Gratisowa monografia [2] o komorze oscylacyjnej
(dwujezycznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
5 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Na tej witrynie:)

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Tekst [2]

Źródłowa replika tej strony

Monografia [1/5]

Komora oscylacyjna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Monograph [6e]: Source replica of this page

Monograph [1/4]

Oscillatory Chamber

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Testo [7]

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

totalizm.nazwa.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

UFOnauci.w.interia.pll

telekinesis.50megs.com

anzwers.org/free/wroclaw

totalizm.20fr.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Oto darmowa oferta pełnego tekstu i wszystkich ilustracji do monografii [2p] pióra Dr Jan Pajak, "Komora Oscylacyjna czyli magnes jaki wzniesie nas do gwiazd" (napęd i akumulator energii dla magnokraftów i ufo)" (Copyright © 1994, ISBN 0-9597946-2-X), udostępnianej gratisowo z tej strony w aż 2-ch językach, tj. polskim i angielskim.


Uwagi:

       (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Są one upowszechniane za darmo do poczytania przez wszystkich zainteresowanych. Osobiście więc rekomenduję aby ściągnąć je sobie z niniejszego adresu w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogą się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
       (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszego monografii, czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreślony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
       (3) Wszystkie ilustracje monografii [2] formatu PDF zgromadzone są w jej ostatnim rozdziale. Dlatego aby podczas jej czytania przychodziło nam łatwiej przerzucanie uwagi od tekstu do właśnie omawianej ilustracji, dobrze jest w swoim komputerze mieć dwie kopie tej monografii, pierwszą z których otwiera się na czytanym tekście, drugą zaś na ilustracjach do tego tekstu. Potem zaś myszą wystarczy szybko przerzucać się (klikaniem) od okienka z tekstem do okienka z właśnie analizowaną ilustracją.
       (4) Urządzenie zwane "komora oscylacyjna" które jest opisywane w niniejszej monografii [2], nawet bardziej szczegółowo jest również opisane w rozdziale C z tomu 2 aż dwóch monografii, tj. [1/4] i [1/5]. Dlatego ów rozdział C z monografii [1/4] lub [1/5] stanowi doskonałe uzupełnienie techniczne informacji dostarczonych w niniejszej monografii [2]. Owo urządzenie zwane "komora oscylacyjna" opisywane jest również skrótowo na sporej liczbie stron internetowych (na każdej z tych stron z innego punktu widzenia), przykładowo na poświęconej mu w całości stronie oscillatory_chamber_pl.htm, w punktach #D1 i #D2 strony o nazwie propulsion_pl.htm, w punktach #H1 do #H3 strony o nazwie tapanui_pl.htm, czy w punktach #D1 do #D5 strony o nazwie eco_cars_pl.htm.
       (5) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Część #A: Tekst monografii [2] "Komora oscylacyjna czyli magnes jaki wzniesie nas do gwiazd (napęd i akumulator energii dla magnokraftów i ufo)" (Copyright © 1994, ISBN 0-9597946-2-X), w nieskompresowanym formacie Adobe Acrobat (PDF).

      Na niektórych z totaliztycznych witryn internetowych oferujących niniejsza monografia [2], może on być dostępny w bezpiecznym i wygodnym formacie "Adobe" znanym także jako "PDF" od angielskiego "Portable Document Format". Do formatu tego wirusy NIE są w stanie się doczepić. Ponieważ niemal każdy komputer posiada darmowy (jednak bardzo dobry) program czytający zwany "Adobe Reader" specjalnie dla owego formatu PDF, warto więc sprawdzić, czy na niniejszej witrynie monografia [2] przypadkiem nie jest dostępny w owym formacie PDF. (Nie jest on dostępny w nim na wszystkich totaliztycznych witrynach - z uwagi że zajmuje on dużo miejsca na dysku.) Aby to sprawdzić, wystaczy spróbować załadować sobie go do swego komputera. Jeśli zaś da się on załadować w owym formacie, będzie potem można go u siebie czytać (lub wydrukować) właśnie za pośrednictwem owego "Adobe Reader" mającego również polskie literki. Oto tekst monografii [2] który na niektórych serwerach (być może iż nawet tutaj) może być dostępny w nieskompresowanym formacie ADOBE.PDF (kliknij na niego aby sprawdzić czy się załaduje):

Polskojęzyczna monografia [2p], format PDF

Angielskojęzyczna monografia [2e], format PDF


Część #B: Tekst monografii [2] "Komora oscylacyjna czyli magnes jaki wzniesie nas do gwiazd (napęd i akumulator energii dla magnokraftów i ufo)" (Copyright © 1994, ISBN 0-9597946-2-X), po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORD.DOC.


Skompresowany (ZIP) format monografii [2] ma tą zaletę że zajmuje mało pamięci. Dlatego nadaje się dobrze gdy chcemy go sobie zapisać na jakiejś niewielkiej pamięci. Ponieważ jednak jest on skompresowany z formatu WORD.DOC odnosi się do niego też problem wirusów opisany w części #C poniżej. Oto [2] w tym formacie:

Polskojęzyczna monografia [2p], ZIP z WORD.DOC

Angielskojęzyczna monografia [2e], ZIP z WORD.DOC


Część #C: Tekst monografii [2] "Komora oscylacyjna czyli magnes jaki wzniesie nas do gwiazd (napęd i akumulator energii dla magnokraftów i ufo)" (Copyright © 1994, ISBN 0-9597946-2-X), w nieskompresowanym formacie WORD.DOC.


