Jak plagi i choroby wychowują ludzi na zahartowanych w boju, mądrych, doświadczonych, posłusznych Bogu i moralnie postępujących "żołnierzy Boga"
(po: angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Zaktualizowano: 2023/10/21
Najnowsze aktualizacje: #T1, #B1


Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Polskie tutaj:)

Plaga

Plaga w PDF

Źródłowa replika tej strony

Uzdrawianie

Trzęsienia ziemi

Owoce tropiku

Dowód na duszę

Ludobójcy

Zło

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Teoria Życia z 2020 roku

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

"Smart" TV

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Krótkie "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](English here:)

Plague

Plague in PDF

Source replica of this page

Healing

Earthquake

Tropical fruit

Proof of soul

Predators

Evil

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Theory of Life of 2020

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

"Smart" TVs

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(По русски:)

Бог

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa этoй cтрaницы

Клавиатура


(Ελληνικά εδώ:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

Πληκτρολόγιο


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy internetowe tej witryny, np.:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

drobina.rf.gd

geocities.ws/immortality

gravity.ezyro.com

nirwana.hstn.me

(Stare i już NIE aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


WSTĘP:
Odrębne strony internetowe wyjaśniające pochodzenie trzęsień ziemi, fal tsunami, tornad, huraganów, obsuwisk ziemi i błota, itp., starają się nam uświadomić, że wszelkie kataklizmy, włączając w to również choroby, epidemie i pandemie, faktycznie są aktami Boga nastawionymi na osiąganie aż całego szeregu nadrzędnych boskich celów. Przykładowo, wychowują one ludzi na twardych i zahartowanych w boju "żołnierzy Boga" (tak jak to wyjaśnia punkt #B1.1 strony o nazwie antichrist_pl.htm), korygują ludzką niemoralność, przywracają sprawiedliwość poprzez wymierzanie kar najbardziej niemoralnym społecznościom i jednostkom praktykującym wysoce niemoralną filozofię pasożytnictwa, przypominają ludziom które ich decyzje zostały podjęte w sposób niezgodny z kryteriami moralności (tak jak to wyjaśnia punkt #J1 mojej strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm), itd., itp. Dlatego żadnych kataklizmów NIE powinniśmy traktować jako "nieszczęść na jakie my NIE mamy wpływu bowiem nasłane na nas zostały przez jakieś zewnętrzne i wrogie nam moce", a należy traktować jako "korygujące posunięcia absolutnie sprawiedliwego Boga jakie my sami na siebie sprowadzamy niewłaściwą moralnością, zachowaniem i nawykami, a jakie nastawione są na zmianę naszej moralności, filozofii życiowej i cech charakteru - a dlatego przed jakimi my sami możemy efektywnie się bronić poprzez odpowiednie skorygowanie swojej moralności, filozofii, postaw, cech, itp." Z kolei najefektywniejszą formą obrony przed wszelkimi kataklizmami, włączając w to choroby, epidemie, plagi i pandemie, jest podjęcie praktykowania wysoce moralnej filozofii totalizmu formalnego, która stanowi odwrotność owej wysoce niemoralnej, a stąd karanej przez Boga, filozofii pasożytnictwa. Opisy takich bazujących na działaniu moralności metod obrony przed wszelkimi kataklizmami, nieszczęściami, zagładami, itp., są dostępne aż na całym szeregu totaliztycznych stron, np. dla obrony przed trzęsieniami ziemi - w punktach #A2, #C1, #I1 i #H1 do #M1 z mojej strony internetowej o nazwie quake_pl.htm, z kolei dla obrony np. przed globalną zagładą ludzkości lat 2030-tych - w punktach #A1 do #A4 ze strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm i w punkcie #A3 innej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu_statut.htm. Z kolei przykłady materiału dowodowego ilustratywnie dokumentującego, że owe bazujące na mechanizmach moralności metody obrony faktycznie są efektywne, a stąd że świadome praktykowanie formalnej wersji filozofii totalizmu faktycznie zapobiega i chroni przed obrywaniem od kataklizmów, przytoczone zostały w punktach #J1 do #J3 z mojej innej strony na nazwie petone_pl.htm. Niniejsza strona opisuje najróżniejsze następstwa wynikające z "wypracowywania w nas przez Boga wymaganych cech charakteru", z "korygowania moralności" i z "karania" najniemoralniejszych społeczności chorobami, epidemiami i pandemiami (jakie to korygowanie i karanie z powodu obecnego moralnego upadku ludzkości szybko się nasila - zgodnie ze starą przepowiednią opisaną w "części #H" strony o nazwie przepowiednie.htm).


* * *

Treść tej strony autoryzuje dr inż. Jan Pająk, czyli badacz, odkrywca i wynalazca Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity (tj. "Tożsamość Światowej Kategorii" - patrz strona http://worldcat.org/identities/), losy życiowe którego opisane są na jego autobiograficznej stronie o nazwie pajak_jan.htm. Z zawodu dr inż. Jan Pająk to nauczyciel akademicki, który uczył studentów i prowadził badania na 10 uczelniach świata gdzie wykładał całą gamę przedmiotów z aż dwóch odmiennych dyscyplin, tj. z dyscypliny Inżynierii Mechanicznej i Budowy Maszyn najpierw na swej rodzimej Politechnice Wrocławskiej, potem zaś na uniwersytetach w Nowej Zelandii (Canterbury), Malezji (Kuala Lumpur) i Borneo (Kuching), a także z dyscypliny Inżynierii Softwarowej oraz Języków Programowania na czterech uczelniach Nowej Zelandii (tj. na: Invercargill College, Dunedin University, Timaru Polytechnic i Wellington Institute of Technology) oraz na uniwersytetach z Cypru (Famagusta) i Korei Południowej (Suwon). Na aż czterech z tych uczelni (tj. na uniwersytetach z Cypru, Malezji, Borneo i Korei) był zatrudniony na stanowisku profesora uniwersyteckiego. W początkowej części 21 wieku dr inż. Jan Pająk tym wyróżnił się też z grona nadal żyjących wówczas odkrywców i wynalazców oraz jednocześnie obywateli Polski lub/i Nowej Zelandii, że stał się najszerzej z nich znanym wtedy w świecie, najróżnorodniej interpretowanym, a ponadto najbardziej produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez finansowania i na zasadach jakoby prywatnego "hobby" naukowego wymuszanego oficjalną dezaprobatą badanych przez niego obszarów wiedzy, oraz na przekór iż wyniki jego badań stanowią jedną ze skrycie najzacieklej obecnie na świecie blokowanej, ukrywanej, obrzydzanej i zwalczanej "zakazanej wiedzy i prawdy". Aby dać tu jakieś pojęcie ile trudu, środków i ekspertyzy ktoś niewypowiedzianie potężny i wrogi ludzkości wkłada aby skrycie wyszydzać wyniki badań autora tej strony (zaś na wypadek iż kiedyś powód tego wyszydzana może jednak się wydać, tak jak obiecuje to Biblia w wersecie 10:26 z "Mateusza", bardzo fachowo wkłada także w szydzenie legalnie dziś NIE zabraniane) - oglądnij około półgodzinne wideo Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album treść jakiego wyjaśniają prawdy opisywane m.in. w punktach #A5 i #I4 strony totalizm_pl.htm, poczym porównaj treść tego widea np. z obiektywnie raportującym filmem Zaskakujące koncepcje ufologiczne profesora Jana Pająka. Porównanie bowiem obu tych wideów potwierdzi iż właśnie przeglądasz stronę jednego z najbardziej kosztownie prześladowanych, wyszydzanych i blokowanych naukowców ludzkości i Polski, który pechowo dla siebie naraził się tym jakiejś potężnej mocy iż odkrył to co wyjaśnił w {10} do {12} z punktu #H2 strony o nazwie biblia.htm i we wpisie #354 do blogów totalizmu, zaś empirycznie potwierdził np. w #K1 do #K4 strony petone_pl.htm i we wpisach #347 oraz #355 do blogów totalizmu. To dlatego od zmyślnych sabotaży NIE są w stanie uchronić się nawet jego strony z ulubionymi piosenkami, które jednych dni działają, innych zaś dni pokazują tylko komunikaty "wideo niedostępne". Choć bowiem uruchamiane tymi stronami piosenki istnieją i są dostępne w YouTube.com, programy w youtube.com jakie udostępniają te piosenki są przez jakąś "moc zła" powtarzalnie psute lub przeprogramowywane na ich nieudostępnianie wybranym osobom - tak jak to dokumentuje przeglądnięcie jego "playlist" uruchamianych ze strony o nazwie p_l.htm lub ze strony o nazwie p_.htm. Tylko krótkie zilustrowanie i streszczenie najważniejszych z odkryć, wynalazków i naukowo niepodważalnych dowodów formalnych dra inż. Jana Pająk wymagało przygotowania aż szeregu półgodzinnych filmów nauczających udostępnianych za darmo w internecie albo w trzech językach, tj. polskim, angielskim i niemieckim, wszystkie które z nich uszeregowane od najnowszych do najstarszych są linkowane stroną djp.htm - przykładowo: filmu "Dr Jan Pająk portfolio" polskojęzyczną wersję którego można oglądnąć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM i filmu "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI; czy angielskojęzycznego i niemieckojęzycznego 4-minutowego filmu "How big is the Magnocraft" upowszechnianego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c; albo też filmów udostępnianych z narracją w języku polskim ale z napisami w języku angielskim (niestety, od połowy 2022 roku często przez kogoś sekretnie blokowanymi) - przykładowo: filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E, czy filmu "Zagłada ludzkości 2030" upowszechnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (odnotuj, że owe napisy w języku angielskim, jeśli NIE są dla danego obszaru lub osoby blokowane, wówczas mogą być "włączane" lub "wyłączane" na życzenie klikaniem na ikonkę "cc", tj. "subtitles/closed captions", z dolnej-prawej części danego filmu). Niestety, dotychczasowe efekty przełomowych wyników jego badań stanowią ilustrację jak doskonale dzisiejszą sytuację z prawdą, wiedzą i "oficjalną nauką ateistyczną" odzwierciedla mądrość życiowa wersetów Biblii z Mateusza 13:57, Łukasza 4:24 i Jana 4:44, a także mądrość ludowa zawarta w przysłowiu "prawda w oczy kole". Wszakże np. w Nowej Zelandii aż do dzisiaj o istnieniu i wynikach jego badań niemal nikt NIE chce wiedzieć. Z kolei np. w Polsce dla unieważnienia, zaprzeczenia, wyciszenia i zwalczenia jego odkryć, wynalazków i dowodów formalnych sporo rodaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i zapominające o Bogu (tak jak przykładowo dokumentuje to od #A5 do #A5.1 strona o nazwie totalizm_pl.htm), a stąd jakie przyszłym pokoleniom usiłują pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę. Najgorsze jednak iż gro opanowanych chroniczną pasywnością dzisiejszych mieszkańców Ziemi utrzymujących się z oderwanych od życia "prac umysłowych" i wygłaszania "przemówień" bogatych w słownikowe obietnice "co" jednak zupełnie pozbawionych wyjaśnień inżynierskiej procedury "jak" ich zrealizowania, tak już odwykło od wykonywania produktywnej "pracy fizycznej" i rzeczywistych działań opisywanych np. w punktach #G3 do #G5 strony wroclaw.htm i tak zatopiło się w iluzji, zakłamaniu i propagandzie swych komórek, komputerów i telewizji, że NIE są już w stanie nawet posadzić w swych ogrodach, lub na nieużytkach, miedzach, strumieniach czy przy drogach kilku drzew opisywanych pod Fot. #A1 z mojej strony cielcza.htm, jakie okazałyby się wysoce użyteczne w nadchodzących czasach powszechnego głodu i braku życiodajnych surowców, albo posiać w swych ogródkach i działkach jadalne warzywa i sadzonki, czy podjąć jakiekolwiek rzeczywiste działania broniące ich, ichnich potomków oraz pozostałych bliźnich przed szybko nadchodzącą zagładą lat 2030-tych.

Czytającym moje strony internetowe warto przypomnieć, że wielkość druku tej i wielu innych moich stron daje się zwiększać aż do około 250% ich standardowej wielkości. To zaś pozwala aby strony te łatwo czytać bez użycia okularów. Każde bowiem software użyte do ich wyświetlania ma wbudowany w siebie tzw. "zoom". Np. w "Google Chrome" ów "zoom" odsłania się kliknięciem na pionowy "trzykropek" w prawym górnym rogu ekranu, poczym druk można zwiększać lub pomniejszać klikając na plus lub minus owego "zoom". "Firefox" ten sam "zoom" odsłania kliknięciem tam na trzyliniowy myślnik, zaś "Internet Explorer" - po kliknięciu tam na 8-zębowy "trybik". Także zdjęcia tej i innych moich stron też daje się powiększać nawet do 500% ich oryginalnej wielkości - co pozwala np. na dokładne oglądnięcie sobie ich szczegółów - np. twarzy kogoś kto nas interesuje. Najprościej uzyskać takie powiększanie zdjęcia, najpierw na nie klikając - tak aby ukazało się ono w odrębnym okienku. Potem należy (też kliknięciem) pokazać je sobie z tego odrębnego okienka na ekranie komputera. Mając zaś je już na ekranie komputera, można otworzyć sobie dla niego "zoom" jaki opisałem powyżej dla powiększania druku tej strony, poczym klikając na + lub - owego zoom można sobie owo zdjęcie z ekranu dowolnie zwiększać lub pomniejszać.


Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

      

#A1. Jakie są cele tej strony:

       Anglicy mają kilka wysoce użytecznych powiedzeń, przykładowo "prawdziwy strażak zawsze jest przygotowany" (tj. "a true fireman is always prepared"), czy "miej nadzieję na najlepsze, ale przygotowuj się na najgorsze" (tj. "hope for the best but prepare for the worst"). Niniejsza strona stara się więc uświadomić, że w dzisiejszej epoce nieszczęść, kataklizmów i "naturalnych" katastrof, dobrze jest być przygotowanym nawet na to co najbardziej niespodziewane. Przykładowo, dobrze zawsze mieć pod ręką jakiś zapas żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby - tak jak opisuje to punkt #P2 niniejszej strony. Dobrze jest też samemu tanio zbudować sobie domowy system słoneczny do awaryjnego (anty-kataklizmowego) generowania elektryczności, na wypadek że jakiś kataklizm czy anomalia pogodowa przerwie nam jej dopływ z sieci - tj. bazujący na akumulatorze system słoneczny wzmiankowany w punkcie #P3 tej strony, zaś dokładniej opisany na mojej odrębnej stronie o nazwie solar_pl.htm. Ponadto, dobrze jest też dotykające nas problemy przyjmować z optymizmem, NIE jako nieszczęścia, a głównie jako okazje do duchowego wzrostu i do gromadzenia doświadczeń. Szczególnie, że gotowość do działania oraz zdolność do uczenia się, są owymi pożądanymi cechami charakteru "żołnierzy Boga", m.in. które to cechy Bóg usilnie stara się w nas wyrobić - zgodnie z opisami w punkcie #B1.1 strony o nazwie antichrist_pl.htm. Co jednak najważniejsze, dobrze jest wiedzieć, że każdy problem który nas dotyka faktycznie wywodzi się z ludzkiej niemoralności. Stąd też wielu naszym nieszczęściom daje się prosto zapobiegać poprzez praktykowanie właściwej moralności - tj. moralności opisywanej w punkcie #I1 mojej strony o nazwie quake_pl.htm.


#A2. Jak każdy rodzic z czasem o tym się przekonuje, takie wychowywanie ludzi jakie wyrabia w nich dobro i najbardziej pożądane cechy charakteru, wymaga częstego stosowania "zasady odwrotności" - w której to co przyjemne i dobre jest wykształtowywane z pomocą tego co przykre i złe:

       W punkcie #F3 odmiennej strony o nazwie wszewilki.htm, a także w punkcie #B5.1 strony o nazwie will_pl.htm, opisałem "zasadę odwrotności" - którą Bóg używa aby nadawać ludziom wymagane cechy charakteru, oraz którą Bóg opisowo rekomenduje ludzkim rodzicom do użycia wobec swoich dzieci. Działanie tej zasady polega na tym, że wykorzystując możliwości tzw. "omniplanu" opisanego w punkcie #C4 odrębnej strony o nazwie immortality_pl.htm, Bóg formuje na Ziemi surowe warunki życia, jakie są odwrotne do tych które ludzie chcieliby aby panowały. Z kolei owe surowe warunki życia pobudzają ludzi do walki o zmianę swojej sytuacji, co wyrabia w nich pożądane cechy charakteru, zdolność do walki o swoje cele, zrozumienie dla niedoli i krzywdy, poczucie sprawiedliwości, itd., itp. Innymi słowy, poprzez traktowanie ludzi tym czego ludzie NIE lubią, Bóg wyrabia w nich nawyki do aktywnego walczenia o uzyskanie tego co chcą i co lubią, a także do doceniania tego co już osiągnęli i co juz posiadają.
       Oczywiście, ludzie także mają możność wdrażania tej zasady w stosunku do dzieci które sami wychowują. Jej wdrożenie można bowiem uzyskać poprzez dyscyplinowanie swych dzieci, poprzez stosowanie konsystentnych wymogów, poprzez doświadczanie braków, itp. Przykładowo, dawna arystokracja z Anglii wytwarzała wymagane warunki swym dzieciom poprzez wysyłanie ich na naukę do specjalnych tzw. "boarding schools" (tj. szkół z internatami) w których panowała żelazna dyscyplina, zaś dzieci doświadczały tam nawet braki jako że zaspokajane tam były jedynie ich najbardziej podstawowe potrzeby. Niestety, sporo ludzi (szczególnie zwierzęco zakochanych w swoich dzieciach matek) NIE lubi tej boskiej zasady wychowawczej i ostatnio korzysta z każdej wymówki oraz z wysłuchującego głosy rozhisteryzowanych kobiet klimatu politycznego, aby oficjalnie zakazywać jej użycie także innym ludziom - co wyjaśnia dlaczego ostatnio liczba katastroficznie źle wychowanych dzieci i ludzi lawinowo wzrasta na Ziemi.
       Bóg wypracował cały arsenał zjawisk i kataklizmów, jakie może używać dla potraktowania ludzi w ramach owej "zasady odwrotności". Jedną z grup takich zjawisk i kataklizmów używanych przez Boga, są opisywane na tej stronie choroby, epidemie, plagi, itp. Podczas ich używania Bóg musi być jednak ogromnie ostrożny aby NIE łamać w ludziach ich tzw. "wolnej woli". Dlatego w każdym przypadku użycia na ludziach jakiegoś zjawiska czy kataklizmu, Bóg zawsze się upewnia, że wpisane w niego są co najmniej trzy zbiory cech, jakie pozwalają ludziom o odmiennych poglądach tłumaczyć sobie owo zjawisko czy kataklizm na swój własny sposób. Owe co najmniej trzy zbiory cech wpisane w każdy kataklizm, wyjaśnione zostały aż na szeregu totaliztycznych stron internetowych, np. w punkcie #C2 strony o nazwie tornado_pl.htm, w punkcie #K1 strony o nazwie landslips_pl.htm, czy np. w punkcie #J1 niniejszej strony. Dla zachowania u ludzi ich "wolnej woli", w dawnych czasach Bóg często używał też postwarzane przez siebie "szatańskie istoty", w rodzaju "diabłów", "Szatana", "czarownice", "licha", itp. Jednak po niedawnej zmianie świadomości u ludzi, owe dawne "diabły" czy "licha" w ostatnich czasach Bóg zastąpił przez "symulowanych" przez siebie "szatańskich UFOnautów". Dlatego w najnowszych czasach, wiele z kataklizmów, włączając w to choroby i epidemie opisywane na tej stronie, są tak zesyłane, aby wpisane w NIE był również realistyczny i przekonywujący materiał dowodowy na ich rozprzestrzenianie przez "szatańskich UFOnautów" - następstwa i odzwierciedlenie którego to faktu czytelnik znajdzie również i w treści niniejszej strony.


#A3. Tok narracji całej tej strony jest zaprojektowany dla nowicjuszy w jej tematyce, natomiast dla osób już znających możliwości filozofii totalizmu strona ta pozwala na "wyrywkowe" czytanie dzięki systemowi odsyłaczy do ponumerowanych tematów (punktów):

       Jeśli czytającemu tę stronę NIE są znane inne opracowania autora, wówczas czytając ją w kolejności jej części i punktów uzyska on wszelkie informacje jakie są wymagane aby zrozumieć jej główne cele i przesłania. Narracja tej strony jest bowiem zestawiona w kolejności "logicznego wynikania" - tak jak opisuje to punkt #A2 ze strony o nazwie quake_pl.htm. Znaczy najpierw w jej częściach #C do #F są przytoczone rozważania filozoficzne które doprowadziły do wykrycia i wypracowania opisywanych tu metod zapobiegania kataklizmom. Potem w jej częściach #G do #I opisane są najważniejsze metody zapobiegania i obrony przed kataklizmami. Dalej część #J krótko omawia empiryczne dowody ujawniające faktyczne pochodzenie kataklizmów. W końcu reszta strony (począwszy od części #K) dostarcza informacji pomocnych przy podejmowaniu indywidualnej obrony przed chorobami, epidemiani, plagami, itp.
       Jeśli zaś czytający zna już inne opracowania autora, wówczas z pomocą systemu "odsyłaczy" wpisanych w tekst tej strony, może poznać jej dodatkowe cele i przesłania których NIE zawierają inne tematycznie podobne totaliztyczne strony. Przykładowo, poniżej wyszczególnię jakie nowe cele i przesłania są wyjaśnione w których punktach tej strony:
       (1) Wymogi i warunki efektywnej obrony przed kataklizmami zostały wyjaśnione w punkcie #G2.
       (2) Wyniki "obrony indywidualnej" i "obrony grupowej" przed kataklizmami są wyjaśnione w punkcie #G4 tej strony.
       (3) Materiał dowodowy potwierdzający, że "obrona przed kataklizmami poprzez podjęcie praktykowania tego 'właściwego rodzaju moralności' jest faktycznie efektywna" wskazany został we wprowadzeniu oraz w punktach #G4 i #P1 tej strony.
       (4) Empiryczny materiał dowodowy potwierdzający, że faktycznie "kataklizmy są zsyłane przez Boga w celu skorygowania ludzkiej moralności, a stąd można się przed nimi efektywnie bronić poprzez podjęcie praktykowania tego właściwego rodzaju moralności" wskazany został w punkcie #J1 tej strony.
       (5) Wyjaśnienie, że nieustanne "wypaczanie" przez niedoskonałości ludzi owych "wzorców moralności" wymaganych i nakazanych ludziom przez Boga, zmusza Boga do "korygowania" wypaczeń moralnych poprzez zsyłanie kataklizmów wyjaśniane jest w punktach #E3 i #E2 tej strony.
       (6) Faktyczna intensyfikacja nieszczęść i kataklizmów spowodowanych rosnącą niemoralnością dzisiejszych ludzi została udokumentowana w punktach #G2 i #B1 tej strony.
       (7) Dodatkowe "przygotowanie się na niespodziewane" w przypadku podejmowania mniej efektywnej "obrony indywidualnej" jest omawiane w punktach #G4, #N1, #O1 i #P1 do #P2 tej strony.


#A4. W międzyczasie zmieniła się filozofia, ale fakty prezentowane na tej stronie pozostają niezmienione:

       Już w jakiś czas po napisaniu pierwszej wersji niniejszej strony (tj. w 2007 roku), odkryłem że wehikuły UFO oraz UFOnauci są tymczasowymi "symulacjami", a nie relatywnie trwałymi tworami - tak jak nasze samochody czy my sami. Z kolei owi UFOnauci i ich wehikuły są źródłem jednego z trzech zasadniczych interpretacji materiału dowodowego jaki wpisany zostaje w niemal każdy co istotniejszy kataklizm - tak jak to wyjaśnia punkt #J1 niniejszej strony, czy wyjaśniają punkty #C2 i #J2 oraz podpis pod "Fot. #D8" ze strony o nazwie day26_pl.htm. Więcej na temat owej "symulacji" UFO i UFOnautów można sobie poczytać z innych totaliztycznych stron, np. z punktu #J1 ze strony o nazwie landslips_pl.htm. czy z punktów #K1 i #K2 na stronie day26_pl.htm. Owo tymczasowe "symulowanie" UFO i UFOnautów zmienia drastycznie filozoficzną wymowę tej strony. Nie zmienia jednak faktów opisanych na tej stronie.


Część #B: Historia niniejszej strony:

      

#B1. Epidemie, plagi, zarazy, choroby - czyli groźby które powtarzalnie napominają nas o potrzebie poznania treści i posłania niniejszej strony:

