do this with a donkey - namely "in order to force a donkey to go forward, people intentionally pull it backward". This continuous maintaining people in uncertainty about the existence of God, allows also God to earn a whole range of other benefits. For example, it allows Him to subject individual people and the entire our civilisation to continuous tests and exams, thus allowing Him to distinguish between valuable people - which are worth to inspire and to protect, and a human trash - which can be donated to fate as examples that teach others.
       Of course, God does NOT destroy all evidence for His own existence. Several well-hidden items of such evidence God leaves on the Earth for those more stubborn seekers of truth. The philosophy of totalizm already managed to discover and identify some amongst these hidden items of evidence, and now disseminates these on various web pages - e.g. see the web page god_proof.htm - about scientific evidence for the existence of God. After all, if someone gets really stubborn, then God always allows him or her to earn the certainty about the God's existence. Only that He makes them to earn this certainty through their own effort and after many sacrifices. This is why, in spite that officially and loudly God allows His "simulations" to block the access to publications of totalizm, that He openly helps critics who throw mud on totalizm, and that He visibly promotes everything that discourages people from reading publications of totalizm, quietly God always opens the access to these publications and web pages for stubborn seekers of truth - about whom He decided that they deserve to get to know totalizm. This is why, if you (the reader) are NOT reading these words just with the intention that this allows you to throw mud on totalizm later, the sole fact that you come to read these words and descriptions, is a proof that you belong to these few seekers of truth whom God considers sufficiently mature and worthy to give them chances for thinking-over the matters that are described here.
       The above should be complemented with the information, that the topic of maintaining people in the continuous uncertainty about the existence of God, is also discussed in item #D1 of the web page ufo.htm - with scientific replies to fundamental questions about UFOnauts and UFO vehicles - e.g. do they exist, how they function, etc..


#F3. Methods with which God continually maintains people in the lack of certainty about His existence:

Motto: "God so shaped the reality, that true knowledge always must be sought with difficulties and earned with effort. In turn whatever is screaming and finds us by itself, never is a true knowledge but only misleading lies that pretend to be knowledge."

       As it is explained above, in very vital interest of God lies maintaining people in continuous uncertainty about the existence of God. So in order to keep people continually in this uncertainty, God developed and perpetually uses a whole range of various manners, ways, methods, tricks, etc. For example, God causes that after the birth, memories of our previous incarnations are blocked. Only very stubborn seekers of truth can later unblock these memories with the use of hypnosis. But even then their scepticism still forms barriers against recognising these memories for what they really are. God also so designed the human psychology, that everyone amongst us is especially untrusting and sceptical in all God's matters. Thus, a typical person would acquire the certainty of the existence of God only if he or she could see and touch God - of course, to NO living people God grants such a privilege.
       Amongst a huge number of methods, ways, means, tricks, etc., which God continually uses to keep people in the perpetual uncertainty about His own existence, one group of these is strictly linked to the topic of this web page. This is a wide use of "evil" by God, and His employment of "evil creatures". Namely, in order to be able to illustratively suggest to people, that God does NOT exist, in practically every area of life God noisily although anonymously (i.e. not under His own name) promotes the prevalence of "evil". Simultaneously, God also suppresses the emphasizing, and intentionally hides, all manifestations of a good and morality. Of course, God does all these in a way similar to an enthusiastic examiner, who uses various tricks and traps to check how well his students mastered a given subject area. Means, these people who allow to be misled by such noisy promotion and actually give out to temptations, God later mercilessly, and this time quietly, punish and persecute. In turn these ones who stand by morality and in the defence of good, God discreetly and quietly rewards later.
       In this noisy utilisation of "evil" for hiding His own existence, very handy for God is the use of "simulation" of the existence and a secretive activity on the Earth, of "evil creatures" which in most ancient times were called "gods", later - although still in antiquity, were called "devils", while presently are called with the ultra-modern term "UFOnauts". After all, God is a master in "simulation". He continually creates and destroys thousands of stars and planets, and millions of human existences. Thus, for the use in such a simulation, God is able to design appropriately, then temporally create, human-like creatures (i.e. "UFOnauts") to which He transfers (i.e. "possesses") His own awareness. Then with hands of these creatures God can subject people to any manipulations, temptations, tests, and tricks - which lie in interest of goals and intentions of God. Finally, when these temporally created creatures fulfil their duties, God again destroys them. The use of these creatures has also this advantage, that everything that God does with their hands, appears as if it has NOTHING to do with God. So it works perfectly towards making impossible for people to gain a certainty about the existence of God.


#F4. "Levels of induction into knowledge" and "barriers of awareness" in human searches for truths unknown earlier:

Motto: "Knowledge, truth, nor certainty we cannot receive from others as a gift, but we must earn these ourselves with the effort which is proportional to their significance."

       According to what is explained in item #C2 of the web page god_proof.htm - about scientific evidence for the existence of God, God is present practically in everything. A truth seeker have the same chance to discover or to confirm His existence e.g. in intelligent behaviours of elementary particles, in the complexity of a simplest grass blade, in the transverse nature of electromagnetic waves, etc., etc. So practically no matter what topic someone would begin to study in depth, at the very end of these studies he or she always will arrive to the existence of God. But from the point of view of God, in this lies several very troublesome problems. After all, God does NOT want to allow that all people and the entire human civilisation gains the certainty of His own existence. This certainty would deprive people of the so-called "free will". So instead of intelligent seekers of truth, such people would become pleasers and automats who obediently try to comply to requirements of God. Thus according to what is explained in item #B9 of the web page god.htm - about secular and scientific understanding of God, in all His contacts with living people God must obey the so-called "Canon of Ambiguity". Also the gaining by a whole civilisation a certainty that God does exist, would disallow God to subject individual people to various tests and exams. For example, God would NOT be then able to check whether someone can be convinced to atheism, to be nasty to other people, to do immoral things, etc. So in order to solve these problems, God was forced to take several prevention measures. An example of one of these is that God always makes sure that individual people have access to knowledge and truth about God, such as these provided here on this web page, but this access is limited for them, that in the world prevails an atmosphere of condemnation for this kind of knowledge and truths, while such knowledge and truth people must earn individually and with a great effort.
       In a practical manner God accomplished this effect of making difficult to access the knowledge and truth (amongst others, about Himself), through a drastic differentiating the manner of learning the knowledge that is already recognised by the entire humanity, from the manner of gaining the knowledge which still remains beyond the common recognition. (The existence of God, as we know, still remains beyond the common recognition.) Namely, in learning the knowledge that is commonly recognised, e.g. such knowledge the having of which the humanity already earned as a whole - thus which is taught in schools and at universities, lessons are systematically arranged, while the manner of presentation is carefully deprived of any doubts and supported with the authority of official science. (Of course, in many cases this does NOT prevent this "knowledge" from being opposite to the truth.) So in schools and on universities we gain a habit that we consider to be knowledge and truth only whatever can be learned from textbooks and whatever is NOT denied officially by anyone. However, the newly learned knowledge God formed in a completely different manner. Namely, He grouped it into layers, which are like separate "levels of induction into knowledge". Also every such a layer, or level of induction into a new knowledge, God protects with a very difficult for overcoming the so-called "barrier of awareness".
       If one is to show illustratively how God formed the learning of new knowledge and truth which previously remained unrecognised, then a good example would be a fortified "mountain castle" that is hidden in a jungle of ignorance. Every seeker of truth who is penetrating this jungle of ignorance, always finally encounters this "mountain castle" - although because of the density of the jungle never sees it in its entirety. The first thing that stands in front of his eyes is the lowest defence wall that obstructs his path. This wall is the first "barrier of awareness" - of a type of the doubt "does UFO exist" which is obstructing the path of present UFOlogists. After overcoming this first barrier the seeker of truth accomplishes the "first level of induction into knowledge" in his path to knowledge and to truth. For example, an UFOlogist who on the basis of his own efforts and searches finally manages to overcome his doubts "whether UFOs do exist", rapidly begins to see a wealth of information about UFOs, and countless prospects which this information opens to him. Unfortunately, ahead of him appears then from the dense jungle of ignorance the second defence wall of this "mountain castle", means the second "barrier of awareness". This second barrier of awareness is the doubt "on which principle UFOs fly". If the truth seeker overcomes also correctly this second barrier, then he arrives at the second "level of induction into knowledge" in his efforts to find knowledge, but again in front of him appears another wall - barrier. Etc., etc. Such a process of arriving to subsequent "levels of induction into knowledge" can be repeated many times on our path to learning any new truth. Only at the very end of these levels always it turns out that all of this leads to a more perfect knowledge and truth about God Himself. Also no matter on which level of induction into knowledge we already are, God always repetitively tests and examines our readiness to learn, our learning capabilities, our value as people, our morality, etc. Only from results of these tests it depends whether God recognises us worthy to accomplish a next level of induction into the knowledge, or rather He directs us "into bushes" and freezes our further development through causing that we do the "trotting in one place".
       In order to create for people the required "barriers of awareness" and "levels of induction into knowledge", God Himself generates on the Earth various chaos and disinformation. For example, with the use of various "personalities" described in item #B6 of the web page god.htm - about secular and scientific understanding of God, God Himself undermines in eyes of people every truth on every topic (in this God Himself undermines the truth about Himself), makes easier the promotion of erroneous views while makes more difficult the dissemination of views that are correct, creates examples and events which discourage people to truth and to Him, etc., etc. One amongst tools which God uses in such His continuous creation of "barriers of awareness" and "levels of induction into knowledge", are evil UFOnauts the existence and secretive activities of which on the Earth God simulates so skilfully.
       To summarise this item in other words, the stubborn learning of unrecognised earlier knowledge and truths, always at very end leads to gaining a better knowledge and truth about God Himself. In turn learning of knowledge and truth about God practically means gaining an access to many benefits, pleasures, and rewards, about the existence of which ordinary people have NO idea. This is why the "truth seekers" never receive new knowledge and certainty as a gift, but this truth and certainty they must earn with great effort. On the other hand these choirs of "barking dogs" which try to discourage them from learning a given truth are intentionally created by God to test, subject to trials, and to exam their ability to earn the knowledge and their value as people.


#F5. Knowledge and truth are worth to seek, as when we learn these once - they stay with us forever:

       In times when I began the formulation of totalizm I carried out, amongst others, also intense searches for truth about reincarnation. Within these searches I hypnotised many of my acquaintances and regressed their memories to times of their previous lives. Amongst a range of very interesting findings which I accumulated then, one is linked to the topic of this part of the web page. Namely, it turned out that the knowledge that someone accumulated in any amongst previous incarnations, stays with this person forever. This person does NOT need to learn such knowledge again, but just with a small amount of effort he or she can recall it in the present life. The recalling of the knowledge and shills from previous incarnations does NOT require any more effort than recalling the knowledge acquired e.g. during our high-school or university studies. Simply this knowledge awaits somewhere ready for use, covered only with a small layer of dust. So to be able to use it, we just need to remove this dust and to bring the knowledge to the light. This my discovery makes the earning of knowledge and seeking truths even more worth of investing our time into. After all, once we learn something, it remains with us forever.
       It is a common knowledge that every person has in a school or in a university significant difficulties with learning some subjects, while almost effortlessly he or she learns the knowledge from other subjects. I myself also belonged to this group. For example, the physics, mathematics, geography, history, philosophy, or professional engineering subjects, almost by themselves came to my head - sometimes just with a minimal contribution of effort. In turn e.g. languages used to consume a huge amount of my time and effort, and were progressing like a proverbial "blood from a stone". Well, from my research on reincarnation it stems, that this easiness with learning of some subjects in schools, originates from the fact that these subjects we learned already quite thoroughly in some previous our incarnations. So presently we need to only recall them in schools or in universities. As we can see, God is highly justly and so designed us, that fruits of the efforts which we put into learning new knowledge or new truths, do NOT die together with our bodies.
       Amongst cases of hypnotic regressions of my acquaintances to their previous incarnations, I had several very interesting confirmations of this permanency of learned knowledge. For example, my colleague - a languages' lecturer from the Polytechnic in Invercargill, New Zealand, gained a wide recognition as a hobby artist. She had a huge talent in practically every area of arts. After hypnotic regressing her to one amongst her previous incarnations, it turned out that she was in there a daughter of a professional artist in the former empire of Incas from the area of present Peru. Her father was professionally working in there as an artist, firing ornamental pottery, painting, carving, weaving, etc. She in turn was helping the father. So her excellent knowledge of a profession of artist survived in her until the present life, only that instead of the profession, it now become her favourite hobby. My other good acquaintance from Dunedin, New Zealand, had some strange attraction to sea ships. Whenever another ship arrived to the Dunedin port, she could not resist to at least see it from the ramp. If she could, she was entering the deck and the machine room, looked at engines and equipment, talked to the captain and crew members, etc. Every ship she learned she was able to describe for hours like a navy encyclopaedia, explaining its history, specifications, technical curiosities, etc. I was fascinated by this, because her knowledge about ships was quite non-typical for a woman. I myself was quite familiar with the navy subject, because I used to be a sailor and I even had my own yacht. When I hypnotically regressed her to one amongst her previous incarnations, it turned out that she was a daughter of a rich shipping magnate from the ancient Egypt. Her father owned a huge fleet of hundreds of sea boats, which reassured the sea merchandise of ancient Egypt with practically all Mediterranean countries. She initially helped the father, in turn when the father got old - she practically took over his business. Her work in the father's business required practically an excellent knowledge of everything on the subject of sea ships. This knowledge and interests later survived in her until today, means for several next her incarnations.


#F6. "Levels of induction into knowledge" through which I went myself in my searches for truth about UFOs:

       If we study the manner in which God acts, then with a shock we discover that His actions are much different from actions of people. One amongst many manifestations of these differences is just the existence of many "levels of induction into knowledge" in human learning of given truths, and the existence of "barriers of awareness" that block reaching each of these levels - as I described this in item #F4 before. About the existence of this multi-level opening of the knowledge and about "barriers of awareness" I know already for a long time. Already a long time ago I described these in subsection from volume 12 of monograph [1/4], and also in item #C1 and in the introduction to the web page bible.htm - about mysteries of the Bible authorised by God Himself. After all, a good example of these is, amongst others, the level of knowledge of many present "UFOlogists". As we know, shockingly many amongst these supposed UFO investigators still are unable to break through the first "barrier of awareness" - which is described by the question "do UFOs really exist". So instead of beginning to operate at the level of awareness which is already sure of the existence of UFOs, these supposed "UFO investigators" continually trot in the same place and repetitively ask themselves and others like broken records the same question "do UFOs exist".
       In the most drastic manner the existence of this "multi-level organisation of new knowledge", and the existence of the "barrier of awareness", for myself was illustrated and experienced practically in my research of the phenomenon of UFOs. After all, it took me since the year 1972 until today, to overcome subsequent "barriers of awareness" that block the progress of our knowledge about UFOs, and to reach the present "level of induction into knowledge" in my path to the knowledge in this area. So let us now review what were these subsequent "levels of induction into knowledge" in the process of my learning the truth about UFOs. (The description of these is also presented in more details in subsections #A3 and #A4 of monograph [1/4].) Here these are:
       1. The discovery of the "Cyclic Principle" that governs the development of human propulsion systems (1972). This principle is described, amongst others, on the totaliztic web page propulsion.htm.
       2. The invention (on the basis of this Cyclic Principle) of the design and principles of operation of Magnocrafts and Oscillatory Chambers (years 1980 and 1984). Magnocrafts are described, amongst others, on the totaliztic web page magnocraft.htm, in turn Oscillatory Chambers - on the web pages oscillatory_chamber.htm and eco_cars.htm.
       3. The formal proving - after theoretical learning attributes of Magnocrafts, that "UFOs are already operational Magnocrafts" (1981). The formal scientific proof, stating that "UFOs are already operational Magnocrafts" is presented on the totaliztic web page ufo_proof.htm.
       4. The empirical proving that UFO vehicles and their Oscillatory Chambers leave physical marks on the Earth (years 1983 to 1990). Research carried out mainly in New Zealand allowed me to discover, and to document, such physical traces of a hidden operation of UFOnauts on the Earth as (1) UFO landing sites scorched magnetically on the ground by UFO vehicles, (2) long, glossy, underground tunnels evaporated in rocks by UFOs, (3) areas where UFO vehicles exploded (i.e. the Tapanui Crater, and the Tunguska taiga), and (4) so-called "crop circles" - means areas where crops were lied down by the brushing effect of swirling magnetic circuits of UFOs.
       5. The gradual discovery, on the basis of personally experienced persecution that originated from UFOnauts, that evil UFOnauts secretly occupy the Earth (years 1990 to 1996). This discovery took me a lot of time, because it required the completion of scientific analyses of a huge body of evidence. The evidence which supports this discovery is described, amongst others, on web pages ufo.htm, day26.htm, aliens.htm, and several others.
       6. The empirical experiencing on myself, that evil UFOnauts viciously attack and persecute human inventors and discoverers (years 1996 to 2005). These experiences allowed me, amongst others, to formulate the idea of so-called "curse of inventors" described amongst others on web pages boiler.htm, mozajski_uk.htm, fe_cell.htm, or newzealand_visit.htm.
       7. The discovery and the formal proving that "present UFOnauts and former devils are actually one and the same creatures" (1998). This discovery I described, amongst others, on this web page, and also on the totaliztic web page god.htm.
       8. The publishing of findings of totalizm and the Concept of Dipolar Gravity about Magnocrafts and UFOs, UFOnauts, God, the design and operation of the universe, etc. (from 1999 to 2007). In the result of this publishing, amongst others monographs [1/4] and [1/5], were written, and also a whole number of web pages of totalizm was created that are entirely devoted to this subject area.
       9. The discovery, on the basis of personally experienced effects, methods, and goals of activities of UFOnauts on the Earth, that "this is God Himself who intentionally simulates the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts" (2007). This discovery was already accomplished in the first half of 2007. However, because of its importance and potentially widely-reaching consequences, the correctness of it I was subsequently verifying on the known evidence until August 2008. Only on 8 August 2008 I was sure enough of the truth of this discovery that I decided to publish it initially in then updated version of the web page pajak_jan_uk.htm, later on the totaliztic web page god.htm, while at the end of August 2008 also here on this web page, and finally on several further web pages of totalizm.
       10. The gaining of empirical confirmation, that our knowledge of the fact that "this is God Himself who simulates the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts", does NOT decrease for us the aggressiveness and nastiness of attacks of UFOnauts nor the severity of consequences of their occupation (2007 until now). Namely, in spite that initially I knew for over one year who really stands behind the manifestations of the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts, and in spite that by over one year I silently verified and confirmed this my discovery, the attacks and persecution which I experienced from these "UFOnauts" did NOT decrease their intensity nor nastiness at all. In this in turn I see still another message or warning from God, namely that this God's "simulation" of the secretive occupation of the Earth is for the humanity a very serious test and exam, which we people have a duty to treat so as if this occupation is physical and real.
       11. The merging of previously separate findings of totalizm about UFOnauts and God, into a single consistent whole that explains the goals and methods of God in His "simulation of the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts" (8 August 2008, until now). A product of this merging is, amongst others, this part #F of the web page.
* * *
       A highly interesting is my finding regarding the process of learning the truth by people who remain in email or postal contact with me. From their descriptions it stems, that they also must arrive to the learning the truth in such a "layered" or "stepped" fashion. Means, they also must put a lot of effort and dedication to overcome subsequent "barriers of awareness" which stand on their paths to learning the truth. Furthermore, also in their cases after they overcome subsequent out of such "barriers of awareness", they accomplish a next "level of induction into knowledge" in the matter of given truth.
       The above means, that in order to come closer to learning the truth, also you, the reader, must personally and with a significant difficulty overcome subsequent "barriers of awareness" which you will meet on your path. After all, God created our physical world so that no-one is able to give to others as a gift the truth and assurance, but these others must earn the certainty and truth by themselves. It looks also that the demonstration of our own attributes and skills in overcoming subsequent barrier is a reason for which God subjects us people to the present test for the "secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts".


#F7. Which evidence confirms that the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts is just a "simulation" generated by God in a software manner:

       Of course, when UFOnauts are "simulated" by the being so omni-powerful and omni-knowledgeable as God Himself, then for us people these in every detail are indistinguishable from the real ones. It means that these simulated UFOnauts look, feel, and behave like the real ones. Also their spaceships and their technical equipment utilises the true and working principles of operation, have the design that one day in the future will turn to work correctly also for people, form real and permanent effects and marks, etc., etc. But in spite of all these, still do exist various kinds of evidence, which confirm that UFOnauts do NOT exist objectively and permanently - in the same way as people or the Earth do exist, but they are just temporally simulated by God in every case when God considers this to be required. In fact this God's simulation of UFOnauts is carried out in such a perfect manner, that for people it looks like a permanent occupation of the Earth by really existing UFOnauts. Let us list here most significant examples of evidence, that it is God Himself who simulates the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts:
       1. These evil UFOnauts always do exactly whatever lies in the interest of God and as precisely as it lies in the interest of God. If we carefully analyse secretive actions of UFOnauts on the Earth, then it turns out that UFOnauts do NOT do whatever lies in their occupational interests, nor they do NOT do this in equally slack manner as creatures that practice the philosophy of evil parasitism would do this. Rather opposite, UFOnauts do everything as thoroughly as if it was done by God Himself.
       2. Effects of the secretive actions of UFOnauts on the Earth always precisely reflect the omni-knowledge of God. For example, effects of actions of UFOnauts never depend on accident. Means, UFOnauts e.g. always are seen by these people only who supposed to see them, never a good picture of UFOnauts can be taken, always they appear in places which lie in God's interests that UFOs appear there, etc., etc. UFOnauts always exactly know what we think, what we write on our computers and what we intend to do with this, what are our intentions, and where we are. Furthermore, UFOnauts never commit mistakes - in spite that they practice the philosophy of extreme laziness called the evil parasitism.
       3. UFOnauts admit in contacts with people that they are deprived of "free will". In UFO literature statements given by UFOnauts themselves are reported relatively frequent. In some of these statements UFOnauts admit that opposite to people from the Earth UFOnauts do NOT have the "free will". (UFOnauts also admit that their feelings are several times weaker than feelings of people.) If we consider what this means, the lack of the "free will" practically certifies that their minds must be controlled ("possessed") by someone completely different than they themselves. In turn the only being which is able to control minds of UFOnauts and control their bodies, is God Himself.
       4. Group karma which UFOnauts generate would destroy already every physically existing civilisation. The evilness of actions of UFOnauts is so huge, that karma which their activities generate would destroy their civilisation a long time ago - if their civilisation would exist physically and really. After all, activities of UFOnauts are carried out in the manner that allows them to avoid the generation of individual karma. However, these activities do NOT display capability to avoid the group karma.
       5. A significant proportion of evil that UFOnauts direct at people, is actually carried out with hands of immoral humans whom UFOnauts just "instigate" against others. It means, a major method of exerting evil upon people by UFOnauts is the method which religions call "tempting". In turn this "tempting" of people has only then a sense, when it represents a kind of "test" or "exam" to which these people are subjected by God. In order to serve this God as a precise tool for "examining" people, in fact UFOnauts must be simulated by God Himself.
       6. All manifestations of secretive activities of UFOnauts are consistent with each other, are perfectly planned, carried out, and keep happening since the beginnings of time. For example, all people who act to the detriment of humanity always display in their anatomy the presence of features that are characteristic for UFOnauts - as an example see "Fig. #G2" from this web page. This in turn means, that only someone with the knowledge, power, and eternity of God is able to give to these manifestations such a consistent character.
* * *
       Listed above are just these examples of the evidence for the God's "simulation" of the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts, which support the line of deduction and the subject area of this web page. In turn further examples of evidence in support of the same thesis that the "existence of evil UFOnauts and their secretive occupation of the Earth are intentionally simulated by God", are provided in item #F5 of the web page god.htm - about secular and scientific understanding of God,


#F8. In spite that a secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts is just a "simulation" and "test" software generated by God, it has for the humanity the same consequences as if it was the physical and real occupation:

       Everything that God does, He carries out with a huge seriousness, consistency, and perseverance. After all, it serves His superior goals. We people cannot count, that because the secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts is just a software simulation carried out by God, this occupation is going to be less consequential and less severe than it would be if it is physical and real. After all, for each one of us separately, and for the entire humanity as a whole, this simulation is actually a final test and an exam which is going to decide about our value in eyes of God. Therefore, in spite that this is just a simulation, we people must treat it very seriously as if it was a reality. After all, if we "fail" this test, God may act as if the occupation is real. For example, if the level of this "failing" is going to be too low, and it proves that as a race of intelligent creatures the humanity does NOT fulfil certain quality criteria developed by God, then if needed God can destroy humanity completely, while in place of us He can create and settle down on the Earth entirely different intelligent creatures.


Part #G: If God simulates "evil UFOnauts", then what "hints" God gives to people so that people could protect themselves from the evil:

      

#G1. Why the anatomy of people (and all other creatures) is a faithful reflection of their souls:

       The theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity explains to us that a person as a whole is an outcome of combining together as many as three separate components, namely: (1) programmable substance called "counter-matter" which is a kind of liquid computer that can be programmed into assuming any possible shape and any possible behaviour, (2) a superior natural program which organises this programmable substance into particles, atoms, tissues, and then into a whole human body, and (3) like a kind of picture or hologram which is formed into the shape of a person from this "liquid computer" programmed by this "natural program". By religions these three basic components of the human being are called correspondingly (1) "spirit", (2) "soul", and (3) "body". Their more comprehensive description is provided in item #B7 of the web page evolution.htm, and in item #C1 of the web page nirvana.htm. Such three-component structure of the man described above, practically means that about our appearance really decides our "soul". After all, this is the "soul" which organises "counter-matter" (i.e. organizes the "spirit") into a precise physical shape (i.e. into the "body") which we later can see with our own eyes as anatomic details of a given person.
       As this is explained more comprehensively on the web page soul_proof.htm, our soul in fact is a composite of many different natural programs. Apart shapes and work of our body, these natural programs of the soul contain also many other information - for example contain descriptions of our character, personality, morality, history, age, habits, health, allergies, etc. Because all these information from our "soul" are mutually linked with each other, they all influence details of our appearance and our anatomy. In other words, because of the role which our soul performs, amongst others attributes of our character and personality are faithfully reflected in details of our appearance. This is why some people developed a skill of instant judging of someone's character through one look at the appearance of this person. This is also why the so-called "first impression" about a given person tells us almost everything on the subject of this person.
       There is a large body of evidence accumulated already, which confirms that someone's character, personality, morality, history, future fate, etc., are faithfully reflected in the appearance of this person. This evidence originates from many sources. One amongst most sure and drastic sources of this evidence are cases of so-called "multiple personalities", and so-called "possessions", described in items #F4 and #F5 of the web page soul_proof.htm. Other sources of our knowledge about links between the appearance (anatomic details) and content of the "soul" of a given person, is folklore - or more strictly the information told on this subject by old wise people. A similar knowledge contain also various sayings and proverbs. In recent years non-analysed information on this subject is also available in internet - which makes accessible the biographies and photographs of mass murderers, rapists, etc.
       But in spite of the existence and availability of this large body of data, links between someone's appearance and the content of their soul is rarely discussed in public. The reason is that so-called "people who have a lot to loose" - i.e. those described in so-called "twelve truths about truth" from chapter N of the monograph [5/3], do NOT want, and sometimes even are afraid, to discuss this extremely vital topic. This for us is even more precious the access to information from so-called "UFO research". After all, because UFOnauts are simulated by God just as highly "evil creatures", these UFOnauts are "model" bearers of all devilish details which people should learn in order to be able to distinguish between moral people and ones whose evil can endanger us. Furthermore, about the evilness of UFOnauts we can talk and write openly without a danger that someone can feel "offended". Therefore it is worth to openly discuss details of the appearance of UFOnauts just to learn more about us - means people.
       Theoretical explanations presented in this item that stem from the theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity, and also the empirical evidence indicated here, consequently reveal to us that anatomic details of the "body" of a given person are exact reflections of all attributes of the "soul" of this person. This in turn means, that the bodies of people (and other creatures), the soul of which is saturated with "evil", must also carry appropriate anatomic details which are exact reflections of the "evil" written into their souls. So if we learn to recognise these anatomic details with the use of which the evil manifests itself, then we also learn how to recognise people who are "carriers of evil" and thus who are potentially dangerous for us.
       Please notice that the topic of relationship between someone's appearance and facial features and his or her character, are also discussed in item #M1 of the web page named day26.htm.


#G2. Most vital anatomic details which already are identified as signs of "evil" written into the appearance of its bearers:

       Sources indicated in the previous item #G1 already now provide us with a range of clues, as to which exactly anatomic details are bearers of the "evil". As it turns out, already now we can indicate a whole range of such details. Here are most vital out of them:
       1. Eyes. In old Poland old-timers used to say that "devils have cat's eyes". Similar findings, although expressed more precisely, transpire from present documentary movies about mass murderers and about other criminals. These films also emphasize that in very "evil" people we are immediately hit by the appearance of their eyes. From these eyes not only that "radiates evil", but also their shape is different. Namely, in evil criminals colourful parts of their eyes are NOT round at all - as these are in moral people, but look like "vertical beams" - means in fact are quite similar to "eyes of cats". An excellent example of just such "evil cat's eyes" are eyes of the serial killer from Australia named Peter Dupas. His eyes looked like black vertical lines. These eyes were not only shown in the Australian TV documentary serial on his subject, entitled "Real Crime - Beyond The Darklands Australia (a part about Peter Dupas)", but also were commented as "evil" by numerous witnesses contributing to this documentary.
       2. Hairs. Another anatomic detail which also immediately hits eyes in people who live on the collision course with morality and law, are their hairs. These hairs also do NOT grow in them the same as hairs grow in moral people. This is why, both old people, as well as proverbs of many nations, emphasized that e.g. "people with curly hairs cannot be trusted". An example of a proverb which tries to express this information, is the Chinese proverb which in the Cantonese dialect states "lin moł nał pej nok ciong ji" that means "you should not trust a person with curly hair and hooked nose".
       Of course, there are further such details. But it is much better if in the next item these details are discussed on the example of illusive UFOnauts simulated by God, than in this item are elaborated on the example of people.
* * *
       There is a vital reason for which I am indicating here such information. It is the fact that since God simulates "evil UFOnauts" which look identically to people, then this also means that in the anatomy of these UFOnauts God for sure imprints also these details which for us are indicators of their evil. After all, if God does something, then God does it with a huge precision. Furthermore, behind every action of God hides also, amongst others, the intention to inspire and to teach people. Therefore, in the next item of this web page, which is to follow, I am trying to describe these anatomic details about which we already know that they appear frequently in "evil UFOnauts" simulated by God, but simultaneously they rather rarely are seen in moral people. For this reason it is worth to take a notice of bearers of such details.


#G3. How to identify our cosmic occupants who hide in the crowd around us:

Motto: "That our untrained eye does NOT see them, does NOT mean that they are NOT here."

