Prototyp demonstracyjny klawiatury wirtualnej "wszystko-w-jednym"
do obliczeń, edycji, rosyjskiej i angielskiej transliteracji, itd.
(dwujęzycznie, po: angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Aktualizowano:
12 grudnia 2012 roku

Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

(Też tu po polsku:)

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

O mnie (dr Jan Pająk)


(In English here:)

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

About me (Dr Jan Pająk)
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.Menu 3: (Alternatywne adresy internetowe tej witryny, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.5GBFree.com

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl


(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

dhost.info/nirvana

magnocraft.20fr.com

angelfire.com/psy/antichrist

anzwers.org/free/wroclaw

pajak.fateback.com

pajak.20m.com

pajak.20fr.com

ufonauci.w.interia.plMenu 4:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.


IN:  

OUT:#A1. Wyjaśnienia dla użytkowników:

#1. Gratisowa oferta. Oto gratisowa klawiatura wirtualna nazywana "wszystko-w-jednym" zaprogramowana dla Twojego użytku i wygody. W już oferowanej powyżej formie klawiatura ta pozwala abyś używał jej jak zwykłego lub naukowego kalkulatora, czyli dokonywał na niej obliczeń arytmetycznych, inżynierskich, oraz naukowych - podobnie jakbyś to czynił używając kalkulatorka. Pozwala ona także na konwersję liczb arabskich na rzymskie i odwrotnie, oraz na zamianę dowolnych jednostek fizykalnych (miar, wag, szybkości, zużycia paliwa, itp.) na inne jednostki. Umożliwia również przeliczenia i przetwarzanie dat. Na dodatek do tego pozwala ona na przetwarzanie i edycję tekstów używających angielski, łaciński, polski, rosyjski (cyrylicę), albo grecki alfabet, umożliwia kodowaniem tych tekstów na HTML, ich transliterację dla dwóch oficjalnych standardów romanizacji, oraz oferuje wiele więcej możliwości. Po tym jak dany tekst jest już napisany, klawiatura ta pozwala aby go kopiować i wklejać do dowolnych dokumentów, wordprocesorów, oraz edytorów tekstu. Polskojęzyczna instrukcja wyjaśniająca jak używać tą klawiaturę ukaże się po kliknięciu na klawisz "Pomoc" położony pod alfabetem rosyjskim. Możesz przetransformować tą instrukcję na dowolny kształt i rozmiar poprzez złapanie jej myszą za dolny-prawy narożnik. Możesz także przesunąć ją w dowolne inne miejsce poprzez złapanie jej myszą za ów niebieski pasek u jej nagłówka. Klawiatura ta posiada także instrukcję użycia w języku angielskim (ukazującą się po kliknięciu na klawisz "Help"), oraz instrukcję użycia w języku rosyjskim (ukazującą się po kliknięciu na klawisz "Помощь"). Istnieje także (nieco starsza) grecka wersja prototypu tej klawiatury, która uruchomi się po kliknięciu na klawisz "Greek". Klawiaturę tą możesz używać gratisowo "on-line", czyli bezpośrednio z internetu, lub po skopiowaniu jej wersji źródłowej do własnego komputera (rekomendowane jeśli używa się jej często, bowiem internet nie zawsze musi być dostępny, a ponadto częste użycie internetu zawsze sporo kosztuje). Aby skopiować wersję źródłową tej klawiatury do własnego komputera, kliknij na klawisz "Download all-in-one", zrealizuj kopiowanie, potem zaś "unzip" folder "archive_pajak" w którym znajdują się wszystkie pliki potrzebne tej klawiaturze do działania. Aby potem ją uruchomić we własnym komputerze wystarczy kliknąć podwójnie na plik "all_in_one_pl.htm".
* * *
#2. "Wszystko-w-jednym" - nowa idea komputeryzacji. Ci czytelnicy, którzy wykonują programy komputerowe, wiedzą doskonale że istnieją dwa zasadnicze rodzaje obliczeń, mianowicie (a) obliczenia powtarzalne (np. przygotowywanie bilansów w bankach), oraz (b) obliczenia które są wykonywane tylko jednorazowo (np. wyliczenie podczas naszych zakupów w supermarkecie, który z oferowanych produktów jest najbardziej korzystny z punktu widzenia stosunku ceny do wagi). Zadania które są powtarzane wiele razy są warte skomputeryzowania poprzez napisanie dla nich programów. Wszakże duży wkład pracy na wykonanie owych programów jest później zwracany dla nich kiedy owe programy są użytkowane. Jednakże obliczenia dokonywane tylko jednorazowo (lub jedynie parę razy) nie nadają się do zaprogramowania. Wszakże duży wkład pracy w ich zaprogramowanie nigdy by się nie zwrócił jeśli program taki używany będzie tylko jeden raz. Stąd, obliczenia które wykonywane są tylko jeden raz, zwykle wykonuje się albo z pomocą kalkulatorów, albo też ręcznie. Ogromna moc obliczeniowa dzisiejszych komputerów nie jest dla nich wykorzystywana. Taka sytuacja jest dosyć żałosna, jako że duży potencjał komputerów jest tu marnotrawiony.
