Rysunki 1 do monografii [5] o eksplozji UFO koło Tapanui
(3-języcznie, po polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage, angielsku For English version click on this flag i niemiecku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
5 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index


(Po polsku:)

1sze rysunki do [5/4]

Rysunki do [5/4]: 1, 2, 3

Źródłowa replika tej strony

Monografia [5/4p]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Figs for [5/3e]

Source replica of this page

Monograph [5e/3]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Monographie [5d]

Freie Energie

Malbork

Telekinesis

seismographen

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(En français:)

Énergie libre

Malbork

Telekinesis

Sismographe

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(En espańol:)

Energía libre

Malbork

Nueva Zelanda

Sismógrafo

Telekinesis

Leyes morales

Tornado

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(In italiano:)

Testo [7]

Energia libera

Malbork

Telekinesis

Sismografo

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 2.)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalizm.20fr.com

milicz.fateback.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Oferta gratisowych ilustracji i tekstów monografii [5/4] "Eksplozja UFO w Tapanui 1178 AD, która przemieściła kontynenty" (wersja polskojęzyczna), Copyright 1998, ISBN 0-9583380-6-X:


Uwagi:

      (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję lub współautoryzuję, przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Osobiście więc rekomenduję aby załadowywać je sobie w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogą się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszej monografii, czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
      (3) Interpretacje UFO opisywane w niniejszym opracowaniu wynikają z tzw. "Teorii Magnokraftu" szczegółowo zaprezentowanej w rozdziałach F z tomu 3 monografii [1/5] lub [1/4]. Dlatego rozdziały F z monografii [1/5] lub [1/4] stanowią doskonałe uzupełnienie techniczne i naukowe dla informacji dostarczonych w niniejszej monografii [5].
      (4) Wiele ilustracji używanych przez niniejsze opracowanie występuje również w monografiach [1/5], [1/4] i [1e]. Dlatego jeśli ktoś zechce zapoznać się z opisem tej samej ilustracji ale wykonanym z innego punktu widzenia lub w nieco szerszej wersji, wówczas sugeruję oglądnąć tą ilustrację na stronach z monografiaami czy w samych monografiach [1/5], [1/4], lub [1e].
      (5) Niniejsza strona prezentuje jedynie maksymalnie skrócone podpisy pod poszczególnymi ilustracjami. Pełna treść podpisów pod pokazanymi tu ilustracjami zaprezentowana jest na końcu tego rozdziału monografii [5/4] którego treśc dany rysunek ilustruje.
       (6) Dla ułatwienia analiz, w moich monografiach formatu PDF wszystkie ilustracje zaprezentowane są w jednym miejscu, np. ich ostatnim rozdziale. Dlatego aby podczas czytania tych monografii przychodziło nam łatwiej przerzucanie uwagi od tekstu do właśnie omawianej ilustracji, dobrze jest w swoim komputerze mieć dwie kopie danej publikacji, pierwszą z których to kopii otwiera się na czytanym tekście, drugą zaś - na ilustracjach do tego tekstu. Potem zaś myszą wystarczy szybko przerzucać się (klikaniem) od okienka z tekstem do okienka z właśnie analizowaną ilustracją.
      (7) Po dalsze instrukcje patrz "część #G" przy końcu tej strony.Część #A: Teksty ilustrowanych wersji monografii [5] w formacie ADOBE.PDF:

