Pierwszy Zjazd Totalizmu "Wszewilki-2007"
(dwujęzycznie, po: angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
7 stycznia 2013


Kliknij "X" lub "No" jeśli sabotażująca plansza rzekomych błędów usiłuje przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index

(Polskie tutaj:)

Unieważniony Zjazd "2007"

Zlot "Wszewilki-2007"

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Miasto Milicz

Św. A. Bobola

Bitwa o Milicz

Wrocław

Malbork

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(English here:)

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Milicz

Wrocław

Malbork

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(По русски:)

Бог

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa этoй cтрaницы

Клавиатура


(Ελληνικά εδώ:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

Πληκτρολόγιο


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

cielcza.5GBFree.com

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.xtreemhost.com

petone.loomhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

energy.atspace.org

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

anzwers.org/free/wroclaw

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Kilku ochotników usiłuje skoordynować za pośrednictwem internetu imprezę która byłaby pierwszym zjazdem totalizmu. Zjazd ten miałby się odbyć w sobotę, dnia 7 lipca 2007 roku (tj. 7/7/7), we wsi Wszewilki koło Milicza. Dlatego skrótowo ten planowany Zjazd jest oznaczany jako "Wszewilki-2007". Niniejsza strona opisuje i upowszechnia najważniejsze informacje na temat owego internetowego Zjazdu. W zamierzeniu Zjazd ten jest pierwszym z całego ciągu internetowo koordynowanych imprez które zwoływane mają być zawsze w tym samym miejscu (tj. zawsze we wsi Wszewilki) i zawsze w bardzo podobny sposób. Ciąg ten zapoczątkuje anonimowy internetowy zlot Wszewilki-2006 koordynowany na sobotę dnia 8 lipca 2006 roku (tj. na łatwy do zapamiętania dzień 8/7/6). W rok po nim koordynowany ma być właśnie opisywany na tej stronie pierwszy internetowy zjazd totalizmu "Wszewilki-2007" zaplanowany na sobotę 7/7/7. Potem mają przyjść "Wszewilki-2008" (zaplanowane na dzień 9/8/8), oraz "Wszewilki-2009" (zaplanowane na dzień 8/8/9), itd., itp. Dlatego sukces w internetowym skoordynowaniu owego pierwszego zlotu i zjazdu będzie sukcesem nas wszystkich. Wszakże dzięki niemu totaliźci, a także osoby współistniejące z totaliztami, stworzą sobie możliwość corocznego spotkania się i wspólnego wypracowania dalszych działań na przyszłość dla postępu swojej filozofii. Osoby zainteresowane w historii lub niezwykłościach Wszewilek i Milicza uzyskają możliwość skoordynowanego zwiedzania tych miejscowości. Cała Polska uzyska miejscowość w której dorocznie będzie się działo coś naprawdę niezwykłego i fascynującego, oraz dyskutowało otwarcie i szczerze wszelkie sprawy które dotychczas były albo ukrywane albo też cichcem "zamiatane pod dywan". Z kolei Wszewilki i Milicz uzyskają coroczny ożywczy "boost" przyjezdnych, zwiedzających, zainteresowania, oraz ożywienia gospodarczego, na których miejscowości te będą potem mogły planować nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, oraz nowe przedsięwzięcia. Dlatego uczynienie tego zjazdu sukcesem leży obecnie w interesie nas wszystkich.
* * *
Uwaga. W dniu 12 lipca 2006 roku opisywany na tej stronie Zjazd został poddany zmianie swego statusu i zamieniony w Zlot. Dlatego niniejszym ogłasza się jako nieważny plan i program tego Zjazdu, który oryginalnie zaproponowany był na tej stronie. W zamian za niego, w opisywanym tutaj terminie 7/7/7, koordynowany będzie internetowo odmienny program zlotowy, przygotowany pod nazwą Zlotu "Wszewilki-2007", oraz opisany na stronie wszewilki_2007.htm. Jednak dla względów historycznych, a także dla ewentualnych referencji, niniejsza strona jest udostępniana nadal w swojej poprzedniej, chociaż obecnie już unieważnionej treści. Jej poprzednia, a obecnie już unieważniona treść zawarta jest począwszy już od następnego paragrafu.

Odnotuj, że udostępniana jest już angielskojęzyczna wersja strony internetowej opisującej wieś Wszewilki. Nosi ona fizyczną nazwę "wszewilki_uk.htm". Jej pełny adres internetowy ukaże się w okienku adresowym wyszukiwarki po kliknięciu na jej linki wyróżnione w tym tekście kolorem zielonym. Odsyłaj na jej adres, oraz zachęcaj do jej przeglądnięcia, tych wszystkich swoich znajomych i przyjaciół, którzy nie znają języka polskiego, a stąd nie mogą przeczytać oryginalnej, polskojęzycznej wersji strony o niezwyklej wsi Wszewilki.


#1. Dlaczego właśnie "Wszewilki-2007":

Motto: Działaj bardzo ostrożnie kiedy postawiony zostaniesz w sytuacji że masz organizować testy nowego samolotu na planecie która wcale nie ma atmosfery.

       Faktyczny pomysł, aby Pierwszy Zjazd Totalizmu zorganizować właśnie we wsi Wszewilki, wywodzi się NIE odemnie, a od małej grupki entuzjastów totalizmu, którą na blogu totalizmu z punktu #13 tej strony reprezentuje osoba podpisująca się pseudonimem "11111". Pierwszego wpisu w tej sprawie osoba ta dokonała tam pod blogiem nr #60, z datą wpisu 2006/03/24 08:03:13. Kolejnego wpisu dokonała ona tam w komentarzu pod blogiem nr #61, z datą wpisu 2006/04/04 17:42:48. Dokładnie nie jest mi wiadomym, czym owa grupka inicjatorów się kierowała postulując Zjazd właśnie we wsi Wszewilki, oraz stawiając mnie przed faktem dokonanym po tym jak propozycja owego Zjazdu została już szeroko rozpropagowana po Polsce i miałem tylko do wyboru albo na nią się zgodzić albo też ją odrzucić. Posądzam jednak, że zapewne inicjatorom chodziło o podłączenie Zjazdu totalizmu do niezwykle konstruktywnych i pokojowych energii jakie dominują okolice Wszewilek, oraz jakie spowodowały że to właśnie z owej wsi wywodzą się historyczne korzenie totalizmu.
       Oczywiście, wcale nie wolno mi też tu wykluczyć możliwości, że pomysł Zjazdu w pozbawionej wymaganej infrastruktury zjazdowej wsi Wszewilki wypracowali z premedytacją właśnie UFOnauci oraz potem tylko podsunęli go owej grupie entuzjastów. Wszakże UFOnauci znają doskonale wszelkiego rodzaju trudności i ograniczenia fizyczne z jakimi Zjazd we Wszewilkach będzie zmuszony się borykać. Być może liczą więc, że poprzez niejako "zmuszenie mnie" do zaakceptowania tego właśnie miejsca spowodują oni katastrofę organizacyjną totaliztów oraz całkowicie nas zniechęcą do organizowania jakichkolwiek przyszłych zjazdów. (Jeśli tak byłoby naprawdę, wówczas my totaliźci musimy teraz uczynić wszystko co w naszej mocy aby ów zamysł UFOnautom się nie udał.) Faktycznie też w komentarzach pod blogiem totalizmu nr #62 czytamy, cytuję: "BartTP/ 2006/04/09 17:49:40/ Panie profesorze! Melduję, że to ja wpadłem na pomysł zorganizowania zlotu w sielskiej wsi Wszewilki, raju na Ziemi! ... " Powyższe stwierdzenie nabiera interesującej wymowy głównie ponieważ ten sam osobnik w uwagach pod blogiem nr #60 sam siebie przedstawia jako "Pierwszy Oficer Łącznikowy UFOnautów na Polskę" - zacytuję tu odnośny fragment z jego wypowiedzi: " BartTP/ 2006/02/26 16:24:42/ Panie doktorze, Janie najdroższy, kumie najmilszy! Pańska działalność stała się irytująca do tego stopnia, iż postanowiłem osobiście zacząć przejawiać aktywność na Pańskim dzienniku internetowym. ... Odpowiadam: szczury w klatce potrzebują od czasu do czasu stymulacji - czy też poprzez porażenie prądem, czy też wrzucenie nowej zabawki. My czynimy podobnie z Wami. ... Doprawdy - ma Pan rację, iż naszym napędem jest magnetyzm ... Ale oprócz tego nasze pojazdy (zwiemy je Vim' anae) posiadają pewien rodzaj ekranu grawitacyjnego. Więcej szczegółów nie zdradzę, albowiem pańska nieznośna dociekliwość gotowa Pana doprowadzić do odkrycia i tego sekretu. Piszę do Pana tak otwarcie, albowiem wiem, iż ludzie potraktują ten wpis jako kolejny żart dowcipnisia. I bardzo dobrze - przecież nas wcale tu nie ma. Doktorze - czas przejść na emeryturę. Bez naszej pomocy... Lub z nią. Wybór należy do Pana. Pozdrawiam, Totalizm NIE zapanuje. Pierwszy Oficer Łącznikowy na Polskę, BarrrttTPP. P.S. Jak Pan widzi, wcale nie wszyscy z nas mają problemy z poprawną pisownią. Tę, jak sądzę, mam lepiej opanowaną, niż Pan - rasowy Ziemianin (choć posiadam pewne informacje na temat Pańskiego rodowodu, które mogłyby Pana zaszokować!). "
       Ja osobiście uważam sugestię aby Pierwszy Zjazd Totalizmu zorganizować we wsi Wszewilki delikatnie mówiąc za "najbardziej drastyczny" pomysł jaki tylko komuś mógłby przyjść do głowy. Wszakże urodziłem się i wychowałem we Wszewilkach. Dlatego wiem, że jest to najbardziej nieodpowiednie miejsce świata dla zorganizowania oficjalnego Zjazdu zwolenników totalizmu, które ktoś tylko mógłby sobie kiedykolwiek wybrać. Osobiście posądzam, że istniałaby większa szansa na sukces organizacyjny w przygotowaniu zawodów pływackich w samym centrum Sahary, niż na sukces w organizowaniu zjazdu sympatyków nowej filozofii we Wszewilkach. Wszakże Wszewilki nie mają praktycznie żadnej infrastruktury zjazdowej, ani własnych zwolenników totalizmu. Przykładowo, nie ma ani odpowiedniego lokum w którym dałoby się przeprowadzić obrady oraz zorganizować towarzyszące im wystawy, ani możliwosci zakwaterunkowych dla uczestników zjazdu, ani jakiejkolwiek jadłodajni czy choćby tylko sklepu z dostawionymi stolikami, w którym uczestnicy Zjazdu mogliby się posilić, ani nawet publicznych ubikacji czy choćby krzaków w dogodnych miejscach - na wypadek gdyby po gościnnych występach UFOnautów któryś z uczestników Zjazdu dostał rozwolnienia. Nie jestem też świadom, aby Wszewilki miały jakichkolwiek własnych zwolennikow totalizmu, którzy mogliby się podjąć funkcji gospodarzy i zorganizować ów Zjazd. Z drugiej jednak strony, będąc aż tak "drastyczna", owa sugestia jest jednoczesnie aż tak niekonwencjonalna oraz aż tak łamiąca wszelkie utarte zasady działania, że po dłuższym przemyśleniu sprawy zaczyna mi się teraz podobać. Wszakże podobnie jak ona, cały totalizm jest taki właśnie niekonwencjonalny, łamiący utarte nawyki, ochotniczo akceptujący trudy i niewygody, oraz powstający od zera z prochu i popiołu w miejscu gdzie przedtem praktycznie nic nie istniało. Ponadto organizowanie Zjazdu we Wszewilkach, czyli w miejscu w którym nie trzeba być jasnowidzem żeby przewidzieć wystąpienie wszelkich możliwych trudności i niewygód jakie tylko mogą się pojawić w jakimkolwiek zjeździe, z góry gwarantuje że w Zjezdzie tym NIE będą uczestniczyli ci którzy nie są pewni swojego oddania sprawie totalizmu. Znaczy przybędą na niego jedynie ci absolutnie zdeterminowani, jednocześnie będąc z góry przygotowani na przecierpienie wszelkich niewygód i braków organizacyjnych których umiejscowienie Zjazdu w tak nieodpowiednim miejscu z całą pewnością nie będzie im szczędziło, mając na uwadze że podczas Zjazdu przyjdzie im nieco ubrudzić sobie lakierki i poplamić spodnie. (Plus, oczywiście, przybędą na ten Zjazd oddelegowani przez Kwaterę Główną UFO najbardziej zatwardziali prześladowcy totalizmu, którym groziło będzie odesłanie na jakąś pustynną planetę jeśli w przewidywaniu czekających ich niewygód odmówią sabotażowania owego Zjazdu). Dlatego myślę sobie - że na przekór wszystkiego powinienem przystać na proponowane miejsce tego Zjazdu i powiedzieć TAK, zorganizujmy Pierwszy Zjazd Totalizmu właśnie we Wszewilkach - przyjmując jedynie odpowiednią poprawkę w naszych planach dla braku tam wymaganej infrastruktury zjazdowej!
       Oczywiście, zorganizowanie Pierwszego Zjazdu Totalizmu to bardzo poważna sprawa. Wszakże od jego losów i przebiegu zależało będzie bardzo wiele. Przykładowo zależało będzie czy kiedykolwiek nastąpią po nim dalsze zjazdy totalizmu. Być też może, że zależało również będzie co w końcu się stanie w sprawie Partii Totalizmu oraz dostępu totaliztów do udziału w rządzeniu własnym krajem. Dlatego, jeśli faktycznie Zjazd ten ma mieć miejsce i zakończyć się relatywnym sukcesem, już obecnie trzeba przystąpić do jego organizowania.
       Istnieje cały szereg spraw, które muszą szybko zostać rozwiązane lub zdefiniowane, jeśli Zjazd "Wszewilki-2007" faktycznie ma mieć miejsce. Niektóre z nich obejmują: (1) dokładną datę owego Zjazdu, (2) totaliztyczne zasady na jakich Zjazd ma się odbywać, (3) program Zjazdu, (4) komitet organizacyjny Zjazdu (który musi mieć w swoim składzie co najmniej kilkudziesięciu miejscowych ludzi), (5) sala obrad oraz sala wystawowa, (6) ewidencja uczestników Zjazdu i opieka nad nimi, (7) ewidencja i zarządzanie imprezami Zjazdu, (8) ewidencja referatów, plansz i eksponatów wystawowych oraz włączanie ich do programu Zjazdu, (9) transport, (10) zakwaterowanie, (11) sprawy wyżywienia uczestników, (12) bankiet uczestników, jego jadlospis (z obowiązkowym milickim karpiem) oraz program kulturalny (np. występy milickich bębniarzy oraz miejscowej grupy tańca starosłowiańskiego). Dlatego niniejsza strona została przygotowana aby ułatwić zorganizowanie tych spraw. W tym więc miejscu apeluję do sympatyków totalizmu, aby na ochotnika się zgłaszali w celu przyjęcia na siebie obowiązku zorganizowania i poprowadzenia którejś z tych spraw. Wykaz pozycji w Komitecie Organizacyjnym oczekujących obsadzenia, a także wykaz ochotników którzy już zadeklarowali swój udział w tym Komitecie, podany został w punkcie #6 poniżej.
       Dla wielu istotnych powodów, przykładowo z uwagi na fakt że mieszkam na stałe w Nowej Zelandii, że zupełnie wyobcowałem się już z Wszewilek oraz Milicza, że praktycznie nie znam już miejscowych ludzi, a także że we Wszewilkach ostatnio byłem w lipcu 2004 roku i to tylko przejazdem kiedy po chwilowym zatrzymaniu tam samochodu wykonałem kilka zdjęć, ja osobiście będę mógł dołożyć swoją kontrybucję tylko do pierwszych trzech punktów z powyższego wykazu (tj. tylko do wypracowania: (1) dokładnej daty owego Zjazdu, (2) totaliztycznych zasad na jakich Zjazd ma się odbywać, oraz (3) programu Zjazdu). Pozostałe sprawy muszą przejąć na siebie ochotnicy. Proponuję więc aby już od zaraz ochotnicy tacy zaczęli wybierać dla siebie obszary odpowiedzialności które najbardziej im odpowiadają, oraz zaczęli rozeznawanie sprawy i wstępne projektowanie w zakresie swoich obszarów odpowiedzialności. Ja zaś poniżej na tej stronie internetowej zaproponuję kilka wstępnych rozwiązań w zakresie tych obszarów organizowania Zjazdu do których jestem w stanie dołożyć swoją kontrybucję.
       Data Zjazdu. Historycznie Pierwszy Zjazd Totalizmu jest zbyt odpowiedzialną imprezą aby ją zorganizować "z marszu". Z tego powodu, a także z kilku jeszcze innych powodów (np. aby rokiem początkowym Zjazdów Totalizmu NIE był rok "6" nowego tysiąclecia), Pierwszy Zjazd Totalizmu najlepiej zaplanować dopiero na 2007 rok. Ja osobiście proponuję aby zorganizować go jako dwudniową imprezę rozpoczynajacą się w sobotę, dnia 7 lipca 2007 roku (wówczas data owego Pierwszego Zjazdu Totalizmu będzie 7/7/7 - odnotuj również że w niektórych kalendarzach sobota jest siódmym dniem tygodnia). W takim przypadku Zjazd zbiegałby się bowiem z początkiem kwitnięcia milickich lip - byłby też tylko jeden tydzień przed rozpoczęciem nieoficjalnego festiwalu kwiatów lipowych jaki odbywa się w Miliczu każdego drugiego tygodnia lipca. Ponadto, przy takiej jego dacie, ja będę mógł sobie pozwolić aby osobiście w Zjeździe tym uczestniczyć.