       Ludzkość i planeta Ziemia niemal nieustannie doświadczają najróżniejszych "epidemii" chorób. Co jednak najbardziej szokuje, to że na przekór dużej liczby owych epidemii, jak dotychczas ludzie wykazują absolutną ślepotę na fakt, że cechy każdej z owych "epidemii" dostarczają następnych dowodów na prawdę głównej "tezy" z punktu #B4 strony tornado_pl.htm, stwierdzającej iż "wszelkie kataklizmy i nieszczęścia dotykające ludzi są to po prostu 'narzędzia' używane przez Boga do 'korygowania ludzkiej filozofii i moralności' a także dla 'zwrotu karmy' - tyle że ich użyciem Bóg zawsze tak inteligentnie steruje aby w zależności od czyjegoś światopoglądu dawały się wytłumaczyć na wiele odmiennych sposobów (a w ten sposób aby NIE łamały tzw. 'wolnej woli' u dotykanych nimi ludzi)". Przykładowo, epidemię AIDS daje się tłumaczyć jako "korygowanie łamania przez ludzi zakazu Boga dotyczącego praktykowania homoseksualizmu" - wyrażonego np. Bibilijnym wersetem 18:22 z "Księgi Kapłańskiej (Leviticus)", cytuję: "Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą". Z kolei np. niemiecką epidemię E.coli z 2011 roku, która m.in. finansowo nieprzyjemnie wstrząsnęła rolnictwem w EWG, daje się wytłumaczyć m.in. jako "korygowanie niemoralnej zasady ograniczania produkcji rolnej w EWG (dokonywanej m.in. poprzez wypłacanie 'nagród' tym rolnikom EWG którzy zaniżają produkcję rolną przez utrzymywanie swej ziemi 'leżącą odłogiem') w czasach gdy spora proporcja ludności świata głoduje". Każda też z tych epidemii nie jest ani pierwszym ani ostatnim takim przypadkiem. Wszyscy ciągle zapewne pamiętamy narazie najgroźniejszą z poprzednich takich "epidemii" z marca 2003 roku, spowodowaną wirusem zwanym SARS. Zacznijmy więc teraz tą stronę od zestawienia w ujęciu "odwrotnie chronologicznym" kilka najważniejszych z takich dotychczasowych "epidemii" doświadczających ludzkość a obserwowanych w ostatnich około 30 latach.
       (xviii) Wirus zwany "covid-19" - na początku 2020 roku powodujący światową pandemię koronawirusa, zaś pod koniec 2023 roku inicjujący ujawnianie się coraz szybciej nadchodzącego upadku sporej liczby światowych demokracji - tak jak o groźbie owego upadku ostrzegam w punkcie #T1 niniejszej strony. Ta pierwsza światowa pandemia 21 wieku, jaka rozprzestrzeniła się po świecie na początku 2020 roku zapewne przejdzie do historii jako najbardziej morderczy w następstwach przykład kataklizmu, w którym wszystkie najbardziej krytyczne działania ludzi i rządzących elit podążały po drodze największego błędu. Wyliczmy więc co i dlaczego zamiast być przykładem mądrych, dalekowzrocznych, dobrze przemyślanych i w następstwach wysoce efektywnych posunięć, szybko okazywało się być "posunięciami po drodze największego błędu". I tak pierwszym historycznym ogromnym błędem, było stworzenie duchowej przyczyny dla owej pandemii, czyli "karmy" jaka najprawdopodobniej ją spowodowała. Ową duchową przyczyną mogły być (1) tzw. "wojny opiumowe" opisywane w punkcie #F2 strony o nazwie karma_pl.htm oraz we wpisie #288 do blogów totalizmu. Wszakże wojny te wygenerowały "zwrot karmatyczny" - jednym z szeregu następstw którego mogło być zarówno nadejście pandemii koronawirusa, jaki i powód dla którego pandemia ta wywiodła się właśnie z Chin. Kolejnym czyimś działaniem "po linii największego błędu" okazało się potem (2) samo pojawienie się koronowirusa i zainicjowanie nim pandemii w chińskim mieście Wuhan. Anegdotycznie bowiem powtarzanym wówczas w świecie twierdzeniem, jakie najprawdopodobniej fizykalnie spowodował tę pandemię, było lubowanie się Chińczyków w zjadaniu organów najdziwniejszych dzikich zwierząt - wierząc iż przyniesie im to najróżniejsze poszukiwane atrybuty jakimi zwierzęta te i ich organy się cechują. Podobno więc jakiś mieszkaniec owego chińskiego miasta Wuhan zakupił na miejscowym "mokrym targu zwierzęcym" zwierzaka zwanego pangolin poczym zjadł go wraz z zawartymi w nim wirusami "koronawirusa" - jaki uczynił go pierwszą ofiarą owej pandemii. (Podobna historia już uprzednio jakoby spowodowała pojawienie się epidemii także bardzo groźnego wirusa SARS.) Ów inicjujący światową pandemię koronawirusa Chińczyk podobno zmarł w dniu 2019/12/8. Następnym błędem był (3) brak medycznej ostrożności w potraktowaniu owej pierwszej ofiary koronowirusa. Ponieważ NIE wiedziano wówczas jeszcze jak zaraźliwy jest wirus jaki ofiarę tę uśmiercił, przed śmiercią zdołał on zainfektować aż całą armię innych ludzi. Po więc około dwóch tygodniach od jego śmierci, do tego samego szpitala trafiła cała armia wtórnych chorych - pobudzając lakarza o nazwisku Li Wenliang - który ich leczył, do wszczęcia epidemicznego alarmu. Niestety, miejscowe władze popełniły kolejny błąd (4) i szybko wyciszyły jego próby alarmowania. Nawet NIE próbowały jednak wyciszyć koronawirusa. Stąd po następnych dwóch tygodniach chora i umierająca była już znaczna proporcja miasta Wuhan. Tak dużej epidemii NIE dało się już dalej wyciszyć ani ukryć. Władze zostały więc zmuszone do przyznania się iż mają zdrowotny problem. W ten sposób reszta świata wprawdzie dowiedziała się co jej zagraża. Niestety, lekarz Li Wenliang (który wszczął i utrzymywał alarm) zmarł dnia 2020/2/7 w wieku 33 lat. Po jego śmierci zabrakło więc osoby, która by postulowała szybkie i efektywne podejmowanie działań zapobiegawczych. Następnym błędem było więc (5) zwlekanie i długi brak działania. Wprawdzie w świecie istnieją nadrzędniejsze niż rządy specjalistyczne instytucje, jakie mają kierować fachowymi i prawnymi podstawami światowej reakcji na tego typu sytuacje, jednak instytuje te zamiast koncentrować się na fizykalnych aspektach celów swego istnienia, często w praktyce kierują się innymi motywacjami, np. politycznymi albo finansowymi. Stąd pomimo, że już od pierwszych dni 2020 roku świat wiedział o niesłychanej zaraźliwości i uśmiercającej mocy koronawirusa, kiedy np. ja niecierpliwie wysłuchiwałem kiedy oficjalnie ogłoszona zostanie pandemia koronawirusa i podjęte jakieś międzynarodowo-skoordynowane działania zapobiegawcze, zamiast usłyszenia faktu ogłoszenia owej pandemii słyszałem jedynie raporty jak wirus ten się rozprzestrzenia, gdzie ilu ludzi już padło jego ofiarami, co znaczy nowa nazwa "covid-19" przyporządkowana do koronawirusa, itp. W rezultacie, kolejnym ogromnym błędem (6) było, że światowa pandemia zastała oficjalnie ogłoszona dopiero kiedy rozwój sytuacji w świecie zmusił do tego WHO (tj. "Światową Organizację Zdrowia"), czyli dopiero dnia 2020/3/12. Jednak następnym znaczącym błędem było (7), że w międzyczasie spora liczba rządów na świecie zwlekała z przejęciem na siebie inicjatywy, a stąd i odpowiedzialności, podjęcia jakichkolwiek działań - oczekując na ogłoszenie pandemii, aby to ono dostarczyło im autorytatywnych podstaw fachowych i legalnych do zainicjowania działań zapobiegawczych. Jednak z powodu aż tak opóźnionej daty ogłoszenia pandemii, koronawirus wówczas już był rozwleczony po wielu krajach świata przez ludzi podróżujących samolotami. Okazało się też, że kolejnym błędem (8) było, iż praktycznie żaden z krajów NIE był przygotowany na jego przyjście. Brakowało praktycznie wszystkiego, nawet efektywnych planów postępowania w przypadku pandemii czy najprymitywniejszych masek na usta, NIE mówiąc już o sprzęcie w rodzaju wentylatorów medycznych (medical ventilators) czy PPE ("personal protective equipment" - tj. "sprzęt ochrony osobistej") dla lekarzy i pielęgniarek w szpitalach. Na dodatek, (9) rządy demokratycznych krajów NIE chciały stać się niepopularne w oczach swych wyborców, co by im zagrażało NIE zostaniem wybranym w następnej kadencji - stąd ociągały się z podjęciem jakiejkowiek zdecydowanej akcji. Jedynie więc Chiny zdobyły się na działania jakie szybko wygasiły u siebie pandemię. Resztę krajów, szczególnie Włochy, Hiszpanię, Anglię i USA zmusiła dopiero do działania ogromna liczba śmierci ich obywateli. Kiedy jednak rządy zaczęły podejmować działania zapobiegawcze, jakimś dziwnym pędem niemal wszystkie one popełniały następny wielki błąd (10), polegający na pozamykaniu miejsc pracy, jednak utrzymaniu w mocy konieczności wnoszenia przez niepracujących ludzi normalnych opłat "pieniężnych". W rezultacie, rządy NIE uniezależniły odciętych od miejsc pracy ludzi od źródła największego zła na Ziemi, czyli od "pieniędzy" - które faktycznie były pierwotną przyczyną owej pandemii, poprzez np. tymczasowe spowodowanie iż w czasokresie obowiązkowej izolacji dla wygaszenia owej pandemii wszystkie indywidualne osoby i instytucje, które tymczasowo pozbawione zostały źródła zarobków i dochodu, są zwolnione od wszelkich opłat typu podatki, czynsze, zwroty pożyczki, itp., a także iż zamiast pieniędzy na utrzymanie, wszystkie niezarabiające z powodu pozamykania miejsc pracy osoby otrzymywałyby "kartki żywnościowe" pozwalające im w supermarketach otrzymywać za darmo opłacaną tymi kartkami przez rządy podstawową żywność umożliwiającą przeżycie przez okres obowiązkowej izolacji. W rezultacie ów wielki błąd polegał na tym, że ludzie pozbawieni zostali źródeł dochodu, jednak nadal mieli obowiązek wnosić wszelkie pieniężne opłaty i na dodatek sami kupować sobie żywność - co w sumie początkowy problem pandemii zdrowotnej potencjalnie zamieniało w światowy kryzys bankructw, głodu, anarchii, rozruchów, oraz być może jeszcze gorszych następstw. (Błędność owego zamykania miejsc pracy i źródeł dochodu bez jednoczesnego zawieszenia obowiązku kontynuowania opłat, wyjaśniam szerzej w punkcie #S5 przy końcu niniejszej strony.) Ponadto, owe skąpe zapomogi "pieniężne", jakie niektóre rządy zdecydowały się wypłacać swym niepracującym obywatelom aby utrzymać ich przy życiu, zmusiły owe rządy do pozaciągania pożyczek i niepomiernie zwiększyły rządową biurokrację spowodowaną koniecznością administrowamnia owych zapomóg, chociaż jednocześnie w wielu przypadkach zapomogi te NIE docierały do osób najbardziej je potrzebujących. Z kolei rządowe pożyczki mają potencjał obniżania stadardu życia w zaciągających je krajach przez całe następne dziesięciolecia. W wyniku owego oficjalnego zamykania miejsc pracy i izolowania ludzi, przykładowo w Nowej Zelandii - w której ja mieszkam, granice państwowe, publiczne zgromadzenia i wychodzenie ludzi z domów zostały pozamykane dopiero począwszy od 23:59 dnia 2020/3/25 na czasokres 4 tygodni. Kolejnym poważnym błędem (11) było, że kiedy poszczególne kraje zaczęły zwalczać pandemię, przeznaczały dla chorych na ów wirus praktycznie wszystkie szpitale i kliniki - zamiast wytypować dla kontynuowania normalnych leczeń i diagnozowania kilka takich placówek leżących w zasięgu podróżowania chorych (i ich dowozu karetkami). W rezultacie inni chorzy, którzy nic z koronawirusem NIE mieli, NIE powinni, ani NIE chcieli mieć do czynienia, np. chorzy na raka lub na dowolną inną od dawna znaną chorobę, pozbawieni zostali miejsc gdzie mogliby się poddać diagnozie lub leczyć bez ryzyka "załapania" infekcji koronawirusem. Stąd nawet osoby w wieku ponad 70 lat (do których m.in. i ja należę), którzy są szczególnie łatwo uśmiercani przez koronawirusa, pozbawieni zostali wszelkich normalnie istniejących miejsc gdzie bez ryzyka infekcji i bez normalnych dla takiej sytuacji obaw, mogliby poddać się diagnozowaniu lub leczeniu. Stąd brak takich szpitali i klinik "bezpiecznych" dla "normalnie chorych", oznacza że skupiając się wyłącznie na zwalczaniu zachorowań na koronowirusa, jednocześnie zwiększano zaniedbywanie ludzi zaatakowanych w owym czasie innymi chorobami, którzy ryzykują umarcie ponieważ przez zbyt długi czas zostali odcięci od dostępu do wymaganego diagnozowania i leczenia. (Jak jednak dowiedziałem się o tym z telewizji dopiero w dniu 2020/10/21, odcięcie reszty chorych od dostępu do lekarzy i szpitali w NZ w okresie owych dwóch miesięcy "zamknięcia" kraju zmniejszyło aż o 13% liczbę śmierci w porównaniu do tej liczby z poprzedniego roku, co korci do zadawania pytań w rodzju "dobijanie czy też leczenie?" - jakie omawiam szerzej w punkcie #C5 swej strony o nazwie healing_kuramina.htm.) Kolejny błąd (12) popełniła sama Nowa Zelandia w dość charakterystyczny dla niej sposób, kiedy po zamknięciu granic i wyleczeniu pierwszej fali zakażeń koronawirusem, zaczęła (na koszt podatnika) zwozić do kraju swych utkwionych poza granicami obywateli, jednak spartaczyła wymogi ich testowania na granicy oraz dyscyplinę dwutygodniowej kwarantanny po ich przybyciu (tj. "botched social isolation"). W rezultacie, kiedy z powodu rozgłosu jaki w dniach 2020/6/15-17 temu spartaczeniu spraw na granicy nadali dziennikarze, niektórzy zagrożeni przybyli, oraz opozycja w parlamencie, w końcu rząd zarządził podjęcie testowanie przybywających, okazało się że do 2020/7/1 przybyło aż 22 chorych z pozakażanych krajów - wcześniej zaś z grona aż kilkuset przybyłych jacy NIE byli testowani niektórzy zapewne przenoszący wirusa prawdopodobnie porozwlekali chrobę po całej NZ. Największym jednak błędem (13) tej pandemii było, że niemal żaden kraj ani organizacja (za wyjątkiem Gruzji) NIE przyznał ani potwierdził iż jest ona manifestacją boskiego gniewu i kary za odwracanie się dzisiejszych narodów od Boga, bliźnich i natury. Tymczasem aby móc skutecznie bronić się przed dowolnym kataklizmem, trzeba poprawnie wiedzieć skąd się on bierze, jakie są jego powody, składowe i cechy, itp. - tak jak wyjaśniłem to w punkcie #S3 niniejszej strony. Praktycznie więc niemal nikt NIE ukorzył się wobec Boga za łamanie Jego przykazań i wymogów ani NIE podjął działań pokuty i zmiany - tak jak postuluje to Biblia i np. moje wyjaśnienie opisane w punkcie #A3 ze strony internetowej o nazwie partia_totalizmu_statut.htm oraz we wpisach #320 i #321 do blogów totalizmu, zaś jak jest to zilustrowane w półgodzinnym darmowym filmie z YouTube o tytule Zagłada ludzkości 2030. Tymczasem o fakcie, że pandemia koronawirusa stanowi kolejną manifestację boskiego gniewu i kary (tj. że stanowi ona duchową przyczynę i składową "kataklizmu przynaglającego") świadczą najróżniejsze jej niezwykłe cechy. Przykładowo, najbardziej dotknięte cierpieniem i śmierciami okazały się te narody, dla których nadszedł karmatyczny czas zwrotu za to co wcześniej one popełniły na innych narodach, lub w których odejście ludzi od postępowania zgodnego z przykazaniami i wymogami Boga opisanymi w Biblii spowodowało u nich spadek "energii moralnej" do nietypowo niskiego poziomu - po wyjaśnienia patrz punkty #C6, #D2 i #D3 z mojej strony o nazwie nirvana_pl.htm. Ponadto, na taką manifestację wskazuje też brak konsystencji w efektach działania tego wirusa w poszczególnych obszarach i krajach - tj. jakby "inteligentne" jego postępowanie (jakby on "wiedział" kogo i "gdzie" ma powalić). Niestety, kolejnym wielkim błędem (14) dzisiejszych ludzi jest, że dzisiejsze badania i statystyki wpływu i następstw chorób lub kataklizmów na ludzkie losy NIE są w stanie ujawnić prawdy, bowiem NIE uwzględniają one najważniejszego z czynników (tj. NIE uwzględniają "moralności" dotykanych nimi ludzi) - jaki to czynnik decyduje kto i z jakimi następstwami pada ofiarą tych chorób lub kataklizmów - które to najważniejsze znaczenie "moralności" opisałem w punkcie #B3 ze swej strony internetowej o nazwie portfolio_pl.htm oraz we wpisie #272 do blogów totalizmu. W rezultacie, wszelkie statystyki i dane dotyczące np. następstw koronawirusa NIE wykazują spójności ani sensu, bowiem NIE ujawniają, że zależnie też od tego, która grupa wiekowa i pokolenie w danym narodzie lub miejscu najbardziej oddaliło się od moralnego życia zgodnego z przykazaniami i wymogami Boga, w jednych miejscach umierało dużo młodych ludzi, w innych - dużo osób starszych wiekiem. (cdn) Co mnie najbardziej zaintrygowało w pandemii koronawirusa, to że na przekór kroczenia po powyżej opisanej drodze "maksymalnego błędu", ciągle z jakichś przyczyn niektóre kraje i miejscowości, w tym Nowa Zelandia i miasteczko Petone, zdołąły wyjść niemal bez uszczerbku. Ciekawe czy powodem tej przyznanej im łaski Boga jest zupełnie przypadkowe spełnienie przez nie którejś z opisywanych w punkcie #I2 strony o nazwie landslips_pl.htm metod obrony przed kataklizmami. Odnotuj, że ponieważ raportowany powyżej przebieg, ludzkie zachowania i popełniane błędy jakie cechowały tę pandemię koronawirusa, ujawniają nam sporo nieujawnianych wcześniej zasad i poszukiwanej wiedzy, w "części #S" niniejszej strony, szczególnie zaś w jej punktach #S1 do #S5, podzielę się z czytelnikiem wnioskami dającymi się wyciągnąć z obserwacji i analiz tej pandemii.
       (xvii) Wirus "zika" degenerujący ludzkie płody (2016). Roznoszą go te same ("pasiaste" jak zebry) komary z gatunku "Aedes aegypti", które są też nosicielami groźnych chorób "denga" oraz "żółta gorączka". Aby być nim zarażonym, wystarczy więc jedno ugryzienie przenoszącego go komara. Wykrywano go też w spermie. W 2016 roku na wirusa tego NIE było jeszcze żadnej szczepionki. Stąd wirus ten posiada potencjał aby zdegenerować całą ludzkość. Jeśli bowiem zostaje nim zarażona kobieta w ciąży, wówczas rozwój mózgu w jej płodzie ulega zablokowaniu, tak że dziecko rodzi się potem z maleńką głową (tzw. "mikrocefalią") i upośledzoną inteligencją idioty lub zwierzęcia. Najpierw wirus ten wykryty był w Afryce. Jednak w chwili pisania niniejszego punktu w styczniu 2016 roku, aktywny wirus "zika" rozprzestrzeniał się głównie w Ameryce i panował już w niemal całej Ameryce Środkowej i Południowej (za wyjątkierm Chile), a także na pobliskich do Ameryki i Nowej Zelandii wyspach Samoa. W Ameryce Środkowej aż szereg krajów zaleca już swoim kobietom, aby z powodu "zika" czasowo zaprzestały zachodzenia w ciążę. Niektórzy spekulują, że do końca 2016 roku wirus ten może rozprzestrzenić się także na USA, Nową Zelandię i Autralię, a być może nawet i na południową Europę. Już też w styczniu 2016 roku w nowozelandzkiej telewizji powtarzalnie nadawane były ostrzeżenia, że kobiety w ciąży NIE powinny ryzykować podróży do krajów w jakich wirus "zika" już panuje.
       (xvi) West Nile virus z USA (2012). W sierpniu 2012 roku na stronie 01 Malezyjskiej gazety The Sun, wydanie z piątku (Friday), August 24, 2012, ukazał się artykuł o tytule "US sees record jump in West Nile virus cases" (tj. "USA odnotowały rekordowy wzrost przypadków wirusa Zachodniego Nilu"). Artykuł ten informuje że kilka stanów w USA o co gorętszym klimacie odnotowało niespotykanie wcześniej nasilenie roznoszonej przez komary śmiertelnej choroby zwanej "West Nile" (co można tłumaczyć jako "Zachodni Nil"). Największe jej nasilenie odnotowano w Dallas, Texas. Choroba ta w Afryce jest znana już od 1937 roku, chociaż w USA wykryto ją po raz pierwszy dopiero w 1999 roku. Jednak nigdy przedtem nie zaistniało tam aż takie jej nasilenie. Dla owej choroby lekarstwo NIE jest jeszcze znane. Artykuł raportuje o 1118 przypadkach zachorowań w całym USA, z których to zachorowań 41 ludzi umarło już do czasu pisania owego artykułu.
       (xv) Niemiecka śmiercionośna E.coli (2011). W maju 2011 roku w Niemczech został zidentyfikowany szczególnie paskudny szczep super-bakterii E.coli, jaka NIE tylko okazała się odporna na antybiotyki, ale także szybko uśmiercała spory procent swoich ofiar. Do chwili pisania niniejszej wzmianki w dniu 7 czerwca 2011 roku, uśmierciła ona w Niemczech 24 osoby oraz odesłała do szpitala ponad 2300 osób. Kilka informacji o działaniu tego szczepu morderczej "super-bakterii" zawierają m.in. artykuły "E-coli bug made deadly by rare 'glue' " (tj. "Bakteria E-coli uczyniona śmiertelną przez rzadki 'klej' ") ze strony B12 nowozelandzkiej gazety Weekend Herald (wydanie z soboty (Saturday), June 4, 2011) czy artykuł "Spanish cucumbers cleared of causing deaths" (tj. "Hiszpańskie ogórki oczyszczone z zarzutu powodowania śmierci") ze strony A17 nowozelandzkiej gazety The New Zealand Herald (wydanie z czwartku (Thursday), June 2, 2011). Natomiast informacje na temat prawdopodobnego mechanizmu wymutowania się owej super-bakterii i zasad jej leczenia zawierają, m.in., punkt #M2 strony o nazwie telekinetyka.htm oraz punkt #G2.2 strony o nazwie healing_pl.htm.
       (xiv) ESBLs (2010). W 2010 roku w aż kilku szpitalach Nowej Zelandii zaczęły się alarmująco szerzyć epidemie tzw. "ESBLs", czyli całej rodziny bakterii które stały się odporne na wszelkie antybiotyki. (Odnotuj że do owej rodziny należy m.in. dawniej niewinna "E.coli" która w rok później stała się w Niemczech przyczyną śmiercionośnej epidemii opisywanej powyżej w następnym podpunkcie "xv".) Te kiedyś niewinne bakterie po nabyciu odporności na antybiotyki stały się śmiertelnie niebezpieczne i zaczęły już powodować pierwsze zgony. Z ich powodu aż kilka oddziałów szpitali w Nowej Zelandii musiało być całkowicie zamkniete. Krótka informacja na temat tych epidemii ukazała się w artykule "Threat of fatal superbug grows worse every year" (tj. "Zagrożenie morderczą superbakterią staje się gorsze każdego roku") ze strony A4 gazety The New Zealand Herald, wydanie z poniedziałku (Monday), February 14, 2011.
       (xiii) Świńska grypa (2009). W marcu 2009 roku w Meksyku wymutował się wirus śmiertelnej grypy zwanej "świńską grypą". Wirus ten łączył w sobie cechy (geny) aż kilku wirusów opisanych dokładniej w punkcie #L4 (1) poniżej tej strony - w tej liczbie również geny grypy pojawiającej się w świniach (stąd bierze się jej nazwa "świńska grypa"). Pierwszy oficjalny przypadek owej świńskiej grypy odnotowany został przez władze Meksyku w dniu 18 marca 2009 roku. Do 27 kwietnia 2009 roku na grypę tą umarło w Meksyku co najmniej 172 osoby (podobno nieoficjalna liczba ofiar mogła być nawet 2 albo 3 razy większa). Chorzy na "świńska grypę" doświadczali zarówno objawów typowej grypy (tj. bólu kości, mięśni i głowy), jak i dodatkowej silnej gorączki (sięgającej 40 stopni Celsiusza) oraz gwałtownych wymiotów. Śmierć w tej grypie powodowana była przez rodzaj "samobójstwa systemu immunologicznego chorej osoby". Mianowicie ciało chorej osoby reagowało tak ostro na wirus owej grypy, że zwalczając ten wirus przy okazji samo siebie zabijało. To dlatego na grypę tą umierali głownie młodzi i zdrowi ludzie. Pierwsza ludzka ofiara tej grypy poza Meksykiem pojawiła się w dniu 29 kwietnia 2009 roku w stanie Texas, USA. Od 30 kwietnia 2009 roku światowa organizacja zdrowia (WHO) ogłosiła "pandemię" owej grypy. W owym dniu oficjalnie potwierdzone jej przypadki były już w USA, Canadzie, Szkocji, Francji, Hiszpanii, Izraelu, Korei Południowej, Astralii i Nowej Zelandii. Jednak za wyjątkiem owej jednej dziewczynki z Teksasu, nikt wówczas jeszcze na grypę tą nie umarł poza granicami Meksyku. Pandemia "świńskiej grypy" opisywana jest dokładniej w "części #L" niniejszej strony.
       (xii) Śmiertelne zapalenia - "inflammations" (2008). W sierpniu 2008 roku w Hong Kongu pojawiło się kilka przypadków tejemniczej choroby która zabija małe dziewczynki. O chorobie tej pisał króki artykuł "HK mystery illness claims third victim" (tj. "Tajemnicza choroba Hong Kongu zabrała trzecią ofiarę") ze strony W36 dodatku "World" do malezyjskiej gazety "The Star", wydanie z soboty (Saturday), August 23, 2008. Zgodnie z tym artykułem dziewczynki umierają na zapalenia ("inflammations"). Dwie pierwsze dziewczynki umarły tydzień wcześniej w wieku 9 i 3 lat, w wyniku zapalenia serca i zatrucia krwi ("myocarditis - inflammation of the heart, and blood poisoning). Trzecia dziewczynka umarła 8 sierpnia 2008 na zapalenie mózgu ("encephalitis or brain inflammation") w wieku 7 lat.
       (xi) Chikungunya (2008). W lipcu 2008 roku Malezja została silnie uderzona przez wirusową chorobę roznoszoną przez komary a nazywaną "chikungunya". Choroba ta jest dosyć podobna do "dengue" opisanej w punkcie (ii) poniżej. W sierpniu 2008 roku na temat tej śmiertelnej choroby pojawiły się liczne publikacje. Jedną z nich był artykuł "Johor district worst hit by chikungunya outbreak" ze strony 19 Malezyjskiej gazety "New Straits Times", wydanie z soboty (Saturday), August 9, 2008. Symptomy tej choroby obejmują wysoką gorączkę, silny ból głowy, zmęczenie i ospałość, czerwone plamy, wrzody w ustach, silne bóle stawów - szczególnie na rękach. Owe bóle stawów są tak silne, że chory NIE jest w stanie wykonać nawet najprostszych czynności. Umiera spory procent zarażonych tą chorobą. Jednym z naturalnych środków dopomagających w wyzdrowieniu jest "woda kokosowa" opisana w punkcie #D1 strony fruit_pl.htm - o tropikalnych owocach ze strefy Pacyfiku i o filozofii ich jedzenia.
       (x) Dziwna "żółta febra" (2005). W grudniu 2005 roku wśród peruwiańskich Indian z amazońskiej dżungli zaczęła się upowszechniać jeszcze inna śmiertelna choroba. Była ona nieco podobna do tzw. "żółtej febry" (po angielsku "yellow fever"), jednak wcale nie była tą chorobą. Jej ofiary umierały podczas ataku wymiotów przepełnionych krwią. Więcej na temat tej nieznanej choroby zawarte jest w krótkim artykule "Indians die in Peru" (tj. "Indianie umierają w Peru"), który ukazał się na stronie B3 nowozelandzkiej gazety "The Dominion Post", wydanie z soboty, December 31, 2005.
       (ix) Ptasia grypa (2004). Pierwszy odnotowany przypadek jej pojawienia się miał miejsce w Hong Kongu w 1997 roku. Zabiła wówczas jedno dziecko. Zdołano ją jednak wyeliminować poprzez przeprowadzenie uboju wszystkich domowych ptaków istniejących w owym mieście. Ponownie jej przypadki odnotowano w 2003 roku, również w Hong Kongu. W 2004 roku pojawiła się również w Wietnamie i Tailandii. Do 2005 roku upowszechniała się ona tylko w owych trzech krajach południowo-wschodniej Azji, tj. w Chinach, Wietnamie i Tailandii. Potem, w pierwszej połowie 2005 roku, pojawiła się również w Indonezji. Na dzień 1 października 2005 roku sumaryczna liczba jej ludzkich ofiar we wszystkich tych krajach wynosiła już co najmniej 65 osób. Śmiercionośność tej grypy była przerażająca - umierało niemal 80% zarażonych nią ludzi. Potem nagle w październiku 2005 roku zaczęła się rozprzestrzeniać po całym świecie. Wyglądało to tak jakby roznoszona ona była celowo przez wehikuły UFO. Po Indonezji zarażone nią ptaki znaleziono w Rumunii i w Turcji. W kilka dni później ptasią grypę znaleziono w kilku dalszych krajach Europy i Ameryki. Do końca 2005 roku zdechłe ptaki z wirusem tej choroby znaleziono w praktycznie niemal każdym kraju świata. Na początku stycznia 2006 roku w Turcji zmarło także kilka dalszych jej ludzkich ofiar. Epidemia "ptasiej grypy" opisywana jest dokładniej w "części #K" niniejszej strony.
       (viii) SARS (2003). Był to wirus o działaniu nieco podobnym do późniejszej "ptasiej grypy". Epidemia SARS została zinicjowana w 2002 roku w prowincji Guangdong z południowych Chin - z powodu zjedzenia przez jakiegoś Chińczyka dzikiego zwierzęcia (prawdopodobnie nietoperza) zainfektowanego wirusem tej choroby. Jednak jej masowy wybuch i przeniesienie do innych krajów nastąpiło w Hong Kongu w marcu 2003 roku. Zabiła ona kilka tysięcy ludzi. Na szczęście dla ludzkości w sprawie SARS kluczowym zjawiskiem okazało się to wyjaśnione w podrozdziale JG9 z tomu 8 mojej najnowszej monografii [1/5] - opisujące wpływ grawitacji na wzrost i moc mikroorganizmow. (Wpływ ten powoduje m.in., że np. bakteria niezwykle smacznego "jogurt" odmawia rośnięcia w jakimkolwiek innym kraju poza Bułgarią.) To zjawisko spowodowało, że wyhodowane w Hong Kongu wirusy SARS nie przyjęły się w USA, chociaż uderzyły ciężko Toronto w Kanadzie - które najwidoczniej ma warunki grawitacyjne podobne do Hong Kongu.
       (vii) Ospa (2002). W poniedziałek, dnia 1 kwietnia 2002 roku, zapoczątkowała się w USA epidemia ospy. Epidemia ta przeniosła się następnie do Anglii. Na szczęście istniała dla niej szczepionka. Rumory na jej temat (zapewne przesadzone) stwierdzały wtedy, że podobno miała ona zarazić aż kilka milionów ludzi zanim została opanowana. (Niestety, nie mam dostępu do dokładnych danych o jej faktycznych następstwach.) Więcej na temat tej epidemii wyjaśnia podrozdział W4 z tomu 18 mojej najnowszej monografii [1/5]. Wiedząc, że kłopoty ludzkości spowodowane działaniem śmiertelnych chorób są wynikiem jej rosnącej niemoralności i niewłaściwej filozofii, od początku było pewnym że tamta epidemia wcale NIE była jedyną z całej serii śmiertelnych chorób jakimi ludzkość będzie coraz usilniej trapiona. Ptasia grypa jest więc tego potwierdzeniem.
       (vi) "Haemorrhagic fever" (1995). Jest on podobny do "dengue". Jego epidemia wybuchła w listopadzie 1995 roku w Nikaragui. Tylko do dnia 5 listopada 1995 roku zabrała ona życie pomiędzy 18 a 39 osób. Artykuł [2D4] o tej strasznej chorobie pod tytułem "Mysterious and deadly disease hit Nicaragua" opublikowany był w "New Sunday Times" (Malaysia), 5 November 1995, strona 16.
       (v) Ebola (1995). W dniach 10 do 13 maja 1995 roku widzowie dzienników telewizyjnych na całym świecie zaszokowani zostali obrazami najbardziej (z znanych ludziom) śmiertelnej choroby wirusowej zwanej "ebola" jaka wybuchła w miasteczku Kikwit w Zairze. Do 10 maja 1995 roku umarło tam na nią 59 osób w czasie do 6 dni od chwili zarażenia. Do końca 1995 roku uśmierciła ona tam ponad 260 ludzi, w tym sporą liczbę lekarzy i pilęgniarek opiekujących się chorymi. Zabija ona 90% zarażonych poprzez rozpuszczenie ich ciała i wewnętrznych organów. W 2014 roku ebola zagroziła całej naszej planecie rozprzestrzenieniem się po świecie jako mordercza ogólnoświatowa pandemia.
       (iv) "Necrotising fascitis" (1994). Nazywana też "ciało zjadająca bakteria". Pojawia się ona coraz częściej w różnych częściach świata. Jest ona nowym szczepem niewinnej uprzednio bakterii "streptococcus group A" jaka kiedyś powodowała anginy i bóle gardła. Obecnie gdy wniknie ona w otwartą ranę, zjada ciało ludzkie i mięśnie warstewka po warstewce, zamieniając je na formę płynną. Jeśli zaatakowana przez nią część ciała nie zostanie natychmiast amputowana, powoduje śmierć w ciągu około 24 godzin. W 1994 roku zabiła ona 22 ludzi w Anglii i Walii, podczas gdy liczba jej przypadków w Kanadzie wzrosła 5-cio krotnie. W 1995 roku przeniosła się też do Hong Kongu.
       (iii) Dżuma (1994). Inna, być może nie tak jeszcze znana, jest epidemia dżumy ("Pneumonic Plague") która we wrześniu (September) 1994 roku wybuchła w Indiach, w małym miasteczku Surat z prowincji Madras, uśmiercając 60 osób i zarażając dalszych 3000. Choroba ta uważana była od dawna za całkowicie wygasłą na naszej planecie.
       (ii) Dengue (1990). Jest to rodzaj wirusowej gorączki przenoszonej przez komary w tropikalnych krajach (np. Malezji). Dotychczas była ona relatywnie mało szkodliwa i przykładowo w Malezji w najgorszych latach 1982 do 1989 raportowano jedynie 500 do 2500 przypadków rocznie. Jednakże od 1990 roku choroba ta zaczęła tam się nasilać, w 1995 roku osiągając raportowane 6543 przypadki (podobno nieraportowane przypadki osiągnęły tam wówczas poziom około 13000), z czego 28 śmiertelnych. Pod koniec 1995 roku odkryto tam też, że pojawił się nowy strain tego wirusa, zwany "Dengue 2" jaki jest bardziej śmiertelny i agresywny (patrz The Sun (Malaysia), 10 May 1996, str. 9). Począwszy też od owego czasu coroczna liczba zachorowań na niego nieustannie się zwiększa. W latach 2004 i 2005 osiągnęła ona tam poziom epidemii.
       Warto tutaj dodać, że w leczeniu "dengue" która wyniszcza białe ciałka krwi, a także w poprawianiu liczebności białych ciałek krwi pomiędzy kolejnymi sesjami po-rakowej "chemoterapii", wysoce efektywny jest sok z liści papaya. Działanie tego soku z liści papaya opisane jest szerzej w punkcie #E1 strony o nazwie fruit_pl.htm.
       (i) AIDS (1982). Epidemia "aids" jest obecnie najbardziej znana, jako że nęka ona naszą cywilizację już od najdłuższego czasu. Aczkolwiek intensycensors wne badania nad tą chorobą prowadzone są nieustannie od około 1982 roku, jak dotychczas nie posunęliśmy się naprzód w jej opanowywaniu. Stąd liczba ludzi którzy na nią zachorowują narazie corocznie ulega dalszemu zwiększeniu. Faktycznie też już od dawna AIDS są już światową epidemią. Ponieważ jednak zabijają one powolnie, ludzie jakby przestali się ich obawiać.
       Kilka informacji o powyższych epidemiach zawarte zostało również w podrozdziałach V8.3 i W4 z tomów odpowiednio 17 i 18 mojej najnowszej monografii [1/5].


Część #C: Aby móc się efektywnie bronić przed chorobami, epidemiami, plagami, zarazami i innymi kataklizmami, trzeba rozpocząć swe działania od samego początku, czyli od poznania "dlaczego" Bóg zesyła je ludziom:

      

#C1. Zidentyfikowane już zostało całe zatrzęsienie naukowego materiału dowodowego na istnienie wszechmocego Boga, tyle że NIE dla każdego poznanie prawdy jest "na rękę":

       Faktyczne istnienie Boga wynika z dowiedzionej już jako absolutnie poprawna relatywnie nowej naukowej "teorii wszystkiego" zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Teoria ta wskazała nam aż całe zatrzęsienie naukowego i empirycznego materiału dowodowego na istnienie Boga. Pozwoliła ona także aby opracowany został "formalny dowód naukowy że Bóg istnieje". Zarówno ów empiryczny materiał dowodowy na istnienie Boga, jak i ten formalny dowód naukowy, opublikowane zostały na odrębnej stronie o nazwie god_proof_pl.htm.


#C2. Logiczna i bezstronna analiza epidemii, zaraz, chorób, itp., wyraźnie ujawnia że to boska inteligencja kryje się za wszystkimi owymi "atakami" epidemicznych chorób na ludzkość:

       Jeśli uważnie przeanalizować dzieje poszczególnych epidemii i zaraz, wówczas staje się jasne, że wykazują one posiadanie "inteligencji". Jednym z przykładów manifestacji owej "inteligencji" chorób epidemicznych jest m.in. fakt, że ze wszystkich możliwych kombinacji ich cech i zachowań, zawsze pojawia się taka kombinacja która wprowadza sobą najwyższy impact na ludzi przy najniższej liczbie niewytłumaczalnych zdarzeń - po przykłady patrz punkt #L4 tej strony. Oczywiście, jeśli epidemiczne choroby i zarazy wykazują "inteligentne" cechy i zachowania, wówczas to oznacza że za ich powstaniem kryje się jakaś inteligencja. Spróbujmy więc w niniejszym punkcie odpowiedzieć sobie "czyja" (czy też "jaka") jest owa "inteligencja" kryjąca się za "inteligentnymi" cechami i zachowaniami epidemicznych chorób.
       W punkcie #F1 tej strony, a także w punktach #F2 i #F5 odrębnej strony internetowej o nazwie quake_pl.htm, zostało wyjaśnione, że najefektywniejszym narzędziem Boga dla skorygowania lub podniesienia moralności ludzi są najróżniejsze nieszczęścia i kataklizmy (w tym też i te omawiane na niniejszej stronie). Wszakże nieszczęścia i kataklizmy NIE tylko uczą i ilustrują zasady działania moralności, ale także nieustannie inspirują poszukiwania ludzkie, mobilizują ludzi do działania, oraz poddają ludzkość najróżniejszym testom i egzaminom. Dlatego niemal zawsze kiedy Bóg odkrywa, że na jakimś obszarze Ziemi moralność ludzka spadła poniżej tolerowalnej granicy, wówczas zesyła tam doskonale zaplanowany kataklizm.
       Wielu ludzi ma opory w zaakceptowaniu, że to Bóg celowo sprowadza na ludzi przykre dla nich nieszczęścia w rodzaju chorób, epidemii, plag, itp. Wolą oni raczej wierzyć, że Bóg czyni wyłącznie to co ludzie odbierają jako "przyjemne" dla nich "dobro", zaś wszelkie "przykre" dla nich zdarzenia - włączając w to choroby, epidemie, itp., są sprowadzane na ludzi przez jakieś nieprzyjazne ludziom "mroczne moce". Jeśli więc czytelnik też skłania się ku takiemu poglądowi, wówczas proponowałbym mu aby udzielił sam sobie odpowiedzi na kilka pytań, przykładowo: "jeśli to co ludzie odbierają jako 'dobro' musi być też 'przyjemne', to jak wytłumaczyć 'przykrość' jaką nam sprawia np. dentysta zanim wyleczy on nasze zęby?", albo "jeśli długofalowa poprawa sytuacji ludzkości wymaga przeżycia przez ludzi krótkofalowych nieporzyjemności, to dlaczego negować możliwość iż owe krótkofalowe nieprzyjemności są zsyłane przez Boga?", albo "jeśli długofalowe szczęście i zasobność wszystkich ludzi wymaga skorygowania lub podniesienia poziomu ich moralności, to czy NIE jest oczywistym że tylko moc reprezentująca 'dobro' (tj. dobry Bóg) uczyni wszystko co w jej mocy aby skorygować lub podnieść moralność ludzi?", albo "jesli poprawa ludzkiej moralności wymaga poddania ludzi przykrym doświadczeniom, to dlaczego odrzucać możliwość iż owe przykre doświadczenia są zsyłane przez Boga?", albo "czy byłoby to możliwe, żeby Bóg panował absolutnie nad całym wszechświatem, jednak pozwalał jakimś 'mrocznym mocom' aby mu bezkarnie bruździły w owym panowaniu?"


#C3. Istnieje też empiryczny materiał dowodowy który dodatkowo potwierdza, że choroby, epidemie, zarazy, pomory, itp., są celowo wywoływane przez Boga dla skorygowania ludzkiej moralności:

       Jeden z najbardziej przekonywujących przykładów takiego materiału dowodowego został zaprezentowany w punkcie #J1 tej strony.


Część #D: Wiedząc że to Bóg stworzył świat fizyczny i ludzi, poznajmy powód i cel dla którego to uczynił, a zrozumiemy "jak" mamy się bronić przed chorobami, epidemiami, plagami, zarazami i wszelkimi innymi kataklizmami:

      

#D1. Skoro wszechmocny Bóg włożył aż tyle wiedzy i wysiłku w stworzenie świata fizycznego i ludzi, uczynił to w jakimś istotnym celu - poznajmy więc ten cel a znajdziemy klucz do obrony przed chorobami, epidemiami, plagami, zarazami i wszelkimi innymi kataklizmami:

       Aby poznać ów "cel Boga w jakim stworzył On ludzi" - patrz punkty #B1 do #B5 ze strony o nazwie antichrist_pl.htm. Celem tym okazuje się być "przysparzanie wiedzy".


#D2. Maksymilizacja osiąganie celu stworzenia ludzi, czyli maksymilizacja "przysparzania wiedzy", nakłada wymóg że ludzie muszą być "maksymalnie niedoskonali":

       Okazuje się, że istoty które już są absolutnie doskonałe zaprzestają "przysparzania wiedzy". Po prostu będąc doskonałe korzystają one jedynie z wiedzy którą uprzednio już posiadły. Tymczasem Bóg potrzebuje ludzi którzy maksymilizują "przysparzanie wiedzy", a NIE zaprzestają tego przysparzania. Dlatego stworzył on ludzi "maksymalnie niedoskonałymi". Tacy wysoce niedoskonali ludzie przysparzają bowiem wiedzę najszybciej i najlepiej. Wyjaśnia to dokładniej punkt #B2 na stronie o nazwie antichrist_pl.htm.
       Ciekawostką owej zależności "przysparzania wiedzy" od "niedoskonałości ludzkiej" jest, że istnieje określony "próg niedoskonałości", poniżej którego ludzie zaprzestają przesparzać wiedzę. Jak się okazuje, tylko mężczyzn Bóg stworzył w taki sposób że ich niedoskonałość leży powyżej owego "progu niedoskonałości". Natomiast kobiety Bóg stworzył takimi, że ich niedoskonałość leży ponizej owej krytycznej "wartości progowej". To dlatego niemal nigdy NIE słyszymy o jakimś światoburczym odkryciu czy wynalazku dokonanym przez kobietę. Jeśli zaś którejś kobiecie przypisuje się coś takiego, faktycznie za owym odkryciem czy wynalazkiem ukrywa się jej kochający mąż, partner, członek rodziny, itp.


#D3. Skoro boskim celem stworzenia ludzi było "przysparzanie wiedzy", wówczas aby cel ten osiągać Bóg zmuszony jest wymagać od ludzi ściśle zdefiniowanego zachowania - jakie dzisiaj opisywane jest nazwą "moralne":

       Maksymalnie niedoskonali ludzie mają tą cechę, że jeśli pozostawieni oni zostaną sami sobie, wówczas wcale NIE chcą "przysparzać wiedzy", a raczej oddają się przyjemnościom wynikającym ze swej niedoskonałości - np. oddają się seksowi, jedzeniu, egzekowaniu swej władzy, itp. Dlatego aby nieustannie zmuszać ludzi do "przysparzania wiedzy", Bóg NIE ma innego wyjścia niż wymagać od nich specjalnego rodzaju zachowania. Owo specjalne ludzkie zachowanie wymagane od nich przez Boga, obecnie nazywane jest "moralnym". Więcej na jego temat wyjaśnione zostało w punkcie #C2 odrębnej strony o nazwie morals_pl.htm oraz w punkcie #B3 strony o nazwie antichrist_pl.htm.


Część #E: Cechą ludzkiej "moralności" jest, że "nieustannie ulega ona wypaczeniu" - stąd Bóg zmuszony jest aby nieustannie ją "korygować":

      

#E1. Bóg wydał ludziom "wzorzec moralnego zachowania" jakiego wymaga on od ludzi:

       Aby ludzie dokładnie wiedzieli jak mają się zachowywać, Bóg wydał ludziom "wzorzec moralnego zachowania i postępowania". Ów wzorzec opisany jest w świętych księgach autoryzowanych przez Boga, przykładowo w Biblii. Więcej informacji na temat owego wydanego ludziom przez Boga "wzorca moralności" zawarte jest w punktach #C3 do #C5 strony o nazwie morals_pl.htm.


#E2. Ludzkie niedoskonałości powodują, że pod najróżniejszymi wymówkami ludzie nieustannie korumpują "wzorzec moralności" dany im przez Boga, zastępując go swoją "prywatną wersją moralności":

       Ludzie mają to do siebie, że faktycznie rządzą nimi ich własnego niedoskonałości, a NIE wytyczne od Boga. Dlatego korzystają oni z każdej okazji aby "skorumpować" ów "wzorzec moralności" jaki Bóg im wydał w treści świętych ksiąg. Doskonałymi przykładami owego korumpowania mogą być prawa jakie dzisiejsi politycy wydają na temat homoseksualistów - po ich opisy patrz punkt #B4 na stronie o nazwie antichrist_pl.htm, czy też prawa jakie dzisiejsi politycy wprowadzają w zakresie dyscyplinowania dzieci - po ich opisy patrz punkt #B5.1 na stronie o nazwie will_pl.htm. Oczywiście, skorumpowanie boskiego wzorca moralności dokonywane jest także przez kościoły i księży. Przykładami kościelnego korumpowania moralności mogą być tzw. "kult Maryjny" - opisany w punktach #D1 i #D2 strony o nazwie malbork.htm. czy seksyalna eksploatacja dzieci przez niektórych książy jaka ostatnio wychodzi na jaw.
       Owo nieustanne "korumpowanie" przez ludzi "wzorca moralności" wydanego ludziom przez Boga powoduje, że zamiast moralności nakazanej przez Boga, obecnie na Ziemi praktykuje się "zboczoną moralność" która faktycznie jest sumą "prywatnych moralności" najróżniejszych polityków i naukowych doradców w rządach. Jak bardzo zaś owa zboczona "prywatna moralność" już odbiegła od boskiego "wzorca moralności" uświadamiają nam opisy z punktu #G3 strony o nazwie przepowiednie.htm. Ów punkt #G3 udowadnia nam bowiem, że wszystko to co w czasach Jezusa uważane było za "dobre uczynki", w dzisiejszych czasach okazuje się być już zabronione, nielegalne, oraz karane przez prawo.


#E3. Nieustanne zbaczanie ludzkiej moralności i jej odchodzenie od wzorca wydanego ludziom przez Boga powoduje, że Bóg zmuszony jest równie nieustannie korygować tą moralność najróżniejszymi dostępnymi mu metodami i narzędziami:

       Oczywiście w sytuacji kiedy ludzie nieustannie wypaczają moraność jaką Bóg im wydał, Bóg NIE ma innego wyjścia jak "korygować" tą moralność najróżniejszymi sposobami, metodami i narzędziami które są mu dostępne.


#E4. Moralność ludzkości właśnie spadła do nietolerowalnego już poziomu, Bóg zmuszony jest więc aby podjąć fazę jej korygowania kataklizmami:

       Jak bardzo moralność ludzkości obniżyła się w ostatnich czasach, ujawniają to najlepiej punkty #G3 do #G3.2 ze strony o nazwie przepowiednie.htm, a także punkt #B4 ze strony o nazwie antichrist_pl.htm. Wobec tak eskalującej się fali "niemoralności", Bóg NIE ma już innego wyjścia niż zacząć intensywne "korygowania tej niemoralności" z pomocą najefektywniejszego narzędzia jakie znajduje się w Jego dyspozycji, tj. z pomocą kataklizmów.


Część #F: Narzędzia używane przez Boga dla "korygowania ludzkiej moralności" obejmują, m.in., choroby, zarazy, plagi, epidemie, oraz cały szereg innych kataklizmów:

      

#F1. Choroby, zarazy, plagi, epidemie, oraz cały szereg innych kataklizmów są pierwszymi narzędziami jakie Bóg używa dla korygowania ludzkiej moralności:

       Wszechmocny Bóg wypracował aż cały szereg narzędzi z pomocą których "koryguje" On moralność ludzi. Jednym z pierwszych takich narzędzi są właśnie najróżniejsze "nieprzyjemności" jakie Bóg może zesłać na ludzi, a jakie obejmują m.in. choroby, zarazy, plagi, epidemie, itp. Dopiero kiedy te narzędzie okazują się nieskuteczne, Bóg odwołuje się do bardziej "ciężkiej artylerii" w rodzaju np. wojen, nauczycieli (takich jak Jezus czy Antychryst), a gdy i te NIE pomagają - wówczas również do "wyeliminowania" większości ludzkości i do "wyludnienia" planety z niemoralnych ludzi.


#F2. Zrozumienie, że choroby, zarazy, plagi, epidemie, oraz inne kataklizmy są "narzędziami Boga" dla "korygowania ludzkiej moralności" pozwala na wypracowanie metod obrony przed tymi nieszczęściami:

       Wszakże aby się bronić przez owymi chorobami, zarazami, plagami, epidemiami, oraz innymi kataklizmami, wystarczy zacząć praktykować ową "właściwą moralność" której Bóg NIE będzie zmuszony korygować.


Część #G: Przed chorobami, epidemiami, plagami, zarazami i wszelkimi innymi kataklizmami można się więc efektywnie bronić - poznajmy więc właściwą zasadę podjęcia takiej obrony (tj. zasadę bazującą na wykorzystaniu mechanizmów działania moralności):

      

#G1. Generalna zasada naszej obrony przed chorobami, epidemiami, plagami, zarazami i wszelkimi innymi kataklizmami - czyli adoptowanie "właściwej moralności":

       Zasada eliminowania chorób, epidemii, plag, zaraz, oraz wszelkich innych nieszczęść i kataklizmów, jest bardzo prosta. Bazuje ona wszakże na opisanych tu mechanizmach działania moralności. Nakazuje nam więc aby zamiast praktykowania owej powypaczanej "prywatnej moralności" polityków, naukowych doradców rządowych, czy najbogatszych kapitalistów, zacząć raczej praktykować ten "właściwy rodzaj moralności" nakazywany ludziom przez Boga. Kiedy zaś w ten sposób wyeliminuje się powody dla których nasyłane na nas są owe kataklizmy, wówczas kataklizmy same zanikają.
       Niestety, praktyczne wdrożenie tej prostej zasady okazuje się być dosyć złożone i to z aż całego szeregu powodów. Wszakże, przykładowo, aby zacząć praktykować ów "właściwy rodzaj moralności", najpierw trzeba dokładnie wiedzieć co on nakazuje i jak praktycznie należy go wypełniać. A więc trzeba albo najpierw dokładnie poznać i potem właściwie interpretować nakazy z dawnej Biblii, albo też dokładnie poznać i wdrażać dzisiejszą formalną wersję filozofii totalizmu. Ponadto, trzeba też dać jakoś Bogu znać, że podjęło się już praktykowanie tej "Jego moralności". Itd., itp.