Nieskompresowana wersja monografii [2] w formacie WORD.DOC ma tą zaletę, że jest łatwa do użycia. Wszakże niemal każdy wie dzisiaj jak używać WORDa. Jednak problem z wordprocessorem WORD polega na tym, że pozwala on na formowanie tzw. "ukrytych makro" z pomocą których jacyś niemoralni i mściwi ludzie m.in. napisali kiedyś sporo złośliwych wirusów komputerowych. Wirusy te ciągle do dzisiaj mogą być doczepiane w internecie do przesyłanych tekstów w formacie WORDa. Dlatego każdy tekst importowany z internetu do naszego komputera w formacie WORD może zawierać w sobie taki ukryty wirus. Ostrożność więc zaleca, aby każdy tekst importowany z internetu w formacie WORD najpierw dokładnie sprawdzić na wirusy, potem zaś - jeśli się da, aby go otwierać i czytać programami innymi niż WORD, tj. takimi które NIE realizują "ukrytych makro" wordowskich (np. czytać je programem zwanym "WordPad"). Oto więc [2] w formacie WORDa (kliknij na wybrany zielony link aby zobaczyć czy jest on dostępny na tym serwerze):

Polskojęzyczna monografia [2p], WORD.DOC

Angielskojęzyczna monografia [2e], WORD.DOC


Część #D: Spis treści monografii [2] "Komora oscylacyjna czyli magnes jaki wzniesie nas do gwiazd (napęd i akumulator energii dla magnokraftów i ufo)" (Copyright © 1994, ISBN 0-9597946-2-X),

Po polsku:

A. Wstęp

B. Prawo Cykliczności technicznym odpowiednikiem Tablicy Mendelejewa
B1. Trzy generacje magnokraftów
B2. "Trend omnibusa" a wygląd trzech generacji magnokraftów

C. Komora oscylacyjna
C1. Dlaczego niezbędnym jest zastąpienie elektromagnesów przez komorę oscylacyjną
C2. Zasada działania komory oscylacyjnej
C2.1. Inercja elektryczna induktora stanowi siłę motoryczną dla oscylacji w tradycyjnym obwodzie oscylacyjnym z iskrownikiem
C2.2. W zmodyfikowanym obwodzie oscylacyjnym z iskrownikiem inercji elektrycznej dostarczy induktancja iskry elektrycznej
C2.3. Zestawienie razem dwóch zmodyfikowanych obwodów formuje komorę oscylacyjną wytwarzającą dipolarne pole magnetyczne
C3. Przyszły wygląd komory oscylacyjnej
C3.1. Trzy generacje komór oscylacyjnych
C4. Matematyczny model komory oscylacyjnej
C4.1. Oporność komory oscylacyjnej
C4.2. Indukcyjność komory oscylacyjnej
C4.3. Pojemność komory oscylacyjnej
C4.4. Współczynnik motoryczny iskier i jego interpretacja
C4.5. Warunek zaistnienia oscylacji we wnętrzu komory
C4.6. Okres pulsowań pola komory oscylacyjnej
C5. Jak komora oscylacyjna eliminuje wady elektromagnesów
C5.1. Neutralizacja sił elektromagnetycznych
C5.2. Niezależność wytwarzanego pola od ciągłości i efektywności dostawy energii
C5.3. Eliminacja strat energii
C5.3.1. Czy w komorze całe ciepło iskier będzie odzykiwalne
C5.4. Spożytkowanie niszczycielskiego pola elektrycznego
C5.5. Sterowanie amplifikujące okresu pulsowań pola
C6. Dodatkowe zalety komory oscylacyjnej ponad elektromagnesami
C6.1. Formowanie "kapsuły dwukomorowej" zdolnej do sterowania swym wydatkiem magnetycznym bez zmiany ilości zawartej w niej energii
C6.2. Formowanie "konfiguracji krzyżowej"
C6.3. Nieprzyciąganie przedmiotów ferromagnetycznych
C6.4. Wielowymiarowa transformacja energii
C6.5. Nienawrotne oscylacje - unikalny atrybut komory umożliwiający akumulowanie przez nią nieograniczonych ilości energii
C6.6. Funkcjonowanie jako pojemny akumulator energii
C6.7. Prostota produkcji
C7. Postępy w praktycznym wykonaniu komory oscylacyjnej
C7.1. Eksperymentalne urządzenia
C7.2. Etapy, cele i metodyka budowy komory oscylacyjnej
C7.3. Zaproszenie do współudziału w rozwoju komory
C7.4. Stanowisko autora w sprawie własności komory
C8. Przyszłe zastosowania komory oscylacyjnej
C9. Monografie autora poświęcone komorze oscylacyjnej

D. (Dyskoidalny) magnokraft
D1. Konstrukcja magnokraftu pierwszej generacji
D2. Loty i manewrowanie magnokraftów pierwszej generacji
D2.1. Nazewnictwo biegunowości magnesów
D3. Osiągi magnokraftów pierwszej generacji
D4. Sprzęganie magnokraftów w złożone konfiguracje latające

E. Magnokraft czteropędnikowy
E1. Ogólna konstrukcja magnokraftu czteropędnikowego
E2. Działanie magnokraftu czteropędnikowego
E3. Własności magnokraftu czteropędnikowego
E4. Wygląd magnokraftu czteropędnikowego
E5. Identyfikacja typu magnokraftu czteropędnikowego

F. Magnetyczny napęd osobisty
F1. Standardowy kombinezon napędu osobistego
F2. Działanie magnetycznego napędu osobistego
F3. Kombinezon z pędnikami głównymi w naramiennikach
F4. Wersja napędu osobistego z poduszkami wokół bioder
F5. Osiągi napędu osobistego
F6. Podsumowanie atrybutów magnetycznego napędu osobistego

G. Magnokrafty drugiej i trzeciej generacji
G1. Efekt telekinetyczny
G2. Działanie i własności magnokraftów drugiej generacji zwanych także "wehikułami teleportacyjnymi"
G3. Magnokrafty trzeciej generacji (zwane "wehikułami czasu")
G4. Trzy generacje magnokraftów i ich identyfikacja