Fot. #1

Fot. #1: Budynek dawnej szkoły we Wszewilkach (uczęszczałem w niej do trzeciej klasy szkoły podstawowej). Zlokalizowany jest on w centrum Wszewilek. Posiada on dwie relatywnie duże sale lekcyjne. Jest też to jedyny budynek na Wszewilkach, w którym znajdują się pomieszczenia niemal wystarczająco duże aby z biedą pomieścić w sobie jakiś kilkudziesięcio-osobowy Zjazd i towarzyszące mu imprezy. Czy jednak obecny właściciel tego budynku wyrazi zgodę aby Pierwszy Zjazd Totalizmu odbył się właśnie w nim? Oczywiście, na wypadek gdyby jednak się NIE zgodził, lub gdyby liczba uczestników Zjazdu przekroczyła możliwości pojemnościowe owego budynku, w niedalekim Miliczu znajduje się kilka sporych hal. Największa z nich to aula Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Miliczu, (tj. tego właśnie do którego kiedyś ja uczęszczałem) jaka w owym czasie NIE będzie wykorzystywana przez uczni mających wakacje. Inna spora sala znajduje się w Ośrodku Kultury Milicza. Jeszcze inna możliwość, to że organizatorzy na czas Zjazdu rozbiją na Wszewilkach ogromny namiot wystawowy lub cyrkowy (Wszewilki mają spore boisko sportowe gdzie ów namiot mógłby stanąć). Oczywiście, w takim przypadku natychmiast rodzi się zapytanie, czy ktokolwiek z posiadaczy takich sal lub namiotów byłby skłonny udostępnić je Zjazdowi za darmo lub za niewielką opłatą. A może lokalne zrzeszenia hoteli czy restaracji, albo też lokalne władze Milicza, byłyby gotowe wysupłać fundusze na wynajęcie sali w przewidywaniu rozlicznych korzyści jakie sukces tego Zjazdu by wygenerował. Wszakże jeśli pierwszy Zjazd okaże się udany, wówczas impreza ta stanie się cykliczną i będzie powtarzana we Wszewilkach każdego roku. To zaś dla Milicza i Wszewilek oznacza przyszłe wpływy z turystyki które mogłyby cyklicznie dodać się do ekonomii tego regionu (wszakże jeśli ktoś raz przybędzie do Milicza i Wszewilek np. na ów Zjazd, jest wtedy także duże prawdopodobnieństwo że będzie potem już powracał ponownie na następne Zjazdy oraz na indywidualne wczasy). Ponadto, taki sukces owego Zjazdu postawiłby Milicz i Wszewilki na mapę, wzbudziłby krajowe zainteresowanie w tych miejscowościach, uczyniłby Milicz i Wszewilki filozoficznym i intelektualnym centrum totalizmu, a być może nawet wpisałby te miejscowości do historii. Faktycznie to sukces tego Zjazdu byłby sukcesem nas wszystkich. Nawet UFOnauci, którzy dotychczas tak zawzięcie atakowali totalizm i Wszewilki, mogliby przybywać na Zjazdy we Wszewilkach jak do siebie do domu, parkować swoje wehikuły UFO przed drzwiami sali obrad, wygłaszać własne przemówienia lewitując pod sufitem, zwolna budować zrozumienie i dialog zamiast nienawiści, pozwalać nam na bankietach Zjazdu odśpiewać wersję "góralu ..." z Zeta-Reticuli, oraz odlatywać zygzakiem na planetę Nea bez płacenia mandatów. Nikt przy tym z Wszewilek nie wysyłałby im ani czołgów ani snajperów na przywitanie, ani nie wypytywałby "skąd się tutaj wzięliście" czy "dlaczego dopiero teraz" (wszakże każdy totalizta dokładnie już to wszystko wie). Nikt też by się im nie dziwił, ani im nie wypominał - wszakże korzystaliby z przywilejów gości Zjazdu. Poza obecnymi na Zjeździe wszyscy też inni traktowaliby ich obecność "pół żartem, pół serio" - posądzając Wszewilki że sekretnie zapraszają Davida Copperfielda aby następnego roku przyciągnąć do siebie więcej turystów. Na co więc czekamy? Zorganizujmy ten Zjazd, uczyńmy go sukcesem, wszyscy zaś na tym tylko skorzystamy.
* * *
Zauważ, że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwyczajnie kliknąć na tą fotografię. Ponadto większość tzw. browser'ów które obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.


#2. Rola Zjazdu "Wszewilki-2007" jako pułapki UFOnautów powodem dla zorganizowania Zlotu "Wszewilki-2006" jako forpoczty testującej tą pułapkę:

       Od pierwszej chwili kiedy zwołanie Zjazdu "Wszewilki-2007" zostało mi zasugerowane, ze sposobu na jaki owa sugestia była mi zaserwowana wynikało, że Zjazd ów to pułapka UFOnautów. Licząc się z możliwością że jest to pułapka, jej wyzwanie jednak podjąłem i to aż dla całego szeregu powodów. Przykładowo, UFOnauci zakładają na mnie pułapki na każdym kroku od samego początku z nimi konfrontacji, nawet więc gdybym zdołał uniknąć tej jednej pułapki, z całą pewnością zastawiliby następne zaś do którejś z nich kiedyś bym w końcu musiał wpaść. Znacznie lepiej więc jeśli ich skonfrontuję w sposób zamierzony na gruncie który znam, niż jeśli zmuszony ich będę konfrontować znienacka na gruncie który oni sobie przygotują. Ponadto, w chwili obecnej jestem bezrobotnym (z przysługi tychże UFOnautów), mogę więc zadedykować na walkę z nimi nieporównanie więcej czasu, więcej energii i więcej uwagi, niż byłbym w stanie przeznaczyć na ten cel w przyszłości gdybym np. miał wówczas pracę. Już też po około dwóch tygodniach od chwili rozpoczęcia działań nad zorganizowaniem tego Zjazdu udało mi się z całą pewnością potwierdzić, że faktycznie jest to pułapka. Pułapkę tą UFOnauci zaplanowali z zamiarem zamienienia jej w decydującą rozgrywkę pomiędzy totalizmem a UFOnautami. Chcą bowiem przy jej pomocy osiągnąć aż trzy wysoce strategiczne cele, mianowicie: (a) upokorzyć mnie, obniżyć moje morale, oraz zniszczyć mój autorytet w oczach zwolenników totalizmu, poprzez wykazanie mojej niezdolności do zorganizowania Zjazdu, (b) zdyskredytować cały moralny ruch totalizmu poprzez wywołanie na oczach społeczeństwa katastrofy organizacyjnej totalizmu, a także (c) upokorzyć i dodatkowo umęczyć moją rodzinną wieś Wszewilki w której Zjazd ten ma się odbyć, a którą to wieś z jakichś powodów UFOnauci zawzięcie prześladują już od około 1875 roku. Z powodu nałożenia przez UFOnautów powyższych celów strategicznych, zwykła czynność organizacyjna złożenia razem Zjazdu totaliztów, nagle się zamienia w zaciętą "bitwę o Wszewilki" pomiędzy totalizmem a UFOnautami. Bitwę tą wygra tylko jedna ze stron. Druga zaś ją przegra. Zarówno więc totaliźci, jak i ja, począwszy od momentu definitywnego potwierdzenia że jest to bitwa a nie organizowanie Zjazdu (czyli począwszy od 23 kwietnia 2006 roku) musimy teraz zacząć ją traktować właśnie jako bitwę.
       Z czasów kiedy byłem szkolony na oficera pamiętam, że kiedy w działaniach bojowych ktoś zastawia na nas półapkę, zaś my mimo wszystko zdecydujemy się przez nią przejść, wtedy najpierw wysyłamy do niej naszych zwiadowców (forpoczty), aby wybadali co tam nas czeka. Dokładnie takie działanie doprasza się także w przypadku pułapki w tej "bitwie o Wszewilki". Trzeba tam najpierw wysłać zwiadowców (forpoczty) aby te posprawdzały jakie "atrakcje" UFOnauci nam przygotowują. Dlatego z dużym entuzjazmem podchwyciłem sugestię Mariusza (mpkuo@o2.pl) (tj. "chair'a KO Zjazdu), który w komentarzu do blogu totalizmu nr #63, pod datą 2006/04/18 12:34:23 zaapelował m.in. co następuje, cytuję: "... proponuję rozważenie "Planu B" - nieoficjalnego spotkania jeszcze w te wakacje. Znaczy zasugerował aby jeszcze w wakacje tego roku zorganizować we Wszewilkach anonimowy i nieformalny Zlot uprzedzający formalny Zjazd totalizmu. Wszakże taki Zot będzie właśnie forpocztem który przetestuje intencje i "atrakcje" przygotowywane przez UFOnautów. Natychmiast też po podchwyceniu sugestii Mariusza przygotowałem stronę internetową o nazwie wszewilki_2006.htm, na której wyjaśniam organizację Zlotu "Wszewilki-2006" oraz wszelkie sprawy związane z owym Zlotem. Serdecznie zapraszam do przeglądnięcia tamtej pokrewnej strony. Ponadto serdecznie zapraszam wszystkich do przybycia na ów nieformalny, anonimowy Zlot we Wszewilkach, który odbędzie się już w dniu 8 lipca 2006 roku (tj. w dniu 8/7/6) - po jego dane patrz w/w strona. W Zlocie tym mogą uczestniczyć, oraz są serdecznie zapraszani, dosłownie wszyscy którzy zechcą, czyli zarówno totaliźci, jak i osoby nie mające nic wspólnego z totalizmem, a nawet wrogowie totalizmu i UFOnauci przebywający na Ziemi "incognito". Przybycie tam bowiem będzie zupełnie anonimowe, nie wymaga żadnych zgłoszeń ani rejestracji, wcale nie jest deklaracją ani przynależności do totalizmu ani niczego innego, a jedynie oznaką ciekawości i chęci doświadczenia odrobiny uciechy życiowej, oraz jest otwarte dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, wiarę, rasę, przekonania, przynależność, itp.
       Zwolując ów nieformalny, anonimowy Zlot we Wszewilkach, miałem na oku osiągnięcie aż kilku strategicznych celów. Wymienię tutaj najważniejsze z nich:
       1. Zorganizowanie imprezy dla zasabotażowania której UFOnauci nie będą jeszcze gotowi. Jak sprawdziłem to już za pomocą małego eksperymentu, nawet sami UFOnauci obecnie się obawiają, że w dniu 8 lipca 2006 roku NIE będą jeszcze gotowi do zasabotażowania tej imprezy. Stąd Zlot "Wszewilki-2006" powinien się odbyć bez incydentów spowodowanych ich sabotażami.
       2. Przetestowanie intencji UFOnautów. UFOnauci głośno deklarują swoje poparcie i chęć współpracy w Zjazdach i Zlotach organizowanych we Wszewilkach - jako przykład patrz ich udział w programie Zjazdu zaprezentowanym w następnym punkcie #3 tej strony. Z drugiej zaś strony, mają oni ogromnie długi rekord kłamania, oszukiwania, łamania uzgodnień i układów, sprowadzania na manowce, sabotażowania, wyszydzania, zastawiania pułapek, itd., itp. Po tym więc jak faktycznie się zachowają na tym niezobowiązującym, nieformalnym, anonimowym, oraz testującym Zlocie "Wszewilki-2006", powinno potem dać się wydedukować, czego po nich należy się spodziewać w rok później na Zjeździe "Wszewilki-2007". Nasze więc przygotowywanie się do formalnego Zjazdu może zostać już oparte na wnioskach wyciągniętych z ich działań podczas nieformalnego Zlotu.
       3. Oddania totaliztom narzędzia do ręki za pomocą którego totaliźci będą obecnie mogli rozpoznać UFOnautów działających w ich własnych szeregach. Niemal jedynym sposobem na jaki UFOnauci są w stanie skutecznie zasabotażować ten Zlot "Wszewilki-2006", jest jeśli UFOnauci zdołają zorganizować w podobym czasie jakąś konkurencyjną imprezę. Jednak na stronie owego Zlotu, z powodów zgodności działania z treścią praw moralnych, ja zabroniłem faktycznym totaliztom organizowania oraz uczestniczenia w jakimkolwiek innym Zlocie lub Zjeździe - poza tymi organizowanymi we Wszewilkch w wytypowanych terminach. Jeśli więc ktokolwiek uważany przez kolegów za "totaliztę" podejmie się w przyszłości, lub już podjął się w przeszłości (UFOnauci wszakże znają przyszłość), zorganizowania takiej konkurencyjnej imprezy, dla jego kolegów faktycznych totaliztów będzie to trudnym do przeoczenia znakiem że jest on "UFOnautą-podmieńcem" a nie totaliztą.
       4. Wstępne przetestowanie dzisiejszego poziomu dyscypliny i dedykacji wśród totaliztów. Każdy totalizta, wcale o tym nie wiedząc, jest stopniowo "urabiany" przez UFOnautów metodami telepatycznymi, hipnotycznymi, strachem, itp. Pomału też, wielu totaliztów z początkowo oddanych sprawie totalizmu zwolna przekształca się we wrogów totalizmu. Poprzez więc sprawdzenie jaka będzie sumaryczna frekwencja na Zlocie "Wszewilki-2006", a także poprzez kilka testów które na owym Zlocie zamierzam zdalnie dokonać, a które dadzą mi zgrubną informację jaka była w nim proporcja totaliztów do pozostałych ludzi (tj. do jedynie ciekawskich, a także do wrogów totalizmu i do UFOnautów), będę miał zgrubną opinię jaki jest dzisiejszy poziom oddania sprawie totalizmu oraz poziom totaliztycznej dyscypliny.
       5. Poznanie na czym polega owa najnowsza metoda zwalczania totalizmu której wdrażanie UFOnauci właśnie rozpoczęli. W armii jest takie pojęcie "rozpoznanie walką". Jeśli wróg wprowadza do walki jakiś nowy sprzęt lub strategię, rzuca się przeciwko niemu grupę swoich żołnierzy aby ci dokładniej sprawdzili co to takiego. Począwszy mniej więcej od czasu rozpoczęcia "bitwy o Wszewilki" UFOnauci zmienili o niemal 180 stopni swoją metodę walki. Jedną z manifestacji tej drastycznej zmiany jest, że przykładowo poprzednio zawsze wszystkiemu zaprzeczali (tj. na wszystko mieli zawsze tą samą odpowiedź "Nie"). Obecnie jednak zaczynają wszystkiemu przytakiwać (tj. teraz na wszystko mają odpowiedź "Tak, ale ..."). Oczywiście, tak cwany i wytrawny przeciwnik jak UFOnauci nie wykonuje w walce żadnego manewru tylko przez przypadek. Poza wszystkim co czyni musi się coś kryć. Jeśli więc UFOnauci celowo odstępują nam jakąś pozycję którą zajmowali, niemal na pewno to oznacza, że jednocześnie zajęli nam jakąś zupełnie inną pozycję o jakiej jeszcze nie wiemy. W naszym interesie leży więc jak najszybsze odkrycie co, gdzie i w jaki sposób UFOnauci spodziewają się zyskać poprzez owo szokujące zaprzestanie zaprzeczeń. Miejmy nadzieję że nasze "rozpoznanie walką" podczas Zlotu "Wszewilki-2006" pozwoli to ustalić.


#3. Projekt programu Zjazdu "Wszewilki-2007":

Motto: Kiedy zorganizujesz coś nowego od samych podstaw, musisz się liczyć że wyjdzie to niezgrabnie, niewygodnie, oraz że z czasem będzie to wymagało wielu udoskonaleń, jednak będziesz miał wówczas satysfakcję że jest to "nowe aż do bólu".

       Z programem dowolnego zjazdu, w tym Zjazdu "Wszewilki-2007", jest jak z każdym projektem. Aby go dokładnie dopracować najpierw trzeba mieć jakiś wstępny projekt, który następnie udoskonala się aż osiągnie on zadowalający wszystkich poziom doskonałości. Oto więc taki wstępny projekt programu dla Zjazdu "Wszewilki-2007":
       -Sobota 7/7/7, 7:00 rano: Deszcz żywych rybek nad Wszewilkami. Jest to jedyny punkt progamu, do którego zaprejektowania i zrealizowania gościnnie zaproszeni zostali UFOnauci. Dlatego, jak wszystko co zależy od "dobrej woli" i chęci współpracy ze strony UFOnautów, niemal z całą pewnością ten punkt programu zostanie przez nich celowo spartaczony. Nie wolno nam jednak wykluczać możliwości, że wszechświatowy intelekt przygotuje im małą niespodziankę. Wszakże sytuacja z owego Zjazdu wypełniała będzie "kanon nieokreśloności" przy którym mogą mieć miejsce nawet cuda (po szczegóły tego kanonu patrz podrozdział JB7.4 z tomu 7 monografii [1/4].) W myśl bowiem owego "kanonu nieokreśloności", w przypadku ludzi - gdyby rybki spadły jednak wówczas z nieba, wtedy ludzie nigdy nie byliby pewni czy spadanie tych rybek spowodowali kurtuazyjni UFOnauci, czy też wszechświatowy intelekt (tj. Bóg). Z kolei w przypadku UFOnautów - gdyby rybki te faktycznie spadły z nieba, zaś owi UFOnauci nic o tym nie zostali oficjalnie poinformowani, ciągle ci sami UFOnauci nie byliby pewni, czy stało się to z przyczyny wszechświatowego intelektu, czy ponieważ jakiś żartowniś-UFOnauta cichcem pozwolił jednak sobie pozadziwiać wszystkich, czy też ponieważ słynny magik Dawid Copperfield właśnie wypróbowywał nowy trick bez uzgodnienia go z nimi. Z powodu więc owego "kanonu nieokreśloności", bez względu na to czy rybki owe spadną czy też nie, ci którzy pozbawieni są ziarenka wiary we wnętrzu siebie samych i tak wyjdą z tego doświadczenia rozczarowani. Jeśli bowiem rybki nie spadną, tacy ludzie będą zawiedzeni że ominął ich spektakl. Jeśli zaś rybki spadną, każdy z nich będzie zawiedziony że nie jest dla niego jasne kto właściwie spowodował to spadanie rybek. Na szczęście, do Wszewilek przybędą także i ludzie zupełnie innego kalibru. Ci od samego początku będą dokładnie wiedzieli co tam się naprawdę wydarza! Warto więc przybyć wówczas do Wszewilek choćby tylko po to aby w sobie samym odczytać do której kategorii się przynależy. Wszakże poznawanie świata dobrze jest rozpocząć od poznania siebie samego. Tak nawiasem mówiąc, to UFOnauci zostali również celowo poproszeni, aby począwszy od godziny 8:00 rano, kurtuazyjnie przygotowali dla Zjazdu słoneczną pogodę z odrobinką orzeźwiającej bryzy. Wszakże taka właśnie pogoda jest "gwoździem ich propagandowego programu". Zobaczymy jak UFOnauci się wywiążą w sprawie owej "pogody kurtuazji UFOnautów". Oto dosłowne brzmienie apelu jaki w obu w/w sprawach wystosowałem do Kwatery Głównej sił UFOnautów zarządzających Ziemią, za pośrednictwem P.S. do bloga nr #62 którego pełna treść dostępna jest pod adresem wyszczególnionym w punkcie #13 tej strony:
       P.S. Wiadomość do kumotrów UFOnautów. Jak przystało na dwóch starych przeciwników którzy zjedli już zęby na wzajemnym scieraniu się ze sobą przez ostatnie niemal 60 lat, doskonale wiemy czego po sobie nawzajem się spodziewać. Obie więc nasze strony już wiedzą, że natychmiast po poznaniu daty zaplanowanego Pierwszego Zjazdu Totalizmu "Wszewilki-2007", wasze kumotrzy bojówki sabotażowe zaplanują dla Wszewilek na ów dzień najpaskudniejszą pogodę jaką tylko wasza technika będzie w stanie zaindukować. Jednak obie nasze strony wiedzą również, że jeśli w owym czasie we Wszewilkach faktycznie zapanuje paskudna pogoda, z całą pewnością będzie to wasze kumotrzy premedytowane działanie. Dlatego najlepiej byłoby kumotrzy, jeśli jednak wykażecie tzw "kurtuazję" (jeśli wiecie co to takiego) wobec opozycyjnej dla siebie organizacji, oraz przygotujecie na ów czas dla Wszewilek bezchmurną pogodę z niewielkim orzeźwiającym wietrzykiem (tj. taką samą jaką zawsze tak ochoczo przygotowywaliście na zjazdy hitlerowców oraz jaką kiedyś nazywano "Pogodą Hitlera"). Wszakże każdy z uczestników Zjazdu będzie zwracał uwagę na pogodę owego dnia, będzie pamiętał że jest ona waszym kumotrzy "propagandowym dziełem", oraz oczywiście odpowiednio do tego jak ową pogodę wysterujecie - będzie programował wysyłaną wam karmę. W zamian za ową propagandową "pogodę kurtuazji UFOnautów" osobiście obiecuję "kurtuazyjne potraktowanie" dla waszych kumotrzy szpiegów i sabotażystów obecnych na owym Zjeździe.
       P.P.S. Tak nawiasem mówiąc kumotrzy UFOnauci, jeśli to wasza sprawka owo spadanie z nieba żywych rybek, które obserwowałem na Wszewilkach w czasach swojego dzieciństwa, wówczas nie miałbym nic przeciwko temu abyście zorganizowali powtórzenie ich spadania na Wszewilkach o godzinie 7 rano w dniu 7/7/7 (proszę jednak pamiętać aby owego dnia od godziny 8 rano przywrócić już bezchmurną pogodę).