#G2. Jak praktycznie podjąć naszą obronę przed wszelkimi kataklizmami, włączając w to choroby, epidemie, plagi, zarazy, pandemie, a także trzęsienia ziemi, tsunami, tornada, huragany, powodzie, susze, pożary, mrozy, itp.:

Motto: "Usuń powody nadejścia kataklizmów, a te same zanikną - znaczy, zaprzestań udawać ofiarę nieszczęść zesłanych ci przez jakąś daleką i wrogą ci moc, na działania jakiej NIE masz wpływu, oraz przestań pasywnie odczekiwać aż inni ludzie poprawią twoją sytuację, a przyjmij odpowiedzialność iż to co cię dotyka wynika z twojej własnej moralności, filozofii i zachowań, a następnie sam odpowiednio skoryguj swoją moralność, filozofię i zachowania."

       Praktykowanie "właściwego rodzaju moralności" okazuje się być najefektywniejszym i najbardziej uniwersalnym rodzajem lekarstwa, pomocnym praktycznie na wszystko - włączając w to obronę przed wszelkimi kataklizmami (takimi jak trzęsienia ziemi, tsunami, tornada, huragany, powodzie, susze, pożary, mrozy, itp.) a także włączając w to choroby, epidemie, plagi, zarazy, pomory, pandemie, itp. W punktach #A2, #C1, oraz #G1 do #M1 totaliztycznej strony o nazwie quake_pl.htm wyjaśnione już zostało jak praktykowanie "właściwego rodzaju moralności" pozwala bronić się przed wszelkimi kataklizmami. Kolej więc aby w niniejszym punkcie wyjaśnić też jak ten sam "właściwy rodzaj moralności" pozwala nam bronić się przed chorobami, plagami, epidemiani, pandemiami, itp. Aby jednak wzbogacić wyjaśnienia z tego punktu również o tak charakterystyczne dla formalnej wersji filozofii totalizmu odpowiedzi na pytania "dlaczego", "z czego to wynika", "jaki materiał dowodowy to potwierdza", itp., niniejsze wywody zacznę od samego początku.
       Bóg celowo spowodował, że "wszystko to co 'moralne', musi być także trudne i musi wymagać wkładania w to naszego nieustannego wysiłku, trudu, wiedzy, uwagi, opieki, troski, itp." Wszakże w przeciwnym wypadku "leżenie do góry brzuchem i nieczynienie niczego byłoby najmoralniejszym ze wszystkich możliwych postępowań ludzkich". Na przekór jednak iż w owym nieistniejącym "świecie bez Boga" - w jakim jakoby żyje stara tzw. "ateistyczna nauka ortodoksyjna", takie "leżenie do góry brzuchem i nieczynienie niczego" faktycznie byłoby "najmoralniejszym działaniem ludzkim", w świecie w którym my wszyscy żyjemy, postępowanie naprawdę moralne wymaga wkładania w nie nieustannego trudu, wysiłku i pracy - o czym bez przerwy wszyscy się przekonujemy. Wszakże właśnie aby spowodować, że "moralnie właściwe postępowanie" wymaga wkładania w nie nieustającego wysiłku, Bóg ustanowił tzw. "pole moralne" - z powodu działania którego to pola wszyscy moralnie postępujący ludzie zmuszeni są nieustannie wspinać się w nim "pod górę" - tak jak wyjaśnia to punkt #A2.1 strony o nazwie totalizm_pl.htm. To także właśnie z powodu istnienia i działania tegoż "pola moralnego", odkrywanie i mówienie prawdy przychodzi każdemu z aż tak dużą trudnością. Wszakże "prawda jest esencją moralnie właściwego postępowania" - jej odkrywanie i upowszechnianie musi więc być trudne i musi wymagać nieustannego wkładania w to naszego wysiłku i energii.
       Doskonałym przykładem jak trudno jest odkrywać prawdę i przekazywać ją innym ludziom, jest ustalenie filozofii totalizmu, że nasilenia epidemii chorób, pomorów, plag, itp., zawsze pokrywają się w czasie z okresami kiedy ludzkość zaczynała postępować szczególnie niemoralnie i niemal dokładnie przeciwstawnie do nakazów Boga. Jako przykład podpierający poprawność tego ustalenia, rozważ postępowanie ludzkości w okresie średniowiecza - kiedy to na Ziemi szalały średniowieczne plagi, ale także szalała inkwizycja, feudalni monarchowie o absolutnej władzy i o kryminalnych skłonnościach, palenie "czarownic" na stosie, itp. Potem rozważ też szokującą niemoralność w zachowaniach i poglądach dzisiejszych ludzi - doskonale uwidocznioną w świetle tego co wyjaśniają np. punkty #D1 do #D2 i wprowadzenie ze strony o nazwie antichrist_pl.htm, a także punkty #G3 do #G3.2 ze strony o nazwie przepowiednie.htm. Z kolei ustalenie totalizmu że "nasilenie chorób, epidemii, plag, itp., pokrywa się z nasileniem niemoralności", wiedzie wprost do oczywistego wniosku iż choroby, epidemie, plagi, itp., są następstwami ludzkiej niemoralności, zaś najefektywniejszy sposób ich eliminowania i bronienia się przed nimi polega na skorygowaniu swojej moralności, filozofii, nastawień, prowadzenia się, itp.
       Podsumowując więc powyższe, "naukowe badania czasów i okoliczności w których najróżniejsze choroby, plagi, epidemie, pandemie, itp., trapiły ludzkość, prowadzą do wypracowania metod jakie pozwalają nam zapobiegać wszelkim nieszczęściom i kataklizmom (włączając w to także owe choroby, plagi, epidemie, pandemie, itp.) poprzez praktykowanie wymaganego przez Boga rodzaju moralności". Dlatego opisy z niniejszego punktu stanowią rozszerzenie i uzupełnienie cech i wytycznych wyjaśniających nam "jak rozpoznawać iż jakiś kataklizm wkrótce uderzy w społeczność w gronie której my mieszkamy" - zaprezentowanych w punktach #H3 i #H4 strony o nazwie quake_pl.htm.
       Kiedy więc, dzięki cechom opisanym w punktach #H3 i #H4 owej strony o nazwie quake_pl.htm, rozpoznamy klarownie, że miejscowość czy społeczność w gronie której mieszkamy, została już "wytypowania" przez Boga do niedalekiego zostania uderzoną przez jakiś kataklizm, wówczas dobrze jest wiedzieć o owym fakcie ustalonym przez nową "naukę totaliztyczną", mianowicie że "najefektywniejszy sposób obrony przed chorobami, epidemiami, plagami, itp., polega na odpowiednim skorygowaniu swojej moralności, filozofii, nastawień, itp." Dlatego kolejne bardzo istotne pytanie, odpowiedź na jakie też warto jest poznać, brzmi: "jak więc praktycznie należy korygować naszą moralność, filozofię, nastawienia, itp., aby poprzez dokonanie owego korygowania efektywnie bronić się przed chorobami i przed wszelkimi innymi kataklizmami?" Jak daje się to wypracować z boskich wskazówek i działań, owo praktyczne korygowanie wymaga spełnienia całego szeregu wymogów i warunków. Wyszczególnijmy więc teraz i króko opiszmy najważniejsze z nich. Oto one:
       1. Zrozumienie że każdy z nas jest częścią "intelektu grupowego" jaki cały poddawany jest kataklizmom, a stąd aby ów "intelekt grupowy" zmienił swoją moralność, filozofię, nastawienie, itp., my sami musimy najpierw zacząć zmianę tą wprowadzać w życie. Bóg faktycznie zsyła kataklizmy na całe tzw. "intelekty grupowe". Jednak owe intelekty grupowe składają się z pojedyńczych ludzi takich jak my. Aby więc zmienić moralność całych takich intelektów grupowych, każdy z ludzi jacy na nie się składają, włączając w to nas, musi zmienić swoją moralność. My musimy więc zacząć zmianę moralności od samych siebie. Kiedy zaś my zmienimy swoją moralność do wystarczającego poziomu, wówczas Bóg spowoduje, że zacznie to się liczyć na rzecz naszej własnej (indywidualnej) obrony przed kataklizmami, jak i na rzecz obrony intelektu grupowego do którego należymy.
       2. Zaniechanie odczekiwania aż inni poprawią naszą sytuację, a zaczęcie działania samemu. Problem dzisiejszych czasów polega na tym, że wina i odpowiedzialność za wszystko zwalana jest na innych ludzi. Tymczasem mechanizmy moralne tak działają, że "to co nas dotyka jest głównie wynikiem naszych własnych działań, moralności, filozofii, poglądów, zachowań, nastawień, itp." Jeśli więc to my chcemy bronić się przed kataklizmami, wówczas to my sami i osobiście musimy podjąć i prowadzić wymagane działania obronne. To zaś co uczynią inni ludzie, wpłynie głównie na to co dotknie owych innych ludzi.
       3. Poznanie i podjęcie praktykowania formalnej wersji filozofii totalizmu - czyli podjęcie świadomej decyzji, że w naszym dalszym życiu będziemy starali się aby działać wyłącznie w kierunku "pod górę pola moralnego". Wszakże faktyczna poprawa sytuacji zawsze wymaga podjęcia decyzji i działań biegnących "pod górę pola moralnego".
       4. Zademonstrowanie Bogu swojej pokory, skromności, skruchy, itp. - tak jak to wyjaśnia punkt #A2 ze strony o nazwie quake_pl.htm. Wszakże Bóg bardzo NIE lubi arogancji, zadufania w sobie, wysokiego mniemania o własnym talencie, wiedzy, zdolnościach, itp. Jeśli więc ktoś demonstruje te cechy w swych oddziaływaniach z Bogiem, wówczas zamiast mu pomagać w urzeczywistnianiu jego roli i w rozwiązywaniu jego problemów, Bóg raczej "pogrywa z nim w kulki" - tak jak w czasach Jezusa Bóg "pogrywał sobie w kulki" z "Faryzeuszami" w sprawach wiary, zaś w dzisiejszych czasach Bóg "pogrywa sobie w kulki" z obecnymi "luminarzami oficjalnej nauki" (tj. z zawodowymi naukowcami) i to w aż całym szeregu ogromnie istotnych tematów. (Jako przykłady takich tematów rozważ boskie "pogrywanie sobie w kulki" z naukowcami w kluczowej tematyce "kości dinozaurów" omawianej w punkcie #H2 strony o nazwie god_istnieje.htm - które to kości zwodzą naukowców w ustalaniu prawdziwego wieku Ziemi i ludzkości. Albo rozważ kluczową tematykę "przesunięcia w podczerwień" światła gwiazd, omawianego w punkcie #D2.1 strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm - które to przesunięcie przeinacza wyjaśnienie dla pochodzenia wszechświata.) Oczywiście, istnieje aż cały szereg metod zademonstrowania Bogu swej pokory i cech z pokorą związanych. Najprostrza z nich polega na byciu pokornym, skromnym, skruszonym, itp., wobec każdego i przez cały czas - co automatycznie dowodzi iż wykazuje się również te same cechy wobec Boga. Jednak NIE każdy może sobie pozwolić na nieustanne demonstrowanie takiego pokornego zachowania - szczególnie jeśli jest "aktywnym totaliztą" walczącym o społeczne uznanie pozycji tej filozofii w jakiejś istotnej dla ludzi sprawie. Dlatego w takich przypadkach, kiedy wobec ludzi jest się zmuszonym być "assertive" (tj. "bojownikiem"), Bogu ciągle należy powtarzalnie składać rodzaj "osobistej deklaracji posłuszeństwa i uległości" czy rodzaj "hołdu" - co również daje się dokonywać na dziesiątki odmiennych sposobów, np. poprzez pokorne i skromne uczestniczenie w powtarzalnych ceremoniach swojej religii, lub poprzez powtarzalne (chociaż tylko prywatne) modlitwy i wykazywanie Bogu swej skruchy, pokory, skromności, posłuszeństwa, uległości, itp. Trzeba bowiem pamiętać, że precyzyjne wdrażanie "moralności nakazanej nam przez Boga" NIE jest możliwe jeśli np. ma się problem z uznaniem Boga za swego nadrzędnego zwierzchnika, prawodawcę i sędziego, którego prawom i nakazom jesteśmy winni absolutne posłuszeństwo - tak jak wyjaśnia to "totaliztyczna definicja moralności" opisana w punkcie #B5 strony o nazwie morals_pl.htm. Dlatego owo powtarzalne deklarowanie Bogu swej pokory, skromności, uległości, itp., jest absolutnie konieczne.
       5. Znalezienia sposobu oficjalnego "zawiadomienia Boga" i publicznego "zadeklarowania innym ludziom" iż podejmuje się praktykowanie tej "właściwej" moralności (tj. moralności nakazanej ludziom przez Boga). Z tym zawiadomieniem i zadeklarowaniem jest problem, bowiem Bóg wymaga aby nadało się im jakąś "publiczną" ("ceremonialną") formę - tak jak to wyraźnie Bóg dał nam do zrozumienia w opisie "zaniechania zesłania kataklizmu" na bibilijne miasto zwane "Niniwa" - po szczegóły patrz wersety 3:5-10 z bibilijnej "Księgi Jonasza". Jednak Bóg pozwala aby samemu znaleźć najodpowiedniejszy do naszej sytuacji sposób dokonania tego zawiadomienia i zadeklarowania - jaki NIE narazi nas na utratę "energii moralnej" z tego powodu. Jedyne co istotne, to że owo zawiadomienie i deklarację muszą poznać inni istotni dla nas ludzie (tj. nasi "świadkowie"), którzy potem będą śledzić i osądzać postępy w tej naszej zmianie, oraz wysyłać Bogu myśli które wyrażą ich osądy na temat naszej zmiany. Stąd możliwe jest dokonanie tego zawiadomienia i deklarowania aż na tysiące najróżniejszych sposobów, np. w przypadku podjęcia "obrony indywidualnej" - także poprzez napisanie autobiografii lub książki, poprzez opublikowanie swojej strony internetowej, skomponowanie i publiczne odśpiewanie deklaracyjnej piosenki, napisanie wiersza, zorganizowanie z tej okazji uroczystości lub obiadu dla znajomych, ogłoszenie tej deklaracji w formie naszego przemówienia, itp., itd.
       6. Zorganizowanie i zrealizowanie owej publicznej "ceremonii" formalnie wyznaczającej początek zmiany naszej moralności, filozofii, poglądów, nastawień, itp. Kiedykolwiek zmienia się jakiś jeden swój stan na inny, konieczne jest przeprowadzenie jakiejś publicznej ceremonii, od momentu której owa zmiana zaczyna się liczyć, oraz która generuje owych ludzkich "świadków" którzy potem będą śledzili postępy tej zmiany. To dlatego są dokonywane np. ceremonie ślubu, czy ceremonie chrztu. Również w przypadku zmiany naszej moralności konieczne jest przeprowadzenie jakiejś ceremonii, która da wszystkim znać moment rozpoczęcia tej zmiany oraz wyklarowuje innym rodzaj moralności jaką od owej chwili zamierza się praktykować.
       7. Systematyczne i codzienne praktykowanie tej "właściwej moralności". Tj. wybieranie i realizowanie na codzień tylko tego co leży w kierunku "pod górę pola moralnego", nieustanne podnoszenie poziomu swej energii moralnej, itp. Po zmianie swojej moralności i filozofii trzeba ją też bez przerwy praktykować, oraz bez przerwy udoskonalać swe metody jej praktykowania.
       8. "Wybielenie" lub pozbycie się "czarnych owiec" które psują sumaryczną moralność "intelektu grupowego" do którego my należymy. Tak się składa, że Bóg koryguje i karze kataklizmami całe "intelekty grupowe". Jeśli więc w danej społeczności istnieją jakieś "czarne owce", które psują jej "moralność grupową", wówczas wszyscy uczestnicy tego intelektu grupowego "obrywają" od Boga tak jakby byli współudziałowcami niemoralnych wyczynów popełnianych przez owe "czarne owce" - po szczegóły patrz punkt #B4 strony o nazwie parasitism_pl.htm. Dlatego jeśli jakiś "intelekt grupowy" ma w swoim gronie takie "czarne owce", wówczas musi albo je "wybielić" (tj. musi je nakłonić aby dla odmiany postępowały teraz moralnie) czy też bezkrzywdowo ich się pozbyć, albo też jako całość będzie odpowiedzialny za niemoralności popełniane przez owe "czarne owce" (czyli jako całość "oberwie" za nie od Boga). Proces "wybielania" lub "pozbywania się" owych "czarnych owiec" składa się z aż kilku etapów. Pierwszym (a) z tych etapów, jest dokładne zidentyfikowanie kim dokładnie jest każda z owych "czarnych owiec". (Odnotuj, że i w tym "identyfikowaniu" owych "czarnych owiec" też wymagane jest działanie "pod górę pola moralnego" - ponieważ dzisiejsze prawa i nawyki społeczne ustanowiły różne "prawa prywatności" i "ustawy o prywatności" jakie starają się uniemożliwić poznawanie kto dokładnie "wywija" innym ludziom jakieś niemoralne niecności.) Po zidentyfikowaniu wszystkich "czarnych owiec" działających w społeczności w której się zamieszkuje, należy przystąpić do etapu (b) którym jest ich uszeregownie w kolejności ilości cierpienia jakie ich działania wywołują u innych ludzi. (Im więcej ludzi krzywdzi któraś z owych "czarnych owiec", oraz im wyższy poziom cierpienia ona wywołuje u swoich ofiar, tym bardziej się ona przyczynia do nadejścia kataklizmu na dany "intelekt grupowy".) W końcu, (c), zaczynając od góry owego wykazu najbardziej niszczycielskich "czarnych owiec", kolejno dla każdej z nich należy znaleźć i wdrożyć jakiś sposób aby albo "powybielały" one swoje moralności, filozofie i postępowania, albo też aby "wyniosły się" gdzieś możliwie daleko od danego "intelektu grupowego". Oczywiście, dla spowodowania tego "wybielenia się " lub "wyniesienia się" istnieją całe tysiące odmiennych, bezkrzywdowych metod i sposobów, począwszy od osobistej rozmowy, perswazji i przykładu, poprzez nacisk społeczny, apelowanie do rodziny i przełożonych, a nawet przydzielanie im pilnujących i ostrzegających towarzyszy. Ponieważ omówienie owych metod i sposobów wymaga rozleglejszych wywodów, w celu ich poznania odsyłam czytelnika do innej mojej strony internetowej. Poniższy paragraf wyjaśnia jedynie skrótowo jak zabrać się za etap (a) identyfikowania lokalnych "czarnych owiec".
       Jedną z manifestacji istnienia i działania uprzednio opisanego "pola moralnego", jest że w każdym przypadku gdy ktoś podejmie czynienie czegoś "moralnego" - co potem z całą pewnością okaże się dobre dla ludzkości (bowiem zrealizowane to zostało w kierunku "pod górę pola moralnego"), wówczas zawsze pojawią się owe "czarne owce" które zorganizują "opozycję" przeciwko temu działaniu. Ja owo zjawisko nieunikalnego pojawiania się takiej "opozycji" przeciwko moralnie poprawnym działaniom nazywam "przekleństwem wynalazców". Przekleństwo to opisałem dokładniej aż na całym szeregu totaliztycznych stron - np. patrz punkt #G1 na stronie o nazwie eco_cars_pl.htm czy punkt #B4.4 na stronie o nazwie mozajski.htm. Owo "przekleństwo wynalazców" (czyli "opozycję" przeciwko moralnie poprawnym działaniom) typowo urzeczywistniają "niemoralni do kości" ludzie (tj. owe "czarne owce"), którzy w swoim uprzednim życiu nauczyli się preferować działania jakie biegną "w dół pola moralnego". (Takie działania biegnące "w dół pola moralnego", czyli biegnące "zgodnie z linią najmniejszego oporu intelektualnego", według definicji "pola moralnego" są "niemoralne", a stąd są znamienne dla owej karanej przez Boga filozofii pasożytnictwa.) Aczkolwiek w rzeczywistrym życiu praktycznie nigdy NIE sprawdzają się tzw. "stereotypy", a stąd nigdy NIE okaże się pewne i niezawodne np. generalizowanie kto faktycznie należy do owej grupy "czarnych owiec" (czyli generalizowanie kto należy do grupy ludzi działających "w dół pola moralnego"), ciągle z grubsza daje się wskazać które kategorie ludzi preferują właśnie postępowanie o kierunku "w dół pola moralnego". Dlatego identyfikowanie "czarnych owiec" z naszego otoczenia powinno się rozpocząć właśnie od przeanalizowania "owoców postępowania" najpierw tych kategorii ludzi. Najłatwiejsza do ustalenia grupa takich ludzi, to (1) "przestępcy". Przestępcy są wszakże przestępcami, bowiem w swym życiu nauczyli się czynić wszystko w najłatwiejszy z istniejących sposóbów, czyli właśnie "w dół pola moralnego". Kolejna grupa takich ludzi którzy przeważająco działają "w dól pola moralnego" to (2) wybieralni "politycy". Wszakże takim wybieralnym "politykom" zawsze głównie zależy na utrzymaniu się przy władzy - czyli na ponownym zostaniu "wybranym". Panicznie więc boją się oni wszystkiego co niepopularne u "wyborców", a więc co mogłoby ich narazić na krytykę. Tak zaś się składa, że niepopularne i krytykowane zawsze jest wszystko co idzie "pod górę pola moralnego", czyli co jest "moralnie poprawne". Dlatego politycy niemal wyłącznie czynią tylko to co zbiega "w dół pola moralnego", czyli czynią to co w świetle działania mechanizmów moralnych jest "niemoralne". Wszakże popularna opinia panująca wśród polityków nakazuje im wierzyć, że wyborcy jakoby NIE chcą wybierać ponownie tych polityków którzy uczynili cokolwiek "niepopularnego". (Nie przyszkodziło to jednak np. najbardziej moralnie postępującemu przywódcy państwa pod którego rządami miałem zaszczyt i przyjemność żyć, tj. Sir Robertowi Muldoon, opisanemu m.in. w punkcie #B1 mojej autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm, być wybranym do parlamentu Nowej Zelandii aż kilka razy - i to na przekór że podejmował on i urzeczywistniał niemal wyłącznie decyzje i działania które były "niepopularne" ponieważ biegły "pod górę pola moralnego".) Jeszcze inna grupa ludzi, którzy stereotypowo zawsze podejmują jedynie działania w kierunku "w dół pola moralnego" (tj. niemoralne), to (3) "pobierający wysokie pensje" (okazuje się przy tym, że "wysokie pensje" to już zarobki równe lub wyższe niż wartość około dwóch średnich zarobków danego kraju). Wszakże takie osoby NIE zaryzykują dokonania czegokolwiek niepopularnego, tj. czegoś co leży w niepopularnym chociaż moralnym kierunku "pod górę pola moralnego", ponieważ w ich oczach naraziłoby to ich na utracenie pozycji która pozwala im otrzymywać tak wysokie pensje. To zapewne z powodu ich strachu uczynienia czegokolwiek co biegłoby "pod górę pola moralnego" - a więc co byłoby "moralne", Jezus o takich "bogatych osobach" (np. z wysokimi zarobkami) wyraził się - cytuję z bibilijnej "Ewangelii Św. Marka", werset 10:25: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego" (patrz punkt #A4 ze strony god_proof_pl.htm). Szczególną kategorią osób, co do której można generalizować, że w przeważającej liczbie przypadków zmusza ona innych ludzi do postępowania w kiedunku "w dół pola moralnego", czyli "niemoralnie", są (4) "matki usiłujące przypodobać się swoim dzieciom" (np. "matki jedynaków"). Jak się bowiem okazuje, takie matki potrafią uczynić wszystko co w ich mocy aby ich pociechy w swym życiu NIE zaznały trudu ani choćby najmniejszej przykrości. To zaś wymaga wymuszania od innych ludzi, aby owym pociechom pozwolili kroczyć tylko wzdłuż drogi jaka biegnie wyłącznie "w dół pola moralnego", czyli zmusza innych ludzi do "niemoralnego działania".
       Odmiany opisanych powyższej wymogów i warunków muszą być spełnione w praktycznie każdej metodzie obrony przed kataklizmami, której zasada działania bazuje na wykorzystaniu mechanizmów moralności.
* * *
       Poszczególne metody obrony przed wszelkimi kataklizmami, bazujące na mechanizmach działania moralności, opisane są w punktach #A2, #C1 i #H1 do #M1 odmiennej strony o nazwie quake_pl.htm.


#G3. Na dodatek do metody obrony przed kataklizmami poprzez wyeliminowanie powodów ich nadejścia (podjęciem praktykowania tej "właściwej moralności"), istnieje też kilka następnych metod zapobiegania kataklizmom bazujących na mechanizmach moralności:

       W sumie do chwili najnowszego aktualizowania niniejszej strony, "totaliztyczna nauka" mogła się pochwalić wypracowaniem już aż 6-ciu odmiennych metod zapobiegania kataklizmom i obrony przed kataklizmami. Wszystkie te metody opisane są w punktach #A2, #C1, oraz #H1 do #M1 odmiennej strony o nazwie quake_pl.htm.
       Wszystkie też owe metody, na broniących się z ich użyciem nakładają wymogi jakiejś formy wypełnienia warunków opisanych w poprzednim punkcie #G2. Od poziomu też z jakim poszczególni broniący się wypełnią owe wymogi i warunki, zależy też jak efektywna okaże się podjęta przez nich obrona. Z wykorzystaniem mechanizmów działania moralności w celu naszej obrony przed kataklizmami jest bowiem trochę tak jak z gotowaniem. Przykładowo, każdy z nas ma jakiś tam poziom umiejętności gotowania, każdy też na jakimś tam etapie życia coś ugotował. Jednak wyniki gotowania przez poszczególnych ludzi mogą znacząco się różnić. Przykładowo, jedna osoba ma trudności nawet z ugotowaniem "jajek na twardo", a także nawet kiedy zaparza herbatę to też potrafi ją "przypalić", inna zaś osoba może być "szefem" w najpopularniejszej restauracji świata. Podobnie, aby bronić się przed kataklizmami trzeba wypełnić szereg warunków, najważniejsze z których wyjaśniłem w punkcie #G2 powyżej. Jednak jedna osoba może być w stanie wypełnić te warunki do poziomu jaki byłby zaakceptowany przez Boga tylko jeśli wszyscy inni mieszkańcy danego miasta te same warunki wypełnią co najmniej do tego samego poziomu. Inna zaś osoba potrafi wypełnić te warunki aż do poziomu przy którym dla Boga staje się ona jednym z owych wymaganych co najmniej "10 sprawiedliwych", a być może nawet ma autorytet aby sama jedna wstrzymała nadejście kataklizmu - tak jak opisują to punkty #J1 i #P5.1 na odrębnej stronie o nazwie quake_pl.htm.
       Efektywność podjętej przez kogoś metody obrony przed kataklizmami (tej bazującej na mechanizmach działania moralności) zależy właśnie od tego "jak zgodna jest moralność i filozofia praktykowana przez tego kogoś z wymaganiami i nakazami Boga", "jak doskonale i na jakim poziomie ktoś wypełnił wymogi i warunki Boga - tak jak opisano to w punkcie #G2 powyżej", "przez jak długo i od kiedy ten ktoś praktykuje formalną wersję filozofii totalizmu", "ile moralnej energii jest do tego kogoś delegowane przez innych praktykujących filozofię totalizmu", oraz od kilku jeszcze innych czynników. Dlatego zachęcając tutaj każdego aby już od zaraz podjął swoją własną obronę przed ewentualnymi kataklizmami jakie jego i jego najbliższych mogą dotknąć w przyszłości, jednocześnie mam obowiązek wyjaśnić, że NIE każda z metod takiej obrony opisanych w punktach #A2, #C1 i #H1 do #M1 strony o nazwie quake_pl.htm, jest dla każdego dostępna już od zaraz. Na kilka z tych metod trzeba bowiem sobie "zapracować" wieloma latami praktykowania filozofii totalizmu.
       Przeglądając tamte metody obrony warto przy tym też odnotować, że opisywane tam w punkcie #M1 strony quake_pl.htm telepatyczne urządzenie do zdalnego wykrywania dopiero gotujących się trzęsień ziemi, używa zasady działania bazującej na tym samym zjawisku "fal telepatycznych" na którym wielu tzw. "uzdrawiaczy" diagnozuje i leczy choroby u ludzi. Dlatego, opanowanie przez ludzi technicznego wykorzystania telepatii pozwoli na zbudowanie maszyn diagnostycznych których zasada działania będzie bardzo podobna do tamtego Sejsmografu Zhang Henga - a stąd które będą bezbłędnie pokazywały "kto", "gdzie" i "na co" dokładnie jest chory, zaś na dodatek będą też pozwalały na szybkie i efektywne leczenie wszelkich chorób (ale, niestety, również i na techniczne wywoływanie niektórych chorób - np. raka). Możliwość zbudowania takich telepatycznych maszyn do leczenia i do indukowania raka demonstrowana była już ludziom przez UFOnautów - jeden z przykładów takich demonstracji opisany jest w punkcie #B1 totaliztycznej strony o nazwie bandits_pl.htm.


#G4. Istnieją zarówno "indywidualne" jak i "grupowe" metody obrony przed kataklizmami bazujące na mechanizmach moralności, jednak ich wyniki nieco różnią się od siebie:

       Wszelkie kataklizmy są zsyłane przez Boga na całe tzw. "intelekty grupowe", tj. na całe kraje, miasta, wsie, instytucje, rodziny, itp. Praktycznie więc jeśli kataklizm jest zesłany na któryś z owych "intelektów grupowych", wówczas "obrywają" z jego powodu wszystkie osoby które są składowymi danego intelektu grupowego. Jedyne różnice w owym "obrywaniu" to jak bardzo poszczególne osoby oberwą - każda z nich może bowiem oberwać nieco inaczej (zależnie od tego jak moralnie ona postępuje).
       Ponieważ kataklizmy uderzają w całe takie "intelekty grupowe", pojedyńcze osoby NIE są w stanie indywidualnie im zapobiegać. Stąd indywidualni ludzie, nawet ci mający wyjątkową moc i autorytet moralny, mogą co najwyżej "powstrzymać" przez jakiś okres czasu nadejście kataklizmu na dany "intelekt grupowy" - jaki to intelekt na kataklizm ten sobie już zasłużył (tak jak owo czasowe "powstrzymanie kataklizmu" opisuje metoda wyjaśniona w punktach #J1 i #P5.1 strony o nazwie quake_pl.htm). Natomiast aby trwale zapobiec kataklizmowi, tj. na dobre oddalić nadejście danego nieszczęścia, zapracować na tą łaskę Boga musi sobie cały dany intelekt grupowy - znaczy muszą ją "zarobić" wszyscy uczestnicy tego intelektu grupowego.
       Powyższe ujawnia, że faktycznie istnieją aż wie zasadnicze kategorie obrony przed kataklizmami, mianowicie (1) obrona indywidualna, oraz ((2) obrona grupowa. Obie nieco się różnią efektami, chociaż obie sprowadzają się praktycznie do pedantycznego praktykowania formalnej wersji filozofii totalizmu, oraz do wypełnienia warunków spisanych w punkcie #G2 powyżej.
       "Indywidualną obronę" przed kataklizmami powinniśmy stosować w przypadku kiedy jesteśmy uczestnikami "intelektu grupowego" na jaki składają się przeważająco niemoralne osoby które nawet NIE podejmą dyskusji czy próby rozważenia "obrony grupowej". Aby więc mimo wszystko uzyskać dla siebie i dla swych najbliższych jakąś formę protekcji przeciwko kataklizmom, powinniśmy sami jedni podjąć praktykowanie formalnej wersji filozofii totalizmu. Niestety, jeśli w owym praktykowaniu NIE zdołamy uzyskać poziomu i doskonałości dających nam samym moralną zdolność do powstrzymania kataklizmu w pojedynkę - tak jak opisane to jest w punktach #J1 i #P5.1 strony o nazwie quake_pl.htm, wówczas kiedy kataklizm uderzy w "intelekt grupowy" którego my jesteśmy uczestnikami, niemal z calą pewnością my też przy tej okazji nieco oberwiemy - zgodnie ze staropolskim przysłowiem "gdzie drwa rąbią tam wióry lecą". Tyle tylko, że nasza "indywidualna obrona" spowoduje iż "oberwiemy" nieco mniej i nieco łagodniej od innych uczestników tego samego "intelektu grupowego" - których moralność jest gorsza od naszej. To z tego powodu, kiedy tylko my sami podejmujemy "indywidualną obronę" przed kataklizmami, wówczas musimy również "przygotować się na niespodziewane" (zgodnie z przysłowiem "strzeżonego Pan Bóg strzeże") - tak jak opisują to punkty #N1, #P1 i #P2 z dalszej części niniejszej strony.
       Jednak podejmowanie znacznie korzystniejszej "obrony grupowej" jest silnie rekomendowane dla wszystkich przypadków kiedy większość uczestników danego "intelektu grupowego" - do którego i my należymy, mają zbliżone poglądy. W takich sytuacjach wszyscy uczestnicy tego "intelektu grupowego" powinni podejmować praktykowanie "właściwej moralności" - np. poprzez adoptowanie formalnej wersji filozofii totalizmu, oraz poprzez wzajemne wspieranie się moralnie. To bowiem kompletnie wyeliminuje niebezpieczeństwo nadejścia jakiegoś kataklizmu na ten zgodny i moralnie postępujący "intelekt grupowy" - tak jak dowodzą tego m.in. potwierdzenia z punktów #I5 i #I3 strony o nazwie day26_pl.htm.


Część #H: Na czym polega ów "właściwy rodzaj moralności" jaki ma moc obrony ludzi przed kataklizmami:

      

#H1. Poznajmy więc ową "właściwą moralność" wymaganą dla obrony przed kataklizmami - czyli "moralność pedantycznie zgodną z tą wydaną i nakazywaną ludziom przez Boga":

       Definicja i szerszy opis "faktycznej moralności" zawarty jest m.in. w punkcie #B5 na stronie o nazwie morals_pl.htm. (Odnotuj tam różnice pomiędzy wmuszanym nam przez dzisiejszą oficjalną naukę, fałszywym rodzajem "naukowej moralności", a ową "faktyczną moralnością" wymaganą od nas przez Boga i jednoznacznie definiowaną w Biblii - zaś bardziej klarownie i z użyciem nowocześniejszego języka wyjaśnianą nam na dzisiejszy użytek dopiero przez filozofię totalizmu oraz przez nową "naukę totaliztyczną".)


#H2. W świecie stworzonym i rządzonym przez inteligentnego Boga praktykowanie w ludzkim życiu tej "właściwej moralności" - tj. moralności którą ów Bóg nakazał ludziom, jest NIE negocjowalne i NIE wolno go interpretować na swój własny sposób:

       Istnieją liczne dowody naukowe jakie potwierdzają istnienie wszechmocnego Boga. To zaś oznacza, że ów wszechmocny Bóg NIE będzie tolerował "powypaczanej moralności" którą ludzie przy władzy i bogactwie starają się zastąpić moralność wydaną ludzkości przez Boga.


#H3. Praktykowanie owej "właściwej moralności" nakłada określone wymogi na ludzi, np. "zawsze czyń to co biegnie pod górę pola moralnego", "wynagradzaj proporcjonalnie do wkładu", itp.:

       Najważniejsze wymagania owej "właściwej moralności" opisane zostały m.in. w punktach #A2.1 do #A2.6 odrębnej strony o nazwie totalizm_pl.htm, podczas gdy na niniejszej stronie są one podsumowane w punkcie #G2.


Część #I: Praktykowanie tej "właściwej moralności" otwiera dla nas aż "cały ocean" nowych możliwości i metod:

      

#I1. Moralność jest "kluczem do wszystkiego":

       Kiedy raz zaczniemy praktykować tą "właściwą moralność" wóczas nagle otwiera się dla nas dostęp do niemal nieograniczonych możliwości. Tyle że każda z nich jest uzależniona od poziomu na jaki potrafimy się wznieść w naszych wysiłkach moralnych. Aby dać tutaj pojęcie jakiego rodzaju są owe możliwości, proponuję "rzucić okiem" przykładowo na punkt #D1 ze strony o nazwie nirvana_pl.htm, czy punkt #G2 ze strony o nazwie healing_pl.htm.