H. Dowody że magnokrafto-podobne UFO od wieków odwiedzają Ziemię
H1. Formalny dowód że "UFO to już działające magnokrafty"
H2. Trwałe ślady działalności UFO na naszej planecie

I. Obserwacje komory oscylacyjnej na pokładach UFO
I1. Obserwacje i fotografie komór oscylacyjnych używanych w UFO
I1.1. Kolumny pola magnetycznego opuszczającego pędniki UFO posiadają kwadratowy przekrój poprzeczny
I1.2. Wyloty pędników UFO są kwadratowe i ujawniają żółte wstęgi iskier elektrycznych obiegające ich wnętrze
I1.3. Kapsuły dwukomorowe uformowane z dwóch komór są często zauważane u UFO a nawet fotografowane
I1.4. Komory oscylacyjne były widziane na pokładach UFO i opisane przez licznych świadków
I2. Pośrednie dowody użycia komór oscylacyjnych przez UFO
I3. Pozostałości materialne komór oscylacyjnych UFO
I4. Mitologiczne opisy komory oscylacyjnej
I5. Historyczne opisy komory oscylacyjnej
I6. Podsumowując ten rozdział

J. Obserwacje UFO czteropędnikowego
J1. Klasyczne przypadki obserwacji czteropędnikowego UFO
J2. Fotografie czteropędnikowego UFO

K. Obserwacje UFOnautów używających magnetyczny napęd osobisty
K1. Charakterystyczny wygląd użytkowników napędu osobistego
K2. Niezwykłe wyczyny UFOnautów użytkujących napęd osobisty
K3. Ślady wypalane przez napęd osobisty UFOnautów
K4. Mitologiczne opisy użycia magnetycznego napędu osobistego

L. Obserwacje UFO drugiej i trzeciej generacji
L1. Obserwacje działania napędu teleportacyjnego
L2. Obserwacje potwierdzające istnienie wehikułów czasu

M. Podsumowanie

N. Literatura uzupełniająca i poszerzająca treść tej monografii

O autorze

4 Tablice (B1, C1, D1 i E1) oraz 38 Rysunków (C1 do K6)

Z. Załączniki (Uprowadzenie Miss Nosbocaj, itp.).


Ilustracje:

Jeśli czytelnik załadował sobie niniejszą monografię w formacie PDF, wówczas zawiera on już wszystkie ilustracje omawiane w jego treści. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włączone w tekst tej monografii czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłączanych do formatu PDF mogą NIE być wystarczająco wyraźnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tym traktacie udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglądać w internecie lub ściągnąć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będąc dzięki temu w stanie oglądnąć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszym traktacie można też sobie pościągać i powłączać do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach źródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF). Wszakże te inne niż PDF formaty źródłowe tej monografii NIE mają ilustracji powłączanych do ich treści.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierają wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stąd jeśli pod tym adresem poniżej któraś z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeśli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejść na tą samą stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglądnąć interesującą nas ilustrację.


Część #E: Ilustracje do monografii [2] w formacie *.gif lub *.jpg.


       Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na (zielony i podkreślny link oznaczony "[2] Rys. ?") jaki otworzy oddzielne okienko zawierające tą fotografię lub rysunek. Ponadto wiekszość tzw. browserow ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.
* * *
Wersja polskojęzyczna [2p] używa nieco inne ilustracje niż wersja angielskojęzyczna [2e].


Rozdział C:
Odnotuj, że poniżej przytoczono jedynie skrócone podpisy pod każdą z ilustracji. Pełne podpisy dla pokazanych poniżej ilustracji zawarte są na końcu tego rozdziału monografii [1/4] który dany rysunek ilustruje (tj. podpisy do rysunków z niniejszego rozdziału C zawarte są na końcu treści rozdziału C z tomu 2 monografii [1/4]).

[2] Rys. C1. (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C1.)
Pokazuje on: Stadia formowania komory oscylacyjnej z dwóch obwodów oscylacyjnych z iskrownikiem.
It illustrates: The evolution of the Oscillatory Chamber.
(Opublikowany/published: [1/4] - C1, [1/3] - C1, [1e] - F1, [2e] - F1 )

[2] Rys. C2 (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C3.)
Pokazuje on: Wygląd komór oscylacyjnych pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.
It illustrates: The appearence of the Oscillatory Chamber of the first, second, and third generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C3, [1/3] - C3, [1e] - F2, [2e] - F2 )

[2] Rys. C3. (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C4.)
Pokazuje on: Neutralizacja sił elektromagnetycznych komory.
It illustrates: The neutralization of the electro-magnetic forces.
(Opublikowany/published: [1/4] - C4, [1/3] - C4, [1e] - F3, [2e] - F3 )

[2] Rys. C4. (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C5.)
Pokazuje on: Kapsuła dwukomorowa pierwszej generacji.
It illustrates: The "twin-chamber-capsule" composed of two Oscillatory Chambers located one inside of the other.
(Opublikowany/published: [1/4] - C5, [1/3] - C5, [1e] - F4, [2e] - F4, [4b] - B1(c), [5/3] - 19(c), [5/4] - G2(c) )

[2] Rys. C5. (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C6.)
Pokazuje on: Wygląd kapsuł dwukomorowych magnokraftu pierwszej generacji w obu trybach działania (tj. (a) w dominacji strumienia wewnętrznego i (b) w dominacji strumienia zewnętrznego).
It illustrates: Appearances if two twin-chamber capsules working in two different modes of operation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C6, [1/3] - C6, [1e] - F5, [2e] - F5, [5/3] - 23(a,b), [5/4] - H1(a,b)17(a,b) )