       In our naivety we usually believe, that since on city streets we do NOT see hostile UFOnauts like during the second world's war our parents used to see Germans or Japanese, then this means that UFOnauts do NOT occupy us. However, the truth is such, that in fact the density of UFOnauts who occupy our planet, is presently much higher in the crowd around us, that during the second world war was the density of Germans or Japanese. Only that UFOnauts are almost identical to us. In addition they intentionally try to make themselves similar to us. In this way one needs to seek them carefully to be able to see them in the crowd which surrounds us.
       When someone is attacked by an aggressor, he starts his defence from counting forces of the aggressor. After all, such counting gives him an idea as to how he should carry out his defence. So a natural consequence of warnings contained in the Bible, stating that the Earth is on power of "devils", "serpents", "Satan", etc., should be counting how many of these "devils" or "serpents" actually torment our Earth. But unfortunately for us, not without reasons the Bible warns us, "Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the LORD God had made." (Genesis 3:1) - see item #E2 from the previous part of this web page. So in order to discourage the humanity against any effort to count the number of "serpents" that reside on the Earth, these cunning devils make a kind of proverbial scoff from every attempt to count them. The devils accomplished this through scoffing at medieval scientific debates on the subject "how many devils can fit on tip of a pin". Since times when this scoffing become a subject of common laughter, no-one on the Earth tries to count "serpents". So serpents can roam freely, occupying and robbing humanity without any danger that they become disclosed.
       When the research of totalizm revealed that the planet Earth is under a secretive occupation of UFOnauts, I decided that I should estimate how big are forces of this aggressor engaged on the Earth. The starting point for these calculations provided data regarding the distribution of the implant from UFOnauts that is drilled into human legs, and also data about the frequency of abductions to UFOs of people who have such implants. (The photograph of a scar on leg made during inserting such an implant, is shown as a first photograph from the web page about UFOnauts.) Results of these counting of UFOnauts I published in subsection U3.1.1 from volume 15 of monograph [1/4]. As it turned out, one UFOnaut occurs on the Earth for every around 50 people. This is shockingly much. It means that the occupying forces of UFOnauts engaged on the Earth are much larger than were e.g. occupying forces of Germans or Japanese during second world war.
       In order to empirically verify the merit of this shocking counting, I decided to carry out additional empirical identification of UFOnauts in statistic samples which include around 50 people. In these research the point was to verify, that if on the Earth one UFOnauts occurs in every sample of 50 people, then the actual presence of this UFOnaut should be possible to detect. In my empirical checking I used the method described below. Outcomes of these checking were even more shocking. They revealed that in environments which I was checking, in every random sample of around 50 people at least 3 UFOnauts could be detected! Poor is this planet of ours!
       Because every aspect of the research which I carry out is open for the verification by other people, below I am describing the method of research that I use. Simultaneously I invite the reader to also use this method and check personally this so vital statistical density of occupying forces of UFOnauts on the Earth. Here are subsequent steps of this method.
       A. Selection of coherent sample of around 50 people for checking. In order the outcome was statistically valid, the sample of these around 50 checked cannot be deprived of its random character which to human crowds is given by everyday life. Therefore to the sample subjected to checking must be included all people who were thrown by life to be together e.g. working on the same level of an office building, or employed by the same institution, or completing the same kind of work, etc., etc.
       B. Anatomy - the key for initial selecting candidates for more careful checking. First indications as to whom we should subject to a thorough observation provides their anatomy. In spite that UFOnauts are our close relatives who originate from the same ancestors from the planet Terra as we do (see caption under "Fig. #B1" above), their civilization developed in separation from ours for almost 40 000 years. So in connection with their tendencies to "enhance" themselves genetically, this causes that their anatomy already starts to be slightly different from the human anatomy. Most vital out of these anatomical differences of UFOnauts that occupy us, include amongst others: (1) a single vertical wrinkle in the middle between brows (typical people almost always have two such wrinkles at the extension of both sides of their nose) - although this wrinkle I have NOT managed to illustrate in the photos below, the reader easily may note it in television (after an enlargement it can also be noted in "witch" from Fig. #E2b on my web page ufo.htm), (2) hair that grows upward on their heads (not downward like in the majority of people) and showing the tendency to curl, (3) prolonged chin, frequently having two bulging buttock-like protrusions, (4) quite a different nose which either is sharp like a carrot and has a vertical small groove at the sharp tip, or is crocked like a hook, (5) pear-shaped head, (6) large ears that stick out, (7) long palm hands with very long fingers the length of which almost exceeds 1.5 width of their palm hands (e.g. see fingers in Buddha, or in Osama Bin Laden), and several other attributes. The complete description of these attributes is provided in subsection V8.1, from volume 16 of monograph [1/5] and monograph [1/4]. In turn, photographic illustrations of these attributes, independently from "Fig. #D1" to "Fig. #G2" of this web page, are also contained on the web pages: church of St. Bobola in Milicz, aliens, UFOnauts, 26th day, Malbork, Antichrist, and several others. Unfortunately, as for now, just anatomy alone cannot be a basis for qualifying an individual to the occupying apparatus of UFOnauts. After all, it can happen that a given anatomic detail people also have - after all, as so-far, no scientific research were carried out on this matter. So the candidates selected initially on the basis of anatomy need to be confirmed through determining the existence of further attributes which are characteristic for UFOnauts. The more such attributes is confirmed, the higher probability that a given individual actually belongs to the occupying apparatus of UFOnauts. Here are further attributes which we need to seek:

Fig. #G1a
Fig. #G1a
Fig. #G1b
Fig. #G1b
Fig. #G1c
Fig. #G1c

Fig. #G1abc: Typical anatomic features of UFOnauts. Already almost 40 000 years of separation from our cosmic relatives (who by the Bible are called "serpents", "dragons", or "devils", while by present people - "UFOnauts") has its consequences. For example, in UFOnauts it developed a whole range of anatomic features, which typically do NOT appear in people from the Earth. One amongst these features is the elongated chin with two buttock-like protrusions. Other such features include: hair that grow upwards on their heads, pear-shaped heads, carrot-like noses with a vertical groove at their sharp ends, "cat's eyes", carved down "dogs' ears", palm hands and fingers which are unproportionally long, e.g. palm hands themselves, as well as fingers, are over 1.5 width of their hands, etc.
       The features illustrated above, and also other anatomic characteristics which are common amongst UFOnauts, should become the first, but not the only, indicator that allows to identify UFOnauts. Therefore, seeing in someone e.g. hair that grow upwards on the scull, prolonged chin with buttock-like bulging, carrot-shaped nose with a vertical groove at the sharp tip, "cat's eyes", surgically cut "dog's ears", palm-hands and fingers in hands which are unproportionally long, e.g. palm-hands themselves, as well as fingers, are over 1.5 longer than the width of hands, etc., it should mobilize us to watch a given individual closely, and also watch outcomes of his or hers activities. But conclusions from our checking should depend on finding in a given individual behaviours or phenomena which are unique for the advanced technology of UFOnauts and cannot appear accidentally in people.
       Examples of such behaviours and phenomena unique for UFOnauts and impossible to appear in people, are e.g. knowledge of the future that results from the use of time vehicles by UFOnauts, disappearances of their bodies from graves (caused by their avoidance of real death through shifting back in time), attributes resulting from uses of personal propulsion systems which work on principles of telekinetic flickering (e.g. indestructiveness - e.g. the lack of wounds where people would experience cuts and bruises, ability to disappear, weightless, the lack of tiredness after tiring activities - e.g. walking upstairs, etc.), knowledge of our thoughts resulting from their mastery of telepathic devices, irresistible persuasiveness - means making us do things that we normally would NOT do, etc., etc.
       It should be added, that in monographs [1/5] and [1/4] (see in there subsections W5.1 from volume 18 and K5.1.1 (N5.1.1)) are described technical devices called revealing devices, which allow to confirm objectively someone's belonging to the occupational forces of UFOnauts. Unfortunately, so far UFOnauts successfully prevent all attempts to build these devices on the Earth.
       The above illustrations show:
       Fig. #G1a (left): This buttock-like bulges on the chin. It is clearly visible here, because this "UFOnaut" (in past called a "devil") has a well shaved face. Thus the shape of this bulging can be well examined. The above photograph is a repetition of the photograph from "Fig. #B2" provided here again so that the reader can compare it more easily with the remaining illustrations from the set shown here.
       Fig. #G1b (middle): The appearance of these two buttock-like protrusions on the chin viewed from the profile. This illustration shows also the "pear-shaped" head that is very typical for UFOnauts.
       The above illustration realizes also why Lenin must "die" soon after the revolution was completed. The reason is that UFOnauts from the very beginning planned to deviate the communism. So in order to have a human "ideal" which would NOT be responsible for these deviations, they removed Lenin from the power immediately when these deviations started to be implemented in the real life. Of course, the UFOnaut who impersonated Lenin has NOT died in this final assassination. The person who really died was the true Lenin - means the human with which this UFOnaut was changed. The manner in which UFOnauts carry out such "assassinations" and changing, is explained on the web page named changelings.htm. The above explains also why the appearance of Lenin drastically changed twice in the duration of his short life.
       Fig. #G1c (right): The appearance of the groove on the tip of nose, which (the groove) is frequently present on noses of UFOnauts. (E.g. such a groove has J. Stalin shown below in "Fig. #G2e".) However, we must be aware that - similarly like all other anatomic features of UFOnauts described here, a similar groove can also be present on noses of people. The example of nose shown on the above photograph does NOT represent a typical shape of the grooved nose of an UFOnaut. I show it here because this is the only photograph of the discussed groove on the nose that I have. As this clearly can be seen on this photograph, the above nose was broken by a hit from a side. In turn the breaking deformed the shape of this groove and widened it. (In UFOnauts this kind of nose typically narrows down conically with the distance from the brows, so that the tip of it is very "sharp", while the discussed groove at the tip is very narrow.) I should also add that in UFOnauts (former "devils") another kind of nose is frequently present, which the Polish poet Adam Mickiewicz describes in the poem "Pani Twardowska" with the words "... nos jak haczyk ..." (i.e. "... nose like a hook ..."). This other kind of nose of UFOnauts is illustrated on the photograph Fig. #6a (left) from the web page sw_andrzej_bobola_uk.htm.


       C. Attributes the presence of which affirms us that we are on a right track. The identification in the verified individuals the attributes which are unique for UFOnauts only, and which are described in item D below, is very difficult. After all, UFOnauts are trained in hiding these. However, there is another group of attributes, which typically are present in UFOnauts, and which are not hidden by them so much. Here these are:
       C1. Acting towards harming humanity. UFOnauts are send to the Earth for one purpose only - to push humanity down and to harm our civilization. So whatever they do, it always is aimed at damaging humanity, means: instigates, torments, blocks, makes impossible, discourages, confuses, blinds, etc. But in order to hide this harmful activity, their noisy propaganda persuades people that everything that they do is for good of humans. Therefore if one looks more carefully at outcomes of action of any of these UFOnauts that are posted to the Earth, then immediately it hits us that these actions are highly contradictive. Namely, officially everything on their subject will tell us that whatever they do or did is "good" for people. But simultaneously, if one tries to measure or to define this "good", then it turns out that in fact it is "bad". The close look at it reveals that it is a source of persecution of people, a blockade which suppress the progress, that in fact it generated nothing specific, that it leads to nowhere, etc., etc.
       C2. Irresistible attraction to fame, leading, amazing of crowd, bragging, etc. These attract UFOnauts like lights attract moths. It is because of this attraction that the most of UFOnauts we can find amongst various leaders, politicians, magicians, singers, famous actors, etc. Even when the kind of a sabotage that they carry out on the humanity forces them to pretend ordinary people, they still will try to form their local "kingdoms", impose the tone, pretend to be greater than they are, continually brag about something, etc., etc.
       C3. Shocking laziness and habit of indulging in physical pleasures of life. This in turn results from the philosophy of so-called parasitism that they practice. Thus even if their propaganda makes out of them idols of accomplishments, if someone checks their actual productivity then it turns out that e.g. if they are leaders then everything is done for them by someone else - while they just sign under it. If they are famous scientists, then the main their publication is - at most two pages long. If they are philosophers, then in fact they "perspire" one sentence for which they are later known. Etc., etc.
       C4. Animal-like attitude towards sex. From the point of view of their attitude towards sex, UFOnauts display behaviours which are typical for animals, not for people. For example, UFOnauts display the tendencies to form their own harems, sexual intercourses they lift to the rank of the main goal and main occupation of their lives, they display a kind of cult of penis, they are unable to control their desires thus they rape every human they have a taste for, etc., etc. These animal-like attitudes of UFOnauts are illustrated in the best manner by several facts concerning them. Here are examples of some amongst these facts. (1) The UFOnaut described in the Bible under the name of Solomon, accumulated truly animal-like harem that was composed of 700 wives and further 300 concubines. (Facts, which conclusively indicate that Solomon was for sure an UFOnaut, are discussed in the caption under "Fig. #1c" from the web page bible.htm.) (2) In order to be able to have sexual intercourses even when their penises refuse to obey, many UFOnauts have special tubular stiffening and enlarging implants that are inserted surgically into their penises. (These artificial stiffening and enlarging implants inserted surgically into penises of UFOnauts are described, amongst others, in subsection JE9.5 from volume 9 of the monograph [1/4], while are illustrated on the photograph from "Fig. #1" of the web page about the philosophy of parasitism. In turn descriptions of rapes of human females with just such tabular and "empty" inside penises of UFOnauts are described in subsection T4 from volume 14 of the monograph [1/4].) By these tabular stiffening and enlarging implants UFOnauts can actually be identified and recognised, similarly as Hitler's police used to identify Jews with their famous order "You claim that you are NOT a Jew - so show your penis!" It is because of this tabular stiffening and enlarging implants, the UFOnauts-changelings which have it, never urinate to the common urinal together with human males (i.e. for a secretive urinating UFOnauts typically lock themselves alone in a toilet-cubical). (3) Since the time when web pages of totalizm disseminated amongst people the information about these tabular stiffening and enlarging implants in penises of UFOnauts, their occupational apparatus on the Earth initiated a large-scale action of hiding this their identification feature through pushing human males to make themselves similar to UFOnauts. Namely, UFOnauts mounted in Internet a huge anonymous campaign that persuades human males to "enlarge their penises". From this campaign is just a small step to initiate supplying also human males into the same stiffening and enlarging implants that many UFOnauts have in their penises. In turn, when these implants are introduced and spread amongst male population of Earth, we are going to loose another manner on which now we still can distinguish UFOnauts from humans through checking for the presence of this implant inserted in penises of UFOnauts.
       C5. Strangeness and difference. UFOnauts who are posted to the Earth put a lot of effort to not be noticeable and to "blend" with their environment. Therefore for example on the Earth both male and female UFOnauts act. Many UFOnauts have ordinary humans for their spouses or partners - with whom they may even have their own offspring. In the direct encounter with someone who knows them, the majority of UFOnauts is especially polite - their evilness comes out only when they are capable to act anonymously, e.g. under a pseudo-name in Internet, or controlling decisions in some decision group (i.e. when their anti-human or immoral decisions are later attributed to this group, not to them personally). In spite of all these, still we people are hit by some strangeness and difference which emanates from them. For example, almost always they pretend to be "emigrants" or "visitors" from distant places (probably to explain by this their strangeness to people who surround them). They never are specific about their past. Their relationships with human partners almost always are very "unusual" and typically are sources of many rumours and gossips. Their unusual fits, habits, and behaviours, almost always are sources of numerous gossips, puzzles, suspicions about practicing "witchcraft", etc. They also surprise with their wide knowledge - after all they travel a lot and they were practically everywhere - only that in their UFO vehicles, not in our Earthly means of transport), with their ability to read our minds (which is the fact, only that they hide it from us), etc., etc.
       C6. Relentless hostility towards God. The essence of success of the occupation of the Earth by UFOnauts, and also their style of living, is based on the immorality, and on everything that God forbids to do. Thus they are atheists and relentless enemies of trust in God. Even when they carry out a kind of sabotage (e.g. impersonating to be priests, saints, prophets, etc.) which forces them to pretend religious people, or even when they are in the environment which makes them to practice a religion, still atheism and the will to erode in people the trust in God hides behind every their word and action. It is because of this, that the Bible authorized by God consistently classifies them to the category of animals - as it is explained in item #F3 of the web page totalizm.
       D. Seeking and checking attributes which definitively confirm their belonging to occupying forces. If one has a good luck, and knows what to look at, then in individuals that he checks sometimes he can by accident notice attributes which directly result from their access to the advanced technology of UFOnauts. These attributes do NOT appear in people. So their finding is synonymous with a definite confirmation that a given individual belongs to occupying forces of UFOnauts on the Earth. Here are these attributes:
       D1. Almost "supernatural" capabilities. For example the ability to disappear, to walk through walls, the impossibility to get wounded, resistance to accidents, "indestructiveness" (including "misfires" of possible assassination attempts at these more disliked amongst them), knowledge of our thoughts, etc., etc. All these capabilities result from the secretive use by them these advanced technical devices which work on principles of telekinetic flickering, telepathy, etc.
       D2. Telekinetic weightless. Telekinetic personal propulsion system, which UFOnauts have surgically inserted into their bodies, gives to their movements this extraordinary weightless, and eliminates tiredness from them. (This personal propulsion system is described in subsection M5.2 from volume 11 of monograph [1/5].) Therefore, to the extraordinary aspects of their behaviours belongs, amongst others, that sometimes having to choose the use of a lift, or to walk upstairs, when no-one is looking they choose the stairs - in spite that they climb 8 or more floors up. They also are faster upstairs than a lift, and do not show over there any tiredness. Frequently, in order to impress common people, they climb upstairs to tops of highest towers or buildings - and they do this even when they already are heads of states (they wish to have "sporty" image). They also show a lack of tiredness during completion of any other physically exhausting activities. I saw one of them as not knowing that he is watched, he glided downstairs smoothly like a leaf - without moving his legs.
       D3. Knowledge of future. This results from the use by them time vehicles on practically everyday basis. The entire their advantage over people stems from this knowledge of the future, accomplished through so-called "time curriers" - see descriptions of these curries in item #C5 of the web page about time vehicles.
* * *
       For further information about occupying forces of UFOnauts residing on the Earth see also the web page changelings, and items #F2 and #F3 of the web page totalizm.

Fig. #G2a
Fig. #G2a
Fig. #G2b
Fig. #G2b
Fig. #G2c
Fig. #G2c
Fig. #G2d
Fig. #G2d
Fig. #G2e
Fig. #G2e
Fig. #G2f
Fig.. #G2abcdef: Genetic "conspiracy - plot", or a genetic evidence that the Earth is in fact under a secretive occupation of UFOnauts? The above photographs show examples of commonly known historical figures, which are known from their acts to the detriment of humanity, and in which are present anatomic features that coincide closely with similar features of UFOnauts. Thus all these figures look as if they are participants of some "genetic conspiracy". For example, all of them have these buttock-shaped bulges on their chins, hair, nose, and also other anatomic features which are characteristic for UFOnauts. And we must remember, that these particular features are extremely rare and it is very difficult to see them just on ordinary people from streets.
       Whenever I try to to point attention of people onto some kind of evidence that confirms secretive activities of UFOnauts on the Earth, one amongst numerous ways in which UFOnauts are undermining my evidence in eyes of other people, is the demurrer "he everywhere sees a conspiracy or collusion". So here are photographs which represent another objective proof for the secretive occupation of the Earth by UFOnauts. Regarding these photographs UFOnauts cannot accuse me that I "everywhere see a conspiracy or a plot". After all, the biologically it is NOT possible that all these historical figures that are commonly known as acting to the detriment of human race could "conspire" to carry in themselves the same rare genes. Thus the only explanation for the presence of the same anatomic features in all these figures is that in fact there is a secretive occupation of the Earth by evil UFOnauts, and that the anatomy of these cosmic occupants is characterized by anatomic features that are illustrated here.

       Let us reming ourselves now who is shown on the above photographs. It is worth to take notice, that in spite of the existence of numerous photographs of each one amongst these figures, some UFOnauts from their surroundings make sure that on these photographs are NOT shown clearly these their anatomic features that are most characteristic for UFOnauts. Therefore it is very difficult to find for each amongst these figures such a photograph that would illustrate all these identifying features that are characteristic for UFOnauts. Fortunately, each photograph shown here illustrates at least two such features, namely hair that grow upwards of their heads, and these buttock-shaped protrusions that bulge on their chins.
       Fig. #G2a (top-left): Devil-UFOnaut. His photograph is repeated here to allow the reader comparison of the anatomic features unique for UFOnauts with features captured on the rest of photographs shown here.
       Fig. #G2b (top-centre): Albert Einstein. On both photographs shown here he is captured from such a correct side, that the photographs illustrate very well these anatomic features that are characteristic for UFOnauts (chin, hair, eyes, nose, etc.). Propaganda of UFOnauts makes from Albert Einstein a kind of "benefactor of humanity". However, if we thoroughly examine what consequences his "creativity" brought to humanity, then it turns out that whatever he produced is highly destructive. In fact "theories" of Einstein hold back and freeze creative accomplishments of physical sciences on the Earth by at least 50 years. This is because whenever a scientist discovers something that introduces a real progress (e.g. particles that are faster than light, non-explosive transformation or fusion of elements, immediate telepathic or telekinetic communication, etc.), UFOnauts that secretly push humanity down immediately hit this scientist with the authority of Einstein like with a kind of huge club. So such a scientist is silenced very fast and has no courage to come out again with his breakthrough discoveries. In turn his findings are forgotten, because no-one promotes them since these are contradictive to claims of Einstein. I will not elaborate here on the fact, that currently it is a kind of "scientific taboo" to investigate anything that is contradictive to the claims of Einstein. In the result, the entire progress of physical sciences was literally "suffocated" by Einstein in the second half of 20th century and at the beginning of 21st century. For the Einstein perfectly applies the statement from Biblical Evangel of St. Matthew, 7:17, quote: "A good tree bears good fruit, but an obnoxious tree bears bad fruit." (For a more complete understanding of reasons for so high destructiveness of the theory of relativity - see also explanations from item #H3 of the web page named mozajski_uk.htm, and also explanations from items #J2 and #D5 of the web page named pajak_for_mp_2014.htm.)
       The philosophical justification "why" consequences of the "theory of relativity" turn out to be highly detrimental (destructive) for our civilisation, are presented in item #K1 of totaliztic web page fe_cell.htm, and in item #G4 of totaliztic web page eco_cars.htm.
       Fig. #G2c (top-right): Again Albert Einstein. UFOnauts proudly emphasize in their propaganda, that the article by Einstein, "Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy Content?", in which he refers to this famous equation E=mc^2, has just two pages of volume. However, is one thinks it over, the article cannot be longer. After all, the equation itself is a deformed equation for the kinetic energy, while children in primary schools "derive" it in a single sentence. The correctness of this equation cannot be verified quantitatively, so the article cannot contain descriptions of such verifications. No experiments can be based on this equation, so the article could NOT contain descriptions of such experimental research. From this equation nothing stems, therefore the article could NOT describe practical directives about applications of it. On the basis of this equation no technical device can be build, nor no law of nature can be discovered, so the article could not describe what this equation leads to. Etc., etc. So in fact, if one thinks it over, the theory based on this equation turns out to be the most poor, most unproductive, and the most destructive theory developed on the Earth so-far. In future it probably will be described by the expression Einstein's plague.
       Fig. #G2d (down-left): Adolf Hitler. In order to hide his hair that grows upwards on his head, Adolf Hitler typically photographed himself either in a hat or with the purposely hair oiled just before taking the photograph and thoroughly redirected from upward towards the side of the head. In turn to hide his buttock-shaped chin, almost all his photographs are taken either straight from the front view, or completely from the side.
       Fig. #G2e (down-middle): Joseph Stalin. On this photograph even the outlines of this groove from the tip of his nose is visible (i.e. the groove that is illustrated in more details on the photograph from Fig. #G1c).
       Fig. #G2f (down-right): Mao Tse Tung. In humans from Asia faces typically look slightly different than in Europeans. However, surprisingly in UFOnauts changed for people, these anatomic features typical for UFOnauts are similarly visible in all races. Thus for example hair that grow upwards of their heads, or buttock-shaped bulging on their chins, are clearly visible not only in UFOnauts from the race similar to Europeans, but also in UFOnauts from the race similar to Asians - e.g. see Mao Tse Tung above, or Pol Pot, and even in UFOnauts of Negroid race - e.g. see Adi Amin, and also "devil" from the photograph Fig. #6a (left) on the web page sw_andrzej_bobola_uk.htm.


Part #H: What we supposed to do to pass this present God's "test" or "exam" which checks the reaction of humanity for the "simulated" occupation of the Earth by evil UFOnauts?

      

#H1. What actions we should take to pass this God's exam which checks our reaction to the "simulation" of a secretive occupation and robbery of the Earth by evil UFOnauts?

       This web page illustrated in a meaningful manner how actually look like the present situation of humanity. As we can see, this situation is so configured, that we must somehow react to it. Our reaction is even the more important in the light of explanations presented in item #F3 from the web page wszewilki_uk.htm, which reveal, that God continually watches and judges our attitudes which we demonstrate in reply to every development of situation which affects us. Thus, a next question which we confront, is what actually we supposed to do now.
       Theoretically speaking, actions that we need to take seem to be simple. Namely, we should find a way to get rid these UFOnauts and their secretive occupation of the Earth. In turn, to get rid of them, it is enough that their existence becomes unnecessary. This is because in such a case God ceases the simulation of their existence and activities. (Of course, in order this ceasing could also be explained in an atheistic manner, God will create on other planets traces of activities of UFOnauts, so that the humanity is going to discover one day that these UFOnauts blown themselves up on principles of shifting from the stage of the "non-existing existence" into the complete "non-existence" - as this is described, amongst others, in item #B8 of the web page timevehicle.htm - about time vehicles.) In turn to make the existence of UFOnauts NOT needed for God, it is enough that the humanity passes the "test" to which God subjects us with the use of these UFOnauts. Practically, however, passing this "test" is going to turn extremely difficult. After all, in order the humanity passes it, a majority of people must individually accomplish all "levels of induction into the knowledge" described in item #F6 above, while the knowledge that is to stem from their accomplishments must gain the common recognition and must be introduced to the official educational system. But in order this happens, millions of people must overcome in person the "barriers or awareness" that are created by God with the use of these "evil UFOnauts", and in person acquire the required knowledge about God. It is NOT difficult to guess that this is going to take a lot of time, and will require a huge effort. Also, there will be a need for pedantic learning and applying in our lives even more detailed principles of totalizm and findings of the Concept of Dipolar Gravity, as well as even more thorough getting to know UFOnauts and God - to which goal, I hope, I am contributing my own share through the formulation of this web page.


#H2. How in meantime we can individually defend ourselves against evil attacks of UFOnauts?

       As it is explained in item #H1 above, for as long as with our actions and attitudes all people make necessary the "simulation" of UFOnauts by God, these UFOnauts are going to appear on the Earth and trouble practically each one of us. So how we can individually defend ourselves against these attacks? Well, the strategy of our individual self-defence is simple. We just must prove to God that the use of UFOnauts has NO sense in our personal case. Unfortunately, a practical proving this is NOT as simple. After all, for this we need to learn totalizm thoroughly and pedantically utilise it in our lives - so that UFOnauts and their "tempting" turn out to be fruitless. Also in every situation we need to insist on truth, and act justly according to moral laws. We cannot also allow that motives for our acting include greed, thirst of power, seeking pleasures, nor other similar animal instincts. In every moment and situation we must remember and stick to the certainty, that everything that happens around us are subsequent simulations of God - so that God will NOT see further need for continuation of these simulations in our personal case.


Part #I: How to identify the sources of evil that harm us, and thus that we have a duty to eliminate in first instance:

       Sorry, but on Sunday, 2023/7/2, I noted that as a revange for me publishing the post #361 to blogs of totalizm (in Polish), parts #I, #J, #K and #L of this web page were deleted by UFOnauts. It is going to take me a lot of time to recreate and translate them. So in the mean time the reader who wish to find out what these parts reported, he/she may analyse them from the Polish version "evil_pl.htm" of this web page, copied below, or translate them from there using a free translation program available in the Internet.
       Notice from post #359E to blogs of totalizm or from #J3 to #J3a of web page faq.htm that if UFOnauts capable of travelling through time use so-called couriers through time (in Polish: kurierzy czasowi ), then because of lack of the "elapse of time" in counter-world their deletion and other sabotages of our progress are undetectable in our "world of matter".

#I1. Przymierzanie otaczajacych nas źródeł zła do tego co o pochodzeniu zła już nam wiadomo:

       Większość źródeł zła jest już dobrze znana i szeroko opisywana. Po przykłady takich opisów patrz www.youtube.com , albo patrz opisy z moich stron internetowych (np. z "części #C" strony telekinetyka.htm, czy z "części #A" strony partia_totalizmu.htm) lub z blogów totalizmu. Zwykle też tam gdzie są one opisywane podane są także sposoby jak z nimi walczyć. Dlatego identyfikowanie faktycznych źródeł zła jakie nas dotyka najlepiej zaczynać od przymierzania tego co wokół nas się dzieje, do tego co o źródłach zła ludziom już wiadomo.


Część #J: Metody naszej walki ze złem:

      

#J1. Złu NIE wolno pozwalać na posiądnięcie i utrzymanie monopolu na to co ono czyni - tak jak w dzisiejszych czasach takie monopole pozwala się utrzymywać np. oficjalnej nauce ateistycznej, medycynie i farmacji, rządom, policji, żonom, itp.:

       Jeśli zło otrzyma prawo do monopolu na to co czyni, wówczas będzie działało bez czyjegokolwiek nadzoru i rozliczania się z jakości swych działań. To zaś pozwoli mu eskalować w niemal nieskończoność swe szkodliwe dla ludzkości produkty.
       Dlatego pierwszym i fundementalnym posunięciem w stosunku do każdego źródła zła (zarówno tego już postępującego źle, jak też i jedynie posiadającego potencjał do wyrządzania zła), jest stworzenie mu konkurencji i otwarcie możliwości, że jeśli zacznie czynić coś niezgodnego z przykazaniami, prawami i wymaganiami nakładanymi na ludzi przez Boga oraz ze swymi obowiązkami, wówczas jego działania zostaną zastąpione przez ową konkurencję. Doskonałym przykładem jak to czynić może tu być sposób usunięcia zła poprzez wyeliminowanie obecnego "monopolu małżeńskiego" dzisiejszych żon w dotychczasowym prawodawstwie monogamicznych małżeństw - jaki opisałem w punkcie #J2.2.2 ze strony morals_pl.htm, lub "osuszenie" obecnego oceanu zła wyrządzaniego przez "pieniądze" - poprzez zastąpienie pieniędzy szczęśliwością zapracowanej nirwany, tak jak opisałem to szerzej w punktach #A1 do #A4 ze strony partia_totalizmu.htm.


Część #K: Powody, objawy i następstwa rozpoczętego w 2001 roku uśmiercania obecnej ludzkości:

      


#K1. Dlaczego ludzkość właśnie zmierza ku zagładzie?

Motto: "Tysiące lat wcześniej niż Anglicy sformułowali swoje nabrzmiałe mądrością przysłowie NIE wkładaj wszystkich swych jajek do jednego koszyka, bowiem jeśli koszyk ten upadnie utracisz je wszystkie Bóg zapewne wdrożył je praktycznie stwarzając setki odmiennych cywilizacji w ogromnym świecie fizycznym" (wnioski wynikające z badań UFO i UFOnautów jacy nieustająco przybywają na Ziemię aby minitorować poziom naszego upadku)