       Znając dobrze kumotrów UFOnautów, wiem że z całą pewnością zareagują oni jakoś na powyższy mój apel, tyle że uczynią to we właściwy dla siebie sposób. Jaki zaś sposób to będzie, o tym wszyscy przekonamy się o godzinie 7 rano, w dniu 7/7/7.
       -Sobota 7/7/7, 8:00-9:00: Transport wahadłowy pomiędzy miejscami zakwaterowania uczestników Zjazdu, a salą obrad. Znaczy dostarczenie wszystkich przybyłych uczestników na czas do sali obrad i do sal wystawowych.
       -Sobota 7/7/7, 8:00-10:00: Rejestracja przybyłych uczestników, pobieranie opłaty za uczestniczenie w Zjeździe oraz ewentualnej opłaty za bilet na bankiet, wydawanie "kart uczestnika Zjazdu" i wykonywanie elektronicznych zdjęć każdego uczestnika z kartą uczestnika wpiętą w klapę, rozdawanie pamiątek ze Zjazdu, informowanie o Zjeździe, instalowanie wystawianych eksponatów na sali wystawowej, wpuszczanie uczestników na salę obrad. [lokacja: pobliże wejścia do sali obrad, oraz sala wystawowa - stoły i tablice do wyeksponowania wystawianych eksponatow będą tam już oczekiwały na urządzenia, plansze i zdjęcia przywiezione przez uczestników do wystawienia (po uprzednim ich zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji komitetu organizacyjnego na ich wystawienie podczas Zjazdu) ?]. W tej części Zjazdu jego uczestnicy będą okazywali wydruki emaila który otrzymali jako potwierdzenie swojego zgłoszenia udziału w Zjeździe, zaś na podstawie tego emaila i wykonanego na miejscu elektronicznego zdjęcia danego uczestnika, oraz wpłacenia za uczestnictwo i ewentualnego opłacenia kosztów bankietu (jeśli w bankiecie tym zgłosili swój udział) - proszę posiadać przy sobie już odliczoną sumę aby ułatwić wpłatę, otrzymają oni imienną "kartę uczestnika Zjazdu" wpinaną w klapę. Karta ta będzie ich przepustką na wszelkie imprezy Zjazdu oraz będzie definiowała ich położenie na sali (odnotuj, że wejście na salę obrad, jak również wejście na salę wystawową, salę bankietową, a także korzystanie z przewodników oraz środków transportu Zjazdu, ze względów bezpieczeństwa będzie dostępne wyłącznie dla tych którzy będą posiadali w klapie wpiętą ową "kartę uczestnika Zjazdu".)
       Uwaga Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo, że jeśli któryś z zarejestrowanych uczestników Zjazdu NIE odbierze swojej "karty uczestnika Zjazdu" do godziny 10:15 (tj. spóźni się na Zjazd o więcej niż 15 minut), wówczas w przypadku gdy na wejście na salę obrad czy salę wystawową będą oczekiwali jacyś niezarejstrowani przybyli, jego miejsce w Zjeździe przydzielone zostanie któremuś z owych oczekujących. Jeśli zaś ów spóźniony uczestnik ciągle potem przybędzie, w takim przypadku będzie traktowany jak każdy niezarejestrowany nowoprzybyły.
       -Sobota 7/7/7, 10:00-13:00: Sesja 1 (Otwarcie, prezentacja teoretycznych referatów). [lokacja: sala obrad - adres zdefiniowany dokładniej w terminie późniejszym ?; "the presider" (chaiperson) dla tej sesji zdefiniowany będzie w terminie późniejszym ?] Przemówienie otwierające Zjazd wygłoszę ja osobiście (tj. dr Jan Pająk). Będzie ono trwało 10 minut z dalszymi 5 minutami przeznaczonymi na zapytania i dyskusję. Każdemu następnemu referatowi lub przemówieniu zgłoszonemu i zaakceptowanemu do prezentacji przydzielony będzie również czas 10+5 minut w programie obrad. Proszę odnotować, że czas prezentacji i dyskusji będzie przetrzegany z żelazną konsekwencją, zaś tym którzy przekroczą przydzielony im czas, dalsza wypowiedź będzie przerywana i ucinana (jeśli zajdzie konieczność, to nawet w sposób dosyć bezobcesowy). Wszakże punktualność jest jednym z wymogów bycia totaliztą. (Prezenterzy będą mieli w zasięgu wzroku dobrze widoczny zegar wskazujący czas ich prezentacji!) Autorzy referatów mogą, jeśli zechcą, nieodpłatnie upowszechniać wśród uczestników kopie pisanego tekstu swoich referatów. Wykaz zaproponowanych prezentacji i godziny ich wygłaszania wyszczególnione będą na niniejszej stronie. Oto obecna zawartość tego wykazu:
             -- 10:00 - 10:15 Przemówienie otwierające Zjazd - dr inż. Jan Pająk (tj. ja - autor tej strony).
             -- 10:15 - 10:30 Komunikaty Komitetu Organizacyjnego: najpilniejsze sprawy organizacyjne Zjazdu - Mpkuo (mpkuo@o2.pl), lub też ochotnik który przejmie od niego sprawy organizacji obrad.
             -- 10:30 - 10:45 Urządzenia darmowej energii - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- 10:45 - 11:00 Telekineza i urządzenia generujące efekt telekinetyczny - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- 11:00 - 11:15 Trwałe telekinetyzowanie, substance trwale natelekinetyzowane, telekinetyczne rolnictwo, telekinetyczne uzdrawianie - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- 11:15 - 11:30 Magnokraft - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- 11:30 - 11:45 Napęd magnokraftu jako wyjaśnienie dla działania UFO - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- 11:45 - 12:00 Wnioski z najnowszych obserwacji UFO - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- 12:00 - 12:15 Sondy UFO ("orby - dyski" oraz "rods - pałeczki") - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- 12:15 - 12:30 Komora oscylacyjna oraz przykłady wykorzystania komór oscylacyjnych w UFO - mam przyjemność zawiadomić, że zaproszony do przygotowania tej prezentacji "Jurek" (jurekdz@poczta.wp.pl), potwierdził już przyjęcie tego tematu do wygłoszenia.
             -- 12:30 - 12:45 Trwałe ślady działalności UFO w Polsce (lądowiska UFO, "kręgi zbożowe", tunele wytopione przez UFO, podziemne bazy UFO, legendy na temat działalności UFO, itp. - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- 12:45 - 13:00 Dlaczego moje prześladowania totalizmu dokonywane z punktu widzenia najeźdźcy i oprawcy z UFO ja sam nazywam "Ruchem Oporu" (RO). Do zaprezentowania tego tematu w ramach totaliztycznej zasady "dajmy przeciwnikom szansę wyjaśnienia sprawy z ich punktu widzenia" kurtuazyjnie zapraszam UFOnautę w blogu totalizmu najczęściej podpisującego się pseudonimem "ruchoporu" ( robin@wfmh.org.pl, ruchoporu@gazeta.pl), który autoryzuje paszkwilową stronę internetową ruchoporu.org, jaka już przez szereg lat specjalizuje się w zwalczaniu totalizmu i totaliztycznych idei. Zaproszonym UFOnautom osobiście gwarantuję kurtuazyjne i przyjacielskie potraktowanie na naszym Zjeździe, włącznie z honorowym miejscem na sali i miejscem na bankiecie przy tym samym stoliku co ja. Wszakże skoro już walczymy ze sobą, czas abyśmy też lepiej się teraz poznali i zamienili nasze jednostronne wypowiedzi w jakiś obustronny dialog! Jednocześnie jednak domagam się, aby kwatera główna UFO wyraziła zgodę na zademonstrowanie przez wysłanego przez nich reprezentanta jeszcze przed wygłoszeniem referatu jakiejś narazie nieznanej ludziom możliwości ich urządzeń technicznych (np. lewitowania w powietrzu, czy znikania z widoku) - po prostu aby przedstawiciel ten mógł udowodnić Zjazdowi że faktycznie jest reprezentantem UFOnautów, a nie ziemskim oszustem któremu w przeszłości upadła cegła na głowę. Niniejszym mam przyjemność poinformować czytelników, że Robin już zaakceptował powyższe zaproszenie i wyraził wielką chęć uczestnictwa i zaprezentowania krótkiego odczytu "drugiej strony".
             -- Uwaga! Jeśli z jakichś powodów już w trakcie trwania Zjazdu się okaże, że którykolwiek z powyższych tematów nie będzie mógł być zaprezentowany i musiał zostać wydeletowany z programu, ponieważ np. jego prezentator nie zdołał dojechać na Zjazd lub w ostatniej chwili odwołał swój udział, wówczas wszystkie prezentacje następujące po takiej wydeletowanej prezentacji zostaną przesunięte o 15 minut wcześniej. Jednocześnie do wypełnienia wolnego czasu na Zjeździe, po ostatniej prezentacji tej sesji aż do godziny dokładnie 13:00 dokonana zostanie prezentacja na temat "Formalny dowód na istnienie UFO" (prezentujący: dr inż. Jan Pająk). Owa prezentacja-wypełniacz czasowy będzie mniej więcej pokrywała się z treścią podrozdziału P2 z tomu 13 monografii [1/4]. (Odnotuj, że jeśli żadna kancelacja nie nastąpi, wówczas ów temat-wypełniacz czasowy "Formalny dowód na istnienie UFO" NIE będzie prezentowany na Zjeździe "Wszewilki-2007".)
       -Sobota 7/7/7, 13:00-13:30: Przerwa na lunch. Na użytek uczestników zorganizowany będzie bufet z możliwością nabywania napojów chłodzących, kanapek, herbaty i kawy. Uczestnicy o specjalnych standardach żywienia zachęcani są do zabrania ze sobą własnego lunchu. Będzie też czas na wyjście do toalety oraz rozmowy kuluarowe. [lokacja: korytarz oraz okolice sali obrad ?]
       -Sobota 7/7/7, 13:30-15:00: Sesja 2 (Systematyczne oprowadzanie uczestników po wystawe eksponatów, 10 minutowa prezentacja każdego z wystawianych eksponatów przez jego autora + 5 minut na zapytania i dyskusję danego eksponatu). [lokacja: sala wystawowa - adres zdefiniowany dokładniej w terminie późniejszym ?; chairperson dla tej sesji: zdefiniowany będzie w terminie późniejszym ?] Proszę odnotować, że zaraz po zakończeniu "Sesji 2", wszyscy wystawiający rozmontowują swoje eksponaty i zabierają je ze sobą do miejsc zakwaterowania, tak aby nie było problemów z ich zabezpieczaniem i pilnowaniem podczas wieczora i nocy. Wykaz proponowanych eksponatów oraz godziny ich prezentowania oglądającym uczestnikom wyszczególnione będą na niniejszej stronie. Oto obecna zawartość tego wykazu:
             -- 13:30 - 13:45 Urządzenia darmowej energii - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy zaprezentują dla niego jakieś już wykonane eksponaty urządzeń technicznych.
             -- 13:45 - 14:00 Postępy z budową piramidy telepatycznej - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy zaprezentują dla niego jakieś już wykonane eksponaty urządzeń technicznych.
             -- 14:00 - 14:15 Urządzenia ujawniające - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy zaprezentują dla niego jakieś już wykonane eksponaty urządzeń technicznych.
             -- 14:15 - 14:30 Wykrywacze UFO - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy zaprezentują dla niego jakieś już wykonane eksponaty urządzeń technicznych.
             -- 14:30 - 14:45 Komora Oscylacyjna - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy zaprezentują dla niego jakieś już wykonane eksponaty urządzeń technicznych.
             -- 14:45 - 15:00 Softwarowe symulatory lotu magnokraftów oraz modele magnokraftów - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują.
             -- Uwaga! Jeśli z jakichś powodów już w trakcie trwania Zjazdu się okaże, że którykolwiek z powyższych eksponatów nie będzie mógł być wystawiony i zaprezentowany, a stąd musiał zostać wydeletowany z programu - ponieważ np. jego prezentator nie zdołał dojechać na Zjazd, lub w ostatniej chwili odwołał swój udział, wówczas wszystkie prezentacje następujące po takiej wydeletowanej prezentacji zostaną przesunięte o 15 minut wcześniej. Jednocześnie do wypełnienia luki prezentacyjnej na Zjeździe, najciekawsze z eksponatów które albo przygotowane zostały do prezentacji przez całe zespoły eksperymentatorów, albo też które spotkały się z najżywszym zainteresowaniem zwiedzających, zostaną poszerzone o dodatkowe czasy wygospodarowane z powodu owego wydeletowania tematu(ów) - tak aby prezentacja w tej sesji trwała dokładnie do godziny 15:00.
       -Sobota 7/7/7, 15:30-16:00: Odjazdy autobusów, traktorów, oraz furmanek rozwożących uczestników Zjazdu do miejsc ich zakwaterowania.
       -Sobota 7/7/7, 15:00-19:00 Czas wolny, dyskusje, indywidualne spotkania. [lokacja: kuluary sal obrad i wystawowych zjazdu, kwatery uczestników ?],
       -Sobota 7/7/7, 19:00-21:00: Bankiet uczestników. Dane owego bankietu: uczestnictwo: wyłącznie ochotnicze - chociaż spodziewane dla zarejstrowanych uczestników Zjazdu (jeśli ktoś NIE chce uczestniczyć w tym bankiecie, wówczas proszę to wyraźnie zaznaczyć w emailu rejestrującym udział w Zjeździe); koszta: w chwili obecnej przewiduje się że bankiet ten może kosztować około 80 zł od osoby - jednak po ostatecznym podliczeniu jego kosztów suma ta może ulec zwiększeniu lub zmiejszeniu, wielodaniowe menu będzie "preset" - tj. potrawy z góry będą zamówione, ich zestaw opublikowany na tej stronie w terminie późniejszym, jedną zaś z potraw będzie słynny karp milicki - bankiet nie będzie więc dla "vegeterians"; ubiór: "casual" - tj. nieoficjalny, w którym każdy czuje się swobodnie; program kulturalny obejmował będzie występy lokalnych grup i talentów, włączając w to pokazy miejscowych grup tanecznych, a być może również pokaz "bębniarzy Milicza". [lokacja: wybrana przez organizatorow restauracja w Miliczu - jej dane podane zostaną później?].
       -Niedziela 8/7/7, 8:00-9:00: Transport wahadłowy pomiędzy miejscami zakwaterowania uczestników Zjazdu, a salą obrad. Znaczy dostarczenie wszystkich przybyłych uczestników na czas do sali obrad.
       -Niedziela 8/7/7, 9:00-12:00: Sesja 3 (Prezentacja teoretycznych referatow). [lokacja: sala obrad ?],
             -- 9:00 - 9:15 Filozofia totalizmu, problemy z upowszechnianiem tej filozofii, oraz wyzwania jakie totalizm konfrontuje w dzisiejszych realiach naszej cywilizacji - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 9:15 - 9:30 Moje doświadczenia we wdrazaniu totalizmu w swoim życiu - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 9:30 - 9:45 Koncept Dipolarnej Grawitacji - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 9:45 - 10:00 Moralność a zdrowie ciała - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 10:00 - 10:15 Co ciekawsze obserwacje praktykującego uzdrowiciela: jarzenie pochłaniania wydzielane z uzdrawianych ciał, karma i moralność a utrzymywanie zdrowia, itp. Do zaprezentowania tego tematu zapraszam dowolnego ochotnika, lub ochotników, którzy są praktykującymi uzdrowicielami a stąd którzy posiadają jakieś własne obserwacje w tym zakresie.
             -- 10:15 - 10:30 Przeciw-świat jako źródło informacji udostępnianej za pośrednictwem ESP, wahadlarstwa, różdżkarstwa, wizji, snów, itp. - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 10:30 - 10:45 Przesłanki o istnieniu myślącej substancji która formuje nadrzędną istotę przez totalizm nazywaną "wszechświatowym intelektem" zaś przez religie nazywaną "Bogiem" - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 10:45 - 11:00 Świecka wiedza o wszechświatowym intelekcie (Bogu) bazująca na Koncepcie Dipolarnej Grawitacji - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 11:00 - 11:15 Moje doświadczenia w poszukiwaniu wiedzy o Bogu, moralnosci, prawdy, itp. - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 11:15 - 11:30 Totalizm jako polityczna ideologia - do zaprezentowania tego tematu zapraszam Astera - temat ciągle oczekujący na ochotnika, lub na zespół ochotników, którzy go zaprezentują (albo oczekuje na uściślenie czy zmianę jego brzmienia, tak aby móc być podjętym przez jakiegoś ochotnika lub ochotników).
             -- 11:30 - 11:45 Podstawowe problemy z partią totalizmu oraz zagadnienia dostępu totaliztów do współrządzenia własnym krajem - ten lub jakiś podobny do niego temat ciągle oczekuje zgłoszenia się kogoś chętnego do jego wygłoszenia.
             -- 11:45 - 12:00 Dlaczego UFOnauci posuwają się do brutalności i niemoralności w zniewalaniu ludzkości. Do zaprezentowania tego tematu w ramach "poznajmy punkt widzenia naszych przeciwników" zapraszam kurtuazyjnie "Pierwszego Oficera Łącznikowego UFOnautów na Polskę", np. osobnika używającego pseudonimu BarrrttTPP (BartTP@gazeta.pl), lub dowolnego innego reprezentanta/ambasadora UFOnautów - temat ciągle oczekuje zatwierdzenia przez zaproszonego i przez jego mocodawców. (Naszym warunkiem dopuszczenia do zaprezentowania owego tematu przez UFOnautę, jest udowodnienie Zjazdowi jeszcze przed rozpoczęciem prezentacji, że prezenter faktycznie jest tym za kogo się podaje, czyli np. "Pierwszym Oficerem Łącznikowym UFOnautów na Polskę" - to z kolei wymaga aby prezenter przybył na Zjazd już z pozwoleniem kwatery głównej UFO, aby do zaprezentowania swego referatu np. zalewitował na podium ze swojego miejsca siedzącego lecąc w powietrzu wzdłuż sufitu sali.) Osobiście gwarantuję kurtuazyjne i honorowe traktowanie zaproszonego UFOnauty oraz biorę na siebie odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podczas całego Zjazdu. Mam też nadzieję, że kwatera główna UFOnautów mimo wszystko się zgodzi na tą prezentację - choćby tylko po to aby uniemożliwić moją prezentację wyszczególnioną w następnej uwadze poniżej. Wszakże w obecnej sytuacji stopniowego "budzenia się" ludzkości, UFOnauci prędzej czy później będą zmuszeni aby wyjść z ukrycia, zaś Zjazd Totalizmu umożliwia im uczynienie tego "pół żartem pół serio", czyli w sposób przy jakim UFOnauci ciągle "zachowają swoją twarz i honor". Niniejszym mam przyjemność poinformować czytelników, że UFOnauta BarrrttTPP już zaakceptował powyższe zaproszenie i zapewnił że jego sekcja wniesie sporo atrakcji do obrad owego Zjazdu.
             -- Uwaga! Jeśli z jakichś powodów już w trakcie trwania Zjazdu się okaże, że którykolwiek z powyższych tematów nie będzie mógł być zaprezentowany i musiał zostać wydeletowany z programu, ponieważ np. jego prezentator nie zdołał dojechać na Zjazd, lub w ostatniej chwili odwołał swój udział, wówczas wszystkie prezentacje następujące po takiej wydeletowanej prezentacji zostaną przesunięte o 15 minut wcześniej. Jednocześnie do wypełnienia luki prezentacyjnej na Zjeździe, po ostatniej prezentacji tej sesji aż do godziny dokładnie 12:00 dokonana zostanie prezentacja na temat "Zasady i metody totalizmu" (prezentujący: dr inż. Jan Pająk). Owa prezentacja "wypełniacz czasowy" będzie mniej więcej pokrywała esencję treści rozdziałów JA oraz W z tomów odpowiednio 6 i 18 monografii [1/4].
       -Niedziela 8/7/7, 12:00-13:00: Sesja 4 (Dyskusja i oficjalne głosowanie nad uchwałami Zjazdu, zamknięcie części oficjalnej Zjazdu). [lokacja: sala obrad ?] Oto obecna zawartość tego wykazu:
             -- 12:00 - 12:50 "Presider" dla Sesji 4: kierowanie dyskusją i głosowaniem uchwał Zjazdu.
             -- 12:50 - 12:55 Dr Jan Pająk - krókie przemówienie zamykające obrady i część oficjalną Zjazdu.
             -- 12:55 - 13:00 Mpkuo (mpkuo@o2.pl), lub też ochotnik który przejmie od niego sprawy organizacji obrad - Komunikaty Komitetu Organizacyjnego: organizacja zwiedzania Wszewilek oraz inne informacje końcowe.
       -Niedziela 8/7/7, 13:00-13:30: Końcowa przerwa na lunch oraz na przegrupowanie się. Obejmie ona czas na nabycie napojów i kanapek oraz na ich zjedzenie, na toalety, rozmowy kuluarowe, itp. Po posileniu się lub orzeźwieniu, o 13:30 uczestnicy Zjazdu będą się gromadzili przy punktach flagowych poszczególnych grup zwiedzających Wszewilki (numery poszczególnych grup dla zwiedzania podane będą na "karcie uczestnika Zjazdu" posiadanej przez każdego uczestnika tego Zjazdu). [lokacja punktów flagowych: korytarz przy sali obrad ?],
       -Niedziela 8/7/7, 13:30-15:00: Zabranie poszczególnych grup zwiedzających przez przydzielonych im przewodników i środki transportu oraz następna wycieczka uczestników Zjazdu po Wszewilkach, z równoczesnym omówieniem historii i interesujących obiektów owej wsi. [lokacja: całe Wszewilki; zalecany kod ubioru: coś co będzie można nieco ubrudzić i zakurzyć] Jeśli liczba uczestników Zjazdu będzie na tyle mała, że da się ją zgromadzić w jedną grupkę zwiedzających (co prawdopodobnie NIE będzie miało miejsca), wówczas ja (tj. dr Jan Pająk), w kooperacji z wybranymi ochotnikami-przewodnikami, ochotniczo zgłaszam się do oprowadzenia (lub obwiezienia) owej pojedynczej grupy po Wszewilkach, oraz do pokazania jej uczestnikom co bardziej interesujących miejsc i obiektów Wszewilek i okolic tej wioski (ja wyjaśnię historię tych obiektów, zaś ochotnicy-przewodnicy wyjaśnią ich dzisiejszą sytuację). Jeśli jednak liczba uczestników Zjazdu okaże się na tyle duża, iż konieczne będzie jej rozbicie na kilka odrębnych grup zwiedzających (co najprawdopodobniej będzie miało miejsce), wówczas zorganizowane będzie "łańcuchowe" zwiedzanie Wszewilek, z ochotnikami dla punktu #6.10 tej strony czekającymi przy każdym z obiektów i samodzielnie opisującymi przybyłym grupom zwiedzających każdy z tych obiektów, oraz następnie kierującymi zwiedzających do następnego obiektu. Organizatorzy Zjazdu postarają się też zabezpieczyć traktory z przyczepami oraz kilka wozów konnych do przewozu uczestników owej wycieczki w co bardziej odległe, choć interesujące miejsca Wszewilek.
       -Niedziela 8/7/7, 15:00: Dowóz uczestników do dworca kolejowego i autobusowego oraz rozjeżdżanie się uczestników Zjazdu i ich powrót do domów.