       Niniejsza strona stara się gratisowo udostępniać z praktycznie niemal każdej wytryny i serwera totalizmu ilustrowane wersje monografii [5] w formacie PDF oraz we wszystkich 3 językach w jakich owe [5] są upowszechniane (tj. polskim, angielskim i niemieckim). Jeśli zaś z jakichś pwodów (np. ograniczeń pamięciowych serwera, lub nieakceptowania formatu PDF przez dany serwer) pod danym adresem monografie [5] nie mogą być upowszechniane, wówczas będą tam zainstalowane linki (w tekście oznaczane kolorem zielonym) do innych serwerów które będą już udostępniały tą monografię za darmo. Istnieje istotny powód dla którego wszędzie staram się udostępniać monografie [5] głównie w owym formacie "Adobe PDF", znanym także jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". (Aczkolwiek starsze, nie-ilustrowane wersje tych samych monografii [5] nadal udostępniam również w innych formatach, tak jak oryginalnie je poinstalowałem na serwerach totalizmu, tj. w formatach WP5, DOC oraz ZIP - co wyjaśniam dokładniej przy końcu tej strony w jej "części #L".) Owym powodem dla którego najnowsze, ilustrowane wersje monografii [5] są udostępniane głównie w formacie PDF, jest że format "PDF" NIE zezwala na doczepianie się do niego wirusów komputerowych. Stąd, kiedy załadowuje się do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma się gwarancję że teksty te NIE zawierają doczepionych do nich wirusów komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogą samorzutnie się doczepiać w internecie np. do tekstów zapisanych w formacie WORDA.DOC.) Odnotuj jednakże że NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu są w stanie zaoferować całe i wszystkie ilustrowane monografie [5] w formacie PDF. Powodem zwykle jest, że ilustracje konsumują dużo pamięci komputera, stąd plik zawierający te monografie w formacie PDF typowo jest raczej duży (tj. około 6 MB). Sporo zaś z darmowych serwerów używanych przez totalizm, NIE pozwala na zainstalowanie na nich aż tak dużych objętościowo plików jak te które zawierają monografie [5]. Dlatego na niektórych witrynach totalizmu mogą być dostępne tylko linki do niniejszej strony, albo też tylko starsze wersje (NIE ilustrowane) monografii [5] w formatach DOC, WP5, lub/i ZIP. Na dodatek, totalizm używa również kilka darmowych serwerów które wogóle NIE pozwalają na przechowywanie na nich plików w formacie PDF. Na owych serwerach monografie [5] albo wcale NIE są zainstalowane i oferowane, albo też posiadają tam zainstalowaną tylko którąś ze starych wersji w formatach DOC, WP5, lub ZIP - omówionych w "części #L" przy końcu tej strony. Aby więc sprawdzić czy ilustrowana wersja poszukiwanej monografii [5] jest dostępna na wybranym (np. na niniejszym) serwerze-witrynie totalizmu, wystarczy kliknąć na zielony napis poniżej opisujący ową wersję (oraz język) i sprawdzić czy nam się ona załaduje do komputera. (Jeśli zaś się NIE załaduje, wówczas należy poszukiwać tej ilustrowanerj wersji monografii [5] na innych serwerach totalizmu wyszczególnionych w Menu z tej strony.) Oto link pozwalający załadować wybraną monografię [5]:

Egzemplarz polskojęzycznej monografii [5/4p] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

Egzemplarz angielskojęzycznej monografii [5/3e] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

Egzemplarz niemieckojęzycznej monografii [5d] w PDF (objętość na dysku około 6.0 MB);

       Powyższe Egzemplarze monografii [5] w formacie PDF są oferowane w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, że w tych egzempalrtzach, na końcu każdego rozdziału lub na końcu całej monografii, załączone są również wszystkie ilustracje danego rozdziału. Niefortunnie, w niektórych ilustracjach aż kilka zdjęć lub rysunków musiało zostać "wciśnięte" na pojedynczą stronę papieru formatu A4. Stąd niektóre z owych "wciśniętych" fotografii lub rysunków mogą NIE wyglądać wystarczająco wyraźnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "części #F" poniżej tej strony udostępnione są do załadowania przez zainteresowanych czytelników, lub do oglądania po powiększeniu, wszystkie ilustracje używane w owych monografiach [5]. Aby je zobaczyć wystarczy tam kliknąć na zielone linki do wybranych ilustracji.
       Gdyby z jakichś ważnych powodów czytelnik NIE był w stanie załadować wybranej ilustrowanej wersji monografii [5] w formacie PDF, wówczas może do mnie napisać zaś ja postaram się mu wysłać tą wersję (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe są wyszczególnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr Jan Pajak). Jednak proszę ograniczyć swoje życzenia do tylko do tej jednej monografii [5], jako że moje możliwości czasowe oraz mój dostęp do internetu (a stąd i moje możliwości darmowego zaopatrywania) są raczej ograniczone.