* * *
#3. Historia idei "wszystko-w-jednym". W dniu 21 maja 2005 roku rozpocząłem opracowywanie rodzaju wirtualnej klawiatury dla uniwersalnych zastosowań. Uświadomiłem sobie wówczas, że owa klawiatura może zostać uczyniona niemal nieskończenie uniwersalna, a także że może ona otrzymać niemal wszelkie moce obliczeniowe jakie posiadają dzisiejsze komputery. W wyniku tego, taka mała klawiatura może otrzymać praktycznie wszelkie możliwości, które obecnie są wbudowane w najbardziej zaawansowane języki programowania i komputery. Jednak ciągle będzie ona wówczas zachowywała swoją prostotę kalkulatora, oraz ciągle będzie mogła być używana tak jak kalkulator - znaczy tylko dla skompletowania jednorazowych obliczeń. W ten sposób narodziła się w moim umyśle nowa idea komputeryzacji. Nazwałem ją "wszystko-w-jednym". Ta nowa idea polega na zaprojektowaniu takiej klawiatury, która w najprostszej możliwie formie udostępnia użytkownikowi wszelkie dostępne zdolności do przetwarzania danych, jakie normalnie są oferowane tylko przez bardzo złożone i wyrafinowane języki programowania i komputery. W ten sposób potężne zdolności obliczeniowe dzisiejszych komputerów mogą być udostępnione tym ludziom którzy zechcą wykonywać jednorazowe obliczenia. Natychmiast po tym jak owa idea zrodziła się w moim umyśle, zacząłem konstruować prototyp owej klawiatury, który wdrożył praktycznie ową ideę "wszystko-w-jednym". Niefortunnie, krótko po tym, owa praca została przerwana z przyczyn obiektywnych (tj. mojego zwolnienia z pracy na uczelni jaką wówczas wykonywałem). Do czasu owego przerwania, zdołałem włożyć w rozwój owej klawiatury "all-in-one" jedynie około dwóch miesięcy okazyjnego programowania i przemyśleń. Z drugiej zaś strony, aby rozwinąć takie potężne narzędzie softwarowe do w miarę doskonałego poziomu, w mojej opinii konieczne jest włożenie przynajmniej jednego roku nieustannych badań, przemyśleń, testowania, oraz programowania przez pojedynczego badacza. Pokazany powyżej jest prototyp klawiatury "wszystko-w-jednym" jaki został osiągnięty po owych dwóch miesiącach badań i rozwoju. Każdy czytelnik jest zapraszany aby go używać, testować, lub rozwijać dalej (gdyby ktoś zdecydował się rozwijać go dalej, prosiłbym aby nie zapominać powoływać się na moją oryginalną ideę w celu oddania mi kredytu za mój wkład twóczy w wyklarowanie owej idei). W obecym czasie nie mam już warunków aby rozwijać tą klawiaturę dalej (wszakże już od ponad roku poszukuję jakiejś pracy). Niemniej, jeśli kiedyś znajdę pracę naukowca na jakiejś uczelni, wówczas powprowadzam do niej dalsze udoskonalenia które wyjaśniłem w punkcie #4 poniżej. Dlatego proponuję odwiedzić tą stronę ponownie za kilka miesięcy, a być może że wówczas będzie już dostępna tutaj, następna i znacznie udoskonalona wersja tej interesującej klawiatury.
* * *
#4. Dalsze udoskonalenia. Podczas używania tego narzędzia softwarowego proszę jednak odnotować, że jest to tylko drugi prototyp demonstracyjny klawiatury "wszystko-w-jednym". Jednak chociaż pozostawia on ciągle wiele do życzenia w zakresie ergonomii, przyjacielskości wobec użytkownika, oraz mocy obliczeniowej jaką już obecnie otrzymał, ciągle ilustruje on relatywnie dobrze na czym polega owa nowa zasada "wszystko-w-jednym". Stąd poprzez sprawdzenie jak ta klawiatura wirtualna działa, użytkownik uzyskuje dobre zrozumienie jak owa zasada "wszystko-w-jednym" jest w stanie uprościć wszelkie działania i kalkulacje dla tylko pojedynczego użytku. Wszakże czytelnik jest w stanie uzmysłowić sobie z powyższego prototypu, że w przyszłych wydaniach tej zasady okienka tekstowe mogą być regulowane - tak że obejmą one wszystko co użytkownik zechce, że oba alfabety (tj. obecny rosyjski oraz obecny angielski i polski) można wykonać jako wymienne - tak że użytkownik będzie mógł zmienić/przełączyć je na japońskie, koreańskie, tailandzkie, arabskie, żydowskie, greckie, lub jakiekolwiek inne alfabety które tylko istnieją na świecie, że zdolności edytorskie tej