       Wypracowanie, zrozumienie i opublikowanie wiedzy jaką zaprezentuję czytelnikowi poniżej w tym punkcie jako rodzaj "ponumerowanej listy prorytetów dla naszego zrozumienia wpływu otaczającej nas rzeczywistości na przebieg i wyniki naszego życia" mi zajęło niemal 75 lat. Wiedza ta stwierdza bowiem, że "wszystkim rządzą całe zbiorowiska czynników, spora liczba z których to 'moce zła' jakie usiłują wywrzeć negatywny wpływ na nasze życie" - po więcej szczegółów patrz (7) z punktu #C7 innej mojej strony o nazwie nirvana_pl.htm. Faktycznym bowiem przełomowym odkryciem, które otwarło dla mnie zrozumienie tej wiedzy, było dokonane dopiero blisko połowy 2020 roku odkrycie opisane szczegółowiej w punktach #K1 i #K2 z innej mojej strony internetowej o nazwie god_istnieje.htm. Odkrycie to stwierdza, że ciało (tj. "przeciw-materia" - przez polską Biblię katolicką zwana "Przedwiecznym") oraz oprogramowanie (tj. myślący, gromadzący wiedzę, oraz kontrolujący nasze życie program przez chrześcijaństwo nazywany "Duchem Świętym") definiujące postępowania naszego Boga wcale NIE są jednorodne, a składają się na nie liczbowo nieograniczone zbiorowiska aż dwóch zupełnie do siebie przeciwstawnych "Drobin Boga", będących jednocześnie inteligentnymi i żyjącymi elementarnymi "drobinami" wiecznie ruchliwej cieczy z przeciw-świata, jaką w swoich publikacjach nazywam "przeciw-materia", a z jakiej relatywnie niedawno bo jedynie około 6 tysięy "ludzkich lat" temu Bóg stworzył wszystko co istnieje i co manifestuje się w naszym "świecie fizycznym". (Odnotuj tutaj, że owe "ludzkie lata" to lata mierzone upływem sztucznie zaprogramowanego przez Boga i upływającego skokami tzw. "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim starzeją się ludzie i wszelkie inne istoty żyjące, a jaki upływa ponad 365 tysięcy razy wolniej od upływającego w sposób ciągły "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata" w jakim żyje Bóg oraz starzeje się materia nieożywiona, tj. starzeją się np. atomy, izotopy, skamienieliny, węgiel, itp., zaś jaki to "czas Boga" opisałem na całym szeregu swych stron internetowych i monografii, np. na stronach dipolar_gravity_pl.htm, czy immortality_pl.htm, zaś zgodność datowania wieku Ziemi i "wszechświata" w obu tych odmiennych czasach wyjaśniłem w podpisie pod "Tabela #A1" na jeszcze innej swej stronie o nazwie humanity_pl.htm.)
       Jedna z obu owych "Drobin Boga", z jakich około 6000 "ludzkich lat" temu stworzone zostało wszystko co manifestuje swe istnienie w naszym "świecie fizycznym", jest (1) dodatnią drobiną męską. Po jej opisy i ilustrację patrz punkt #K1 z innej mojej strony internetowej o nazwie god_istnieje.htm. Reprezentacyjne dla postępowania tej "dodatniej drobiny męskiej" są: (1a) dodawanie, (1b) dawanie, (1c) pozytywność, (1d) potencjał dobra, (1e) preferencja ochotniczości, (1f) rozważna siła, (1g) długoplanowa stałość, (1h) trwałość przeciętnego wyglądu, (1i) yang, itp. Druga zaś z tych "Drobin Boga" jest (2) ujemną drobiną żeńską. Po jej opisy i ilustrację patrz punkt #K2 z owej strony internetowej o nazwie god_istnieje.htm. Reprezentacyjne dla jej postępowania są: (2a) odejmowanie, (2b) branie, (2c) negatywność, (2d) potencjał zła, (2e) preferencja przymuszania, (2f) pobudliwa agresja, (2g) słomiany zapał, (2h) zmienne piękno, (2i) yin, itp. W rezultacie istnienia tych dwóch drastycznie przeciwstawnych "Drobin Boga", wszystko w naszym świecie fizycznym posiada swoją przeciwstawność. Z kolei istnienie owych przeciwstawności we wszystkim co nas otacza, powoduje że cokolwiek czynimy, zawsze dla dobra własnego i innych ludzi powinniśmy w tym uwzględniać priorytety wpływów najróżniejszych z owych przeciwstawności na przebieg i końcowe wyniki naszego działania i życia. Innymi słowy, zamiast traktować intencje i wpływy otaczającej nas rzeczywistości jako wywodzące się jakby od pojedyńczej przyczyny albo istoty (Boga) będącej jakby posiadającą większe od ludzi moce i wiedzę pojedyńczą osobą o jednorodnej osobowości i nastawieniu do nas, raczej powinniśmy tą rzeczywistość traktować jako "zbiorowisko" przyczyn i wielu osobowości oraz nastawień wypadkowe skutki działania których na nasze życie NIE jest ani jednorodne ani możliwe do przewidzenia. (To samo zresztą symbolicznie uświadamia nam Biblia kiedy informuje, że Bóg to aż trzy niezależne Osoby, tj. Ojciec, Syn i Duch - każda z których ma własną osobowość i świadomość, oraz zwyczaj działania jak "rodzina", a NIE jak pojedyńcza osoba. Podobną ideę jakby "rodzinnego" działania, czasami dalekiego od rodzinnej koordynacji i demokracji, w nieco odmienny sposób starają się też wyrażać niektóre inne religie, np. Hinduizm, czy wierzenia starożytnej Grecji i Rzymu.)
       Istnieje wiele powodów dla których aż tak trudno jest zrozumieć potrzebę posiadania i składowe owej listy priorytetów jaką przedstawię czytelnikowi poniżej. Prawdopodobnie najważniejszym z tych powodów są kłamstwa jakimi jesteśmy karmieni przez wszystkie oficjalne źródła, a także dotychczasowy brak klarownie wyjaśniającej sprawę wiedzy, że absolutnie wszystko, w tym także ciało i postępowanie Boga, posiada wbudowane w siebie owe dwie drastyczne przeciwstawności, oraz że aż do czasu kiedy zakończy się "wychowywanie" ludzkości przez Boga, przeciwstawnością jaka zarządza życiem na Ziemi jest owa negatywna żeńska - jakiej symboliczną reprezentację stanowią najróżniejsze "moce" i "przeciwstawności", kilka najważniejszych z których starałem się podać w wykazie z w/w (7) z punktu #C7 strony nirvana_pl.htm. Jednak jeśli dokładniej przeanalizować "kto" lub "co" konkretnie za owym wykazem się kryje, wówczas lepiej referować do niej w zrozumieniu "zbiorowym" jako "moce zła" - wszakże jest niemożliwością aby tylko jedna istota czy tylko jedna instytucja wyrządzała ów zalewający całą ludzkość ocean zła. Na szczęście dla nas, "Drobiny Boga" zawarte we wszystkim co zapełnia nasz świat fizyczny pilnują aby owe "moce zła" też przestrzegały opracowanych przez intelekt Boga "reguł gry" - tyle że źródła religijne unikają dokładnego zdefiniowania co precyzyjnie te "reguły gry" stwierdzają. Poza więc ogólnym i niezbyt precyzyjnym stwierdzeniem "NIE ulegaj pokusom i NIE czyń zla" nadal NIE wiemy jak ludzie mogą lub powinni skutecznie się bronić przed złem wywodzącym się od owych symbolicznych "mocy zła". Wszakże główny problem z praktycznym urzeczywistnieniem takiej obrony polega na uprzedniej konieczności najpierw osobistego poznania, potem zaś codziennego unikania popełniania tego "co faktycznie jest złem", czyli na nauczeniu się rozpoznania i unikania podejmowania też i działań jakie w chwili obecnej wyglądają OK, natomiast dopiero w przyszłości okażą się być wielkim złem - wszakże aby "gołym okiem" je zidentyfikować trzebaby znać przyszłość. Nic dziwnego, że w obecnym kompleksowym i wysoce zakłamanym świecie, gdzie niemal nikt NIE bada (poza "hobbystą" dr inż. Janem Pająk) jak rozpoznawać działania, które w chwili wykonywania wyglądają jak "dobro" (np. powoływanie do władzy nowego przywódcę kraju) jednak w przyszłości okażą się być wielkim "złem", tylko na bazie przykazań i licznych praw Boga opisywanych w Biblii naucza coraz mniejsza liczba religii i ich kapłanów (i to NIE tylko z powodu ich konformistycznego nastawienia do kłamliwych stwierdzeń "oficjalnej nauki ateistycznej" ani ponieważ "odrzucają oni wiedzę" - patrz werset 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza"). Niestety "zło" coraz trudniej jest interpretować w kompleksowych sytuacjach dzisiejszej rzeczywistości - chociaż interpretowania tego od 1985 roku usilnie stara się uczyć moja filozofia totalizmu.
       Ciekawe czy czytelnik odnotował, że usilne zmierzanie ludzkości ku zagładzie już się zaczęło? O tym, że ono wkrótce nadejdzie, od 25 listopada 2017 roku bezowocnie staram się ostrzegać czytelników swoją stroną internetową o nazwie 2030.htm na bazie jakiej wraz z przyjacielem od 6 maja 2018 roku upowszechniamy też popularny film ostrzegający o tytule "Zagłada Ludzkości 2030". Że jednak strony "2030.htm" niemal nikt NIE czyta, NIE ma się co dziwić - wszakże dzisiejsi ludzie odwykli już od poznawania prawdy. Co jednak mnie dziwi, to że ów polskojęzyczny film "Zagłada Ludzkości 2030" oglądnęły już ponad 3 miliony Polaków, czyli przez niemal 10% mieszkańców naszego kraju, jednak jak narazie niczego z niego się NIE nauczyli, bowiem jak dotąd NIE widać najmniejszej zmiany w owych wiodących do zagłady postępowaniach rodaków. A czasu na ratowanie się pozostało już nam coraz mniej! Aby więc kontynuować ostrzeganie, nauczanie i wskazywanie drogi wszystkim tym, którzy zabłądzili i którzy z pewnością już wytypowani zostali do unicestwienia w pierwszej kolejności, od czasów filmu przygotowałem sporo dalszych wyjaśnień, jakie upewniają co do istnienia Boga i wszechświatowej sprawiedliwości, oraz jakie wskazują co należy czynić aby ratować naszą cywilizację i siebie samych - po przykłady tych wyjaśnień patrz w/w punkt #C7 strony nirvana_pl.htm, oraz punkty #K1, #K2 oraz #K5 z mojej strony internetowej o nazwie god_istnieje.htm. W niniejszym punkcie #K1 tej strony zamierzam kontynuować wyjaśnianie co już w naszej cywilizacji się wali z powodu zgnilizny i zwyrodnienia, oraz jak zagrożeni tym ludzie nadal mogą próbować uniknąć zostania unicestwionymi. Oto wykaz moim zdaniem najważniejszych i najreprezentatywniejszych z owych przyczyn zbliżającego się upadku ludzkości (w rzeczywistości przyczyn tych jest ich znacznie więcej, jednak aby je wszystkie omówić trzebaby przygotować całą "książkę" - a nie streszczający je krótki punkt strony internetowej):
(1) Powszechny brak u ludzi wiedzy o istotności następstw dla naszego życia i dla efektów tego życia faktu oddania przez Boga władzy nad Ziemią w ręce "mocy zła" (w Biblii reprezentowanych symboliczną postacią "Lucyfera"), a także brak zrozumienia dlaczego owe "moce zła" mogą wykorzystywać posiadaną władzę do wymuszania u ludzi wypełniania swoich powodujących zło nakazów, podczas gdy Bóg wypełnianie swoich przykazań i praw uczynił wyłącznie "ochotniczym". Wprawdzie wiedza ta jest przekazywana nam treścią Biblii - szczególnie w wersetach treść jakich cytuję w punkcie #A3.4 strony partia_totalizmu.htm, ale niestety gro "odrzucających wiedzę" religii i ich kapłanów ignoruje konieczość jej nauczania i podkreślania swym wiernym jej istotności. Wiedza ta jest też przekazywana w treści starożytnej tzw. Księgi Henocha krótko objaśnianej na 15-minutowym polskojęzycznym filmie o tytule "Przedpotopowa Księga Gigantów odkryta w Qumran" gratisowo dostępnym z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hIoeyT8GnPg - oba jakie to źródła omawiam w punkcie #I2 swej strony newzealand_pl.htm, usiłującej prostować kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej. Wiedzę tę usiłują nam też przekazać liczne legendy i publikacje, np. o podziemnym krolestwie "Agharty" jakie opisałem przykładowo w (4) z punktu #A3.1 wyżej wymienionej strony "partia_totalizmu.htm", oraz w części (C) z punktu #J4 innej mojej strony o nazwie hurricane_pl.htm. Ponadto osoby uprowadzane do owego podziemnego państwa Agharty np. przez UFO raportują nam też zwodnicze zasady na jakich jest ono organizowane i działa - np. uczynił to Polak Andrzej Domała, płacąc własnym życiem za opublikowanie swych opisów, zaś raport z jego uprowadzenia na planetę nazywającą siebie "Nea" zawiera traktat [3b] gratisowo dostępny poprzez stronę tekst_3b.htm. Niestety ludzie takie raporty uważają za fantazję lub przewidzenia. Tymczasem owe "moce zla" i usługujących im ludzi całkowicie dezorganizują życie ludzi na Ziemi, coraz bardziej upodabniając naszą planetę do rodzaju "przedsionka piekła".
(2) Brak u ludzi pewności istnienia Boga i ochotniczość wypełniania przykazań i praw Boga (a NIE "kuszenie" do wypełniania lub "wymuszanie" wypełniania - tak jak czynią to "moce zła"). Połączenie takiego braku pewności istnienia Boga z ochotniczością wypełniania boskich przykazań pozwalają (a w efekcie i powodują) ignorowanie moralnie poprawnego postępowania przez większość dzisiejszych ludzi, zaś w efekcie odwracanie się tych ludzi od Boga. A wszystko to dzieje się na przekór iż istnieje już naukowo niepodważalny dowód formalny na istnienie Boga, jaki zaprezentowałem np. w punkcie #G2 swej strony o nazwie god_proof_pl.htm, oraz całe zatrzęsienie dowodów empirycznych jakie podkreślam tam w punktach #G3, #G1, "częściach #E i #F" i w niemal każdej innej swej publikacji. Patrz też np. #A5 ze strony portfolio_pl.htm.
(3) Wyniszczanie i zatruwanie natury. To ono z czasem spowoduje całkowity upadek ludzkości - patrz np. punkt #T2 ze strony woda.htm.
(4) Zwyrodnienia, korupcja i chroniczne już okłamywanie ludzkości popełniane przez instytucję oficjalnej nauki ateistycznej. Wszakże owa instytucja zamiast identyfikować, badać, wskazywać i pomagać usuwać owe "moce zła", sama stała się wiodacą z owych mocy - jaka dla mizernych korzyści materialnych swych decydentów okłamuje i spycha w dół całą ludzkość - patrz np. #D4 i #G4 ze strony dipolar_gravity_pl.htm.
(5) Odrzucanie wiedzy przez praktycznie wszystkie religie i ich kapłanów. Patrz np. wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" oraz punkt #T2 ze strony woda.htm.
(6) Celowo dokonywane takie formułowanie i ustanawianie ludzkich praw przez polityków i rządy aby zaprzeczały one przykazaniom i prawom Boga oraz aby utrudniały prowadzenie życia zgodnie z nakazami Boga. Jest to wynikiem utracenia przez polityków i rządy zdolności do odróżniania dobra od zła oraz do postępowania wymaganego przez Boga. Patrz np. #E3 lub #E1 do #E5 ze strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm.
(7) Formowanie przez "moce zła" wyłącznie ustrojów politycznych na Ziemi jakie zniewalają i przymuszają ludzi, zamiast ustrojów bazujących na dobrowolnym "ochotniczeniu" do wykonywania produktywnej tzw. "pracy moralnej". Tj. utrzymywanie na Ziemi ustrojów "wymuszających" pracę od ludzi za pomocą "pinieniędzy lub "kar", zamiast przykładowo badać, potwierdzać i rozumnie wdrażać w życie ustrojów takich jak np. zaprojektowany przez Boga "ustój nirwany" skrótowo podsumowane w punkcie #C7 strony o nazwie nirvana_pl.htm, a szczegółowo opisywany w punktach #A1 do #A4 ze strony partia_totalizmu.htm. Wszakże zamiast wymyślonych przez moce zła "pieniędzy" "wymuszających" pracę od dzisiejszych ludzi a jednocześnie stanowiących główne źródło obecnego zła na Ziemi, "ustrój nirwany" pozwala na ochotnicze wykonywanie tzw. "pracy moralnej" wynagrodzeniem za wykonywanie jakiej jest dla pracującego przedłużane przez całe jego/jej życie przeżywania nieopisanej szczęśliwości zapracowanej nirwany, zaś jaka przy dzisiejszym poziomie mechanizacji i automatyzacji pozwala na darmowe obdzielanie produktami tej pracy dosłownie każdego mieszkańca Ziemi. Musimy wszakże pamiętać, że mając dzisiejsze wysoce zautomatyzowane i wygodne do obsługi maszyny, jeden rolnik-ochotnik jest w stanie wyżywić płodami swej roli mieszkańców całego ogromnego miasta, zaś jeden niewielki zespół robotników-ochotników, produktami wysoce zautomatyzowanej fabryki jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie całego kraju a nawet całego świata. Jeśli więc wmuszona ludzkości przez "moce zła" zachłanność oraz chęć imponowania swym bogactwem zastąpić u ludzi zrozumieniem potrzeby ochotniczego wykonywania przykazań i praw Boga, wówczas tacy pracujący w komforcie i dla moralnych motywacji ochotnicy, są w stanie wypracować zarowno dla siebie jak i dla całej naszej cywilizacji poziom dobrobytu oraz poczucia życiowego spełnienia i szczęśliwości, jakich obecnie NIE jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić.
(8) Utrzymywanie na Ziemi "pieniędzy" wymyślonych przez "moce zła" - czyli utrzymywanie głównego źródła i narzędzia wyrządzania wszelkiego zła na Ziemi. Oryginalnie Bóg pozwolił na wprowadzenie na Ziemi "pieniędzy", aby ludzie zrozumieli iż ich życiem rządzą określone prawa i pojęcia, np. prawo obowiązku wynagradzania za wykonywaną pracę, pojęcie wartości, itp. Niestety, jak wszystko co "moce zla" wprowadziły i utrzymują na Ziemi, "pieniądze" spełniły już dawno swoje oryginalne przeznaczenie, zaś obecnie wyrządzają ludzkości więcej zła niż dobra. Czas więc aby ludzkość zastąpiła "pieniądze" czymś znacznie od nich lepszym - a takim właśnie czymś jest szczęśliwość zapracowanej nirwany, opisywana szerzej np. w punktach #A1 do #A4 ze strony partia_totalizmu.htm. Jednak aż do czasu kiedy sami ludzie zmuszą owe "moce zła" do zastąpienia "pieniędzy" owym zjawiskiem "nirwany", samoczynnie takie zastąpienie NIE jest w stanie nastąpić. Dlatego nasza obrona przed narzędziem "mocy zla" jakim są "pieniądze", jest zjednoczenie się w wysiłkach ich zastąpienia przez "nirwanę" i coraz usilniejsze domaganie się dokonania tego zastąpienia.
(9) Wybiorcze i zawzięte prześladowanie bogobojnych i moralnie żyjących osób przez moce zła i przez wysługujących się tym mocom ludzi, zaś jednoczesne wspieranie prawami i udzielanie wszelkiej pomocy kryminalistom i osobnikom wyrządzającym zło swym bliźnim. Prześladowanie to powoduje, że życie owych bogobojnych ludzi typowo staje się jednym pasmem trudności, porażek i problemów.
(10) Narzucenie ludzkości oficjalnej medycyny i farmacji jakie uzależniają od medykamentów oraz powiększają cierpienia ludzi - zamiast leczyć choroby. Jednocześnie coraz bardziej otwarte karanie tych co usiłują się leczyć w jakikolwiek inny sposób - np. z użyciem ziół, energii, wiary w Boga, znajomości metod działania Boga, itp.
(11) Niechęć i niezdolność dzisiejszych ludzi do uczenia się tego co od nich wymagane i im niezbędne. Patrz np. #J4.1 do #J4.6 ze strony propulsion_pl.htm.
(12) Nieokiełznanie dzisiejszych kobiet rujnujących swe rodziny. Patrz np.#J2.2.2 ze strony morals_pl.htm.
       Niestety, z doświadczeń przeszłości wynika, że im dłużej ktoś zwleka z podjęciem swego ratowania się, tym większa szansa iż NIE wyjdzie już żywy z tego co mu zagraża. Chociaż więc wygląda na to iż jest jest za późno aby odwrócić nadejście na Ziemię tego na co ludzkość swym postępowaniem już sobie zasłużyła i co już zaczęło być nam serwowane, zaś z upływem czasu będzie nasilane i coraz śmiertelniejsze, ciągle czytelniku tych słów być może zdołasz chociaż wybronić siebie oraz co silniejszych i badziej świadomych ze swych najbliższych przed tym co już nieodwołalne. NIE bądź więc jednym z owych Polaków, którzy stają się "mądrzy dopiero po szkodzie" (jeśli zdołają szkodę tę przeżyć)!


Part #L: Technika i metody jakimi okupujący i eksploatujący ludzkość nasi kosmiczni krewniacy z planet Oriona (UFOnauci) od tysięcy już lat utrzymują nas pod swoją absolutną kontrolą zaś od 2001 roku wprowadzają w życie swój plan wymordowania do 2040 roku aż 99.9% dzisiejszych mieszkańców Ziemi:

      

(Sorry but the text of this #L1 still awaits to be translated from Polish to English. Alternatively, you can try to roughly translate it by yourself, e.g. by using one of these free translation programs available in the Internet.)

#L1. Najważniejsze metody i urządzenia do otumaniania i do sterowania ludźmi używane przez UFOnautów, wraz ze wskazówką jak przed nimi najefektywniej się bronić:

Streszczenie: "Niniejszy punkt #L1 wyjaśnia najważniejsze metody oraz urządzenia za pomocą jakich skrycie, efektywnie i bezdusznie od całych tysiącleci ludzkość okupują, rabują i wyniszczają nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona, sekretnie przybywający na Ziemię w śmigłych gwiazdololach popularnie zwanych UFO, napędy jakich działają identycznie jak napędy gwiazdolotów mojego wynalazku zwanych Magnokrafty, które najkrócej opisałem we wpisie #360 do blogów totalizmu."

       W odmiennych swych publikacjach postreszczałem już nagromadzony ogromny materiał dowodowy jaki potwierdza prawdę stwierdzeń mądrze zakodowanych w wersety Biblii zaś ujawnionych we wpisie #354 do blogów totalizmu oraz w {11} z punktu #H2 mojej strony biblia.htm. Dowody te potwierdzają, że od tysiącleci planeta Ziemia i ludzkość jest skrycie okupowana, bezdusznie eksploatowana, oraz drakońsko zarządzana przez technicznie wysoko zaawansowaną ale moralnie zupełnie upadłą konfederację kosmicznych krewniaków ludzi praktykujących przeciwstawiającą się intencjom Boga filozofię szatańskiego pasożytnictwa. Cała konfederacja owych moralnie upadłych krewniaków ludzi jest mieszaniną wielu najróżniejszych też pokrewnych do nas cielesnych ras o ludzko-podobnym wyglądzie, tyle iż genetycznie zmodyfikowanych przez przodków ludzkości żyjących na szeregu planet Oriona, aby rasy te możliwie najefektywniej mogły żyć na planetach na których ich poosadzali ci nasi krewniacy z planet Oriona. Sami zaś mieszkańcy planet Oriona, którzy wyglądają niemal identycznie jak ludzie z planety Ziemia, też zróżnicowali się na szereg ras, wszystkie z których wyglądają niemal identycznie jak ludzie, jednak ich wzrosty kształtują się od wielkości karłów aż do gigantów o wielometrowej wysokości. Wszyscy uczestnicy tej kosmicznej konfederacji są ateistami, aczkolwiek lubują się w udawaniu przed ludźmi iż są Jezusem, Bogiem, lub aniołami. Jako całość owa konfederacja stara się osiągnąć na Ziemi aż cały szereg moralnie bardzo niskich i egoistycznych celów, wszystkie jakie służą niekończącemu wyciąganiu niezliczonych korzyści poprzez niekończące się przedłużanie ich sekretnej okupacji, eksploatacji, zarządzania i zamęczania ludzkości, zaś najważniejsze z których to celów obejmują np.: {A} wmuszanie ludzkości praktykowania tej samej ateistycznej filozofii szatańskiego pasożytnictwa oraz tych samych rabunkowych zachowań jakie praktykują uczestnicy okupującej nas i eksploatującej konfederacji UFOnautów. To wmuszanie jest uzyskiwane poprzez narzucanie ludziom wierzeń iż: {B} wcale NIE istnieje nadrzędnie sprawiedliwa Istota przez ludzi znana z Biblii pod nazwą Bóg na jaką jednak składają się aż trzy składowe zwane Świętą Trójcą reprezentującą sobą jedność choć składającą się z Boga Ojca zamieszkującego w i zarządzającego tym co moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku nazywa "przeciw-światem", Ducha Świętego zamieszkującego i zarządzającego "światem wirtualnym", oraz "Jezusa" zarządzającego tym co dzieje się w naszym "świecie materii"; {C} wcale NIE istnieją nasi technicznie wysoko zaawansowani jednak moralnie upadli krewniacy z planet Oriona jacy od tysiącleci sekretnie nas okupują, eksploatują, wyniszczają, oraz skrycie zarządzają; {D} wcale NIE jest dostępny ludziom jakikolwiek materiał dowodowy jaki potwierdzałby prawdę stwierdzeń z wersetów Biblii, przykładowo iż na Ziemi skrycie operują najróżniejsze rasy (w tym niektóre o gigantycznych rozmiarach), owych naszych upadłych krewniaków z planet Oriona jacy osadzili nas na Ziemi i kiedyś otwarcie zarządzali nami podczas początków istnienia naszej cywilizacji.
       Aby osiągać powyższe nieczyste cele, nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona używają aż cały szereg wysoce zmyślnych metod działania popieranych ich wysoce zaawansowaną techniką. Jak zaś zmyślne są te ich metody działania, zilustruję to poniżej zestawieniem 10 ponumerowanych przykładów, każdy z których wyjaśnia jakiś przykład owych metod. Proszę przy tym zwrócić uwagę iż UFOnauci stosują w praktyce ogromną mnogość tego typu metod swego postępowania. Stąd zestawione poniżej przykłady tych metod stanowią jedynie bardzo maleńką ich proporcję mającą zobrazować na czym ich szatańskie metody polegają i jakie czasami są efekty użycia tych metod na nas.

{1} Celowe esplodowanie wehikułów UFO powodujące masowe wymarcia, przesunięcia konfiguracji płyt kontynentalnych, zmiany klimatyczne i składników gleby, przepotężne tsunami, rezonans hałasu telepatycznego, oraz wiele jeszcze innych efektów naruszających stabilność życia na Ziemi. Najlepszej ilustracji takiego celowego eksplodowania UFO był kataklizm z Tapanui w Nowej Zelandii z 1178 roku AD, gdzie UFOnauci łańcuchową eksplozją aż 7 wehikułów UFO typu K6 sprzęgniętych w cygaro posobne uwolnili całą energię zawartą w Komorach Oscylacyjnych tych gwiazdolotów. W efekcie cała skorupa Ziemi była rotowane o około 7 stopni, zmieniając praktycznie warunki życia na niemal całej planecie Ziemia, zaś hałas telepatyczny wzbudzony tą eksplozją rezonował aż przez kilka następnych wieków ściągając na ludzkość mroczną epokę średniowiecza. Streszczenie efektów owej eksplozji UFO koło Tapanui przytoczyłem na poświęconej jej stronie tapanui_pl.htm a także w poświęconej jej monografii [5/4] upowszechnianej stroną tekst_5_4.htm. Następstwa hałasu telepatycznego wzbudzonego eksplozją Tapanui są też zaprezentowane np. od około 12:35 minuty naszego półgodzinnego filmu "Zagłada Ludzkości 2030", włącznie z pokazaniem (od 13:20 minuty tego filmu) "krateru koło Tapanui" powstałego w wyniku owej eksplozji, podkreśleniem (od 13:55 minuty) znaczenia eksplozji UFO w Tunguskiej na Syberii, zaś od 14:10 minuty - podsumowania szkodliwości nieustającego wpływu jaki wywierają na nas eksplozje najnowszych bomb jądrowych. Kolejną celową eksplozją wehikułów UFO była eksplozja Tunguska na Syberii z 1908 roku. Hałas telepatyczny nią zaindukowany sprowadził na Ziemię dwie wojny światowe. Jej opisy włączone też są w obie powyższe publikacje o eksplozji Tapanui. Trzecią nam już znaną z celowych eksplozji UFO, która uśmierciła około 300 tysięcy ludzi zaindukowaniem tsunami, jest opisana moją stroną o nazwie day26_pl.htm eksplozja z Indonezji z dnia 26 grudnia 2004 roku.

{2} Porywanie i uprowadzanie ludzi na zawsze - najprawdopodobniej wiążące się z ich przypadkowym lub celowym zamordowaniem. Najlepiej efekty takiego porywania na zawsze są udokumentowane na angielskojęzycznym filmie o tytule "Fires in the sky" jakie raportuje faktyczne uprowadzenie do UFO typu K6 niejakiego Travis'a Walton. W owym UFO, w bocznych ściankach pionowej kolumny w jakiej umieszczony jest pędnik główny tego UFO, Travis Walton widział dziesiątki małych półek w których zapakowani w śluzową substancję (w tzw. "Anielskie Włosy") transportowane były trupy licznych ludzi. Właśnie owo gromadzenie trupów ludzkich w centrum gwiazdolotów UFO jest źródłem specjalnych budowli istniejących w kilku katolickich bazylikach i katedrach a zwanych "konfesja" (słowo "konfesja" znaczy "grób wyznawcy"). Opisy takiej "konfesji" przytoczyłem w #D16 strony wroclaw.htm. Natomiast fotografię konfesji z katedry w Gnieźnie wraz z jej krótkim opisem zaprezentowałem na Fig.. #D3 i w punkcie #D3 ze swej strony o nazwie artefact_pl.htm.

{3} Użycie zaawansowanej medycyny UFOnautów do uśmiercania, psucia zdrowia, lub chirurgicznego powodowania okaleczeń, które u sekretnie poszkodowanych w ten sposób ludzi uniemożliwiają wykonywania działań jakie są NIE na rękę okupującym nas UFOnautom. Medycyna UFOnautów jest aż tak znacząco zaawansowana iż NIE sprawia im żadnego problemu "unieszkodliwianie" niewygodnych im ludzi na setki najróżniejszych sposobów, np. poprzez skryte wstrzykiwanie nocami zarazków i wirusów powodujących nieuleczalne choroby jakie trwają aż do śmierci lub poprzez chirurgiczne manipulacje zadające bóle np. kręgosłupa czy stawów, a także wywoływanie epidemii oraz pandemii. W rezultacie, np. w moim własnym przypadku, nieustająco aż do dzisiaj przeżywam najrożniejsze dziwne choroby i bóle jakie zaczęły się jeszcze w czasie kiedy w 1972 roku zostałem powalony paskudną grypą - która najprawdopodbniej też została celowo mi zadana przez UFOnautów abym NIE mógł wypracować swojej "Tablicy Cykliczności dla Napędów Ziemskich" - tak jak opisuję to w punkcie #D1 ze swej strony military_magnocraft_pl.htm oraz z wpisu #360 do blogów totalizmu. Aczkolwiek przyczyny tych moich bóli nieustannie się zmieniają, zawsze kiedy jeden z nich zanika, natychmiast pojawia się następny - każdego zaś z nich dzisiejsi lekarze NIE potrafią wyleczyć. Np. podczas swej profesury na tropikalnym Borneo wypytywałem miejscowych ludzi z plemienia Dayak o szczegółach istot jakie wszystkimi swymi cechami przypominają rasę UFOnautów w Polsce znanych pod nazwą "zmora" - tj. rasę jaką opisuję dokładniej w #K1 do #K1c ze swej strony petone_pl.htm oraz ze wpisu #347 do blogów totalizmu. Dowiedziałem się wówczas iż wśród owych Dayaków z Borneo krąży ostrzeżnie aby nigdy NIE rozgniewać tych istot bowiem są one bardzo mściwe, i na tych co się im narażą zawsze sprowadzają jakąś paskudną chorobę w której nawet najlepsi lekarze nie potrafią się wyznać . UFOnauci wcale zresztą NIE ukrywają przed ludźmi faktu iż mają medyczne sposoby pozbywania się niewygodnych im osób. Przykładowo, uprowadzonym do UFO pokazują swoją "maszynę do indukowania raka" omawianą w #B1 i #A1 z bandits_pl.htm, grożąc im iż jeśli będą "zbyt gadatliwi", to na nich maszynę tę użyją. Jak też materiał dowodowy zdaje się to potwierdzać, Polak Ś.P. Andrzej Domała, uprowadzony na planetę Nea został właśnie uśmiercony taką maszyną do indukowania raka - po szczegóły patrz #J1b i #J1a oraz punkty #D1 i #J3 strony tekst_3b.htm lub patrz wpis #350 do blogów totalizmu.

{4} Użycie technicznie indukowanych nakazów telepatycznych i post-hipnotycznych dla wymuszania zachowań sprzecznych z przykazaniami i wymaganiami Boga. Nakazy te oraz ich dewastujące ludzkość efekty omawiam np. we wpisie #360 do blogów totalizmu oraz w punkcie #D1 i w podpisie pod Rys. #D1b ze strony military_magnocraft_pl.htm, a także w opracowaniach tam linkowanych. To między innymi właśnie one zmuszają np. niektórych przywódców krajów do wszczynania wojen lub do mordowania sąsiednich lub własnych narodów z iście maniacką zaciekłością. Łatwo są one w stanie obrócić przeciwko danej osobie jego własną żonę, a nawet niemal wszystkich członków jego rodziny, lub większość mieszkańców danego kraju. W przeciwstawnym zaś działaniu, kogoś o upadłej moralności mogą one także uczynić bohaterem uwielbianym przez większość NIE chronionych ani inspirowanych przez Boga mieszkańców tego kraju. Co nawet jeszcze bardziej barbarzyńskie, takie technicznie indukowane nakazy telepatyczne UFOnauci wydają nawet zwierzętom. Stąd UFOnauci często używają zwierzęta do "neutralizowania" wybranych przez siebie osób poprzez spowodowanie zaatakowania przez zwierzęta domowe np. właścicieli tych zwierząt lub przechodniów. Wynikiem tych ataków mogą być nawet śmiertelne pogryzienia przez psy, groźne podrapania przez koty, a nawet pożarcie właścicieli np. przez trzymane w domu tygrysy czy węże. Stadardowo takie telepatyczne nakazy indukujące poczucie strachu i paniki są też wysyłane ludziom podczas spotkań z tzw. MIB (także zwanych "Men in Black") - w celu wymuszenia przemilczeń doświadczeń z UFO.

{5} Zakładanie i utrzymywanie na Ziemi coraz to następnych tzw. "kokonów kłamstwa". Czym są owe "kokony kłamstwa" i jakie dowody potwierdzają ich nieustające zakładanie i upowszechnianie też wyjaśniłem to we wpisie #360 do blogów totalizmu oraz w #D1 do #D1c ze swej strony military_magnocraft_pl.htm. Głównym celem owych "kokonów kłamstwa" jest wmuszanie ludziom coraz bardziej wszechogarniającego nawyku łamania albo wszystkich, albo też wybranych przykazań Boga. Owo zaś łamanie przybliża czas kiedy nasza cywilizacja oficjalnie adoptuje filozofię szatańskiego pasożytnictwa oraz stanie się uczestnikiem tej samej konfederacji UFOnautów jaka od tysiącleci ją okupuje, eksploatuje, zamęcza i kontroluje. UFOnauci też bowiem czytają Biblię i to z niej też wiedzą to co każdy może sobie uświadomić jeśli uważnie przeanalizuje wersety Biblii zalecające wypełnianie 10 przykazań Boga, mianowicie wiedzą iż opieka, ochrona i inspirowanie przez Boga typowo są uwarunkowane stosunkiem danej osoby do Boga i do 10 przykazań, tj. zwykle są ograniczone tylko do tych osób, które ochotniczo oraz wyłącznie z szacunku i miłości do Boga, bliźnich i natury sumiennie wypełniają wszystkie 10 przykazań Boga. Pozostałych zaś ludzi, dla podedukowania ich co do następstw niewypełniania wszystkich 10 przykazań, Bóg pozostawia bez ochrony i obrony przed atakami mocy zła. UFOnauci korzystają więc z tego braku ochrony i obrony przez Boga i "wyżywają" się na owych osobach. A w dzisiejszych czasach takich osób jest coraz więcej. Ja to doskonale widzę np. obserwując jak niewielu ludzi chociaż odwiedza, albo się modli, w "świętym miejscu pod gołym niebem" przy tzw. "krzyżu celtyckim" z morskiego nabrzeża w Petone, NZ - w jakim już obecnie zachodzą cuda zaś jakie opisuję np. #J1 do #J3v ze strony petone_pl.htm. O tym zaś iż ów trend ignorowania przykazań Boga ogarnął całą naszą planetę świadczy ilość okropnych zdarzeń jakie zachodzą w rosnącej liczbie miejsc na świecie (mieszkańcy których są pozbawieni ochrony i obrony Boga), tj. zdarzeń coraz częściej ilustrowanych np. alarmującymi wideami z YouTube.

{6} Wmuszanie ludziom nawyku łamania jednakowości sumiennego wypełniania wszystkich 10 przykazań Boga poprzez zmyślne atakowanie najłatwiej łamanego przykazania "NIE kłam". Kiedy bowiem w wielu miejscach Biblii Bóg podkreśla "jeśli mnie kochasz wypełniaj moje przykazania" (np. patrz wersety Biblii: 14:15 z "Jana", 14:21 z "Jana", 5:2-3 z "1 Jana", 3:1 z "Przysłów", 13:13 z "Przysłów", 48:18 z "Izajasza", 7:21 z "Mateusza", 11:28 z "Łukasza", oraz kilka jeszcze innych - zwróć też uwagę iż liczba wersetów Biblii podkreślająca jakieś wymaganie Boga znamionuje poziom istotności jego wypełniania), wówczas zawsze użyta jest tam liczba mnoga. To zaś użycie liczby mnogiej jest zakodowanym poinformowaniem nas iż do wypełniania każdego z 10 przykazań Bóg przykłada równy poziom istotności. Tą równą istotność każdego z przykazań Boga ja opisowo podkreślam we wpisie #360 i w #D1 do #D1cd ze swej strony military_magnocraft_pl.htm kiedy tam omawiam ogromne znaczenie prawdy ujawniane wersetem 8:32 z "Ew. św. Jana" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (odnotuj iż w tym wersecie też użyta jest liczba mnoga), a ponadto szczegółowo wyjaśniam np. w punkcie #K5 ze swej strony petone_pl.htm. Uświadamiam tam więc czytelnikowi iż świadome staranie się aby zawsze wypełniać przykazanie "NIE kłam" z wesetu 20:16 w owej "Księdze Wyjścia" jest dokładnie tak samo istotne jak np. świadomy wysiłek wypełniania przykazania "NIE zabijaj" z wersetu 20:13 w owej "Księdze Wyjścia". Wszakże, jak np. ostrzegają nas wersety 21:8 i 22:15 z "Apokalipsy św. Jana" oraz 6:16-19 z "Księgi Przysłów", za łamanie dowolnego z obu tych przykazań grozi ta sama kara "drugiej śmierci" (tj. "wydeletowania duszy"). Kiedy więc pogłębiamy swój nawyk chronicznego kłamania np. poprzez prawienie komuś komplementu w rodzaju "jak pięknie dzisiaj Pani wygląda", wówczas jeśli jest to przez nas czynione z intencją kłamania, ponieważ owa Pani właśnie wygląda np. jak czarownica lub jak "Pani Twardowska" z ballady Adama Mickiewicza, wówczas końcowy efekt tego kłamania może dla nas być równy temu jaki byłby gdybyśmy np. ją zamordowali. Pamiętać bowiem trzeba iż istnieją tysiące sposobów wdrażania swej intencji aby nigdy NIE kłamać - dla każdej więc sytuacji życiowej daje się znaleźć najlepiej pasujący z nich. Te zaś obejmują też zważanie na ostrzeżenia Biblii np. z wersetów 26:28 i 29:5 w "Księdze Przysłów" i unikanie schlebiania bliźnim prawieniem im kłamiących komplementów. Wiedząc o powyższym łatwo zaczniemy odnotowywać dlaczego "moce zła" wmuszają ludzkości rujnowanie zamierzonych wysiłków aby wypełniać wszystkie 10 przykazań Boga poprzez stwarzanie na Ziemi kokonów kłamstwa jakie opisuję dokładniej we wskazywanym już poprzednio wpisie #360 do blogów totalizmu oraz w #D1 do #D1cd ze swej strony o nazwie military_magnocraft_pl.htm. Łatwiej też wówczas przyjdzie nam podjęcie świadomych wysiłków aby nigdy NIE kłamać, używając którejś z wielu podpowiadanych nam Biblią metod wypełniania przykazań Boga, np. metody "Oddajcie więc Cezarowi (Cesarzowi) to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" (Biblia, Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25) - jaką opisałem dokładniej w punkcie #L3 ze swej strony o nazwie cielcza.htm, lub poprzez zaakceptowanie prawdy i wdrożenie w swym życiu tego co wyjaśniłem w punktach #A2.9 i #A2.12 ze swej strony o nazwie totalizm_pl.htm.