Część #J: Materiał dowodowy który m.in. sugeruje iż "epidemie i plagi są sprowadzane na ludzkość przez wrogich jej UFOnautów praktykujących filozofię szatańskiego pasożytnictwa", stanowi jeden z najbardziej niepodważalnych dowodów jakie dokumentują, że faktycznie to Bóg kieruje z iście "żelazną ręką" wszystkim co przytrafia się ludziom:

      

#J1. Najbardziej przekonywujący dowód boskiego sterowania kataklizmami - czyli obecność w każdym katakliźmie co najmniej trzech zbiorów materiału dowodowego jakie dokumentują co najmniej trzy (3) odmienne mechanizmy powstania tego kataklizmu:

       Każda epidemia, plaga, trzęsienie ziemi, tornado, a także wszelkie inne kataklizmy, mają wbudowane w siebie aż kilka niezależnych zbiorów cech, które dokumentują równocześnie co najmniej aż trzy, a często cztery, odmienne mechanizmy ich powstania. Owe zbiory cech, a także opisywane nimi co najmniej owe trzy (a często aż cztery) odmienne mechanizmy formowania kataklizmów, w najlepszy sposób wyjaśnione zostały w punkcie #C2 strony o nazwie tornado_pl.htm. Są one też opisywane aż na kilku dalszych totaliztycznych stronach - przykładowo patrz punkt #G2 strony o nazwie quake_pl.htm. Tutaj NIE będę więc ponownie powtarzał ich generalnych opisów, a jedynie wyjaśnię jak owe zbiory cech manifestowane są w chorobach, epidemiach, plagach, itp.
       Faktycznie to każda choroba, epidemia, plaga, itp., jest (1) celowo wywoływana przez Boga aby skorygować moralność, filozofię, nastawienia, zachowania, wiedzę, itp., tych ludzi których ona w jakikolwiek sposób dotyka. Stąd te osoby, których poglądy i filozofia pozwalają im zrozumieć i zaakceptować intencje i cele Boga w korygowaniu ludzkiej moralności, są w stanie odnaleźć materiał dowodowy jaki faktycznie dokumentuje boskie pochodzenie każdej choroby, epidemii, plagi, itp. Przykładami takiego materiału dowodowego mogą być, między innymi, sam opisywany tutaj fakt, że każdy z tych kataklizmów zawiera wpisane w siebie co najmniej 3, a często 4, niezależne od innych zbiory materiału dowodowego - tak jak wyjaśnia to punkt #C2 na stronie o nazwie tornado_pl.htm, czy też fakt, że choroby, epidemie i plagi mogą być eliminowane i leczone np. za pośrednictwem modlitw i praktykowania "właściwego rodzaju moralności" - tak jak opisuje to niniejsza strona albo opisuje punkt #G1 na stronie healing_pl.htm. Aby jednak dostarczyć również wyjaśnienie powodów zaistnienia chorób, epidemii, pandemii, itp., także dla wszelkich innych osób, które NIE zawsze są gotowe zaakceptować ich boskie pochodzenie, a także aby NIE odbierać tym ludziom tzw. "wolnej woli", w każdy kataklizm, a także w każdą chorobę, epidemię, plagę, itp., Bóg równocześnie wpisuje dalsze zbiory atrybutów, które pozwalają wyjaśniać te kataklizmy na zupełnie odmienne (świeckie) sposoby. I tak każda choroba, epidemia, plaga, itp., wykazuje też (2) cechy które sugerują jej pochodzenie od "natury". Przykładowo, wykazuje się istnieniem unikalnych dla niej bakterii czy wirusów, albo też istnieniem jakiegoś niszczycielskiego czynnika (np. trucizny, promieniowania, pyłu, itp.), które daje się wskazać jako odpowiedzialne za jej powstanie i za zniszczenia zdrowia jakie ona spowodowała. Ponadto, każda choroba, epidemia, plaga, itp., wykazuje najróżniejsze cechy które sugerują iż odpowiedzialnymi za jej powstanie i upowszechnienie są (3) złośliwe działania wrogich ludziom inteligentnych istot, które w dzisiejszych czasach nazywamy "UFOnautami", zaś w dawnych czasach nazywano "diabłami". Przykłady cech chorób, epidemii, plag, itp., które sugerują ich pochodzenie od UFOnautów (diabłów) niniejsza strona opisuje w punktach #C2, #K1 i #L4. W końcu, w przypadku chorób, epidemii, plag, itp., Bóg wpisuje w nie też równocześnie co najmniej jeden zbiór cech (4) który dodatkowo dokumentuje ich pochodzenie od niemoralnych działań ludzkich. Przykładowo, w dawnych czasach takie cechy mogły obejmować upowszechnianie się danej choroby (np. syfilisu) poprzez niemoralne zachowania ludzkie, lub poprzez "pasywne tolerowanie" przez ludzi niechlujstwa, braku higieny, brudu, szczurów, biedy, itp. - tak jak to wyjaśnia punkt #B4 na stronie o nazwie parasitism_pl.htm. Z kolei w dzisiejszych czasach przykładami cech jakie sugerują iż choroby, epidemie, plagi, itp., są następstwem "pasywności ludzi" wobec niemoralnych postępowań swoich ziomków, może być treść wiadomości dziennika wieczornego "3 News" nadawanego na kanale 3 telewizji nowozelandzkiej w godzinach 18:00 do 19:00 w piątek (Friday) dnia 30 grudnia 2011 roku (jaka stwierdzała, że Prezydent Wenezueli, Hugo Chavez, oskarżył USA iż sekretnie zaraża ona rakiem głowy państw południowo-amerykańskich); czy też może być zawartość artykułu o tytule "US censors papers on devastating virus" (tj. "Ameryka cenzuruje referaty o dewastującym wirusie") ze strony A5 gazety The New Zealand Herald, wydanie datowane w czwartek (Thursday), December 22, 2011 (który to artykuł opisuje cenzorowanie artykułów naukowych o wirusie H5N1, tj. "ptasiej grypy" albo "bird flu", jaki to wirus został wymutowany celowo przez amerykańskich naukowców pracujących na rządowe zlecenia, a jaki był tak celowo inżynierowany aby jak najdotkliwiej zarażał ludzi przenosząc się napowietrznie). Tą samą sprawę cenzurowania publikacji naukowych raportujących wyniki amerykańskich badań nad mutowaniem owego morderczego szczepu H5N1 wirusa "ptasiej grypy" omawia także artykuł o tytule "No way of stopping leak of deadly new flu virus, says bioterror chief" (tj. "nie ma sposobu aby powstrzymać ucieczkę śmiercionośnego wirusa nowej grypy, stwierdza szef biologicznego terroru"), ze strony A19 gazety The New Zealand Herald, wydanie datowane w piątek (Friday), February 10, 2012.
       W tym miejscu warto więc zwrócić uwagę czytelnika, że sam fakt równoczesnej obecności w każdej chorobie, epidemii, pladze, itp., aż czterech powyższych kategorii materiału dowodowego naraz, sam w sobie jest dowodem iż faktycznie owe kataklizmy są zsyłane na ludzi dla osiągnięcia nadrzędnych celów przez inteligentną istotę która dysponuje wymaganą wiedzą oraz mocą wykonawczą aby takie dowody wygenerować i ujawnić zainteresowanym ludziom. Jedyną zaś inteligentną istotą która dysponuje aż taką wiedzą i mocą wykonawczą jest sam Bóg. Dlatego owo równoczesne istnienie w każdej chorobie, epidemii, pladze, itp., powyższych czterech kategorii materiału dowodowego, jest już dowodem, że wszelkie choroby, epidemie, plagi, itp., są powodowane NIE przez naturę (bakterie, wirusy, itp.), NIE przez "symulacje" UFOnautów czy diabłów, ani NIE przez ludzi, a przez samego Boga który jednak zesyła je na ludzkość w celu uzyskania dalekosiężnego celu poprawy u ludzi ich moralności, filozofii, wiedzy, itp. Ponadto, jest też oczywistym dowodem, że Bóg faktycznie istnieje i żelazną ręką rządzi On wszystkim co tylko dzieje się na Ziemi.


#J2. Dlaczego Bóg wybrał aby tak kierować każdym kataklizmem, że ludzie o dowolnych filozofiach i poglądach mogą wierzyć iż kataklizm ten wywołany został przyczynami w jakie oni wierzą:

       Powodem jest utrzymanie u ludzi tzw. "wolnej woli" opisywanej, m.in., w punkcie #C2 na stronie will_pl.htm.


#J3. Jeśli to Bóg sprowadza na ludzi epidemiczne choroby, to dlaczego tak je "symuluje" jakby były one inicjowane przez UFOnautów:

       Religie wyrobiły w ludziach wysoce "idealistyczny" obraz Boga. Zgodnie z tym obrazem, Bóg czyni wyłacznie "dobro", zaś zło wyrządzają jedynie przeciwnicy Boga. Dla wielu też nadrzędnych powodów Bóg zdecydował się NIE zaprzeczać swoimi działaniami temu "idealiztycznemu" obrazowi siebie samego. Jednak Bóg jest jednocześnie świadomy, że kiedyś w przyszłości ludzie odkryją, iż za wszystkimi działaniami, zarówno tymi "dobrymi, jak i tymi złymi", kryje się jedyna i ta sama nadrżedna istota, czyli jedyny Bóg. Dlatego aby móc popierać "idealistyczny" obraz Boga upowszechniany przez dzisiejsze religie, a jednocześnie stwarzać logiczne wytłumaczenie dla "zła" które będzie też akceptowalne przez przyszłe pokolenia ludzi, Bóg znalazł wyjście typu "wilk syty i owca cała". Mianowicie, Bóg tymczasowo stwarza (tj. "symuluje") istnienie i działalność na Ziemi "szatańskich UFOnautów" wyznających filozofię moralnego zepsucia zwaną "pasożytnictwem". Nastepnie Bóg tak symuluje wszelkie choroby i epidemie dotykające ludzi, aby te wyglądały jakby były one celowo indukowane na Ziemi właśnie przez owych szatańskich UFOnautów.


#J4. Jak są "symulowani" owi UFOnauci którzy rzekomo atakujący ludzkość bronią biologiczną:

       Owi rzekomi nasi kosmiczni krewniacy (UFOnauci) zawsze po przylocie na Ziemię jakby starannie się przed nami ukrywali. Jeśli zaś już ktoś zdołą ich zobaczyć, wówczas wyglądają dokładnie tak jak my. Dlatego mogą mieszać się z nami na ulicy i w naszych miejscach pracy, zaś my nie potrafimy ich odróżnić od siebie. Ponieważ uważają się za lepszych od nas, a także aby efektywniej nas rabować, wielu z nich zostaje naszymi przywódcami, przełożonymi w pracy, sławnymi i wpływowymi osobistościami, itp. To właśnie od nich bierze się wszelkie zło nękające ludzkość. Z powodu ich szatańskiej natury i złośliwości wobec ludzi, kiedyś nazywano ich "diabłami". W dzisiejszych czasach jednak nazywamy ich "UFOnautami". Ci nasi kosmiczni krewniacy i pasożyci są tak zaawansowani technicznie, że swoimi urządzeniami mogą czynić się niewidzialni dla naszych oczu, przenikać przez mury, a nawet latać w powietrzu. Pod hipnozą uprowadzają oni nocami ludzi do UFO, gdzie systematycznie rabują ich ze spermy i ovule. Potem na swoich planetach hodują z tych ludzkich surowców biologicznych rodzaje niewolników, których UFOnauci nazywają "biorobotami", jednak które faktycznie są naszymi dziećmi. Ci ludzcy niewolnicy wykonują potem dla UFOnautów wszelkie brudne i ciężkie prace. Aby jednak rabunek spermy i owule pozostawał nieodnotowany przez ludzi, cywlizacja ziemska musi być utrzymywana przez UFOnautów na niskim poziomie rozwoju technicznego. Dlatego UFOnauci za wszelką cenę starają się zniszczyć naszą obecną, już dzisiaj zbyt dla nich zaawansowaną, cywilizację techniczną na Ziemi i spowodować powrót ludzkości na drzewa i do jaskiń. Religie prowadziły walkę z tym szatańskim najeźdzcą przez ostatnie co najmniej 2000 lat. Niestety walkę tą zawsze sromotnie przegrały. Najwyższy więc już czas aby ludzkość jako całość zbudziła się z dotychczasowego omamu i również włączyła się do aktywnej walki z tym diabolicznym najeźdzcą z kosmosu. Niniejsza strona stara się wskazać materiał dowodzący faktu, że jednym ze sposobów na jaki owi UFOnauci starają się wyniszczyć ludzkość, jest użycie broni biologicznej. Dlatego to właśnie owi szatańscy UFOnauci obecnie starają się spowodować na Ziemi jakąś światową epidemię morderczej choroby. (Np. ostatnio tzw. "świńskiej grypy", poprzednio tzw. "ptasiej grypy", zaś jeszcze poprzednio starali się oni wywołać wśród ludzi najróżniejsze inne epidemie - po szczegóły patrz punkt #B1 tej strony.) Nie mamy więc innego wyboru, a przed tymi skrytymi atakami UFOnautów musimy zacząć się bronić. W każdym odrębnym punkcie poniżej opisany jest kolejny aspekt rzekomego biologicznego ataku UFOnautów na ludzkość, oraz naszej obrony przed tym atakiem.


Część #K: Przykład "korygowania ludzkiej moralności" atakiem "ptasiej grypy" trapiącej ludzkość od 1997 do 2006 roku:

      

#K1. "Ptasia grypa", czyli zabójcza neo-średniowieczna plaga którą w latach 1997 do 2006 inteligentnie propagowali jakby UFOnauci:

       Z powodu zasady na jakiej działa karma, dla UFOnautów jest ogromnie istotne aby ludzie nigdy nie wiedzieli że dane nieszczęście jest powodowane właśnie przez UFOnautów. Dlatego po każdym nieszczęściu które UFOnauci ostatnio wzbudzali technicznie na Ziemi, zawsze następuje ich "kampania wyjaśniająca" w której liczni UFOnauci-podmieńcy opisani w punkcie #D2 strony internetowej o nazwie predators_pl.htm udają ludzkich naukowców lub przywódców i wyjaśniają dokładnie jakie to "siły natury" lub jacy to rzekomi ludzie są odpowiedzialni za dane nieszczęście. Tak właśnie UFOnauci uczynili w przypadku wywołanego przez siebie tsunami z dnia 26 grudnia 2004 roku. Tak też czynią oni w przypadku każdego z wywoływanych przez siebie tornad czy huraganów. Podobne wyjaśnienia ich podmieńcy udzielali również w sprawie odparowania gmachów WTC przez UFO, oraz zestrzelenia promu kosmicznego Columbia. Co jednak UFOnauci zmuszeni są uczynić, jeśli po wywołaniu wśród ludzi śmiercionośnej plagi "ptasiej grypy", niemal nikt żywy nie pozostanie na Ziemi aby wysłuchiwać ich późniejszych wyjaśnień. Ano w takim wypadku UFOnauci zmuszeni są urzeczywistnić na Ziemi "kampanię uświadamiającą" która przekonałaby ludzi do rzekomych winnych owej grypie już obecnie, tj. zanim owa grypa dokona swoich zniszczeń. W ten sposób na naszych oczach, rozwija się właśnie propaganda szerzona przez UFOnautów a przygotowująca ludzi do nadejścia śmiercionośnej plagi "ptasiej grypy". Jej przejawem są najnowsze wiadomości w dziennikach telewizyjnych, a także artykuły w gazetach w rodzaju "Bird flu could kill 150 million" opublikowanego w nowozelandzkiej gazecie "The Dominion Post", wydanie z soboty, 1 October 2005, strona B1, czy "Bird flu patients appeal", zaprezentowanego w nowozelandzkiej gazecie "Otago Daily Times", wydanie z piątku, dnia 30 September 2005, strona 8. Zadaniem tej kampanii jest przekonanie wszystkich ludzi, aby za plagę tą przypadkiem nie obwiniali UFOnautów, a winili owych Azjatów oraz nieprzychylną "matkę naturę". Sam fakt że owa kampania jest obecnie tak szeroko prowadzona, jest już dla nas znakiem, że UFOnauci prą do przodu z użyciem na ludziach swojej "broni biologicznej" i uwolnienia na Ziemi tej neo-średniowiecznej plagi.
       Jak więc może wyglądać scenariusz owej plagi jeśli UFOnautom uda się ją zrealizować w sposób jaki planują. Z informacji jakie daje się nam wydedukować na temat wirusa który UFOnauci dla nas przygotowali w swoich laboratoriach aby wkrótce go wśród nas uwolnić, jest pewnym że wirus ten będzie szybki i morderczy. Z tych ludzi którzy zarażeni zostali jego ptasią wersją H5N1, przeżywa mniej niż połowa. A ludzie ci leczeni są przecież przez najlepszych lekarzy i wspomagani wszelkimi lekarstwami jakie tylko ludzka medycyna posiada obecnie w swojej dyspozycji. Kiedy więc jeszcze od niej gorsza wersja wirusa wyhodowana w laboratoriach UFOnautów specjalnie dla wymordowania ludzkości uderzy w nieprzygotowanych przechodniów z ulicy, śmiertelność zapewne będzie na poziomie około 80%. To zaś oznacza, że z każdych pięciu ludzi na Ziemi zarażonych ową grypą, przeżyje tylko około jednej osoby. Ponadto trzeba sobie przypomnieć, że podczas średniowiecznych plag UFOnauci rozpylali mikroorganizmy we wszystkich miejscach równocześnie. Stąd trzeba się liczyć, że kiedy tym razem użyją przeciw ludzkości tej swojej broni biologicznej, wtedy ich wehikuły UFO będą rozpylać wirusy ptasiej grypy we wszystkich krajach i miastach naraz. (Jak to podkreślono w punkcie (iv) poniżej, UFOnauci już obecnie tak właśnie czynią z ptasią wersją tej grypy, zarażając nią ptaki ze wszystkich kontynentów.) Już więc w kilka dni po rozpyleniu przez UFOnautów wirusa tej grypy, ludzie zaczną od niego chorować we wszystkich zakątkach świata. (Odnotuj, że gdyby wirus ten rozprzestrzeniał się naturalnie, a nie był rozpylany przez UFOnautów, wówczas zarażenia nim przemieszczałyby się po kontynentach podobnie jak linia pożarów pochłania lasy - znaczy ławą i systematycznie.) Chorych i umierających będzie naraz aż tak dużo, że praktycznie całe życie publiczne zostanie sparaliżowane. Takie sparaliżowanie naszej obrony będzie zresztą celem owego równoczesnego rozpylenia wirusa po całym świecie. Zamilknie radio i telewizja. Sklepy i apteki zostaną zamknięte. Woda przestanie płynąć z kranów. Gazu, paliwa, ani elektryczności nie będzie miał kto produkować, dowozić ani sprzedawać. Transport publiczny zaniknie. Szpitale przestaną działać. Ośrodki władzy i urzędy opustoszeją. Nikt nie będzie kierował obroną. Nikt nie będzie grzebał zmarłych. Już wkrótce powietrze będzie tak cuchnęło od rozkładających się ciał, że w miastach nie da się oddychać. Ludzie będą zmuszeni do uciekania na wieś. Ci co przetrwają będą też pozostawieni samym sobie. Nie będzie żywności ani policji. Niektórzy z tych przeżyli zaczną rabować i mordować innych. Stan chaosu potrawa przez conajmniej 2 miesiące zanim ci co przeszli już chorobę i wyzdrowieli zdołają się zmobilizować i zorganizować aby odtworzyć działanie społeczeństwa. W 1918 roku podobna grypa szalała aż przez około 18 miesięcy zanim sama wygasnęła. Należy więc mieć na uwadze możliwość, że również i od nadchodzącej zarazy ludzie będą się ciągle zarażali i umierali przez okres co najmniej jednego roku.
       Kiedy więc powinniśmy spodziewać się owej "ptasiej grypy" wywołanej przez UFOnautów? Ano, aby była ona najskuteczniejsza, UFOnauci zapewne zdecydują się ją wyzwolić kiedy po wycieńczjącej zimie dla większości ludzi nadejdzie wiosenne ocieplenie. Wszakże wówczas organizmy ludzi będą najsłabsze i najbardziej podatne. Ponadto ciepła temperatura sprzyjała będzie rozprzestrzenianiu się choroby. Jeśli więc UFOnauci w międzyczasie nie zmienią swoich zamiarów, podobnie jak je zmienili w sprawie wywołania morderczego tsunami opisanego na stronie 26ty dzień, wówczas morderczej plagi "ptasiej grypy" powinniśmy się spodziewać około marca 2006 roku. Jeśli jednak rozwój sytuacji na Ziemi zmusi UFOnautów do pośpiechu, wówczas mogą uwolnić ten wirus już pod koniec listopada 2005 roku (chociaż wówczas wirus nie będzie aż tak skuteczny jak w marcu).
       Czy istnieją jakieś konkretne przesłanki które by sugerowały, że to UFOnauci, a nie matka natura, przygotowują nam ową nadchodzącą epidemię morderczej "ptasiej grypy". Tak istnieją i jest ich sporo. Wymieńmy tutaj naważniejsze z nich:
       (i) Kampania wyjaśniająca. Jakiekolwiek nieszczęście UFOnauci nam zgotują, zawsze z ogromną pieczołowitością wyjaśniają nam kogo powinniśmy za nie winić. Chodzi bowiem o to, że "ten co dokładnie wie nie zadaje już dalszych pytań", oraz "ten co nie ustaje w pytaniu w końcu zawsze otrzymuje poprawną odpowiedź". Poprzez dokładne wyjaśnienie nam kto jest winny danemu nieszczęściu, UFOnauci zapobiegają więc odkryciu przez nas samych, że to właśnie oni nam je zgotowali. Jak dobrze wiemy, naszą planetę w ostatnich czasach dotknęło wiele morderczych wirusów. Przykładowo "ebola" czy "SARS" - patrz punkt #B1 tej strony. Jednak tylko dla właśnie nadchodzącej epidemii "ptasiej grypy" UFOnauci rozpętali tak ogromną "kampanię wyjaśniającą". To zaś nakłania, aby ci co wiedzą jak UFOnauci działają, trzymali oczy szeroko otwarte.
       (ii) Użycie wirusa z nieistniejącego na Ziemi ptaka. W dniu 3 października 2005 roku w telewizji nowozelandzkiej oglądałem interesujący program na temat wirusa "ptasiej grypy". Jakaś grupa badaczy amerykańskich odtworzyła wirus ptasiej grypy, który w 1918 roku zabił około 40 milionów mieszkańców Ziemi (tj. odpowiednik liczbowy dla wszystkich ludzi zamieszkujących Polskę). Wirusa tego badacze ci znaleźli w próbkach ciał ludzi umarłych w 1918 roku, jakie do dziś przechowywane są przez rząd amerykański. Jak się okazało, wirus ten NIE pochodził z żadnego ptaka żyjącego na Ziemi. Najwyraźniej więc UFOnauci wyhodowali go ze swoich własnych (kosmicznych) ptaków w swoich laboratoriach, potem zaś tylko przewieźli na Ziemię aby wytestować na ludziach jego skuteczność.
       (iii) Przypadkowość i brak logiki w dotychczasowych śmierciach od "ptasiej grypy". Kiedykolwiek jakaś choroba rozwija się naturalnie, wówczas istnieje wyraźny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poszczególnymi jej ofiarami. Tymczasem jeśli przeanalizować owe 65 śmierci jakie do początka października 2005 roku spowodowane zostały obecnym wirusem H5N1, wówczas się okazuje że jedyne co mają wspólnego, to że dostarczają one UFOnautom pretekstu do prowadzenia obecnej kampanii przygotowującej epidemię. Przykładowo ofiary tego wirusa z Wietnamu oddzielone są szerokim oceanem od ofiar z Indonezji i nie posiadają z nimi żadnych fizycznych związków. Ponadto owe śmierci pojawiły się niespodziewanie dopiero od 2003 roku. Wygląda to jakby dopiero w 2003 roku UFOnauci zadecydowali uwolnić tą plagę.
       (iv) Równoleżnikowe rozprzestrzenienie zarażonych ptaków. Jak wszystkim doskonale wiadomo, wędrowne ptaki latają wyłącznie południkowo, np. z południa (Afryki) ku północy (Europie), lub odwrotnie. Nigdy nie latają równoleżnikowo, np. z Indonezji do Europy. Tymczasem w październiku 2005 roku wirus H5N1, przeniesiony miał jakoby być z Indonezji do Rumunii i Turcji. Jako rzekomy dowód tego przeniesienia ptasiej grypy wygodnie znaleziono w Rumunii dwie zdechłe dzikie kaczki zarażone tym wirusem. Oczywiście, takie przemieszczenie wirusa jest sprzeczne z prawami natury. Jedyne wyjaśnienie skąd owe zarażone kaczki faktycznie znalazły się w Rumunii, jest że celowo podrzucili je tam UFOnauci. Uczynili to też w taki sposób, aby z całą pewnością ktoś je znalazł i wszczął alarm.
       (v) Poprzednie wielokrotne używanie przez UFOnautów broni biologicznej przeciwko ludzkości. UFOnauci mają już długą tradycję historyczną w wykańczaniu ludzkości za pomocą swojej broni biologicznej. Najwięcej materiału dowodowego na poprzednie używanie przeciwko ludziom najróżniejszej broni biologicznej pochodzi ze średniowiecza. Stare opisy średniowiecznych plag ujawniają, że w wielu niezależnych od siebie miejscach odnotowano wówczas niezwykłe istoty, które najczęściej brano za diabłów, jak tuż przed plagą rozpylały one jakąs jakby mgłę w określonym obszarze. Potem zaś w obszarze tym wybuchała zaraza. Kolejne dowody na używanie przez UFOnautów broni biologicznej przeciwko ludziom wyłaniają się także z całego szeregu innych źródeł. Przykładowo, obecne są one w Biblii (np. patrz w Biblii jak Egipcjanie zostali ukarani za zniewalanie Izraelitów - Exodus 12:29). Również fakt, że mordercza grypa z 1918 roku pochodziła z nieznanego na Ziemi ptaka, też dowodzi celowego zarażania. Kolejnym dowodem jest fakt, że UFOnauci mordują znaczną proporcję indywidualnych ludzi właśnie poprzez zarażanie ich najróżniejszymi choróbskami. Kiedyś badałem osobę uprowadzaną do UFO, której UFOnauci zademonstrowali jak tego zarażenia dokonują. Także mnie samego "symulacje" UFOnautów kiedyś bez przerwy nękały najróżniejszymi choróbskami tylko za to że z nimi podjąłem wówczas walkę. Wielokrotnie też w swoim życiu odnotowałem przypadki zostania zarażonym jakąś kolejną paskudną chorobą podczas częstego u mnie wtedy uprowadzenia do UFO. (Po więcej szczegółów patrz np. podrozdział W4 z tomu 18 mojej najnowszej monografii [1/5].)
       (vi) Inteligently wybór czasu epidemii. Gdyby to "matka natura" miała nas uderzyć, czas wybuchu epidemii byłby zupełnie przypadkowy. Szczególnie że ewolucja tego wirusa ma jakoby następować w krajach tropikalnych (tj. we Wietnamie i Indonezji), gdzie przez cały rok panują podobnie sprzyjające warunki do jego rozwoju. Tymczasem wyraźnie można odnotować, że owa epidemia "inteligentnie zwleka" z nadejściem, tak jakby "wiedziała" że dopiero około marca 2006 roku będzie w stanie uczynić najwięcej zniszczeń wśród ludzi.
       Z tego co wiemy o UFOnautach, powyższe przesłanki dosyć wyraźnie demaskują że "ptasia grypa" to nie przypadek, a ich szatański wytwór wdrażany na Ziemi według inteligentnego i dobrze przemyślanego planu mordowania ludzi.
       Czy możemy do plagi tej się przygotować? Tak możemy oraz powinniśmy. Wszakże kiedy ona nadejdzie będzie już za późno na działanie. Dobrze więc uczynić to co opisano w punktach #P2 i #N2 tej strony, czyli zgromadzić jakiś zapas środków uodparniających i antygrypowych. Ponadto ważne aby mieć wówczas wystarczający zapas jedzenia w konserwach, wody pitnej, paliwa, oraz baterii, aby przetrwać przez najgorszy okres - po szczegóły patrz punkt #P1 tej strony. (Takie zapasy w dzisiejszych czasach warto zresztą cały czas mieć pod ręką, bowiem nigdy nie wiadomo co UFOnauci jutro mogą nam wywinąć.) Ponadto, co najważniejsze, należy coraz otwarciej o tym mówić i myśleć, że to właśnie UFOnauci przygotowują nam ową plagę. Jeśli bowiem wystarczająca liczba ludzi będzie tak myślała i mówiła, z powodów karmatycznych UFOnauci zmuszeni będą wstrzymać jej wzniecenie.
       Po poznaniu powyższego opisu staraj się polecić go też innym do przeczytania. Jak to bowiem wyjaśniłem na stronie internetowej 26ty dzień, narazie jedynym sposobem naszej obrony przed atakami UFOnautów jest uprzedzenie tak dużej liczby ludzi jak tylko możliwe że taki atak właśnie się zbliża. Jeśli bowiem wystarczająco duża liczba ludzi wie o nadchodzącym ataku, oraz wie czego się spodziewać, wówczas z przyczyn karmatycznych UFOnauci zaniechają jego zrealizowania (lub przeniosą jego zrealizowanie na czas kiedy ludzie już o nim zapomną).


Część #L: Przykład "korygowania ludzkiej moralności" atakiem "świńskiej grypy" z 2009 roku:

      

#L1. "Świńska grypa" jako mordercze udoskonalenie "ptasiej grypy":

       Jak to wyjaśnione już zostało w punkcie #B1 tej strony, tzw. "świńska grypa" najpierw pojawiła się w Meksyku. Najwcześniejszy jej przypadek został oficjalnie zarejestrowany przez tamtejsze władze w dniu 18 marca 2009 roku. Był nim 5-cio letni chłopiec o nazwisku Edgar Enrique Hermandez, z małego prowincjonalnego osiedla położonego przy ogromnej hodowli świń w obwodzie La Gloria z meksykańskiego stanu Veracruz. Do końca kwietnia oficjalna liczba ofiar tej grypy w samym Meksyku wynosiła co najmniej 172 osoby (nieoficjalnie sugerowano że liczba ta może być nawet 2 lub 3 razy większa). W dniu 29 kwietnia 2009 roku w stanie Texas, USA, umarło małe dziecko które było pierwszą ludzką ofiarą tej grypy poza Meksykiem - patrz artykuł "First flu death in US" (tj. "pierwsza śmierć od grypy w USA") ze strony B1 nowozelandzkiej gazety The Dominion Post, wydanie datowane w czwartek (Thursday), April 30, 2009. Na przekór bowiem że w samym Meksyku owa grypa byłą mordercza, poza Meksykiem miała ona równie łagodny przebieg jak każda zwykła ludzka grypa.
       Wirusy "świńskiej grypy" łączą w sobie cechy aż kilku odmiennych gryp - tak jak to wyjaśniono w punkcie #L4 (1) poniżej na niniejszej stronie. Symptomy tej grypy obejmują zarówno wszelkie symptomy typowej ludzkiej grypy, tj. łamanie w kościach, bóle mięśni, bóle głowy, jak również charakterystyczną dla tej grypy bardzo silną gorączkę - bliską 40 stopni celsiusza, a ponadto biegunkę, mdłości i gwałtowne wymioty. Śmierć w następstwie "świńskiej grypy" polega na rodzaju "samobójstwa popełnianiego przez system immunologiczny chorego". Mianowicie, grypa ta powoduje tak silną reakcję obronną organizmu chorego, że usiłując zabić wirusy tej grypy dany organizm faktycznie zabija aż sam siebie. To dlatego na "świńską grypę" umierają głównie ludzie młodzi o silnych organizmach. Natomiast ludzi starych i słabych grypa ta oszczędza.
       Świńska grypa daje się leczyć dwoma lekarstwami, mianowicie tzw. "Tamiflu" (produkcji "Roche"), oraz podobnym do Tamiflu lekarstwem zwanym "Relenza".


#L2. Ociężała reakcja władz na "świńską grypę":

       Atak owej "świńskiej grypy" na Nową Zelandię jest doskonałym przykładem zasad na jakich operują dzisiejsze instytucje. Kiedy przez okres praktycznie całego kwietnia 2009 roku światowe telewizje raportowały spustoszenie jakie owa grypa czyni w Meksyku, decydenci w Nowej Zelandii popijali sobie kawę i udawali że problem wcale NIE istnieje. A mogli przecież zacząć natychmiast monitorowanie na lotniskach przyjeznych z Meksyku, oraz natychmiast izolować tych którzy byli w stanie grypę tą upowszechnić po całej Nowej Zelandii. W ten sposób upowszechnienie się wirusa owej grypy po odizolowanych od reszty świata wyspach Nowej Zelandii mogło być zapobiegnięte. Niestety, władze obudziły się z letargu i podjęły działanie dopiero kiedy w piątek 24 kwietnia 2009 roku wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki do Meksyku z Rangitoto College w Auckland raptownie zachorowali na gwałtowną grypę, zaś ich rodziny podniosły alarm. Władze pobrały wówczas próbki ich wirusów, jednak wysłały te próbki do zbadania w Australii dopiero w trzy dni później. W międzyczasie zarażenia tą grypą swobodnie się rozprzestrzeniały po kraju. Dopiero kiedy zostało oficjalnie potwierdzone, iż wszystkich 11 uczestników owej szkolnej wycieczki do Meksyku faktycznie ma "świńską grypę", władze zaczeły działać. Do owego jednak czasu "świńska grypa" rozprzestrzeniła się już po całej Nowej Zelandii i było już za późno aby ją opanować - co dosyć dobrze wyjaśnia artykuł "Delays may put thousands at risk" (tj. "Opóźnienia mogą postawić tysiące w niebezpieczeństwie") ze strony A1 nowozelandzkiej gazety The Dominion Post, wydanie datowane w środę (Wednesday), April 29, 2009. Jedyne co więc pozostało, to niwelować konsekwencje szerzącej się grypy.
       Wnioski wynikające z obserwacji reakcji obecnego świata na "świńska grypę" są raczej demoralizujące. Wykazują bowiem, że obecne ludzkie instytucje nadal NIE są w stanie zapobiec nadchodzącej epidemii nawet w państwach wyspiarskich które praktycznie są całkowicie odizolowane od świata. Jedyne więc co dzisiejsze władze i instytucje potrafią uczynić, to "sprzątać trupy" po tym jak owa epidemia uczyni już równe spustoszenie wśród ludzi jak "zarazy" czyniły to w czasach średniowiecza.


#L3. Zależność morderczości wszelkich wirusów i bakterii, w tym wirusów "świńskiej grypy", od grawitacji miejsca w którym się one wymutowały:

Motto: "Natychmiast po przeniesieniu w miejsce o odmiennej grawitacji, wirusy wszelkich chorób tracą swoją morderczość."

       W 1996 roku, tj. na początku swojej profesury na Borneo, wypracowałem tam tzw. "równania grawitacyjne". Ich szerszy opis można poznać z praktycznie wszystkich moich najważniejszych monografii, począwszy od podrozdziału JG9 z tomu 8 mojej najnowszej monografii [1/5], a skończywszy na podrozdziale G9 z tomu 3 mojej znacznie starszej monografii [8/2]. Równania te stwierdzają, że wszelkie atrybuty praktycznie każdego organizmu silnie zależą od grawitacji miejsca w którym organizm ten się wyewoluował. Dlatego np. u ludzi grawitacja miejsca ich ewolucji wpływa m.in. na ich długowieczność, inteligencję, wzrost, ciężar, uczucia, zwrot karmy, itp. Również i w przypadku organizmów tak małych jak wirusy i bakterie, lokalna grawitacja miejsca w którym wirusy te czy bakterie się wymutowały, wpływa na praktycznie wszelkie ich cechy, w tym na ich morderczość. To właśnie z powodu owego uzależnienia morderczości wirusów i bakterii od grawitacji miejsca ich wymutowania się, jeśli np. zarazimy się jakąś chorobą w jednym miejscu świata, potem jednak przelecimy samolotem do zupełnie innego miejsca świata, owa choroba jest tam łatwo i szybko leczona przez nasze ciało.
       Istnieje cały szereg dowodów empirycznych na poparcie owego wniosku wynikającego z moich "równań grawitacyjnych", że "wirusy i bakterie tracą i zmieniają swoje atrybuty po zostaniu przeniesionymi w odmienne miejsce o innej grawitacji". Jednym z przykładów tych dowodów, jest fakt który zapewne odnotował każdy czytelnik, mianowicie że jeśli ktoś ma katar lub grypę w chwili odlotu samolotem do innego kraju, po przylocie na miejsce ów katar lub grypa niemal natychmiast zanika. Innym dowodem na prawdziwość tego wniosku są doświadczenia producentów tzw. "jorgut" czy "yoghurt" (tj. fabrycznie produkowanego "kwaśnego mleka"). Producenci ci wiedzą bowiem, że jeśli produkują odmianę jakiegoś jorgutu, którego zakwaszenie powoduje specjalna bakteria z jakiegoś kraju, np. bakteria słynnego "kwaśnego mleka" z Bułgarii, wówczas bakterię tą trzeba nieustannie dowozić z owego kraju, bowiem po jej wymutowaniu się w nowym miejscu jej oryginalne cechy zakwaszania mleka niemal zupełnie zanikają.
       Powyższa prawidłowość najlepiej się zamanifestowała właśnie w trakcie szerzenia się "świńskiej grypy". Mianowicie, na przekór że w Meksyku w którym wirusy "świńskiej grypy" oryginalnie się wymutowały, grypa ta zasiewała ogromne spustoszenie, osoby nią zarażone w innych miejscach świata początkowo przechodziły ją niemal tak samo lekko jakby była to "normalna ludzka grypa". Niestety, owa początkowa niewielka śmiertelność "świńskiej grypy" jest tymczasowa. Zaniknie ona natychmiast po tym jak w wyniku łańcuchów kolejnych zarażeń mających miejsce już w lokacjach o odmiennej niż Meksyk grawitacji, wirusy te wymutują swoją wersję która będzie już dostosowana do lokalnej grawitacji w danym miejscu ich szerzenia się. Jest więc to już tylko kwestią czasu kiedy "świńska grypa" także w innych miejscach świata zacznie być równie śmiertelna jak jest w Meksyku. Jedyna więc szansa aby ta grypa nie przekształciła się w "zarazę" która zdziesiątkuje całą ludzkość, jest że grypa ta z jakichś tam powodów sama zaniknie zanim jej wirusy wymutują swoje wersje już dostosowane do lokalnych warunków grawitacyjnych poszczególnych krajów. Czy jednak to się stanie, pokażą to nam już wkrótce nadchodzące czasy i zdarzenia.