Fot. #2

Fot. #2: Tama wodna z pobliża wsi Wszewilki . Jednym z punktów programu Zjazdu "Wszewilki-2007" jest zwiedzanie co bardziej niezwykłych miejsc Wszewilek oraz ich okolic (jako przewodnik dla poprowadzenia tego zwiedzania być może służył będę ja osobiście - tj. dr inż. Jan Pająk). Jeśli pogoda i dostępny transport na to pozwolą, zwiedzanie objęłoby m.in. okolice powyższej tamy, w której pobliżu w latach od jakiegoś 1000 AD do 1900 AD znajdował się stary milicki młym wodny. Miejsce to jest jednocześnie czakramem energetycznym miasta Milicza. Warto w nim doświadczyć przenikających je niezwykłych energii.


#4. Wezwanie do zgłaszania się do wygłaszania referatów, oraz do wystawiania eksponatów:

       Zanim tematyka referatów i plansz zostanie zdefiniowana, najpierw warto się zastanowić, co w pierwszym zjeździe posiadało będzie największy priorytet, mianowicie czy poznanie treści referatów czy też raczej poznanie ludzi którzy prezentują owe referaty. Jak też bez trudu można to wydedukować, w Pierwszym Zjeździe Totalizmu "Wszewilki-2007" największy priorytet stanowić będzie osobiste poznanie się nawzajem ludzi którzy w jakiś sposób związani są tematyką obejmowaną zainteresowaniami totalizmu, "przypięcie twarzy do nazwisk używanych przez tych ludzi", oraz prywatne porozmawianie ze sobą na interesujące nas wszystkich tematy. Przy takim zaś ustawieniu priorytetów Zjazdu, warto nieco zmienić tryb ustanawiania tematyki referatów. Mianowicie zamiast tradycyjnego "call for papers" - w którym zainteresowani zgłaszają opracowania które chcieliby zaprezentować, raczej warto przyjąć system znany jako "keynote speakers" - w którym tematy prezentacji są z grubsza z góry określone, zaś poszukuje się jedynie prezenterów którzy by coś od siebie wygłosili dla każdego z nich.
       Powyższa dedukcja zainspirowała mnie, aby dla Zjazdu "Wszewilki-2007" przyjąć właśnie system "keynote speakers". W systemie tym, tematyka poszczególnych prezentacji Zjazdu zostaje z góry zdefiniowana w taki sposób, że mniej więcej pokrywa ona sobą cały obszar zainteresowań totalizmu. (Wykaz tematów do zaprezentowania wraz z czasami ich prezentacji podany został w punkcie #3 tej strony.) Do poszczególnych tematów trzeba teraz tylko będzie znaleźć jakichś prezenterów. Ich poszukiwania będą teraz prowadzone na dwóch zasadach, ochotniczego zgłoszenia się kogoś do danego tematu, lub zaproszenia. Oczywiście, zaprezentowanie na Zjeźdze danego tematu wcale nie jest deklaracją czyichś totaliztycznych przekonań. Temat ten mogą bowiem prezentować zarówno sympatycy jak i przeciwnicy totalizmu (co wyraźnie podkreśliłem zapraszając do udziału w Zjeździe aż dwóch UFOnautów). Idealną sytuacją bowiem byłoby, aby każdy uczestnik przybył na Zjazd totalizmu głównie ponieważ: porusza on ciekawą tematykę, będą na nim obecni ciekawi ludzie, jego program jest interesujący, oraz będą się na nim działy bardzo ciekawe, a czasami nawet niezwykłe, rzeczy. Dlatego na Zjeździe są mile widziani wszyscy ludzie o otwartych horyzontach (a nie wyłącznie zahartowani w walce totaliźci). Nie byłoby bowiem dobrze gdyby czyjeś zjawienie się na tym Zjeździe miało oznaczać że wypełnia on jedynie swój totaliztyczny obowiązek i nie spodziewa się niczego z tego Zjazdu wynieść dla siebie i dla swojej przyjemności czy dla przedmiotu swoich zainteresowań.
       Oczywiście, poszczególne prezentacje na dane tematy wcale nie mają polegać na wygłoszeniu przez prezentujących jakichś światoburczych prawd, czy zaanoncjowania jakichś przełomowych odkryć (te wszakże pozostawimy zawodowym naukowcom których społeczeństwo za to opłaca). Chodziło w nich będzie jedynie o to, aby osoby które interesują się daną sprawą, zgłębiają ją od jakiegoś czasu, a stąd wierzą, że mają na jej temat coś ciekawego do powiedzenia, wyszły na scenę, pokazały wszystkim jak wyglądaja, oraz wyjaśniły esencję tego co mają innym do zakomunikowania albo zwyczajnie opowiedziały co dotychczas uczyniły i do jakich wniosków przy tym doszły. Potem zaś podczas lunchu, w kuluarach, w hotelu, czy podczas bankietu, ci o podobnych do nich zainteresowaniach będą mogli do nich podejść i podjąc głębszą dyskusję na dany temat. Warto przy tym pamiętać, że na Zjeździe każdy będzie występował pod swoim prawdziwym nazwiskiem i imieniem, a nie pod internetowym pseudonimem jakiego zwykle używa. Dla widowni będzie się więc liczyła wartość jego wypowiedzi na podium Zjazdu, a nie jego wcześniejszy dorobek w bronieniu czy w zwalczaniu totalizmu (do dorobku tego będzie się mógł przyznać, chociaż nie musi, jedynie podczas prywatnych rozmów z innymi uczestnikami Zjazdu w kuluarch czy na bankiecie). Oczywiście, jeśli przy okazji swojej prezentacji w przeciągu 10 minut dany "keynote speaker" zdoła opowiedzieć zgromadzonym coś naprawdę fascynującego, nowatorskiego, lub zastanawiającego w danym temacie, przez zaś następne 5 minut zdoła odpowiedzieć nawet na najbardziej trudne lub podchwytliwe pytania z sali, będzie to tylko czysty zysk. Możliwe, a nawet rekomendowane, będą też prezentacje zbiorowe, kiedy kilka osób omówi ten sam temat. W takim przypadku każda z tych osób będzie musiała prezentować tylko samą esencję, bowiem fragment z 10 minut zaledwie wystarcza aby przedstawić się zgromadzonym oraz aby zwięźle opisać jedno przeźrocze jakie się ze sobą przywiezie - niemniej o to właśnie będzie chodziło (tj. aby się pokazać i nazwać swoje zainteresowania, lub wyjaśnić czym się zajmujemy i do jakich wniosków czy wyników doszliśmy, potem zaś szerzej porozmawiać o swych zainteresowaniach już w dyskusjach kuluarowych).
       Podczas poszczególnych sesji Zjazdu "Wszewilki 2007" prezentowane będą referaty na praktycznie wszystkie tematy związane z filozofią totalizmu (wykaz tych tematów podany jest w punkcie #8 poniżej). Osoby które zechcą zapezentować na Zjezdzie swoje poglądy na któryś z owych tematów, lub zaprezentować swój eksponat czy urządzenie które będzie go podpierało, proszeni są o przesłanie jednostronnicowego streszczenia (opisu) proponowanej prezentacji. (Tj. proszeni są aby opisali mi co właściwie chcą zaprezentować, zaś ja przyporządkuję ich do odpowiedniego tematu.) Chodzi bowiem o to, aby każdą prezentację i jej autora wciągnąć do programu Zjazdu, przyporządkować ich do jakiegoś tematu już wyszczególnionego w punkcie #3 tej strony, oraz aby wiadomo było jaki jest jej czas prezentacji i w jakim zespole będzie ona prezentowana. Po dokładniejszym rozważeniu sprawy, doszedłem też do wniosku, że najlepiej będzie jeśli sprawy związane z treścią i tematyką poszczególnych prezentacji oraz wystaw, a także związane z zapraszaniem prezenterów, doborem tematyki ich prezentacji, włączaniem ich prezentacji do programu Zjazdu, itp., poprowadzę ja osobiście. Wszakże ja znam zakres tematyczny totalizmu relatywnie dobrze, powyższe sprawy mogę poprowadzić drogą emailową lub pocztową, zaś natychmiast po zdefiniowaniu czyjegoś udziału i tematu ja jestem w stanie wprowadzić końcowe ustalenia na niniejszą stronę. Dlatego w sprawie owego progamu obrad i tematyki prezentacji proszę zwracać się bezpośrednio do mnie, wysyłając mi albo emaila na adresy: janpajak@gmail.com, pajakjan@yahoo.co.nz, lub totalizm@gmail.com, albo też pisząc do mnie na adres: Dr Jan Pajak, P.O. Box 33250, Petone 6340, New Zealand (Tel. domowy: +64 (4) 56-94-820). Natomiast wszelkie sprawy związane ze sprzętem wymaganym do prezentowania lub do wystawiania, z lokum i rozmieszczeniem przestrzeni wystawowych, z formatem i rodzajem materiałów ilustrujących do referatów, plansz i eksponatów, prowadził będzie albo mpkuo@o2.pl, albo też ochotnik który później przejmie od niego ową funkcję.
       Aby w miarę możliwości zapewnić przybyłym na Zjazd spędzenie dosyć interesującego czasu oraz poznanie nowin z zakresu całego obszaru tematycznego objętego filozofią totalizmu, w punkcie #3 tej strony już zaproponowałem cały szereg tematów jakie na Zjeździe mogą być zaprezentowane. Tematy te wystarczy teraz tylko uściślić, oraz poprzyporządkowywać im konkretnych prezentujących. Dlatego:
             (a) Jeśli zbudowałeś jakiekolwiek urządzenie techniczne z obszaru wyszczególnionego w punkcie #8 poniżej (np. urządzenie darmowej energii, urządzenie ujawniające pobliską obecność UFO, detektor UFO, piramidę telepatyczną, telepatyzer, model komory oscylacyjnej czy magnokraftu, instrument do wykrywania lub pomiaru trwałego natelekinetyzowania, substancje lub obiekty trwale natelekinetyzowane, dźwiękowy symulator częstotliwości pola UFO, itp.), wówczas zadeklaruj to urządzenie do pokazania na Zjeździe. Potem zaś przywieź je na Zjazd, wystaw na sali wystawowej, zaś kiedy przyjdzie Twoja kolej na "Sesji 2" - opisz innym uczestnikom Zjazdu dlaczego je zbudowałeś, jak miało ono działać, co chciałeś przez nie osiągnąć, oraz jakie wyniki faktycznie osiągnąłeś. Nie martw się przy tym jeśli Twoje urządzenie wcale nie zadziałało jak pragnąłeś, a ciągle je wystaw na Zjeździe. Wszakże jeśli budowałeś np. "urządzenie darmowej energii" byłbyś już milionerem gdyby faktycznie zadziałało. Ciągle pokaż co uczyniłeś aby w ten sposób zainspirować innych, lub aby zaoszczędzić im powtórzenia błędów które ty popełniłeś.
             (b) Jeśli wykonałeś lub przebadałeś jakieś interesujące zdjęcia lub wideo np. UFO, automatycznych sond UFO (czyli tzw. "orbs" lub "rods - pałeczek"), lądowisk UFO, wykrotów lub osuwisk ziemi zainicjowanych przez UFO, chmur UFO, tornad UFO, fal tsunami, niewidzialnych UFOnautów odwiedzających skrycie Twoje mieszkanie, widma magnetycznego lub dźwiękowego formowanego przez UFO, itp., wówczas zeskanuj je do "Power Point", OHP, lub na przeźrocza, oraz pokaż innym na Zjeździe. Wszakże inni uczestnicy też chcieliby je zobaczyć.
             (b) Jeśli zgłębiasz jakikolwiek temat leżący w zakresie tematycznym z punktu #8 tej strony, masz coś ciekawego do powiedzenia z tego tematu, oraz masz materiał aby przygotować ten temat w formie 10 minutowego opisu słownego, wóczas zgłoś go jako prezentację na ów Zjazd.
       Ja po otrzymaniu takiego zgłoszenia, dołączę danego prezentatora do odpowiedniego tematu już wstępnie zaproponowanego i już widniejącego na wykazie w punkcie #3 tej strony. Następnie wspólnie dopracujemy jak dokładnie ma brzmieć nazwa czy nagłówek tego tematu, jak ma być zaprezentowany, itp.
       Niestety, na obecnym etapie organizacji Zjazdu wygląda na to, że nadchodzi nieporównanie więcej odmów od zaproszonych "keynote speakers" niż potwierdzeń ich udziału. Do chwili obecnej: (a) otrzymałem już odmowę wystąpienia od: mbiegun@simplusnet.pl; (b) zmuszony byłem do wycofania swojego zaproszenia wysłanego do następujących potencjalnych "keynote speakers" - ponieważ zapraszani nie byli pewni czy będą w stanie przybyć na Zjazd, zaś ja w tak ważnej sprawie nie mogę polegać na czyjejś niepewności: chris.b@interia.pl, totalizm@tenbit.pl; (c) wogóle nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na swoje zaproszenie od następujących potencjalnych prezenterów: awka@wp.pl, blackt@o2.pl, twin50@gazeta.pl, sukwilen@wp.pl, d.osinski@rrm.com.pl, przemhb@poczta.onet.pl, wolderb@pnet.pl, andrzej.o@gazeta.pl, gracjan0@aster.pl; (d) otrzymałem informację błędu (spowodowaną zmianą adresu internetowego bez podania mi nowego adresu) od następujących potencjalnych "keynote speakers": wierii@kki.net.pl, ankresos@eko.net.pl. W rezultacie, jak na dzień 28/4/06, miałem potwierdzenia udziału w Zjeździe w charakterze "keynote speakers" jedynie od dwóch UFOnautów (tj. "Robin" oraz "BarrrttTPP"), a także potwierdzenie udziału od jeszcze jednego prezentera, mianowicie od jurekdz@poczta.wp.pl. Oczywiście, na porzekór owej otwartej manifestacji całkowitego braku poparcia dla Zjazdu od tych których dotychczas (i najwyraźniej tylko jednostronnie) uważałem za swoich długoletnich współpracowników, ja będę kontynouwał poszukiwania "keynote speakers" którzy będą w stanie zaprezentować na nadchodzącym Zjeździe jakieś interesujące punkty widzenia.
       Prosze odnotować, że każdemu autorowi lub grupie autorów, czyja prezentacja zostanie zaakceptowana przez organizatorów Zjazdu przydzielony zostanie czas 10 minut na prezentację, plus dalszych 5 minut na dyskusję (tj. zapytania z sali oraz odpowiedzi danego prezentatora). Ów przydział czasu otrzyma także każdy autor czy grupa aoutorów dla planszy, zdjęcia, eksponatu, czy urządzenia wystawianego podczas "sesji 2" obrad (w owej "sesji 2" wszyscy uczestnicy będą przechodzili jedną grupą (lub kilkoma grupami) od eksponatu do eksponatu, podczas gdy autorzy lub prezenterzy owych eksponatów będą wyjaśniali co ich eksponaty prezentują). Ponadto autorzy referatów i eksponatów będą mogli, jeśli zechcą, rozdawać kopie pisane swoich referatów lub ilustracje i opisy swoich eksponatów - pod warunkiem jednak, że za rozdawane materiały nie będą pobierali żadnych opłat.
       W przypadku gdyby Zjazd zdołał przyciągnąć aż tak wiele referatów i eksponatów wystawowych, że dla ich zaprezentowania zabrakłoby czasu w pojedynczej linii sesji, wówczas poszczególne sesje mogą być rozbite na kilka równoległych podsesji o zróżnicowanej tematyce. Każda z tych podsesji odbywałaby się wówczas w odrębnej sali oraz posiadałaby odmiennego "chairperson". Uczestnicy Zjazdu mogliby też wówczas wybierać podsesję w której wezmą udział.
       Prosze odnotować, że podczas Zjazdu NIE BĘDZIE WOLNO niczego sprzedawać ani upowszechniać odpłatnie, poza artykułami wytypowanymi przez organizatorów takimi jak napoje chłodzące czy kanapki (owe wytypowane artykuły sprzedawała będzie jedynie wybrana przez organizatorów instytucja). Będzie jednak wolno reklamować, wychwalać, dokonywać porównań jakości, oraz zachęcać do zakupu dowolnych dóbr wiążących się z tematem czyjejś prezentacji, pod warunkiem jednak że właściwa sprzedaż tych dóbr odbywała się będzie poza czasem i obszarem Zjazdu. Jeśli więc któryś z uczestników Zjazdu zechce zaopatrzyć w coś innych uczestników jeszcze w trakcie trwania Zjazdu, musi zaopatrzenia tego dokonywać gratisowo - tj. w formie pamiątki lub daru.
       Data końca zgłoszeń referatów i eksponatów Wstępnie zakłada się, że zgłaszanie się do prezentacji referatów oraz do wystawiania eksponatów na Zjeździe będzie przyjmowane albo do chwili kiedy dla wszystkich tematów znalezieni będą prezenterzy którzy potwierdzą swój udział, albo też do 3 marca 2007 roku (cokolwiek nastąpi wcześniej). Po owym terminie przyjmowanie zgłoszeń będzie zamknięte, zaś końcowy program Zjazdu zostanie opracowany. Referaty ani eksponaty dla których nikt nie zgłosi chęci zaprezentowania, będą albo zupełnie usunięte z programu, albo też zastąpione innymi dla których będzie więcej chętnych. W przypadku napływu dużej liczby zgłoszeń do prezentacji, które zaczną przewyższać pojemność prezentacyjną lub możliwości wystawowe Zjazdu, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania dalszych zgłoszeń.