{7} Zmyślne podważanie na różne oszukańcze sposoby nienaruszalności małżeństwa mężczyzny i kobiety związanych razem ze sobą przez Boga. Wszakże również i w małżeństwo każde para jest wiązana razem właśnie przez Boga z użyciem wypracowanego przez Boga i niezawodnie działającego "schematu wzrostu" jaki omówiłem we wpisie #299 do blogów totalizmu oraz w #J5 i w #J5b strony petone_pl.htm. Niestety, często tak się składa, że z różnych powodów w wielu małżeństwach pożycie seksualne nagle zanika. Zanik ten może być sprowokowany np. niszczycielskimi zjawiskami opisanymi w punkcie #V2 z mojej strony o nazwie humanity_pl.htm, a z kolei te zjawiska też mogą być im narzucone hipnotycznie lub telepatycznie w sposób opisany w {4} powyżej. Zanik zaś pożycia seksualnego typowo powoduje "zagłodzenie współmałżonka brakiem seksu". To zaś często prowadzi do niewierności, a ściślej np. do "pożądania żony bliźniego swego" zakazywanego przykazaniem z wersetu 20:17 w "Księdze Wyjścia". Wszakże aby wmuszać ludziom łamanie tego właśnie przykazania, "moce zła" zmyślnie wprowadziły niemal wszystkim narzucony dzisiejszymi ludzkimi prawami małżeński monopol kobiet powodowany legalnością posiadania tylko jednej żony. Zaś ów monopol powoduje iż gro przypadków niewierności kończy się rozwodem. Tymczasem skutki rozwodu zwykle są nieporównanie szkodliwsze dla wszystkich nimi dotkniętych niż sam fakt niewierności. Oczywiście, sam fakt niewierności małżeńskiej też jest źródłem wielu niszczycielskich zjawisk. Przykładowo, w powiązaniu z tajemnicą i kłamstwami jakimi typowo się go otacza może on prowadzić do wrodzonych uszkodzeń genetycznych (po angielsku zwanych "inbreeding" i "incest" - ponieważ NIE wiedząc wcale o tym bliscy krewni, a nawet brat i siostra, mogą poślubić się nawzajem i mieć dzieci), tak jak też to może się przytrafić w przypadkach dzisiejszych zakupów spermy prowadzących do sytuacji iż jeden dawca spermy może być ojcem setek dzieci nieświadomych swego pokrewieństwa. O takiej właśnie sytuacji "incestu" istnieje nawet humorystyczna, chociaż zmuszająca do zastanowienia nad moralnością dzisiejszego świata, piosenka o tytule "Chochoły - Skandal w rodzinie (Co za skandal, gdy tata dowie się)" - darmowego nagrania której można wysłuchać np. z adresu https://www.youtube.com/watch?v=0Ts7IE8JfDU . Ponadto, prowadzone w dawnych czasach badania ujawniły iż niewierność kobieca może też powodować modyfikację oprogramowania genetyki jej jajników - tak jak wyjaśniłem to szerzej np. pod koniec #L1 ze strony 2020zycie.htm oraz ze wpisu #342 do blogów totalizmu. Stąd np. w wiele lat po odbyciu stosunku w partnerem o odmiennych cechach rasowych (np. o innym kolorze skóry), albo o jakichś abnormalnych wypaczeniach genetycznych, ciągle może ona urodzić dziecko o cechach tamtego jej partnera - jakie to zdarzenia w dawnych czasach były wyjaśniane przesądem o tzw. "zapatrzeniu się". Tymczasem łatwo rozwiązywalne w sposób zgodny z Biblią problemy tego sprzecznego z Biblią prawodawstwa wywodzącego się od "mocy zła" a narzucającego ludziom monopol małżeński tylko jednej żony wyjaśniłem w punkcie #J2.2.2 ze swej strony o nazwie morals_pl.htm oraz ze wspisu #203 do blogów totalizmu. Wszakże wersety Biblii mają zakodowane w sobie rozwiązanie tego problemu - jakim jest wielożeństwo. W Biblii jest bowiem wiele przykładów ilustrujących dozwolone poślubianie wielu żon (np. Salomon). Pod warunkiem jednak iż żadna z tych następnych żon NIE jest lub NIE była żoną innego nadal żyjącego mężczyzny - tak jak miało to miejsce w przypadku Króla Davida. Wszakże w wersety Biblii jest też zaszyfrowana informacja iż nawet jeśli kobieta rozwiodła się z mężczyzną jaki nadal żyje, ciągle w oczach Boga ona nadal pozostaje jego żoną. Innymi słowy, jeśli np. z powodu np. trwałej choroby nadal żyjącej żony, albo z któregoś z powodów opisanych w #V2 strony humanity_pl.htm, mężczyzna za pozwoleniem lub nawet za wymuszeniem od swej żony jest nakłoniony przez swą naturę do związania się także z inną kobietą, wówczas Biblia wymaga aby była ona niezamężna albo owdowiała - jednak NIE może być czyjąś aktualną żoną albo rozwódką. Wszakże po zaistnieniu takiego związku, ta inna kobieta za jej i jego zgodą oraz za zgodą jego uprzedniej żony może zostać jego kolejną "umowną" żoną - tj. żoną bazującą na "umowie" podjętej pomiędzy nimi jaka jest zgodna z wymogami Boga i zaaprobowana przez nich bez względu na to co wymyślone przez "moce zła" ludzkie prawa oficjalnie będą twierdziły o takim ich związku. Wszakże w oczach Boga dany związek zawsze jest tym czym jego cechy go czynią i dla czego weszła w niego dana para, a NIE tym za co będą go okrzykiwali np. prawnicy zwodzeni panującym na Ziemi "kokonem kłamstwa".

{8} Niszczenie jednoznaczności ludzkich języków poprzez rujnowanie nakazywanego Biblią "tak" aby znaczyło "TAK" zaś "nie" aby znaczyło "NIE" (np. patrz Biblia, werset 5:37 z "Mateusza" i 5:12 z "Jakuba"). Owe "moce zła" nawprowadzały bowiem do ludzkich języków całą gamę mylących wyrażeń, które rujnują jednoznaczność języka. Z kolei brak owej jednoznaczności oznacza iż coś może być czystym "kłamstwem" ale poprzez użycie niejednoznacznych sformułowań jest to ubierane i wmuszane ludziom np. jako "prawda". Do przykładów owych niejednoznaczności obecnie niestety zbyt często używanych przez kobiety należą mające zastąpić "TAK" lub "NIE" zwroty w rodzaju: "być może", "ty już powinieneś to wiedzieć", "zgadnij", "później", "nie pamiętasz?", itp. Z kolei przykłady podobnych niejednoznaczności z języka polityki należą omówiane w {1} z punktu #J3 mojej strony faq_pl.htm oraz we wpisie #359 do blogów totalizmu stwierdzenia w rodzaju "polityczna poprawność", "mowa nienawiści", oraz kilka jeszcze innych. Tymczasem w ogromnie jednoznacznym języku Biblii oraz w osądzeniach Boga istnieje tylko "TAK" albo "NIE". Przykładowo, w sprawach zbawienia albo jest się zasądzanym przez Boga do kategorii "TAK" - w Biblii zwanej "owce" lub "ziarno", albo też do kategorii "NIE" w Biblii zwanej "kozy" lub "plewy". Bóg NIE wyróżnia już żadnego pośredniego zasądzenia pomiędzy tymi dwoma. To dlatego np. {6} powyżej implikuje iż naukowców, którzy dla awansu w pracy publikują wyniki lub artykuły wmawiające czytającym iż ludzie powstali w wyniku "naturalnej ewolucji", wszechświat - w wyniku "wielkiego bangu", zaś niektórymi zjawiskami rządzi "teoria względności", czeka zapewne ten sam los co polityków wybranych dzięki mnogim obietnicom zapowiadanym przed wyborami, jakich jednak z góry NIE zamierzali powypełniać. W podobny sposób np. rozważania omawione powyżej w {7} implikują iż odbycie stosunku seksualnego pomiędzy mężczyzną i kobietą, w oczach Boga jest równoznaczne ze zainicjowaniem ich "umownego" małżeństwa - jeśli ona jest panną albo wdową, lub też stanowi łamanie przykazania Boga z wersetu 20:17 w "Księdze Wyjścia" (tj. grzech grożący "drugą śmiercią") - jeśli ona jest mężatką albo rozwódką. Na poprawność takich właśnie wyników obu tych implikacji wskazuje w Biblii werset 4:17 z "Listu św. Jakuba Apostoła", jaki stwierdza: "kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy".

{9} Częste wysyłanie przez naszych upadłych krewniaków z Oriona swych policjantów lub służb specjalnych jako tzw. kurierzy czasowi aby zmieniać w naszej przeszłości wszystko co w jakikolwiek sposób NIE służy ich interesom. Najkrócej sposób szkodzenia nam zmianami naszej przeszłości dokonanymi rękami owych "kurierów czasowych", na przykładzie zniszczenia moich linków do YouTube instrukcją "iframe" wyjaśniłem w (#7) ze swej strony p_instrukcja.htm. Więcej zaś informacji na temat jak zmiany przeszłości dokonane przez "kurierów czasowych" zmieniają teraźniejszość w sposób typowo NIE powodujący łatwo odnotowalnych błędów, jest zawarte we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu, oraz w punktach #I1 do #I5 ze strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm.

{10} Użycie "praw obywatelskich" dla powszechnego zamieniania prawdy w okłamywanie w praktycznie wszystkich obszarach życia, np. metodą działania UFOnatów opisywaną polskim przysłowiem jeśli NIE możesz ukryć drzewa posadź wokół niego caly las. Takie działanie owego przysłowia opisałem np. w punkcie #A5 ze strony totalizm_pl.htm. Generalnie użycie tych "praw obywatelskich" dla zamiany prawdy w kłamstwa sprowadza się do albo pozostawiania w obiegu, albo też do cyrkulowania z powrotem do społeczeństwa bez odebrania im niektórych "praw obywatelskich", tych osób jakie udowodniły swym postępowaniem iż nagminnie i chronicznie łamią oni przykazania Boga. Tymczasem, kiedy owe osoby znajdują się w łonie społeczeństwa, niekorzystnie wpływają one na swych bliźnich aż na szereg sposobów. Przykładowo: ponieważ obecne prawodawstwo nadal pozwala im bezkarnie kłamać i stąd wdrażać "kulturę okłamywania", ponieważ wielu z nich będzie kontynuowało łamanie przykazań Boga a stąd zwiększało liczbę łańcuchów karmatycznych łamiących przykazania Boga, ponieważ ich życie będzie przykładem dla innych iż czynienie zła jakoby popłaca, itd., itp. Dlatego, moim zdaniem, osoby jakim zostało udowodnione "czarno na białym" iż złamali któreś przykazanie Boga, powinny być pozbawione przywileju posiadania tej części praw obywatelskich jaka umożliwiła im złamanie tego przykazania. Przykładowo, jeśli ktoś będąc np. kierowcą samochodu wyraźnie zawinił powodując zabicie swego bliźniego, wówczas powinien na całą resztę życia być pozbawiony prawa jazdy i prawa kierowania jakimkolwiek pojazdem.
* * *
       Chociaż powyższe to tylko kilka przykładów z ogromnej liczby metod i sposobów jakie nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona używają aby nas wyniszczać, ciągle przykłady te są otwierającą oczy ilustracją tego co naprawdę dzieje się w naszej cywilizacji. Przykładowo ujawniają one dlaczego ci co nas pzreśladują, są jak my ludzie równie materialni - tylko nieco bardziej niż my inteligentni i używający wyżej zaawansowanej techniki. Implikują dlaczego nadal jedyną naszą obroną przed nimi jest ochotnicze i pedantyczne przestrzeganie wszystkich 10 przykazań i innych wymagań Boga opisanych w Biblii. Wyjaśniają dlaczego nasi prześladowcy z Oriona tak zmyślnie i uparcie wmuszają nam odchodzenie od wiary w Boga i od stwierdzeń Biblii, od miłości Boga, bliźnich i natury, oraz dlaczego uparcie powodują zamienianie prawdy w kłamstwa ułatwiające życie oszustów wszelkiej maści. Ilustrują dlaczego tak wielu ludzi wysługuje się im jako niewolnicy wyniszczający własnych bliźnich. Wskazują iż prześladując nas drogą okrężną wyniszczają oni także siebie samych - stąd iż zamiast traktować ich jako wrogów raczej trzeba się o nich modlić. Ponadto potwierdzają to na co Biblia stara się nam zwrócić uwagę powtarzalnym zaszyfrowaniem tej wiedzy w jej wersety, mianowicie iż jedną z metod wychowawczych Boga jest pozwolenie aby ci z ludzi co unikają wypełniania przykazań i rekomendacji Boga byli pozbawieni boskiej ochrony i obrony przed atakami "mocy zła" oraz pozbawieni boskiej inspiracji np. w sprawach jak mają rozwiązywać trapiące ludzi problemy życia.
       Oczywiście, aż tak intensywna i dogłębna ingerencja UFOnautów w praktycznie wszelkie aspekty życia ludzkości wymaga ich nieustającej i masowej obecności w naszych mieszkaniach, miejscach pracy, miastach, a nawet w miejscach bezludnych. Niefortunnie dla nas, mają oni urządzenia i technikę jaka czyni ich niewidzialnymi dla ludzkich oczu. Poniżej więc w punkcie #L2 wyjaśnię iż masz czytelniku dostęp do urządzeń i metod wykrywania, a nawet udowadniania, że także twoje własne mieszkanie jest co najmniej raz w miesiącu skrycie nachodzone przez takich niewidzialnych dla oczu UFOnautów, a czasami zapewne i całych niewidzialnych wehikułów UFO.


#L2, blog #361E. Summary of commonly available devices and methods that detect when UFOnauts and UFOs invisible to human eyes arrive to our flats or to our workplaces, and even detect long-term sabotaging or exploiting presence of these cosmic aggressors in our flats or workplaces, thus inspiring our moral and spiritual defence against them:

Summary: "This item #L2 explains the most important methods and devices with the use of which it is possible to detect secret arrivals to our flats or workplaces of UFOnauts or even entire UFO starships, whose more advanced than human magnetic propulsion systems allow them to penetrate through walls and solid objects and to hide from us in a 'state of telekinetic flickering' invisible to human eyes. Furthermore, this item #L2 indicates examples of evidence which prove that the diabolical raids of these creatures on our flats and workplaces are an objective truth that is easy to verify by almost everyone. The purpose of such arrivals of these creatures is a brutal exploitation of people residing in there, sabotaging the work that these people do in there, and telepathic and hypnotic reprogramming of these people into practicing the parasitic philosophy of these secretive aggressors. Furthermore, this item #L2 explains 'how' our return to equally pedantic practicing all 10 commandments of God and other admonitions from verses of the Bible will return us to the path of practicing principles of 'humanity' and will initiate God's help in our defence against hidden forms of exploitation, destruction and reprogramming by these morally fallen our cosmic relatives from Orion planets."

Motto: "Dear reader, I have good news to communicate here - namely that at your disposal you have here numerous descriptions of technical devices and methods which allow you to personally detect, and even prove, that our planet and the entire humanity, including you and your immediate family, is secretly occupied, exploited, tormented and telepathically or hypnotically forced to practice the evil parasitic philosophy of life. All these atrocities commit UFOnauts who are simultaneously our morally decadent relatives from the planets of Orion and who long ago reached so high technical advancement that for us they look like "supernatural" beings. Thus you, the reader, does NOT need to wait with undertaking your individual defence until those politicians, scientists and priests, who are corrupt, reprogrammed by UFOnauts, and afraid of revealing the truth, officially admit that the entire Earth and humanity has been secretly subjected to such destructive practices for thousands of years, and they will start to officially implement any defensive actions." (Conclusions resulting from tens of years of research on our morally decadent relatives from the planets of Orion, called UFOnauts and UFOs who continually come to Earth to exploit us and cause our moral decay as well as to adopt their inhumanly evil philosophy of life.)