Część #B: Tekst tomu 12 innej polskojęzycznej monografii [1/4] która w podrozdziale O5 zawiera opisy eksplozji Tapanui, też w formacie PDF:

Oto ilustrowana wersja polskojęzycznej monografii [1/4], któa w podrozdziale O3 zawiera opisy i ilustracje eksplozji UFO koło Tapanui w Nowej Zelandii i w Tunguskiej na Syberii:

Tom 12 ilustrowanej monografii [1/4], format PDF (objętość na dysku 2.1 MB)


Część #C: Tekst angielskojęzycznej monografii [1e] która w podrozdziale M3 zawiera opisy eksplozji w Tapanui i w Tunguskiej, też w formacie PDF:

Oto ilustrowana wersja angielskojęzycznej monografii [1e], któa w podrozdziale M3 zawiera opisy i ilustracje eksplozji UFO koło Tapanui w Nowej Zelandii i w Tunguskiej na Syberii:

English monograph [1e], single copy, format PDF

Część #D: Spis treści polskojęzycznej monografii [5/4p] o eksplozji UFO w Tapanui i w Tunguskiej:

Spis ten przytoczomy jest na pierwszej ze stron niniejszej serii, tj. na stronie o nazwie tekst_5_4.htm, daje się on też załadować oddzielnie z witryn na których dostępne są PDF wersje monografii [5/4], a także włączony jest on do treści każdej kopii owej monografii [5/4].


Illustracje do monografii [5]:

Jeśli czytelnik załadował sobie monografię [5] w formacie PDF, wówczas zawiera ona już wszystkie ilustracje omawiane w jej treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst moich monografii czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w moich monografiach udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w moich opracowaniach można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tych opracowań upowszechnianych w formatach źródłowych innych niż PDF, np. DOC, WP5, czy ZIP. Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe moich opracowań NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stąd jeśli pod tym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą nas ilustrację.


Część #E: Ilustracje do wszystkich wersji monografii [5], tj.: polskojęzycznej [5/4p], angielskojęzycznej [5/3e], oraz niemieckojęzycznej [5d], oraz do monografii [1e]:

       Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na tą fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.
* * *

Znaczenie kolorów w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyróżnia polskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyróżnia angielskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami. Owe czerwone angielskojęzyczne podpisy przytoczone pod czarnymi polskimi podpisami, w większości ilustracji pochodzą ze (starszej) angielskojęzycznej monografii [5/3e]. W kilku nielicznych przypadkach, gdy danej ilustracji nie ma w [5/3], ich pochodzenie oznaczono jako wywodzące się z [7/2], [1e] lub [2e].
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w których dany rysunek też został opublikowany.
Odnotuj, że poniżej przytoczono jedynie skrócone podpisy pod każdą z ilustracji. Pełne podpisy dla pokazanych poniżej ilustracji zawarte są na końcu tego rozdziału monografii [1/4] który dany rysunek ilustruje (tj. podpisy do rysunków z niniejszego rozdziału A zawarte są na końcu treści rozdziału A z tomu 1 monografii [1/4]).


[5/4p] Rozdział A:

Rys. A1
[5/4p] Rys. A1. Perspektywiczna fotografia krateru Tapanui.
[5/3e] Figure 1: A distant photograph of the Tapanui Crater where a UFO exploded in 1178 AD. Note that this crater is around 1 km in diameter, while the tree visible at the top is a fully grown pine.
(Opublikowany/published: [5/4p] - A1, [5/3e] - A1, [5d] - 1 (A1) )

Rys.
[5/4p] Rys. A2. Wschodnie obrzeze krateru Tapanui.
[5/3e] Figure A1 (2): An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(Opublikowany/published: [5/4p] - A2, [5/3e] - A2, [5d] - 2 (A2), [1/5] - O4, [1/4] - O4, [1/3] - P4, [1e] - M19(l), [2e] - K7, [6/2] - 25, [7/2] - A4(h) )


[5/4p] Rozdział C:

Rys. C1
[5/4p] Rys. C1. Dwa stereoskopowe zdjecia lotnicze krateru Tapanui.
[5/3e] Figure 3: Two aerial photographs of the Tapanui Crater. They allow a stereoscopic (3D) view of the area - if one uses stereoscopic glasses. (Notice two elliptical images oif the crater, located around Z=40% from the bottom, and X=50% plus X=90% from the left of screen.)