#L4. Przejawy inteligencji w pojawieniu się, cechach, oraz upowszechnianiu "świńskiej grypy":

       Najbardziej szokujące w ostatnio atakującej ludzkość "świńskiej grypie" jest to, że grypa ta manifestuje jakby "posiadanie inteligencji". Znaczy, grypa ta wykazuje posiadanie takich cech, a także demonstruje takie zachowania, jakby była ona rodzajem "inteligentnego stworzenia" które rozwija w sobie cechy i postępowania jakie dokumentują zamierzoność i celowość. Wszakże ze wszystkich możliwych scenariuszy pojawienia się i upowszechnienia tej grypy, każde związane z nią zdarzenie nosi w sobie cechy inteligentnie tak zaprojektowanego i zrealizowanego, aby spowodować możliwie najsilniejszy wpływ na ludzi. Inteligencja "świńskiej grypy" zaczyna się rzucać w oczy, jeśli ktoś przeanalizować jej cechy, sposób jej pojawienia się, a także wzór jej upowszechniania się po świecie.
       Oczywiście, zanim przeglądnimy sobie przykłady dokumentujące "inteligencję" świńskiej grypy, najpierw musimy sobie zdefiniować co nazywamy "inteligentnymi cechami" oraz "inteligentnym zachowaniem" czegoś co należy do tzw. "natury". Przykładem "inteligentnych cech" w naturze może być ergonomiczny kształt banana opisany w punkcie #D3.1 strony fruit_pl.htm. Aby docenić "inteligencję" cech tego owocu, rozważmy jak jadłoby się banany gdyby te miały przykładowo zupełnie przypadkowe kształty i konsystencję, takie np. jak występują w kawałku zastygnietej lawy. Z kolei przykładem "inteligentnego zachowania" może być zachowanie huraganu "Nargis", którego atak na Burmę (Mayanmar) w dniach 3 i 4 maja 2008 roku, opisny jest w punktach #E1 i #E2 strony katrina_pl.htm. Lepsze zrozumienie jak "inteligentnie" działał tamten huragan Nargis daje nam porównanie jego zasady działania z np. działaniem typower burzy powodującej groźne dla życia ludzkiego wzburzenie morza. Jak z powyższych przykładów to widać, demonstrowanie "inteligencji" przez coś z natury polega na przyjmowaniu takich cech i takich zachowań, które pozwalają danemu czemuś najefektywniej osiągnąć swój cel. (W przypadku dowolnej choroby - w tym "świńskiej grypy", celem tym jest spowodowanie światowej pandemii i uśmiercenie możliwie największej liczby osób.) Jeśli coś w naturze wykazuje "inteligencje" wówczas to oznacza, że demonstruje to sobą cechy i zachowania które wystąpiłyby w tym czymś gdyby było to celowo inżynierowane i następnie zamierzenie sterowane w działaniu przez jakąś inteligentną istotę.
       Pandemia "świńskiej grypy" z 2009 roku zamanifestowała właśnie dziwnie wysoką "inteligencję" w powyższym zrozumieniu. Przeglądnijmy więc teraz przykłady tych aspektów "świńskiej grypy", w których w oczy rzuca się właśnie owa "inteligencja" z którą grypa ta spowodowała najsilniejszy wpływ na ludzi jaki był możliwy przy jej cechach i przy dzisiejszych warunkach na świecie. Oto owe aspekty:
       (1) Inteligentna kompozycja genetyczna. Mianowicie, grypa ta łączy w sobie geny, a stąd i cechy, aż kilku gryp poprzednio prześladujących ludzkość. Wygląda to niemal tak jakby ktoś (UFOnauci?) genetycznie inżynierował tą grypę właśnie w taki sposób aby nadać jej najbardziej mordercze cechy. I tak, było to raportowane, że w wirusach "świńskiej grypy" skoncentrowane zostały mordercze cechy co najmniej trzech odmiennych gryp, tj. zarówno typowej ludzkiej grypy, jak i tzw. "ptasiej grypy" opisywanej w "części #K" tej strony, a także zwierzęcej grypy która dotychczas upowszechniała się jedynie wśród świń. Po świecie krążą też pogłoski, że "świńska grypa" z 2009 roku zawiera w sobie także niektóre geny tzw. "hiszpańskiej grypy" z 1918 roku - która przecież należała do jednej z najbardziej morderczych chorób naszej planety. Co ciekawsze, wirusy owej "grypy hiszpańskiej" nie pojawiły się w żadnej innej grypie jaka zaistniała na Ziemi już po 1918 roku. Hiszpańska grypa faktycznie była więc już wymarła. Aby zaś geny tamtej "grypy hiszpańskiej" nagle mogłyby się znaleźć w wirusach "świńskiej grypy", ktoś by musiał najpierw dokonać "genetycznej inżynierii" owej "świńskiej grypy" - wbudowując w nią geny grypowe jakie od dawna były już wymarłe na Ziemi.
       (2) Zasada na jakiej "świńska grypa" zabija. Typowa ludzka grypa nigdy NIE zabija sama z siebie. Zabijają jedynie powikładnia które się pojawiają jeśli ktoś np. przeziębi grypę.
       (3) Pojawienie się i upowszechnianie poza "sezonem grypowym". Świńska grypa pojawiła się poza typowym sezonem grypowym. To zaś oznacza, że jej wywołanie NIE mogło być "naturalne". Ktoś lub coś musiało zaindukować tą grypę w sposób celowy i inteligentny, uzyskując w ten sposób jakieś tylko temu komus znane cele.
       (4) Miejsce powstania i ujawnienia swego działania. Kolejną inteligentną cechą "świńskiej grypy" jest miejsce w którym ona powstała i najpierw ujawniła swoje działanie - mianowicie prowincjonalny Meksyk którego nikt uprzednio NIE posądzał że może się on stać zaczątkiem światowej pandemii. Poprzez pojawienie się najpierw w Meksyku, grypa ta zdołała cichcem upowszechnić się po praktycznie całym świecie zanim ludzkie instytucje zorientowały się o jej istnieniu i podjęły pierwsze działania. Kolejnym przejawem inteligentnego zachowania tej grypy było że jej cechy silnie zależały od grawitacji. To zaś pozwoliło jej niepostrzeżenie upowszechnić się po wielu krajach, zanim władze owych krajów mogły się zorientować że mają już ją na swoim terenie.
       (5) Niepostrzeżone upowszechnienie się. Jeszcze innym przejawem inteligencji tej grypy było, że jej zachowania stanowiły jakby rodzaj "testu" który miał sprawdzić gdzie leżą tzw. "słabe punkty" w dzisiejszych organizacjach zwalczających pandemię. Dlatego po ujawnieniu przez ową grypę owych "słabych punktów", możliwe jest teraz inteligentne zaprojektowanie następnej choroby, która wykorzysta te słabe punkty aby zmasakrować ludność całego świata.
       Wykazywanie inteligencji przez "świńską grypę" teoretycznie rzecz biorąc może wywodzić się z dwóch odmiennych źródeł. Mianowicie, albo grypa ta (1) posiada rodzaj "inteligentnej zbiorowej duszy", która to "dusza" owej grypy wykazuje wszelkie cechy dusz opisywane na stronie soul_proof_pl.htm - o dowodach, zdjęciach i eksperymentach potwierdzających istnienie nieśmiertelnej duszy, albo też (2) ktoś inteligentnie steruje wszystkim co dotyczy owej "świńskiej grypy", czyli ktoś najpierw inteligentnie ją zaprojektował, zaś obecnie inteligentnie ją upowszechnia po Ziemi. Ja osobiście jestem skłonnym uważać, że w działaniu jest inteligencja z punktu (2) - tj. ktoś inteligentnie zaprojektował i upowszechnia ową grypę. Kim zaś ów ktoś jest, wyjaśnia to dokładniej punkty #C2 i #J3 niniejszej strony.


Część #M: Inne ataki chorób, epidemii, plag, itp., jakie pojawiają się w czasach kiedy moralność ludzkości spada:

      

#M1. Liczba plag które są w stanie trapić ludzkość niemal NIE zna granic:

       Przykładowo, część z owych licznych plag już została króko opisana w punkcie #B1 tej strony.


Część #N: "Strzeżonego Pan Bóg strzeże" czyli co czynić aby fizykalnie być przygotowanym na niespodziewane:

      

#N1. Ponieważ osiągnięcie "moralnej doskonałości" przez nasz "intelekt grupowy" jest niemal niemożliwe w dzisiejszych niemoralnych czasach, dlatego powinniśmy przygotować się na niespodziewane:

       W punkcie #G4 niniejszej strony wyjaśnione zostało, że ponieważ Bóg zesyła epidemie i kataklizmy na całe tzw. "intelekty grupowe" (np. na całe miasta czy całe społeczności), nasza tylko "indywidualna obrona" w wielu przypadkach NIE wystarczy aby epidemie te i kataklizmy powstrzymać. Dlatego w przypadkach kiedy jesteśmy w stanie podejmować tylko taką "indywidualną obronę" - zaś kiedy cała reszta "intelektu grupowego" do którego należymy kontyunuuje "niemoralne zachowania", powinniśmy przygotować się na niespodziewane - tak jak postuluje to nam punkt #Z1 poniżej. Dalsza część tej strony wyjaśnia więc jak dokonać tego "przygotowania się na niespodziewane".


#N2. Fizykalne przygotowanie się do choroby obejmuje podniesienie naszej odporności immunologicznej:

       Jedną z najważniejszych form przygotowania się na nadejście epidemii, jest trwałe podniesienie u siebie i u swoich najbliższych odporności immunologicznej na ataki wirusów grypy (tj. "immune boosting"). Nie ma bowiem się co łudzić, epidemię tą przetrwamy tylko jeśli organizm nas samych i naszych najbliższych będzie w stanie zwalczyć załapaną infekcję. Wszakże UFOnauci uczynią pewnym, że każdy mieszkaniec Ziemi prędzej czy później będzie wystawiony na wirusa. Tylko więc od zdolności organizmów poszczególnych ludzi do zwalczania chorób typu grypa będzie zależało czy wirusa tego zdołają u siebie zwalczyć. Z kolei aby zwiększyć własną odporność immunologiczną nie wystarczy jedynie połknąć kilku tabletek "tamiflu" za którymi cały świat dzisiaj szaleje. (Skąd zresztą wziąść owo lekarstwo przeciw-grypowe, kiedy nigdzie nie ma go w wolnej sprzedarzy, zaś rządy trzymają je jako swoje rezerwy.) Najlepiej więc dla podniesienia swej trwałej odporności podjąć systematyczne i długofalowe działanie, które każdy z nas powinien rozpocząć natychmiast (tj. od dzisiaj). Jak dokładnie podnosić tą naszą odporność na choroby grypo-podobne, niemal każdy fachowiec ma na to własną teorię i własne rekomendowane przez siebie medykamenty ("immune boosters"). Ponieważ trudno znaleźć obiektywne dane porównawcze jaki sposób jest najefektywniejszy, a jeszcze trudniej znaleźć metodę co do której wszyscy by się zgadzali, opiszę tutaj jak ja sam powiększam swoją odporność immunologiczną na choroby w rodzaju grypy. To co tu wyjaśnię wcale NIE gwarantuje uchronienia przed ptasią grypą. Niemniej wskazuje kierunek od jakiego można rozpocząć swoje działania. W moim własnym przypadku trzy kroki jakie tu opiszę okazują się relatywnie skuteczne. Chronią mnie bowiem dosyć dobrze przed całym zatrzęsieniem najróżniejszych choróbs z rodziny gryp, jakimi niemal przy okazji każdego uprowadzenia do UFO wrogo do mnie nastawieni UFOnauci starają się mnie zarazić. Wszakże jestem twórcą totalizmu którego UFOnauci nie znoszą. Gdyby więc potrafili uczynić to w sposób nieodnotowalny dla innych ludzi, z przyjemnością UFOnauci utopiliby mnie w przysłowiowej "łyżce wody". Oto więc kroki jakie podjąłem aby mój organizm mógł zwalczać grypo-podobne infekcje nadane mi przez UFOnautów:
       (a) Jedno jabłko po każdym posiłku. Zanim opiszę tu sposób na jaki powiększam swoją własną odporność immunologiczną, powinienem wyjaśnić, że opisane tu środki stosuję tylko przez relatywnie niedawną część swojego życia. Początkowo nie zażywałem niczego dla utrzymania zdrowia. Chorowałem więc praktycznie bez przerwy. Posądzałem wówczas że po prostu jestem z natury chorowity. Dopiero wiele lat później odkryłem, że praktycznie wszystkie moje choroby demonstrują cały szereg atrybutów które dowodzą, że indukowane są one u mnie celowo właśnie przez UFOnautów. Pierwsze zamierzone działanie nastawione na poprawę swojej odporności immunologicznej podjąłem dopiero około 1990 roku. Mieszkałem wówczas w Dunedin. Zwróciłem wtedy uwagę na często powtarzane w Nowej Zelandii powiedzenie, że "jedno jabłko na dzień trzymać będzie lekarzy z daleka, jedna cebula na dzień trzymać będzie wszystkich z daleka, zaś jeden czosnek na dzień utrzyma z daleka nawet wampira" (po angielsku "one apple a day keeps doctors away, one onion a day keeps everyone away, one garlic a day keeps even a Dracula away"). Zdecydowałem się sprawdzić, czy faktycznie ono działa. Ponieważ nie jestem entuzjastą jedzenia cebuli czy czosnku, postanowiłem zjadać jedno jabłko po każdym posiłku (czyli zjadałem po trzy jabłka dziennie). W następstwie tego prostego posunięcia uzyskałem tak duże zmniejszenie liczby wizyt u lekarza, że oszczędności na opłatach za te wizyty przewyższały moje wydatki na jabłka. (W Nowej Zelandii nawet najkrótsza wizyta u lekarza kosztuje co najmniej 50 dolarów, plus koszta drogich lekarstw jakie on zapisze. Kilogram zaś jabłek kosztuje od jednego do czterech dolarów, zależnie od sezonu i jakości.) Owo jedzenie jabłek po każdym posiłku stosuję więc dosłownie w każdy dzień aż do dzisiaj. Tyle że z czasem zwiększyłem urozmaicenie zjadanych owoców i obecnie jem przy każdym posiłku co najmniej połowę jabłka, plus co najmniej połówki z dwóch innych owoców jakie zmieniają się zależnie od sezonu. Aczkolwiek zjadanie tych owoców drastycznie zmniejszyło moją zapadalność na najróżniejsze choroby, nie wyeliminowało tej zapadalności całkowicie. Ciągle około dwa razy do roku dopadała mnie jakaś długa i dokuczliwa choroba związana z kaszlem, katarem, bólem głowy, wymiotami, itp.
       (b) Szklanka świeżego soku owocowego każdego ranka na pusty żołądek. Podczas swojej profesury w Malezji w latach 1993-6 poznałem moją obecną żonę. Ona zaś rozsmakowała mnie w świeżych sokach owocowych, które każdego ranka podawała mi do wypicia na pusty żołądek. Sok ten robi ona osobiście tuż przed wypiciem za pomocą sokowirówki. Wypijany sok za każdym razem wyciskany może być z czegoś innego, zależnie co jest dostępne w sklepach warzywniczych w danym sezonie. Jednak kombinacjami które pijam najczęściej są: selery, marchewki i jabłka, albo też marchewki i pomarańcze. Te składowe bowiem w Nowej Zelandii są najtańsze, zawsze je można w sklepie dostać, mają najwięcej składników jakie nasz organizm potrzebuje dla zdrowia, oraz podczas picia są bardzo smaczne. Aby sok ten był przyjemny do wypicia, zawsze jest on słodzony (zazwyczaj miodem a nie cukrem). Niemal całkowicie unikam przy tym picia gotowych soków zakupionych w sklepie, ponieważ po pierwsze są one nieświeże (tj, wykonano je na wiele dni, a czasami nawet miesięcy, wcześniej), po drugie zaś dla zwiększenia ich żywotności w fabryce nafaszerowano je różnymi chemikaliami. Dlatego takie fabryczne soki faktycznie pomniejszają moją odporność na choroby zamiast ją zwiększać. Po rozpoczęciu codziennego picia szklanki takiego świeżego soku odnotowałem, że moja zapadalność na choroby jeszcze bardziej spadła. Przykładowo moje zachorowania na choroby związane z kaszlem i katarem zmniejszyły się do około jednego na rok, a w niektórych latach nawet do jednego zachorowania na dwa lata. Sok ten wydatnie więc zwiększa moją trwałą odporność immunologiczną na choroby typu grypa.
       (c) Awaryjne wzmacnianie odporności: "Echinacea" oraz "kwiat lipy". Na dodatek do opisanego powyżej systematycznego zjadania owoców oraz wypijania świeżego soku każdego ranka, w krytycznych sytuacjach używam też dwa dalsze lekarstwa ziołowe dla chwilowego podniesienia swojej odporności immunologicznej. Lekarstwa te w wyniku wielu prób i eksperymentów potwierdziłem jako szczególnie skuteczne. Niestety, są one aktywne tylko przez krótki okres czasu (tj. do około 2 tygodni). Potem trzeba dokonać przerwy w ich użyciu też o długości około 2 tygodni. Jak stwierdziłem, te dwa zioła mają zdolność do wytłumienia pełnego rozwoju choroby typu grypa, nawet jeśli pojawią się już pierwsze objawy tej choroby. Awaryjne użycie tych środków niedopuszcza do pełnego rozwoju danej choroby i przywraca zdrowie. Dlatego ja używam je zapobiegawczo w każdej sytuacji kiedy zaistnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo że załapię jakiegoś wirusa. Przykładowo używam je ponieważ ktoś obok mnie w pracy kicha i kaszle. Ponadto zażywam je także natychmiastowo we wszystkich sytuacjach kiedy odnotuję że załapałem już wirusa, a więc kiedy zaczyna boleć mnie gardło i głowa, zaczynam kichać, pojawia się u mnie katar, itp. W obu tych przypadkach owe środki zapobiegają pełnemu rozwinięciu się choroby. Owymi awaryjnymi środkami są tabletki 1000 mg (plus) wyciągu amerykańskiego zioła nazywanego "Echinacea", oraz wypijanie herbaty zaparzonej z "kwiatu lipy". W Nowej Zelandii tabletki "Echinacea" można kupić praktycznie w każdym domu towarowym. Są one też dostępne w każdej aptece. W czasach takiego bezpośredniego zagrożenia zażywam jedną tabletkę Echinacea dziennie, zwykle również przed którymś posiłkiem. Jeśli boli mnie gardło wówczas jednocześnie co jakiś czas zażywam też pastylki na bół gardła z tego samego zioła (pastylki te nazywane są "Echinacea Throat Lozenges"). Owo amerykańskie ziele w bardzo krytycznych sytuacjach uzupełniam też wypiciem trzech szklanek dziennie (zwykle pomiędzy posiłkami) herbaty zaparzonej z kwiatu lipowego. Ponieważ herbaty tej nie można dostać w Nowej Zelandii, celowo sprowadzam ją sobie z Polski. Jak się przekonałem, herbata z kwiatu lipy także jest bardzo silną "immune booster". W sumie, jeśli owe dwa zioła (tj. "Echinacea" i "kwiat lipy") zacznę zażywać wystarczająco wcześnie, zawsze uniemożliwiają one pełny rozwój choroby która właśnie mnie zaatakowała. Natychmiast też kiedy zagrożenie przemija, zaprzestaję zażywania tych dwóch awaryjnych środków. Wszakże należą one do chwilowych "immune boosters" których działanie opiera się na zasadzie krótkotrwałego zmobilizowania obronności organizmu. Dlatego tracą one swoją moc po około dwóch tygodniach nieustannego zażywania (organizm po prostu do nich się przyzwyczaja i przestaje na nie reagować). Trzeba mieć więc co najmniej dwa tygodnie przerwy w ich używaniu i odpoczynku dla organizmu, zanim ponownie mogą być zażyte z sukcesem.
       Aczkolwiek opisane powyżej trzy sposoby zwiększania mojej odporności immunologicznej nie były sprawdzone w działaniu na ptasiej grypie, osobiście liczę właśnie na nie na wypadek zarazy. Wszakże przeciw-grypowych "immune boosters" które reklamują w gazetach, w rodzaju "tamiflu", zapewne nie uda mi się zdobyć. Wszakże są one w rezerwie rządowej. (Aczkolwiek moja żona posiada w domu paczuszkę chińskiej przyprawy do potraw i wódki zwanej "anyżem" - po angielsku nazywanej "star anise". To z niej podobno "tamiflu" ma być wykonywane.) Ponadto wierzę też w zapewnienia ekspertów medycznych, że sama jedna "tamiflu" nie okaże się zdolna do zapobiegnięcia tej paskudnej zarazie. Tabletki te były przecież dostępne kiedy ludzie zarażali się wirusem H5N1 w Chinach, Wietnamie i Indonezji. A pomimo to ciągle ponad połowa zarażonych umarła.
       (d) "Mleczko pszczele", "dehumidifier" i inne eksperymenty. Medykamenty faktycznie powiększające moją odporność immunologiczną, które opisałem w punktach (a) do (c) powyżej, nie są jedynymi jakie sprawdzałem eksperymentalnie. W aptekach i supermarketach bez przerwy przecież oferują najróżniejsze środki, które jakoby mają działać cuda. Ja uprzednio próbowałem aż kilka z nich, np. tzw. "dietary supplements" oraz "spirulina". Niestety większość się nie sprawdziła. Pomimo ich zażywania moja odporność immunologiczna nie uległa zwiększeniu. Być może, że podobnie jak to ma miejsce z Echinacea i kwiatem lipy, nasz organizm do nich się przyzwyczaja i aby utrzymać ich skuteczność należy przerywać ich zażywanie po dwóch tygodniach (ja zażywałem je ciągle przez długie okresy czasu). Dla odmiany moje eksperymenty ze starożytnym syropem chińskim nazywanym King To "Nin Jiom Pei Pa Koa" zakończyły się sukcesem. (Jego nazwa "Nin Jiom Pei Pa Koa" i producent "King To" napisane są na opakowaniu - strona internetowa i email producenta są jak następuje: www.ninjiom.com i ninjiom@ninjoom.com. Chińczycy nazywają je także "matka i syn" - po angielsku "mother and son", ponieważ w dawnych czasach na jego opakowaniu nadrukowany był rysunek matki i syna.) Owo starożytne chińskie lekarstwo faktycznie potrafi uciąć i odwrócić objawy narastającego bólu gardła i anginy - jeśli zażyje się je natychmiast po tym jak stwierdzi się pierwsze drapanie w gardle, co zwykle ma miejsce około 3 nad ranem (wystarczy wówczas wolno zlizać, tak jak to czyni się z pastylkami na ból gardła, zawartoś jednej łyżki stołowej tego silnego lekarstwa). Jego skuteczność wynika z faktu, że przywraca ono w naszym organiźmie balans energii "yang" i "yin". (Energie te, oraz ich wpływ na nasze zdrowie, opisałem w punkcie #B2 na stronie owoce tropiku.) Z kolei bóle gardła i anginy indukowane są właśnie nadmiarem energii "yang" w naszym organiźmie spowodowanym np. zjedzeniem wieczorem jakiejś silnie upieczonej potrawy (dużej porcji frytek, pieczonej ryby, itp.). Jeśli jednak lekarstwa tego nie da się zakupić w Polsce, wówczas warto wiedzieć, że ten sam co ono efekt daje natychmiastowe zassanie całej serii "Echinacea Throat Lozenges" opisanych wcześniej. Szybkie wyeliminowanie bólów gardła i angin ma duże znaczenie w naszej obronie przed grypami. Jeśli bowiem ktoś da im się rozwinąć, wówczas osłabiają one organizm, tak że potem wirusy grypy mogą łatwo przejąć nad nim kontrolę i go wykończyć. Jakieś dwa miesiące temu (tj. we wrześniu 2005 roku) rozpocząłem eksperymentowanie z kolejnym "immune booster". Jest to "mleczko pszczele" (po angielsku "Royal Jelly"). Każdy swój dzień natychmiast po wstaniu z łóżka zaczynam teraz od spożycia na czczo jednej tabletki 1000 mg owego "mleczka pszczelego". Dopiero potem, tj. po zakończeniu wszystkich porannych czynności, przed zjedzeniem śniadania ciągle na pusty żołądek wypijam szklankę świeżego, naturalnego soku owocowego. Muszę tutaj przyznać, że owo mleczko pszczele faktycznie wyraźnie poprawia moje samopoczucie. Najwyraźniej więc posiada jakiś korzystny wpływ na ludzki organizm. Jak jednak wplywa ono na zmniejszenie zachorowalności na choroby pokrewne do grypy, to ciągle dopiero będę starał się ustalić. Wszakże jeden raz już po tym jak zacząłem je zażywać miałem sytuację że zmuszony byłem odwołać się do Echinacea i do kwiatu lipy, bo brała mnie jakby grypa. Najwyraźniej więc na choroby typu grypa mleczko pszczele jest mniej skuteczne od owych ziół. Kolejny "immune booster" jaki także wypróbowałem to "olejek z nasion grapefruita (po angielsku "Grapefruit Seed Extract"). Stosowałem go do wyleczenia przedłużającego się kaszlu w czasach kiedy nie posiadałem kwiatu lipy jaki na kaszel taki jest najlepszy. Jak się okazało, ów olejek z nasion grapefruita potrafi zastąpić kwiat lipy i wyleczyć uporczywy kaszel. Jednak ma on przykry efekt uboczny. Wyniszcza on bowiem jakieś korzystne mikroorganizmy w żołądku i inicjuje problemy żołądkowe. Odnotowalne pomniejszenie zachorowalności daje także u mnie użycie w mieszkaniu urządzenia nazywanego "dehumidifier". Usuwa ono z powietrza wodę i inne płyny. Z kolei miniaturowe kropelki wody unoszące się w powietrzu są właśnie wehikułami w jakich podróżują wirusy i bakterie. (Wszystko też na to wskazuje, że UFOnauci zawsze używają właśnie kropelek jakiegoś płynu do przenoszenia rozpylanej przez siebie "broni biologicznej".) Ów "dehumidifier" pozbawia więc wirusy i bakterie możności dotarcia do naszych organizmów. W ten sposób odnotowalnie zmiejsza on częstość z jaką załapujemy najróżniejsze choroby.
       Moje dotychczasowe doświadczenia ujawniają, że przy zapobieganiu chorobom pokrewnym do grypy, kataru, anginy, antraksu, itp., bardzo istotna jest szybkość zażycia pierwszej porcji "immune boosters" po pojawieniu się symptomów. Od chwili bowiem pojawienia się pierwszych symptomów choroby, aż do czasu gdy choroba przejmuje pełną kontrolę nad naszym organizmem, ma się co najwyżej dwie godziny. Jeśli w przeciągu owych dwóch godzin nie zażyje się wymaganego "immune boosters" wówczas choraba się rozwinie i nie da się jej już zadusić w zarodku. (Ja w takich wypadkach na wszelki wypadek zażywam wszystkie "immune boosters" jakie mam pod ręką, a więc Echinacea w tabletce, Echinacea Throat Lozenges, Nin Jiom Pei Pa Koa, a czasami też i kwiat lipy - chociaż jest sporo kłopotu z jego zaparzaniem.) W moim przypadku dodatkową trudność sprawia fakt, że symptomy choroby pojawiają się zwykle około 3 nad ranem. Wszakże u mnie powodowane są one celowymi infekcjami dokonywanymi podczas nocnych uprowadzeń do UFO. Dlatego nie tylko że mam bardzo krótki przedział czasu (mniej niż 2 godziny) aby zareagować i zażyć lekarstwa, ale na dodatek w środku snu muszę trzeźwo rozpoznać symptomy choroby i zmobilizować się do wstania z łóżka oraz zażycia "immune boosters". (A na dodatek po każdym takim uprowadzeniu do UFO jestem cały obolały i wyczerpany fizycznie.) Jednak w przypadku "naturalnych" infekcji (tj. nie powodowanych medycznie przez złośliwych UFOnautów) zapobieganie powinno być łatwiejsze. Wszakże dla nich pierwsze symptomy choroby powinny pojawić się podczas dnia.
* * *
       Wyniki moich skromnych eksperymentów zdrowotnych wyraźnie sugerują, że istnieją dwie odmienne zasady działania na jakich owe "immune boosters" pracują. Stąd istnieć także muszą dwa odmienne rodzaje owych "immune boosters". Na przekór jednak że ja dosyć mocno się nimi interesuję, jak dotychczas nigdzie się nie natknąłem na klarowne i obrazowe wyjaśnienie tej sprawy. Na przekór więc, że moje prywatne eksperymenty praktyczne są bardzo prymitywne w porównaniu z wyrafinowanymi badaniami prowadzonymi przez zawodowych medyków i farmaceutyków, zaprezentuję poniżej wnioski do jakich na ich podstawie doszedłem. Wnioski te bowiem bardzo prosto, klarownie i obrazowo wyjaśniają jak działają owe "immune boosters". Z kolei z własnego doświadczenia wiem, że na przekór ogromnego zaawansowania dzisiejszej medycyny, zwykłym ludziom właśnie brakuje prostych wyjaśnień i zasad, takich jak te które tu opisuję. Z kolei bez znajmości owych zasad, używanie "immune boosters" może okazać się zupełnie bezproduktywne.
       Pierwszą z tych dwóch odmiennych zasad działania "immune boosters", jakie potwierdziłem empirycznie w wyniku swoich eksperymentów, można by nazwać "trwałą". Daje się ją bardzo prosto wyjaśnić za pośrednictwem podobieństwa naszego systemu immunologicznego do ogromnej armii miniaturowych istot. Armię tą utrzymujemy w naszym organiźmie aby zwalczała infekcje. W normalnym jednak przypadku my nie jesteśmy świadomi istnienia owej armii, nie bardzo więc dbamy aby miała ona broń i amunicję wymaganą do walki z wirusami. Chociaż więc każdy z nas posiada w sobie ową armię, u większości z nas, każdy z żołnierzyków owej armii jest jakoś niedozbrojony. Jedni nie mają "karabinów", inni nie mają "amunicji" potrzebnej do walki, itp. Trwałe podnoszenie naszej zdolności immunologicznej polega więc na wyposażeniu tej naszej wewnętrznej armii we wszystko co ona potrzebuje do walki z wirusami. A potrzebuje ona wielu mikroskładników których zwykle brakuje w tym co codziennie zjadamy. Dlatego aby ją właściwie wyposażyć, jak to wyjaśniłem powyżej, ja zaczynam każdy dzień od wypicia szklanki świeżego soku owocowego na pusty żołądek, zaś po każdym posiłku zjadam jedno jabłko. Kiedy zaś UFOnauci ześlą nam zarazę ptasiej grypy, wówczas zapewne zacznę nawet zjadać dodatkowo po jednej surowej cebuli na dzień i po jednym ząbku czosnku - na przekór że nie bardzo przepadam za ich smakiem.
       Druga zasada na jakiej pracują "immune boosters" może być nazwana "chwilową". Polega ona na jakby chwilowym "rozdrażnieniu" owej armii miniaturowych żołnierzyków którą posiadamy w naszych organizmach. "Rozdrażnienie" to uzyskuje się poprzez zjedzenie odpowiedniego "ostrego" medykamentu pobudzającego nasz system immunologiczny do nadgorliwego działania. Wynikiem tego zjedzenia jest, że nasze miniaturowe żołnierzyki jakby rozbiegają się po organizmie i atakują każdego nieznanego im wirusa lub bakterię na jakie tylko się natkną. Jedzenie więc owych "chwilowych" immune boosters można by porównać do potrząsania drzewem na którym wisi gniazdo os. Potrząsanie to wprowadza osy we wściekłość, tak że atakują one wszystko co im się tylko nawinie. Dlatego owe "chwilowe" immune boosters podnoszą na krótki okres czasu odporność naszego systemu znacznie ponad jej normalny (czyli "trwały") stan. Z kolei po takim chwilowym podniesieniu tej odporności, nasz organizm staje się zdolny do zwalczenia infekcji które normalnie by nas wykończyły. Niestety problem z owymi "chwilowymi immune boosters" jest, że nasz organizm szybko przyzwyczaja się do ich istnienia. Po jakichś więc 10 dniach ich używania, owe miniaturowe żolnierzyki z naszego organizmu przestają się już podniecać kiedy zażyjemy dane lekarstwo i wracają do normalnego dla nich sposobu bronienia nas przed nowymi wirusami. Dlatego nawet jeśli ciągle zażywamy dane lekarstwo, po około 10 dniach nasza odporność immunologiczna stopniowo powraca ze sztucznie podwyższonego "poziomu chwilowego" do znacznie niższego "poziomu trwałego". (Dlatego jest tak ważne aby nasz "trwały" poziom odporności był również wysoki.) Stąd owe "chwilowe" immune boosters trzeba przestać zażywać po nie dłużej niż około 2 tygodniach, bo i tak przestają one być efektywne nawet jesli kontynuujemy ich zażywanie. (Zapewne nie bez powodu "tamiflu" posiada jedynie 10 tabletek w jednym opakowaniu. Być może jego producentom chodzi właśnie o to, aby po 10 dniach przerwać jej zażywanie i dać naszemu organizmowi odpocząć.) Dopiero po daniu sobie okolo 2 tygodni odpoczynku można je zacząć zażywać ponownie z sukcesem. Praktycznie więc owe chwilowe "immune boosters" należy używać tylko w momencie bezpośredniego zagrożenia, np. kiedy ktoś przy nas zachorował i podsyła nam zarazki ptasiej grypy, lub kiedy my sami odczujemy pierwsze objawy infekcji. (Np. "tamiflu" ma się podobno zacząć zażywać dopiero kiedy zidentyfikuje się u siebie objawy grypy.) Owe chwilowe "immune boosters" są bowiem zdolne do odwrócenia objawów i do zaduszenia choroby - ale tylko jeśli zażyjemy je natychmiast po pojawieniu się pierwszych symptomów. Do takich "chwilowych" immune boosters które ja eksperymentalnie na sobie potwierdziłem jako szczególnie efektywne dla chrób typu grypa, katar i kaszel i dlatego które zawsze używam w przypadku zagrożenia tymi właśnie chorobami, należą: (1) tabletki z amerykańskiego zioła zwanego "Echinacea" (oba rodzaje - do ssania na gardło o zawartości około 100 mg Echinacea, oraz do połykania - o zawartości około 1000 mg), oraz (2) herbata z polskiego "kwiatu lipy". Osobiście wierzę, że owa poszukiwana "tamiflu" również należy do "chwilowych" immune boosters, aczkolwiek nie mam jak tego sprawdzić.
       Jako swoistą ciekawostke dodam też tutaj, że podstawowym surowcem z którego produkuje się owa "tamiflu" jest kwas po angielsku nazywany "shikimic acid". Z kolei ów kwas w stanie naturalnym zawarty jest w nasionach chińskiej przyprawy do zup i wódek, która po polsku nazywa się "anyż" - stąd się bierze wódka "anyżówka". Angielska nazwa tej przyprawy to "star anise". Przyprawa ta ma kształt strączków podobnych do miniaturowych gwiazdek radzieckich. Zawarte w nich chemikalia muszą być bardzo silne bowiem jedna 75 mg tabletka "tamiflu" jest wagowym odpowiednikiem w przybliżeniu jednej gwiazdki (strączka) anyżu. Ja jadałem "anyż" relatywnie często w tropikalnej Malezji w najróżniejszych tamtejszych potrawach i wiem że NIE mam na niego alergii. Przyprawę tą kiedyś dawało się zakupić w sklepach spożywczych i stoiskach z przyprawami na praktycznie całym świecie. Jednak w ostatnich czasach w telewizji i internecie informują, że wysuszone nasionka owego "anyżu" w błyskawicznym tempie znikają z półek sklepowych. Ciekawe czy ludzie nagle nabrali smaku na dodawanie anyżu do potraw czy też wierzą że sproszkowane chałupniczo tuż przed zażyciem na domowym młynku do kawy lub moździeżu, owe gwiazdeczki anyżu są źródłem "shikimic acid" a stąd dla tych którzy nie byli w stanie zakupić "tamiflu" reprezentują one jakiś tam tani substytut.
       Na zakończenie tego punktu chciałbym dodać, że istnienie opisanych powyżej dwóch odmiennych rodzajów "immune boosters" dostarcza również wyjaśnienia czym właściwie są owe zadziwiające fachowców "remedy homeopatyczne". W świetle poprzednich wyjaśnień owe remedy to po prostu "chwilowe immune boosters" które naszą wewnętrzną armię podrażniają bardzo wybiorczo. W wyniku owego wybiorczego podrażnienia armia ta zostaje "rozwścieczona" tylko przeciwko określonemu rodzajowi chorób. Tylko też ów rodzaj choroby armia ta nadgorliwie zwalcza.