klawiatury mogą być zwiększone aż osiągną one poziom tych z WORDa lub z WORD PERFECTa, że tok dokonywanych obliczeń i przetwarzania może zostać automatycznie zapamiętany, w ten sposób formując program obliczeniowy który potem da się łatwo powtórzyć dla zupełnie innego zestawu danych, że liczba funkcji matematycznych oraz konwersji jednostek fizykalnych może zostać zwiększona do praktycznie dowolnej ilości, że kalkulacje arytmetyczne dokonywane na tej klawiaturze mogą zostać jeszcze bardziej uproszczone oraz wzmocnione poprzez dodanie do nich możliwości "rozpoznawania" w tekstach wartości które mają zostać poddane przeliczeniom, oraz poprzez wpisywanie wyników w dowolne miejsce które użytkownik sobie wskaże, że moc obliczeniowa tej klawiatury może zostać dodatkowo wzmocniona przez dodanie grafiki, animacji, oraz cokolwiek ktoś tylko sobie zażyczy, itd., itp. Z opisanych powyżej usprawnień tej klawiatury wirtualnej zaplanowanych na przyszłość, najbardziej atrakcyjnie wygląda owo zapamiętywanie na dysku, oraz późniejsze automatyczne odtwarzanie z owego pliku dyskowego dla nowego zestawu danych, toku wszelkich obliczeń i przetwarzania dokonywanego na tym narzędziu softwarowym. Dlatego to właśnie usprawnienie planuję wprowadzić w pierwszej kolejności natychmiast po tym jak znajdę dla siebie następną pracę. Wszakże taka możliwość zapamiętywania i późniejszego ponownego odtworzenia dla nowych danych toku już raz dokonanych obliczeń pozwoli na ogromnie proste sporządzanie programów komputerowych przez osoby które wcale nie znają zasad programowania - a jedynie wiedzą jak wykonywać obliczenia na kalkulatorze. Wszakże wówczas dokonując jakichkolwiek obliczeń w sposób identyczny jak na kalkulatorze, w rzeczywistości osoby takie przygotowywaliby sobie powtarzalny program komputerowy za pośrednictwem jakby "graficznego języka programowania" mającego formę ilustratywnego kalkulatora. Po ostatecznym dopracowaniu, klawiatura ta nadaje się również do zainstalowania w telefonach komórkowych. W ten sposób właściciele owych telefonów otrzymaliby do rąk potężny choć prosty w użyciu graficzny język programowania który działałby na ich komórkach. Jak więc z powyższego widać, po pełnym jej wdrożeniu, ta nowa idea "wszystko w jednym" faktycznie pozwoli użytkownikom na bardzo proste dokonywanie na tylko tej jednej prostej klawiaturze praktycznie każdego rodzaju obliczeń i przetwarzania danych jakie tylko dzisiejsze komputery są w stanie wykonać oraz jakie obecnie są oferowane tylko w formie złożonych języków programowania. A wiemy przecież że istnieje wiele takich możliwości. Faktycznie też, nawet w już obecnej, dalekiej od doskonałości formie, ta klawiatura jest gotowa do użycia w celu ułatwiania nam całego zbioru najróżniejszych zadań, włączając w to kalkulacje, tłumaczenie, edycję, pisanie, zamianę alfabetów (tj. transliterację), konwersję jednostek, itp. Ponadto, dostarcza ona zasady (pomysłu) która może być rozwinięta dalej, np. poprzez przydzielenie do niej prac dyplomowych lub rozpraw doktorskich z nauk komputerowych. Z kolei kiedy zostanie ona rozwinięta do praktycznie użytecznego poziomu, będzie ona w stanie ułatwić i uczynić poręczniejszą pracę i życie dla sporej liczby ludzi którzy potrzebują skomputeryzować oraz uprościć wszelkie jednorazowe działania jakie zmuszeni są wykonywać.


#A2. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#A3. Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.


#A4. Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność odkryć naukowych i wynalazków opisanych na tej stronie. Dlatego zastrzega sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji, urządzenia, dowodu, itp.), powtarzająca osoba oddała pełny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraźne wyjaśnienie iż autorem danej idei jest Dr Jan Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod którym idea ta i strona oryginalnie były opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *

Data opracowania tej strony: 21 maja 2005 roku. Najnowsza aktualizacja 12 grudnia 2012 roku.
(Sprawdź w adresach z "Menu 4" czy nie istnieje nawet nowsza aktualizacja!)

Po polsku: Jeśli preferujesz czytanie w odmiennym języku, kliknij na wybraną flagę poniżej

English: If you prefer to read in a different language, click on the selected flag below

In English

Po polsku