Rys. C2h
[5/4p] Rys. C2h. Ksztalt i topografia krateru Tapanui. (Góra) Szkic odgórny topografii krateru.
[5/3e] Figure 4 (high): The inner topography of the Tapanui Crater (overhead sketch).

Rys. C2l
[5/4p] Rys. C2l. Ksztalt i topografia krateru Tapanui. (Dól) Przekrój pionowy krateru w kierunku N-S.
[5/3e] Figure 4 (low): Vertical cross section of the crater's topography.

Rys. C3
[5/4p] Rys. C3. Trzy odmiany eksplozji kraterujacych: (a) podziemna, (b) naziemna, (c) napowietrzna.
[5/3e] Figure 5: Three basic types of crater-producing explosions. (a) underground, (b) on-ground, (c) aerial.

Rys. C4(a)
[5/4p] Rys. C4a. Klasyczne kratery paraboliczne. (a) Diablo Kanion z Arizony, USA, z boku.
[5/3e] Figure 6 (a): Parabolic-bowl craters from uderground explosions. Diabolo Crater in Arisona, USA, side view.

Rys. C4(b)
[5/4p] Rys. C4b. Klasyczne kratery paraboliczne. (b) Diablo Kanion z Arizony, USA, z gory.
[5/3e] Figure 6 (b): Diabolo Crater in Arisona, top view.

Rys. C4(c)
[5/4p] Rys. C4c. Klasyczne kratery paraboliczne. (c) Przekrój poosiowy krateru Diablo.
[5/3e] Figure 6 (c): Axial cross-section of Diabolo Crater.

Rys. C4(d)
[5/4p] Rys. C4d. Klasyczne kratery paraboliczne. (d) Krater Schooner, USA, z ekslozji nuklearnej.
[5/3e] Figure 6 (d): Schooner Crater, USA, formed by a nuclear explosion.

Rys. C4(e)
[5/4p] Rys. C4e. Klasyczne kratery paraboliczne. (e) Przekroje pionowe krateru Schooner.
[5/3e] Figure 6 (e): Vertical cross-section of the Schooner Crater.

Rys. C5(a)
[5/4p] Rys. C5a. Przyklady zlozonych kraterów tarczowych. (a) Zdetonowane TNT - Snowball krater z Kanady.
[5/3e] Figure 7 (a): Complex crater structures from on-ground explosions. TNT detonation - Snowball CVrater in Canada.

Rys. C5(b)
[5/4p] Rys. C5b. Przyklady zlozonych kraterów tarczowych. (b) Steinheim krater z Niemczech.
[5/3e] Figure 7 (b): Steinheim Crater (Comet impact) in Germany.

Rys. C5(c)
[5/4p] Rys. C5c. Przyklady zlozonych kraterów tarczowych. (c) Zdjecie LANDSAT krateru Manicouagan.
[5/3e] Figure 7 (c): LANDSAT photo of the Manicouagan Crater.

Rys. C5(d)
[5/4p] Rys. C5d. Przyklady zlozonych kraterów tarczowych. (d) Przekrój pionowy krateru Manicouagan.
[5/3e] Figure 7 (d): Vertical cross-section of Manicouagan Crater.

Rys. C6
[5/4p] Rys. C6. Porównanie krateru Tapanui i eksplozji tunguskiej
[5/3e] Figure 8: Similarities between Tungusha and Tapanui UFO explosion sites.

Rys. C7
[5/4p] Rys. C7. Zniszczenie Wyspy Poludniowej Nowej Zelandii.
[5/3e] Figure 9: Damage caused by the Tapanuii explosion in the South Island of New Zealand.