Część #O: Jak fizykalnie się bronić gdy epidemia już do nas dotrze:

      

#O1. Jakie medykamenty wskazywane są przeciwko grypie przez najróżniejsze źródła:

       W poprzednim punkcie #N2 przytoczyłem opisy najróżnieszych środków które ja sam wypróbowałem w działaniu i które planuję używać podczas ewentualnej zarazy. Natomiast w niniejszym punkcie przytoczę opisy środków których użycie rekomendowane jest przez najróżniejsze inne źródła. (Te też wezmę pod uwagę jeśli zajdzie taka potrzeba.) Większość z zaprezentowanych tutaj opisów zaczerpnięta została z najróżniejszych artykułów które w październiku 2005 roku pojawiły się w nowozelandzkich gazetach. Niektóre jednak pochodzą z innych źródeł. Oto one:
       (1) Środki i medykamenty zalecane przeciwko ptasiej grypie przez ortodoksyjną medycynę. Oto naważniejsze z nich:
       (1a) Izolacja (po angielsku: "isolation is the best defence"). Konwencjonalna medycyna zaleca, aby w przypadku wybuchu epidemii przebywać głównie w domu, zaś wychodzić do miejsc publicznych jedynie w razie niezbędnej konieczności. Dlatego wielu mieszkańców Nowej Zelandii czas epidemii planuje spędzić w swoich domach wakacyjnych położonych nad brzegami morza lub jezior oraz z dala od miast i osiedli ludzkich. W przypadku konieczności wyjścia do miejsc publicznych, konwencjonalna medycyna zaleca aby zakładać maski lub co najmniej przesłaniać usta i nos jakąś podwójną warstwą materiału, np. chustką lub szalikiem, zwilżonego wodą z dodatkiem odrobiny alkoholu lub innego dezenfektanta. Na ręce dobrze jest zakładać jakieś wyrzucalne rękawiczki. Jeśli to możliwe, przez cały okres epidemii należy unikać zbliżenia się do innej osoby (nawet zdrowej) na mniej niż 1 metr odległości.
       (1b) Higiena. Własne ręce należy uważać za nieustannie brudne i skażone wirusem, chyba że właśnie były starannie umyte mydłem. Unikać należy dotykania ust, nosa i twarzy swymi rękami. Do wycierania i kichania używać należy papierowych chustek wyrzucanych natychmiast po jednorazowym użyciu. Wszystkie dotykane i używane powierzchnie mebli i przedmiotów należy dezynfekować co najmniej raz dziennie.
       (1c) Farmaceutyki. W nowozelandzkich gazetach narazie nie wskazują konkretnych farmaceutyków przeciwko ptasiej grypie. Liczą tam, że kiedy epidemia wybuchnie, będzie więcej o niej wiadomo, stąd będzie można wskazać coś konkretnego. Narazie informują aby natychmiast po wykryciu u siebie pierwszych symptomów, zacząc zażywać "tamiflu" (jeśli symptomy są silne wtedy nawet dwie tabletki dziennie) - której jednak nie daje się tam kupić w wolnej sprzedaży. Ponadto zalecają aby starać się zbijać wysoką temperaturę do normalnego poziomu używając paracetamol (po 2 tabletki cztery razy dziennie), panadol (dorośli) lub pamol (dzieci). (Warto tutaj odnotować, że w owym zbijaniu w dół wysokiej temperatury, medycyna ortodoksyjna zaleca dokładną odwrotność tego co nakazuje medycyna ludowa. Wszakże medycyna ludowa zaleca aby chorobę ze siebie wypocić - patrz leczenie metodami opisanymi w (3c) i (3d) poniżej.)
       (2) Remedy przeciwko grypie oferowane przez tzw. "medycyny alternatywne". Medycyny alternatywne oferują cały szereg najróżniejszych środków przeciwko grypie i pokrewnym jej chorobom. Oto niektóre z tych środków, z jakich opisami dotychczas się zetknąłem:
       (2a) Koloidalne srebro (po angielsku "colloidal silver"). Można je zakupić w sklepach alternatywnych medycyn. Ma pomagać m.in. na grypy. Jednak używać należy tylko kiedy pojawią się symptomy, bowiem długoterminowe użycie srebra powoduje trwałą zmianę koloru skóry znaną pod medyczną nazwą kondycji "argyria".
       (2b) Witamina C. Niektórzy wyznawcy alternatywnej medycyny twierdzą, że przeciw-grypowe działanie mają duże (końskie) dozy witaminy C. Dozy jakie oni przy tym wskazują są wielokrotnie wyższe od dóz rekomendowanych przez ortodoksyjną medycynę. Jednak ich stosowanie powinno być krótkoterminowe, zaczynane natychmiast po pojawieniu się pierwszych symptomów grypy.
       (2c) Ziołowe "immune boosters". Alternatywne medycyny zalecają ich cały szereg. Niezależnie od opisanego w poprzednim punkcie #N2 amerykańskiego zioła "echinacea" (które ja sam sprawdziłem już w działaniu i uważam za doskonałe), w Nowej Zelandii uważa się że podobne działanie mają też mieć "liść drzewa oliwkowego" (po angielsku "olive leaf"), "bovine colostrum", oraz czosnek. Do tego ja dodałbym też herbatę z "kwiatu lipy", którą znam z Polski i którą wielokrotnie potwierdziłem już w działaniu jako ogromnie efektywną, jednak której leczniczych zdolności narazie nie znają w Nowej Zelandii.
       (2d) Nalewka z bursztynu. Kiedy ciągle mieszkałem w Polsce, nalewka ta była sławna jako lekarstwo na różne przeziębienia i choroby typu grypa. Jednak poza Polską nie jest ona znana. Sporządza się ją poprzez rozpuszczenie maleńkich odłamków bursztynu znajdowanych na bałtyckich plażach, w butelce dowolnego alkoholu, np. rumu, wódki żytniej, itp. (Jest jakiś "trick" w owym rozpuszczaniu, którego już nie pamiętam. Normalnie bowiem bursztyn jest oporny na próby rozpuszczania. Proszkuje się go więc w moździeżu i zalewa spirytusem, czy coś w tym rodzaju.) Kiedy zaś choroba nas napada, chory "strzela sobie" kielicha owej nalewki. Podobno pomaga (ja sam jej nigdy nie próbowałem).
       (2e) Akupunktura. Niestety, ta musi być zrealizowana przez fachowca, oraz wymaga specjalnego ekwipunku. Stąd jej użycie raczej odpada w warunkach plagi. (Chyba że akupunkturysta jest członkiem naszej najbliższej rodziny.) Na szczęście akupunktura igłowa posiada kilka alternatyw. Dwie z nich, opisane poniżej w (3a) i (3b), mogą być zrealizowane przez każdego i to w warunkach plagi.
       (2f) Akupunktura świetlna. Jest ona podobna do akupunktury igłowej i tak samo efektywna. Tyle że zamiast wbijania igieł, punkty akupunkturowe energetyzuje się w niej promieniem światła o wymaganej częstotliwości. Światło to typowo ma kolor czerwony. Ma ona tą zaletę nad akupunkturą igłową, że nie wbija się w niej żadnych igieł - co zwykle zraża ludzi do normalnej akupunktury. Ponadto chory może realizować ją samemu - jeśli tylko zna położenie punktów akupunkturowych leczących daną chorobę i posiada wymagane źródło światła. Położenie punktów akupunkturowych może wskazać nam akupunkturysta, poczym możemy u siebie oznaczyć je dokładnie jakimś trwałym pisakiem. Można też je odnaleźć z atlasów w literaturze akupunkturowej. (Warto wiedzieć, że w naszym uchu zduplikowane są wszystkie punkty akupunkturowe z całego naszego ciała.) Z kolei źródło światła używane do owej akupunktury jest bardzo podobne, jeśli nie identyczne, do owych wskaźników laserowych w kształcie długopisu wysyłających czerwone promienie świetlne. (Wskaźniki takie często używane są przez wykładowców do wskazywania szczegółów obrazu omawianego na dużym ekranie.)
       (3) Metody obrony przeciwko grypie stosowane w dawnych czasach, które ja poznałem z folkloru jakiegoś kraju. Pełny wykaz tych metod wraz z ich opisami, zawarty jest na odrębnej stronie o nazwie uzdrawianie. Poniżej opisuję tylko te z owych metod które być może okażą się i dziś przydatne do leczenia gryp.
       (3a) Nacieranie jajkiem (po angielsku: "rubbing eggs"). Jest to sposób zbijania wysokiej gorączki w dół oraz leczenia ciężkich chorób, używany w dawnych Chinach i poznany przeze mnie z folkloru staro-chińskiego. Ma on działać poprzez przejmowanie przez ugotowane jajko szkodliwej energii danej choroby. Jego zasada działania jest więc podobna do zasady działania akupunktury, tyle że każdy może go zrealizować (nawet chory sam na sobie), bowiem nie potrzeba mieć dla niego wiedzy ani ekwipunku akupunkturysty, a ponadto nie dokonuje się w nim nakłuwania które zwykle zraża ludzi do prawdziwej akupunktury. (Dlatego ten sposób leczenia możnaby nazwać "akupunkturą dla nieprzeszkolonych", albo "tarciową odmianą akupunktury".) Polega on na tym, że piersi chorego, a czasami także i jego plecy, naciera się na gołą skórę dwa razy dziennie świeżo ugotowanym na twardo, ciągle gorącym i specjalnie przygotowanym jajkiem kurzym. Kierunek poszczególnych ruchów nacierających przy owym nacieraniu musi być od góry piersi do dołu piersi. Aby jajko przygotować do tego zabiegu, najpierw trzeba je ugotować na twardo i natychmisat po ugotowaniu obrać ze skorupki (kiedy ciągle jest bardzo gorące - im jajko jest gorętsze podczas nacierania tym lepiej). Następnie trzeba szybko wybrać z niego żółtko (nacierania dokonuje się tylko białkiem jajka). W końcu, dla lepszego odbierania energii danej choroby, w miejsce żółtka wstawia się monetę. Chińczycy zalecają że moneta ta ma być srebrna albo miedziana, bowiem te metale najlepiej oddziaływują z energią choroby. Aby jajko się nie rozpadło podczas owego nacierania, owija się je w pojedynczą warstwę cienkiej tkaniny z naturalnego włókna, np. w pieluchę, cienką chustkę do nosa, lub w cienką gazę. Wszystkie te czynności należy wykonywać tak szybko jak się da, aby jajko jak najmniej ostygło. Następnie trzymając za ów materiał w jaki jajko jest zawinięte, naciera się jajkiem piersi chorego. Nacieranie to się kontynuuje aż do momentu kiedy jajko ostygnie. Co mnie w owej metodzie szokuje najbardziej, to że przejmowana energia choroby powoduje w jajku użytym do nacierania trwałe zmiany strukturalne. Przykładowo energia choroby przejęta przez owo jajko od zwykłej gorączki, powoduje że nowa miedziana moneta może całkowicie zostać skorodowana. Z kolei energia groźnej choroby przejęta przez to jajko np. od tyfusu (duru brzusznego) powoduje, że w jajku tym pojawiają się włókna podobne do ptasiego puchu (w przypadku tyfusu owe zmaterializowane w jajku włókna są czarne, inne zaś choroby generują białe włókna).
       Najbardziej niezwykłe w nacieraniu jajkiem jest, że posiada ono wpisany w siebie wskaźnik ujawniający, czy metoda ta jest pomocna na daną dolegliwość. Mianowicie po pierwszym nacieraniu dla danej choroby przeglądamy zawartość jajka. Jeśli w białku znajdziemy jakiś rodzaj puchu, oznacza to że metoda ta leczy którąś z chorób jakie właśnie buszują w naszym ciele i dlatego nacieranie to powinniśmy kontynuować. (Każdy zaś z nas wie jak ugotowane jajko powinno wyglądać, bez trudu odkryje więc w nim puch - jeśli ten tam istnieje.) Jeśli zaś białko po nacieraniu nie zawiera żadnego puchu, wówczas to oznacza że jajko nie przejmuje szkodliwej energii choroby na jaką chcieliśmy go użyć i dlatego nie ma sensu nacierania tego kontynuować dalej dla danej choroby.
       (3b) Natarcie i okład z mąki. Jest to również bardzo stary sposób Chiński dla eliminowania gorączki i choroby. Polega on na tym, że garść specjalnej mąki zawija się w cienką tkaninę - podobnie jak to czyni się z ugotowanym jajkiem w opisanym powyżej (3a) nacieraniu jajkiem (tyle że mąki się NIE podgrzewa). Następnie owym zawiniątkiem z mąką naciera się gołą pierś gorączkującej osoby. Kierunek potarć w owym nacieraniu zawsze musi być od góry piersi ku dołowi. Po natarciu piersi, zawiniątko z ową mąką pozostawia się na środku piersi aby leżało tam przez około 15 minut. Podobnie też jak przy nacieraniu jajkiem, owa mąka absorbuje do siebie szkodliwą energię choroby. W następstwie tego przejęcia energii choroby, w mące pojawia się jakby delikatny puch ptasi - przy niektórych chorobach (np. tyfusie) czarnego koloru (dla normalnej gorączki puch ten jest biały). Zauważ, że obecność lub brak owego puchu, podobnie jak przy nacieraniu jajkiem, też jest tutaj wskaźnikiem czy ta metoda leczenia jest pomocna na daną chorobę. Najskuteczniejsza dla tego zabiegu jest specjalnie w tym celu spreparowana mąka zakupiona w sklapach z tradycyjnymi remedami chińskiej medycyny ludowej (sklepy takie istnieją tylko w krajach o dużej proporcji Chińczyków, np. Chinach, Hong Kongu, Singapore, czy Malezji). Niemniej z jej braku użyć można mąki z tapioka, dokładniej opisanej na stronie internetowej fruit_pl.htm o owocach tropiku, oraz na stronie healing_pl.htm - o folklorystycznych metodach naturalnego uzdrawiania.
       Spotkałem się też z przypadkiem, kiedy obie powyższe metody nacierania (tj. jajkiem i mąką) były połączone w jedną. W takiej połączonej metodzie nacierania, Chińczycy wykonywali rodzaj gęstego ciasta poprzez wbicie białka z jajka (już pozbawionego żółtka) do czystej mąki. Po ubiciu w twardą kulę owego ciasta z czystej mąki zbożowej i białka jajka, nacierali oni pierś chorego ową kulą, bez jej zawijania w jakąkolwiek szmatkę. Nacierania dokonywali tak samo jak opisane powyżej dla jajka i mąki.
       (3c) Kompot z cebuli. Jest to staropolski sposób uzdrawiania stosowany w przypadku niektórych chorób, np. kataru. W sposobie tym gotuje się kompot z cebuli. Znaczy kilka cebul pokrojonych na plasterki gotuje się w ponad litrze wody aż cebula staje się miękka. W końcowym etapie gotowania dodaje się cukru do smaku - tak aby ugotowana cebula i woda smakowały jak kompot. Ten przyjemny w smaku kompot zjada się w dużych ilościach - ok. 1 litra przez jednego chorego, kiedy ciagle jeszcze jest gorący. Następnie chorego zawija się w pościel "aby się wypocił". W dawnej Polsce wierzono, że "choroba wychodzi z chorego wraz z potem". (Chińczycy by to wyrazili, że szkodliwa energia choroby usuwana jest z organizmu wraz z potem.)
       (3d) Sauna. Medycyna ludowa niektórych krajów, np. Finlandii, zaleca gorącą saunę w chwili kiedy zaczyna nas brać choroba. Gorąca sauna powoduje bowiem u nas wypocenie się. Z kolei z potem wychodzi z nas również i choroba. Ja muszę się przyznać, że raz w życiu skorzystałem z tego sposobu kiedy właśnie ostro brała mnie grypa. (Przy fabryce zapałek w Bystrzycy istniała kiedyś tzw. "sucha sauna" - tj. sauna która dla spowodowania pocenia się używa bardzo gorącego powietrza, a nie pary wodnej.) Po około godzinie spędzonej w owej saunie moja grypa zniknęła "jakby ręką ujął". Niestety, w przypadku plagi byłoby trudno skorzystać z sauny, chyba że mamy prywatną saunę w swoim domu. Niemniej 'komput z cebuli" opisany powyżej w (3c) powoduje niemal ten sam skutek co sauna - tj. indukuje on wypocenie się w naszym własnym łóżku.
       (3e) Gorąca herbata z imbiru. Tradycje dwóch krajów, tj. Indii i Korei, w przypadku grypy powszechnie stosują picie gorącej herbaty z tropikalnej przyprawy w Polsce nazywanej "imbir" (podczas gdy po angielsku zwanej "ginger"). W normalnym przypadku do zaparzania tej herbaty używane są świeże korzenie imbiru, których w Polsce prawdopodobnie trudno będzie dostać. Niemniej suszony imbir zapewne też wypełni swoje zadanie. Herbata ta działa bardzo rozgrzewająco na organizm i indukuje ona wypocenie sie.
* * *
       Proszę odnotować że metody folklorystycznego leczenia najróżniejszych choróbsk są opisane na odrębnej stronie o nazwie healing_pl.htm.


Część #P: Przetrwanie długiego okresu braków wszystkiego jaki następuje w przypadkach wszelkich naturalnych katastrof:

      

#P1. Jak zaplanować swoją obronę przed jakąś zabójczą pandemią, np. "ptasiej grypy", "świńskiej grypy", "eboli", itp.:

       W taki oto sposób, po zaatakowaniu ludzkości na najróżniejsze inne sposoby opisane w dalszych częściach tej strony internetowej, "symulacje" UFOnautów przygotowują się do użycia przeciwko nam swego najbardziej morderczego narzędzia zniszczenia, czyli broni biologicznej. Niektóre rodzaje materiału dowodowego, który dokumentuje nam fakt, że to właśnie "symulacje" UFOnautów, a nie "matka natura", szykują nam ogólnoświatowe wymieranie ludzkości - włącznie z najróżniejszymi epidemiami czy pandemiami (np. "ptasiej grypy"), omówiony został m.in. w dalszym punkcie #K1 tej strony, a także w punkcie #T3 odmiennej mojej strony o nazwie woda.htm. W niniejszym punkcie postaram się teraz omówić jak przed owym masowym wymieraniem ludzi możemy i powinniśmy fizykalnie się bronić.
       Wyjaśniając poniżej jak możemy i powinniśmy fizykalnie się przygotować i bronić przed masowym wymieraniem spowodowanym dowolnymi czynnikami - w tym np. pandemią "ptasiej" czy "świńskiej" grypy, równocześnie powinienem przypomnieć, że zgodnie z ustaleniami filozofii totalizmu, wszystkie kataklizmy, włączając w to "pandemie", są faktycznie rodzajami "zakamuflowanych kar" wymierzanych społecznościom które praktykują zaawanspowaną formę filozofii pasożytnictwa. Dlatego najpewniejszą formą samoobrony przed wszelkimi kataklizmami, jest podjęcia moralnego życia, zgodnego z zaleceniami Biblii i filozofii totalizmu - tak jak to dokumentuję w punktach #I5 i #I3 strony internetowej o nazwie day26_pl.htm, oraz w owym punkcie #T3 swej strony o nazwie woda.htm. Jeśli zaś na zmianę filozofii jest już za późno, zaś kataklizmiczna pandemia już nadchodzi, wówczas warto podjąć choćby owe "ortodoksyjne" przygotowania fizyczne do obroy, opisane poniżej. Oto więc typowe rodzaje działań, oznaczone poniżej numerami (1) i (2), których realizowanie wszyscy powinniśmy rozpocząć natychmiast i od zaraz, w celu podjęcia naszej samo-obrony przed nadchodzącym wymieraniem ludzi (np. spowodowanym jakąś pandemią zabójczej choroby), a także w celu podjęcia samo-obrony przed wszelkimi innymi kataklizmami z pomocą których "symulacje" UFOnautów ostatnio systematycznie wyniszczają co bardziej niemoralne społeczności. Realizowanie tych trzech działań powinniśmy też kontynuować, aż zanikną sytuacje która czynią dzisiejszy świat tak niestabilny, niszczycielski i tak wrogi wobec ludzi.
       (1) Zapobieganie. Zapobieganie nadejściu dowolnej formy masowego wymierania ludzi, np. w wyniku pandemii "ptasiej" czy "świńskiej" grypy, a także w wyniku wszelkich odmiennych form zagłady jakimi traktowane mogą być najbardziej niemoralne społeczności, jest bardzo proste. Polega ono na przejściu na pedantyczne praktykowanie nakazów i wymagań Boga w swym codziennym życiu - tak jak nakazuje ludziom to czynić Biblia, zaś wyjaśnia nam to szerzej najbardziej moralna obecnie na świecie filozofia życiowa - opisywana np. w punkcie #G3 strony o nazwie day26_pl.htm czy np. w punktach #A2 do #A3 strony o nazwie totalizm_pl.htm. Wyjaśnienie i przykład jak zapobieganie to można zrealizować podany jest w punkcie #T3 mojej strony o nazwie woda.htm.
       (2) Przetrwanie. Przetrwanie dowolnej zagłady, powodującej masowe wymieranie ludzi, np. pandemii, "ptasiej" czy "świńskiej" grypy, będzie uzależnione od tego jak dobrze do niej się przygotujemy. Praktycznie więc przetrwanie to będzie wynikiem naszej odporności immunologicznej, zgromadzenia dla siebie wymaganej wiedzy o nadchodzącej zagładzie, a także przygotowania dla siebie wymaganych zapasów i warunków życiowych na czas zagłady. Aby przetrwać taką morderczą zagładę, trzeba więc dokonać sporych przygotowań, zgrubne wytyczne dla których zostały tutaj opisane. Nie wolno wierzyć, że jeśli jakoś się zdobyło np. opakowanie lekarstwa "tamiflu", to ma się już całą wymaganą "magiczną broń" przeciwko temu co nadchodzi. Omówmy więc teraz jak możemy się przygotować fizycznie do nadchodzącej zagłady (np. pandemii) aby mieć jakieś tam szanse na jej przetrwanie.
       Swoje przygotowania do nadchodzącej zagłady dobrze jest rozpocząć od zgromadzenia wymaganej wiedzy. Z kolei tę wiedzę należy zacząć budować od poznania i zaakceptowania jaki będzie "scenariusz" owej zagłady. (Przykład takiego "scenariusza" opisuje punkt #H3 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm.) Pamiętać bowiem trzeba, że aby przetrwać daną zagładę, trzeba poznać najgorszy scenariusz i przygotować się właśnie na niego. Znaczy, swoje przygotowania trzeba bazować na scenariuszu którego oficjalne ciała (np. eksperci czy władze) NIE opublikują z wielu różnych powodów (np. ponieważ będą się bały odpowiedzialności jaka z tego tytułu wynika, ponieważ w ich gronie działają podmieńcy-UFOnauci, itp.). Taki najgorszy scanariusz można jednak sobie wydedukować samemu z informacji podanych pomiędzy wierszami oficjalnych publikacji. Można go też poznać z dalszego punktu #K1 tej strony, gdzie został on naszkicowany. Po poznaniu najgorszego scenariusza zagłady, dobrze jest się dowiedzieć możliwie jak najwięcej o mechanice działania i przenoszenia się samego wirusa jaki będzie wówczas uśmiercał ludzi (np. czytając wszystko co o danym wirusie napisane w prasie lub internecie, powiedziane w telewizji, itp.). Szczególnie należy zwrócić uwagę na opisy jak chronić się przed zarażeniem (mycie, dezynfekcja, zachowanie dystansu, zakładanie maseczek, itp.) W końcu dobrze jest też poczytać sobie trochę na temat receptur na przeżycie w sytuacji gdy zabraknie żywności. Przykładowo warto wiedzieć jak wygląda szczaw jadalny na surowo, oraz lebioda która po ugotowaniu smakuje jak szpinak - tyle że zawsze jest jej w bród, która odmiana pokrzyw jest jadalna (ta z wydłużonymi liściami), sok z których drzew jest odżywczy i w jakim okresie (np. brzozy wczesną wiosną), jak na Zachodzie na kursach przeżycia uczą zjadać dżdżownice (połyka się je na żywo po uprzednim opłukaniu z gleby), itd., itp.
       Po zgromadzeniu wiedzy na temat zagłady i panującej podczas niej zarazy, trzeba sporządzić sobie na piśmie szczegółowy wykaz tych środków które będą nam potrzebne aby zarazę przetrwać. Na wykazie tym znaleźć się powinno wszystko co będzie nam potrzebne do przetrwania, nie zaś jedynie paczuszka "tamiflu" (które to zresztą lekarstwo może okazać się nam najmniej potrzebne dla przetrwania owej zarazy). Przy sporządzaniu tego wykazu jest wysoce pomocne zadawać sobie następujące pytania:
       (i) w jaki sposób oraz czym przed i podczas zagłady będziemy w swojej rodzinie podnosili naszą odporność immunologiczną - np. czy mamy zapas jakichś środków uprzednio sprawdzonych przez nas samych w działaniu;
       (ii) co będziemy jedli w przeciągu pierwszej fazy zagłady, kiedy trzeba będzie pozostać w domu, zaś żadne sklepy ani instytucje nie będą działały - np. czy mamy dosyć cukru, mąki, oleju, konserw i soli aby przetrwać ten okres (pamiętajmy, że ta pierwsza faza zarazy może trwać nawet kilka miesięcy - zaś co naujmniej potrwa 2 miesiące);
       (iii) jak będziemy gotowali swoje jedzenie i napoje jeśli urwie się dopływ prądu i gazu miejskiego - np. czy mamy jakąś kuchenkę z własnym zasilaniem i zapas paliwa;
       (iv) jak uchronimy posiadane zapasy żywności przed zepsuciem kiedy zabraknie prądu i lodówki nie będą działały - np. czy mamy jakieś duże hermetyczne opakowanie ze steropianu z pokrywą przy jego górnej powierzchni, do którego po zaniku prądu możemy przełożyć z lodówki zamrożoną żywność (kiedy UFOnauci zepsuli mi lodówkę w tropikalnym Borneo, swoje zapasy żywności utrzymałem zamrożone w takim właśnie pojemniku steropianowym przez około 2 tygodnie);
       (v) co będziemy pili gdy wodociągi przestaną dostarczać wodę pitną (potrzeba nam około 2 litrów wody lub płynu na dzień na osobę), w czym przechowywać będziemy swoje zapasy wody pitnej (np. czy mamy jakiś duży zakryty pojemnik albo zapas butelek), oraz kiedy i jak je zgromadzimy - np. czy mamy już zbudowaną instalację do pozyskiwania pitnej deszczówki, opisywaną na stronie woda.htm;
       (vi) co jeszcze jest nam potrzebne dla codzinnego życia w warunkach gdy nie ma elektryczności, wody, gazu, paliwa, gdy kanalizacja ani wywóz śmieci nie działają, ani nie ma żadnej pomocy z zewnątrz (np. czy mamy zapas zapałek, latarkę, zapas baterii, jakieś worki plastykowe na odpadki, itp.);
       (vii) czym będziemy dezynfekowali ręce i ciało po dotknięciu skażonych powierzchni, ludzi, lub produktów - tj. czy mamy jakiś dezynfektant, denaturat, spirytus, chustki higieniczne, papierowe serwetki, itp.;
       (viii) jak odizolujemy od siebie (gdzie umieścimy) naszych bliskich i kochanych którzy właśnie zachorowali - np. czy mamy dla nich odrębny pokój, czy też musimy stworzyć jakieś parawany;
       (ix) przez co będziemy oddychali - tj. czy mamy jakąś maskę gazową? Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku masowego wymierania ludzi, w niemal każdym osiedlu będzie panował aż taki smród z rozkładających się ludzkich ciał, których NIE będzie miał kto grzebać, że z powodu owego smrodu zwyczajnie NIE będzie dawało sie tam oddychać. Ponadto maseczki mogą być przydatne kiedy przyjdzie nam podać żywność lub wodę naszym własnym chorym członkom rodziny i bliskim, lub kiedy zmuszeni będziemy wyjść na ulicę i zaryzykować przejęcie tam zarazy od innych ludzi - czy mamy na to przygotowane maseczki, czy też użyjemy w tym celu zwilżone szaliki lub chusteczki;
       (x) jak, na czym, pod czym, oraz gdzie, będziemy spali jeśli np. brak żywności, albo np. smród od rozkładających się zwłok, albo też np. bandy rabusiów, zmuszą nas do opuszczenia miasta i do przeniesienia się do dziczy lub na wieś - np. czy mamy jakiś namiot, materac dmuchany i śpiwory; gdzie wówczas się udamy - czy mamy jakąś rodzinę na wsi z którą wcześniej uzgodniliśmy ewentualne dołączenie do nich jeśli sytuacja rozwinie się w rozpaczliwym kierunku;
       (xi) jak wydostaniemy się z miasta na wieś jeśli zajdzie taka konieczność - np. czy mamy zabezpieczony samochód i paliwo (wszakże koleje, autobusy i stacje benzynowe mogą wówczas wcale nie działać);
       (xii) z czego i w jaki sposób będziemy śledzili co dzieje się na świecie kiedy nie będzie prądu (np. czy mamy radio lub telewizor na baterie, oraz zapas baterii na wymianę),
       (xiii) z jakich środków i jak dokonamy zakupy w chwili gdy epidemia już wybuchnie - tj. czy mamy jakieś fundusze pod ręką. Itd., itp.
       (xiv) czy i ewentualnie jak będziemy się bronili przed rabusiami którzy przyjdą aby nas obrabować z posiadanej żywności, lekarstw, transportu, oraz środków dla przetrwania zagłady?
       Jak widzimy, wykaz wymaganych środków będzie dosyć spory. Poszczególne pozycje z tego wykazu powinniśmy ponanosić na trzy odrębnych listy, mianowicie:
       (a) tego wszystkiego co już posiadamy, tyle tylko że musimy jedynie sprawdzić w jakim to jest stanie aby móc na tym polegać gdy epidemia nadejdzie,
       (b) tego co jest absolutnie krytyczne dla przetrwania, albo co dobrze jest zawsze posiadać w swoim domu, albo co i tak normalnie potrzebujemy i używamy, a stąd co powinniśmy zakupić lub zgromadzić natychmiast nie czekając aż zaraza faktycznie wybuchnie, oraz
       (c) to wszystko co jest zbyt drogie lub czego poza epidemią normalnie byśmy nie używali, stąd z nabyciem lub zgromadzeniem czego wstrzymamy się aż do chwili gdy z TV, radia, lub z prasy dowiemy się że zaraza faktycznie już wybuchła.
       Natychmiast też po sporządzeniu tych trzech list, powinniśmy się upewnić aby zgromadzić wszystko to co jest na liście (b). Kiedy bowiem epidemia już wybuchnie, na zdobycie tego może być zbyt późno. Nie trudno zaś wydedukować, że jeśli nadchodząca epidemia faktycznie zdoła zdezorganizować działanie naszej cywilizacji i zastopować dopływ prądu, wody, paliwa, ciepła, oraz działanie sklepów, wówczas więcej ludzi umrze zapewne z powodu głodu, zimna, wycieńczenia organizmów, oraz ataków bandyckich które głód sprowokuje, niż z powodu bezpośredniego ataku wirusa.
* * *
       Do powyższego warto też dodać, że w opisany tutaj sposób należy się bronić nie tylko przed nadchodzącą pandemią, np. "ptasiej" czy "świńskiej" grypy. Praktycznie do każdego kataklizmu zsyłanego na najbardziej niemoralne społeczności, np. do tsunami, powodzi, huraganu, tornada, czy trzęsienia ziemi, też należy się przygotować w opisany tutaj sposób. Tyle tylko, że dla kataklizmów niszczących nasze domy, przykładowo dla huraganu czy trzęsienia ziemi, środki przeżycia opisane w (2) powyżej, a także w oddzielnym punkcie #P2 poniżej, należy trzymać już spakowane w łatwo dostępnym dla nas miejscu i gotowe do natychmiastowego zabrania w chwili zagrożenia. A w dzisiejszej sytuacji globalnego ześlizgiwania się ludzi w szpony filozofii pasożytnictwa, mogą stać się one nam potrzebne dosłownie w każdej chwili.


#P2. Jakie zapasy ludzie gromadzą dla przetrwania przez dowolny kataklizm (np. przez plagę "ptasiej grypy", pandemię "ebola", itp.):

       W ostatnim tygodniu października 2005 roku w niemal każdej nowozelandzkiej gazecie znaleźć można było porady najróżniejszych ekspertów wyjaśniające jakie zapasy należy sobie przygotować w celu przetrwania przez spodziewaną wówczas epidemię ptasiej grypy. Chociaż więc w punkcie #P1 tej strony zawarłem wytyczne jak samemu wypracować dla siebie co należy sobie przygotować na czas tamtej, lub dowolnej innej plagi, najlepiej jeśli teraz wspólnie przyjrzymy co inni ludzie sobie przygotowują, lub co radzą innym przygotować (oraz dlaczego właśnie to a nie coś innego). Z kolei przeglądnięcie tego wykazu innych, być może natchnie nas samych na przygotowanie jeszcze czegoś o czym wcześniej zapomnieliśmy, a co może okazać się ważne.
       Warto tu także pamiętać, że przygotowanie np. do nadejścia kataklizmu czy plagi (zarazy), wcale zbytnio się nie różni od przygotowania się np. do nadejścia trzęsienia ziemi, powodzi, tornada, huraganu, itp. Stąd jeśli raz zrealizujemy opisane tutaj działania, praktycznie przez jakiś czas będziemy też przygotowani na wszystkie inne rodzaje niszczycielskich zjawisk, z jakich uderzeniem w każdym momencie czasu powinniśmy się liczyć w dzisiejszej sytuacji skrytego wyniszczania ludzkości przez UFOnautów.
       Punktem wyjściowym dla owych przygotowań jest kilka założeń z przewidywanego scenariusza danego zarazy, a także liczebność naszej własnej rodziny. Konieczne jest także posiadanie planu na wypadek kataklizmu, np. gdzie się rodzina spotka jeśli kataklizm uderzy kiedy wszyscy przebywają poza domem, zaś dom zostanie np. zalany i będzie niedostepny, w jaki sposób rodzina będzie się ze sobą komunikowała, czy każdy nosi ze sobą telefon komórkowy (jak bowiem wykazało to trzęsienie ziemi z Christchurch, opisane w punktach #C5 do #C6 strony seismograph_pl.htm, ci co posiadali przy sobie telefony komórkowe mogli się komunikować z rodziną nawet po tym jak zostali pogrzebani żywcem w ruinach swoich biur i budynków), jak należy się zachwywać kiedy budynek się wali, itp. Zależnie też od tego ilu ludzi mieszka w danym domu, oraz przez jak długo przyjdzie im przetrwać bez pomocy z zewnątrz, daje się wyliczyć ile nam potrzeba żywności, wody, gazu, paieru toaletowego, itp. Ogólnie w gazetach i internecie zdaje się panować zgoda, że w przypadku trzęsienia ziemi, żadna pomoc NIE nadejdzie szybciej niż po upływie 24 godzin. Z kolei w przypadku zarazy trzeba się przygotowywać na jakieś 2 miesiące, czyli około 60 dni, całkowitego zamarcia życia publicznego. W przeciągu owych dwóch miesięcy najprawdopodobniej nie będzie nic działało, co znaczy że nie będzie elektryczności, wody, gazu, sklepy i instytucje będą pozamykane, radio ani telewizja nie będą nadawały, itp. Dopiero po upływie owych dwóch miesięcy, wszyscy ci co wcześniej zostali zarażeni i zdołali już wyzdrowieć, zaczną pomału przywracać normalny porządek rzeczy. (Wszakże jeśli ktoś wyzdrowieje z danej choroby, wówczas nie może się nią zarazić już ponownie. Dlatego ci co wyzdrowieli zaczną uruchamiać najważniejsze usługi publiczne, jak elektryczność, wodę, transport, radio, telewizję, sklepy, szpitale, grzebanie zmarłych, itp.) W naszych przygotowaniach powinniśmy więc nastawić się na przetrwanie bez pomocy z zewnątrz przez owe pierwsze około 60 dni zarazy. Oto co inni ludzie gromadzą lub doradzają zgromadzić w celu przetrwania tych pierwszych około 60 dni:
       (1) Fundusze. Należy być przygotowanym, że kiedy epidemia faktycznie wybuchnie, wówczas po pierwsze ludzi oganie panika, po drugie zaś zdarzenia zaczną przebiegać bardzo szybko. Dlatego warto mieć fundusze pod ręką aby szybko dokonać wówczas zakupów tego czego ciągle nam będzie brakowało (najlepiej aby było tego jak najmniej, bo w sklepach będą się wtedy działy drakońskie sceny). Wszakże banki mogą być oblegane, zaś karty kredytowe mogą przestać działać. Suma jaką warto mieć pod ręką na taką ewentualność powinna być rzędu tej wydawanej przez nas co najmniej na miesiąc wyżywienia (a nawet lepiej na dwa miesiące).
       (2) Żywność. Oto rodzaje żywności jakie inni ludzie gromadzą, albo radzą zgromadzić, wyszczególnione w kolejności jej istotności i przydatności (odnotuj że kluczem dla wyboru danego rodzaju żywności w tym przypadku jest jego możliwie najdłuższa żywotność):
       (2a) Ryż. Ze wszystkich rodzajów żywności jakie obecnie można sobie zakupić na wypadek zarazy, ryż zajmuje pierwsze miejsce. Powodem jest zapewne, że jest on relatywnie tani - każdemu daje się więc go zakupić wystarczającą ilość, że można go przechowywać dowolnie długo, że można go jeść na wiele sposobów - nawet na surowo, że zastępuje on inne rodzaje żywności, oraz że sam jeden wystarczy do utrzymania nas przy życiu. Ludzie kupują go więc w dużych ilościach, zwykle w 10 lub 20 kg workach. Jeśli się spóźnimy z naszymi zakupami, a stąd ryżu już dla nas zabraknie, wówczas pamiętajmy, że istnieją też inne produkty nieco do ryżu podobne, a więc wszelkie kasze, fasole, a nawet surowe zboża - jak np. jęczmień. Kiedy bowiem zaraza uczyni nas naprawdę głodnymi, wszystko co jadalne a co mamy w domu może nas uratować przed koniecznością wyjścia z domów na ulice i załapania wirusa.
       (2b) Mąka, suche wyroby z mąki, jadalne zboża. Suche wyroby z mąki obejmują makarony, suchary, chrupki, crackers, itp. Z kolei wyroby zbożowe obejmują płatki owsiane, corn flakes, muesli, itp. Te wyroby zawsze są użyteczne w domu. Dają się długo przechowywać. Wiele z nich można zjadać na surowo. Dobrze więc posiadać ich spory zapas. Trzeba jednak pamiętać aby na dodatek do mąki kupić też suszone drożdże oraz proszek do pieczenia. Ponadto osobiście radziłbym zakupić nieco krochmalu z tapioka lub zwykłej mąki krochmalowej. Ma ona bowiem własności lecznicze - np. leczy biegunki - tak jak to opisałem w punkcie #J1 na swej stronie o nazwie fruit_pl.htm (o owocach tropiku), oraz w punkcie #B1 na mojej stronie o nazwie healing_pl.htm (o ludowych metodach leczenia). Ponadto jest ona składnikiem "nacierania mąką" opisanego w punkcie #O1 tej strony. Z kolei jej własności lecznicze mogą okazać się wysoce przydatne w sytuacji gdy nasza lodówka ani kuchenka do gotowania mogą już nie pracować.
       (2c) Nabiał - mleko, jajka, sery, itp.. Mleko w proszku będzie nam zastępowało brak prawdziwego mleka gdyż można je długo przechowywać. Jeśli się da, warto też zakupić specjalne mleko w kartonach lub puszkach o długiej żywotności. (Np. mleko "long life - UHT" ma żywotność około połowy roku.) Ser i jajka też mają relatywnie długą żywotność, można więc przygotować sobie ich zapas.
       (2d) Konserwy (mięsne, rybne, owocowe, warzywne). Te zawsze są użyteczne w każdym domu, oraz można je dosyć długo przechowywać. Jeśli więc zakupimy takie ich rodzaje jakie najbardziej lubimy i typowo używamy, wówczas można je zgromadzić ze sporym wyprzedzeniem czasowym. Kupując konserwy warto też pamiętać o ręcznym kluczyku do ich otwierania.
       (2e) Cukry. Oprócz normalnego cukru, dobrze też zgromadzić nieco miodu, czekolady i cukierków.
       (2f) Tłuszcze (olej, margaryna, masło w puszkach, itp.). Konieczne są one dla pieczenia i jako dodatki do potraw.
       (2g) Sól, dodatki, przyprawy, itp.. Dobrze zgromadzić sobie też nieco większy niż normalnie zapas wszystkiego co typowo używamy do sporządzania naszych posiłków, a co daje się nieco dłużej przechowywać, a więc sól, przyprawy, herbatę, kawę, sproszkowaną śmietankę, itp.
       (2h) Suche wędliny oraz długo-trwające warzywa. Niektóre wysuszone wędliny i rodzaje mięsa daje się przechowywać przez wiele miesięcy. Faktycznie też im suchsze się stają tym są smaczniejsze. Istnieją też niektóre rodzaje owoców i warzyw które można przechowywać relatywnie długo. Przykładowo: jabłka, gruszki, cebula, czosnek, dynie, marchewki, ziemniaki, itp.
       (3) Woda i płyny. Z wodą jest dosyć poważny problem. Typowo potrzeba nam bowiem około 2 litry wody na osobę na dzień i to tylko do picia i gotowania (plus dalszą wodę do mycia). Tymczasem wodociągi podczas plagi najprawdopodobniej nie będą działały. Jeśli więc nie mamy ręcznie napędzanej studni w pobliżu naszego domu, musimy zadbać aby zgromadzić jakoś cały ten zapas wody zaraz po wybuchu epidemii, kiedy wodociągi ciągle jeszcze będą działały. Praktycznie to oznacza, że dla 2-osobowej rodziny potrzebujemy zgromadzić w jakichś zakrytych pojemnikach co najmniej 240 litrów wody (tj. odpowiednik jednej pełnej wanny). Aby to uczynić musimy jakoś zakupić:
       (3a) Zamykane pojemniki plastykowe (lub karnistry). Muszą one być wodoszczelne i zamykane. Jeśli się da, to również przeźroczyste. Niestety, odpowiednie do tego celu karnistry zwykle mają tylko 10 litrów pojemności i są dosyć drogie. Normalnie potrzebowalibyśmy ich więc około 24 na małą rodzinę - co byłoby dosyć drogie. Ponadto, karnistrów na wodę praktycznie nie daje się używać do niczego innego oprócz wody. Dlatego znacznie lepiej od owych karnistrów zakupić kilka dużych prostokątnych skrzyń z plastyku o pojemności wystarczającej dla przechowania całego naszego zapasu wody. Skrzynie takie mają dużą pojemność - zwykle ponad 100 litrów jedna. Ponadto normalnie można je używać do przechowywania najróżniejszych drobnych (suchych) rzeczy, a dopiero w krytycznej chwili daje się przełożyć gdzieś ich zawartość zaś je same użyć do zgromadzenia naszego zapasu wody. Podczas ich zakupu trzeba się upewnić aby miały silne rączki ułatwiające ich przenoszenie, oraz hermetyczną pokrywę z pewnym zamknięciem. Nasze zapasy wody należy bowiem chronić przed skażeniem i zapyleniem.
       (4) Paliwo i kuchnia. Podczas plagi musimy być w stanie jakoś gotować naszą żywność. Tymczasem elektrycznośc i gaz najprawdopodobniej zanikną. Jeśli więc nie mamy jakiegoś piecyka do gotowania w domu oraz zapasu paliwa w garażu, lepiej pomyślmy jak i na czym będziemy gotowali. W Nowej Zelandii ludzie w tym celu zwykle zakupują:
       (4a) Przenośną "barbeque" (gazową). Powodem dla jakiego jest to przenośna "barbeque" gazowa, a nie turystyczna kuchenka do gotowania, jest pojemność butli gazowej jakie one używają. "Barbeque" zwykle używają duże butle o wysokiej pojemności, które wystarczają na wiele godzin gotowania. Natomiast turystyczne kuchenki nie są dostosowane do użycia dużej butli. Zwykle wystarczają więc tylko do ugotowania kilku szybkich posiłków. Ponadto taką przenośną "barbeque" możemy potem używać do wielu innych celów, np. latem do gotowania podczas przyjmowania gości w ogrodzie (popularnie również zwanego "barbeque"), a także na piknikach. Kupując barbeque warto jednak pamiętać, że są dwa ich rodzaje. Jedne mają palniki do gotowania niemal identyczne do tych które używamy w naszych kuchniach - i to taką właśnie kupujemy. Istnieją jednak również barbeque które posiadają jedynie tzw. "grill", a stąd NIE nadają się do gotowania potraw (zakup takiej byłby błędem - wszakże można na nich tylko piec mięso).
       (4b) Butle z gazem (lub paliwo). Podczas pierwszych 60 dni plagi, nawet jeśli będziemy gotowali oszczędnie, ciągle zapewne będziemy gotowali przez około 60 godzin. To zaś oznacza że potrzebujemy jednej lub dwóch butli które umożliwią nam zgromadzenie co najmniej 20 kg gazu w płynie (nawet jeśli zaplanujemy gotować bardzo mało, ciągle powinnismy kupić co najmniej 9 kilową butlę). Pamiętajmy też o zapalarce do gazu, lub o zapasie zapałek.
       (5) Środki medyczne i higieny. Niezależnie od zapasu tych środków które używamuy na codzień, w rodzaju pasty i szczoteczek do zębów czy zapasu naszych normalnych medykamentów, warto też dodatkowo zakupić aż kilka ich dalszych rodzajów, np:
       (5a) Środki antygrypowe. Aczkolwiek istnieje mała szansa, że w dzisiejszej sytuacji komukolwiek uda się zakupić owe środki, w chwili obecnej istnieją dwa lekarstwa które uważa się za skuteczne na "ptasią grypę" - jeśli zażyte zostają nie później niż do 48 godzin (tj. 2 dni) od chwili załapania wirusa. Są to: Tamiflu, oraz Relenza. Ponadto, w przypadku kiedy epidemia faktycznie wybuchnie, wszyscy farmaceuci na całym świecie będą usilnie pracowali nad skuteczną szczepionką przeciwko temu wirusowi. Tyle, że takiej szczepionki nie należy się spodziewać wcześniej niż w jakieś pół roku po wybuchu epidemii.
       (5b) Immune boosters. Z opisów zawartych w punktach #N2 i #O1 niniejszej strony powinniśmy wybrać te środki przeciw-grypowe które zamierzamy stosować w razie plagi i możliwie szybko zakupić sobie wymagany ich zapas. Pamiętajmy również, że owe środki są tylko wówczas efektywne, jeśli zażyjemy je nie później niż w około 2 godziny po pojawieniu się pierwszych symptomów grypy. (Przy spóźnionym zażyciu tych lekarstw, grypa już zdoła się wymknąć spod kontroli. Na dodatek, w przypadku ptasiej grypy - która używa naszego własnego systemu immunologicznego do zabijania, spóźnione zażycie tych lekarstw czasami może nawet tylko pogorszyć sytuację.) Powinniśmy więc zawsze lekarstwa te mieć pod ręką.
       (5c) Spirytusy i czysty alkohol. Te będą nam potrzebne do odkażania, odświeżania, zmywania, nacierania, itp. Warto więc wcześniej zakupić sobie ich zapas. Sporo spirytusu używali będziemy podczas epidemii do odkażania, wcale więc nie musi to być drogi spirytus jadalnego typu (może być np. spirytus salicylowy czy nawet denaturat). Dobrze jednak mieć trochę jadalnego spirytusu lub alkoholu, aby w razie potrzeby móc odkazić sobie usta.
       (5d) Dezynfektanty. Będziemy ich potrzebowali sporo. Wszakże podczas plagi powinniśmy systematycznie dezynfekować każdy mebel i sprzęt który zamierzamy użyć. Najczęściej zalecany jest "industrial bleach" (tj. "przemysłowy wybielacz").
       (5e) Maseczki, rękawiczki, ścierki do dezynfektowania, itp.. Tych także dobrze zakupić sobie jakiś zapas z wyprzedzeniem czasowym. Wszakże podczas plagi będziemy czasami zmuszeni wychodzić z domu. Dobrze wówczas zakładać maseczki i jednorazowe rękawiczki.
       (5f) Golarki na żyletki, lub brzytwę plus krem do golenia. Jeśli w rodzinie ktoś zwykle goli się elektryczną maszynką do golenia, wówczas warto też pomyśleć o awaryjnym sposobie golenia na wypadek kiedy zabraknie prądu.
       (6) Cooler. Angielska nazwa "cooler" używana jest do skrzynki wykonanej ze steropianu. W skrzynce tej zawsze otwierana jest najwyższa ścianka, tak że sama skrzynka działa jak rodzaj hermetycznego naczynia które uniemożliwia wypływanie z niego zimnego powietrza. W bardziej eleganckich wersjach, steropian z jakiego wykonane są ścianki tej skrzynki oblany jest jakąś ładną masą plastyczną i zwykle zaopatrzony w rączki do przenoszenia a czasami również i w kółka. Owe eleganckie wesje działają jednak tak samo dobrze jak wersje ze samego steropianu. Tego rodzaju "coolers" doskonale zastępują lodówkę. Jeśli przełoży się do nich żywność która jest już zamrożona, wtedy żywność ta będzie utrzymywała zamrożenie przez kilka tygodni. W tropikalnym Borneo ja zdołałem utrzymać żywność w stanie zamrożonym w takiej właśnie steropianowej skrzynce przez okres niemal dwóch tygodni. Owe "coolers" doskonale mogą więc nam zastąpić lodówkę kiedy nie będzie prądu. Ponadto, jeśli w ich wnętrzu zgromadzimy sobie wszystko co awaryjnie byłoby nam potrzebne na wypadek np. trzęsienia ziemi, powodzi, czy tornada, wówczas otrzymamy nasz własny podręczny zestaw podtrzymania przeżycia gotowy do natychmiastowego użycia w przypadku jakiegoś nagłego kataklizmu i konieczności naszej szybkiej ewakuacji z domu. W dzisiejszych czasach dobrze zaś mieć coś takiego zawsze gotowe pod ręką.
       (7) Awaryjny ekwipunek. Niezależnie od powyższego, aby jakoś sobie radzić kiedy zmuszeni będziemy przetrwać we własnym domu bez światła, wody ani elektryczności, powinniśmy też się upewnić że już posiadamy sprawne, albo też zakupić:
       (7a) Radio na baterie (i/lub telewizor), oraz zapas baterii. Wszkże zechcemy wiedzieć co dzieje się na świecie i kiedy życie zacznie wracać do normy. Oczywiście, gdybyśmy mogli sobie na to pozwolić, wtedy jeszcze lepiej byłoby posiadać również nasz własny przenośny generator elektryczności oraz zapas paliwa. Wszakże wtedy moglibyśmy słuchać normalnego radia, oglądać nasz rodzinny telewizor, oraz używać świateł elektrycznych.
       (7b) Źródło światła (np. latarkę na baterie wraz z zapasem baterii). Warto też zakupić sobie kilka świeczek (i/lub latarnię naftową z zapasem nafty). Wszakże baterie do latarek elektrycznych mają krótką żywotność. Jeśli więc będziemy musieli wykonać coś długotrwałego w nocy, wtedy świeczka lub latarnia naftowa jest lepsza od latarki elektrycznej. (Pamiętajmy jednak również o zapasie zapałek do zapalania owych świeczek lub latarni.) Ponadto np. latarnię naftową możemy potem używać jako element zdobniczy w naszym mieszkaniu.
       (7c) Dużo worków plastykowych, serwetek papierowych, papieru toaletowego, itp. Musimy bowiem pamiętać, że kiedy zabraknie wody, wtedy spłuczki w naszych ubikacjach też nie będą działały. Musimy więc mieć coś aby eliminować domowe odpadki, odświeżać się z braku wody, kichać i wycierać nos, itp.
       (7d) (Warunkowo) Namiot, materac, śpiwór, itp.. Podczas plagi może się zdarzyć, że z jakichś powodów (np. braku żywności, smrodu rozkładających się ciał, lub naszego bezpieczeństwa) będziemy zmuszeni aby opuścić miasto. Jeśli więc dopuścimy do siebie taką ewentualność, wtedy dobrze też rozważyć czy nie będzie nam potrzebne coś do spania i poruszania się poza miastem, a więc namiot, materac, śpiwór, plecak, mocne buty, mapy, itp.
       (8) Żywność dla stworzeń jakie posiadamy. Musimy także pamiętać o naszych zwierzętach (tj. o kotach, psach, kanarkach, kozach, krowach, świniach, itp.). Jeśli bowiem nie przygotujemy dla nich żywności na czasokres całej zarazy, wówczas niemal na pewno je utracimy. Żywność dla zwierząt jest bowiem ostatnią rzeczą, o dostarczeniu której podczas zarazy ktokolwiek będzie pamiętał. Faktycznie też wiele krajów posiadających jakieś rzadkie i cenne zwierzęta, już przygotowało na czas zarazy plan jak zabezpieczyć ich przetrwanie nawet kiedy całe życie zamrze. Wyliczmy więc ile i czego potrzebujemy dla swoich zwierząt na czas zarazy i zgromadźmy to już wcześniej w wystarczającym zapasie.
       (9) Rekomenduję również egzemplarz Biblii. Ma ona bowiem już dowiedzioną zdolność do ratowania życia.
* * *
       Na zakończenie tego punktu chciałbym przypomnieć, że niezależnie od powyższego przygotowywania się na nadejście tej zarazy, powinniśmy również uczynić wszystko co w naszej mocy aby dopomóc w zapobiegnięciu wybuchowi owej plagi. To zaś oznacza, że nawet jeśli osobiście nie wierzymy w metody zapobiegania i obrony opisane w "części #G" tej strony, ciągle powinniśmy je realizować kiedy tylko mamy ku temu okazję, choćby tylko "tak na wszelki wypadek", oraz ponieważ ich zrealizowanie nic nas nie kosztuje a jednocześnie może nam pomóc.