       If we know the goal to which we are heading, then in our actions we have the opportunity to choose the most appropriate path that leads us directly to this goal. In turn, the main goal of people living on the planet Earth turns out to be the behaviour which God Himself explained to us in the God-inspired Bible, which will enable the humanity to create for the use and benefit of itself and other creatures of our "world of matter" a model of "man" and "humanity" to follow - and thus also deserve God's help, protection and inspiration on the way to achieving the goals of this life. Unfortunately, the majority of people still do NOT have the knowledge "how" to prove to themselves what makes people "human" and what attributes certify about their "humanity". So this item #L2 I will start from providing logical clues that are able to inspire in us this knowledge, and to explain what "man" and "humanity" are obliged to do. In order for the reader to be able to compare his own knowledge on this subject with the results of my research, firstly I am going to remind here an English saying (idiom) which states: "the devil is in the details" (the Polish equivalent of which reads "diabeł kryje się w szczegółach" which in the Polish language means "the devil hides in the details"). After all, in order to find the truth about the "devil" discussed here, one always needs to learn many vital details in which devil literally hides. In turn this idiom persuades the reader to show the required patience in learning the details below, understanding and recognition of which serves to increase useful knowledge, but unfortunately it is NOT a source of neither entertainment nor money - in pursuit of which in present times the majority of people proverbially sell their souls to the devil. And so, in our lives it turns out to be beneficial to learn as many as possible of so-called "truths of life". This is why, for example, it is worth studying the so-called engineering, because although these studies alone will NOT teach us of these "truths of life", still they will direct us to the engineering way of creative thinking in terms of "how", which then allows us to identify these truths of life for ourselves. In other words, such engineering way of thinking in terms of "how" works in creative opposition to replacing thinking with just memorizing of dictionary descriptions of "what" which is destroying principles of our "humanity" - to which situation leads the system of present official education secretly supervised by UFOnauts. (The difference between the engineering thinking "how" and the dictionary memorization of "what", and also the manner in which this thinking "how" can be acquired, is explained in #G3 to #G5 from the web page wroclaw_uk.htm, and partly also in post #341E to blogs of totalizm - the content of #341E, as well as other English posts to blogs of totalizm, can be learned e.g. from "volume Q" of my Polish publication [13].) Although people educated in this replacement of creative thinking in terms of "how" with dictionary memorization of "what" probably will deny this, one of the most vital truths of life is the truth that human nature works in such a manner that "if we are unable to describe something precisely in terms of 'how', then it does NOT exist for us". This is why e.g. in the Bible inspired by God He puts so much attention to precisely encode in there a detailed description (in such terms of "how") of Himself, these devils, the importance of equally pedantic fulfilment of all 10 commandments, etc. Unfortunately, recently less and less people confused and entertained by television, computers and handphones, have enough patience, and also enough intellectual potential, to decipher the truth about God, devils, 10 commandments, etc., from the Bible. In turn the awareness of this fact leads to another truth of life, which states that "the more precisely in terms of 'how' and the more understandably we are able to describe something, the more we become sure that the existence of it is an undeniable truth". This is why e.g. by being educated in the "cocoon of lies" of the communist propaganda that forces into people the materialistic reductionism, after graduation I myself became an atheist - although my mother raised me in the traditions and spirit of Catholicism. To the knowledge that God does exist I was brought back only by the development of my Theory of Everything from 1985. This is because it revealed to me that on the other end of the gravitational dipole there is another world (the so-called "counter-world") filled with an intelligent "counter-matter" that displays attributes opposite to these of our "stupid" matter. Thus, attributes of this counter-world are amazingly consistent with religious descriptions of God. So the development of my Theory of Everything of 1985 allowed me to learn the truth about God, to start to develop the knowledge "how" about God, and to formulate increasingly accurate descriptions of God - i.e. descriptions that significantly expand what religions revealed to us about God in times of my childhood, and what religions managed to determine about God during over 2000 years of their search for truth, because e.g. this theory revealed to me and to readers of my publications that God is what in present scientific terminology can be called a "living program", and that God lives NOT in just one natural "computer" but in the entire network composed of an infinitive number of them - each individual one of which natural "computers" looks like a miniature man or woman. In turn, the most important discovery which consolidated my ability to describe God precisely in terms "how", and thus boost my certainty of His existence, was the discovery of the existence and descriptions of the so-called "God Drobinas" - means intelligent elementary components of counter-matter which look like miniature (adding) men and (subtracting) women, and which are individual Drobinas (i.e. smallest parts - as the Polish word "Drobina" means "something very small but much loved") of this counter-matter that act like miniature natural "computers" carrying in themselves living programs of God together with programs of souls of people, animals, and everything else what exists in our "world of matter". Descriptions of my discovery and structure (inner construction and way of work) of these "God Drobinas" are provided in posts #325E and #326E and in K1 to #K2 from the web page named god_exists.htm, while I extended them additionally with descriptions from the web page 2020life.htm. In turn the hostile to God and people category of creatures, described in the Bible, amongst others under the name of "devils", while by us currently most frequently called "UFOnauts", explained to me in more details a Polish citizen, the late Andrzej Domała - while reporting to me in 1998 his abductions by UFOnauts to the planet Nea described in Polish treatise [3b]. Although much earlier I discovered and started to prove in my publications that UFOnauts display all attributes of biblical "devils", only the late Andrzej Domała provided me with scientific data about them, such as where they live, why and how they exploit us, what advanced devices allow them to secretly occupy and exploit us, etc. In turn, such a confirmation of the material existence of "devils" provides us with an extremely important additional confirmation to the already developed formal scientific proofs that God does exist and that the Bible contains the truth and only the truth encoded into it, and also indicates to us methods of "how" through the technical detection of hidden activities of UFOnauts in our flats and workplaces, we simultaneously confirm to ourselves the existence of God, the existence of devils, and the importance of the requirements of being man that practices "humanity" - means "humane behaviour". In turn from all the above considerations stems another truth of life of the "how" type, which is worth learning. It is the fact that about the success of our life or about its loss, decides our 'ability to learn and accept the truth "how" the Bible describes the essence of our qualification to the category of "human" means to the essence of "humanity" ("humane behaviour") and then implementing this truth in our own lives'. After all, it is easy to understand, that e.g. the "human" that displays the essence of "humanity" is NOT yet e.g. the "monkey" of the so-called "evolutionists", although it has hands with 5 fingers that allow it to use tools - which in turn implies that the sources of "evolutionism" originate from agents spreading propaganda of "devils" secretly occupying us. Also humans are NOT e.g. whales, dolphins, or elephants, although they have their own "speech" which allows them to communicate with each other and have large brains. In turn, taking the voluntary, intentional and conscientious, fulfilment of 10 commandments of God as the derived in further parts of this item #L2 most important criterion of "humanity", for belonging to the category of "human" and thus collecting "fruits" of humanity e.g. of the type "everlasting life", we should NOT consider even many present inhabitants of the Earth - for example murderers, employees of political services murdering opponents of the ruling elites or murdering journalists that reveal the truth, leaders of countries that start wars, soldiers shooting at unarmed civilians or raping defenceless women, etc., etc. The clue "how" to determine this again can only indicate to us the engineering skill of creatively working out that "how". Meanwhile, according to the engineering thinking "how": "in order to be able to accurately describe attributes of anything, one needs to compare everything that is closely similar to it, although it does NOT show of having exactly the same attributes". In turn, it so happens that we are in a situation that on Earth we have UFOnauts, means creatures which are similar to people, and some of them even look almost identical to people, but they must NOT be qualified to the category of "humans" because they do NOT display "humanity". These creatures are our morally decadent relatives originating from planets of Orion, popularly currently called UFOnauts, who secretly occupy, exploit, mortify, destroy, and telepathically and hypnotically reprogram humanity into their parasitic philosophy. These creatures are also described in the Bible, only that the Bible calls them devils, dragons, fallen angels, angels of Lucifer, etc. Although these creatures carefully hide from people their existence, behaviours, and attributes, until today various UFO researchers, often at the cost of their own lives, managed to document amazingly a lot of knowledge and descriptions about them - a significant proportion of which knowledge and descriptions is also confirmed in the content of the Bible under the ancient name of "devils". And so we already know that all these beings in the visible state have an approximate shape, appearance, behaviour, thinking and skills of humans, from whom they differ only in a few minor details. One of their races, still living on Orion's planets, is so similar to people that their emissaries beget children with people, interbreed with people and live among people impersonating people. But they are much more technically advanced than people, while their technology, knowledge, medicine, and practicing the lying philosophy of evil parasitism, allows them to pretend to be "supernatural beings". So almost the only differences between being UFOnauts and being people boil down to the practiced philosophy. Namely, UFOnauts practice the philosophy representing a form of atheism, the essence of which is to coerce with fear, to lie and to break 10 commandments of God, to divide people in order to rule over them, to incite hatred, to use force, subterfuge or deceit for selfishly robbing for themselves everything that others have and that is useful to UFOnauts, and imposing the parasitic philosophy of UFOnauts on other human-like creatures. So if one compares these differences of their philosophy with what characterizes people from the planet Earth and the "humanity" practiced by people, then it turns out that the essence of being "human" and attributes of "humanity" is just practicing a philosophy opposite to that one practiced by these UFOnauts. In other words, to be a "human" and to display "humanity" requires that one voluntarily practices the philosophy received along with our "free will" and given to us by God, which is consistent with the principles of voluntarily telling and revealing truth as described in the Bible, and with the intention of equal fulfilment of all 10 commandments of God, treating everyone equally with love and respect, and sharing everything with our neighbours - means making available to our neighbours what our neighbours need, while the surplus of resources of this we have at our disposal.
       The tools which enable us to learn and recognize the existence of a significant fragment of the truth about the wickedness of UFOnauts' activities in the reality that surrounds us (which truth is still officially hidden from us), provides us with the knowledge about (and with description "how") whatever results from a more thorough learning and from creatively seeking an engineering "how" during analyzes of my "Cyclic Table for Earth's Propulsion Systems" (in Polish called: "Tablica Cykliczności dla Napędów Ziemskich"). I developed this cyclic table in 1972 (means over 50 years ago) and I discussed it more extensively e.g. in posts #319E, #317E, #315E, #313E, #311E and #309E to blogs of totalizm and in items #J4.1 to #J4.6 from my web page propulsion.htm. An important knowledge that this table reveals to us is an extraordinary attribute of magnetic propelling devices used in Magnocrafts - my invention (this starships also resulted from my learning about it from the cyclic table). This extraordinary attribute I named the "state of telekinetic flickering" and I described it in item #C1 from my web page dipolar_gravity.htm. It allows the magnetic propelling devices of the second and third generation to make those who use them completely invisible to human eyes, and to penetrate through solid objects such as walls, windows, steel partitions and machines, earth, mountains, etc. - achieved without harming people who penetrate them nor harming these solid objects. UFOnauts who secretly occupy humanity use this extraordinary attribute for secretly entering people's homes, where they carry out secret sabotage of the development of human knowledge and technology, still unnoticed by the majority of inhabitants of Earth, and for eliminating the philosophy of Christianity defining "humanity" and based on voluntary giving and on love - as taught to us by Jesus and explained to us in the Bible, as well as use this extraordinary attribute to transform our Christian philosophy into a parasitic philosophy of life of UFOnauts who occupy us, based on the use of "money", coercion, force, subterfuge, etc., for egoistic robbing for oneself from others whatever is useful for those strongest and for destroying fellow humans. Thus, to flats, houses, and workplaces of practically every person, these UFOnauts secretly enter at least once a month, while in cases of some people (including me) almost every day. Out of several different types of vehicles and propulsion systems of the second and third generations, for this entering most often they use the so-called "personal propulsion system", the components of which I showed in Fig. #L2a below, while I discussed them more comprehensively in publications linked in the caption to this illustration. Sometimes UFOnauts fly also into people's flats in invisible UFO starships of smaller types of #K3 to #K6 - which I illustrated and described in post #360E to blogs of totalizm and in #D1 to #D1c from the web page military_magnocraft.htm. In turn, how such an arrival to a flat or a house of an entire UFO vehicle looks like, is illustrated from 2:54 to 3:15 minute of the 4-minute totaliztic video entitled "How Big is the Magnocraft". Only that on this video Magnocrafts of small types fly in the "throbbing mode" of their propulsion system that is visible to human eyes, and they stop their flight just before entering people's homes, while when really UFOnauts secretly sneak into people's homes, then they use this invisible to human eyes "mode of telekinetic flickering". After all, such flying into homes of the entire vehicle allows them to stay in a given flat or house for a long time (even for several days or weeks) in order to observe and sabotage activities of its inhabitants more effectively, and also allows UFOnauts to carry out robberies of moral energy and sperm or ovule of people living in there without the need for transporting these people onto the deck of a UFO, but just through such positioning of the UFO starship that its operating table levels with the surface of the bed on which a given robbed person sleeps. In turn the most rarely UFOnauts enter human flats and houses in four-propulsor vehicles discussed and illustrated e.g. in chapters D and Q from volumes 2 and 15 of my monograph [1/5]. This is because such four-propulsor vehicles generate pillars of too concentrated magnetic field, which after entering a flat would do too much damage - meanwhile even discoidal UFOs that allow for precise control of their field often also do a lot of damage in flats into which they fly, which damages e.g. in my case were phenomena which drew my attention to UFO entrances to people's homes and initiated the research of these entrances and methods of detecting them. So in order to allow the truth-seeking readers to detect the actual penetration of UFOs into their homes and to confirm the incredibly effective conspiracy which for thousands of years is implemented by UFOnauts and by their human helpers, I have prepared descriptions of this item #L2. Learning and recognizing the truth expressed in these descriptions will provide the reader with two important rewards. The first reward is that this will allow him to convince himself about the truth and materiality of creatures described in the Bible for thousands of years and called in there devils, angels of Lucifer, dragons, etc., while by us currently called UFOnauts. This is because these UFOnauts are material, just like us, only that they are much wiser and more experienced than us in robbing civilizations that they occupy, and also that they use advanced technical devices to achieve effects which human scientists (managed by UFOnauts) still do NOT even try to officially explain, thus which humanity officially still considers to be "supernatural" - see {11} from item #H2 from post #354E to blogs of totalizm and from my web page bible.htm. Unfortunately, there is a problem in e.g. the manner of presenting these creatures by today's priests of religions detached from problems and methods of real life and thus deliberately "rejecting knowledge" of the engineering type "how" (see verse 4:4-9 from the biblical "Book of Hosea") - which "how" binds statements of the Bible with phenomena of real life. This problem in presenting these creatures induces doubts and confusion in many people, and allows our secretive occupants to force many people to believe that these creatures are supposedly "religious myths". In turn, the second reward are consequences of the "satisfaction of the success of the teacher and the student" that typically is felt by every teacher and his/her student, if this student learned something highly significant and increased his or her knowledge with it. Meanwhile, according to the prayer "as in heaven, so on earth" (see blog #333E or item #W1 from the web page named humanity.htm), this satisfaction for sure knows, and probably also feels, our God, who is the greatest teacher of people and our creator. So when (or if) knowledge so vital for humanity, which God has been trying to make available to people for thousands of years, encoded in verses of the Bible and in life experiences through which He passes people, finally is understood by a given person and accepted with this satisfaction, it will cause a mutual understanding, rapprochement and relationship between that person and God. This, in turn, will initiate the progress of this person in gaining more and more love, respect and admiration for God, neighbours and nature, and thus also in the voluntary fulfilment of God's commandments, which will result in the initiation of a more personal and two-way relationship of this person and God, to which already for millennia the Bible has been trying to persuade people, and which leads to obtaining from God the daily protection, defence and inspiration promised in the Bible.
       Knowing from religion that the Earth and humanity is ruled by the "ruler of this world" described e.g. in the context of 12:31 from "John" in the Bible as a liar, tempter and fierce opponent of God, have you ever wondered why the Bible does not warn us directly about what only I am proving in post #354E to blogs of totalizm and in {11} from item #H2 of my web page named bible.htm, and then I clarify and name it e.g. in post #360E to blogs of totalizm and in #D1 to #D1cd from the web page military_magnocraft.htm ? Namely, why the Bible does NOT warn that the Earth and humanity is secretly occupied, exploited, controlled, and tormented by technically very advanced, but morally decadent our relatives UFOnauts from planets of Orion? Well, if the Bible expresses this directly and in unambiguous words, then the occupants from Orion, who control humanity, would direct life and languages on Earth in such a way that instead of e.g. the word Orion we would use another word - e.g. "heaven" now used in the Bible, thus we (people) still would NOT understand about whom specifically the Bible warns us. Therefore, the Bible can only contain in its verses wisely encoded "indications" and allusions (in English called "hint") which direct thinking people to the truth, and can cause that in the future someone amongst people wisely inspired by God will be able to add to each hint the second half of the truth taken from real life and expressed in today's understandable words, thus revealing to his/her fellow humans descriptions of the whole truth. Of course, immediately the reader may ask: why then these "priests", the "profession" and bread winning job of whose is to disseminate the truth that originates from God, do NOT decode what (e.g. that UFOnauts) really is encoded in verses of the Bible, and then do NOT disseminate it among their neighbours? The answer is that because being, like all people, imperfect in certain areas of their characters and knowledge that priests have accumulated, thus like most of people priests also neglected to diligently fulfil everything that results from the 10 commandments of God, especially what results from the commandments in which God encoded e.g. doing what I point out in post #341E to blogs of totalizm and in items #G3 to #G5 from my web page named wroclaw_uk.htm, and also is coded into verse 8:32 from "John" in the Bible ("and you will know the truth, and the truth will set you free"), while what I am trying to emphasize, amongst others, in my explanations e.g. from item #K5 of the web page named petone.htm, or in explanations from {6} in item #L1 of this web page. In turn, the neglecting of conscientious fulfilment of all these components of 10 commandments, causes that today's "priests", additionally confused by the officially disseminated "cocoon of lies", are afraid to supplement the "hint" encoded in verses of the Bible with the second half of knowledge taken from today's real life and already quite boldly expressed by today's precise names, and as a result of this they reject the knowledge that forms the whole truth - that is, they also lie to people. In turn for "lying" which in case of "priests" takes the form of "rejecting knowledge" (see the Bible, 4:4-9 from the "Book of Hosea"), there are very severe punishments - in the Bible underlined e.g. in verses 21:8 and 22:15 from the "Apocalypse of St. John" and 6:16-19 from the "Book of Proverbs" and resulting from 20:16 in the "Book of Exodus". So let us NOT be afraid to combine every "hint" taken from the Bible with the other half of truth taken from life, because only the whole truth is going to set us free (as it is unanimously confirmed by all 3 most reliable witnesses indicated in (1) to (1c) from post #331E and from item #H1 of the web page "2020life.htm"). By the way, in exactly the same situation as "priests" are also today's scientists, who also "reject the knowledge", e.g. that in the counter-world there is NO time nor the elapse of time - which is explained more comprehensively in entries #345E and #346E to blogs of totalizm and in items #I1 to #I5 from my web page named 1985_theory_of_everything.htm. In turn, since "priests" and "scientists" are afraid to officially disclose to us the entire truth which reveals that each one of us people is systematically abducted to UFOs and robbed from the most valuable resources by our morally decadent relatives from Orion planets, the only thing that remains for us is that each of us took into his/her own hands the defence against this official lying, robbery and destruction.
       Unfortunately, people are so created, that if they do NOT experience something in a manner that allows them to accurately describe to themselves with an engineering "how", then they refuse to recognize that it does exist. This is why readers who have NOT experienced by themselves any spectacular encounter with UFOnauts or UFOs, most probably will NOT believe me in what on the basis of my research and my own life experiences I am describing and documenting in publications of totalizm about the oppression, exploitation, destruction, and reprogramming of humanity by morally fallen relatives of people from planets of Orion. Meanwhile, from my old research on UFOnauts and UFOs, it appears that almost every inhabitant of the Earth, including also you, the reader, and your loved ones, in normal circumstances is subjected to the exploitation of moral energy and sperm or ovule by UFOnauts at least once a month, and on occasion of these exploitations frequently reprogrammed with telepathy and post-hypnotic commands into practicing the parasitic philosophy of UFOnauts. So almost everyone typically at least once a month has at nights in their flat secretly arriving in there invisible to human eyes UFOnauts or UFOs hiding from people in the "state of telekinetic flickering". Thus, in order that any of the readers could obtain the certainty that he or she personally is also the subject of such evil exploitation, and thus could confidently start his/her active defence against the attacks of UFOnauts described above, firstly he/she probably wants to make sure that what I am describing here actually reflects the long-hidden and a very bitter truth for humanity.
       The best way to find out about the truth of the above descriptions would be if the reader managed to make himself a revealing device for visual detection of objects that hide from our sight in the state of telekinetic flickering. This is because so-far politicians and decision makers of science are afraid to make a decision about its production, while DIY hobbyists are afraid to undertake its implementation by themselves. Thus this revealing device still cannot be purchased. It is pity, because the design and principle of operation of this device was gifted to us by the totaliztic civilization from stars, which sympathizes with our miserable fate - which donation of it guarantees that it is correctly designed. In turn how to build this "revealing device" is explained more comprehensively in our free Polish treatise [7b] disseminated in internet via the web page (in Polish) named tekst_7b.htm.
       Before I describe further steps for the defence discussed here, I should also add, that the same totaliztic civilization that sympathizes with the humanity and knows that we have been maltreated for thousands of years by evil UFOnauts, also gave us the design and principle of operation of the telepathic pyramid - which would allow us to communicate with them instantly, while they probably would make available to us then knowledge about the next defence devices. This pyramid is described in more detail from #E1 to Fig. #3 of my web page named telepathy.htm and in publications linked in there - e.g. in treatise [7/2]. In total, this civilization for sure would help us a lot if we were able to build this telepathic pyramid which would allow us a simple, effective, and instant communication with their engineers, scientists, and leaders.
       However, although it is highly doubtful that anyone finds the courage to build this "revealing device" from Polish treatise [7b], or the "telepathic pyramid" described in English treatise [7] and treatise [7/2], still the defence against aggression of our fallen relatives from Orion should be undertaken personally and even alone by the bravest inhabitants of the Earth. The most effective and safest way to carry out this defence is to simultaneously deserve to be defended and protected by God Himself. After all, being exposed to attacks of "powers of evil" so common in our world, has too great a chance of massively negative consequences, to ignore the undertaking of our defence against this continuous aggression of UFOnauts that lasts for many thousands of years.
       Therefore, the first step in undertaking a defence against attacks of evil UFOnauts, which each person can voluntarily implement almost immediately (if he/she has NOT undertaken it yet), is to deserve the defence, protection, and inspiration by God. After all, in verses of the Bible it is quite clearly explained how one can deserve the protection and defence by God. This explanation takes the form of many verses of the Bible emphasizing that if you love me, obey my commandments - indicated in {6} from item #L1 above on this web page, for example takes the form of verses: 14:15 from "John", 14:21 from "John", 5:2-3 from "1 John", 3:1 from "Proverbs", 13:13 from "Proverbs", 48:18 from "Isaiah", 7:21 from "Matthew", 11:28 from "Luke", and a few others. (Notice that the more important something is for the course and results of our lives, the more verses of the Bible emphasize this with various words.) Thus, in connection with the truths revealed in the Bible by verse 11:23 from "The Gospel according to St. Luke" admonishing that "Whoever is not with me is against me; and he who does not gather with me scatters" and verses "Matthew" 5:37 and "James" 5:12 commanding "Let your speech be Yes, Yes; No, No. And what is more, comes from Evil", all this logically implies that if you voluntarily and out of love obey all 10 commandments with equal conscientiousness, then you are NOT against God and you are NOT scattering of what God gathers, means as accurately describe this Bible scholars, we meet the essential requirements of deserving God's defence and of God help in our battles against evil. More extensive explanation of the above short logical justification of "why" for the defence, help and inspiration from God in typical situations probably deserve only people who voluntarily and conscientiously, out of love for God and for their neighbours, fulfil 10 commandments of God, I included e.g. in {8} from item #L1 of this web page named "evil.htm", and in the summary to item #K5 from my web page named petone.htm. In turn, from the information from the INTRODUCTION and #J3 to #J3v of that web page "petone.htm" it also appears that it is good to declare your initiation of voluntary and diligent fulfilment of all 10 commandments of God with your prayer asking for support after undertaking e.g. a short-term pilgrimage to the nearest holy area, many of which just for this purpose, God created within the range of one-day commuting by every person - such as e.g. for NZ it is a holy area marked with the "Celtic cross (Iona) from Petone", discussed on that web page "petone.htm", in the area protected by which holy ground miracles are already happening, although hardly any local people notice them because of the confusion by "cocoon of lies" with which the freedom of thinking, noticing, and telling truths by humanity is increasingly suffocated today.
       The second step in undertaking our defence should be obtaining, and if possible also documenting, personal confirmations that our morally decadent relatives from Orion planets actually operate in the reader's home, or at least operate anywhere on Earth. For this purpose, it is worth to e.g. install as many as possible of various "UFO detecting" devices in various places of our own flat. Simultaneously, in the largest possible number of situations to document (i.e. to film or photograph, e.g. with your "mobile phone") everything that unusual happens in the vicinity. (In publications of totalizm I describe such documenting with the slogan "firstly photograph and only then deliberate" - for examples see photographs #K1a, #K3c, #K4c, #K5a and #K5c from petone.htm.) After all, if the camera of "mobile phone" captures only something trivial, you can always delete it later. In turn, if it captures something really vital, then it will be possible to draw the attention of neighbours to the truth documented by oneself, and to correct with it lies of human helpers of evil powers.
       In the role of free UFO detectors, you can use a lot of objects or technical devices, which are useful, needed, and used in our homes anyway, only that usually we do NOT know how to interpret their indications and alarms. For example, one of the simplest detectors of invisible UFOs are metal doors or windows, which nowadays are often installed in flats or houses. That such doors perfectly alarm us about the arrival of UFOnauts to our flat I learned during my professorship in KL. The apartment that I occupied in there had loosely hinged metal doors to the balcony. Because I intensively researched then the UFO phenomenon, between around 2 to 4 am UFOnauts parked their UFO vehicles in the air above a small meadow which was located under my balcony - on the occasion of this parking they burned tens of round UFO landing sites on this meadow. After this parking, using only personal propulsion system, through these metal doors they flew into my flat in order to cause me various damages and to sabotage my publishing, while in the flat their arrival was also confirmed by various other devices the operation of which as "UFO detectors" I had already learned. At the moment of their entry, this metal door "clattered" very loudly, almost always wake me up from sleep. It so happens also that the metal "safety door" which entirely is a kind of metal grille, is also in my present flat. They act as the second door to our garden - you can see them in the photo Fig. #N1c from my web page named solar.htm - showing my flat from the direction of the garden. They also are "clattering" very loudly if an invisible UFOnaut or a UFO vehicle penetrates through them. The reason is that if an invisible UFOnaut or an entire UFO vehicle penetrates through such a metal door or metal window, the pulsating magnetic field from its propulsors induces electric currents (and thus also a magnetic field) in this metal, causing them to jerk strongly - which causes a loud noise of pounding metal even during windless weather - which for us should be an alarm that a UFO is just visiting or leaving us. In turn UFOnauts usually choose to enter houses through doors or windows, because they know that there are NO electric wires in there, which during the time of penetrating them can noticeably "kick" (i.e. electrocute) their bodies with electric current. In turn in my apartment on Rolla Street in Dunedin, NZ (above which house a friend even photographed a cigar-shaped UFO landing there), a good UFO detector was even a heavy armchair. Because I noticed in there that during cold nights for some reasons blankets often fall to the floor from my bed that was standing with its long side by the wall, I started to put a heavy armchair to the other long side of the bed so that it would prevent blankets from falling onto the floor. After the armchair was placed, I entered the bed like an acrobat from the header side. However, I quickly noticed that on nights for which my other "UFO detectors" noted the arrival of UFOnauts, this armchair in the morning is put away from the bed. Clearly this armchair disturbed someone who came to harm me somehow e.g. under hypnosis, so he put it aside, and then either did NOT want to put it back, or was angry with me for something and took revenge by allowing me to freeze in the cold night because my blanket was on the floor. In the same apartment (Dunedin is a very cold city), in order that my legs wouldn't freeze, in addition to my pyjamas I also put on warm socks for nights. In turn, in order to be able to get dressed quickly in the cold morning, near the bed I kept full clothes for the next day, placing on the very top a pair of other socks "for the day" of a different colour and pattern. So sometimes in the morning I woke up wearing these other socks, or only one of them and another warm one that I put on for the night, while the missing ones were entangled and hidden somewhere in the bedding. Because this kept happening on days when my other "UFO detectors" showed UFO raids, it is worth to notice that for perceptive people even secret change of socks at night can be an effective UFO detector.
       In turn, during my professorship in Borneo, a kind of UFO detector turned out to be my "mosquito net" - means a net that protects the entire bed from mosquitoes. I did not want to spoil the wall for the owner of the apartment by using screws or nails that would hold my mosquito net in a hover, so I glued its hooks to the wall with adhesive tape. And I slept there in a volumetrically small bedroom. Thus, during each entry of the UFO into the bedroom, the field from its telekinetic propulsors washed over this tape, eliminating the stickiness of its glue. As a result, the mosquito net fell down. I also noticed then, that mechanisms that work on principles of friction, behaved as if the friction in them temporarily disappeared. For example, screws, to which in order to unscrew them normally one needs to put the unscrewing work that overcomes their friction, during air raids of UFOs unscrewed in there by themselves. In the same apartment, during UFO raids, paintings hanging there on nails fell from the walls, although their nails were still stuck in the walls in the morning. This falling of paintings (NOT caused by e.g. nails falling out of the wall), I explain with the phenomenon of resonating in metal of nails of the phenomena of telekinetic flickering which in a pulsating manner eliminated their material nature, turning them into a kind of vibratory energy pattern which of course was NOT able to support the weight of paintings. Independently from the above events, about UFO raids I was also informed in there by other devices described here, the alarm signals of which I already knew then how to correctly interpret, and with which I used to surround myself for several years (and still surround myself). All these phenomena that I experienced during that professorship in Borneo, confirmed to me a number of previously identified secret methods of persecution of people, which threaten interests of these morally decadent UFOnauts. For example, they confirmed that UFOnauts identify and secretly destroy the equipment that is most needed by a persecuted person for life and for work (i.e. they practice a cunningly wise rule: "minimum destruction - maximum effects of destruction"). For example, in Borneo a UFO burnt my fridge without which it is very difficult to live in a tropic, and also burned in there a computer used for publishing truths about UFOs. In turn e.g. in New Zealand they already twice damaged ovens used for cooking. They also confirmed that UFOnauts steal vital documentation even if it is protected by locking it with a key - e.g. at night they stole in there from me from a locked suitcase the detailed electrical diagrams of the Swiss Thesta Distatica which I was preparing for publication in predecessor of my monograph [1/3]. Several years later these phenomena also confirmed that UFOnauts put into a locked suitcase (and thus also e.g. into human safes) some objects or evidence with which they wish to "frame", discredit, or mock this person. They also use clever ways to undermine authority in the workplace. For example, in Borneo they repeated their expensive trick with many hours of telephone calling in the middle of night from the place of work to the country of origin - as this is described in #4 of subsection V8.3 from volume 16 of monograph [1/4]. Previously, in NZ, they telephoned to Poland from the telephone in the lift of the Polytechnic on which I was lecturing at that time, while I was the only Polish citizen working in there, thus UFOnauts with this call caused an astronomical bill. In turn at the university in Borneo at night they telephoned to New Zealand from my dean's office, also causing an expensive bill. Fortunately, it turned out that I did NOT receive keys to our office, so there was NO way I could come at night and make such a call. Furthermore, they sabotage texts and illustrations of publications that one writes on computers, using the "sabotage loop" (see post #359E below). They also use an effective method of causing in mentally less resistant among people persecuted by them a kind of persecution paranoia. For example, several years earlier in NZ I arranged a meeting with a famous local UFO researcher and author of several books. During the meeting, he took me for a walk, spoke almost in a whisper, and constantly looked around and behind him. When I asked him "why", he replied that the secret services of some country were constantly spying on him. It surprised me. The explanation was realized to me only by UFOnauts themselves when they made an attempt on Borneo to cause similar paranoia in me. Under my windows for hours started to park in there a large American car without a roof, while its foreign-looking driver did NOT leave the car, but constantly stared at my windows. However, when I ran out to talk to him, he and the car rapidly drove away. This probably is a well-proven method of inducing paranoia by UFOnauts, because I remember a case described in post #340E to blogs of totalizm and in the caption under Fig. #G2a from my web page wroclaw_uk.htm, when I still lived in Poland and while sitting alone in my university office someone (Man In Black?) through the office window started to film me from the pavement with a huge camera of filming professionals, but when I ran out to talk to him, no one was there. In turn, when in Borneo I was going out to city, always in the distance of several dozen meters I was followed by some distinctively dressed and NOT local looking individual, who also quickly kept disappearing when I turned back to talk to him. By my office, on the other side of the wall near which I was sitting in there, there was a parking with a lot of cars of other lecturers, many of which had anti-theft alarms installed. Several times alarms of these cars started to howl in there, forcing their owners to turn them off manually - so several car alarms howling simultaneously also effectively detect arriving UFOs. However, one event from Borneo to this day I do NOT understand. Until today it puzzles me "why" and "which kind" of UFOnauts caused it (i.e. whether these are UFOnauts who occupy us in order to intimidate me that their "time couriers" constantly follow my future, or whether these are aliens who remotely help us to support me morally in what I do). This is because on the lawn of the local promenade on which I often walked because it was located right next to the house in which I lived at that time, a "heart" appeared, burnt by the magnetic field of a UFO, which I show in Fig. #J4a and Fig. #J4c from my web page named petone.htm. And the "heart" is a symbol of "love", NOT parasitic hatred.
       A good UFO detector is also a simple compass. This is because its needle, after being placed in the magnetic field of an invisible UFO, starts to behave unstable or deceptively, e.g. it spins, vibrates, or indicates false directions of the world. Only that UFOnauts are intelligent creatures, thus when they see that we are approaching them with a compass in hand, they cunningly move to a different place to avoid being detected. So somehow one needs to mask one's intention of detecting them - e.g. by modifying or hiding the compass. Also all electronic devices can additionally serve as UFO detectors, especially if they contain clocks or are clocks. This is because the magnetic field of UFOs blocks or changes their expected (typical) operation. For example, good for detecting UFOs are sold in shops popular electric alarm clocks powered from the mains. In order that they do NOT falsify indications, the logic is built into their electronics that if after setting them to wake-up us but in the mains there is suddenly no electricity, their indications on the screen start pulsating to alert us that indications may be wrong, although after the power returns these alarm clocks do NOT stop counting the time elapsed. So when the current supplying them is stopped by the field of a UFO or a UFOnaut that entered our flat, the flashing of their indications is NOT only a proof that on a given night UFOnauts were attacking us, but also indicates when exactly that night their aggression took place. UFO detectors are also "smoke detectors" because the shell of UFOs is sometimes covered with so-called "onion-shaped charcoal" to which these detectors react with an alarm, as if they detected a fire. TV remote controls also detect UFOs or UFOnauts in the "state of telekinetic flickering" invisible to people, if these UFOnauts or UFOs stand between the viewer and the TV set (such an invisible UFO will prevent the correct control signal of the remote control from reaching the TV set). And in situations when we watch TV, UFOnauts like to hover between us and TV in order to be able to watch us closely and e.g. to study how to manipulate our thoughts and psychology. Emissions from UFOs also sometimes turn on or off televisions or radios during their arrival or presence - thus televisions or radios also sometimes act as UFO detectors. Computers are also excellent UFO detectors, because if they run the so-called "sabotage loop" explained in post #359E to blogs of totalizm or in #J3 to #J3a from the web page faq.htm, then this means that an invisible UFOnaut looks into these computers (e.g. through the shoulder of users) and reacts with sabotage to whatever users just do. However, the best UFO detector are all recording cameras, such as CCTV, cameras for surveillance of sleeping children, or hidden cameras sensitive to movements. More about UFO detectors is provided in subsection U3.8 from volume 16 of monograph [1/5].
       Having this text in volume 16 from monograph [1/5], it is also worth to read subsections U3 to U6 in there, because our body and our fate also constitutes an excellent detector and documentation of many forms of robberies, rapes, and medical experiments that people experience during UFO abductions - if you know what to pay attention to. And that people are abducted to UFOs mainly to experience robberies, rapes, medical experiments, and programming with telepathic and post-hypnotic commands, i.e. to experience atrocities similar to those to which humanity still subjects its animals, this is reported by almost all people abducted to UFOs, who remember or recall the abductions they have experienced. The best and most factual reports of them were published by Professor John Mack - who, like the Polish citizen the late Andrzej Domała, probably for this reporting was murdered by UFOnauts. He wrote an excellent book [1T1] of editorial data: Professor John E. Mack, M.D., "Abduction - human encounters with aliens", Ballantine Books - a division of Random House, Inc., New York, May 1995, ISBN 0- 345-39300-7 (also available in the Polish language, under the Polish title: "Uprowadzenia - spotkania ludzi z kosmitami"). For example, in order to reveal "how" our bodies are also "detectors of rapes committed on UFOs", in subsection U3.7.1 of monograph [1/5] I explain that after being raped on a UFO, the neck in women increases its girth by around 2%, means if it is normally e.g. 33 cm, then it will increase its girth by about 0.6 cm (i.e. by 6 mm). This in turn can already be detected by measuring the circumference of the neck in the morning (as I described in there) with a slender tape cut exactly to the size of the normal circumference of the neck. Especially that it allows to check or confirm what really happened when during nights of our secretive abductions to UFOs our bodies and beds behave differently than normal, e.g. UFOnauts that arrive make it difficult for us to fall asleep, in the morning we are "washed out" of energy, while our bed looks like fierce battlefield. Furthermore, e.g. the knowledge of how to estimate our level of "moral energy" with a bit of practice allows us to notice nights when UFOnauts rob us from this energy. But, of course, we must remember that UFOnauts also have a special device, the two electrodes of which placed in women to the right cheek and the left top of head, and in men to the left cheek and the right top of head, completely eliminate from our memory the awareness of every UFO abduction. Long-term or very frequent use of electrodes of this device also causes easily noticeable in a given person types of square burns and discoloration or blackening of the skin in places where they are applied. In turn in young and healthy men every robbing of sperm or rape during night abduction to a UFO causes strongly foaming of urine at the morning exit to the toilet. So this foaming, together with other supporting signs that I already discussed, can also be a kind of UFO abduction detector. (Unfortunately, in older men this foaming of urine probably can also be caused by health factors - thus for a rape or robbery of sperm they should be considered only if one has simultaneously same other evidence that an abduction just took place.) And UFOnauts need a lot of human sperm in order to populate increasingly more new planets with their future slaves (they developed an equivalent of "pyramid Ponzi scheme" in continuous creating new planets of slaves), and also to enable the reproduction of female inhabitants of planets from their confederation populated exclusively with women - into which "female only planets" our morally decadent relatives from Orion turn the planets of their former slaves, if these planets raise their technology to the level of building and owning Magnocrafts. (I.e. they turn planets that fulfil similar roles, and achieve a similar level of technology, which now is performed and achieved by present humanity - on which planets, however, earlier than they accept them into their parasitic confederation, they use their criminal medicine to completely turn down to zero the so-called "sperm count" of men in there, making local men infertile, and thus still making this planet dependent on their power - which deceptive tactics they are gradually starting to implement now on Earth.) This is because our morally decadent relatives from Orion know how to separate fertilizations that form female foetuses from fertilizations that form male foetuses, and also know how to genetically modify sperm and ovule. From such an exclusively female planet came e.g. a female UFOnaut whom in a forest met a Polish citizen, the late Andrzej Domała - as she is described in Polish treatise [3b]. Thus a lot to think about causes the fact that during abductions to UFOs men unfortunately are also often raped (e.g. the late Andrzej Domala was also raped on a UFO deck - as reported in [3b]). Some female UFOnauts in power purposely choose to be impregnated "naturally" by a human and tactile man, rather than to obtain a "test-tube baby" impregnated with an unknown sperm donor. During these rapes of human males, the human-like race of raping female UFOnauts pays particular attention to hygiene. For this purpose, before being raped by them, the man they choose is thoroughly "disinfected" with a kind of jelly-like substance with the consistency of "gel". After drying, this substance forms a kind of micro-layer on the surface of the skin. So when in the morning after being raped a man takes a shower, then this layer becomes hydrated and becomes unusually slippery. This slipperiness is easy to notice, because in normal baths almost nothing makes the skin so slippery. One amongst those abducted and so raped, who later reported the use of this disinfecting gel, was a farmer from Brazil named Antonio Villas Boas. His brief report is summarised, among others, on page 382 in the book [#A2] "The Encyclopedia of UFOs", edited by Ronald D. Story (New English Library, 1980, ISBN 0-450-04118-2), and also on page 20 in the book [5P2] by Joshua Strickland: "There are aliens on earth! Encounters", Grosset & Dunlop, New York, 1979, ISBN 0-448-15078-6. Boas’ descriptions of this substance can also be searched on the Internet, for example with the keywords: Antônio Villas Boas ufo gel . Unfortunately, another race of female UFOnauts, which in item #K1 of the web page "petone.htm" is described and illustrated under the name of "nightmare" (in Polish "zmora"), does NOT use any "disinfection", but simply overpower their "favourite man" with a weapon for remote hypnotizing and then simply rapes him. In addition, if these female UFOnauts-nightmares much like someone, then they enter his bedroom in order to rape him practically every few days for periods of many years - and they live much longer than people. Some abductees are also subjected to brain drillings on the side of the nose right at the corner of the eye (left in men, right in women). These drillings leave a repetitively reproduced scab, which I describe at the end of item #A2 from my web page named ufo_pl.htm, while the execution of this drilling is illustrated by a clip entitled "Alien experiments" from the movie "Fire in the sky" (i.e. the movie based on true abduction to a UFO of someone named Travis Walton), disseminated free of charge on YouTube, e.g. at the address https://www.youtube.com/watch?v=mO2W96NCiRc. After abductions to UFOs, painless bruises called: ghost pinch (in Polish: uszczypnięcia ducha ) remain on people's bodies. These are formed as a result of iron grips of UFOnauts, when they either transport a given person to a UFO, or incapacitate him/her if they defend or throw themselves, and then telekinetically heal the resulting bruises so that they do NOT hurt and thus do NOT look like they were induced in a "material" manner. Such "ghost pinch" can have both men and women, usually on arms, where typically they have shapes like fingerprints during a strong grasping of a given person's arm with a three-fingered hand, sometimes with claws clearly reflected in the shape of a dark blue bruise. In women, such bruises also often appear around the thighs and hips, looking as if they were created as a result of defence from rape. Also each person carries on the side of his/her leg a proof that he or she is systematically abducted to a UFO. This proof is a small scar left after inserting a small identification implant into his shinbone (i.e. a kind of "identity card" or "ID" which we continually show to UFOnauts), which I illustrated and described in Fig. #N3b from post #357E to blogs of totalizm and from #N3 to #N3b from my web page cielcza_uk.htm and from publications linked there.
       All the above provides us with evidence that UFOnauts enter our flat for highly evil purposes. However, this does NOT allow to determine for how long they stay in our apartment. In order to determine the length of their stay, a time indicator is needed. But because in present times electronic clocks are very cheap, the indications of which the UFO field sometimes blocks for the period of UFO stay in our flat, it is good to surround our flat with these clocks. When one or some of them start to indicate e.g. delayed times, this will reveal to us how long UFOnauts stay in our flat - which in turn allows us to deduce what kind of sabotages of our lives they subject us to.
       A particularly reliable detector that allows to visually determine the length of stay of UFOs in our flat is a unique type of LED bulb with the commercial name ST64 or Pilot ST64, which works on alternating current of 220-240 V, and is suitable for use in incandescent lighting lamps from present houses. The company "General Electric" produces versions of this light bulb (called "REST") with a very low brightness reaching even just 250 Lumens (it was the lowest brightness that I found, although from descriptions it appears that perhaps General Electric produces these light bulbs even with a lower brightness - if the reader finds one, then it is worth to buy it for use as a "UFO detector" because the lower this brightness, the lower its "thermal inertia"). In NZ their price is around NZ$15. The filament temperature of such a light bulb is then only about 2000 Kelvin, which produces dark red light. This bulb also has a very high efficiency, because from each Watt of electricity it produces at least 100 Lumens/Watt, thus it consumes very little electricity (Energy Used) - at most only 2.5 Watts (Watts), thus one can afford to illuminate with it during entire nights e.g. a dark corridor. This gives its fibres an extremely low so-called "thermal inertia" which causes that its light is very sensitive to disturbances in the supply of energy. So when the pulsating magnetic field from the propulsor of a UFO accidentally sweeps over the electric wire that is not shielded with any metal and supplies current to this light bulb, then the pulsations of this field will cause an increase in fluctuations in the supply of electricity. In turn, because of the very low "thermal inertia" of this bulb, the fluctuations of this current will be pictured by the "vibrations" of the light of this bulb (as the so-called "stroboskopic lamp" would react to the fluctuations of the current) - which vibrations will immediately alert the person looking at the bulb that a UFO vehicle has just directed one of its magnetic circuits onto an unshielded wire that supplies electricity to this bulb. (It is worth remembering, however, that this bulb can also be hidden, so that it is seen by the researcher of UFOs, but NOT seen by UFOnauts because then they will set their propulsors differently, or it is worth to confuse UFOnauts e.g. by placing several of these bulbs in the flat.) It is thanks to the "hint " passed to me by this light bulb, that in days from May 21 to June 10, 2023, I discovered and confirmed that when I work intensively on my computer on some new idea that I intend to publish, then the entire invisible UFO vehicle of the third generation stays in my flat sometimes constantly until for several consecutive days, while its sabotage crew is looking over my shoulder for what I do, and immediately sabotages it in various ways with the use of the "sabotage loop" which I described in post #359E to blogs of totalizm and in #J3 to #J3a from the web page faq.htm. Simultaneously I noticed that this sabotage is so important for them, that these UFOnauts sabotaging me are guarded and supervised by a giant-UFOnaut from one of the planets of Orion (probably their boss), footprints of whom I discovered then on the access road to my flat and showed and discussed in #K5 to #K5ab from my web page petone.htm. (Videos of three such giants from the planet Orion are shown on "Mind Blowing Videos You Should NOT Watch Home Alone".)
       The ability of the pulsating magnetic field of UFOs to distort the course of all electric vibrations or electromagnetic waves, which then in human electronic devices are transformed into disturbances noticeable by our senses, turns into "UFO detectors" a whole range of human devices, the operation of which is characterized by a very low inertia of these transformations. In research on superimposition of waves, the phenomenon of such distortions is usually called the "beating effect of vibrations". For example, if a radio receiver finds itself in the pulsating magnetic field of a UFO, then because of its small inertia of waves superimposition, e.g. human speech is changed in it into a grating, squeaky, and as if echoing - means like if in the throat of the speaker someone was sawing metal or cutting glass. The same is the case with speech and sometimes also with the picture from a TV set affected by pulsating field of a UFO. Although I had no opportunity to find out what UFO fields cause e.g. in radars or electroscopes, by analogy we can still deduce that their images and indications are also significantly distorted by UFOs.
       However, the most important step in the implementation of our defence should be revealing to our neighbours the truth about UFOs, which UFOnauts so decisively block from learning by humanity. After all, the dissemination of truth is the most powerful defence against all forms of cheating, lying, exploitation, and destruction that we currently have, about which we are assured both by the Bible - e.g. in words of verse 8:32 from "The Gospel of St. John" - I quote from the Catholic "Bible of the Millennium": "and you will know the truth, and the truth will set you free", as well as by the practice of everyday life - which also confirms that evil, deceptions, lies, etc., can exist and bear their deadly fruits only in the situation of a "cocoon of lies" which already stripped humanity of the previously defined "humanity" and currently suffocates our entire civilisation, i.e. when the truth is punished and with fear kept silent by almost everyone, while the only thing that is spoken officially, loudly, and for a significant reward, are increasingly destructive lies.


Fig. #L2a: Here is a typical garment of the "magnetic personal propulsion system". It allows its owners to noiselessly fly in the air, walk on water, jump onto tallest buildings, etc., without the use of any visible propelling devices. In more technically advanced versions, when its cubical "Oscillatory Chambers" of the first generation from propulsors in heels (1) and waist (2) or shoulder epaulettes are replaced with octagonal or even 16-sided propulsors that generate telekinesis and are capable of flights in the so-called "state of telekinetic flickering", this propulsion system allows also its users to become invisible to the human sight, and even to penetrate through solid walls, barricades, rocks, ground, or through any other solid obstacles. (This "telekinetic flickering" is described in item #C1 on a separate web page about the Concept of Dipolar Gravity.) In turn, in the most advanced, third technical generation, when its cubical oscillatory chambers are replaced with 16-sided chambers of the third generation that allow to even manipulate the elapse of time (footprints of which telekinetised in the old asphalt of the driveway to my flat are shown on Fig. #K5a from my web page petone.htm), the same personal propulsion system allows NOT only for magnetic flights, visual invisibility, and penetrating through walls and solid objects, but also for stopping, rewinding, or speeding up the passage of time. Because the propulsors from the heels of shoes of such a personal propulsion suit in some substances (e.g. in PVC, asphalt, tar, grass) leave noticeable marks, while UFOnauts secretly and on massive scale invade our flats, workplaces, and towns, people who know about the fact of the secretive occupation of Earth and about the destruction of people by our morally decadent relatives from Orion planets, they can e.g. discover near their own homes footprints of UFOnauts that use these personal propulsion systems. Examples of how these footprints look like in real life I compiled on my web page named petone.htm, showing them in there for the purely magnetic propulsion system of the first generation in photograph #K1a, for the telekinetic propulsion system of the second generation with octagonal Oscillatory Chambers - in photographs #K3b, #K3c, #K4b , #K4c, #K5c, while for the propulsion of the third generation with 16-sided Oscillatory Chambers (capable of manipulating time) in the abovementioned photograph #K5a. The discussion of some of these photographs is also repeated in posts #347E and #355E to blogs of totalizm, and below in photographs #L2d and #L2e.
       The above illustration is shown and described in Fig. E2 from volume 2 of my monograph [1/4], while the types and principles of operation of personal propulsion system are illustrated in there in Fig. E1 to Fig. E4. The magnetic personal propulsion system of the first generation works on the principle of propulsion of the Magnocraft of my invention, explained roughly e.g. in post #360E to blogs of totalizm, and more comprehensively e.g. in chapter F from volume 3 of my monograph [1/4] - i.e. on the principle of mutual repulsion and attraction of two sets of magnets. The first of these sets of magnets is, for example, our globe (although it can also be the field of the Sun or the Galaxy - all of which are huge natural magnets). The second set of magnets from this personal prpulsion system are the so-called "magnetic propulsors". These propulsors are a kind of extremely powerful magnets with miniature dimensions. These magnets work on an interesting principle of the so-called "Oscillatory Chamber" that is described in more details e.g. on the web page named oscillatory_chamber.htm, while the complete engineering information "how" about them is described e.g. in chapter C from volume 2 of my monograph [1/4]. In the above propulsion system, the "side" magnetic propulsors are mounted in a special eight-segment belt (2) which the person using this propulsion puts on himself. Due to the repulsive orientation of these side propulsors from the belt in relation to the Earth's magnetic field, they silently lift the user of this propulsion into the air. In order to better stabilize the flights of this user, in heels from soles of both shoes (1) he has mounted another two "main" propulsors, which this time are attracted by the Earth's magnetic field. Due to such an arrangement of the main and side magnetic propulsors, the propulsion discussed here silently lifts a given user into air or space, keeping im/her always in a "standing" vertical orientation, simultaneously allowing him to fly in the air like birds. This supporting a given person or a given UFOnaut in a standing position, makes them as if weightless, and thus eliminates the fatigue of long standing and allows e.g. UFOnauts to be able to e.g. to stand motionlessly for many hours without being tired hidden in one spot of our flats and watch what we do, or e.g. reprogram us telepathically. Furthermore, it is that "detail in which the devil hides" described under Fig. #L2e below, which detail allows to distinguish a human-looking UFOnaut flying in a standing position, from e.g. a real human flying in the air the propulsion of whom requires positioning of him/her with head pointed towards the direction of flight. And UFOnauts increasingly arrogantly start to fly in such a standing position on our planet even in daylight. For example, in the township of Petone in which I live, which is currently swarming with UFOnauts, on Sunday of 2022/12/18 I saw through the window of my flat a flying UFOnaut just like that - as I described it in the penultimate paragraph from post #355E to blogs of totalizm and from item #K3 from my web page petone.htm. In that paragraph I also provided links, and a command to the search engine, showing numerous free videos made by other people who managed to document on videos UFOnauts flying in that manner in the air and to show them on YouTube. The magnetic personal propulsion system gives also many other attributes, such as e.g. it makes the user inductively immune to our bullets, knives, and sabers. It also causes that it can glow slightly in flight (especially strongly glow his/her eyes), can walk on water and on our ceilings, is able to disappear completely from view, etc. Users of this propulsion system "bullets do not harm", and also they can do almost miracles - no wonder that formerly they were considered "supernatural" beings. Exactly such a propulsion system is used only by creatures which today we call "UFOnauts", while in past they were called devils, nightmares, strigos, pixies, etc. The village of Wszewilki in Poland (where I was born) has a special contribution to our present knowledge of this magnetic personal propulsion system. On Earth it was invented by someone who was born in Wszewilki, means me - Dr Eng. Jan Pająk. (Perhaps this is the reason why some "devils" so viciously persecute this village. After all, it was the inhabitant of this village who decoded and revealed to other people millennia long secret of UFOnauts.) A more comprehensive description of this extraordinary "magnetic personal propulsion" is provided also in chapter E from volume 2 of monograph [1/5] disseminated free of charge via any of my website. It is also described on numerous web pages, e.g. named oscillatory_chamber.htm or magnocraft.htm.
       A complete suit of magnetic personal propulsion typically consists of: (1) shoes the heels of which contain "main" propulsors which stabilize the orientation of the user during the flight (some UFOnauts called "nightmares" may have these propulsors mounted in shoulder pads instead of shoes); (2) an eight-segment belt containing "side" propulsors which provide the lifting force; (3) a one-piece suit made of magnetoreflective material, which also includes a hood (5) or a helmet - this suit protects the user from the action of a strong magnetic field generated by the propulsors; (4) gloves with membrane-like connectors between fingers - these gloves protect against painful spreading of fingers pushed away from each other like leaves of an electroscope. All this is supplemented with a control computer attached to the back of the neck - which reads the user's biocurrents and converts them into propulsive actions, and a cream based on graphite which covers the exposed parts of the skin to protect them from the action of a strong magnetic field. Probably it is this graphite-based cream that caused the name of "Greys" for the most frequently seen race of UFOnauts, the old Polish folklore name of which is "zmora" meaning "nightmare" (in West they are called "succubi") because they have this nasty habit to rape people at nights after hypnotically paralysing them with their personal weapon - I described this race in more details e.g. in post #347E to blogs of totalizm and in items #K1 to #K1abc from web page petone.htm. When a heavier work needs to be done, additional bracelets containing reinforcement propulsors can be put on wrists (these bracelets are shown as (3) in Figure E4 "a" in volume 2 of my monograph [1/4]). The propulsors from these bracelets cooperate with propulsors from the belt and from shoes or epaulettes, providing the user with "supernatural" physical strength, e.g. enabling him/her to pull out oaks with roots, lift huge boulders, knock down buildings or walls, etc.