[2] Rys. C6. (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C7.)
Pokazuje on: Zasada formowania strumienia wynikowego w kapsule dwukomorowej.
It illustrates: Principles of formation of outputs combined from both chambers of a "twin-chamber capsule".
(Opublikowany/published: [1/4] - C7, [1/3] - C7, [1e] - F6, [2e] - F6 )

[2] Rys. C7. (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C9.)
Pokazuje on: Konfiguracja krzyżowa pierwszej generacji.
It illustrates: An arrangement of oscillatory chambers called "spider configuration".
(Opublikowany/published: [1/4] - C9, [1/3] - C9, [1e] - F7, [2e] - F7 )

[2] Rys. C8. (Tez: [1/4p] - Rysunek C12.)
Pokazuje on: Tzw. "krzywa równowagi" dla oddziaływań pola komór oscylacyjnych.
(Opublikowany: [1/4] - C12(Polish), [1/3] - C12 )

[2] Rys. C9a. (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C13 (a).)
Pokazuje on: Wygląd pracującego modelu komory oscylacyjnej sfotografowany w ciemności.
It illustrates: sparks in a working model of the chamber in darkness.
(Opublikowany/published: [1/4] - C13(a), [1/3] - C13(a), [1e] - F9(a), [2e] - F9(a) )

[2] Rys. C9b. (Tez: [1/4] - Rysunek/Figure C13 (b).)
Pokazuje on: Fotografia stanowiska badawczego do budowy i badań komory oscylacyjnej.
It illustrates: Photograph of an experimental station for constructing an Oscillatory Chamber.
(Opublikowany/published: [1/4] - C13(b), [1/3] - C13(b), [1e] - F9(b), [2e] - F9(b) )

[2] Rys. D1(a). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure A1-A.)
Pokazuje on: Najmniejszy magnokraft typu K3 z którego wykrojono przedni fragment jego aerodynamicznej powłoki aby pokazać wewnętrzną kosntrukcje i podstawowe podzespoły. Ponieważ w podrozdziale P2 monografii [1/4] udowodniono formalnie że "UFO to już działające magnokrafty", rysunek ten ilustruje również budowę i podzespoły najmniejszego UFO typu K3.
It illustrates: A cross-section through the smallest Magnocraft type K3 that shows the design and main features of this starship. Because in subsection P2 of [1/4] it was formally proven that "UFOs are already operational Magnocraft", the above Figure illustrates also main components of UFOs type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - A1(a), [1/3] - F1(b), [1e] - G5, [2e] - G5, [6/2] - 12A, [7/2] - A1(a), [8] - D1(A) )

[2] Rys. D1(b). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure A1-B.)
Pokazuje on: Wygląd boczny najmniejszego magnokraftu typu K3. Odnotuj, że statek ten ma kształt spodka odwróconego do góry dnem, który w centrum i na obrzeżu posiada kuliste pędniki magnetyczne. Ponieważ w podrozdziałe P2 udowodniono formalnie że "UFO to już działające magnokrafty", rysunek ten ilustruje również wygląd boczny najmniejszych UFO typu K3.
It illustrates: A side view of the smallest Magnocraft type K3. Notice that this starship has the basic shape of an inverted saucer, in the centre and side flange of which spherical propulsors are assembled. Because in subsection P2 of [1/4] it was formally proven that "UFOs are already operational Magnocraft", the above Figure illustrates also side appearance of UFOs type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - A1(b), [1/3] - F1(a), [1e] - B1, [2e] - B1, [6/2] - 12B, [7/2] - A1(b), [8] - D1(B) )

[2] Rys. D1(c). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure F18.)
Pokazuje on: Zestaw równań które opisują kształt i wymiary magnokraftów poszczególnych typów.
It illustrates: Equations describing shape and dimensions of the Magnocraft of subsequent types.
(Opublikowany/published: [1/4] - F18, [1/3] - F18, [1e] - G23, [2e] - G23 )

[2] Rys. D2. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure F32.)
Pokazuje on: Formowanie efektu soczewki magnetycznej przez pole magnokraftu. Soczewka taka czyni magnokraft niewidzialnym dla ludzkich oczu i kamer.
It illustrates: The explanation for the magnetic lens effect in ascending Magnocraft/UFOs. It explains why only the outlet from main "twin-chamber capsule" is visible as shown in Figure L5.
(Opublikowany/published: [1/4] - F32, [1/3] - F32, [1e] - G37, [2e] - G37, [5/3] - 22, [5/4] - G4, [6/2] - 16 )

[2] Rys. D3/1. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure F6/1.)
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (1) - latające cygaro.
It illustrates: Flying complexes (cigar shaped)of UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#1), [1/3] - F6(#1), [1e] - G6(#1), [2e] - G6(#1), [4b] - B2/1, [5/3] - 20/#1, [5/4] - G5(#1), [6/2] - 13(#1), [7/2] - A2(#1) )

[2] Rys. D3/2. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure F6/2.)
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (2) - zestaw semizespolony.
It illustrates: Semi-attached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#2), [1/3] - F6(#2), [1e] - G6(#2), [2e] - G6(#2), [4b] - B2/2, [5/3] - 20/#2, [5/4] - G5(#2), [6/2] - 13(#2), [7/2] - A2(#2) )

[2] Rys. D3/3. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure F6/3.)
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (3) - zestaw niezespolony.
It illustrates: Detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#3), [1/3] - F6(#3), [1e] - G6(#3), [2e] - G6(#3), [4b] - B2/3, [5/3] - 20/#3, [5/4] - G5(#3), [6/2] - 13(#3), [7/2] - A2(#3) )

[2] Rys. D3/4. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure F6/4.)
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (4) - układ podwieszony.
It illustrates: A carrier platform (a mother ship).
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#4), [1/3] - F6(#4), [1e] - G6(#4), [2e] - G6(#4), [4b] - B2/4, [5/3] - 20/#4, [5/4] - G5(#4), [6/2] - 13(#4), [7/2] - A2(#4) )