#P3. Osobiste i tanie budowanie domowego systemu słonecznego do awaryjnego generowania elektryczności:

       Ponieważ NIE ma już wątpliwości, "czy" jakiś ogólnoświatowy kataklizm kiedyś nadejdzie, a jedynie narazie jeszcze NIE wiadomo "kiedy" to nastąpi i w "jakiej formie" kataklizm ten się pojawi, w wolnych chwilach warto już obecnie zacząć podejmować co istotniejsze przygotowania. Jednym zaś z takich projektów przygotowawczych, jaki każdy majsterkowicz jest w stanie tanio podjąć samemu, jest zbudowanie w swoim domu awaryjnego systemu do generowania elektryczności z energii słońca. Jak zabrać się do tego projektu i jak go zrealizować, opisałem to dokładniej na swej stronie o nazwie solar_pl.htm.
       Swą stronę o nazwie solar_pl.htm polecałbym szczególnej uwadze czytelnika także dla zupełnie odmiennego powodu. Na powszechnie znanym przykładzie energii słonecznej wyklarowuje ona bowiem powszechne miskoncepcje panujące na temat podejmowania NIEMORALNYCH decyzji. Mianowicie, powszechnie się wierzy, że dowolny sposób generowania elektryczności z energii słonecznej jest dobry dla ludzkości. Tymczasem prawda jest taka, że podobnie jak wszystko co ludzie czynią, także energię słoneczną można wdrażać albo w sposób niemoralny, albo też w zgodzie z kryteriami moralności. Stąd przykładowo, zainstalowanie we własnym domu systemu słonecznego, jaki na stronie solar_pl.htm nazywany jest "domowym systemem bezakumulatorowym", jest decyzją WYSOCE NIEMORALNĄ - co wyjaśniam szczegółowiej w punktach #A1, #B5 i #F3 owej strony solar_pl.htm. Jeśli zaś cokolwiek wdroży się w sposób niemoralny, wówczas mechanizmy moralności surowo nas za to karzą. Przykładowo, w przypadku podjęcia niemoralnych decyzji, mechanizmy moralne powodują, że w długoterminowym działaniu decyzje te wcale NIE rozwiązują problemu z powodu którego je się podjęło, a tylko przekładają na później konieczność jego moralnie poprawnego rozwiązania, za to dodatkowo eskalują siłę owego problemu. Jako przykłady takich poprzednich powszechnie znanych niemoralnych decyzji, za wdrożenie jakich ludzkość jest obecnie karana, w punkcie #J1 swojej strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm opisuję m.in. wdrożenie pestycydów (pierwszy z których w Polsce był zwany "azotoksem") - które w długoterminowym działaniu uśmierciły pożyteczne owady, podczas gdy szkodliwe owady na nie się uodporniły, opisuję antybiotyki, a także opisuję m.in. oficjalne wdrożenie teorii względności do nauki i do edukacji. Natomiast obecnie powszechnie podejmowaną taką niemoralną decyzją, jest właśnie instalowanie na domach prywatnych osób owych "bezakumulatorowych systemów słonecznych". Niektórych ludzi, jacy zainstalowali sobie takie systemy, już obecnie dotykają długoterminowe "kary" - na czym zaś kary te polegają, ja radziłbym wypytać owych nieszczęśników, którzy na te niemoralne bezakumulatorrowe domowe systemy słoneczne już dali się nabrać.


Część #R: Domowe sposoby leczenia chorób i dawne remedy:

      

#R1. Istnieje odrębna strona healing_pl.htm poświęcona domowym sposobom leczenia najróżniejszych dolegliwości:

       Domowym i ludowym sposobom leczenia najróżniejszych dolegliwości poświęcona jest odrębna totaliztyczna strona o nazwie healing_pl.htm.
       Niektóre z owych dolegliwości, np. leczenie tropikalnej choroby "dengue" sokiem z liści papaya, czy leczenie biegunek polewką z korzenia tapioca, opisane są w punktach #E1 i #J1 strony o nazwie fruit_pl.htm.


Część #S: Duchowa obrona przed nieszczęściami, kataklizmami, zagładą, itp.:

      

#S1. Czyż NIE jest logiczne, że skoro reprezentujący Boga Jezus ma spędzić całą wieczność z osobami zabranymi do "królestwa niebieskiego", osoby te muszą wykazać się właściwymi cechami charakteru jakie pozwolą im bezproblemowo obcować z Bogiem i z bliźnimi przez nieskończenie długi okres czasu:

       Jeśli zakulisowo rozeznać sytuację wielu dzisiejszych ludzi uczestniczących w mszach swych kościołów, wówczas się okazuje iż sporo z nich NIE jest w stanie nawet przez krótki czas obecnego życia bezkłótniowo i bezproblemowo współżyć ze swymi sąsiadami, lub nawet z członkami swej rodziny. Co by więc się działo, gdyby wszyscy ci ludzie znaleźli się w "królestwie niebieskim" i przez wieczność współżyli z wszystkimi innymi podobnymi osobami jakich wzięcie do tego królestwa obiecują dzisiejsze religie? Oczywiście, na bazie ich uprzednich zachowań jest niemal pewnym, że nawet w niebie osoby te też inicjowałyby kłótnie i problemy. Z tego więc łatwo wyciągnąć wniosek, że na charakter i osobowość ludzi, którzy faktycznie zostaną zabrani do królestwa niebieskiego zapewne jest nałożony zestaw określonych wymagań Boga. Innymi słowy, że osoby te muszą wykazać się posiadaniem cech osobowych, jakie pod nazwą "żołnierze Boga" opisuję np. w punkcie #A3 swej strony o nazwie humanity_pl.htm oraz w punkcie #D4 swej innej strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm. Wyszczególmy więc poniżej kilka przykładów tych cech.
(1) Pogodność i bezkonfliktowy charakter. Wszakże osoby te muszą być w stanie pogodnie, harmonijnie i bezkonfliktowo współżyć przez nieskonczenie długi okres czasu z innymi ludźmi uszczęśliwionymi życiem wieczystym oraz bez buntu wypełniać nakazy Boga.
(2) Absolutne posłuszeństwo Bogu. Przykładowo, gdyby Bóg wystawił taka osobę do pilnowania owoców jakiegoś drzewa, wówczas NIE do pomyślenia byłoby gdyby ona sama zjadła owoce tego drzewa lub rozdała je innym do zjedzenia.
(3) Prawdomówność i obstawanie za prawdą. Np. trudno sobie wyobrazić, co by się zaczęło dziać, gdyby mieszkańcy "królestwa niebieskiego" zaczęli nawzajem się okłamywać, lub nawet usiłowali okłamać Boga.
(4) Głód wiedzy. Wszakże nawet gdyby przyszło im zaśpiewać tylko jakiś nowy hym religijny, ciągle najpierw musieliby go poznać i się nauczyć jak go nalezy śpiewać.
(5) Aktywne włączanie swego udziału w działaniach celem jakich jest lepsze poznawanie Boga i wymagań jakie nakłada on na ludzi, praktykowanie miłości bliźniego, poszanowania i ochrony natury, eliminowanie źródeł zła na Ziemi, itd., itp. Przykładowo, aktywne włączanie się do działań w sprawie jakich apeluję w punkcie #A3 strony partia_totalizmu_statut.htm lub do działań jakie opisuję w punktach #A1 do #A4 swej strony internetowej partia_totalizmu.htm.
(6) itd., itp.
       Warto odnotować, że zdrowy rozsądek i logika nam podpowiadają, iż żadnych z powyższych cech osobowych NIE daje się nabyć jedynie poprzez wysiadywanie na tapczanach i oglądanie telewizji przeżuwając kanapki. Aby więc wykazać się przed Bogiem ich posiadaniem trzeba zacząć zmieniać zasady swego dotychczasowego trybu życia, zwolna zdobywając się na faktyczne działanie i na faktyczną pracę nad sobą w wybranym przez siebie obszarze i kierunku. Tylko bowiem swymi faktycznymi działaniami zgodnymi z prawami i zasadami podanymi w Biblii, zaczniemy zbliżać się do tego co Bóg po nas oczekuje.


#S2. Kluczem do duchowej obrony jest praktykowanie "właściwej moralności" - jaka jest możliwie najbardziej zgodna z przykazaniami i wymaganiami Boga opisanymi w Biblii:

       Rozważmy sytuację często pokazywaną na typowych filmach przyrodniczych. Gepard (cheetah) zaczyna swój pościg za gazelą. Prawa fizyki i natury dokładnie definiują więc jaki powinien być hipotetyczny wynik owego pościgu. I tak, jeśli trwa on krótko ponieważ drapieżnik zdołał się podkraść blisko ofiary zanim ta go dostrzegła, szybki gepard dopada gazelę i ją uśmierca. Jeśli jednak gazela dostrzeże go wcześniej, wówczas szybki drapieżnik opadnie z sił zanim ją dopadnie i gazela ujdzie z życiem. Tymczasem niezależnie od tego co ujawniają prawa fizyki i natury, w życiu wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. Np. nawet w krótkim pościgu gepard może się potknąć o jakąś leżącą gałąź lub kamień i gazela umknie. Albo w długim pościgu gazelę powstrzyma np. ściana kolczastych krzewów i w rezultacie gepard ją dopada. Innymi słowy, niezależnie od praw fizyki czy natury, końcowym wynikiem każdego zdarzenia rządzi też coś, co dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" najczęściej ignoruje, a co możnaby nazwać marginesem nieokreśloności (np. gałąź, kamień, czy ściana krzewów z powyższego przykładu), co religie wyjaśniają jako "interwencję Boga", zaś zasady działania czego opisuję w punkcie #J5 swej innej strony internetowej o nazwie petone_pl.htm i we wpisie #299 do blogów totalizmu. Każde zdarzenie z rzeczywistego życia jest bowiem celowo otaczane takim "marginesem nieokreśloności", jaki przekazuje właśnie w ręce Boga decyzję o końcowym wyniku danego zdarzenia. NIE bez istotnego powodu ludowe przysłowia ostrzegają "lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu", "NIE dziel skóry na nadal żywym niedźwiedziu", albo "NIE mów hop zanim przeskoczysz", itp. Jest też łatwym do przewidzenia, że w przypadku zdarzeń dotykających ludzi, przy decydowaniu jaki ma być końcowy wynik danego zdarzenia Bóg weźmie pod uwagę karmę jaką ludzie ci zgromadzili, ich moralność, zgodność ich postępowania z przykazaniami i wymaganiami opisanymi w Biblii, itp. Dlatego jeśli zamierza się podjąć ludzką obronę przed jakąkolwiek chorobą, pandemią, kataklizmem, zagładą, lub dowolnym innym nieszczęściem, wówczas absolutnie konieczne jest też zaplanowanie działań broniących nas przed (a) duchową przyczyną owego nieszczęścia - jako istotne uzupełnienie oficjalnie obecnie planowanych tylko jako jedyne działań broniących nas tylko przed (b) fizykalną przyczyną owego nieszczęścia.
       Im dłużej ja badam metody działania Boga oraz sposoby duchowego bronienia się przed najróżniejszymi nieszczęściami, kataklizmami, zagładą, itp., tym bardziej się przekonywuję, że podstawą obrony każdego intelektu, tj. zarówno indywidualnych luudzi, jak i intelektów grupowych w rodzaju całych organizacji, instytucji, narodów, państw, itp., przed (a) duchową ich przyczyną, jest praktykowanie właściwej filozofii i moralności. (Stąd wynikają najróżniejsze metody duchowej obrony przed kataklizmami, jakie wyliczam i wskazuję, między innymi, w punkcie #I2 strony o nazwie landslips_pl.htm oraz oczywiście w innych publikacjach linkowanych ze strony skorowidz.htm.) Innymi słowy, zamiast zastanawiać się czy Bóg istnieje, lub wątpić w Jego istnienie albo nawet (co gorsza) postępować jak ateista, trzeba zawsze pamiętać iż Bóg istnieje, wiedzieć iż autor niniejszej strony naukowo i niepodważalnie dowiódł istnienie Boga, uczyć się prawdy na temat Boga, czytać Biblię aby poznawać przykazania i wymogi Boga, oraz zawsze w każdej chwili swego życia zważać aby to co się czyni w naszym zrozumieniu sytuacji było tak bliskie temu co Bóg od nas wymaga, jak tylko bliskie jesteśmy to w stanie uczynić. Na bazie następstw swego praktykowania filozofii totalizmu jak dotychczas odnotowałem, że wszystko wskazuje na to iż najwłaściwszą filozofią jaką powinno się praktykować na codzień jest właśnie totalizm od 1985 roku naukowo i bazując na szerokim materiale dowodowym rozwijany przez całą jednoosobową naukę w moich publikacjach zwaną "totaliztyczna nauka". W jego czystej, nadal niewypaczonej przez innych ludzi formie, totalizm potwierdza Biblię też nakazując: "we wszystkim co czynisz pedantycznie wypełniaj przykazania i wymogi Boga".


#S3. Aby móc skutecznie bronić się przed dowolnym kataklizmem, chorobą, plaga, pandemią, itp., trzeba wiedzieć skąd się ona wzięła, jakie są jej powody, składowe i cechy, itp.:

Motto: "Bóg tak doskonale i dalekowzrocznie stworzył nasz świat fizyczny, że każdy problem z jakim ludzie zostają skonfrontowani ma już wpisane w siebie swoje własne rozwiązanie." (Zasada działania "samoregulujących się" mechanizmów i praw jakie Bóg wbudowuje w niemal każde swe posunięcie, a jakie opisałem np. w punktach #B3 i #B4.4 strony mozajski.htm.)

       Oto najważniejsze cechy jakie po zbadaniu wyłaniają się z przebiegu niemal każdego kataklizmu z jakim konfrontowani są ludzie:
       (A) Grupa cech kataklizmów wynikająca z faktu że w każdy z nich Bóg wpisuje materiał dowodowy na co najmniej trzy odmienne zasady ich powstawania - tak jak wyjaśniłem to w punkcie #C2 ze swej strony o nazwie tornado_pl.htm.
       (B) Grupa cech wynikająca z faktu, iż każde zdarzenie z jakim ludzie zostają skonfrontowani, zawiera nalożona na siebie sobie zarówno składową (i) działanie ślepej natury, jak i składową (ii) działanie Boga - po więcej szczegółów na ten temat patrz: punkt #A3 z mojej strony o nazwie partia_totalizmu_statut.htm oraz (7) z punktu #B5 na stronie o nazwie seismograph_pl.htm. Dlatego zgodnie z wymownym powiedzeniem Jezusa "Oddajcie Cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie" (Biblia, Mateusz 22:21), swymi fizykalnymi działaniami mamy obowiązek bronić się przed składową "ślepa natura", zaś swymi duchowymi działaniami bronić się przed składową "gniew i kara Boga". Cechy wynikające z gniewu Boga typowo obejmują:
(B1) Bóg jest absolutnie sprawiedliwy - stąd cokolwiek Bóg zesyła na kogokolwiek, zawsze ten ktoś uprzednio na to sobie jakoś zasłużył. Stąd przykładowo tzw. "intelekty grupowe", czyli np. całe kraje, całe instytucje, fabryki, itp., na to co najbliższe czasy im przyniosą z całą pewnością uprzednio sobie zasłużyły. Dla nich więc zdarzenia jakie nadchodzą są albo manifestacją "zwrotu" uprzednio wygenerowanej tzw. "totaliztycznej karmy" (opisanej np. na mojej stronie karma_pl.htm), albo też szybką reakcją Boga na obecne ich zachowania i działania. Z kolei dla "intelektów indywidualnych" (tj. dla pojedyńczych ludzi), to co nadchodzi jest albo podobnym "zwrotem karmy", albo też uniemożliweniem im uczynienia tego co podczas poprzedniego przechodzenia przez czas uczynili, a co jest niezgodne z przykazniami i wymaganiami Boga opisanymi w Biblii.
(B2) Bóg zna przyszłość - stąd swymi działaniami stara się przeciwdziałać zamiarom tych ludzi, którzy starają się nadać tej przyszłości przebieg niezgodny z Boskimi intencjami i planami.
(B3) Wszystko co Bóg czyni służy edukowaniu ludzi i mobilizowania ich do udoskonalanie i umoralnianie swoich charakterów, filozofii i zasad postępowania.
(B4) Jeśli ludzie zbaczają z drogi dobra, Bóg zawsze najpierw ich ostrzega.
(B5) Zanim Bóg wymierzy sprawiedliwość, zawsze najpierw daje czas i okazję aby ludzi ponaprawili uprzednie swoje złe postępowania.


#S4. Aby z sukcesem bronić się przed dowolnym kataklizmem, trzeba wypracować działania i zmiany jakie starają się wyeliminować przyczyny jego zesłania na daną grupę ludzi:

Motto: "Nadejście czegokolwiek by komuś nie groziło, jeśli usunie się przyczynę dla jakiej to nadchodzi, wówczas niemal z pewnością już to NIE nadejdzie."

       Przykładowo, dla "Wielkiego Oczyszczenia Ziemi z lat 2030-tych" taką przyczyną jakiej wyeliminowanie zgodnie z moim rozeznaniem zdolne byłoby powstrzymać jego nadejście są "pieniądze" - narkotyzująco uzależniające od siebie wiekszość decydentów i elit oraz kierujące ludzi do popełniania praktycznie wszelkich rodzajów zła istniejących na Ziemi (tak jak to opisałem w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie partia_totalizmu_statut.htm oraz w punkcie #A3 innej strony o nazwie partia_totalizmu.htm. Zastąpmy więc indukujące zło "pieniądze" przez konstruktywnie budującą i udoskonalającą charaktery ludzi szczęśliwość nirwany, a "Wielkie oczyszczenie lat 2030-tych" niemal z pewnością zostanie albo opóźnione, albo też całkowicie zaniechane.


#S5. Cokolwiek czynimy, kierujmy się w tym miłością bliźnich oraz respektem do Boga i natury, logiką, wiedzą, zdrowym rozsądkiem i uprzednimi doświadczeniami, zaś unikajmy tego co narkotyzujące ludzkie działania pieniądze, własna wygoda i nawyki nam podpowiadają:

Motto: "Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości." (Werset 22:6 z bibilijnej "Księgi Przysłów")

       W (xviii) z punktu #B1 niniejszej strony opisuję przebieg pandemii koronawirusa, która w 2020 roku rozprzestrzeniła się praktycznie na niemal wszystkie kraje na Ziemi, tylko ponieważ elity rządzące zamiast w podejmowaniu swych decyzji i działań kierować się miłością bliźnich oraz respektem do Boga i natury, logiką, wiedzą, zdrowym rozsądkiem i uprzednimi doświadczeniami, wdrażali to do czego narkotyzujące ludzkie pożądania i działania "pieniądze", własna wygoda, oraz nawyki im podpowiadały. W rezultacie, globalny przebieg choroby powodowanej tym śmiercionośnym wirusem też podążał po drodze największego błędu - tak jak cała nasza cywilizacja czyni ze wszystkim co wdrażane jest przez elity polityków, przemysłowców, bankierów, itp. Z kolei owo "podążanie po drodze największego błędu" zaraz po ujawnieniu się koronawirusa było wynikiem aż całego szeregu powodów. Wyliczmy tu najważniejsze z nich:
(I) Dzisiejsi rządzący są kierowani przez narkotyzującą moc "pieniędzy". Wszakże pieniądze to podatki, wysokie zarobki, luksusowe życie, dotacje bogaczy pomagające im wygrać wybory, itp. Obecni rządzący NIE potrafią więc nawet sobie wyobrazić, że kiedy ludzkość zdoła się wyzwolić z owej hipnotyzującej mocy pieniędzy, oraz wdrożyć na Ziemi "ustrój nirwany" jaki opisuję w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie partia_totalizmu.htm, oraz w punkcie #A3 innej swej strony o nazwie partia_totalizmu_statut.htm, wówczas nasza planeta stanie się rodzajem "raju na ziemi" w którym absolutnie wszyscy mieszkańcy cieszą się nieopisaną szczęśliwością i zasobnością.
(II) Nawyki wpajane w trakcie wychowywania. Jeśli rozważyć sposoby wychowywania dzisiejszych ludzi, szczególnie wywodzących się z bogatych domów, wówczas się okazuje, że są one całkowicie przeciwstawne do bibilijnego zalecenia podanego w motto do niniejszego punktu, a rekomentującego: "Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości" (Biblia, werset 22:6 z "Księgi Przysłów"). W rezultacie zaś wpojenia w nich niewłaściwego wychowania, w dorosłym życiu mają oni trudności w odrożnieniu dobra od zła, właściwego od niewłaściwego, moralnego od niemoralnego, itp. - co powoduje iż w swych działaniach dodają oni potem swój wkład do zbaczenia ludzkości z właściwej drogi.
(III) Edukacja, która oducza myślenia a stara się je zastępować wykuwaniem na pamięć. Takie zaś działanie edukacji powoduje, że w dorosłym wieku wymóg myślenie staje się tożsamym z torturą, stąd zamiast konstruktywnie wypracowywać najmądrzejsze rozwiązanie do konfrontowanych problemów, ludzie kierują się tym co ich nawyki i własna wygoda im podpowiadają.
       Aby tu zilustrować na powszechnie możliwym do sprawdzenia i przeanalizowania przez każdego przykładzie, jak powyższe powody wywoływały iż w 2020 roku światowa reakcja na koronawirusa podążała po linii największego błędu, przeanalizuję teraz z czego wynikały owe błędy i jakie następstwa one sobą wygenerowały. Zakładam przy tym iż czytelnik czytał (xviii) z punktu #B1 tej strony i poznał już podane tam wstępne opisy popełnionych błędów. I tak, błąd (1) polegający na ściągnięciu na siebie zwrotu niechcianej karmy ... (cdn)
       W sumie więc, na bazie powyższych opisów, można stwierdzić, że wszystkie problemy spowodowane pandemią koronawirusa, wywodzą się z chronicznej tendencji elit rządzących do ignorowania, blokowania a często nawet ukrywania prawdy.


Część #T: Metody nauczania używane przez Boga aby uświadamiać nam nasze własne niedoskonałości i uczyć ich pozbywania się - zaś w ten sposób stopniowo wypracowywać wszechświat pozbawiony wszelkich źródeł zła:

      

#T1. Oto "jak" największy nauczyciel ludzkości, czyli nasz Bóg, pokierował błędami i niedociągnięciami poszczególnych przywódców krajów i ich rządów podczas panowania najsilniejszego okresu pandemii koronawirusa "covid-19" w latach 2020 do 2023, aby wszystko co przykrego dotknęło poszczególne narody z winy tych i innych rządów, z jednej strony ilustrowało obywatelom ich własne niedoskonałości nad usuwaniem jakich powinni usilnie pracować, jednocześnie zaś z drugiej strony najmocniej i najboleśniej dotykało to tych obywateli którzy swymi uprzednimi zachowaniami i już zgromadzoną "karmą" zasłużyli sobie na doświadczenie tych boleści:

Streszczenie: Drogi czytelniku. W niniejszym punkcie #T1 tej strony przedstawię ci materiał dowodowy łatwy do sprawdzenia przez niemal każdego, który potwierdza iż wszystko co wokół nas się dzieje zaś my to jesteśmy w stanie odnotować w otaczającej nas rzeczywistości, faktycznie jest starannie przygotowane przez naszego Boga będącego jednocześnie największym naszym nauczycielem, aby nam uświadamiać nasze własne niedoskonałości (wszakże każdy z nas jest grzesznikiem - patrz Biblia, wersety: Rzymian 3:23-24, Jan 3:19, Psalmy 51:5, Przysłowia 6:16-19). Po zidentyfikowaniu zaś tych niedoskonałości aby wyperswadować nam podjęcie starań aby tak udoskonalać nasze myślenie i postępowanie iż niedoskonałości te zdołamy z nas pousuwać. Innymi słowy drogi czytelniku, jeśli dotyka cię np. jakaś krzywda lub jakaś przyjemność, traktuj ją NIE jako pretekst aby oskarżać lub chwalić tego co ją ci serwuje (wszakże tych innych ludzi Bóg też potraktuje tak jak na to zasłużą), a jako "znak od Boga" iż czas zacząć zważać na swą karmę, oraz iż to właśnie nasze dotychczasowe myślenie lub postępowanie sprowadziło na nas tę krzywdę lub przyjemność, a stąd że ich doświadczenie stanowi kolejną lekcję moralną jaką Bóg właśnie nam udziela metodami jakie Anglicy nazywają learning "easy" lub "hard" way (tj. uczenie się "łatwymi" lub "twardymi" metodami). Odnotuj też iż sam fakt nieustającego zaistniania sytuacji uczących nas moralności tymi właśnie efektywnymi metodami faktycznie stonowi kolejny z dowodów iż niedoścignienie mądry, kochający i dbający o przyszłość kiażdego z ludzi Bóg faktycznie istnieje i nieustająco zarządza wszystkim co się zdarza w naszym świecie materii w sposób jaki opisałem dokładniej w #J5 swej innej strony internetowej o nazwie petone_pl.htm i we wpisie #299 do blogów totalizmu.