Rys. C8
[5/4p] Rys. C8. Puszcza rodzima w Nowej Zelandii w 1840 roku.
[5/3e] Figure 10: The area of the South Island of New Zealand which was covered by indigenous forest in 1840 (white area = no forest!). It indicates that the Tapanui explosion burned out permanently almost the entire centre of the South Island, disallowing forest to regerminate.

Rys. C9(a)
[5/4p] Rys. C9a. Pnie drzew powalonych eksplozje Tapanui. (a) "Totara" ok 200 metrów od krateru Tapanui.
[5/3e] Figure 11 (a): Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. Totara around 200 metres from the Tapanui Crater.

Rys. C9(b)
[5/4p] Rys. C9b. Pnie drzew powalonych eksplozje Tapanui. (b) Drzewa przy ujsciu rzeki Mataura.
[5/3e] Figure 11 (b): Unearthed ancient trees at the outlet from Mataura river.

Rys. C9(c)
[5/4p] Rys. C9c. Pnie drzew powalonych eksplozje Tapanui. (c) Autor kolo drzewa z brzegu Black Gully Creek
[5/3e] Figure 11 (c): Myself (Dr Jan Pajak) by a totara tree at Black Gully Creek.

Rys. C9(d)
[5/4p] Rys. C9d. Pnie drzew powalonych eksplozje Tapanui. (d) Drzewa wystajace z brzegu Black Gully Creek.
[5/3e] Figure 11 (d): Trees sticking out from Black Gully Creek.

Rys. C10(gora)
[5/4p] Rys. C10h. Dwie fotografie tornada nad kraterem Tapanui. (Góra) Tarnado buduje zaczatek leja nad kraterem. Odnotuj, że ciekawostki i cechy tornad, mechanizm formowania tornad, związek pomiędzy tornadami i wehikułami UFO, a także urządzenie do zdalnego wykrywania nadchodzących tornad, opisane są na stronach internetowych które w "Menu 2" oraz "Menu 4" dostępne są pod nazwą tornada.
[5/3e] Figure 12 (high): Photographs of a tornado by Mrs Diane Chittock. This tornado develops the funnel right above the Tapanui Crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.

Rys. C10(dol)
[5/4p] Rys. C10l. Dwie fotografie tornada nad kraterem Tapanui. (Dól) Calkowicie rozwiniete i dryftujace tornado
Odnotuj, że ciekawostki i cechy tornad, mechanizm formowania tornad, związek pomiędzy tornadami i wehikułami UFO, a także urządzenie do zdalnego wykrywania nadchodzących tornad, opisane są na stronach internetowych które w "Menu 2" oraz "Menu 4" dostępne są pod nazwą tornada.
[5/3e] Figure 12 (low): Fully developed tornado drifts away from the crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.

Rys. C11
[5/4p] Rys. C11. Jedna z map NZ z deficytem mikroelementów.
[5/3e] Figure 13 (d): A map which shows defficiencies of micro-elements in soil of New Zealand. The concentration of this defficiences is around the Tapanui Crater.

Rys. C12
[5/4p] Rys. C12. Poklady zlotonosne w Nowej Zelandii.
[5/3e] Figure 14: Near-surface gold deposits in the South Island of New Zealand. They indicate that this gold have connection with the Tapanui explosion.

Rys. C13(a)
[5/4p] Rys. C13a. Przyklady kamieni ceramicznych. (a) Ogromny kamien tuz przy kraterze Tapanui.
[5/3e] Figure 15 (a): Me (Dr Jan Pajak) near a huge "China Stone" by the Tapanui Crater. This stone still has smoke melted into its surface.

Rys. C13(b)
[5/4p] Rys. C13b. Przyklady kamieni ceramicznych. (b) Kamien z kraterkiem kolo Black Gully Creek.
[5/3e] Figure 15 (b): A china stone that formad a small crater by Black Gully Creek.