#5. Rejestracja uczestników:

Motto: Jeśli się nie zarejestrujesz, to tak jakby cię tam nie było.

       Moim życzeniem byłoby, aby samo uczestnictwo w zjeździe "Wszewilki-2007" było nieodpłatne (za darmo) oraz do końca otwarte dla każdego (tj. dla totaliztów, dla wrogów totalizmu, a także i dla tych ciągle nie mających żadnego poglądu na totalizm, także dla ludzi i UFOnautów, zainteresowanych i rozczarowanych, wierzących i ateistów, chętnych do gadania i chętnych do słuchania, kobiet i mężczyzn, itd., itp.). Znaczy, aby każdy, komu tylko strzeliłoby do głowy (choćby nawet w ostatniej chwili) że chce na Zjazd się zjawić, był mile widziany i wpuszczany na salę obrad, niezależnie od tego czy chce tylko zobaczyć urządzenia darmowej energii, wysłuchać znanych uzdrawiaczy, zaspokoić ciekawość co do ubioru w jakim zjawią się UFOnauci, zobaczyć czy żywe rybki faktycznie spadną z nieba, dowiedzieć się czegoś o totaliźmie lub świeckich badaniach na temat Boga, wyrobić sobie zdanie o totaliztach, poszukać podobnych do siebie dusz, czy też spotkać się tam z innymi osobami z którymi się już korespondowało. Jednak twarda rzeczywistość świata w którym żyjemy nie wspiera wszystkich życzeń. Wszakże organizatorzy Zjazdu muszą mieć jakieś podstawy liczbowe do planowania wszelkich spraw. Przykładowo, muszą wiedzieć ile miejsc siedzących będzie im potrzebnych na sali obrad, ile kanapek obradujący prawdopodobnie zjedzą oraz "cans" wypiją, ile stołów i tablic wystawowych powinni przygotować dla eksponatów wystawowych, ile miejsc w autobusach wycieczkowych (albo na traktorach czy zaprzęgach konnych dla wycieczek) będzie potrzebne aby pomieścić wszystkich uczestników, itp. Dla tego planowania konieczna jest wiedza kto zamierza na Zjazd przyjechać. Ponadto w obliczu licznych ataków na totalizm istotnego znaczenia nabiera też zadbanie o bezpieczeństwo obrad oraz o możliwość późniejszego wyliczenia się z każdego ich uczestnika. Na dodatek do tego, Zjazd trzeba organizować w jakiejś hali za którą przyjdzie zapłacić, przy hali tej trzeba będzie wynając ubikacje które ktoś nie tylko musi dowieźć ale i potem opróżnić oraz przetransportować z powrotem, pomiędzy poszczególnymi imprezami Zjazdu potrzebny będzie jakiś autokar dowozowy, po Zjeździe pozostaną na miejscu Zjazdu stosy torebek plastikowych, opakowań po kanapkach, papierowych kubków, oraz innych śmieci za uprzątnięcie których trzeba będzie komuś zapłacić, ponadto aby utrzymywać porządek trzeba będzie wynająć służbę porządkową. Czyli aby wszystko to móc opłacić, skądś trzeba będzie znaleźć wymagane sumy - co praktycznie oznacza że najprawdopodobniej od każdego uczestnika Zjazdu będzie musiała być pobierana opłata za uczestnictwo w wysokości około 50 złotych (opłata ta będzie przeznaczona na pokrycie w/w kosztów zorganizowania Zjazdu). Dlatego jeśli czytelniku zdecydowanie planujesz się tam zjawić, wówczas bądź przygotowany że pobrana będzie od Ciebie suma około 50 zł za uczestnictwo, a także pamiętaj że wysoce rekomendowane jest abyś z góry zarejestrował swoje uczestniczenie (im szybciej się zarejestrujesz, tym lepsze miejsce uzyskasz). W tym celu po prostu zrealizuj procedurę zgłoszenia uczestnictwa opisaną poniżej. Sama rejestracja nic nie kosztuje (wpłata za udział będzie pobierana dopiero po zjawieniu się na Zjazd). Odnotuj także, że jeśli z góry nie zaznaczysz w zgłoszeniu swojej rezygnacji z udziału w bankiecie, organizatorzy wymagali będą aby tuż przed Zjazdem, na dodatek do opłaty za udział w Zjeździe, każdy zarejestrowany uczestnik w chwili odbioru swej "karty uczestnika Zjazdu" wpłacił dodatkowo za bilet na bankiet - czyli sumę pokrywającą jego udział w kosztach owego "bankietu zjazdowego".
       Proszę odnotować, że organizatorzy Zjazdu gwarantują miejsce siedzące na sali obrad, miejsce siedzące w autokarach transportujących, miejsce na bankiecie, oraz wstęp do sali wystawowej, tylko tym uczestnikom Zjazdu którzy będą w klapie posiadali wpiętą "kartę uczestnika Zjazdu". Z kolei aby z całą pewnością uzyskać taką kartę, koniecznym jest się uprzednio zarejestrować. Proszę też odnotować, że wejścia do sal, a także wszystkie miejsca siedzące na każdej imprezie zjazdowej będą zarezerwowane wyłącznie dla posiadaczy owej "karty uczestnika Zjazdu". Uczestnicy którzy przybędą na Zjazd bez uprzedniego zarejestrowania się, aczkolwiek też będą bardzo mile widziani, jednak będą musieli zadowalać się specjalnymi kartami "nadprogramowymi" (o odmiennym kolorze) które upoważniały będą tylko do tych imprez na które ciągle da się ich jakoś upakować, czyli do zajmowania miejsc stojących, albo też miejsc prowizorycznie dla nich zorganizowanych już po rozpoczęciu obrad Zjazdu - jeśli oczywiście ciągle będzie wystarczająco dużo miejsca na sali obrad aby tam zdołali się wcisnąć, czy też miejsc "z odzysku", tj. powstałych z powodu tych uczestników Zjazdu którzy się spóźnią lub wogóle nie zdołają przybyć. Należy bowiem pamiętać, że na przekór ataków na totalizm, filozofia ta jest już dysyć popularna i tylko w samej Polsce liczba jej zwolenników jest obecnie szacowana na ponad pół miliona osób (po szczegóły patrz wpis #56 w blogu totalizmu o odresie podanym w punkcie #13 poniżej). Jeśli więc choćby małemu procentowi tych ludzi strzeli do głowy aby zjawili się na Zjeździe bez uprzedniego zarejestrowania, wówczas przed salą obrad mogą zacząć dziać się dosyć drakońskie sceny. Dlatego uczestnicy Zjazdu przybywający bez uprzedniej rejestracji muszą się liczyć, że być może wogóle nie uda im się już załatwić ani miejsca na sali obrad i w salach wystawowych, ani też miejsca na bankiecie Zjazdu czy miejsca w autokarach (lub traktorach) wycieczkowych.
       Procedura rejestracji uczestnictwa. W celu zarejestrowania swego udziału w Zjeździe, osoba która pragnie w nim uczestniczyć powinna wysłać email z deklaracją uczestnictwa do Mpkuo: mpkuo@o2.pl. W emailu tym ochotniczo powinna ona podać o sobie następujące dane:
1. Imię i nazwisko:
2. Adres internetowy (oficjalny, czyli taki który tylko zapewni iż wysłane na niego emaile faktycznie dotrą do osoby o takim imieniu i nazwisku - znaczy że może on być zupełnie odmienny od adresu i "nicka" używanego na listach dyskusyjnych czy w blogach):
3. Udział w bankiecie Zjazdu: (tak lub nie)
4 (opcjonalnie). Płeć: (M czy Z, lub M czy K)
5 (opcjonalnie). Wiek w chwli Zjazdu: (lat)
Odnotuj jednak, że Zjazd umożliwia i zachęca abyś, jeśli zechcesz, zachował internetową anonimowość i rozgraniczył swoje wystąpienia w Internecie od wystąpień na Zjeździe, a także rozgraniczył swoje faktyczne stanowisku wobec totalizmu od udziału w Zjeździe (tj. wolno ci także wziąść udział w Zjeździe tylko ponieważ np. zaciekawiły cię zaprezentowane na nim tematy lub urządzenia techniczne, zaś dla udziału w Zjeździe wcale nie musisz być totaliztą z przekonania). Dlatego, wcale NIE jesteś zobowiązany aby w zgłoszeniu na Zjazd podawać email czy "nick" pod jakim działasz w Internecie. Na Zjeździe, podobnie jak wszyscy inni uczestnicy, będziesz bowiem występował pod swoim prawdziwym nazwiskiem i pod swoim "oficjalnym" emailem, zaś email i "nick" jakie używasz dla dyskusji w Internecie pozostaną tam Twoją prywatną sprawą, którą możesz komuś ujawnić prywatnie i w zaufaniu tylko jeśli zechcesz. Pamiętaj też, że w Zjeździe będą uczestniczyły wszystkie możliwe kategorie zainteresowań i stanowisk zajmowanych wobec totalizmu, a więc nie tylko totaliźci, ale także i zajadli wrogowie totalizmu - w tym nawet sporo UFOnautów działających tam "incognito", a także osoby zupełnie nie mające poglądu na sprawę totalizmu - które przybędą ze zwykłej ciekawości np. aby zobaczyć UFOnautę czy rybki spadające z nieba. Zgłaszając się na Zjazd, a także podczas trwania Zjazdu, wcale też nie musisz ujawniać do której z tych kategorii ty sam przynależysz. Jedyne co jest od Ciebie wymagane podczas Zjazdu, to abyś zachowywał się moralnie (przyzwoicie), nie zakłócał porządku, ani skrycie czy jawnie nie sabotażował Zjazdu.
       Powyższe informacje wymagane dla zgłoszenia wykorzystane będą wyłącznie w celu sprawniejszego zorganizowania Zjazdu. Przykładowo imię i nazwisko oraz adres emailowy wydrukowane będą na "karcie uczestnika Zjazdu", udział w bankiecie będzie użyty do zarezerwowania miejsc bankietowych oraz dla pobierania opłaty za bankiet w momencie recepcji uczestników. Natomiast opcjonalna płeć i wiek będą użyte dla odpowiedniejszego rozsadzania uczestników (chodziło będzie o to, aby przy tym samym stoliku sadzać osoby o przybliżeniu tym samym wieku, oraz aby równomiernie rozsadzać osoby o różnej płci - tak że nie zdarzy się iż przy tym samym stoliku siedzieli będą tylko sami męźczyźni, czy tylko same kobiety). Oczywiście, jeśli ktoś nie poda swego wieku ani płci, musi się liczyć że wyląduje w towarzystwie o zupełnie przypadkowym wieku i płci. W odpowiedzi na email zgłoszeniowy, dany zgłaszający w przeciągu tygodnia otrzyma email potwierdzający zgłoszenie, w którym powtórzone będą dane przysłane organizatorom na swój temat, oraz dodatkowo podany będzie "numer kolejny zgłoszenia" (który to numer będzie potem numerem "ID" na czas Zjazdu). Numer ten będzie wyznaczał kolejność danego zgłoszenia w stosunku do innych zgłoszeń. Ów unikalny numer ID będzie potem służył do alokacji miejsc siedzących na czas Zjazdu (zasada będzie przy tym, że im mniejszy "Numer ID" ktoś otrzyma, tym lepsze miejsce siedzące będzie mu przysługiwało - warto więc szybko nadsyłać swoje zgłoszenia na Zjazd, aby potem otrzymać alokację najlepszych miejsc), oraz do alokacji grupy (np. zwiedzającej) do której dany uczestnik będzie potem przynależał. Proszę pamiętać, jeśli można, aby dla ułatwienia rejestracji uczestników zabrać też ze sobą na Zjazd otrzymany email potwierdzający zgłoszenie uczestnictwa. (Numer "ID" z tego emaila na Zjeździe umożliwi bowiem szybsze znalezienie i otrzymanie "karty uczestnika Zjazdu".) Jeśli email potwierdzający NIE nadejdzie do zgłaszającego w przeciągu tygodnia od daty wysłania swojego zgłoszenia, wysłać należy przypomnienie o swoim poprzednim zgłoszeniu, na wypadek gdyby coś po drodze zostało zasabotażowane przez UFOnautów.
       Data końca zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe (tj. "Deadline of the registration of participants"). Wstępnie zakłada się, że zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe przyjmowane będą do 4 kwietnia 2007 roku. Po owym terminie przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa będzie zamknięte, zaś sprawy lokalowe (sal obrad i wystawowych) będą sfinalizowane. Uczestnicy którzy nie zgłoszą swego uczestnictwa przed datą zamknięcia przyjmowania zgłoszeń, ciągle mogą przybyć na Zjazd na własną odpowiedzialność, jednak wówczas traktowani będą jak wszyscy przybyli bez uprzedniego zgłoszenia (tj. nie gwaruntuje im się wstępu na wszystkie imprezy, zaś w obradach i na wystawach prawdopodobnie będą mogli jedynie liczyć na miejsca stojące). W przypadku napływu dużej liczby zgłoszeń udziału, które zaczną przewyższać pojemność sal zjazdowych, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowanie dalszych zgłoszeń uczestnictwa.
       Największy problem z rejestracją uczestników jest taki, że właściwie to przez relatywnie długi okres czasu nie będzie dokładnie wiadomo ile miejsc siedzących zawartych będzie w sali jaką Komitet Organizacyjny zdoła w końcu zabezpieczyć na czas obrad (a także na bankiet Zjazdowy). Faktycznie więc może się również zdarzyć, że na relatywnie krótko przed Zjazdem okaże się że zabraknie miejsc dla określonej liczby już zgłoszonych uczestników - a stąd jakiejś tam części chętnych do uczestnictwa trzeba będzie powiedzieć że organizatorzy nie gwarantują im miejsca siedzącego na sali. Oczywiście, aby było sprawiedliwie i po totaliztycznemu, jeśli już dojdzie do drastycznego przypadku skreślania z listy, wówczas do powiadamiania o braku miejsc stosowana będzie komputerowa zasada stack'u znana jako "FILO" (tj. "First In Last Off") czyli "pierwszy się zarejestrowałeś będziesz więc ostatnim w kolejce do ewentualnego skreślenia". Dlatego jest istotne, aby tak jak Mpkuo: mpkuo@o2.pl to już zaczął czynić, nadal publikował on albo na swoim blogu wszewilki2007.blox.pl, albo też na specjalnie w tym celu stworzonej stronie, numer kolejny zgłoszenia każdego nowego zgłaszającego swój udział, oraz email tego zgłaszającego (email jest bowiem unikalny dla każdego zgłaszającego, tak że zgłaszający wie dokładnie gdzie jest umieszczony w kolejce). W ten sposób każdy będzie dokładnie wiedział ile osób już zgłosiło swój udział i gdzie kto znajduje się w kolejce do udziału. Jeśli więc zajdzie potrzeba skreślenia kilkuset ostatnich zgłoszonych, skreślenie to będzie po prostu "począwszy od numeru ??? w górę" i nikt nie będzie miał posądzeń że został skreślony niesprawiedliwie lub na zasadzie "sądów kapturowych". Rada w tym miejscu jest więc taka, że jeśli chcesz mieć gwarantowane miejsce siedzące na sali obrad, zgłoś swój udział możliwie wcześnie aby otrzymać jak najmniejszy numer kolejny swojego zgłoszenia.
       Podsumowanie. Aby podsumować tutaj formalności wymagane dla zauczestniczenia w Zjeździe, to przyszli uczestnicy powinni (1) wysłać email zgłoszenia udziału w czasie przed zakończeniem przyjmowania owych zgłoszeń - tak jak opisano to powyżej w tym punkcie, (2) zachować do okazania przy wejściu na Zjazd wydruk emaila potwierdzającego swoje zgłoszenie udziału, (3) zarezerwować dla siebie noclegi, tak jak poradzono to w punkcie #4 tej strony, oraz (4) w dniu 7/7/7 zjawić się na Zjeździe przed godziną 10 rano, zaprezentować wydruk emaila potwierdzającego swoje zgłoszenie oraz dowód osobisty (dla wykazania, że osoba która się zjawiła jest osobą która zgłosiła swe uczestnictwo), zapłacić za uczestnictwo w Zjeździe, wpłacić za bankiet - jeśli w nim zgłosiło się swój udział, oraz otrzymać "kartę uczetnika Zjazdu" - upoważniającą do wstępu na wszelkie jego imprezy (poza bankietem, na który oprócz owej karty dodatkowo będzie trzeba okazać bilet otrzymany po opłaceniu swojego udziału w kosztach bankietu), ponadto dać sobie wykonać elektroniczne zdjęcie z ową kartą uczestnika już wpiętą do klapy. Powyższe formalności obowiązują każdego uczestnika Zjazdu, nawet tych uczestników działających w Komitecie Organizacyjnym Zjazdu (wszakze oni także potrzebują "kartę uczestnika Zjazdu"), bez względu na to czy wygłasza on jakiś referat lub prezentuje urządzenie, czy też nie. Na dodatek do powyższego, ci uczestnicy którzy zamierzają zaprezentować referat lub wystawić coś na wystawie, powinni zgłosić to co proponują zgodnie z punktem #4 tej strony (oraz również otrzymać i zachować do dnia Zjazdu wydruk emaila potwierdzającego przyjęcie owego zgłoszenia). Ponadto prezenterzy owi powinni przybyć na Zjazd z urządzeniami jakie mają zamiar pokazać na wystawie, lub z prezentacją którą mają zamiar przedstawić zgromadzonym.


#6. Adresy kontaktowe do Komitetu Organizacyjnego (KO) Zjazdu:

       Aby Zjazd zorganizować, konieczny będzie skoordynowany wysiłek i wkład pracy całej grupy entuzjaztów, którzy uformują Komitet Organizacyjny Zjazdu. Na obecnym etapie poszukujemy ochotników dla pełnienia poszczególnych funkcji w owym komitecie. Poniżej wyszczególniony jest wykaz pozycji odpowiedzialności w owym komitecie, oraz podane albo adresy osób które już zaochotniczyły do wykonywania owych funkcji, albo też ujawnione które z tych pozycji ciągle odczekują na swoich ochotników. Do osób których adresy już widnieją w poniższym wykazie można już od zaraz zwracać się w podlegających im sprawach. Oto więc pozycje odpowiedzialności dla wybranych obszarów organizacji Zjazdu, oraz adresy poszczególnych ochotników którzy zgłosili się do wykonywania obowiązków wynikających z tych pozycji:


#6.1. Chairperson odpowiedzialny za całość Zjazdu:

       Zadecydowałem, że skoro "11111" oficjalnie wystąpił z inicjatywą zorganizowania Zjazdu "Wszewilki-2007", nie będzie on też miał nic przeciwko temu, że zostanie on nominowany osobiście przeze mnie na tzw. "Chairperson" Komitetu Organizacyjnego tego Zjazdu. Mam też już przyjemność ogłoszenia, że zaakceptował on ową funkcję oraz wszelką odpowiedzialność która z niej wynika. Od samego początka Zjazd ma więc już osobę na pozycji odpowiedzialności, która zajmie się całokształtem spraw związanych z tą złożoną, kontrowersyjną, oraz wysoce dyplomatyczną imprezą. Osoba ta będzie więc teraz mogła dopilnować poszczególnych odcinków przygotowań, będzie ona reprezentowała Komitet Organizacyjny w ewntualnych oficjalnych rozmowach, będzie apelowała do potencjalnych sponsorów o dostarczenie transportu, autobusów, sal, imprez towarzyszących, materiałów, o ozdobienie Wszewilek i Milicza na Zjazd, o dofinansowanie, itp., itd.
       Niniejszym mam więc przyjemność przedstawienia naszego Chairperson. Jest nim Mariusz. W chwili Zjazdu "Wszewilki-2007" będzie on miał 39 lat. Mieszka w okolicy Warszawy. Jego adres emailowy jest jak następuje: mpkuo@o2.pl. W blogu totalizmu o adresie dostępnym w punkcie #13 tej strony jego wpisy widnieją pod pseudonimem "11111". Jest on także autorem dosyć kontrowersyjnego bloga o adresie: www.totalizta.blox.pl (sporo zahartowanych w boju totaliztów uważa, że w blogu tym "balansuje on na czubku płota granicznego" pomiędzy zwolennikami totalizmu a przeciwnikami totalizmu). Wszelkie już podjęte i zrealizowane przez siebie sprawy Zjazdu "Wszewilki-2007" omawia on już obecnie na prowadzonym przez siebie blogu o adresie: wszewilki2007.blox.pl.