[2] Rys. D3/5. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure F6/5.)
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (5) - latający system.
It illustrates: A flying system of UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#5), [1/3] - F6(#5), [1e] - G6(#5), [2e] - G6(#5), [4b] - B2/5, [5/3] - 20/#5, [5/4] - G5(#5), [6/2] - 13(#5), [7/2] - A2(#5) )

[2] Rys. D3/6. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure F6/6.)
Pokazuje on: Sześć podstawowych konfiguracji magnokraftów (pokazano je na przykładzie połączeń magnokraftów typu K3): konfiguracja (6) - latający kluster.
It illustrates: A flying cluster of several UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#6), [1/3] - F6(#6), [1e] - G6(#6), [2e] - G6(#6), [4b] - B2/6, [5/3] - 20/#6, [5/4] - G5(#6), [6/2] - 13(#6), [7/2] - A2(#6) )


Rozdział E:

[2] Rys. E1(a). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure D1 (a).)
Pokazuje on: Magnokraft czteropędnikowy - wygląd z boku. Jest on rodzajem chatki unoszonej na narożnikach przez cztery pędniki wyglądające jak miniaturowe magnokrafty.
It illustrates: A four-propulsor Magnocraft. It is a kind of hut lifted on corners by four propulsors looking like miniature Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - D1(a), [1/3] - D1(a), [1e] - I1, [2e] - H1 )

[2] Rys. E1(bc). (Też: [1/4] Rysunek/Figure D1 (bc).)
Pokazuje on: Pędniki w magnokrafcie czteropędnikowym pierwszej generacji: (b)amforo-ksztaltne, (c) beczko-ksztaltne. Odnotuj że zawierają one w środku tzw. konfigurację krzyżową komór oscylacyjnych.
It illustrates: Propulsors in a four-propulsor Magnocraft of the first generation: (b) amphora-shaped, (c) barrel-shaped. Notice that they contain inside so-called spider configurations.
(Opublikowany/published: [1/4] - D1(b,c), [1/3] - D1(b,c), [1e] - I2, [2e] - H2 )


Rozdział F:

[2] Rys. F1. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure E2.)
Pokazuje on: Standardowy kostium magnetycznego napędu osobistego pierwszej generacji.
It illustrates: The standard personal propulsion garment.
(Opublikowany/published: [1/4] - E2, [1/3] - E2, [1e] - H2, [2e] - I2 )

[2] Rys. F2(lewy). (Też. [1/4] - Rysunek/Figure E3 (lewy).)
Pokazuje on: Siły zewnętrzne działające na magnetyczny napęd pierwszej generacji.
It illustrates: External forces acting in a personal propulion system.
(Opublikowany/published: [1/4] - E3(l), [1/3] - E3(l), [1e] - H3(l), [2e] - I3(l) )

[2] Rys. F2((prawy). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure E3 (prawy).)
Pokazuje on: Magnetyczne siły wewnętrzne formowane przez wzajemne odziaływania pędników napędu osobistego pierwszej generacji.
It illustrates: Internal forces in personal propulsion (they explain the frequent flight of UFOnauts in a squat position).
(Opublikowany/published: [1/4] - E3(r), [1/3] - E3(r), [1e] - H3(r), [2e] - I3(r) )

[2] Rys. F3(a). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure E4 (a).)
Pokazuje on: Wersja napędu osobistego z pędnikami w epoletach.
It illustrates: Personal propulsion with propulsors in epolettes.
(Opublikowany/published: [1/4] - E4(a), [1/3] - E4(a), [1e] - H4(a), [2e] - I4(a) )

[2] Rys. F3(b). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure E4 (b).)
Pokazuje on: Wersja napędu osobistego z poduszkami helowymi wokół bioder.
It illustrates: Personal propulsion with helmet and cushions around hips.
(Opublikowany/published: [1/4] - E4(b), [1/3] - E4(b), [1e] - H4(b), [2e] - I4(b) )


Rozdział H:
Odnotuj, że poniżej przytoczono jedynie skrócone podpisy pod każdą z ilustracji. Pełne podpisy dla pokazanych poniżej ilustracji zawarte są na końcu tego rozdziału monografii [1/4] który dany rysunek ilustruje (tj. podpisy do rysunków z niniejszego rozdziału H zawarte są na końcu treści rozdziału H monografii [2]).

[2] Rys. H1. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P1.)
Pokazuje on: Fotografia UFO typu K3 z Yungay, Peru, 1967.
It illustrates: Comparison of Magnocraft type K3 and a UFO type K3. A photograph of a UFO type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - P1, [1/3] - O1, [1e] - J1, [2e] - K1, [5/3] - 24, [5/4] - H2, [6/2] - 18 )

[1/4] - Rysunek/Figure P1 (obramowany).)
Pokazuje on: Wygląd magnokraftu typu K3.
It illustrates: A drawing of Magnocraft type K3 in the sdame position as that UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - P1(framed), [1/3] - O1(framed), [1e] - J1(framed), [2e] - K1(framed), [5/3] - 24(framed), [5/4] - H2(framed), [6/2] - 18(framed) )

[2] Rys. H2(ab). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P9 (ab).)
Pokazuje on: Wygląd boczny kulistego kompleksu magnokraftów typu K3.
It illustrates: Spherical flying complex of two UFOs type K6. Shown are side appearences of such a spherical flying complex, but composed of two Magnocraft type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - P9(a,b), [1/3] - O9(a,b), [2e] - K2(a,b), [5/3] - 25(a,b), [5/4] - H3(a,b) )