Fig. #L2bc: I realize that the UFOnauts who occupy the Earth deliberately distorted human education in such a way that it would accustom people to vague dictionary descriptions of the "what" type, which always hide a lot of untruths (lies), while teach them to avoid engineering descriptions of "how" details - which reveal the truth (which "what" and "how" I discussed more extensively in the above-mentioned post #341E to blogs of totalizm adapted from items #G3 to #G5 of my web page named wroclaw_uk.htm). So in matters as vital for the entire humanity as the defence against secret mortification of people (including you, the reader) by our morally decadent relatives from Orion planets, the reader should show patience and read the details illustrated and described in this Fig. #L2bc, which will allow him/her e.g. the truth revealed by marks left on Earth by personal propulsion of UFOnauts (examples of such marks I am going to show below in Fig. #L2d and Fig. #L2e) to be distinguished e.g. from lies of calling these "marks" to be e.g. "stains" on the ground, grass or asphalt. This is because the difference between recognizing the truth of "marks" from the lie of "stains", boils down to learning a few small details of the design and operation of e.g. octagonal twin-chamber capsules of oscillatory chambers from propulsors of the personal propulsion of the second generation that I for a long time illustrate in part "2s" from Fig. C8 in volume 2 of monograph [1/4] disseminated free of charge via my web page named text_1_4.htm, while in parts "2i" and "2o" of which figure I showed how outlets from such twin-chamber capsules look-like while working in the "mode of internal flux dominance" and in the "mode of external flux dominance" - if one looks at them in daylight (notice here in Fig. #L2d and Fig. #L2e that because of the black colour of asphalt and the whitish colour of telekinetic deposits of marks or pebbles, this appearance emphasized with asphalt or with asphalt vapours and documented in NZ Petone will be opposite to the appearance from those drawings that I made many years ago, i.e. in the "2o" mode black will be what is shown in "Fig. C8" as white). So below I provide an explanation of these drawings "2s" and "2i" and "2o", while in the next photographs #L2d and #L2e I illustrate how these marks look like in real life after being left on asphalted streets or sidewalks. (Click on the selected illustration if you wish to enlarge it using the method described at the end of the INTRODUCTORY part of this web page.)
       Fig. #L2b. Here is the design and appearance of a twin-chamber capsule with octagonal oscillatory chambers from propulsors of the personal propulsion of the second generation, capable of forming of the so-called "state of telekinetic flickering" that make its users invisible to human eyes and that allows the penetration through walls and solid objects. Such a twin-chamber capsule consists of as many as two octagonal Oscillatory Chambers, the smaller of which (dimensions which I marked with small letters) is inserted into a larger chamber (dimensions marked with capital letters) and is held in there in a suspended non-contact position by the magnetic field generated by both chambers. The magnetic poles of both chambers are opposite to each other. Therefore, the entire field output of this chamber, which generates a lower magnetic flux, is immediately returned and flows through the other chamber with a higher magnetic flux. Such a return to the second chamber of the output of one of them divides the total output of both chambers into two streams, which in Fig. #C5 from [1/4] for an example of a cubic chamber of the first generation are marked with letters C and R, and called C = circulating flux that is trapped inside of the capsule and R = resultant flux that is discharged from this capsule to the environment. Because the magnetic field produced by the Oscillatory Chambers is so powerful that light is able to flow in it only along its lines of force, while the light shining at an angle on these lines of force is absorbed so that seen from the side they look like "black holes", people in daylight looking at the outlets of such twin-chamber capsules, e.g. see the circulating flux (C) as a "black hole", while the resulting flux (R) as a "bright window" - which is illustrated in Fig. #L2c described below. Because each of both oscillatory chambers of such a twin-chamber capsule can be the one with a higher output, such capsules can work in as many as two modes of operation, called: i = "internal flux dominance mode" of this capsule, and o = "external flux dominance mode". How such capsules look like in both these dominations of the output and thus in the modes of operation "i" (inner) and "o" (outer), are shown in Fig. #L2c below and also in Fig. C6 from volume 2 of my monograph [1/4].
       Fig. #L2c. Here are the daylight appearances of the outlets of propulsors using such octagonal Oscillatory Chambers of the second generation in both their modes of operation, i.e. in "i = inner flux domination mode" and "o = outer flux dominance mode". For more detailed descriptions of these appearances see "Fig. C8" from monograph [1/4] or see examples of real representations of imprints of outlets of these propulsors shown below in #L2d and #L2e e.g. on asphalted footpath and asphalted street, and also in grass and during the flights of UFOs in the air.


Fig. #L2d: Footprints from propulsors in shoes with "i = dominance of the internal flux". This "Fig. #L2d" shows the real appearance of the footprint of a propulsor from the heel of the personal propulsion shoe of the second generation with octagonal oscillatory chambers, operating in the "i = internal flux dominance mode". Only four propulsors in the belt of this UFOnaut-giant were turned on - which is revealed by four "magnetic circuits" connecting the photographed footprint mark with the propulsors' outlets from four propulsors in the belt. This is because this UFOnaut walked along the sidewalk like a "tourist" and relaxed, using only 4 out of 8 or 16 propulsors from the segmented belt, because he switched his personal propulsion of the second generation with octagonal oscillatory chambers only for the certainty of his safety into the "state of telekinetic flickering" which made him invisible to human eyes and impossible e.g. to be shot by our firearms. For more information about the marks that this UFOnaut left on the asphalt pavement from the township of Petone in New Zealand (where I live) see #K3 to #K4abc from my web page named petone.htm. The propulsors in the centres of UFO starships can also work in the "i = internal flux dominance mode". Unfortunately, UFO propulsors of the second generation are difficult to find on photographs of UFOs, because the starships that use them usually fly over the Earth in the "state of telekinetic flickering" invisible to eyes and to cameras. However, I found one photograph which shows the outlet from the main propulsor of the second generation located in the centre of the UFO flying in a visible mode - see Fig. P19 from volume 13 of my monograph [1/4]. On the other hand, the outlets of the main propulsor of the first generation (with cubical oscillatory chambers) are shown in a lot of photographs of "i-mode" from my monograph [1/4] - for example, an imprint scorched in grass at night by a UFO landing near my flat in Timaru New Zealand (in order to abduct me and to rob me) is shown on photograph 14/14_a02l.jpg , while the view of the main propulsor working in this way viewed from below during the day is shown in there on photograph 14/14_s05l.jpg . (Click on the selected illustration if you wish to enlarge it using the method described at the end of the INTRODUCTORY part of this web page.)


Fig. #L2e: Footprints of personal propulsion, the propulsors of which work in the "o = external flux dominance". The English have this saying which is extremely important NOT only for engineers who creatively develop the "how" procedure explained in post #341E to blogs of totalizm and in items #G3 to #G5 from the web page wroclaw_uk.htm, but also is extremely important for the results of even everything else that do people accustomed to erroneous thinking in dictionary terms of "what". This saying (idiom) states: "the devil is in the details". (Notice that in the Polish language exists a similar saying stating "the devil hides in the details" which in the Polish language reads: diabeł kryje się w szczegółach ). In the evidence which I present here, the understanding of the meaning of engineering details of "how" usually overlooked or intentionally ignored by present people used to describing everything in dictionary terms of "what", decides about the ability to distinguish lies from truth. Means it allows to distinguish e.g. a lie which the UFOnauts who occupy us together with their human helpers are to explain to us as a "stain" or "accidentally formed damage on the ground", but which I e.g. in my photographs from #K1a to #K5cd from the web page named petone.htm document and explain as "footprint traces made of evaporated asphalt during the use by UFOnauts of the magnetic propulsion system" similar to the one shown above on #L2a" (i.e. the propulsion system which I invented and details of which I engineered from the "how" point of view). In turn this distinguishing a lie from the truth is to decide whether the viewer considers my proofs to be true, or ignores them. Thus only finding in these alleged "stains" just these tiny details that appear only when such supposed "damages accidentally formed on the ground" were formed by magnetic propulsors of UFOnauts, is the "final proof" that my claims are true. On the other hand, only when we recognize this truth, we have an internal motivation to undertake our defence described in #L2 above against this secretive cosmic invader, exploiter, destroyer, liar and enemy of humanity from UFOs, which has an absolute power over humanity and which just pushes humanity to self-destruction. This is why I am providing above on #L2d and #L2e photographs of such footprint traces of UFOnauts, in order to explain below which "details" constitute these "conclusive evidence" and "final proof" which confirm that these are "footprints", NOT e.g. accidental "stains". (Click on the selected illustration if you wish to enlarge it using the method described at the end of the INTRODUCTORY part of this web page.)
       The footprint mark of UFOnaut-giant from the above Fig. #L2e illustrates typical characteristics of marks left by personal propulsors operating in the "o = external flux dominance" mode. Although the street on which it was formed already has an old and significantly damaged asphalt, and thus the above footprint track looks a bit chaotic, it still contains these "details in which the devil hides", and which prove that it is an authentic footprint track of a UFOnaut-giant. (As it appears from the footprint shown below at Fig. #L2f - this giant has a height of at least around 3.30 meters.) For example, in the centre of this footprint there is still an area of around 6 cm in diameter of pebbles NOT tarnished with asphalt fumes, so remaining due to being located exactly under the inner oscillatory chamber (i.e. that one which does NOT discharge a pillar of its output to the environment) in the twin-chamber capsule from the shoe of this UFOnaut. Such untarnished area is best shown in Fig. #K5c from the web page named "petone.htm". In turn all marks which in this area of Petone (distant by around one kilometre from the footprints shown on #K5c from the web page "petone.htm") were left by this UFOnaut-giant during the landing after arriving from the direction from south to north, are shown on the photograph Fig. #L2e2 (click on them to analyze them after they are enlarged - notice also that all photographs concerning footprint tracks from #L2e and #L2f discussed here were taken so that their upper side was always turned towards the magnetic north). From this photograph #L2e2 it can be seen that the above footprint #L2e marked here with the yellow number "0" was created under the UFOnaut's right leg, while the next position "2" of this right leg was distant by a "giant's step" means by as much as by 214 cm (i.e. by 84 inches, or 7 feet) to the north of this "0" footprint, while left-next to this next one was the "1" footprint from his left leg, the centre of which I marked on the #L2e2 and #L2e3 with the yellow letter "X". Unfortunately, both these next footprints "2" and "1" shown at #L2e2 and #L2e3 were slightly blurred because for some reasons this UFOnaut immediately ascended back into the air, and then hovered above this place for some time with both legs apart, forming with its magnetic field an almost rectangular mark shown close-up in Fig. #L2e3, the dimensions of which were the width (i.e. the spacing of side edges of both burns "1" and "2") around 80 cm, while the height was around 30 cm (what means that in that hovering, its propulsors from shoes that had a diameter of around 19 cm, increased by only about 11 cm the diameter of pillar of their magnetic field discharged to the environment).
       The above footprint from "Fig. #L2e" is very similar to the footprint from #K5c2 that illustrates the appearance of yellow "mark 2" from the heal of shoe of personal propulsion system of UFOnaut-giant described more comprehensively in Fig. #K5d from my web page named petone.htm. That mark "2" from Fig. #K5d was created when the energy from the propulsor in the heel of the UFOnaut's shoe that landed on a street in Petone NZ evaporated the asphalt from under whitish stones which were the newly-poured over the street, while the black asphalt vapours settled on the upper surface of these whitish stones. In turn, this "detail in which the devil hides" from the English proverb, is that in all three footprints formed in there, in the centre of each footprint with the largest diameter reaching even around 28 cm, there was left an octagonal area with a diameter of around 9 cm, in which whitish pebbles of street were NOT covered with black asphalt fumes. Unfortunately, as UFOnauts always have this habit, the above footprint was secretly devastated by UFOnauts immediately after I published its existence - while the above photograph was taken a day after the documenting value of this trace was sabotaged - for comparison see photo from Fig. #K5c from the web page "petone.htm" which I managed to take before the devastation of these footprints. However, moving on to examples of landing marks left by entire UFO starships, in turn the mark scorched in the grass by the main propulsor from the centre of the UFO landing site with the "o-mode" of operation of the UFO starship that uses cubic oscillatory chambers, in volume 14 of monograph [1/4] is shown on the photograph 14/14_s03.jpg. In turn the view of the outlet from such a propulsor seen at night in a UFO viewed from below, in volume 14 of monograph [1/4], is shown on the photograph 14/14_s05r.jpg.


Fig. #L2f: Here is a photograph of cleverly made footprints of a UFOnaut-giant - traces of activity of whom in the township of Petone I document on numerous photographs from item #L2 of this web page and from items #K3 to #K5 of my web page named "petone.htm". This UFOnaut probably creating a kind of sarcastic joke decided to share with me his philosophical views about the role of truth in the Christian philosophy of humanity and the lack of its influence on the fate of their civilisation. The above imprint of his foot finally allowed me to measure him more accurately. The footprint has a length of l=0.50 meters (from the tip of the toes to the end of the heel imprint). This means that according to the formula h=6.666*l which I use and discuss in #K5ab and #K5cd from my web page named petone_pl.htm, this UFOnaut-giant had a height "h" of at least around h=3.30 meters. Notice that the feet of this giant give a different shape of footprint than human feet, looking as if their heels are deformed and tilted inwards, or as if he walks on the ground with only the outer edges of his feet. Also notice that the above photograph was taken in such a way that the top of it pointed toward the magnetic north, while the left side was directed to the west. These footprints show features of a deliberately (though cleverly) made for me to notice them, as they were specially located on my way back from a walk after photographing the footprints shown above in Fig. #L2e . For example, in order to obtain it, a UFOnaut who used personal propulsion system with main propulsors in epaulettes (thus who did NOT use shoes similar to human ones, but rather for a better feeling of the ground his feet were protected with a kind of wear-resistant socks or tight pants legs) wet his left leg in a puddle or nearby sea and left the footprint visible in the lower part of the above photograph, the heel of which I marked with the yellow number "1". This footprint was directed with the heel to the east and the toes to the west. This foot is either deformed in comparison to a human foot, or for some reason the UFOnaut intentionally did NOT rest it flat and completely on the pavement, but only touched the pavement with its outer rim - as when we were children and when our foot was injured or when we walked on something hot. Then he rose higher into the air, and then either with the same foot "1", or with his right foot "2" (I leave the reader to deduce this detail) turned by 90 degrees in relation to the imprint "1" of his left foot, on toes of that first imprint this time placed the heel of his foot, forming the impression marked above with the number "2", directing the heel to the south and the toes to the north. In this way he formed NOT only a cleverly artistic imprint of its foot or feet, but also out of sympathy or irony about my fruitless efforts to document the truth, he also formed a sort of philosophical message addressed to me, the probable content of which I am going to provide at the end of the next paragraph. Of course, by being only a fallible human, I may be wrong about the interpretation of his clever mark. After all, it could equally well have been formed by an ordinary accident, e.g. because of the intention of this flying UFOnaut (who accidentally wet his feet in a puddle or sea) to enter a two-storey house towards which this track was directed first, and then change of this intention and turn 90 degrees in the air to fly to the houses further north. (Click on the selected illustration if you wish to enlarge it using the method described at the end of the INTRODUCTORY part of this web page.)
       The history of the above footprint from Fig. #L2f is quite puzzling. After all, on that day a relatively good weather appeared after several consecutive days of rain. So I decided to go for a walk and at the same time measure and photograph the footprint shown above in Fig. #L2e which I discovered some time earlier. Streets and sidewalks at that time of day were already dry - as documented by photographs from Fig. #L2e . While going for a walk I was walking on the opposite, eastern side of the street on the western side of which the footprints #L2e were located. Only when I approached them, I crossed the street and took pictures of them, then I went for a walk. On the way back after the walk, I followed the same path - although this time walking along the already dry footpath on the western side of this dry street which at that time looked completely empty. After passing the footprints from #L2e photographed a little earlier, near the next house on the footpath that I was walking I came across the above footprints from Fig. #L2f . They were still dripping with water and gave the impression of being intentionally imprinted only a moment earlier with wet foot or feet, and intentionally placed on my path so that I would notice them. Since I had a measuring tape, yellow numbers and a telephone camera with me, I measured and photographed them, and now I show them above. In turn seeing that the length of the UFOnaut's foot (50 cm - i.e. almost 20 inches) means that it was imprinted out by a giant-UFOnaut, I looked around and noticed that both houses, i.e. located by the footprints from #L2f and at the footprints from #L2e, have a large attic spaces in which these UFOnauts-giants like to hide when they observe and hypnotically or telepathically pre-program people who live in there. Because it was a beautiful sunny day, during which this footprint mark evaporated quickly, it allowed me to believe that soon it would become invisible, and suggested that its imprinting was made just a short time before my arrival thus also meant that it was made on purpose for some reasons typical for the philosophy of UFOnauts. In turn, since the next day the good weather still continued, I also went for a walk and I decided to check again whether this footprint from #L2f is still visible - after all, by then it should dry up completely and disappear. But to my surprise, still clearly visible were its contours that were marked with a darker black of asphalt vapours on a lighter background of an old asphalt pavement - see for yourself a photograph of it from Fig. #L2f2 taken the next day and available e.g. at the address http://pajak.org.nz/migoty/l2f2.jpg . So it will probably be seen for many days to come. This in turn means, that tens, or maybe even hundreds or thousands of people will pass by it or just next to it, which the Bible characterizes as "looking but NOT seeing", while if the life makes them to see, then they still are to sin by breaking God's commandment from the verse 20:16 in the "Book of Exodus" of the Bible, because as witnesses they most probably will hide the truth from their neighbours. Some or all of them will do this hiding by rejecting the knowledge and the truth which, according to verse 8:32 from "The Gospel of St. John" of the Bible, has the power to free us, and by irresponsibly ignoring footprints given to me and to all of us, which after accepting and revealing probably would confirm for us UFOnaut message with a content that could be expressed, for example, in words. "Hey you, the man who is so proud of the virtues of your philosophy of 'humanity', here I am leaving for you this material footprint on your life-path to prove to you that I am still the absolute ruler of the proverbial 'life and death' both over you and over all inhabitants of your country and place of living. My philosophy which you call 'parasitism' allows me to live like a proverbial king, to gorge the population of our planet in abundance during many times longer than your lives of each one of us, while our entire confederation to rule over you from the first moment you came into existence. Our ' couriers through time ' already warned me that you would come here, so I waited here for you to provide you with this highly evidential trail. However, even if you photograph it and publish it e.g. on the Internet, which is also under our absolute control, apart from us reading your descriptions for entertainment and to get know you better, still almost none of you humans will take your descriptions seriously, and as we live longer than you, we will erase your work since the one with our philosophy who lives longer always changes history in his favour. Even now, more than 90% of you people allready practice our philosophy. So it remains only a matter of time when after 'saving' the most obedient out of you people from the self-destruction that you voluntarily bring onto yourself with your inaction in all matters in which proverbially you previously 'did NOT sold your soul', e.g. in needs that do NOT bring 'money' and profit, we will be able to transfer these most obedient to one of our planets and include them in our confederation."


#L3, blog #361E. What revealed to us the deletion by UFOnauts of this English-language web page evil.htm which deletion was an immediate revenge for my publishing the Polish blog #361 reporting information from item #L2 above:

Motto: "The most important component of every confrontation is intelligence - after all, every move of our opponent is like a filmed instruction of what we should be most afraid of and where are hidden his Achilles' heels."

       When on 2023/7/1 I published the Polish version of the post #361 to blogs of totalizm adopting descriptions from #L2 to #L2f of the Polish web page evil_pl.htm - thus revealing with them the information necessary for our defence about the detection of hidden attacks of morally decadent our relatives from planets Orion popularly called UFOnauts and UFO, their revenge was immediate - on the night of the same day the English-language web page evil.htm - the translation of the latest items of which I was advancing for publishing, was deleted and replaced with its old version dated 2014/8/6. In the result of this deletion, I lost already prepared texts from 4 parts of this web page, i.e. from parts #I, #J, #K and #L, which shifted back my advancing them for publishing by at least several months - if I tried to restore to English the lost texts. But simultaneously this move of UFOnauts to delete parts of this web page revealed a lot of information about them. So let us summarize below the most important of these pieces of information.

{a} Their belief in own racial supremacy. All intelligent creatures (including creatures that belong to their confederation) UFOnauts seem to divide like Nazis did - i.e. into more or less superior races, and place them in a strict hierarchy. Therefore, they consider themselves to belong to the race superior to humans. This is probably also why e.g. on Earth they keep destroying bones of human giants in order to hide from present own giants what treatment they served to their ancestors in past. Their sense of superiority is based on the level of technology, science, medicine and the effectiveness of methods of operation and management, which of course are still superior to human ones, although if as a civilization we deserve God's help, this situation may soon change - especially when we release the creative potential of all people through implementing my nirvana political system. However, simultaneously they are genetic relatives of people, and as such they also have the same weaknesses and imperfections as we do - what cause that they make a lot of mistakes of the same type that trouble us.

{b} Spying on us and using any of our secrets against us. For example, by deleting the latest English version of my web page evil.htm on all my web sites and in all corners of my computer, and by replacing it with the version from 9 years ago, and simultaneously ignoring the deletion of the "counter of visits" which I introduced to this web page only on Tuesday 2023/6/20, UFOnauts revealed that they perfectly know all my login passwords, and that they observe practically all my actions, including e.g. where in my computer I hide additional copies of whatever I am just working on. I wonder how many other my publications they changed to their advantage in a similar manner, while so far I have not been able to detect these their changes?

{c} Revenge. This unfortunately results from the "philosophy of evil parasitism" that they practice. So one cannot count in them for understanding or for Christian separation of the need to forgive for the sake of living in harmony, and e.g. praying for enemies, e.g. from ruthlessly enforcing own personal resentments and desires.

{d} Making mistakes and omissions that reveal their moves. For example, by deleting all these 4 most important parts from my English-language web page "evil.htm" and simulate it to be the version of this web page from 9 years ago, they did NOT remove from it the "counter of visits" that I recently added there. However, regardless of fallibility of making mistakes and omissions, this non-removal could also be done on purpose, e.g. because either this counter could be under their full control and they need it somehow, or perhaps because by leaving it not removed they wanted to send me a message similar to the one that I provided above at the end of the caption under Fig. #L2f , i.e. a message emphasizing the superiority of their methods and techniques, and their absolute control over my actions and fate (about which control I already know anyway, and hence counteracting of which I am still learning).

{e} Practicing specific habits resulting from their parasitic philosophy. For example, they never say NO, but always YES, even if they intend to do NO. They flatter even if they judge someone to the worst category. In their confederation it is like in Nazism and in the world of animals which follow the principle of survival of the fittest (instead of the principle encoded in verses of the Bible which promises survival of the most moral) - i.e. among UFOnauts if someone is the bigger, stronger, or more dangerous, the higher the position in the hierarchy is holding. E.t.c.

{f} Habit of detailed supervision and coercion of subordinates. For example, on 2023/7/1 in the afternoon on the driveway to my flat I discovered two new circular footprint marks of the telekinetisation of old asphalt by propulsors of the personal propulsion system of a 5-metre tall UFOnaut, similar to the footprint photographed on 2023/6/3 and shown on Fig. #K5a from my other web page named petone.htm. I guess it was made by the governor overseeing, among others, team of UFOnauts-saboteurs, which now almost constantly resides in my flat. Because only a few hours earlier these footprints were NOT there, I am almost sure that the personal arrival of this high-rank UFOnaut official was caused by the publication of my Polish post #361 to blogs of totalizm a few hours earlier. Their governor probably came in person to order a rematch (revenge) to his subordinates by e.g. causing the deletion of the English version of my web page evil.htm described here.


Fig. #L3a: Is it possible that the above unique whitening on the access road to the house located in the vicinity of footprints of a giant UFOnaut captured in Fig. #L2f from item #L2 of this web page, is a representation of the sole with a propulsor from the right shoe of this UFOnaut. (The above photograph with its upper edge also points to the north.) The shape and characteristics of this whitening show several attributes, which have a probability to confirm such a possibility. For example, (a) the heel of this sole has a characteristic deformation, which is documented by photograph #L2f of the footprint of this UFOnaut. In addition, (b) the dimensions of the whitening are in line with those that a shoe accommodating such a large foot would have to have. Also the whitening of this entrance road seems to suggest that (c) it was created by an additional coverage of a white telekinetic deposit on the darker surface of cement of this road. On the periphery of this whitening, there is (d) a more blackened rim along the edge of the sole of the shoe, which confirms that the force lines of the magnetic field formed in the propulsor from this shoe created returning loops to the belt - the formation of these loops results from the impermeability of the material of the shoe to the magnetic field, which pusher force lines of this field outside of the sole and concentrates them along the edge of the sole of the shoe. In addition (e) this whitening is directed to a neighbouring house with a large attic, in which, according to my best knowledge, lives a lone woman. The dimensions of the outline of this whitening are approximately: length (from toes "2" to heel "X") 63 cm, width in toes (along "1" and "2" line) 26 cm, width at the narrowest point in the middle of the foot (from "0 " to "6") 23 cm. What is even more interesting, in Petone I noticed more than one such whitening. So if someone would be able to confirm in a laboratory the telekinetic origin of the deposit that formed this whitening, then we would have a lot of evidential footprints of present UFOnauts-giants for scientific research and documentation. (Click on the above illustration if you wish to enlarge it with the method described at the end of the INTRODUCTORY part of this web page.)
       The above outlines of a shoe with an unearthly rectangular toe part, may confirm the information which I encountered many years ago, when I was still researching UFOs and UFOnauts. Namely the information, that one of the anatomical details of human-like UFOnauts that distinguish them from people, are toes of their feet all of which are protruding forward at similar length. Such toes cause that the most comfortable for wearing by them are shoes with a rectangular toe part, which for people would be rather inconvenient. Just such shoes had, for example, Albrecht von Hohenzollern-Ansbach, the last of the Great Master of Teutonic Knights and the liquidator of the Teutonic Order - who for this purpose even submitted himself in Poland to the so-called "Prussian Homage" - in the Polish langaueg called the "Hołd Pruski". In turn some facts, that this Prussian Homage probably was organized with intrigues of UFOnauts, indicate e.g. descriptions from web pages linked by its name from my Polish web page skorowidz.htm. In turn paying this homage to Poland promoted this Great Master to be the first prince of the new state of Prussia, in which he nationalized the aggressive traditions of Teutonic Knights from which later Hitler's Germany grew, while after surrounding Poland with Austria and Russia, which partitioned Poland out of existence thus most probably intending to prevent the fulfilment of God's will, which gives Poland a unique role in the history of mankind. The statue of this Great Master wearing just such rectangular shoes, is still in the post-Teutonic castle from the Polish town of Malbork, while the photo and description of this statue is shown in Fig. #G3 from my web page named malbork_uk.htm, and on Fig. #M3c from the web page named day26.htm.


Part #M: Let us analyze the formal proof and the supporting evidence, which reveals that thousands of years of conspiracy that the so-called "possessions" described in the Bible as carried out by supernatural so-called "demons", in fact are forced upon us by our morally decadent relatives from Orion planets who are hiding from our sight and who are equally material like us people:

       Summary: I hope that the reader had an opportunity to see my formal engineering and scientific proof, published continuously since 1981 and technically NOT challenged by anyone for these over 40 years, which was carried out with the reliable method of "matching attributes" and confirming that "UFOs do exist and are starships of my invention called 'Magnocrafts' already built on planets other than Earth". That formal proof of mine is explained and irrefutably documented, amongst others, on the web page named ufo_proof.htm and in subsections P1 to P2.15 from volume 14 of my monograph [1/5]. The knowledge of that formal proof is helpful here, because it allows for the better understanding the irrefutability and the knowledge-creative value of another engineering and scientific proof presented here - which I carried out with the same reliable method of "matching attributes", although the essence of the logical structure of which I present here after its deliberate shortening so that in items #M1 to #M4 below I can explain it more understandably to readers NOT familiar with formal scientific presentations. This presented here another formal proof in an equally undeniable manner as the previous one confirms to us that 'the described in the Bible the so-called "demonic possessions" do exist and are carried out by UFOnauts that are material like us people only that are morally decadent but also highly technically advanced, thus they use technical telekinesis to penetrate into bodies of individual inhabitants of Earth that are to act as hosts for these UFOnauts and therefore can be telepathically and hypnotically reprogrammed into followers of philosophy and behaviours of these UFOnauts'. The main "motive" why UFOnauts try to reprogram humanity into their own philosophy and behaviours is that these are completely opposite to whispers of our organ of conscience as well as to commandments and requirements of the philosophy of Christianity described in the Bible and authorized by our God. Therefore philosophy of UFOnauts encourages exploitation of others, especially humans, for selfish benefits. In order to carry out this next proof, in {A} to {L} from item #M1 below I list 12 most important attributes of biblical "demons" together with an indication of verses of the Bible where these attributes are revealed. Then in {a} to {l} from item #M2 below I am listing 12 attributes of UFOnauts, confirmed by the existing empirical and engineering evidence, which exactly correspond to the previously described attributes of biblical demons - explaining on this occasion how it is possible to recognize if a person is secretly "possessed" by UFOnauts. Then, assuming that from the above publications the reader already learned the reliability of the methodology of engineering proving with the method of "comparing attributes", in next item #M3 I just very briefly justify "why" the confirmation of the identity of each attribute from item #M1 with the corresponding attribute from item #M2 actually represents the irrefutable engineering and scientific proof, the presentation of which is the goal of this "part #M" of this web page. I also added in there the explaining in sub-items (1) to (7) the most important possibilities which the carrying out of these "possessions" creates for UFOnauts in their intentions of infinitively prolonging the secretive occupation and exploiting of humanity. Finally, in item #M4 below I indicate the most important methods with the aid of which individual people and the humanity as a whole can effectively defend themselves against falling victims of effects of continuation of these hidden "possessions" and parasitic reprogramming of philosophies of people. I also remind readers that the formal proving of the materiality of truths described in the Bible, is simultaneously the proof of the realism and materiality of warnings from the Bible that those people who allow to be reprogrammed into the parasitic philosophy of UFOnauts await the "deletion of programs of souls" described in the Bible as the "second death" (after all, such reprogramming is equal to receiving the biblical "mark of beast" - similarly like this mark is also received for doing with own hands whatever this parasitic philosophy of UFOnauts forces us to do).


#M1, blog #363E. Let us define here with today's language 12 precisely described in the Bible attributes of creatures that cause in people the so-called "demonic possessions", so that later attributes from this #M1 can be compared below in #M2 with the corresponding components of behaviours and capabilities of UFOnauts, the existence of which rational UFO researchers have already detected and report in UFO literature, because the comparison of both groups of attributes from this #M1 and #M2 below provides us with a confirmation and a formal engineering proof, reinforced with the authority of the Bible, that the "possessions" described in the Bible are in fact telepathic and hypnotic subordination of people to orders of morally decadent UFOnauts that dissuade humanity from obeying God's commandments and requirements:

Motto: "Only the recognition, dissemination, and implementation in everyday life of timeless truths expressed in verses of the Bible and confirmed with an increasing number of formal engineering and scientific evidence, is able to correct lies forced onto humanity by the official atheistic science, by some politicians, and by elites that grow ever richer, as well as to counteract evil that is pre-programmed into inhabitants of Earth by UFOnauts secretly occupying them, thus causing a gradual relief of suffering of the majority of people, stopping the moral decline of the entire human civilisation, and the fulfilment of verse 8:32 from 'Ev. st. John' in the Bible promising that learning the truth will set us free."