#6.2. Zgłoszenia udziału w Zjeździe, rejestracja uczestników, oraz zabezpieczanie przestrzeni wystawowej dla eksponatów:


       Pozycja ciągle nie obsadzona - czekamy na ochotnika (ochotników).
       Z uwagi na kluczowe znaczenie tej pozycji, oraz na konieczność aby od samego początku ktoś ją realizował, do czasu aż zgłosi się odpowiedni ochotnik, do jej zastępczego pełnienia również nominuję owego sympatyka totalizmu o pseudonimie "Mpkuo" który do mnie w sprawie Zjazdu zgłosił się jako pierwszy (tj. chairmana KO Zjazdu). Należy do niego kierować wszelkie zapytania i korespondencję w technicznych sprawach związanych z programem Zjazdu, lokalem, przestrzenią wystawową, itp.
Email: "Mariusz" mpkuo@o2.pl.


#6.3. Kontakt na miejscu, sale, zdalna informacja, dekoracja Wszewilek i Milicza:


       Pozycja ciągle nie obsadzona - czekamy na ochotnika (ochotników) - preferencyjnie z Wszewilek lub Milicza.
       Odnotuj, że najlepiej by było gdyby ten aspekt organizacji Zjazdu prowadzony powinien być przez kogoś miejscowego - czyli z Wszewilek. Najlepsza byłaby w tym celu osoba sprawująca we Wszewilkach oficjalną funkcję sołtysa. Niestety ja z nią nie mam kontaktu. Na wypadek więc gdyby ktoś z Komitetu Organizacyjnego Zjazdu zechciał skontaktować się z owym sołtysem i przedyskutować z nim sprawy organizacji Zjazdu, wzięcia przez niego udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego, potrzeb informacyjnych i lokalowych Zjazdu, itp., poniżej podaję prawdopodobny adres tego sołtysa. Proszę jednak zwrócić uwagę, że adres ten jest "wzięty z sufitu" jako że ja nie rozmawiałem z oficjalnym sołtysem wsi Wszewilki przez ostatnie 30 lat, ani nawet niewiem kto obecnie jest tam sołtysem.
Adres pocztowy: Sołtys (urzędowy) wsi Wszewilki, Wszewilki, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie.
(Odnotuj, że na Wszewilkach miekszkało kiedyś aż kilka rodzin, których nazwisko brzmiało "Sołtys".)
Email: Narazie nieznany:


#6.4. Sprawy zakwaterowania:


       Pozycja ciągle nie obsadzona - czekamy na ochotnika (ochotników).


#6.5. Sprawy wyżywienia:


       Pozycja ciągle nie obsadzona - czekamy na ochotnika (ochotników).


#6.6. Sprawy wyprodukowania pamiątek i upominków dla uczestników Zjazdu:


       Pozycja ciągle nie obsadzona - czekamy na ochotnika (ochotników) - preferowana byłaby osoba (osoby) mieszkająca w Miliczu na stałe.


#6.7. Sprawy transportu podczas trwania Zjazdu:


       Pozycja ciągle nie obsadzona - czekamy na ochotnika (ochotników).


#6.8. Sprawy rozkładów jazdy i doradztwa dojazdowego:


       Pozycja ciągle nie obsadzona - czekamy na ochotnika (ochotników).


#6.9. Organizacja bankietu oraz imprez towarzyszących bankietowi:


       Pozycja ciągle nie obsadzona - czekamy na ochotnika (ochotników) - preferowana byłaby osoba (osoby) mieszkająca w Miliczu na stałe.


#6.10. Recepcja, informacja, elektroniczne zdjęcia wszystkich uczestników, kierowanie ruchem uczestników (około 5 pozycji):


       Pozycje ciągle nie obsadzone - czekamy na ochotników. Preforowane byłyby osoby z własnym transportem z Milicza lub okolic.


#6.11. Przewodnictwo w zwiedzaniu: tj. oprowadzanie i informowanie uczestników Zjazdu podczas zwiedzania wsi Wszewilki, oraz kierowanie ruchem (sporo pozycji):

       Pozycje ciągle nie obsadzone - czekamy na ochotników z zacięciem do przewodnictwa, oprowadzania wycieczek, kierowania grupami ludzi, oraz do raportowania interesującej historii (preferowani byliby ochotnicy z okolic Wszewilek i Milicza). Odnotuj, że przy dużej liczbie uczestników Zjazdu, jeden taki ochotnik będzie postawiony przy każdym co bardziej interesującym obiekcie Wszewilek, wyjaśniając przybywającym grupkom zwiedzających historię tego obiektu, związane z nim jego ciekawostki, oraz rozdając uczestnikom Zjazdu krókie ulotki z opisami i zdjęciami owego obiektu. Po objaśnieniu historii owego obiektu kolejnej grupie zwiedzających, taki przewodnik będzie kierował ową grupkę do następnego punktu zwiedzania, gdzie oczekiwał już będzie następny przewodnik. Opisy historii każdego obiektu zostaną przygotowane w ścisłej współpracy ze mną. Generalny przebieg zwiedzania Wszewilek będzie pokrywał się z zawartością strony "Wszewilki". W okresach poprzedzających zwiedzanie Wszewilek, ochotnicy do przewodnictwa będą zaangażowani w organizowaniu Zjazdy i wystawy, we wpuszczaniu uczestników na salę i sprawdzaniu posiadania przez nich wymaganej "karty uczestnika Zjazdu"), w kierowaniu i zaprowadzaniu grup uczestników na wytypowane im pozycje i sale, do przydzielanych im autokarów, itp.


#6.12. Personel techniczny zabezpieczający, udostępniający, oraz obsługujący sprzęt wymagany dla prawidłowego przebiegu Zjazdu

       Pozycje ciągle nie obsadzone - czekamy na ochotników - preferowana byłyby osoby dysponujące własnym sprzętem. Warto w tym miejscu sobie uświadomić, że na Zjazd potrzebna będzie cała masa sprzętu oraz personelu technicznego który będzie w stanie sprzęt ten obsługiwać. Wymieńmy tutaj choćby najważniejsze kategorie personelu technicznego oraz jego sprzętu: (1) personel i sprzęt konieczny do prezentacji referatów (np. "power point", wyświetlacze, rzutniki, OHP, mikrofony, wzmacniacze, głośniki), (2) kamery i operatorzy wideo - którzy dla bezpieczenstwa obrad rejestrowali będą wszystko co się dzieje na sali obrad, (3) fotograf z dobrym (profesjonalnym) aparatem fotograficznym - który będzie wykonywał zdjęcia identyfikacyjne każdego uczestnika obrad (tj. te zdjęcia które będą wstawiane potem do "karty uczestnika Zjazdu" oraz udostępniane na stronie ze zdjęciami ze Zjazdu) - najlepiej aby było aż dwóch takich fotografów, tak że w razie zasabotazowania jednego z nich przez UFOnautów, aparat drugiegio ciągle będzie działał, (4) komputerowca z wymaganym sprzętem (drukarką i oprogramowaniem) który będzie wykonywał od ręki "karty uczestnika zjazdu") - najlepiej aby było aż dwóch takich komputerowców, tak że w razie zasabotażowania jednego z nich przez UFOnautów, sprzęt drugiego ciągle będzie działał, (5) "zegarmistrza" który zadba aby na sali obrad znajdowało się kilka dobrze widocznych zegarów wskazujących ten sam czas, (6) techników "security", którzy będą mieli czynny aparat do wykrywania metalu, lub "bramkę" (typu tej używanej na lotniskach) dla sprawdzenia czy ktoś nie wnosi na salę obrad jakiejś bomby albo karabinu maszynowego, (7) kierowców z własną furgonetką lub autobusem dla wahadłowego dowożenia uczestników Zjazdu, itd., itp. Oczywiście, wiele z owych usług i pesonalu trzeba będzie wynająć dla obsługi Zjazdu. Każde jednak wynajęcie będzie podwyższało koszta Zjazdu, a więc także podwyższało i sumę wyjaśnioną w punkcie #12 tej strony - którą każdy uczestnik będzie musiał wpłacić aby pokryć koszta Zjazdu. Dlatego każdy ochotnik do niniejszego zabezpieczenia technicznego Zjazdu, który się zgłosi aby wykonać daną usługę za darmo, obniży koszta Zjazdu oraz zmniejszy wysokość opłat pobieranych za uczestniczenie w tym Zjeździe.


#6.13. Artysta Zjazdu

       Pozycje ciągle nie obsadzone - czekamy na ochotników. Artysta taki, dysponujący graficznym systemem komputerowym, zaprojektowałby: (a) "kartę uczestnika zjazdu", a także (b) pamiątkę ze Zjazdu - np. broszkę z logo totalizmu, która byłaby rozdawana każdemu uczestnikowi Zjazdu jako pamiątka ze Zjazdu. Artysta taki byłby też pomocny jako doradca dla dekoracji sali oraz dla dekoracji Wszewilek i Milicza.

* * *

       W tym miejscu gorąco apeluję do osób które czują się na siłach aby altruistycznie dopomóc w zorganizowaniu tego Zjazdu, aby ochotniczo zgłaszały swój udział w Komitecie Organizacyjnym. Szczególnie tutaj apeluję do osób miejszkających w samych Wszewilkach, Miliczu, lub w okolicach owych miejscowości, aby dopomogły w uczynieniu tego Zjazdu sukcesem poprzez zgłoszenie swojego własnego wkładu w jego zorganizowanie. Chociaż bowiem za ową pomoc nie otrzymają żadnej zapłaty, będzie ona dokonałą okazją do "wglądu tam gdzie wzrok nie sięga - czyli w całkiem nowe dla Milicza i Wszewilek obszary. A więc rodacy z okolic MIlicza i Wszewilek, a także sympatycy totalizmu z pozostałych części Polski. Jeśli zechcecie spędzić jeden lipcowy weekend w bardzo interesujący sposób, poznać mnóstwo nowych ludzi, podszlifować swoje umiejętności w danej dziedzinie, dowiedzieć się wielu nowych i ciekawych rzeczy, bezinteresownie przysłużyć się swojemu regionowi i dopomóc w jego ożywieniu, oraz osobiście uczestniczyć w niezwykłym zdarzeniu o historycznej wymowie, zgłoście swoje zaochotniczenie do pełnienia wybranej przez siebie funkcji na owym nadchodzącym Zjeździe "Wszewilki-2007".


#7. Rekomendowane adresy zakwaterowania na czas Zjazdu:

       Organizatorzy Zjazdu nie rezerwują ani nie zapewniają zakwaterowania ani wyżywienia, chociaż będą starali się dopomagać uczestnikom w załatwieniu sobie spraw związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Dlatego każdy uczestnik Zjazdu musi sam załatwić sobie zakwaterowanie (noclegi) oraz zakupić żywność na czas Zjazdu. Dla ułatwienia załatwienia owych noclegów, poniżej podane zostają dane kontaktowe znanych organizatorom miejsc w których można będzie zarezerwować dla siebie noclegi. (Proszę pamiętać, że ponieważ Zjazd rozpoczyna się rano w dniu 7/7/7, dlatego najlepiej będzie zarezerwować sobie dwa noclegi, mianowicie z piątku na sobotę 6-7/7/7, oraz z soboty na niedzielę 7-8/7/7.)


#7.1. Ośrodek Wypoczynkowy w Karłowie pod Miliczem:


       Jedno z pojemnościowo najobszerniejszych miejsc w bliskości Wszewilek, w którym spora część uczestników Zjazdu może uzyskać jakieś zakwaterowanie, to Ośrodek Wypoczynkowy w Karłowie pod Miliczem. Wynajęcie jednego domku kampingowego kosztuje tam około od 30 do 50 zł za noc. Ośrodek ten jest odległy od około 5 km od Wszewilek. Organizatorzy Zjazdu będą starali się aby na czas Zjazdu zorganizować transport wahadłowy (np. furmanki albo traktowy) pomiędzy tym Ośrodkiem, a budynkiem(ami) obrad Zjazdu. Czasy odjazdu i przybycia owych środków transportu będą podane na niniejszej stronie oraz w okresie Zjazdu wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy bramie owego ośrodka. Oto dane kontaktowe do owego Ośrodka:
       Adres pocztowy: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego Milicz-Karłowo, ul. Poprzeczna 9, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie.
       Telefon (w Polsce): 0-71-3841215.
       Email: (? narazie nieznany - jeśli ktoś go pozna wóczas proszę dać mi znać!)


#7.2. Inne możliwości zakwaterowania w okolicach Milicza i Wszewilek:

       Na stronach internetowych Milicza, np. na stronie o adresie www.milicz.pl/turystyka/noclegi/, opisane są jeszcze dalsze możliwości zakwaterowania w Miliczu (czyli około 3 km od Wszewilek). Przykładowo, są tam opisane:
"Hotel Libero". Jego dane:
       Adres pocztowy: Hotel Libero, 56-300 Milicz, ul. Kosciuszki 2
       Telefon (w Polsce): 071/383 13 90, 38313 91 fax 071/383 13 92
       Email: (? narazie nieznany - jeśli ktoś go pozna wóczas proszę dać mi znać!)
Centrum Edukacyjno-Metodyczne. Reklamuje się ono że ma w ofercie:
-100 miejsc w pokojach 2-, 5- i 6- osobowych,
-kuchnię turystyczną (z pełnym wyposażeniem),
-wyżywienie całodzienne dla grup zorganizowanych - na zamówienie,
-jadalnio-świetlicę, świetlice (ze sprzętem audio-video),
-węzeł sanitarny z natryskami, boisko do piłki siatkowej oraz miejsce do grilowania,
Jego dane:
       Adres pocztowy: Centrum Edukacyjno-Metodyczne, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 4b
       Telefon (w Polsce): (071) 384 02 37, tel./fax (071) 384 02 38
       Email: (? narazie nieznany - jeśli ktoś go pozna wóczas proszę dać mi znać!)
Ponadto na pokrewnej stronie "Wszewilki-2006" opisane jest miejsce w samych Wszewilkach gdzie możliwe byłoby rozbicie namiotów.


#8. Tematyka Zjazdu "Wszewilki-2007":

       Podczas Zjazdu "Wszewilki-2007" prezentowane, omawiane, oraz dyskutowane moga być wszelkie tematy wchodzące w zakres zainteresowań filozofii totalizmu. Praktycznie więc są to wszelkie tematy poruszane lub omawiane w treści monografii [1/4], a także tematy pokrewne do tam poruszanych.


#8.1. Filozofia totalizmu, problemy z upowszechnianiem tej filozofii, oraz zagadnienia dostępu totaliztów do współrządzenia własnym krajem:


       Po więcej informacji patrz strona internetowa "totalizm_pl.htm".


#8.2. Urządzenia darmowej energii:


       Efekt telekinetyczny oraz generowanie tzw. "darmowej energii" jest jednym z kierunków wysiłku totalizmu, do jakiego obecnie przykładana jest największa uwaga. Dlatego niniejszym apeluje się, aby wszyscy wynalazcy i hobbyści pracujący nad urządzeniami darmowej energii przywieźli na Zjazd swoje urządzenia, wystawili je w specjalnie im w tym celu udostępnionej sali wystawowej, oraz zademonstrowali ich działanie uczestnikom Zjazdu podczas "sesji 2".
       Po więcej informacji patrz strona internetowa "free_energy_pl.htm".


#8.3. Magnokraft:


       Po więcej informacji patrz strona internetowa "magnocraft_pl.htm".


#8.4. Komora Oscylacyjna:


       Po więcej informacji patrz strona internetowa "oscillatory_chamber_pl.htm".


#8.5. Telekineza, urządzenia generujące efekt telekinetyczny, substance trwale natelekinetyzowane, telekinetyczne rolnictwo, telekinetyczne uzdrawianie:


       Po więcej informacji patrz strona internetowa "telekinesis_pl.htm".


#8.6. Telepatia, urządzenia telepatyczne, trwałe telekinetyzowanie wibracjami telepatycznymi, telepatyczne uzdrawianie:


       Po więcej informacji patrz strony internetowe "telepathy_pl.htm", "tekst_7_2.htm", oraz "seismograph_pl.htm".


#8.7. Obrona przez okupacją Ziemi przez UFO:


       Po więcej informacji patrz strona internetowa "ufo_pl.htm".


#8.8. Najnowsze wyniki badań UFO:


       Po więcej informacji patrz strona internetowa "evil_pl.htm", "landslips_pl.htm", "day26_pl.htm", "wtc_pl.htm", "aliens_pl.htm", oraz "changelings_pl.htm".


#8.9. Koncept Dipolarnej Grawitacji:


       Po więcej informacji patrz strona internetowa "totalizm_pl.htm", "telekinesis_pl.htm", oraz "morals_pl.htm".


#8.10. Naukowa wiedza o wszechświatowym intelekcie (Bogu), jego celach, metodach, prawach, wymaganiach, dowodach na jego istnienie, itp.:


       Po więcej informacji patrz strona internetowa "Bóg".

* * *

       Potencjalni uczestnicy Zjazdu "Wszewilki-2007" zapraszani są do proponowania dalszych własnych tematów wchodzących w ogólny zakres zainteresowań filozofii totalizmu.


#9. Uchwały Zjazdu:

       W ostatniej formalnej sesji Zjazdu, tj. w "Sesji nr 4", odbędzie się dyskusja i głosowanie uczestników Zjazdu, nad uchwałami przez nich podjętymi. Streszczenia owych uchwał będą prezentowane w niniejszym punkcie tej strony. Z kolei ich dokładne brzmienie udostęponione będzie i aktualizowane już w dniu Zjazdu przez przedstawicieli komitetów Zjazdowych pracujących nad owymi uchwałami.


#9.1 Uchwała nr #1 - o powołaniu stałego komitetu rozwoju i popularyzacji totalizmu, o adresach kontaktowych tego komitetu, oraz o stronach internetowych które komitet ten będzie oficjalnie autoryzował (tj. o stronach: "Zjazdy Wszewilki-200x", oraz "Komitet Totalizmu"):


       Streszczenie "uchwały nr #1" do zaprezentowania tutaj w terminie późniejszym.


#9.2 Uchwała nr #2 - o wystawieniu na stronie internetowej "Zjazdy Wszewilki-200x" kopii wszystkich zdjęć wykonanych na Zjeździe "Wszewilki-2007"(włącznie ze zdjęciami identyfikacyjnymi) z możliwością ich nieodpłatnego pobierania z owej strony przez zainteresowane osoby:


       Streszczenie "uchwały nr #2" do zaprezentowania tutaj w terminie późniejszym.