Rys. C13(c)
[5/4p] Rys. C13c. Przyklady kamieni ceramicznych. (c) Kamien z Coal Creek kolo Roxburgh. Ten kamien zostal w jakims celu podniesiony przez UFO, oraz porzucony nieco pod gore od miejsca w ktorym oryginalnie spoczywal. UFO jakie go podnioslo pozostawilo po sobie wyrazne wypalony okrag trawy widoczny na tym zdjeciu.
[5/3e] Figure 15 (c): A "China Stone" from Coal Creek near Roxurgh. For some reason this weighting a few tonnes stone was lifter up into the air by a UFO vehicle and deposited near its original position (see imprint from this stone in the grass located in front of it). The UFO left a ring of scorched grass surrounding this stone, which can be seen to the left - this ring is similar to ones shown in [5/3e] Figure 31 B.

Rys. C13(d)
[5/4p] Rys. C13d. Przyklady kamieni ceramicznych. (d) Slynny kamien ceramiczny z Roxburgh. Na jego powierzchni znaleziono cala kieszen zlota powstalego w wyniku eksplozji Tapanui.
[5/3e] Figure 15 (d): Famous China stone from Roxburgh square. A is famous because when it was found a whole pocket of gold was covering its surface.

Rys. C14
[5/4p] Rys. C14. Namagnesowany odlamek z krateru Tapanui.
[5/3e] Figure 16: A magnetised metallic piece from Tapanui Crater. Research shown that it contains iron and grains of pure aluminium, mixed with sand and melted. But aluminium does not appear in a pure form in nature!


[5/4p] Rozdział D:

Rys. D1
[5/4p] Rys. D1. Ksiezyc widoczny z Tapanui i z Anglii.
[5/3e] Figure 17: Moon over Tapanui and Canterbury.
(Opublikowany/published: [5/4p] - D1, [5/3e] - D1 (17) )


Pozostale rysunki na następnych stronach z ilustracjami do monografii [5]! ... (c.d.n.)

Ilustracje konsumują ogromną ilość pamięci komputerowej. Dlatego strony z ilustracjami ładują się bardzo wolno, zaś ich przeglądanie jest raczej trudne. Aby więc zminimalizować te niepożądane następstwa, na jednej stronie należy pokazywać możliwie małą liczbę ilustracji. W "części #G" poniżej podane są linki do także wolno ładujących się stron które też pokazują ilustracje do monografii [5] już na etapie swego załadowywania się do komputera.


Część #F: Linki do pozostałych stron zawierających ilustracje do monografii o eksplozji UFO koło Tapanui:

       Wyświetlenie dużej liczby ilustracji, jak ta zgromadzona dla zilustrowania niniejszej monografii, zawsze konsumuje ogromną ilość pamięci komputera. Stąd strony internetowe jakie zawierają wiele ilustracji typowo ładują się wolno i długo, oraz są potem bardzo trudne do przeglądania (przesuwania po ekranie). Aby więc uniknąć tych niedogodności, niniejsza strona NIE pokazuje ilustracji w momencie jej załadowania, choć osoba która ją przegląda może otworzyć sobie każdą ilustrację oddzielnie (poprzez kliknięcie na zielony link tej ilustracji). Niemniej istnieją także strony internetowe które wyświetlają naraz wszystkie ilustracje do tej monografii. Stąd ich przeglądający może zobaczyć wszystkie je naraz, a stąd może sobie wybrac te co go interesują, oraz może porównywać ze sobą więcej niż jedną ilustrację. Aby uczynić tamte inne strony internetowe mniej powolne i mniej trudne do operowania, wszystkie ilustracje z niniejszej monografii są pokazywan aż na 3 z nich. Każda z tamtych innych stron oferuje także gratisowy tekst niniejszej monografii.Oto więc linki do owych trzech stron z ilustracjami otwierającymi się już na etapie ich ładowania:

Oto więc linki do stron internetowych wyświertlających ilustracje już na etapie swego załadowania (ładują się one wolno, stąd wymagają cierpliwości):

Część #G: Instrukcje:

(1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (t.j. w formacie *.zip) zwyczajnie kliknij na owym tekście a potem podążaj za instrukcjami w sprawie wybrania "foldera" (directory) w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
(2) Aby załadować do swego komputera tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ów tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na Twoim ekranie zachowaj go na swoim dysku.
(3) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojezycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS).