       The Bible in many of its verses provides us with information about attributes, capabilities, and consequences of actions of creatures described in it, which cause the so-called "demonic possessions". For example, in spite that from the official publication of Polish "Concordance to the Millennium Bible" (4th edition from 2004, "Vocatio" Warsaw, ISBN 83-85435-01-8) someone either deliberately removed references to the most vital verses about demons that cause "possessions", or deliberately replaced the unambiguous calling them "demons" by calling them with more misleading names, e.g. "evil spirits", still there are indicated as many as 13 verses in which the word "demon" is used. On the other hand, the use of the name "demon" in there is vital, because from the attributes of "demon" provided in the Bible, the engineering definition of "demon" can be expressed e.g. with words: a living being in the shape of a human, manifesting the possession of "free will", reason, speech, the ability to think logically, and material body - only that it is able to somehow (e.g. technologically) provide its body with the ability to remain invisible for people and to enter or penetrate other living bodies, including the bodies of demons, and also to enter or penetrate into any solid matter. In turn, a completely different being named "spirit" - both defined as "evil spirit" or "good spirit", in the engineering (unambiguous) way can be defined, for example, with words: a deprived of material "life" being of any shape, NOT having a body, ability to think, nor "free will", but only controlled by natural tendencies, which in action resemble the behaviour of positive or negative charges. Fortunately, e.g. English-language Bibles still use the name "demon" everywhere where the Polish-language Bible replaced it with names more confusing for people. In turn, if one finds in the Bible and puts together information about creatures that cause "demonic possessions", which information God wisely inspired to be scattered throughout various verses and books of the Bible (which protects them from being censored and deleted) - including also verses NOT indicated in the Polish Concordance, then a highly intriguing picture begins to emerge. From this picture it appears that "demons" have all attributes which also appear in e.g. living people. For example, demons have sexual relations with people - means they also have material bodies (except that they can make their bodies invisible), moreover they also have sexual organs similar to that in people, and in addition they can experience human feelings - e.g. sexual pleasure. Simultaneously, from the research of numerous UFOlogists we already know, that exactly the same attributes that the Bible describes for "demons" have cosmic relatives of people living on planets of Orion, who for thousands of years secretly arrive to Earth in UFO starships to occupy people, exploit them, and continually keep them enslaved. Thus, comparing all attributes, capabilities, and motivations of these two categories of creatures, i.e. biblical "demons" and present "UFOnauts", it is easy to come to a shocking discovery that in fact both of them are the same creatures, only that they are called using concepts from two different epochs of existence humanity. In other words, the biblical name "demon" in present terminology should be translated with the name "UFOnaut". Because on the Earth an official conspiracy is stubbornly implemented to cover up the existence of a hidden occupation and exploitation of humanity by UFOnauts - as this is documented with the extensive evidence in my posts to blogs of totalizm numbered #362E, #361E, #360E, #359E, #355E, #354E, #347E, and several others, and also as documented by source publications from which these posts were adapted - e.g. see #L2 to #L3a above on this web page, hence today's engineering "how" in researching "UFOnauts" and in research on "demons" provide us with additional evidence for this occupation and exploitation of humanity. For example, these "how" explain to us "motives" of demons and UFOnauts. i.e. explain to us why UFOnauts and demons are so hostile, destructive, and anti-human towards people and humanity (after all, in order to be able to exploit people indefinitely, they must constantly push us down in development, destroy us, incite us to wars, etc.), or why, for example, they intentionally make difficult access of people to the verses in the Bible that describe them, e.g. by NOT providing in the Polish Concordance all of these verses (after all, their special servicemen in Polish called "kurierzy czasowi" - which name means: couriers through time , that travel between the future and the present time with the use of their "time vehicles", constantly report to them every research on Earth and every researcher whom their secret services must block and silence, because the completion of this research and its dissemination threatens them with the disclosure of their hidden occupation and exploitation of humanity).
       Realizing that this identity of attributes of biblical creatures that cause "demonic possessions" and present so-called "UFOnauts" is too precise and too extensively empirically documented to be just an ordinary "coincidence", let us now carry out a formal engineering comparison as to "how" mutually match to each other 12 known to us attributes, capabilities, and consequences of actions of both these categories of creatures. In this item #M1 we start this comparison from listing attributes of biblical "demons". So in sub-items {A} to {L} below let us summarize in my own words and expressed with today's terminology the most important attributes, capabilities, and consequences of actions that the Bible attributes to "demons". For each of them let us also indicate at least one verse in which the Polish Catholic "Millennium Bible" has encoded given attribute. So here they are:
{A} The attributes described in the Bible which testify about the material (means: NOT spiritual) nature of "demons", thus these also are the same attributes that originate from the materiality of bodies of almost all people and human-like UFOnauts who secretly arrive to Earth from the planet Orion. And so, for example, verse 17:7 from the "Book of Leviticus" informs that demons practice sexual relationships with some people - which also means that demons have bodily senses like people that allow them to feel e.g. sexual pleasure, and have sexual organs with a material composition similar to that of people. In turn verses 8:28-31 from "Matthew", 1:34 from "Mark", and 4:41 and 8:28 from "Luke" reveal that they can: communicate with speech like people, ask, and also think and make use of their "free will" to seek ways of escaping from threats - similarly as people do.
{B} Normally demons remain invisible to people's eyes, although they can be made visible - which God does with His power, e.g. see verses 9:33 from "Matthew" and 4:35-36 and 11:14-15 from "Luke".
{C} Demons, similarly like UFOnauts, are able to penetrate into, and through, solid matter (including into bodies of people, and even into bodies of other demons) without causing any harm to this matter or themselves. This is why they most willingly reside inside bodies of people "possessed" by them - e.g. see verses 8:32 from "Matthew", 7:29-30 from "Mark", and 8:32-33 from "Luke". This ability to penetrate through solid matter also allows them to free a person possessed by demons from all kinds of shackles, chains, and closures, enabling this person to continue the anti-human activities - e.g. see verses 5:3-4 from "Mark", or 8:29 from "Luke". It also allows them to enter closed tombs, e.g. to hide in there - see verse 8:28 from "Matthew". In addition, some demons can also enter bodies of other demons which already entered into the body of a person chosen by them - this is why in the Bible there are described also cases when one person had several demons inside - e.g. from Mary Magdalene Jesus cast out 7 demons (e.g. see verse 16:9 from "Mark"), while from the body of Possessed Man from Gadar or from Gerasa Jesus threw out a whole "legion" of demons (e.g. see verses 5:9 and 5:15 from "Mark"). Note that the Roman "legion" could then count up to 6,000 soldiers.
{D} Demons can walk on the ground like humans, but prefer to fly through the air at high speeds. Their ability to fly in biblical times was so obvious and known that in the Bible it is automatically understood that they flew and did NOT pass by walking practically in all these verses about them in which it was NOT specifically confirmed and emphasized that they were passing by walking from somewhere to somewhere instead of flying over there in the air - e.g. see verse 8:3 from the "Book of Tobit".
{E} Demons have absolute control over the body and life of the person "possessed" by them. So this person says and does everything that demons order him or her - e.g. see verses 9:32-33 from "Matthew".
{F} Demons practically always act anti-human, destroying also the person which they "possessed" - thus sometimes they even may kill this person or someone close to him/her (e.g. see verses 9:18-27 from "Mark", or verses 6:14-15, 7:11 and 8:10-14 from the "Book of Tobit").
{G} Demons deceptively "teach" people, which in today's words can be expressed that they carry out telepathic and hypnotic reprogramming of people's philosophy into one which demons practice, i.e. into a philosophy opposite to that of God (see Bible, verses 4:1-2 from "1 Letter to Timothy").
{H} Demons rule over humanity "going for kings", which in today's language can be expressed that telepathically and hypnotically they reprogram rulers and decision makers so that these implement what lies in interests of demons - (see Bible, verse 16:14 from "Revelation of St. John").
{I} Demonic possession can be eliminated by causing an unbearable stench (especially if demon sits in the person's bowels) e.g. by burning the fish liver and heart in front of the "possessed" person - see Bible verses 6:8, 6:17, 8:2-3 from the "Book of Tobit" (in Polish the "Book of Tobit" is called the "Księga Tobiasza"). In turn, if by the same method it is also possible to eliminate the so-called "evil spirits", this means that the Bible encoded for us the useful message that "evil spirits" also have bodies like demons and e.g. similar senses of smell.
{J} The Bible forbids to have anything to do with demons, because they are opposites of God (see Bible, verses 10:20-21 from "1 Corinthians", 11:23 in context of 11:14-15 from "Luke", and 12:30 in the context of Matthew 12:22-24).
{K} Those who do NOT worship demons and obey what God commands them to do, will be protected from falling victims of cataclysms - see the Bible, verses 9:20-21 from "Revelation of St. John".
{L} The time of the fall of human power on the Earth is coming as announced in the Bible, also is coming the takeover of this power by UFOnauts in the Bible called "demons" - (see the Bible, verse 18:2 from the "Revelation of Saint John"). Note that demons are known and recognised also by practically all major religions of the world - therefore the power of demons over people extends to the whole Earth.
       All the above attributes and capabilities of biblical "demons" UFO researchers observed also in present UFOnauts who secretly occupy and exploit humanity. In the result, this provides us with the formal engineering proof that what the Bible describes as "demonic possession" in fact is one of methods of programming and controlling human behaviour by evil UFOnauts. The model for such a proof can be the "method of matching attributes", with which I formally have proven the existence of UFOs and the technical similarity of UFOs and Magnocrafts that I invented, presented on the web page named ufo_proof.htm and in "chapter P" from volume 14 of my monograph [1/5]. This reprogramming and control of people, UFOnauts accomplish due to the extremely advanced technology that they have at their disposal. What is even more vital, UFOnauts have the so-called "motive" to strictly control people. This motive is to continue infinitively profiting due to parasitic benefits from their secretive occupation and exploitation of humanity. Therefore, in the next item #M2 I am going to explain to readers "how" UFOnauts obtain and manifest all the attributes and capabilities described in the Bible and listed above, which allow them to carry out "demonic possessions" of inhabitants of the Earth. Furthermore, I am going to indicate the empirical evidence confirming that in fact whatever the Bible describes as "demonic "possession" in reality is a telepathic and hypnotic subordination to UFOnauts of people whom UFOnauts select to help them in accomplishing their parasitic goals, means people for whom God "terminated the privilege" of God's defence against e.g. such "possession". (The principle of "termination of the privilege" of being defended by God, because given people do NOT obey properly all 10 commandments of God, is described more comprehensively in blog #362E.)


#M2, blog #363E. What technical capabilities of UFOnauts allow them to cause the so-called "demonic possessions" of selected people needed for carrying out their evil commands, and what evidence confirms this:

       The existence on Earth of this conspiracy described in the previous item #M1, with the use of which UFOnauts and their human helpers hide for several thousands of years the secret occupation and exploitation of humanity, causes a kind of open challenge to God by powers of evil. After all, the maintenance of this conspiracy on Earth requires that creatures and people who implement it break with their behaviour 10 commandments of God (about which breaking God warns in the Bible that there is the punishment of the "second death", means the deletion of programs of souls). Furthermore, to maintain this conspiracy UFOnauts and their human helpers must also do everything in their power to hinder the fulfilment of God's promise from verse 10:26 of "Matthew" in the Bible - stating, quote: "For there is nothing concealed that will not be revealed, and nothing hidden that will not be known. But God is NOT going to ignore His own promises. No wonder that God carefully prepared the procedure of keeping also these His promises, while current droughts, fires, floods, hurricanes, tornadoes, freezes, volcanic eruptions, and other cataclysms that we currently see them spread increasingly intensively on Earth while omitted only these people or communities which deserved it, e.g. by diligently fulfilling 10 commandments, by praying, showing repent and regret, and by trying to eliminate their human imperfections - this is just the beginning of the gradual implementation of this promise. The implementation of this promise by God Himself, UFOnauts are unable to prevent anymore in spite of their advanced technology, which allows them e.g. to send to the future in "time vehicles" which they already have, agents of their special services in the Polish language called the: kurierzy czasowi (meaning: couriers through time or MIB or "Men In Black), so that in the future these agents are to seek these among present discoveries that work towards the revealing of their secret occupation and exploitation of humanity, and then after return, these agents can "neutralize" people who accomplished these discoveries (if these people are NOT protected by God).
       So let us carry out here an engineering review "how" the advanced technology of UFOnauts, and "in what ways", helps them to carry out "demonic possessions" of selected people, so that these people later help UFOnauts in prolonging their hidden occupation, exploitation, management, and mortification of humanity. For this purpose, for each sub-item {A} to {L} from the above item #M1, let us now explain below in sub-items {a} to {l} of this item #M2 "how" practically and with what technical devices or selfish tendencies of their bodies UFOnauts implement a given demonic attribute and goal. Here are these explanations:

{a} Attributes confirming the material nature of "UFOnauts" (i.e. NOT spiritual nature), which for UFOs and UFOnauts were detected and confirmed with the newest research that are the same attributes as those of people that originate from the materiality of human bodies. After all, all UFOnauts are relatives of people. Only that some races of UFOnauts were genetically changed in order to adapt them to conditions of planets on which they live (e.g. consider so-called "sightings of Yeti or Bigfoot", about which the knowledge is officially silenced that they also arrive to Earth in UFO starships, as documented e.g. in #E6 from the web page "newzealand.htm"). And so, the research on UFOs and UFOnauts, and also the knowledge contained in the folklore that describes UFOnauts with old names, e.g. "nightmares" (in Polish called "zmora"), informs that UFOnauts are as if addicted to raping people. Reports from UFO abductions almost always mention these rapes - especially in cases of female abductions, although human males are also raped by female UFOnauts (e.g. consider the UFO abduction of a Brazilian, Antonio Villa Boas briefly mentioned in item #L2 of this web page and in post #361E to blogs of totalizm). Also, the behaviours of UFOnauts by folklore called "nightmares" (in the West also called: incubus and succubus) almost always is oriented towards raping people selected by them. These rapes are described in more detail in posts #347E and #348E and in items #K1 and #K2 from my web page named petone.htm.

{b} The so-called "state of telekinetic flickering" which, amongst others, makes UFOnauts invisible to human eyes and allows them to pass through walls, windows, and other objects made of matter, without causing any damage to the UFOnaut's body or to these objects made of matter. This state results from the use of advanced propelling devices of UFOnauts that operate on principles of telekinesis. A particularly useful form of telekinetic propulsion of UFOnauts is the so-called "personal propulsion" described and illustrated in more details in #L2 to #L3a of this web page and in post #361E to blogs of totalizm. This is because the possession and use of it is NOT yet noticeable to people. Simultaneously, the "state of telekinetic flickering" formed by such a "personal propulsion system" allows UFOnauts to silently fly in the air and imperceptibly enter people's homes through walls, without the use of devices visible to people (e.g. see the photo of a footstep of a UFOnaut walking through a wall shown in Fig. #K3f22 from item #K3 of my web page petone.htm and also discussed in post #355E to blogs of totalizm). Similarly to the ability to invisibly enter human homes through walls, this "personal propulsion" also gives UFOnauts the ability to remain invisible to human eyes and the ability to enter bodies of these people who are NOT defended by God (this entering does NOT damage bodies of people nor it damages bodies of UFOnauts). This "state of telekinetic flickering" and its capabilities are described in detail in item #C1 from my web page named dipolar_gravity.htm. Fortunately, in case of photographing or filming the area where there is something hiding in this state, or hiding inside of the so-called "magnetic lens", sometimes creatures or objects hidden in this way are recorded on a photograph or on a video. An example of such a photograph of a UFO invisible to eyes (together with its description) is shown in Fig. #R2c from my web page named quake.htm. In turn a video of such a UFOnaut leaving the body in which it stayed shows e.g. https://www.youtube.com/watch?v=1ahhhDBQHxg . (Unfortunately, today's common lack of knowledge in people about the existence, attributes, and operation of the "state of telekinetic flickering" causes that e.g. comments from the above video claim that it is a "soul" leaving the body, or a demon, but these comments are written by people who do NOT know that souls have too high frequency of vibrations to be able to be captured on video, meanwhile UFOnauts have sufficiently low vibrations that allow them to be captured on video). More similar videos which captured UFOnauts in the "state of telekinetic flickering" emerging from bodies of people whom aliens previously "possessed" can be searched in youtube.com, e.g. with English keywords: demon caught on camera leaving body .

{c} Penetration of UFOnauts through objects made of solid matter, or staying in such objects without causing any damage to these objects or to themselves, enabled by the so-called "state of telekinetic flickering" described in {b} above. For example in Fig. #G1ab from the web page malbork_uk.htm I am showing a photo of a UFOnaut from the miniature race in Polish called "zmora" (for description of "zmora" race see #K1 and #K1a from web page "petone.htm"), who flew to the underground UFO base through the brick walls of the Teutonic Knights castle from the Malbork town in Poland. In turn this capability to penetrate matter, in connection with their ability to telepathically "synchronise" their movements and actions with the body of the person in whom they reside, allows UFOnauts also to enter and to reside in bodies of people, and even in bodies of other UFOnauts who are already inside bodies of people. The evidence for the ability of remote telepathic synchronization of all movements and behaviours of creatures subordinated to the leader of a UFOnaut, is e.g. my observation of the synchronization of movements of a number of UFOnauts called "Man In Black" (MIB) from Suwon in Korea, walking in a row like a goose, which I personally observed and described in the caption under Fig. #G1c from my web page sw_andrzej_bobola_uk.htm. In turn many other cases of such synchronous movements of an entire group of UFOnauts are reported in a large UFO literature. Furthermore the evidence for the ability of UFOnauts to penetrate solid objects, which I personally found, are footprints of a UFOnaut who penetrated through a wall - I showed and described them in Fig. #K3f and Fig. #K3f22 from my web page petone.htm and from post #355E to blogs of totalizm. In addition to this, in the reliable UFO literature there are many reports of people abducted to UFOs, that UFOnauts transported them through solid objects like walls or furniture, NOT trying to look for holes, doors, or open windows through which people NOT using telekinetic propulsion system would have to walk, get out, or get through. In post #361E and in #L2 of this web page I also described the observation that the entrances of telekinetic UFO vehicles to my flat in Borneo caused that the steel nails supporting paintings on walls turned into energy, causing these paintings to fall to the floor. This explains "how" UFOnauts can release both themselves and the person "possessed" by them, e.g. from shackles or chains. Furthermore, because the "state of telekinetic flickering" is accomplished through telekinetic oscillations in one place, it causes that if a UFOnaut changes the frequency of this oscillation for himself, then he/she is able to enter the body of another UFOnaut in that state and stay in there. In the result, some UFOnauts can also enter bodies of other UFOnauts, who are already entered into the body of a human chosen by them. Means one person can be "possessed" by many UFOnauts sitting in it simultaneously - which phenomenon is also the reason for the so-called "multiple personalities" which I am describing below in #M3.

{d} UFOnauts can walk on the ground like people, but they prefer to fly in the air at high speeds. Their ability to fly is due to the use of the so-called "personal propulsion system" which is described more extensively in #L2 to #L3a of this web page and in post #361E to blogs of totalizm. I personally through the window of my apartment in Petone NZ, saw a UFOnaut flying in the air - as I described in more detail in the penultimate paragraph from item #K3 of my web page named petone.htm and in post #355E to blogs of totalizm (in there I also provided links to videos of other people who documented such UFOnauts flying in the air).

{e} UFOnauts have an absolute control over the body and life of the person "possessed" by them. So this person thinks, says, does and feels everything that UFOnauts order him or her to do. After all, the telepathic and hypnotic personal weapon of UFOnauts allows them to subordinate every encountered person to commands of their mind, and to "couple" and "synchronize" the functioning of this person's body with the functioning of the body of a given UFOnaut - as this is explained in item #K2 from my web page named petone.htm and in the post #348E to blogs of totalizm. I personally saw perfectly well such a "synchronization" in Korea, when several so-called "Man In Black" (MIB) emerged there from a black van and marched down the sidewalk in a row, each of them following exactly the same movements as the others - this observation of mine is discussed in the caption under Fig. #G1c from my web page sw_andrzej_bobola_uk.htm. Similar "synchronous" cases of movements of UFOnauts are also described in reliable UFO literature. In the result, after "possessing" a given person, the UFOnaut residing in this person can control NOT only his/her thoughts, feelings, words, and movements, but also the direction of his/her eyes, the expression on his/her face, and can even completely freeze his/her muscles and movements. Beneficial for us is that in present times videos have already been recorded, which document a number of this type of behaviours of people controlled by UFOnauts. Only that without knowing that all this is caused by UFOnauts who "possess" these people, during the publication of these videos the behaviours documented on them are called in various "secular and scientific" ways, i.e. NOT with the terminology that tries to clearly call things by name, which I use in my publications. Therefore, videos documenting such an absolute control of UFOnauts over a person "possessed" by them, can be searched e.g. with the English keywords Mind Control Glitches - for an example of one of them see the video with the address: https://www.youtube.com/watch?v=Yix3x1QR_3A . (Because of the complete lack, or small number, of video documentation on this subject matter published in languages other than English, I should inform my readers that a lot of videos in English, independently from the verbal narration, also have ON and OFF switched subtitles "CC" repeating the narration in writing - so that even people who are not very proficient in English can keep stopping these videos after each sentence and then use these written subtitles to easier than speech translate them to own language as quickly or slowly as it suits given person.) In the next item #M3 I also discuss other "feats" of UFOnauts accomplished due to such telepathic or hypnotic "coupling" and "synchronization" of movements with people possessed by them.

{f} UFOnauts practically always act anti-human, destroying humanity as a whole, and also every individual person whom they subordinated to themselves e.g. by abducting them to UFOs or by technically "possessing" them. An example of such acting can be a fragment of the film "Fire in the sky" based on a real abduction to a UFO. This fragment shows the video entitled "Alien Experiments" which I am discussing in #A2a from my Polish web page ufo_pl.htm. Another example is the exploitation of human women from ovule while men from sperm. In the UFO literature some UFO abductees report seeing on UFOs huge halls filled with transparent cylinders, in which human foetuses multiplied from this semen and ovule robbed from people are technically grown. About seeing such a hall I was personally informed by NZ abducteee to a UFO, who saw with her own eyes such a "baby business" and then personally reported it to me, while the report of which I provided in subsection UB1 from volume 16 of my monograph [1/5]. After breeding these human children, UFOnauts amongst others, populate new planets with them, which they prepare for the exploitation of their inhabitants in the near future. This is because UFOnauts consider inhabitants of Earth to be best suited for exploitation because of our stupidity and the simultaneous efficient generation of "moral energy" which is one of the main raw materials robbed from people by UFOnauts. Such breeding of human children in test-tubes, UFOnauts started before the biblical flood. It is reported (using names other than here) in the video with the address https://www.youtube.com/watch?v=3NvU1ykL8Bk .

{g} UFOnauts use technical telepathy and hypnosis to reprogram both the entire humanity and individual people into the philosophy of evil parasitism that they practice. Their philosophy is the exact opposite of the philosophy of Christianity described in the Bible. This is why the reprogramming of individual people into their philosophy places the greatest emphasis on dissuading from obeying God's commandments and requirements. After all, the goal of reprogramming humanity into their philosophy is to officially include humanity into their parasitic confederation and to officially take power over it in order to then be able to exploit humanity indefinitely on the basis of "membership obligations" (how well we know this from the history of humanity). Devices of UFOnauts for reprogramming people by remotely imposing on them with telepathy thoughts and commands of UFOnauts, are also frequently shown in operation to people abducted to UFOs. One of these devices has the form of a "cinema room" in which selected people are shown a kind of interactive film telepathically extracted from the mind of a given person and then transformed in such a way that this person is forced to absorb views that are favourable for UFOnauts. These "cinema rooms" are relatively frequently shown to UFO abductees who conversed with UFOnauts. Such a kind of "cinema hall or recreational cabin" from UFOs is briefly described in the 2nd paragraph from subsection UB1 in volume 16 of monograph [1/5]. In turn they are described more comprehensively under the name of Demonstration Chambers in Re. #3 from subsection T4 in volume 15 of monograph [1/5].

{h} UFOnauts rule over humanity starting from subordinating people who rule over subsequent countries, or from changing themselves into these people with their advanced medicine. In today's language, this subordination of rulers could be expressed that just telepathically and hypnotically they reprogram rulers and decision makers so that these ones implement whatever lies in interests of UFOnauts who occupy and exploit us. Intriguingly there are also historical chronicles which confirm incidents that UFOnauts changed themselves with rulers. One of them describes how Romulus (i.e. the founder of ancient Rome) was seen wearing a space suit and confessed to Senator Julius Proculus that he was now the god Quirinus and returned to heaven. The description of this incident is provided in subsection VB4.6.1 from volume 17 of my older monograph [1/4], and in #F1 from my web page named changelings.htm.

{i} UFOnauts have noses too sensitive to tolerate strong smells emitted by people. Thus, e.g. folk knowledge determined that one can get rid of them by e.g. eating a large amount of garlic or even onion. After all, after "possessing" someone, sitting the inside of such a "garlic eater", it is difficult for them to stay in there. The English even have this funny saying that: "one apple a day will keep the doctor away, one onion a day will keep everyone away, one garlic a day will even keep Dracula away" (Notice that the one whom folklore stories call Dracula, probably was an UFOnaut - similarly as the UFOnaut probably was also Sapieha from the story in INTRODUCTION as well as in item #G1, and in captions under Fig. #G1 and Video #I5a from the web page named sw_andrzej_bobola_uk.htm).

{j} From what we already know about UFOnauts, they are the source of the majority of evil on Earth. Therefore, these actions, teaching us of which UFOnauts force upon us, lead us towards self-destruction. This is why the Bible, calling them otherwise than here (i.e. "demons" instead of "UFOnauts"), forbids us to have anything in common with them, because they are adversaries of God.

{k} The Bible even promises that those who turn away from worshiping or admiring whatever originates from demons (i.e. from UFOnauts) and obey God's commandments, will be protected by God e.g. from falling victims of incoming cataclysms - (verses 9:20-21 from "Revelation of St. John"). These verses explain e.g. why many cataclysms (especially tornadoes and fires) can destroy entire cities, but often leave several single houses completely untouched. These verses also explain why heavily and repetitively damaged by cataclysms are cities and towns surrounding from all sides the NZ township of Petone (see my web page "petone.htm"), while the Petone itself having only about 7 thousands of people but 11 churches and one holy area (marked with its Celtic Cross), always is saved from experiencing such damages.

{l} Unfortunately, the humanity as a whole approves the reprogramming of its actions by UFOnauts, and in its majority already behaves like UFOnauts. This in turn leads the humanity directly to the imminent collapse of human power and the takeover of the entire human civilization by evil UFOnauts.

       The above "comparison of attributes" that revealed the identity of biblical "demons" summarized in #M1 above, with attributes of present "UFOnauts" summarized in this item #M2, forms the essence of the formal proof that beings which the Bible describes as "demons" which "possess" individual people, are in fact present "UFOnauts" who entered the bodies of these people and then telepathically or hypnotically enforce actions that serve their interests and whims. Seeing from the above how precisely UFOnauts fulfil this comparison to demons in the Bible, readers probably will ask a question: why then our priests who specialize in analyzes of the Bible, did NOT notice the existence of this deep identity of both these groups of creatures. (After all, church is so powerful institution that if it noticed and acknowledged this truth, then by disclosing it to people just because of it would be able to strengthen for the good of humanity the significance of itself and the power of faith in God.) The answer to this question is also contained in the Bible, e.g. in verse 4:4-9 from the "Book of Hosea". This is because priests are also reprogrammed by UFOnauts to "reject the knowledge" which is revealed by events from present life happening around us. After all, in order to determine that "possessions" by biblical "demons" is the penetration of "UFOnauts" into bodies of present people, one needs to learn the actual capabilities of UFOnauts through reading reports of people abducted to UFOs and reports of reliable UFO researchers - but does anyone know priests who seek and read results of reliable UFO research?
       So "how" to check or to know whether someone is actually "possessed" by a UFOnaut? After all, UFOnauts try to hide also this manner of harming the development of humanity and spread as much confusion around it as possible. So let's list here some examples of such "how" possibilities. However, it is worth to remember here that at the present level of knowledge and technology of humanity, each "how" listed below is NOT reliably certain, thus they are only able to provide the so-called circumstantial evidence, NOT certain evidence of "possession" on which one can absolutely rely.

(1) In fact, the only and absolutely sure way would be to somehow document that a UFOnaut actually resides in a given person. But so far we do NOT have reliable devices for such documentation. This is because the most reliable manner of documenting this would be if humanity implemented (i.e. built) devices for revealing objects hidden in the state of telekinetic flickering. The design of the simplest out of such devices was given to humanity many years ago by the totaliztic civilization from stars that was sorry to see our fate. This design was published in 1998, means already over a quarter of century ago, what certifies how efficient are the truth-hiding and suppressing methods of UFOnauts. This extremely simple device is shown below in Fig. #M2a and its donation is described in our free Polish treatise [7b]. Its principle of operation and design is also summarized in K5.1.1 and in Fig. K4 from volume 9 of monograph [1/5].

(2) Through the so-called "accident" (or more strictly: thanks to the help of God) UFOnauts that penetrated into bodies of people sometimes can be documented on videos or photographs - especially if they leave the body of a given person or stick out of it with some part of their body. After all, bodies of UFOnauts oscillate with a specific frequency between states of matter and energy. So if every frame of the video is captured in synchronization with the frequency of their telekinetic flickering, this UFOnaut is going to be visible on the video as a kind of shadow or a greyish cloud. The same is with photographs - also by "accident" sometimes they can capture when this UFOnaut is in the state of matter. This is where situations are recorded and described in English as manifesting in some people the so-called shapeshifting shapeshifting (i.e. "changing one's shape") - e.g. see the video at the address https://www.youtube.com/watch?v=9UCLykdar_k , or situations of capturing an UFOnaut on photos that I tried to show, e.g. on my web page called aliens.htm. However, there are also situations when UFOnauts decide to have direct physical contact with people or with some material object - e.g. when UFOnauts want to beat someone with their own hands (just as sometimes people "get carried away" with nerves and e.g. they feel like hitting someone or pushing or throwing him/her away), or, for example, to rape someone, and also when they want to, for example, take an object in their own hand. In order to be able to realize such direct physical contact, UFOnauts must then reduce the frequency of vibrations of their "state of telekinetic flickering". After all, without reducing this frequency, their bodies would penetrate a given person or object, instead of being able to materially grab it, push it away or hit it. This reduction in the frequency of their vibration causes in turn that human video or photo cameras are then able to document them - on a video or on photograph, showing them as black shadows with human-like body outlines. A lot of such documentation of UFOnauts on videor or photos has already been accomplished to this day. Their examples can be searched on YouTube, e.g. with English keywords: demon caught on camera attacking people or demon caught on thermal camera sleep paralysis or shadow people caught on camera . Typically, however, UFOnauts wandering somewhere alone are captured in this way, who, feeling safe from the primitive capabilities of people in comparison to their advanced technology, out of boredom and just "for entertainment" decided to attack a person - as an example, see the 1-minute video titled GHOST ATTACK CAUGHT ON CAMERA! from the address https://www.youtube.com/watch?v=H0lprruXP1Q . However, I also found a rare case when a UFOnaut was recorded on video as he defended the person that he was "possessing", saving this person from an attack and robbery by a criminal. In this extremely rare case, recorded certainly through God's intervention, the video shows how this "possessing" UFOnaut emerges from the person he is "possessing", attacks and drives away the criminal, and then penetrates back into the body of the person he "possesses". This lasting approximately 50 seconds video, which has multiple copies on the Internet, is titled "Jinn rescues man from being attacked" and is available at the address: https://www.youtube.com/watch?v=pMBnsJpDvnU (examples of other presentations of the same video include: https://www.youtube.com/watch?v=jovBh0tJ5k0 and another one from the address: https://www.youtube.com/watch?v=wh8xZ0-_qKI ). The lasting 40 seconds video Demonic Possession? is also educational and interesting. It is availalble at the address: https://www.youtube.com/watch?v=Bez08KVi9_4 . It shows a man cleaning his swimming pool in an evening. On his left side, a black figure with a reduced field vibration frequency can be seen creeping towards him - the shadow of whom the camera managed to document. But then this black UFOnaut suddenly increases the frequency of his vibrations, thus disappearing from the visibility for the camera, while the man suddenly drastically changes his behaviour to that typical of people who are frozen by telepathic and hypnotic weapon of UFOnats - which freezing almost all of us know from so-called sleep paralysis. This enable the invisible UFOnaut to "possess" him. Afterward the man possessed by this invisible UFOnaut starts to behave typically for possessed people - alarming his wife.

(3) Demonstrating for long periods of two different personalities (or even more than two personalities), one of which demonstrates good intentions, while the other or others definitely do evil - means as if containing in one person the famous couple Dr Jekyll and Mr Hyde from English literature. These two personalities can also be demonstrated by people who are NOT aware, nor officially stated e.g. by psychiatrists, as having e.g. double personalities, while their behaviours result only from being secretly "possessed" by UFOnauts. Because these "possessing-UFOnauts" received from their superiors specific tasks to be completed and guidelines as to the methods with which they are supposed to accomplish them, the evil personality always has a specific goal to accomplish, and thus it will appear mainly in situations that require accomplishing this goal - e.g. consider corporate psychopaths secretly acting to the detriment of achieving the goals by their institutions. In order to be able to keep humanity enslaved for an infinitely long time, UFOnauts are forced to implement on Earth a whole range of their parasitic goals. Hence, "possessions" affect various categories of people. However, due to natural inclinations, women seem to be more susceptible than men to becoming "possessed" - e.g. consider the prevalence of the female so-called "demon of narcissism". Until recently, possession occurred only at a mature age, e.g. 30+ years (i.e. only when, in accordance with the principle of "termination of privileges" discussed in post #362E to blogs of totalizm and in #I1 to #I5 of my web page bandits.htm, for failure to keep the 10 Commandments, God deprived a given person of the privilege of providing him/her with His care and defence). However, recently, i.e. since the so-called "anti-smacking law" described e.g. in #B5.1 from my web page named will.htm or e.g. in {5} from item #I5 in blog #362E and on my web page bandits.htm, probably even teenagers, i.e. still almost children, begin to frequently break God's commandments - which breaking deprives them of divine defence and protection, and thus they can become "possessed" in their early "teenage-years" (i.e. sometimes starting already in ages 10+). Until recently, people coming mainly from wealthy homes were most often "possessed" by UFOnauts. However, today's "modern" human laws prohibiting children from doing work have changed this - after all, people who in their lives have NOT received the right and opportunity to experience the educational benefits of performing productive physical work, have also NOT received the chance to learn, among other things, that one needs to listen and to obey his/hers organ of conscience which urges him/her to fulfil God's commandments, and thus they are NOT able to distinguish good from evil - as I explained it in #G3 to #G5 of the web page wroclaw_uk.htm and in post #341E to the blogs of totalizm.

(4) Negativity and aggressive destruction of some activities or goals. Permanently UFOnauts penetrate into someone, causing "possession" only because this was ordered to them by their superiors. So their task is to accomplish some parasitic goal. This is best confirmed by the location of footprints of UFOnauts on streets of the township of Petone in NZ - the easiest to spot out of which I described and illustrated in #K5 to #K5d from the web page named petone.htm. As it stems from numerous such footprints, an astonishing multitude of which can be seen on streets of this township just being reprogrammed by UFOnauts, predominantly these footprints are grouped by expensive and high-quality residential houses. Because in these houses live social elites that have the greatest influence on the rest of people, this means that UFOnauts choose the most influential people for reprogramming. Thus, for example, if so "possessed" by a UFOnaut is the wife of someone who implements something vital - which is to harm the occupational goals of UFOnauts, this wife is going to dissuade her husband from doing this something on hundreds of different ways. And women have unique ways to accomplish their goals. After all, women have power over their husbands (the definition of "having power over someone" states: "to have something that this someone either much needs or much is afraid of"). While in case of a woman being "possessed" by an UFOnaut, these ways will always be highly negative, this is why in today's world people talk more and more openly about the so-called demon of a narcissist which uses the ease of causing "possessions" of present "modern" women and uses the negative influence of these women for attacking people that are inconvenient for UFOnauts. Also not without a significant reason an old Polish proverb states "where a devil cannot do, send a woman".

(5) Telekinetic vibrations sometimes felt by possessed people as a kind of "itching". After all, people abducted to UFOs feel the same "itching" in moments when UFOnauts drag them telekinetically through material objects of large thickness, e.g. through walls. So it is reported in the UFO literature as a harbinger of vibrations of the "state of telekinetic flickering". In humans, the most sensitive to this "itching" is the skin. Thus, in places where a fragment of an UFOnaut's body is going to protrude through the skin from the body of a given person, this person may experience a chronic "itching" in there, and e.g. will be constantly scratching that area.