[2] Rys. H2(c). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P9 (c).)
Pokazuje on: Fotografia UFO typu K6 wykonana przez Thorna ze Szwecji. Zdołała ona doskonale uchwycić niemal wszelkie szczegóły kształtu kulistego kompleksu UFO typu K6 (z tego powodu ta właśnie fotografia UFO jest szczególnie często sabotażowana przez UFOnautów).
It illustrates: Photograph of Thorns spherical UFO type K6.
(Opublikowany/published: [1/4] - P9(c), [1/3] - O9(c), [1e] - J11(a), [2e] - K2(c), [5/3] - 25(c), [5/4] - H3(c), [6/2] - 19(a) )

[2] Rys. H2(d). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P9 (d).)
Pokazuje on: Powiększenie kulistego UFO typu K6 z fotografii Thorna.
It illustrates: Enlargement of UFOs from Thorns photo.
(Opublikowany/published: [1/4] - P9(d), [1/3] - O9(d), [1e] - J11(b), [2e] - K2(d), [5/3] - 25(d), [5/4] - H3(d), [6/2] - 19(b) )

[2] Rys. H2(e). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P9 (e).)
Pokazuje on: Rekonstrukcja kształtu UFO Thorna wykonana przez grupę GICOFF ze Sztokholmu.
It illustrates: Shape of Thorns UFO in GICOFF reconstruction.
(Opublikowany/published: [1/4] - P9(e), [1/3] - O9(e), [1e] - J11(c), [2e] - K2(e), [5/3] - 25(e), [5/4] - H3(e), [6/2] - 19(c) )

[2] Rys. H3(a). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P15 (a).)
Pokazuje on: Rozłożenie pędników w magnokrafcie typu K3 oglądanym od spodu.
It illustrates: The location of propulsors in UFOs and Magnocraft. Magnocraft type K3 propulsors shown from below.
(Opublikowany/published: [1/4] - P15(a), [1/3] - O15(a), [1e] - J17(A), [2e] - K4(a), [5/3] - 26(a), [5/4] - H5(a), [6/2] - 21(a) )

[2] Rys. H3(b). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P15 (b).)
Pokazuje on: Zdjęcie pędników UFO typu K3 sfotografowanych od spodu. Butterworth kolo Penang, Malezja (z uwagi na dowodowe znaczenie tego zdjęcia, jest ono często sabotażowane na moich stronach przez UFOnautów).
It illustrates: Photo of a UFO type K3 from below, that reveals the location of vehicle's magnetic propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - P15(b), [1/3] - O15(b), [1e] - J17(B), [2e] - K4(b), [5/3] - 26(b), [5/4] - H5(b), [6/2] - 21(b) )

[2] Rys. H2_1. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P18_1.)
Pokazuje on: Zasada ujawniania pulsacji pola UFO.
It illustrates: Principle that reveals pulsations of UFOs magnetic field.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(1), [1/3] - O18(1), [1e] - )

[2] Rys. H4_3. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P18_3.)
Pokazuje on: Pulsujące pole UFO uchwycone przez Karla Maier w 1962 roku.
It illustrates: Pulsating UFO of Karl Maier taken in 1962.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(3), [1/3] - O18(3), [1e] - J21(b), [2e] - K5/#3, [5/3] - 27(#3), [5/4] - H6/3, [6/2] - 22(b) )

[2] Rys. H4_4. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P18_4.)
Pokazuje on: Jeszcze jeden wachlarz warstewek powietrza zjonizowanego przez silne pulsujące pole szybko przemieszczającego się UFO.
It illustrates: Another fan-shape made of UFO magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(4), [1/3] - O18(4), [1e] - )

[2] Rys. H4_5. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P18_5.)
Pokazuje on: Foto całej powierzchni UFO z wachlarzem warstewek powietrza zjonizowanego przez silne pulsujące pole szybko przemieszczającego się UFO.
It illustrates: A phto of an entire surface of UFO revealing a fan-shape made of UFO magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(5), [1/3] - O18(5), [1e] - )

[2] Rys. H5(ab). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P19 (ab).)
Pokazuje on: Obwody magnetyczne magnokraftu typu K6 w widoku z boku i od góry.
It illustrates: Magnetic circuits and magnetic whirl. The formation of magnetic circuits by propulsion system of Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - P19(a,b), [1/3] - O19(a,b), [1e] - G29, [2e] - G29 & K6(a,b), [5/3] - 28(a,b), [5/4] - H7(a,b), [6/2] - 23(a,b) )

[2] Rys. H5(c). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P19 (c).)
Pokazuje on: Fotografia boczna obwodów magnetycznych w klusterze UFO typu K6.
It illustrates: Side photograph of UFOs, which illustrate the course of their magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/4] - P19(c), [1/3] - O19(c), [1e] - J20, [2e] - K6(c), [5/3] - 28(c), [5/4] - H7(c), [6/2] - 23(c) )

[2] Rys. H5(d). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure P19 (d).)
Pokazuje on: Fotografia oddolna pędnika głównego UFO typu K6 pokazująca wirujące obwody magnetyczne rozchodzące się z tego pędnika.
It illustrates: Fragment of UFO magnetic circuits just around the main propulsor, taken from below.
(Opublikowany/published: [1/4] - P19(d), [1/3] - O19(d), [1e] - J19, [2e] - K6(d), [5/3] - 28(d), [5/4] - H7(d), [6/2] - 23(d) )


Rozdział I:

[2] Rys. I1(a). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S1 (a).)
Pokazuje on: Wygląd zewnętrzny zestawu niezespolonego.
It illustrates: Detached configuration of two UFOs K7 type, Albuquergue. (a) The external appearence of such configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(a), [1/3] - S1(a), [1e] - L1(a), [2e] - L1(a) )

[2] Rys. I1(b). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S1 (b).)
Pokazuje on: Przekrój pionowy zestawu niezespolonego.
It illustrates: A vertical cross-section through such a UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(b), [1/3] - S1(b), [1e] - L1(b), [2e] - L1(b) )