Część #H: Jak zreplikować tą stronę w swoim własnym komputerze:

      Dla niektórych czytelników pracujących nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne może się okazać posiadanie we własnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi używanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz późniejsze przeglądanie tej strony bezpośrednio z własnego komputera, a nie z internetu. Wszakże w przypadku posiadania takiej własnej repliki, nie jest się już zależnym od dostępu do internetu w przypadku każdej chęci ponownego zaglądnięcia do tej strony lub oglądnięcia czy wydrukowania którejś z użytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie się niniejszej strony jest także wówczas nieporównanie krótsze niż czekanie na jej otwarcie się z internetu. Nie jest też wtedy już konieczne znoszenie owego potopu najróżniejszych subtelnych przeszkod, które zdają się prześladować moje strony internetowe niemal tak jakby strony te były celowo sabotażowane przez jakichś złośliwych "małych pozieleniałych UFOnautów". Dla tych więc czytelników którzy zechcą sporządzić sobie replikę niniejszej strony internetowej w swoim własnym komputerze, niniejszym opisuję krok po kroku, jak tego dokonać. Opis ten wyjaśnia dokładnie jak się przygotowuje tzw. "źródłowy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w języku programowania zwanym "HTML", w którym strona ta oryginalnie została zaprogramowana. Taki "źródłowy" duplikat jest na tyle użyteczny, że może on zostać potem spożytkowany dla nauczenia się jak programować i zakładać własne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, że browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalają także na relatywnie łatwe sporządzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogą być użyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadają się one do stopniowego uzupełniania ich zawartości o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie się więc z poniższej instrukcji jak sporządzać takie dokładne kopie "źródłowe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia się jak programować, zakładać, oraz przeglądać własne strony internetowe. Oto owa intrukcja postępowania:
     1. Stworzyć nowy folder (zbior/directory) "Pająk" na dysku twardym "c:". Folder ten będzie zawierał niniejszą stronę (a ewentualnie także dowolne inne moje strony). W tym celu wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz stworzyć folder nazywany "Pajak" na swoim dysku twardym. Folder ten będzie później używany do przechowywania wszystkich tych moich stron internetowych, które ktoś zechce zawsze mieć pod ręką.
     2. Stworzyć nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnętrzu foldera "Pajak". Owe pod-foldery będą zawierały poszczególne rodzaje tekstów i ilustracji ukazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorów) wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową:
      flags - zawiera on sześć plików o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w których zawarte są flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Anglii używane przez niniejszą stronę internetową oraz strony do niej pokrewne. Pliki te najłatwiej uzyskać poprzez zdobycie dowolnych obrazów owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz następne przemianowanie nazw tych plików na nazwy wskazane powyżej.
     5_4p. Zawiera on polskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5/4].
     5_3e. Zawiera on angielskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5/4].
     54. Zawiera on ilustracje unikalne dla monografii [5/4].
     14. Zawiera on ilustracje używane również przez monografię [1/4].
      W celu stworzenia tych pod-folderów wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz wygenerować nim wymagane podfoldery we wnętrzu foldera "Pajak".
     3. Zachować kod źródłowy tej strony w swoim folderze "Pajak". W tym celu trzeba "kliknąć prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy się wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Małe menu powinno się pojawić, które ma pozycję "View Source" (tj. "pokaż źródło"). Kliknij na tą pozycję, tak że kod źródłowy tej strony pojawi się w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". Kliknij na "File" menu w tym "Notepad" i wybierz opcję "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod źródłowy ze swojego "Notepad" używając nazwy pliku "tekst_5_4.htm" jako "File name" tego kodu dla pierwszej strony z tekstami monografii [5/4], zaś podając folder "c:\Pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj że dwie strony z ilustracjami wywoływane ze strony z tekstem [5/4] należy zachwywać pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_5_4_2.htm" dla strony z ilustracjami (2), "tekst_5_4_3.htm" dla strony z ilustracjami (3). Aby zachować kod przesuwnego "Menu 2", koniecznym jest napierw jego oddzielne wyświetlenie poprzez napisanie w okienku adresowym browsera (np. "Internet Explorer") nazwy "menu.htm" dołączonej do końca aktualnego adresu danej witryny. Dopiero potem menu to mozna zachować (w sposób identyczny jak wszystkie strony opisane powyżej) pod nazwą "menu.htm".
     4. Zachować ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na każdą ilustrację z tej strony lub ze stron z nią związanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla [5/4] zachowaj w subfolderze "54", zaś ilustracje używane także w [1/4] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj że każda ilustracja wskazuje u dołu ekranu browsera subfolder w jakim musi być zachowana.)
     5. Wyswietlić tą stronę w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje się ona wyświetlić w dowolnej chwili we własnym komputerze, poprzez zwykłe wycelowanie na plik "tekst_5_4.htm" (tj. wycelowanie na kod źródłowy tej strony) używając w tym celu "Windows Explorer", oraz następne podwójne kliknięcie na owym pliku. (Można też ją wyświetlić poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciśnięcie klawisza "Enter".) Strony związane z niniejszą hyperlinkami, można wyświetlać albo poprzez kliknięcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo też poprzez kliknięcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_5_4.htm", "tekst_5_4_2.htm", lub "tekst_5_4_3.htm".
     6. (Warunkowo) pousuwać banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzają kody banerów do kodu źródłowego stron jakie na nich są wystawiane (często kody tych banerów zawierają też dokuczliwe błędy jakie starają się utrudniać ogladanie moich stron). Jeśli benery te, lub zawarte w nich błędy, kogoś wyraźnie irytują, wówczas w kodzie źródłowym zachowanym we własnym komputerze daje się je pousuwać. Aby powycinać te bannery, należy najpierw zidentyfikować ich kody (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie źródłowym i zaczynającego się od "http://...", albo też poprzez wypatrzenie komentarza oznakowującego początek i koniec bannera i zwykle zaczynającego się od słów "banner insertion ...").