(6) The behaviour of "possessed" bodies caused by UFOnauts. For example, feeling cold and being slim. After all, the energy that sustains telekinetic motions is spontaneously obtained from the environment of an object that moves on principles of telekinesis. This is explained by the so-called "Telekinetic Effect" - the existence of which I have discovered, and which I have described in my publications since around 1985, e.g. in H6.1 to H6.2.1 from volume 4 of my monograph [1/5]. Empirically this is known as a "breath of coolness" whenever someone finds himself in the place of some "supernatural" phenomena (i.e. telekinesis). Thus, the "possessed" person hosting in his/her body a UFOnaut, is going to easily feel cold, even when other people are NOT cold in there. After all, this person is "cooled from inside" by this "Telekinetic Effect" exploited by an UFOnaut. In turn, when such a "possession" lasts for a long period of years, this person is going to be thin and slim - in spite that he/she is going to eat a lot and well. After all, his/her body needs energy to compensate for this loss of heat caused by the telekinesis of the UFOnaut residing inside of him/her. This thinness of people who do evil because they are secretly possessed by "UFOnauts", was noted a long time ago by folk wisdom and by folklore of many nations, and thus it is expressed in various sayings linking someone's "slimness" with doing evil, e.g. in the Polish saying meaning: "skinny because evil dries him/her up". The consequence of "possessions" is also the ability to fall asleep immediately and to sleep in practically all conditions. This is because such a person easily falls asleep in any place and situation, as their UFOnaut can hypnotize them to sleep whenever they wish. UFOnauts also have a full control over what a given person has the permission to hear, and also over what they are allowed to visually notice in the world around them - which allows UFOnauts e.g. to NOT let the person to see an approaching car that supposed to hit him/her or a train that is going to kill him/her. Furthermore, "possessed" seem to NOT like, and for some reasons they instinctively try to avoid being in places illuminated by the strong light of our Sun - in this way they resemble behaviours of nocturnal creatures, e.g. cats.

(7) Practicing "radical" behaviours which break commandments and requirements of God (although they can be accompanied by words and assurances uttered by a given person, which are the exact opposite of these behaviours). For example, a given person talks about respect, love, and helping people, but in practice he or she exploits, deceives, humiliates, torments, corrupts, etc. Not without a vital reason it is increasingly common to talk about "demons" that dissuade people from obeying God's commandments - e.g. consider demon of murderers, an excellent example of which is the case discussed on the YouTube video "Beware of Angels" that on 1989/11/5 in Grants Pass, USA, a someone named Sharon Halstead murdered of a married couple David and Lynnann Greene which murder was ordered by an UFOnaut-giant claiming to be an "Angel" - as this is described in (6c) from item #A2 of the web page named ufo_pl.htm; and there is also talk of "demons" dissuading people from heeding the Bible's warnings and advice - for example, consider the "demon" helping to break the warning of verse 6:10 in the "1 Timothy" from the Bible - about money and greed.
       Learning the engineering knowledge "how" with their advanced technical devices UFOnauts are able to carry out "possessions" of people, which then help our morally decadent cosmic relatives in accomplishing their parasitic goals, allows us to start the engineering explanation "how" for many other previously mysterious phenomena, the existence of which was indicated by folklores of many nations, but which the human "official atheistic science" was unable to explain, nor its employees were able to gather the courage and competence to research them objectively. So in the next item #M3 I am going to explain this "how" for the most important out of these mysterious phenomena.


Fig. #M2a: Here is the design and components of the device that reveals objects hidden from people in the so-called "state of telekinetic flickering". The above sketch, showing the design, components, and appearance of this revealing device, is adapted from Fig. 1 in free Polish treatise [7b]. This sketch was prepared by Mr. Szewczyk on 15 May 1998. It shows the components of this device, which include the following elements: 1 - cylinder or drum made of transparent material filled with some obvious substance; 2 - magnetic field source (e.g. electromagnet) placed in front of the frontal wall of the cylinder; 3 - two electrodes positioned on both sides of the cylinder; 4 - electrode power supply (U = electrode power supply voltage); 5 - another electromagnet placed outside the back wall of the cylinder (the same magnetic poles N of both electromagnets 1 and 5 are to be directed towards each other, they should produce a magnetic field of the same value, and their north poles N should point towards the inside of the cylinder).
       The lines of force of the electric field and the magnetic field must cross in the cylinder, and the lines of force of the electric field must cross the entire diameter of the cylinder. The carrier of the image of the invisible UFO enters the cylinder from the front. Through the ring 2 it penetrates into the cylinder. We direct the cylinder, similarly to the telescope, towards from where the image can arrive. We observe the inside of the cylinder through the hole in the rear electromagnet 5. The image of e.g. a UFO vehicle or an UFOnaut hiding from our sight should be noticed in the device viewer as a pulsating splotch of light.
       The correct construction of the above device, its testing, and making it available for purchase to anyone who is willing, will introduce a breakthrough in the situation of humanity being tormented by UFOnauts. After all, then it will allow NOT only to reveal in which of people the UFOnaut that causes his/her possession is hiding, but also will allow to detect currently invisible UFO vehicles, to check which of the rulers is in fact an emissary of UFOnauts, and in addition to identify even which of the people walking on the sidewalk actually is a UFOnaut and NOT a human being, who to NOT be attacked by bullets or any human weapon, for his safety has the state of telekinetic flickering switched on.


#M3, blog #363E. The conclusion of the comparison of attributes from #M1 and #M2 above, which confirms that the "demons" from the Bible that "possess" people, are material creatures today called "UFOnauts", together with the summary of the most important possibilities that opens for UFOnauts their ability to "possess" these people who are NOT protected from them by God (because they do NOT obey God's commandments), confirmed by the evidence also indicated here:

       The fact that each of the attributes of "demonic possessions" listed in #M1 and wisely described in the Bible perfectly coincides with the appropriate attribute documented in #M2 that describes the capabilities of UFOnauts secretly occupying the Earth, in connection with the number of these attributes and the variety of possible manifestations that takes each of them in real life, from the point of view of mathematical probability forms so huge number of possible combinations, that the perfect matching of these attributes actually represents the essence of an engineering proof which confirms the mathematical impossibility of just a coincidence in identity of all these attributes. In other words, the comparison of attributes presented in #M1 and #M2 represents the foundation of the formal engineering and scientific proof which confirms that "demonic possessions described in the Bible do exist and are telekinetic penetrations of morally decadent UFOnauts into bodies of individual people, aimed at the telepathic and hypnotic reprogramming of philosophy and conduct of such possessed people and of other nearby persons under the power or influence of these possessed persons". So it is high time that people who especially often fall victims of these "possessions", and then are "rewarded" in the "evil manner of UFOnauts" by being treated with some form of evil which I am describing below in (1) to (7) of this item #M3, wake up from the to-date lethargy and started to lead the humanity out of the situation of tolerating this secretive occupation, exploitation, and destruction of people by material like us UFOnauts.
       The acceptance of this proof even only by already harmed people, or by future potential victims of "possessions" of UFOnauts, opens a whole ocean of knowledge with a highly practical meaning. For example, it shows "how" UFOnauts reprogram humanity into their philosophy of evil parasitism, using for this purpose their advanced telepathic and hypnotic weapons. Thus, it indicates methods "how" one can defend oneself against such reprogramming (see #M4 below), and "how" one can disturb its effectiveness. It also indicates direct threats that result from the hidden existence of such "possessions" - several examples of which threats I am going to describe below.
       Since the comparisons of attributes from previous items #M1 and #M2 allowed to prove that UFOnauts have the required technical devices (e.g. telekinetic personal propulsion and telepathic and hypnotic personal weapon), which allow them to enter bodies of other people or to enter other objects made of matter, and to subordinate these to their telepathic, hypnotic, and motional commands, here we can now summarize in numbered items the theoretically deduced "how" this penetration into human bodies opens the most important possibilities that to UFOnauts in their intentions of prolonging infinitively the hidden occupation and exploitation of humanity - indicating at the same time literature, video sources, or empirical evidence (if any also exist), which additionally extend our knowledge of these possibilities and confirm their actual occurrence on Earth. When reading the following descriptions, it is worth remembering that some of them represent logical predictions, hypotheses and theoretical deductions based on the so-called circumstantial evidence or clues, which in order to give humanity an absolute certainty of their frequent implementation by UFOnauts, it would be good to constructively confirm empirically by other reliable researchers who have the courage to reveal the truth, because currently we do NOT have devices which would provide absolute certainty to all deductions presented here. Here is their list and summary:

(1) So-called "possessions" also manifested as "haunting". But in order to NOT make people aware of their link with verses of the Bible by such naming, in present times possessed people are officially recognized only under other names - most often as someone with double or even so-called "multiple personality". Their today's brief summary in English is provided in #6I5.4 from subsection I5.4.2 in volume 5 of my monograph [1/5]. Only religions still use for them the biblical name "possession". On the other hand, "possessions" are still the most frequent manner of using the advanced technology of UFOnauts in order to utilise the "state of telekinetic flickering" for entering an UFOnaut into the body of a selected person, and then with the use of telepathic and hypnotic "coupling" of the UFOnaut's mind with the mind of the person "possessed" by UFOnaut to impose on this person such behaviours and reactions, which help our morally decadent cosmic relatives for the most effective accomplishing of their parasitic goals. On the other hand, goals of these "possessions" are mainly aimed at dissuading people from obeying commandments and requirements of the Bible (after all, UFOnauts try to eliminate from humanity the philosophy of Christianity taught by the content of the Bible) and at the most effective hindering the scientific and technical development of humanity. This is why e.g. the most effective implementation of the so-called "sabotage loop" explained in post #359E to blogs of totalizm and in #J3 to #J3a from the web page faq.htm is implemented just through the "possession" of a given person by a computer-skilled UFOnaut - who constantly and directly observes what this person does. As a rule, most frequently UFOnauts try to penetrate directly into the person whom they intend to control for harming of humanity with this person's actions. This is where these so-called "corporate psychopaths" highly harmful for all institutions come from. Only that sometimes this targeted person is protected by God - in such a case they usually enter bodies of their wives - see e.g. the concept of "female narcissists". This is because wives know how to manipulate their husbands - especially if husbands fulfil the definition of "good husbands" from the Chinese proverb: "bad husbands always have good wives, while good husbands always have bad wives" discussed in item #B2 from my web page named antichrist.htm and in the post #211E to blogs of totalizm. Thus, the majority of victims of "possessions" by UFOnauts are rulers, politicians, decision makers, financiers, owners of enterprises, scientists, etc., or their wives.

(2) So-called "multiple personalities" described above in (1) and in the abovementioned #6I5.4 from subsection I5.4.2 in volume 5 of my English monograph [1/5]. Information about them can also be searched on the Internet, e.g. with keywords: multiple personalities . These multiple personalities are results of the capability of UFOnauts to enter objects already in the "state of telekinetic flickering" through the use of different frequencies of vibrations of their "state of telekinetic flickering", means the penetration of many UFOnauts into one human person.

(3) So-called "corpse walking in Chinese tradition". I describe them in more detail in #H2 from the web page named sw_andrzej_bobola_uk.htm. The principle of operation of such "corpse walkers" is also described in #1I5.7.1 from subsection I5.7.1 in volume 5 of my English monograph [1/5], while in Internet one can also find some information about them, e.g. with English key words: Chinese tradition of corpse walking . In turn the use by "people" of principles of "animation" of other inanimate objects is described in subsection NG5 from volume 12 of the abovementioned monograph [1/5]. Generally speaking, this walking of corpses depends on the fact that an UFOnaut in the "state of telekinetic flickering" enters the corpse of a dead person, while the technical telekinesis generated by his "personal propulsion" envelopes also the entire corpse. The technical telekinesis depends on the fact, that in a pulsating manner it changes objects affected by it from matter into clouds of energy (i.e. into clouds of so-called "God Drobinas" described in #K1 and #K2 of web page "god_exists.htm"). In turn when they are energy, NOT rigid matter, the UFOnaut residing inside them can freely change their shape - e.g. by causing legs of these corpses to perform the same movements as legs of this UFOnaut. In the result, "walking corpses of dead" boils down to marching done by a UFOnaut residing in this corpse, because all movements of this UFOnaut are automatically repeated by the corpse. So whatever this UFOnaut does with his/her body, corpses "possessed" by him/her also do precisely.

(4) So-called Caribbean "Zombies". I describe them in more detail in #H3 from the web page sw_andrzej_bobola_uk.htm. The principle of operation of "zombies" is also described in #2I5.7.1 from subsection I5.7.1 in volume 5 of my English monograph [1/5]. In general, this principle in a slightly different region of the world repeats exactly what in China these "walking corpses of dead" do. More information can be found on the Internet, e.g. with English keywords: real zombies caught on camera.

(5) So-called "marching statues or sculptures" from ancient India. I describe them in more detail in #H4 from the web page sw_andrzej_bobola_uk.htm. The principle of operation of "marching statues" from India is also described in #3I5.7.1 from subsection I5.7.1 in volume 5 of my monograph [1/5]. You can also try to get a little more information about them by searching for it on the Internet, e.g. with English keywords: walking statues myths in ancient India . Myths of ancient India describe statues, which then "gods" (at that time living among people) as if "animated"- means causeg that these statues NOT only walked on the ground, but even used weapons and fought with people. The principle of this reviving of statues in India is the same as described above in (3) and (4) principle which UFOnauts use to "walk corpses of dead" or to form "zombies". Only that instead of entering bodies of dead people, UFOnauts then enter the matter of the statue. This matter is later manipulated by UFOnauts telekinetically by moving parts of their bodies - which motions are transferred by the phenomenon of technical telekinesis to the motions of matter of subsequent elements of statues.
It should be added here that in today's world there is spreading an "epidemic" of movements of statues and their behaviour. Many of these movements of sculptures and statues are caused by UFOnauts in order to divert the attention from the influence of the Bible and Christianity that generates the progress of humanity, e.g. with statues of supposedly also demonstrating "supernatural" behaviours. from non-Christian religions that were created by evil UFOnauts. But practically each of these behaviours can be explained by the principle described here of causing "possessions" of statues by UFOnauts, and of causing everything that is required by their intention of infinitively prolonging their secretive occupation and exploitation of humanity.

(6) So-called "nymphomania", "sexoholism", "addiction to sex", etc. These are caused by the gratification of UFOnauts during the "group intercourse" of the "possessed" person and of a male UFOnaut or female UFOnaut who possesses this person. After all, if e.g. a UFOnaut resides in a woman when a woman has a sexual intercourse, then because of the physical coupling of their bodies and the simultaneous telepathic coupling of their minds, all forms of sexual gratification that this woman feels simultaneously also feel the UFOnaut residing in the body of this woman. Because UFOnauts who secretly occupy humanity have an absolute freedom to do with people whatever they wish, with the elapse of time they acquire habits which among people are characterizing the so-called "sex maniacs". So in order to maximally increase their sexual gratification when on the order of their superiors they perform certain tasks that are probably "boring" for them, for long periods of time residing inside of someone among people, for "entertainment" relatively often these male UFOnauts or female UFOnauts will telepathically and hypnotically force their human "host" to have sexual intercourse as often as possible. In this way they form in the person in which they reside a kind of "addiction to sex". Because in real life there is a great variety of situations when either female UFOnauts or male UFOnauts cause "possessions" of both human males and females, depending on what is the resultant combination of gender of the possessing UFOnaut and possessed person, and also depending on how perverted are UFOnauts already possessing people, such "possessions" by UFOnauts can form a whole range of sexual deviations which human "experts" call with different terminologies - although in reality all of them are products of similar demonic "possessions" by evil UFOnauts. And so, most frequently out of them will be described with, for example, names of nymphomania (i.e. when a female UFOnaut "possessed" a human woman) or e.g. sexoholism (i.e. when a male UFOnaut "possessed" a human male). However, when the possessed and the possessing are of a different gender, then the products are perversions of homosexuals of demonic origin, called by various terms, e.g. lesbians, gays, etc. This demonic possession by enemies of God cunningly creating a source for phenomenon of "homosexualism" explains why the Bible so decisively warns against following this perversion. After all, it is always connected with many additional activities which are NOT approved by the philosophy of Christianity, such as breaking God's commandments, atheism, ruining traditions of humanity, setting a negative example to next generations of people, etc., etc.

(7) Causing the burial of still living people. In old times, including in years of my youth, the folk wisdom and folklore repeated many macabre stories about people that doctors considered dead, while in fact they were still alive and were buried alive. The psychosis of those stories is well reported in the last 10 minutes of episode S22E10 from the English-language series "Mysteries at the Museum". So after waking up from a kind of "sleep paralysis" which overpowered them, they discovered that they were in a coffin buried deep underground. So they desperately tried to get out, trying to scratch the wood of the coffin with their fingers until the lack of air ended their agony. Interestingly, I had an opportunity to talk to a person who was employed in the exhumation of corpses, and this person confirmed that after opening coffins, in spite that typically people are buried in a comfortable lying position, a significant proportion of bodies were found in positions as if they were trying to get out of the coffin and the coffins themselves had signs of scratching and attempts to break their lids. These rumours about such waking up were so common in past that even attempts were made to invent and construct "safe coffins" from which supposedly "dead" people could get out. The most famous of these inventions was the "security coffin" developed in 1829 by Dr Johann Gottfried Taberger. It alerted the cemetery night watchman by means of a bell activated by a rope connected to strings attached to the hands, feet and head of the "corpse". The bell housing prevented wind or birds landing on it from triggering the alarm. (In present times, the same role as a "security coffin" probably can be performed by modern mobile phones of the latest generation with well-charged batteries, or microwave radio transmitters - "just in case" placed by loved ones into the hand of a dead person.) Another invention was developed by a certain Timothy Clark Smith in 1893. His coffin had a window and air supply, and also allowed to get out of it to the surface. However, until today these stories seem to have disappeared, although still sometimes one can hear about people who were supposed to be buried, but at the last moment managed to wake up from their paralysis. Furthermore, in some countries dead people are injected with chemicals into veins, under the excuse that they supposedly look better at the time of the funeral, but most probably that they do NOT wake up in a coffin. Of course, the existence of so many of these cases raises the question of whether the popular claim is correct that these coffin awakenings are really the fault of the fatal errors of the death-declaration doctors? This is because the knowledge of UFOnauts suggests that: UFOnauts have not only a motive and a sufficiently deviated nature, but also a required technology, to intentionally cause such "supposed deaths" ending with waking up in an already buried coffin. For example, their "motive" may be that when they finish their "possessions" they may NOT want people to start to investigate why a given person suddenly became "normal", so they condemn him/her to be buried alive. Also the distortions of their nature - which allow UFOnauts to do all these atrocities to people, will NOT cause in them any Christian remorse if they cause to bury someone alive. In addition, their technology allows them to easily cause such burials. After all, their personal weapon allows them to hypnotically paralyze the person that they "possessed". (This weapon of UFOnauts for the remote hypnotic incapacitation of selected people is discussed more comprehensively in item #K2 from the web page petone.htm and in post #348E to blogs of totalizm.) In turn their "personal propulsion system of the third generation" allows them to slow down the elapse of time of this person so that e.g. his/her heart will beat extremely rarely - as demonstrated by the magician David Copperfield while crossing the Great Wall of China. Their personal propulsion system also allows them to telekinetically get out of the already buried coffin, if they wish to make sure that everything goes according to their plans and that the person "possessed" by them is buried alive. In other words, in this (7) I am trying to prove that it is in the vital interest of people to undertake research on "possessions" starting from the knowledge presented here that "possessions" and a huge number of human behaviours that are contrary to God's commandments but result from these demonic possesions, are all caused NOT by spiritual beings, but by UFOnauts equally material as us people - only that they are completely morally decadent and have at their disposal technology much more advanced than human .

       Of course, the above list is just the most common examples of evil that is generated because of the telekinetic penetration of UFOnauts into bodies of people, and the telepathic and hypnotic reprogramming of given people. There is much more evil then all the above - e.g. consider consequences of cases similar to my experience with the "crying girl" in an empty "morgue" described in #G2 of the web page wroclaw_uk.htm and in post #340E to blogs of totalizm, or for example meetings with material but already dead people described in literature, or manifestation of so-called poltergeist, or haunted homes, or even for example Bigfoot world of mystery or Yeti sightings in NZ and Australia, etc., etc. All of these actually are manifestations of UFOnauts - which later are skilfully suppressed from learning by people the truth regarding "who", "how" and "why" is fabricating these. Unfortunately, a full description of all forms of this evil would NOT fit on this web page. Anyway, through the approximation of the above examples, the reader is able to work out for himself/herself explanations for many of these other forms of evil formed by evil UFOnauts either with the same mechanism of "possessions", or with some other related use of their technique for causing evil.
       The main reason why it is worth to learn consequences of "possessions" by UFOnauts described here, is that they openly name types of evil that people experience because of falling victims of this type of "possessions". In turn the learning of this evil has the potential to indicate also the manner "how" one can try to prevent "possessions", defend oneself against them, and heal effects of this type of "possessions". For a brief explanation of also these - see the next item #M4.


#M4, blog #363E. So how to defend ourselves from falling a victim of "demonic possession" by evil UFOnauts who secretly occupy Earth:

       Due to the existence and power of God, and the "free will" given to us by Him, the defence is always possible - no matter in what situation we find ourselves. Thus, we should NOT be discouraged from undertaking a defence against UFOnauts, because so-far humanity does NOT have yet devices for detecting beings and objects in the "state of telekinetic flickering", i.e. devices of which an example is this simple device given to us by the totaliztic civilization from stars, shown in Fig. #M2a above and described in our Polish treatise [7b] disseminated free of charge via my web page (in Polish) named tekst_7b.htm, and also briefly presented (in English) with descriptions of its principle of operation and design in K5.1.1 and in Fig. K4 from volume 9 of monograph [1/5]. So let us describe here firstly the most important points of individual defence which at our present level of knowledge and technology we can undertake. Here they are:
       [1] Undertaking the voluntary, decisive and pedantic fulfilment of God's commandments and requirements described in the Bible, while simultaneously learning to motivate this fulfilment with our love for God, neighbours and nature - as this is explained in #A2.12 from my web page totalizm.htm and from the post #339E to blogs of totalizm. After all, it is such NOT obeying of commandments that typically causes that, according to what I am explaining in post #362E to blogs of totalizm and in #I1 to #I5 from the web page bandits.htm, for some people God "terminates the privilege" of His protection and defence against attacks of UFOnauts. Thus, returning to, or undertaking, such a voluntary and love-motivated fulfilment of these commandments and requirements of God, and thus creating in this way an example of correct behaviours for our neighbours, has a chance to restore to us this privilege of being protected and defended by God. Please note here also, How highly appropriate is the use of name "God Drobina" for the elementary component of Body of God - After all in the old Polish language the word "Drobina" carries the meaning: "something very small but much loved".
       [2] Acquisition of the habit to learn to eat raw garlic and onion on days when it does NOT interfere with our lifestyle or work that we do. And whenever we have access to the gall, liver, and heart of a fish, let us burn them on a hot stovetop, coals, or hot pan, complementing the burning with a prayer for protection and defence - as described in verses 6:4 and 8:2-3 of "Book of Tobit" in the Bible.
       [3] Buying a video camera and filming with it relatively frequently both members of our family and friends, as well as ourselves. Then a careful review of the videos made for signs indicated in the internet with the "secular" name of so-called shapeshifting - for example changing the shape of the eye-pupil to look like a cat's or a snake's (i.e. in the shape of a vertical slit) - in accordance with the information of old Polish folklore, which claimed that "devils" and "witches" (i.e. present UFOnauts) have "cat eyes" or "snake eyes".
       [4] In turn, if we have any vital clues that someone close to us or ourselves is actually "possessed" by UFOnauts, then we can turn to priests of the religion that we practice for carrying out the so-called "exorcism". (However, one should NOT turn to civilian "experts" in this matter, because it is NOT known whether they themselves are UFOnauts who infiltrate humanity, or are human helpers of UFOnauts.)
       [5] Quietly and without attracting undesired attention undertake personal efforts to propagate or personally undertake the construction of these devices for detecting creatures or starships hiding in the "state of telekinetic flickering", i.e. devices as shown in Fig. #M2a above and given to us by the totaliztic civilization from stars that sympathizes with our tragic fate and is described in our Polish treatise [7b] and briefly summarized in English in K5.1.1 and in Fig. K4 from volume 9 of monograph [1/5]. So if we have an access to a workshop, and skills and inclinations for making devices, then without publicity we should firstly undertake the construction of a prototype of this device, and after building it we should test whether it works correctly by revealing beings or objects in the state of telekinetic flickering. The testing of each completed prototype we should NOT limit to just one being or one object which is suspected that they have secretly switched ON or for their safety they use the "state of telekinetic flickering", but we need to extend to as many of these beings or objects as possible. After all, currently we do NOT know whether the person, creature, or object on which this device is going to be tested, actually uses and has this state enabled. For testing, one must also choose to watch through this device e.g. real people who, according to descriptions from #M1 to #M4 provided here, can hide an UFOnaut "possessing" them (finding these e.g. in psychiatric institutions), or who according to our knowledge of the situation they themselves can be UFOnauts impersonating people - i.e. someone who very cunningly acts to the detriment of human civilization and who secretly practice the philosophy of evil parasitism which is completely opposite to the philosophy of Christianity recommended to us by the formulation of commandments and requirements encoded in the content of the Bible. In turn, if in the result of these tests it turns out that the constructed prototype correctly detects UFOnauts and/or UFOs in the "state of telekinetic flickering", then we need to organize its production and dissemination among people.
       [6] Finding and disseminating methods of disrupting telepathic couplings used by UFOnauts for carrying out their demonic "possessions". For example, it is known that electric sparks cause a powerful "telepathic noise" which "clogs up" telepathic devices of UFOnauts - see the so-called "MIR test" described e.g. in (ii) from item #D3 of the web page telepathy.htm, and also in subsection U3.2.1 from volume 16 of English monograph [1/5]. Simultaneously, electric sparks produce "ozone" which is healthy for us - and thus they are used in the construction of many devices.
       [7] In turn both, the group defence, as well as also our individual defence, is to demand of official undertaking of the building of revealing device from treatise [7b]. This defence we should undertake in a situation when we ourselves do NOT have the possibility or ability to build this revealing device personally, but e.g. we work in services for protection or defence of people, or in the area of unconventional medicine, or in any religion - the practicing of which areas would be interested in a device able to show whether someone is, as the Bible calls it, "possessed by a demon or by demons". After all, it is also our patriotic duty to use our influence for quietly causing firstly to build, and then to test, and if this turns out to be a success also to start the production of this so needed by our civilization the revealing device mentioned here.
       So let us wake up to the understanding of the tragic situation of our civilization - including also our neighbours and each one of us. After all, according to what I am trying to explain here and in items #M1 to #M3 above, absolutely all so-called "supernatural" phenomena of a negative nature, are carried out by our morally decadent relatives who persecute humanity and arrive to us in UFOs from the planets of Orion - regardless of how this is explained to us by the "official atheistic science", politicians, so-called "experts", priests, and anyone else. In turn, against the hidden aggression of these morally decadent creatures it is really worth to defend ourselves, even just because of warnings from the Bible that people who allow themselves to be reprogrammed into practicing of the philosophy of evil parasitism practiced by these creatures, await the deletion of soul programs, in the Bible described as the "second death". After all, as victims of aggression of these creatures, we also have a moral duty to "self-defence", means to undertake NOT only the defence of ourselves, but also of our loved ones, and of all our neighbours - both through undertaking group actions to merit the help and defence from God (who still has full control over everything what is happening in our "world of matter"), as well as through personally undertaking our own defence actions that lie within our capabilities. After all, the Bible warns us in verse 4:17 from the "Letter of St. James the Apostle", that: "Who knows how to do good, and does not do it, sins".


Part #?: ... (These parts of the web page are reserved for future use) ...

      

#?1. ...(Items reserved for future use and writing)...

      


Part #Z: Summary, and the final information of this web page:

      

#Z1. The summary of this web page:

       The situation of humanity could NOT be any more tense than it is at the moment. So each one amongst us have a moral obligation to start acting.


#Z2. I suggest to return periodically to this web page, and to delegate our friends to it, because the presentation of present situation of humanity presented here is going to be improved further:

       In order to realise what really is "going on" around us, it is worth to return periodically to this web page. From the definition this web page is going to be improved and extended further, as soon as the course of events on Earth, and also the next wave of murderous activities of UFOnauts, is going to continue the hidden tormenting of humanity.
       It is worth to know, that almost each new topic that I finished researching with "a priori" approach of the new "totaliztic science" and then published on my web pages, including the topic of this web page, is subjected to public discussions at all mirror "blogs of totalizm" still in existence. In past there used to be as many as 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and enemies of the moral philosophy named "totalizm". These can be viewed at following internet addresses:
totalizm.wordpress.com ("Small Print" 12 pt: posts from #89 = i.e. since 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (posts from #293 = i.e. since 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz ("Large Print" 20 pt: posts from #293 = i.e. since 2018/3/16)
       All posts to blogs of totalizm (half of which is in English) are also available in my publication [13] disseminated free of charge through the web page tekst_13.htm.


#Z3. How with the use of web page named "skorowidz_links.htm" one can find totaliztic descriptions of topics in which he or she is interested:

       A whole array of topics equally interesting as these from the above web page, is also discussed from the angle that is unique to the philosophy of totalizm. All these related topics can be found and identified with the use of content index prepared especially to make easier finding these web pages and topics. The name "index" means a list of "key words" usually provided at the end of textbooks, which allows to find fast the description or the topic in which we are interested. My web pages also has such a content "index" - only that it is additionally supplied in green links which after "clicking" at them with a mouse immediately open the web page with the topic that interest the reader. This content "index" is provided on the web page named skorowidz_links.htm. It can be called from the "organising" part of "Menu 1" of every totaliztic web page. I would recommend to look at it and to begin using it systematically - after all it brings closer hundreds of totaliztic topics which can be of interest to everyone.


#Z4. Blogs of totalizm:

       It is also worth to check periodically any blog of totalizm, e.g. check any of these operational until now out of 8 original such blogs, still available at addresses:
totalizm.wordpress.com ("Small Print" 12 pt: posts from #89 = i.e. since 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (posts from #293 = i.e. since 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz ("Large Print 20 pt": posts from #293 = i.e. since 2018/3/16)
       Currently there are 3 blogs of totalizm still working. (Notice that blogs of totalizm from all the addresses that still work, have posts with the same content and are numbered in the same way.) On the blogs of totalizm typically many of matters discussed here are explained with additional details and usually are available in two different languages (i.e. Polish and English).
       Notice also that in 2019 the number of posts in blogs of totalizm exceeded 300, and that almost a half of these posts is published in two languages - namely in Polish and in English. Moreover, there is a book-like "publication [13]" that I prepared in two sizes of fonts (i.e. in the "large print" 20 pt, and in "small print" 12 pt) - in which all posts to blogs of totalizm published so far are collected together and supplied with detailed lists of content. This publication [13] is also instantly updated each time a new post to blogs of totalizm is published. The "publication [13]" is available free of charge from the following web page: tekst_13.htm.


#Z5. Emails to the author of this web page:

       Current email addresses to the author of this web page, i.e. officially to Dr Eng. Jan Pajak while courteously to Prof. Dr Eng. Jan Pajak, at which readers can post possible comments, opinions, descriptions, or information which in their opinion I should learn, are provided on the web page named pajak_jan_uk.htm (for its version in the HTML language), or the web page named pajak_jan_uk.pdf (for the version of the web page "pajak_jan_uk.pdf" in safe PDF format - which safe PDF versions of further web pages by the author can also be downloaded via links from item #B1 of the web page named text_11.htm).
       The author's right for the use of courteous title of "Professor" stems from the custom that "with professors is like with generals", namely when someone is once a professor, than he or she courteously remains a professor forever. In turn the author of this web page was a professor at 4 different universities, i.e. at 3 of them, from 1 September 1992 untill 31 October 1998, as an "Associate Professor" from English-based educational system, while on one university as a (Full) "Professor" (since 1 March 2007 till 31 December 2007 - means at the last place of employment in his professional life).
       However, please notice that because of my rather chronic lack of time, I reluctantly reply to emails which contain JUST time consuming requests, while simultaneously they document a complete ignorance of their author in the topic area which I am researching.


#Z6. A copy of this web page is also disseminated as a brochure from series [11] in the safe format "PDF":

       This web page is also available in the form of a brochure marked [11], which is prepared in "PDF" ("Portable Document Format") - currently considered to be the most safe amongst all internet formats, as normally viruses cannot cling to PDF. This clear brochure is ready both, for printing, as well as for reading from a computer screen. It also has all its green links still active. Thus, if it is read from the computer screen connected to internet, then after clicking onto these green links, the linked web pages and illustrations will open. Unfortunately, because the volume of it is around a double of the volume of web page which this brochure publishes, the memory limitations on a significant number of free servers which I use, do NOT allow to offer it from them (so if it does NOT download from this address, because it is NOT available on this server, then you should click onto any other address from Menu 3, and then check whether in there it is available). In order to open this brochure (and/or download it to own computer), it suffices to either click on the following green link or to open from any totaliztic web site the PDF file named as in the above green link.
       If the reader wishes to check, whether some other totaliztic web page which he or she just is studying, is also available in the form of such PDF brochure, then should check whether it is listed amongst links from "part #B" of the web page named text_11.htm. This is because links from there indicate all totaliztic web pages, which are already published as such brochures from series [11] in PDF format. I wish you a fruitful reading!


#Z7. Copyrights © 2023 by Dr Eng. Jan Pajak:

       Copyrights © 2023 by Dr Eng. Jan Pająk. All rights reserved. This web page is a report from outcomes of research of the author - only that is written in a popular language (so that it can be understood by readers with non-scientific orientation). Majority of ideas presented on this web page (and also in other publications by the author) are unique for the author’s research, and thus from the same angle these ideas were NOT presented by any other researcher. As such, this web page presents a number of ideas which are the intellectual property of the author. Therefore, the content of this web page is the subject to the same laws of intellectual ownership as every other scientific publication. Especially the author reserves for himself the moral credit and copyrights for the scientific theories, discoveries and inventions mentioned or utilised on this web page. Therefore, the author reserves that during repeating any idea presented on this web page (i.e. any theory, principle, explanation, deduction, interpretation, device, evidence, proof, etc.), the repeating person revealed and confirmed who is the original author of this idea (means, as it is used in creative circles, the repeating person provided a full moral "credit" and recognition to the author of this web page), through a clear explanation that a given idea is repeated from the web page authorised by Dr Jan Pajak, through indication of the internet address of this web page under which this idea was originally explained, and through mentioning the date of most recent update of this web page (i.e. the date indicated below).
* * *
Jeśli mówisz po polsku,
kliknij na polską flagę

(if you prefer to read in Polish
click on the Polish flag)


Polish flag


Date of starting this page: 18 August 2003
Date of the most recent update: 4 December 2023
(Check in "Menu 3" whether there is even a more recent update!)