#10. Sprawy bezpieczeństwa obrad:

Motto: Jeśli masz ogromnie dużo wrogów, w tym sprzysięgło się przeciwko tobie całe piekło wraz ze wszystkimi diabłami, wówczas istnieje szansa że w każdy szczegół wpiszą oni jakiś sabotaż albo pułapkę.

       Jest publiczną tajemnicą, że totalizm posiada nietypowo wielu wrogów. Wszakże nawet ci którzy nie mają z totalizmem wiele do czynienia, zaszokowani są ilością i zaciętością ataków i nagonki na tą wysoce moralną filozofię, a także liczbą sabotaży którym poddawany zostaje każdy przejaw działalności totaliztów. Coraz też więcej ludzi zaczyna pomału rozumieć, że owymi skrytymi wrogami totalizmu są istoty które obecnie ludzie nazywają UFOnautami, zaś które w przeszłości nazywano "diabłami". Faktycznie więc przeciwko totalizmowi postawiło się całe piekło. Mając zaś piekło i diabłów przeciwko sobie, należy być przygotowanym, że Pierwszy Zjazd Totalizmu będzie przez nich usilnie sabotażowany. Dlatego podczas owego Zjazdu konieczne będzie podjęcie całego szeregu środków zapobiegawczych. O istnieniu tych środków wszyscy musimy być świadomi już od pierwszej chwili, tak aby nie dziwiły nas określone procedury i urządzenia, które zastaniemy podczas Zjazdu. Wymieńmy tutaj niektóre z tych środków zapobiegawczych, z którymi możemy się spotkać podczas Zjazdu:
       (1) Wejście na każdą imprezę Zjazdu tylko przy wyraźnie widocznej "karcie uczestnika Zjazdu" przez cały czas wpiętej w klapę. Na otrzymanie zaś owej karty będzie nałożona odpowiednia procedura zabezpieczająca.
       (2) Zdjęcia każdego uczestnika oraz wideo z obrad. Po przybyciu na Zjazd, każdy z uczestników który otrzyma "kartę uczestnika Zjazdu", będzie elektronicznie fotografowany, a także rejestrowany kamerą wideo (dla każdego uczestnika organizatorzy posiadali będą więc jego dane "biometrics"). Fotografowanie owe będzie służyło zwiększeniu bezpieczeństwa obrad. Wszakże w razie czego, z każdego uczestnika będzie wówczas można się rozliczyć. Ponadto z całego przebiegu obrad będzie dyskretnie wykonywane wideo zachowań jego uczestników.
       (3) Testy i sprawdzenia. Podczas Zjazdu każdy z jego uczestników będzie miał prawo, a nawet będzie zachęcany, do dokonywania najróżniejszych testów i sprawdzeń nastawionych na identyfikowanie "UFOnautów-podmieńców" pretendujących że są uczestnikami Zjazdu. Nie powinno więc nas dziwić duże nasilenie najróżniejszych instrumentów, kamer, oraz urządzeń jakimi sala obrad będzie obstawiona. Wszakże prawdopodobnie nawet sami UFOnauci będą pretendowali że używają takie urządzenia aby lepiej się ukryć w tłumie.
       (4) Antysabotażowe zasady. Wiele z zasad przyjętych na Zjeździe i wyszczególnionych w punkcie #11 tej strony nastawionych będzie właśnie przeciwko najróżniejszym formom sabotażu jaki UFOnauci mogą zorganizować dla obrad. Przykładowo, dla bezpieczeństwa na salę obrad nie będzie dozwolone zabieranie dzieci ani osób niepełnoletnich, bowiem ci mogliby zarówno sami bezkarnie zakłócać porządek obrad jak i stawać się niewinnymi ofiarami ewentualnych sabotaży, czas wypowiedzi będzie ograniczony praktycznie dla każdego, bowiem jednym z najpopularniejszych sposobów skrytego zakłócania jest właśnie "zagadanie na śmierć", itd., itp. Na salę obrad nie będzie wolno też zabierać bagnetów, noży, scyzoryków, ani żadnych innych obiektów które mogłyby zostać użyte w agresywnych celach (jeśli obiekty takie zostaną u kogoś wykryte przez detektory metali, wówczas zostaną mu zabrane na czas obrad).
       (5) Posunięcia ostrożności. W przewidywaniu że mimo podjętych środków zapobiegawczych, ciągle na Zjeździe może dojść do jakichś incydentów, na wszelki wypadek w pierwszym Zjeździe podjętych zostanie cały szereg posunięć ostrożności. Przykładowo, na salę obrad nie wolno będzie zabierać ze sobą dzieci. Służby bezpieczeństwa nie będą tam też wpuszczały niepełnoletnich. Czynione to będzie dla ich dobra. Wszakże w przypadku jakichkolwiek incydentów, dzieci, niepełnoletni, a także osoby niepełnosprawne fizycznie, wszyscy oni mieliby największe sznse aby pierwsi paść ofiarami. Właśnie z uwagi na owe problemy bezpieczeństwa, ten Pierwszy Zjazd Totalizmu nie będzie również pozwalał na uczestniczenie w nim osób fizycznie niepełnosprawnych, szczególnie zaś tych które mają jakiekolwiek trudności z poruszaniem się - np. używające wózka inwalidzkiego lub "kraczy" (jeśli jednak ten pierwszy Zjazd odbędzie się bez żadnego incydentu, wówczas owa zasada może ulec zrewidowaniu). Wszakże proszę sobie wyobrazić co mogłoby się stać z takimi osobami np. na wózkach inwalidzkich, gdyby UFOnauci wywołali np. panikę tłumu w sali obrad (tj. owe osoby na wózkach nie tylko same zostałyby stratowane, ale także ich tarasujące drogę wózki byłyby przyczyną niezliczonych obrażeń dla innych uciekających ludzi). Dlatego służby bezpieczeństwa Zjazdu będą poinstruowane, aby nie wpuszczać na żadną z sal ani imprez Zjazdu osób o widocznych trudnościach w poruszaniu się. Niniejszym także apeluję, aby owe osoby nawet nie usiłowały przybyć na ten pierwszy Zjazd.
* * *
       Tak nawiasem mówiac, fakt że w Zjeździe uczestniczyło będzie zapewne sporo "UFOnautów-podmieńców" udajacych zwolennikow totalizmu i starających się Zjazd ten zasabotażować, daje się także wykorzystać konstruktywnie. Przykładowo, stwarza to unikalną szansę dla tych totaliztów, którzy właśnie pracują nad "urządzeniami ujawniajacymi", lub mają jakieś własne pomysły co do niezawodnych metod odróżniania UFOnautow tylko udających ludzi, od faktycznych ludzi. Wszakże totaliźci owi mogą skorzystać z tej unikalnej szansy w celu wytestowania swoich urządzeń/metod/pomysłów. Tak więc do dzieła wszyscy wynalazcy, hobbyści, technicznie-uzdolnieniu, oraz osoby mające pomysły jak identyfikować "UFOnautów-podmieńców" czujnikami elektycznymi, optycznymi, podczerwienią, różnicami w wadze, czujnikami temperatury, kamerami termowizyjnymi, czułymi magnetometrami, oraz jakąkolwiek inną metodą która tylko przyjdzie do głowy. Proszę dobrze przygotować się na ów Zjazd. UFOnauci którzy skrycie przybędą na Zjazd aby go sabotażować dostarczą unikalnej możliwości dla takiej identyfikacji.


#11. Totaliztyczne zasady obowiązujące podczas obrad Zjazdu:

       Totalizm jest to szczególna filozofia. Dlatego na jego zjeździe będzie ciążyła odpowiedzialność za danie przykładu jak organizować wszystko w duchu totalizmu. Na czas Zjazdu przyjąć więc będzie trzeba kilka zasad, które potem będą ściśle wdrażane w życie. Przykładowo, nie wolno Zjazdu przekształcić w imprezę dochodową w jaką przekształcane są niemal wszystkie dzisiejsze zjazdy UFOlogiczne czy paranaukowe. Dlatego "zasada nr #1" tego Zjazdu musi być, że na nim nikt nie będzie się starał "zarabiać". To oznacza, że na Zjeździe jego uczestnicy nie będą sobie nawzajem niczego sprzedawali - chociaż mają pełne prawo aby sobie coś nawzajem reklamowali czy zachwalali oraz upowszechniali adresy pod którymi w teminie późniejszym będzie to można sobie zakupić. Wszystko na tym Zjeździe (za wyjątkiem kilku spraw niezależnych od organizatorów Zjazdu - takich jak wyżywienie, zakwaterowanie, dojazd jego uczestników, a ewentualnie także koszta sali i niektórych usług koniecznych dla zorganizowania Zjazdu) będzie NIEODPŁATNE. To praktycznie oznacza, że nie będzie pobierana w nim opłata za kopie referatów czy za zdjęcia (tj. wszystkie zdjęcia ze Zjazdu, za upoważnieniem uczestników Zjazdu, zostaną po prostu wystawione na stronie internetowej skąd będą mogły być przez każdego sprowadzane sobie za darmo), że jeśli będą jakieś pamiątki ze Zjazdu wówczas będą one rozdawane za darmo każdemu uprzednio zarejestrowanemu uczestnikowi Zjazdu, że jeśli ktos zafunduje zarejestrowanym uczestnikom jakąś wycieczkę towarzyszącą, wówczas będzie ona także gratisowa, itd., itp. Druga zasada o jakiej już obecnie trzeba pomyśleć, wynika z łatwych do przewidzenia prób UFOnautów aby Zjazd ten zasabotażować. Łatwo też przewidzieć, że najbardziej oczywiste z takich prób sabotażu Zjazdu będą polegały na "zagadaniu". Dlatego owa "zasada nr #2" powinna uściślać dopuszczalne (najdłuzsze) czasy trwania "gadanin" oraz powinna brzmieć, że np. każde przemówienie czy referat wygłaszane podczas owego Zjazdu nie może przekroczyć 10 minut (tj. jeśli przekroczy, wówczas będzie zwyczajnie przerywane przez "chairperson"), z następnymi nie więcej niż 5 minutami przeznaczonymi na przedyskutowanie tego przemówienia czy referatu, że przemawiającemu czy wygłaszającemu referat nikt nie będzie przerywal podczas mowy czy wygłaszania aż do czasu kiedy przekroczy on swój limit czasowy (jeśli zaś będzie usiłował przerywać przed przekroczeniem tego limitu - będzie wypraszany z sali obrad), a także że zadającym pytania ograniczy się czas na wyrażenie swojego pytania do tylko 1 minuty (osobą pilnującą porządku prezentacji, nadzorującą udzielanie głosów, upewniającą dotrzymywanie czasów prezentacji, oraz upoważnioną aby z urzędu przerywać tym prezenterom i zapytującym którzy przekroczą swój przydział czasu, będzie "presider" dla danej sesji obrad - w dawnych czasach zwany "chairman" lub "chairperson"). "Zasadą nr #3" - którą wyraźnie należy tutaj sobie zdefiniować, to że w Zjeździe uczestniczyć będą mogły wyłącznie osoby pełnoletnie, zaś na salę obrad ani na żadną imprezę towarzyszącą Zjazdowi NIE wolno będzie zabierać ze sobą dzieci (głównie z uwagi na ich bezpieczeństwo przy całkiem realnej możliwości sabotażu lub ataku Zjazdu). Także właśnie z uwagi na owo niebezpieczeństwo sabotażu (np. telepatycznie wywołanej paniki tłumu - co opisano w punkcie #10 powyżej), konieczne jest podjęcie "Zasady nr #4" - że na żadną imprezę tego pierwszego Zjazdu nie będą wpuszczane osoby o wyraźnych trudnościach w poruszaniu się, szczególnie używających wózków inwalidzkich lub "kraczy" (ta zasada może ulec zrewidowaniu jeśli pierwszy Zjazd odbędzie się bez incydentów).
* * *
       Oczywiście, na czas Zjazdu będzie trzeba przyjąć znacznie więcej tego typu zasad. Wyszczególnione powyżej są tylko ich pierwsze przykłady. Przyszli uczestnicy tego Zjazdu zapraszani są do postulowania następnych z nich.


#12. Finansowy dylemat Zjazdu: uczestnictwo gratisowe czy odpłatne:

       Jako zatwardziały totalizta który głęboko wierzy, że pomaganie innym nigdy nie powinno sprowadzać się do zarabiania pieniędzy na owych pomaganych, zawsze z rodzajem obrzydzenia obserwuję wszelkiej maści zjazdy i konwencje tzw. "nowej fali" (tj. UFOlogiczne, ESP, rozwoju duchowego, uzdrawiania, reinkarnacji, samo-doskonalenia, itp.). Wszakże pod podszywką wzniosłych idei większość owych imprez ukrywa zwykle brutalny rabunek ich uczestników z posiadanych oszczędności. Ja bym odebrał to jako obelgę dla totalizmu, gdyby również Pierwszy Zjazd Totalizmu zamienił się w podobnie brutalną imprezę nastawioną na zarabianie na jego uczestnikach. Dlatego już od pierwszej chwili konieczne jest aby podczas organizowania owego Zjazdu ustanowione zostały zasady które uniemożliwią późniejsze przekształcenie go w taką imprezę zarobkową. Temu właśnie celowi służy zasada nr #1 z punktu #10 tej strony, stwierdzjąca że na Zjeździe wszystko ma być nieodpłatne - np. że jego uczestnikom nie będzie wolno niczego sprzedawać, a także że organizatorzy sami nie będą prowadzili sprzedaży, a jedynie upoważnią najróżniejsze instytucje aby te sprzedawały uczestnikom np. kanapki czy napoje chłodzące.
       Z taką jednak zasadą o nielegalności finansowych transakcji podczas Zjazdu istnieje jednak jeden poważny problem. Mianowicie, ogromnie ogranicza on pole manewru organizatorów. Wszakże żyjemy obecnie w materialistycznych czasach, kiedy wszystko dokonywane jest za pieniądze. Bez zaś owych pieniędzy ogromnie trudno będzie wynająć sale w jakich obrady i wystawy Zjazdu będą mogły się odbywać, trudno będzie zapewnić bezpieczeńśtwo obrad, trudno będzie upewnić się że uczestnicy mają wymagany transport i zwiedzanie, trudno posprzątać po Zjeździe, itp. Rozwiązanie tego dylematu jest więc jednym z największych wyzwań jakie organizacja Zjazdu stawia jego organizatorom. Ciekawe jak ów dylemat zostanie rozwiązany.
       Ja już konsultowałem osobę z Polski, której specjalizacja zawodowa polega m.in. na organizowaniu imprez typu Zjazd. Jak osoba owa mnie poinformowała, istnieje cały szereg wymogów dowolnego Zjazdu, których sprostanie jest trudne, jeśli nie zupełnie niemożliwe, bez przeznaczenia na ten cel wymaganego budżetu. W zależności przy tym jaki rodzaj usług dla uczestników się wynajmie, jednostkową wartość owego budżetu należy projektować na co najmniej około 30 do 50 zł od uczestnika (ta suma nie uzwzględnia kosztów ewentualnego bankietu). Kiedy jednak uważnie przeanalizowałem zestaw usług jakie należy wynająć aby Zjazd zorganizować, wówczas się okazało, że większość owych usług może być zrealizowana albo przez totaliztów-ochotników zwoływanych w punkcie #6 tej strony, albo też może zostać pokryta z funduszy najróżniejszych instytucji Milicza i Wszewilek, w których interesie leży zorganizowanie owego Zjazdu. Przykładowo, sale na Zjazd mogą albo być udostępnione nieodpłatnie przez władze Milicza, które będą zainteresowane w promowaniu ożywienia turystycznego i ekonomicznego jakie Zjazd ów przyniesie Miliczowi i okolicom (szczególnie, że w przypadku kiedy za pierwszym razem będzie on udany, wówczas odbywał się już potem będzie systematycznie każdgo roku, a także jeśli ktoś raz przybędzie do Milicza na ów Zjazd, wówczas jest duże prawdopodobieństwo że przybędzie ponownie w celach turystycznych). Sale te mogą też być opłacone przez hotelarzy i restauratorów z Milicza, którzy otrzymają prawo wyłączności na obsługę Zjazdu (wszakże należy się liczyć, że każdy uczestnik Zjazdu wyda u owych hotelarzy i restauratorów co najmniej 300 złotych.) Ja osobiście wierzę głęboko, że Zjazd ten można będzie zorganizować na zasadzie gratisowego udziału jego uczestników, tyle że wówczas jego zorganizowanie wymagało będzie większego wysiłku organizacyjnego (chociaż doda potem Zjazdowi nieporównanie większej popularności). Z danych czasów znam bowiem ludzi z Milicza i wiem że zawsze okazują się oni gorącą polską gościnnością (chociaż od mojego wyjazdu z Wszewilek i Milicza zmienił się system polityczny w Polsce, ludzie pozostali tam tacy sami kochani, uczynni i gościnni jak dawniej.)
       Do czasu aż ów dylemat finansowy zostanie rozwiązany, zaś jego wynik opublikowany na tej stronie, proponuję aby przyszli uczestnicy Zjazdu przyjmowali założenie w swoich planach, że jednak za uczestnictwo w Zjeździe przyjdzie im zapłacić. W ten sposób nie będą potem rozczarowani, kiedy po sprawdzeniu wszelkich opcji w końcu może się okazać, że jednak nie da się zorganizować Zjazdu na zasadach udziału całkowicie darmowego. Z kolei organizatorom Zjazdu proponuję od początku zakładać, że totalizm ich zobowiązuje aby zorganizowali ten Zjazd BEZ pobierania od uczestników żadnych opłat. To zmobilizuje owych organizatorów do uważnego sprawdzenia wszelkich możliwych opcji pod kątem czy istnieje jakaś szansa bezodpłatnego zorganizowania tego Zjazdu.