[2] Rys. I1(c). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S1 (c).)
Pokazuje on: Zdjęcie pokazujące zestaw niezespolony UFO typu K7 (Alberquergue).
It illustrates: A whole photo showing the detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(c), [1/3] - S1(c), [1e] - L1(c), [2e] - L1(c) )

[2] Rys. I1(d). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S1 (d).)
Pokazuje on: Powiększenie wehikułu K7 z Alberquergue pokazujące jego czarne belki.
It illustrates: Enlargement of the vehicle - it clearly shows the "black bars" running between side propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(d), [1/3] - S1(d), [1e] - L1(d), [2e] - L1(d) )

[2] Rys. I1(e). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S1 (d: wersja/version 2).)
Pokazuje on: Jeszcze jedno powiększenie wehikułu K7 z Alberquergue pokazujące jego tzw. "czarne belki".
It illustrates: Enlargement of the vehicle - it clearly shows the "black bars" running between side propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(d-2), [1/3] - S1(d-2) )

[2] Rys. I2(f). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S1 (e).)
Pokazuje on: Zdjęcie tego samego zestawu w chwilę później.
It illustrates: The same configuration a while later.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(e), [1/3] - S1(e), [1e] - L1(e), [2e] - L1(e) )

[2] Rys. I2(a). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S2 (a).)
Pokazuje on: Powstawanie i przebieg tzw. "czarnych belek" w UFO o kształcie szpulki.
It illustrates: "Black bars" in a spool-shaped UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - S2(a), [1/3] - S2(a), [1e] - L2(a), [2e] - L2(a) )

[2] Rys. I2(b). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S2 (b).)
Pokazuje on: Rysunek UFO w kształcie szpulki, Brazylia 1969 rok.
It illustrates: A reconstruction of the witness of a spool-shaped UFO type K3, Brazil, 1969.
(Opublikowany/published: [1/4] - S2(b), [1/3] - S2(b), [1e] - L2(b), [2e] - L2(b) )

[2] Rys. I3. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S3.)
Pokazuje on: Wypalone zarysy wylotu z sześciennej kapsuły dwukomorowej UFO typu K5 (Dunedin, Nowa Zelandia).
It illustrates: A UFO's twin-chamber capsule scorched in grass, exactly as shown in Figure F5 - outer chamber flux domination.
(Opublikowany/published: [1/4] - S3, [1/3] - S3, [1e] - L3, [2e] - L3 )

[2] Rys. I4. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S4.)
Pokazuje on: Rysunek wyglądu kapsuły dwukomorowej we wznoszącym się UFO pierwszej generacji.
It illustrates: A drawing of the day-time twin chamber capsule visible in an ascending UFO, exactly as shown in Figure F5 - outer chamber flux domination.
(Opublikowany/published: [1/4] - S4, [1/3] - S4, [1e] - L4, [2e] - L4(a), [6/2] - 17(c) )

[2] Rys. I5(lewo). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S5 (lewo).)
Pokazuje on: Kolorowa fotografia kapsuły dwukomorowej u wznoszącego się UFO pierwszej generacji, oglądanej we dnie.
It illustrates: Colour photograph of a UFO capsule during daylight (inner flux prevailence).
(Opublikowany/published: [1/4] - S5(l), [1/3] - S5(l), [1e] - J31 & L4(b), [2e] - L5(l), [5/3] - 23(c), [5/4] - H1(c), [6/2] - 17(e) )

[2] Rys. I5(prawo). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S5 (prawo).)
Pokazuje on: Nocna fotografia kapsuły dwukomorowej wznoszącego się UFO pierwszej generacji.
It illustrates: A night photograph of a UFO twin-chamber capsule (outer flux prevailence).
(Opublikowany/published: [1/4] - S5(r), [1/3] - S5(r), [1e] - L5, [2e] - L5(r), [5/3] - 23(d), [5/4] - H1(d), [6/2] - 17(d) )

[2] Rys. I6(lewo). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S6 (lewo).)
Pokazuje on: Przewidywany wygląd komory oscylacyjnej magnokraftu.
It illustrates: Oscillatory Chambers seens on UFO decks. (left) The predicted appearence of such a chamber.
(Opublikowany/published: [1/4] - S6(l), [1/3] - S6(l), [1e] - L6(l), [2e] - L6(l) )

[2] Rys. I6(prawo). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S6 (prawo).)
Pokazuje on: Zaobserwowany w UFO wygląd komory oscylacyjnej UFO.
It illustrates: Observed appearence of a real Oscillatory Chamber from deck of a UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - S6(r), [1/3] - S6(r), [1e] - S6(r), [2e] - L6(r) )

[2] Rys. I7. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure S7.)
Pokazuje on: Starożytny plan sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji, zapisany w formie tzw. "tanka" - czyli świętej ilustracji buddystów tybetańskich.
It illustrates: An ancient plan for a cubical Oscillatory Chamber of the first generation, recorded in the form of so-called "tanka" drawing of Tibetan Buddhists.
(Opublikowany/published: [1/4] - S7, [1/3] - S7, [1e] - S7, [2e] - L7 )


Rozdział J:

[2] Rys. J1. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure Q1.)
Pokazuje on: Wygląd czteropędnikowego UFO ś.p. Jana Wolskiego.
It illustrates: A four-propulsor UFO which abducted the late Jan Wolski.
(Opublikowany/published: [1/4] - Q1, [1/3] - Q1, [1e] - O1, [2e] - M1 )