Część #I: Polskie literki:

       W tekście tej strony starałem się używać polskich literek. Szybko jednak odnotowałem, że nie każdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemożliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie używają systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdają się wyświetlać poprawnie polskie literki tylko jeśli albo używają systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeśli ich Internet Explorer został na nie ustawiony. (Aby ustawić swoją przeglądarkę "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknąć na pozycję w jej menu oznaczoną "Widok" (po angielsku "View"), zaś potem na opcję oznaczoną "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaś otworzy się submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybrać trzeba i włączyć kliknięciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomogło, wówczas na wszelki wypadek informuję, że jeśli u kogoś w miejscu literek na ekranie pojawiają się jakieś dziwne znaczki, to zapewne oznacza, że jego komputer nie wyświetla prawidłowo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieć, że wyświetlane znaczki oznaczają co następuje:
"ą" = "a" z ogonkiem, "Ą" = "A" z ogonkiem,
"ć" = "c" z kreską, "Ć" = "C" z kreską,
"ę" = "e" z ogonkiem, "Ę" = "E" z ogonkiem,
"ł" = "l" przekreślone, "Ł" = "L" przekreślone,
"ń" = "n" z kreską, "Ń" = "N" z kreską,
"ó" = "o" z kreską, "Ó" = "O" z kreską,
"ś" = "s" z kreską, "Ś" = "S" z kreską,
"ź" = "z" z kreską, "Ź" = "Z" z kreską,
"ż" = "z" z kropką, "Ż" = "Z" z kropką.
       Powinienem tutaj dodać, że po odnotowaniu mizernych efektów moich eksperymentów z użyciem polskich literek, wcale teraz się nie spieszę z przeredagowaniem na polskie literki tej części totaliztycznych stron które oryginalnie pisane były alfabetem angielskim (łacińskim).

Część #J: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.

Część #K: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.
Życzę przyjemnego czytania na temat owej eksplozji wehikułu UFO w Nowej Zelandii.
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data założenia tej strony internetowej: 5 lutego 2001 roku.
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 5 luty 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)