#13. Gdzie można się zapoznać z najnowszym rozwojem wydarzeń w sprawie Zjazdu "Wszewilki-2007":

       Wszelkie nowiny na temat aktualnych wydarzeń we wszystkich sprawach leżących w polu zainteresowań filozofii totalizmu, włączając w to sprawy Zjazdu "Wszewilki-2007", prezentowane są i dyskutowane na bieżąco na tzw. "blogu totalizmu". Tam więc można poznawać najnowszy rozwój wydarzeń w sprawie tego Zjazdu, jak również rozwój wszelkich innych spraw związanych z filozofią totalizmu. Aktualne adresy blogu totalizmu przytaczane są zawsze na stronie internetowej FAQ - częste pytania. W chwili przygotowywania niniejszej strony internetowej ów "blog totalizmu" był dostepny pod adresem totalizm.blox.pl/html (tj. aby go przeglądnąć albo kliknij tu na jego "zielony" adres z linkiem, albo też wpisz adres http://totalizm.blox.pl/html/ w okienko swojej przeglądarki). Odnotuj jednak, że jak wszystkie inne strony i przejawy działalności totalizmu, blog ten w każdej chwili może zostać zasabotażowany. W przypadku zaś zasabotażowania, jego następna lokacja najpierw zostanie uaktualizowana i podana na stronie FAQ - częste pytania.
       Na wypadek zasabotażowania, blog totalizmu posiada również dwie swoje lustrzane kopie (klony). W chwili przygotowywania niniejszej strony kopie te były dostępne pod dwoma następującymi adresami: totalizm.republika.pl, oraz energia.sl.pl/news.
       Dowodem na fakt jak intensywnie ów blog totalizmu jest zwalczany i prześladowany przez UFOnautów, jest liczba anty-totaliztycznych blogów autoryzowanych przez UFOnautów, jakie istnieją na tym samym serwerze co blog totalizmu. W maju 2006 roku, owych anty-totaliztycznych blogów uformowanych i prowadzonych przez UFOnautów, tylko na serwerze "blox.pl" było już ponad 10. Wszystkie one albo podszywały się pod totalizm, mając nawet słowo "totalizm" w swojej nazwie (np. nazywając siebie "totalizm2", "totalizm3", itp.) albo też nielegalnie podszywały się pod moje własne nazwisko (np. nazywając siebie "jan-pajak", "doktorjanpajak", itp.). Wszystkie one też na najróżniejsze sposoby krytykowały, wyszydzały, podważały, oraz opluwały albo totalizm albo też moją osobę. Ów zmasowany atak i prześladowania owych ponad 10-ciu anty-totaliztycznych oraz anty-mnie blogów, zorganizowany został przez UFOnautów tylko po to aby zwalczać ów jedyny blog naprawdę totaliztyczny który ja prowadzę a którego adres podałem powyżej. Oto jak bardzo UFOnauci boją się totalizmu, oraz za jak niebezpieczną ideologię uważają oni tą wysoce moralną filozofię. Ponadto, oto jak potężnymi siłami prześladowczymi UFOnauci dysponują na Ziemi, że potrafią bez trudu zorganizować aż tak zmasowany atak na totalizm i na moją osobę. A pomyśleć że duża proporcja ludzi ciągle nie wierzy że UFOnauci wogóle istnieją i że od samego początka czasów skrycie okupują oni Ziemię (tyle że dawniej nazywano ich "diabłami" a nie "UFOnautami").
       Warto tutaj też dodać, że kiedy około południa czasu polskiego w dniu 5 kwietnia 2006 roku przez około godzinę czasu usiłowałem zaglądnąć do bloga totalizmu, był on właśnie zasabotażowany przez UFOnautów i dla mnie całkowicie niedostępny (aczkolwiek potem się okazało że w tym samym czasie dwie osoby skomentowały jego ostatni wpis). W tym samym czasie wpis #61 do owego bloga, który naniosłem do niego wczesnym ranem czasu polskiego w dniu 4 kwietnia 2006 roku, nie dało się wówczas już odczytać ani pod owym zasabotażowanym głównym adresem bloga, ani pod adresami obu jego klonów (najwyraźniej UFOnauci nie bardzo lubili treść owego mojego wpisu #61). Warto też dodać, że tematyce Zjazdu "Wszewilki-2007" opisywanego na niniejszej stronie internetowej, poświęcony został wpis nr #62 (datowany 9 kwietnia 2006 roku) do owego bloga totalizmu - który także początkowo odmówił pokazania się na obu klonach bloga. Późniejsze analizy wykazały, że cały blog totalizmu został w jakiś sposób trwale zasabotażowany właśnie około 5 kwietnia 2006 roku. Owo zasabotażowanie spowodowało trwały spadek liczby odwiedzin bloga do około 10% poprzedniej liczby tych odwiedzin. Niestety, nie jest jasne jak UFOnauci uzyskali takie efekty (np. czy wprowadzili do oprogramowania bloga jakiś sekretny program który uniemożliwia jego otwarcie wizytującym go po raz pierwszy, czy wydeletowali lub sfałszowali adresy linków odsyłających do tego bloga, czy usunęli ten blog z search engines, czy też dokonali czegoś jeszcze innego?).


#14. Inne pokrewne strony które również posiadają związek z omawianym tutaj tematem:

       Tych z czytelników, których zainteresowały zaprezentowane tutaj informacje, niniejszym chciałbym też poinformować, że istnieje aż cały szereg innych totaliztycznych stron internetowych, które również omawiają bardzo podobne tematy. Wszystkie owe strony można wywoływać za pośrednictwem "Menu 2" i "Menu 4". Prawdopodobnie najważniejszą z nich jest strona wyjaśniająca podstawowe informacje na temat filozofii totalizmu. Nosi ona nazwę "totalizm". Filozofia totalizmu ma zawziętego prześladowcę. Są nim UFOnauci. Dlatego czytelnika zapewne zainteresują powody dla jakich UFOnauci tak zawzięcie prześladują totalizm. Wyjaśnia je strona która nosi nazwę "zło". Ujawnia ona, że wszelkie zło na Ziemi bierze swój początek właśnie od owych moralnie zdegerowanych istot, które obecnie nazywane są "UFOnautami", zaś w przeszłości nazywane były przez ludzi "diabłami". Totalizm zaś walczy z owym złęm i z upowszechniającymi je UFOnautami. Strona ta wyjaśnia również dlaczego owi UFOnauci są bliskimi krewniakami ludzi i to tak do nas podobnymi, że normalni ludzie urodzeni na Ziemi mają poważne trudności z ich odróżnieniem od siebie. Następna bardzo podobna strona to "zburzenie hali w Katowicach". Wyjaśnia ona bowiem jak UFOnauci zawalili dach katowickiej hali targowej. Ponadto opisuje jakie jeszcze inne metody technicznego wymordowywania i wyniszczania ludzi UFOnauci stosują obecnie na Ziemi na masową skalę. Strona "podmieńcy" wyjaśnia, że owi bliscy krewniacy ludzkości celowo podszywają się pod ludzi oraz zajmują przywódcze stanowiska w naszym społeczeńśtwie, aby tym lepiej utrzymywać nas w zniewoleniu. Ponieważ jednak są oni niemal identyczni do nas, bez poznania po czym daje się ich odróżniać od siebie, normalnie nie jest się w stanie rozpoznać który z nich zagnieździł się w naszym otoczeniu. Strona "podmieńcy" wyjaśnia też cechy po jakich daje się rozpoznać owych "UFOnautów-podmieńców". Z kolei inna strona o nazwie "ludobójcy" podsumowuje najważniejsze sposoby mordowania ludzi przez owych UFOnautów-podmieńców, jakich ostatnio użyli oni na Ziemi. Strona "plaga" wyjaśnia m.in. jak przygotować się na nadejście zarazy tzw. "ptasiej grypy" do sprowadzenia której na Ziemię UFOnauci właśnie szybko zdążają. Strona "uzdrawianie" opisuje naturalne metody folklorystycznego leczenia gryp i innych chróbsk. Następna strona poświęcona jest opisowi szokującej zbrodni UFOnautów, czyli tsunami i trzęsienia ziemi technicznie zaindukowanych przez UFOnautów w dniu 26 grudnia 2004 roku. Stronę tą również można wywoływać za pośrednictwem "Menu 2" i "Menu 4", gdzie występuje pod nazwą "26ty dzień". Dwie kolejne strony o nazwach "WTC" i "Columbia" ujawniają, że UFOnauci skrycie odparowali również budynki WTC w Nowym Jorku, oraz strącili na Ziemię amerykański prom kosmiczny Columbia. Kolejna strona o nazwie "huragany" wyjaśnia jaki jest mechanizm technicznego formowania huraganów i tajfunów przez UFOnautów, oraz jakimi cechami takie techniczne huragany i tajfuny się odznaczają. Jeszcze inna strona o nazwie "tornado" opisuje jak UFOnauci wyniszczają ludzkość poprzez techniczne indukowanie morderczych tornad, oraz jak rozpoznawać takie tornada wywołane technicznie przez UFO. Kolejna strona o "UFO-chmurach" opisuje relatywnie częsty sposób ukrywania się wehikułów UFO przed wzrokiem ludzi, porzez otoczenie tych wehikułów technologicznie uformowaną chmurą. Ponadto czytelników może też zainteresować strona poświęcona interpretacjom zdjęć UFO, a także zdjęć kosmitów. Jeszcze inna strona o chińskim sejsmografie działającym na zasadzie energii "chi" (również dostępna poprzez Menu 2 i Menu 4) wyjaśnia że od niemal 2000 lat znane jest ludziom urządzenie techniczne, które ostrzega o zbliżającym się trzęsieniu ziemi na długo zanim owo trzęsienie ziemi zdoła do nas dotrzeć. Jednak UFOnauci blokują zbudowanie tego urządzenia. Wszakże nie byliby wówczas w stanie nas już tak łatwo niszczyć i mordować. Strona lepsza ludzkość wskazuje nam jak możemy stopniowo naprawiać i eliminować zło sprowadzane na nas przez UFOnautów, aby w końcu móc całkowicie usunąć te szatańskie istoty z Ziemi. Z kolei strona partia totalizmu opisuje aktualne zaawansowanie prac nad uformowanie nowej partii politycznej bazującej na filozofii totalizmu, zadaniem której to partii ma być wdrażanie w życie stwierdzeń owej filozofii. Jednym z najważniejszych celów jakie "partia totalizmu" sobie stawia, jest trwałe wyrzucenie UFOnautów z naszej planety. W końcu strona o niezwykłościach wsi Wszewilki nosi nazwę Wszewilki. Z kolei strony o niezwykłościach i interesujących aspektach pobliskiego miasta Milicza noszą nazwy: Milicz, bitwa o Milicz, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Miliczu, przepowiednie, oraz Św. Andzej Bobola.


#15. Klonuj tą stronę na swojej witrynie, lub w jakikolwiek inny sposób dołóż swój wkład do uświadamiania ludzkości zbrodniczych działań UFOnautów na Ziemi:

       Punkt #C4 strony internetowej FAQ nakłania czytelników do sklonowania we własnej witrynie jakiejkolwiek totaliztycznej strony która im odpowiada, np. niniejszej strony. Takie bowiem klonowanie jest jednym z przykładów ogromnej gamy działań obronnych, które jako mieszkańcy planety Ziemia wszyscy mamy teraz obowiązek podejmować dla zmontowania naszego RO. (Etykieta "RO" jest unikalna dla opisania "ruchu oporu" przeciwko panoszącymi się dotychczas na Ziemi wnosicielami filozofii pasożytnictwa, bazującego na filozofii totalizmu. Jest ona więc jakby "trade mark" dla owego ruchu oporu.) Wszakże w obliczu udokumentowanych na stronach totalizmu coraz zacieklejszych i coraz bardziej morderczych ataków na totalizm i ludzkość, nie mamy innego wyjścia niż zacząć się bronić. Jest więc ogromnie istotne aby każdy odważny czytelnik tej strony, który ma na sercu moralny postęp i dobro ludzi, włączył się do tych wysiłków obronnych. W pomału rodzącym się RO jest ogromnie dużo do zrobienia. Wszystkie więc ręce oraz wszystkie umysły są ogromnie potrzebne. Każdy czytelnik znajdzie tam coś do zrobienia, co jest najodpowiedniejsze do jego zainteresowań, możliwości, dostępnego czasu, oraz posiadanych umiejętności. Ci co mieli już okazję poznać wysoce moralną filozofię totalizmu i rozumią jak postępować moralnie w jej duchu, nie powinni mieć trudności w znalezieniu dla siebie pola na jakim będą mogli podjąć walkę w ramach RO. Jeśli zaś przydatna im okaże się inspiracja lub wskazówki, wówczas wykaz najbardziej palących naszych działań obronnych zestawiony został w punkcie #10 strony internetowej podmieńcy, a także w rozdziale W z tomu 18 monografii [1/4].
       Ponieważ na obecnym etapie naszej walki obronnej większość zmagań ma charakter "wojny informacyjnej", szczególnie dużo do zrobienia jest dla osób ze skłonnościami ku informatyce. Przykładowo, najprostszym takim wkładem do RO byłoby włączenie się do dyskusji na licznych blogach, listach dyskusyjnych, forach, czy stronach z opiniami, oraz ujęcie się tam za totalizmem i jego ideami. Wszakże od początku istnienia totalizmu prowadzona jest przeciwko niemu bardzo hałaśliwa "nagonka". Ogromnie moralna i potrzebna jest więc argumantacja po stronie totalizmu. Narazie nieliczni obrońcy moralnych idei totalizmu ciągle zdają się być zakrzyczani przez podekscytowane jakby w transie tłumy atakujących. Bardziej już zaawansowanym wkładem do RO byłoby wystawianie przez kogoś na swoich własnych witrynach internetowych "klonów" totaliztycznych stron, tak jak to opisane zostało w owym punkcie #C4 ze stron internetowych FAQ, uaktualizowanych już po 12 listopada 2005 roku. Jeszcze bardziej skomplikowane wkłady do RO z zakresu informatyki polegałyby na otwieraniu internetowych list dyskusyjnych totalizmu i blogów poświęconych owej filozofii oraz ideom z nią związanym, formowanie własnych totaliztycznych stron internetowych, promowanie totalizmu i idei z nim związanych, itd., itp.
       Osoby które posiadają skłonności w kierunkach innych niż informatycznym, też mają w RO szerokie pole do popisu. Nasz dzisiejszy świat jest wszakże spragniony moralnego, postępowego, pokojowego i budującego działania dla dobra ludzi. Wszakże coraz mniej ludzi ma siłę aby na działanie takie ciągle się zdobywać. Stąd osoby takie mogłyby dołożyć własny wkład do całego szeregu wybranych przez siebie obszarów. Przykładowo, najprostszy taki wkład polegałby na dołączeniu się do wszystkich tych którzy zbiorową mocą swoich umysłów każdego dnia o godzinie 9 starają się zapobiegać nadejściu na Ziemię najróżniejszych nieszczęść. Jak tego dokonywać, opisane zostało w punkcie #10(c) strony internetowej podmieńcy, oraz w punkcie #8(2) strony internetowej plaga. Jeszcze inne przykładowe wkłady do RO opisane zostały w punkcie #10 strony podmieńcy. Przykładowo, mogłyby one polegać na włączeniu się do ruchów politycznych lub społecznych i na wzbogacaniu ich o totaliztyczne idee, na budowaniu nowych urządzeń technicznych, np. dla pozyskiwania tzw. darmowej energii, itd., itp. Przykładami wzbogacania ruchów politycznych o totaliztyczne idee mogłyby być wszelkie działania wyjaśnione na stronie internetowej lepsza ludzkość, czyli np. działania nastawione na: wyeliminowanie "sekretności" z wszelkich spraw niekorzystnie dotykających innych ludzi, podejmowanie działań usprawniających prawa i procedury wyborcze - tak aby władzę otrzymywali politycy którzy faktycznie imiennie zostali wybrani przez naród, powstrzymywanie eskalacji praw eliminujących wolność cywilną ludzi, rozliczanie za niespełniane obietnice, itd. itp. Totalizm przykłada też ogromną wagę do brania osobistej odpowiedzialności za dokonywane działania, oraz do nagradzania moralnego postępowania i karania jego braku. Wszakże tylko klarowne umiejscowienie odpowiedzialności gwarantuje że działania te będą moralne. Dlatego jednym z totaliztycznych usprawnień społecznych byłoby stworzenie takiego klimatu legalno-społecznego, aby dla każdego działania oficjalnie przydzielana była osoba która jest osobiście odpowiedzialna za jego wyniki. (Osoba ta otrzymywałaby moc realizowania tego działania w sposób który uważa za stosowny - z jedynym zastrzeżeniem aby wypełniał on definicję "działania moralnego".) Z kolei na polu społecznym tatalizm rekomenduje najróżniejsze usprawnienia których efektem byłoby "stawianie ludzi przed zyskiem" (patrz totaliztyczne "najpierw ludzie"), eliminowanie bezrobocia, pomniejszanie dystanu pomiędzy biednymi i bogatymi a jednocześnie nagradzanie wydajności i pracowitości, usuwanie źródeł niesprawiedliwości, chronienie naszego środowiska naturalneego, wyciąganie właściwych wniosków z historii, itp., itd. Faktycznie to każdy mieszkaniec Ziemi jest w stanie podjąć realizację czegoś, co leży w generalnym duchu totalizmu, czyli co jest moralne, pokojowe, postępowe, nastawione na dobro ludzi i natury, budujące, itp. Każdy też tak może udoskonalić swoje działania, aby z dumą mógł stwierdzić: jestem totaliztą oraz aktywnym uczestnikiem RO.
       Do powyższego warto dodać, że włączenie się do totaliztycznego RO stwarza nie tylko kłopoty. Przynosi ono bowiem również i liczne korzystne następstwa oraz nagrody. Przykładowo, zaczynamy dogłębnie rozumieć totalizm i zbierać najróżniejsze przyjemne owoce z praktykowania tej moralnej filozofii. Nasze życie natychmiast nabiera głębokiego sensu. Nawiązujemy roboczy kontakt z Bogiem w zupełnie świecki sposób i zaczynamy to odczuwać na codzień. Otrzymujemy moralny kompas który wskazuje nam poprawny kierunek. Wszystko co czynimy zaczyna dostarczać więcej satysfakcji i czyni nas szczęśliwszym. Wzrasta także nasza wiedza i praktyczne umiejetności. Horyzonty się poszerzają. Zaczynamy dostrzegać i rozumieć to co dla innych pozostaje niewidoczne. Nabieramy też pewności co do faktycznego istnienia i działania na Ziemi szatańskich wnosicieli pasożytnictwa. Dokumentujemy swoją odwagę i nie zaliczamy się już do tych co w krytycznej chwili chowają się za suknią mamusi. Dokładamy własny wkład do lepszego jutra innych ludzi. Mamy satysfakcję że nie siedzymy biernie gdy Ziemia się wykrwawia, oraz że walczymy z esencją wszelkiego zła. Podczas golenia możemy już bez zażenowania spojrzeć sobie w twarz.


#16. Proponuję okresowo powracać na niniejszą stronę w celu sprawdzenia dalszych postępów w organizacji Zjazdu "Wszewilki-2007":

       W celu śledzenia jak dalej będzie się rozwijała propozycja opisywanego tutaj Zjazdu "Wszewilki-2007" warto okresowo powracać do niniejszej strony. Z definicji strona ta będzie bowiem podlegała dalszemu udoskonalaniu i poszerzeniom, w miarę jak ewentualny wysiłek tych kilku ochotników, a także nadchodzący okres ich przyszłych zabiegów organizacyjnych, zdołają wpłynąć na postęp w organizacji tego ZJazdu. Jeśli więc w przyszłości zechcesz czytelniku dowiedzieć się jakie są dalsze losy owego Zjazdu, wówczas odwiedź tą stronę ponownie. Ja bowiem będę systematycznie aktualizował jej zawartość, w miarę jak rozwój sytuacji przysporzy jakichś wydarzeń lub informacji wartych zaraportowania.
       Warto także okresowo sprawdzać blog totalizmu o adresie totalizm.blox.pl/html (z jego lustrzaną kopią dostępną pod adresem totalizm.wordpress.com). Na blogu tym bowiem wiele zdarzeń omawianych na tej stronie naświetlane jest dodatkowymi informacjami spisywanymi w miarę jak zdarzenia te się rozwijają przed naszymi oczami. Ponieważ jednak blog ten jest intensywnie sabotażowany, w przypadku gdyby jednak nie dało się go otworzyć warto sprawdzić co nowego na jego temat wyjaśnione zostało w punkcie #D2 strony FAQ - częste pytania.
       Odnotuj, że czytelnicy mogą sobie załadować do własnego komputera replikę niniejszej strony internetowej (z jej ilustracjami), tak jak to zostało wyjaśnione na stronach FAQ - częste pytania lub replikuj dostępnych przez "Menu 1" i "Menu 2". (Aby sobie załadować tą replikę, wystarczy w "Menu 1" kliknąć na pozycję źródłowa replika tej strony. Odnotuj jednak, iż jeśli po takim kliknięciu replika się sama nie załaduje, to zapewne oznacza że albo na danym serwerze/witrynie replika ta NIE mogła zostać udostępniona zainteresowanym np. z powodu ograniczeń pamięci serwera, albo też że UFOnauci właśnie zasabotażowali możliwość jej sprowadzania. W takim wypadku należy zmienić serwer używając adresów podanych w "Menu 4" lub "Menu 3", a następnie spróbować replikę tą załadować sobie z następnego serwera.)


#17. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#18. Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


#19. Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność odkryć naukowych i wynalazków opisanych na tej stronie. Zastrzega więc sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji, urządzenia, dowodu, itp.), powtarzająca osoba oddała pełny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraźne wyjaśnienie iż autorem danej idei i/lub badań jest Dr Jan Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod którym idea ta i strona oryginalnie były opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English
click on the flag

(Jeśli preferujesz język angielski
kliknij na poniższą flagę)Data założenia tej strony internetowej: 5 kwietnia 2006 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 7 stycznia 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)