[2] Rys. J2 (a) (Też: [1/4] - Rysunek/Figure Q2 (a).)
Pokazuje on: Oryginalny szkic czteropędnikowego UFO wykonany przez naocznego widza.
It illustrates: A night apearence of a four-propulsor UFO. (a) Witnesse's original sketch of this UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - Q2(a), [1/3] - Q2(a), [1e] - O2(a), [2e] - M2(a) )

[2] Rys. J2 (b). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure Q2 (b).)
Pokazuje on: Moja rekonstrukcja owego UFO ukazująca jak ono wyglądało.
It illustrates: My (Dr Jan Pajak) reconstruction of this UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - Q2(b), [1/3] - Q2(b), [1e] - O2(b), [2e] - M2(b) )

[2] Rys. J3. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure Q3.)
Pokazuje on: Fotografia czteropędnikowego UFO nad Albiosc, Francja.
It illustrates: A photograph of four-propulsor UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - Q3, [1/3] - Q3, [1e] - O3, [2e] - M3 )


Rozdział K:

[2] Rys. K1. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure R1.)
Pokazuje on: Rysunek trzech UFOnautów i ich wehikułu UFO typu K3, wykonany przez 9-letniego Stanisława Masłowskiego z Wrocławia.
It illustrates: UFOnauts and their vehicle drawn by Stanisław Masłowski (9 years old).
(Opublikowany/published: [1/4] - R1, [1/3] - R1, [1e] - N1, [2e] - N1 )

[2] Rys. K1 (w ramce). (Też: [1/4] - Rysunek/Figure R1 (w ramce).)
Pokazuje on: Wygląd magnokraftu typu K3.
It illustrates: A drawing of Magnocraft type K3 in the same position as that UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - R1(framed), [1/3] - R1(obramowane), [1e] - N1(framed) )

[2] Rys. K2. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure R2.)
Pokazuje on: Wygląd UFOnauty z jarzącym się pasem.
It illustrates: A UFOnaut with a glowing belt.
(Opublikowany/published: [1/4] - R2, [1/3] - R2, [1e] - N2, [2e] - N2 )

[2] Rys. K3. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure R3.)
Pokazuje on: Jedno z całego szeregu zdjęć błyskowych szybko lecącego UFOnauty (za wykonanie tych zdjęć policjant Jeff Greenhaw został wyrzucony z pracy ponieważ jego przełożeni zaczęli "czuć" że nie wolno im już ufać komuś kto sfotografował UFOnautę).
It illustrates: One flash picture of a UFOnaut by Jeff Greenhaw.
(Opublikowany/published: [1/4] - R3, [1/3] - R3, [1e] - N3, [2e] - N3 )

[2] Rys. K4. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure R4.)
Pokazuje on: UFOnauta nazywający siebie Ausso.
It illustrates: A UFOnaut calling himself "Ausso".
(Opublikowany/published: [1/4] - R4, [1/3] - R4, [1e] - N4, [2e] - N4 )

[2] Rys. K5. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure R5.)
Pokazuje on: UFOnauta przekraczający mur jak owad.
It illustrates: A UFOnaut climbing a wall like an insect (it means that a magnetic propulsion was used).
(Opublikowany/published: [1/4] - R5, [1/3] - R5, [1e] - N5, [2e] - N5 )

[2] Rys. K6. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure R6.)
Pokazuje on: Jeden z 17-stu śladów kroczących UFOnauty (Wrocław, Polska) wypalonych w płytkach PWC przez pędniki znajdujące się w jego butach.
It illustrates: One of several footprint of an UFOnaut left on PVC floor.
(Opublikowany/published: [1/4] - R6, [1/3] - R6, [1e] - N6, [2e] - N6 )

[2] Rys. K7. (Też: [1/4] - Rysunek/Figure R7.)
Pokazuje on: Historyczny rysunek napędu osobistego (odnotuj kuliste pędniki zamocowane do pasa i epoletów tego UFOnauty).
It illustrates: A historic drawing of personal propulsion of an UFOnaut. Notice 8 spherical propulsors assembled around beld, and further two by epaulets.
(Opublikowany/published: [1/4] - R7, [1/3] - R7 )

[2] i [1/4] - Dr Jan Pająk.
Pokazuje on: Zdjęcie autora niniejszej monografii [1/4], wykonane na tle dziewiczego krajobrazu Nowej Zelandii.
It illustrates: Photograph of the author of monograph [1/4] "Advanced Magnetic Devices".
(Opublikowany/published: [1/4], [1/3], [4b], [5/4], [6/2], [7/2], [7b], [8] )
Warto odnotować, że tekst i ilustracje do monografii [2] dostępne są także na sporej ilości dalszych stron internetowych. Ich wykaz widoczny jest w Menu 2 z lewego marginesu.


Część #F: Instrukcje:

      (1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
      (2) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
      (3) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
      (4) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za pośrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaśnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.
      (5) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Powody owych skrytych prześladowań zostały dokładniej wyjaśnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejsza monografia, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
      (6) Rekomendowałbym sporządzenie sobie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.


Część #G: Linki do monografii [1/5]:

       Niniejsza monografia [2] opisuje urządzenie zwane "komroa oscylacyjna", które jest również opisane (ze znacznie większą liczbą szczegółów) w tomie 2 znacznie nowszej monografii [1/5]. Stąd na wypadek gdyby czytelnik zechciał też rzucić okiem na owe opisy z monografii [1/5], przytaczam teraz linki do stron które ją upowszechniają:


Oto więc linki do stron internetowych z monografią [1/5] - też dostępną w ilustrowanym i bezpiecznym formacie PDF oraz w dwóch językach (polskim i angielskim):


Część #H: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


Część #I: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz upowszechnianych w internecie monografii i traktatów które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.


Życzę przyjemnego czytania niniejszej monografii [2] o niezwykłym urządzeniu zwanym "komora oscylacyjna".
Data założenia tej strony internetowej: 2001 rok
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 5 luty 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)