Motto: "Cokolwiek dotyka cię w życiu faktycznie jest imienną lekcją moralną jaką to do ciebie Bóg kieruje abyś najszybciej, najefektywniej i najtrwalej zrozumiał swe własne grzechy, niedoskonalości, błędy, a także swe zalety oraz wartości moralne." (Przykładowo, jeśli odkryjesz iż zostałeś "okłamany", zamiast psioczyć na kłamcę - z którym Bóg też się podobnie rozliczy, ty sam staraj się mówić, pisać, poszukiwać i promować "prawdę" i to nawet jeśli okazuje się ona być dla kogoś bolesna - patrz Biblia, np. wersety: 20:16 z Księgi Wyjścia, 19:11 z Księgi Kapłańskiej, 15:2 z Księgi Psalmów, 12:19 z Księgi Przysłów, 13:8 z 2 Koryntian. Kiedy doświadczasz tylko "branie", jest to znakiem iż czas abyś to ty sam zaczął ochotniczo "dawać" - patrz Biblia, np. wersety: 20:35 z Dzieje Apostolskie i 6:38 z Łukasza. Kiedy jesteś bity przez innych w sposób "oka za oko i ząb za ząb" samemu zacznij starać się "wybaczać" lub "nastawiać drugi policzek" - patrz Biblia, np. wersety 5:38-41 z "Mateusza". Kiedy wokół ciebie wypełniane są tylko niektóre z przykazań Boga (np. tylko "NIE zabijaj"), czas abyś ochotniczo i z miłości do Boga, bliźnich i natury z równą pedantycznością zaczął wypełniać wszystkie 10 przykazań - patrz Biblia, np. werset 11:23 z Łukasza, zinterpretowany dokładniej w #K5 strony petone_pl.htm oraz we wpisie #364 do blogów totalizmu. Kiedy doświadczysz iż wszystko dookola ciebie jest czynione wzdłuż "linii najmniejszego wysiłku moralnego", czas abyś podjął wysiłki aby wszystko czynić wzdłuż "linii najwyższego wysiłku moralnego" tak jak wyjaśniam np. w #C1 i #A2.1 strony totalizm_pl.htm)

       Będąc twórcą nadal jedynej na świecie faktycznej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, która pozwoliła mi opracować obecnie najmoralniejszą Filozofię Totalizmu z 1985 roku, jaka z kolei wskazała mi "jak" po inżyniersku formalnie udowodnić aż kilkoma odmiennymi motodami iż Bóg naprawdę istnieje (patrz punkty #G3 i #G2 strony god_proof_pl.htm), ten zaś dowód formalny pozwolił mi sformułować Teorię Życia z 2020 roku, wszystko to wzięte razem powoduje iż zawsze skrupulatnie obserwuję i badam co wokół nas się dzieje. Wszakże aby móc badać motody działania Boga o Którym wiem już iż z całą pewnością istnieje i stąd to Bóg jest teraz celem moich rzeczowych dociekań naukowych, wszystkie swe wnioski muszę wyciągać z obserwacji efektów działań Boga. Wysoce uczącą zaś okazję do takich obserwacji uzyskałem kiedy w dniu 2023/10/14 uważnie obserwowałem rezultaty wyborów w jednym z dobrze znanych mi krajów (zaś aby ich NIE zapomnieć - zacząłem też je spisywać w niniejszym punkcie #T1). Ta obserwacja pozwoliła mi bowiem odnotować błędy i niedoskonałości jakie najusilniej się ujawniły podczas trwania pandemii "covid-19" zaś w efekcie spowodowały po-wyborczy upadek rządu owego kraju - jaki to upadek w dzisiejszych czasach tuż "po pandemii covid-19" staje się już niemal regułą na całym świecie. Najważniejsza jednak regularność jaka mnie uderzyła, to że owe błędy i niedoskonałości przegrywającego te wybory przywódcy rządzącej partii oraz jego rządu są dokładnym odzwierciedleniem błędów i niedoskonałości jakie dominują rządzony przez nich kraj i naród (odnotuj iż jaki jest to kraj i naród w niniejszych opisach jest nieistotne, bowiem ten punkt #T1 jest pisany "NIE aby osądzać lub potępiać", a aby "uczyć" życia w zgodzie z wytycznymi Boga i Biblii). To pozwoliło mi sformulować główną tezę dla niniejszego punktu #T1, jaka stwierdza "mądry Bóg tak projektuje zdarzenia jakie nas w życiu dotykają, że wszystko co każdy z nas w swym życiu osobiście doświadcza jest kolejną lekcją moralną adresowaną właśnie do tej osoby". Prawdę tej tezy i materiał dowodowy jaki prawdę tę podpiera, w sposób mniej lub bardziej zrozumiały postaram się udokumentować czytelnikowi w niniejszym punkcie #T1. Tak nawiasem mówiąc to esencji owej tezy wcale tu NIE prezentuję po raz pierwszy, a jeszcze w czerwcu 2018 roku wyjaśniłem tę esencję z inżynierskiego punktu widzenia "jak" Bóg to czyni w punkcie #J5 ze swej strony internetowej petone_pl.htm oraz ze wpisu #299 do blogów totalizmu.
       My wszyscy wiemy iż jeśli np. jakieś drzewo NIE zadbało o posiadanie głębokich i zdrowych korzeni a stąd ma słabą łączność z matką ziemią, a czasami także pozwoliło aby jego pień lub gałęzie stopniowo przegniły, wówczas gdy nadejdzie jakakolwiek nieco silniejsza wichura, drzewo to upada. Ja wskazuję tutaj "wichurę" jako powód upadku, ponieważ to ona jest jednym z najszerzej wszystkim znanych naturalnych mierników stopnia "słabości" i poziomu "przegnicia" czegokolwiek wystawionego na jej działanie. Jednak w rzeczywistym życiu tę samą rolę "wichury" spełnia wiele więcej czynników. Przykładowo, używając porównia do upadłego drzewa, takim miernikiem jak słabi i przegnici (np. skorumpowani) są np. politycy aktualnie rządzący dowolnym krajem, najlepiej wskazuje to "spadek szczęśliwości narodu objętego ich rządami" - czyli poziom pragnień narodu aby się ich pozbyć ze rządu. W tej sprawie istnieje nawet popularny żart, stwierdzający iż: "w dzisiejszych czasach sporo polityków czyni swój naród szczęśliwym aż dwukrotnie, mianowicie najpierw kiedy zostają oni wybrani do rządu, potem zaś kiedy udaje się usunąć ich z rządu". Tymczasem ów "spadek szczęściwości" narodu i poziomu jego zadowolenia lub niezadowolenia z efektów rządzenia przez daną grupę polityków zależy od dużej liczby czynników - stąd efektywne rządzenie wymaga od polityków naprawdę ogromnej wiedzy, mądrości, filozoficznej dojrzałości, odwagi, osobistego kalibru, itp., a co najważniejsze w czasie trwania tego rządzenia wymaga też pomocy, ochrony i inspiracji Boga udzielonej zarówno samemu rządowi i rządzącemu przywódcy, jak również całemu rządzonemu narodowi. To dlatego w wielu swych publikacjach wielokrotnie podkreślam iż moralność i jakość przywódcy i rządu zawsze odzwierciedla stan moralności i jakości rządzonego narodu. Innymi słowy: każdy naród i kraj zawsze otrzymuje od Boga takich przywódców, na jakich właśnie zasługuje .
       Tak się stało iż Bóg pokierował moim życiem w sposób jaki umożliwił mi obserwowanie życia i politycznych sytuacji w wielu krajach (tj. w aż 10 z nich). W dwóch z nich miałem nawet okazję obserwować w działaniu jedne z najlepszych wersji demokracji jakich ludzkość dotychczas zdołała się dorobić. W dwóch krajach osobiście testowałem też działanie demokraji poprzez próbę wystawienia swej kandydatury we wyborach - np. patrz moja strona o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm lub patrz wpisy #243 do #248 do blogów totalizmu, oraz patrz strona o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm lub wpisy #252 do #254 do blogów totalizmu. (Niestety, w tym kraju w którym się urodziłem jego obecna demokracja okazuje się stawiać aż tak wiele przeszkód w wystawianiu kandydatów do wyborów iż pomimo uzyskania pomocy wielu osób podzielających wyniki moich badań i moje odkrycia, dla mnie przeszkody te okazały się NIE do pokonania.) Miałem więc uprzednio zgromadzony spory zasób tego typu obserwacji kiedy wieczorem w dniu 14 października 2023 roku miałem możność poznać przykład wyników jednego z pierwszych wyborów do rządu mających miejsce już po przejściu głównej fali zachorowań na kronawirusa "covid-19". Owe wybory w opisywanym tu kraju tylko potwierdziły mi gorzką prawdę jaką odnotowałem już uprzednio, mianowicie iż ukrywany uprzednio upadek demokracji na całej Ziemi został nam otwarcie ujawniony następstwami pandemii koronawirusa "covid-19". Niestety, to ów upadek m.in. zawiedzie naszą cywilizację do katastrofy jakiej nadejście przewidywałem dawno już temu i opisałem na stronie 2030.htm, zaś współnie z moim przyjacielem pokazaliśmy na darmowym półgodzinnym polskojęzycznym filmie (ale z napisami też po angielsku) o tytule "Zagłada ludzkości 2030". Ponadto wybory obserwowane w dniu 2023/10/14 zaczęły także wskazywać cały szereg istotnych powodów tego upadku demokracji. Przykładowo rzuciło mi się wtedy w oczy iż nową sytuację pozwstałą po zakończeniu owych wyborów zaczęły cechować negatywne następstwa tzw. "politycznej poprawności". Ich esencja sprowadzała się do unikania przez polityków i przez sporą proporcję narodu przyjęcia odpowiedzialności za to co się stało i dzieje, zrzucania winy na wszystko i wszystkich oprócz swoich własnych postępowań, oraz NIE nazywania po imieniu faktycznych powodów i źródeł zaczynającego się upadku. Ponieważ zaś jednym z posłań mojej "filozofii totalizmu z 1985 roku" jest ujawnianie zainteresowanym prawdy o sytuacji ludzkości i wskazywanie rozwiązań dla problemów jakie sytuacja ta postwarzała, w niniejszym punkcie #T1 postaram się po inżyniersku wyjaśnić "jak" i "dlaczego" owa pademia koronawirusa "covid-19" była w stanie ujawnić przykłady gorzkiej prawdy o szybko zaawansowującycm się światowym upadku demokracji. Sytuacja ta bowiem ostrzega iż połączenie błędów i niekompetencji polityków, którzy zamiast eliminować złe skutki tej pandemii, faktycznie piętrzyli jej złe następstwa, w sumie prowadzi do sytuacji kiedy upadek demokracji stwarza warunki iż nawet kraje, które przez lata szczyciły się najlepszymi demokracjami świata, a stąd do niedawna mające najwyższe standardy życia, obecnie zaczynają wpadać okres staczania się w dół, zaś w przypadku pomniejszych z nich - stawania się rodzajem coraz uboższych kolonii eksploatowanych i zubożanych przez bardziej od nich zasobne kraje, oraz w pełni zależnych od woli polityków tych bogatszych i silniejszych krajów.
       Zacznijmy więc od wyjaśnienia błędów jakie politycy rządzący omawianym tutaj krajem popełnili w latach 2020 do 2023 - tj. przez okres największej dotychczas aktywności pandemii koronawirusa "covid-19". Kilka z tych błędów już wskazywałem w (xviii) z punktu #B1 niniejszej strony, a częściowo także w punkcie #S5 powyżej. Tutaj więc omówię tylko przykłady 12 (tuzina) najważniejszych z nich, o jakich dzięki zgromadzonej przez siebie wiedzy i doświadczeniu życiowym jestem świadomy i jakie moim zdaniem miały największy wpływ na początek upadku demokracji w omawianym tu kraju. Odnotuj iż oprócz omawianych tutaj, błędów tych było znacznie więcej - tyle iż NIE ma potrzeby omawiania ich wszystkich. I tak:

(1) Pierwszym istotnym i czasowo najdłużej już popelnianym błędem było upowszechniane już na całym świecie ignorowanie 10 przykazań i innych wymagań Boga opisywanych w Biblii. Wszakże przykładowo w coraz większej liczbie demokracji na przywodców kraju wybierani są politycy jacy łamią przykazania, wymogi i zalecenia Bibli. A z moich badań nad metodami postępowania Boga wynika iż te wszystkie żyjące intelekty (w tym także całe kraje) które NIE przestrzegają przykazań i wymagań Boga, stopniowo są "pozbawiane przywilejów" np. obrony, ochrony i inspiracji Boga - co szczegółowo wyjaśniłem #I5 (a częściowo także w #I4, #I3 i #I1) strony bandits_pl.htm oraz we wpisie #362 do blogów totalizmu. W rezultacie są one wystawiane na agresję i wyniszczanie przez "moce zła". A jako przykład rozważ tu o ilu przywódcach krajów słyszymy np. iż są oficjalnie oskarżani o korupcję, albo iż nakazują brutalnie traktować protesty lub nawet zwykły opór. Coraz więcej z nich ostatnio zaczyna nawet nowe wojny, czyli wymusza łamanie przykazania Boga "NIE zabijaj". W kraju zaś o jakim tutaj piszę powtarzalnie wybierają kobiety na przywódców (zamiast na pomocników przywódców kraju) - chociaż jest powszechnie wiadomym iż Bóg (który zna ludzi najlepiej, bowiem nas stworzył) zakazuje w Biblii stawianie kobiet w pozycji władzy nad mężczyznami, np. patrz Biblia, wersety: Księga Rodzaju 3:16, Izajasz 3:12, 1 Koryntian 11:3, 1 Koryntian 11:9, 1 Tymoteusza 2:12-14, Tytusa 2:5. Jeśli zaś dobrze pamiętam, podczas każdej kadencji kobiety-przywódcy miało w nim miejsce coś kataklizmicznego dla kraju - np. kryzys ekonomii, dewaluacja, problemy społeczne, zachowania natury, itp. Kobietę wybrano też ponownie na przywódcę tego kraju dla okresu pandemii "covid-19". W rezultacie, zamiast po nadejściu pandemii koronawirusa postępować zdecydowanie i szybko jak przystało na dowódcę w sytuacji śmiertelnego zagrożenia ludności, rząd zachowywał się "po kobiecemu", tj. zwlekał z decyzjami, błądził, często zmieniał decyzje na zupełnie do siebie przeciwstawne, wydawał zakazy obowiązujące cały naród, podczas gdy niektórzy jego ministrowie sami NIE wypełniali tych zakazów, itp. Wprawdzie ten błędny wybór przywódcy sam się naprawił na początku 2023 roku, jednak zła nim spowodowanego już NIE dało się naprawić.

(2) Drugim istotnym błędem było przejęcie władzy przez kobietę od mężczyzny poprzednio sprawującego urząd przywódcy kraju, poprzez ukryty rodzaj politycznego "zamachu stanu" (po angielsku zwanego "coup"). Co mnie w owym zamachu najbardziej uderzyło, to że wymówką do jego dokonania było odważne wzięcie przez tego poprzedniego przywódcę odpowiedzialności za jakieś niezbyt znaczące niedociągnięcie rządowe - a branie odpowiedzialności przecież powinno być wynagradzane a NIE karane utratą przywództwa. Tymczasem polityczne postępowania w rodzaju "zamachów stanu" i odbierania władzy zanim ktoś zakończy swoją kadencję, formuje sobą rodzaj karmy oznaczającej iż ten co tak odebrał komuś władzę a rządzi wystarczająco długo aby nadszedł już "czas zwrotu" karmy, zgodnie z działaniem moralnego "Prawa Bumerangu" też utraci władzę przed zakończeniem własnej kadencji. Tak też się stało w przypadku tej nowej przywódczyni odbierającej swemu koledze władzę.

(3) Trzecim istotnym błędem był brak przywódczej wizji i stąd oparcie przez nową przywódczynię kampanii wyborczej tylko na zbyt wielu i zbyt nierealistycznych obietnicach (czyli na symbolicznym "kupowaniu" sobie wyborców kosztem podatnika). Aczkolwiek tak prowadzona kampania wyborcza ogromnie podobała się wszystkim, wzbudzając reakcję którą zaczęto nawet określać jako X-mania gdzie w miejscu "X" użyte było imię owej nowej przywódczyni, jednak potem się okazało iż taka kampania miała dość opłakane następstwa. Jak bowiem się okazało, aby powypełniać wszystkie te obietnice, konieczne było potraktowanie podatków jako maszyny-ITM z jakiej wszystkie to obietnice mogły być finansowane. Tymczasem zasoby tejże ITM-maszyny okazały się niewystarczające, a na dodatek zespół rządzący jakie nowa przywodczyni sobie dobrała do pomocy, okazał się raczej niezgrany i niezdolny do realizacji wszystkich naobiecywanych projektów (niestety kobiety przywódczynie mają tendencję do wybierania na współpracowników na bazie wyglądu, a NIE kalibru - co w tym przypadku spowodowało iż miała grupę przystojnych ministrów jakim niestety wiele brakowało pod względem kompetencji dla ich pozycji). W rezultacie owe niewypełniane obietnice stopniowo zamieniły nastrój niemal wszystkich z uprzedniej "X-manii" na całkowite rozczarowanie i krytycyzm. Do tego dodały się jeszcze najróżniejsze kataklizmy (powodzie, tornada, itp. - włącznie z koronawirusem "covid-19") jakie zaczęły kłopotać kraj, a które też wymagały funduszy jakich już NIE było w owej ITM-maszynie. Zaczęły się więc pustki w sklepach, inflacja, spadek jakości życia, oraz coraz powszechniejsze niezadowolenie.

(4) Czwartym istotnym błędem była kontynuacja wieloletniego braku reform. Kraj od dekad był pozbawiony jakichkolwiek reform - szczególnie politycznych i społecznych. Jego kolejne rządy ograniczały się coraz bardziej do zarządzania pieniędzmi (a ściślej do "rozdawania" podatków), zamiast do utrzymywania dobrego dzialania rządu, urzędów, sprawiedliwości, społeczeństwa, infrastruktury państwowej, itd., itp. Przykładowo, już przez dekady w kraju utrzymywał się opisany poniżej ustrój zwany MMP - który ma wiele politycznych wad, np. zamiast na jakość i kaliber wybieranych ludzi, nacisk on kładzie na utrzymywanie przy władzy właśnie rządzących partii. Tymczasem wieloletnie użycie tego samego cechującego się wieloma wadami warianta ustroju politycznego MMP powoduje iż politycy poznajdowali sposoby jak go (i siebie) móc korumpować w nieodnotowywalny sposób. W rezultacie w kraju zaczęła się szerzyć skryta choć coraz bardziej wszechogarniająca polityczna korupcja, jaka szybko "zjadała" całe podatki powodując iż w kraju zaprzestano budowy nowych i naprawy starych dróg, oczyszczalni ścieków, fabryk przetwarzających śmiecie na nowe produkty, mieszkań, zaniechano odnawiania infrastruktury - np. rur wodociągowych i kanalizacyjnych, itp. W rezultacie, jak tylko zmiany klimatu zaczęły objawiać swe działanie, nagle wszystko w kraju zaczęło się psuć i upadać, zaś na naprawy NIE było już pieniędzy. Aby więc udawać iż coś się czyni rząd zaczął zwiększać podatki oraz "pożyczać" ogromne sumy pieniędzy - tyle iż zamiast użyć je do naprawienia infrastruktury kraju, ponownie rząd je "porozdawał" na konsumpcję. Tymczasem teraz zubożone przez niego następne generacje obywateli będą musiały pożyczki te pospłacać. Prawdopodobnie rezultatem będzie iż coś takiego jak np. "emerytury", będące przecież najłatwiejszymi do odebrania siłą od słabych staruszków-obywateli, z upływem czasu szybko i całkowicie w kraju tym zanikną z istnienia. Owo spłacanie pożyczek NIE jest jedynym "posagiem" jaki rządzący obecną generacją pozostawią następnym generacjom. Prawdopodobnie jedną z najbardziej bolesnych form takiego "posagu" będzie zaśmiecenie gleby uprawnej, wody pitnej, mórz, oceanów, powietrza, oraz wokołoziemskiej przestrzeni satelitarnej. Wygląda bowiem na to iż sporo dzisiejszych "demokratycznych" rządów jest zbyt zajęte wygrywaniem wyborów i utrzymywaniem się przy władzy, aby np. mieć jeszcze czas na uporządkowanie sprawy produkowanych śmieci, oraz np. zorganizowanie efektywnego ich "recyklingu". Tymczasem jeśli sprawy śmieci NIE rozwiąże rząd, wówczas NIE ma znaczenia jak obywatele kraju chcieliby w tym dopomóc, ciągle bez odgórnych decyzji i organizowania, tego problemu NIE daje się rozwiązać. Oczywiście, jak w każdej regule, są też wyjątki i w tym problemie. Przykładowo, podczas swej profesury w Korei Południowej w 2007 roku, już wówczas rzuciło mi się w oczy aż tak zaawansowane rozwiązanie tam problemu "recyklingu", jakiego nawet w 2023 roku NIE zdołałem doszukać się w żadnym innym "demokratycznym" kraju.

(5) Piątym istotnym błędem był brak przygotowania kraju do sytuacji pademii oraz brak niemożliwego do wymknięcia się koronawirusa miejsca dla kwarantanny. Wprawdzie rządy tego kraju już od ponad 10 lat debatowały potrzebę zbudowania na jednej z wysp rodzaju szczelnych zabudowań kwarantanny, z której nic by się NIE wymknęło spod kontroli, jednak wszystko kończyło się jedynie na mowie zaś budowy takiej nigdy NIE podjęto. W rezultacie przywieziony do kraju koronawirus łatwo i relatywnie szybko wymknął się spod kontroli, zaś kraj został przez niego zaskoczony w stanie kompletnego braku przygotowania i niezdolności do efektywnej obrony.

(6) Szóstym błędem było działanie po przybyciu koronawirusa na zasadzie negatywnego (zapewne wynikającego z odejmującej kobiecej natury) "odejmowania" - tj. głównie poprzez wydawanie zakazów i nakazów, zamiast na zasadzie doradzania i wspierania - co nadszerpnęło prawa obywatelskie i utrudniło i tak już trudną sytuację mieszkańców kraju. W rezultacie najpierw wydawano nakazy (zamiast rad) zakładania masek. Potem zakazy podróżowania do określonych części kraju, a także zarówno przyjazdów z jak i wyjazdów do zagranicy - co zamieniło niektóre miasta i cały kraj w rodzaj więzień lub twierdz jakby broniących się przed najazdem wrogów. Następnie był nakaz obowiązkowego szczepienia.

(7) Siódmym i jednym z najpoważniejszych błędów było utrzymanie uprzedniego wymogu płacenia "pieniędzy" w zdrowotnie krytycznej sytuacji kraju, tj. utrzymanie obowiązku płacenia podatków, rent, spłacania pożyczek, itd., itp. - kiedy większość ludności została pozbawiona dochodów. Błąd ten wynikał z braku wiedzy i pamięci historycznej, jakie sugerują iż w sytuacji gdy niemal każde działanie kraju zostaje zatrzymane, trzeba ogłosić "stan wyjątkowy" w całym kraju i we wszystkich jego instytucjach, oraz tym stanem wyjątkowym zawiesić obowiązek dokonywania jakiejkolwiek wpłaty "pieniędzmi". W rezultacie pozostawiając wymóg płacenia "pieniędzy", rząd został zmuszony do rozdawania ludności pomocy finansowej, która NIE miała już pokrycia w wyprodukowanych dobrach. To zaś rozdawanie pomocy finasowej zdewaluowało wartość lokalnych "pieniędzy" - wszakże ich wartość jest odzwierciedleniem ludzkiej pracy włożonej w danym kraju w generowanie dóbr konsumpcyjnych (tu kłania się Karol Marks i jego "Kapitał", prawd zawartych w którym dzisiejsi politycy widać już NIE znają). Efektem był gwałtowny spadek wartości lokalnych pieniędzy i szybki wzrost kosztów życia.

(8) Ósmym bardzo poważnym błędem była utrata więzi rządu z narodem. Z aż kilku powodów (tj. covid-19, kobiecego podejścia do rządzenia, braku doboru do rządu wymaganie odpowiedzialnych ministrów, ograniczania rządzenia do wydawania nakazow bez dopilnowania by były one wypełnione, obiecywania ale NIE dotrzymywania, itp.) rząd utracił więź z narodem i nastąpiły poważne demonstracje w stolicy oraz niemal "strajkowa okupacja parlamentu" - co prawdopodobnie było pierwszym aż tak poważnym wyrazem nieufności do metod rządzenia tego demokratycznego kraju. Niestety, zamiast wysłuchać postulatów uczestników tej "strajkowej okupacji" i w miarę swych możliwości podjąć ich wypełnianie, rząd odmówił jakiegokolwiek komunikowania się ze strajkującymi, zaś strajkujących potraktowano w sposób bardziej znany z totalitarnych reżymów niż z demokracji.

(9) Dziewiątym błędem było iż widząc nadmiar "pieniędzy" rozdanych bez spowodowania nimi wzrostu wytworzonych dóbr konsumpcyjnych, rząd NIE podjął kroków zaradczych aby zapobiec swymi posunięciami prawnymi dewaluacji rozdanych pieniędzy - a stąd i wzrostu kosztów życia. W rezultacie koszta życia w kraju strzeliły do góry, sklepy opustoszały z najbardziej potrzebnych dobr, zaś większość ludzi zaczęła przysłowiowo "klepać biedę" - co zainicjowało niemal powszechne niezadowolenie. A zaradzić administracyjnie można było łatwo - np. ograniczając eksport żywności, zamrażając ceny, eliminując pośredników, udoskonalając zasady działania rynku, itp. Z kolei wzrost kosztów życia spowodował łańcuchową reakcję rozdawania większej ilości pieniędzy oraz spowodowanego tym spadku ich prawdziwej wartości bez podjęcia jakichkolwiek kroków zaradczych. W międzyczasie dodały się problemy z naturą i infarastrukturą zaniedbywaną przez rządy od lat.

(10) Dziesiątym zaś poważnym błędem ponownie stało się niezamrożenie obowiązku dokonywania wpłat podatków i innych pieniężnych zobowiązań ludności obszarów kraju jakie na początku 2023 roku zostały dotknięte tzw. "naturalnymi" kataklizmami (dawniej nazywano je "aktami Boga" - ale dzisiejsza tzw. "polityczna poprawność" zakazuje zwracania uwagi ludzi iż Bóg może uznać kogokolwiek za wymagającego dyscyplinowania). W rezultacie lokalna biurokracja jaka zamroziła zniwelowanie skutków owych kataklizmów zwiększyła niezadowolenie dotkniętych zniszczeniami obszarów oraz rozbudziła w reszcie strach przed tym co może ich czekać już w bliskiej przyszłości.

(11) Jedynastym błędem (a raczej zaniedbaniem) było ograniczanie pomocy poszkodowanym ludziom do jedynie "przeznaczenia" funduszy na ową pomoc, jednak brak rządowego dopilnowania by pieniądze te naprawiały powyrządzane szkody. Szczególnie widoczne to się stało w przypadkach pojawienia się kataklizmów (np. powodzi) jakie poniszczyły sporo miasteczek i zmarnowały plony oraz rolnictwo na znacznych obszarach, zaś rządowa biurokracja jaka miała zająć się pomocą działała ogromnie wolno i często w skorumpowany sposób, utrudniając zamiast pomagając w ponaprawianu zniszczeń.

(12) Dwunastym poważnym błędem stały się bardzo negatywne kampanie wyborcze najważniejszych partii politycznych, jakie dowodziły iż partie te NIE mają żadnych pozytywnych wizji na przyszłość a na dodatek NIE biorą odpowiedzialności za sytuację kraju jaką swymi uprzednimi postępowaniami postwarzały. W rezultacie w wyborach nastąpił pierwszy symptom upadku demokracji polegający na odchodzeniu wyborców od głosowania na główne partie oraz na coraz usilniejszym głosowaniu na małe i dopiero powstające partie, które miały lepszą wizję przyszłości.
       Niestety partie które zostały wybrane do rządzenia krajem w rezultacie wyborów z dnia 2023/10/14 już zapowiadają iż powyższy trend w dół i ku upadkowi będzie kontynuowany. Przykładowo Najważniejsza z owych partii zapowiada iż "poprawi ekonomię" poprzez użycie zagranicznych "pieniędzy" - czyli ponownie bez zwiększenia produkcji dóbr wkładem lokalnej pracy (czyli wbrew prawom ujanionym "Kapitałem" Karola Marksa). Ponadto już zapowiedziała iż podwyższy wiek przechodzenia na emeryturę - który już obecnie wynosi 65 lat i jest jednym z najwyższych w świecie. To zaś powoduje iż do kontynuowania poszukiwań pracy zarobkowej (o czym z doświadczenia wiem iż w wieku począwszy już od około 50 lat staje się to coraz trudniejsze) zmuszeni są struszkowie już po 60-tce, jakim zdrowie już NIE dopisuje jednak jacy NIE mają już innego wyjścia. Jednocześnie odbiera to młodzieży miejsca pracy - wszakże aby miejsca te były dla młodzieży dostępne staruszkowie muszą najpierw odejść na emeryturę. Ponadto podraża to koszta robocizny (wszakże starszy i doświadczony pracownik typowo zarabia więcej od młodzieży), oraz inicjuje wiele kosztownych problemów socjalnych (np. zdesperowana młodzież NIE mogąca znaleźć pracy i zarobku może próbować np. popełnienie przestępstw, a ponadto brak pracy pozbawia ją doświadczeń życiowych a stąd i dojrzałości moralnej i społecznej). Wiedząc zaś np. o demonstracjach i walkach ulicznych jakie we Francji spowodowała próba zwiększenia wieku emerytalnego łatwo zgadnąć iż ten plan rządu o podwyższeniu wieku emerytalnego z całą pewnością dodatkowo zwiększy niezadowolenie całego społeczeństwa - już obecnie raczej zdesperowanego. W kraju w jakim się urodziłem krąży to powiedzenie "o życiu w interesujących czasach". Jak z powyższego widać ludzkość jako całość właśnie coraz bardziej się zbliża do okresu "życia w interesujących czasach" - które opisałem nieco szerzej we w/w swojej stronie o nazwie 2030.htm, oraz na w/w naszym półgodzinnym darmowym wideo z narracją w języku polskim ale z napisami w języku angielskim, o tytule "Zagłada ludzkości 2030" upowszechnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8.
       Gdyby próbować podsumować powyższą sytuację, to najlepiej ją opisać iż większość dzisiejszej ludzkości osiągnęła sytuację opisaną historyjką "wielbłądy na horyzoncie" (tj. "camels on the horizon") z motto do punktu #S1 niniejszej strony. Innymi słowy wszyscy obserwujemy obecnie proces stopniowego zawalania się demokracji na całym świecie. Jak dalej sytuacja ta będzie się rozwijała opisuje to najlepiej szereg prognoz upowszechnianych angielskojęzycznymi wideami wyszukiwanymi w YouTube np. za pomocą słów kluczowych: Tytler Sequence - np. patrz 21-minutowe wideo https://www.youtube.com/watch?v=jw0pYz-dU_A; albo słowami kluczowymi: Cycle of Freedom - np. patrz 6-minutowe wideo https://www.youtube.com/watch?v=ts5Sg8YCxP0, albo słowami kluczowymi: Historical Cycles: Are we doomed to repeat the past? - np. patrz 12-minutowe wideo https://www.youtube.com/watch?v=9w6QYPzF2TI.
       Już z powyższego widzimy, że efekty rządzenia mocno zależą od cech głowy państwa oraz jej umiejętności dobrania sobie najbardziej efektywnych członków rządu - czyli podwładnych tej głowy, od grupowego zgrania rządu w jeden efektywny zespół oraz sumienności i wyników użyskiwanych przez jego pozostałych członków, od przyjętej filozofii rządzenia, od liczby popełnionych błędów i wielkości wpływu tych błędów na standard życia narodu, od zwrotnego sprzężenia rządu z rządzonym narodem, od wrażliwości rządu na krzywdy i cierpienia narodu, od pomocy i inspiracji Boga wybłaganych swymi zachowaniami zarówno przez rząd jak i przez cały naród, itd., itp. Stąd wielkim błędem i dopraszaniem się o kłopoty jest np. wybieranie na rządzących niekompetentnych polityków, którzy zapominają o utrzymywania silnej łączności z narodem jakiemu przewodzą, a na dodatek postępowania lub natura coraz większej proporcji z nich jest sprzeczna z przykazaniami i wymaganiami Boga z wersetów Biblii - np. są oni opanowani pychą ("pride"), skłonni do korupcji, wykazują brak kompetencji, wizji, doświadczenia, wiedzy, intencji dokonywania jakichkolwiek reform lub usprawnień, itp. Kiedy więc do demokracji od dawna już drążonych od środka tymi niedoskonałościami dotrze jakiś niszczycielski wicher, w rodzaju pandemii koronawirusa (covid-19) z lat 2020 do 2023, demokracje te zaczynają się zawalać. Taką też sytuację zawalania się coraz liczniejszych demokracji właśnie obserwujemy począwszy od 2023 roku. Praktycznie na całym świecie politycy jacy znajdowali się w rządzie podczas panowania pandemii (po angielsku zwani "incumbent") w po-pandemicznych wyborach typowo NIE są już ponownie wybierani do rządu. Także partie wówczas rządzące przegrywają wybory. Coraz więcej ludzi przestaje też głosować na duże partie polityczne jakim wyraźnie brak jest wizji, a głosują na nowe partie u jakich wizje te są widoczne, a niekiedy nawet na niezależnych kandydatów. Co gorsze, w świecie rośnie liczba krajów gdzie władze przejmują wojskowi - jacy z natury są przeciwnikami demokracji.
       Dla mnie owo nasilane na świecie zawalanie się faktycznych demokracji lub zamienianie ich we wysoce skorumpowane imitacje demokracji, jest wysoce bolesne. Wszakże będąc pierwszym naukowcem, który formalnie udowodnił iż Bóg istnieje (po szczegóły patrz #G3 i #G2 strony god_proof_pl.htm), a stąd wiedząc z całą pewnością iż istnieje Bóg który wszystkich ludzi uważa za równych oraz stworzonych na obraz i podobieństwo Boga (a ściślej na podobieństwo tzw. "Drobin Bioga" które są nośnikami programów Boga - patrz punkty #K1 i #K2 mojej strony god_istnieje.htm), a na dodatek będąc świadomym iż upadanie demokracji oznacza także upadanie traktowania wszystkich bliźnich jako sobie równych, łatwo mi zgadnąć iż nadchodzą lata terroru i cierpień dla większej proporcji mieszkańców Ziemi. Wszakże tam gdzie ludzie zaczynają traktować swych bliźnich jako sobie nierównych, zawsze panuje niesprawiedliwość, wyzysk, cierpienia, walki, wojny, oraz niepotrzebna śmierć.
       Rozważmy więc teraz po inżyniersku jak efektywnie zatrzymać to coraz szybsze staczanie się w dół ziemskich demokracji. Ten temat jest bardzo obszerny i już poświęciłem mu wiele opisów - np. patrz punkt #K1 na stronie korea_pl.htm albo punkt #V1 na stronie humanity_pl.htm czy #M5 do #M5e na stronie petone_pl.htm. I tak, najpierw trzeba zaprzestać łamania przykazań Boga - w tym ukrywania prawdy o sytuacji ziemskich demokracji. Aby jednak uznawać Boga, trzebaby ludziom pozwolić i dopomóc aby uczyli się prawd o Bogu - szczególnie tych najistotniejszych a opisywanych np. moją Filozofią Totalizmu z 1985 roku oraz moimi Teorią Wszystkiego z 1985 roku i Teorią Życia z 2020 roku. Wszakże wiadomo iż zrozumienie iż źle się dzieje i jakie są tego powody jest już połową zaradzenia złu. Następnie pilnie trzeba zacząć pozytywne reformy cechujące się wizją poprawy sytuacji ludzi oraz zgodne z rekomendacjami Boga oraz z faktycznymi potrzebami ludności - np. zaczynając od reformy sprawiedliwości opisanej w #I1 do #I5 z mojej strony o nazwie bandits_pl.htm oraz ze wpisu #362 do blogów totalizmu, oraz zmiany ustroju na inny, czyli np. z często używanego obecnie ustroju zwanego MMP (tj. "mixed member proportional representation") - np. na bardziej sprawdzony w życiu i znacznie lepszy "first past the post (FPP)" - tj. gdy wybrany jest tylko ten kandydat który imiennie uzyskał najwyższą liczbę głosów danego narodu z uwagi na jego wyróżniający się kaliber i kompetencję. Politycy bowiem już mieli dosyć czasu aby MMP poznać na tyle dobrze iż potrafią łatwo wypracować sposoby na jakie daje się w nim uprawiać najróżniejsze formy skrytej korupcji - zaś widomo już iż MMP stwarza zbyt wiele możliwości ukrytego korumpowania. Potem powinna przyjść kolej na następne reformy postulowane moją Filozofią Totalizmu z 1985 roku oraz teoriami naukowymi opisanymi w powyższych moich publikacjach - jakie owa filozofia zainspirowała.


Część #?: ...(Te części niniejszej strony są zarezerwowane do przyszłego użycia)...

      

#?1. ...(Punkty zarazerwowane do przyszłego użycia i napisania)...

      


Część #Z: Podsumowanie, oraz informacje końcowe tej strony:

      

#Z1. Podsumowanie tej strony:

       Jeśli naukowo przeanalizuje się sposoby działania Boga opisane np. na totaliztycznych stronach god_pl.htm, czy god_proof_pl.htm, czy też wyrażone licznymi przysłowiami (np. "Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami"), wówczas uderza w oczy, że Bóg wspiera i respektuje ludzi którzy są dobrze przygotowani. Dlatego jeśli Bóg w swojej nieskończonej mądrości jest zmuszony aby "ukarać" np. epidemią czy kataklizmem jakąś (szczególnie niemoralną) społeczność, wówczas typowo Bóg czyni to zgodnie z "Zasadą Kontradykcji". Znaczy, albo uderza w teminie i tym na co właśnie NIE są oni przygotowani, albo też uderza w terminie i tym czego zaserwowania im właśnie wcale się tam NIE spodziewają. Z tego powodu, do licznych sposobów zapobiegania kataklizmom poprzez użycie mechanizmów działania moralności (opisanych w "części #G" tej strony), warto też dodać jeszcze jeden ze sposobów skutecznego zapobiegania określonych nieszczęść - jakim jest staranne przygotowanie się na ich przybycie. Owo przygotowanie się działa bowiem w myśl ogólnie rozumianej Zasady Rzymian, twierdzącej że "jeśli chcesz pokoju, wówczas przygotuj się do wojny". Z tych powodów niniejsza strona wyjaśniła szczegółowo metody obrony jakimi daje się powstrzymywać nadejście epidemii i wszelkich innych kataklizmów do danej społeczności, a także wyjaśniła jak się przygotować na przybycie tych nieszczęść - jeśli nasza sytuacja jest taka że NIE jesteśmy w stanie urzeczywistnić wystarczająco efektywnych posunięć takiej obrony.


#Z2. Proponuję okresowo sprawdzać bolgi totalizm a także powracać na niniejszą stronę po dalsze informacje:

       W celu śledzenia jak będzie się rozwijała nasza samo-obrona przed pandemiami i kataklizmami opisywanym tutaj, warto okresowo powracać do niniejszej strony. Z definicji strona ta będzie bowiem podlegała dalszemu udoskonalaniu i poszerzeniom, w miarę jak postępował będzie nowy rozwój kataklizmów na Ziemi. Warto także okresowo sprawdzać blog totalizmu o adresach:
totalizm.wordpress.com ("Maly Druk 12 pt": wpisy od #89 = tj. od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 = tj. od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz ("Duży Druk 20pt": wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16)
Wszystkie wpisy do blogów totalizmu (niemal każdy z których to wpisów jest tłumaczony i powtórnie publikowany w języku angielskim) są też publikowane w moim opracowaniu [13] dostępnym gratisowo za pośrednictwem strony internetowej o nazwie tekst_13.htm.
       Na blogu totalizmu wiele bowiem zdarzeń omawianych na tej stronie naświetlane jest dodatkowymi informacjami spisywanymi w miarę jak zdarzenia te się rozwijają przed naszymi oczami.


#Z3. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#S4. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę jednak odnotować, że dla całego szeregu powodów (np. mojego chronicznego deficytu czasu, prowadzenia badań wyłącznie na zasadzie mojego prywatnego hobby naukowego, pozostawania niezatrudnionym i wynikający z tego mój brak oficjalnego statusu jaki pozwalałby mi zajmować oficjalne stanowisko w określonych sprawach, istnienia w Polsce aż całej armii zawodowych profesorów uczelnianych - których obowiązki zawodowe obejmują m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, itd., itp.) począszy od 1 stycznia 2013 roku ja przyjąłem żelazną zasadę, że NIE odpowiadam na żadne emaile wysyłane do mnie przez czytelników moich stron - o czym niniejszym szczerze i uczciwie informuję wszystkich zainteresowanych. Stąd jeśli czytelnik ma sprawę która wymaga odpowiedzi, wówczas NIE powinien do mnie pisać, bowiem w takiej sytuacji wysłanie mi emaila domagającego się odpowiedzi w świetle ustaleń filozofii totalizmu byłoby działaniem niemoralnym. Wszakże spowodowałoby, że czytelnik doznałby zawodu ponieważ z całą pewnością NIE otrzymałby odpowiedzi. Ponadto taki email odbierałby i mi sporo "energii moralnej" ponieważ z jego powodu i ja czułbym się winnym, że NIE znalazłem czasu na napisanie odpowiedzi. Natomiast w/g totalizmu "moralnym działanien" w takiej sytuacji byłoby albo niezobowiązujące mnie do odpisania przesłanie mi jakichś informacji które zdaniem czytelnika są warte abym je poznał, albo teź napisanie raczej do któregoś z zawodowych profesorów polskich uczelni - wszakże oni są opłacani z podatków obywateli między innymi za udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, a ponadto wszyscy oni mają sekretarki (tak że korespondencja NIE zjada im czasu który powinni przeznaczać na badania).


#Z5. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

       Niniejsza strona dostępna jest także w formie broszurki oznaczanej symbolem [11], którą przygotowałem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uważanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatów, jako że do niego normalnie wirusy się NIE doczepiają. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarówno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciągle ma ona też aktywne wszystkie swoje zielone linki. Stąd jeśli jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, ponieważ jej objętość jest około dwukrotnie wyższa niż objętość strony internetowej jakiej treść ona publikuje, ograniczenia pamięci na sporej liczbie darmowych serwerów jakie ja używam, NIE pozwalają aby ją na nich oferować (jeśli więc NIE załaduje się ona z niniejszego adresu, ponieważ NIE jest ona tu dostępna, wówczas należy kliknąć na któryś odmienny adres z Menu 3, poczym sprawdzić czy stamtąd juź się załaduje). Aby otworzyć ową broszurkę (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy albo kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik nazywany tak jak w powyższym linku.
       Jeśli zaś czytelnik zechce też sprawdzić, czy jakaś inna totaliztyczna strona właśnie studiowana przez niego, też jest już dostępna w formie takiej PDF broszurki, wówczas powinien sprawdzić, czy wyszczególniona ona została w linkach z "części #B" strony o nazwie tekst_11.htm. Owe linki wskazują bowiem wszystkie totaliztyczne strony, które już zostały opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. Życzę przyjemnego czytania!


#Z6. Copyrights © 2023 by Dr inż. Jan Pajak:

       Copyrights © 2023 by Dr inż. Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English
click on the flag

(Jeśli preferujesz język angielski
kliknij na poniższą flagę)Data założenia tej strony internetowej: 21 października 2005 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 21 października 2023 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)